františka xavera šaldy LNĚ NA V TÉ MA S P OR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "františka xavera šaldy LNĚ NA V TÉ MA S P OR"

Transkript

1 františka xavera šaldy VO LNĚ NA ÍK DELN A V I D I. TÉ LIPIÁ DA MA S P OR T sport prg.indd 1 žková azurová azurovávýtažková Výtažková purpurová purpurovávýtažková Výtažková žlutá žlutávýtažková Výtažková černá černápantone PANTONE 200 CPANTONE CPANTONE 2768 C :59:1

2 TÉMA SPORT Divadelní představení, řečeno pěkně postaru, které vám nabízíme, je zcela jiného druhu, než všechno to, co jsme vám v dobách nedávných i dávných na jevišti Malého divadla předvedli. Vznikalo při zkouškách a bude částečně vznikat i přímo před vámi. Nemělo předem daný dramatický text. Mělo jen téma, na které jsme se snažili zareagovat a divadlem ho probrat. Téma velice široké, které se zužuje a konkretizuje přímo na jevišti přemýšlením o něm a hlavně hraním si s ním. Téma, které má odpradávna s divadlem mnoho společného. Téma Sport. Sport, ten vrcholový, má rituální základy, je často hrou stejně jako divadlo která má poslání přesahující své herce. Někteří z nich to vědí, jiní to nevědí. Sport je téma tak široké, jak široký je význam pojmu. Nemá smysl jej vysvětlovat a předem sdělovat záměry a významy. Všechno, co předvedeme na toto téma, je jen nepatrný zlomek toho, co by se předvést dalo. Řekněme si jen pár skutečností o postupu samém. port prg.indd :59:1

3 Prolínáme divadlo a sport. Hrajeme si s jeho některými projevy. Pociťujeme jeho smysl i nesmyslnost. Bavíme sebe i vás. Vycházíme výhradně z nápadů všech, kteří se představení zúčastňují. Vnímáme sport jako skladiště, v němž se mnohem déle než dva tisíce let hromadí haraburdí, které se vždy dá poskládat tak, aby diváka udivilo, vytrhlo z běžné reality, dožralo nebo rozesmálo. V kouscích, které na jevišti vyvádíme, nehledáme smysl. Pokud budeme vyvádět dobře, ukáže se. Vše jsme částečně zkoušeli a částečně improvizujeme. Žádná repríza by se neměla úplně podobat té předchozí. Tak, jako se žádný sportovní výkon nedá zopakovat stejně jako ten předchozí. Sport anglicky hra, zábava, značí povýtce nezištnou zábavu spojenou s vynikajícím nějakým cvikem tělesným a provozovanou většinou pod širým nebem, jako jsou jízda na koni a na kole, automobilismus, lov a různé jeho druhy, plování, veslování, yachting, tělocvik v širším slova smysle (athletika lehká i těžká), šermířství, bruslení, jízda na lyžích a sáňkách, hry míčem, střelba, turistika port prg.indd :59:1

4 TÉMA SPORT horská apod. Charakteristickou známkou sportu jest jistá ctižádost, která snaží se dosíci výsledků co nejlepších a vede k závodům, avšak často svádí k různým výstřelkům a honbě za cenami, jakož i přehnanou přípravou k závodům těm (trainingem) nezřídka i zdraví škodí, na úkor sportu samého, jenž svou podstatou jest výborným prostředkem k utužení zdraví. Proto doporučuje se mírný tento tělocvik lidem, kteří pro své povolání nemohou s důstatek se pohybovati, zvláště pak mládeži studující, vedle tělocviku školního, u nás i sokolského. Ten zase svými snahami po kráse a půvabném držení těla je dobrou protiváhou sportu, který namnoze těchto požadavků řádné výchovy tělesné zanedbává. Sport v podstatě své pěstován již za starověku při řeckých hrách olympijských, avšak teprve nověji vyvinul se jakožto prostředek tělesné výchovy zvláště v Anglii, pak ve Spojených Obcích Severoamerických, později a v dobách nejnovějších koncem XIX. věku i na pevnině evropské, kde sport zaváděn pod formou školních her i do škol. Značného rozmachu dostává se sportu různými závody mezinárodními, buď rozličných druhů sportu nebo všesportovními, jako jsou zejména reorganisované hry olympijské, konané od roku 1896 po vzoru her antických, avšak přizpůsobené potřebám sportu moderního, každý čtvrtý rok v některém městě světovém (v Athenách r. 1896, v Paříži r. 1900, v St. Louisu r. 1904, v Římě r. 1908), pak hry severské (nordické) každý druhý rok střídavě ve Štokholmě a v Christianii, národní hry olympijské v Athenách a četné závody místní. Účelům sportovním slouží také četné časopisy buď odborné sportovní nebo všesportovní, jako české Sportovní svět a Sport o su a port prg.indd :59:1

