Abstrakta VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI. 18. října 2013, Regionální centrum Olomouc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Abstrakta VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI. 18. října 2013, Regionální centrum Olomouc. www.solen.cz"

Transkript

1 VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI ISSN ISBN Abstrakta VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 18. října 2013, Regionální centrum Olomouc

2 POŘADATELÉ OS ČLK Olomouc společnost SOLEN, s. r. o. VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 18. října 2013, Olomouc PARTNEŘI Akademie klasické homeopatie, spol. s r.o. Bohušovická mlékárna, a.s. Eakin CZ s.r.o. Intersurgical, s.r.o. LOANA ROŽNOV a.s. Mary Kay (Czech Republic), s.r.o. MERCK spol. s r.o. Mgr. Jarmila Podhorná - Naděje TianDe Universitní knihkupectví s.r.o. UNTRACO, v.o.s. VAVA.eu s.r.o. VIACELL s.r.o. mediální PARTNEŘI Pořadatelé děkují uvedeným firmám za spoluúčast na finančním zajištění konference

3 Organizace 3 Informace Pořadatel Organizátor OS ČLK společnost Solen, s.r.o. SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, Olomouc Kontaktní osoba: Mgr. Hana Danyi, mob.: tel.: , Programové zajištění: Eva Dokoupilová, mob.: tel.: , Datum a místo konání Olomouc, REGIONÁLNÍ CENTRUM OLOMOUC Ohodnocení Účast na akci je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ohodnocena 4 kredity pro všeobecné sestry, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře a zdravotně sociální pracovníky. POŘADATELÉ OS ČLK Olomouc společnost SOLEN, s. r. o. VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 18. října 2013, Olomouc VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI Grafické zpracování a sazba: Aneta Mikulíková, ISSN ISBN

4 4 Program Program ANATOMICKO-SOUDNÍ ASPEKTY TRAUMATICKÝCH ZRANĚNÍ Přestávka A ZRANĚNÍ V URGENTNÍ MEDICÍNĚ ÚVOD K WORKSHOPU garant RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D. Srdce, velké cévy a játra v anatomicko-klinických souvislostech Bezdičková M., Váverková R., Blažková Z., Poprachová A., Filipčíková R. Dýchací cesty přístupy v topograficko-anatomických souvislostech Filipčíková R., Bezdičková M., Hubáček P., Dobiáš M., Prudký L. Plastináty jako výukový materiál anatomie a urgentních zákroků Bezdičková M., Filipčíková R., Hubáček P., Prudký L., Kutěj L NOVINKY V MEDICÍNĚ PRO SESTRY Péče o pokožku u invazivních vstupů Mráz M., Drdáková M., Eysseltová R., Novotná A. Využití drenážních sáčků a ochranných prostředků na kůži Eysseltová R., Antonová M. Péče o kůži u komplikovaných stomií a střevních píštělí Drdáková M. Použití drenážních sáčků v domácím prostředí Novotná A. Hojení jizev Vavříková L., Urbánek J. Problematika inkontinence Vidlář A., Burešová E FIREMNÍ SYMPOZIUM AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE Možnosti homeopatické léčby rýmy Fesik A Polední pauza PSYCHOLOGIE V RUKOU ZDRAVOTNÍ SESTRY garant Mgr. et Mgr. Šafář Michal, Ph.D. Stres v práci zdravotní sestry a jeho vliv na zdraví Kvintová J. Syndrom vyhoření a psychosomatické důsledky pracovního stresu Kvintová J. Přednáškový blok se zážitkovými a sebezkušenostními aktivitami Přestávka VI. konference sestra v praxi , Olomouc

5 Program VYBRANÉ PRáVNí PROBlÉmY V ORdINACI garant JUdr. Ing. lukáš Prudil, Ph.d. Novinky pro zdravotnictví a sociální služby Prudil L. Odpovědi na vaše otázky Prudil L. Interaktivní blok s přednáškou a odpověďmi na vaše otázky WORKSHOP: URGENTNí medicína A PRVNí POmOC garant mudr. Petr Hubáček Začátek / sál centaurus 1. Náhlá zástava oběhu BlS, PlS, AlS 2. Zajištění dýchacích cest, obtížná intubace, alternativy 3. dekomprese hrudníku 4. Přístup do žilního kompartmentu Vstup na workshop je zdarma. Registrace ráno na místě do naplnění kapacity (počet míst je omezen). Workshop bude probíhat v sále Centaurus paralelně s odbornými přednáškami. Vstup na workshop je zdarma. Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu. Olomouc, VI. konference sestra V praxi

