Globální geoparky pod patronací UNESCO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Globální geoparky pod patronací UNESCO"

Transkript

1

2 Geoparky a UNESCO

3 Globální geoparky pod patronací UNESCO Síť evropských geoparků (EGN) Síť globálních geoparků (GGN) pod patronací UNESCO - odlišnost od konceptu světového dědictví Asijsko - pacifická síť geoparků právní subjektivita GGN (mezinárodní asociace GGN) 2015 návrh na vznik Programu UNESCO pro geovědy a geoparky

4

5 111 globálních geoparků ve 32 zemích Brazílie (1) Island (1) Česká republika (1) Japonsko (7) Čína (31) Kanada (2) Dánsko (1) Korea (1) Francie (6) Maďarsko (2) Finsko (1) Malajsie (1) Chorvatsko(1) Maroko (1) Indonésie (1) Německo (6) Irsko (2) Nizozemsko (1) Itálie (10) Norsko (2) Polsko (1) Portugalsko (4) Rakousko (4) Rumunsko (1) Řecko (4) Slovensko (1) Slovinsko (2) Velká Británie (7) Španělsko (10) Turecko (1) Uruguay (1) Vietnam(1)

6 GGN - nezisková organizace (dle francouzského práva - zákon 1901 o sdruženích) a nevládní organizace, založená Kategorie členství: Institucionální členové globální geoparky Individuální členové profesionálové globálních geoparků osoby, které mají kombinované nebo prokazatelné profesionální zkušenosti v managementu globálních geoparků (geologické dědictví, udržitelný rozvoj, rozvoj a propagace cestovního ruchu a environmentální záležitosti). Čestní členové osoby, které prokazují výjimečné služby mezinárodní komunitě globálních geoparků nebo GGN Spolupracující členové mezinárodní organizace, instituce nebo osoby zabezpečující podstatnou finanční nebo jinou podporu GGN z důvodu zájmu o globální geoparky a mezinárodní kooperaci mezi globálními geoparky.

7 Výkonná rada UNESCO na svém 196. zasedání schválila rozhodnutí (196 EX/5 Part I, C), v němž doporučuje Generální konferenci UNESCO schválit: vznik UNESCO Global Geoparks včetně chrámového loga UNESCO, jejich Operační návody vznik Mezinárodního programu geověd a geoparků a včetně statutů (používá se plurál, protože jde v podstatě o 2 programy v jednom)

8 Síť evropských geoparků pod patronací UNESCO 64 členů (2000 jen 4!) 22 zemí mezinárodní propagace fórum výměny informací společné projekty ochranná známka Koordinační výbor Poradní výbor přijímání a revalidace členů EGN

9 Geografická distribuce Evropských geoparků pod patronací UNESCO

10 Evropský Geopark Psiloritis pod patronací UNESCO

11 Evropský Geopark Psiloritis pod patronací UNESCO

12 Národní geopark geoparky národního významu snadnější vstup do Sítě Evropských, resp. globálních geoparků Rada národních geoparků certifikační systém: směrnice č. 6 /2007 MŽP metodické návody Charta národních geoparků ČR 6 národních geoparků 4 kandidátské geoparky Kontaktování RNG Žádost o udělení titulu národní geopark Hlasování RNG o geoturistickém potenciálu území Udělení titulu kandidátský geopark (KG) a určení mentorů Příprava nominační dokumentace Sebehodnocení KG a hodnotící mise RNG Hlasování RNG o připravenosti na udělení certifikátu NG Předání certifikátu NG ministrem ŽP ČR

13 Aktivity MŽP pro podporu rozvoje národních geoparků Podpora výzkumu a expertíz v oblasti geověd (ČGS) Medializace, environmentální vzdělávání osvěta (spolupráce s AOPK, ČGS, NP, LČR, CzechTourism, NPÚ, MŠMT, KČT atd.) Finanční stimuly a nástroje (spolupráce s MMR, MK, MF atd.) Koordinační role (činnost Rady národních geoparků, spolupráce s Českou komisí UNESCO / MZV, MMR, MK, MŠMT, MZe atd.) Klíčové aktivity na podporu rozvoje geoparků Metodická podpora (směrnice, návody pro evaluační a revalidační misi, mentorské činnost, reporting, metodické návody pro vznik i provoz geoparků, školení geoprůvodců atd.) Mezinárodní kooperace (spolupráce s UNESCO, IUGS, IUCN, Evropskou sítí geoparků a Globální sítí geoparků atd.) Zvyšování kvality lidských zdrojů (profesionalizace činnosti Rady národních geoparků, přenos zkušeností a příkladů dobré praxe ze zahraničí, spolupráce s Českou komisí UNESCO)

