Abstrakta VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI. 18. října 2013, Regionální centrum Olomouc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Abstrakta VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI. 18. října 2013, Regionální centrum Olomouc. www.solen.cz"

Transkript

1 VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI ISSN ISBN Abstrakta VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 18. října 2013, Regionální centrum Olomouc

2 POŘADATELÉ OS ČLK Olomouc společnost SOLEN, s. r. o. VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 18. října 2013, Olomouc PARTNEŘI Akademie klasické homeopatie, spol. s r.o. Bohušovická mlékárna, a.s. Eakin CZ s.r.o. Intersurgical, s.r.o. LOANA ROŽNOV a.s. Mary Kay (Czech Republic), s.r.o. MERCK spol. s r.o. Mgr. Jarmila Podhorná - Naděje TianDe Universitní knihkupectví s.r.o. UNTRACO, v.o.s. VAVA.eu s.r.o. VIACELL s.r.o. mediální PARTNEŘI Pořadatelé děkují uvedeným firmám za spoluúčast na finančním zajištění konference

3 Organizace 3 Informace Pořadatel Organizátor OS ČLK společnost Solen, s.r.o. SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, Olomouc Kontaktní osoba: Mgr. Hana Danyi, mob.: tel.: , Programové zajištění: Eva Dokoupilová, mob.: tel.: , Datum a místo konání Olomouc, REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC Ohodnocení Účast na akci je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena 4 kredity pro všeobecné sestry, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře a zdravotně sociální pracovníky. POŘADATELÉ OS ČLK Olomouc společnost SOLEN, s. r. o. VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 18. října 2013, Olomouc VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI Grafické zpracování a sazba: Aneta Mikulíková, ISSN ISBN

4 4 Program Program ANATOMICKO-SOUDNÍ ASPEKTY TRAUMATICKÝCH ZRANĚNÍ Přestávka A ZRANĚNÍ V URGENTNÍ MEDICÍNĚ ÚVOD K WORKSHOPU garant RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D. Srdce, velké cévy a játra v anatomicko-klinických souvislostech Bezdičková M., Váverková R., Blažková Z., Poprachová A., Filipčíková R. Dýchací cesty přístupy v topograficko-anatomických souvislostech Filipčíková R., Bezdičková M., Hubáček P., Dobiáš M., Prudký L. Plastináty jako výukový materiál anatomie a urgentních zákroků Bezdičková M., Filipčíková R., Hubáček P., Prudký L., Kutěj L NOVINKY V MEDICÍNĚ PRO SESTRY Péče o pokožku u invazivních vstupů Mráz M., Drdáková M., Eysseltová R., Novotná A. Využití drenážních sáčků a ochranných prostředků na kůži Eysseltová R., Antonová M. Péče o kůži u komplikovaných stomií a střevních píštělí Drdáková M. Použití drenážních sáčků v domácím prostředí Novotná A. Hojení jizev Vavříková L., Urbánek J. Problematika inkontinence Vidlář A., Burešová E FIREMNÍ SYMPOZIUM AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE Možnosti homeopatické léčby rýmy Fesik A Polední pauza PSYCHOLOGIE V RUKOU ZDRAVOTNÍ SESTRY garant Mgr. et Mgr. Šafář Michal, Ph.D. Stres v práci zdravotní sestry a jeho vliv na zdraví Kvintová J. Syndrom vyhoření a psychosomatické důsledky pracovního stresu Kvintová J. Přednáškový blok se zážitkovými a sebezkušenostními aktivitami Přestávka VI. konference sestra v praxi , Olomouc

5 Program VYBRANÉ PRáVNí PROBlÉmY V ORdINACI garant JUdr. Ing. lukáš Prudil, Ph.d. Novinky pro zdravotnictví a sociální služby Prudil L. Odpovědi na vaše otázky Prudil L. Interaktivní blok s přednáškou a odpověďmi na vaše otázky WORKSHOP: URGENTNí medicína A PRVNí POmOC garant mudr. Petr Hubáček Začátek / sál centaurus 1. Náhlá zástava oběhu BlS, PlS, AlS 2. Zajištění dýchacích cest, obtížná intubace, alternativy 3. dekomprese hrudníku 4. Přístup do žilního kompartmentu Vstup na workshop je zdarma. Registrace ráno na místě do naplnění kapacity (počet míst je omezen). Workshop bude probíhat v sále Centaurus paralelně s odbornými přednáškami. Vstup na workshop je zdarma. Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu. Olomouc, VI. konference sestra V praxi

