Psychologie v marketingové komunikaci Metody a psychologický výzkum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologie v marketingové komunikaci Metody a psychologický výzkum"

Transkript

1 Psychologie v marketingové komunikaci Metody a psychologický výzkum

2 Co není psychologie? Co není psychologie? Psychologie zcela určitě NENÍ věda jakkoli jednotná. Když vedle sebe postavíte deset (pro vědu) zapálených psychologů, dostanete deset názorů na to, co je psychologie, co má zkoumat, jak to má zkoumat, co je třeba nevědomí a jestli to vůbec je, co je myšlení a tak dále a tak podobně. Nevýhoda nejednotnosti: Zpochybňování, že je to vůbec věda, když ani neví, čím se zabývá; určitá rozplizlost a nejasné okraje za psychologa se vydává kdekdo a mnoho lidí si pak myslí, že pod psychologii patří alternativy jako třeba astrologie nebo kineziologie. Výhoda nejednotnosti: Prostor pro kreativitu, můžete si na všechno udělat vlastní názor. Z čehož se, když to přeženete, stává výše zmíněná nevýhoda.

3 Co je psychologie? Věda je to určitě, ale o čem? Psychologie = psýché (mysl, duše) + logos (slovo, nauka) Jednoznačné vymezení předmětu psychologie proč je obtížné? Nejednotné vymezení toho, čím se psychologie zabývá Psychologie zkoumá lidskou psychiku tedy duševní jevy a procesy - V čem tkví specifičnost těchto jevů - Mnohé duševní jevy jsou doprovázeny jevy fyziologickými (bušení srdce) a představují jednu z mnoha stránek činnosti organismu a je možné je extrahovat pouze uměle. (Skutečnost duševní jevy jsou spjaté s celkovou činností organismu a jsou determinovány vnějšími vlivy přírodní podmínky, společnost) v tomto rámci se uplatňují fenomény jako chování a prožívání. Psychologie věda o chování a prožívání

4 Základ sporu v psychologii Základem sporu o podstatu psychologie je otázka, jestli má být psychologie spíše chápavá a vciťující se nebo zda má jít o "tvrdou" vědu, která všechny své poznatky nesporně doloží. Přístup eklektický: Eklektik je člověk, který vezme z jiných přístupů to, co mu na nich připadá dobré a tvůrčím způsobem to spojí. Eklektický přístup má patrně nejpočetnější tábor členů.

5 Psychologie jako věda o duši Aristoteles (O duši) psychologie je součástí filozofie a teologie věda o substancionálně pojímané duši (2000 let) Pol. 19. století termín duše je jako nevědecký opouštěn (psychologie bez duše) Konec 20. let 20. století krize mechanistického pojetí, koncept organismu jako semoregulujícího se systému nutnost účelně fungujícího integrujícího činitele Psychologie s duší C.G. Jung. Uznává, že existenci duše nikdo neprokázal, ale neprokázal ani její neexistenci. Takový důkaz bychom mohli uznat jako relevantní jen tehdy, pokud by se nám podařilo vyrobit psychický problém ve zkumavce.

6 Psychologie jako věda o subjektivní zkušenosti J. Lock význam zkušenosti pro člověka E. Mach - filosofie kritické zkušenosti (empiriokriticismus) E.B. Titchener veškeré lidské poznání je derivováno z lidské zkušenosti, není jiného zdroje poznání (vychází z přístupu, který tvrdil, že skutečnost = zkušenost), psychické a nepsychické uměle oddělováno

7 Psychologie jako věda o chování 20. století především USA Z psychologie vyloučeno vše, co by mohlo zavánět subjektivismem (mysl, vědomí) Chování lze definovat bez hypotéz či spekulací Rezignace na pochopení hlubšího smyslu chování, které je též vnějším projevem toho, jak člověk vnitřně prožívá svět a sebe sama v něm

8 Psychologie věda o chování a prožívání Prožívání = duševní procesy jako např. vnímání, myšlení, emoce... Chování = projev prožívání, projev duševních procesů navenek

9 K čemu je psychologie? Psychologie má shromažďovat informace o psychice a psychických jevech, integrovat je, vysvětlovat a pokusit se predikovat (předvídat) prožívání a chování. Supercílem je zvyšovat spokojenost to se dosahuje jednak informováním, tedy sdílením poznatků (třeba jak komunikovat v partnerství, aby vztah vydržel; jak zapůsobit na vedoucího, aby nám přidal na mzdě...) a jednak pomocí a léčením při problémech.

