VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI

Transkript

1 <I^rokazujici stav evidovany k datu :15:02 pnstupem do katastru pro u6ei ovefeni vystupu z informadniho syst mu vefejn spr&vy ve smysiu 9 z6k /2000 St., ve zn nipozdsjsich pfedpisu. la Praha-zapad Obec: Kat.uzemi: Kamyk u Velkych Pfilep List V kat. uzemi jsou pozemky vedeny ve dvou ciselnych vlastnictvi: fadach Velke Pfilepy 914 (St. = stavebni parcela) A Vlastnik, jiny opravneny Identifikator Podil Vlastnicke pravo SJM Hyka Martin a Hykova Andrea, Na Stare silnici 110, Knezeves, Stfedokluky, Bicanova 1076, Velke Pfilepy SJM = spolecne jmeni manzelu / /2774 B Nemovitosti Pozemky Parcela Vymera[m2] Druh pozemku Zpusob vyuziti Zpusob ochrany St zastavena plocha a nadvofi 209/9 546 orna puda zemedelsky pudni fond Stavby Typ stavby Cast obce, c. budovy Zpusob vyuziti Zpusob ochrany Na parcele Velke Pfilepy, c.p rod.dum St. 400 Bl Jina prava - Bez zapisu Omezeni vlastnlckeho prava o Zastavni pravo smluvni ve vysi ,- Kc a pfislusenstvi Hypotecni banka, a.s., Radlioka Stavba: Velke Pfilepy, c.p V-11874/ /150, Praha 5, Radlice, , Parcela: 209/9 V-11874/ RC/ICO: Parcela: St. 400 V-11874/ Listina Smlouva o zfizeni zastavniho prava podle obc.z. ze dne Pravni licinky vkladu prava ke dni V-11874/ o Zastavni pravo smluvni k zajisteni pohledavek vyplyvajicich ze Smlouvy o uveru c. 5110/06/5208 ve zneni pfipadnych dodatku ze dne ve vysi , Kc a pfislusenstvi, k zajisteni pohledavek vyplyvajicich ze Smlouvy o liveru c. 5112/06/5208 ve zneni pfipadnych dodatku ze dne ve vysi , Kc a pfislusenstvi Ceskoslovenska obchodni banka, a. Stavba: Velke Pfilepy, c.p V-4188/ s., Radlicka 333/150, Praha 5, Parcela: 209/9 V-4188/ Radlice, , RC/ICO: Parcela: St. 400 V-4188/ Listina Smlouva o zfizeni zastavniho prava podle obc.z. ze dne Pravni licinky vkladu prava ke dni V-4188/ na zaklade Usneseni 6 EXE 7773/ Parcela: St. 400 Z-4891/ Parcela: 209/9 Z-4891/ Stavba: Velke Pfilepy, c.p Z-4891/ Listina Exekucni pfikaz k prodeji nemovitych veci 77 Ex 7819/10-14 ze dne Nemovitosti jsou v uzemnim obvodu, ve kterem vykonava statni spravu katastru CR strana 1

2 Vyhotoveno dilkovym pfistupem do katastru pro u6ei ov6feni vystupu z informainiho systemu vefejne spravy ve smysiu 9 zdk /2000 St., ve zn nl pozdejslch pfedpisu. Kat.uzemi: Kamyk u Velkych Pfilep List vlastnictvi: 914 V kat. uzemi jsou pozemky vedeny ve dvou ciselnych fadach (St. = stavebni parcela) Z-4891/ na zaklade Usneseni 16 EXE 6609/ Parcela: 209/9 Z-7653/ Parcela: St. 400 Z-7653/ Stavba: Velke Pfilepy, c.p Z-7653/ Listina Exekucni pfikaz k prodeji nemovitych veci 046 Ex 511/11-14 ze dne povefeny soudni exekutor: JUDr. Dagmar Kuzelova, Novodvorska 1010, Praha 4 Z-7653/ Hyka Martin, Na Stare silnici Z-7654/ Listina Usneseni soudu o nafizeni exekuce OS Praha - zapad, 16 EXE 6609/ ze dne ; ulozeno Z-7654/ povefeny soudni exekutor: JUDr. Dagmar Kuzelova, Novodvorska 1010, Praha 4 Hykova Andrea, Bicanova 1076, Z-7654/ Velke Pfilepy, RC/ICO: /2774 Listina Usneseni soudu o nafizeni exekuce OS Praha - zapad, 16 EXE 6609/ ze dne ; ulozeno Z-7654/ povefeny soudni exekutor: JUDr. Marcel Smekal, Michelska 1326/62, Praha 4 Hyka Martin, Na Stare silnici Z-22246/ Listina Usneseni soudu o nafizeni exekuce 16 EXE 8773/ ze dne ; ulozeno Z-22246/ Nafizeni exekuce povefeny soudni exekutor: Mgr. Jan Pekarek U Stanice 11/4, Praha 6 Hyka Martin, Na Stare silnici Z-23402/ Listina Usneseni soudu o nafizeni exekuce 6 EXE-8401/ ze dne ; ulozeno Nemovitosti jsou v uzemnim obvodu, ve kterem vykonava statni spravu katastzu CR strana 2