5 obraz na zakázku pro jednoho sukničkáře Nahá Maja, asi a hry. Také jednotlivými obírá se celá literatura. Ku pěstění sportu a jeho odvětví slouží rovněž četné spolky a kluby sportovní, rozšířené zvláště v Anglii a Americe. Slova sport užívá se někdy výhradně pro sport dostihový, jindy značí slovo sport tolik co koníček. (Srovnej heslo Holubářství.) Ottův slovník naučný Nesnažit se od těla něco násilně požadovat, aniž bychom mu naslouchali. Nedopustit, aby nás ovládla ctižádost rozumu. Sjednotit tělo i mysl. Dělat všechno tak, aby vás to bavilo i druhý den. Tajemství geniálního sportovce je v tom, že nejde pracovat, jde si prostě zahrát. John Douvillard Body, Mind and Sport Obecně je známo, že sportovci se odlišují od běžné populace usilováním o prvenství, snahou o vítězství, projevovanou agresivitou. Rovněž vlastnosti spojené se zaměřením osobnosti, jako jsou tendence být pozitivně hodnocen okolím, dosahovat vysokého výkonu, být efektivní spolu port prg.indd :59:1

6 TÉMA SPORT VOLNĚ NA I. DIVADELNÍ KLIPIÁDA TÉMA SPORT Hlavní trenér Asistent trenéra Kondiční trenér Hřiště a dresy Originální hudba Petr Palouš Martin Urban Martin Pacek Jitka Moravcová Jan B. Novotný port prg.indd :59:1

7 Hrají Martin Stránský Ladislav Dušek Šárka Bilíková Václav Jílek Tomáš Impseil David Punčochář Václav Helšus Zápas řídí + náhradník Jitka Jirásková Masér, lékař, rehabilitace, nápověda + náhradník Kateřina Procházková port prg.indd :59:1

8 TÉMA SPORT s potřebou být sociálně akceptován, jsou pro ně typické. Bývá jim připisován značný zájem o tělesný vzhled, větší sebedůvěra a výkonová motivace, která je důležitá právě ve vztahu k dopingu. V psychologii sportu se hovoří o dvou tendencích, na nichž je postavena. Jde o tendenci dosáhnout úspěch a tendenci vyhnout se selhání, neúspěchu i s jeho sociálním dopadem. Jestliže motiv úspěchu vysoce převažuje nad motivem vyhnout se selhání, hovoří se o velké potřebě úspěchu. V osobnosti sportovce je tudíž zakotvena snaha neustále vyhledávat situace a prostředky pro realizaci potřeby výkonu. Opakovaný neúspěch, nemožnost tuto potřebu uspokojit, vytváří stav frustrace s intenzivním hledáním východiska. port prg.indd :59:1

9 Zvyšuje se citlivost pro situační vlivy, které mohou způsobit, že se sportovec stává tolerantnější k užití prostředků společensky neakceptovatelných. V této souvislosti je vhodné připomenout, že výkonová motivace je jedním z výsledků soci- sport prg.indd 9 žková azurová azurovávýtažková Výtažková purpurová purpurovávýtažková Výtažková žlutá žlutávýtažková Výtažková černá černápantone PANTONE 200 CPANTONE CPANTONE 2768 C :59:1

