Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce Hana Vedralová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2012 Hana Vedralová"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2012 Hana Vedralová

2

3 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Arts Management Název bakalářské práce: Světový fenomén tradičního papírového divadla - možnosti prezentace a popularizace českého loutkářství v ČR a ve světě Autor bakalářské práce: Vedoucí bakalářské práce: Hana Vedralová PhDr. Zuzana Malcová

4

5 P r o h l á š e n í Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Světový fenomén tradičního papírového divadla - možnosti prezentace a popularizace českého loutkářství v ČR a ve světě vypracoval/a samostatně s využitím literatury a informací, na něž odkazuji. V Praze dne 28. května 2012 Podpis

6

7 Název bakalářské práce: Světový fenomén tradičního papírového divadla - možnosti prezentace a popularizace českého loutkářství v ČR a ve světě Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je popsat historii a současnost divadelní formy papírového divadla, představit festivaly, které se mu věnují a nastínit cesty vzájemného ovlivňování světové tradice papírového divadla a českého loutkářství a možnosti jejich popularizace. Vzhledem k tomu, že česká loutkářská tradice je známá po celém světě a usiluje o zapsání na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, práce popisuje i platnou legislativu UNESCO, která se nemateriálního dědictví týká. Klíčová slova: papírové divadlo, loutky, loutkářství, tradice, festival

8 Title of the Bachelor s Thesis: The world phenomenon of traditional paper theatre the possibilities of presentation and popularization of the Czech puppetery in CZ and in the world Abstract: Model theatre is much more than a historic toy for children. Due to the absence of photography in the early nineteenth century, it is also an important reflection of the social life of the middleclass and plays a significant role in the documentation of contemporary theatre. Czech tradition of puppetry is famous all over the world and aspires to be registered in the Intangible Cultural Heritage List of UNESCO. This thesis should introduce basic facts about this theatrical genre, present model theatre history and its presence world paper festivals and uncover its today importance. Other aim of this thesis is to describe the current legislation of UNESCO in relation to intangible cultural heritage and the possibility of influencing and mutual enriching of Czech puppetry and this world theatrical form the paper theatre. Key words: Paper model theatre, Czech puppetry, traditions, festivals

9 Obsah ÚVOD ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ V SOUVISLOSTI S PAPÍROVÝM DIVADLEM POPIS PAPÍROVÉHO DIVADLA HISTORIE PAPÍROVÉHO DIVADLA ANGLIE: Juvenile Drama, Toy Theatre, Model Theatre Počátky: William West versus I. K. Green I. K. Green ( ) A. Park Hodgson and Company The Skelt family W. G. Webb ( ) a H. J. Webb ( ) John Redington Benjamin Pollock ( ), Benjamin Pollock Limited ( ), Pollock s Toy Museum Časopis Boys of England NĚMECKO: Papiertheater Joseph Scholz Joseph F. Schreiber ( ) DÁNSKO: Dukketeater Alfred Jacobsen FRANCIE: Imaginerie Français RAKOUSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE: Teatro Italiano ŠVÉDSKO A NORSKO HOLANDSKO SEVERNÍ AMERIKA Scott and Co., Seltz s American Boys Theatre JAPONSKO Kumitate SVĚTOVÉ FESTIVALY VĚNOVANÉ PAPÍROVÉMU DIVADLU PREETZER PAPIERTHEATRETREFFEN Setkání papírových divadel v Preetzu... 30

10 RENCONTRES INTERNATIONALES DE THÉÂTRES DE PAPIER Mezinárodní setkání papírových divadel INTERNATIONAL TOY THEATRE FESTIVAL Mezinárodní festival papírových divadel DALŠÍ FESTIVALY PAPÍROVÝCH DIVADEL SOUČASNÉ TRENDY OBDOBA PAPÍROVÉHO DIVADLA V ČESKÉ REPUBLICE RODINNÉ DIVADLO A JEHO HISTORIE ČESKÝ ZÁSTUPCE PAPÍROVÉHO DIVADLA Hana Voříšková ČESKÉ LOUTKÁŘSTVÍ JAKO NEMATERIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ POJEM NEMATERIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ A JEHO OCHRANA KONCEPCE ÚČINNĚJŠÍ PÉČE O TRADIČNÍ LIDOVOU KULTURU V ČESKÉ REPUBLICE NA LÉTA 2011 AŽ PRAKTICKÁ ČÁST: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ SOUČASNÉ ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ PRODUKCE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK... 45