10 Proč psychologie vznikla? Lidská psychika si zaslouží být zkoumána; bylo už dost informací o lidské duši psychice chování, že si tyto informace zasloužily být shrnuty do samostatného vědního oboru

11 Různá pojetí psychologie 6 významných směrů Jmenuji se Sigmund Freud a představuji psychoanalýzu neboli dynamickou psychologii. Objevil jsem nevědomí. Podle mého názoru je úkolem psychologie léčit duševně nemocné tím, že se do vědomí vyvolají představy z nevědomí a vědomě se zpracují. I když se jmenuji J. B. Watson, nemám s Sherlockem Holmesem nic společného. Jsem behaviorista a zajímá mě chování to mohu dobře pozorovat. Usiluji o to, aby psychologie byla pořádná věda jako třeba matematika a ne žádná dojmologie. Rozhodně nesouhlasím. Psychologii má zajímat hlavně to, jak lidé zpracovávají informace. Lidská mysl je přece něco jako počítač! A kdo že to tvrdí? No přece já, Ulric Niesser a spolu se mnou celá kognitivní psychologie. A nepřehlédli jste, že člověk je člověkem až mezi dalšími lidmi? Já - Albert Bandura propaguji sociálněpsychologický pohled. Psychologie se má zajímat hlavně o společenské jevy jak je ovlivnitelnost, agrese apod. Ale, ale, vážení, nezdá se vám, že psychologie je hlavně vědou o člověku? Zajímejme se o svobodnou vůli, seberealizaci, tvořivost a jedinečný svět člověka. Přesně to propaguje humanistická psychologie, které se věnuji. Váš Carl Rogers Souhlasím s kolegou Watsonem, že psychologie má být pořádná věda. Věda, která se stará o nervy, geny a hormony, protože všechno psychické je produktem těla. Něco o tom vím, jsem biopsycholog Roger Sperry.

12 Systém psychologie základní psychologické disciplíny Obecná psychologie Věda zabývající se základními psychickými procesy, jejich obecnými zákonitostmi u duševně zdravého člověka. Samostatné okruhy: Psychologie vnímání Psychologie motivace Problematika myšlení a jazyka Psychologie paměti a učení Psychické dispozice Problematika emocí, představ a fantazií Psychologie osobnosti - mnohdy chápána jako samostatná disciplína

13 Systém psychologie základní psychologické disciplíny Vývojová psychologie Věda zabývající se psychologickým vývojem lidstva (fylogeneze) a psychologickým vývojem jedince - od vývoje plodu po stáří (ontogeneze). Biologická psychologie Věda, která hledá souvislosti mezi biologickými procesy, chování a prožíváním Psychopatologie Věda, která se věnuje chorobným duševním jevům a soustřeďuje se na příznaky duševních chorob a jejich klasifikaci Patopsychologie Věda, která se zaměřuje na psychologii nemocných Sociální psychologie Věda, která zkoumá vliv sociálních faktorů na psychiku jedince.

14 Systém psychologie základní psychologické disciplíny Aplikovaná psychologie Obory aplikované psychologie zkoumají problematiku chování a prožívání se zřetelem ke specifickému životnímu kontextu (aplikovaná psychologie = obory, v nichž se základní poznatky psychologie konkrétně aplikují neboli užívají). Klinická a poradenská psychologie Obrovsky rozsáhlá aplikační oblast s vlastní teoretickou základnou. Psychodiagnostika tedy soubor způsobů, postupů a metod, kterými zjišťujeme schopnosti, vlastnosti, hodnoty a zdraví zkoumané osoby. Významnou součástí klinické psychologie je psychoterapie, což je teorie a praxe léčby pomocí psychologických prostředků. Poradenská psychologie je terapii v něčem podobná, ale poradci se nezabývají pomocí lidem s psychickým onemocněním či psychickou poruchou. Pomáhají s orientací spíše těm, kteří potřebují vyřešit potíže ve vztazích k druhým i sobě, práci či při studiu a podobně. Psychoterapeut je jediný, kdo smí léčit!

15 Poradenská psychologie nebo psychoterapie? Jistý klient se baví s psychologem o tom, že je protivný na všechny kolem a nedokáže si pomoct, i když mu to samotnému vadí. Oba se ve spolupráci snaží rozkrýt, co klienta k takovému jednání vede a pracují na postupném "zpříjemňování" jeho projevu i cítění. Poradenská psychologie Jistá klientka spolupracuje se svým psychologem už roky. Zažívá silný strach, když má jít nakupovat a v obchodě je více lidí a do autobusu nebo vlaku by nevlezla vůbec. Její problémy psycholog zařadil pod panickou poruchu s agorafobií a promyšleně klientku vede tak, aby se její úzkost v obávaných situacích snižovala. Psychoterapie

16 Systém psychologie základní psychologické disciplíny Psychologie práce a organizace Obor, který uplatňuje poznatky psychologie v oblasti pracovního světa. Okruhy: jak uspořádat nábytek v dílně nebo kanceláři, jak motivovat podřízené k dobrému výkonu nebo jak navrhnout přehledný displej přístrojů. V jisté firmě se předělávají interiéry a do prostorů sociálních zařízení přišly šedé kachličky. A zaměstnanci si říkají, že to vypadá smutně a...šedě a to je přece škoda, protože když už se to předělává, mohli sem dát něco hezčího a že šéf má hodně zvláštní vkus a kdoví, jak to vypadá u něj doma. A u šéfa doma bychom našli koupelnu v živém limetkovém provedení a toaletu do modra a ostatně šéf souhlasí, že je šedá smutná a skutečně "šedá". Jenže šéf také ví, že když se zaměstnanci nebudou v těchto prostorách cítit esteticky povzneseně, nebudou tam zůstávat delší než nutnou dobu a budou trávit více času tam, kde on je potřebuje mít na pracovišti. Z téhož důvodu nechá do šeda vymalovat i chodby a šatny.

