Pedagogika a psychologie pro cvičitele jógy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogika a psychologie pro cvičitele jógy"

Transkript

1 Školení cvičitelů jógy III. třídy Pedagogika a psychologie pro cvičitele jógy Mgr. Martin Chlumský, DiS. Leden 2015 Dnešní cíl ukázat cestu jak být lepším cvičitelem. Obsah základní pedagogické a didaktické zásady jak učit nové dovednosti v 5-ti krocích osobnost cvičitele a sportovce věkové zvláštnosti začarované kruhy motivace, jak udržet motivaci sebe i druhých komunikace trenéra konflikty Tyršův dům 1

2 Základní pojmy pedagogika didaktika psychologie výchova učení věda o výchově člověka teorie vzdělávání a učení věda zabývající se osobností, prožíváním, cítěním člověka proces záměrného působení na člověka scílem dosáhnout pozitivních změn v jeho vývoji cílevědomé, či řízené získávání poznatků, dovedností a návyků, založeno na zkušenosti a opakování pohybové dovednosti pohybové schopnosti učením osvojená způsobilost k realizaci určitého pohybového úkolu vnitřní vlastnosti organizmu, které podmiňují splnění určité skupiny pohybových úkolů Východiska Působení cvičitele je obvykle: Intuitivní(vlastní zkušenost, myslíme, že víme co je dobré, vstupují pocity, emoce) Vědecké na základě poznatků z oborů: pedagogika, psychologie, fyziologie, didaktiky sportovního tréninku apod. Multidisciplinární přístup (holistický přístup) Tyršův dům 2

3 Základní pedagogické zásady názornost soustavnost přiměřenost trvalost uvědomělost a aktivita pedagogická zásada = zobecněná zkušenost nejlepších pedagogů pedagogické zásady nám umožňujízvyšovat efektivitu výukového procesu Neprobírejte nové věci příliš rychle Cvičenci potřebují činnosti, které je povedou k tomu, aby novou dovednost zpracovali Dovednost se ukládá do DP jen tehdy, pokud je často používána a připomínána, jinak vyhasíná Výsledky učení se dostavují postupně a vlivem opakovaných úspěchů se zlepšují Postup od jednoduššího ke složitějšímu, od známého k neznámému Tyršův dům 3

4 Jak učit pohybové dovednosti? vysvětlit ukázat vyzkoušet zkontrolovat zpětná vazba Druhy učení v tělocvičné praxi má dominantní roli MOTORICKÉ UČENÍ motorické učení je déletrvající změna v pohybovém chování, která je získaná jako výsledek praxe nebo zkušenosti Tyršův dům 4

5 Fáze pohybového učení SEZNÁMENÍ první pokusy, nekoordinovanost, představa pohybu se dotváří, nežádoucí souhyby NÁCVIK A OPAKOVÁNÍ ZDOKONALOVÁNÍ POHYB. DOVEDNOSTÍ (VÝCVIK) zpevňování,rozlišení správného provedení od špatného, možnost stagnace v učení další zdokonalování, automatizace pohybu, koordinovanost, efektivnost a ekonomika pohybu PŘENOS POHYB. ZKUŠENOSTÍ (VÝKON) přenesení poznatků do další činnosti, tvořivost a vytvoření osobního stylu Druhy pohybového učení při nácviku pohybových dovedností učení nápodobou (cvič podle mě) učení instrukcí (cvič podle slovního návodu) učení zpětnou vazbou (uč se ze svých chyb) problémové učení (hledej sám řešení úkolů) ideomotorický trénink (uč se pohybu ve svých představách) Tyršův dům 5

6 Metody nácviku pohybových dovedností metoda nácviku v celku (komplexní způsob) vzpor ležmo -vzpažit pravou zanožit levou nácvik prvku v konečné podobě použití: u jednoduchých pohybových činnostínapř. přihrávka, výskok sobratem, kolébka, př.: proveďte výskok s čelnými kruhy. Metody nácviku pohybových dovedností metoda po částech kotoul vzad činnost rozdělena na jednodušší části,lze procvičovat v libovolném pořadí po zvládnutí prvků skládáme výslednou podobu pohybové činnosti kolébka postavení rukou Použití: u pohybově a koordinačně složitějších cviků (kotoul, přemety, dvojtakt) Tyršův dům 6