10 TÉMA SPORT álního učení, v němž jedinec permanentně usiluje o souhlas se svým chováním a vyhýbá se negativním reakcím sociálního okolí na své chování. Do popředí zde vystupuje význam rodiny, učitelů i trenérů a jejich postoje k různým podmětům přicházejícím jak z prostředí sportu, tak z celé společnosti. Jaroslav Nekola Doping a sport Americká literatura, autobiografická či nikoli, je bohatá na příběhy o dětství a dospívání chlapců, z nichž mužné sporty udělaly chlapy. Jako zasvěcovatel funguje někdy otec, ale častěji symbolická port prg.indd :59:1

11 osobnost trenéra, který je zosobněním mužnosti a slouží jako náhradní otec. Ať jde o americký fotbal (T. Faber, P. Cornoy), basketbal (J. Updike) či basball (P. Roth), všichni svorně vychvalují sport, který pro ně byl pravým iniciačním rituálem na cestě k mužnosti. Třebaže dnes už mytologie sportu nemá na výchovu chlapců takový vliv, je stále silná a zůstává synonymem mužnosti a úspěchu. Sport je jednou ze složek moderní kultury soutěživosti. Spojuje muže všech společenských vrstev. Naproti tomu ženy se mu věnují jen když je zbaven soupeřivých prvků: před soutěžením dávají přednost tréninku. Iniciační funkci drsného sportu dnes neuznávají ti, podle nichž mužnost založená na takových praktikách patří ke starému patriarchálnímu modelu, který už jim není vlastní. Mnoho mužů na sklonku 20. století také ale přiznalo stesk po dávných obřadech, kdy zkouška mužnosti stvrzovala identitu. Alain Finkielkraut připouští, že už neví, co to maskulinita je, a lituje nikoliv zániku bývalé samčí moci, ale zániku životního postoje: Nasazuji se, tedy jsem. E. Badinterová XY O mužské identitě port prg.indd :59:1

12 TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE Vedoucí osvětlovač: Jan Doskočil Svítí: Zdeněk Úlehla Zvukař: Miloš Vondráček Jevištní mistr: Sergiy Martinenko Rekvizity: Ladislav Říha Vlásenky: Alena Mikušová Vedoucí výroby scénických kostýmů: Jitka Linhartová Scénu vyrobily dílny DFXŠ pod vedením: Vojtěcha Michla 2006 náklad: 500 ks ředitel: František Dáňa šéf činohry: Štěpán Chaloupka redakce: Martin Urban grafická úprava: Pavel Dušek Umělecká činnost divadla se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. cena 15 Kč WWW. SALDOVO-DIVADLO. CZ port prg.indd :59:1

podporují vlády většiny států, uznávají jej i významní politici, vědci a další významné osobnosti mnoha oborů lidské činnosti.

podporují vlády většiny států, uznávají jej i významní politici, vědci a další významné osobnosti mnoha oborů lidské činnosti. Sport V moderní podobě je sport provozován přibližně posledních 200 let a zvláště v průběhu 20. století se velmi výrazně změnil. Objevovaly se a nadále objevují nejrůznější pokusy vyjádřit, co sport je,

Více

františka xavera šaldy ERIC-EMMANUEL SCHMITT

františka xavera šaldy ERIC-EMMANUEL SCHMITT františka xavera šaldy ERIC-EMMANUEL SCHMITT ezi prg.indd 1 31.3.2006 8:08:0 HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY ERIC- EMMANUEL SCHMITT se narodil v roce 1960. Studoval klavír a poté filosofii v Paříži na prestižní

Více

PODIVNÝ PŘÍPAD. Podle románu Marka Haddona napsal Simon Stephens SE PSEM

PODIVNÝ PŘÍPAD. Podle románu Marka Haddona napsal Simon Stephens SE PSEM PODIVNÝ PŘÍPAD Podle románu Marka Haddona napsal Simon Stephens SE PSEM Premiéra 6. 12. 2013 Podle románu Marka Haddona napsal Simon Stephens PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM KRÁTCE O AUTORECH Mark Haddon Narozen