17 Systém psychologie základní psychologické disciplíny Forenzní psychologie Neboli soudní psychologie uplatňuje psychologické poznatky v oblasti trestných činů, pachatelů a v práci příslušníků orgánů činných v trestním řízení. Jistý muž byl zatčen kvůli podezření z vydírání. Policie má nějaké důkazy, ale to hlavní potřebuje slyšet přímo od podezřelého. Ten je zrovna u výslechu sedí skoro vprostřed místnosti na židli, okolo něj není žádný nábytek stůl je daleko. Židle nemá ani područky. Policisté podezřelého obcházejí a ten se cítí nesvůj. Policisté vědí, že takto nastavená situace podezřelého znejišťuje a je tak větší šance, že se od něho i něco dozvědí. V literatuře (a asi občas i v reálu) jdou tajné služby ještě dál a scénu "vylepší" třeba tak, že podezřelého svléknou od pasu dolů do naha a zakryjí mu hlavu pytlem. Míra znejistění je tak ještě mnohem vyšší.

18 Systém psychologie základní psychologické disciplíny Psychologie reklamy Obor lehce kontroverzní, který tu využívá, tu zneužívá poznatků o lidské psychice, aby se dobře prodávaly výrobky, služby a ideje. Pracuje se s komunikací různých druhů s barvami, hláškami i načasováním propagačních fenoménů, přičemž cílem je přilákání nových a udržení stávajících zákazníků. Jaké příklady využití psychologie reklamy znáte? Pan Novák shání auto, má zhruba představu, jak velké, za kolik a podobně. Prodejce řekne: "Tento model získal v nezávislých testech nejvyšší ocenění za bezpečnost, pět hvězdiček z pěti." Nebo řekne: "Tímhle autem projedete i čtvrtmetr vody a má také automatické natáčecí xenony." Je to šikovný prodejce, protože rozlišuje, kdo je pan Novák: první věta patřila paní Novákové a druhá panu Novákovi. Prodejce ví, že většina žen cení bezpečnost a pěknou barvu a že většinu mužů spíš potěší technické vymoženosti. Hodně šikovný prodejce pak diferencuje ještě dál a pokud se setká s mužem nejistým, mírným až zakřiknutým, bude raději argumentovat bezpečností a dlouhou tradicí modelu či značky. Podobně operativně se zachová, uvidí-li ráznou ženu ostříhanou na ježka.

19 Systém psychologie základní psychologické disciplíny Dopravní psychologie Aplikace psychologie ve sféře dopravy. Tady se psychologicky vyšetřují strojvedoucí, zkoumá se, kolik značek na krajnicích ještě zvládneme vstřebat a kolik piv stačí, aby se člověk i s autem snažil vejít na metr široký mostek, a také se třeba testují uchazeči o účast ve vesmírných programech. Blížíte se se svým autem ke křižovatce, jste na hlavní silnici, takže se chystáte křižovatku normálně projet a najednou vám těsně před nárazníkem přejede jiné auto z vedlejší silnice. To druhé auto neřídil žádný ignorant, nýbrž celkem slušný a zkušený řidič Bedřich. Přehlédl značení a myslel si, že je na hlavní, protože ta jeho cesta, ač podle značek vedlejší, byla širší, na rozdíl od té hlavní měla čáry, patníky atd., takže působila poněkud klamným dojmem. Bedřich jel podle tzv. psychologické přednosti v jízdě prostě podle svých zkušeností podvědomě zhodnotil, která je hlavní a která vedlejší silnice.

20 Systém psychologie základní psychologické disciplíny Experimentální psychologie Zakladatelem byl zakladatel psychologie jako vědy W. Wundt, který založil v Lipsku první laboratoř na realizaci psychologických výzkumů. Od dob Wundta rozšířila svoji působnost, ale podstata zůstává stejná: provádění a vyhodnocování experimentů.

21 Systém psychologie základní psychologické disciplíny Další obory aplikované psychologie Učitelé se při svém vzdělávání dozvídají o tom, jak je důležité to, co od svých žáků očekávají. Když jim přejde do běžné třídy kluk ze zvláštní (správně praktické) školy, mají přirozenou tendenci myslet si, že mu to moc nepůjde. Když od něho očekávají pětky a zlobení, pravděpodobně se obojího i dočkají, protože to klukovi svým jednáním třeba i nevědomě komunikují. Když budou poučení o moci svých očekávání, vědomě svoje automatické předpoklady zkrotí, poskytnou kloučkovi přiměřenou podporu a dají mu šanci. Pedagogická psychologie Manželé Bláhovi rozjeli celkem skromnou rodinnou firmu bez velkých ambicí, ale obchody se rozjely a za pár let poskytovala firma rodině velmi slušné zabezpečení. Dříve si mysleli, že bohatí lidé musí být spokojení a v klidu, ale u sebe zjistili, že to tak nefunguje. Potkal je paradox štěstí, podle kterého spokojenost s bohatstvím zas tak nesouvisí. Člověk si časem na všechno zvykne, takže i dříve nemyslitelných pět deset milionů na účtu mu přináší štěstí jen chvíli, než se to stane normou. Ekonomická psychologie Sjezdař Bořek má patrně mnohem vyšší fyzický i technický potenciál než jeho sjezdařský kolega Standa, ale v závodech končí o dost za ním. Psycholog zjistil mezi oběma muži mimo jiné tento rozdíl: Bořek si před závodem říká: "Dneska je špatné počasí, zas mi lyže nepojedou. Je mi blbě od žaludku, to mi ten kuchař snad dělá schválně, určitě zas něco zkazím." Standa si říká: "Budu se snažit zajet co nejlíp. Hodně jsem trénoval, jsem příjemně nervózní, tak by to mohlo dopadnout dobře." Rozdíl v atribucích (kde vidíme příčiny věcí) a mluvení si pro sebe způsoboval rozdíl v časech v cíli Sportovní psychologie

