Inženýring stručný popis. YAVER GmbH & Co. KG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inženýring stručný popis. YAVER GmbH & Co. KG"

Transkript

1 Inženýring stručný popis YAVER GmbH & Co. KG

2 YAVER Za perspektivními technologiemi a řešeními celosvětově úspěšných firem stále častěji stojí know-how a zkušenosti společnosti YAVER v oblasti inženýringu. Inženýři, technici a počítačoví odborníci společnosti YAVER jsou vysoce motivovaní a angažovaní a mají jasný náhled na technickou a ekonomickou proveditelnost cílů svých zákazníků. To předpokládá odborné znalosti, dlouholeté zkušenosti v oboru, nekonvenční myšlení, umění naslouchat přáním zákazníků a vysokou míru mezikulturní kompetence při hledání řešení.

3 Obsah Obsah Obsah 3 Firma 5 Energetika 9 Zdravotnictví 15 Průmysl 17 Infrastruktura 19 Inženýring stručný popis 3

4

5 Firma Firma YAVER je inženýrská firma, která působí po celém světě a své hlavní sídlo má v Curychu. Její stěžejní kompetencí jsou interdisciplinární inženýrské služby v oblastech energetiky, průmyslu, automatizace, strojírenství, infrastruktury a zdravotnictví a dále výstavba firemních a správních budov. YAVER je špičkovou firmou, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti plánování a realizace progresivních projektů. Odvětví činnosti firmy YAVER se dělí na tyto sektory: Energetika Průmysl Zdravotní péče Infrastruktura Oblasti software, IT a finanční služby jsou příslušné pro všechny sektory. YAVER financuje, realizuje a provozuje kompletní projekty infrastruktury, jako jsou vodní elektrárny nebo alternativní zařízení na výrobu energie. Rozsah kompetencí firmy YAVER zahrnuje celkový řetězec vytváření přidané hodnoty od jednotlivých řemeslných činností až po předání kompletních zařízení na klíč jako generální dodavatel. S týmy vysoce kvalifikovaných inženýrů a s nejmodernější technikou stojí YAVER profesionálně a spolehlivě po boku svých zákazníků. Rozsáhlé inženýrské služby firmy YAVER poskytují zákazníkům podporu tam, kde jí potřebují v jejich kancelářích, dílnách nebo na staveništích po celém světě. Služby zahrnují plánování a projektování přes konstrukci a projektový management až po dokumentaci a uvedení do provozu. Jako vývojář velkých hnacích systémů pro lodě, lokomotivy a elektrárny zaujímá YAVER dominantní postavení na trhu konstrukcí a testování velkých hnacích systémů v Turecku. Zákazníci jsou přední výrobci lokomotiv a motorů, pro něž má optimální využití spalovacích motorů a elektrifikovaných pohonů velký význam. Fundované znalosti národních a mezinárodních růstových trhů poskytují firmě YAVER vynikající výchozí základnu v hospodářské soutěži. Kromě dlouholetých zkušeností a odborných znalostí svých zaměstnanců sází firma také na své vizionářství a tvůrčí sílu. Při všech činnostech klade YAVER mimořádný důraz na spojení hospodářského úspěchu a sociální zodpovědnosti. Řešení v oborech Vzdušný prostor Základní průmyslová odvětví IT a komunikace Farmaceutický průmysl Dopravní systémy Výstavba zařízení Stavební technologie Logistika Umělé hmoty Úprava vody Montážní systémy Chemický průmysl Strojírenství Distribuce energie Automatizace, řízení, pohony Státní správa Zdravotnictví Výroba energie Automobilový průmysl Elektrotechnika Důlní průmysl Celulóza a papír Potraviny a nápoje Ropa a plyn Inženýring stručný popis 5