7 Metody nácviku pohybových dovedností metoda spojování částí v celek u těžkých pohybových činností rozdělíme pohyb na části pohybová skladba (ABCD) postupným spojováním částí vurčitém časovém sledu vznikne výsledná pohybová činnost věta A věta B věta C věta D Použití: např. výuka choreografie Metody nácviku pohybových dovedností metoda od celku k části a opět k celku hra (fotbal) hra špatná technika jednotlivce trénink herní činnosti jednotlivce zlepšení a návrat sportovní hry (fotbal, florbal, košíková, ) Tyršův dům 7

8 Metody zaměřené na rozvoj kondice Metoda opakovaných úsilí (síla, rychlost) - rozvoj rychlosti, svalové síly a kloubní pohyblivosti - odpor % maxima, rychlost nemaximální, - počet opakování 8-15, odpočinek 2-3 minuty - Pyramida Metoda intervalová (vytrvalost) - intervaly od několika s až po min. Metoda nepřerušovaného úsilí - Vytrvalost aerobní kapacita Více info: Dovalil, J.: Výkon a trénink ve sportu. Olympia, Praha Role trenéra Podporuje a rozvíjí zájem sportovce o sport Vytváří dobré podmínky pro učení Přispívá k zvyšování výkonnosti Vytváří bezpečné prostředí Podněcuje fair-play ve sportu Tyršův dům 8

9 výběr učebních a výchovných cílů znalosti vztah ke sportu Osobnost cvičitel Jaké vlastnostiby měl mít cvičitel? vytvoření učebního programu charakterové vlastnosti výběr vhodné tréninkové metody, organizace pohybové dovednosti touha po vzdělávání organizační schopnosti komunikativnost přirozenost takt psychická stabilita spravedlnost empatie sociální role cvičitele: informátor, důvěrník, ukazňovatel, motivátor, referent, vychovatel Jaký styl je Váš? extrémně uvolněný, pasivní a odtažitý, dojem nezájmu, nepřipraven, neorganizuje, učí spatra důraz na splnění úkolu, vždy 100% nasazení, neosobní, jasné cíle nervózní a intenzivní, příliš zaměřený na cíle, promarní šance, špatně nese neúspěch autoritář, intenzivní, energetický, dobře organizuje, plánuje, vyžaduje kázeň, tvrdý přístup k chybám, pozitivní přístup, flexibilní a kreativní, zájem o blaho všech, kladná zpětná vazba, taktní kritika *Dle Tutko, Richards 1971 Tyršův dům 9

10 Osobnost sportovce Jaké vlastnosti má ideální cvičenec? Každý z nás je jedinečný Učíme se různými způsoby S časem se mění způsoby jak se učíme Temperament a konstituce flegmatik, sangvinik, cholerik, melancholik (Hippokrates) introvert x extrovert (Jung) pyknik, astenik, atletik (Kretschmer) Začarované kruhy úspěch uspokojení: pochvala trenéra, sám spokojen se sebou, vrstevníci motivace roste spolu s vytrvalostí a snahou, studijní činnost se zlepšuje sebedůvěra: cvičenec si důvěřuje, Já to dokážu roste sebevědomí a sebehodnocení Tyršův dům 10

11 Motivace k učení PROČ? JAK? 1. zábava, radost 2. nové dovednosti 3. zlepšení dovedností 4. noví přátelé 5. být členem skupiny 6. zlepšit zdraví a zdatnost 7. zažít vzrušení, závodivost 8. být v něčem dobrý 9. nové poznatky 10. uznání Věkové zvláštnosti Tyršův dům 11

12 Věk biologický x kalendářní Procházíme stejnými stupni vývoje, ale načasování, tempo a rozsah se individuálně liší. Věk kalendářní počet roků od narození Věk biologický skutečně dosažený stupeň vývoje, rychlost stárnutí organismu Vývojové zrychlení Průměrná rychlost Vývojové zpoždění Indikátor: růstová křivka, tempo růstu tělesná hmotnost Tyršův dům 12