11 ÚVOD Loutky provází lidské pokolení již od nepaměti. Tvoří jeho neodmyslitelnou součást a snad na světě není národa, v jehož historii by se neobjevovaly, aby zde zpodobňovaly lidskou bytost. Díky svým specifickým rysům, hlavně neobyčejnou intimitou, která při představení vzniká, a odzbrojující naivitou pohledu, můžou pracovat s výrazovými prostředky, které v divadle klasickém nelze uplatnit. Vzhledem ke stále se zrychlujícímu životnímu stylu společnosti a postupující globalizaci, která s sebou přináší kromě pozitiv i ohrožení pestrosti jednotlivých kultur, se i tyto intimní zážitky stávají vzácností. Papírové divadlo tvoří jednu malou podobu loutkového divadla, která, ačkoli byla zpočátku určena jako zabavení či hračka pro děti, se vyvinula v samostatnou a jedinečnou uměleckou formu s početným polem příznivců po celém světě. Toto divadlo je tak křehké, že je až s podivem, že se do dnešních dnů dochovalo. České loutkářství je jedním z typických projevů tradiční lidové kultury a české marionety jsou známé po celém světě. V letošním roce se pokouší o zapsání na český Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky, neboť je právě jedním z ohrožených statků, který zaručuje kulturní rozmanitost. I zde existovala, a možná stále existuje, podobně malá a křehká forma s názvem rodinné divadlo. Cílem této práce je najít a přiblížit souvislosti rodinného divadla s papírovým, rozpoznat, zda jsou loutky stále ještě živou součástí rodin, a nastínit možnosti vzájemného obohacování i popularizace. Celá práce je rozdělena do čtyř pomyslných celků. První kapitola postihuje teoretické vymezení celé problematiky. Následuje část zaměřená na podobu tradičního světového papírového divadla, která ve dvou kapitolách popisuje jeho vznik, vývoj, současné trendy a festivaly, které se tomuto žánru věnují. Třetí úsek rozkrývá paralelu k českému rodinnému divadlu a představuje českého zástupce papírového divadla, Hanu Voříškovou. Čtvrtá, praktická, a zároveň závěrečná část je zaměřená na výzkum současného místa loutkových divadel v českých rodinách a na ekonomické srovnání současné české a zahraniční produkce. 11

12 1. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ V SOUVISLOSTI S PAPÍROVÝM DIVADLEM Pro jasný a jednotný pohled na celou problematiku je nejdříve nutné vysvětlit používané pojmy a vymezit papírové divadlo z velkého množství typů loutkových divadel. Následující slovníček jsem převzala z knihy Podoby loutky od Aloise Tománka. PROSCÉNIUM vnější hranice mezi oponou a hledištěm, nebo mezi oponou a orchestřištěm PŘEDSCÉNA část jeviště, která se nachází před otvorem proscénia, někdy je zde umístěn orchestr SCÉNA místo realizace divadelní hry v čase JEVIŠTĚ místo realizace divadelní hry PORTÁL svislé ohraničení velikosti vhledu do jeviště umístěné bezprostředně za proscéniovým otvorem SUFITA zakrytí prostoru nad jevištěm ŠÁLA zakrytí prostoru vedle jeviště KUKÁTKO, KUKÁTKOVÁ SCÉNA scéna, jejíž velikost je omezená proscéniovým otvorem a portálem DEKORACE souhrnné označení pro celkovou úpravu scény, jejímž prostřednictvím přichází do styku herec s loutkou; soubor kulis a rekvizit PLOŠNÁ LOUTKA dvojrozměrná loutka vedená zespodu, shora, nebo ze strany, jednostranná nebo oboustranná RODINNÉ LOUTKOVÉ DIVADLO loutkové divadlo hrané zpravidla ve velmi malém prostoru pro omezený počet diváků; průmyslově vyráběno Papírové divadlo využívá plochých loutek z papíru vedených nejčastěji ze strany. Od svých počátků a v době největšího rozmachu představovalo předmět průmyslové výroby a charakteristickým rysem této doby bylo zmenšování velkých činoherních scén do takřka stolní velikosti, avšak se zachováním veškerých patřičných efektů. V současnosti se do této kategorie řadí i původní divadla herců a výtvarníků. 1 POPIS PAPÍROVÉHO DIVADLA Klasické anglické divadélko tohoto typu je tvořeno dřevěným rámem proscénia, které je připevněno na jeviště, z něhož vyčnívá dřevěná konstrukce tvořená sloupky s kolejnicemi, které udržují kulisy na svém místě. Přední proscéniový rám je určen k nalepení papírového výstřižku 1 TOMÁNEK, Alois. Podoby loutky. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 1998, s. 68 ISBN