6 Firma YAVER Váš silný partner Prudký hospodářský rozvoj především v relativně vyspělých rozvojových zemích vytváří silnou poptávku po technických řešeních pro celý řetězec zásobování energií. Růst populace v těchto zemích a demografický vývoj v průmyslových státech vyžadují ucelené koncepce zdravotní péče orientované na pacienta a finančně dostupné, a také integrovaná řešení infrastruktury pro průmysl a města. Zvlášť vysoká poptávka je zejména po cenově výhodných a inovačních produktech a řešeních, která uspokojí aktuální místní potřeby zákazníků. Zde posiluje YAVER svou pozici jako poskytovatel inženýrských služeb díky cílenému vytváření podnikatelské odpovědnosti a tvorbě hodnot přímo na místě. Profesionalizací a rozšířením nabídky svých služeb nabízí YAVER svým průmyslovým partnerům zásadní strategické výhody. Firma také trvale optimalizuje svůj zákaznický servis tak, aby byla vždy ještě blíže svým zákazníkům. YAVER důsledně využívá výhod vyplývajících z jejího mezinárodního charakteru a globální účasti těží ale také ze své finanční síly, ze síly své značky, ze své schopnosti inovovat a v neposlední řadě z know-how, nasazení a kulturní rozmanitosti svých zaměstnanců. YAVER se neustále rozrůstá. V současnosti působí YAVER v těchto zemích - Ekvádor, Senegal, Maroko, Itálie, Švýcarsko, Německo, Česká republika, Rakousko, Velká Británie a Turecko. Evropské pobočky se nacházejí v Manchesteru, Hamburgu, Hannoveru, Dortmundu, Norimberku, Stuttgartu, Vídni, Linci, Salcburku, Štýrském Hradci (Graz), Praze a Ankaře. Česká republika Přítomnost firmy YAVER Česká republika Německo Německo Velká Británie Rakousko Švýcarsko Itálie Dortmund Hannover Hamburg Česká republika Ekvádor Maroko Turecko Senegal Prag Nürnberg Stuttgart Linz Wien Zürich Salzburg Graz Rakousko Švýcarsko Inženýring stručný popis 7

7

8 Energetika Energetika Vodní elektrárny perspektivní zdroj energie YAVER soustředí svou pozornost na vodní elektrárny. Celkový počet 200 realizovaných projektů podtrhuje kompetenci a know-how firmy. Výroba elektřiny pomocí vodní síly v sobě spojuje mnoho výhod. Technologie se po celém světě úspěšně používají již více než 100 let a dozrály. Na rozdíl od fosilních paliv nevznikají při výrobě elektřiny ve vodních elektrárnách emise znečišťující životní prostředí. Navíc odpadají dodatečné náklady na nákup pohonných látek. Zejména malá zařízení jako říční elektrárny, které nenarušují krajinný ráz, jsou navíc také společensky akceptována. V porovnání s větrnou a solární energií mají vodní elektrárny zdaleka nejvyšší účinnost a tím i nejvyšší rentabilitu. Typ elektrárny Účinnost Vodní elektrárna 80 % 90 % Větrná elektrárna Do 51 % Bioplynová stanice 50 % 60 % FVE 5 % 27 % Výhody jsou nasnadě: Vodní elektrárna je nezávislá na denním rytmu, protože není určována počtem hodin slunečního svitu ani sílou větru. Neexistují tedy žádné podstatné vnější ovlivňující faktory, čímž je zajištěna trvalá a nepřetržitá výroba elektřiny. Další výhodou je velmi dlouhá životnost vodní elektrárny, která v případě správné údržby může být až 100 let. Vodní elektrárna navíc nevyžaduje při výrobě proudu primární fosilní energii. Tím se snižují náklady na energii a zvyšuje se bezpečnost energetického zásobování. Využívání vodních elektráren snižuje důsledky přerušení dodávek fosilních paliv, jak se tomu stávalo v předchozích letech se zemním plynem. Rovněž se posiluje nezávislost na dodávkách ropy. Země s intenzivní výstavbou vodních elektráren se nemusejí tolik podřizovat diktátu cen ze strany OPEC. Zejména ve finančně slabších zemích jihovýchodní Evropy jsou to silné argumenty pro další budování vodních elektráren. Jejich technické, ekonomické a ekologické přednosti dělají z vodních elektráren jeden z nejdůležitějších pilířů zásobování světa energií v budoucnosti. Zejména rozvojové země se vyznačují stále stoupající spotřebou vody a energie a zároveň disponují tím největším potenciálem, jak získávat dodatečnou energii z vody. V současnosti pokrývá energie vyráběná z vody asi 20 procent celosvětové poptávky po elektrické energii. V porovnání s tím hrají vítr a slunce jen podřadnou roli. Samotná skutečnost, že by se energií vyráběnou z vody dala teoreticky pokrýt celková spotřeba energie na světě, ukazuje přesahující potenciál tohoto energetického zdroje. Podle asociace International Hydropower Association představuje vodní energie v téměř 70 zemích větší než 50procentní podíl na energetickém zásobování. Ve 32 zemích se tento podíl pohybuje nad 80 procenty. 13 zemí světa odebírá již dnes svou elektřinu výhradně z vodních elektráren. V mnoha zemích hraje posilování výroby energie z vody klíčovou roli pro budoucí rozvoj. Inženýring stručný popis 9

