Placená reklama na Facebooku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Placená reklama na Facebooku"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Placená reklama na Facebooku Bakalářská práce Autor práce: Zuzana Vrajíková Vedoucí práce: MgA. Tomáš Cafourek Oponenti práce: Ing. MgA. Lucie Šilerová, PhD., Mgr. Jana Janulíková

2 Bibliografický záznam VRAJÍKOVÁ, Zuzana. Placená reklama na Facebooku. [Paid advertising on Facebook]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství, Vedoucí bakalářské práce MgA. Tomáš Cafourek. Anotace Bakalářská práce Placená reklama na Facebooku pojednává o možnostech propagace projektu či firmy na sociální síti Facebook. Dále se věnuje postupům analýzy dat, pro dosažení co nejlepších výsledků. První část práce je poté aplikována v případové studii, která představuje poslední kapitolu této práce. Annotation Thesis Paid advertising on Facebook deals with promotion options for project or company on social network Facebook. Also deal with analysis methods. First part of thesis is apply in case study. Case study is the last chapter of this thesis. Klíčová slova Online reklama, marketing, Facebook, propagace, analýza. Key words Online advertising, marketing, Facebook, promotion, analysis.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně s použitím uvedených informačních zdrojů. V Brně, dne Zuzana Vrajíková

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce a pedagogům hlavního oboru za rady, konzultace a podporu.

5 Obsah Úvod Definice základních pojmů Facebook Facebook v České republice Kritika Facebooku Soukromý profil na Facebooku Skupina na Facebooku Stránka na Facebooku Vytvoření firemní stránky na Facebooku Přidávání příspěvků na firemní stránce Pravidla pro přidávání příspěvků na firemní stránce Dosah příspěvků Placená propagace Struktura reklamní kampaně Účel reklamy Vytvoření reklamy Pravidla pro vytváření reklam Sledování výsledků a účinnosti reklamy Marketingový cyklus na Facebooku Metriky Správce reklam vs. Power Editor Řazení metrik ve Správci reklam Analýza dat Případová studie, Propagace Taneční soutěže NARUBY na Facebooku Stručná charakteristika projektu Cílová skupina soutěže Propagace v kontextu rozpočtu projektu Vyhodnocení úspěšnosti stránky v čase Časová osa Klouzavý průměr To se mi líbí Příspěvky Závěr Seznam použitých informačních zdrojů Seznam obrázků, grafů a tabulek Seznam příloh... 65

6 Úvod Placená reklama na internetu, je pro mnohé stále zcela neznámým pojmem. Tato Bakalářská práce se zaměřuje na tuto problematiku v rámci sociální sítě Facebook. Tato sociální síť je dnes nejrozšířenější v České republice a začíná pro mnohé firmy představovat nepostradatelný marketingový nástroj. Co je to Facebook? Jak vznikl? Jaké jsou jeho plusy a mínusy? O tom pojednává kapitola první. Definování základních pojmů, je nezbytné pro následné porozumění zbytku práce. Každá sociální síť s sebou nese určité názvosloví, bez jehož znalosti se online marketing nedá tvořit. Druhá kapitola se zabývá založením firemní stránky na Facebooku. Stránka je nástrojem prezentace firmy či projektu. Záleží tedy na tom, jaké kroky zvolí uživatel již ve fázi založení, jelikož některé volby jsou později obtížně změnitelné. Každému inzerentovi, ať už se jedná o online marketing či nikoliv, záleží na tom, aby inzerce byla co nejlevnější a zároveň, aby ji vidělo co nejvíce lidí, které propagace osloví. Na Facebooku však může marketér zveřejňování reklamy a její formu více ovlivňovat a také měnit během pár sekund její podobu. Záleží na tom, kdy přidává správce příspěvky na stránku? Má strategie přidávání příspěvků vliv na úspěšnost? Této problematice se věnuje třetí kapitola. Samotným založením reklamní kampaně na Facebooku v praxi se zabývá kapitola čtvrtá. Ta shrnuje základní postupy a komentuje pravidla pro vytváření reklam na Facebooku. Když je reklama založena, nezbývá, než sledovat její výsledky. Na co se soustředit? Co všechno se dá na reklamě měřit? Existují aplikace pro správu reklam? Předposlední část práce se soustředí přímo tyto otázky. Zabývá se mimo jiné představením nástroje Přehledy, analýzou dat a hodnocením výsledků reklamy. Poslední kapitola práce je případovou studií. Představuje projekt, Taneční soutěž NARUBY, který je bakalářským, absolventským projektem autorky práce. Zde jsou aplikovány některé z poznatků uvedených v předešlých kapitolách v praxi. Práce si dává za hlavní cíl přehledně uchopit téma placené reklamy na Facebooku a ukázat, zdali jsou tyto nové marketingové postupy výhodné. Dále také nezaujatě konstatovat výhody a nevýhody sociálních sítí a propagace na nich. 1

7 1. Definice základních pojmů 1.1. Facebook Tato kapitola se bude stručně věnovat historii Facebooku a demonstrovat aktuální stav sociální sítě statistikami ze serveru Social Bakers. Facebook byl založen v únoru roku 2004, tehdy studentem psychologie a informatiky na Harvardské univerzitě, Markem Zuckerbergem. Právě tyto dva obory chtěl Zuckerberg dle svých slov propojit v rámci vytváření Facebooku. Vycházel z potřeby socializace lidí do komunit a nutkání jednice sdílet informace s ostatními. Zuckerberg v roce 2004 netušil, že vytváří sociální síť, která za deset let od vzniku osloví 1,23 miliardy lidí po celém světě. (denik.cz, 2014) Původní ambice spočívala především v propojení studentů univerzit. Facebook však expandoval rychle i mezi středoškolské studenty apod. Již v prosinci roku 2004 bylo na síť připojeno milion uživatelů. (facemag.cz, 2011) V roce 2004 došlo také k změně názvu firmy z původního The facebook na Facebook. Sídlo společnosti se přestěhovalo do Silicon Valley. Zde se Zuckerberg snažil navázat vztahy s investory, jelikož s rostoucím zájmem potřeboval Facebook i výkonnější servery, které nebyly levnou záležitostí. V roce 2005 překročil Facebook hranici 5 milionu uživatelů. V následujícím roce Zuckerberg odmítnul nabídku na odkoupení Facebooku společností Yahoo!, která mu nabízela 1 miliardu dolarů, v roce 2007 nabízel Microsoft dokonce 15 miliard dolarů. Zuckerberg však ani jednu z nabídek nepřijal. (Facebook Marka Zuckerberga, BBC 2011) V roce 2012 vstupuje Facebook se svými akciemi na burzu, jeho hodnota je vyčíslena na 104 miliard dolarů. Vstup na burzu však provázel technický kolaps systémů, kvůli velkému počtu zájemců. Mnoho z nich si tedy zpětně stěžovalo a podávalo žaloby. (Marketingová komunikace v prostředí sociální sítě Facebook, Mandát, 2013) Facebook se v posledních letech stává také významným marketingovým nástrojem. Facebook je zřejmě nejcennější nástroj marketingového výzkumu, jaký kdy existoval. (David Kirkpatrick, BBC 2011) Data, která o sobě uživatelé poskytují na svých profilech, umožňují inzerentům přesněji zacílit svůj produkt na koncového zákazníka. 2

8 Facebook nebyl zdaleka první sociální sítí. Z jeho předchůdců se dají jmenovat např. Friendster, Myspace, LinkedIn a další. Facebooku nejdéle stačil konkurovat Myspace. Od roku 2006 však již můžeme pozorovat zvyšující se konkurenci. Facebook lákal nové uživatele především na snadné ovládání stránky a nové funkce. Zdrcující pro Myspace bylo zpřístupnění Facebooku třetím stranám v roce Externí vývojáři začali pro Facebook vytvářet vlastní aplikace na základě sociálních profilů uživatelů. Na konci roku 2009 tedy Facebook předstihl i Myspace a stal se nejpopulárnější sociální sítí. (Marketingová komunikace v prostředí sociální sítě Facebook, Mandát, 2013) Největší úspěch zaznamenaly online hry, které uživatelům umožňují v reálném čase spravovat např. restauraci či pečovat o domácího mazlíčka. Všechny akce, které uživatel v reálném čase učiní, může ihned sdílet se svými přáteli. S přáteli se může uživatel rovněž potkávat přímo v rámci hry, kupovat jim dárky, navštěvovat je apod. Příkladem firmy, která se zabývá vývojem her pro Facebook je londýnská firma Play fish. Na vytváření her zde pracuje 350 zaměstnanců, kteří vytváří hry pro více než 100 milionů pravidelných hráčů. (Facebook Marka Zuckerberga, BBC 2011) Facebook umožnil, že můžete navštívit domovy svých skutečných přátel, můžete jim dávat dárky, můžete s nimi trávit čas. Počítačové hry tím dostaly úplně nový rozměr. (Kristian Sergestrale, spoluzakladatel Playfish, BBC 2011) Facebook v České republice Počet uživatelů Facebooku v České republice se za poslední rok zvedl téměř o desetinu. V současné době sociální síť používá 4,2 milionu uživatelů. Odborníci však zároveň poukazují na velké množství falešných či duplicitních profilů. Odhadují, že jich může existovat až 10% z celkového počtu účtů. Toto potvrzuje i fakt, že Facebook uvádí v kategorii let přihlášených uživatelů ale v České republice, žije lidí v tomto věku pouze (denik.cz, 2014) České firmy také začínají využívat marketingové síly sociální sítě. Nejlépe si dle průzkumu vede Škoda Auto, Slevomat nebo například telefonní operátoři. Firmy si od propagace slibují navázání vztahu s potencionálními zákazníky a udržování podvědomí o firmě, které je cenově dostupné. (ceskatelevize.cz, 2014) 3

9 Kritika Facebooku Sociální sítě však musí čelit i ostré kritice a ani Facebook není výjimkou. Tato kritika se dá rozdělit do několika skupin, dle důsledků vyplývajících z působení Facebooku. Ohrožení zdraví uživatele Od založení sociální sítě v roce 2004, již bylo vypracováno mnoho studií, které se snaží dokázat negativní působení Facebooku na zdraví uživatele. Nejranější teorie jsou založeny na předpokladu, že Facebook je návykový. Vědci se tuto skutečnost snaží již několik let prokázat a zařadit tak závislost na Facebooku mezi psychické poruchy. Kde je však hranice, kdy nám Facebook slouží, a kdy nám naopak škodí? Na tuto otázku odpověděl Michal Milovský, přednosta kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy následovně. V nejjednodušším vyjádření bychom mohli říct, že dokud Facebook slouží a dokud jej máte pod kontrolou tak do té doby je to v pořádku. V momentě, kdy v podstatě nejste schopni fungovat a ráno vstanete a první věc co uděláte, ještě než si uděláte kávu nebo čaj, zmáčknete na tlačítko a spustíte počítač, musíte rychle projet poštu apod., v této chvíli je již trošku problém. Zkrátka pokud u toho vysedáváte deset až dvanáct hodin denně, tak už máte problém. Toto může vést k tomu, že začnete dramaticky proměňovat svůj den a své zvyklosti, to má za následek to, že přestanete fungovat v těch běžných sociálních vztazích. (Česká televize, 2014) Obecně se dá tvrdit, že s tímto typem závislosti bojují zejména mladí lidé. Vše je však otázkou dostupnosti. Dá se tedy tvrdit, že do budoucna by tento problém mohl narůstat. Dle průzkumu agentury Stem/Mark 6 z 10 českých uživatelů Facebooku přiznává určitou míru závislosti. Z průzkumu dále vyplývá, že každý čtvrtý uživatel tráví na sociální síti více než 10 hodin týdně. Pro děti je sociální síť více nebezpečná, než se může zdát. V prvopočátku bylo přihlášení na Facebook limitováno minimální hranicí dosaženého věku 13 let. Toto je již však minulostí. Z výzkumu vyplývá, že nejčastěji si děti vytváří profil mezi desátým až jedenáctým rokem. (cetelem.cz, 2013) 4

10 Zveřejňování osobních informací Dalším z problémů, je zveřejňování osobních informací uživatelů, které jsou následně dostupné mnoha lidem a tím pádem zneužitelné. Navíc veškeré data, které jsou do profilu zadána, jsou okamžitě užívány Facebookem pro marketingové účely a cílení reklamy. Zveřejňování bydliště, svých zájmů, nálad, ale i např. toho kde se právě nacházíte, může podporovat tzv. stalking 1, nebo kyberšikanu 2. Dle studie Sebe odhalení na Facebooku, která byla publikována vědci v Novém Jižním Walesu je zřejmé, že lidé, kteří se cítí osamělí či méněcenní zadávají na své profily daleko více osobních informací. Dále tyto informace z 98% zpřístupňují všem, tedy nejen svým přátelům. Takto zpřístupněný profil je zcela veřejný. Tito lidé poté upadají do depresí, když jejich příspěvky nikdo nekomentuje či nelajkuje. (nathional-geographic.cz, 2014) Facebook v roce 2014 zkoumal, jaké dopady mají negativní, či pozitivní příspěvky na náladu uživatele. Součástí experimentu bylo lidí. Facebook však ani jednoho z nich neuvědomil, že bude součástí zkoumání. Díky tomuto se snesla obrovská vlna kritiky. (Wikipedia, 2014) Mnozí uživatelé nejsou spokojeni se způsobem, jakým je nakládáno s jejich osobními daty. Ty jsou využívány pro marketingové účely, a odprodávány třetím stranám. Vše co na Facebook dáme, patří Facebooku a ne nám. (Česká televize, Studio 6, 2014). Facebook zřejmě bude stále zdokonalovat své analytické možnosti pro účely efektivní reklamy i navzdory všem negativním reakcím a protestům. Taktika Facebooku při vypouštění nových produktů se dá popsat jako tři kroky vpřed a jeden vzad. Často nějaký vypustí, aby si otestovali reakce. Pak ho stáhnou, ale po čase s ním nenápadně přijdou znovu. Většina aplikací, které před třemi lety budily vášně, dnes existuje pod jinou hlavičkou a nikdo se kvůli tomu nevzrušuje. Prostě nám přestaly vadit. (Jessie Hempel, BBC, 2011) 1 Sledování aktivit a chování určité osoby jinou osobou (Stalkerem) tak, že to omezuje její soukromí a vzbuzuje v ní strach. 2 Druh šikany, který využívá elektronických prostředků. 5

