Pedagogika a psychologie pro cvičitele jógy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogika a psychologie pro cvičitele jógy"

Transkript

1 Školení cvičitelů jógy III. třídy Pedagogika a psychologie pro cvičitele jógy Mgr. Martin Chlumský, DiS. Leden 2015 Dnešní cíl ukázat cestu jak být lepším cvičitelem. Obsah základní pedagogické a didaktické zásady jak učit nové dovednosti v 5-ti krocích osobnost cvičitele a sportovce věkové zvláštnosti začarované kruhy motivace, jak udržet motivaci sebe i druhých komunikace trenéra konflikty Tyršův dům 1

2 Základní pojmy pedagogika didaktika psychologie výchova učení věda o výchově člověka teorie vzdělávání a učení věda zabývající se osobností, prožíváním, cítěním člověka proces záměrného působení na člověka scílem dosáhnout pozitivních změn v jeho vývoji cílevědomé, či řízené získávání poznatků, dovedností a návyků, založeno na zkušenosti a opakování pohybové dovednosti pohybové schopnosti učením osvojená způsobilost k realizaci určitého pohybového úkolu vnitřní vlastnosti organizmu, které podmiňují splnění určité skupiny pohybových úkolů Východiska Působení cvičitele je obvykle: Intuitivní(vlastní zkušenost, myslíme, že víme co je dobré, vstupují pocity, emoce) Vědecké na základě poznatků z oborů: pedagogika, psychologie, fyziologie, didaktiky sportovního tréninku apod. Multidisciplinární přístup (holistický přístup) Tyršův dům 2

3 Základní pedagogické zásady názornost soustavnost přiměřenost trvalost uvědomělost a aktivita pedagogická zásada = zobecněná zkušenost nejlepších pedagogů pedagogické zásady nám umožňujízvyšovat efektivitu výukového procesu Neprobírejte nové věci příliš rychle Cvičenci potřebují činnosti, které je povedou k tomu, aby novou dovednost zpracovali Dovednost se ukládá do DP jen tehdy, pokud je často používána a připomínána, jinak vyhasíná Výsledky učení se dostavují postupně a vlivem opakovaných úspěchů se zlepšují Postup od jednoduššího ke složitějšímu, od známého k neznámému Tyršův dům 3

4 Jak učit pohybové dovednosti? vysvětlit ukázat vyzkoušet zkontrolovat zpětná vazba Druhy učení v tělocvičné praxi má dominantní roli MOTORICKÉ UČENÍ motorické učení je déletrvající změna v pohybovém chování, která je získaná jako výsledek praxe nebo zkušenosti Tyršův dům 4

5 Fáze pohybového učení SEZNÁMENÍ první pokusy, nekoordinovanost, představa pohybu se dotváří, nežádoucí souhyby NÁCVIK A OPAKOVÁNÍ ZDOKONALOVÁNÍ POHYB. DOVEDNOSTÍ (VÝCVIK) zpevňování,rozlišení správného provedení od špatného, možnost stagnace v učení další zdokonalování, automatizace pohybu, koordinovanost, efektivnost a ekonomika pohybu PŘENOS POHYB. ZKUŠENOSTÍ (VÝKON) přenesení poznatků do další činnosti, tvořivost a vytvoření osobního stylu Druhy pohybového učení při nácviku pohybových dovedností učení nápodobou (cvič podle mě) učení instrukcí (cvič podle slovního návodu) učení zpětnou vazbou (uč se ze svých chyb) problémové učení (hledej sám řešení úkolů) ideomotorický trénink (uč se pohybu ve svých představách) Tyršův dům 5

6 Metody nácviku pohybových dovedností metoda nácviku v celku (komplexní způsob) vzpor ležmo -vzpažit pravou zanožit levou nácvik prvku v konečné podobě použití: u jednoduchých pohybových činnostínapř. přihrávka, výskok sobratem, kolébka, př.: proveďte výskok s čelnými kruhy. Metody nácviku pohybových dovedností metoda po částech kotoul vzad činnost rozdělena na jednodušší části,lze procvičovat v libovolném pořadí po zvládnutí prvků skládáme výslednou podobu pohybové činnosti kolébka postavení rukou Použití: u pohybově a koordinačně složitějších cviků (kotoul, přemety, dvojtakt) Tyršův dům 6