9 Energetika Spektrum služeb Budoucnost energie má mnoho tváří. Spektrum služeb firmy YAVER proto zahrnuje kromě vodních elektráren na klíč také větrné, plynové, hybridní, ale i fotovoltaické elektrárny. V servisu a podpoře přebírá YAVER jako kompetentní partner údržbu, kontroly a opravy zařízení. V případě modernizací a přestaveb elektráren optimalizuje YAVER jejich hospodárnost. Speciální softwarové aplikace pro diagnostiku techniky zařízení a systémové techniky a také používání účinnějších turbín a motorů zvyšují životnost a výnosnost elektráren. Velký strategický význam má pro YAVER také získávání elektřiny z větru a slunce. Větrné elektrárny lze využít prakticky všude. Nejsou závislá na klimatu a lze je tedy k výrobě elektřiny vybudovat na vodě i na souši. Podle Harvardské univerzity v Cambridge/USA by teoreticky použitelná větrná energie naprosto dostačovala k pokrytí celkové spotřeby energie na světě. YAVER využívá své inovační schopnosti také pro rozvoj a výstavbu hybridních elektráren. Tento progresivní typ elektráren kombinuje při výrobě elektřiny dva zdroje energie a dosahuje tak mimořádně vysokého stupně účinnosti. Pro trvale udržitelné zásobování energií kombinují hybridní elektrárny firmy YAVER vodní a větrnou energii s bioplynem. Ne vždy lze potřebnou elektřinu získat jen z větrné nebo vodní energie. Kolísání zdrojů energie může způsobovat problémy a vytížení elektrárny není zaručeno. V tomto případě se v hybridních elektrárnách připojuje bioplyn, aby se tento rozdíl vyrovnal. Zvláště ve spotřebních špičkách tak lze flexibilně reagovat na zvýšenou poptávku po elektrické energii. Svými hybridními elektrárnami přispívá YAVER významně ke spolehlivé výrobě elektřiny. Projekt Výkon Země Veličiny a technické údaje Mellach Inženýring, realizace projektu, stavební a montážní dozor, dokumentace pro HVAC Rakousko Kombinovaná plynová elektrárna s teplárenskou výstupní vazbou Kühtai Realizace projektu strojně technický díl v rámci velké revize Rakousko Přečerpávací elektrárna 2 x 289 MW Imst Inventarizace zásob a nová dokumentace celkové ovládací techniky Rakousko Průtoková elektrárna 89 MW Silz Inventarizace zásob, nová dokumentace, inženýring elektrotechnických zařízení Rakousko 2 x 352 MW Peltonovy turbíny Pernegg Plánování montáže a dopravy částí zařízení a strojů, plánování, vedení chladící vody a oleje Rakousko Kaplanovy turbíny 3 x 8,1 MW Litoměřice Konstrukce a realizace projektu turbínových komponent Česko Kaplanovy turbíny 2 x 3,5 MW Waldeck II Vytvoření kotevních plánů a plánů zatížení Německo Přečerpávací elektrárna 300 MW Incir Plánování systémů chodeb a povrchových prefabrikátů pro přehradu Turecko Průtoková elektrárna 160 MW Štětí Konstrukce a realizace projektu turbínových komponent Česko Kaplanovy turbíny 2 x 3,5 MW 10 Inženýring stručný popis