13 tělesná hmotnost tělesná výška Tyršův dům 13

14 Periodizace znalost věkových zvláštností cvičenců nám umožňuje volit přiměřený a správný obsah CJ základní rozdělení předškolní věk mladší školní věk střední školní věk (pubescence) starší školní věk (adolescence) období dospělosti oddíly rodičů a dětí oddíly předškolních dětí druhé dětství pozdní dětství někdy také dorostový věk mladší období dospělosti střední období dospělosti seniorský věk Rychtecký, a kol.: Didaktika školení tělesné výchovy. FTVS Tyršův dům 14

15 Vítězící na všech úrovních / excelence dívky, chlapci Konzistentní soutěžící Budování dovedností / specializace Základy, zábava, zdatnost Aktivní start dívky, 8 12 chlapci 7 11 dívky, chlapci 6 9 let 18m 5/6 let ÚKOL PRO SKUPINY vytvořte charakteristiku zadaného věkového období z hlediska: tělesného vývoje psychického vývoje doporučeného obsahu motivace Tyršův dům 15

16 Oddíl rodiče a děti (2-5 let) Začíná verbální dorozumívání, zlepšuje se hrubá motorika Osvojování základních hygienických a sociálních návyků, První adaptace na kolektiv vrstevníků (např. v jeslích, mateřské škole) Tělesné disproporce hlavička je poměrně velká a těžká pozor na nepřiměřené namáhání krční oblasti a páteře Nejčastějším způsobem osvojování nových dovedností je HRA Učení probíhá většinou nápodobou. Snažíme se tvořit slovní zásobu Rozvíjíme hrubou motoriku Motivace: při činnosti využíváme k motivaci nejrůznější říkanky, písničky, pohádky. Předškolní děti (5-6 let) adaptace na kolektiv osvojování formou hry rozvoj hrubé a jemné motoriky obratnost slovní zásoba učení nápodobou Tyršův dům 16

17 Předškolní věk (3-6 let) -obecná charakteristika Bouřlivý tělesný vývoj, kostra měkká a poddajná Mění se proporce hlavy, trupu a končetin Zvyšování přesnosti a jistoty pohybu, jistá lokomoce Vytváření a upevňování základních a pro život nezbytných pohybových dovedností Vysoká intenzita spontánní pohyb. aktivity, střídání činností, roztěkaná pozornost Pohybová aktivita - převážně charakter obratnostní Dítě ovládáno city, první vztahy ke kamarádům Převážná denní činnost hra Přístup - Osobní příklad a spolupráce s rodiči - Vyžadovat poslušnost a zaměřovat pozornost dětí - Rozvíjet základní pohybové dovednosti formou hry (chůze, běh, obratnost) - Využít přirozené potřeby pohybu Více vyvinutyvětší svalové skupiny než menší Zvětšuje se velikost srdce k ostatním částem těla Vazy a šlach jsou pevnější, ale kosti ještě nejsou osifikovány Dozrává vnitřní ucho rovnováha Mírně lepší rozvoj koordinace u děvčat - Lepšívýkony u projevů hrubé motoriky než precisní provedení se zapojením menších svalových skupin - Tělo je náchylné k poškození vlivem vysokého tlaku nebo zátěže - Aerobní systém je trénovatelný v alaktátovém režimu Co to pro nás znamená - Rozvíjet základní pohybové dovednosti - Anaerobní alaktátovéčinnsotimohou být zařazeny krátkou dobu, vytrvalost rozvíjet formou hry - Pomalé zvyšování v objemu skoků a doskoků, posilování s vlastním tělem či medicimbalem - Hry rozvíjející koordinaci a prostorovou orientaci Tyršův dům 17