11 1.2. Soukromý profil na Facebooku Každý uživatel, který chce využívat Facebooku v jeho plném rozsahu si musí ze všeho nejdříve založit osobní profil. Založení profilu je záležitostí několika sekund. Jde v podstatě o vyplnění formuláře na úvodní stránce Formulář obsahuje kolonky: jméno a příjmení, nebo mobilní telefon, heslo, datum narození, pohlaví. Po potvrzení tlačítkem zaregistrovat se, Facebook ihned filtruje obsah, který bude pro nově přihlášeného uživatele nejvhodnější, na základě toho, co o sobě uživatel uvedl. Po zaregistrování Facebook automaticky vyzve k doplnění nepovinného obsahu. Zde se dá prozradit téměř cokoliv. Většina uživatelů sociální sítě neváhá publikovat svoje koníčky, oblíbené knihy, hudební interprety, ale také úroveň dosaženého vzdělání či aktuálního zaměstnavatele. Všechna tato data umožňují marketérům poměrně přesně zacílit uživatele vhodného pro konkrétní kampaň. (Marketingová komunikace v prostředí sociální sítě Facebook, Mandát, 2013) Tímto výčtem však informace nekončí. Je samozřejmě na každém uživateli, kolik z jeho soukromí bude uveřejněno, avšak Facebook přidává čím dál tím více možností jak být osobnější i ve virtuálním světě. Novinkou je např. zveřejňování takzvaných životních událostí. Zde mohou uživatelé svým přátelům oznamovat datum svatby, narození dítěte nebo např. i ztrátu milované osoby. Výběr je veliký. Do profilu se dá také vložit fotografie, video apod. Po dokončení registrace Facebook uživateli nabídne profily uživatelů, které by mohl znát. Přidáním některého z nich, Facebook dále generuje přátele přátel atd. Je překvapivé, kolik přátel můžete rychle získat. Průměr se pohybuje okolo 130. ( Facebook Marka Zuckerberga, BBC 2011) Ve skutečnosti mají někteří uživatelé přátel daleko více než 130. Výjimkou nejsou profily, které mají nad 1000 spřátelených účtů. Přátelství na Facebooku definuje Jakub Mandát 6

12 ve své diplomové práci takto. Jedná se o propojení dvou uživatelů, kdy oba musí se spojením souhlasit. (Marketingová komunikace v prostředí sociální sítě Facebook, Mandát, 2013) Sdílení informací je základní myšlenkou sociální sítě. Videa, názory, fotografie atd. se sdílí na tzv. Zdi neboli Timeline (časová osa). Ta zaznamenává veškerou aktivitu od momentu registrace. V nastavení profilu se dá upravit míra viditelnosti příspěvků. Existují následující druhy nastavení: Veřejný - příspěvek vidí všichni na Facebooku i mimo něj. Přátelé - příspěvek vidí uživatelé, které máte v přátelích. Přátelé kromě známých uživatel může označit některé ze svých přátel jako známé. Těm budou zobrazovány pouze některé informace o profilu uživatele. Jenom já - příspěvek neuvidí nikdo jiný než samotný uživatel. Vlastní nastavení - uživatel může ze svého seznamu přátel vybrat okruh těch, kterým se bude jeho aktivita zobrazovat. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.cz, 2014) Cílem naší společnosti je učinit svět přístupnější a propojenější. Věříme, že kontakt s přáteli může každému okořenit život. Prostřednictvím sdílených informací si můžete rozšířit obzory, objevit nové restaurace nebo tipy pro cestování. Váš život se tím obohatí. (Mark Zuckerberg 2011, BBC) Viralitu sdíleného příspěvku podporuje tlačítko To se mi líbí. Nápověda Facebooku tuto funkci definuje následovně: Kliknutím na tlačítko To se mi líbí, představujete způsob poskytnutí svého kladného názoru a spojení se záležitostmi, na kterých vám záleží. Kliknutí na tlačítko To se mi líbí pod určitou položkou, kterou vy nebo váš přítel zveřejníte na Facebooku, je snadný způsob, jak dát někomu vědět, že se vám položka líbí, aniž byste zanechali komentář. Stejně jako v případě komentáře se však pod položkou zobrazí skutečnost, že se vám líbí. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.cz, 2014) Jedním kliknutím však spouštíte hned několik akcí. První z nich je skutečnost, že pod příspěvkem, který jste takto označili, bude uvedeno Vaše jméno a informace, že se Vám příspěvek líbí. Dále se na Vaší zdi, nebo chcete-li Timeline zobrazí informace o tom, že se Vám 7

13 líbí příspěvek Vašeho přítele tuto informaci poté uvidí další Vaši přátelé. Váš přítel, který příspěvek uveřejnil, bude také informován o tom, že jste takto jeho příspěvek ohodnotil. Soukromý profil zkrátka nabízí mnoho možností sebeprezentace, vyjádření názoru a získání kontaktů. Systém registrace je jednoduše dostupný a srozumitelný. Možná proto se Facebook těší takové oblibě. Náhled soukromého profilu je vyobrazen v příloze A Skupina na Facebooku V raném stádiu, kdy Facebook teprve funkci skupiny zaváděl, mnoho firem nemělo jasno v rozdílu mezi stránkou a skupinou. Původně obě tyto funkce sloužily k propagaci značky, firmy nebo jako místo setkávání fanoušků. Rozdíly nebyly dostatečně specifikovány a tak firmy často zakládaly jak stránku, tak skupinu, aby viděly, na co jejich zákazníci reagují lépe. (Treadaway, Facebook marketing: an hour a day, 2010) Později však Facebook rozdíly definoval poměrně přesně. Charakterizovat Skupinu na Facebooku se pokusí následující kapitola. Ústřední důvody vzniku nějaké skupiny na Facebooku jsou komunikace a výměna informací mezi členy založené skupiny. Limit skupiny je 5000 uživatelů. Každý z uživatelů musí dát souhlas se členstvím. (Škodíková, 2014) Skupiny 5000 uživatelů však nejsou příliš běžné. Jedním z charakteristických znaků skupiny je, že se jedná o seskupení menšího počtu lidí, kteří mají něco společného. Může se jednat o rodinu, kolegy z práce či spolužáky. Ti zde mohou sdílet dokumenty, fotografie, videa apod. Mohou si také zasílat hromadné zprávy či využívat chat. Nastavení soukromí u skupin může mít různou intenzitu. Existují tři typy nastavení soukromí u skupiny. Rozdíly mezi nimi ukazuje Obrázek č. 1. 8

14 Obrázek 1: Tři možnosti nastavení soukromí u skupin Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ Skupina také pracuje s pojmem Správce skupiny, který může editovat příspěvky ve skupině a má pravomoc jmenovat některého ze stávajících členů správcem. V případě nevhodného obsahu příspěvků ho odebrat či blokovat uživatele, který jej zveřejnil. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.cz, 2014) Ten, kdo skupinu založí, se stává automaticky správcem. Jeden uživatel může být členem maximálně 6000 různých skupin. Facebook si je vědom, že funkce skupin může být velice přínosná pro studenty. Ostatně z této myšlenky vyšel celý původní koncept. Facebook nabízí funkci Groups for School, která sdružuje studenty jednotlivých škol a oborů. Funkce se čím dál tím více přibližuje vedením škol a nabízí jim dokonce přístup na základě školního u. Studenti zde mohou velice rychle a efektivně komunikovat nejen mezi sebou, ale i s profesory. Vše záleží na nastavení skupiny. V tomto oboru samozřejmě Facebook bojuje s konkurencí např. Googlu, který obdobnými aplikacemi také disponuje. 9

15 1.4. Stránka na Facebooku V kapitole 1.3 je popsán počáteční zmatek uživatelů Facebooku v definicích stránky vs. skupiny. Specifika skupiny již byla zmíněna. Stránkou se budou zabývat následující odstavce. Centrum nápovědy pro Facebook definuje stránku jako místo, kde se mohou firmy, značky a organizace podělit o svá sdělení a navázat kontakt s uživateli. Dnes se jedná především o nástroj pro reklamu značky, firmy, projektu apod. Obsah stránky je zcela veřejný. Není možné zde navolit různé parametry soukromí, jako je tomu např. u profilů či skupin. Z toho vyplývá, že kdokoliv na Facebooku může vyjádřit podporu stránce označením To se mi líbí. Počet uživatelů, kteří takto stránku označí, není omezen. Zároveň však jeden uživatel skrze svůj osobní profil může označit funkcí To se mi líbí max stránek. Správu stránky zajišťuje tzv. správce, který má všechny pravomoci stránku měnit, přizpůsobovat a rozhodovat o její další existenci. Je zde však možnost přidělit také někomu dalšímu roli ve správě stránky. Tuto funkci využívají zejména velké firmy, které mají pro marketingovou komunikaci na Facebooku zřízený celý tým pracovníků. Role mohou být následující Editor, Moderátor, Inzerent, Analytik. Každá z těchto rolí má přístup k jiné části správy stránky. Přehledně tuto problematiku demonstruje Obrázek č

16 Obrázek 2: Role pro správu stránky Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ / Zároveň s osobním profilem je stránka druhým nejčastějším působením uživatelů na Facebooku. A jak se vlastně profil od stránky liší? Image obou nástrojů je velice podobná, ale funkce zcela odlišné. Osobní profily jsou určeny pouze pro nekomerční použití a reprezentují jednotlivé uživatele. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.cz, 2014) Naopak stránka, je hlavně v dnešní době, marketingovým nástrojem firem. Slouží jako reklamní plocha a primárním účelem je oslovit co nejvíce uživatelů pomocí příspěvků a poutavou vizuální kompozicí stránky. 11

17 2. Vytvoření firemní stránky na Facebooku Založení osobního profilu Stránka na Facebooku se již dnes dá vytvořit pouze za předpokladu, že má budoucí správce stránky na sociální síti vytvořený osobní profil. V minulosti umožňoval Facebook firmám zakládat i stránky bez profilu, avšak tuto funkci Facebook zrušil. Varianta založení stránky bez osobního profilu skýtala výhodu větší ochrany soukromí lidí spojených se stránkou, avšak oproti tomuto faktu měla funkce i mnoho nevýhod např. mnoho aplikací nebylo pro takto přihlášené firmy přístupných. Prvním krokem pro vytvoření stránky je tedy založení osobního profilu. Výběr kategorie stránky Po přihlášení, stačí přejít na adresu https://www.facebook.com/pages/create. Zde je na výběr z několika kategorií, jak ukazuje níže Obrázek č. 3. Obrázek 3: Úvodní zobrazení při vytváření stránky, výběr kategorie Dostupné z: https://www.facebook.com/pages/create 12

18 Výběr kategorie je důležitý zejména z důvodu co nejlepšího zacílení na budoucího zákazníka. Mezi typy stránek jsou také rozdíly z hlediska dostupnosti některých budoucích funkcí stránky. Některé typy stránek např. nemusí dovolovat vepsání dlouhého textu do popisu stránky, zobrazení kontaktu apod. Tuto problematiku stručně ukazuje Obrázek č. 4 Obrázek 4: Funkce stránek na základě výběru kategorie stránky Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ ?sr=3&query=kategorie%20stránky&sid=0nefwh 9laQlKXnJII Název a URL stránky Po zvolení příslušných kategorií je nutné vyplnit název stránky, pod kterým jí uživatelé na Facebooku najdou. Dále doplnit URL 3 stránky při jehož zadání do vyhledávače budou zákazníci přesměrováni přímo na vytvořenou stránku. Facebook doporučuje v obou případech zvolit totožné slovo. 3 URL, celým názvem Uniform Resource Locator ( jednotná adresa zdroje ) je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. (Wikipedia, 2001) 13

19 Název stránky nesmí obsahovat: Výrazy nebo fráze, které mohou být urážlivé nebo porušovat něčí práva. Nevhodně použitá velká písmena. V názvu stránky musí být řádně a gramaticky správně uvedena velká písmena a s výjimkou akronymů nesmí být názvy tvořeny pouze velkými písmeny. Symboly (například! nebo ) nebo zbytečná interpunkce. Příliš dlouhé popisy, například slogany. Jakákoli podoba slova Facebook. Klamavé výrazy. Jestliže stránka nepředstavuje oficiální stránku určité značky, místa, organizace nebo veřejné postavy, nesmí název stránky vzbuzovat v ostatních klamný dojem, že se jedná o oficiální stránku nebo že ji spravují oprávnění zástupci daného subjektu. Název stránky nesmí obsahovat výhradně: Obecná slova (např. pizza). Stránky musí být spravovány oficiálním zástupcem tématu, kterého se týkají. Obecná zeměpisná umístění (např. New York). (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.cz, 2014) Komunitní/oficiální stránka Dalším krokem je volba mezi komunitní či oficiální stránkou. Facebook po mnohá léta bojuje s vytvářením falešných oficiálních stránek známých osobností, firem apod. Proto zavedl pojem komunitní stránky. Za komunitní stránky jsou považovány ty, které nejsou vedeny za pomoci oficiálních zástupců společností, celebrit či témat, na které jsou komunity skrze stránky zacíleny. (Kočol, 2014) Mezi tyto stránky se dají zařadit např. fankluby. Na rozdíl od komunitní stránky, oficiální stránku mohou spravovat pouze právoplatní zástupci. Po zadání těchto základních údajů je stránka vytvořena a je dohledatelná. Avšak ve většině případů práce na tvorbě stránky teprve začíná. Veškerými možnostmi úprav vzhledu, přidávání aplikací, nastavení viditelnosti, správců apod. se tato práce nebude zabývat. 14

