16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31"

Transkript

1 Výroba elektrických strojů a zařízení 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka výrobků, určených především k využití ve zpracovatelském průmyslu, ve výrobě a rozvodu elektrické energie, stavebnictví, dopravě ale i ve spotřebitelské sféře. Tradičními hlavními obory z hlediska objemu výroby a exportu jsou elektromotory, generátory a transformátory, elektrická rozvodná a spínací zařízení, kabely a izolované vodiče, ale také akumulátory a elektrické vybavení automobilů. Charakteristický pro toto odvětví je doplňující a kompletační charakter výrobků a zařízení. Právě pro svůj kompletační charakter je celé odvětví nezbytnou součástí zpracovatelského průmyslu. Podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) je toto odvětví rozděleno na následující obory : 31.1 Elektromotory, generátory a transformátory, jejich díly, instalace, opravy a údržba; 31.2 Elektrická rozvodná a spínací zařízení, jejich díly, instalace, opravy a údržba; 31.3 Kabely a izolované vodiče; 31.4 Akumulátory, galvanické články a baterie, jejich díly; 31.5 Elektrické zdroje světla a svítidla, jejich díly; 31.6 Elektrické vybavení, jinde neuvedené. Přehled podílů jednotlivých oborů na tržbách odvětví OKEČ 31 za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2007 je uveden v grafu Kabely a vodiče 12 % 31.4 Akumulátory, galvanické články a baterie 4 % 31.5 Elektr. zdroje světla a svítidla 5 % 31.2 Elektr. rozvodná a spínací zařízení 28 % 31.6 Elektrické vybavení 28 % Pozn.: údaje v běžných cenách 31.1 Elektr. motory, generátory a transformátory 23 % Graf 16.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v běžných cenách od roku 2000 meziročně kolísaly od růstu o téměř 22 % až po pokles o 4 %. Jejich podíl na celém zpracovatelském průmyslu z počátku rovněž kolísal, ale později se ustálil na mírném růstu. V roce 2007 činil tento podíl 6,8 %. Nejnižší hodnoty pak 195

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU dosáhl v roce 2002, a to jen 5,8 %. Z hlediska podílu na tržbách celého zpracovatelského průmyslu je odvětví OKEČ 31 na šestém místě a z hlediska podílu 8,1 % na přidané účetní hodnotě zpracovatelského průmyslu se řadí na místo páté. I tento ukazatel má mírně stoupající tendenci. V počtu pracovníků je odvětví s podílem 8,7 % rovněž na pátém místě Struktura odvětví podle počtu pracovníků v organizacích Podíl velikostních skupin organizací na celkových tržbách, přidané hodnotě z výroby a počtu pracovníků v roce 2006 je uveden v tabulce 16.1 a grafu Tabulka 16.1 Produkční charakteristiky v roce 2006 podle velikostních skupin - OKEČ 31 (mil. Kč, pracovníků) více než 1000 Tržby za prodej VV a S v b.c , , , , ,4 Účetní přidaná hodnota v b.c , , , , ,9 Počet pracovníků V porovnání s ostatními velikostními skupinami podniků dosahuje nejvyšších hodnot na jednoho pracovníka skupina podniků s více než 1000 pracovníky. Tato skupina dosáhla v tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb hodnoty tis. Kč a v účetní přidané hodnotě je to 851,7 tis. Kč na jednoho pracovníka. U skupiny podniků s 250 až 999 pracovníky to je v tržbách tis. Kč a v účetní přidané hodnotě 614 tis. Kč na jednoho pracovníka. U skupiny podniků s 50 až 249 pracovníky jsou tyto hodnoty tis. Kč a 491 tis. Kč a u podniků s 10 až 49 pracovníky jsou pak tyto hodnoty tis. Kč a 403 tis. Kč. Tradičně nejnižších hodnot dosahuje skupina s 0 až 9 pracovníky, a to1 049 tis. Kč v tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb a v účetní přidané hodnotě je to 383 tis. Kč na jednoho pracovníka. Ve srovnání s předcházejícími obdobími se však tržby za prodej VV a S i účetní přidané hodnoty na jednoho pracovníka zvýšily ve všech skupinách. Jak je patrné z grafu 2, rozhodující podíl na tržbách odvětví OKEČ 31 měly v roce 2006 podniky s více než 1000 pracovníky, které dosáhly 31,6 % celkových tržeb v odvětví. V účetní přidané hodnotě mají největší podíl (29 %) podniky s 250 až 999 pracovníky. Naopak nejnižší podíl (9 %) měla skupina právnických a fyzických osob s max. 9 pracovníky. 35 % více než 1000 Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Počet pracovníků Pozn.: údaje v běžných cenách; Graf 16.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce

