Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Bakalářské kombinované studium BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Bakalářské kombinované studium 2005-2008 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH."

Transkript

1 Univerzita Jana Amose Komenského Praha Bakalářské kombinované studium BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH Praha 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Milan Soška

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila. Andrea Nedavašková Praha, 3. března

3 Poděkování Děkuji panu PhDr. Milanu Soškovi, vedoucímu mé práce, za trpělivost, ochotu a cenné rady při zpracovávání tohoto textu. Také děkuji své rodině za podporu. 3

4 OBSAH Úvod Teoretická východiska Mediální komunikace versus manipulace Metody a účinky manipulace Objektivita informací Selekce informací Důležitost informací Nestrannost Vyváženost a prostor Síla slova Volba řeči Manipulátoři Novináři Vydavatelé Opatření proti manipulaci Novinářská etika Manipulace a její formy Druhy manipulace podle subjektivity Psychologie masy Skandál neboli aféra Skandál jako moderní pranýř Preventivní účinek

5 8 Aféra Watergate Důsledky řešení Aféra Spiegel Shrnutí: prognózy a postupy Závěr Seznam použité literatury

6 Úvod Každý z nás by si jistě přál žít ve svobodné, demokratické zemi a společnosti. Abychom však mohli svobodně žít a projevovat se, je zapotřebí mít přísun objektivních informací. Tento fakt není leckdy zcela splnitelný. Konkrétně v naší zemi tomu není tak dávno, kdy totalitní režim sděloval občanům zprávy cenzurované, pěl ódy na spřátelené socialistické země a v zemích západních viděl záškodníky a narušitele našeho poklidného soužití v tzv. Potěmkinově světě. Avšak i demokratická společnost není před cenzurou a zkreslováním zpráv zcela uchráněna. Zaleží na tom, zda se lež a manipulace staly běžnou součástí mediálního světa. Ve své práci se věnuji problematice manipulace ve veřejných prostředcích. Známý americký film Vrtěti psem 1 z roku 1997, v jehož hlavních rolích hrají Dustin Hoffman, Robert De Niro a Anne Heche, pojednává o washingtonském poradci a expertu na politickou propagandu (De Niro), který odvádí pozornost voličů před blížícími se volbami od prezidentské sexuální aféry. Najímá proto hollywoodského producenta (D. Hoffman), aby zinscenoval falešnou válku. Název filmu v sobě obsahuje vtip: Proč pes vrtí ocasem? Protože pes je chytřejší než ocas. Kdyby byl ocas chytřejší, vrtěl by ocas psem Způsobů, jak interpretovat tuto slovní hříčku, je více, nicméně význam je obdobný pes je veřejné mínění a ocas média, nebo pes jsou média a ocas politické kampaně a do třetice pes jsou lidé a ocasem je vláda. Film Vrtěti psem se dotýká závažných témat, jako je manipulace masmédií a veřejného mínění. Shodou okolností záhy po uvedení filmu do kin byl americký prezident Bill Clinton zapleten do sexuálního skandálu s Monikou Lewinskou. V průběhu let 1998 a 1999, kdy tato aféra dominovala americké politice, se USA zapojily do tří vojenských operací. Jaké je tedy postavení médií ve společnosti a vliv na ni a opačně? Je svoboda slova sama o sobě zárukou plurality názorů? Je možné, aby v demokratické společnosti byla média manipulována, nebo je to jen fikce George Orwella z románu 1984? To jsou otázky, které stály na počátku této práce. 1 Režie: Levinson, B., Wag The Dog,

