Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Bakalářské kombinované studium BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Jana Amose Komenského Praha. Bakalářské kombinované studium 2005-2008 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH."

Transkript

1 Univerzita Jana Amose Komenského Praha Bakalářské kombinované studium BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Andrea Nedavašková MANIPULACE V MÉDIÍCH Praha 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Milan Soška

2 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila. Andrea Nedavašková Praha, 3. března

3 Poděkování Děkuji panu PhDr. Milanu Soškovi, vedoucímu mé práce, za trpělivost, ochotu a cenné rady při zpracovávání tohoto textu. Také děkuji své rodině za podporu. 3

4 OBSAH Úvod Teoretická východiska Mediální komunikace versus manipulace Metody a účinky manipulace Objektivita informací Selekce informací Důležitost informací Nestrannost Vyváženost a prostor Síla slova Volba řeči Manipulátoři Novináři Vydavatelé Opatření proti manipulaci Novinářská etika Manipulace a její formy Druhy manipulace podle subjektivity Psychologie masy Skandál neboli aféra Skandál jako moderní pranýř Preventivní účinek

5 8 Aféra Watergate Důsledky řešení Aféra Spiegel Shrnutí: prognózy a postupy Závěr Seznam použité literatury

6 Úvod Každý z nás by si jistě přál žít ve svobodné, demokratické zemi a společnosti. Abychom však mohli svobodně žít a projevovat se, je zapotřebí mít přísun objektivních informací. Tento fakt není leckdy zcela splnitelný. Konkrétně v naší zemi tomu není tak dávno, kdy totalitní režim sděloval občanům zprávy cenzurované, pěl ódy na spřátelené socialistické země a v zemích západních viděl záškodníky a narušitele našeho poklidného soužití v tzv. Potěmkinově světě. Avšak i demokratická společnost není před cenzurou a zkreslováním zpráv zcela uchráněna. Zaleží na tom, zda se lež a manipulace staly běžnou součástí mediálního světa. Ve své práci se věnuji problematice manipulace ve veřejných prostředcích. Známý americký film Vrtěti psem 1 z roku 1997, v jehož hlavních rolích hrají Dustin Hoffman, Robert De Niro a Anne Heche, pojednává o washingtonském poradci a expertu na politickou propagandu (De Niro), který odvádí pozornost voličů před blížícími se volbami od prezidentské sexuální aféry. Najímá proto hollywoodského producenta (D. Hoffman), aby zinscenoval falešnou válku. Název filmu v sobě obsahuje vtip: Proč pes vrtí ocasem? Protože pes je chytřejší než ocas. Kdyby byl ocas chytřejší, vrtěl by ocas psem Způsobů, jak interpretovat tuto slovní hříčku, je více, nicméně význam je obdobný pes je veřejné mínění a ocas média, nebo pes jsou média a ocas politické kampaně a do třetice pes jsou lidé a ocasem je vláda. Film Vrtěti psem se dotýká závažných témat, jako je manipulace masmédií a veřejného mínění. Shodou okolností záhy po uvedení filmu do kin byl americký prezident Bill Clinton zapleten do sexuálního skandálu s Monikou Lewinskou. V průběhu let 1998 a 1999, kdy tato aféra dominovala americké politice, se USA zapojily do tří vojenských operací. Jaké je tedy postavení médií ve společnosti a vliv na ni a opačně? Je svoboda slova sama o sobě zárukou plurality názorů? Je možné, aby v demokratické společnosti byla média manipulována, nebo je to jen fikce George Orwella z románu 1984? To jsou otázky, které stály na počátku této práce. 1 Režie: Levinson, B., Wag The Dog,

7 První kapitola se zabývá teoretickými východisky demokratického projevu. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jakou moc média měla už na začátku 20. století v Americe. Přes problematiku bílých a černých obyvatel se z Ameriky přeneseme do Evropy, konkrétně do předvolebního období v sousedním Německu. Druhá kapitola se podrobněji věnuje manipulaci v médiích, metodám a účinkům. Zaměříme se na důležité postupy při výběru zpráv, pro něž je velmi důležitá nejen objektivita, nestrannost a vyváženost. Třetí kapitola pojednává o nedílné součásti možného způsobu manipulace, kterým je mluvené slovo a jeho síla. Uvedu i názorný příklad z literatury, kdy mistrné ovládání řeči před masovým shromážděním může zvrátit názory davu během několika málo okamžiků. Ve čtvrté kapitole bych se chtěla zaměřit na hlavní aspekt možné manipulace, kterými jsou především novináři či vydavatelé. Ti jsou totiž u zrodu zprostředkování informací a mají vliv na jejich utváření. Ať už z hlediska prezentování subjektivních názorů, nebo z hlediska financí. Existují nějaká možná opatření proti manipulaci? Touto problematikou se zabývá pátá kapitola. Díky etickým kodexům, ale především našim morálním hodnotám bychom tomuto problému měli umět předcházet, nebo se o to alespoň snažit. V šesté kapitole se zaměřím na manipulaci a její nejčastější formy, jež jsou aplikovány hlavně na masovou společnost. Psychologický vliv na masy je alarmující, proto by mu měla být věnována velká pozornost. V sedmé kapitole rozebírám pojem skandál aféra. Může mít skandál pozitivní dopad? Nebo se jenom jedná o reklamu konkrétní osoby nebo skupiny? V následujících dvou kapitolách, tedy v kapitole osm a devět, se podrobněji zaměřím na dosud nejznámější světové kauzy, jakými jsou bezesporu aféra Watergate odehrávající se roku 1972 ve Spojených státech a o deset let starší aféra Spiegel z Německa. V desáté kapitole nastíním, co je možným důsledkem manipulace, byť v demokratických společnostech. Ústy odborníka zmíním způsob, jak by se dalo podobným situacím předcházet. 7

