Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce Hana Vedralová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2012 Hana Vedralová"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2012 Hana Vedralová

2

3 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Arts Management Název bakalářské práce: Světový fenomén tradičního papírového divadla - možnosti prezentace a popularizace českého loutkářství v ČR a ve světě Autor bakalářské práce: Vedoucí bakalářské práce: Hana Vedralová PhDr. Zuzana Malcová

4

5 P r o h l á š e n í Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Světový fenomén tradičního papírového divadla - možnosti prezentace a popularizace českého loutkářství v ČR a ve světě vypracoval/a samostatně s využitím literatury a informací, na něž odkazuji. V Praze dne 28. května 2012 Podpis

6

7 Název bakalářské práce: Světový fenomén tradičního papírového divadla - možnosti prezentace a popularizace českého loutkářství v ČR a ve světě Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je popsat historii a současnost divadelní formy papírového divadla, představit festivaly, které se mu věnují a nastínit cesty vzájemného ovlivňování světové tradice papírového divadla a českého loutkářství a možnosti jejich popularizace. Vzhledem k tomu, že česká loutkářská tradice je známá po celém světě a usiluje o zapsání na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, práce popisuje i platnou legislativu UNESCO, která se nemateriálního dědictví týká. Klíčová slova: papírové divadlo, loutky, loutkářství, tradice, festival

8 Title of the Bachelor s Thesis: The world phenomenon of traditional paper theatre the possibilities of presentation and popularization of the Czech puppetery in CZ and in the world Abstract: Model theatre is much more than a historic toy for children. Due to the absence of photography in the early nineteenth century, it is also an important reflection of the social life of the middleclass and plays a significant role in the documentation of contemporary theatre. Czech tradition of puppetry is famous all over the world and aspires to be registered in the Intangible Cultural Heritage List of UNESCO. This thesis should introduce basic facts about this theatrical genre, present model theatre history and its presence world paper festivals and uncover its today importance. Other aim of this thesis is to describe the current legislation of UNESCO in relation to intangible cultural heritage and the possibility of influencing and mutual enriching of Czech puppetry and this world theatrical form the paper theatre. Key words: Paper model theatre, Czech puppetry, traditions, festivals

9 Obsah ÚVOD ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ V SOUVISLOSTI S PAPÍROVÝM DIVADLEM POPIS PAPÍROVÉHO DIVADLA HISTORIE PAPÍROVÉHO DIVADLA ANGLIE: Juvenile Drama, Toy Theatre, Model Theatre Počátky: William West versus I. K. Green I. K. Green ( ) A. Park Hodgson and Company The Skelt family W. G. Webb ( ) a H. J. Webb ( ) John Redington Benjamin Pollock ( ), Benjamin Pollock Limited ( ), Pollock s Toy Museum Časopis Boys of England NĚMECKO: Papiertheater Joseph Scholz Joseph F. Schreiber ( ) DÁNSKO: Dukketeater Alfred Jacobsen FRANCIE: Imaginerie Français RAKOUSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE: Teatro Italiano ŠVÉDSKO A NORSKO HOLANDSKO SEVERNÍ AMERIKA Scott and Co., Seltz s American Boys Theatre JAPONSKO Kumitate SVĚTOVÉ FESTIVALY VĚNOVANÉ PAPÍROVÉMU DIVADLU PREETZER PAPIERTHEATRETREFFEN Setkání papírových divadel v Preetzu... 30

10 RENCONTRES INTERNATIONALES DE THÉÂTRES DE PAPIER Mezinárodní setkání papírových divadel INTERNATIONAL TOY THEATRE FESTIVAL Mezinárodní festival papírových divadel DALŠÍ FESTIVALY PAPÍROVÝCH DIVADEL SOUČASNÉ TRENDY OBDOBA PAPÍROVÉHO DIVADLA V ČESKÉ REPUBLICE RODINNÉ DIVADLO A JEHO HISTORIE ČESKÝ ZÁSTUPCE PAPÍROVÉHO DIVADLA Hana Voříšková ČESKÉ LOUTKÁŘSTVÍ JAKO NEMATERIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ POJEM NEMATERIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ A JEHO OCHRANA KONCEPCE ÚČINNĚJŠÍ PÉČE O TRADIČNÍ LIDOVOU KULTURU V ČESKÉ REPUBLICE NA LÉTA 2011 AŽ PRAKTICKÁ ČÁST: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ SOUČASNÉ ČESKÉ A ZAHRANIČNÍ PRODUKCE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK... 45