18 - Krátkodobá pozornost, zaměřená na akci. Rozvíjí se paměť - Omezené logické myšlení - Lepšívýkony u projevů hrubé motoriky než precisní provedení se zapojením menších svalových skupin - Tělo je náchylné k poškození vlivem vysokého tlaku nebo zátěže - Aerobní systém je trénovatelný v alaktátovém režimu Co to pro nás znamená - Rozvíjet základní pohybové dovednosti - Anaerobní alaktátovéčinnsotimohou být zařazeny krátkou dobu, vytrvalost rozvíjet formou hry - Pomalé zvyšování v objemu skoků a doskoků, posilování s vlastním tělem či medicimbalem - Hry rozvíjející koordinaci a prostorovou orientaci Sledovat podrobně trénink a přizpůsobit obsah individuálně ělovat sportovce podle kalendářního věku Vyhýbat se situacím, kdy obavy, vina nebo úzkost Díky rozvoji jemné motoriky dokončit nácvik všech základních technických dovedností, učit sportovce jak trénovat ůstu končetin některé dovednosti je třeba znovu učit ělesné hmoty vyžaduje víc strukturovaný aerobní trénink, doporučeny jsou pouze krátké anaerobní aktivity Použít rozcvičení k dalšímu rozvoji CNS Tyršův dům 18

19 Rozhodování o taktice a strategii by mělo být založeno na úrovni dovedností sportovce Vytvořit dobré prostředí pro učení. Seznámit se základními strategiemi zvládání stresu, Pozitivní motivace je základ, tělesný a duševní vývoj může být velmi rozdílný (early vs late Důležitá schopnost trenéra ukázat konkrétní dovednost. Video feedback pomůže vytvořit lepší p ru a kontrola trenérem. Pro mladé sportovce je důležité mít vzor. vědět jak trénovat ětšina dospělých a vždy by měl podporovat oboustrannou komunikaci. cvičenci by měli mít m leadry a vynikají ve výkonu. cvičitel by neměl zvýhodňovat negativní efekt na ostatní Aerobní a anaerobní systémy mohou být maximálně trénovány. Zapojit plně specifické cvičení ůže být maximalizován k zlepšení rozvoje síly Zvyšující se zatížení může pokračovat Aerobní trénink pro dívky by měl být optimální. Trenéři by měli vědět jak řešit nárůst váhy. ě čit závodit v různých podmínkách čistotu všech technický a taktických dovedností li mít možnost rozvíjet odpovědnost a role vůdcovství (leadership), nutné zachovat silná disciplína a vedení Pozitivní hodnocení výkonu je základ čas na vytvoření nezávislých sociálních kontaktů Podporovat vzdělávání v různých oblastech Tyršův dům 19

20 Využít nejpokročilejší metody tréninku a programů pro maximální adaptaci a minimalizaci zranění cvičitel by měl zajistit aby všechny svalové skupiny byly ve vzájemné rovnováze a pracovali v optimálním rozsahu Využít nejnovější vědecké poznatky (sportovní trénink, medicína) Monitorovat příznaky přetrénování a přetížení Pravidelné lékařské kontroly (u žen kontrolovat např. hladinu železe v krví Hlavním cílem vítězství Zahrnout sportovce do procesu rozhodování a plánování skupinových aktivit Stanovení cílů k jasnému směru a smyslu tréninkového programu Potřeby sportovce s respektem Umožnit kontakt a příležitosti pro sociální kontakt Předškolní děti (5 6 let) zlepšuje se hrubá a jemná motorika rozvoj paměti a slovní zásoby seznamuje se se světem, probíhá socializace do společnosti svých vrstevníků (školka). Nejdůležitější je hra. krátkodobá pozornost Program: velké množství her a soutěží, říkanky, písničky, pohádky střídání činností cviky na protahování svalů zařazujeme formou hry cvičíme jemnou motoriku (uchopování, skládání, ) i hrubou motoriku dítěte správné držení těla u dětí, správné dýchání Motivace: hry, soutěže, hříčky, např. samolepky, které dostanou na konci cvičení atd. Nevhodné cviky: dlouhé visy (hrazda, kruhy,), dlouhé komíhání na bradlech, jednostranná námaha (např. florbal hra v předklonu.), kotouly vzad (příliš namáhá krční páteř) Tyršův dům 20