6 6 Abstrakta Anatomicko-soudní aspekty traumatických zranění a zranění v urgentní medicíně úvod k workshopu pátek / / Srdce, velké cévy a játra v anatomicko-klinických souvislostech RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D., Mgr. Renata Váverková, Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., Mgr. Zdena Blažková Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, VTEC, Ústav normální anatomie Cílem přednášky je praktická on-line demonstrace důležitých anatomických struktur oběhového systému se zaměřením na klinicky významné orgány srdce a játra. Jedná se o teoretické a praktické osvětlení anatomicko-klinických vztahů s použitím lidských preparátů a praktické ukázky jednotlivých struktur. Dále je možno využít speciálních lidských preparátů plastinátů k přesné demonstraci anatomických, topografických a klinických souvislostí. Praktický nácvik v návaznosti na tuto teoretickou sekci proběhne v rámci workshopu Urgentní medicína a první pomoc. Přednáška je uskutečněna v rámci grantu ESF Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči, CZ.1.07/2.4.00/ Dýchací cesty přístupy v topograficko-anatomických souvislostech Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D. 1, RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D. 1, MUDr. Petr Hubáček 1, 2, Mgr. Zdena Blažková 1, MUDr. Martin Dobiáš 1, 3 1 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, VTEC, Ústav normální anatomie 2 Fakultní nemocnice Olomouc 3 Fakultní nemocnice Olomouc, Ústav soudního lékařství a medicínského práva Cílem přednášky je praktická on-line demonstrace důležitých anatomických struktur dýchacího systému se zaměřením na klinicky významná regia. Jedná se o teoretické osvětlení anatomicko-klinických vztahů v souvislosti s prováděním koniotomie a tracheotomie a následným využitím plastinátů k přesné demonstraci anatomických, topografických a klinických souvislostí. Praktický nácvik v návaznosti na tuto teoretickou sekci proběhne v rámci workshopu Urgentní medicína a první pomoc. Přednáška je uskutečněna v rámci grantu ESF Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči, CZ.1.07/2.4.00/ VI. konference sestra v praxi , Olomouc

7 Abstrakta 7 Plastináty jako výukový materiál anatomie a urgentních zákroků RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D. 1, Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D. 1, MUDr. Petr Hubáček 1, 2, Ing. Luděk Prudký 1, MUDr. Vladislav Kutěj 1, 2 1 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, VTEC, Ústav normální anatomie 2 Fakultní nemocnice Olomouc Studiu biologických vzorků a preparátů brání významným způsobem procesy rozpadu. Po celá staletí lidé hledali vhodné metody konzervace. Metoda plastinace je založena na výměně vody a tuku v tkáních s reaktivním polymerem, jako je silikonový kaučuk, epoxidové nebo polyesterové pryskyřice. Plastinace je proces, ve kterém se kombinují dokonale vypracované anatomické preparáty a moderní polymerní chemie. To umožňuje Novinky v medicíně pro sestry pátek / / bezproblémovou konzervaci jednotlivých orgánů i celého těla při zachování jasnosti struktur a estetiky celkového dojmu z preparátu. Hotové preparáty jsou suché, bez zápachu a stabilní. Stejně jako mnoho vynálezů, je plastinace v zásadě jednoduchá. Je možné vytvořit preparáty tvrdé, plastické i poloměkké, dle individuálního zaměření. Lze také vypracovat postupné, různě silné řezy v různých rovinách, plastický preparát určité anatomické oblasti, orgán, přístupová cesta atd. Výhodou těchto preparátů je jejich odolnost, bezinfekčnost, trvalost, následně pak udržování čistoty při práci s preparáty a zejména jejich jednoduchá skladovatelnost. Přednáška je uskutečněna v rámci grantu ESF Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči, CZ.1.07/2.4.00/ Péče o pokožku při invazivních vstupech MUDr. Miroslav Mráz Eakin CZ s.r.o. V přednášce se zabýváme ochranou pokožky kolem invazivních vstupů, jako jsou katétry, drény, epicystostomie, stomie jako takové, zevní fixatéry. Pravidelně zde dochází ke dráždění, což má často nákladný dopad na další péči a zhoršuje jak pacientovu ochotu k další léčbě, tak i kvalitu života. Zdůrazněn je význam ochrany před vlhkostí, na pokožku negativně působícími enzymy (elastáza, lipáza) z různých typů odpadů a dráždění chemickými a biologickými iritanty. Důraz je kladen na možnost ochrany před těmito následky kožní podráždění až vznik vředů či dekubitů bývá často akceptován jako nevyhnutelnost, což nemusí být pravda. Využití drenážních sáčků a ochranných prostředků na kůži Romana Eysseltová, Monika Antonová Chirurgická klinika FN Brno Na našem pracovišti stále častěji léčíme a ošetřujeme pacienty s komplikovaným hojením ran a s obtížně ošetřitelnými stomiemi. Důvodem je stále se navyšující počet rizikových pacientů především vyššího věku, s komorbiditami, onkologickým onemocněním a IBD. Olomouc, VI. konference sestra v praxi