7 Metody nácviku pohybových dovedností metoda spojování částí v celek u těžkých pohybových činností rozdělíme pohyb na části pohybová skladba (ABCD) postupným spojováním částí vurčitém časovém sledu vznikne výsledná pohybová činnost věta A věta B věta C věta D Použití: např. výuka choreografie Metody nácviku pohybových dovedností metoda od celku k části a opět k celku hra (fotbal) hra špatná technika jednotlivce trénink herní činnosti jednotlivce zlepšení a návrat sportovní hry (fotbal, florbal, košíková, ) Tyršův dům 7

8 Metody zaměřené na rozvoj kondice Metoda opakovaných úsilí (síla, rychlost) - rozvoj rychlosti, svalové síly a kloubní pohyblivosti - odpor % maxima, rychlost nemaximální, - počet opakování 8-15, odpočinek 2-3 minuty - Pyramida Metoda intervalová (vytrvalost) - intervaly od několika s až po min. Metoda nepřerušovaného úsilí - Vytrvalost aerobní kapacita Více info: Dovalil, J.: Výkon a trénink ve sportu. Olympia, Praha Role trenéra Podporuje a rozvíjí zájem sportovce o sport Vytváří dobré podmínky pro učení Přispívá k zvyšování výkonnosti Vytváří bezpečné prostředí Podněcuje fair-play ve sportu Tyršův dům 8

9 výběr učebních a výchovných cílů znalosti vztah ke sportu Osobnost cvičitel Jaké vlastnostiby měl mít cvičitel? vytvoření učebního programu charakterové vlastnosti výběr vhodné tréninkové metody, organizace pohybové dovednosti touha po vzdělávání organizační schopnosti komunikativnost přirozenost takt psychická stabilita spravedlnost empatie sociální role cvičitele: informátor, důvěrník, ukazňovatel, motivátor, referent, vychovatel Jaký styl je Váš? extrémně uvolněný, pasivní a odtažitý, dojem nezájmu, nepřipraven, neorganizuje, učí spatra důraz na splnění úkolu, vždy 100% nasazení, neosobní, jasné cíle nervózní a intenzivní, příliš zaměřený na cíle, promarní šance, špatně nese neúspěch autoritář, intenzivní, energetický, dobře organizuje, plánuje, vyžaduje kázeň, tvrdý přístup k chybám, pozitivní přístup, flexibilní a kreativní, zájem o blaho všech, kladná zpětná vazba, taktní kritika *Dle Tutko, Richards 1971 Tyršův dům 9

10 Osobnost sportovce Jaké vlastnosti má ideální cvičenec? Každý z nás je jedinečný Učíme se různými způsoby S časem se mění způsoby jak se učíme Temperament a konstituce flegmatik, sangvinik, cholerik, melancholik (Hippokrates) introvert x extrovert (Jung) pyknik, astenik, atletik (Kretschmer) Začarované kruhy úspěch uspokojení: pochvala trenéra, sám spokojen se sebou, vrstevníci motivace roste spolu s vytrvalostí a snahou, studijní činnost se zlepšuje sebedůvěra: cvičenec si důvěřuje, Já to dokážu roste sebevědomí a sebehodnocení Tyršův dům 10

11 Motivace k učení PROČ? JAK? 1. zábava, radost 2. nové dovednosti 3. zlepšení dovedností 4. noví přátelé 5. být členem skupiny 6. zlepšit zdraví a zdatnost 7. zažít vzrušení, závodivost 8. být v něčem dobrý 9. nové poznatky 10. uznání Věkové zvláštnosti Tyršův dům 11

12 Věk biologický x kalendářní Procházíme stejnými stupni vývoje, ale načasování, tempo a rozsah se individuálně liší. Věk kalendářní počet roků od narození Věk biologický skutečně dosažený stupeň vývoje, rychlost stárnutí organismu Vývojové zrychlení Průměrná rychlost Vývojové zpoždění Indikátor: růstová křivka, tempo růstu tělesná hmotnost Tyršův dům 12

13 tělesná hmotnost tělesná výška Tyršův dům 13

14 Periodizace znalost věkových zvláštností cvičenců nám umožňuje volit přiměřený a správný obsah CJ základní rozdělení předškolní věk mladší školní věk střední školní věk (pubescence) starší školní věk (adolescence) období dospělosti oddíly rodičů a dětí oddíly předškolních dětí druhé dětství pozdní dětství někdy také dorostový věk mladší období dospělosti střední období dospělosti seniorský věk Rychtecký, a kol.: Didaktika školení tělesné výchovy. FTVS Tyršův dům 14