11 ÚVOD Loutky provází lidské pokolení již od nepaměti. Tvoří jeho neodmyslitelnou součást a snad na světě není národa, v jehož historii by se neobjevovaly, aby zde zpodobňovaly lidskou bytost. Díky svým specifickým rysům, hlavně neobyčejnou intimitou, která při představení vzniká, a odzbrojující naivitou pohledu, můžou pracovat s výrazovými prostředky, které v divadle klasickém nelze uplatnit. Vzhledem ke stále se zrychlujícímu životnímu stylu společnosti a postupující globalizaci, která s sebou přináší kromě pozitiv i ohrožení pestrosti jednotlivých kultur, se i tyto intimní zážitky stávají vzácností. Papírové divadlo tvoří jednu malou podobu loutkového divadla, která, ačkoli byla zpočátku určena jako zabavení či hračka pro děti, se vyvinula v samostatnou a jedinečnou uměleckou formu s početným polem příznivců po celém světě. Toto divadlo je tak křehké, že je až s podivem, že se do dnešních dnů dochovalo. České loutkářství je jedním z typických projevů tradiční lidové kultury a české marionety jsou známé po celém světě. V letošním roce se pokouší o zapsání na český Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky, neboť je právě jedním z ohrožených statků, který zaručuje kulturní rozmanitost. I zde existovala, a možná stále existuje, podobně malá a křehká forma s názvem rodinné divadlo. Cílem této práce je najít a přiblížit souvislosti rodinného divadla s papírovým, rozpoznat, zda jsou loutky stále ještě živou součástí rodin, a nastínit možnosti vzájemného obohacování i popularizace. Celá práce je rozdělena do čtyř pomyslných celků. První kapitola postihuje teoretické vymezení celé problematiky. Následuje část zaměřená na podobu tradičního světového papírového divadla, která ve dvou kapitolách popisuje jeho vznik, vývoj, současné trendy a festivaly, které se tomuto žánru věnují. Třetí úsek rozkrývá paralelu k českému rodinnému divadlu a představuje českého zástupce papírového divadla, Hanu Voříškovou. Čtvrtá, praktická, a zároveň závěrečná část je zaměřená na výzkum současného místa loutkových divadel v českých rodinách a na ekonomické srovnání současné české a zahraniční produkce. 11

12 1. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ V SOUVISLOSTI S PAPÍROVÝM DIVADLEM Pro jasný a jednotný pohled na celou problematiku je nejdříve nutné vysvětlit používané pojmy a vymezit papírové divadlo z velkého množství typů loutkových divadel. Následující slovníček jsem převzala z knihy Podoby loutky od Aloise Tománka. PROSCÉNIUM vnější hranice mezi oponou a hledištěm, nebo mezi oponou a orchestřištěm PŘEDSCÉNA část jeviště, která se nachází před otvorem proscénia, někdy je zde umístěn orchestr SCÉNA místo realizace divadelní hry v čase JEVIŠTĚ místo realizace divadelní hry PORTÁL svislé ohraničení velikosti vhledu do jeviště umístěné bezprostředně za proscéniovým otvorem SUFITA zakrytí prostoru nad jevištěm ŠÁLA zakrytí prostoru vedle jeviště KUKÁTKO, KUKÁTKOVÁ SCÉNA scéna, jejíž velikost je omezená proscéniovým otvorem a portálem DEKORACE souhrnné označení pro celkovou úpravu scény, jejímž prostřednictvím přichází do styku herec s loutkou; soubor kulis a rekvizit PLOŠNÁ LOUTKA dvojrozměrná loutka vedená zespodu, shora, nebo ze strany, jednostranná nebo oboustranná RODINNÉ LOUTKOVÉ DIVADLO loutkové divadlo hrané zpravidla ve velmi malém prostoru pro omezený počet diváků; průmyslově vyráběno Papírové divadlo využívá plochých loutek z papíru vedených nejčastěji ze strany. Od svých počátků a v době největšího rozmachu představovalo předmět průmyslové výroby a charakteristickým rysem této doby bylo zmenšování velkých činoherních scén do takřka stolní velikosti, avšak se zachováním veškerých patřičných efektů. V současnosti se do této kategorie řadí i původní divadla herců a výtvarníků. 1 POPIS PAPÍROVÉHO DIVADLA Klasické anglické divadélko tohoto typu je tvořeno dřevěným rámem proscénia, které je připevněno na jeviště, z něhož vyčnívá dřevěná konstrukce tvořená sloupky s kolejnicemi, které udržují kulisy na svém místě. Přední proscéniový rám je určen k nalepení papírového výstřižku 1 TOMÁNEK, Alois. Podoby loutky. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 1998, s. 68 ISBN

