Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce Hana Vedralová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2012 Hana Vedralová"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2012 Hana Vedralová

2

3 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Arts Management Název bakalářské práce: Světový fenomén tradičního papírového divadla - možnosti prezentace a popularizace českého loutkářství v ČR a ve světě Autor bakalářské práce: Vedoucí bakalářské práce: Hana Vedralová PhDr. Zuzana Malcová

4

5 P r o h l á š e n í Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Světový fenomén tradičního papírového divadla - možnosti prezentace a popularizace českého loutkářství v ČR a ve světě vypracoval/a samostatně s využitím literatury a informací, na něž odkazuji. V Praze dne 28. května 2012 Podpis

6

7 Název bakalářské práce: Světový fenomén tradičního papírového divadla - možnosti prezentace a popularizace českého loutkářství v ČR a ve světě Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je popsat historii a současnost divadelní formy papírového divadla, představit festivaly, které se mu věnují a nastínit cesty vzájemného ovlivňování světové tradice papírového divadla a českého loutkářství a možnosti jejich popularizace. Vzhledem k tomu, že česká loutkářská tradice je známá po celém světě a usiluje o zapsání na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, práce popisuje i platnou legislativu UNESCO, která se nemateriálního dědictví týká. Klíčová slova: papírové divadlo, loutky, loutkářství, tradice, festival

8 Title of the Bachelor s Thesis: The world phenomenon of traditional paper theatre the possibilities of presentation and popularization of the Czech puppetery in CZ and in the world Abstract: Model theatre is much more than a historic toy for children. Due to the absence of photography in the early nineteenth century, it is also an important reflection of the social life of the middleclass and plays a significant role in the documentation of contemporary theatre. Czech tradition of puppetry is famous all over the world and aspires to be registered in the Intangible Cultural Heritage List of UNESCO. This thesis should introduce basic facts about this theatrical genre, present model theatre history and its presence world paper festivals and uncover its today importance. Other aim of this thesis is to describe the current legislation of UNESCO in relation to intangible cultural heritage and the possibility of influencing and mutual enriching of Czech puppetry and this world theatrical form the paper theatre. Key words: Paper model theatre, Czech puppetry, traditions, festivals

9 Obsah ÚVOD ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ V SOUVISLOSTI S PAPÍROVÝM DIVADLEM POPIS PAPÍROVÉHO DIVADLA HISTORIE PAPÍROVÉHO DIVADLA ANGLIE: Juvenile Drama, Toy Theatre, Model Theatre Počátky: William West versus I. K. Green I. K. Green ( ) A. Park Hodgson and Company The Skelt family W. G. Webb ( ) a H. J. Webb ( ) John Redington Benjamin Pollock ( ), Benjamin Pollock Limited ( ), Pollock s Toy Museum Časopis Boys of England NĚMECKO: Papiertheater Joseph Scholz Joseph F. Schreiber ( ) DÁNSKO: Dukketeater Alfred Jacobsen FRANCIE: Imaginerie Français RAKOUSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE: Teatro Italiano ŠVÉDSKO A NORSKO HOLANDSKO SEVERNÍ AMERIKA Scott and Co., Seltz s American Boys Theatre JAPONSKO Kumitate SVĚTOVÉ FESTIVALY VĚNOVANÉ PAPÍROVÉMU DIVADLU PREETZER PAPIERTHEATRETREFFEN Setkání papírových divadel v Preetzu... 30

10 RENCONTRES INTERNATIONALES DE THÉÂTRES DE PAPIER Mezinárodní setkání papírových divadel INTERNATIONAL TOY THEATRE FESTIVAL Mezinárodní festival papírových divadel DALŠÍ FESTIVALY PAPÍROVÝCH DIVADEL SOUČASNÉ TRENDY OBDOBA PAPÍROVÉHO DIVADLA V ČESKÉ REPUBLICE RODINNÉ DIVADLO A JEHO HISTORIE ČESKÝ ZÁSTUPCE PAPÍROVÉHO DIVADLA Hana Voříšková ČESKÉ LOUTKÁŘSTVÍ JAKO NEMATERIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ POJEM NEMATERIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ A JEHO OCHRANA KONCEPCE ÚČINNĚJŠÍ PÉČE O TRADIČNÍ LIDOVOU KULTURU V ČESKÉ REPUBLICE NA LÉTA 2011 AŽ PRAKTICKÁ ČÁST: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ SOUČASNÉ ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ PRODUKCE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK... 45