20 Posledním bodem, který je nejstěžejnější a využívá jej téměř každá stránka je volba profilového obrázku a úvodní fotografie. Profilový obrázek a úvodní fotografie Facebook profilový obrázek definuje jako čtvercový obrázek v horní části profilu stránky. Tento obrázek se také zobrazuje u příspěvků stránky a jejích dalších aktivit na Facebooku. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.cz, 2014) Doporučeným rozměrem je minimálně 180 x 180 pixelů. Žlutá šipka na Obrázku č. 5 znázorňuje umístění profilového obrázku. Obrázek 5: Profilový obrázek Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ / Druhým vizuálním prostředkem, který zákazník uvidí bezprostředně poté, co se rozhodne pro zobrazení stránky, je tzv. úvodní fotografie. Jako úvodní fotografii stránky použijte jedinečný obrázek, který reprezentuje vaši stránku. Může se jednat o fotografii populární položky menu, přebal alba nebo fotografii lidí, kteří používají váš produkt. Buďte kreativní a experimentujte s obrázky, na které bude váš okruh uživatelů nejpříznivěji reagovat. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.com, 2014) Na Obrázku č. 6 je oranžovým šrafováním znázorněno umístění úvodní fotografie na stránce. 15

21 Obrázek 6: Úvodní fotka Dostupné z: Také úvodní fotka má doporučené rozměry 399 x 150 pixelů. Jak u profilového obrázku, tak u úvodní fotky Facebook doporučuje zvolit formát obrázku PNG 4. Oba výše popsané vizuální prvky jsou velice důležité pro zaujetí zákazníka. Pokud bude grafika stránky nezajímavá, nic neříkající nebo naopak přeplácaná, zákazník stránku jedním kliknutím opustí. Příklad kreativního propojení profilového obrázku a úvodní fotky, znázorňuje Obrázek č. 7. Obrázek 7: Stránka Fanty Dostupné z: 4 PNG zkráceně Portable Network Graphics. Jedná se o druh grafického formátu. 16

22 3. Přidávání příspěvků na firemní stránce Podstata přidávání příspěvků tkví ve zveřejňování obsahu, který se vztahuje k dané stránce. Tento obsah je poté zobrazován na tzv. news feed neboli ve vybraných příspěvcích 5 uživatelů. Mezi typy příspěvků se řadí stav 6, fotografie, video, odkaz, událost a nabídka. Všechny typy příspěvků se dají kombinovat (tzn. v jednom příspěvku lze zveřejnit např. stav + fotografii). Fanoušci stránky mohou příspěvky sdílet 7, komentovat či označovat tlačítkem To se mi líbí. Obecně platí, že se administrátor snaží příspěvky vybídnout uživatele k nějaké akci. Například ke sdílení obsahu na vlastní zdi či k diskuzi v komentářích u příspěvku. (Marketingová komunikace v prostředí sociální sítě Facebook, Mandát, 2013) Pokud nebude firemní stránka dostatečně často aktualizována, hrozí úbytek fanoušků a dramatické snížení návštěvnosti. Statistiky Facebooku uvádí, že 96% uživatelů se na stránku nevrátí jinak, než prostřednictvím příspěvků. (Marketingová komunikace v prostředí sociální sítě Facebook, Mandát, 2013) Vytváření kvalitního obsahu stránky je bez pochyb nedůležitějším faktorem pro oslovení zákazníka. Tato problematika s sebou nese spoustu chytrých rad jak, co a kdy zveřejnit. V obecné rovině však platí, že každá firma, produkt, služba musí zvolit ve výsledku svou vlastní strategii a formu obsahu, který na Facebooku vytváří. Existuje však pár pravidel, kterým se bude věnovat kapitola 3.1. Dalším velice diskutovaným tématem je dosah příspěvků, které jsou zveřejněny na stránce. Tato problematika je specifikována v kapitole Vybrané příspěvky představují neustále aktualizovaný seznam příspěvků od osob a stránek, které na Facebooku daný uživatel sleduje. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.com, 2014) 6 Stav = textová forma sdělení. 7 Sdílení = šíření příspěvků pomocí fanoušků, kterým se příspěvek líbí natolik, že ho sdílejí i se svými přáteli. 17

23 3.1. Pravidla pro přidávání příspěvků na firemní stránce Frekvence přidávání příspěvků Samotný Facebook se k tomuto bodu vyjadřuje velice uhýbavě. Jak často zveřejňovat příspěvky závisí na vaší stránce. Každá stránka má jiný okruh uživatelů, kteří mohou lépe reagovat na častější či méně časté aktualizace. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.com, 2014) Tomáš Mužík z agentury x51 8 ve svém webináři popisuje tento problém více do hloubky. U mnoha firem se setkávám s mýtem, že pokud bude člověk přidávat na svou stránku hodně příspěvku, zvýší mu to i engagement 9 uživatelů. Zde však ta rovnice úplně neplatí. Naopak platí, že pokud budete přidávat příliš málo příspěvků, tak budete mít opravdu malý engagement uživatelů. (7 chyb, které vás na Facebooku připraví o zákazníky, Mužík, 2014) Obecné doporučení je nepřidávat nikdy méně než jeden příspěvek týdně a naopak ne více než dva příspěvky denně. Pokud budete přidávat dva a více příspěvků za den, tak ze studií vyplývá, že třetí, čtvrtý, pátý, šestý příspěvek, který za den přidáte, již ztrácí na svém dosahu o desítky procent. (7 chyb, které vás na Facebooku připraví o zákazníky, Mužík, 2014) Dá se však tvrdit, že stejně jako v běžném offline marketingu i marketing na sociální síti se vyplatí plánovat. Plán je vhodné tvořit ne déle než na týden. V běžném životě je týden krátká doba, ale v prostředí internetu je vše mnohem rychlejší a plán musí být schopen reagovat a přizpůsobovat se aktuálnímu dění. Co má tvořit obsah? Příspěvky by se měly vztahovat ke značce, produktu nebo projektu, který stránka propaguje. Tímto bude zajištěno, že uživatelé, kteří stránku budou podporovat, budou opravdu zaujatí do toho, čím se zabývá. Cena takových zákazníků je opravdu vysoká. 8 Agentura zabývající se marketingem na Facebooku již od roku Ředitelem je Tomáš Mužík, který je na internetu známý zejména pro své webináře (online výukový program). 9 Engagement = aktivní zapojení fanoušků stránky do vytváření jejího obsahu. Patří zde komentování, sdílení, hodnocení příspěvků apod. 18

24 Mužík se v tomto kontextu zabývá tvorbou irelevantního obsahu, který nijak nesouvisí s tématem stránky. Obvykle tento obsah bývá využíván k umělému navyšování počtu fanoušků stránky. Takto získaného fanouška však nikdy nebudete schopni přeměnit na platícího zákazníka. (7 chyb, které vás na Facebooku připraví o zákazníky, Mužík, 2014) Příklad irelevantního obsahu je znázorněn na Obrázku č. 8 Naopak relevantní příspěvek Mužík popisuje jako propojení toho, co chce stránka říci a toho, co fanoušky zajímá. Obrázek 8: Příklad irelevantního obsahu vzhledem k zaměření firmy (Mužík, 2014) Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=gx9msrm1knw Reakce na negativní komentáře Jak již bylo zmíněno, každý příspěvek, který je uveřejněn na stránce, mají možnost zákazníci komentovat. Jak je tomu i v běžném životě, každá firma musí čelit negativním reakcím, reklamacím apod. Založením Facebook stránky však firma vytváří ideální prostor pro konverzaci zákazníků o kvalitě svých služeb, a to na zcela veřejném prostoru. Správce stránky však má možnost komentář smazat či ignorovat. Je to správné řešení? 19

25 Velmi často se setkávám s firmami, které negativní reakce od svých fanoušků na své stránce mažou. V podstatě si s tím dělají velkou hlavu. A místo toho, aby na dotaz či stížnost zareagovali, dochází k tomu, že ji odstraní ze své stránky. No a přirozeně pak ten člověk, který byl autorem připomínky, je naštván a svůj vztek si ventiluje na vaší stránce. Přičemž se často k těmto stížnostem přidávají i přátelé daného člověka a rozrůstá se takový hrozen uživatelů, který vám může slušně zavařit. (7 chyb, které vás na Facebooku připraví o zákazníky, Mužík, 2014) K problematice se vyjadřuje také Daniel Dočekal v jednom ze svých článků na serveru lupa.cz. Facebook je skutečně obousměrný kanál, není to jednosměrný marketingový chrlič, ani klasická reklama. Jeho základní vlastností je, že je postavený na komunikaci. A to komunikaci obousměrné, umožňující získávat zpětnou vazbu. Souboj s fanoušky nemůžete nikdy vyhrát. (Dočekal, lupa.cz, 2012) Z citací jasně vyplývá, že vždy je vhodné se negativní reakci postavit čelem a reagovat diplomaticky a úslužně. Veřejná kritika není příjemná, avšak kritika, která bude ve výsledku vyřešena ke spokojenosti zákazníka, je dobrou vizitkou firmy. Nezajímavý obsah Poslední bod, kterému se bude tato kapitola věnovat, je tvorba obsahu stránky. Výše se již práce věnuje relevantnosti obsahu, vzhledem k zaměření stránky. Může však nastat situace, kdy obsah bude relevantní, avšak nebude poutavý a zákazníka nezaujme. Příspěvek na Facebooku má opravdu mnoho podob, proto je dobré využívat tyto možnosti naplno a stránku oživit příspěvky v podobě fotografií, videí, vytvářením událostí apod. Samozřejmě čistě textová forma příspěvku nemusí být zcela vyloučena. Příspěvek by měl být stručný a poutavý. Mužík za ideální délku textového příspěvku považuje znaků. Dále také doporučuje vyvarovat se kopírování textu z jiných stránek. Kopírováním textu budete na své fanoušky působit nedůvěryhodně. Pokud například sledují více stránek najednou a z Vaší stránky se jim začne objevovat duplicitní obsah, může to být důvodem, proč vaší stránku přestanou sledovat. (7 chyb, které vás na Facebooku připraví o zákazníky, Mužík, 2014) 20

26 Zákazníci jsou čím dál tím více odolnější vůči jakékoliv formě reklamy, proto co není kreativní, a zároveň lehce pochopitelné, nemá šanci prodat Dosah příspěvků V úplných začátcích Facebooku byly všechny příspěvky na stránce firmy zobrazovány všem fanouškům. S postupným růstem sociální sítě je však stále větším problémem, díky obrovskému množství informací, profilů apod., oslovit co nejvíce fanoušků stránky. Právě zde se začíná objevovat myšlenka placené propagace, která stránce zajistí větší dosah. Placené reklamě se tato práce bude podrobně věnovat později. Tato kapitola se naopak pokusí odpovědět na otázku, co vlastně určuje kdy a jak se příspěvek zobrazí. Na problematiku snižování dosahu samozřejmě existuje mnoho názorů. Kapitola se bude snažit nastínit dva nejzásadnější proudy. Je tedy snižování dosahu pouhý kalkul ze strany Facebooku nebo tuto situaci nemohl předpokládat a nyní se jí snaží pouze vyřešit? Teorie Zásadní pro pochopení toho, jak Facebook vybírá příspěvky, které následovně vidí uživatel ve svém News feed je osvětlení pojmu Edge rank 10. Edge rank je algoritmem který vyjadřuje součin tří hodnot (viz Obrázek č. 9) afinity (affinity), váha příspěvku (weight), čas zveřejnění (decay). Afinita vyjadřuje vztah fanouška ke stránce. Mandát ve své diplomové práci popisuje afinitu následovně. Afinita se odvíjí od toho, jak často je uživatel ve spojení například se stránkou firmy. Stupeň interakce je dán jejím ohodnocením. Například komentář k příspěvku vyžaduje 10 Rank v překladu znamená pořadí. Edge v tomto případě znamená veškeré možné interakce uživatele s Facebookem. (Marketingová komunikace v prostředí sociální sítě Facebook, Mandát, 2013) 21

27 více času, než ohodnocení tlačítkem Líbí se mi. Proto mu sociální síť Facebook právem přikládá vyšší váhu. (Marketingová komunikace v prostředí sociální sítě Facebook, Mandát, 2013) Jak je již naznačeno v citaci, afinita je přímo propojená s druhou hodnotou. Váha příspěvku neboli stupeň interakce značí, co uživatel s příspěvkem udělá. Pokud příspěvek označí tlačítkem To se mi líbí, okomentuje ho, nebo nasdílí, hodnota Edge rank se automaticky navyšuje a příspěvek má šancí na větší dosah. Posledním faktorem, který ovlivňuje hodnotu algoritmu, je čas zveřejnění příspěvku. Svět Facebooku je neskutečně rychlý a nikdo nemá o staré příspěvky zájem. Od zveřejnění příspěvku se hodnota faktoru času jen snižuje. Platí pravidlo, že čím starší zpráva, tím nižší pravděpodobnost zobrazení v horní části News Feed. (Marketingová komunikace v prostředí sociální sítě Facebook, Mandát, 2013) Aktuálnost příspěvku se měří v řádu hodin (Obrázek č. 10), vyplatí se tedy vědět, kdy jsou fanoušci stránky online. K tomu napomáhají metriky, kterými se tato práce zabývá v kapitole 6. Obrázek 9: Algoritmus Edge rank Dostupné z: https://cdn.socialbakers.com/www/archive/storage/www/edgerank-1-.png 22