Více

františka xavera šaldy

františka xavera šaldy františka xavera šaldy am navstevnik.indd 1 žková azurová azurovávýtažková Výtažková purpurová purpurovávýtažková Výtažková žlutá žlutávýtažková Výtažková černá černápantone PANTONE 200 CPANTONE CPANTONE

Více

Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze. Husitská teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářská práce Vliv žonglování na rozvoj koordinace a motoriky Juggling influence on coordination and motor skills Vedoucí práce: PhDr. Hana Dvořáčková

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

Hra jako komunikační prostředek. Ivana Horniecká

Hra jako komunikační prostředek. Ivana Horniecká Hra jako komunikační prostředek Ivana Horniecká Bakalářská práce 009 ABSTRAKT První část bakalářské práce se zabývá problematikou her, využitím her v procesu vyučování, při tvorbě kvalitní náplně

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Ondrušková POHLEDY DO ŽÁNRU TATÍNKOVSKÝCH POHÁDEK Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název: WALDORFSKÁ ŠKOLA 05/2013 Schválen rozhodnutím pedagogické konference dne 29. srpna 2013 Mgr. Milan Barták ředitel školy Mgr. Monika Žďárová koordinátor

Více

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ 0 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Lenka Lašková Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA

KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA KLADY A ZÁPORY INTEGRACE Z POHLEDU PSYCHOLOGA Klady a zápory integrace z pohledu psychologa PhDr. Jaroslav Šturma Dětské centrum Paprsek, Praha Katedra psychologie Filosofické fakulty UK, Praha Motto:

Více

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle

Úloha režiséra při tvorbě inscenace. v amatérském divadle JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Úloha režiséra při tvorbě inscenace v amatérském divadle BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 Radim Bačuvčík: Marketing neziskových organizací 3 OBSAH PŘEDMLUVA 1. MARKETING V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH A SOCIÁLNÍ MARKETING

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. Fenomén X-sportů a aktivit

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. Fenomén X-sportů a aktivit Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Fenomén X-sportů a aktivit Olomouc 2013 Oponenti: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. Kniha je spolufinancována Evropským

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

mnohem více Američané pracují Netradiční způsoby vzdělávání Češi a vzdělávání? Patříme k nejhorším v Evropě Jak měřit výkonnost lidského kapitálu?

mnohem více Američané pracují Netradiční způsoby vzdělávání Češi a vzdělávání? Patříme k nejhorším v Evropě Jak měřit výkonnost lidského kapitálu? HR forum odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe vydavatel 5/2014 PartneŘi časopisu PartneŘi časopisu Téma měsíce Netradiční způsoby vzdělávání Forum Češi a vzdělávání?

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925-1939 a jeho odkaz pro současnost. David Řepa

Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925-1939 a jeho odkaz pro současnost. David Řepa Zlínské školství rozvíjené firmou Baťa v rozmezí let 1925-1939 a jeho odkaz pro současnost David Řepa Bakalářská práce 2005 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce pojednává o školství realizovaném

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU DÍTĚ A UMĚNÍ Význam Vybraných uměleckých aktivit pro utváření

Více

JAK SE BRÁNIT DROGÁM A PŘEDCHÁZET ZÁVISLOSTEM

JAK SE BRÁNIT DROGÁM A PŘEDCHÁZET ZÁVISLOSTEM Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ JAK SE BRÁNIT DROGÁM A PŘEDCHÁZET ZÁVISLOSTEM Jakub Švec, Simona Jeřábková, Veronika Tesařová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala:

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE

ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE ROZVOJ A ZKVALITNÌNÍ VOLNOÈASOVÝCH AKTIVIT U DÌTÍ A MLÁDEŽE Komparativní studie Studie srovnává přístupy švýcarského a českého systému práce s dětmi a možnostmi využívání volného času. Příručka slouží

Více

5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ

5IE442 SEŠIT PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se

Více