11 ÚVOD Loutky provází lidské pokolení již od nepaměti. Tvoří jeho neodmyslitelnou součást a snad na světě není národa, v jehož historii by se neobjevovaly, aby zde zpodobňovaly lidskou bytost. Díky svým specifickým rysům, hlavně neobyčejnou intimitou, která při představení vzniká, a odzbrojující naivitou pohledu, můžou pracovat s výrazovými prostředky, které v divadle klasickém nelze uplatnit. Vzhledem ke stále se zrychlujícímu životnímu stylu společnosti a postupující globalizaci, která s sebou přináší kromě pozitiv i ohrožení pestrosti jednotlivých kultur, se i tyto intimní zážitky stávají vzácností. Papírové divadlo tvoří jednu malou podobu loutkového divadla, která, ačkoli byla zpočátku určena jako zabavení či hračka pro děti, se vyvinula v samostatnou a jedinečnou uměleckou formu s početným polem příznivců po celém světě. Toto divadlo je tak křehké, že je až s podivem, že se do dnešních dnů dochovalo. České loutkářství je jedním z typických projevů tradiční lidové kultury a české marionety jsou známé po celém světě. V letošním roce se pokouší o zapsání na český Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky, neboť je právě jedním z ohrožených statků, který zaručuje kulturní rozmanitost. I zde existovala, a možná stále existuje, podobně malá a křehká forma s názvem rodinné divadlo. Cílem této práce je najít a přiblížit souvislosti rodinného divadla s papírovým, rozpoznat, zda jsou loutky stále ještě živou součástí rodin, a nastínit možnosti vzájemného obohacování i popularizace. Celá práce je rozdělena do čtyř pomyslných celků. První kapitola postihuje teoretické vymezení celé problematiky. Následuje část zaměřená na podobu tradičního světového papírového divadla, která ve dvou kapitolách popisuje jeho vznik, vývoj, současné trendy a festivaly, které se tomuto žánru věnují. Třetí úsek rozkrývá paralelu k českému rodinnému divadlu a představuje českého zástupce papírového divadla, Hanu Voříškovou. Čtvrtá, praktická, a zároveň závěrečná část je zaměřená na výzkum současného místa loutkových divadel v českých rodinách a na ekonomické srovnání současné české a zahraniční produkce. 11

12 1. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ V SOUVISLOSTI S PAPÍROVÝM DIVADLEM Pro jasný a jednotný pohled na celou problematiku je nejdříve nutné vysvětlit používané pojmy a vymezit papírové divadlo z velkého množství typů loutkových divadel. Následující slovníček jsem převzala z knihy Podoby loutky od Aloise Tománka. PROSCÉNIUM vnější hranice mezi oponou a hledištěm, nebo mezi oponou a orchestřištěm PŘEDSCÉNA část jeviště, která se nachází před otvorem proscénia, někdy je zde umístěn orchestr SCÉNA místo realizace divadelní hry v čase JEVIŠTĚ místo realizace divadelní hry PORTÁL svislé ohraničení velikosti vhledu do jeviště umístěné bezprostředně za proscéniovým otvorem SUFITA zakrytí prostoru nad jevištěm ŠÁLA zakrytí prostoru vedle jeviště KUKÁTKO, KUKÁTKOVÁ SCÉNA scéna, jejíž velikost je omezená proscéniovým otvorem a portálem DEKORACE souhrnné označení pro celkovou úpravu scény, jejímž prostřednictvím přichází do styku herec s loutkou; soubor kulis a rekvizit PLOŠNÁ LOUTKA dvojrozměrná loutka vedená zespodu, shora, nebo ze strany, jednostranná nebo oboustranná RODINNÉ LOUTKOVÉ DIVADLO loutkové divadlo hrané zpravidla ve velmi malém prostoru pro omezený počet diváků; průmyslově vyráběno Papírové divadlo využívá plochých loutek z papíru vedených nejčastěji ze strany. Od svých počátků a v době největšího rozmachu představovalo předmět průmyslové výroby a charakteristickým rysem této doby bylo zmenšování velkých činoherních scén do takřka stolní velikosti, avšak se zachováním veškerých patřičných efektů. V současnosti se do této kategorie řadí i původní divadla herců a výtvarníků. 1 POPIS PAPÍROVÉHO DIVADLA Klasické anglické divadélko tohoto typu je tvořeno dřevěným rámem proscénia, které je připevněno na jeviště, z něhož vyčnívá dřevěná konstrukce tvořená sloupky s kolejnicemi, které udržují kulisy na svém místě. Přední proscéniový rám je určen k nalepení papírového výstřižku 1 TOMÁNEK, Alois. Podoby loutky. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 1998, s. 68 ISBN