15 Vítězící na všech úrovních / excelence dívky, chlapci Konzistentní soutěžící Budování dovedností / specializace Základy, zábava, zdatnost Aktivní start dívky, 8 12 chlapci 7 11 dívky, chlapci 6 9 let 18m 5/6 let ÚKOL PRO SKUPINY vytvořte charakteristiku zadaného věkového období z hlediska: tělesného vývoje psychického vývoje doporučeného obsahu motivace Tyršův dům 15

16 Oddíl rodiče a děti (2-5 let) Začíná verbální dorozumívání, zlepšuje se hrubá motorika Osvojování základních hygienických a sociálních návyků, První adaptace na kolektiv vrstevníků (např. v jeslích, mateřské škole) Tělesné disproporce hlavička je poměrně velká a těžká pozor na nepřiměřené namáhání krční oblasti a páteře Nejčastějším způsobem osvojování nových dovedností je HRA Učení probíhá většinou nápodobou. Snažíme se tvořit slovní zásobu Rozvíjíme hrubou motoriku Motivace: při činnosti využíváme k motivaci nejrůznější říkanky, písničky, pohádky. Předškolní děti (5-6 let) adaptace na kolektiv osvojování formou hry rozvoj hrubé a jemné motoriky obratnost slovní zásoba učení nápodobou Tyršův dům 16

17 Předškolní věk (3-6 let) -obecná charakteristika Bouřlivý tělesný vývoj, kostra měkká a poddajná Mění se proporce hlavy, trupu a končetin Zvyšování přesnosti a jistoty pohybu, jistá lokomoce Vytváření a upevňování základních a pro život nezbytných pohybových dovedností Vysoká intenzita spontánní pohyb. aktivity, střídání činností, roztěkaná pozornost Pohybová aktivita - převážně charakter obratnostní Dítě ovládáno city, první vztahy ke kamarádům Převážná denní činnost hra Přístup - Osobní příklad a spolupráce s rodiči - Vyžadovat poslušnost a zaměřovat pozornost dětí - Rozvíjet základní pohybové dovednosti formou hry (chůze, běh, obratnost) - Využít přirozené potřeby pohybu Více vyvinutyvětší svalové skupiny než menší Zvětšuje se velikost srdce k ostatním částem těla Vazy a šlach jsou pevnější, ale kosti ještě nejsou osifikovány Dozrává vnitřní ucho rovnováha Mírně lepší rozvoj koordinace u děvčat - Lepšívýkony u projevů hrubé motoriky než precisní provedení se zapojením menších svalových skupin - Tělo je náchylné k poškození vlivem vysokého tlaku nebo zátěže - Aerobní systém je trénovatelný v alaktátovém režimu Co to pro nás znamená - Rozvíjet základní pohybové dovednosti - Anaerobní alaktátovéčinnsotimohou být zařazeny krátkou dobu, vytrvalost rozvíjet formou hry - Pomalé zvyšování v objemu skoků a doskoků, posilování s vlastním tělem či medicimbalem - Hry rozvíjející koordinaci a prostorovou orientaci Tyršův dům 17

18 - Krátkodobá pozornost, zaměřená na akci. Rozvíjí se paměť - Omezené logické myšlení - Lepšívýkony u projevů hrubé motoriky než precisní provedení se zapojením menších svalových skupin - Tělo je náchylné k poškození vlivem vysokého tlaku nebo zátěže - Aerobní systém je trénovatelný v alaktátovém režimu Co to pro nás znamená - Rozvíjet základní pohybové dovednosti - Anaerobní alaktátovéčinnsotimohou být zařazeny krátkou dobu, vytrvalost rozvíjet formou hry - Pomalé zvyšování v objemu skoků a doskoků, posilování s vlastním tělem či medicimbalem - Hry rozvíjející koordinaci a prostorovou orientaci Sledovat podrobně trénink a přizpůsobit obsah individuálně ělovat sportovce podle kalendářního věku Vyhýbat se situacím, kdy obavy, vina nebo úzkost Díky rozvoji jemné motoriky dokončit nácvik všech základních technických dovedností, učit sportovce jak trénovat ůstu končetin některé dovednosti je třeba znovu učit ělesné hmoty vyžaduje víc strukturovaný aerobní trénink, doporučeny jsou pouze krátké anaerobní aktivity Použít rozcvičení k dalšímu rozvoji CNS Tyršův dům 18