7 První kapitola se zabývá teoretickými východisky demokratického projevu. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jakou moc média měla už na začátku 20. století v Americe. Přes problematiku bílých a černých obyvatel se z Ameriky přeneseme do Evropy, konkrétně do předvolebního období v sousedním Německu. Druhá kapitola se podrobněji věnuje manipulaci v médiích, metodám a účinkům. Zaměříme se na důležité postupy při výběru zpráv, pro něž je velmi důležitá nejen objektivita, nestrannost a vyváženost. Třetí kapitola pojednává o nedílné součásti možného způsobu manipulace, kterým je mluvené slovo a jeho síla. Uvedu i názorný příklad z literatury, kdy mistrné ovládání řeči před masovým shromážděním může zvrátit názory davu během několika málo okamžiků. Ve čtvrté kapitole bych se chtěla zaměřit na hlavní aspekt možné manipulace, kterými jsou především novináři či vydavatelé. Ti jsou totiž u zrodu zprostředkování informací a mají vliv na jejich utváření. Ať už z hlediska prezentování subjektivních názorů, nebo z hlediska financí. Existují nějaká možná opatření proti manipulaci? Touto problematikou se zabývá pátá kapitola. Díky etickým kodexům, ale především našim morálním hodnotám bychom tomuto problému měli umět předcházet, nebo se o to alespoň snažit. V šesté kapitole se zaměřím na manipulaci a její nejčastější formy, jež jsou aplikovány hlavně na masovou společnost. Psychologický vliv na masy je alarmující, proto by mu měla být věnována velká pozornost. V sedmé kapitole rozebírám pojem skandál aféra. Může mít skandál pozitivní dopad? Nebo se jenom jedná o reklamu konkrétní osoby nebo skupiny? V následujících dvou kapitolách, tedy v kapitole osm a devět, se podrobněji zaměřím na dosud nejznámější světové kauzy, jakými jsou bezesporu aféra Watergate odehrávající se roku 1972 ve Spojených státech a o deset let starší aféra Spiegel z Německa. V desáté kapitole nastíním, co je možným důsledkem manipulace, byť v demokratických společnostech. Ústy odborníka zmíním způsob, jak by se dalo podobným situacím předcházet. 7

8 1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA Podle Karla Hvížďaly 2 vykonaly v mediální demokracii tisk, rozhlas a televize nejprve roli tzv. kultivátora politického klimatu země. Jak média kultivovala politické klima například ve Spojených státech, dokazuje nejlépe na tom, jak se podílela na proměně vztahu bílých a černých obyvatel. První revoluční krok způsobil v Americe černošský týdeník The Chicago Defender, Chicagský obhájce nebo obránce. Tento časopis založil v roce 1905 Robert S. Abbott. Do té doby černošští obyvatelé, žijící na jihu země, neměli žádný jiný způsob veřejné komunikace než ústní. The Chicago Defender už jen svojí existencí změnil celou situaci a tím začal měnit celou Ameriku. Tato cesta obměny však nebyla vůbec jednoduchá. Na jihu ho totiž bílí obyvatelé považovali za podvratnou tiskovinu, neboť se v něm objevovaly zprávy, které jižanské noviny zakazovaly, a sice o lynčování a vraždách v řadách černošského obyvatelstva. The Chicago Defender tiskl inzeráty a nabízel práci na severu, kde se rasismus neprojevoval v takové míře a i výdělky byly nesrovnatelně lepší. The Chicago Defender tak přinášel černošskému obyvatelstvu naději na lepší život. Distributory prvních černošských novin byli černošští průvodčí Pullmannových vagonů, které Amerikou projížděly křížem krážem. Náklad týdeníku The Chicago Defender rostl stejně jako migrace černošských obyvatel směrem na demokratický sever: počátkem roku 1916 činil náklad výtisků a v roce 1919 to už bylo více než Za druhý krok této proměny lze považovat zpravodajství nejprve Johna Pophama z The New York Times z okresu Tallahatchie. Zde byl v létě roku 1955 zabit černošský chlapec Emmett Till. Díky Pophamovi, ke kterému se záhy přidaly i další severské a metropolitní noviny, se z procesu s vrahy stala mediální událost, která ze zločinu, jakých se na jihu děly měsíčně zřejmě desítky, udělala celostátní událost. V těchto dnech se zrodilo nové novinové tématické pole, kterému se od té doby říká občanská práva. Z nich se postupně artikulovala lidská práva, která jsou součástí i naší ústavní Listiny základních práv a svobody. 2 Viz Hvížďala 2005, s In Hvížďala