8 1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA Podle Karla Hvížďaly 2 vykonaly v mediální demokracii tisk, rozhlas a televize nejprve roli tzv. kultivátora politického klimatu země. Jak média kultivovala politické klima například ve Spojených státech, dokazuje nejlépe na tom, jak se podílela na proměně vztahu bílých a černých obyvatel. První revoluční krok způsobil v Americe černošský týdeník The Chicago Defender, Chicagský obhájce nebo obránce. Tento časopis založil v roce 1905 Robert S. Abbott. Do té doby černošští obyvatelé, žijící na jihu země, neměli žádný jiný způsob veřejné komunikace než ústní. The Chicago Defender už jen svojí existencí změnil celou situaci a tím začal měnit celou Ameriku. Tato cesta obměny však nebyla vůbec jednoduchá. Na jihu ho totiž bílí obyvatelé považovali za podvratnou tiskovinu, neboť se v něm objevovaly zprávy, které jižanské noviny zakazovaly, a sice o lynčování a vraždách v řadách černošského obyvatelstva. The Chicago Defender tiskl inzeráty a nabízel práci na severu, kde se rasismus neprojevoval v takové míře a i výdělky byly nesrovnatelně lepší. The Chicago Defender tak přinášel černošskému obyvatelstvu naději na lepší život. Distributory prvních černošských novin byli černošští průvodčí Pullmannových vagonů, které Amerikou projížděly křížem krážem. Náklad týdeníku The Chicago Defender rostl stejně jako migrace černošských obyvatel směrem na demokratický sever: počátkem roku 1916 činil náklad výtisků a v roce 1919 to už bylo více než Za druhý krok této proměny lze považovat zpravodajství nejprve Johna Pophama z The New York Times z okresu Tallahatchie. Zde byl v létě roku 1955 zabit černošský chlapec Emmett Till. Díky Pophamovi, ke kterému se záhy přidaly i další severské a metropolitní noviny, se z procesu s vrahy stala mediální událost, která ze zločinu, jakých se na jihu děly měsíčně zřejmě desítky, udělala celostátní událost. V těchto dnech se zrodilo nové novinové tématické pole, kterému se od té doby říká občanská práva. Z nich se postupně artikulovala lidská práva, která jsou součástí i naší ústavní Listiny základních práv a svobody. 2 Viz Hvížďala 2005, s In Hvížďala

9 Za třetí krok označil Hvížďala 4 televizi, jež urychlila dopad černé kultury na každodenní život Ameriky, a to zejména prezentací hudby a sportu, kde začali černošští umělci vynikat a probojovali se na žebříčku popularity mezi bílé interprety. V druhé půlce 20. století se ke kultivační roli médií připojila další, a sice kontrolní. Tisk, rozhlas a televize začaly ještě důsledněji sledovat ostatní tři pilíře moci; ústavní, výkonnou a soudní. Tuto roli médií je možné spatřovat například na takzvané Spiegel aféře z roku 1962 v Německu a aféře Watergate z roku 1972 v USA. Na obě aféry se ve své bakalářské práci zaměřuji podrobněji v kapitole osm a devět. Média v obou případech selhání politiků díky důkladným rešerším nejen odhalila a zveřejnila, ale i donutila soudy, aby se ujaly spravedlnosti. Vzhledem k těmto událostem se noviny Der Spiegel a The Washington Post proměnily v mediální instituce, a staly se pro politiky a jednotlivé politické úřady důležitými partnery. Novináři Rudolf Augstein (Der Spiegel), Carl Bernstein či Bob Woodward (The Washington Post) se stali mezinárodně uznávanými osobnostmi a jejich názory začaly ovlivňovat politická rozhodnutí. V diktaturách měla média obdobné výsledky: v roce 1975 v postfrankistickém Španělsku se madridský deník El País podílel do značné míry na přechodu od diktatury k demokracii. A naposledy Gazeta Wyborcza, tedy volební noviny Solidarity, sehrály podobnou roli v roce 1989 v Polsku 5. V létě roku 2002 média poprvé v Evropě dokázala během čtyř měsíců svým vlivem změnit mínění obyvatelstva sousedního Německa tak, že od skoro jistého vítězství křesťanských stran bylo nakonec přechýleno na stranu sociálních demokratů Gerharda Schrödera. Tisk, rozhlas a televize do značné míry rozhodly o tom, kdo vyhraje volby. S trochou nadsázky by se dalo říct, že o výsledku voleb rozhodla novinářka a moderátorka Sabine Christiansenová z veřejnoprávní německé televize, která bavorského Edmunda Stoibera v televizním rozhovoru předvedla jako nepřipraveného a trochu zajíkavého politika. V podobném rozhovoru obstál Schröder nesrovnatelně lépe i kvůli tomu, že byl zvyklý komunikovat se špičkovými novináři. Navíc mu pomohl i způsob prezentace jeho negativního 4 Viz Hvížďala 2005, s In Hvížďala

