(Kontrakt č. FI6W-CT ) PREZENTACE PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU"

Transkript

1 (Kontrakt č. FI6W-CT ) PREZENTACE PROJEKTU INŽENÝRSKÁ STUDIE a UKÁZKA PROJEKTOVANÝCH ŘEŠENÍ ÚLOŽIŠTĚ Stránka 1 z 10

2 Úvod Trvalé hlubinné uložení vysoce radioaktivního a dlouhodobého radioaktivního odpadu a také vyhořelého jaderného paliva bylo v posledních 30 letech studováno různými organizacemi, zejména agenturami pro radioaktivní odpad a velkými výzkumnými organizacemi. Z vědeckého a technického hlediska práce týkající se uskutečnitelnosti trvalého hlubinného uložení dosáhly již velmi vysokého stupně dokončení (zralosti) a proto tyto práce poskytly cenné údaje pro všechny následné analýzy bezpečnosti. Tyto práce na uskutečnitelnosti projektu musí být nyní doplněny inženýrským a technologickým výzkumem, zejména s ohledem na: konstrukci úložiště, zahrnující takové podzemní činnosti, jako je vrtání šachet, výkop a obložení tunelů a chodeb, vybavení komor a chodeb pro odpady, atd., přepravu obalů s odpadem z povrchu do podzemí a jejich uložení v komorách a chodbách pro odpady, uzavření komor a chodeb pro odpady, včetně utěsnění a zasypání, celkové řešení na povrchu a v podzemí řízení různých činností včetně personálu, hloubení a stavebních materiálů, obalů odpadu, větrání, atd. v důlním a/nebo jaderném prostředí. Charakter a rozsah projektu Integrovaný projekt známý jako ESDRED je společným výzkumným programem velkých národních agentur pro nakládání s radioaktivními odpady (nebo dceřiných organizací těchto agentur) a výzkumných pracovišť reprezentujících devět evropských zemí. ESDRED, jako součást 6. rámcového programu Evropské Unie (EU) Euratom pro jaderný výzkum a výcvik (v letech ) představuje velký krok vpřed k vytvoření kvalitního technického základu pro prokázání bezpečnosti uložení vyhořelého paliva a jiných vysoce aktivních a dlouhodobých radioaktivních odpadů v hlubokých geologických vrstvách (stovky metrů pod Stránka 2 z 10

3 povrchem) a pro podporu vývoje běžného evropského stanoviska k hlavním problémům týkajícím se nakládání s radioaktivním odpadem a s jeho uložením. Aby bylo možno identifikovat klíčové technologické problémy, byly posouzeny různé činnosti spojené s konstrukcí a uzavřením úložiště s ohledem na stávající nebo snadno přizpůsobitelné technologie, které jsou k dispozici v důlním, stavebním a jaderném inženýrství. Výsledky tohoto průzkumu jsou následující: výstavba, provoz a uzavření podzemního úložiště vyžaduje nejen dobře zvládnuté know-how, vyvinuté do této doby v běžném důlním a stavebním inženýrství, ale také specifická technologická řešení spojená s ochranou proti záření a s požadavky na bezpečnost práce při provozu jadrného zařízení. je zapotřebí provést důkladný průzkum a následně demonstrovat provádění jaderných činností v podzemí Činnosti Projekt ESDRED má celkový rozpočet 18,7 milionů euro, z nichž 7,3 milionu pochází z rámcového programu EU. Konečným cílem pětiletého projektu je demonstrovat (v souladu s požadavky na provozní a dlouhodobou bezpečnost, na možnost opětovného vyzdvižení a na monitorování) technické proveditelnosti v průmyslovém měřítku takových činností jako jsou (viz obrázek níže): - technologie konstrukce nárazníkové výplně (bufferu) pro koncepci horizontálního uložení (modul #1) - technologie přepravy obalu s odpadem a jeho uložení pro horizontální a vertikální koncepci uložení (modul #2) - technologie umístění těžkých nákladů při koncepci horizontálního uložení (modul #3) Stránka 3 z 10

4 - použití specifického cementu o nízkém ph a techniky nastříkání betonu pro vybudování těsnících zátek komor nebo chodeb pro odpad a/nebo zesílení podzemních struktur a obložení stěn (modul #4). Legenda k obrázku: Konstrukce bufferu Přeprava a umístění obalu s odpadem ZAŘÍZENÍ NA POVRCHU ZAŘÍZENÍ V PODZEMÍ ŠACHTY Umístění těžkého nákladu Těsnící zátka Stránka 4 z 10

5 Podrobnosti generické koncepce umístění (při horizontálním uložení) spolu s jejími různými složkami Legenda k obrázku: Koncepce uložení Zásyp Mechanická zátka Utěsnění Bentonit Kontejner (obal) Ukládací tunel Stránka 5 z 10