9 Za třetí krok označil Hvížďala 4 televizi, jež urychlila dopad černé kultury na každodenní život Ameriky, a to zejména prezentací hudby a sportu, kde začali černošští umělci vynikat a probojovali se na žebříčku popularity mezi bílé interprety. V druhé půlce 20. století se ke kultivační roli médií připojila další, a sice kontrolní. Tisk, rozhlas a televize začaly ještě důsledněji sledovat ostatní tři pilíře moci; ústavní, výkonnou a soudní. Tuto roli médií je možné spatřovat například na takzvané Spiegel aféře z roku 1962 v Německu a aféře Watergate z roku 1972 v USA. Na obě aféry se ve své bakalářské práci zaměřuji podrobněji v kapitole osm a devět. Média v obou případech selhání politiků díky důkladným rešerším nejen odhalila a zveřejnila, ale i donutila soudy, aby se ujaly spravedlnosti. Vzhledem k těmto událostem se noviny Der Spiegel a The Washington Post proměnily v mediální instituce, a staly se pro politiky a jednotlivé politické úřady důležitými partnery. Novináři Rudolf Augstein (Der Spiegel), Carl Bernstein či Bob Woodward (The Washington Post) se stali mezinárodně uznávanými osobnostmi a jejich názory začaly ovlivňovat politická rozhodnutí. V diktaturách měla média obdobné výsledky: v roce 1975 v postfrankistickém Španělsku se madridský deník El País podílel do značné míry na přechodu od diktatury k demokracii. A naposledy Gazeta Wyborcza, tedy volební noviny Solidarity, sehrály podobnou roli v roce 1989 v Polsku 5. V létě roku 2002 média poprvé v Evropě dokázala během čtyř měsíců svým vlivem změnit mínění obyvatelstva sousedního Německa tak, že od skoro jistého vítězství křesťanských stran bylo nakonec přechýleno na stranu sociálních demokratů Gerharda Schrödera. Tisk, rozhlas a televize do značné míry rozhodly o tom, kdo vyhraje volby. S trochou nadsázky by se dalo říct, že o výsledku voleb rozhodla novinářka a moderátorka Sabine Christiansenová z veřejnoprávní německé televize, která bavorského Edmunda Stoibera v televizním rozhovoru předvedla jako nepřipraveného a trochu zajíkavého politika. V podobném rozhovoru obstál Schröder nesrovnatelně lépe i kvůli tomu, že byl zvyklý komunikovat se špičkovými novináři. Navíc mu pomohl i způsob prezentace jeho negativního 4 Viz Hvížďala 2005, s In Hvížďala

10 postoje k válce v Iráku a chování jeho vlády během katastrofálních povodní, jak bylo prezentováno v privátních televizích a v bulvárních novinách a médiích středního proudu. Byla to právě média, která rozhodla o Schröderově, byť těsném vítězství. Byla to však právě i média, která tak zastínila dvě nejpodstatnější otázky: špatnou hospodářskou situaci v zemi a růst nezaměstnanosti. Veřejnosti zprostředkovala falešný obraz. 10

11 2 MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE VERSUS MANIPULACE Když byl svět ještě mladý a lidé byli jako bozi, nebyli žádní reportéři jen básníci. Dixon Wector 6 Na začátku je informace. Bez informace totiž není možné cokoliv řídit a hospodařit, není ani možné rozvíjet civilizaci či vědu. Pokud věnujeme pozornost informaci v říši lidí, docházíme k závěru, že vzájemné dorozumívání je jednou ze základních funkcí člověka, ba dokonce všech živých bytostí. Bez výměny informací by nemohla vzniknout lidská společnost, civilizace, kultura, věda. Zkrátka nic, co je neodmyslitelně spojováno s člověkem. V dnešní době má informace zásadní vliv na společnost jako celek stejně jako na jedince. Formuje a může zásadním způsobem ovlivnit naše názory. Při tak velkém objemu informací, v jehož centru se dnes a denně ocitáme, je obtížné se orientovat. Opačným extrémem je pak nedostatek informací (cenzura, informační embargo). Ideálně vyvážený objem je zřejmě nedosažitelný i přes fakt, že jsou média v mnoha zemích legislativně regulována. Svobodný přístup k informacím patří k základním lidským právům. Jeho zakotvení a garance v právním řádu je neoddělitelnou součástí demokratického a právního státu. Jak však historie ukazuje, na časové ose najdeme hned několiko období, kdy docházelo ke zkreslování informací. Ať už to byla křesťanská církev pálící vědecké knihy, či cíleně řízená propaganda a potlačování nepohodlných informací fašisty nebo komunisty. Mediální masová komunikace je úzce spjata s médii. Maciej Ilowiecky a Tadeusz Zasepa 7 uvádí, že se jedná o společenskou komunikaci, která je artikulována prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize. Její podoba nejvíce závisí na tradici a kultuře celé společnosti, na stavu demokracie, stejně jako na etických 6 In Meyrowitz 2006, s Viz Ilowiecky a Zasepa 2003, s