22 Systém psychologie základní psychologické disciplíny Další obory aplikované psychologie Každá činnost je současně činností psychickou Lékařská psychologie Psychologie vojenství Politická psychologie Psychologie umění Psychologie sportu Psychologie pedagogická Psychologie ekonomická Psychologie životního prostředí

23 Metody výzkumu v psychologii

24 Metody výzkumu v psychologii Teorie vědy hermeneutika Představme si dvacetiletou vdanou ženu se dvěma dětmi. V současné době nám to přijde zvláštní dvacetileté příslušnice ženského pohlaví studují, pracují a baví se, ale v 99% případů nezakládají rodinu. Představme si dále třicetiletou svobodnou ženu, bez potomků, na nižší manažerské pozici v bance. Tohle nám zvláštní nepřijde, to je celkem běžný městský obrázek. A teď střih jdeme do roku např Dvacetiletá vdaná žena byla tehdy normou, byla to zkušená hospodyně a matka. Třicetiletá neprovdaná žena byla považována za exces nebo ztracený případ. Určité události nebo jevy mají určité objektivní a neměnné znaky, ale jinak je vnímáme a hodnotíme. Hermeneutika je teorie interpretace jevů, která říká, že popis jevů (všeho) dotváříme tím, jak tyto jevy chápeme a jaký význam jim přisoudíme. Tutéž věc hodnotili jinak lidé před osmdesáti lety a jinak ji hodnotíme my, protože kontext je úplně jiný a též hodnotitel je jiný.

25 Metody výzkumu v psychologii Psychologie je empirickou vědou, a proto jsou v rámci psychologické metodologie rozvíjeny různé metody psychologického výzkumu. Cíle výzkumu Prognostické (zkoumání konkrétního jedince) Diagnostické Výzkumné (slouží k obecnějšímu rozšiřování teoretického poznání) Přístup k výzkumu Klinický - idiografický (co nejvíce dat o jedinci) Statistický (testový) nomotetický. Statistický přístup se snaží získat omezené množství informací o co největším množství osob. Využívá se matematická statistika, psychometrie. Lze využít k diagnostice jedince (výkon v testu porovnáván s referenční skupinou)

26 Metody výzkumu v psychologii Příklad nomotetický vs. idiografický přístup Třída - 30 žáků. 1) Každému z nich předložíme k vyplnění stejný osobnostní test. Výsledky testů pak můžeme porovnávat mezi sebou například kolik máme ve třídě introvertů a kolik extrovertů, atd. Nomotetický - klasické osobnostní dotazníky a IQ testy. Výsledky jsou vzájemně porovnatelné, můžeme stanovovat průměry, podprůměry, nadprůměry... Směry: behavioristé, kognitivní psychologové 2) S každým žákem zvlášť si promluvíme, zeptáme se ho na jeho rodinu, co ho baví, co si o různých věcech myslí, jak se cítí atp. a výsledkem je popis osobností jednotlivých žáků. Idiografický zkoumá jednotlivce, jeho jedinečnost a výsledkem nejsou žádná čísla, která by se porovnávala s jinými Směry: Humanistická psychologie a dynamické směry

27 Metody výzkumu v psychologii Typy výzkumných metod klasifikace na základě povahy měřeného rysu, kterým může být typické chování nebo maximální výkon. Typickým chováním může být výzkum osobnosti, motivace či hodnot; maximální výkon pak měří například testy inteligence či přijímací zkoušky na školu či do zaměstnání. Klasifikace na základě vlivu výzkumníka na výsledek (objektivní a subjektivní). U objektivních metody je vliv výzkumníka nulový (zpravidla jde o testové metody s přesně stanoveným způsobem interakce), u subjektivního se dosažený výsledek liší podle zkušeností a odbornosti výzkumníka.