8 8 Abstrakta Současně se snažíme při poskytování péče předcházet možným komplikacím ve všech situacích, kde hrozí riziko porušení integrity kůže. V příspěvku prezentujeme vlastní zkušenosti a využívání pomůcek Eakin, a to jak drenážních sáčků, tak PEG kroužků, stomických ochranných kroužků a past. Použitím pomůcek v uváděných situacích bylo dosaženo léčebných výsledků, zvýšení komfortu samotných pacientů, snížení náročnosti péče pro ošetřující personál u těchto pacientů, a to s dobrým ekonomickým dopadem. Péče o kůži u komplikovaných stomií a střevních píštělí Milena Drdáková I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc V přednášce se zabývám přehledem dělení stomií na výživové a derivační. Zaměřuji se hlavně na ileostomie a kolostomie. Poukazuji na jejich komplikace. V několika kazuistikách jsou prezentovány zkušenosti s ošetřovatelskou péčí o kůži u komplikovaných stomií a střevních píštělí, převážně macerace kůže způsobené střevním sekretem. Seznamuji s možností a použitím a výhodami velkoobjemového stomického sáčku. Použití drenážních sáčků v domácím prostředí Bc. Alena Novotná, DiS. Krajská nemocnice liberec, a.s. V kazuistice představujeme použití drenážních sáčků jako jedinečné pomoci při řešení ente rálních píštělí. Zmacerované okolí bylo řešeno pomocí hydrokoloidních kroužků. Po dvou měsících byl pacient zhojen na 3 3 cm, praktickým nácvikem jsme provedli edukaci rodiny v péči o defekt a pacient byl propuštěn do domácí péče. Hojení jizev MUDr. Linda Vavříková, MUDr. Jaroslav Urbánek Klinika chorob kožních a pohlavních FN a LF UP Olomouc Fyziologickým hojením kůže vzniká hladká, flexibilní, měkká bledá jizva. Patologické jizvy dělíme na hypertrofické, keloidní a atrofické. Hojení jizev ovlivňují mnohé faktory, záleží na věku, rase, lokalizaci jizvy a typu traumatu. Existují některé postupy, jak vzniku problematických jizev předcházet, některé se uplatňují i v samotné terapii hypertrofických a keloidních jizev. Důležitá je mechanická podpora jizvy, tlakové masáže, ochrana před UV zářením, aplikace silikonových preparátů. Terapie keloidů je obtížná zejména z důvodu častých rekurencí. Obvykle spočívá v kombinaci různých postupů, ke kterým patří chirurgické zákroky, kryoterapie, radioterapie, použití silikonových krytí, tlakových obvazů, laserů či intralezionální aplikace kortikosteroidů a dalších látek. Problematika inkontinence moči MUDr. Aleš Vidlář, MUDr. Eva Burešová Urologická klinika LF UP a FN Olomouc Močová inkontinence (pomočování) je stav, při němž člověk není schopen sám vědomě regulovat odchod moči. Je to bohužel velmi častý zdravotní ale i sociální problém. I když je často spojována s vyšším věkem, ve skutečnosti jí trpí až % žen, mužů, ale i dětí. Postiženým často výrazně snižuje VI. konference sestra v praxi , Olomouc