21 Mladší školní věk (6/7 10/11 let) stejnoměrný a klidný vývoj poddajná a nevyvinutá kostra, malá výkonnost svalstva růst pohybové výkonnosti rozdíly v motorice chlapců a dívek rozvoj rychlosti a obratnosti živelná krátkodobě zaměřená pozornost, silné citové procesy rozvoj paměti a představivosti, malá schopnost sebekritiky, přechod od fantazie k realitě, optimismus, aktivita, zájem druhé dětství (6-8 let) kloubní spojení jsou pružná a značně volná - pozor na přetížení! formování vztahu mezi vrstevníky, osvojují se pravidla a normy. vytváří se zájmy a osobní postoje. novéčinnosti ve škole, vyšší nároky musí se déle soustředit a udržet pozornost. Program: učení nápodobou, všestrannost, čím více pohybových aktivit si dítě osvojí v tomto věku tím lépe Nevhodné cviky: dlouhé visy (hrazda, kruhy,), dlouhé komíhání na bradlech, jednostranná námaha (např. florbal hra v předklonu.) Tyršův dům 21

22 pozdní dětství (9 11 let) ukončena osifikace lebky, ostatní kosti dále osifikují pozor na jednostrannou námahu rozvoj abstraktního myšlení rozvoj soustředění soutěživost Program: rozvoj rychlosti, obratnosti, koordinace a rovnováhy cviky na udržení správného držení těla později zařadit základy herních činností Nevhodné cviky: dlouhé visy,dlouhé komíhání na bradlech, jednostranná námaha (např. florbal hra v předklonu.), předčasná specializace Motivace: formou různých her, soutěží, her a závodů, podporovat zdravou soutěživost Střední školnívěk (pubescence) 10/11 14/15 let nebezpečí vadného držení těla, kompenzační TV, všestranný rozvoj rozvoj abstraktního myšlení, změny v emočních stavech Tyršův dům 22

23 Střední a starší školní věk obecná charakteristika Tělesné a duševní dozrávání Růstové zrychlení nerovnoměrný vývoj vznik disproporcí Možná diskoordinace neohrabané pohyby Rozvoj sekundárních pohlavních znaků Dýchací a oběhový orgán při zvýšených nárocích pracuje neekonomicky Nejbouřlivější fáze vývoje motoriky, vzestup výkonnosti, rychlé osvojování dovedností Individuální a sexuální rozdíly v motorice jsou značné Rozpor mezi tělesnou a sociální dospělostí Lepší soustředěnost, s koncem období nevyrovnanost a náladovost, snaha o samostatnost, vlastní názor, kritické hodnocení a napodobování dospělých mimo okruh rodiny Střední školní věk (pubescence) 10/11 14/15 let první známky dospívání, rozdíly ve výkonnosti mezi chlapci a dívkami později zrychlení růstu končetin a nekoordinované pohyby nebezpečí vadného držení těla(např. skolióza, a další.) rozvoj abstraktního myšlení, fantazie, paměti změny v emočních stavech, utváří si vlastní názory a postoje Program všestranné zatížení hlavních svalových skupin, cvičení na správné držení těla, sportovní hry Motivace: těžká motivace, často odmítají jakoukoliv činnost, jsou bez zájmu, náladoví, Individuální přístup, aktivní naslouchání, soutěživost, Tyršův dům 23

24 Střední školní věk (12-15) Všestranný rozvoj osobnosti Význam kolektivu Správný osobní příklad a přístup Přístup trenéra přísnost, ale spravedlivost, taktnost Nepřipustit zcela vyčerpávající zatížení Možnost soustředěnějšího vytrvalostního tréninku Starší školní věk (adolescence) 14/15-18/20 let druhý vrchol rozvoje motoriky zpomalení růstu, zlepšení výkonnosti a vytrvalosti lze rozvíjet sp. tréninkem využití problémového učení Tyršův dům 24