12 principech lidí pracujících v médiích. Ideálním vzorem by bylo naplnění novinářského poslání vůči společnosti. Tento vzor však není zcela jednoduše splnitelný, neznamená to však, že není potřeba se o to snažit. Toto úsilí totiž zahrnuje užitečné povědomí o tom, jaký vliv mají masmédia na společenské vědomí. I přes to, že vědomosti samy o sobě neudělají z lidské bytosti bytost mravnou, mravnost musí využívat vědomostí. Zjednodušeně řečeno, musíme vědět, že je to způsob, kterým můžeme někoho ohrozit nebo učinit nešťastným. Ve smyslu manipulace v masmédiích se jedná o zkreslování zkreslená představa skutečnosti, kterou novináři či producenti zpráv díky určitému předvýběru potažmo způsobu prezentují v masových médií, stejně jako z toho vyplynuvší deformovaní divákova nebo čtenářova vnímání. Manipulace médií prováděná státem je v zemích, kde právě onen stát kontroluje a řídí tisk zcela běžná. V zemích, kde vládne svoboda tisku, je tento pojem chápán jako politický manévr. Ilowiecky a Zasepa 8 používá pro roli médií v konkrétních společnostech velmi vhodný příměr dvou zrcadel: masmédia jsou zrcadlem lidí a lidé jsou zrcadlem masmédií. Zrcadlo sice zobrazuje skutečnost, přesto ji více či méně deformuje. Proto je nutné vědět, co je zkresleno v našem obraze a co je zkreslené v odrazu reality, ve které se ocitáme. 2.1 METODY A ÚČINKY MANIPULACE Snaha o absolutní objektivitu a neutralitu médií naráží pochopitelně na své hranice a je samozřejmě v každé společnosti nedosažitelným ideálem. Žurnalisticky je totiž zcela nemožné informovat komplexně o každém dění; prezentaci zpráv ve všech souvislostech předchází nutné zpracování a příprava faktů pro jejich zveřejnění. Jistá manipulace je tedy už z technických důvodů neeliminovatelná. Výběr, místo a čas prezentovaných zpráv a faktů v médiích ovlivňuje to, co která společnost začne považovat za nejdůležitější událost a stane se prioritou pro celý národ. To vše má podstatný vliv na to, jak posluchači či čtenáři přemýšlejí a jaký význam faktům přisuzují. 8 Viz Ilowiecky a Zasepa 2003, s

13 2.1.1 OBJEKTIVITA INFORMACÍ Zpravodajství je založeno na výběru. Čas na zpravodajskou relaci je omezený, stejně jako počet stran v tištěném médiu. Tím, že redakce z pravidelného přísunu světových i domácích informací vybírá jen ty, které jsou z jejich hlediska důležité či zajímavé, postupuje neobjektivně. Objektivitu však nelze v tomto případě vnímat jako filozofický pojem, přesto by měl být výběr vyvážený, nestranný, podložený a korektní. Za objektivní jej můžeme považovat tehdy, pokud jsou fakta striktně oddělena od názorů novinářů potažmo redaktorů. To neplatí v případě, kdy se to od nich naopak očekává (sloupky, komentáře), a novináři tak mohou své názory a pocity směle vyjadřovat. Musí však být na první pohled zřejmé, že se jedná o názor, nikoliv o fakta. V případě diskuse nesmí být cítit příchuť žurnalistova vlastního hodnocení situace či zúčastněných protagonistů. Zcela zásadní je také schopnost nechat promluvit zástupce stran sporu a poskytnout jim, pokud je to možné, stejnou dobu pro svá vyjádření. Všechna prohlášení však musí být založena na skutečnostech, které jsou na něm prokazatelně nezávislé. V žádném případě tak nelze akceptovat smyšlené skutečnosti či důkazy. Na druhou stranu objektivita nevylučuje podporu nějakého názoru či faktu, pokud jsou používány metody, které jsou v souladu s profesionální etikou, například zcela jasným oddělením objektivní informace od vlastního názoru novináře nebo redakce SELEKCE INFORMACÍ Zásadním elementem objektivního zprostředkování zpráv a tím i případné manipulace, je selekce informací prezentovaná novináři. Velká část zpráv se nedostane před čtenáře, neboť je považována za informace nevýznamné, neúplné, příliš polemické nebo podle převládající představy bývají jednoduše už ze zlozvyku tříděny. Praktické hranice neutrality médií leží tam, kde je to pro novináře zcela nemožné, tedy psát o všech dostupných zprávách a informovat o vybraných faktech souvisejícím způsobem. Už však jen výběr informací, kterým náleží 13