28 Obrázek 10: Klesající zájem o příspěvek ve vztahu k jeho stáří Dostupné z: Snižování dosahu Jak bylo již naznačeno v úvodu, organický (neplacený) dosah příspěvku klesá. Zásadními důvody, proč se tomu tak děje je přehlcení sociální sítě a tvorba zisku Facebooku v závislosti na placené reklamě. V článku agentury x51 je velice výstižně popsán narůst obsahu Facebooku. Ze statistik společnosti Socialbakers vyplývá, že průměrný uživatel Facebooku sledoval v roce 2013 v průměru 40 stránek. Oproti roku 2009 je to devítinásobek. V roce 2009 vykazovala průměrná stránka jen 5 příspěvků měsíčně. V roce 2013 jich bylo v průměru 36 na stránku. To samozřejmě souvisí s tím, že o pozornost uživatelů zápasí aktuálně v newsfeedu 1440 firemních příspěvků měsíčně oproti 23, jak tomu bylo v roce (RE: Facebookové stránky v původní podobě končí, viditelnost příspěvku klesla na 2%, Mužík, 2014) Výše citovaný článek je reakcí na příspěvek Daniela Dočekala na serveru Lupa.cz, který naopak tvrdí, že ze strany Facebooku je snižování dosahu čistý kalkul, jak navýšit zisk. Organický dosah se dle Dočekala snížil na pouhá 2% a v budoucnu se můžou firmy dočkat 0% dosahu, když si nebudou ochotné zaplatit za reklamu. 23

29 Facebook to svým způsobem vymyslel geniálně. Nejprve od firem vybírá velké peníze za získávání fanoušků pro stránky. Následně znemožnil tyto pracně a nákladně získané fanoušky oslovit, pokud nezaplatí další velké peníze. Co na tom, že jste si již zaplatili, rád vybere peníze znovu. (Facebookové stránky v původní podobě končí, viditelnost příspěvku klesla na 2%, Dočekal, 2014) A právě způsob získání fanoušků při založení stránky má dnes dle Mužíka veliký dopad na organický dosah. Před několika lety, kdy většina velkých firem v České republice s komunikací skrz Facebook začínala, se rozrostl trend čím více fanoušků, tím větší úspěšnost. Na základě tohoto mylného povědomí začal obchod s fanoušky (potažmo s počtem označení To se mi líbí stránky). Obchod s fanoušky může probíhat několika způsoby. Prostřednictvím aplikací, kde obchod s fanoušky probíhá na základě výměny lajků 11. Tímto způsobem nabytá popularita, však nemá velkou cenu. Šetrnost spočívá v tom, že zde většinou dostanete reálné uživatele, které sice vaše stránka absolutně nezajímá, ale je zde alespoň minimální šance, že někdy i zareagují. Ale spíš ne. (Kálal, Click farmy a falešní fanoušci, 2014) Dalším způsobem, ještě méně cenným je získávání Lajků pomocí robota. Za takto získaným fanouškem tedy nestojí skutečný zákazník, ale pouze falešný profil. Tvorbou falešných profilů se zabývají také lidé v tzv. click farmách. Ty jsou většinou v jihovýchodní Asii (Indie, Bangladéš, Indonésie nebo Filipíny), kde sedí u počítačů lidé, kteří zakládají jeden profil za druhým a stejným tempem i lajkují stránky. (Kálal, Click farmy a falešní fanoušci, 2014) Příkladem stránek z českého prostředí, které tímto způsobem získaly fanoušky jsou např. profily politických stran. TOP 09, ale v tom rozhodně není sama, protože slušné množství fanoušků z exotických destinací najdeme třeba u SPOZ, i když u nich nelze přesně říci, jak k nim přišli. (Kálal, Click farmy a falešní fanoušci, 2014) Takto získaní fanoušci se však neřadí mezi ty, které bychom mohli označit jako aktivní. A k tomu, aby náš příspěvek měl dosah, potřebujeme, aby byly příspěvky komentovány, sdíleny, lajkovány. Z toho vyplývá, že několik stovek aktivních fanoušků bude pro stránku cennější než několik tisíc falešných. Rozdíl v aktivitě je opravdu markantní, liší se až v 90%. (7 chyb, které vás na Facebooku připraví o zákazníky, Mužík, 2014) 11 Like = anglicky To se mi líbí 24

30 Obrázek 11: Porovnání aktivity koupených/kvalitních fanoušků Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=gx9msrm1knw Facebook na nákup falešných fanoušků reaguje občasným promazáním, avšak situace spíš nahrává ve prospěch sociální sítě. Jelikož profil s milionem falešných fanoušků bude muset do placené reklamy vložit daleko více peněz, aby oslovil zlomek zákazníků, kteří budou příspěvku věnovat pozornost. Mužík tedy zdůvodňuje neúspěch a snižující se dosah zejména přehlcením Facebooku a nekvalitními fanoušky. Na druhou stranu Dočekal říká, že snižování organického dosahu má příčinu v touze Facebooku po zisku. Nejpravděpodobnějším závěrem však bude, že snižování dosahu je výsledkem kombinace všech faktorů popsaných v této kapitole. 25

31 4. Placená propagace Jak již bylo naznačeno v předchozích kapitolách, dosah příspěvků, které jsou zveřejňovány na stránkách, je klíčový. Získání pozornosti fanoušků je stále těžší vzhledem ke zvyšujícímu se počtu příspěvků od konkurence. Stále více majitelů stránek na Facebooku, se proto uchyluje k placené propagaci. Stránky či reklamy jsou poté zveřejňovány častěji a také uživatelům, o které opravdu firma stojí. Placená reklama, může být užitečným a levným nástrojem pro komunikaci se zákazníky, avšak jak ve své knize Marketing na Facebooku uvádí Treadaway Úspěch při inzerci na Facebooku vyžaduje důsledné sledování, experimentování, trpělivost a kreativitu. Čtvrtá kapitola této práce se zabývá především vhledem do terminologie placené reklamy a objasněním rozdílů mezi jejími typy Struktura reklamní kampaně Za účelem větší přehlednosti rozlišuje Facebook tři úrovně reklam. Tento systém dělení je poměrně nový (zaveden v březnu 2014) a našel si své zastánce i odpůrce. Předchůdcem tříúrovňového dělení byly úrovně pouze dvě Sada reklam a Reklama. Největší změnou je přesunutí možností optimalizace na úroveň sady reklam. V předchozím dělení bylo tyto funkce možné nastavit zvlášť pro každou reklamu. Kampaně Nejobecnější rámec, který pod sebou skrývá zbývající dvě úrovně ( sady reklam a reklamy ). Při vytváření kampaně je zvolen účel (podrobně v 4.2.). Sada reklam V této úrovni uživatel volí rozpočet a plán zobrazování (popř. délku trvání viditelnosti reklamy). Sada reklam poskytuje přehled o jednotlivých reklamách a umožňuje jejich srovnání. Na základě analýzy úspěšnosti jednotlivých reklam můžeme jednotlivé inzeráty optimalizovat, tzn. upravovat jejich vzhled, text, zacílení apod. 26

32 Reklama Reklama představuje nejnižší úroveň v rámci struktury reklamní kampaně. Představuje finální verzi, která je viditelná uživatelům. Kampaň Sada reklam Sada reklam Reklama Reklama Reklama Reklama Obrázek 12: Struktura reklamní kampaně Zdroj: autor 4.2. Účel reklamy Jako každá reklamní kampaň i marketingové počínání na Facebooku spočívá především ve stanovení cílů (účelu). Účel reklamy můžeme definovat jako akci, kterou chceme, aby lidé provedli, když uvidí reklamu. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.com, 2014) Facebook tyto akce rozděluje následovně: kliknutí na web, konverze 12 na webu, zájem o příspěvek stránky, označení stránky jako To se mi líbí, instalace aplikace, zájem o aplikaci, 12 Na internetu za konverzi považujeme situaci, kdy návštěvník našich webových stránek vykoná námi žádanou akci. Takovou akci, která má pro nás nějaký užitek. (Wikipedia, 2001) 27

33 uplatnění nabídek, místní povědomí, reakce na událost, zobrazení videa. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.com, 2014) Právě výběr z těchto možností představuje první krok při založení reklamy. V této fázi se ve struktuře reklamních kampaní nacházíme na samém vrcholu, a to znamená, že tímto krokem zakládáme kampaň. Velice užitečnou funkcí je např. propojení Facebookové stránky s webem, který pomocí reklamy může přilákat nové zákazníky. Informování o instalaci a zvýšení zájmu o aplikaci, jsou zajímavými možnostmi pro třetí strany a vývojáře, kteří tyto aplikace vyrábějí. Od zvoleného účelu se následně odvíjí celkový vzhled reklamy a její cena Vytvoření reklamy Tato kapitola se zabývá zbylými kroky pro vytvoření reklamy. Zvolení okruhu uživatelů (na úrovni sady reklam) Po zvolení účelu přichází na řadu definice tzv. okruhu uživatelů, to znamená lidí, které má reklama oslovit. Facebook nabízí velmi dobré možnosti cílení na konkrétní skupiny uživatelů pomocí zvolení následujících parametrů: místo (kde uživatel bydlí, nebo tráví čas), věk, pohlaví, jazyky, zaměstnání, vzdělání, vztah, generace, 28

34 rodiče (pomáhá se zaměřit na to, zdali je uživatel rodičem, popř. jak starého dítěte), etnická příslušnost, zájmy, chování. Tyto parametry není povinné zadávat. Povinné je zadat pouze zemi, kde má být reklama inzerována. Většinou však větší specifikace vede k lepším výsledkům. Facebook dokonce zobrazuje dle navolených parametrů odhad počtu uživatelů, které touto reklamou, bude možné oslovit, viz Obrázek č. 13. Obrázek 13: Definice cílového okruhu uživatelů a potencionální dosah Dostupné z: https://www.facebook.com/help/www/ / Zvolení ceny Nastavení rozpočtu a nabídky představuje asi nejstrategičtější část tvorby reklamy. Existuje mnoho verzí jak pracovat s cenou reklamy. Tato část se bude zabývat především terminologií, kterou je nutné osvětlit pro porozumění následujícím kapitolám. 29

35 Cena je ovlivněna. A. Nastavením rozpočtu Rozpočet je maximální částka, kterou jste ochotni utratit za jednotlivé provozované kampaně. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.com, 2014) Rozlišují se dva druhy rozpočtů a to rozpočet denní a dlouhodobý. Použití denního rozpočtu nastaví maximální částku, kterou chcete utratit za den. Použití dlouhodobého rozpočtu nastaví maximální částku, kterou jste ochotni zaplatit za celou dobu trvání kampaně. Tento systém dovoluje poměrně přesně regulovat náklady a neutratit více, než je v plánu. Tvorba rozpočtu spadá pod úroveň sady reklam, to znamená, že bude platit pro všechny jednotlivé reklamy, které jsou v sadě založeny. B. Nabídkou Nabídka představuje částku, kterou jsme ochotni vynaložit za určitou akci uživatele. V tomto případě se rozlišují tři možnosti: CPM CPC CPA Tabulka 1: CPM, CPC, CPA Cost per mil Cost per click Cost per action Zdroj: (Treadaway, Marketing na Facebooku: výukový kurz, 2011) Částka, kterou inzerent zaplatí za 1000 zobrazení reklamy bez ohledu na to, zda uživatel na reklamu klikne nebo provede nějakou následnou akci. Částka, kterou inzerent zaplatí za uživatelovo kliknutí na reklamu bez ohledu na to, co uživatel udělá poté. Částka, kterou inzerent zaplatí za to, aby uživatel provedl určitou akci, např. označení stránky To se mi líbí, uplatnění nabídek, kliknutí na odkaz, instalace aplikace. 30

36 Reklamy v případě nabídky soutěží mezi sebou v aukci. Cena, která je nabídnutá by tedy měla být maximální částkou, kterou chce inzerent vynaložit. Platí, že čím větší nabídka, tím větší možnost úspěšnosti reklamy v aukci. S nabídkami na Facebooku se skutečně zachází jako s aukcemi. Stejný přístup používají i služby Google AdWords, Yahoo atd. Při vytvoření inzerátu Facebook navrhne částku nabídky, která zaručí, že inzerát získá dostatečný počet zobrazení s ohledem na rozpočet denního rozpočtu. Pokud se však neobjeví jiní inzerenti, kteří by splnili podobná kritéria pro účast v aukci, zaplatíte méně. Často jsme se setkali s tím, že skutečná hodnota CPM byla o % nižší než částka nabídky. (Treadaway, Marketing na Facebooku: výukový kurz, 2011) Výběr obrázku a textu Předposledním krokem při vytváření reklamy je volba obrázku resp. obrázků. Facebook dovoluje uživateli přiřadit k totožně cílené reklamě se stejným zněním textu až 6 různých variant obrázku. Tato funkce umožňuje správci stránky sledovat, který inzerát je nejefektivnější a který naopak prodělečný. Na základě této analytiky je vybrána varianta, na kterou budou plynout finanční prostředky z rozpočtu. Doporučené rozlišení obrázku se liší podle účelu reklamy. Obecně však platí, že šířka obrázku by měla dosahovat alespoň 600 pixelů. Nejlépe podporovaným formátem obrázků je PNG 13. Google zveřejnil v roce 2010 studii 18 Super easy, Highly Effective Tips to Grow your Fans via Facebook Ads. Výzkum prokázal, že nejlépe v reklamách fungují obrázky lidí, a to konkrétně detaily obličeje a očí. Naopak nejméně efektivní jsou obrázky v barvách Facebookové modré. (Marketingová komunikace v prostředí sociální sítě Facebook, Mandát, 2013) Text reklamy se musí vměstnat do 90 znaků. To není mnoho, proto je obecným trendem usilovat zejména o jednoznačnost, jednoduchost a kreativitu. 13 PNG (Portable Network Graphics anglicky přenosná síťová grafika; oficiální výslovnost zkratky je ping ). Jedná se o grafický formát určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky. (Wikipedia, 2001) 31

