Pedagogika a psychologie pro cvičitele jógy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogika a psychologie pro cvičitele jógy"

Transkript

1 Školení cvičitelů jógy III. třídy Pedagogika a psychologie pro cvičitele jógy Mgr. Martin Chlumský, DiS. Leden 2015 Dnešní cíl ukázat cestu jak být lepším cvičitelem. Obsah základní pedagogické a didaktické zásady jak učit nové dovednosti v 5-ti krocích osobnost cvičitele a sportovce věkové zvláštnosti začarované kruhy motivace, jak udržet motivaci sebe i druhých komunikace trenéra konflikty Tyršův dům 1

2 Základní pojmy pedagogika didaktika psychologie výchova učení věda o výchově člověka teorie vzdělávání a učení věda zabývající se osobností, prožíváním, cítěním člověka proces záměrného působení na člověka scílem dosáhnout pozitivních změn v jeho vývoji cílevědomé, či řízené získávání poznatků, dovedností a návyků, založeno na zkušenosti a opakování pohybové dovednosti pohybové schopnosti učením osvojená způsobilost k realizaci určitého pohybového úkolu vnitřní vlastnosti organizmu, které podmiňují splnění určité skupiny pohybových úkolů Východiska Působení cvičitele je obvykle: Intuitivní(vlastní zkušenost, myslíme, že víme co je dobré, vstupují pocity, emoce) Vědecké na základě poznatků z oborů: pedagogika, psychologie, fyziologie, didaktiky sportovního tréninku apod. Multidisciplinární přístup (holistický přístup) Tyršův dům 2

3 Základní pedagogické zásady názornost soustavnost přiměřenost trvalost uvědomělost a aktivita pedagogická zásada = zobecněná zkušenost nejlepších pedagogů pedagogické zásady nám umožňujízvyšovat efektivitu výukového procesu Neprobírejte nové věci příliš rychle Cvičenci potřebují činnosti, které je povedou k tomu, aby novou dovednost zpracovali Dovednost se ukládá do DP jen tehdy, pokud je často používána a připomínána, jinak vyhasíná Výsledky učení se dostavují postupně a vlivem opakovaných úspěchů se zlepšují Postup od jednoduššího ke složitějšímu, od známého k neznámému Tyršův dům 3

4 Jak učit pohybové dovednosti? vysvětlit ukázat vyzkoušet zkontrolovat zpětná vazba Druhy učení v tělocvičné praxi má dominantní roli MOTORICKÉ UČENÍ motorické učení je déletrvající změna v pohybovém chování, která je získaná jako výsledek praxe nebo zkušenosti Tyršův dům 4

5 Fáze pohybového učení SEZNÁMENÍ první pokusy, nekoordinovanost, představa pohybu se dotváří, nežádoucí souhyby NÁCVIK A OPAKOVÁNÍ ZDOKONALOVÁNÍ POHYB. DOVEDNOSTÍ (VÝCVIK) zpevňování,rozlišení správného provedení od špatného, možnost stagnace v učení další zdokonalování, automatizace pohybu, koordinovanost, efektivnost a ekonomika pohybu PŘENOS POHYB. ZKUŠENOSTÍ (VÝKON) přenesení poznatků do další činnosti, tvořivost a vytvoření osobního stylu Druhy pohybového učení při nácviku pohybových dovedností učení nápodobou (cvič podle mě) učení instrukcí (cvič podle slovního návodu) učení zpětnou vazbou (uč se ze svých chyb) problémové učení (hledej sám řešení úkolů) ideomotorický trénink (uč se pohybu ve svých představách) Tyršův dům 5

6 Metody nácviku pohybových dovedností metoda nácviku v celku (komplexní způsob) vzpor ležmo -vzpažit pravou zanožit levou nácvik prvku v konečné podobě použití: u jednoduchých pohybových činnostínapř. přihrávka, výskok sobratem, kolébka, př.: proveďte výskok s čelnými kruhy. Metody nácviku pohybových dovedností metoda po částech kotoul vzad činnost rozdělena na jednodušší části,lze procvičovat v libovolném pořadí po zvládnutí prvků skládáme výslednou podobu pohybové činnosti kolébka postavení rukou Použití: u pohybově a koordinačně složitějších cviků (kotoul, přemety, dvojtakt) Tyršův dům 6