6 6 Abstrakta Anatomicko-soudní aspekty traumatických zranění a zranění v urgentní medicíně úvod k workshopu pátek / / Srdce, velké cévy a játra v anatomicko-klinických souvislostech RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D., Mgr. Renata Váverková, Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., Mgr. Zdena Blažková Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, VTEC, Ústav normální anatomie Cílem přednášky je praktická on-line demonstrace důležitých anatomických struktur oběhového systému se zaměřením na klinicky významné orgány srdce a játra. Jedná se o teoretické a praktické osvětlení anatomicko-klinických vztahů s použitím lidských preparátů a praktické ukázky jednotlivých struktur. Dále je možno využít speciálních lidských preparátů plastinátů k přesné demonstraci anatomických, topografických a klinických souvislostí. Praktický nácvik v návaznosti na tuto teoretickou sekci proběhne v rámci workshopu Urgentní medicína a první pomoc. Přednáška je uskutečněna v rámci grantu ESF Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči, CZ.1.07/2.4.00/ Dýchací cesty přístupy v topograficko-anatomických souvislostech Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D. 1, RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D. 1, MUDr. Petr Hubáček 1, 2, Mgr. Zdena Blažková 1, MUDr. Martin Dobiáš 1, 3 1 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, VTEC, Ústav normální anatomie 2 Fakultní nemocnice Olomouc 3 Fakultní nemocnice Olomouc, Ústav soudního lékařství a medicínského práva Cílem přednášky je praktická on-line demonstrace důležitých anatomických struktur dýchacího systému se zaměřením na klinicky významná regia. Jedná se o teoretické osvětlení anatomicko-klinických vztahů v souvislosti s prováděním koniotomie a tracheotomie a následným využitím plastinátů k přesné demonstraci anatomických, topografických a klinických souvislostí. Praktický nácvik v návaznosti na tuto teoretickou sekci proběhne v rámci workshopu Urgentní medicína a první pomoc. Přednáška je uskutečněna v rámci grantu ESF Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči, CZ.1.07/2.4.00/ VI. konference sestra v praxi , Olomouc

7 Abstrakta 7 Plastináty jako výukový materiál anatomie a urgentních zákroků RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D. 1, Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D. 1, MUDr. Petr Hubáček 1, 2, Ing. Luděk Prudký 1, MUDr. Vladislav Kutěj 1, 2 1 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, VTEC, Ústav normální anatomie 2 Fakultní nemocnice Olomouc Studiu biologických vzorků a preparátů brání významným způsobem procesy rozpadu. Po celá staletí lidé hledali vhodné metody konzervace. Metoda plastinace je založena na výměně vody a tuku v tkáních s reaktivním polymerem, jako je silikonový kaučuk, epoxidové nebo polyesterové pryskyřice. Plastinace je proces, ve kterém se kombinují dokonale vypracované anatomické preparáty a moderní polymerní chemie. To umožňuje Novinky v medicíně pro sestry pátek / / bezproblémovou konzervaci jednotlivých orgánů i celého těla při zachování jasnosti struktur a estetiky celkového dojmu z preparátu. Hotové preparáty jsou suché, bez zápachu a stabilní. Stejně jako mnoho vynálezů, je plastinace v zásadě jednoduchá. Je možné vytvořit preparáty tvrdé, plastické i poloměkké, dle individuálního zaměření. Lze také vypracovat postupné, různě silné řezy v různých rovinách, plastický preparát určité anatomické oblasti, orgán, přístupová cesta atd. Výhodou těchto preparátů je jejich odolnost, bezinfekčnost, trvalost, následně pak udržování čistoty při práci s preparáty a zejména jejich jednoduchá skladovatelnost. Přednáška je uskutečněna v rámci grantu ESF Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči, CZ.1.07/2.4.00/ Péče o pokožku při invazivních vstupech MUDr. Miroslav Mráz Eakin CZ s.r.o. V přednášce se zabýváme ochranou pokožky kolem invazivních vstupů, jako jsou katétry, drény, epicystostomie, stomie jako takové, zevní fixatéry. Pravidelně zde dochází ke dráždění, což má často nákladný dopad na další péči a zhoršuje jak pacientovu ochotu k další léčbě, tak i kvalitu života. Zdůrazněn je význam ochrany před vlhkostí, na pokožku negativně působícími enzymy (elastáza, lipáza) z různých typů odpadů a dráždění chemickými a biologickými iritanty. Důraz je kladen na možnost ochrany před těmito následky kožní podráždění až vznik vředů či dekubitů bývá často akceptován jako nevyhnutelnost, což nemusí být pravda. Využití drenážních sáčků a ochranných prostředků na kůži Romana Eysseltová, Monika Antonová Chirurgická klinika FN Brno Na našem pracovišti stále častěji léčíme a ošetřujeme pacienty s komplikovaným hojením ran a s obtížně ošetřitelnými stomiemi. Důvodem je stále se navyšující počet rizikových pacientů především vyššího věku, s komorbiditami, onkologickým onemocněním a IBD. Olomouc, VI. konference sestra v praxi