19 Rozhodování o taktice a strategii by mělo být založeno na úrovni dovedností sportovce Vytvořit dobré prostředí pro učení. Seznámit se základními strategiemi zvládání stresu, Pozitivní motivace je základ, tělesný a duševní vývoj může být velmi rozdílný (early vs late Důležitá schopnost trenéra ukázat konkrétní dovednost. Video feedback pomůže vytvořit lepší p ru a kontrola trenérem. Pro mladé sportovce je důležité mít vzor. vědět jak trénovat ětšina dospělých a vždy by měl podporovat oboustrannou komunikaci. cvičenci by měli mít m leadry a vynikají ve výkonu. cvičitel by neměl zvýhodňovat negativní efekt na ostatní Aerobní a anaerobní systémy mohou být maximálně trénovány. Zapojit plně specifické cvičení ůže být maximalizován k zlepšení rozvoje síly Zvyšující se zatížení může pokračovat Aerobní trénink pro dívky by měl být optimální. Trenéři by měli vědět jak řešit nárůst váhy. ě čit závodit v různých podmínkách čistotu všech technický a taktických dovedností li mít možnost rozvíjet odpovědnost a role vůdcovství (leadership), nutné zachovat silná disciplína a vedení Pozitivní hodnocení výkonu je základ čas na vytvoření nezávislých sociálních kontaktů Podporovat vzdělávání v různých oblastech Tyršův dům 19

20 Využít nejpokročilejší metody tréninku a programů pro maximální adaptaci a minimalizaci zranění cvičitel by měl zajistit aby všechny svalové skupiny byly ve vzájemné rovnováze a pracovali v optimálním rozsahu Využít nejnovější vědecké poznatky (sportovní trénink, medicína) Monitorovat příznaky přetrénování a přetížení Pravidelné lékařské kontroly (u žen kontrolovat např. hladinu železe v krví Hlavním cílem vítězství Zahrnout sportovce do procesu rozhodování a plánování skupinových aktivit Stanovení cílů k jasnému směru a smyslu tréninkového programu Potřeby sportovce s respektem Umožnit kontakt a příležitosti pro sociální kontakt Předškolní děti (5 6 let) zlepšuje se hrubá a jemná motorika rozvoj paměti a slovní zásoby seznamuje se se světem, probíhá socializace do společnosti svých vrstevníků (školka). Nejdůležitější je hra. krátkodobá pozornost Program: velké množství her a soutěží, říkanky, písničky, pohádky střídání činností cviky na protahování svalů zařazujeme formou hry cvičíme jemnou motoriku (uchopování, skládání, ) i hrubou motoriku dítěte správné držení těla u dětí, správné dýchání Motivace: hry, soutěže, hříčky, např. samolepky, které dostanou na konci cvičení atd. Nevhodné cviky: dlouhé visy (hrazda, kruhy,), dlouhé komíhání na bradlech, jednostranná námaha (např. florbal hra v předklonu.), kotouly vzad (příliš namáhá krční páteř) Tyršův dům 20

21 Mladší školní věk (6/7 10/11 let) stejnoměrný a klidný vývoj poddajná a nevyvinutá kostra, malá výkonnost svalstva růst pohybové výkonnosti rozdíly v motorice chlapců a dívek rozvoj rychlosti a obratnosti živelná krátkodobě zaměřená pozornost, silné citové procesy rozvoj paměti a představivosti, malá schopnost sebekritiky, přechod od fantazie k realitě, optimismus, aktivita, zájem druhé dětství (6-8 let) kloubní spojení jsou pružná a značně volná - pozor na přetížení! formování vztahu mezi vrstevníky, osvojují se pravidla a normy. vytváří se zájmy a osobní postoje. novéčinnosti ve škole, vyšší nároky musí se déle soustředit a udržet pozornost. Program: učení nápodobou, všestrannost, čím více pohybových aktivit si dítě osvojí v tomto věku tím lépe Nevhodné cviky: dlouhé visy (hrazda, kruhy,), dlouhé komíhání na bradlech, jednostranná námaha (např. florbal hra v předklonu.) Tyršův dům 21

22 pozdní dětství (9 11 let) ukončena osifikace lebky, ostatní kosti dále osifikují pozor na jednostrannou námahu rozvoj abstraktního myšlení rozvoj soustředění soutěživost Program: rozvoj rychlosti, obratnosti, koordinace a rovnováhy cviky na udržení správného držení těla později zařadit základy herních činností Nevhodné cviky: dlouhé visy,dlouhé komíhání na bradlech, jednostranná námaha (např. florbal hra v předklonu.), předčasná specializace Motivace: formou různých her, soutěží, her a závodů, podporovat zdravou soutěživost Střední školnívěk (pubescence) 10/11 14/15 let nebezpečí vadného držení těla, kompenzační TV, všestranný rozvoj rozvoj abstraktního myšlení, změny v emočních stavech Tyršův dům 22