7 Metody nácviku pohybových dovedností metoda spojování částí v celek u těžkých pohybových činností rozdělíme pohyb na části pohybová skladba (ABCD) postupným spojováním částí vurčitém časovém sledu vznikne výsledná pohybová činnost věta A věta B věta C věta D Použití: např. výuka choreografie Metody nácviku pohybových dovedností metoda od celku k části a opět k celku hra (fotbal) hra špatná technika jednotlivce trénink herní činnosti jednotlivce zlepšení a návrat sportovní hry (fotbal, florbal, košíková, ) Tyršův dům 7

8 Metody zaměřené na rozvoj kondice Metoda opakovaných úsilí (síla, rychlost) - rozvoj rychlosti, svalové síly a kloubní pohyblivosti - odpor % maxima, rychlost nemaximální, - počet opakování 8-15, odpočinek 2-3 minuty - Pyramida Metoda intervalová (vytrvalost) - intervaly od několika s až po min. Metoda nepřerušovaného úsilí - Vytrvalost aerobní kapacita Více info: Dovalil, J.: Výkon a trénink ve sportu. Olympia, Praha Role trenéra Podporuje a rozvíjí zájem sportovce o sport Vytváří dobré podmínky pro učení Přispívá k zvyšování výkonnosti Vytváří bezpečné prostředí Podněcuje fair-play ve sportu Tyršův dům 8

9 výběr učebních a výchovných cílů znalosti vztah ke sportu Osobnost cvičitel Jaké vlastnostiby měl mít cvičitel? vytvoření učebního programu charakterové vlastnosti výběr vhodné tréninkové metody, organizace pohybové dovednosti touha po vzdělávání organizační schopnosti komunikativnost přirozenost takt psychická stabilita spravedlnost empatie sociální role cvičitele: informátor, důvěrník, ukazňovatel, motivátor, referent, vychovatel Jaký styl je Váš? extrémně uvolněný, pasivní a odtažitý, dojem nezájmu, nepřipraven, neorganizuje, učí spatra důraz na splnění úkolu, vždy 100% nasazení, neosobní, jasné cíle nervózní a intenzivní, příliš zaměřený na cíle, promarní šance, špatně nese neúspěch autoritář, intenzivní, energetický, dobře organizuje, plánuje, vyžaduje kázeň, tvrdý přístup k chybám, pozitivní přístup, flexibilní a kreativní, zájem o blaho všech, kladná zpětná vazba, taktní kritika *Dle Tutko, Richards 1971 Tyršův dům 9

10 Osobnost sportovce Jaké vlastnosti má ideální cvičenec? Každý z nás je jedinečný Učíme se různými způsoby S časem se mění způsoby jak se učíme Temperament a konstituce flegmatik, sangvinik, cholerik, melancholik (Hippokrates) introvert x extrovert (Jung) pyknik, astenik, atletik (Kretschmer) Začarované kruhy úspěch uspokojení: pochvala trenéra, sám spokojen se sebou, vrstevníci motivace roste spolu s vytrvalostí a snahou, studijní činnost se zlepšuje sebedůvěra: cvičenec si důvěřuje, Já to dokážu roste sebevědomí a sebehodnocení Tyršův dům 10

11 Motivace k učení PROČ? JAK? 1. zábava, radost 2. nové dovednosti 3. zlepšení dovedností 4. noví přátelé 5. být členem skupiny 6. zlepšit zdraví a zdatnost 7. zažít vzrušení, závodivost 8. být v něčem dobrý 9. nové poznatky 10. uznání Věkové zvláštnosti Tyršův dům 11

12 Věk biologický x kalendářní Procházíme stejnými stupni vývoje, ale načasování, tempo a rozsah se individuálně liší. Věk kalendářní počet roků od narození Věk biologický skutečně dosažený stupeň vývoje, rychlost stárnutí organismu Vývojové zrychlení Průměrná rychlost Vývojové zpoždění Indikátor: růstová křivka, tempo růstu tělesná hmotnost Tyršův dům 12