3 Výroba elektrických strojů a zařízení Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj Z tabulky 16.2 vyplývá, že cenové indexy většiny oborů se příliš nemění a vykazují celkově jen malý vzestup nebo pokles. Snižování cen u oboru elektrické vybavení je zřejmě způsobeno převahou výroby vybavení pro automobily v podmínkách velkosériové výroby takže došlo k většímu využití stávajících výrob a úsporám nákladů. V oboru elektrické zdroje světla a svítidla, který má výraznější spotřební charakter, se v posledních letech plně projevuje silná konkurence na trhu, která vede výrobce k provádění častějších inovací a snižování cen starších výrobků. Tabulka 16.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index (%) 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 SKP ,2 103,5 99,6 99,8 100,9 104,2 104,1 SKP ,4 101,0 100,5 100,8 101,4 100,4 104,9 SKP ,9 92,3 96,4 106,6 109,3 131,3 85,9 SKP ,6 109,0 77,9 103,8 106,7 109,3 134,0 SKP ,8 99,2 100,8 97,9 102,2 99,1 96,9 SKP ,9 97,1 97,4 98,3 99,5 99,5 98,5 SKP ,2 99,6 98,5 100,6 102,2 104,2 100,6 MPO Výrazný meziroční nárůst cen u oboru primární baterie a akumulátory způsobilo omezení výroby lacinějších startovacích akumulátorů v Akumě a zahájení výroby dražších stacionárních záložních zdrojů, jako náhrad za dosluhující Ni-Cd zdroje. Pokles indexu v roce 2003 nemá logické vysvětlení, neboť ceny rozhodující komodity, tj. olověných startovacích akumulátorů v tomto roce výrazně neklesly. U oboru kabely a izolované vodiče došlo v předchozích dvou letech k růstu cenových indexů, což bylo jednak způsobeno trvalým zájmem o tuto komoditu, ale především růstem cen mědi na světových trzích. Pro investiční charakter svých výrobků vykazuje trvalý růst cen (v rámci inflace) pouze obor rozvodná a spínací zařízení. U oboru elektromotory, generátory a transformátory mohou být cenové indexy ovlivněny jednak cenou mědi, která i během roku 2007 rostla, sortimentní skladbou výrobků, ale také lepším využitím stávajících i nových výrobních kapacit Základní produkční charakteristiky Jak je zřejmé z tabulky vzrostly v průběhu let významně tržby za vlastní výrobky a služby celého odvětví. Největší nárůst tržeb v tomto období v absolutním měřítku zaznamenal obor rozvodná a spínací zařízení, a to o 36,4 mld. Kč. V oboru elektrické vybavení to byl nárůst jen o 33,5 mld. Kč. Největší dynamiku růstu vykázal obor elektrické zdroje světla a svítidla, když tržby podniků tohoto oboru vzrostly o 161 %. Příčinou je především zvýšená domácí poptávka a vybudování nových výrobních kapacit. Meziroční srovnání růstu tržeb vychází nejlépe pro obor 31.4, kde tržby podniků vzrostly o 39,2 %. U oboru 31.2 vzrostly tržby o 23,5 %, u oboru 31.1 to bylo 23,0 % a u oboru 31.3 o 5,6 %. Obor 31.5 meziročně vzrostl o 13,2 % a obor 31.6 o 11,9 %. Nejvyšší nárůst účetní přidané hodnoty (PH) v porovnání let 2007/2000 byl zaznamenán u oboru rozvodná a spínací zařízení, a to o 191% (viz tabulka 16.4). U oboru elektrické zdroje světla a svítidla byl zaznamenán růst o 165 %. Jak již bylo uvedeno v předchozí části, je velký růst obou oborů způsoben především lepším využitím stávajících, ale i nových výrobních kapacit. Další místo patří tradičnímu oboru elektromotory, generátory a transformátory s růstem o 106 %. Obor elektrické vybavení zvýšil přidanou hodnotu o 99 %, obor 31.3 zaznamenal zvýšení PH o 61 % a obor 31.4 o 22 %. V porovnání let 2007/2006 vzrostla účetní přidaná hodnota nejvíce u oboru elektromotory, generátory a transformátory, a to o 29,6 %. 197