6 Nákres umístění těžkého nákladu pomocí technologie kapalinového polštáře pro koncepci horizontálního uložení Legenda k obrázku Krok 1: náklad spočívá na zvedacím zařízení Krok 2: Přes zvedací zařízení je natlačena tlaková kapalina a náklad se nadzvedne Krok 3: Jakmile je náklad nadzvednut kapalinovým polštářem, sníží se tření a je možno malou silou pohybovat horizontálně nákladem Stránka 6 z 10

7 Doplňkové činnosti zahrnují vyškolení techniků a odborného personálu, příspěvek na výchovu studentů a mladých vědeckých pracovníků, šíření a publikování výsledků projektu zainteresovaným stranám včetně veřejnosti, a koordinace práce mezi různými projektovými inženýrskými a vývojovými činnostmi. Významná část tohoto vyškolení a výchovy bude věnována novým členským státům Evropské unie. Bude to organizováno hlavně formou pracovního přeřazení a/nebo seminářů. Očekávané výsledky Konečným cílem demonstračních aktivit ESDRED je vyrobení a pracovní předvedení první generace prototypů ve skutečné velikosti všude tam, kde to je možné. Demonstrační činnosti prováděné v podzemních výzkumných laboratořích (Underground Research Laboratories, URL) budou sloužit jako základ pro budoucí vývoj provozních průmyslových řešení (prototypy, poloprovozní modely) ve vybraných lokalitách, které mají být konečnými úložišti. Společenské dopady Uznává se, že jaderná energie poskytuje elektřinu bez emisí oxidu uhličitého (CO 2 ), plynu, který je odpovědný za globální oteplování. Ovšem nakládání s radioaktivním odpadem z jaderného palivového cyklu [minulého, současného a budoucího] je klíčovým problémem pro pokračující a budoucí využití jaderné energie. Aby byla tato perspektiva úspěšná, je třeba pro nakládání s radioaktivními odpady nalézt bezpečné, trvalé a pro veřejnost přijatelné řešení. Ukládání vysoce radioaktivního a dlouhodobého radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva do hlubinných podzemních úložišť Stránka 7 z 10

8 považují mezinárodní techničtí odborníci obecně za nejvhodnější způsob nakládání s tímto odpadem. ESDRED má demonstrovat, že jsou k dispozici proveditelné technologie pro realizaci trvalého hlubinného úložiště, čímž přispívají k vytvoření důvěry všech vlastníků a obecně veřejnosti, v rozumnost této volby nakládání s odpady. Ačkoliv se koncepce ukládání liší země od země, například v závislosti na typu odpadu, který se má ukládat a/nebo na charakteru hostitelské horniny, vypracování studie ESDRED podtrhlo řadu společných prvků, které jsou důležité pro různé evropské agentury pro nakládání s odpady. Zahrnují, mezi jiným, přepravu těžkých obalových souborů na odpady a technologie umístění obalů s odpady, jejich případné opětovné vyzdvižení, konstrukci bufferu, monitorovací činnosti a obložení a utěsnění komor/chodeb na ukládání pomocí speciálních druhů cementů. Informace pro vlastníky a veřejnost Nakládání s radioaktivním odpadem je také společenským problémem a jako takový se týká širokého spektra zainteresovaných stran, existujícího vedle obvyklé skupiny výzkumných pracovníků a realizátorů. Tito, zejména s ohledem na proces rozhodování o umístění, budou zahrnovat celonárodní a místní politické představitele, dozorčí výbory vlastníků, společnosti pro ochranu životního prostředí, jako jsou NGO (nevládní organizace) a celkově veřejnost. Tým projektu ESDRED je na požádání k dispozici zainteresovaným stranám pro prezentování a objasnění cílů a problémů tohoto projektu. Webové stránky ESDRED poskytují informace na různých úrovních podrobnosti, a tímto způsobem upravené pro různé posluchače, zejména ve formě krátkých abstrakt až po úplný popis technických činností, jak jsou popsány v kontraktu mezi Evropskou komisí a smluvními stranami. Stránka 8 z 10

9 Adresa webových stránek projektu ESDRED a kontaktní údaje Webové stránky: Seznam spoluúčastníků Agentury pro nakládání s radioaktivním odpadem: ANDRA, Francie ENRESA, Španělsko NAGRA, Švýcarsko NIREX, Spojené království ONDRAF/NIRAS, Belgie POSIVA, Finsko SKB, Švédsko R&D technologické organizace: AITEMIN, Španělsko CSIC, Španělsko DBE TECHNOLOGY, Německo ESV EURIDICE EIG, Belgie GRS, Německo NRG, Nizozemí Vedoucí technologických modulů: ONDRAF/NIRAS (Belgie) pro modul #1, DBE TECHNOLOGY (Německo) pro modul #2 SKB (Švédsko) pro modul #3 ENRESA (Španělsko) pro modul #4 Informace o kontraktu Období: Od února 2004 do ledna 2009 Rozpočet: Celkové náklady na projekt: 18,7 milionu Příspěvek EC: 7,3 milionu Stránka 9 z 10