13 téhož a z druhé strany k připevnění opony nebo kukátka. Některé publikované tisky byly vytvořeny speciálně tak, aby po slepení vytvářely dojem plastičnosti. Ostatní evropské varianty se liší především v řešení upevnění kulis. 2 Nakladatelé nejdříve využívali k tisku měděných destiček. Všechny archy byly tedy primárně černobílé, ale některé ručně malovali, obvykle se svými rodinami. Do obchodu se tak tisky dostaly ve dvou provedeních kolorované a černobílé. S rozvojem litografického tisku se stala častější forma barevná. K připravení jediné hry k představení se nejdříve archy nabarvily (pokud bylo zapotřebí), vystřihly, většinou nalepily na tvrdší papír a upevnily na příslušné místo: proscénium na proscéniový rám, kulisy a loutky do úchytů. Každá postava byla vytištěna v několika polohách, které korespondují s vývojem charakterů v průběhu představení. Součástí balení může být scénář k příslušné hře HISTORIE PAPÍROVÉHO DIVADLA Papírové divadlo není pouze starobylou hračkou pro děti, ale i důležitým svědkem společenského života střední třídy minulého století. Tento oblíbený prostředek krácení volného času byl uřčen převážně pro chlapce. 4 V historii podlehlo v dětství jeho kouzlu i mnoho známých osobností, z nichž si většina ponechala svou sběratelskou vášeň i do dospělosti. Nechybělo u Charlieho Chaplina, Roberta Louise Stevensona, Hanse Christiana Andersena, Winstona Churchila nebo Charlese Dickense. 5 Historický význam papírového divadla však také spočívá v provázanosti na divadlo skutečné, které v období jeho vzniku zažívá v Evropě velký vzestup popularity. Vstupenky byly finančně relativně dostupné a návštěvník nemusel být příliš vzdělaný - především nemusel umět číst. Vzhledem k tomu, že fotografie ještě nespatřila světlo světa a obrazový materiál té doby byl velmi omezený, atmosféra a duch činohry na počátku 19. století jsou zachyceny právě na listech dětského papírového divadla. Zpočátku si návštěvníci divadla odnášeli po představení v anglické literatuře nazvané theatrical portraits, nebo theatrical prints, které nejsou nic jiného, než pohled či karta s oblíbeným hrdinou z právě shlédnuté hry. V české literatuře pro tyto vzpomínkové pohlednice neexistuje žádný speciální termín. Nazvěme je proto souhrnně divadelními tisky. Jak již bylo zmíněno, tyto archy se obvykle prodávaly ve dvou provedeních jednobarevný za penny a barevný za dvě pence. Většina dětí si však nemohla dovolit dražší výtisky, a tak mnoho hodin, dnů a snad i týdnů zabralo jen pečlivé kolorování černobílých listů. Tvrdý papír, kterým se již hotové listy podlepovaly, byl tak drahý, že bylo o mnoho ekonomičtější vystřihovat loutky nadvakrát, než nalepit na čtvrtku celý zakoupený arch. 6 2 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. The Origins of the Toy Theatre. John Kilby Green & the History of the Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 4 Scott Polar Research Institute. English Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 5 Edmund Bacon s Model Theater Presents: Cinderella. Philadelphia International Airport [online].. [cit ]. Dostupné z: 6 BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 1.Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 13

14 Nedá se již přesně určit, které scény a kostýmy byly přesnými kopiemi tehdejších divadelních novinek, přesto všechny prameny předpokládají, že produkce nakladatelů mezi léty 1820 až 1850 byla založena především na skutečných a úspěšných představeních. V Rakousku a Německu byli jevištní výtvarníci dokonce často žádáni, aby svá díla převedli i do miniatur papírového divadla. 7 Nutno podotknout, že živit se vydáváním papírových divadel nebylo jednoduché. Pro nakladatele to byla spíše vášeň, než touha zlepšit svou životní úroveň. To se dá usuzovat například z toho, že většina používala měděné destičky hned několikrát. Nakladatel I. K. Green dokonce úředně měnil věk svých vlastních dětí, zřejmě aby mu takto zůstala bezplatná pracovní síla. 8 Literárních zdrojů na toto téma existuje obecně pouze velmi malé množství. Až do roku 1992 nebyla vydána žádná anglicky psaná studie, která by komplexně zmapovala historii této malé divadelní formy. Předchozí publikace A. E. Wilson: Penny Plane Twopence Coloured (1932) a George Seaight: Juvenile Drama (1946) se věnují pouze tradici ve Velké Británii. První kniha, která shrnuje současné poznatky a výzkumy v oblasti historie papírového divadla, byla vydána v roce 1992 nakladatelstvím Zwemmer v Londýně. Kniha Toy Theatres of the World britského herce a divadelního nadšence Petera Baldwina pokrývá většinu doposud známých informací, které se tohoto tématu týkají. 9 V následujícím stručném historickém přehledu uvedu významné nakladatele především ze zemí, kde se tato tradice rozšířila. ANGLIE: Juvenile Drama, Toy Theatre, Model Theatre Počátky: William West versus I. K. Green Příběh začíná v Londýnské ulici Exeter Street, která ne náhodou leží nedaleko divadelního lycea a divadel Theatre Royal, Drury Lane a Covent Garden. S první myšlenkou těžit z jejich blízkosti přišel vlastník obchodu v této ulici William West ( ). V jeho galanterii bylo kromě obyčejného sortimentu ke koupi i pár hraček a dětské lístky do loterie, které stály půl penny a velmi dobře se prodávaly. The lottery things was so bad and sold so well, that the idea struck me, that something theatrical would sell. 10 ( Loterijní lístky byly tak špatné a tak dobře se prodávaly, až mě napadlo, že by se podobně dobře mohlo prodávat něco divadelního. ) Veliká popularita pantomimy Mother Goose, která byla na repertoáru Covent Garden mezi léty , byla Westovi v roce 1811 inspirací k vydání prvních theatrical prints, divadelních tisků, které obsahovaly vyobrazení osmi hlavních postav z úspěšného představení, každou ve zvláštním okénku. (viz obr. 1) Od té doby byli výtvarníci pravidelně posíláni na představení, aby zachytili skutečné kostýmy a dekorace a vytvořili tak jejich věrné předlohy pro rytce měděných destiček. V rozhovoru, který William West poskytl do novin roku 1850, říká: At first, you see, we didn't do any but the principal characters in a piece. (...) After that we was asked by the customers for theayters to put the characters in. (...) I got some made, and 7 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s. 45, 46 9 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. INTERVIEW BETWEEN HENRY MAYHEW & WILLIAM WEST. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 14