10 Energetika Pohony Efektivní, odolné, spolehlivé: YAVER vyvíjí a optimalizuje velké hnací systémy pro elektrárny, lodě i lokomotivy. Simulační metody potřebné pro vývojové práce vyvíjí a uvádí na trh YAVER Technomot Ltd. v Manchesteru. Příklady pro aplikaci simulačních software jsou jednorozměrné výpočty změny zatížení motoru, výpočty mechanických komponent jako ventilových rozvodů a ložisek i trojrozměrné výpočty proudění nejrůznějších médií. Oblast výroby a testovací systémy zahrnuje všechny přístroje a zařízení, které jsou nezbytné pro rozsáhlé testování motorů a vozidel. Rozpětí produktů a služeb sahá od jednotlivého měřicího přístroje až po předání kompletních testovacích sad na klíč jako generální dodavatel. Navíc YA- VER vyvíjí a realizuje nové oblasti obchodní činnosti jako modely provozovatele a modely financování. Společnost YAVER Technomot Ltd. zodpovídá za odbyt a servis všech hnacích systémů skupiny YAVER po celém světě. Zákazníky podporuje ústředí firmy v Curychu a pobočky v Norimberku, Vídni a Ankaře. Paleta služeb společnosti YAVER Technomot Ltd. zahrnuje poradenství, plánování, projektový management, uvedení do provozu, údržbu a opravy. Při výrobě motorů existují již řadu let národní a mezinárodní zákony ke snížení emisí. International maritime organisation zavedla speciální zóny se zvláštními směrnicemi. V těchto oblastech s kontrolovanými emisemi, mezi něž patří mimo jiné Severní a Baltské moře, východní a západní pobřeží USA a oblasti kolem Kanady, platí přísná omezení pro emise oxidu dusíku a oxidu siřičitého. Index energetické účinnosti stanovuje navíc přísné normy pro emise CO2 u lodí. Předpokládá se trvalé snižování emisí výfukových plynů, a to počínaje rokem 2015 s deseti procenty pro všechny typy lodí. Motory Stále více, stále dále: Globalizace s sebou přináší rostoucí nároky na mobilitu a přepravu zboží kolem celého světa. Proto bude zatížení škodlivými emisemi v nadcházejících letech i nadále stoupat. Rozvojem ekologických motorů šetřících zdroje přispívá YAVER k posilování trvalé udržitelnosti. Svoji pozornost zaměřuje na výkonné a účinné produkty pro lodní dopravu, železniční dopravu a průmysl. Nízkoemisní motory firmy YAVER splňují všechny předpisy pro snižování zatížení škodlivými látkami. Společnost tím významně přispívá k ochraně klimatu. YAVER optimalizuje všechny aspekty motoru, od konfigurace olejových, vzduchových a spalovacích komponent až po výfukový systém ve snaze o co možná největší snížení emisí. Inženýring stručný popis 11