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 16.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,5 OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,6 OKEČ , , , , , , , ,8 OKEČ , , , , , , , ,3 OKEČ , , , , , , , ,6 meziroční index x 115,8 96,0 107,6 122,0 104,9 122,2 117,6 Tabulka 16.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,1 OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,6 OKEČ , , , , , , , ,5 OKEČ , , , , , , , ,7 meziroční index x 123,9 95,0 109,1 109,9 104,0 122,2 122,7 Za období 2007/2000 vzrostl počet pracovníků nejvíce v oboru rozvodná a spínací zařízení - o 44 %. Tento obor vykazuje také jako jediný trvalý růst počtu pracovníků. Naopak k znatelnému poklesu o 46 % došlo u oboru primární baterie a akumulátory. V tomto oboru dochází k poklesu již dlouhodobě (viz tabulka 16.5). Tabulka 16.5 Počet pracovníků v letech (pracovníci) * OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 112,5 95,6 100,0 98,4 105,3 100,3 104,6 Porovnání vývoje základních produkčních charakteristik odvětví OKEČ 31 s celým zpracovatelským průmyslem je uvedeno v grafu V porovnání s rokem 2000 vzrostly osobní náklady v komentovaném odvětví o více než 123 %, přičemž celkový počet pracovníků se zvýšil pouze o 17 %. Největší dynamiku růstu osobních nákladů v porovnání let 2007/2000 zaznamenal obor rozvodná a spínací zařízení, a to o více než 210 % (viz tabulka 16.6). Následuje obor elektromotory, generátory a transformátory, který zaznamenal 125,6% růst. U ostatních oborů osobní náklady většinou rostly menším tempem např. obor primární baterie a akumulátory o 7 %, obor elektrické zdroje světla a svítidla o 84 %, obor elektrické vybavení o 82 % a obor 31.3 o 70 %. Průměrné osobní náklady odvětví přepočtené na jednoho pracovníka byly v roce tis. Kč, v roce 2007 to bylo 349 tis. Kč, což je růst o 90 %. 198

5 Výroba elektrických strojů a zařízení % 115 % * Počet pracovníků OKEČ 31 Počet pracovníků ZP * Tržby za VV a S OKEČ 31 Tržby za VV a S ZP % * Účetní přidaná hodnota OKEČ 31 Účetní přidaná hodnota ZP ÚZEI Graf 16.3 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech Tabulka 16.6 Osobní náklady v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,8 OKEČ , , , , , , , ,2 OKEČ , , , , , , , ,0 OKEČ ,2 938,9 955,2 958,0 954,9 909,9 808,2 701,9 OKEČ , , , , , , , ,5 OKEČ , , , , , , , ,8 OKEČ , , , , , , , ,2 meziroční index x 115,9 104,7 105,1 110,9 107,3 130,6 112, Produktivita práce a osobní náklady Přehled hodnot produktivity práce z účetní přidané hodnoty v běžných cenách v jednotlivých oborech odvětví OKEČ 31, v letech 2000 až 2007, je uveden v tabulce Účetní přidaná hodnota (UPH) patří mezi faktory významně ovlivňující PP. Součástí účetní přidané hodnoty jsou i osobní náklady (ON), jejichž velikost závisí, kromě jiného, na průměrném platu v oboru. ON se na UPH podílejí 45,3 % až 78 %, a to v závislosti na oboru a struktuře výrobků. Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v běžných cenách v letech 2000 až 2007 je uveden v tabulce Porovnání vývoje produktivity práce a podílu osobních nákladů na účetní přidané hodnotě odvětví OKEČ 31 s celým zpracovatelským průmyslem je uvedeno v grafu