13 téhož a z druhé strany k připevnění opony nebo kukátka. Některé publikované tisky byly vytvořeny speciálně tak, aby po slepení vytvářely dojem plastičnosti. Ostatní evropské varianty se liší především v řešení upevnění kulis. 2 Nakladatelé nejdříve využívali k tisku měděných destiček. Všechny archy byly tedy primárně černobílé, ale některé ručně malovali, obvykle se svými rodinami. Do obchodu se tak tisky dostaly ve dvou provedeních kolorované a černobílé. S rozvojem litografického tisku se stala častější forma barevná. K připravení jediné hry k představení se nejdříve archy nabarvily (pokud bylo zapotřebí), vystřihly, většinou nalepily na tvrdší papír a upevnily na příslušné místo: proscénium na proscéniový rám, kulisy a loutky do úchytů. Každá postava byla vytištěna v několika polohách, které korespondují s vývojem charakterů v průběhu představení. Součástí balení může být scénář k příslušné hře HISTORIE PAPÍROVÉHO DIVADLA Papírové divadlo není pouze starobylou hračkou pro děti, ale i důležitým svědkem společenského života střední třídy minulého století. Tento oblíbený prostředek krácení volného času byl uřčen převážně pro chlapce. 4 V historii podlehlo v dětství jeho kouzlu i mnoho známých osobností, z nichž si většina ponechala svou sběratelskou vášeň i do dospělosti. Nechybělo u Charlieho Chaplina, Roberta Louise Stevensona, Hanse Christiana Andersena, Winstona Churchila nebo Charlese Dickense. 5 Historický význam papírového divadla však také spočívá v provázanosti na divadlo skutečné, které v období jeho vzniku zažívá v Evropě velký vzestup popularity. Vstupenky byly finančně relativně dostupné a návštěvník nemusel být příliš vzdělaný - především nemusel umět číst. Vzhledem k tomu, že fotografie ještě nespatřila světlo světa a obrazový materiál té doby byl velmi omezený, atmosféra a duch činohry na počátku 19. století jsou zachyceny právě na listech dětského papírového divadla. Zpočátku si návštěvníci divadla odnášeli po představení v anglické literatuře nazvané theatrical portraits, nebo theatrical prints, které nejsou nic jiného, než pohled či karta s oblíbeným hrdinou z právě shlédnuté hry. V české literatuře pro tyto vzpomínkové pohlednice neexistuje žádný speciální termín. Nazvěme je proto souhrnně divadelními tisky. Jak již bylo zmíněno, tyto archy se obvykle prodávaly ve dvou provedeních jednobarevný za penny a barevný za dvě pence. Většina dětí si však nemohla dovolit dražší výtisky, a tak mnoho hodin, dnů a snad i týdnů zabralo jen pečlivé kolorování černobílých listů. Tvrdý papír, kterým se již hotové listy podlepovaly, byl tak drahý, že bylo o mnoho ekonomičtější vystřihovat loutky nadvakrát, než nalepit na čtvrtku celý zakoupený arch. 6 2 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. The Origins of the Toy Theatre. John Kilby Green & the History of the Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 4 Scott Polar Research Institute. English Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 5 Edmund Bacon s Model Theater Presents: Cinderella. Philadelphia International Airport [online].. [cit ]. Dostupné z: 6 BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 1.Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 13