13 tělesná hmotnost tělesná výška Tyršův dům 13

14 Periodizace znalost věkových zvláštností cvičenců nám umožňuje volit přiměřený a správný obsah CJ základní rozdělení předškolní věk mladší školní věk střední školní věk (pubescence) starší školní věk (adolescence) období dospělosti oddíly rodičů a dětí oddíly předškolních dětí druhé dětství pozdní dětství někdy také dorostový věk mladší období dospělosti střední období dospělosti seniorský věk Rychtecký, a kol.: Didaktika školení tělesné výchovy. FTVS Tyršův dům 14

15 Vítězící na všech úrovních / excelence dívky, chlapci Konzistentní soutěžící Budování dovedností / specializace Základy, zábava, zdatnost Aktivní start dívky, 8 12 chlapci 7 11 dívky, chlapci 6 9 let 18m 5/6 let ÚKOL PRO SKUPINY vytvořte charakteristiku zadaného věkového období z hlediska: tělesného vývoje psychického vývoje doporučeného obsahu motivace Tyršův dům 15

16 Oddíl rodiče a děti (2-5 let) Začíná verbální dorozumívání, zlepšuje se hrubá motorika Osvojování základních hygienických a sociálních návyků, První adaptace na kolektiv vrstevníků (např. v jeslích, mateřské škole) Tělesné disproporce hlavička je poměrně velká a těžká pozor na nepřiměřené namáhání krční oblasti a páteře Nejčastějším způsobem osvojování nových dovedností je HRA Učení probíhá většinou nápodobou. Snažíme se tvořit slovní zásobu Rozvíjíme hrubou motoriku Motivace: při činnosti využíváme k motivaci nejrůznější říkanky, písničky, pohádky. Předškolní děti (5-6 let) adaptace na kolektiv osvojování formou hry rozvoj hrubé a jemné motoriky obratnost slovní zásoba učení nápodobou Tyršův dům 16

17 Předškolní věk (3-6 let) -obecná charakteristika Bouřlivý tělesný vývoj, kostra měkká a poddajná Mění se proporce hlavy, trupu a končetin Zvyšování přesnosti a jistoty pohybu, jistá lokomoce Vytváření a upevňování základních a pro život nezbytných pohybových dovedností Vysoká intenzita spontánní pohyb. aktivity, střídání činností, roztěkaná pozornost Pohybová aktivita - převážně charakter obratnostní Dítě ovládáno city, první vztahy ke kamarádům Převážná denní činnost hra Přístup - Osobní příklad a spolupráce s rodiči - Vyžadovat poslušnost a zaměřovat pozornost dětí - Rozvíjet základní pohybové dovednosti formou hry (chůze, běh, obratnost) - Využít přirozené potřeby pohybu Více vyvinutyvětší svalové skupiny než menší Zvětšuje se velikost srdce k ostatním částem těla Vazy a šlach jsou pevnější, ale kosti ještě nejsou osifikovány Dozrává vnitřní ucho rovnováha Mírně lepší rozvoj koordinace u děvčat - Lepšívýkony u projevů hrubé motoriky než precisní provedení se zapojením menších svalových skupin - Tělo je náchylné k poškození vlivem vysokého tlaku nebo zátěže - Aerobní systém je trénovatelný v alaktátovém režimu Co to pro nás znamená - Rozvíjet základní pohybové dovednosti - Anaerobní alaktátovéčinnsotimohou být zařazeny krátkou dobu, vytrvalost rozvíjet formou hry - Pomalé zvyšování v objemu skoků a doskoků, posilování s vlastním tělem či medicimbalem - Hry rozvíjející koordinaci a prostorovou orientaci Tyršův dům 17