3 Vyhotoveno ddlkovym pfistupem do katastru pro u6el ovsfeni vystupu z infonnadniho systemu vefejn6 spriivy ve smysiu 9 zik /2000 St., ve zn nlpozd6jslch pfedpisu. Kat.uzemi: Kamyk u Velkych Pfilep List vlastnictvi: 914 Typ V kat. uzemi jsou pozemky vedeny ve dvou ciselnych fadach (St. = stavebni parcela) vztahu Z-23402/ na zaklade usneseni 16EXE 8773/ Parcela: 209/9 Z-22270/ Parcela: St. 400 Z-22270/ Stavba: Velke Pfilepy, c.p Z-22270/ Listina Exekucni pfikaz k prodeji nemovitych veci 081 EX 23269/ Jta ze dne Z-22270/ povefeny soudni exekutor: Mgr. Jan Vedral, Bryksova 763/46,19800 Praha 9 Hyka Martin, Na Stare silnici Listina Usneseni soudu o nafizeni exekuce 6 EXE-9381/ ze dne ; ulozeno na zaklade Usneseni 6 EXE 9381/ Parcela: 209/9 Stavba: Velke Pfilepy, c.p Parcela: St. 400 Listina Exekucni pfikaz k prodeji nemovitych veci 140 EX 00041/ ze dne povefeny soudni exekutor: Mgr. Jan Vedral, Bryksova 763/46, Praha 9 Hyka Martin, Na Stare silnici Z-23769/ Listina Usneseni soudu o nafizeni exekuce 16 EXE-9381/ ze dne Pravni moc ke dni ; ulozeno Z-23769/ na zaklade Usneseni 16 EXE 9381/ Parcela: St. 400 Z-23769/ Stavba: Velke Pfilepy, c.p Z-23769/ Parcela: 209/9 Z-23769/ Listina Exekucni pfikaz k prodeji nemovitych veci 140 EX 00042/ ze dne Pravni moc ke dni Z-23769/ povefeny soudni exekutor: JUDr. Miloslav Hauerland, Zborovska 1222/3, Praha 5 Hyka Martin, Na Stare silnici Z-26479/ Nemovitosti jsou v uzemnim obvodu, ve kterem vykonava s t a t n i spravu katastru CR strana 3

4 Vyhotoveno dilkovym pfistupem do katastru pro u6el ov feni vystupu z infonnadnlho systemu vefejn6 spravy ve smysiu 9 z^k /2000 Sb., ve zneni pozd6jslch pfedpisu. Kat.uzemi: Kamyk u Velkych Pfilep List vlastnictvi: 914 Typ V kat. uzemi jsou pozemky vedeny ve dvou ciselnych fadach vztahu Opravrieni pro Povinnost k (St. = stavebni parcela) Listina Usneseni soudu o nafizeni exekuce 216 EXE 10088/ ze dne ; ulozeno Z-26479/ o Zastavni pravo exekutorske na zaklade Usneseni 16EXE 9381/ ve vysi ,-Kc s pfislusenstvim a dale die exekucniho pfikazu c.j. 140EX 00042/ Lauser Oto Ing. MBA, Kostelni Parcela: St. 400 Z-2974/ /6, Praha 7, Holesovice, Stavba: Velke Pfilepy, c.p Z-2974/ Praha 7, RC/ICO: /0380 Parcela: 209/9 Z-2974/ Listina Exekucni pfikaz o zfizeni exekutorskeho zastavniho prava na 140 EX 00042/ ze dne Pravni moo ke dni Z-2974/ na zaklade Usneseni 216 EXE 10846/ Parcela: St. 400 Z-2038/ Parcela: 209/9 Z-2038/ Stavba: Velke Pfilepy, c.p Z-2038/ iistlna Exekucni pfikaz k prodeji nemovitych veci 021 EX 5033/11-10 ze dne Z-2038/ na zaklade usneseni 206 EXE 5895/ Parcela: St. 400 Z-7176/ Stavba: Velke Pfilepy, c.p Z-7176/ Parcela: 209/9 Z-7176/ Listina Exekucni pfikaz k prodeji nemovitych veci 117 EX 706/12-10 ze dne povefeny soudni exekutor JUDr. Stanislav Pazderka Prokopova 339/14, Pisek Z-7176/ Hyka Martin, Na Stare silnici Z-7524/ Listina Usneseni soudu o nafizeni exekuce 206 EXE-5895/ ze dne ; ulozeno o Rozhodnuti o upadku ( 136 odst. 1 insolvencniho zakona) Hyka Martin, Na Star6 silnici Z-7524/ Z-7593/ Listina Usneseni insolvencniho soudu o upadku KSPH 41 INS 22949/2011-A- 21 ze dne ; ulozeno Nemovitosti jsou v uzemnim obvodu, ve kterem vykonava statni spravu katastru CR strana 4