8 8 Abstrakta Současně se snažíme při poskytování péče předcházet možným komplikacím ve všech situacích, kde hrozí riziko porušení integrity kůže. V příspěvku prezentujeme vlastní zkušenosti a využívání pomůcek Eakin, a to jak drenážních sáčků, tak PEG kroužků, stomických ochranných kroužků a past. Použitím pomůcek v uváděných situacích bylo dosaženo léčebných výsledků, zvýšení komfortu samotných pacientů, snížení náročnosti péče pro ošetřující personál u těchto pacientů, a to s dobrým ekonomickým dopadem. Péče o kůži u komplikovaných stomií a střevních píštělí Milena Drdáková I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc V přednášce se zabývám přehledem dělení stomií na výživové a derivační. Zaměřuji se hlavně na ileostomie a kolostomie. Poukazuji na jejich komplikace. V několika kazuistikách jsou prezentovány zkušenosti s ošetřovatelskou péčí o kůži u komplikovaných stomií a střevních píštělí, převážně macerace kůže způsobené střevním sekretem. Seznamuji s možností a použitím a výhodami velkoobjemového stomického sáčku. Použití drenážních sáčků v domácím prostředí Bc. Alena Novotná, DiS. Krajská nemocnice liberec, a.s. V kazuistice představujeme použití drenážních sáčků jako jedinečné pomoci při řešení ente rálních píštělí. Zmacerované okolí bylo řešeno pomocí hydrokoloidních kroužků. Po dvou měsících byl pacient zhojen na 3 3 cm, praktickým nácvikem jsme provedli edukaci rodiny v péči o defekt a pacient byl propuštěn do domácí péče. Hojení jizev MUDr. Linda Vavříková, MUDr. Jaroslav Urbánek Klinika chorob kožních a pohlavních FN a LF UP Olomouc Fyziologickým hojením kůže vzniká hladká, flexibilní, měkká bledá jizva. Patologické jizvy dělíme na hypertrofické, keloidní a atrofické. Hojení jizev ovlivňují mnohé faktory, záleží na věku, rase, lokalizaci jizvy a typu traumatu. Existují některé postupy, jak vzniku problematických jizev předcházet, některé se uplatňují i v samotné terapii hypertrofických a keloidních jizev. Důležitá je mechanická podpora jizvy, tlakové masáže, ochrana před UV zářením, aplikace silikonových preparátů. Terapie keloidů je obtížná zejména z důvodu častých rekurencí. Obvykle spočívá v kombinaci různých postupů, ke kterým patří chirurgické zákroky, kryoterapie, radioterapie, použití silikonových krytí, tlakových obvazů, laserů či intralezionální aplikace kortikosteroidů a dalších látek. Problematika inkontinence moči MUDr. Aleš Vidlář, MUDr. Eva Burešová Urologická klinika LF UP a FN Olomouc Močová inkontinence (pomočování) je stav, při němž člověk není schopen sám vědomě regulovat odchod moči. Je to bohužel velmi častý zdravotní ale i sociální problém. I když je často spojována s vyšším věkem, ve skutečnosti jí trpí až % žen, mužů, ale i dětí. Postiženým často výrazně snižuje VI. konference sestra v praxi , Olomouc