11 Energy YAVER koncipuje a vyrábí nejrůznější motory s výkonnostními třídami od 500 kw do kw. Portfolio se neustále rozšiřuje zlepšováním kvality a přestavbou stávajících motorů. Inovativní softwarové aplikace analyzují motory a ukazují potenciál pro optimalizaci. Po přestavbě mají motory větší výkon při minimální spotřebě paliva a s minimálními emisemi škodlivin. Prvotřídní technická podpora a vysoce kvalitní technologie k provádění oprav doplňují firemní servis. Produktová řešení YAVER se zakládají na rozsáhlém know-how v oblasti inženýringu, podporovaném inovativním software pro simulace a nejvyššími výrobními standardy. Reference Projekt Výkon Země Náklady na projekt/ celkový objem Veličiny a technické údaje Lodní doprava, železnice, průmysl Design a vývoj nové generace motorů Írán 7,1 mil. eur V-6, V 8 a V-12 válec 150 mm, ot./min. diesel a hybrid, 100 % diesel nebo 5 % diesel a 95 % plyn Průmysl Přestavba motorů na 100% plynový motor Írán eur V-12, 150 mm, ot/mi.n Průmysl Studie proveditelnosti pro nový plynový motor Španělsko eur zážehové zapalování, 225 mm válec ot/min Vývoj motoru s nízkými emisemi Studie proveditelnosti a koncepce Velká Británie eur rail motor, ot/min Lodní doprava Studie proveditelnosti nový lodní motor Velká Británie 1,06 mil. eur a ot/min také pro průmysl a lodní dopravu, V-12, V-16 a V-20 Průmysl Design a vývoj nové generace plynových motorů Turecko 8,1 mil. eur ot/min, 16-válec, zvýšení efektivity, úspora nákladů Lodní doprava Detekce chyb kliková hřídel Velká Británie eur Zrušení omezení klasifikace 12 Inženýring stručný popis

12 Energy Inženýring stručný popis 13

13

14 Zdravotní péče Zdravotní péče Z důvodu demografických změn a rostoucího počtu obyvatel bude v příštích létech enormně stoupat poptávka po preventivních a léčebných zdravotnických výkonech. Celkovou zdravotní péči, ať už je to prevence, diagnostika či terapie, zlepšuje YAVER výrazně díky informačním technologiím a softwarovým řešením. YAVER optimalizuje funkční řešení integračním a systémovým testováním a zaručuje bezpečnost aplikací. Do léčby rakoviny YAVER začleňuje a testuje urychlovací systémy pro terapii částicemi k léčbě tkáně napadené nádorem. Na rozdíl od konvenčního ozařování, při němž je kolaterálně poškozována okolní zdravá tkáň, lze paprsek částic řídit tak, aby byl téměř 100 % účinný v nádorové tkáni. Metodickým využíváním informačních technologií optimalizuje YAVER proces péče o pacienta. Tím se dokonale využívá potenciál efektivity zásobovacího řetězce. Inovativní řešení v oblasti IT umožňují rychlý a bezpečný přenos dat mezi nemocnicemi, laboratořemi a ošetřujícími lékaři. To šetří čas, náklady i zdroje. Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení jsou projektována v souladu se stavebně technickými směrnicemi a budována s důrazem na udržitelnost. Celé technické vybavení budovy se řídí speciálními požadavky nemocniční hygieny a prevence infekce. Svým stále rostoucím portfoliem řešení pro zdravotnictví YAVER rozhodujícím způsobem spoluutváří budoucnost medicíny. Reference Projekt Výkon Země Náklady na projekt/ celkový objem Veličiny a technické údaje klinika Malvazinky Prováděcí plánování technického vybavení budov Česká republika 2,1 mil. eur plocha podlaží brutto: m 2 Lázeňské středisko Radonové lázně Umhausen Integrační testování a systémové testy Plánování a realizace vytápěcích a chladících zařízení, vodovodních a kanalizačních zařízení, měřící, řídící a regulační techniky Rozšiřování specifikací, testování systému, management testování Rakousko 2,2 mil. eur obestavěný prostor: m 3 Německo cca 1,4 mil. eur cca 10 člověkoroků Řídicí systémy Koncepce, implementace, ověření kontroloru softwaru Německo eur cca 1,5 člověkoroků Terapie částicemi Integrace a testování systému urychlování Německo cca 1,5 mil. eur více než 10 člověkoroků Protonová terapie Vytvoření specifikací požadavků Německo eur více než 6 člověkoroků Inženýring stručný popis 15