18 - Krátkodobá pozornost, zaměřená na akci. Rozvíjí se paměť - Omezené logické myšlení - Lepšívýkony u projevů hrubé motoriky než precisní provedení se zapojením menších svalových skupin - Tělo je náchylné k poškození vlivem vysokého tlaku nebo zátěže - Aerobní systém je trénovatelný v alaktátovém režimu Co to pro nás znamená - Rozvíjet základní pohybové dovednosti - Anaerobní alaktátovéčinnsotimohou být zařazeny krátkou dobu, vytrvalost rozvíjet formou hry - Pomalé zvyšování v objemu skoků a doskoků, posilování s vlastním tělem či medicimbalem - Hry rozvíjející koordinaci a prostorovou orientaci Sledovat podrobně trénink a přizpůsobit obsah individuálně ělovat sportovce podle kalendářního věku Vyhýbat se situacím, kdy obavy, vina nebo úzkost Díky rozvoji jemné motoriky dokončit nácvik všech základních technických dovedností, učit sportovce jak trénovat ůstu končetin některé dovednosti je třeba znovu učit ělesné hmoty vyžaduje víc strukturovaný aerobní trénink, doporučeny jsou pouze krátké anaerobní aktivity Použít rozcvičení k dalšímu rozvoji CNS Tyršův dům 18

19 Rozhodování o taktice a strategii by mělo být založeno na úrovni dovedností sportovce Vytvořit dobré prostředí pro učení. Seznámit se základními strategiemi zvládání stresu, Pozitivní motivace je základ, tělesný a duševní vývoj může být velmi rozdílný (early vs late Důležitá schopnost trenéra ukázat konkrétní dovednost. Video feedback pomůže vytvořit lepší p ru a kontrola trenérem. Pro mladé sportovce je důležité mít vzor. vědět jak trénovat ětšina dospělých a vždy by měl podporovat oboustrannou komunikaci. cvičenci by měli mít m leadry a vynikají ve výkonu. cvičitel by neměl zvýhodňovat negativní efekt na ostatní Aerobní a anaerobní systémy mohou být maximálně trénovány. Zapojit plně specifické cvičení ůže být maximalizován k zlepšení rozvoje síly Zvyšující se zatížení může pokračovat Aerobní trénink pro dívky by měl být optimální. Trenéři by měli vědět jak řešit nárůst váhy. ě čit závodit v různých podmínkách čistotu všech technický a taktických dovedností li mít možnost rozvíjet odpovědnost a role vůdcovství (leadership), nutné zachovat silná disciplína a vedení Pozitivní hodnocení výkonu je základ čas na vytvoření nezávislých sociálních kontaktů Podporovat vzdělávání v různých oblastech Tyršův dům 19

20 Využít nejpokročilejší metody tréninku a programů pro maximální adaptaci a minimalizaci zranění cvičitel by měl zajistit aby všechny svalové skupiny byly ve vzájemné rovnováze a pracovali v optimálním rozsahu Využít nejnovější vědecké poznatky (sportovní trénink, medicína) Monitorovat příznaky přetrénování a přetížení Pravidelné lékařské kontroly (u žen kontrolovat např. hladinu železe v krví Hlavním cílem vítězství Zahrnout sportovce do procesu rozhodování a plánování skupinových aktivit Stanovení cílů k jasnému směru a smyslu tréninkového programu Potřeby sportovce s respektem Umožnit kontakt a příležitosti pro sociální kontakt Předškolní děti (5 6 let) zlepšuje se hrubá a jemná motorika rozvoj paměti a slovní zásoby seznamuje se se světem, probíhá socializace do společnosti svých vrstevníků (školka). Nejdůležitější je hra. krátkodobá pozornost Program: velké množství her a soutěží, říkanky, písničky, pohádky střídání činností cviky na protahování svalů zařazujeme formou hry cvičíme jemnou motoriku (uchopování, skládání, ) i hrubou motoriku dítěte správné držení těla u dětí, správné dýchání Motivace: hry, soutěže, hříčky, např. samolepky, které dostanou na konci cvičení atd. Nevhodné cviky: dlouhé visy (hrazda, kruhy,), dlouhé komíhání na bradlech, jednostranná námaha (např. florbal hra v předklonu.), kotouly vzad (příliš namáhá krční páteř) Tyršův dům 20