10 postoje k válce v Iráku a chování jeho vlády během katastrofálních povodní, jak bylo prezentováno v privátních televizích a v bulvárních novinách a médiích středního proudu. Byla to právě média, která rozhodla o Schröderově, byť těsném vítězství. Byla to však právě i média, která tak zastínila dvě nejpodstatnější otázky: špatnou hospodářskou situaci v zemi a růst nezaměstnanosti. Veřejnosti zprostředkovala falešný obraz. 10

11 2 MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE VERSUS MANIPULACE Když byl svět ještě mladý a lidé byli jako bozi, nebyli žádní reportéři jen básníci. Dixon Wector 6 Na začátku je informace. Bez informace totiž není možné cokoliv řídit a hospodařit, není ani možné rozvíjet civilizaci či vědu. Pokud věnujeme pozornost informaci v říši lidí, docházíme k závěru, že vzájemné dorozumívání je jednou ze základních funkcí člověka, ba dokonce všech živých bytostí. Bez výměny informací by nemohla vzniknout lidská společnost, civilizace, kultura, věda. Zkrátka nic, co je neodmyslitelně spojováno s člověkem. V dnešní době má informace zásadní vliv na společnost jako celek stejně jako na jedince. Formuje a může zásadním způsobem ovlivnit naše názory. Při tak velkém objemu informací, v jehož centru se dnes a denně ocitáme, je obtížné se orientovat. Opačným extrémem je pak nedostatek informací (cenzura, informační embargo). Ideálně vyvážený objem je zřejmě nedosažitelný i přes fakt, že jsou média v mnoha zemích legislativně regulována. Svobodný přístup k informacím patří k základním lidským právům. Jeho zakotvení a garance v právním řádu je neoddělitelnou součástí demokratického a právního státu. Jak však historie ukazuje, na časové ose najdeme hned několiko období, kdy docházelo ke zkreslování informací. Ať už to byla křesťanská církev pálící vědecké knihy, či cíleně řízená propaganda a potlačování nepohodlných informací fašisty nebo komunisty. Mediální masová komunikace je úzce spjata s médii. Maciej Ilowiecky a Tadeusz Zasepa 7 uvádí, že se jedná o společenskou komunikaci, která je artikulována prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize. Její podoba nejvíce závisí na tradici a kultuře celé společnosti, na stavu demokracie, stejně jako na etických 6 In Meyrowitz 2006, s Viz Ilowiecky a Zasepa 2003, s

12 principech lidí pracujících v médiích. Ideálním vzorem by bylo naplnění novinářského poslání vůči společnosti. Tento vzor však není zcela jednoduše splnitelný, neznamená to však, že není potřeba se o to snažit. Toto úsilí totiž zahrnuje užitečné povědomí o tom, jaký vliv mají masmédia na společenské vědomí. I přes to, že vědomosti samy o sobě neudělají z lidské bytosti bytost mravnou, mravnost musí využívat vědomostí. Zjednodušeně řečeno, musíme vědět, že je to způsob, kterým můžeme někoho ohrozit nebo učinit nešťastným. Ve smyslu manipulace v masmédiích se jedná o zkreslování zkreslená představa skutečnosti, kterou novináři či producenti zpráv díky určitému předvýběru potažmo způsobu prezentují v masových médií, stejně jako z toho vyplynuvší deformovaní divákova nebo čtenářova vnímání. Manipulace médií prováděná státem je v zemích, kde právě onen stát kontroluje a řídí tisk zcela běžná. V zemích, kde vládne svoboda tisku, je tento pojem chápán jako politický manévr. Ilowiecky a Zasepa 8 používá pro roli médií v konkrétních společnostech velmi vhodný příměr dvou zrcadel: masmédia jsou zrcadlem lidí a lidé jsou zrcadlem masmédií. Zrcadlo sice zobrazuje skutečnost, přesto ji více či méně deformuje. Proto je nutné vědět, co je zkresleno v našem obraze a co je zkreslené v odrazu reality, ve které se ocitáme. 2.1 METODY A ÚČINKY MANIPULACE Snaha o absolutní objektivitu a neutralitu médií naráží pochopitelně na své hranice a je samozřejmě v každé společnosti nedosažitelným ideálem. Žurnalisticky je totiž zcela nemožné informovat komplexně o každém dění; prezentaci zpráv ve všech souvislostech předchází nutné zpracování a příprava faktů pro jejich zveřejnění. Jistá manipulace je tedy už z technických důvodů neeliminovatelná. Výběr, místo a čas prezentovaných zpráv a faktů v médiích ovlivňuje to, co která společnost začne považovat za nejdůležitější událost a stane se prioritou pro celý národ. To vše má podstatný vliv na to, jak posluchači či čtenáři přemýšlejí a jaký význam faktům přisuzují. 8 Viz Ilowiecky a Zasepa 2003, s