9 Abstrakta 9 kvalitu života. Bohužel jen malé množství pacientů vyhledá odbornou pomoc. Přitom léčba inkontinence je dnes většinou velmi účinná a nenáročná. V přednášce jsou přehledně a stručně prezentovány nejčastější typy močové inkontinence a široké možnosti jejich léčby (konzervativní, farmakologická i chirurgická). Firemní sympozium Akademie klasické homeopatie pátek / / Možnosti homeopatické léčby rýmy MUDr. Alexander Fesik Akademie klasické homeopatie Rýma nepředstavuje z diagnostického hlediska zdánlivě žádný problém. Typů rýmy je však několik a vzájemně se liší podle původu i průběhu. Chronická rýma se může změnit v rýmu akutní, alergická rýma se může přeměnit v rýmu, která doprovází nachlazení nebo chřipku. Léčba rýmy navíc není úplně jednoduchá a mnohdy se člověk rýmy úplně nezbaví i mnoho let. Homeopatie nabízí šetrný a účinný nástroj k léčbě chronické i akutní rýmy související s alergiemi či nachlazením. Jedním z nejúčinnějších léků pro boj s touto nemocí je Allium cepa, homeopatikum vyrobené z potencované cibule kuchyňské. Homeopatie umožňuje léčit rýmu v každém jejím stadiu a také v každém věku pacienta. Osvědčila se u velmi malých dětí, u těhotných a kojících žen, pomáhá i chronicky nemocným pacientům, kteří užívají jiné léky. Psychologie v rukou zdravotní sestry pátek / / Psychologie v rukou zdravotní sestry Mgr. et Mgr. Michal Šafář, Ph.D., PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. Fakulta tělesné kultury UP Olomouc V rámci uceleného bloku prezentujeme nejnovější poznatky z oblasti psychologie zdraví, psychologie sportu, psychoterapie a mentálního tréninku aplikovatelné do praxe středního zdravotnického personálu. Zaměřujeme se na základní možnosti jedince vyrovnávat se s nároky spojenými s vysokou pracovní zátěží a odpovědností. Popisujeme vybrané symptomy a syndromy přetížení jedince v důsledku dlouhodobého chronického stresu, s důrazem na rozpoznání prvních příznaků a možností jejich prevence a autoterapie. Analyzujeme možnosti praktické aplikace konkrétních technik mentální hygieny a psycho-tréninku (práce s dechem, kontrolou emocí, regulací myšlení) do práce zdravotní sestry. Olomouc, VI. konference sestra v praxi

10 10 Abstrakta Vybrané právní problémy v ordinaci pátek / / Vybrané právní problémy v ordinaci JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. Právní kancelář Brno Příspěvek bude věnován novinkám ve zdravotnickém právu, které se objevily v roce 2012 a 2013 a rovněž změnám, které možná čekají Workshop: Urgentní medicína a první pomoc pátek / / / sál Centaurus zdravotníky od roku 2014 v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Primárně bude prezentace zaměřena na pacientská práva, souhlasy a nesouhlasy se zdravotními službami a na postavení osob blízkých pacientům. Zmíněna bude rovněž problematika odškodňování újmy od Život zachraňující výkony projekt VTEC MUDr. Petr Hubáček 1, 2, Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D. 2, MUDr. Vladislav Kutěj 1, 2, RNDr. Marcela Bezdíčková, Ph.D. 2, Mgr. Michaela Gehrová 1, 2, Monika Labonková 1, 2, Mgr. Renata Váverková 2, Mgr. Zdena Blažková 2, MUDr. Martin Dobiáš 2, 3, Ing. Luděk Prudký 2 1 Fakultní nemocnice Olomouc 2 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, VTEC, Ústav normální anatomie 3 Fakultní nemocnice Olomouc, Ústav soudního lékařství a medicínského práva Lékařská fakulta UP v Olomouci je jedna z mála institucí v ČR, která úspěšně integrovala do výuky předmětu Urgentní medicína a medicína katastrof. Od akademického roku 2012/2013 je tento předmět již povinný pro studenty 5. ročníku oboru všeobecné lékařství a je zakončen zkouškou. Tím se naplnil požadavek studentů lékařské fakulty na větší praxi během studia v akutních oborech: Pověz mi a já to zapomenu, ukaž mi a já si to možná zapamatuji, zapoj mne a já tomu porozumím. Připravenost, nácvik a zvyšování erudice absolventů a všech zdravotníků včetně lékařů jsou nezbytné a klíčové pro záchranu života. S tímto záměrem byl vytvořen projekt Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku urgentní medicíny s využitím anatomicko-klinických souvislostí. Snahou projektu bylo vytvoření dvou doplňujících se center, a to Výukového, tréninkového a edukačního centra pro výuku urgentní medicíny (VTEC) a Anatomicko-klinického plastinač- VI. konference sestra v praxi , Olomouc