15 then the demand got so great that I was obliged to keep three carpenters to make em for me. (...) I turned out the first toy theayter for children as ever was got up for sale, and that was in the year (...) I used to make, I think, about fifty toy theayters a week. ( Nejdříve, jak vidíte, jsme tiskli pouze hlavní postavy představení. Ale lidé si přáli i celá divadla, kam by je mohli umístit. Pár jsem jich zhotovil, ale poptávka tak vzrostla, že jsem musel zaměstnávat tři řezbáře, aby je pro mne vyráběli. První divadlo pro děti se prodalo v roce Vyráběli jsme kolem padesáti divadel za týden. ) 11 Samotný rok vytvoření prvního divadla je ale předmětem spekulací, neboť jeho jediným dokladem je tento rozhovor v Morning Chronicle. Zde se dostáváme do hluchého místa historie papírových divadel. Obrázek 1 - Mother Goose od Williama Westa, vytištěna v roce 1811 (Dostupný z WWW: History-2.htm) William West si podle některých záznamů nechal vytisknout Mother Goose u mladého učně jménem Green a v roce 1812 přichází nový nakladatel John Kilby Green (používající zkratku I. K. Green nebo J. K. Green) s prvním proscéniem. (viz obr. 3) Tento muž pravděpodobně zneužil přístupu k Westovým měděným destičkám a začal publikovat jeho předchozí tisky pod svým jménem, neboť Greenovy počáteční archy, nebo jednotlivé postavy, jsou s Westovými shodné. 12 (viz obr. 2) Tato skutečnost však klade i otázku, kdo od koho skutečně kopíroval a kdo s myšlenkou divadelních tisků přišel první. Jejich podobnost je zjevně prokazatelná, i přes nedostatek rané dokumentace. Vzhledem k tomu, že Green kopíroval tisky 11 BROWN, Hugo. INTERVIEW BETWEEN HENRY MAYHEW & WILLIAM WEST. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 12 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s.24 15