14 Nedá se již přesně určit, které scény a kostýmy byly přesnými kopiemi tehdejších divadelních novinek, přesto všechny prameny předpokládají, že produkce nakladatelů mezi léty 1820 až 1850 byla založena především na skutečných a úspěšných představeních. V Rakousku a Německu byli jevištní výtvarníci dokonce často žádáni, aby svá díla převedli i do miniatur papírového divadla. 7 Nutno podotknout, že živit se vydáváním papírových divadel nebylo jednoduché. Pro nakladatele to byla spíše vášeň, než touha zlepšit svou životní úroveň. To se dá usuzovat například z toho, že většina používala měděné destičky hned několikrát. Nakladatel I. K. Green dokonce úředně měnil věk svých vlastních dětí, zřejmě aby mu takto zůstala bezplatná pracovní síla. 8 Literárních zdrojů na toto téma existuje obecně pouze velmi malé množství. Až do roku 1992 nebyla vydána žádná anglicky psaná studie, která by komplexně zmapovala historii této malé divadelní formy. Předchozí publikace A. E. Wilson: Penny Plane Twopence Coloured (1932) a George Seaight: Juvenile Drama (1946) se věnují pouze tradici ve Velké Británii. První kniha, která shrnuje současné poznatky a výzkumy v oblasti historie papírového divadla, byla vydána v roce 1992 nakladatelstvím Zwemmer v Londýně. Kniha Toy Theatres of the World britského herce a divadelního nadšence Petera Baldwina pokrývá většinu doposud známých informací, které se tohoto tématu týkají. 9 V následujícím stručném historickém přehledu uvedu významné nakladatele především ze zemí, kde se tato tradice rozšířila. ANGLIE: Juvenile Drama, Toy Theatre, Model Theatre Počátky: William West versus I. K. Green Příběh začíná v Londýnské ulici Exeter Street, která ne náhodou leží nedaleko divadelního lycea a divadel Theatre Royal, Drury Lane a Covent Garden. S první myšlenkou těžit z jejich blízkosti přišel vlastník obchodu v této ulici William West ( ). V jeho galanterii bylo kromě obyčejného sortimentu ke koupi i pár hraček a dětské lístky do loterie, které stály půl penny a velmi dobře se prodávaly. The lottery things was so bad and sold so well, that the idea struck me, that something theatrical would sell. 10 ( Loterijní lístky byly tak špatné a tak dobře se prodávaly, až mě napadlo, že by se podobně dobře mohlo prodávat něco divadelního. ) Veliká popularita pantomimy Mother Goose, která byla na repertoáru Covent Garden mezi léty , byla Westovi v roce 1811 inspirací k vydání prvních theatrical prints, divadelních tisků, které obsahovaly vyobrazení osmi hlavních postav z úspěšného představení, každou ve zvláštním okénku. (viz obr. 1) Od té doby byli výtvarníci pravidelně posíláni na představení, aby zachytili skutečné kostýmy a dekorace a vytvořili tak jejich věrné předlohy pro rytce měděných destiček. V rozhovoru, který William West poskytl do novin roku 1850, říká: At first, you see, we didn't do any but the principal characters in a piece. (...) After that we was asked by the customers for theayters to put the characters in. (...) I got some made, and 7 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s. 45, 46 9 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. INTERVIEW BETWEEN HENRY MAYHEW & WILLIAM WEST. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 14

15 then the demand got so great that I was obliged to keep three carpenters to make em for me. (...) I turned out the first toy theayter for children as ever was got up for sale, and that was in the year (...) I used to make, I think, about fifty toy theayters a week. ( Nejdříve, jak vidíte, jsme tiskli pouze hlavní postavy představení. Ale lidé si přáli i celá divadla, kam by je mohli umístit. Pár jsem jich zhotovil, ale poptávka tak vzrostla, že jsem musel zaměstnávat tři řezbáře, aby je pro mne vyráběli. První divadlo pro děti se prodalo v roce Vyráběli jsme kolem padesáti divadel za týden. ) 11 Samotný rok vytvoření prvního divadla je ale předmětem spekulací, neboť jeho jediným dokladem je tento rozhovor v Morning Chronicle. Zde se dostáváme do hluchého místa historie papírových divadel. Obrázek 1 - Mother Goose od Williama Westa, vytištěna v roce 1811 (Dostupný z WWW: History-2.htm) William West si podle některých záznamů nechal vytisknout Mother Goose u mladého učně jménem Green a v roce 1812 přichází nový nakladatel John Kilby Green (používající zkratku I. K. Green nebo J. K. Green) s prvním proscéniem. (viz obr. 3) Tento muž pravděpodobně zneužil přístupu k Westovým měděným destičkám a začal publikovat jeho předchozí tisky pod svým jménem, neboť Greenovy počáteční archy, nebo jednotlivé postavy, jsou s Westovými shodné. 12 (viz obr. 2) Tato skutečnost však klade i otázku, kdo od koho skutečně kopíroval a kdo s myšlenkou divadelních tisků přišel první. Jejich podobnost je zjevně prokazatelná, i přes nedostatek rané dokumentace. Vzhledem k tomu, že Green kopíroval tisky 11 BROWN, Hugo. INTERVIEW BETWEEN HENRY MAYHEW & WILLIAM WEST. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 12 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s.24 15