13 2.1.1 OBJEKTIVITA INFORMACÍ Zpravodajství je založeno na výběru. Čas na zpravodajskou relaci je omezený, stejně jako počet stran v tištěném médiu. Tím, že redakce z pravidelného přísunu světových i domácích informací vybírá jen ty, které jsou z jejich hlediska důležité či zajímavé, postupuje neobjektivně. Objektivitu však nelze v tomto případě vnímat jako filozofický pojem, přesto by měl být výběr vyvážený, nestranný, podložený a korektní. Za objektivní jej můžeme považovat tehdy, pokud jsou fakta striktně oddělena od názorů novinářů potažmo redaktorů. To neplatí v případě, kdy se to od nich naopak očekává (sloupky, komentáře), a novináři tak mohou své názory a pocity směle vyjadřovat. Musí však být na první pohled zřejmé, že se jedná o názor, nikoliv o fakta. V případě diskuse nesmí být cítit příchuť žurnalistova vlastního hodnocení situace či zúčastněných protagonistů. Zcela zásadní je také schopnost nechat promluvit zástupce stran sporu a poskytnout jim, pokud je to možné, stejnou dobu pro svá vyjádření. Všechna prohlášení však musí být založena na skutečnostech, které jsou na něm prokazatelně nezávislé. V žádném případě tak nelze akceptovat smyšlené skutečnosti či důkazy. Na druhou stranu objektivita nevylučuje podporu nějakého názoru či faktu, pokud jsou používány metody, které jsou v souladu s profesionální etikou, například zcela jasným oddělením objektivní informace od vlastního názoru novináře nebo redakce SELEKCE INFORMACÍ Zásadním elementem objektivního zprostředkování zpráv a tím i případné manipulace, je selekce informací prezentovaná novináři. Velká část zpráv se nedostane před čtenáře, neboť je považována za informace nevýznamné, neúplné, příliš polemické nebo podle převládající představy bývají jednoduše už ze zlozvyku tříděny. Praktické hranice neutrality médií leží tam, kde je to pro novináře zcela nemožné, tedy psát o všech dostupných zprávách a informovat o vybraných faktech souvisejícím způsobem. Už však jen výběr informací, kterým náleží 13

14 být zveřejněny, podléhá výběru žurnalistů. Tato selekce jen upevňuje pochybnosti o objektivitě zprostředkovaných zpráv. Tím může docházet k tzv. rekonstrukci reality prostřednictvím médií, což může být vnímáno jako manipulace. Kvůli jednostranné selekci informací v médiích tak vzniká jakási karikatura. Ostatně i když jednotlivá ohlášení odpovídají skutečnosti, může být působení dezinformace cílené. Taková vědomá manipulace jednostranné prezentace zpráv je v rozporu s novinářskou etikou. Často se s ní však v praxi setkáváme. Na výběr zpráv pro zpravodajské vysílání má také velký vliv čas, neboť je jejich podstatou. Časovost je základní veličinou novosti i závažnosti dva hlavní faktory, které patří ve zpravodajství k nejoceňovanějším. Podle Denise McQuaila 9 posiluje časovost jednu z nejvýznamnějších vlastností komunikačních technologií schopnost překonávání bariery času stejně jako prostoru. Být první nebo mít takzvanou exkluzivní zprávu hraje při výběru a hledání priorit v novinách či zpravodajství důležitou úlohu. Mnohdy více než všechno ostatní DŮLEŽITOST INFORMACÍ I to může být, byť jen velmi subtilním, avšak velmi účinným instrumentem manipulace. Výzva pro žurnalistu leží v důležitosti, jež se přičítá rozdílným postojům a argumentům. Jeho povinností na jedné straně je poukázat na všechny relevantní postoje a argumenty, ale právě skrz tuto důležitost také ujasnit, že tyto argumenty mají rozdílnou podstatu. Pokud se mu to nepodaří, mluvíme tak o úmyslném zprostředkování informací. Pod tímto pojmem rozumíme zkreslené nebo nevyvážené zveřejnění faktů, které neodpovídá novinářské etice. Cíl a stupeň objektivního zprostředkování informací se stává v mnohých zemích kontroverzním tématem, kdy příčina podléhá praktickému, ale i teoretickému naturelu konkrétního státu. Jednotlivé noviny či vysílání vědomě zastupují určitou pozici a sympatizují s konkrétní politickou stranou nebo názorem. S tímto související zabarvení prezentace zpráv neoznačujeme jako manipulaci, ale jako svobodné vyjádření názoru redakce nebo celého vydavatelství. 9 Viz McQuail 2007, s