10 Pracovníci EC dohlížející na projekt Pánové Michel RAYNAL a Christophe DAVIES Evropská komise Research Directorate-General MO75 5/45 B-1049 Brussels Belgie Koordinátor Andra, Agence national pour la gestion des déchets radioactifs DP/TE Engineering Department Project Division 1/7 rue Jean Monnet, Parc de la Croix Blanche CHATENAY-MALABRY Cedex Francie Telefon: Fax: Všechna práva a copyright vyhrazena. Jakékoliv sdělení nebo reprodukce tohoto dokumentu a jakékoliv sdělení nebo použití jeho obsahu bez výslovného povolení jsou zakázány. Stránka 10 z 10

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Technická zpráva REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Listopad

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Geologické průzkumy nejsou pro obce důvodem k obavám

Geologické průzkumy nejsou pro obce důvodem k obavám Zprávy ze správy Prosinec 2013 7. Geologické průzkumy nejsou pro obce důvodem k obavám Geologické průzkumy jsou běžnou součástí příprav každé větší stavby. Existuje řada typů geologických prací, lišících

Více

Zprávy ze správy. První etapa geologických prací proběhne společně. Září 2013. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Cesta jaderného paliva

Zprávy ze správy. První etapa geologických prací proběhne společně. Září 2013. Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů. Cesta jaderného paliva Zprávy ze správy Zpravodaj Správy úložišť radioaktivních odpadů Září 2013 6. První etapa geologických prací proběhne společně na všech lokalitách Správa úložišť rozdělila geologické průzkumy spojené s

Více

Program ESPON 2013. Programový manuál

Program ESPON 2013. Programový manuál Program ESPON 2013 Verze, na níž se usnesl Monitorovací výbor dne 17. dubna 2009 (Pozměněná usnesením Monitorovacího výboru ze dne 15. května 2009) EVROPSKÁ UNIE Částečné financování Evropským fondem pro

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

skleníkových plynů či utlumení sektoru obnovitelných zdrojů energie? Elektroenergetika postavená z 80 až 90 % na robustních, obtížně regulovatelných

skleníkových plynů či utlumení sektoru obnovitelných zdrojů energie? Elektroenergetika postavená z 80 až 90 % na robustních, obtížně regulovatelných 1, 2/2011 1, 2/11 Česká atomová budoucnost? Ministerstvo průmyslu se svým návrhem nové státní energetické koncepce České republiky hledící až do roku 2060 vzbudilo pozornost nejenom odborné veřejnosti.

Více

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Úvodní ustanovení Díl 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU UDRŽITELNÁ ENERGETIKA (Sustainable Energy) ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU Obsah Použité zkratky... 3 Stručně o projektu... 4 1. Úvod... 5 2. Historie projektu... 6 3. Cíle projektu... 7 4. Struktura a obsah

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 01.07.1999 COM(1999) 344 final SDĚLENÍ KOMISE STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM ---------- Směrnice pro programy na období 2000-06 1 ÚVOD Účel

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ. PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 17.4.2014 Úřední věstník Evropské unie L 116/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. března 2014 o přijetí víceletého pracovního programu LIFE na období 2014 2017 (Text

Více

Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Nástroje pro tvůrce politik

Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Nástroje pro tvůrce politik Hledání cest pro přechod k budovám s téměř nulovou spotřebou energie Nástroje pro tvůrce politik Napsali projektoví partneři projektu ENTRANZE Lukas Kranzl (project coordinator) Agne Toleikyte Andreas

Více

Implementační akční plán v energetice

Implementační akční plán v energetice Implementační akční plán v energetice Verze 1 (18.12.2012) Zpracoval: Tým pro IAP 20.12.2012 1 Obsah 1. Úvod... 10 2. Tematická oblast 1: Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích... 12 2.1 Podoblast

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise

Fact Sheet PŘÍSTUP LEADER. Základní příručka. Evropská komise Fact Sheet Evropská komise PŘÍSTUP LEADER Základní příručka PŘÍSTUP LEADER Základní příručka Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě [Skriv tekst] Klíčová zjištění a doporučení, pokud jde o Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě Zpráva podskupiny Evropské komise pro systémy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Základní principy OECD pro prevenci chemických havárií, havarijní připravenost a zásahy

Základní principy OECD pro prevenci chemických havárií, havarijní připravenost a zásahy Základní principy OECD pro prevenci chemických havárií, havarijní připravenost a zásahy Návod pro průmysl (včetně managementu podniků a pracovníky), správní úřady, obce a ostatní zainteresované subjekty

Více

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Analýza území ČR Fáze regionálního mapování ZPRÁVA část A zak.č. 02-002-100 03/2003 Zpracovatel dokumentace: ENERGOPRŮZKUM PRAHA, Pod svahem 757/11, 147 00 Praha

Více