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 16.7 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. v letech (tis. Kč/prac.) * OKEČ ,8 273,5 309,9 331,5 424,4 406,5 456,2 515,2 OKEČ ,2 356,9 371,5 415,9 446,6 406,7 628,6 730,6 OKEČ ,6 428,0 398,2 363,4 408,7 390,2 488,1 549,9 OKEČ ,0 453,8 458,5 472,7 467,2 526,1 533,4 619,2 OKEČ ,9 286,5 307,2 416,0 417,3 430,5 478,2 576,1 OKEČ ,8 376,2 331,5 365,7 388,5 411,6 435,7 533,7 OKEČ ,0 343,9 341,9 373,0 416,6 411,2 501,0 587,8 meziroční index x 110,2 99,4 109,1 111,7 98,7 121,8 117,3 Tabulka 16.8 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b.c. v letech (-) * OKEČ ,531 0,486 0,467 0,453 0,488 0,517 0,514 0,582 OKEČ ,619 0,609 0,667 0,630 0,621 0,665 0,778 0,660 OKEČ ,516 0,520 0,600 0,647 0,599 0,654 0,586 0,546 OKEČ ,552 0,551 0,617 0,612 0,639 0,601 0,600 0,484 OKEČ ,747 0,723 0,698 0,571 0,591 0,582 0,571 0,521 OKEČ ,615 0,537 0,655 0,626 0,631 0,627 0,637 0,562 OKEČ 31 0,588 0,549 0,605 0,583 0,588 0,607 0,648 0, % % * * Produktivita práce z účetní PH OKEČ 31 Produktivita práce z účetní PH ZP Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 31 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP Graf 16.4 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu Jak vyplývá z tabulky 16.9 má vývoz zboží a služeb v tomto SKP převážně vzestupný trend a během sledovaného období stoupl téměř na dvojnásobek. V období 2000 až 2007 je zaznamenán největší přírůstek vývozu výrobků SKP rozvodná a spínací zařízení (o 121,3 %). To lze dokumentovat i tím, že rozvaděče a rozvodné panely byly v roce 2007 druhou nejčastěji vyváženou komoditou v celkovém objemu přesahujícím 12 mld. Kč. Další největší dynamicky se rozvíjející exportní výrobou jsou SKP kabely 200