15 2.1.4 NESTRANNOST Pod tímto výrazem nacházíme soubor aktivit vedoucích k tomu, aby žádný názorový, myšlenkový ani umělecký proud nebyl zvýhodněn před ostatními. Absolutní nestrannost a vyhýbání se politickým komentářům se vyžaduje od veřejnoprávních televizí, které se tak stávají skoro vždy a všude politickým nástrojem nebo nástrojem nějaké nátlakové nebo zájmové skupiny. Vztahy mezi společností a médii bývají totiž často zprostředkovány těmito spíše neoficiálními, přesto mnohdy organizovanými skupinami 10. Ty se často snaží přímo ovlivnit činnost médií a zejména vymezit limity, které určují, co smějí média publikovat. Může jít o nejrůznější náboženská, profesní či politická uskupení. Jejich témata pak často souvisejí s morálkou, domnělou politickou předpojatostí a zastoupení menšin. Například ve Spojených státech je na média vyvíjen velký tlak, aby byla pozitivní vůči menšinám všeho druhu a citlivější k potřebám zranitelným skupin, jako jsou děti, chudí, postižení, lidé bez domova nebo duševně nemocní 11. Přesto jsou média v reakci na takový tlak obyčejně opatrná a v ústupcích ze své autonomie zdrženlivá VYVÁŽENOST A PROSTOR Omezený prostor pro každou jednotlivou zprávu má za následek skutečnost, že některé problémy nelze převést do tak krátkého časového úseku. Tvůrce spotu pak stojí před otázkou, zda je možné vynechat některé souvislosti, aniž by utrpěla objektivita. Čas na podávání informací omezuje především televizní a rozhlasové zpravodajství. Naopak v tisku je místo definováno pouze plochou. Proto je zpravodajství v novinách obsáhlejší a ve svém důsledku komplexnější. Omezí-li se divák při čerpání informací pouze na televizní zpravodajství, bude s velkou pravděpodobností ochuzen nejen o souvislosti a detaily vysílaných zpráv, ale dokonce se o některých událostech nedozví vůbec. 10 Viz McQuail 2007, s In McQuail

16 McQuail 12 uvádí, že prostorové vztahy mají na tok a výběr zpráv značný vliv, míněno ve smyslu fyzické vzdálenosti. Čím blíže místu, kde předpokládané publikum žije, se událost odehrála, tím pravděpodobněji bude zaznamenána. Fyzická vzdálenost jako rozhodující faktor však může být potlačena, pokud k tomu přispějí jiné faktory, jako například moc nebo vlastní charakter události její rozsah nebo negativita. Vedle možnosti pozorovat existuje ještě požadavek na objektivní zpravodajství, jež praví, že důkazem pravdivosti je určení místa, kde k události došlo. Událost, u níž nemůžeme ověřit místo konání, je podle McQuaila 13 neudálost. 12 Viz McQuail 2007, s In McQuail

17 3 SÍLA SLOVA Podle Viktora Farkase 14 je naše chápání světa neodmyslitelně spojeno s jazykem. Západní jazyky jsou obzvlášť dobře uzpůsobeny pro přenos propagandy, protože jsou svojí nejhlubší strukturou založeny binárně (ano/ne podobně jako počítač). Odpovídá to našemu způsobu myšlení, který směřuje ke kategorizování reality do protikladných archetypů: černá/bílá, dobro/zlo, my/oni, mužské/ženské, pravda/lež, tělo/duše, příčina/následek, láska/nenávist atd. Tento analytický způsob pozorování velmi napomáhá při odhalování záhad přírody, ale svádí bohužel k myšlení v absolutních veličinách i při komplexním stavu věci. Psychologové hovoří o tom, že se z jazyka může stát svěrací kazajka a právě do ní nás chce navléci již zmiňovaná propaganda. Adolf Hitler 15 se vyjádřil, že v propagandě nemají rozmanité odstíny místo; musí být buď pozitivní, nebo negativní. Podle něj tajní nebo méně utajení svůdci nemají už ze své podstaty zájem rozšiřovat úhel pohledu, naopak se snaží omezovat jej a polarizovat do konečného efektu. Masy rozhodně nemají myslet, ale mají se orientovat na jednoduché formule, symboly a hesla. Farkas 16 uvádí, že ve skutečnosti začíná manipulace hned prvním vysloveným nebo vytištěným slovem, a to ve všech oblastech. Před zavedením rozhlasu a televize bylo zapotřebí pořádat náročná masová shromáždění. Technický pokrok umožňuje dosáhnout téměř na každého občana, který navíc očekává, že ho někdo povede. Už William Shakespeare ve svém díle Julius Caesar mistrovsky ukázal, jak je snadné v průběhu jediného veřejného shromáždění dokonale zvrátit postoj velkého množství posluchačů, a to dokonce dvakrát. Je to dodnes nepřekonaný příklad mechanismů zcela platných a aktivních také v současnosti. Po zavraždění diktátora Caesara lid zuří a požaduje hlavy vrahů, především tu Brutovu. Ten vystoupí a žádá o slovo. Lid protestuje, přesto naslouchá. Brutus v obratném proslovu vysloví, že právě on musel spolu s ostatními atentátníky zbavit Řím zlého tyrana, který zamýšlel provést státu a 14 Viz Farkas 2006, s In Farkas Viz Farkas 2006, s