37 Umístění reklamy Umístění reklamy určuje, kde se bude inzerát na Facebooku zobrazovat. Facebook nabízí výběr ze tří variant. Umístění ve vybraných příspěvcích ve stolních počítačích viz Obrázek č. 14. Obrázek 14: Umístění ve vybraných příspěvcích ve stolních počítačích Dostupné z: https://www.facebook.com/help/

38 Umístění v pravém sloupci ve stolních počítačích viz Obrázek 15. Obrázek 15: Umístění v pravém sloupci ve stolních počítačích Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ Umístění ve vybraných mobilních příspěvcích viz Obrázek č. 16. Obrázek 16: Umístění ve vybraných mobilních příspěvcích Dostupné z: https://www.facebook.com/help/

39 V zásadě se tyto varianty liší zejména podle toho, na kterém zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet ) uživatel reklamu uvidí. Facebook neuvádí výhody či nevýhody umístění v pravém sloupci oproti umístění ve vybraných příspěvcích. Nabízí se teze, že pro každý typ reklamy bude výhodné jiné umístění. To bude vybráno pomocí analýz úspěšnosti reklam Pravidla pro vytváření reklam Každá reklama na Facebooku před svým zveřejněním musí projít schválením. Schvalování reklamy trvá většinou v řádech minut a řídí se Pravidly pro reklamu na Facebooku. Vyhrazujeme si právo odmítnout, schválit nebo odebrat kteroukoli reklamu z libovolného důvodu na základě vlastního uvážení včetně reklam, které negativně ovlivňují náš vztah k našim uživatelům nebo propagují obsah, služby nebo činnosti, které nejsou v souladu s naší pozicí na trhu, zájmy nebo filozofií reklamy. Tato pravidla se mohou kdykoli změnit. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.com, 2015) Plné znění tohoto dokumentu je uvedeno v příloze B této práce. Při vytváření reklamy Facebook poskytuje také určité rady jak dosáhnout co nejlepšího výsledku. V zásadě se tyto parametry mírně liší podle zvoleného účelu reklamy (viz ). V následujícím výčtu jsou uvedeny nejzásadnější doporučení pro tvorbu reklam. Text v obrázku Obecně platí, že reklama bez vizuálního podkladu moc nefunguje. Facebook proto vynucuje, aby uživatelé do všech reklam vkládali obrázek. Součástí všech reklam na Facebooku musí být obrázek. Pokud inzerujete stránku, aplikaci či událost, se kterou je již nějaký obrázek spojen, může se vám tento obrázek zobrazit jako výchozí pro vaši reklamu. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.com, 2015) Některé studie dokonce ukazují, že obrázek v inzerátu je nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje poměr kliknutí na reklamu. (Treadaway, Marketing na Facebooku: výukový kurz, 2011) 34

40 Pravidla také zakazují, aby obrázek obsahoval více jak 20% textu. Uživatelé si mohou, tento fakt ověřit pomocí nástroje mřížky tzv. Grid tool viz obrázek č. 17. Facebook toto pravidlo zdůvodňuje následovně. Příliš mnoho textu může vypadat jako spam a vzbudit v lidech pocit, že vaše reklama není kvalitní. Je potřeba použít nadpis a text reklamy, abyste lidem sdělili více o tom, proč inzerujete a co mají udělat. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.com, 2015) Daniel Dočekal ze serveru lupa.cz toto pravidlo a zejména jeho kontrolu zpochybňuje. Facebook nemá žádnou extrémně sofistikovanou metodu testování tohoto, jak se toto omezení dodržuje. Test provádí jen algoritmus, žádný člověk do tohoto procesu není zapojen. Zásadním pravidlem je, že se omezení netýká 20 % z celého obrázku vše je podstatně jednodušší. Obrázek je Facebookem rozdělen na 5 5 části a platí, že maximálně v pěti částech se smí nacházet text. A je jedno, jestli danou část vyplňuje zcela, nebo jenom z částí. V praxi to znamená, že pokud v obrázku použijete text, který zasahuje do dvou sousedních oblastí, započítá se dvakrát. (Dočekal, lupa.cz, 2013) Obrázek 17: Nástroj mřížky (Grid Tool) pro úpravu poměru textu v reklamě Dostupné z: https://www.facebook.com/help/

41 Délka textu Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, text reklamy by neměl přesáhnout 90 znaků. Nepřekračujte u textu hranici 90 znaků. Jinak by na zařízeních s menšími displeji mohlo dojít k useknutí textu. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.com, 2015) Ostatní parametry reklamy jako jsou rozlišení obrázku, nadpis, poměr stran obrázku apod. se liší v závislosti na zvoleném účelu reklamy. 5. Sledování výsledků a účinnosti reklamy Měřitelnost reklamních výsledků je pro každou firmu velice přínosným faktorem. Práce s reklamami na Facebooku vyžaduje především pečlivou a nepřetržitou analytiku dat. Pátá kapitola se zabývá především tím, jaká data o zákaznících může firma pomocí reklamy na Facebooku získat, jak tyto data měřit a vyvozovat z nich závěry pro další strategii propagace Marketingový cyklus na Facebooku Každá reklamní kampaň na Facebooku prochází pěti stádii: vystavením, sledováním, vykazováním, analýzou, změnou směru. Ve stádiu vystavení je reklama na samém prvopočátku. Inzerent nemá o její efektivitě žádná data a reakce uživatelů na zveřejnění je často nepředvídatelná. Z těchto důvodů je nezbytný přechod do druhé fáze, sledování. Sledování pomáhá inzerentovi získat co nejpřesnější data o zákaznících a jejich chování. Tyto data by měla být pečlivě evidována v systému vykazování. Výkazy se mohou po dostatečně 36

42 dlouhé době sledování analyzovat. Aby byla data relevantní, je zapotřebí vykazovat data o kampani po dobu několika týdnů. Výsledky analýzy poté napoví, jak reklamu optimalizovat a především, jak se zákazníky na Facebooku pracovat v dlouhodobém kontextu. Jedna kampaň na tyto závěry s velkou pravděpodobností stačit nebude. V případě, kdy je spuštěných více kampaní najednou se fáze marketingového cyklu na Facebooku prolínají, avšak je nutné věnovat každé kampani zvláštní pozornost. Vystavení Změna směru Sledování Analýza Vykazování Obrázek 18: Marketingový cyklus na Facebooku Dostupné z: Treadaway, Marketing na Facebooku: výukový kurz, Metriky Metriky jsou různé druhy informací o fanoušcích stránky na Facebooku. Tyto informace může správce stránky čerpat ze Správce reklam nebo nástroje Power Editor viz Gleich ve své diplomové práci definuje metriku následovně. Metriky se užívají především v případech, kdy je třeba vědět, jak by minulost mohla pomoci při plánování a odhadech momentálního stavu. Umožňují práci s daty z minulých projektů. Metriky jsou součástí procesu řízení, jako nastroj zpětné vazby a hodnoceni efektivnosti při dosahování cílů, výkonnosti procesů, efektivnosti podnikových zdrojů atd. (Gleich, 2014) Tato kapitola se věnuje srovnání dvou výše zmíněných nástrojů na správu reklam a základnímu přehledu metrik, kterých využívá drtivá většina inzerentů na Facebooku. 37

43 Správce reklam vs. Power Editor Hlavním rozdílem mezi Správcem reklam a Power Editorem je jejich vhodnost využití. Správce reklam bohatě postačí pro vytváření a úpravu malých reklamních kampaní a je také vhodnější pro začátečníky. Naopak Power Editor je nástroj pro vytváření reklam ve velkém a jejich správu, určený především velkým inzerentům. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.com, 2014) Správci reklam se podrobně věnuje kapitola V následující části se práce zabývá funkcemi, které nabízí Power Editor navíc, na rozdíl od Správce reklam. Tlačítko duplikace Tato funkce je velice užitečná při vytváření velkého počtu minimálně se lišících reklam. Většina uživatelů se takto snaží docílit co největší optimalizace reklamy, pomocí sledování účinnosti různých variant textu, obrázků apod. Tlačítko šetří čas. Inzerent nemusí vytvářet každou reklamu zvlášť, naopak vytvoří mnoho stejných reklam a upraví pouze jejich cílení, umístění, rozpočet, či vizuální vlastnost. Nepublikované příspěvky Jedná se o příspěvky, které se zobrazí uživatelům ve vybraných příspěvcích, ale nezobrazí se na Timeline stránky. V praxi je tato funkce výhodná zejména, pokud se chystá uživatel spustit reklamu s velkým rozpočtem. Nejprve si pomocí nepublikovaných příspěvků ověří účinnost několika variant na malém vzorku zákazníků. Přičemž si nespamuje Timeline stránky (kdyby se zobrazovala každá varianta příspěvku, byl by vzhled stránky pro zákazníka poněkud zvláštní a především hodně nepřehledný). Problematiku nepublikovaných příspěvků vysvětluje Jindřich Lauschmann na portálu tyinternety.cz následovně. Nepublikované příspěvky, často označované jako temné, jsou speciálním nástrojem na Facebooku, který se hodí v mnoha různých případech. Jedním z nich je možnost si pomocí temných příspěvků vyzkoušet různé varianty příspěvku, který bude určen velkému množství lidí, na publiku malého rozsahu, například několika desítek osob, a sledovat, 38

44 jak na které příspěvky uživatelé reagují a které si vedou nejlépe. (Lauschmann, tyinternety.cz, 2013) Vlastní okruh uživatelů / Podobný okruh uživatelů Vlastní okruhy uživatelů vám umožní reklamami na Facebooku oslovit zákazníky, které už znáte. Můžete nahrát seznam ových adres nebo telefonních čísel alespoň 100 lidí a my jim vaši reklamu doručíme, pokud jsou na Facebooku. Okruhy uživatelů můžete sestavit z lidí, kteří navštěvují váš web, nebo z lidí, kteří používají vaši mobilní aplikaci. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.com, 2014) Tato funkce je velice dobře využitelná zejména v případě, že je správce majitelem ových databází, telefonních čísel zaměstnanců apod. Zdá se, že tato skvělá funkce nemá žádná negativa, avšak nic není černobílé. ové adresy nahrané v rámci rozhraní Custom Audiences se ovšem musí spárovat s přihlašovacími y uživatelů na Facebooku. A toto spárování bohužel není nikdy stoprocentní. Například dle zkušeností marketingového konzultanta z agentury RobertNemec.com, Pavla Šímy, je shoda u ů z B2C 14 segmentu zhruba poloviční. Jelikož má málokdo svůj pracovní jako přihlašovací adresu u svého účtu na Facebooku, jsou v B2B 15 výsledky ještě mnohem horší, spáruje se cca 10 % ů. I tak se jedná o skvělou pomůcku. (Petr Michl, m-journal.cz, 2014) Podobný okruh uživatelů poté představuje Facebookem vygenerovaný segment uživatelů, kteří jsou podobní již stávajícím zákazníkům stránky. Facebook analyzuje data od zadavatele a na základě toho vygeneruje jiný segment uživatelů, kteří by měli být podobní stávajícím zákazníkům. Marketéři pak takovouto skupinu mohou cílit jakýmkoliv FB reklamním formátem. Facebook si nicméně nechává pro sebe identifikační 14 Business-to-consumer (B2C) je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi a koncovými zákazníky, realizované webovými aplikacemi, virtuálními obchody na Internetu apod. (Wikipedia, 2001) 15 Business to business (B2B), je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, pro jejich potřeby, které neobsluhují konečné spotřebitele v masovém měřítku. Významným rysem modelu B2B je větší důraz na logistiku a zajištění samotného obchodu, oproti důrazu na získání zákazníka, jako je tomu v případě obchodů B2C. (Wikipedia, 2001) 39

45 údaje, cílena tak může být pouze v rámci největší sociální sítě. Údaje nejde exportovat ven, aby šly užít například při mailingových kampaních nebo při cílení externích online kampaní. (Petr Michl, m-journal.cz, 2014) Většina možností Power Editoru má smysl pro pokročilé správce a velké firmy, které do reklamy na Facebooku investují velké peníze. Následující kapitola se zabývá druhy metrik, tak jak jsou řazeny ve Správci reklam Řazení metrik ve Správci reklam Správce reklam, řadí údaje o stránce do následujících skupin: přehled, označení stránky To se mi líbí, dosah, návštěvy, příspěvky, osoby. Přehled Tato záložka slouží uživatelům pouze pro rychlou orientaci, zobrazuje výsledky tří metrik za posledních 7 dní a srovnává tyto výsledky procentuálně s týdnem předešlým. Mezi tyto metriky se řadí To se mi líbí, Dosah příspěvku, a Zaujetí. Metriky To se mi líbí a Dosah příspěvku budou vysvětleny podrobně níže. Zaujetí měří činnost a počet tzv. aktivních fanoušků 16. Náhled Přehledu je uveden v příloze C této práce. Označení stránky To se mi líbí Akce, která je spojená s označením stránky To se mi líbí uživatelem, je popsána v Centru nápovědy na Facebooku následovně. Když označíte, že se vám líbí stránka, začnou se vám 16 Počet lidí, kteří vaše příspěvky označili jako To se mi líbí, okomentovali je, sdíleli, nebo na ně kliknuli. 40