16 jiných i po celé své další nakladatelské působení, předpokládá se, že prvenství patří skutečně Williamu Westovi. Bohužel Greenův primát ve vytvoření proscénia zpochybnit nelze, protože první Westovo proscénium z roku 1812 se nedochovalo. 13 West využíval strojového aparátu skutečného divadla k vytvoření svého magického a věrného miniaturního světa. Protože je většina jeho práce založena na skutečných představeních, je i velmi cenným historickým podkladem. V nakladatelské činnosti pokračoval West až do konce svého života v roce Z jeho měděných destiček se však nedochovala ani jediná. Někteří se domnívají, že vzhledem k tomu, že neměl žádnou rodinu, která by mohla úspěšný podnik převzít, raději byly všechny zničeny. William West však nepochybně svým velmi kvalitním výtvarným zpracováním divadelních tisků určil uměleckou úroveň celého nově zaměřeného nakladatelského průmyslu. 14 Obrázek 2 I. K. Green a W. West: srovnání podobnosti husara (Dostupný z WWW: Frame.htm) I. K. Green ( ) Jak bylo již zmíněno, mladý rytecký učeň John Kilby Green velmi brzo rozpoznal obchodní potenciál divadelních tisků a začal publikovat pod svým jménem. Brzy si vysloužil pověst plagiátora a roku 1814 beze stopy zmizel. Někteří se domnívají, že byl při kopírování přistižen a byl donucen tuto oblast podnikání na čas opustit, jiní zase jako pravděpodobnější vidí možnost, že nastoupil do armády 15 a do Londýna se vrátil opět roku 1832 jako nakladatel 13 BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 2.Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 14 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 2.Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 dalších padesáti pěti představení. Jako jediný pečlivě datoval všechny své výtisky, proto lze naprosto přesně určit, že minimálně jejich třetina byla vytvořena na základě skutečných představení. Zbytek produkce tvořily reedice her z minulých let, nebo kopie jiných nakladatelů. 16 Obrázek 3 - I. K. Green, první proscénium (Dostupný z WWW: I. K. Green se za svého života několikrát pokusil přihlásit o prvenství ve vynalezení papírového divadla. Po svém návratu do Londýna propašoval na své tisky formuli The Original Inventor, která však v jeho označení zůstala pouze do roku Po smrti Williama Westa se formule objevila opět, ale ve změněné podobě: The Original Inventor and Publisher of Juvenile Theatrical Prints. Neexistují však žádné doklady o tom, že by William West jakkoli proti troufalé formulce zasáhl a ani v rozhovoru pro Morning Chronicle se o ničem takovém nezmiňuje. Jakkoli byl I. K. Green rozporuplnou postavou, podařilo se mu pomalu transformovat novou hračku na národní kratochvíli. Stalo se tak jednoduchou ekonomickou úvahou své tisky zmenšil, nechal nekolorované a započal tak éru divadel za půlpenny. Sice na úkor kvality, ale vzhledem k tomu, že tisky byly určeny na vystřižení a zničení při hraní divadla, na jakosti papíru a úrovni zpracování tak běžným zákazníkům vzhledem k lepší dostupnosti tolik nezáleželo BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s

18 Po Greenově smrti převzal podnik nejdříve jeho agent John Redington a poté již slavný nakladatel Benjamin Pollock. A. Park Arthur Park (179?-1863) začal publikovat v roce Kromě dětských divadel vydával i různé puzzle, dětské knihy a další předměty pro zábavu. Jedná se však o dobově nedoceněného tvůrce, neboť neprodukoval takový objem výroby, jako jeho současníci. Úroveň jeho tisků je ale velmi vysoká a cenná. Například na přebalu jeho verze hry The Miller and His Men je vyobrazené skutečné divadlo, pravděpodobně Covent Garden v přibližné podobě 30. let předminulého století. 18 V roce 1835 A. Park odjíždí do Ameriky a svůj nakladatelský podnik přenechává svému bratrovi Archibaldovi, který ve vydávání pokračuje do roku 1860 a po něm do roku 1880 jeho syn Alexander. 19 Hodgson and Company Hodgsonovi byli prvními opravdovými konkurenty Williama Westa, přestože vydrželi v nakladatelské branži pouze osm let ( ). Za tuto krátkou dobu byli schopni vyrobit přes sedmdesát umělecky velmi zdařilých her. Pokud se A. Park na přebalu hry The Miller and His Men ke vzhledu Covent Garden třicátých let přiblížil, Hodgson and Company zpracovali jeho předchozí podobu velmi přesně. Dřevěná divadélka pro tuto firmu dodával a prodával jiný londýnský kupec, majitel krámku v ulici Newgate, William Cole. Po roce 1830 pokračoval v publikování pod stejným jménem pouze Orlando Hodgson. Jeho činnost ale ve srovnání s jinými již nedosahovala takového významu. 20 The Skelt family Prvně se jméno Skelt objevuje v roce 1835 v souvislosti s velkou popularizací dětských divadel a produkcí za půl penny, kterou úspěšně odstartoval I. K. Green. Skeltova půlpenny verze byla jen 19 x 16 cm veliká a zřejmě i trochu nepraktická pro samotné hraní. Nespecializoval se však pouze na levné tisky, vydával mnoho různých velikostí, z nichž nejzajímavější je bohužel nedatovaná hlavní scéna New and Improved Stage Front, která se prodávala za dvě penny černobílá, za čtyři barevná.(viz obr. 4) 18 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. Publishers Timeline. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 20 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s. 33, 34 18