14 být zveřejněny, podléhá výběru žurnalistů. Tato selekce jen upevňuje pochybnosti o objektivitě zprostředkovaných zpráv. Tím může docházet k tzv. rekonstrukci reality prostřednictvím médií, což může být vnímáno jako manipulace. Kvůli jednostranné selekci informací v médiích tak vzniká jakási karikatura. Ostatně i když jednotlivá ohlášení odpovídají skutečnosti, může být působení dezinformace cílené. Taková vědomá manipulace jednostranné prezentace zpráv je v rozporu s novinářskou etikou. Často se s ní však v praxi setkáváme. Na výběr zpráv pro zpravodajské vysílání má také velký vliv čas, neboť je jejich podstatou. Časovost je základní veličinou novosti i závažnosti dva hlavní faktory, které patří ve zpravodajství k nejoceňovanějším. Podle Denise McQuaila 9 posiluje časovost jednu z nejvýznamnějších vlastností komunikačních technologií schopnost překonávání bariery času stejně jako prostoru. Být první nebo mít takzvanou exkluzivní zprávu hraje při výběru a hledání priorit v novinách či zpravodajství důležitou úlohu. Mnohdy více než všechno ostatní DŮLEŽITOST INFORMACÍ I to může být, byť jen velmi subtilním, avšak velmi účinným instrumentem manipulace. Výzva pro žurnalistu leží v důležitosti, jež se přičítá rozdílným postojům a argumentům. Jeho povinností na jedné straně je poukázat na všechny relevantní postoje a argumenty, ale právě skrz tuto důležitost také ujasnit, že tyto argumenty mají rozdílnou podstatu. Pokud se mu to nepodaří, mluvíme tak o úmyslném zprostředkování informací. Pod tímto pojmem rozumíme zkreslené nebo nevyvážené zveřejnění faktů, které neodpovídá novinářské etice. Cíl a stupeň objektivního zprostředkování informací se stává v mnohých zemích kontroverzním tématem, kdy příčina podléhá praktickému, ale i teoretickému naturelu konkrétního státu. Jednotlivé noviny či vysílání vědomě zastupují určitou pozici a sympatizují s konkrétní politickou stranou nebo názorem. S tímto související zabarvení prezentace zpráv neoznačujeme jako manipulaci, ale jako svobodné vyjádření názoru redakce nebo celého vydavatelství. 9 Viz McQuail 2007, s

15 2.1.4 NESTRANNOST Pod tímto výrazem nacházíme soubor aktivit vedoucích k tomu, aby žádný názorový, myšlenkový ani umělecký proud nebyl zvýhodněn před ostatními. Absolutní nestrannost a vyhýbání se politickým komentářům se vyžaduje od veřejnoprávních televizí, které se tak stávají skoro vždy a všude politickým nástrojem nebo nástrojem nějaké nátlakové nebo zájmové skupiny. Vztahy mezi společností a médii bývají totiž často zprostředkovány těmito spíše neoficiálními, přesto mnohdy organizovanými skupinami 10. Ty se často snaží přímo ovlivnit činnost médií a zejména vymezit limity, které určují, co smějí média publikovat. Může jít o nejrůznější náboženská, profesní či politická uskupení. Jejich témata pak často souvisejí s morálkou, domnělou politickou předpojatostí a zastoupení menšin. Například ve Spojených státech je na média vyvíjen velký tlak, aby byla pozitivní vůči menšinám všeho druhu a citlivější k potřebám zranitelným skupin, jako jsou děti, chudí, postižení, lidé bez domova nebo duševně nemocní 11. Přesto jsou média v reakci na takový tlak obyčejně opatrná a v ústupcích ze své autonomie zdrženlivá VYVÁŽENOST A PROSTOR Omezený prostor pro každou jednotlivou zprávu má za následek skutečnost, že některé problémy nelze převést do tak krátkého časového úseku. Tvůrce spotu pak stojí před otázkou, zda je možné vynechat některé souvislosti, aniž by utrpěla objektivita. Čas na podávání informací omezuje především televizní a rozhlasové zpravodajství. Naopak v tisku je místo definováno pouze plochou. Proto je zpravodajství v novinách obsáhlejší a ve svém důsledku komplexnější. Omezí-li se divák při čerpání informací pouze na televizní zpravodajství, bude s velkou pravděpodobností ochuzen nejen o souvislosti a detaily vysílaných zpráv, ale dokonce se o některých událostech nedozví vůbec. 10 Viz McQuail 2007, s In McQuail