5 Vyhotoveno d^lkovym pfistupem do katastru pro Ci6el ov fenl vystupu z infonvadniho systemu vefejn6 spravy ve smysiu 9 zak /2000 Sb., ve zn6nl pozd j ich pfedpisu. ^ Kat.uzemi: Kamyk u Velkych Pfilep List vlastnictvi: 914 V kat. uzemi jsou pozemky vedeny ve dvou ciselnych fadach (St. = stavebni parcela) o Zastavni pravo 2 rozhodnuti spravniho organu Z-7593/ Financni ufad Praha-zapad, Na Parcela: St. 400 Z-13181/ Pankraci 975/95, Praha 4, Nusle, Stavba: Velke Pfilepy, c.p Z-13181/ Parcela: 209/9 Z-13181/ Listina Rozhodnuti spravce dane o zfizeni zastavniho prava c.j /12/ ze dne Z-13181/ D Jine zapisy Typ vztahu Vztah pro Vztah k dne Ceskoslovenska obchodni banka, a. Stavba: Velke Pfilepy, c.p. s., Radlicka 333/150, Praha 5, Parcela: 209/9 Radlice, , RC/ICO: Parcela: St Z-7655/ Z-7655/ Z-7655/ Listina Exekucni pfikaz o zfizeni exekutorskeho zastavniho prava na 046 EX 511/11-15 ze dne dne Pojist'ovna Ceske spofitelny, a.s., Stavba: Velke Pfilepy, c.p. Vienna Insurance Group, namesti Parcela: St. 400 Republiky 115, Pardubice I, Zelene Parcela: 209/9 Pfedmesti, Pardubice 2, RC/ICO: Listina Exekucni pfikaz o zfizeni exekutorskeho zastavniho prava 23269/ Jta ze dne dne Lauser Oto Ing. MBA, Kostelni Stavba: Velke Pfilepy, c.p 875/6, Praha 7, Holesovice, Parcela: St. 400 Praha 7, RC/ICO: /0380 Parcela: 209/9 Listina Exekucni pfikaz o zfizeni exekutorskeho zastavniho prava 00041/11-11 ze dne dne Mouoha Petr Ing., Druzicova 941/33, Stavba: Velke Pfilepy, c.p. Praha 6, Ruzyne, Praha 614, Parcela: St. 400 RC/ICO: /0678 Parcela: 209/9 Z-7655/ Z-22271/ Z-22271/ Z-22271/ na 081 EX Z-2i271/ Nemovitosti jsou v uzemnim obvodu, ve kterem vykonava s t a t n i spravu katastru CR strana 5 na 140 EX 1076 Z-24245/ Z-24245/ Z-24245/