13 téhož a z druhé strany k připevnění opony nebo kukátka. Některé publikované tisky byly vytvořeny speciálně tak, aby po slepení vytvářely dojem plastičnosti. Ostatní evropské varianty se liší především v řešení upevnění kulis. 2 Nakladatelé nejdříve využívali k tisku měděných destiček. Všechny archy byly tedy primárně černobílé, ale některé ručně malovali, obvykle se svými rodinami. Do obchodu se tak tisky dostaly ve dvou provedeních kolorované a černobílé. S rozvojem litografického tisku se stala častější forma barevná. K připravení jediné hry k představení se nejdříve archy nabarvily (pokud bylo zapotřebí), vystřihly, většinou nalepily na tvrdší papír a upevnily na příslušné místo: proscénium na proscéniový rám, kulisy a loutky do úchytů. Každá postava byla vytištěna v několika polohách, které korespondují s vývojem charakterů v průběhu představení. Součástí balení může být scénář k příslušné hře HISTORIE PAPÍROVÉHO DIVADLA Papírové divadlo není pouze starobylou hračkou pro děti, ale i důležitým svědkem společenského života střední třídy minulého století. Tento oblíbený prostředek krácení volného času byl uřčen převážně pro chlapce. 4 V historii podlehlo v dětství jeho kouzlu i mnoho známých osobností, z nichž si většina ponechala svou sběratelskou vášeň i do dospělosti. Nechybělo u Charlieho Chaplina, Roberta Louise Stevensona, Hanse Christiana Andersena, Winstona Churchila nebo Charlese Dickense. 5 Historický význam papírového divadla však také spočívá v provázanosti na divadlo skutečné, které v období jeho vzniku zažívá v Evropě velký vzestup popularity. Vstupenky byly finančně relativně dostupné a návštěvník nemusel být příliš vzdělaný - především nemusel umět číst. Vzhledem k tomu, že fotografie ještě nespatřila světlo světa a obrazový materiál té doby byl velmi omezený, atmosféra a duch činohry na počátku 19. století jsou zachyceny právě na listech dětského papírového divadla. Zpočátku si návštěvníci divadla odnášeli po představení v anglické literatuře nazvané theatrical portraits, nebo theatrical prints, které nejsou nic jiného, než pohled či karta s oblíbeným hrdinou z právě shlédnuté hry. V české literatuře pro tyto vzpomínkové pohlednice neexistuje žádný speciální termín. Nazvěme je proto souhrnně divadelními tisky. Jak již bylo zmíněno, tyto archy se obvykle prodávaly ve dvou provedeních jednobarevný za penny a barevný za dvě pence. Většina dětí si však nemohla dovolit dražší výtisky, a tak mnoho hodin, dnů a snad i týdnů zabralo jen pečlivé kolorování černobílých listů. Tvrdý papír, kterým se již hotové listy podlepovaly, byl tak drahý, že bylo o mnoho ekonomičtější vystřihovat loutky nadvakrát, než nalepit na čtvrtku celý zakoupený arch. 6 2 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. The Origins of the Toy Theatre. John Kilby Green & the History of the Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 4 Scott Polar Research Institute. English Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 5 Edmund Bacon s Model Theater Presents: Cinderella. Philadelphia International Airport [online].. [cit ]. Dostupné z: 6 BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 1.Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 13