7 Výroba elektrických strojů a zařízení a izolované vodiče, kde se zvýšil vývoz produkce ve sledovaném období o 120 %. U ostatních SKP 31 rostl vývoz výrobků pomaleji. U SKP elektromotory, generátory a transformátory to bylo o 113,4 %, u SKP elektrické zdroje světla a svítidla o 75 % a u SKP elektrické vybavení o téměř 115,5 %. Tento obor exportuje své výrobky z větší části západoevropským automobilkám. Což lze doložit tím, že kabelové svazky pro vozidla byly nejčastěji vyváženou komoditou - v roce 2007 bylo vyvezeno zboží za více než 18 mld. Kč. Pokles v dlouhodobém srovnání je u primárních baterií a akumulátorů (o 21 %). Vývoz těchto produktů byl však v předchozích letech ovlivněn reexportem více než ostatní výrobky. V meziročním srovnání 2007/2006 je patrný výrazný nárůst exportu zmiňovaných výrobků rovněž o 21 %. Tabulka 16.9 Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,6 SKP , , , , , , , ,2 SKP , , , , , , , ,7 SKP , , , , , , , ,0 SKP , , , , , , , ,8 SKP , , , , , , , ,4 SKP , , , , , , , ,8 meziroční index x 113,6 93,6 111,5 125,4 98,7 117,0 116,0 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,8 SKP , , , , , , , ,5 SKP , , , , , , , ,9 SKP , , , , , , , ,5 SKP , , , , , , , ,3 SKP , , , , , , , ,1 SKP , , , , , , , ,0 meziroční index x 117,6 85,5 110,5 124,2 97,6 117,7 110,0 Saldo (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,8 SKP , , ,1 642, , , , ,7 SKP , , , , , , , ,8 SKP , , , ,8 177,1 342, , ,5 SKP , , , ,1-956,9-613,3-175,0-361,5 SKP , , , , , , , ,3 SKP , , , , , , , ,8 Pramen: ČSÚ Dovoz výrobků a polotovarů SKP 31 stoupl v rozmezí let 2000 až 2007 o 74 %. Největší nárůst je zde zaznamenán u SKP elektrické vybavení o 100,6 % a SKP kabely a izolované vodiče o 105,8 %. Dovoz výrobků u ostatních skupin SKP 31 rostl mnohem pomaleji. U SKP 31.1 to bylo o 86,9 %, u výrobků SKP 31.2 o více než 68,1 % a elektrických zdrojů světla a svítidel se dovezlo o 42,4 % více. Hodnota dovezených primárních baterií a akumulátorů byla o 5 % nižší než v roce V meziročním srovnání 2007/2006 došlo k celkovému zvýšení dovozu výrobků SKP 31. Nejvíce u SKP 31.4 o téměř 27,4 % a rovněž u SKP 31.1 o víc než 15 % Teritoriální struktura zahraničního obchodu V teritoriálním rozdělení vývozu a dovozu nedochází k velkým změnám (viz graf 16.5). Stálé dominantní postavení Německa, které je patrné z grafu, je způsobeno především vlastnickými vztahy 201

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU firem pod zahraniční kontrolou, když mezi vlastníky převažují právě firmy z Německa (např.: Siemes, Kostal, Varta, apod.). Mateřské firmy potom často zajišťují dodávky polotovarů a materiálů pro výrobce v ČR. Zpět odebírají hotové výrobky a to i pro distribuci do ostatních zemí. Vývozní teritoria v roce 2007 Itálie 3 % Slovensko 5 % V. Británie a S. Irsko 3 % Francie 7 % Rakousko 9 % Polsko 3 % Maďarsko 3 % Ostatní 23 % Německo 42 % Dovozní teritoria v roce 2007 Francie 4 % Rakousko 6 % Čína 9 % Japonsko Itálie 5 % 5 % Polsko 15 % Maďarsko 3 % Ostatní 24 % Německo 40 % Graf 16.5 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu SKP Investice Přímé zahraniční investice Vývoj přímých zahraničních investic v letech 2000 až 2006 do organizací vyrábějících elektrické stroje a zařízení a investic tuzemských firem v zahraničí do stejné oblasti je uveden v tabulce Tabulka Přímé zahraniční investice OKEČ 31 (v mil. CZK) k k k k k k k Zahr. investice v ČR , , , , , , ,1 Tuzem. investice v zahraničí 64,8 97,6 51,7 73,6 63,7 54,8 57,9 Pramen: ČNB 202