16 jiných i po celé své další nakladatelské působení, předpokládá se, že prvenství patří skutečně Williamu Westovi. Bohužel Greenův primát ve vytvoření proscénia zpochybnit nelze, protože první Westovo proscénium z roku 1812 se nedochovalo. 13 West využíval strojového aparátu skutečného divadla k vytvoření svého magického a věrného miniaturního světa. Protože je většina jeho práce založena na skutečných představeních, je i velmi cenným historickým podkladem. V nakladatelské činnosti pokračoval West až do konce svého života v roce Z jeho měděných destiček se však nedochovala ani jediná. Někteří se domnívají, že vzhledem k tomu, že neměl žádnou rodinu, která by mohla úspěšný podnik převzít, raději byly všechny zničeny. William West však nepochybně svým velmi kvalitním výtvarným zpracováním divadelních tisků určil uměleckou úroveň celého nově zaměřeného nakladatelského průmyslu. 14 Obrázek 2 I. K. Green a W. West: srovnání podobnosti husara (Dostupný z WWW: Frame.htm) I. K. Green ( ) Jak bylo již zmíněno, mladý rytecký učeň John Kilby Green velmi brzo rozpoznal obchodní potenciál divadelních tisků a začal publikovat pod svým jménem. Brzy si vysloužil pověst plagiátora a roku 1814 beze stopy zmizel. Někteří se domnívají, že byl při kopírování přistižen a byl donucen tuto oblast podnikání na čas opustit, jiní zase jako pravděpodobnější vidí možnost, že nastoupil do armády 15 a do Londýna se vrátil opět roku 1832 jako nakladatel 13 BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 2.Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 14 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 2.Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 dalších padesáti pěti představení. Jako jediný pečlivě datoval všechny své výtisky, proto lze naprosto přesně určit, že minimálně jejich třetina byla vytvořena na základě skutečných představení. Zbytek produkce tvořily reedice her z minulých let, nebo kopie jiných nakladatelů. 16 Obrázek 3 - I. K. Green, první proscénium (Dostupný z WWW: I. K. Green se za svého života několikrát pokusil přihlásit o prvenství ve vynalezení papírového divadla. Po svém návratu do Londýna propašoval na své tisky formuli The Original Inventor, která však v jeho označení zůstala pouze do roku Po smrti Williama Westa se formule objevila opět, ale ve změněné podobě: The Original Inventor and Publisher of Juvenile Theatrical Prints. Neexistují však žádné doklady o tom, že by William West jakkoli proti troufalé formulce zasáhl a ani v rozhovoru pro Morning Chronicle se o ničem takovém nezmiňuje. Jakkoli byl I. K. Green rozporuplnou postavou, podařilo se mu pomalu transformovat novou hračku na národní kratochvíli. Stalo se tak jednoduchou ekonomickou úvahou své tisky zmenšil, nechal nekolorované a započal tak éru divadel za půlpenny. Sice na úkor kvality, ale vzhledem k tomu, že tisky byly určeny na vystřižení a zničení při hraní divadla, na jakosti papíru a úrovni zpracování tak běžným zákazníkům vzhledem k lepší dostupnosti tolik nezáleželo BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s