14 Nedá se již přesně určit, které scény a kostýmy byly přesnými kopiemi tehdejších divadelních novinek, přesto všechny prameny předpokládají, že produkce nakladatelů mezi léty 1820 až 1850 byla založena především na skutečných a úspěšných představeních. V Rakousku a Německu byli jevištní výtvarníci dokonce často žádáni, aby svá díla převedli i do miniatur papírového divadla. 7 Nutno podotknout, že živit se vydáváním papírových divadel nebylo jednoduché. Pro nakladatele to byla spíše vášeň, než touha zlepšit svou životní úroveň. To se dá usuzovat například z toho, že většina používala měděné destičky hned několikrát. Nakladatel I. K. Green dokonce úředně měnil věk svých vlastních dětí, zřejmě aby mu takto zůstala bezplatná pracovní síla. 8 Literárních zdrojů na toto téma existuje obecně pouze velmi malé množství. Až do roku 1992 nebyla vydána žádná anglicky psaná studie, která by komplexně zmapovala historii této malé divadelní formy. Předchozí publikace A. E. Wilson: Penny Plane Twopence Coloured (1932) a George Seaight: Juvenile Drama (1946) se věnují pouze tradici ve Velké Británii. První kniha, která shrnuje současné poznatky a výzkumy v oblasti historie papírového divadla, byla vydána v roce 1992 nakladatelstvím Zwemmer v Londýně. Kniha Toy Theatres of the World britského herce a divadelního nadšence Petera Baldwina pokrývá většinu doposud známých informací, které se tohoto tématu týkají. 9 V následujícím stručném historickém přehledu uvedu významné nakladatele především ze zemí, kde se tato tradice rozšířila. ANGLIE: Juvenile Drama, Toy Theatre, Model Theatre Počátky: William West versus I. K. Green Příběh začíná v Londýnské ulici Exeter Street, která ne náhodou leží nedaleko divadelního lycea a divadel Theatre Royal, Drury Lane a Covent Garden. S první myšlenkou těžit z jejich blízkosti přišel vlastník obchodu v této ulici William West ( ). V jeho galanterii bylo kromě obyčejného sortimentu ke koupi i pár hraček a dětské lístky do loterie, které stály půl penny a velmi dobře se prodávaly. The lottery things was so bad and sold so well, that the idea struck me, that something theatrical would sell. 10 ( Loterijní lístky byly tak špatné a tak dobře se prodávaly, až mě napadlo, že by se podobně dobře mohlo prodávat něco divadelního. ) Veliká popularita pantomimy Mother Goose, která byla na repertoáru Covent Garden mezi léty , byla Westovi v roce 1811 inspirací k vydání prvních theatrical prints, divadelních tisků, které obsahovaly vyobrazení osmi hlavních postav z úspěšného představení, každou ve zvláštním okénku. (viz obr. 1) Od té doby byli výtvarníci pravidelně posíláni na představení, aby zachytili skutečné kostýmy a dekorace a vytvořili tak jejich věrné předlohy pro rytce měděných destiček. V rozhovoru, který William West poskytl do novin roku 1850, říká: At first, you see, we didn't do any but the principal characters in a piece. (...) After that we was asked by the customers for theayters to put the characters in. (...) I got some made, and 7 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s. 45, 46 9 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. INTERVIEW BETWEEN HENRY MAYHEW & WILLIAM WEST. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 14

15 then the demand got so great that I was obliged to keep three carpenters to make em for me. (...) I turned out the first toy theayter for children as ever was got up for sale, and that was in the year (...) I used to make, I think, about fifty toy theayters a week. ( Nejdříve, jak vidíte, jsme tiskli pouze hlavní postavy představení. Ale lidé si přáli i celá divadla, kam by je mohli umístit. Pár jsem jich zhotovil, ale poptávka tak vzrostla, že jsem musel zaměstnávat tři řezbáře, aby je pro mne vyráběli. První divadlo pro děti se prodalo v roce Vyráběli jsme kolem padesáti divadel za týden. ) 11 Samotný rok vytvoření prvního divadla je ale předmětem spekulací, neboť jeho jediným dokladem je tento rozhovor v Morning Chronicle. Zde se dostáváme do hluchého místa historie papírových divadel. Obrázek 1 - Mother Goose od Williama Westa, vytištěna v roce 1811 (Dostupný z WWW: History-2.htm) William West si podle některých záznamů nechal vytisknout Mother Goose u mladého učně jménem Green a v roce 1812 přichází nový nakladatel John Kilby Green (používající zkratku I. K. Green nebo J. K. Green) s prvním proscéniem. (viz obr. 3) Tento muž pravděpodobně zneužil přístupu k Westovým měděným destičkám a začal publikovat jeho předchozí tisky pod svým jménem, neboť Greenovy počáteční archy, nebo jednotlivé postavy, jsou s Westovými shodné. 12 (viz obr. 2) Tato skutečnost však klade i otázku, kdo od koho skutečně kopíroval a kdo s myšlenkou divadelních tisků přišel první. Jejich podobnost je zjevně prokazatelná, i přes nedostatek rané dokumentace. Vzhledem k tomu, že Green kopíroval tisky 11 BROWN, Hugo. INTERVIEW BETWEEN HENRY MAYHEW & WILLIAM WEST. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 12 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s.24 15