19 Obrázek 4 - Skeltova New Improved Stage Front (Dostupný z WWW: W. G. Webb ( ) a H. J. Webb ( ) William George Webb se narodil v městečku Surrey, ale ve věku čtrnácti let byl dán do učení do Londýna k Arthurovi Parkovi. Byl tak jediným vyučeným nakladatelem, který si důkladně prošel celý trh, než si založil vlastní podnik. Naučil se kreslit, leptat a tisknout a jako výsledek svých dovedností představil světu jedny z nejkrásnějších papírových divadel 19. století. Webb také sám psal a přizpůsoboval hry dětskému formátu. Po jeho smrti v roce 1890 v rodinném podniku pokračoval syn Henry jako poslední skutečný nakladatel dětských papírových divadel také až do své smrti v roce Webb ale bohužel nikdy nezaznamenal úspěch, který by si zasloužil. Většina věhlasu té doby směřovala k jinému nakladateli, Benjaminu Pollockovi, který převzal podnik I. K. Greena po Johnu Redingtonovi. Hlavní zásluhu na této skutečnosti nese spisovatel Robert Louis Stevenson, který v roce 1884 sháněl podklady pro svou známou esej s názvem A Penny Plain and Tuppence Coloured. Stevenson si uchoval své dětské nadšení pro papírové divadlo a v Londýně původně hledal oblíbené Skelty. Později se rozhodl k napsání eseje a Webb mu tenkrát zapůjčil většinu obrazového materiálu. Když ale požádal o honorář, pohádali se a Robert Louis Stevenson prý tehdy vykřikl větu: This is going to cost you something, Mr Webb, this is going to cost you a good deal. 22 (Tohle vás bude něco stát, pane Webbe, to vás bude stát dobrý kšeft.) A tak ačkoli většina ilustrací v tomto článku pochází od Williama Webba, spisovatel ho 21 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 8.Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 označuje za ubohou kukačku, která se vychloubá hnízdem Skeltů 23 a esej zakončuje slavným mnohokrát citovaným výrokem: If you love Art, Folly or the bright eyes of children, speed to Pollock s. (Milujete-li umění, pošetilost či bystré oči dětí, utíkejte k Pollockovi.) 24 John Redington John Redington ( ) pracoval pro I. K. Greena jako jeho maloobchodní zástupce. Jak se však k němu dostaly Greenovy měděné destičky, je doposud záhadou. Buď je získal náhodou již před jeho smrtí, nebo odkoupil pozůstalost od Greenových dětí, které nejspíš dědictví po smrti otce prodaly. V následujících letech tak znovu publikoval většinu Greenových her. 25 Redington nabízel kromě zmíněných reedicí také různé druhy jevištních průčelí i přídavné pásky s orchestřišti. Průčelí Brittannia se prodávalo ve třech provedeních a vzhledem k tomu, že se jeho předloha The Brinannia Theatre nacházela jen kousek od Redingtonova krámku, šlo velmi dobře na odbyt jako suvenýr návštěvníků. Benjamin Pollock ( ), Benjamin Pollock Limited ( ), Pollock s Toy Museum Jeden z častých návštěvníků Redingtonova obchůdku byl mladý muž jménem Benjamin Pollock. Zpočátku si zde pravidelně kupoval jen tabák a více než papírová divadla jej zajímala Redingtonova dcera Eliza, se kterou se po smrti jejího otce oženil a vyměnil tak prosperující odvětví kožešnictví za nejistotu nakladatelského průmyslu. Pollock za své dlouhé působení vytvořil jen pár originálních her, spíše dále pokračoval v reedicích J. K. Greena i Redingtona. Podnikání se však velmi dařilo, snad i díky reklamě ve článku Roberta Louise Stevensona. Jeho papírové divadlo si nechal poslat do Ameriky okolo roku 1930 i Charlie Chaplin. Velká poptávka byla pro Pollocka, který na tiscích pracoval pouze se svými dvěma dcerami, také velmi zavazující. V dopise klientovi z roku 1936 píše, že nemůže splnit jeho požadavek na dodání divadel, neboť má příliš mnoho předchozích objednávek. O rok později, krátce po jeho smrti, nechala dcera Louisa obchod ocenit a nabídla jej k prodeji. Zájemce se objevil až v roce 1944 Alan Keen obchod přestěhoval na lukrativnější místo a přizval ke spolupráci také mladého George Speaighta. Společně založili firmu Benjamin Pollock Limited a vydali několik divadel, které odpovídaly modernějšímu pojetí. Jejich nadšení však nebylo následováno zákaznickou poptávkou a tak museli obchod v roce 1952 jako poslední nakladatelé papírových divadel zavřít. Velkou měrou však přispěli k prodloužení zájmu veřejnosti o tuto drobnou divadelní formu. 26 O několik let později, Marguerite Fawdry, francouzská reportérka pro BBC, se pokoušela sehnat příslušenství k synovu divadlu. Když zjistila, že Keenův a Speaightův obchod již neexistuje, odkoupila jeho pozůstatky a založila Pollock s Toy Museum na adrese Monmouth Street 44. Zde vystavovala nejen dostupné exempláře dětských divadel, ale i široký 23 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 8. Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 25 BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 7. Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.toytheatre.net/jkg-history-7.htm 26 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s