9 Abstrakta 9 kvalitu života. Bohužel jen malé množství pacientů vyhledá odbornou pomoc. Přitom léčba inkontinence je dnes většinou velmi účinná a nenáročná. V přednášce jsou přehledně a stručně prezentovány nejčastější typy močové inkontinence a široké možnosti jejich léčby (konzervativní, farmakologická i chirurgická). Firemní sympozium Akademie klasické homeopatie pátek / / Možnosti homeopatické léčby rýmy MUDr. Alexander Fesik Akademie klasické homeopatie Rýma nepředstavuje z diagnostického hlediska zdánlivě žádný problém. Typů rýmy je však několik a vzájemně se liší podle původu i průběhu. Chronická rýma se může změnit v rýmu akutní, alergická rýma se může přeměnit v rýmu, která doprovází nachlazení nebo chřipku. Léčba rýmy navíc není úplně jednoduchá a mnohdy se člověk rýmy úplně nezbaví i mnoho let. Homeopatie nabízí šetrný a účinný nástroj k léčbě chronické i akutní rýmy související s alergiemi či nachlazením. Jedním z nejúčinnějších léků pro boj s touto nemocí je Allium cepa, homeopatikum vyrobené z potencované cibule kuchyňské. Homeopatie umožňuje léčit rýmu v každém jejím stadiu a také v každém věku pacienta. Osvědčila se u velmi malých dětí, u těhotných a kojících žen, pomáhá i chronicky nemocným pacientům, kteří užívají jiné léky. Psychologie v rukou zdravotní sestry pátek / / Psychologie v rukou zdravotní sestry Mgr. et Mgr. Michal Šafář, Ph.D., PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. Fakulta tělesné kultury UP Olomouc V rámci uceleného bloku prezentujeme nejnovější poznatky z oblasti psychologie zdraví, psychologie sportu, psychoterapie a mentálního tréninku aplikovatelné do praxe středního zdravotnického personálu. Zaměřujeme se na základní možnosti jedince vyrovnávat se s nároky spojenými s vysokou pracovní zátěží a odpovědností. Popisujeme vybrané symptomy a syndromy přetížení jedince v důsledku dlouhodobého chronického stresu, s důrazem na rozpoznání prvních příznaků a možností jejich prevence a autoterapie. Analyzujeme možnosti praktické aplikace konkrétních technik mentální hygieny a psycho-tréninku (práce s dechem, kontrolou emocí, regulací myšlení) do práce zdravotní sestry. Olomouc, VI. konference sestra v praxi