18 lidu to nejhorší. Nálada davu se začne náhle obracet. Posluchači jsou získáni na jeho stranu, zaznívá provolávání slávy. V tu chvíli se na scéně objeví Marcus Antonius, jemuž Brutus navzdory výslovné radě ostatních spiklenců dovolí, aby pronesl Caesarův nekrolog. Marcus Antonius je přijat s nevolí, lid mu nechce naslouchat. Následuje proslov, ve kterém Antonius několikrát zopakuje známou formulaci o tom, že Brutus byl ctihodný muž, jejímž prostřednictvím tak vědomě docílí naprosto opačného účinku. Když Marcus Antonius na konci své plamenné řeči vzpomene, že Caesar učinil římský lid svým dědicem, v chátře už to dokonale vře. Znovu požadují hlavy spiklenců, především Brutovu. Vrtkavá je přízeň lidu a snadno ji lze ovlivnit pomocí rozmanitých forem mocného nástroje slova/jazyka. Výše uvedeným příkladem manipulace pomocí mistrného ovládání slova jsem se inspirovala u Farkase 17. U Ilowieckiho a Zasepy 18 se dokonce dočteme, že z víry v účinnost slova se zrodila propaganda. Termín propaganda pochází z latinského slova propagare, což v prvotním významu znamenalo rozšiřovat, štěpit a týkalo se především pěstování vinné révy. Později se tento význam změnil a zasáhl do oblasti rozšiřování idejí, obzvláště křesťanské víry stále chápáno v pozitivním smyslu slova. Když se však propagandy zmocnila politická moc, stala se jejím nástrojem s negativním dopadem na prosazování cílů, myšlenek a vnucování názorů, které jsou výhodné pouze pro vládce potažmo jiné zájmové skupiny. Základem propagandy je ovlivňování slovem a obrazem. Paradoxně právě to je podstatou masmédií, avšak ne každé působení slova a obrazu je propagandou. Největšího rozmachu dosáhla v totalitních systémech dvacátého století za nacismu a komunismu. Propaganda se sama o sobě stala systémem, který zotročoval mysl nejen slovem či obrazem, ale především vnucoval určité formy veřejného života na základě moci a lží. V důsledku toho vznikla totalitní cenzura, která měla vliv na dějiny, neboť zasahovala do obsahů textů, které v těch dobách vznikaly. Stejně tak ovlivňovala obsah archivních materiálů, fotografií, umění, hudby a uplatňovala nejen zákazy, ale naopak i příkazy ohledně správného a vhodného vnímání reality. 17 In Farkas Viz Ilowiecky a Zasepa 2003, s

19 3.1 VOLBA ŘEČI Použití slov s pozitivním či naopak negativním zabarvením místo neutrálních synonym za účelem ovlivnění čtenáře je přípustné. Jsou-li témata sporná, závisí také na způsobu, jakým politické strany označují stav věci. I tato skutečnost může mít manipulativní charakter. Masová média naráží, i přes technické možnosti celosvětového šíření, na zásadní překážku řeč. I kosmopolitní národ, který je mnohotvárný právě díky své geografické, jazykové, kulturní i genetické podobě, může být od společného informačního zdroje tzv. odstřihnut. Zde totiž vytváří nepřeložená řeč bariéru pro diskusi a mínění ve světovém měřítku, třebaže média mohou svobodně informovat navzdory třídním, politickým nebo regionálním hranicím. Tak se totiž nabízí překladateli možnost k manipulaci, neboť je to právě on, kdo si volí vhodná slova pro svůj překlad. Řeč by mohla působit jako politický faktor v masových prostředcích, a to především ve společnostech, které disponují velmi různorodým jazykem. Volba řeči v masových médiích může představovat manipulaci ve smyslu skupinového zkreslení informací, jež touto řečí hovoří, a tím vytváří nevýhodu pro skupinu, hovořící řečí jinou. Kvůli celosvětovému rozšíření anglického jazyka jako komunikačního prostředku bývají často kritizována a označována americká a anglicky hovořící média jako publicistická, a tím manipulativní. 19

20 4 MANIPULÁTOŘI Je lež běžnou součástí novinářské práce? Odpověď na danou otázku bude znít ano, pokud se lež stala tolerovanou součástí komunikace ve veřejném prostoru, musí být tedy i součástí novinářské práce. Podstatnější otázkou však zůstává, zda je nastaven provoz jednotlivých sdělovacích prostředků tak, aby uměla média lžím vzdorovat, aby je uměla důsledně odhalovat. Zdá se, že obzvláště u nás žádný tzv. detektor neexistuje. To je na dnešním stavu médií to nejnebezpečnější. Naše sdělovací prostředky zjevně promarnily šanci, aby se etablovaly jako čtvrtá mocnost ve státě, aby politikům dokázaly, že se nevyplácí lhát, neboť to znamená konec jejich kariéry. Politici se zatím ještě nemusí namáhat s jasnou argumentací ani se nemusí ze svých činů voličům denně zodpovídat. Stačí jim jen pochopit způsob produkování zpráv a článků. Některá média už ani nepředstírají hledání pravdy, ale jen více či míně inscenují určité efekty. John Kenneth Galbraith tvrdí, že jedním z hlavních pramenů moci je kontrola nad tím, čemu lidé věří 19. A to nejen ve smyslu náboženském, ale ve smyslu kontroly postojů, mínění a chování. Je nasnadě, jakou úlohu mohou sehrát masmédia, především televize. Pro média se tedy stávají důležité nejen politické podmínky, ale také ty, které určuje trh, a to i v případě, že za mocí můžeme spatřovat sílu peněz. Novináři tak musí etiku svého povolání uznat za nadřazenou nad zájmy vlastníků či majitelů masmédií, politiků stejně jako nad své vlastní zájmy. 4.1 NOVINÁŘI Informační sdělení nastává primárně prostřednictvím samotného novináře. Ten může vytvořit určitou situaci, v rámci rozhovoru nachytat své partnery a tím porušit zákon, aby tak mohl názorně demonstrovat negativní společenské jevy, nekompetentnost institucí, korupci, byrokracii nebo nedostatek právního systému či nesmyslnost některých předpisů. V takovém případě jedná novinář s dobrým úmyslem, avšak nabízí se otázka, do jaké míry jsou vyvolané situace objektivní, a 19 In Ilowiecky a Zasepa 2003, s

