JINÁ KRAJINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JINÁ KRAJINA 19. 1.-20. 3. 09"

Transkript

1

2 KONCEPT DP: Adéla Pomothy Vypracovala: Adéla Pomothy galerijní pedagog Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, Liberec 5 Tel:

3 Cílová skupina: I.-II. stupeň ZŠ, ZUŠ, gymnázia a SŠ Délka programu: 1, 5 hod Zaměření na oblast, obor, průřezové téma, vazba na učivo: Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda

4 seznámení s výstavou a tvorbou W. Riedela odborné seznámení s krajinářstvím a diskuse workshop krajinářská/cestovatelská dílna fotodokumentace zhodnocení

5 KRAJINA PŘÍRODA ZEMSKÝ POVRCH RELIÉF, PŮDA, VODA, KLIMA, VEGETACE, ZVÍŘE, ČLOVĚK PŘIROZENÁ KRAJINA KULTURNÍ KRAJINA

6 KRAJINA UMĚNÍ MALÍŘSKÉ ZOBRAZENÍ KRAJINY POMOCÍ KRESBY NEBO MALBY KRAJINOMALBA

7 Krajinomalba PROČ SE ZAČALA MALOVAT KRAJINA?

8 KRAJINA RÁMEC/VÝŘEZ SKUTEČNOSTI NIKOLI VĚC FASCINACE KRÁSOU PŘÍRODY NUTNÝ POZOROVACÍ TALENT + ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ NEPOSTIHUJE DĚJ, ALE SKUTEČNOST SAMOTNOU

9 Krajinomalba KDY A KDE SE ZAČALA MALOVAT KRAJINA?

10 V PRAVĚKÉM UMĚNÍ a také v dílech domorodých výtvarníků nehraje zobrazení krajiny žádný smysl. Veškerá pozornost se soustředí na zobrazení člověka, případně zvířete. Práce s krajinou: dolmeny, menhiry kult

11 ve STAROVĚKÉM UMĚNÍ, je na malbách a reliéfech zobrazována krajina, do níž je výjev zasazen. Zpočátku bylo zobrazováno pouze nejnutnější okolí (terén, strom, budova). Proto hovoříme o tzv. krajinném rámci. Později však docházelo k tomu, že byl na pozadí určitého výjevu zobrazen veliký úsek krajiny nebo tato krajina celému vyobrazení dokonce dominuje. To můžeme pozorovat například v některých malbách z egyptských pohřebišť nebo v dochovaných nástěnných malbách v Herkulaneu a v Pompejích.

12 Jan van Eyck Madona kancléře Rollina, 1430 Albrecht Altdorfer 1480 Ve STŘEDOVĚKÉM MALÍŘSTVÍ nebyla krajina na obrazech opět zachycována zpravidla vůbec nebo byl zobrazen pouze nejnutnější krajinný rámec. V pozdní gotice ovšem začalo docházet k velmi intenzivnímu zájmu o zobrazení krajiny. To se dělo zvláště silně v holandském (burgundském) malířství. Tak je to například už na dílech tzv. bratří z Limburka (Přebohaté hodinky vévody z Berry), později v díle Rogiera van der Weyden, Jan van Eyck, Hieronima Bosche či Alberta Aldorfera.

13 Henrick Avercamp, Bruslaři, 1610 Pieter Bruegel starší O vyslovené krajinomalbě lze ovšem hovořit spíše až v RENESANČNÍM UMĚNÍ Dobrými příklady jsou například díla Pietera Bruegela staršího či Henricka Avercampa. U těchto malířů jde ovšem stále ještě o zobrazení morality, přísloví či žánru na pozadí krajiny. Jejich krajiny také nejsou obrazem skutečné krajiny, ale jde o krajiny idealizované.