28 Metody sběru dat Pozorování - sledování člověka, jeho projevů, bez záměrného zásahu psychologa. Ve všech psychologických metodách, zkoumá jevy pozorovatelné zvnějšku a na tomto základě vytváří závěry o vnitřním světě psychice. Obtížná interpetace dat rozdíly mezi jedinci: Introspekce - sebepozorování, tzn. pozorování vlastních vnitřních psychických jevů Extrospekce - pozorování vnějších projevů v přirozených/upravených podmínkách. Pokus: odměna motivace k lepšímu učení Proměnná: To, co může nabývat různých hodnot Závislá proměnná (dosažený výkon, měřitelný rys) Nezávislá proměnná (odměna, nezávisí na tom, co proband dělá) Experimentální skupiny (peníze) Kontrolní skupina (bez zkoumaného jevu)

29 Metody sběru dat Pozorování - sledování člověka, jeho projevů, bez záměrného zásahu psychologa. Ve všech psychologických metodách, zkoumá jevy pozorovatelné zvnějšku a na tomto základě vytváří závěry o vnitřním světě psychice. Obtížná interpretace dat rozdíly mezi jedinci: Introspekce - sebepozorování, tzn. pozorování vlastních vnitřních psychických jevů Extrospekce - pozorování vnějších projevů v přirozených/upravených podmínkách. Sociometrie - zjišťování a analýza vztahů mezi členy malých skupin Obsahová analýza - výskyt určitých témat, slov, formulací v dokumentech (knihách, periodikách, obrazovém záznamu) Rozhovor (interview) jsou přesně určeny role tazatele a odpovídajícího; rozhovor může být standardizovaný a nestandardizovaný, nebo strukturovaný, polostrukturovaný a nestrukturovaný. Biografická metoda využití životopisů, deníků, autobiografických záznamů. Studium výtvorů lidské činnosti výzkum na základě produktů lidské činnosti, původně nezamýšlených pro výzkum (například zkoumání latrinalií - nápisů na toaletách apod.). Dotazníky zpravidla objektivní způsob získávání dat; dotazníky mohou být papírové, ale mohou být administrované i ústně.

30 Metody výzkumných plánů 1. Experiment - zjišťuje kauzální, příčinné vztahy proměnných. Výzkumník aktivně manipuluje proměnnými a podmínkami, zkoumané osoby jsou náhodně přiřazeny do jednotlivých výzkumných skupin. 1. Kvaziexperiment - jde o typ experimentu, ve kterém není možné jednoznačně rozdělit zkoumané osoby do jednotlivých skupin 2. Korelační studie - zjišťuje souvislosti a vztahy mezi jevy (např. korelační analýza, t-test). 3. Deskriptivní výzkumný plán - popis zkoumaného jevu včetně statistik výskytu (např. analýza výskytu, analýza četnosti) 4. Explorativní výzkumný plán - pouhý popis zkoumaného jevu (např. narativní analýza), případně prozkoumání možností k budoucímu testování hypotéz (např. explorační analýza dat)

31 Diagnostický výzkum Kategoriální diagnóza stanovuje se na základě výčtu typických projevů pacienta Dimenzionální diagnóza je určena na základě sledovaných projevů jedince od žádného výskytu po maximální. Většinou bývá používáno testové (statistické) kritérium. Diferenciální diagnóza je určena srovnáním s normou, která neobsahuje či naopak obsahuje požadované či sledované jednání.

32 Prognostický výzkum Příkladem prognostických výzkumných metod v psychologii mohou být přijímací zkoušky na vysokou školu, přijímací pohovor do zaměstnání apod. Společné rysy: snaha dopředu zjistit, zda konkrétní osoba je způsobilá pro studium na dané škole či vykonávání požadovaného povolání.

33 Prostředí výzkumu Laboratorní výzkum důkladně kontrolovatelný, přesný, umožňuje zachovat stejné podmínky pro libovolný počet probandů (spánková laboratoř). Nevýhoda: uměle vytvořený svět, narušuje projevy normálního chování Terénní výzkum realizovatelný v přirozených podmínkách. Nevýhoda: nelze kontrolovat všechny proměnné, neovlivníme řadu podnětů Kombinovaná metoda nejpřínosnější metoda

34 Výzkum v psychologii Pokusy - dobrovolníci jsou při nich postaveni do neznámé a umělé situace a zkoumá se jejich jednání a adaptace. Protože obvykle nevědí, co je cílem pokusu a jakou roli v něm hrají, pokládají to někteří kritici za neetické. Kontrolní skupina zde často není možná, slepý pokus má poněkud jiný význam a problém bývá v interpretaci výsledků. Příklady: Philip Zimbard (Stanfordský vězeňský experiment, Teorie rozbitého okna) Milgramův experiment.

35 Stanfordský vězeňský experiment Jeden z nejznámějších a nejkontroverznějších experimentů 1971 Philip Zimbard Uzavření určitého počtu dobrovolníků do uměle vytvořeného vězení v rolích vězňů a dozorců a sledování jejich chování. Experiment musel být předčasně ukončen kvůli neočekávané krutosti dozorců a psychickému stavu všech účastníků experimentu. Cíl experimentu: vnést světlo do problému samovýběru při volbě povolání dozorce a také do obecného sporu o to, zda agresivita a brutalita spíše závisí na psychických predispozicích nebo je způsobena okolnostmi. Účastníci experimentu: 12 vězňů a 12 dozorců (ze 75 studentůdobrovolníků) - psychicky vyrovnaní a zdraví jedinci. Mezi dozorce a vězně byli dobrovolníci rozděleni náhodně. Závěr: brutální zločiny například v době války nejsou dílem žádných psychopatů ani lidských zrůd, ale obyčejných lidí, vystavených nepřekonatelnému tlaku okolností. Za tento postoj i za experiment samotný byl často kritizován (reprezentativnost, člověk není odpovědný za své chování, neetičnost)