18 Po Greenově smrti převzal podnik nejdříve jeho agent John Redington a poté již slavný nakladatel Benjamin Pollock. A. Park Arthur Park (179?-1863) začal publikovat v roce Kromě dětských divadel vydával i různé puzzle, dětské knihy a další předměty pro zábavu. Jedná se však o dobově nedoceněného tvůrce, neboť neprodukoval takový objem výroby, jako jeho současníci. Úroveň jeho tisků je ale velmi vysoká a cenná. Například na přebalu jeho verze hry The Miller and His Men je vyobrazené skutečné divadlo, pravděpodobně Covent Garden v přibližné podobě 30. let předminulého století. 18 V roce 1835 A. Park odjíždí do Ameriky a svůj nakladatelský podnik přenechává svému bratrovi Archibaldovi, který ve vydávání pokračuje do roku 1860 a po něm do roku 1880 jeho syn Alexander. 19 Hodgson and Company Hodgsonovi byli prvními opravdovými konkurenty Williama Westa, přestože vydrželi v nakladatelské branži pouze osm let ( ). Za tuto krátkou dobu byli schopni vyrobit přes sedmdesát umělecky velmi zdařilých her. Pokud se A. Park na přebalu hry The Miller and His Men ke vzhledu Covent Garden třicátých let přiblížil, Hodgson and Company zpracovali jeho předchozí podobu velmi přesně. Dřevěná divadélka pro tuto firmu dodával a prodával jiný londýnský kupec, majitel krámku v ulici Newgate, William Cole. Po roce 1830 pokračoval v publikování pod stejným jménem pouze Orlando Hodgson. Jeho činnost ale ve srovnání s jinými již nedosahovala takového významu. 20 The Skelt family Prvně se jméno Skelt objevuje v roce 1835 v souvislosti s velkou popularizací dětských divadel a produkcí za půl penny, kterou úspěšně odstartoval I. K. Green. Skeltova půlpenny verze byla jen 19 x 16 cm veliká a zřejmě i trochu nepraktická pro samotné hraní. Nespecializoval se však pouze na levné tisky, vydával mnoho různých velikostí, z nichž nejzajímavější je bohužel nedatovaná hlavní scéna New and Improved Stage Front, která se prodávala za dvě penny černobílá, za čtyři barevná.(viz obr. 4) 18 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. Publishers Timeline. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 20 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s. 33, 34 18