10 10 Abstrakta Vybrané právní problémy v ordinaci pátek / / Vybrané právní problémy v ordinaci JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. Právní kancelář Brno Příspěvek bude věnován novinkám ve zdravotnickém právu, které se objevily v roce 2012 a 2013 a rovněž změnám, které možná čekají Workshop: Urgentní medicína a první pomoc pátek / / / sál Centaurus zdravotníky od roku 2014 v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Primárně bude prezentace zaměřena na pacientská práva, souhlasy a nesouhlasy se zdravotními službami a na postavení osob blízkých pacientům. Zmíněna bude rovněž problematika odškodňování újmy od Život zachraňující výkony projekt VTEC MUDr. Petr Hubáček 1, 2, Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D. 2, MUDr. Vladislav Kutěj 1, 2, RNDr. Marcela Bezdíčková, Ph.D. 2, Mgr. Michaela Gehrová 1, 2, Monika Labonková 1, 2, Mgr. Renata Váverková 2, Mgr. Zdena Blažková 2, MUDr. Martin Dobiáš 2, 3, Ing. Luděk Prudký 2 1 Fakultní nemocnice Olomouc 2 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, VTEC, Ústav normální anatomie 3 Fakultní nemocnice Olomouc, Ústav soudního lékařství a medicínského práva Lékařská fakulta UP v Olomouci je jedna z mála institucí v ČR, která úspěšně integrovala do výuky předmětu Urgentní medicína a medicína katastrof. Od akademického roku 2012/2013 je tento předmět již povinný pro studenty 5. ročníku oboru všeobecné lékařství a je zakončen zkouškou. Tím se naplnil požadavek studentů lékařské fakulty na větší praxi během studia v akutních oborech: Pověz mi a já to zapomenu, ukaž mi a já si to možná zapamatuji, zapoj mne a já tomu porozumím. Připravenost, nácvik a zvyšování erudice absolventů a všech zdravotníků včetně lékařů jsou nezbytné a klíčové pro záchranu života. S tímto záměrem byl vytvořen projekt Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku urgentní medicíny s využitím anatomicko-klinických souvislostí. Snahou projektu bylo vytvoření dvou doplňujících se center, a to Výukového, tréninkového a edukačního centra pro výuku urgentní medicíny (VTEC) a Anatomicko-klinického plastinač- VI. konference sestra v praxi , Olomouc

11 Abstrakta 11 ního centra, která přinášejí možnost vzdělávání v oboru klinické medicíny za pomoci využití jedinečného lidského materiálu k výuce náročného předmětu, jakým urgentní medicína je. Možnost výuky a tréninku je multioborový projekt vhodný pro osu partnerství a sítě, kde pomocí plastinace a moderních metod fixace dochází ke skloubení dvou unikátních technologií a vytvoření funkční a spolupracující partnerské sítě s mezioborovou výměnou informací. Jedním z partnerů Univerzity Palackého pro tento projekt je Fakultní nemocnice Olomouc a její Oddělení urgentního příjmu. Jeho participace na projektu je klíčová z hlediska naplnění cíle multioborového přístupu k výuce předmětu Urgentní medicína a medicína katastrof a současně jsou aplikovány do klinických potřeb znalosti teoretického předmětu Anatomie a klinická anatomie. Touto spoluprací v rámci nově vytvořeného centra VTEC je možné uskutečnit praktické stáže na obou partnerských institucích, které disponují bohatými praktickými zkušenostmi jak z oblasti urgentní medicíny, tak z oblasti medicíny katastrof. Tyto výukové stáže jsou zaměřeny na nezbytný nácvik a zvyšování praktické dovednosti při život zachraňujících výkonech v urgentní medicíně. Participace se předpokládá také v oblasti realizace nových výukových prostor a zejména při aplikaci nových moderních výukových metod a tvorby vhodných plastinačních a měkkých preparátů (metodou Thielovy fixace), které slouží mimo jiné k nejrealističtějšímu nácviku. Projekt vychází z faktu, že nejideálnějším modelem pro nácvik zdravotnických úkonů je lidská tkáň, lidské tělo. Současně VTEC slouží jako základna pro získávání praktických dovedností lékařů v postgraduálním studiu. Projekt byl poprvé představen na workshopu dne v Olomouci, kterého se zúčastnilo 200 lékařů a studentů z vysokých a vyšších odborných zdravotnických škol. Workshop zajišťoval projektový servis UP Olomouc v úzké spolupráci s Oddělením urgentního příjmu FN Olomouc a Ústavem normální anatomie LF UP v Olomouci. Účastníci kurzu měli na 10 stanovištích k dispozici vypreparované plastinované anatomické preparáty a k nim příslušný model pro nácvik invazivního výkonu zajištění dýchacích cest včetně difficult airway i za použití fibrooptiky a chirurgického přístupu, vstupy do žilního kompartmentu periferního, centrálního i intraoseální metodou, dekomprese hrudníku tenzní pneumotorax, drenáž hemotoraxu, základní i rozšířená resuscitace (BLS, ALS, PLS) včetně reakce na poruchy srdečního rytmu a resuscitace novorozence. Nácvik byl prováděn pod vedením zkušených zaměstnanců Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc. Účastníci se v rámci workshopu seznámili nejen teoreticky s výše uvedenými výkony, ale především si osvojili prakticky tyto techniky za současné vizuální kontroly topografické anatomie lidského těla. Následující workshopy a vlastní výuka probíhá již s použitím plastinovaných anatomických modelů anatomických preparátů lidského těla. Olomouc, VI. konference sestra v praxi