11 Abstrakta 11 ního centra, která přinášejí možnost vzdělávání v oboru klinické medicíny za pomoci využití jedinečného lidského materiálu k výuce náročného předmětu, jakým urgentní medicína je. Možnost výuky a tréninku je multioborový projekt vhodný pro osu partnerství a sítě, kde pomocí plastinace a moderních metod fixace dochází ke skloubení dvou unikátních technologií a vytvoření funkční a spolupracující partnerské sítě s mezioborovou výměnou informací. Jedním z partnerů Univerzity Palackého pro tento projekt je Fakultní nemocnice Olomouc a její Oddělení urgentního příjmu. Jeho participace na projektu je klíčová z hlediska naplnění cíle multioborového přístupu k výuce předmětu Urgentní medicína a medicína katastrof a současně jsou aplikovány do klinických potřeb znalosti teoretického předmětu Anatomie a klinická anatomie. Touto spoluprací v rámci nově vytvořeného centra VTEC je možné uskutečnit praktické stáže na obou partnerských institucích, které disponují bohatými praktickými zkušenostmi jak z oblasti urgentní medicíny, tak z oblasti medicíny katastrof. Tyto výukové stáže jsou zaměřeny na nezbytný nácvik a zvyšování praktické dovednosti při život zachraňujících výkonech v urgentní medicíně. Participace se předpokládá také v oblasti realizace nových výukových prostor a zejména při aplikaci nových moderních výukových metod a tvorby vhodných plastinačních a měkkých preparátů (metodou Thielovy fixace), které slouží mimo jiné k nejrealističtějšímu nácviku. Projekt vychází z faktu, že nejideálnějším modelem pro nácvik zdravotnických úkonů je lidská tkáň, lidské tělo. Současně VTEC slouží jako základna pro získávání praktických dovedností lékařů v postgraduálním studiu. Projekt byl poprvé představen na workshopu dne v Olomouci, kterého se zúčastnilo 200 lékařů a studentů z vysokých a vyšších odborných zdravotnických škol. Workshop zajišťoval projektový servis UP Olomouc v úzké spolupráci s Oddělením urgentního příjmu FN Olomouc a Ústavem normální anatomie LF UP v Olomouci. Účastníci kurzu měli na 10 stanovištích k dispozici vypreparované plastinované anatomické preparáty a k nim příslušný model pro nácvik invazivního výkonu zajištění dýchacích cest včetně difficult airway i za použití fibrooptiky a chirurgického přístupu, vstupy do žilního kompartmentu periferního, centrálního i intraoseální metodou, dekomprese hrudníku tenzní pneumotorax, drenáž hemotoraxu, základní i rozšířená resuscitace (BLS, ALS, PLS) včetně reakce na poruchy srdečního rytmu a resuscitace novorozence. Nácvik byl prováděn pod vedením zkušených zaměstnanců Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc. Účastníci se v rámci workshopu seznámili nejen teoreticky s výše uvedenými výkony, ale především si osvojili prakticky tyto techniky za současné vizuální kontroly topografické anatomie lidského těla. Následující workshopy a vlastní výuka probíhá již s použitím plastinovaných anatomických modelů anatomických preparátů lidského těla. Olomouc, VI. konference sestra v praxi