19 Obrázek 4 - Skeltova New Improved Stage Front (Dostupný z WWW: W. G. Webb ( ) a H. J. Webb ( ) William George Webb se narodil v městečku Surrey, ale ve věku čtrnácti let byl dán do učení do Londýna k Arthurovi Parkovi. Byl tak jediným vyučeným nakladatelem, který si důkladně prošel celý trh, než si založil vlastní podnik. Naučil se kreslit, leptat a tisknout a jako výsledek svých dovedností představil světu jedny z nejkrásnějších papírových divadel 19. století. Webb také sám psal a přizpůsoboval hry dětskému formátu. Po jeho smrti v roce 1890 v rodinném podniku pokračoval syn Henry jako poslední skutečný nakladatel dětských papírových divadel také až do své smrti v roce Webb ale bohužel nikdy nezaznamenal úspěch, který by si zasloužil. Většina věhlasu té doby směřovala k jinému nakladateli, Benjaminu Pollockovi, který převzal podnik I. K. Greena po Johnu Redingtonovi. Hlavní zásluhu na této skutečnosti nese spisovatel Robert Louis Stevenson, který v roce 1884 sháněl podklady pro svou známou esej s názvem A Penny Plain and Tuppence Coloured. Stevenson si uchoval své dětské nadšení pro papírové divadlo a v Londýně původně hledal oblíbené Skelty. Později se rozhodl k napsání eseje a Webb mu tenkrát zapůjčil většinu obrazového materiálu. Když ale požádal o honorář, pohádali se a Robert Louis Stevenson prý tehdy vykřikl větu: This is going to cost you something, Mr Webb, this is going to cost you a good deal. 22 (Tohle vás bude něco stát, pane Webbe, to vás bude stát dobrý kšeft.) A tak ačkoli většina ilustrací v tomto článku pochází od Williama Webba, spisovatel ho 21 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 8.Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 označuje za ubohou kukačku, která se vychloubá hnízdem Skeltů 23 a esej zakončuje slavným mnohokrát citovaným výrokem: If you love Art, Folly or the bright eyes of children, speed to Pollock s. (Milujete-li umění, pošetilost či bystré oči dětí, utíkejte k Pollockovi.) 24 John Redington John Redington ( ) pracoval pro I. K. Greena jako jeho maloobchodní zástupce. Jak se však k němu dostaly Greenovy měděné destičky, je doposud záhadou. Buď je získal náhodou již před jeho smrtí, nebo odkoupil pozůstalost od Greenových dětí, které nejspíš dědictví po smrti otce prodaly. V následujících letech tak znovu publikoval většinu Greenových her. 25 Redington nabízel kromě zmíněných reedicí také různé druhy jevištních průčelí i přídavné pásky s orchestřišti. Průčelí Brittannia se prodávalo ve třech provedeních a vzhledem k tomu, že se jeho předloha The Brinannia Theatre nacházela jen kousek od Redingtonova krámku, šlo velmi dobře na odbyt jako suvenýr návštěvníků. Benjamin Pollock ( ), Benjamin Pollock Limited ( ), Pollock s Toy Museum Jeden z častých návštěvníků Redingtonova obchůdku byl mladý muž jménem Benjamin Pollock. Zpočátku si zde pravidelně kupoval jen tabák a více než papírová divadla jej zajímala Redingtonova dcera Eliza, se kterou se po smrti jejího otce oženil a vyměnil tak prosperující odvětví kožešnictví za nejistotu nakladatelského průmyslu. Pollock za své dlouhé působení vytvořil jen pár originálních her, spíše dále pokračoval v reedicích J. K. Greena i Redingtona. Podnikání se však velmi dařilo, snad i díky reklamě ve článku Roberta Louise Stevensona. Jeho papírové divadlo si nechal poslat do Ameriky okolo roku 1930 i Charlie Chaplin. Velká poptávka byla pro Pollocka, který na tiscích pracoval pouze se svými dvěma dcerami, také velmi zavazující. V dopise klientovi z roku 1936 píše, že nemůže splnit jeho požadavek na dodání divadel, neboť má příliš mnoho předchozích objednávek. O rok později, krátce po jeho smrti, nechala dcera Louisa obchod ocenit a nabídla jej k prodeji. Zájemce se objevil až v roce 1944 Alan Keen obchod přestěhoval na lukrativnější místo a přizval ke spolupráci také mladého George Speaighta. Společně založili firmu Benjamin Pollock Limited a vydali několik divadel, které odpovídaly modernějšímu pojetí. Jejich nadšení však nebylo následováno zákaznickou poptávkou a tak museli obchod v roce 1952 jako poslední nakladatelé papírových divadel zavřít. Velkou měrou však přispěli k prodloužení zájmu veřejnosti o tuto drobnou divadelní formu. 26 O několik let později, Marguerite Fawdry, francouzská reportérka pro BBC, se pokoušela sehnat příslušenství k synovu divadlu. Když zjistila, že Keenův a Speaightův obchod již neexistuje, odkoupila jeho pozůstatky a založila Pollock s Toy Museum na adrese Monmouth Street 44. Zde vystavovala nejen dostupné exempláře dětských divadel, ale i široký 23 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 8. Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z: 25 BROWN, Hugo. John Kilby Green and the History of the Toy Theatre: Chapter 7. Hugo s Toy Theatre Website [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.toytheatre.net/jkg-history-7.htm 26 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s