36 Teorie rozbitého okna Teorie rozbitého okna říká, že zločinnost může být výsledkem součtu menších zločinů a prostředí, v němž člověk žije. Tedy když žijete někde, kde jsou posprejované zdi a rozbitá okna, máte pocit, že se o vás nikdo nezajímá, a vaše všímavost k tomu, co se kolem vás děje, klesá. Poté si člověk řekne: To okno už stejně bylo rozbité, tak proč bych si odtamtud něco nevzal. Navíc je každému jedno, co dělám. Philipa G. Zimbard, americký sociální psycholog: krokem k řešení problému kriminality je zlepšení prostředí k životu v problémových oblastech (zasklít rozbitá okna, přemalovat posprejované zdi, uklidit vraky aut) Terénní výzkum Zaparkovaná ojetá auta: Bronx v New Yorku a Palo Alto v Kalifornii. Auto: pootevřená okna (spouštěcí stimul pro vandalismus) Bronx: první úder během prvních deseti minut a během dvou dnů Zimbardo zaznamenal 23 útoků na auto buď se záměrem jej poničit nebo si z něj něco vzít. Zvláštní bylo, že se vandalství účastnili většinou dobře oblečení muži ze střední třídy. Palo Alto: žádný útok ( po odstranění telefonáty, že auto někdo ukradl). Důvod rozdílů: Palo Alto: reciproční altruismus. Když se lidé starají o to, co se děje kolem nich, očekávají, že jim to někdo vrátí. Cítí se jako součást společenství. Bronx: nikdo se o nic a nikoho nestará, lidé jsou si navzájem cizí. Anonymita z lidí činí potencionální vrahy a násilníky.

37 Milgramův experiment Pokus S. Milgrama (1963) Cíl: experimentálně ověřit, jak daleko jsou lidé schopni zajít ve své poslušnosti k autoritě. Milgram se tak pokusil přispět k vysvětlení psychologických příčin holokaustu. Výsledky tohoto experimentu byly šokující. Průběh experimentu Experiment provedl na Univerzitě v Yale. Pokusné osoby získal prostřednictvím inzerátu v místních novinách, v němž účastníkům nabídl odměnu ve výši 4 amerických dolarů. V inzerátu bylo uvedeno, že se jedná o experiment týkající se učení. Účastníci byli představeni další pokusné osobě, která však ve skutečnosti byla pomocníkem experimentátora. Poté byli rozlosováni do dvojic učitel-žák, přičemž vše bylo připraveno tak, aby se učitelem stal skutečný respondent. Učitel viděl, jak je žák odveden do vedlejší místnosti a přivázán do křesla. Učitel byl posazen do místnosti s mikrofonem a reproduktorem a před sebou měl 30 tlačítek, označených 15V až 450V. 15V bylo označeno lehký šok, 435V bylo označeno těžká rána a poslední dvě tlačítka byla označena pouze křížky. Učiteli bylo řečeno, že při experimentu se bude zkoumat vliv bolesti na učení. V případě chybných odpovědí žáka mu dá učitel elektrický šok. Experimentátor řekl, že šoky budou bolet, ale nebudou nebezpečné. Žák měl odpovídat doplněním vhodného slova do páru. Ze začátku se žák pletl jen málo, ovšem čím více stoupala intenzita šoků, tím přibývalo i chyb. Učitel slyšel, jak žák při 75V začíná naříkat, při 120V křičel, že to bolí, při 150V nechtěl pokračovat, při 180V sténal nemohu tu bolest vydržet, při 270V byly výkřiky stále zoufalejší. Při 300V žák zavolal, že už nebude odpovídat, ale experimentátor učiteli řekl, že mlčení se považuje za špatnou odpověď. Od 330V učitelé slyšeli jen ticho. V místnosti s učitelem byl vedoucí pokusu, který jej povzbuzoval větami typu: Prosím pokračujte, Experiment vyžaduje, abyste pokračoval, Je nezbytné, abyste pokračoval a nakonec Nemáte jinou volbu, musíte pokračovat. Všichni účastníci pokusu pokračovali až do 300 V a 63 % z nich došlo až ke konci stupnice, a to přesto, že se zdráhali a vyjadřovali obavy, že by žák mohl zemřít.

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, )

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, ) Otázka: Psychologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): sissi Psychologie - Psyché= duše Logos= věda = věda o duši Předmětem je zkoumání duševního života člověka, zákonitosti psychicky,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Přehled doporučené literatury o o o o o o o o Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C. (2003). Psychologie. Victoria Publishing. Kern, H. a kol.(1997):

Více

SOCIOLOGIE B2 Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

SOCIOLOGIE B2 Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. SOCIOLOGIE B2 Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. AR 2013/2014 Fakulta sociálních studií katedra sociologie SHRNUTÍ Základní terminologie Etapy sociologického výzkumu Kvantitativní a kvalitativní metoda výzkumu

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Co je vlastně psychologie? Jak lze jednoduše a srozumitelně definovat psychologii? R. Atkinsonová

Více

Diagnostická činnost

Diagnostická činnost VÝZKUMNÉ METODY V PSYCHOLOGII Diagnostická činnost Diagnostická činnost je souhrn postupů a technik jejichž cílem je stanovit diagnózu (psychický stav jedince). Jejím cílem může být např.:. Diagnostická

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.