12 12 Abstrakta Gemmoterapie medicína pupenů Jarmila Podhorná terapeutka, Brodek u Konice Současná lékařská věda v posledních letech dosahuje nebývalého rozvoje, nicméně chorob neustále přibývá. Není tedy divu, že se lidé dnes proto začínají čím dál tím více obracet o pomoc k přírodě. Celkem oprávněně se předpokládá, že právě přírodní prostředky mohou být v budoucnu nejen prevencí civilizačních onemocnění, ale také jejich léčbou. Gemmoterapie bývá v této souvislosti nazývaná medicínou 3. tisíciletí. Výhody bylinné léčby: Může se použít u každé nemoci a jakýchkoliv obtíží, tj. i tehdy, když přesně nevíme, o jakou nemoc jde. Lze ji použít i v případě, kdy nelze aplikovat agresivnější léčbu. Byliny tělu dodávají potřebné látky, jako jsou vitaminy, stopové prvky, hormony a enzymy. Bylinná léčba je nejlepší prevence, ale nesmíme zapomínat, že vždy trvá déle, než začne působit. Nejnovějším odvětvím fytoterapie je gemmoterapie metoda, která využívá účinků zárodečných tkání, tj. pupenů, semen, klíčků. Obsahují totiž nejvíce stopových prvků i vitaminů a dále také komplexy, v nichž jsou obsaženy růstové faktory, především gibereliny a auxiny, jež vysoce stimulují činnost celého organizmu. Gemmoterapeutika zvyšují imunitu, stimulují centrální nervovou soustavu, omlazují organizmus a léčí řadu zdravotních problémů. Dnes již víme, že řeší a v budoucnu jistě řešit budou obtížně léčitelné diagnózy. Víme, že topol řeší například boreliózu, tamarašek pomáhá na nemoci krvinek a krevních destiček a neustále se setkáváme s dalšími případy, kdy se zdravotní potíže v těchto případech s použitím gemmoterapeutik zlepšily až neuvěřitelně. Počátky této terapie jsou spojeny se jménem ukrajinského vědce a lékaře dr. Filatova. Ten si všiml, že pokud necháme uřezanou část rostliny několik dní ve tmě a chladu, tato umírající rostlina pro svou záchranu zmobilizuje všechny své síly a vznikají v ní látky mimořádné účinnosti, které jindy v rostlině nenajdeme, a jež mají mimořádně léčivé účinky. Jde o tzv. biogenní stimulátory. Bylo mi velkou ctí, že jsem jako první v naší republice začala tyto prostředky oficiálně vyrábět a používat k pomoci řešení mnoha zdravotních problémů. K rozhodnutí vyrábět léčivé regenerační prostředky z bylin mne vedla snaha pomoci lidem, kteří je potřebují. Pomáhají, ale neuškodí, protože nemají vedlejší účinky. Posledním krokem pro to, abych vykročila na tuto cestu, byla poslední věta na přednášce pana Janči: Kdyby někdo začal tyto bylinné prostředky vyrábět u nás, vyrobil by něco lepšího než jsou ty dovozové. Řekl to proto, že rostliny z našeho zeměpisného pásu mají stejné vibrace jako naše těla. Kromě toho by bylo možné tyto přípravky se širokým spektrem účinku u nás vyrobit levněji. Jeho slova mne zaujala natolik, že jsem přetvořila sklep ve svém rodinném domě na jakousi laboratoř a začala zkoušet, jak je vyrobit a zda jsou pak tyto výrobky také účinné. Prvním prostředkem, který jsem vyrobila, byla tinktura z třezalky. Začala jsem vyrábět a zkoušet další byliny a měla velké štěstí, že jsem hledala pro známého bylinku na problémy s boreliózou. V mnoha herbářích, které jsem prošla, byly do sou- VI. konference sestra v praxi , Olomouc