12 12 Abstrakta Gemmoterapie medicína pupenů Jarmila Podhorná terapeutka, Brodek u Konice Současná lékařská věda v posledních letech dosahuje nebývalého rozvoje, nicméně chorob neustále přibývá. Není tedy divu, že se lidé dnes proto začínají čím dál tím více obracet o pomoc k přírodě. Celkem oprávněně se předpokládá, že právě přírodní prostředky mohou být v budoucnu nejen prevencí civilizačních onemocnění, ale také jejich léčbou. Gemmoterapie bývá v této souvislosti nazývaná medicínou 3. tisíciletí. Výhody bylinné léčby: Může se použít u každé nemoci a jakýchkoliv obtíží, tj. i tehdy, když přesně nevíme, o jakou nemoc jde. Lze ji použít i v případě, kdy nelze aplikovat agresivnější léčbu. Byliny tělu dodávají potřebné látky, jako jsou vitaminy, stopové prvky, hormony a enzymy. Bylinná léčba je nejlepší prevence, ale nesmíme zapomínat, že vždy trvá déle, než začne působit. Nejnovějším odvětvím fytoterapie je gemmoterapie metoda, která využívá účinků zárodečných tkání, tj. pupenů, semen, klíčků. Obsahují totiž nejvíce stopových prvků i vitaminů a dále také komplexy, v nichž jsou obsaženy růstové faktory, především gibereliny a auxiny, jež vysoce stimulují činnost celého organizmu. Gemmoterapeutika zvyšují imunitu, stimulují centrální nervovou soustavu, omlazují organizmus a léčí řadu zdravotních problémů. Dnes již víme, že řeší a v budoucnu jistě řešit budou obtížně léčitelné diagnózy. Víme, že topol řeší například boreliózu, tamarašek pomáhá na nemoci krvinek a krevních destiček a neustále se setkáváme s dalšími případy, kdy se zdravotní potíže v těchto případech s použitím gemmoterapeutik zlepšily až neuvěřitelně. Počátky této terapie jsou spojeny se jménem ukrajinského vědce a lékaře dr. Filatova. Ten si všiml, že pokud necháme uřezanou část rostliny několik dní ve tmě a chladu, tato umírající rostlina pro svou záchranu zmobilizuje všechny své síly a vznikají v ní látky mimořádné účinnosti, které jindy v rostlině nenajdeme, a jež mají mimořádně léčivé účinky. Jde o tzv. biogenní stimulátory. Bylo mi velkou ctí, že jsem jako první v naší republice začala tyto prostředky oficiálně vyrábět a používat k pomoci řešení mnoha zdravotních problémů. K rozhodnutí vyrábět léčivé regenerační prostředky z bylin mne vedla snaha pomoci lidem, kteří je potřebují. Pomáhají, ale neuškodí, protože nemají vedlejší účinky. Posledním krokem pro to, abych vykročila na tuto cestu, byla poslední věta na přednášce pana Janči: Kdyby někdo začal tyto bylinné prostředky vyrábět u nás, vyrobil by něco lepšího než jsou ty dovozové. Řekl to proto, že rostliny z našeho zeměpisného pásu mají stejné vibrace jako naše těla. Kromě toho by bylo možné tyto přípravky se širokým spektrem účinku u nás vyrobit levněji. Jeho slova mne zaujala natolik, že jsem přetvořila sklep ve svém rodinném domě na jakousi laboratoř a začala zkoušet, jak je vyrobit a zda jsou pak tyto výrobky také účinné. Prvním prostředkem, který jsem vyrobila, byla tinktura z třezalky. Začala jsem vyrábět a zkoušet další byliny a měla velké štěstí, že jsem hledala pro známého bylinku na problémy s boreliózou. V mnoha herbářích, které jsem prošla, byly do sou- VI. konference sestra v praxi , Olomouc