23 Střední a starší školní věk obecná charakteristika Tělesné a duševní dozrávání Růstové zrychlení nerovnoměrný vývoj vznik disproporcí Možná diskoordinace neohrabané pohyby Rozvoj sekundárních pohlavních znaků Dýchací a oběhový orgán při zvýšených nárocích pracuje neekonomicky Nejbouřlivější fáze vývoje motoriky, vzestup výkonnosti, rychlé osvojování dovedností Individuální a sexuální rozdíly v motorice jsou značné Rozpor mezi tělesnou a sociální dospělostí Lepší soustředěnost, s koncem období nevyrovnanost a náladovost, snaha o samostatnost, vlastní názor, kritické hodnocení a napodobování dospělých mimo okruh rodiny Střední školní věk (pubescence) 10/11 14/15 let první známky dospívání, rozdíly ve výkonnosti mezi chlapci a dívkami později zrychlení růstu končetin a nekoordinované pohyby nebezpečí vadného držení těla(např. skolióza, a další.) rozvoj abstraktního myšlení, fantazie, paměti změny v emočních stavech, utváří si vlastní názory a postoje Program všestranné zatížení hlavních svalových skupin, cvičení na správné držení těla, sportovní hry Motivace: těžká motivace, často odmítají jakoukoliv činnost, jsou bez zájmu, náladoví, Individuální přístup, aktivní naslouchání, soutěživost, Tyršův dům 23

24 Střední školní věk (12-15) Všestranný rozvoj osobnosti Význam kolektivu Správný osobní příklad a přístup Přístup trenéra přísnost, ale spravedlivost, taktnost Nepřipustit zcela vyčerpávající zatížení Možnost soustředěnějšího vytrvalostního tréninku Starší školní věk (adolescence) 14/15-18/20 let druhý vrchol rozvoje motoriky zpomalení růstu, zlepšení výkonnosti a vytrvalosti lze rozvíjet sp. tréninkem využití problémového učení Tyršův dům 24

25 Starší školní věk (adolescence) 14/15 18 let zpomalení růstu, tělo získává konečné proporce zlepšení výkonnosti a vytrvalosti v 18(20) letech fyz. vývoj téměř ukončen, výkonnost dále rozvíjíme pravidelným cvičením či sportovním tréninkem Nezávislost, nové autority, rozpory v přijímání sociálních norem a postojích Motivace: zábava, rozvoj zdatnosti, přátelství, rozvoj dovedností a pohyb. schopností překonání vlastních (psychických) překážek, herní pojetí činnosti Dorostový věk (16 19 let) intenzivní a plynulé dozrávání anatomické disproporce vymizely, silné svalstvo, vnitřní diferenciace mozku zmohutnění vnitřních orgánů plný rozvoj a výkonnost srdce, plic, svalů atd. disharmonie motoriky většinou vymizela, sexuální rozdíly v motorice se zvětšují období vrcholných výkonů a plného vývoje všech pohybových schopností plný rozvoj logického a abstraktního myšlení specializovaná sportovní příprava zdokonalování techniky, důraz na oblast silovou a vytrvalostní revolta vůči autoritám, snaha o sociální nezávislost, dotváří se individuální osobnost Tyršův dům 25

26 Dorostový věk (16 19 let) specializovaná sportovní příprava zdokonalování techniky, důraz na oblast silovou a vytrvalostní rozvoj schopnosti sebekritiky, abstraktního myšlení, logiky důraz na aktivitu, tvořivost a nápaditost ve sportovní činnosti přistup trenéra: takt, tolerantnost, čestnost, spravedlnost Období dospělosti(18 a více) mladší období dospělosti (18-45) nedostatek času pro pohybovou činnost, riziko vzniku civ. chorob pouze soustavnoupohybovou aktivitou lze udržovat motorickou výkonnost a později i snižovat důsledky stárnutí Tyršův dům 26

27 Období dospělosti (18 a více) Mladší období dospělosti (18 45) nejproduktivnější období života organismus žije z vlastností získaných sportovním tréninkem, pohybové schopnosti lze nadále udržovat a rozvíjet jen soustavným tréninkem muži preferují udržení a rozvoj výkonnosti, ženy vzhled a zdraví, roste riziko obezity, či vzniku civilizačních chorob nedostatek času na pohybovou činnost Střední období dospělosti (45 60/65) krize středního věku, vrchol sociálního postavení a autority, změna zájmů syndrom prázdného hnízda větší množství lidí hledá organizovanou tělesnou výchovu POZOR na rychlostně silové cvičení, individuální zdravotní oslabení z důvodu nevhodného životního stylu Doporučujeme ZRTV kompenzační tělesná cvičení, dechová cvičení Motivace: náprava zdravotních oslabení a udržení tělesné zdatnosti, znalost jednotlivých cviků pro udržení optimálního fyzického a psychického stavu, atd. Tyršův dům 27