13 Abstrakta 13 vislosti s účinností proti borelióze dávány pupeny topolu. A tak jsem vyrobila dvě lahvičky a měla velkou radost, když pacient postižený boreliózou, který byl do té doby tři čtvrtě roku na neschopence, vzápětí nastoupil do práce. Problémy s únavou a pohybem však přetrvávaly a já pochopila, že to jsou následky, na něž by bylo vhodné působit dalšími přírodními prostředky s regeneračními účinky. V herbářích pánů Janči a Zentricha jsem objevila kapitolu o gemmoterapii a tehdy jsem pochopila, že by mohl vzniknout úplně nový přípravek, který by působil jak při prevenci boreliózy, tak i při léčení a zároveň by byl i detoxikační. Byl by to prostředek budoucnosti. Užívání přípravku z pupenů topolu, břízy, jalovce (játra, únava), černého rybízu, borovice a vinné révy na regeneraci pohybového aparátu od té doby již pomohla tisícům lidí postižených boreliózou. Také laboratorní rozbory ukázaly, že je to cesta správná. Je potěšitelné, že gemmoterapie se začíná osvědčovat v řadě případů, kde oficiální medicína a stejně tak i klinicky pojatá fytoterapie příliš úspěchů nemá. Za dobu svého působení jsem poznala, že nejlepší je spojit při léčbě gemmoterapeutika s tinkturami bylin do jednoho celku, který zabírá komplexně. Metoda se osvědčila Léčebná kúra na problémy s pohybovým aparátem se skládá z užívání topolu (vyloučí problém boreliózy), třezalky, která zklidňuje a také je protizánětlivá stejně jako olše, buk a jasan pročistí klouby od kyseliny močové a borovice, jedle, sekvoj tělu dodají stopové prvky, které jsou třeba k ozdravění. Stejným přístupem jsou sestavovány další přípravky např. na alergie či ekzémy. Také ty je třeba řešit komplexně, což znamená odplísnění (penízovka), pročištění jater (měsíček), regenerace a pročištění sliznic (dub) a zvýšení protialergické složky (černý rybíz). Komplexní přístup zde zahrnuje také očistu tlustého střeva, při níž můžeme použít zelený jíl nebo Enterosgel. K potírání pokožky je vhodný lopuchový olej a také pomáhá koupel z bylin regenerující pokožku. Podobným způsobem jsou sestavovány sestavy tinktur z bylin a gemmo preparátů na řešení mnoha dalších zdravotních problémů. Velké výsledky mají kúry na gynekologické problémy, kde nejdůležitější bylinou je ptačí jeřáb a maliník. Jiné jsou vhodné k regeneraci cévního aparátu, kde je nejdůležitější tinktura z Gotu koly, pelargonie, kustovnice, jinanu a jeřábu oskeruše. S úspěchem jsou gemmoterapeutika také využívána na zvýšení imunity (černý rybíz, lesní bez hroznatý a ořešák královský). K tomu, aby tělo nezachvátila infekční nemoc, se používají přípravky z lichořeřišnice, ze semene grepu a ořešáku královského. Časté jsou dnes také nemocí, jež mají původ parazitální, ať již to jsou borelie, chlamydie nebo celá řada dalších parazitů, kteří jsou původci mnoha potíží. pomáhá je likvidovat speciální směs bylin. Aby léčba měla úspěch, je nutno využít i drenážních prostředků čistících od odpadů a usazenin, kterých je v gemmoterapii dostatek. Zhotovují se z břízy, jasanu, buku a dubu. Pouze tělo, jež není toxickou skládkou odpadu, dokáže plně využít celou bohatou škálu výhod gemmoterapeutických přípravků s cíleným zaměřením. Není bylina, aby na něco nebyla, ale naopak na každý zdravotní problém se dá najít vhodná bylina nebo jejich nejúčinnější sestava. Chce to jenom chtít a vydržet. A také je důležité si uvědomit, že pomoci se vždy dá jen hledajícím. Olomouc, VI. konference sestra v praxi

14 14 Poznámky VI. konference sestra v praxi , Olomouc

15

16 Publikace Byliny léčí je učebnicí v oblasti působení bylin a pupenů rostlin (gemmoterapeutik) na náš organismus. Najdete zde souhrn všech produktů firmy Naděje. Seznam základních kúr, jejich složení i s postupy užívání, jednotlivé druhy tinktur a jejich účinky. Pomůže vám lépe se orientovat ve výběru, najdete zde základní okruhy zdravotních problémů i s doporučením jaké bylinky použít. Důležitá je prevence, a proto by tato publikace neměla chybět v žádné knihovně. Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE objednávky na tel./fax: , poradna: Brodek u Konice 3

Lze navazovat partnerství v urgentní medicíně?

Lze navazovat partnerství v urgentní medicíně? MEDICÍNA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 9. ročník 29.-30.11.2012 Lze navazovat partnerství v urgentní medicíně? Petr Hubáček, Radka Filipčíková Vladislav Kutěj, Marcela Bezdíčková, Alžběta Poprachová FN Olomouc

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci

Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci 7. mezinárodní konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26.11.2010 Pregraduální a postgraduální výuka medicíny katastrof v Olomouci Vladislav Kutěj Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER

XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER XII. REGIONÁLNÍ KONFERENCE DĚTSKÝCH SESTER a V. PROSTĚJOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 12. listopadu 2016 Hotel Tennis Club, Za Kosteleckou 49, Prostějov Registrace: 08:00 09:00 hodin Trvání akce: 09:00 16:00 hodin

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 25. dubna 2012 Frýdek - Místek Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky:

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Telefon 477 114 123 e-mail michaela.soukalova@kzcr.eu KZ07_IM0003 Nabídka školících akcí Účinnost od 1. 1. 2016 Krajská zdravotní, a. s. - Vzdělávací institut

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Obchodní družstvo Soběšice HOTEL POD HOŘICÍ PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Prosíme, vracejte průvodce zpět! Úvodem Vážení klienti, tímto si Vám dovolujeme nabídnout přehled wellness služeb Hotelu pod Hořicí

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD drény a drenáže Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: únor 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 21. dubna 2017 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 21. 4. 2017 / 9.00 17.00 hodin Clarion Congress Hotel České Budějovice Konferenční

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR ODBORNÉHO PROGRAMU: Bc. Lenka Šeflová PROGRAMOVÝ VÝBOR: Markéta Koutná MUDr.