13 Abstrakta 13 vislosti s účinností proti borelióze dávány pupeny topolu. A tak jsem vyrobila dvě lahvičky a měla velkou radost, když pacient postižený boreliózou, který byl do té doby tři čtvrtě roku na neschopence, vzápětí nastoupil do práce. Problémy s únavou a pohybem však přetrvávaly a já pochopila, že to jsou následky, na něž by bylo vhodné působit dalšími přírodními prostředky s regeneračními účinky. V herbářích pánů Janči a Zentricha jsem objevila kapitolu o gemmoterapii a tehdy jsem pochopila, že by mohl vzniknout úplně nový přípravek, který by působil jak při prevenci boreliózy, tak i při léčení a zároveň by byl i detoxikační. Byl by to prostředek budoucnosti. Užívání přípravku z pupenů topolu, břízy, jalovce (játra, únava), černého rybízu, borovice a vinné révy na regeneraci pohybového aparátu od té doby již pomohla tisícům lidí postižených boreliózou. Také laboratorní rozbory ukázaly, že je to cesta správná. Je potěšitelné, že gemmoterapie se začíná osvědčovat v řadě případů, kde oficiální medicína a stejně tak i klinicky pojatá fytoterapie příliš úspěchů nemá. Za dobu svého působení jsem poznala, že nejlepší je spojit při léčbě gemmoterapeutika s tinkturami bylin do jednoho celku, který zabírá komplexně. Metoda se osvědčila Léčebná kúra na problémy s pohybovým aparátem se skládá z užívání topolu (vyloučí problém boreliózy), třezalky, která zklidňuje a také je protizánětlivá stejně jako olše, buk a jasan pročistí klouby od kyseliny močové a borovice, jedle, sekvoj tělu dodají stopové prvky, které jsou třeba k ozdravění. Stejným přístupem jsou sestavovány další přípravky např. na alergie či ekzémy. Také ty je třeba řešit komplexně, což znamená odplísnění (penízovka), pročištění jater (měsíček), regenerace a pročištění sliznic (dub) a zvýšení protialergické složky (černý rybíz). Komplexní přístup zde zahrnuje také očistu tlustého střeva, při níž můžeme použít zelený jíl nebo Enterosgel. K potírání pokožky je vhodný lopuchový olej a také pomáhá koupel z bylin regenerující pokožku. Podobným způsobem jsou sestavovány sestavy tinktur z bylin a gemmo preparátů na řešení mnoha dalších zdravotních problémů. Velké výsledky mají kúry na gynekologické problémy, kde nejdůležitější bylinou je ptačí jeřáb a maliník. Jiné jsou vhodné k regeneraci cévního aparátu, kde je nejdůležitější tinktura z Gotu koly, pelargonie, kustovnice, jinanu a jeřábu oskeruše. S úspěchem jsou gemmoterapeutika také využívána na zvýšení imunity (černý rybíz, lesní bez hroznatý a ořešák královský). K tomu, aby tělo nezachvátila infekční nemoc, se používají přípravky z lichořeřišnice, ze semene grepu a ořešáku královského. Časté jsou dnes také nemocí, jež mají původ parazitální, ať již to jsou borelie, chlamydie nebo celá řada dalších parazitů, kteří jsou původci mnoha potíží. pomáhá je likvidovat speciální směs bylin. Aby léčba měla úspěch, je nutno využít i drenážních prostředků čistících od odpadů a usazenin, kterých je v gemmoterapii dostatek. Zhotovují se z břízy, jasanu, buku a dubu. Pouze tělo, jež není toxickou skládkou odpadu, dokáže plně využít celou bohatou škálu výhod gemmoterapeutických přípravků s cíleným zaměřením. Není bylina, aby na něco nebyla, ale naopak na každý zdravotní problém se dá najít vhodná bylina nebo jejich nejúčinnější sestava. Chce to jenom chtít a vydržet. A také je důležité si uvědomit, že pomoci se vždy dá jen hledajícím. Olomouc, VI. konference sestra v praxi