21 sortiment hraček z Viktoriánské a Edwardiánské éry. Tradice tohoto muzea pokračuje dodnes na adrese Scala Street 1 v srdci Londýna. 27 Časopis Boys of England Hry a divadelní tisky také často sloužily jako příloha dětských periodik především pro chlapce. Jedním takovým byl také časopis Boys of England, který od roku 1866 pravidelně uváděl části her na pokračování jako přílohu jednotlivých čísel. Původní záměr vydavatele Edwina Bretta bylo uvést postupně kompletní balíček, který by obsahoval i dřevěné součásti, ze kterých by se dalo kompletní divadlo sestrojit. Z blíže nespecifikovaných důvodů se mu tohoto úmyslu však nepodařilo dosáhnout a tak v jednom z čísel nakonec uvedl jen podrobný návod se soupisem součástek a nástrojů, které jsou zapotřebí k domácí výrobě divadla. 28 NĚMECKO: Papiertheater Na rozdíl od Anglie, kde byl centrem papírových divadel především Londýn, v Německu se tato tradice rozšířila po celém území, hlavními centry se stala města jako Norimberk, Berlín, Neuruppin, Mainz, Esslingen a Mnichov. Cestu do výloh obchodů si první divadelní tisky našly již v třicátých letech 19. století. Tyto ještě pravděpodobně nebyly určeny k vystřihování a dochovalo se jich jen velmi malé množství. 29 Stejně jako v Anglii, i zde byly některé hry velmi úspěšnou zmenšeninou skutečných představení, v ostatních aspektech však zcela odlišnou. Německou produkci také velmi ovlivnil vynález litografického tisku, který byl jako první schopný konkurovat měděným destičkám. Hry se tak sice tiskly na větší formát, ale každá postava byla obvykle jen v jedné poloze, která pak ale nekorespondovala s jejím vývojem v průběhu představení. Navíc se loutky vodily zpočátku shora, způsobem odvozeným od marionet, což v konstrukci jeviště značně překáželo a narušovalo plynulý průběh představení. Celkové technické provedení tak na rozdíl od uměleckého zaostávalo za reálnou předlohou. 30 Joseph Scholz Důležitým německým centrem výroby papírových divadel byla od roku 1930 Mohuč. Jeden z tamějších nakladatelů Joseph Scholz se brzy nespokojil s tisknutím kopií svých předchůdců a najal si své vlastní umělce, kteří pro něj tvořili krásné a propracované předlohy. (viz obr. 5) Bohužel první světová válka úspěšnou produkci zcela ochromila a její následky, v podobě neutěšené ekonomické situace, přispěly nejen k zániku celého obchodu, ale i ke zničení všech přebytečných tisků. Z tohoto důvodu jsou dnes velkou raritou Location. Pollock s Toy Museum [online]. [cit ]. Dostupné z: 28 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s. 73, BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s History and Background. Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 31 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 19. dubna 2013 Místo: Zámek Lešná - Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Volná grafika, základní druhy a techniky

Volná grafika, základní druhy a techniky Volná grafika, základní druhy a techniky Grafika ve smyslu umělecké grafiky je jedním z druhů výtvarného umění. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických

Více

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS KONTAKT: DIVADLO ALFA PLZEŇ JAKUB HORA, ředitel divadla - jakub.hora@divadloalfa.cz 3.9.2015 Divadlo Alfa

Více

LOUTKOVÁ DIVADLA. Loutkové divadlo pro 20 cm loutky Loutkové divadlo univerzál 3 v Věšák na loutky bez nití. 50 Věšák na loutky

LOUTKOVÁ DIVADLA. Loutkové divadlo pro 20 cm loutky Loutkové divadlo univerzál 3 v Věšák na loutky bez nití. 50 Věšák na loutky LOUTKOVÁ DIVADLA Loutkové divadlo pro 20 cm loutky - 62 Velikost: Šířka 59 cm, výška 35 cm, hloubka 29 cm, výška otvoru na předním portálu 30 cm Materiál: Dřevo, textil (opona) Určení: Loutky dřevěné 20

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ 1/1 3.2.06.9 Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ ČEŠTINA Na přelomu 18./19. století byly Čechy součástí mnohonárodnostní rakouské monarchie. Praha byla pouhým provinčním

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 1 STUDIO GRAPHIC DESIGN 1 PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC BAKALÁŘSKÁ

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2017

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2017 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2017 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2017. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce Bc. Hana Vedralová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce Bc. Hana Vedralová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2014 Bc. Hana Vedralová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: ůrts Management Název diplomové práce: Papírové divadlo

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4 Obsah stránky: Cíle a výstupy projektu........................................................... 2 Úvod do projektu................................................................ 2 Motivace.....................................................................................................