14 Esaias van de Velde,krajina, 1622 Claud Lorain, 1678 Jacob van Ruisdael, Krajina s kostelem a vesnicí, 1667 Malba krajiny v pravém slova smyslu byla objevena až v sedmnáctém století, tedy v období BAROKNÍHO UMĚNÍ. Jedním se zakladatelů krajinomalby je počítán Esaias van de Velde, dalšími známými holandskými krajináři jsou Jan van Goyen, Jacob van Ruisdael či Meindert Hobbema. Tito malíři usilovali o velkou realističnost krajiny. Chtěli ji malovat takovou, jaká skutečně byla. Slávu holandských krajinářů sedmnáctého století však později zastínili francouzští barokní klasicisté, malíři Nicolas Poussin a Claude Lorrain. Ti se také vrátili zpět k idealizované antikizující krajině.

15 19. STOLETÍ ROMANTICKÝ POHLED REALISTICKÁ KRAJINA

16 JOHN CONSTABLE, M. W. TURNER velcí angličtí krajináři počátku 19. St. John Constable, Květinová zahrada 1915 M. W. Turner, Fingalova jeskyně, 1832 John Constable, Stratford Mill 1820

17 MALÍŘI Z VESNICE BARBISON - zájem o bezprostřední postižení krajiny, který je vyjádřen také tím, že malíři začínají malovat bezprostředně v krajině neboli v plenéru Charles-François Daubigny, Washerwomen at the Bank of the Oise near Valmondis, ca Thédore Rousseau, Buky v podvečer, Jean-François Millet, 1874

18 KRAJINA OKAMŽIKU - IMPRESSIONISMUS Pojem impresionismus je odvozen od obrazu Clauda Moneta Impression, soleil levant v překladu Dojem,východ slunce, který byl roku 1874 vystaven na výstavě nezávislých malířů v Paříži. Prosazení impresionismu ukončilo tradiční akademické umění a nastal rozvoj moderního umění. Claude Monet, Makové pole u Argentuil, 1873 August Renoir

19 ČEŠTÍ KRAJINÁŘI 19. STOLETÍ Antonín Slavíček, Červnový den, 1875 Antonín Chittussi, prales na Šumavě II., 1891 Julius Mařák, Ranní píseň, 1877

20 KRAJINA 20. STOLETÍ Paul Gauguin, Krajina na Tahity Emil Filla, Stradonice, 1951 Václav Špála, U Marseille, 1926 Kamil Lhoták, Krajina 20 století

21 SOUČASNOST A KRAJINA? David Hockney, Pearlblossom Highway, 1986 Michael Rittstein, Lesklá alej v Ostravě, 1995 Jaroslav Valečka, Bílá noc 2, 2004 Jiří Sopko, Smutná krajina 1997

22 LAND ART Z GALERIE PŘÍMO DO KRAJINY

23 Christo, Running Fence, (Earthwork) Christo, Obklopené ostrovy v Miami, 1983

24 Andy Goldsworth, Rain shadow St. Abbs, 1984 Andy Goldsworth, Before the Mirror 1987

25 Ivan Kafka, Pro soukromou maxipotřebu III, 1979 Duralová krychle 420x420x420 cm, Žižkov, Praha Ivan Kafka, Vymezení, bílých špejlí, v. 30 cm plocha 135 m3

26 Michael Heizer, Double Negative Michael Heizer. Water Strider, of the Effigy Tumuli Sculptures Buffalo Rock State Park, Ottawa, IL.