9 Výroba elektrických strojů a zařízení Zájem zahraničních investorů je především o projekty na zelené louce tj. na území bez staré ekologické zátěže, a na území které je již investičně připraveno vybudovanou infrastrukturou v průmyslových zónách. Dnes již řada měst takto připravené pozemky nabízí k prodeji nebo dlouhodobému pronájmu. Jen část investorů potom využívá jednu z pobídek na snížení svých nákladů. Jedná se o pobídky investiční, nebo na podporu technologických center, případně pobídku v rámci programu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností. Organizace pod zahraniční kontrolou nejen rozšiřují svoje stávající provozy v místě svého působení ale i diverzifikací výrobních kapacit do různých lokalit. Přicházejí ale také noví investoři a tím se jejich podíl na hospodářských výsledcích každý rok zvětšuje. Potěšitelné je, že nové investice zasahují do všech oborů odvětví OKEČ 31. Jejich největší nárůst byl dříve dosahován v oboru elektrické vybavení, jinde neuvedené, především části vybavení vozidel. Původní české společnosti, které jsou také významnými exportéry, ale i společnosti, které se teprve na společném trhu chtějí prosadit, budují své výrobní kapacity v zemích, kam dovážejí své výrobky nebo v zemích kde dosáhnou snížení výrobních nákladů. O trvalém zájmu firem investovat v zahraničí svědčí druhý řádek tabulky Porovnání vývoje investic vkládaných do odvětví OKEČ 31 a do zpracovatelského průmyslu v letech 2000 až 2006 je uvedeno v grafu % % Přímé zahraniční investice OKEČ 31 Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 31 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 16.6 Tuzemské a zahraniční investice Shrnutí a perspektivy odvětví Tuzemský trh je plně srovnatelný s trhy zahraničními, kde silná konkurence nutí výrobce stále inovovat svoje výrobky, hledat výrobní úspory a nové trendy v oboru. Většina podniků odvětví již byla privatizována a zahraniční kapitál vstoupil do všech oborů tohoto odvětví. Trend k přechodu na nové sofistikovanější výrobky je stále zřetelnější a je v posledních letech podpořen i budováním nových nebo rozšiřováním stávajících vývojových kapacit. Oproti období po začátku privatizace, již mohou tuzemští výrobci konkurovat zahraničním užitnou hodnotou i cenou výrobků v celé řadě komodit. Pro zahraniční firmy je ČR stále zajímavým teritoriem pro investování z důvodu kvalitní pracovní síly, i když v poslední době začíná být nedostatek volných pracovníků především ve strojírenských oborech. Přitom náklady na pracovní sílu jsou stále ještě nižší než v sousedním Německu, nebo Rakousku. Tyto skutečnosti souvisí i s některými ekonomickými ukazateli. Například produktivita práce z přidané hodnoty odvětví vykazuje stálé zaostávání ve srovnání s Německem a Rakouskem. Tento ukazatel má sice vzestupný trend, náš odstup se snižuje, ale s malým ročním růstem. Vývoj tohoto odvětví je také podpořen vzrůstající důležitostí v rámci zpracovatelského průmyslu. Dnes již prakticky nenajdeme stroj nebo zařízení ve kterém by nebylo použito nějaké elektrické zařízení. Budoucí úroveň odvětví je již nyní zakládána ve vývoji nových progresivních výrobků a budováním nových ekonomicky výhodných technologií. I v příštích letech bude odvětví elektrických strojů a přístrojů ovlivňovat vývoj naší ekonomiky. Pokračující integrace do mezinárodních struktur a mobilizace vnitřních zdrojů a prostředků bude zaměřena 203

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU především na ekonomicky náročný vývoj nových výrobků s cílem jejich hromadné nebo sériové výroby a tím snížení výrobních nákladů. Pro usnadnění a urychlení vývojových cyklů byly a ještě jsou v EU, ale i v ČR, budována volná sdružení podniků s výzkumnými pracovišti, nebo vysokými školami tzv. klastry. Neustále se zkracující inovační výrobní cykly nutí výrobce trvale racionalizovat výrobní procesy a snižovat výrobní náklady. Určujícím pro další rozvoj a rozšiřování tohoto odvětví bude dostatek kvalifikovaných technických pracovníků. Nedostatek mladých techniků a kvalifikovaných výrobních pracovníků, který se nyní v některých oblastech projevuje, a úbytek výzkumných kapacit v dřívějších letech, je sice již částečně nahrazován novými absolventy učebních oborů, středních a vysokých škol, ale zatím nedostatečně. 204

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka výrobků, určených

Více

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Z pozice světové, evropské i české výroby je toto průmyslové odvětví perspektivní. Obor zahrnuje

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - DL. 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30

VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - DL. 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30 Výroba kancelářských strojů a počítačů VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - DL 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30 Transformace zpracovatelského průmyslu v České republice