15

16 Průmysl Průmysl Vyšší výkon, větší produktivita a maximální hospodárnost výrobních zařízení - to jsou charakteristické znaky úspěšných průmyslových podniků, k nimž YAVER významnou měrou přispívá. Svým průmyslovým zákazníkům nabízí YAVER inovativní produkty a vytváří nové kompetence v oblastech automatizací a rozvoje inteligentních softwarových řešení. YAVER staví průmyslová zařízení a spravuje je po celý životní cyklus. Modernizace stávajících zařízení snižuje provozní náklady, prodlužuje intervaly údržby a zvyšuje rentabilitu. Svými produkty a systémy šetří YAVER zdroje a maximalizuje bezpečnost investic pro své zákazníky. Automatizační řešení firmy YAVER nezvyšují jen efektivitu výrobních zařízení, ale i kvalitu produktů ve všech oblastech. Podle požadavků a poptávky vytváří YAVER individuální systémy, které spravuje po celý jejich životní cyklus. Podniky se mohou spolehnout na maximální produktivitu, bezpečnost investic i zabezpečení do budoucnosti. Pro automatizaci, technickou realizaci nebo zásobování dodává YAVER specifická oborová software a IT řešení, která jsou šita na míru přesně podle požadavků zákazníka. Vlastní, individuální systémy personálního a projektového managementu umožňují úsporu času při plánování a rozsáhlé začlenění všech účastníků projektu. Softwaroví specialisté firmy YAVER vyvíjejí aplikace pro všechna odvětví a zaručují optimální výkon systémů a produktů Reference Projekt Výkon Země Náklady na projekt/ celkový objem Veličiny a technické údaje Plynová výrobní zařízení Měřící, řídící a regulační technika, elektrotechnika zařízení Německo, Rakousko, Španělsko, Itálie, Nizozemí Technika EMSR 2 mil. eur / za zařízení cca 15 mil. eur Zařízení pro třídění vzduchem, redundantní zásobníky Zařízení na odsolování mořské vody Polní kabeláž, uzemnění a ochrana před bleskem, kabelová technika Spojené arabské emiráty cca 125 mil. dolarů Množství produkce pitné vody m 3 Výstavba velkých průmyslových zařízení Elektrotechnické plánování Rumunsko, Alžír, Čína, Omán, cca 80 mil. eur Čistírny odpadních vod, textilky, výroba hliníku Výrobní linka na vstřikování plastů Inženýring a realizace nového řízení Německo eur Skříňový rozvaděč s řízením SPS S/7-300 Sklad oceli Automatizace skladu oceli, jeřábu a dopravního pásu Německo cca eur Policový systém s posuvnými policemi a automatizovaným jeřábem Zpracování hliníku Přemístění indukční pece Rakousko cca 1,4 mil. eur Hmotnost pece 8 t, instalovaný příkon 1,5 MW Systém odsávání kouře Nová výstavba a přestavba zařízení Rakousko cca 1,8 mil. eur Množství vzduchu: m 3 /h Inženýring stručný popis 17