16 McQuail 12 uvádí, že prostorové vztahy mají na tok a výběr zpráv značný vliv, míněno ve smyslu fyzické vzdálenosti. Čím blíže místu, kde předpokládané publikum žije, se událost odehrála, tím pravděpodobněji bude zaznamenána. Fyzická vzdálenost jako rozhodující faktor však může být potlačena, pokud k tomu přispějí jiné faktory, jako například moc nebo vlastní charakter události její rozsah nebo negativita. Vedle možnosti pozorovat existuje ještě požadavek na objektivní zpravodajství, jež praví, že důkazem pravdivosti je určení místa, kde k události došlo. Událost, u níž nemůžeme ověřit místo konání, je podle McQuaila 13 neudálost. 12 Viz McQuail 2007, s In McQuail

17 3 SÍLA SLOVA Podle Viktora Farkase 14 je naše chápání světa neodmyslitelně spojeno s jazykem. Západní jazyky jsou obzvlášť dobře uzpůsobeny pro přenos propagandy, protože jsou svojí nejhlubší strukturou založeny binárně (ano/ne podobně jako počítač). Odpovídá to našemu způsobu myšlení, který směřuje ke kategorizování reality do protikladných archetypů: černá/bílá, dobro/zlo, my/oni, mužské/ženské, pravda/lež, tělo/duše, příčina/následek, láska/nenávist atd. Tento analytický způsob pozorování velmi napomáhá při odhalování záhad přírody, ale svádí bohužel k myšlení v absolutních veličinách i při komplexním stavu věci. Psychologové hovoří o tom, že se z jazyka může stát svěrací kazajka a právě do ní nás chce navléci již zmiňovaná propaganda. Adolf Hitler 15 se vyjádřil, že v propagandě nemají rozmanité odstíny místo; musí být buď pozitivní, nebo negativní. Podle něj tajní nebo méně utajení svůdci nemají už ze své podstaty zájem rozšiřovat úhel pohledu, naopak se snaží omezovat jej a polarizovat do konečného efektu. Masy rozhodně nemají myslet, ale mají se orientovat na jednoduché formule, symboly a hesla. Farkas 16 uvádí, že ve skutečnosti začíná manipulace hned prvním vysloveným nebo vytištěným slovem, a to ve všech oblastech. Před zavedením rozhlasu a televize bylo zapotřebí pořádat náročná masová shromáždění. Technický pokrok umožňuje dosáhnout téměř na každého občana, který navíc očekává, že ho někdo povede. Už William Shakespeare ve svém díle Julius Caesar mistrovsky ukázal, jak je snadné v průběhu jediného veřejného shromáždění dokonale zvrátit postoj velkého množství posluchačů, a to dokonce dvakrát. Je to dodnes nepřekonaný příklad mechanismů zcela platných a aktivních také v současnosti. Po zavraždění diktátora Caesara lid zuří a požaduje hlavy vrahů, především tu Brutovu. Ten vystoupí a žádá o slovo. Lid protestuje, přesto naslouchá. Brutus v obratném proslovu vysloví, že právě on musel spolu s ostatními atentátníky zbavit Řím zlého tyrana, který zamýšlel provést státu a 14 Viz Farkas 2006, s In Farkas Viz Farkas 2006, s