25 Starší školní věk (adolescence) 14/15 18 let zpomalení růstu, tělo získává konečné proporce zlepšení výkonnosti a vytrvalosti v 18(20) letech fyz. vývoj téměř ukončen, výkonnost dále rozvíjíme pravidelným cvičením či sportovním tréninkem Nezávislost, nové autority, rozpory v přijímání sociálních norem a postojích Motivace: zábava, rozvoj zdatnosti, přátelství, rozvoj dovedností a pohyb. schopností překonání vlastních (psychických) překážek, herní pojetí činnosti Dorostový věk (16 19 let) intenzivní a plynulé dozrávání anatomické disproporce vymizely, silné svalstvo, vnitřní diferenciace mozku zmohutnění vnitřních orgánů plný rozvoj a výkonnost srdce, plic, svalů atd. disharmonie motoriky většinou vymizela, sexuální rozdíly v motorice se zvětšují období vrcholných výkonů a plného vývoje všech pohybových schopností plný rozvoj logického a abstraktního myšlení specializovaná sportovní příprava zdokonalování techniky, důraz na oblast silovou a vytrvalostní revolta vůči autoritám, snaha o sociální nezávislost, dotváří se individuální osobnost Tyršův dům 25

26 Dorostový věk (16 19 let) specializovaná sportovní příprava zdokonalování techniky, důraz na oblast silovou a vytrvalostní rozvoj schopnosti sebekritiky, abstraktního myšlení, logiky důraz na aktivitu, tvořivost a nápaditost ve sportovní činnosti přistup trenéra: takt, tolerantnost, čestnost, spravedlnost Období dospělosti(18 a více) mladší období dospělosti (18-45) nedostatek času pro pohybovou činnost, riziko vzniku civ. chorob pouze soustavnoupohybovou aktivitou lze udržovat motorickou výkonnost a později i snižovat důsledky stárnutí Tyršův dům 26

27 Období dospělosti (18 a více) Mladší období dospělosti (18 45) nejproduktivnější období života organismus žije z vlastností získaných sportovním tréninkem, pohybové schopnosti lze nadále udržovat a rozvíjet jen soustavným tréninkem muži preferují udržení a rozvoj výkonnosti, ženy vzhled a zdraví, roste riziko obezity, či vzniku civilizačních chorob nedostatek času na pohybovou činnost Střední období dospělosti (45 60/65) krize středního věku, vrchol sociálního postavení a autority, změna zájmů syndrom prázdného hnízda větší množství lidí hledá organizovanou tělesnou výchovu POZOR na rychlostně silové cvičení, individuální zdravotní oslabení z důvodu nevhodného životního stylu Doporučujeme ZRTV kompenzační tělesná cvičení, dechová cvičení Motivace: náprava zdravotních oslabení a udržení tělesné zdatnosti, znalost jednotlivých cviků pro udržení optimálního fyzického a psychického stavu, atd. Tyršův dům 27

28 Seniorský věk (60/65 a více) změny v sociální oblasti (důchod), oslabování životní aktivity. zúžený výběr pohybových aktivit osamělost a snaha najít společnost Nedoporučovány rychlé změny poloh (např. visy hlavou dolů) velká námaha na oběhový systém (nebezpečí infarktu a další ) Pozor na izometrické posilování a přetěžování organismu Vhodné kompenzační cvičení, dechová cvičení, thai-chi, rytmická a taneční gymnastika, overbaly, gymbaly, vycházky a výlety do přírody cvičení v přírodě Motivace: uvědomění si zdravotního významu pohybu, jednotlivých cviků pro udržení optimálního fyzického a psychického stavu Schéma životního cyklu Věk Vývojová etapa Charakteristika etapy 3 6 let Předškolní věk Počátky verbální dorozumívání, osvojování základních hygienických a sociálních návyků, adaptacena kolektiv vrstevníků Profesionální dráha hra Rodina Poznávání rolí a vztahů v rodině 6 11 let Školní věk Formování vrstevnických vtahů a pravidel skupinového chování, tvorba zájmů a osobních postojů, vznik odpovědnosti Učení, fantazijní volba povolání Počátek přípravy na manželství a rodičovství, volba ideálního partnera let Pubescence (střední školní věk) Formování vztahů mezi pohlavími, počátek osamostatnění od rodiny, konflikt zájmů, problémy se sociální identitou Pokusná volba povolání, oddálení rozhodnutí Seznamování let Adolescence (starší školní věk) Nabývání zákonných práv a povinností, výběr zájmů,počáteknezávislosti, krizeadolescence Reálná volba povolání Sbližování, láska, první intimní vztahy Sexuální poměr let let Mladší období dospělosti Střední období dospělosti Osvojování si role dospělého, počátek ekonomické a sociální samostatnosti, formování životních plánů. Stabilizace sítě sociálních kontaktů, společenská angažovanost. Ke konci období krize středního věku. Vrchol sociálního postavení a autority, změny zájmů, proměny fyzických funkcí (klimakterium, úbytek fyzických sil), bilancování První zaměstnání Druhé zaměstnání Profesní stabilizace, zhodnocování zkušeností Přechod do důchodu Práce v důchodu Vnik manželství Rodina spředškolním dítětem Rodina smladým dospělým,odchod dítěte Období prázdného hnízda Role prarodičů 65 a více Seniorský věk Změny sociálních a psychických funkcí, oslabování životní aktivity, oslabena pohyblivost, vznik závislosti a nesoběstačnosti profesní prázdnota Smrt partnera, osamělost Tyršův dům 28