6 Vyhotoveno dalkovym pfistupem do katastu pro u6el ov feni vystupu z informadnlho systemu vefejn^ sprivy ve smysiu 9 ziik /2000 Sb., ve zn6nipozdejslch pfedpisij. Kat.uzemi: Kamyk u Velkyeh Pfilep List vlastnictvi: 914 V kat. uzemi jsou pozemky vedeny ve dvou oiselnyeh fadaeh (St. = stavebni parcela) Vztah pro Vztah k Listina Exekucni pfikaz o zfizeni exekutorskeho zastavniho prava 10209/11-13 ze dne na 061 EX Z-24245/ dne Mesto Cernosice, Riegrova 1209, Stavba: Velke Pfilepy, c.p Z-2039/ Cernosice, RC/ICO: Parcela: St. 400 Z-2039/ Parcela: 209/9 Z-2039/ Listina Exekucni pfikaz o zfizeni exekutorskeho zastavniho prava na 021 EX 5033/11-9 ze dne Z-2039/ E Nabyvaci tituly a jine podklady zapisu Listina o Smlouva kupni ze dne Pravni ucinky vkladu prava ke dni V-13354/ Pro: Hyka Martin a Hykova Andrea, Na Stare silnici 110, Knezeves, RC/ICO: / Stfedokluky, Bicanova 1076, Velke Pfilepy /2774 o Kolaudacni rozhodnuti C.j.Vyst.2092/07-RR ze dne Pravni moc ke dni Z-3532/ Pro: Hyka Martin a Hykova Andrea, Na Stare silnici 110, Knezeves, RC/ICO: / Stfedokluky, Bicanova 1076, Velke Pfilepy /2774 F Vztah bonitovanych pudne ekologickych jednotek (BPEJ) k parcelam Parcela BPEJ Vymera[m2] 209/ Pokud je vymera bonitnich dilu parcel mens! nez vymera parcely, zbytek parcely neni bonitovan Nemovitosti jsou v uzemnim obvodu, ve kterem vykonava statni spravu katastru CR Katastralni ufad pro Stredocesky kraj, Katastralni pracoviste Praha-zapad, kod: 210. strana 6

7 Vyhotoveno dukovym pfistupem do katastru pro u6el ov feni vystupu z informadniho syst mu vefejn spravy ve smysiu 9 zdk /2000 St., ve zn nlpozdejsich pi'edpisu. Okres: CZ020A Praha-zapad Kat.uzemi: Kamyk u Velkych Pfilep Obec: Velke List vlastnictvi: 914 Pfilepy V kat. uzemi jsou pozemky vedeny ve dvou ciselnych fadaeh (St. = stavebni parcela) Nemovitosti jsou v uzemnim obvodu, ve kterem vykonava statni spravu katastru CR: Katastralni ufad pro Stredocesky kraj, Katastralni pracoviste Praha-zapad, kod: 210. Vyhotovil; Vyhotoveno: :28:06 Cesky ufad zememeficky a katastralni - SCD Ovefuji pod pofadovym cislem V 1087/2012, ze tato listina, ktera vznikla pfevedenim vystupu z informacniho systemu vefejne spravy z elektronicke podoby do podoby listinne, skladajici se z"^. r.hi~. listu, odpovida vystupu z informacniho systemu vefejne spravy v elektronicke podobe. ^ ^ V Podpis Zdenka Chalupova notafsk^i tajemnice pov fend not^fkou Nemovitosti jsou v uzemnim obvodu, ve kterem vykonava s t a t n i spravu katastru CR Katastralni ufad pro Stredocesky kraj, Katastralni pracoviste Praha-zapad, kod: 210. strana 1

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02 Kat.u VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02 pfistupem do katastru pro u6ei ov fenl vystupu z infonvadnlho syst^mu vefejn6 sprivy ve smysiu 9 zdk. 6. 365/2000

Více

č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863

č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863 č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863 E x e k u č n í p ř í k a z Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Poděbradova 41, pověřený k provedení exekuce usnesením Okresního

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) ~------------~----:----~ Obecnf útad CI.;,i"Á USNESENÍ :.. ::;ŠIO, Pfi/ohf! č.j.: 167 EX 21999/ 0-9~ J?./O.!.o12. ---L~ 2.J..r-/1012."'...;.;, ~n4k. Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku)

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Katastrálnímu úřadu pro Katastrální pracoviště počet příloh: Potvrzuji zánik práva odpovídajícího věcnému břemeni k níže

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů.

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12.1 Katastr nemovitostí. 12.1.1 Historie KN na území ČR. 12.1.2 Současně platné právní předpisy pro KN. 12.1.3

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen Projekt rozdělení nebo též projekt )

Projekt rozdělení odštěpením sloučením (dále jen Projekt rozdělení nebo též projekt ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Řepařský institut, spol. s r.o. a Řepařský institut Semčice, spol. s.r.o. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více