27 Shiro Hayami, painted stones on a beach (1927) Sabine Fezakas, Philosophical tree Trees, pink soil, wood, 500 m2 vosgian forest, France, 2005

28 Živly A krajina voda, oheň, vzduch, země

29 voda oceány, moře, řeky H2O - chemická sloučenina vodíku a kyslíku tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném led, v kapalném voda a v plynném vodní pára. Nezbytnost pro život X nebezpečí rozporuplnost

30 Claude Monet, Lekníny, 1895 Robert Smithson's Spiral Jetty Threatened By High Oil Prices

31 vzduch neviditelné médium Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země -atmosféru sahající až do výše asi 1000 km. Prakticky všechny živé organismy (živá příroda) by bez kyslíku z ovzduší nemohly vůbec existovat

32 Antonín Slavíček, Vítr v Kameničkách, 1905 Claude Monet

33 ohen Oheň je forma hoření. Většinou toto slovo označuje kombinaci svítivé záře a velkého množství tepla, které se uvolňuje při rychlé a samoudržující se exotermické oxidaci hořlavých plynů, které se uvolňují z paliva hoření

34 Francisco Goya, Požár, 1793 W. Turner, Požár parlamentu, 1830

35 zeme Země-planeta/země-půda Země je třetí planeta sluneční soustavy, která je největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život. Země nejspíše vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jedinýpřirozený satelit Měsíc. Země obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové dráze. Země jako domovský svět lidstva má mnoho názvů v závislosti na národu, mezi nejznámější patří název latinského původu Terra, Tellus či řecký název Gaia. Půda je nejsvrchnější vrstvou zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy.poskytuje životní prostředí rostlinám, živočichům a člověku. Půda je předmětem studia pedologie.

36 Georges Seurat, Vojtěškové pole, 1885 Vincent Van Gogh, Havrani v obilném poli, 1880 Piet Mondrian, Pole, cca 1915 Piet Mondrian, Grey lines, cca 1920

37 Typy krajin V umení

38 Věcný, topograficky přesný malířský nebo grafický záznam například výseku krajiny s bočním pohledem na město, obvykle v širším zorném úhlu= veduta

39 Abstraktní krajina

40 Romantická krajina

41 Realistická krajina

42 Fantaskní krajina

43 Lidské figury druhotně doplňující krajinou scenérii= Krajina se stafází

44 Obraz moře nebo mořského pobřeží= Marína

45 fotografie Náhrada za krajinomalbu?

46 Eugen Wiškovský, Stín, 1940

47 Josef Sudek: 1) Od Komořan ke Quidu, 2) Stromy jako svědci z výstavy Smutná krajina v Císařské konírně Pražského hradu (2005) (výběr z díla )

48 Jiří Foltýn, 1) Ohmataná krajina 2) Přeškrtnutá krajina Z výstavy V upravené krajině (výběr Díla z 80. Let)

49 Jean Dieuzaide,1)2) Sahara, 1965

50 John Wimberley, 1) Dunes and Horizontal Ripples, ) Crater Lake, 1977

51 Edward Burtynsky, 2005

52 Tomáš Galle, fotografický obraz krajina Výstava fotografických obrazů, videoprojekce H.E.E.L

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ

Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Doplňující pedagogické studium 37. běh Závěrečná práce DPS Koncepce výuky dějin umění pro výtvarný obor ZUŠ Vypracovala: BcA. Marie Polášková Vedoucí práce:

Více

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9 Sluneční soustava Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3 Slunce 3 Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8 Hlavní pás asteroidů 9 Vnější planety 9 Jupiter 9 Saturn 11 Uran

Více

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ

ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ERNST HANS GOMBRICH : PŘÍBĚH UMĚNÍ ÚVOD Umění s velkým U neexistuje. Existují nesprávné důvody k tomu, abychom měli nějaké umělecké dílo neradi. Krása obrazu nespočívá v kráse námětu, protože měřítko krásy

Více

Mamut, camera obscura zrcadlení. Monika Kořínková

Mamut, camera obscura zrcadlení. Monika Kořínková Mamut, camera obscura zrcadlení Monika Kořínková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V mé bakalářské práci jsem se především zaměřila na mamuta jako na zvíře. Mou inspirací byla charakteristika a symbolika