21 Mladší školní věk (6/7 10/11 let) stejnoměrný a klidný vývoj poddajná a nevyvinutá kostra, malá výkonnost svalstva růst pohybové výkonnosti rozdíly v motorice chlapců a dívek rozvoj rychlosti a obratnosti živelná krátkodobě zaměřená pozornost, silné citové procesy rozvoj paměti a představivosti, malá schopnost sebekritiky, přechod od fantazie k realitě, optimismus, aktivita, zájem druhé dětství (6-8 let) kloubní spojení jsou pružná a značně volná - pozor na přetížení! formování vztahu mezi vrstevníky, osvojují se pravidla a normy. vytváří se zájmy a osobní postoje. novéčinnosti ve škole, vyšší nároky musí se déle soustředit a udržet pozornost. Program: učení nápodobou, všestrannost, čím více pohybových aktivit si dítě osvojí v tomto věku tím lépe Nevhodné cviky: dlouhé visy (hrazda, kruhy,), dlouhé komíhání na bradlech, jednostranná námaha (např. florbal hra v předklonu.) Tyršův dům 21

22 pozdní dětství (9 11 let) ukončena osifikace lebky, ostatní kosti dále osifikují pozor na jednostrannou námahu rozvoj abstraktního myšlení rozvoj soustředění soutěživost Program: rozvoj rychlosti, obratnosti, koordinace a rovnováhy cviky na udržení správného držení těla později zařadit základy herních činností Nevhodné cviky: dlouhé visy,dlouhé komíhání na bradlech, jednostranná námaha (např. florbal hra v předklonu.), předčasná specializace Motivace: formou různých her, soutěží, her a závodů, podporovat zdravou soutěživost Střední školnívěk (pubescence) 10/11 14/15 let nebezpečí vadného držení těla, kompenzační TV, všestranný rozvoj rozvoj abstraktního myšlení, změny v emočních stavech Tyršův dům 22

23 Střední a starší školní věk obecná charakteristika Tělesné a duševní dozrávání Růstové zrychlení nerovnoměrný vývoj vznik disproporcí Možná diskoordinace neohrabané pohyby Rozvoj sekundárních pohlavních znaků Dýchací a oběhový orgán při zvýšených nárocích pracuje neekonomicky Nejbouřlivější fáze vývoje motoriky, vzestup výkonnosti, rychlé osvojování dovedností Individuální a sexuální rozdíly v motorice jsou značné Rozpor mezi tělesnou a sociální dospělostí Lepší soustředěnost, s koncem období nevyrovnanost a náladovost, snaha o samostatnost, vlastní názor, kritické hodnocení a napodobování dospělých mimo okruh rodiny Střední školní věk (pubescence) 10/11 14/15 let první známky dospívání, rozdíly ve výkonnosti mezi chlapci a dívkami později zrychlení růstu končetin a nekoordinované pohyby nebezpečí vadného držení těla(např. skolióza, a další.) rozvoj abstraktního myšlení, fantazie, paměti změny v emočních stavech, utváří si vlastní názory a postoje Program všestranné zatížení hlavních svalových skupin, cvičení na správné držení těla, sportovní hry Motivace: těžká motivace, často odmítají jakoukoliv činnost, jsou bez zájmu, náladoví, Individuální přístup, aktivní naslouchání, soutěživost, Tyršův dům 23

24 Střední školní věk (12-15) Všestranný rozvoj osobnosti Význam kolektivu Správný osobní příklad a přístup Přístup trenéra přísnost, ale spravedlivost, taktnost Nepřipustit zcela vyčerpávající zatížení Možnost soustředěnějšího vytrvalostního tréninku Starší školní věk (adolescence) 14/15-18/20 let druhý vrchol rozvoje motoriky zpomalení růstu, zlepšení výkonnosti a vytrvalosti lze rozvíjet sp. tréninkem využití problémového učení Tyršův dům 24