16 jiných i po celé své další nakladatelské působení, předpokládá se, že prvenství patří skutečně Williamu Westovi. Bohužel Greenův primát ve vytvoření proscénia zpochybnit nelze, protože první Westovo proscénium z roku 1812 se nedochovalo. 13 West využíval strojového aparátu skutečného divadla k vytvoření svého magického a věrného miniaturního světa. Protože je většina jeho práce založena na skutečných představeních, je i velmi cenným historickým podkladem. V nakladatelské činnosti pokračoval West až do konce svého života v roce Z jeho měděných destiček se však nedochovala ani jediná. Někteří se domnívají, že vzhledem k tomu, že neměl žádnou rodinu, která by mohla úspěšný podnik převzít, raději byly všechny zničeny. William West však nepochybně svým velmi kvalitním výtvarným zpracováním divadelních tisků určil uměleckou úroveň celého nově zaměřeného nakladatelského průmyslu. 14 Obrázek 2 I. K. Green a W. West: srovnání podobnosti husara (Dostupný z WWW: Frame.htm) I. K. Green ( ) Jak bylo již zmíněno, mladý rytecký učeň John Kilby Green velmi brzo rozpoznal obchodní potenciál divadelních tisků a začal publikovat pod svým jménem. Brzy si vysloužil pověst plagiátora a roku 1814 beze stopy zmizel. Někteří se domnívají, že byl při kopírování přistižen a byl donucen tuto oblast podnikání na čas opustit, jiní zase jako pravděpodobnější vidí možnost, že nastoupil do armády 15 a do Londýna se vrátil opět roku 1832 jako nakladatel 13 BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 2.Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 14 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 2.Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 dalších padesáti pěti představení. Jako jediný pečlivě datoval všechny své výtisky, proto lze naprosto přesně určit, že minimálně jejich třetina byla vytvořena na základě skutečných představení. Zbytek produkce tvořily reedice her z minulých let, nebo kopie jiných nakladatelů. 16 Obrázek 3 - I. K. Green, první proscénium (Dostupný z WWW: I. K. Green se za svého života několikrát pokusil přihlásit o prvenství ve vynalezení papírového divadla. Po svém návratu do Londýna propašoval na své tisky formuli The Original Inventor, která však v jeho označení zůstala pouze do roku Po smrti Williama Westa se formule objevila opět, ale ve změněné podobě: The Original Inventor and Publisher of Juvenile Theatrical Prints. Neexistují však žádné doklady o tom, že by William West jakkoli proti troufalé formulce zasáhl a ani v rozhovoru pro Morning Chronicle se o ničem takovém nezmiňuje. Jakkoli byl I. K. Green rozporuplnou postavou, podařilo se mu pomalu transformovat novou hračku na národní kratochvíli. Stalo se tak jednoduchou ekonomickou úvahou své tisky zmenšil, nechal nekolorované a započal tak éru divadel za půlpenny. Sice na úkor kvality, ale vzhledem k tomu, že tisky byly určeny na vystřižení a zničení při hraní divadla, na jakosti papíru a úrovni zpracování tak běžným zákazníkům vzhledem k lepší dostupnosti tolik nezáleželo BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s