18 lidu to nejhorší. Nálada davu se začne náhle obracet. Posluchači jsou získáni na jeho stranu, zaznívá provolávání slávy. V tu chvíli se na scéně objeví Marcus Antonius, jemuž Brutus navzdory výslovné radě ostatních spiklenců dovolí, aby pronesl Caesarův nekrolog. Marcus Antonius je přijat s nevolí, lid mu nechce naslouchat. Následuje proslov, ve kterém Antonius několikrát zopakuje známou formulaci o tom, že Brutus byl ctihodný muž, jejímž prostřednictvím tak vědomě docílí naprosto opačného účinku. Když Marcus Antonius na konci své plamenné řeči vzpomene, že Caesar učinil římský lid svým dědicem, v chátře už to dokonale vře. Znovu požadují hlavy spiklenců, především Brutovu. Vrtkavá je přízeň lidu a snadno ji lze ovlivnit pomocí rozmanitých forem mocného nástroje slova/jazyka. Výše uvedeným příkladem manipulace pomocí mistrného ovládání slova jsem se inspirovala u Farkase 17. U Ilowieckiho a Zasepy 18 se dokonce dočteme, že z víry v účinnost slova se zrodila propaganda. Termín propaganda pochází z latinského slova propagare, což v prvotním významu znamenalo rozšiřovat, štěpit a týkalo se především pěstování vinné révy. Později se tento význam změnil a zasáhl do oblasti rozšiřování idejí, obzvláště křesťanské víry stále chápáno v pozitivním smyslu slova. Když se však propagandy zmocnila politická moc, stala se jejím nástrojem s negativním dopadem na prosazování cílů, myšlenek a vnucování názorů, které jsou výhodné pouze pro vládce potažmo jiné zájmové skupiny. Základem propagandy je ovlivňování slovem a obrazem. Paradoxně právě to je podstatou masmédií, avšak ne každé působení slova a obrazu je propagandou. Největšího rozmachu dosáhla v totalitních systémech dvacátého století za nacismu a komunismu. Propaganda se sama o sobě stala systémem, který zotročoval mysl nejen slovem či obrazem, ale především vnucoval určité formy veřejného života na základě moci a lží. V důsledku toho vznikla totalitní cenzura, která měla vliv na dějiny, neboť zasahovala do obsahů textů, které v těch dobách vznikaly. Stejně tak ovlivňovala obsah archivních materiálů, fotografií, umění, hudby a uplatňovala nejen zákazy, ale naopak i příkazy ohledně správného a vhodného vnímání reality. 17 In Farkas Viz Ilowiecky a Zasepa 2003, s

19 3.1 VOLBA ŘEČI Použití slov s pozitivním či naopak negativním zabarvením místo neutrálních synonym za účelem ovlivnění čtenáře je přípustné. Jsou-li témata sporná, závisí také na způsobu, jakým politické strany označují stav věci. I tato skutečnost může mít manipulativní charakter. Masová média naráží, i přes technické možnosti celosvětového šíření, na zásadní překážku řeč. I kosmopolitní národ, který je mnohotvárný právě díky své geografické, jazykové, kulturní i genetické podobě, může být od společného informačního zdroje tzv. odstřihnut. Zde totiž vytváří nepřeložená řeč bariéru pro diskusi a mínění ve světovém měřítku, třebaže média mohou svobodně informovat navzdory třídním, politickým nebo regionálním hranicím. Tak se totiž nabízí překladateli možnost k manipulaci, neboť je to právě on, kdo si volí vhodná slova pro svůj překlad. Řeč by mohla působit jako politický faktor v masových prostředcích, a to především ve společnostech, které disponují velmi různorodým jazykem. Volba řeči v masových médiích může představovat manipulaci ve smyslu skupinového zkreslení informací, jež touto řečí hovoří, a tím vytváří nevýhodu pro skupinu, hovořící řečí jinou. Kvůli celosvětovému rozšíření anglického jazyka jako komunikačního prostředku bývají často kritizována a označována americká a anglicky hovořící média jako publicistická, a tím manipulativní. 19

20 4 MANIPULÁTOŘI Je lež běžnou součástí novinářské práce? Odpověď na danou otázku bude znít ano, pokud se lež stala tolerovanou součástí komunikace ve veřejném prostoru, musí být tedy i součástí novinářské práce. Podstatnější otázkou však zůstává, zda je nastaven provoz jednotlivých sdělovacích prostředků tak, aby uměla média lžím vzdorovat, aby je uměla důsledně odhalovat. Zdá se, že obzvláště u nás žádný tzv. detektor neexistuje. To je na dnešním stavu médií to nejnebezpečnější. Naše sdělovací prostředky zjevně promarnily šanci, aby se etablovaly jako čtvrtá mocnost ve státě, aby politikům dokázaly, že se nevyplácí lhát, neboť to znamená konec jejich kariéry. Politici se zatím ještě nemusí namáhat s jasnou argumentací ani se nemusí ze svých činů voličům denně zodpovídat. Stačí jim jen pochopit způsob produkování zpráv a článků. Některá média už ani nepředstírají hledání pravdy, ale jen více či míně inscenují určité efekty. John Kenneth Galbraith tvrdí, že jedním z hlavních pramenů moci je kontrola nad tím, čemu lidé věří 19. A to nejen ve smyslu náboženském, ale ve smyslu kontroly postojů, mínění a chování. Je nasnadě, jakou úlohu mohou sehrát masmédia, především televize. Pro média se tedy stávají důležité nejen politické podmínky, ale také ty, které určuje trh, a to i v případě, že za mocí můžeme spatřovat sílu peněz. Novináři tak musí etiku svého povolání uznat za nadřazenou nad zájmy vlastníků či majitelů masmédií, politiků stejně jako nad své vlastní zájmy. 4.1 NOVINÁŘI Informační sdělení nastává primárně prostřednictvím samotného novináře. Ten může vytvořit určitou situaci, v rámci rozhovoru nachytat své partnery a tím porušit zákon, aby tak mohl názorně demonstrovat negativní společenské jevy, nekompetentnost institucí, korupci, byrokracii nebo nedostatek právního systému či nesmyslnost některých předpisů. V takovém případě jedná novinář s dobrým úmyslem, avšak nabízí se otázka, do jaké míry jsou vyvolané situace objektivní, a 19 In Ilowiecky a Zasepa 2003, s