25 Starší školní věk (adolescence) 14/15 18 let zpomalení růstu, tělo získává konečné proporce zlepšení výkonnosti a vytrvalosti v 18(20) letech fyz. vývoj téměř ukončen, výkonnost dále rozvíjíme pravidelným cvičením či sportovním tréninkem Nezávislost, nové autority, rozpory v přijímání sociálních norem a postojích Motivace: zábava, rozvoj zdatnosti, přátelství, rozvoj dovedností a pohyb. schopností překonání vlastních (psychických) překážek, herní pojetí činnosti Dorostový věk (16 19 let) intenzivní a plynulé dozrávání anatomické disproporce vymizely, silné svalstvo, vnitřní diferenciace mozku zmohutnění vnitřních orgánů plný rozvoj a výkonnost srdce, plic, svalů atd. disharmonie motoriky většinou vymizela, sexuální rozdíly v motorice se zvětšují období vrcholných výkonů a plného vývoje všech pohybových schopností plný rozvoj logického a abstraktního myšlení specializovaná sportovní příprava zdokonalování techniky, důraz na oblast silovou a vytrvalostní revolta vůči autoritám, snaha o sociální nezávislost, dotváří se individuální osobnost Tyršův dům 25

26 Dorostový věk (16 19 let) specializovaná sportovní příprava zdokonalování techniky, důraz na oblast silovou a vytrvalostní rozvoj schopnosti sebekritiky, abstraktního myšlení, logiky důraz na aktivitu, tvořivost a nápaditost ve sportovní činnosti přistup trenéra: takt, tolerantnost, čestnost, spravedlnost Období dospělosti(18 a více) mladší období dospělosti (18-45) nedostatek času pro pohybovou činnost, riziko vzniku civ. chorob pouze soustavnoupohybovou aktivitou lze udržovat motorickou výkonnost a později i snižovat důsledky stárnutí Tyršův dům 26

27 Období dospělosti (18 a více) Mladší období dospělosti (18 45) nejproduktivnější období života organismus žije z vlastností získaných sportovním tréninkem, pohybové schopnosti lze nadále udržovat a rozvíjet jen soustavným tréninkem muži preferují udržení a rozvoj výkonnosti, ženy vzhled a zdraví, roste riziko obezity, či vzniku civilizačních chorob nedostatek času na pohybovou činnost Střední období dospělosti (45 60/65) krize středního věku, vrchol sociálního postavení a autority, změna zájmů syndrom prázdného hnízda větší množství lidí hledá organizovanou tělesnou výchovu POZOR na rychlostně silové cvičení, individuální zdravotní oslabení z důvodu nevhodného životního stylu Doporučujeme ZRTV kompenzační tělesná cvičení, dechová cvičení Motivace: náprava zdravotních oslabení a udržení tělesné zdatnosti, znalost jednotlivých cviků pro udržení optimálního fyzického a psychického stavu, atd. Tyršův dům 27

28 Seniorský věk (60/65 a více) změny v sociální oblasti (důchod), oslabování životní aktivity. zúžený výběr pohybových aktivit osamělost a snaha najít společnost Nedoporučovány rychlé změny poloh (např. visy hlavou dolů) velká námaha na oběhový systém (nebezpečí infarktu a další ) Pozor na izometrické posilování a přetěžování organismu Vhodné kompenzační cvičení, dechová cvičení, thai-chi, rytmická a taneční gymnastika, overbaly, gymbaly, vycházky a výlety do přírody cvičení v přírodě Motivace: uvědomění si zdravotního významu pohybu, jednotlivých cviků pro udržení optimálního fyzického a psychického stavu Schéma životního cyklu Věk Vývojová etapa Charakteristika etapy 3 6 let Předškolní věk Počátky verbální dorozumívání, osvojování základních hygienických a sociálních návyků, adaptacena kolektiv vrstevníků Profesionální dráha hra Rodina Poznávání rolí a vztahů v rodině 6 11 let Školní věk Formování vrstevnických vtahů a pravidel skupinového chování, tvorba zájmů a osobních postojů, vznik odpovědnosti Učení, fantazijní volba povolání Počátek přípravy na manželství a rodičovství, volba ideálního partnera let Pubescence (střední školní věk) Formování vztahů mezi pohlavími, počátek osamostatnění od rodiny, konflikt zájmů, problémy se sociální identitou Pokusná volba povolání, oddálení rozhodnutí Seznamování let Adolescence (starší školní věk) Nabývání zákonných práv a povinností, výběr zájmů,počáteknezávislosti, krizeadolescence Reálná volba povolání Sbližování, láska, první intimní vztahy Sexuální poměr let let Mladší období dospělosti Střední období dospělosti Osvojování si role dospělého, počátek ekonomické a sociální samostatnosti, formování životních plánů. Stabilizace sítě sociálních kontaktů, společenská angažovanost. Ke konci období krize středního věku. Vrchol sociálního postavení a autority, změny zájmů, proměny fyzických funkcí (klimakterium, úbytek fyzických sil), bilancování První zaměstnání Druhé zaměstnání Profesní stabilizace, zhodnocování zkušeností Přechod do důchodu Práce v důchodu Vnik manželství Rodina spředškolním dítětem Rodina smladým dospělým,odchod dítěte Období prázdného hnízda Role prarodičů 65 a více Seniorský věk Změny sociálních a psychických funkcí, oslabování životní aktivity, oslabena pohyblivost, vznik závislosti a nesoběstačnosti profesní prázdnota Smrt partnera, osamělost Tyršův dům 28