21 sortiment hraček z Viktoriánské a Edwardiánské éry. Tradice tohoto muzea pokračuje dodnes na adrese Scala Street 1 v srdci Londýna. 27 Časopis Boys of England Hry a divadelní tisky také často sloužily jako příloha dětských periodik především pro chlapce. Jedním takovým byl také časopis Boys of England, který od roku 1866 pravidelně uváděl části her na pokračování jako přílohu jednotlivých čísel. Původní záměr vydavatele Edwina Bretta bylo uvést postupně kompletní balíček, který by obsahoval i dřevěné součásti, ze kterých by se dalo kompletní divadlo sestrojit. Z blíže nespecifikovaných důvodů se mu tohoto úmyslu však nepodařilo dosáhnout a tak v jednom z čísel nakonec uvedl jen podrobný návod se soupisem součástek a nástrojů, které jsou zapotřebí k domácí výrobě divadla. 28 NĚMECKO: Papiertheater Na rozdíl od Anglie, kde byl centrem papírových divadel především Londýn, v Německu se tato tradice rozšířila po celém území, hlavními centry se stala města jako Norimberk, Berlín, Neuruppin, Mainz, Esslingen a Mnichov. Cestu do výloh obchodů si první divadelní tisky našly již v třicátých letech 19. století. Tyto ještě pravděpodobně nebyly určeny k vystřihování a dochovalo se jich jen velmi malé množství. 29 Stejně jako v Anglii, i zde byly některé hry velmi úspěšnou zmenšeninou skutečných představení, v ostatních aspektech však zcela odlišnou. Německou produkci také velmi ovlivnil vynález litografického tisku, který byl jako první schopný konkurovat měděným destičkám. Hry se tak sice tiskly na větší formát, ale každá postava byla obvykle jen v jedné poloze, která pak ale nekorespondovala s jejím vývojem v průběhu představení. Navíc se loutky vodily zpočátku shora, způsobem odvozeným od marionet, což v konstrukci jeviště značně překáželo a narušovalo plynulý průběh představení. Celkové technické provedení tak na rozdíl od uměleckého zaostávalo za reálnou předlohou. 30 Joseph Scholz Důležitým německým centrem výroby papírových divadel byla od roku 1930 Mohuč. Jeden z tamějších nakladatelů Joseph Scholz se brzy nespokojil s tisknutím kopií svých předchůdců a najal si své vlastní umělce, kteří pro něj tvořili krásné a propracované předlohy. (viz obr. 5) Bohužel první světová válka úspěšnou produkci zcela ochromila a její následky, v podobě neutěšené ekonomické situace, přispěly nejen k zániku celého obchodu, ale i ke zničení všech přebytečných tisků. Z tohoto důvodu jsou dnes velkou raritou Location. Pollock s Toy Museum [online]. [cit ]. Dostupné z: 28 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s. 73, BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s History and Background. Toy Theatre [online] [cit ]. Dostupné z: 31 BALDWIN, Peter: The Toy Theatres of the World. London, A. Zwemmer Ltd, s

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění

Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Marek Prokůpek Výstavní prezentace výtvarného umění v kontextu muzea umění Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční, lidové kultury České republiky A. IDENTIFIKACE NAVRHOVANÉHO STATKU 1. Název statku tradiční, lidové kultury

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Irena Blahníková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Skrytá reklama a product placement v médiích Irena Blahníková Bakalářská práce 2011

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a. Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce. Brno 2008

MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a. Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce. Brno 2008 MASARYKOVA UNIVERZITA P e d a g o g i c k á f a k u l t a Význam loutky v práci učitele 1. stupně ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel

Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Korporátní design repertoárových jednosouborových divadel Bakalářská

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Anna Slaninová Obor: Lázeňství a turismus Sakrální stavby na Hlučínsku postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu Sacred

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladimíra Pěčonková DĚTSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Neumeister,

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Značka v online prostředí. Petr Luljak

Značka v online prostředí. Petr Luljak Značka v online prostředí Petr Luljak Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou prezentací tuzemských značek hudebních vydavatelství Supraphon a Universal Music v online

Více

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Produkce MAGISTERSKÁ PRÁCE ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA Olga Raitoralová

Více

Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko

Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko Lia Ghilardi Kreativní a aktivní Zlínsko Kreativní a aktivní Zlínsko Lia Ghilardi Projekt Kvalitativního mapování města Zlína a Zlínského kraje je součástí projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů

Více

Archiv. Kateřina Orlíková

Archiv. Kateřina Orlíková Archiv Kateřina Orlíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá významem archivů pro současnou umělecko-designérskou činnost a mapuje z historického hlediska jejich obsah i metody,

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE

Více

Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na dobu tzv. normalizace

Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na dobu tzv. normalizace Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na dobu tzv. normalizace Magisterská diplomová práce Mgr. Daniel

Více

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa

Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Hra na klarinet Židovská hudba v pojetí souboru HaChucpa Bakalářská práce Autor práce: Michal Kříž Vedoucí práce: doc.

Více

Minulost, současnost a budoucnost birdingu všeobecný pohled

Minulost, současnost a budoucnost birdingu všeobecný pohled Birding Past, Present and Future a Global View, by Stephen Moss, in: Handbook of the Birds of the World, Vol. 14, Bush-shrikes to Old World Sparrows, Josep del Hoyo, Andrew Elliott, David Christie eds.,

Více

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Z obsahu Filmová kultura v Olomouckém kraji

ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Z obsahu Filmová kultura v Olomouckém kraji KROK 2013 1 ročník 10. Kulturní Revue Olomouckého Kraje Téma čísla Filmová kultura v Olomouckém kraji Z obsahu Kam chodili Olomoučané do kina Filmové adaptace Körnerových novel Habermannův mlýn: Šumpersko

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více