21 zda nezašel za hranici etiky 20. Dvouznačnost novinářské provokace dokládají Ilowiecky a Zasepa následujícím příkladem 21. Reportéři, kteří připravují pro jednu soukromou televizní stanici talkshock 22, pozvali do diskuse mladé lidi z jedné krajně levicové strany (komunistické činnost takovýchto skupin je v Polsku zakázaná stejně jako fašismus). Šikovnou provokací otázek přivedli své hosty k doznání, že mají v úmyslu svrhnout demokracii v Polské republice, což se podle polských zákonů trestá jako protistátní činnost. V tom okamžiku vstal z publika ve studiu divák, představil se jako důstojník Úřadu ochrany státu a mobilním telefonem přivolal policii. Policejní hlídka, před zraky televizních diváků, zajistila vzdorující a velmi vystrašené mladé komunisty. Publikum ve studiu se rozdělilo jedni reagovali potleskem, jiní byli pobouřeni. Po vysílání mnoho rozhořčených diváků telefonovalo ředitelství televizní stanice (mezi televizními diváky byli i funkcionáři policie a Úřadu ochrany státu UOP). Tvrdili, že v takových programech nemá co dělat policie a zatýkání před televizními diváky je absolutně nepřijatelné. Až po několika dnech ostrých reakcí masmédií a diváků reportéři odpovědni za talkshock přiznali, že celá scéna byla naplánovaná jako provokace, důstojník UOP byl najatý herec a mladí lidé byli propuštěni ihned po vyvedení ze studia. Jenže diváci o tom byli informováni až po určitém čase a mladí účastníci programu byli pokoření (ukázali nezkušenost a skutečný strach). 20 Viz Ilowiecky a Zasepa 2003, s Viz Ilowiecky a Zasepa 2003, s In Ilowiecky a Zasepa 2003, s. 52. Scénický program, který vznikl v USA. Základem je rozhovor s pozvanými hosty, velmi často za přítomnosti diváků přímo ve studiu. Moderátoři vymýšlejí pro hosty různé pasti a diváci ve studiu nebo doma mohou sledovat jejich reakce. Cílem těchto relací, zacházejících často až do krajností, je šokovat diváky. 21

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Miriam Sedláčková Číslo Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.14 Název Informační zdroje

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška Profesní etické kodexy Přednáška 5.4. 2009 Úvod Etický kodex je jednou z charakteristik, které patří k jakékoli profesi Diskuse: splňuje sociální práce základní charakteristiky profese? Charakteristika

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické a vnímání mediálních sdělení 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě oznámení, kritické ; TV - diskuse

Více

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou 2010 Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou MOTTO: HONOR, REVENTIA, JUSTITIA (Čest, úcta, spravedlnost) Preambule Povolání strážníka obecní a městské policie je velmi náročné, a to nejen

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení PANT Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou IČ: 22667393, DIČ: CZ22667393 Tel.: +420 602 764 931, email: info@pant.cz Bank. spojení:

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Obranné zpravodajství Vlivové zpravodajství

Obranné zpravodajství Vlivové zpravodajství Vlivové zpravodajství Elicitace Business Intelligence- Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL 1 CI Směry CI Ofenzivní (aktivní) zpravodajství Obranné Vlivové Jsou ve vzájemných vztazích Business Intelligence-

Více

Politická reklama. omezená zákonná omezení

Politická reklama. omezená zákonná omezení Konference Regulace českých médií II. 27. 28. listopadu 2014 4. Politika, volební kampaně a politický marketing Politická reklama vs. omezená zákonná omezení Milan Bouška Pro potřeby Evropského soudu

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s.

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s. ETICKÝ KODEX Havlíčkův kraj, o.p.s. Jak se pozná etické chování? Etika není matematika, neexistuje v ní jediný správný výklad, a tak mohou být značné rozdíly v chápání etiky. Rozeznat odpověď na to, co

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz ::

Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích. Přednáška 06. 1. PaedDr.Emil Hanousek,CSc., 14002@mail.vsfs.cz :: Legislativa a etické kodexy pro práci mluvčích Přednáška 06 1. Hlavní zákony 483/1991 o České televizi 484/1991 o Českém rozhlase 517/1992 o ČTK 046/2002 o právech a povinnostech při vydávání periodického

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 6 PhDr. Jana Novotná Etika pojem odvozen od řeckého slova ethos, což je mrav, zvyk, nebo obyčej etika se zabývá správným, nebo obvyklým chováním a jednáním v lidské společnosti Vývoj

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR:

Deník SVOBODNÝ MONITOR: www.svobodnymonitor.cz Deník SVOBODNÝ MONITOR: ZÁKLADNÍ INFORMACE a PŘEDPLATNÉ 2015 Deník SVOBODNÝ MONITOR = Internetový deník (www.svobodnymonitor.cz) = Mobilní verze (smartphone) = Tabletová verze (tablet)

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 65/2013 č.j.: 65/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 60 ze dne 30.01.2013 Koncepce Radniční noviny - listy městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1.