18 Po Greenově smrti převzal podnik nejdříve jeho agent John Redington a poté již slavný nakladatel Benjamin Pollock. A. Park Arthur Park (179?-1863) začal publikovat v roce Kromě dětských divadel vydával i různé puzzle, dětské knihy a další předměty pro zábavu. Jedná se však o dobově nedoceněného tvůrce, neboť neprodukoval takový objem výroby, jako jeho současníci. Úroveň jeho tisků je ale velmi vysoká a cenná. Například na přebalu jeho verze hry The Miller and His Men je vyobrazené skutečné divadlo, pravděpodobně Covent Garden v přibližné podobě 30. let předminulého století. 18 V roce 1835 A. Park odjíždí do Ameriky a svůj nakladatelský podnik přenechává svému bratrovi Archibaldovi, který ve vydávání pokračuje do roku 1860 a po něm do roku 1880 jeho syn Alexander. 19 Hodgson and Company Hodgsonovi byli prvními opravdovými konkurenty Williama Westa, přestože vydrželi v nakladatelské branži pouze osm let ( ). Za tuto krátkou dobu byli schopni vyrobit přes sedmdesát umělecky velmi zdařilých her. Pokud se A. Park na přebalu hry The Miller and His Men ke vzhledu Covent Garden třicátých let přiblížil, Hodgson and Company zpracovali jeho předchozí podobu velmi přesně. Dřevěná divadélka pro tuto firmu dodával a prodával jiný londýnský kupec, majitel krámku v ulici Newgate, William Cole. Po roce 1830 pokračoval v publikování pod stejným jménem pouze Orlando Hodgson. Jeho činnost ale ve srovnání s jinými již nedosahovala takového významu. 20 The Skelt family Prvně se jméno Skelt objevuje v roce 1835 v souvislosti s velkou popularizací dětských divadel a produkcí za půl penny, kterou úspěšně odstartoval I. K. Green. Skeltova půlpenny verze byla jen 19 x 16 cm veliká a zřejmě i trochu nepraktická pro samotné hraní. Nespecializoval se však pouze na levné tisky, vydával mnoho různých velikostí, z nichž nejzajímavější je bohužel nedatovaná hlavní scéna New and Improved Stage Front, která se prodávala za dvě penny černobílá, za čtyři barevná.(viz obr. 4) 18 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. Publishers Timeline. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 20 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s. 33, 34 18

19 Obrázek 4 - Skeltova New Improved Stage Front (Dostupný z WWW: W. G. Webb ( ) a H. J. Webb ( ) William George Webb se narodil v městečku Surrey, ale ve věku čtrnácti let byl dán do učení do Londýna k Arthurovi Parkovi. Byl tak jediným vyučeným nakladatelem, který si důkladně prošel celý trh, než si založil vlastní podnik. Naučil se kreslit, leptat a tisknout a jako výsledek svých dovedností představil světu jedny z nejkrásnějších papírových divadel 19. století. Webb také sám psal a přizpůsoboval hry dětskému formátu. Po jeho smrti v roce 1890 v rodinném podniku pokračoval syn Henry jako poslední skutečný nakladatel dětských papírových divadel také až do své smrti v roce Webb ale bohužel nikdy nezaznamenal úspěch, který by si zasloužil. Většina věhlasu té doby směřovala k jinému nakladateli, Benjaminu Pollockovi, který převzal podnik I. K. Greena po Johnu Redingtonovi. Hlavní zásluhu na této skutečnosti nese spisovatel Robert Louis Stevenson, který v roce 1884 sháněl podklady pro svou známou esej s názvem A Penny Plain and Tuppence Coloured. Stevenson si uchoval své dětské nadšení pro papírové divadlo a v Londýně původně hledal oblíbené Skelty. Později se rozhodl k napsání eseje a Webb mu tenkrát zapůjčil většinu obrazového materiálu. Když ale požádal o honorář, pohádali se a Robert Louis Stevenson prý tehdy vykřikl větu: This is going to cost you something, Mr Webb, this is going to cost you a good deal. 22 (Tohle vás bude něco stát, pane Webbe, to vás bude stát dobrý kšeft.) A tak ačkoli většina ilustrací v tomto článku pochází od Williama Webba, spisovatel ho 21 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 8.Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 označuje za ubohou kukačku, která se vychloubá hnízdem Skeltů 23 a esej zakončuje slavným mnohokrát citovaným výrokem: If you love Art, Folly or the bright eyes of children, speed to Pollock s. (Milujete-li umění, pošetilost či bystré oči dětí, utíkejte k Pollockovi.) 24 John Redington John Redington ( ) pracoval pro I. K. Greena jako jeho maloobchodní zástupce. Jak se však k němu dostaly Greenovy měděné destičky, je doposud záhadou. Buď je získal náhodou již před jeho smrtí, nebo odkoupil pozůstalost od Greenových dětí, které nejspíš dědictví po smrti otce prodaly. V následujících letech tak znovu publikoval většinu Greenových her. 25 Redington nabízel kromě zmíněných reedicí také různé druhy jevištních průčelí i přídavné pásky s orchestřišti. Průčelí Brittannia se prodávalo ve třech provedeních a vzhledem k tomu, že se jeho předloha The Brinannia Theatre nacházela jen kousek od Redingtonova krámku, šlo velmi dobře na odbyt jako suvenýr návštěvníků. Benjamin Pollock ( ), Benjamin Pollock Limited ( ), Pollock s Toy Museum Jeden z častých návštěvníků Redingtonova obchůdku byl mladý muž jménem Benjamin Pollock. Zpočátku si zde pravidelně kupoval jen tabák a více než papírová divadla jej zajímala Redingtonova dcera Eliza, se kterou se po smrti jejího otce oženil a vyměnil tak prosperující odvětví kožešnictví za nejistotu nakladatelského průmyslu. Pollock za své dlouhé působení vytvořil jen pár originálních her, spíše dále pokračoval v reedicích J. K. Greena i Redingtona. Podnikání se však velmi dařilo, snad i díky reklamě ve článku Roberta Louise Stevensona. Jeho papírové divadlo si nechal poslat do Ameriky okolo roku 1930 i Charlie Chaplin. Velká poptávka byla pro Pollocka, který na tiscích pracoval pouze se svými dvěma dcerami, také velmi zavazující. V dopise klientovi z roku 1936 píše, že nemůže splnit jeho požadavek na dodání divadel, neboť má příliš mnoho předchozích objednávek. O rok později, krátce po jeho smrti, nechala dcera Louisa obchod ocenit a nabídla jej k prodeji. Zájemce se objevil až v roce 1944 Alan Keen obchod přestěhoval na lukrativnější místo a přizval ke spolupráci také mladého George Speaighta. Společně založili firmu Benjamin Pollock Limited a vydali několik divadel, které odpovídaly modernějšímu pojetí. Jejich nadšení však nebylo následováno zákaznickou poptávkou a tak museli obchod v roce 1952 jako poslední nakladatelé papírových divadel zavřít. Velkou měrou však přispěli k prodloužení zájmu veřejnosti o tuto drobnou divadelní formu. 26 O několik let později, Marguerite Fawdry, francouzská reportérka pro BBC, se pokoušela sehnat příslušenství k synovu divadlu. Když zjistila, že Keenův a Speaightův obchod již neexistuje, odkoupila jeho pozůstatky a založila Pollock s Toy Museum na adrese Monmouth Street 44. Zde vystavovala nejen dostupné exempláře dětských divadel, ale i široký 23 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 8. Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 25 BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 7. Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 26 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s