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE CO JE TO POLYGRAFIE Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Specifikace oboru 1. Úvod do tisku 1. z hloubky www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal Co je to

Více

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Tomáš Kuthan PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Bakalářská práce stanovuje vzor pro vytváření projektové dokumentace internetových

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

a projekt KNM Špalíček

a projekt KNM Špalíček a projekt KNM Špalíček Historie kramářských tisků Popis projektu Špalíček Kramářské tisky a projekt KNM - Špalíček, Marta Lelková, Brno 2014 Historie kramářských tisků Co jsou kramářské tisky Výroba kramářských

Více

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková České školství v mezinárodním srovnání 2015 Ing. Kateřina Tomšíková OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Světová organizace sdružující

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Bažantová Základní Informace Název: Spolek pro založení muzea kominického

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona je v současné době zapůjčena do sbírky Diecézního muzea v Brně na Petrově. Je možné ji zde poprvé zhlédnout od 12. května 2015 nebo také během

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack z Velké Británie je významným sběratelem Afghánských známek, celistvostí i kolků. Požádal jsem jej o rozhovor, aby našim čtenářům řekl něco

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda M

MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda M MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda M agistra umění Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda je umělkyně bulharského původu, která působí v ČR více než 15 let. Je narozena v roce 1973 v Bulharsku. Po

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Design tužkou a ve 3D

Design tužkou a ve 3D Design tužkou a ve 3D Design nádobí VY_32_ZAZNAM_Design1r0110 Hana Děcká Design nádobí v historii Pravěk různé zdobení keramiky 3500 př. n. l.mezopotámie hrnčířský kruh Kvalita a dekor nádobí odznak příslušnosti

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

K.u.K. Kriegsmarine Bitevní lodě Jeho Veličenstva Jan Kolář

K.u.K. Kriegsmarine Bitevní lodě Jeho Veličenstva Jan Kolář K.u.K. Kriegsmarine Bitevní lodě Jeho Veličenstva Jan Kolář počet stran 186 vazba pevná fotografií a ilustrací včetně barevných301 běžná cena 499 Kč, naše cena 450 Kč, cena K M K 400 Kč ISBN 978-80-86930-69-5

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám UNESCO Ing. Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu

Více

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén Uměleckoprůmyslová muzea jako nový fenomén Vznik muzeí Zakládání uměleckoprůmyslových muzeí v 2. polovině 19. století bylo podmíněno mezinárodním reformním hnutím, které chtělo odstranit roztržkumeziuměleckým

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT VY_32_INOVACE_INF.10 Grafika v IT Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 GRAFIKA Grafika ve smyslu umělecké grafiky

Více

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 prezentace Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 Provozovatel: Sdružení pro výběrovou kávu o.s. Petřvaldská 8 616 00 Brno email.: info@novasynteza.cz www.novasynteza.cz

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

Milé kolegyně, milí kolegové,

Milé kolegyně, milí kolegové, Zpravodaj 1/2015 Milé kolegyně, milí kolegové, rád bych Vám představil Zpravodaj portálu esbírky. Ten budou v online podobě dostávat všichni partneři a přátelé této online aplikace. Každého čtvrt roku

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ

ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ ŠKODA MUZEUM ZAKLADATELÉ CHCI-LI JIN ÝM UKAZOVATI CESTU, MUSÍM NEJDŘÍVE SÁM PO NÍ JÍTI. VÁCLAV KLEMENT VÁCLAV KLEMENT 16.10.1868, Velvary 13.08.1938, Mladá Boleslav Václav Klement pocházel ze skromných

Více

Divadlo Neklid nabízí všem zájemcům z řad pověřených pedagogických pracovníků repertoárovou skladbu stálé profesionální scény, která sídlí v Divadle v Emauzích (divadelní sál), Vyšehradská 49/320, Praha

Více

ŽIVOTOPIS. curriculum vitae. běh života

ŽIVOTOPIS. curriculum vitae. běh života NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Lucie Čechovičová NÁZEV: VY_32_Inovace_Český_jazyk_7

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Present simple (přítomný čas prostý)

Present simple (přítomný čas prostý) Present simple (přítomný čas prostý) MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_12 Tématický

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

milan dobeš dynamický konstruktivizmus

milan dobeš dynamický konstruktivizmus milan dobeš dynamický konstruktivizmus Milan Dobeš malíř, grafik, sochař, performer, autor světelně-kinetických objektů a monumentálních realizací v architektuře. Narozen 29. července 1929 v Přerově. V

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více