Více

Veřejnost o výzkumech veřejného mínění Gabriela Šamanová

Veřejnost o výzkumech veřejného mínění Gabriela Šamanová Veřejnost o výzkumech veřejného mínění Gabriela Šamanová Nahlížení pojmu veřejnost prošlo složitým historickým vývojem. Velmi zjednodušeně řečeno z původního významu veřejnosti jako společenské elity složené

Více

Hodnocení zpravodajství

Hodnocení zpravodajství Hodnocení zpravodajství Připraveno exkluzivně pro Českou televizi Březen 2013 TNS Aisa 1 Pozadí výzkumu 2 Pozadí výzkumu Výzkum byl realizován prostřednictvím panelu domácností mymap, dotazování probíhalo

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 25. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_331 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Informace versus dezinformace. PhDr. Lucie Strašíková Říjen 2017

Informace versus dezinformace. PhDr. Lucie Strašíková Říjen 2017 Informace versus dezinformace PhDr. Lucie Strašíková Říjen 2017 Informační exploze 90. léta 20. století Práce s informacemi měla pravidla Doba informační exploze Nelze sledovat všechny informační toky

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů,

Co je Halas? zpracovává zpravodajskou i publicistickou. lze nalézt pestrou škálu rubrik a žánrů od zpravodajství a komentářů, Co je Halas? Halas je časopis studentů Fakulty sociálních studií. Jedná se o studentské nezávislé médium vydávané občanským sdružením Halas o.s., které tvoří studenti žurnalistiky a sociálních věd. Halas

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Jak internet mění přístup ke zpravodajství

Jak internet mění přístup ke zpravodajství Jak internet mění přístup ke zpravodajství MEDIARESEARCH/ Nielsen Admosphere Jsme významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem produktů a služeb v oblasti marketingových a mediálních výzkumů, analýzy

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců

15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců 15.9.2 Strana 1 15.9.2 Sledování, odposlech a další formy monitoringu zaměstnanců Zákoník práce výslovně počítá s možností zaměstnavatele použít

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

CZ

CZ Česká unie neslyšících Dlouhá třída 37, 110 00 Praha 1 č. j.: MN 75/2016 Datum: 22.12.2016 OTEVŘENÝ DOPIS Oznámení o porušení práv diváků se sluchovým postižením ze strany televizní společnosti Nova CET

Více

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika 13.10.2016 Etická dimenze základních ekonomických problémů Člověk vnímá svět jako hodnotový systém Jeho jednání je korigováno hodnotovým kontextem Tato korekce

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Etický kodex. Schváleno na jednání správní rady v Praze dne / 5

Etický kodex. Schváleno na jednání správní rady v Praze dne / 5 ETICKÝ KODEX Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú. Sp. zn.: 102-026/2016 Autor: Správní rada Datum schválení: 29. 6. 2016 Verze: 2. Razítko a podpis: JUDr. Petr Kožmín předseda správní

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Základní pojmy audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Základní pojmy audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MENDELU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Úvod do vizuální komunikace Základní pojmy vizuální komunikace

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Hodnocení informací v médiích

Hodnocení informací v médiích TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení informací v médiích Technické parametry

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

7 návyků vysoce efektivních lidí

7 návyků vysoce efektivních lidí 7 návyků vysoce efektivních lidí 1. Návyk: Buďte proaktivní 2. Návyk: Začínejte s myšlenkou na konec 3. Návyk: Dejte přednost důležitým věcem 4. Návyk: Myslete způsobem výhra/výhra 5. Návyk: Nejdříve se

Více

Autor: Adam Jarchovský a kol.

Autor: Adam Jarchovský a kol. ETICKÝ KODEX LEKTORŮ SOCIAL CIRKUSU Autor: Adam Jarchovský a kol. social circus network 2 Úvod Vytvoření českého etického kodexu lektorů social cirkusu je žádoucí vzhledem k absenci formulace obecných

Více

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař

KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ. Filip Kuchař KAŽDÝ JSME JINÝ, ALE VŠICHNI ŘÍDÍME ŠKOLSTVÍ Filip Kuchař Proč toto téma? Podmětem jeden z výsledků kulatého stolu CŠM z 12.2011 Pedagogický výzkum a pedagogická praxe soulad, antipatie či lhostejnost?

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu - 2. stupeň Obsahové, časové a organizační zařazení Předmět Občanská výchova je realizován v 6., 7. A 9. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá v kmenové nebo multimediální

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014 VNITŘNÍ PŘEDPIS Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Etický kodex (dále jen Kodex ) je vydán v působnosti Krajského úřadu

Více

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016 ov0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 0 1 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více