21 sortiment hraček z Viktoriánské a Edwardiánské éry. Tradice tohoto muzea pokračuje dodnes na adrese Scala Street 1 v srdci Londýna. 27 Časopis Boys of England Hry a divadelní tisky také často sloužily jako příloha dětských periodik především pro chlapce. Jedním takovým byl také časopis Boys of England, který od roku 1866 pravidelně uváděl části her na pokračování jako přílohu jednotlivých čísel. Původní záměr vydavatele Edwina Bretta bylo uvést postupně kompletní balíček, který by obsahoval i dřevěné součásti, ze kterých by se dalo kompletní divadlo sestrojit. Z blíže nespecifikovaných důvodů se mu tohoto úmyslu však nepodařilo dosáhnout a tak v jednom z čísel nakonec uvedl jen podrobný návod se soupisem součástek a nástrojů, které jsou zapotřebí k domácí výrobě divadla. 28 NĚMECKO: Papiertheater Na rozdíl od Anglie, kde byl centrem papírových divadel především Londýn, v Německu se tato tradice rozšířila po celém území, hlavními centry se stala města jako Norimberk, Berlín, Neuruppin, Mainz, Esslingen a Mnichov. Cestu do výloh obchodů si první divadelní tisky našly již v třicátých letech 19. století. Tyto ještě pravděpodobně nebyly určeny k vystřihování a dochovalo se jich jen velmi malé množství. 29 Stejně jako v Anglii, i zde byly některé hry velmi úspěšnou zmenšeninou skutečných představení, v ostatních aspektech však zcela odlišnou. Německou produkci také velmi ovlivnil vynález litografického tisku, který byl jako první schopný konkurovat měděným destičkám. Hry se tak sice tiskly na větší formát, ale každá postava byla obvykle jen v jedné poloze, která pak ale nekorespondovala s jejím vývojem v průběhu představení. Navíc se loutky vodily zpočátku shora, způsobem odvozeným od marionet, což v konstrukci jeviště značně překáželo a narušovalo plynulý průběh představení. Celkové technické provedení tak na rozdíl od uměleckého zaostávalo za reálnou předlohou. 30 Joseph Scholz Důležitým německým centrem výroby papírových divadel byla od roku 1930 Mohuč. Jeden z tamějších nakladatelů Joseph Scholz se brzy nespokojil s tisknutím kopií svých předchůdců a najal si své vlastní umělce, kteří pro něj tvořili krásné a propracované předlohy. (viz obr. 5) Bohužel první světová válka úspěšnou produkci zcela ochromila a její následky, v podobě neutěšené ekonomické situace, přispěly nejen k zániku celého obchodu, ale i ke zničení všech přebytečných tisků. Z tohoto důvodu jsou dnes velkou raritou Location. Pollock s Toy Museum [online]. [cit ]. Dostupné z: 28 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s. 73, BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s History and Background. Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 31 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, přátelé, diváci a členové a členky Tradičního loutkového divadla Zvoneček, přešel rok 2008, v němž občanské sdružení prožilo třetí rok