14 14 Poznámky VI. konference sestra v praxi , Olomouc

15

16 Publikace Byliny léčí je učebnicí v oblasti působení bylin a pupenů rostlin (gemmoterapeutik) na náš organismus. Najdete zde souhrn všech produktů firmy Naděje. Seznam základních kúr, jejich složení i s postupy užívání, jednotlivé druhy tinktur a jejich účinky. Pomůže vám lépe se orientovat ve výběru, najdete zde základní okruhy zdravotních problémů i s doporučením jaké bylinky použít. Důležitá je prevence, a proto by tato publikace neměla chybět v žádné knihovně. Mgr. Jarmila Podhorná - NADĚJE objednávky na tel./fax: , poradna: Brodek u Konice 3

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU PRVNÍ POMOCI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk, Bc. Radomír Vlk, DiS. Příručka byla vytvořena v projektu CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc

Více

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory Bc. Eva Konečná Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou aktivizace seniorů a jejím uplatnění ve vybraném domově

Více

SEMINÁŘE. (kompletní nabídka)

SEMINÁŘE. (kompletní nabídka) SEMINÁŘE (kompletní nabídka) Středisko vzdělávání s.r.o. OBSAH Výživa, stravování, gastronomie... 4 Léčivé rostliny v běžném životě... 5 Strava se sníženým obsahem tuků, použití tuků v kuchyni... 5 Výživa

Více

Průvodce. EB Centrem

Průvodce. EB Centrem Průvodce EB Centrem Více na www.fnbrno.cz v sekci JAK K NÁM Mapka areálu FN Brno Dětská nemocnice Zastávka tramvaje č. 3, 5, 11 Mapka areálu FN Brno Bohunice Obsah Úvod...1 Co je EB Centrum?...2 Co je

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy Aktualizované vydání pro rok 2008 Úvodní slovo ředitele VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA Milí čtenáři, vážení pacienti, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy Aktualizované vydání pro rok 2008 Úvodní slovo ředitele VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA Milí čtenáři, vážení pacienti, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

MUDr. Bc. Rostislav Čevela MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY

MUDr. Bc. Rostislav Čevela MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY MUDr. Bc. Rostislav Čevela MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY Kapitolu 12.3 Komunikace zpracovala PhDr. Ivanka Kohoutová, R.S.

Více

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy ZRCADLO VÝŽIVY metodická příručka Teoretická část A B C D 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy Metodická příručka ZRCADLO VÝŽIVY svým obsahem plně respektuje nově schválené kurikulární dokumenty

Více

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE

III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE III. SOCIÁLNĚ PEDIATRICKÁ KONFERENCE Regionální centrum Olomouc 19. 20. září 2012 Pořadatelé Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci Společnost sociální pediatrie ČLS JEP Abstrakta Informace????

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1802-0658 MK ČR E 16684 Ročník 2, 2007, Číslo 1, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. VIII. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B. 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5876 Ročník 8. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI VIII. kongres praktických lékařů a sester 6. 7. října 2011, HOTEL OLYMPIK TRISTAR, Praha Klinika kardiologie,

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ SE ZAMĚŘENÍM NA REGION V LYSÉ NAD LABEM Sociální

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Vážení přátelé! Věříme, že si z naší podzimní nabídky vyberete a budete se k nám rádi vracet i v příštím roce. S přáním všeho dobrého

Vážení přátelé! Věříme, že si z naší podzimní nabídky vyberete a budete se k nám rádi vracet i v příštím roce. S přáním všeho dobrého Vážení přátelé! Děkujeme Vám za Váš zájem o vzdělávání v našem vzdělávacím centru Háčko. I pro podzim roku 2012 je připraven rozsáhlý program seminářů. Snažili jsme se je vybrat tak, aby Vám pomohly splnit

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie

Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Duchenneova a Beckerova svalová dystrofie OBOR: 06 zdravotnictví Jméno a příjmení autora: Renáta Nováková, Septima 2009/2010 Škola: Katolické gymnázium Třebíč Otmarova 22

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více