21 zda nezašel za hranici etiky 20. Dvouznačnost novinářské provokace dokládají Ilowiecky a Zasepa následujícím příkladem 21. Reportéři, kteří připravují pro jednu soukromou televizní stanici talkshock 22, pozvali do diskuse mladé lidi z jedné krajně levicové strany (komunistické činnost takovýchto skupin je v Polsku zakázaná stejně jako fašismus). Šikovnou provokací otázek přivedli své hosty k doznání, že mají v úmyslu svrhnout demokracii v Polské republice, což se podle polských zákonů trestá jako protistátní činnost. V tom okamžiku vstal z publika ve studiu divák, představil se jako důstojník Úřadu ochrany státu a mobilním telefonem přivolal policii. Policejní hlídka, před zraky televizních diváků, zajistila vzdorující a velmi vystrašené mladé komunisty. Publikum ve studiu se rozdělilo jedni reagovali potleskem, jiní byli pobouřeni. Po vysílání mnoho rozhořčených diváků telefonovalo ředitelství televizní stanice (mezi televizními diváky byli i funkcionáři policie a Úřadu ochrany státu UOP). Tvrdili, že v takových programech nemá co dělat policie a zatýkání před televizními diváky je absolutně nepřijatelné. Až po několika dnech ostrých reakcí masmédií a diváků reportéři odpovědni za talkshock přiznali, že celá scéna byla naplánovaná jako provokace, důstojník UOP byl najatý herec a mladí lidé byli propuštěni ihned po vyvedení ze studia. Jenže diváci o tom byli informováni až po určitém čase a mladí účastníci programu byli pokoření (ukázali nezkušenost a skutečný strach). 20 Viz Ilowiecky a Zasepa 2003, s Viz Ilowiecky a Zasepa 2003, s In Ilowiecky a Zasepa 2003, s. 52. Scénický program, který vznikl v USA. Základem je rozhovor s pozvanými hosty, velmi často za přítomnosti diváků přímo ve studiu. Moderátoři vymýšlejí pro hosty různé pasti a diváci ve studiu nebo doma mohou sledovat jejich reakce. Cílem těchto relací, zacházejících často až do krajností, je šokovat diváky. 21

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Informace. Roman Bartoš

Informace. Roman Bartoš Informace Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Komunikace se zástupci médií

Komunikace se zástupci médií Komunikace se zástupci médií Projekt ESF Síť vzdělávacích a informačních center vchráněných krajinných oblastech ČR Mgr. Jitka Kozubková Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Základní pojmy

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 25. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_331 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Etický kodex zaměstnanců DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity a jednání všech

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo a etika v komunikaci Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Cílem je získat znalosti z oborů soukromého i veřejného práva a právní teorie, týkajících se zejména vztahu právních a etických norem. Seznámení

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů.

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. VAŠE ODPOVĚDI ZVÝRAZNĚTE BUĎ PODTRŽENÍM VAŠÍ ODPOVĚDI, NEBO ZTUČNĚNÍM. CHTE-LI SE VYJÁDŘIT OBŠÍRNĚJI, JE MOŽNÉ TAK UČINIT V RÁMCI ODPOVĚDI ČÍSLO 3, V KAŽDÉ OTÁZCE.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik

Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 2 Vzdělávací modul VM Vztah k médiím a informačním technologiím, rozpoznávání manipulativních technik Autor: PaedDr. Vladimír Heger Varnsdorf 2013 Projekt

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006 Nový televizní seriál Osobní finance Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími partnery připravila pro vysílání v České televizi pokračování

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více