28 Seniorský věk (60/65 a více) změny v sociální oblasti (důchod), oslabování životní aktivity. zúžený výběr pohybových aktivit osamělost a snaha najít společnost Nedoporučovány rychlé změny poloh (např. visy hlavou dolů) velká námaha na oběhový systém (nebezpečí infarktu a další ) Pozor na izometrické posilování a přetěžování organismu Vhodné kompenzační cvičení, dechová cvičení, thai-chi, rytmická a taneční gymnastika, overbaly, gymbaly, vycházky a výlety do přírody cvičení v přírodě Motivace: uvědomění si zdravotního významu pohybu, jednotlivých cviků pro udržení optimálního fyzického a psychického stavu Schéma životního cyklu Věk Vývojová etapa Charakteristika etapy 3 6 let Předškolní věk Počátky verbální dorozumívání, osvojování základních hygienických a sociálních návyků, adaptacena kolektiv vrstevníků Profesionální dráha hra Rodina Poznávání rolí a vztahů v rodině 6 11 let Školní věk Formování vrstevnických vtahů a pravidel skupinového chování, tvorba zájmů a osobních postojů, vznik odpovědnosti Učení, fantazijní volba povolání Počátek přípravy na manželství a rodičovství, volba ideálního partnera let Pubescence (střední školní věk) Formování vztahů mezi pohlavími, počátek osamostatnění od rodiny, konflikt zájmů, problémy se sociální identitou Pokusná volba povolání, oddálení rozhodnutí Seznamování let Adolescence (starší školní věk) Nabývání zákonných práv a povinností, výběr zájmů,počáteknezávislosti, krizeadolescence Reálná volba povolání Sbližování, láska, první intimní vztahy Sexuální poměr let let Mladší období dospělosti Střední období dospělosti Osvojování si role dospělého, počátek ekonomické a sociální samostatnosti, formování životních plánů. Stabilizace sítě sociálních kontaktů, společenská angažovanost. Ke konci období krize středního věku. Vrchol sociálního postavení a autority, změny zájmů, proměny fyzických funkcí (klimakterium, úbytek fyzických sil), bilancování První zaměstnání Druhé zaměstnání Profesní stabilizace, zhodnocování zkušeností Přechod do důchodu Práce v důchodu Vnik manželství Rodina spředškolním dítětem Rodina smladým dospělým,odchod dítěte Období prázdného hnízda Role prarodičů 65 a více Seniorský věk Změny sociálních a psychických funkcí, oslabování životní aktivity, oslabena pohyblivost, vznik závislosti a nesoběstačnosti profesní prázdnota Smrt partnera, osamělost Tyršův dům 28

29 ÚKOL Napište podle Vás nejdůležitější body, které ovlivňují práci trenéra. Didaktické formy didaktické formy jsou způsoby uspořádání vnějších podmínek kefektivnímu řízení a organizaci pohybového učení cvičenců během CJ sportovní trénink, individuální přístup, lze využívat úkolové listy individuální skupinová hromadná často v hl. části CJ, rozvoj samostatnosti a odpovědnosti, např. kruhový trénink, cvičení na stanovištích při rozcvičení, v závěrečné části, při učení pohybové skladby, aerobik Tyršův dům 29

30 Didaktické styly určují jakým způsobem cvičitel ovlivňuje činnost svých cvičenců lze je vzájemně kombinovat cílem je vyhnout se stereotypu ve vedení cvičenců. dominance v rozhodování a řízení způsob a frekvenci poskytování zpětných informací PŘÍKLADY ZÁKLADNÍCH DIDAKTICKÝCH STYLŮ příkazový úkolový - se vzájemným hodnocením se sebehodnocením s nabídkou - praktický - vedoucí k objevování problému vedoucí k řešení problému verbální a neverbální projev trenéra Jste neustále sledováni a jste vzory pro své cvičence Tyršův dům 30