17

18 Infrastruktura Infrastruktura V oblasti infrastruktury vyvíjí YAVER inovativní koncepty pro města a jejich infrastruktury. Do této oblasti patří bezpečnostní technika a technika budov, komunikační technika a dopravní technika. YAVER jako poskytovatel služeb a výrobce dodává pro budovy řešení rozvodů energií, protipožárních opatření a bezpečnosti elektrotechnických zařízení. Zásobování budov elektrickým proudem, vodovodní a kanalizační systémy a vedení optimalizuje YAVER využíváním nejnovější techniky a co možná největšího potenciálu úspory energie. Řešení pro technické vybavení budov se vyznačuje vysoce moderní technologií, hospodárností a minimální potřebou místa. YAVER zaručuje maximální komfort, spolehlivé bezpečnostní systémy a infrastrukturu šitou na míru podle přání zákazníka. Komunikační technika firmy YAVER zahrnuje mobilní komunikaci, stejně jako informační systémy, vodící a řídicí systémy včetně příslušných datových struktur. Zvlášť intenzívně pracuje YAVER na dalším vývoji šifrovaného digitálního rozhlasu. Ten umožní bezpečnou výměnu informací a lze jej využívat i v případě poruch jako je výpadek proudu. Spolupráce mezi úřady, záchranáři a velínem se urychluje a zefektivňuje a to k ochraně obyvatelstva. V dopravní technice využívá YAVER inteligentní řídicí systémy pro optimalizaci osobní i nákladní dopravy. Cílem je dynamicky řídit silniční a železniční dopravu, zvýšit spolehlivost dodávek zboží a ještě důsledněji chránit životní prostředí. Reference Projekt Výkon Země Náklady na projekt/ celkový objem Veličiny a technické údaje New Doha International Airport Montážní inženýring, elektrotechnika pro cableliner airport shuttle Katar Projektové činnosti: eur / 5,5 mld. dolarů Délka trasy 500 m Wissensturm Linec Technické vybavení budov Rakousko Techn. vybavení cca. 13 mil. eur / cca 32 mil. eur Plocha podlaží brutto m2 Renovace tangenty města Bern Řízení provozu včetně odměření ramp Švýcarsko cca 5 mil. eur odkládací prostor m Silniční tunel Gotthard Nové řízení provozu stejně jako nové rádiové zařízení do tunelu Švýcarsko cca 12 mil. eur Nahrazení stávajícího zařízení za provozu Naplánování záchrany a ochrany Naplánování a realizace technického a taktického konceptu použití digitálního rozhlasu Švýcarsko cca eur / cca 50 mil. eur rádiových přístrojů Policejní rozhlas Naplánování a realizace technického a taktického konceptu použití digitálního rozhlasu Švýcarsko cca eur cca 50 mil. eur Rádiová síť s cca 60 základními stanicemi, rádiovými přístroji Akustická místa a info stěny na nádražích Plánování, nákup, podpora realizace Švýcarsko 0,8 mil. eur eur 500 lokalit v celém Švýcarsku Inženýring stručný popis 19

19 YAVER Engineering AG Zastoupení pro Českou republiku Röschibachstrasse 22 YAVER Engineering s.r.o. CH-8037 Zürich Praha City Center tel.: + 41 (0) CZ Praha 1 fax: + 41 (0) Tel.: Fax: Internet: Obsah této brožury slouží pouze jako obecná, nikoliv konečná informace; zakládá se na informacích z doby zveřejnění a může se měnit bez předchozího upozornění v závislosti na době zveřejnění. Obsah této brožury nepředstavuje v žádném ohledu nabídku k uzavření smlouvy.

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

Technologie ABB, které změnily svět

Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Za dlouhé roky své existence získala společnost ABB bohaté zkušenosti s inovacemi v oblasti technologií. ABB a její předchůdci, společnosti

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2009 TÜV SÜD Journal Česká republika Strojírenský speciál Funkční bezpečnost - bezpečnost procesů a systémů 10-11 Bezpečnost strojních zařízení 12-13 Termografie pomáhá zajistit bezpečnost lanovek 14-15

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací OBSAH ÚVOD... 6 1. STROJÍRENSTVÍ

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

tec News23 Průlom v energetické účinnosti Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Pomoc ze světa kybernetiky Technický bulletin HARTING

tec News23 Průlom v energetické účinnosti Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Pomoc ze světa kybernetiky Technický bulletin HARTING tec News23 Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Michael B. Hardt Trocha inteligence pomůže zvýšit energetickou účinnost Andreas Huhmann, John Witt Monitorování energie přímo z infrastruktury

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Mocná síla značky. ONE COOPER

Mocná síla značky. ONE COOPER Mocná síla značky. ONE COOPER OBSAH Závazky společnosti k ochraně životního prostředí... 4 Schopnosti... 6 Druhy instalací... 7 Případové studie.... 10 Divize společnosti... 12 Historie...26 4 Síla mnoha.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

Strategická výzkumná agenda

Strategická výzkumná agenda Strategická výzkumná agenda dokument národní technologické platformy České Budějovice duben 2011 Tato Strategická výzkumná agenda vznikla jako výstup projektu TP Využití zemního plynu a biometanu v dopravě

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více