14 Klíčové podporovatelné aktivity národních geoparků Spolupráce na ochraně geologického a souvisejícího krajinného dědictví Spolupráce na výzkumu v oblasti geověd (zejm. v aplikovaném výzkumu, např. inventarizace geodiverzity) Environmentál ní vzdělávání, interpretace a osvěta Klíčové podporovatelné aktivity geoparků Zapojení místních obyvatel, komunikační aktivity (regionální produkty geoparku, týdny geoparků atd.) Spolupráce s partnery (dohody o strategickém partnerství) s místními samosprávami, podnikatelskými subjekty, organizacemi destinačního managemetu, vzdělávacími zařízeními, správami CHÚ a jeskyní, muzei, MAS, hornickými spolky, NNO, KČT, pozemkovými spolky atd. Příprava certifikace geoparku na národní geopark Tvorba a prezentace geoturistických produktů Tvorba geoturistické interpretační infrastruktury Spolupráce se zahraničními geoparky (přenos know-how a dobré praxe atd.)

15 Proces revalidace certifikátu Získání titulu NG Určení dvou nových mentorů Ministr ŽP ČR předá certifikát NG Naplňování poslání geoparku a tvorba výročních zpráv Hlasování RNG o prodloužení certifikátu Příprava revalidačního dokumentu Hodnotící mise mentorů RNG

16

17

18 Národní geopark Český ráj

19 Národní geopark Český ráj

20 Národní geopark Egeria

21 Nejen lázeňství a těžba!

22 Národní geopark GeoLoci

23 Národní geopark GeoLoci

24 Národní geopark Železné hory

25 Národní geopark Železné hory

26 Národní geopark Kraj blanických rytířů

27 Národní geopark Kraj blanických rytířů

28 Národní geopark Podbeskydí Karpaty - kameň a život Součást Karpat, která se ve třetihorách nasunula na SZ na okraj českého masívu. Geologická pestrost tohoto území Gdě sa konči chleba a začina kameň se odráží v pestrosti fauny, flory, kultury i v použitých hospodářských postupech.

29 Národní geopark Podbeskydí

30 Geoturismus aktivní prožívání dědictví krajiny v krasových oblastech, jeskyních, ve skalních městech, kráterech, u vodopádů, zkamenělých lesů atd. s ABC interpretací montanistika, spleoturistika, amatérské rýžování zlata, geocaching, kanyoning, slack lining, resp. high linining atd. ochutnávka kulturní historie i přítomnosti krajiny (archeoskanzeny, řemeslné dílny, místní produkty )

31

32 7. ročník mezinárodní konference globálních geoparků Globální Geopark English Riviera (V. Británie) září 2016

33 13. ročník mezinárodní konference Evropských geoparků Globální a Evropský Geopark Rokua (Finsko) září 2015

34 Děkuji za pozornost! Martina Pásková

35

36

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY Obsah I. Úvod II. Výchozí stav a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy b) forma a obsah aktivit orgánů státní správy c) činnost zahraničních

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Marketingová strategie propagace akcí s tematikou koní v České republice na období 2014 2020

Marketingová strategie propagace akcí s tematikou koní v České republice na období 2014 2020 Marketingová strategie propagace akcí s tematikou koní v České republice na období 2014 2020 Ing. Daniel Toušek květen 2013 2013_verze1 Stránka 1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Situační analýza... 4 3. Sladění

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005 Program Culture 2005 1 ÚVOD Tento dokument přináší informace o realizaci programu Culture 2005, který byl schválen dne 14. 2. 2000 Evropským parlamentem a Radou po konzultacích s Výborem regionů (č. 508/2000/ES

Více

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie NPK 2011-15 Strana 1 (celkem 14) 1. Východiska Národní politika podpory jakosti (dnes Národní politika kvality-npk)

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro ZŠ Školská, Karviná - Ráj 7., 9. ročník Sekce Předmět Téma /

Více

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014

Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 Moravskoslezský kraj Akční plán rozvoje MA21 Moravskoslezského kraje na období 2013 2014 včetně komunikační strategie listopad 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 Zadání... 3 2. Vyhodnocení předchozích úkolů MA21

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 O b s a h : 1. Představení Inovační infrastruktury Zlínského kraje / 4 1.1 Založení sítě / 4 1.2 Cíl spolupráce / 4 2. Představení členů / 5 2.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s / 6 2.2

Více

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah A) Obecná část... 3 1. Vymezení pojmů... 3 2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)... 7 2.1. Důvod předložení a cíle...

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace říjen 2011 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY

ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY Mediální partner akce Studijní materiály ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY Vzdělávací akce je součástí projektu Šetrné hospodaření v krajině a územích soustavy NATURA 2000 Datum:

Více