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE CO JE TO POLYGRAFIE Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Specifikace oboru 1. Úvod do tisku 1. z hloubky www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal Co je to

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky

Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky Známková země HAVAJ a její tzv. Misionářské známky Tato země je zajímavá už jen svojí exotikou, vzdáleností a také tím, že již před více než 100 lety ukončila svojí vlastní známkovou emisní činnost. Předznámkové

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili.

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili. Smluvní podmínky PROPAGAČNÍ akce Dokonalý pár /Televize plus telefon Sony Xperia/ 1. Pořadatelem akce Dokonalý pár /Telefon plus televize/ ( Propagační akce ) je divize společnosti Sony Europe Limited,

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM EDUCATIONAL COMPUTER GAME COOPERATING WITH EXTERNAL REAL SYSTEM Martin KUČERA, Ondřej ZELA Resumé Spojení flashových didaktických počítačových

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Identifikátor materiálu: EU - 4-51, poezie-próza, spisovatel-ilustátor, divadlo Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Ţáci rozlišují poezii, prózu

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning

Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Barvy Evropy Mezinárodní projekt spolupráce škol, uskutečňovaný v rámci projektu etwinning Naši zahraniční partneři: Základní škola ze španělské Zaragozy. Základní škola z polského města Tychy. Základní

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232

Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232 Datum: 3. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_232 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Vážení přátelé Tradičního loutkového divadla Zvoneček, slovo úvodem občanské sdružení TLD Zvoneček vstoupilo v roce 2010 do svého 5. roku působení a zároveň do 41. sezóny. Rok

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU

Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Opatření děkana č. 1/2012 Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU Bakalářské, diplomové a rigorózní práce odevzdávané k obhajobě na Přírodovědecké

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu

Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack významný sběratel známek Afghánistánu Robert Jack z Velké Británie je významným sběratelem Afghánských známek, celistvostí i kolků. Požádal jsem jej o rozhovor, aby našim čtenářům řekl něco

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PROJEKT NA PODPORU ESTETICKÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH AUTOR Ing. Jiří Králík Michalská 660 68603 Staré Město MOBIL: +420 602 704620 jirka.kralik@seznam.cz Projekt ARTEDIEM vytváří příležitost pro konkrétní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka Téma tvorby Můj svět Pravidla soutěže plné znění Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005

2 OBECNÉ CÍLE PROGRAMU CULTURE 2005 Program Culture 2005 1 ÚVOD Tento dokument přináší informace o realizaci programu Culture 2005, který byl schválen dne 14. 2. 2000 Evropským parlamentem a Radou po konzultacích s Výborem regionů (č. 508/2000/ES

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Jiří Chýla místopředseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Základní fakta o CERN Charakter výzkumu v CERN

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

NEW GARDEN O SPOLEČNOSTI

NEW GARDEN O SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI NEW GARDEN Specializujeme se na prodej interiérových a zahradních mrazuvzdorných květináčů, doplňků a svíček. Nabízíme prvotřídní zboží od předních výrobců ze zemí EU, Číny a Thajska.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO METODICKÉ LISTY 1 METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO POPRASK NA LAGUNĚ Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila MgA. Tereza Strmisková, divadelní

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více