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

IV. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ

IV. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ POŘADATELÉ Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství IV. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 14. 15. května 2010, Olomouc Prezident akce Programový výbor PharmDr. Pavel Grodza předseda Sekce

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO...

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... pro komplexní regeneraci ZDRAVÝ ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... 25. 4. 2004 Praha, hotel Pyramida Ing. Helena Kacerovská Směs bylin ALOE VERA = ALOE BARBADENSIS - 92 % PANAX GINSENG (všehoj

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Pacient lékař lékárna Přirozená spolupráce, převážně zatím v akademické rovině. Case study

Pacient lékař lékárna Přirozená spolupráce, převážně zatím v akademické rovině. Case study Pacient lékař lékárna Přirozená spolupráce, převážně zatím v akademické rovině. Case study Mgr. Renáta Chourová provozní manažer lékáren Na zdraví XX. OTC Konference TRENDY V OBLASTI PRODEJE A MARKETINGU

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Jarní edukační urologické sympózium

Jarní edukační urologické sympózium Česká urologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně pořádá Jarní edukační urologické sympózium Mikulov Hotel Galant 21. 22. dubna 2017 Akce konaná pod záštitou České akademie urologie

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 24. května 2012 Zlín Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: Česká

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Část I Vzdělávání a podpora středního zdravotnického personálu, vzdělávání a podpora lékařského personálu a rovné příležitosti žen a mužů

Část I Vzdělávání a podpora středního zdravotnického personálu, vzdělávání a podpora lékařského personálu a rovné příležitosti žen a mužů Příloha č. 3 Část I Vzdělávání a podpora středního zdravotnického personálu, vzdělávání a podpora lékařského personálu a rovné příležitosti žen a mužů Detailní vymezení předmětu zakázky Požadavky Zadavatele

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace Srdečně zveme zájemce z řad odborné psychiatrické veřejnosti na IX. konferenci ambulantních

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných

Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných Pozvánka a předběžný program Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče Pavilon B. Braun Dialog

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 01.03.2012 České Budějovice Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ODBORNÍ GARANTI: MUDr. Jan Neiser MUDr. Bronislav Klementa MUDr. Pavel Marcián ORGANIZAČNÍ

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY? X. ROČNÍK mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty: UMĚNÍ KOMUNIKACE Brockovo centrum řeči Wernickeovo centrum porozumění řeči MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

Více

XXIII. Dostálovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava **** Urgentní medicína

XXIII. Dostálovy dny. Clarion Congress Hotel Ostrava **** Urgentní medicína Clarion Congress Hotel Ostrava **** 17. 19. 10. 2016 Urgentní medicína a medicína katastrof 2016 Program Pondělí 17. 10. 2016 Workshop - W1 14.00 16.00 sál Silver Klinická etika v urgentní medicíně Workshop

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 6. června 2012 Havířov Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. POŘADATELÉ: Sekce diagnostické a

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Místo konání: Den 1 - Hotel Holiday Inn, Brno Den 2 - Fakultní nemocnice Brno

Místo konání: Den 1 - Hotel Holiday Inn, Brno Den 2 - Fakultní nemocnice Brno Datum: 18.9. 19.9. 2013 Místo konání: Pořádá: Pod záštitou: Brno Den 1 - Hotel Holiday Inn, Brno Den 2 - Fakultní nemocnice Brno Coloplast A/S FN Brno Odborný program je zařazen do kreditního systému ČAS.

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVŠL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ DEFIBRILÁTORY A JEJICH OBSLUHA (DO) Počet předmětů: 1 Délka trvání

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno www.sssbrno.cz Zdravotník zotavovacích akcí 40hodinový praktický kurz.

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 29. března 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE 16. 5. 2009 OLOMOUC

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE 16. 5. 2009 OLOMOUC KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Ucelené postgraduální vzdělávání reprezentuje časopis, konference a e-learning. V souladu s touto filozofií proběhne v květnu

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více