29 ÚKOL Napište podle Vás nejdůležitější body, které ovlivňují práci trenéra. Didaktické formy didaktické formy jsou způsoby uspořádání vnějších podmínek kefektivnímu řízení a organizaci pohybového učení cvičenců během CJ sportovní trénink, individuální přístup, lze využívat úkolové listy individuální skupinová hromadná často v hl. části CJ, rozvoj samostatnosti a odpovědnosti, např. kruhový trénink, cvičení na stanovištích při rozcvičení, v závěrečné části, při učení pohybové skladby, aerobik Tyršův dům 29

30 Didaktické styly určují jakým způsobem cvičitel ovlivňuje činnost svých cvičenců lze je vzájemně kombinovat cílem je vyhnout se stereotypu ve vedení cvičenců. dominance v rozhodování a řízení způsob a frekvenci poskytování zpětných informací PŘÍKLADY ZÁKLADNÍCH DIDAKTICKÝCH STYLŮ příkazový úkolový - se vzájemným hodnocením se sebehodnocením s nabídkou - praktický - vedoucí k objevování problému vedoucí k řešení problému verbální a neverbální projev trenéra Jste neustále sledováni a jste vzory pro své cvičence Tyršův dům 30

31 Základní pravidlo pro úspěšnou komunikaci je: vysílejte více pozitivních signálů než negativních Mluvte -nahlas, pomalu, - srozumitelně -spisovně - jednoduché věty jsou OK -řádně artikulujte Postoj - pevný, rovný -hledět postupně do očí -malý úsměv při + zprávě - nelze vyhovět všem -nepodbízet se -cvičenci mají rádi řád Pozor na -rychlé mluvení,drmolení -mluvení do zdi, stropu,.. -nespisovné vyjadřování -složité dlouhé souvětí - vatu mnoho zájmen.. -nehledění do očí Pozor i na -řeč těla (postoj.) -nechtěné posunky -žvýkačky Nejhorší chybou je drmolit a mluvit potichu. Druhou nejhorší chybou je vysvětlovat dlouho a nezajímavě. Práce před nastoupeným útvarem: - postavit se na vzdálenost, která je rovna šíři útvaru - pomalu, nahlas - útvar nesmí hledět do světla - lampy, slunce - útvar ne proti větru, slunci - dobře si připravit sdělení Práce před neorganizovaným útvarem : - nemluvit přes rameno, do stěny, do prostoru - mluvit postupně na všechny strany Tyršův dům 31

32 Řešení konfliktů Příčiny nevhodného chování cvičenců 1) nuda 2) dlouhotrvající námaha 3) neschopnost splnit úkol 4)problémy semocemi 5)chybí negativní důsledky Jak předcházet nevhodnému chování cvičenců? změňte činnost všímejte si chování ztlumte hlas motivujte chvalte a opět chvalte napomínejte trestejte kontakt očí, či fyzická blízkost 100% výchovné chování (terapeutické) - terapie trvá prevence neúplná (nácvik) krizové chování (incidenční) - bezprostřední oddálení hrozby Tyršův dům 32