46 v kanálu vybraných příspěvků zobrazovat příspěvky od této stránky. Stránka se také bude zobrazovat na vašem profilu a vy budete na dané stránce uvedeni jako uživatel, kterému se stránka líbí. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.com, 2014) Zjednodušeně řečeno, uživatel, který označí stránku To se mi líbí se stane jejím fanouškem. Facebook toto chování uživatelů sleduje a tvoří tak jednu z obecných metrik stránky. Ta správci stránky říká: Kolik fanoušků má stránka aktuálně. Kolik fanoušků označilo stránku tlačítkem To se mi líbí za poslední týden. Sleduje také výkyvy oproti předešlým týdnům. Kolik fanoušků označilo stránku jako Už se mi to nelíbí 17. Placená / organicky získaná onačení. Kde uživatelé označili stránku jako To se mi líbí 18. Všechna tato data jsou zaznamenávána do grafů, viz přílohy D, E. Dosah Dosah příspěvků je druhou základní metrikou stránky. V problematice těchto dat, je třeba rozlišovat dosah příspěvků a celkový dosah. Metrika dosah příspěvků, měří pouze počet lidí, kterým se příspěvek zobrazil. Celkový dosah definuje Facebook následovně. Počet lidí, kterým byla doručena jakákoli aktivita z vaší stránky, a to včetně příspěvků, příspěvků na vaší stránce od jiných lidí, reklam stránky na získání fanoušků, zmínek a oznámení polohy. (Karta Přehledy, Facebook.com, 2014) Dosah příspěvků, je povětšinou užitečný zejména pro optimalizaci jednotlivých příspěvků. Pro komplexnější přehled toho, jak si stránka vede v dlouhodobějším kontextu, se více hodí graf celkového dosahu. Tyto dva grafy však nejsou jedinými informacemi, které Facebook správcům o dosahu poskytuje. Níže je uveden výčet informací, které uživatel může získat v rámci této metriky. 17 Tlačítkem Už se mi to nelíbí uživatel přestává být fanouškem stránky. 18 Uživatelé mohou tlačítko To se mi líbí zvolit na více místech v internetu např. na webových stránkách, na samotné Facebookové stránce, u příspěvku, v rámci reklamy apod. 41

47 Celkový dosah. Dosah příspěvků. Celkový dosah i dosah příspěvků může uživatel vidět v rychlém přehledu za posledních 7 dní. Zde je uveden i procentuální nárůst či úbytek oproti minulému týdnu. U dosahu příspěvků i u celkového dosahu, je v grafu vždy rozlišen dosah organický a placený viz příloha F. Kladné i záporné reakce uživatelů na příspěvky. Přičemž za kladnou reakci Facebook označuje označení To se mi líbí, komentáře a sdílení. Negativní reakce jsou skrytí příspěvku 19, skrytí všech příspěvků, nahlášení příspěvku jako spam 20 a označení tlačítka Tato stránka se mi už nelíbí. Návštěvy Metrika návštěv zahrnuje dva grafy. První z nich se věnuje chování fanoušků na stránce. To znamená, jaké její části navštívili. Z tohoto grafu se tedy dá zjistit, např. kolik fanoušků si v určitém časovém období prohlíželo fotky umístěné na stránce apod. Druhý graf zaznamenává počet fanoušků, kteří Facebookovou stránku navštívili z webu mimo Facebook např. pomocí internetových vyhledávačů, z odkazu na webových stránkách apod. Oba grafy jsou obsaženy v přílohách G a H. Příspěvky Další skupinou metrik jsou Příspěvky. Zde ihned po rozkliknutí uživatel nalezne graf, který říká, kolik bylo v jednotlivé dny fanoušků stránky online. Tento graf poté rozvádí do statistiky, která ukazuje, kolik fanoušků bylo přihlášeno v jednotlivých hodinách dne, viz příloha I. Z toho 19 Skrytí příspěvků: Pokud příspěvek skryjete, nebude se zobrazovat na vaší Timeline, ale z Facebooku odebrán nebude. To znamená, že se příspěvky na jiných místech na Facebooku stále zobrazují uživatelům, se kterými byly sdíleny (například ve vyhledávání nebo v kanálu vybraných příspěvků). (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.com, 2014) 20 Do spamu může patřit opakované kontaktování osob s nevyžádaným obsahem nebo žádostmi. Patří sem hromadné zprávy, nadměrné zveřejňování odkazů nebo fotek na Timeline uživatelů a rozesílání žádostí o přátelství lidem, které osobně neznáte. Šíření spamu představuje porušení zásad komunity Facebooku. (Centrum nápovědy na Facebooku, Facebook.com, 2014) 42

48 lze poté jednoduše odvodit, ve který čas je nejvíce fanoušků přihlášeno k Facebooku. Touto statistikou se dá tedy regulovat čas zveřejňování příspěvků. Jen je potřeba si dát pozor, že graf označuje dobu, kdy jsou uživatelé na Facebooku a ne nutně dobu, kdy nejvíce reagují. (Kálal, mngsocial.com, 2013) Dále Facebook v této části nabízí jakýsi přehled příspěvků a jejich úspěšnosti. V tabulce (příloha J) je zobrazeno datum zveřejnění a název příspěvku, typ příspěvku 21, dosah, zaujetí a popř. výsledky placené propagace. Tato tabulka je užitečná zejména pro rychlou orientaci. Dále z ní může správce odvodit, na který typ příspěvků reagují jeho fanoušci nejaktivněji a na který naopak méně. Osoby Poslední záložka Osoby se věnuje především demografickým údajům o fanoušcích stránky. Z grafů lze vyčíst: věk, pohlaví, zemi, město, jazyk. Tyto údaje Facebook sbírá z osobních profilů fanoušků stránky. Osoby Facebook dále rozděluje na oslovené uživatele a aktivní uživatele. Přitom oslovení uživatelé jsou fanoušci stránky, kteří za posledních 28 dní viděli alespoň jeden příspěvek. Aktivní uživatelé jsou ti, kteří na příspěvky reagují. Grafy záložky Osoby tvoří přílohu K této práce. 21 Rozlišuje, zdali byl zveřejněn, odkaz, fotografie, video, status atd. 43

49 Analýza dat Poslední část páté kapitoly se zaměřuje především na tři příklady toho, jak s načerpanými daty pracovat. Od pouhého vytahování čísel z grafů se pozornost přesouvá k strategickému plánování propagace. Ideálním výsledkem těchto metod je situace, kdy správce stránky dokáže předpovědět reakce uživatelů na konkrétní ty příspěvku. Klouzavé průměry Nejen na Facebooku, ale také v jiných statistických odvětvích se často pro vyhodnocování trendů užívá tzv. klouzavých průměrů. Klouzavé průměry představují denní průměr za stálý počet uplynulých dní (7 dní, 28 dní atd.). Umožňují omezit výchylky v datech, které se objevují z pochopitelných důvodů (jako víkend, svátky) a z důvodů, které mohou zůstat záhadou. Klouzavé průměry pomáhají vyčistit data od hodnot, kvůli nimž byste si zpravidla nemuseli všimnout obecných trendů. (Treadaway, Marketing na Facebooku: výukový kurz, 2011) Tato metoda je tedy velice užitečná zejména z dlouhodobějšího hlediska. Proto, aby mohla být aplikována, uživatel potřebuje určitý objem dat, aby se z výsledků dalo objektivně usuzovat. V případě Facebooku se jedná o data alespoň v řádu několika týdnů. A jak se klouzavý průměr počítá? Vzorec se odlišuje dle typu klouzavého průměru (jednoduchý, exponenciální, vyhlazený, lineárně vážený). Tato práce se bude věnovat pouze jednoduchému klouzavému průměru. Obrázek 19: Vzorec pro výpočet jednoduchého klouzavého průměru Dostupné z: SMA představuje zkratku Simple Moving Average tudíž anglický název pro jednoduchý klouzavý průměr. Čitatel zlomku P symbolizuje součet hodnot jednotlivých dní, pro které se průměr počítá. Za jmenovatel N se dosadí počet dní. Když zprůměrujete aktuální den, s předchozími šesti dny 44

50 dostanete svůj sedmidenní klouzavý průměr (Treadaway, Marketing na Facebooku: výukový kurz, 2011) Klouzavé průměry budou přímo aplikovány v kapitole 6 této práce. A/B testování Jedná se o marketingovou metodu, která má za cíl zvýšit konverze projektu prostřednictvím změny jednoho funkčního či designového prvku. (Wikipedia, 2001) Na Facebooku tedy můžeme např. testovat dva zcela totožné inzeráty, ve kterých je pozměna pouze formulace textu apod. Základem A/B testu je fakt, že v inzerátu je pozměněn pouze jeden prvek. Inzerent ne vždy přesně ví, jak cílová skupina zareaguje na konkrétní značku, ani nezná všechny motivy potencionálního klienta pořídit si inzerovaný produkt. Proto je potřeba pracovat s mnoha variantami a různými nápady (Marketingová komunikace v prostředí sociální sítě Facebook, Mandát, 2013) Test poté probíhá následovně. Jedné polovině uživatelů je zobrazena varianta A (tzv. šampion) a druhé varianta B (vyzyvatel). Ta z variant, která získá více konverzí, vyhrává a stává se šampionem, tedy variantou A pro další testování. Graficky je tento proces zobrazen na Obrázku č. 20. Obrázek 20: A/B testování Dostupné z: 45

51 Multivariační testování Tento druh testování je velice podobný A/B testu, avšak v inzerátu není pozměněn pouze jeden, ale hned několik prvků (např. obrázek + titulek). Multivariační testování je skvělé, potřebujeteli testovat více různých kritérií, ale nemáte konkrétní představu, jek jednotlivé prvky ovlivňují metriky výkonu. Hodí se při nesystematickém přístupu, kdy marketingový pracovník potřebuje rychle získat představu, co funguje. Poté lze výsledky hlouběji analyzovat a izolovat konkrétní kritéria pomocí A/B testování, aby bylo možné reklamní kampaň optimalizovat. (Treadaway, Marketing na Facebooku: výukový kurz, 2011) V obecné rovině se tedy dá tvrdit, že multivariační testování je na rozdíl od A/B testu rychlejší, ale nepřesnější. Záleží tedy pouze na situaci, ve které se správce zrovna nachází a co potřebuje zjistit. 6. Případová studie, Propagace Taneční soutěže NARUBY na Facebooku Poslední kapitola této práce se zabývá analýzou propagace Taneční soutěže NARUBY na Facebooku. Všechna analyzovaná data v této kapitole vychází z období srpen listopad 2014, kdy byla propagace na Facebooku nejmarkantnější. Stránka Taneční soutěže NARUBY byla spravována autorkou této práce. Vizuál stránky je obsažen v příloze L. První část kapitoly se věnuje stručnému představení projektu. Kapitola 6.2 poté definuje cílové skupiny projektu a porovnává data z přehledů Facebooku s reálnými daty o soutěžících, kteří se zúčastnili prvního ročníku. Klade si otázky. Jsou data, která vykazuje Facebook směrodatná? V čem se liší a jaké jsou jejich výhody, popř. nevýhody? Další část případové studie se snaží zasadit náklady na placenou reklamu na Facebooku do kontextu celkového rozpočtu, vyčleněného na propagaci a marketing projektu. Dále si dává za cíl porovnat všechny aktivity z hlediska časové náročnosti, finanční náročnosti a výsledného dosahu. Poslední kapitola případové studie se věnuje vyhodnocení úspěšnosti Facebookové stránky projektu v čase. Zabývá se zejména vývojem fanouškovské základny stránky. Tu sumarizuje v grafech s pomocí klouzavých průměrů. Klade si otázku, jaký vliv má placená propagace stránky na přírůstek fanoušků. 46

52 Dále se soustředí na příspěvky, které byly na stránce publikovány. V návaznosti na příspěvky zkoumá reakce fanoušků na jednotlivé typy příspěvků, dále porovnává jejich organický a placený dosah Stručná charakteristika projektu Taneční soutěž NARUBY byla absolventským projektem autorky této práce, studentky 3. ročníku Hudební fakulty JAMU v Brně. První ročník soutěže se uskutečnil až v Brně v prostorách zkušeben Baletu Národního divadla v Brně a v Divadle na Orlí. Právní záštitu nad projektem převzala taneční škola Řetězové reakce s.r.o., hlavním partnerem se stala Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, která pořadatelům poskytla bezúplatně prostory Divadla na Orlí. Koncept projektu byl netradiční. Jednalo se o soutěž, kde tanečníci vytvářeli baletní choreografie na moderní hudbu a naopak choreografie scénického (moderního) tance na hudbu klasickou. Tato práce se konceptem soutěže nebude zabývat dopodrobna. Všechny informace o projektu jsou dostupné na webových stránkách nebo na Facebooku První ročník soutěže dopadl velice úspěšně. Zúčastnilo se na 200 soutěžících z celé České republiky. S minimálními náklady na propagaci se tedy podařilo oslovit poměrně velké množství lidí, a co více, podařilo se je zaujmout a přesvědčit je, aby se aktivně zapojili. Propagace probíhala zejména skrze placenou reklamu na Facebooku, a proto nebude od věci toto počínání v následujících kapitolách analyzovat Cílová skupina soutěže Cílovou skupinou byli tanečníci, taneční skupiny, Základní umělecké školy vyučující tanec a taneční centra z celé České republiky. Vždy se muselo jednat o amatérské tanečníky. Propozice soutěže definují amatérského tanečníka následovně. Soutěže se mohou zúčastnit neprofesionální taneční školy, taneční oddělení ZUŠ, amatérské soubory, skupiny i jednotlivci. Není určena pro studenty tanečních konzervatoří a ostatních profesionálních škol či členům profesionálních tanečních souborů (Soutěžní podmínky, 2014) 47