31 Základní pravidlo pro úspěšnou komunikaci je: vysílejte více pozitivních signálů než negativních Mluvte -nahlas, pomalu, - srozumitelně -spisovně - jednoduché věty jsou OK -řádně artikulujte Postoj - pevný, rovný -hledět postupně do očí -malý úsměv při + zprávě - nelze vyhovět všem -nepodbízet se -cvičenci mají rádi řád Pozor na -rychlé mluvení,drmolení -mluvení do zdi, stropu,.. -nespisovné vyjadřování -složité dlouhé souvětí - vatu mnoho zájmen.. -nehledění do očí Pozor i na -řeč těla (postoj.) -nechtěné posunky -žvýkačky Nejhorší chybou je drmolit a mluvit potichu. Druhou nejhorší chybou je vysvětlovat dlouho a nezajímavě. Práce před nastoupeným útvarem: - postavit se na vzdálenost, která je rovna šíři útvaru - pomalu, nahlas - útvar nesmí hledět do světla - lampy, slunce - útvar ne proti větru, slunci - dobře si připravit sdělení Práce před neorganizovaným útvarem : - nemluvit přes rameno, do stěny, do prostoru - mluvit postupně na všechny strany Tyršův dům 31

32 Řešení konfliktů Příčiny nevhodného chování cvičenců 1) nuda 2) dlouhotrvající námaha 3) neschopnost splnit úkol 4)problémy semocemi 5)chybí negativní důsledky Jak předcházet nevhodnému chování cvičenců? změňte činnost všímejte si chování ztlumte hlas motivujte chvalte a opět chvalte napomínejte trestejte kontakt očí, či fyzická blízkost 100% výchovné chování (terapeutické) - terapie trvá prevence neúplná (nácvik) krizové chování (incidenční) - bezprostřední oddálení hrozby Tyršův dům 32

33 Jak zvládnout krizovou situaci 1. KLID! 2. PŘEMÝŠLEJ 3.ŘEŠENÍ? 4. AUTORITA 5. VHODNÉ ŘEŠENÍ PRO OBĚ STRANY promyslet trest dopředu a umět ho obhájit, důslednost neexistují odložené tresty vyhýbejte se nespravedlivým srovnáním SPRAVEDLNOST? V žádném případě nesmíte vyhodit cvičence z hodiny!!! Doporučená literatura Svatoň, V.: Pedagogika a psychologie v didaktické činnosti trenéra.úš ČOS, Praha 1997 Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele cesty k lepšímu vyučování. Portál, Praha 1996 Kalina, J. a kol.: Učební text pro trenéra IV. třídy. Olympia, Praha 1990 Růžička, L.: Didaktika atletiky pro studující učitelství základních škol. UK, Praha 1992 Použitá literatura: Rychetský A., Fialová L.: Didaktika školní tělesné výchovy. Karolinum, Praha 2004 Dovalil J., a kol.: Výkon a trénink ve sportu. Olympia, Praha 2002 Dovalil J.: Věkové zvláštnosti dětí a mládeže a sportovní trénink. Karolinum, Praha 1998 Skopová M., Zítko M.: Základní gymnastika. Karolinum, Praha 2005 Vágnerová M.: Úvod do psychologie. Karolinum, Praha Tyršův dům 33

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 7. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: vybíjená hra, pohyb v poli přehazovaná hra pohyb v poli košíková - správný postoj při přihrávce,dribling

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU DIDAKTIKA A TEORIE HER U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Zápočtové požadavky Docházka Výstup Test (didaktické zásady TV) Seminární práce příprava na hodinu v tělocvičně, seminární práce na zadané téma pro

Více

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov,

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov, TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie Marek Cahel Školení T2-19. 2. 2016, Zderaz Školení T3 - Vracov, 28. - 30. 10. 2016 Faktory výkonu v OB Fyzické/fyziologické - vytrvalost, rychlost, síla,

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura

13. lekce. Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura 13. lekce Tématický plán: Teorie - Didaktiky základní gymnastiky. Praxe - Cvičení s tyčí a na žebřinách. Doporučená literatura DIDAKTIKA ZÁKLADNÍ GYMNASTIKY Veškeré výchovně vzdělávací činnosti vycházejí

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

V E R O N I K A H O R Á K O V Á

V E R O N I K A H O R Á K O V Á Edukace jako proces V E R O N I K A H O R Á K O V Á Náplň prezentace Vyučování a učení v tělesné výchově, motorické učení Učení a motorické učení Pedagogické základy motorického učení Obsah učiva a jeho

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Tělesná výchova s metodikou Cíle, úkoly a druhy TV, význam hry Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Význam TV pokuste se na papír vypsat několik významů TV pro dítě a jeho vývoj 16.10.2014 Mgr.