33 Jak zvládnout krizovou situaci 1. KLID! 2. PŘEMÝŠLEJ 3.ŘEŠENÍ? 4. AUTORITA 5. VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO OBĚ STRANY promyslet trest dopředu a umět ho obhájit, důslednost neexistují odložené tresty vyhýbejte se nespravedlivým srovnáním SPRAVEDLNOST? V žádném případě nesmíte vyhodit cvičence z hodiny!!! Doporučená literatura Svatoň, V.: Pedagogika a psychologie v didaktické činnosti trenéra.úš ČOS, Praha 1997 Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele cesty k lepšímu vyučování. Portál, Praha 1996 Kalina, J. a kol.: Učební text pro trenéra IV. třídy. Olympia, Praha 1990 Růžička, L.: Didaktika atletiky pro studující učitelství základních škol. UK, Praha 1992 Použitá literatura: Rychetský A., Fialová L.: Didaktika školní tělesné výchovy. Karolinum, Praha 2004 Dovalil J., a kol.: Výkon a trénink ve sportu. Olympia, Praha 2002 Dovalil J.: Věkové zvláštnosti dětí a mládeže a sportovní trénink. Karolinum, Praha 1998 Skopová M., Zítko M.: Základní gymnastika. Karolinum, Praha 2005 Vágnerová M.: Úvod do psychologie. Karolinum, Praha Tyršův dům 33

Odbor mládeže Rady ČRS

Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS METODICKÉ POKYNY PRO VEDOUCÍ KROUŽKŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE R Y B O L O V N Á T E CH N I K A Autoři: Jiří Marek: Odbor mládeže Rady ČRS Ing. Ivan Bílý,

Více

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Alena ROSECKÁ Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Závěrečná práce školení trenéru T2 Horní Jelení 12. a 13. února a března 2011 1. Sportovní trénink... 5 2. Cykly ve sportovním tréninku...

Více

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Hana Klimtová Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA A CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO SPORTU 11. dubna 2007 Večerková

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ

Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce ZÍSKÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KOMPETENCÍ KOLEKTIVNÍCH MÍČOVÝCH HER V ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Vedoucí práce:

Více

tělesná výchova s metodikou

tělesná výchova s metodikou Mgr. Lucie Schwarzová tělesná výchova s metodikou Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ RVP PV Školní vzdělávací program je platný od 1.

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her ROZVOJ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VE FOTBALOVÉM TRÉNINKU PŘÍPRAVEK V ROČNÍM MAKROCYKLU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH

ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH METODICKÝ DOPIS Autor: Ján ILAVSKÝ, Aleš SUK Verze 1.1 Datum: 1.4.05 OBSAH: 1. Charakteristika běhu na lyžích ( Ilavský )...... 5 1.1. Pohybová charakteristika...... 5 1.2. Biomechanická

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům. Děti, vedoucí, volný čas Kolektiv autorů

Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům. Děti, vedoucí, volný čas Kolektiv autorů Publikace je určena vedoucím skupin mládeže, učitelům a pedagogům. Strukturovaný popis publikace Název: Autor: Rok vydání: Anotace: Určeno: Děti, vedoucí, volný čas Kolektiv autorů 2006 Návody metodické

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogických a sociálních studií Jana Zlámalová V. ročník- prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Lyže v akci Běh na lyžích

Lyže v akci Běh na lyžích Lyže v akci Běh na lyžích Trénink dětí a mládeže, 13 až 16 let T2 Běh na lyžích 1 Obsah Předmluva... 3 Plán kurzu... 4 Rozvoj, motivace a učení... 6 Rozvoj lyžařské techniky... 13 Dobrá technika běhu na

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ. PETRA BADINOVÁ Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VYUŽITÍ NETRADIČNÍCH PRVKŮ PŘI VÝUCE ATLETIKY NA 1.STUPNI ZŠ - BĚH A SKOK DALEKÝ DIPLOMOVÁ PRÁCE PETRA BADINOVÁ Učitelství

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

Obsah. Obsah...5. Úvod...7

Obsah. Obsah...5. Úvod...7 Obsah Obsah...5 Úvod...7 Charakteristika atletiky...9 Postavení a význam atletiky...9 Atletika na základních školách... 11 Rozdělení a charakteristika atletických disciplín...17 Základní atletická pravidla...

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více