53 Věk účastníků byl omezen pouze zespoda. U klasického tance musel mít tanečník alespoň 5 let, aby se mohl zúčastnit soutěže, u moderního tance 10 let. Věkové rozpětí bylo tedy velice různorodé. Další odstavce se zabývají porovnáním demografických údajů o účastnících, kteří se reálně zúčastnili soutěže s daty o fanoušcích Facebookové stránky. Demografie podle reality Při prvním ročníku mezi soutěžícími převládala věková skupina let (50%) a let (27%), další podstatně zastoupenou věkovou skupinou byly děti ve věku 6 11 let (15%). Mezi soutěžícími jasně převládaly ženy, které tvořily 89% přihlášených soutěžících. Soutěž měla celorepublikový charakter, proto byla provedena i analýza zpracovávající informace o kraji, ze kterého soutěžící přijeli. 45% účastníků, bylo z Jihomoravského kraje, 15% z Moravskoslezského a 12% ze Středočeského kraje (včetně Prahy). Zbylých 28% soutěžících pocházelo z jiných lokalit České republiky. Všichni soutěžící byli občany České republiky. Demografie fanoušků stránky na Facebooku Cílová skupina dle přehledů stránky na Facebooku je následující. 74% fanoušků stránky tvoří ženy. Nejpočetnější zastoupení mají ženy ve věkových kategoriích let a let. Muži tvoří 26% fanoušků stránky a 9% z nich je ve věku let. Naopak nejméně fanoušků má stránka mezi uživateli ve věku let. Statistika neuvádí původ fanoušků podle krajů, ale dle měst a států. Největší zastoupení mezi městy má Brno (20%), Praha (8%) a Ostrava (5%). 464 fanoušků z celkového počtu 785 pochází z České republiky. Poměrně velké zastoupení má také Slovensko (110 fanoušků) a Polsko (103 fanoušků). Z tohoto rozdělení vyplývají i jazyky, kterými fanoušci mluví, převládá tedy čeština, polština a slovenština. V grafech 1 3 jsou vyobrazena data o pohlaví, věku a původu vždy ve dvou sloupcích. Modrý sloupec vyobrazuje data reálná a oranžový představuje statistiku podle Facebooku. 48

54 % Ženy Statistika ženy, muži 74 % Reálně Na Facebooku 11 % Muži 26 % Graf 1: Ženy, muži - srovnání realita/facebook Zdroj: autor 60 Věk fanoušků na Facebooku /věk účastníků soutěže % % 28 % 28 % % % 6-11 let let Reálně Na Facebooku Graf 2: Věk fanoušků na Facebooku / věk účastníků soutěže Zdroj: autor 49

55 Původ soutěžících % 20 % 22 % 15 % 8 % 5 % Jihomoravský kraj (Brno) Moravskoslezský kraj (Ostrava) Středočeský kraj (Praha) Reálně Na Facebooku Graf 3: Původ soutěžících Zdroj: autor Demografické údaje, které vykazuje Facebook jsou zajisté obrovským přínosem. Jak ale ukazují i výše zmíněné grafy, není dobré vycházet pouze z nich. Facebook např. vůbec nemapuje děti pod 13 let, které právě v tomto typu projektu hrají poměrně nezanedbatelnou roli. Data z Facebooku jsou směrodatná, zejména pro zvolení stylu propagace přímo na sociální síti. Pro celkové určení cílové skupiny je nejlepší vycházet z dat předešlých ročníků. 50

56 6.3. Propagace v kontextu rozpočtu projektu Soutěž představuje neziskový projekt. Celkový rozpočet tvořil Kč. Rozpočet jako celek, tato práce nebude analyzovat. Bude se zabývat pouze financemi vynaloženými na marketingové aktivity a propagaci projektu. Tabulka č. 2 udává přehled marketingových aktivit a srovnává je z hlediska časové náročnosti, finanční náročnosti a dosahu. Přičemž časovou náročnost vyobrazuje ve škále velice náročné náročné nenáročné a dosah ve škále výborný dobrý uspokojivý. Aktivita Časová náročnost Finanční náročnost Dosah Roznos letáků a plakátů velice náročné Kč / tisk uspokojivý Direct mail náročné zdarma dobrý Zveřejněn tiskové zprávy na internetových portálech nenáročné zdarma dobrý Rozhovor v televizi a rádiu náročné zdarma dobrý Natočení propagačního spotu velice náročné Kč výborný Placený banner na serveru Tanecniaktuality.cz nenáročné 800 Kč dobrý Propagace na Facebooku náročné Kč výborný Tabulka 2: Přehled aktivit v rámci propagace Taneční soutěže NARUBY Zdroj: autor Celkové náklady na propagaci činily Kč. Z uvedených možností byla nejvyšší částka vynaložena na Facebook, konkrétně Kč. Tomu však přiměřeně konkuruje cena za tisk plakátů a letáků, celkem Kč. Posledním větším výdajem bylo natočení propagačního videa za Kč (spot byl natočen studenty Divadelní fakulty JAMU, proto je cena tak příznivá). Banner na serveru Tanecniaktuality.cz byl zpoplatněn částkou 800 Kč/14 dní. Zbylé formy propagace jsou finančně nenáročné, avšak svou daň vybírají v náročnosti časové. Na následujícím příkladu jsou srovnána kritéria ceny a dosahu. Tisk jednoho plakátu při celkovém nákladu 200 ks formátu A4 vyšel v tiskárně zhruba na 5 Kč. Za 50 Kč tedy bylo v tomto případě vytištěno 10 ks plakátu. Při podpoření příspěvku na Facebooku částkou 50 Kč, v průměru příspěvek získával dosah okolo uživatelů. To znamená, že aby byly tyto dvě formy reklamy stejně výhodné, muselo by každý plakát vidět 200 lidí. Toto se však při obyčejném roznesení po kavárnách většinou 51

57 nestane. Aby tištěná forma oslovila podobný počet lidí, musela by být podpořena financemi na oficiální výlep, který by výrazně navýšil náklady. Z tohoto vyplývá, že dosah internetové reklamy je výrazně vyšší a levnější. Je však nutné podotknout, že cena tisku plakátu se odvíjí od počtu objednaných kusů. Tudíž kdyby bylo objednáno vetší množství, cena za kus by byla nižší a nevýhodnost této formy propagace by se snižovala. Jak už bylo zmíněno v předešlé kapitole, Facebook prozatím nepokrývá veškerou zákaznickou základnu projektu. Je proto nutné využívat různých propagačních přístupů i za cenu, větší ceny a menší efektivity Vyhodnocení úspěšnosti stránky v čase Časová osa Graf č. 4 zaznamenává vývoj propagace projektu na Facebooku v časovém kontextu. Příspěvky byly podporovány placenou reklamou v období září listopad. Předešlé měsíce byl dosah příspěvků pouze organický. Jak značí oranžový sloupec grafu, v měsících září říjen byly podpořeny placenou reklamou pouze některé příspěvky. Společně s podporou příspěvků však běžela v období až kampaň na propagaci stránky a získání většího počtu označení To se mi líbí. Z grafu lze usoudit, že propagace není nijak systematicky řízená a počet příspěvků v každém měsíci je odlišný. Stránka na Facebooku byla založena v dubnu tudíž 8 měsíců před realizací projektu. Nárůst aktivity na stránce lze však pozorovat až od měsíce července. Časová osa zveřeňování příspěvků Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Počet příspěvků Z toho placené Graf 4: Časová osa zveřejňování příspěvků na Facebookové stránce Taneční soutěže NARUBY Zdroj: autor 52

58 Počet To se mi líbí Počet To se mi líbí Klouzavý průměr To se mi líbí Tato kapitola představí využití klouzavých průměrů v rámci sledování metriky To se mi líbí. Tato čísla, jsou pro správce stránek velice důležitá, jejich počet má totiž vliv na celkový dosah stránky. Do grafů níže, jsou zaneseny hodnoty sedmidenních klouzavých průměrů metriky To se mi líbí. Z grafů lze vyčíst kolik označení To se mi líbí, získala stránka v příslušném dni měsíce. Srpen Datum Graf 5: Sedmidenní klouzavý průměr To se mi líbí v srpnu Zdroj: autor 25. srpna byla spuštěna kampaň na podporu získání více označení To se mi líbí. Na grafu je znatelný nárůst od tohoto data. Září Datum Graf 6: Sedmidenní klouzavý průměr To se mi líbí v září Zdroj: autor 53

59 Počet To se mi líbí Počet To se mi líbí V září zvedla kampaň průměrné hodnoty ještě výše. Od do byla kampaň pozastavena. Na grafu lze vidět pokles. Avšak tento pokles zdaleka neodpovídá hodnotám na začátku srpna. Z toho vyplývá, že placená kampaň zvedla také hodnoty organického dosahu Říjen Datum Graf 7: Sedmidenní klouzavý průměr To se mi líbí v říjnu Zdroj: autor byla kampaň ukončena. Graf vykazuje stejný trend jako v září při pozastavení kampaně. Od doznívají účinky placené reklamy a organický dosah je prvních pět dní ještě dost vysoko. Postupně se ovšem dostává do průměru, který je hodně konstantní. Listopad 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Datum Graf 8: Sedmidenní klouzavý průměr To se mi líbí v listopadu Zdroj: autor 54

60 V listopadu graf zaznamenal mírný nárůst. Ten je možný z důvodu zveřejnění fotek, videí a výsledkové listiny soutěže. Také v tomto období převládalo čerstvé nadšení z projektu. Na základě toho mohli např. diváci sami aktivně vyhledat stránku a stát se jejími fanoušky. Z této kapitoly vyplývá, že je potřeba nejen zaznamenávat data a vnášet je do grafů, ale také mít přehled, co se v konkrétní době na Facebookové stránce dělo a jak chování křivky vysvětlit. Také lze konstatovat, že placená reklama zvedá hodnoty organického dosahu. Tyto účinky přetrvávají i krátce po zastavení reklamy Příspěvky Kapitola se věnuje příspěvkům, které byly zveřejněny na Facebookové stránce taneční soutěže. Podle kritéria celkového dosahu a počtu konverzí vyhodnocuje nejúspěšnější typ příspěvku. Ve druhé části srovnává poměr placeného a organického dosahu příspěvku Nejúspěšnější typ příspěvku Tabulka č. 3 shrnuje výsledky analýzy příspěvků, které byly vyhodnoceny jako nejúspěšnější v měsících srpen září. V srpnu nebyly příspěvky podporovány placenou reklamou, proto je uveden pouze jeden příspěvek, který měl nejlepší organický dosah. V dalších měsících byl vybrán vždy nejlepší příspěvek podpořený placenou reklamou a nejlepší příspěvek s čistě organickým dosahem. Přehled nejúspěšnějších příspěvků na stránce Taneční soutěže NARUBY v období srpen - listopad Měsíc Typ příspěvku Placený dosah Organický dosah Počet konverzí Srpen Fotka Září Fotka Září Link Říjen Link Říjen Link Listopad Status Listopad Fotka Tabulka 3: Nejúspěšnější příspěvky Zdroj: autor 22 Odkaz na jinou webovou stránku. 55

61 Z tabulky lze vyvodit, že nejúspěšnějším typem příspěvku je fotka nebo odkaz (link). Ve výše uvedených případech link odkazoval na video nebo článek. Největší počet konverzí zaznamenaly fotky. Nejméně populárním typem příspěvku je status, který má většinou malý dosah a málo na něj uživatelé reagují. Jsou však i výjimky viz listopad v tabulce č. 3. Na rozdíl od placené reklamy za účelem zvýšení počtu To se mi líbí viz 6.4.2, podpoření příspěvku financemi, nezvyšuje organický dosah příspěvku. V případě propagace Taneční soutěže NARUBY je největší výhodou placeného příspěvku to, že se jeho dosah posune z řádu stovek do řádu tisíců. Samozřejmě vše se odvíjí od výše poplatku. V případě soutěže, byly příspěvky podporovány částkou Kč. I neplacený příspěvek však může mít dobré výsledky. Vše záleží na mnoha faktorech, o kterých pojednávala tato práce v předešlých kapitolách. Facebook nabízí data, která říkají, kolik peněž bylo vynaloženo na jednu konverzi. Tento údaj je vypočítán zcela jednoduše. Facebook vydělí celkové náklady počtem konverzí. Zcela jistě z tohoto vyplývá, že čím menší je náklad na jednu konverzi, tím je propagace levnější a úspěšnější. V případě stránky Taneční soutěže NARUBY byly analyzovány příspěvky podpořené částkou 50 Kč, výsledky byly různorodé. Nejúspěšnější příspěvek byla fotka, která dosáhla ceny 0, 31 Kč za konverzi. Uskutečnilo se tedy 160 konverzí a dosah činil Naopak nejhorším příspěvkem byl status, který za konverzi spolkl 2,78 Kč. Dosah činil 687 a celkový počet konverzí 18. Rozdíl je opravdu markantní, tento příklad dokazuje, že zaznamenávat a analyzovat data se opravdu vyplatí. 56

62 Závěr Z práce vyplývá, že problematika sociální sítě Facebook a online marketingu je velice komplikovaná. Každý krok sociální sítě bude mít vždy své odpůrce a fanoušky. Uživatelé a správci stránek však nesmějí zapomínat, že i jejich sebemenší aktivita je v tomto virtuálním světě veřejná, a proto je dobré vše činit s rozmyslem, aby odpůrců bylo ve výsledku co nejméně. Reklamě na Facebooku se nedá odepřít její bezesporná výhoda v cílení reklamy. To je velice přesné a dokáže během pár sekund doručit reklamu konkrétní cílové skupině. V běžném světě je toto téměř nemožné a hlavně, velice těžko změřitelné. Metriky jsou velice cenné zejména pro strategické plánování, optimalizaci ceny apod. Databáze údajů o zákaznících, se stávají pro každou společnost velice cenným archivem. Facebook je pro tento účel velice dobrým nástrojem. Nesmí se však zapomínat, že na sociálních sítích je zaregistrována především určitá generace populace. Tudíž ne ve všech odvětvích je tato reklamní strategie stejně úspěšná. Avšak pokud by se Facebooku vedlo stejně dobře jako doposud, dá se v této formě reklamy vidět obrovský potenciál i do budoucna. Pro marketingové specialisty to znamená neustále se vzdělávat a sledovat trendy, které se mění opravdu rychle. 57