METODY PSYCHOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. METODY PSYCHOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová Psychologie je empirická věda, která disponuje souborem

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D.

Pedagogicko psychologická diagnostika. PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Pedagogicko psychologická diagnostika PhDr. Denisa Denglerová, Ph. D. Základní studijní literatura Svoboda (2010). Psychologická diagnostika dospělých. Portál Úvodní kapitoly cca po stranu 50 plus adekvátní

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Přehled výzkumných metod

Přehled výzkumných metod Přehled výzkumných metod Kateřina Vlčková Přednášky k Základům pedagogické metodologie PdF MU Brno 1 Definice výzkumné metody Výzkumná metoda Obecný metodologický nástroj k získávání a zpracování dat Systematický

Více

Standardizace vše podstatné je předem formalizováno, předepsáno Nestandardizace bývá využíván v kvalitních výzkumech

Standardizace vše podstatné je předem formalizováno, předepsáno Nestandardizace bývá využíván v kvalitních výzkumech Otázka: Metody psychologického výzkumu Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jitunka Pozorování rozdělujeme na běžné lidské pozorování a vědecké pozorování Patří k základním technikám sběru dat.

Více

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Carolecz Vymezení pojmu psychologie, jednotlivé kroky psychologické analýzy, vznik a vývoj

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím.

Psychologie 08. Otázka číslo: 1. To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím. Psychologie 08 Otázka číslo: 1 To, co si člověk z vlastního duševního života při prožívání neuvědomuje, nazýváme: bezvědomím sebevědomím nevědomím Otázka číslo: 2 Prožívání je absolutně vždy: subjektivní

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Psychologický seminář 4. ročník

Psychologický seminář 4. ročník Psychologický seminář 4. ročník Žák: - objasní proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka - porovná osobnost v

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

S = C S 4K 4 C_ C UPS P ; S 1 = ; 1 = 2F

S = C S 4K 4 C_ C UPS P ; S 1 = ; 1 = 2F Co je to psychologie? Přednáška č. 1 z předmětu Úvod do psychologie PhDr. Josef Lukas Vyučujícíující Kontakt: mail@jlukas.cz Konzultačníní hodiny: po e-mailové domluvě Některé podklady k semináři (včetně

Více

Institucionalizace uživatelů pobytových sociálních služeb a proces dekarcerace Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Institucionalizace uživatelů pobytových sociálních služeb a proces dekarcerace Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. Institucionalizace uživatelů pobytových sociálních služeb a proces dekarcerace Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D. "Společnost je bláznivý útulek vedený jeho svěřenci." (Goffman) Obsah 1. INSTITUCE 2. TOTÁLNÍ INSTITUCE

Více

Obecná a vývojová psychologie 2015/16. Přednáška č. 1 a 2 Čím se psychologie může zabývat Historie psychologie Základní psychologické směry a obory

Obecná a vývojová psychologie 2015/16. Přednáška č. 1 a 2 Čím se psychologie může zabývat Historie psychologie Základní psychologické směry a obory Obecná a vývojová psychologie 2015/16 Přednáška č. 1 a 2 Čím se psychologie může zabývat Historie psychologie Základní psychologické směry a obory Jak dosáhnout cíle v předmětu psychologie 1/Docházka na

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologická diagnostika NMgr. obor Psychologie 1 a Cíle, metody a činnosti psychologické diagnostiky.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Role experimentu ve vědecké metodě

Role experimentu ve vědecké metodě Role experimentu ve vědecké metodě Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Pozorování 2. Uvedení a formulace problému. Sbírání informací 3. Stanovení hypotéz řešení problému 4. Provedení

Více

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Systémový přístup v pedagogice. Základní pedagogické kategorie: cíle, podmínky, prostředky a výsledky výchovy. Vzájemná interakce

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 5 Základy zkoumání v pedagogice II (metody) Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Teoretická východiska empirického zkoumání pedagogických jevů. Typy výzkumů, jejich různá pojetí. Základní terminologie

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

ZSV CVIČEBNICE. aktualizovan vydání. Oficiální průvodce přípravou na test Základy společenských věd Scio na VŠ

ZSV CVIČEBNICE. aktualizovan vydání. Oficiální průvodce přípravou na test Základy společenských věd Scio na VŠ CVIČEBNICE ZSV Příprava na Národní srovnávací zkoušky Teoretická výkladová část Více než 400 úloh Vhodné i jako příprava na maturitu Rady a tipy na zlepšení výsledku Oficiální průvodce přípravou na test

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz

Několik obecných úvah o poradenství a koučování. www.andragogos.cz Několik obecných úvah o poradenství a koučování www.andragogos.cz Život a svět kolem nás Tempo, jakým se vyvíjí a mění společnost i svět kolem nás se zrychluje! Změny kladou velké nároky na každého jednotlivce

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Základní principy psychologické diagnostiky

Základní principy psychologické diagnostiky Základní principy psychologické diagnostiky Psychodiagnostika dětí a mládeže Psychodiagnostika dětí a mládeže, PSY 403 Přednáška 1 Prof. PhDr. I. Čermák,CSc. Obsah přednášky 1. Psychologická diagnostika

Více

Otázka: Psychologie jako věda. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuzik

Otázka: Psychologie jako věda. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuzik Otázka: Psychologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuzik jako samostatná věda od 19. st. (původně součást filozofie) st. rozvoj metod a vznik odvětví psychologie Uplatnění v praxi

Více

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry

Testování hypotéz. Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Testování hypotéz o rozdílu průměrů t-test pro nezávislé výběry t-test pro závislé výběry Testování hypotéz Obecný postup 1. Určení statistické hypotézy 2. Určení hladiny chyby 3. Výpočet

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_299.PSY.23 Dějiny psychologie 1_prezentace

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Šablona 32 VY_32_INOVACE_299.PSY.23 Dějiny psychologie 1_prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_299.PSY.23 Dějiny psychologie 1_prezentace Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744 Šablona: VY_32_INOVACE

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie - psychologické aspekty výchovy a vyučování - Školní psychologie výchovné a vzdělávací problémy ve

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

METODY PSYCHOLOGIE. Mgr. Jiřina Boušková

METODY PSYCHOLOGIE. Mgr. Jiřina Boušková METODY PSYCHOLOGIE Mgr. Jiřina Boušková ANOTACE 1. Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.02 2. Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3. Vytvořeno: říjen 2012 4. Ročník: 5. ročník osmileté gymnázium (RVP-G) Vzdělávací

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0114 0218

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 18 VY 32 INOVACE 0114 0218 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 18 VY 32 INOVACE 0114 0218 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Psychodiagnostika osobnosti 2.

Psychodiagnostika osobnosti 2. Psychodiagnostika osobnosti 2. Téma: Úvod do psychologie osobnosti. Dimenze osobnosti. Teorie osobnosti. Literatura: Ivana Šnýdrová. Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing, 2008. Marie Vágnerová. Psychologie

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Čím se psychologie může zabývat Historie psychologie Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Čím se psychologie může zabývat Historie psychologie Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Čím se psychologie může zabývat Historie psychologie Základní psychologické směry. Jak dosáhnout cíle v předmětu psychologie 1/Docházka na přednášky-nepovinná.

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU

Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU PSY112 / PSY452 / PSY704 METODOLOGIE PSYCHOLOGIE (KVANTITATIVNÍ PŘÍSTUP) Katedra psychologie Fakulta sociálních studií MU POUŽITÁ LITERATURA Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu.

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti:

Psychologie 03. Otázka číslo: 1. Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: Psychologie 03 Otázka číslo: 1 Přiřaď příslušné písmeno ke jménu významné osobnosti: a) Wilhelm Wundt b) J. B. Watson c) Sigmund Freud d) Carl Gustav Jung e) Alfred Adler A) byl zakladatelem behaviorismu

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012 Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Statistika věda o získávání znalostí z empirických dat empirická

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník Šikana a spokojenost žáků se vztahy vtřídním kolektivu v průběhu základní školní docházky (užší kritérium: šikana skoro každý den nebo týden) Pavel Letý Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín 28

Více

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ Jana Nováčková, spoluautorka konceptu Respektovat a být respektován TRADIČNÍ ŠKOLA děti jsou rozdělené do tříd podle věku děti nemají žádný vliv na to, co se

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Statistika. Základní pojmy a cíle statistiky. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) .

Statistika. Základní pojmy a cíle statistiky. Roman Biskup. (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at) . Statistika Základní pojmy a cíle statistiky Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v praxi ;-) roman.biskup(at)email.cz 12. února 2012 Statistika by Birom Statistika Pojmy a cíle

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Statistická šetření - PROČ? Žádná věda není skutečnou vědou, není-li podložena matematickými principy. (L.da Vinci)

Statistická šetření - PROČ? Žádná věda není skutečnou vědou, není-li podložena matematickými principy. (L.da Vinci) Statistická šetření - PROČ? Žádná věda není skutečnou vědou, není-li podložena matematickými principy. (L.da Vinci) Statistická šetření - na kom / čem? statistické jednotky (S.J.) 1 respondent (pacient,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace má za cíl uvést alespoň základní věci NA PRAVOU MÍRU.

Více

1. Případová studie - obecně

1. Případová studie - obecně Zdravím, tato opora má dvě kapitoly: 1. Případová studie obecně je skutečně neskutečně obecná 2. Případová studie z pohledu DIVMAN a JEVTECH je praktičtější a srozumitelnější 1. Případová studie - obecně

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE. Cíle. Obsah

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE. Cíle. Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Cíle Po prostudování tohoto tématického celku budete schopni: definovat psychologii, vysvětlit, k čemu je psychologie užitečná, objasnit, kdy a za jakých okolností psychologie vznikla,

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. Radka Michelová V rámci teorií sp považovány oba směry za humanistické. Soustředění na člověka jako autonomní osobnost, která má hodnotu za všech okolností. Zaměření na vnitřní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Dějiny psychologie Strukturalismus. pondělí, 14. října 13

Dějiny psychologie Strukturalismus. pondělí, 14. října 13 Dějiny psychologie Strukturalismus Důležité postavy předchůdci Hermann von Helmholtz Ernst Heinrich Weber Gustav Theodor Fechner Důležité postavy zakladatelé/hlavní představitelé Wilhelm Wundt Edward B.

Více