29 ÚKOL Napište podle Vás nejdůležitější body, které ovlivňují práci trenéra. Didaktické formy didaktické formy jsou způsoby uspořádání vnějších podmínek kefektivnímu řízení a organizaci pohybového učení cvičenců během CJ sportovní trénink, individuální přístup, lze využívat úkolové listy individuální skupinová hromadná často v hl. části CJ, rozvoj samostatnosti a odpovědnosti, např. kruhový trénink, cvičení na stanovištích při rozcvičení, v závěrečné části, při učení pohybové skladby, aerobik Tyršův dům 29

30 Didaktické styly určují jakým způsobem cvičitel ovlivňuje činnost svých cvičenců lze je vzájemně kombinovat cílem je vyhnout se stereotypu ve vedení cvičenců. dominance v rozhodování a řízení způsob a frekvenci poskytování zpětných informací PŘÍKLADY ZÁKLADNÍCH DIDAKTICKÝCH STYLŮ příkazový úkolový - se vzájemným hodnocením se sebehodnocením s nabídkou - praktický - vedoucí k objevování problému vedoucí k řešení problému verbální a neverbální projev trenéra Jste neustále sledováni a jste vzory pro své cvičence Tyršův dům 30

31 Základní pravidlo pro úspěšnou komunikaci je: vysílejte více pozitivních signálů než negativních Mluvte -nahlas, pomalu, - srozumitelně -spisovně - jednoduché věty jsou OK -řádně artikulujte Postoj - pevný, rovný -hledět postupně do očí -malý úsměv při + zprávě - nelze vyhovět všem -nepodbízet se -cvičenci mají rádi řád Pozor na -rychlé mluvení,drmolení -mluvení do zdi, stropu,.. -nespisovné vyjadřování -složité dlouhé souvětí - vatu mnoho zájmen.. -nehledění do očí Pozor i na -řeč těla (postoj.) -nechtěné posunky -žvýkačky Nejhorší chybou je drmolit a mluvit potichu. Druhou nejhorší chybou je vysvětlovat dlouho a nezajímavě. Práce před nastoupeným útvarem: - postavit se na vzdálenost, která je rovna šíři útvaru - pomalu, nahlas - útvar nesmí hledět do světla - lampy, slunce - útvar ne proti větru, slunci - dobře si připravit sdělení Práce před neorganizovaným útvarem : - nemluvit přes rameno, do stěny, do prostoru - mluvit postupně na všechny strany Tyršův dům 31

32 Řešení konfliktů Příčiny nevhodného chování cvičenců 1) nuda 2) dlouhotrvající námaha 3) neschopnost splnit úkol 4)problémy semocemi 5)chybí negativní důsledky Jak předcházet nevhodnému chování cvičenců? změňte činnost všímejte si chování ztlumte hlas motivujte chvalte a opět chvalte napomínejte trestejte kontakt očí, či fyzická blízkost 100% výchovné chování (terapeutické) - terapie trvá prevence neúplná (nácvik) krizové chování (incidenční) - bezprostřední oddálení hrozby Tyršův dům 32