Více

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY

PRAVĚK. pravěké umění mimo česká území. pravěké umění na českém území STAROVĚKÉ KULTURY PRAVĚK pravěké umění mimo česká území pravěké umění na českém území umění jako první otisk člověka, potřeba umění umění doby kamenné paleolitické umění: 1. projevy vzniku estetického cítění, jeskynní umění,

Více

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15

Umělecký klub Ars Auro Prior. Cesty. za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 Umělecký klub Ars Auro Prior www.umelecky-klub.cz Cesty za malířstvím, sochařstvím a architekturou v roce 2014 /20 15 GALERIE PETRA BRANDLA Jungmannovo nám. 18, Praha 1 otevřeno Po Pá 11 00 18 00 Lutobor

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SOUČASNÁ LETECKÁ FOTOGRAFIE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SOUČASNÁ LETECKÁ FOTOGRAFIE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SOUČASNÁ LETECKÁ FOTOGRAFIE Opava 2015 Lukáš Němeček 1 Současná letecká fotografie Contemporary aerial

Více

ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII

ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII Radim Žůrek ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII Institut tvůrčí fotografie ITF / 2010 / OPAVA Slezská univerzita Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut topava 2012 Radim Žůrek ROMANTIKA A POETIKA

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce PAŠIJE PASSION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce PAŠIJE PASSION Vypracoval: Martin Volek VV-OV/ZŠ Vedoucí práce: MgA. Petr Brožka Místo a rok odevzdání:

Více

ŽIVOT OBRAZŮ. I. Musíme chodit do galerie?

ŽIVOT OBRAZŮ. I. Musíme chodit do galerie? ŽIVOT OBRAZŮ I. Musíme chodit do galerie? "Muž, který mi kdysi řekl, že Picasso je podvodník, si neuvědomil, že odvaha každé dobře uspořádané výkladní skříně, která ho upoutává je v podstatě odvaha Picassova

Více

KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. Ročník 43 5/2005. Internetový server České astronomické společnosti

KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. Ročník 43 5/2005. Internetový server České astronomické společnosti KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 Ročník 43 5/2005 Internetový server České astronomické společnosti 1 5/2005 KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) Fotografii pořídila 2. 2. 2005 kamera HRSC, která se

Více

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II.

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. přednášející: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Umění na dvoře Rudolfa II. Umění

Více

Uvedení do studia životního prostředí

Uvedení do studia životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Uvedení do studia životního prostředí Kateřina Marková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Uvedení do studia

Více

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014

Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Jakub Valenta Poznámky ke státnicím, duben 2014 Zdroje Vypracované otázky, které kolují z předešlých let: http://files.jakubvalenta.cz/statnice/statnice_vypracovane_otazky.zip Gombrich http://search.mlp.cz/cz/titul/40916/

Více

365+1 365 + 1 ŘÍJEN. Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni.

365+1 365 + 1 ŘÍJEN. Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni. 365 + 1 ŘÍJEN Kliknutím na datum se dostanete přímo na otázku k požadovanému dni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Na roční kalendárium se dostanete pomocí

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru 322 11. Vesmír a člověk Se značným úsilím hledají biologové, astronomové, chemici, geologové, odborníci na počítače i v jiných oborech odpovědi na otázky vztahu člověka a Vesmíru. Podle antropického principu,

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ

PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ PŘÍRUČKA k učebnici zeměpisu PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ ZEMĚ Pavel Červinka Josef Herink Milan Holeček Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., Ostrovní 30, 110 00 Praha 1 tel.: 224 933 996, 603

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční katalog č. 44 44. výběrová aukce výtvarného umění, 28. února 2015 v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. č. 8, České Budějovice PROGRAM 44. AUKCE VÝTVARNÉHO

Více

Valtice návrh úprav expozice Zemědělského muzea. Havlová Nela

Valtice návrh úprav expozice Zemědělského muzea. Havlová Nela Valtice návrh úprav expozice Zemědělského muzea Havlová Nela Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta Multimediálních Komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta Multimediálních Komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více