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývoj Vývoj je podmíněn zráním (proces je funkcí určitého programu genotypu) učením (poznání a

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu

Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova. Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova vyučovacího předmětu Tělesná výchova Obor vzdělání: 24-41-M/01 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo:

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo: Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0008 U DĚTÍ 4 5 třída VYTVOŘIT K POHYBU VZTAH

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

Ročník VIII. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy. Náplň hodin 8. ročník Pohybové hry - závody družstev i jednotlivců s různým zaměřením Sportovní hry: přehazovaná hra, pohyb v poli, herní varianty košíková - dvojtakt, hráčské role, osobní obrana, poziční

Více

Moderní trénink vytrvalosti v házené

Moderní trénink vytrvalosti v házené Moderní trénink vytrvalosti v házené Obsah: 1. Úvod 5 2. Co je to vytrvalost 6 3. Druhy vytrvalostních schopností 7 4. Význam vytrvalostních schopností pro házenou 9 5. Trénink aerobní vytrvalosti 12 5.1.

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce

- 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce - 1 - VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA SPOL. S R. O. Požadavky ke Státní závěrečné bakalářské zkoušce Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA TV

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ. Zapletalová Silvie

PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ. Zapletalová Silvie PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ Zapletalová Silvie ČINITELÉ MOTORICKÉHO UČENÍ Průběh učení je ovlivněn celou řadou činitelů. Působení činitelů je různě silné a závisí např. na věku sportovce, pohybové

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Stáří a význam pohybu

Stáří a význam pohybu Stáří a význam pohybu 1 / 5 Stáří a význam pohybu z hlediska psychického, fyzického a sociálního Proces stárnutí Začíná od samotného početí. Po dosažení sexuální dospělosti již nastává pokles funkcí (atrofie).

Více

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla Vyučovací předmět Tělesná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

*Děti na startu. Zařazení projektu do výuky základních škol

*Děti na startu. Zařazení projektu do výuky základních škol *Děti na startu Zařazení projektu do výuky základních škol Možnosti zařazení projektu Třetí hodina TV Zájmový kroužek Školní dužina Školní klub - výuka v ZŠ - výuka sportovních ZŠ 45 min blok 1 učitel

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY DIDAKTICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PROJEKTOVÝCH ÚKOLŮ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

1. Struktura tréninkové jednotky všeobecně

1. Struktura tréninkové jednotky všeobecně 1. Struktura tréninkové jednotky všeobecně Tréninková jednotka /dále jen TJ/ = základ tréninkového cyklu Každá TJ je závislá na cílech každého trenéra, na metodách, které se využijí, na nástrojích, které

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Ústecký kraj plný pohybu a zdraví. www.ceskosehybe.cz

Ústecký kraj plný pohybu a zdraví. www.ceskosehybe.cz Ústecký kraj plný pohybu a zdraví www.ceskosehybe.cz Celonárodní projekt všeobecné sportovní přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace,

Více

Dospělost. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dospělost. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dospělost Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje vypracovala: Mgr. Monika Řezáčová 7.8.2009 Dospělost Dělení dospělosti: 1. mladší 18(26) 30/35

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova 3. období 6. 7. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Technická příprava teorie motorického učení,

Technická příprava teorie motorického učení, Technická příprava je realizována podle zákonitostí, principů odvozených z teorie motorického učení, je určována činiteli vnitřními a vnějšími, můžeme ji považovat za synonymum motorického učení probíhající

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Stavba tréninkové jednotky Vypracoval Jakub Červinka Liberec 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Sportovní příprava dětí... 3 2.1 Cíl tréninků... 3 2.2 Kondiční příprava...

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET TĚLESNÉ VÝCHOVY

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy

Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Felgrová Ivana učební text Katedra plaveckých sportů UK FTVS Pohybové aktivity ve vodě zdravotně orientované programy Zpracovala: Pokorná Jitka (katedra plaveckých sportů UK FTVS) Co představuje zdravotní

Více

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky Praha, 2014 Miroslav Zítko Gymnastika Gymnastiku chápeme jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

Člověk a zdraví Sportovní výchova

Člověk a zdraví Sportovní výchova Časová dotace: 7., 8., 9. ročník 2 vyučovací hodiny Charakteristika předmětu tvoří důležitou součást školního vzdělávacího plánu školy. Žáci si uvědomují důležitost pohybového vzdělání a jsou motivováni

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Gymnastika A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence komunikativní formuje a vyjadřuje své myšlenky a názory

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více