33 Jak zvládnout krizovou situaci 1. KLID! 2. PŘEMÝŠLEJ 3.ŘEŠENÍ? 4. AUTORITA 5. VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO OBĚ STRANY promyslet trest dopředu a umět ho obhájit, důslednost neexistují odložené tresty vyhýbejte se nespravedlivým srovnáním SPRAVEDLNOST? V žádném případě nesmíte vyhodit cvičence z hodiny!!! Doporučená literatura Svatoň, V.: Pedagogika a psychologie v didaktické činnosti trenéra.úš ČOS, Praha 1997 Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele cesty k lepšímu vyučování. Portál, Praha 1996 Kalina, J. a kol.: Učební text pro trenéra IV. třídy. Olympia, Praha 1990 Růžička, L.: Didaktika atletiky pro studující učitelství základních škol. UK, Praha 1992 Použitá literatura: Rychetský A., Fialová L.: Didaktika školní tělesné výchovy. Karolinum, Praha 2004 Dovalil J., a kol.: Výkon a trénink ve sportu. Olympia, Praha 2002 Dovalil J.: Věkové zvláštnosti dětí a mládeže a sportovní trénink. Karolinum, Praha 1998 Skopová M., Zítko M.: Základní gymnastika. Karolinum, Praha 2005 Vágnerová M.: Úvod do psychologie. Karolinum, Praha Tyršův dům 33

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Zápočtové požadavky Docházka Výstup Test (didaktické zásady TV) Seminární práce příprava na hodinu v tělocvičně, seminární práce na zadané téma pro

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dětský trénink neznamená honbu za momentálním výkonem dávkováním zatížení! Práce trenéra mládeže se hodnotí vždy až s odstupem!

Dětský trénink neznamená honbu za momentálním výkonem dávkováním zatížení! Práce trenéra mládeže se hodnotí vždy až s odstupem! Příprava nejmladších věkových kategorií Děti nejsou malí dospělí! Jiná stavba těla, psychika, vnímání, sociální vztahy... Trénink dětí má diametrálně odlišné cíle a úkoly! Hlavní úkoly sportovní přípravy

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE

ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE VY_32_INOVACE_PSY_15 ČLOVĚK PERIODIZACE VÝVOJE LIDSKÉHO JEDINCE Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Ústecký kraj plný pohybu a zdraví. www.ceskosehybe.cz

Ústecký kraj plný pohybu a zdraví. www.ceskosehybe.cz Ústecký kraj plný pohybu a zdraví www.ceskosehybe.cz Celonárodní projekt všeobecné sportovní přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace,

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Organizace vzdělávání trenérů paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging = akreditovaná

Více

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky Praha, 2014 Miroslav Zítko Gymnastika Gymnastiku chápeme jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Vývoj člověka. reakce na různé situace determinace prostředí, ze kterého člověk pochází (rodina, stát, světadíl, )

Vývoj člověka. reakce na různé situace determinace prostředí, ze kterého člověk pochází (rodina, stát, světadíl, ) Vývoj člověka během svého života člověk prochází různými vývojovými stádii tato stádia jsou dána určitými změnami a vlastnostmi, které v tomto období probíhají člověk je jedinečný (neopakovatelný jedinec)

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Klíč k vědění školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Pardubice Dubina, E. Košťála 870 Ředitelka školy: Mgr.

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

Koordinační schopnosti

Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti dříve nazývané obratnostní schopnosti, též koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající z různorodosti

Více

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE 1. TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU V LH 1.1. Koučink Profesní etika Základ koučování Vzdělanost a zkušenost jako základ pro koučování Inovace tréninku neustálý

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Aerobní kapacita množství energie uvolněné oxidativním způsobem Vyjadřuje se hodnotou VO 2 max (ml

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Název předmětu: Základy pohybových dovedností v Tv (PXVK)

Název předmětu: Základy pohybových dovedností v Tv (PXVK) Název předmětu: Základy pohybových dovedností v Tv (PXVK) Garant předmětu: PhDr. Renata Malátová, PhD. Vyučující předmětu: Mgr. Dominika Hýsková, PaedDr. Jaroslava Tenglová, CSc., Mgr. Zdeněk Tomšíček

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Tělesná a zdravotní výchova Díl I.

Tělesná a zdravotní výchova Díl I. Tělesná a zdravotní výchova Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná a zdravotní výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více