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK Výroba a opravy strojů a zařízení 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů OKEČ 34 Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ 14.1 Charakteristika odvětví Elektrotechnický průmysl

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ

3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ 3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ Výroba oděvů 3.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů je vzhledem k vysokému podílu ruční práce na výrobku náročné na pracovní sílu. K základním požadavkům kladeným

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Charakteristickým

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle použité technologie

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5. - RACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5.1 Charakteristika odvětví Výroba dřevěných a korkových výrobků, proutěného zboží a slaměných výrobků, kromě

Více

2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ

2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ 2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ Výroba textilií 2.1 Charakteristika odvětví Výroba textilií, včetně textilních výrobků se podle použité technologie a druhu zpracovávané suroviny dělí na výrobu bavlnářskou,

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Produkce odvětví kovových konstrukcí a kovodělných výrobků navazuje na tradiční sortiment, využívající tuzemské

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin je, vzhledem k vysokému podílu ruční práce na výrobku, odvětví náročné na

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ DJ Výroba základních kovů a hutních výrobků 12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 12.1. Charakteristika odvětví Hutnictví je považováno

Více

21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36

21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL DN Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36 21.1. Charakteristika odvětví V souladu s odvětvovou

Více

10. CZ-NACE 22 - VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

10. CZ-NACE 22 - VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 10. CZ-NACE 22 - VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ Výroba pryžových a plastových výrobků 10.1 Charakteristika odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků CZ-NACE 22 patřila po řadu let k hlavním

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

17. Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů - OKEČ 32

17. Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů - OKEČ 32 Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů 17. Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů - OKEČ 32 17.1. Charakteristika odvětví Rozvoj výroby elektronických součástek

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

14.Výroba a opravy strojů a zařízení OKEČ 29

14.Výroba a opravy strojů a zařízení OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14.Výroba a opravy strojů a zařízení OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin je odvětvím náročným na potřebu pracovních sil

Více

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD 5. Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných

Více

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2005 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2005 vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby a legislativy MZe Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha Ministerstvo

Více

21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36

21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36 ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL DN Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 21. Výroba nábytku; zpracovatelský průmysl jinde neuvedený - OKEČ 36 21.1. Charakteristika odvětví V souladu s odvětvovou

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21. - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21.1 Charakteristika odvětví Sdělením ve Sbírce zákonů byla k 1. lednu 2009 zavedena Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE). Odvětví s kódem vzniklo převážně

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

Potravinářského průmyslu

Potravinářského průmyslu Ministerstvo zemědělství ČR Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha Potravinářského průmyslu 2004 Praha 2005 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2004 vypracoval pod gescí odboru potravinářské výroby

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Gumárenský a plastikářský průmysl v ČR dosáhl

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu v 1. pololetí 2015 a úvahy o dalším vývoji (září 2015)

Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu v 1. pololetí 2015 a úvahy o dalším vývoji (září 2015) Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu v 1. pololetí 2015 a úvahy o dalším vývoji (září 2015) Vývoj průmyslové výroby v 1. pololetí 2015 Růst průmyslové produkce, nastoupený v roce po

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015)

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) 1Q/12 2Q/12 3Q/12 4Q/12 1Q/13 2Q/13 3Q/13 4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14 Vývoj průmyslu v roce 2014 Po dvou letech recese se průmyslová

Více

OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A JIŽNÍ KOREOU

OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A JIŽNÍ KOREOU ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A JIŽNÍ KOREOU 29. 11. 2015, Praha Zpracoval řešitelský tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Obsah: Porovnání jihokorejských investic

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011

Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Seminář VÁPNO,CEMENT a EKOLOGIE 2012 Skalský Dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem 28.5.2012 Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR v roce 2011 Ing. Pavel Malinský, MPO ČR Současná situace

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení OKEČ 35

20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení OKEČ 35 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení OKEČ 35 20.1. Charakteristika odvětví Odvětví ostatní dopravní prostředky a zařízení je charakteristické širokou nabídkou

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010

STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU LISTOPADU 2010 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 leden 2011 Úvod Informace je

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více