63 Seznam použitých informačních zdrojů Knižní zdroje GLEICH, Viktor. Marketing na sociálních sítích - metriky a měření. Praha, Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. CHRIS TREADAWAY, Mari Smith. Facebook marketing: an hour a day. Indianapolis: Wiley Pub, ISBN KOČOL, Martin. Facebook jako marketingový nástroj. Praha, Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha. MANDÁT, Jakub. Marketingová komunikace v prostředí sociální sítě Facebook [Diplomová práce]. Praha, 2013 [cit ]. Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická. ŠKODÍKOVÁ, Pavla. Reklama na Internetu. Zlín, Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati v Zlíně. TREADAWAY, Chris a Mari SMITH. Marketing na Facebooku: výukový kurz. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 296 s. ISBN Elektronické zdroje 10 let Facebooku: Jak změnil podnikání i životy uživatelů?. Ceskatelevize.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 7 chyb, které vás na Facebooku připraví o zákazníky: Webinář. In: MUŽÍK, Tomáš. Youtube.com [online]. agentura x51, 2014 [cit ]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=gx9msrm1knw 58

64 A/B testování. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: August 2014 Social Marketing Report Czech Republic. Socialbakers.com [online] [cit ]. Dostupné z: B2B. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: B2C. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Centrum nápovědy na Facebooku. In: Informace o Power Editoru: Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ / Centrum nápovědy na Facebooku. In: Jaký je rozdíl mezi tím, když příspěvek odstraním a když příspěvek na své Timeline skryji?: Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ ?sr=1&query=skrytí%20příspěvku&sid=0 bp9llzznnnmxtg68 Centrum nápovědy na Facebooku. In: Spam: Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ ?sr=1&query=spam&sid=0ws26w JcFT2 Centrum nápovědy na Facebooku. In: Začínáme a obecné metriky stránky: Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ / Centrum nápovědy na Facebooku: Cena sady reklam a vytvoření rozpočtu. In: Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ / 59

65 Centrum nápovědy na Facebooku: Co jsou to vybrané příspěvky?. In: Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ Centrum nápovědy na Facebooku: Jak se stránky liší od osobních profilů?. In: Facebook.com [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ Centrum nápovědy na Facebooku: Jaké možnosti soukromí jsou dostupné pro skupiny?. Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ / Centrum nápovědy na Facebooku: Nástroj mřížky. In: Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay?_rdr Centrum nápovědy na Facebooku: Obrázky a videa pro reklamy. In: Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ / Centrum nápovědy na Facebooku: Profilový obrázek stránky. In: Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ ?sr=4&query=profilový%20obrázek&sid= 0q5UKwbEoEvfWtHf4 Centrum nápovědy na Facebooku: Rozpočet. In: Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/www/ ?sr=1&query=rozpočet&sid=0esrn QG6x5XNXssuR Centrum nápovědy na Facebooku: Těchto 10 tipů vám pomůže vytvářet reklamy, které na Facebooku opravdu fungují. In:Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/www/ Centrum nápovědy na Facebooku: To se mi líbí. Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/

66 Centrum nápovědy na Facebooku: Úvodní fotka. In: Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ ?sr=10&query=úvodní%20fotka&sid=0a yynfo0gkopmkbli Centrum nápovědy na Facebooku: Z jakých účelů reklamy se dá vybírat?. In: Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ ?sr=3&query=účel%20reklamy&sid=0zn RHVYLZRrnpLuLv Centrum nápovědy na Facebooku: Začínáme, Váš profil. Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ / Centrum nápovědy na Facebooku: Začínáme, Vytvořte si stránku. In: Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ / Centrum nápovědy na Facebooku: Základní informace o správě skupin. Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ / Centrum nápovědy na Facebooku: Základní informace o stránkách. In: Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/help/ / DOČEKAL, Daniel. Facebookové stránky v původní podobě končí, viditelnost příspěvků klesla na 2 %. In: Lupa.cz [online] [cit ]. Dostupné z: DOČEKAL, Daniel. Jak na dodržení pravidla 20 % textu v obrázcích v reklamě na Facebooku?. In: Lupa.cz [online] [cit ]. Dostupné z: DOČEKAL, Daniel. Válčení se zákazníky na Facebooku nikam nevede, ukazuje "kauza" Modrý anděl. In: Lupa.cz [online] [cit ]. 61

67 Dostupné z: FACEBOOK JAKO DIAGNOZA OSAMĚLOSTI. National-geographic.cz [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.national-geographic.cz/clanky/facebook-jako-diagnozaosamelosti.html#.vigpjh8xoki Facebook. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Infografika: Klíčové momenty v historii Facebooku (česky). Facemag.cz [online] [cit ]. Dostupné z:http://facemag.cz/infografika-klicove-momenty-v-historii-facebooku-cesky/ KÁLAL, David. Click farmy a falešní fanoušci. In: Mngsocial.com [online] [cit ]. Dostupné z:http://mngsocial.com/cs/blog/59-click-farmy-a-falesni-fanousci KÁLAL, David. Manage social Blog. In: Co Vám Facebook řekne o vaší stránce?: mngsocial.com [online] [cit ]. Dostupné z: co-vam-facebook-rekne-o-vasi-strance Karta Přehledy. In: Dosah příspěvků a celkový dosah: Facebook.com [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.facebook.com/souteznaruby/insights/?section=navreach Konverze (na internetu). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: LAUSCHMANN, Jindřich. Nepublikované příspěvky lze nyní vytvářet i přímo na facebookové stránce Zdroj: In: Tyinternety.com [online] [cit ]. Dostupné z: 62

68 MICHL, Petr. Custom Audiences ztrácí část svého kouzla. In: M-journal.com [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/custom-audiences-ztracicast-sveho-kouzla s288x10857.html MICHL, Petr. Facebook testuje lepší zacílení publika reklam, Lookalike Audiences. In: M- journal.com [online] [cit ]. Dostupné z: journal.cz/cs/aktuality/facebook-testuje-lepsi-zacileni-publika-reklam----lookalike-audiences- s288x9669.html MUŽÍK, Tomáš. RE: Facebookové stránky v původní podobě končí, viditelnost příspěvků klesla na 2 %. In: X51.cz[online] [cit ]. Dostupné z: Na Facebooku je 4,2 milionu Cechů. Jejich počet za rok stoupl o desetinu. Denik.cz [online] [cit ]. Dostupné z: milionu-cechu-jejich-pocet-za-rok-stoupl-o-desetinu html Portable Network Graphics. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z: Soutěžní podmínky. In: Taneční soutěž NARUBY [online] [cit ]. Dostupné z: Studio 6: Co může Facebook od 1. ledna. Ceskatelevize.cz [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.ceskatelevize.cz/porady/ studio-6/video/ Šest z deseti uživatelů Facebooku přiznává určitou míru závislosti. Cetelem.cz [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.cetelem.cz/o-nas/aktuality/sest-z-deseti-uzivatelufacebooku-priznava-urcitou-miru-zavislosti/ URL. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/uniform_resource_locator 63

69 Seznam obrázků, grafů a tabulek Obrázek 1: Tři možnosti nastavení soukromí u skupin... 9 Obrázek 2: Role pro správu stránky Obrázek 3: Úvodní zobrazení při vytváření stránky, výběr kategorie Obrázek 4: Funkce stránek na základě výběru kategorie stránky Obrázek 5: Profilový obrázek Obrázek 6: Úvodní fotka Obrázek 7: Stránka Fanty Obrázek 8: Příklad irelevantního obsahu vzhledem k zaměření firmy (Mužík, 2014) Obrázek 9: Algoritmus Edge rank Obrázek 10: Klesající zájem o příspěvek ve vztahu k jeho stáří Obrázek 11: Porovnání aktivity koupených/kvalitních fanoušků Obrázek 12: Struktura reklamní kampaně Obrázek 13: Definice cílového okruhu uživatelů a potencionální dosah Obrázek 14: Umístění ve vybraných příspěvcích ve stolních počítačích Obrázek 15: Umístění v pravém sloupci ve stolních počítačích Obrázek 16: Umístění ve vybraných mobilních příspěvcích Obrázek 17: Nástroj mřížky (Grid Tool) pro úpravu poměru textu v reklamě Obrázek 18: Marketingový cyklus na Facebooku Obrázek 19: Vzorec pro výpočet jednoduchého klouzavého průměru Obrázek 20: A/B testování Graf 1: Ženy, muži - srovnání realita/facebook Graf 2: Věk fanoušků na Facebooku / věk účastníků soutěže Graf 3: Původ soutěžících Graf 4: Časová osa zveřejňování příspěvků na Facebookové stránce Taneční soutěže NARUBY Graf 5: Sedmidenní klouzavý průměr To se mi líbí v srpnu Graf 6: Sedmidenní klouzavý průměr To se mi líbí v září Graf 7: Sedmidenní klouzavý průměr To se mi líbí v říjnu Graf 8: Sedmidenní klouzavý průměr To se mi líbí v listopadu Tabulka 1: CPM, CPC, CPA Tabulka 2: Přehled aktivit v rámci propagace Taneční soutěže NARUBY Tabulka 3: Nejúspěšnější příspěvky

70 Seznam příloh Příloha A: Soukromý profil Marka Zuckerberga na Facebooku Příloha B: Pravidla pro reklamu na Facebooku Příloha C: Přehled tří metrik za posledních 7 dní Příloha D: Celkový počet "To se mi líbí": Změny Příloha E: Odkud pochází označení stránky " To se mi líbí" Příloha F: Dosah příspěvku Příloha G: Zobrazení stránky a karet Příloha H: Zobrazení Facebookové stránky z jiných míst na webu Příloha I: Graf zobrazující kdy jsou fanoušci stránky online Příloha J: Přehled příspěvků Příloha K: Grafy záložky Osoby Příloha L: Vizuál Facebookové stránky Taneční soutěže NARUBY

71 Příloha A: Soukromý profil Marka Zuckerberga na Facebooku Dostupné z: https://www.facebook.com/zuck?fref=ts 66

72 Příloha B: Pravidla pro reklamu na Facebooku Dostupné z: https://www.facebook.com/ad_guidelines.php Pravidla pro reklamu na Facebooku 1. Zásady inzerce, naše Zásady používání dat i Prohlášení o právech a povinnostech se vztahují na (1) všechny reklamy a komerční obsah poskytovaný nebo zakoupený prostřednictvím Facebooku, ve službách nebo ze služeb Facebooku včetně reklam zakoupených v souladu s běžnými smluvními podmínkami AAAA/IAB a na (2) reklamy zobrazované v aplikacích na Facebooku. Dále můžete podléhat dalším smluvním podmínkám nebo pokynům v případě, že používáte určité produkty nebo služby Facebooku s reklamami související. 2. Inzerenti nesou odpovědnost za to, že rozumějí všem příslušným zákonům a nařízením a dodržují je. Jestliže nebudete jednat v souladu, mohou být z daných činů vyvozeny následky, a to například zrušení reklam, které jste spustili, nebo uzavření vašeho účtu. 3. Pro účely cílení reklam nepoužíváme citlivé osobní údaje. Témata, která pro cílení své reklamy vyberete, neodrážejí osobní přesvědčení, charakteristiky ani hodnoty uživatelů. 4. Pokud reklamy spravujete jménem jiných inzerentů, musí být reklamy každého takového inzerenta nebo zákazníka spravované prostřednictvím oddělených účtů pro reklamu. Inzerenta nebo zákazníka spojeného se zavedeným účtem pro reklamu nesmíte změnit. V takovém případě je nutné založit nový účet. 5. Vyhrazujeme si právo odmítnout, schválit nebo odebrat kteroukoli reklamu z libovolného důvodu na základě vlastního uvážení včetně reklam, které negativně ovlivňují náš vztah k našim uživatelům nebo propagují obsah, služby nebo činnosti, které nejsou v souladu s naší pozicí na trhu, zájmy nebo filozofií reklamy. 6. Tyto zásady se mohou bez oznámení kdykoli změnit. Zakázaný obsah 1. Reklamy nesmí obsahovat, podporovat ani propagovat nelegální produkty, služby ani činnosti. Reklamy cílené na nezletilé uživatele nesmí propagovat nevhodné, nelegální nebo nebezpečné produkty, služby ani obsah, který dané cílové skupiny na základě jejich věku zneužívá, klame nebo na ně vyvíjí nepatřičný nátlak. 2. Reklamy nesmí propagovat prodej, užívání ani používání následujících položek: a. nelegální drogy, léky na předpis, rekreační drogy; 67

73 b. tabákové produkty a produkty s nimi související; c. doplňky stravy, které jsou ze strany Facebooku podle vlastního uvážení považovány za nebezpečné; d. zbraně, munice nebo výbušniny; e. produkty a služby pro dospělé (kromě reklam souvisejících s plánovaným rodičovstvím a antikoncepcí). 3. Reklamy nesmí porušovat naše Zásady komunity. Kromě toho reklamy nesmí obsahovat následující: a. Obsah, který zasahuje do práv třetích stran nebo je porušuje. Můžou to být například autorská práva, ochranné známky, právo na soukromí, publicitu nebo jiná osobní či vlastnická práva. b. Obsah pouze pro dospělé. Nesmí tedy obsahovat například nahotu, vyobrazení osob v explicitních nebo vyzývavých polohách ani činnosti, které jsou příliš vyzývavé nebo sexuálně provokativní. c. Obsah šokující, budící senzaci, neuctivý nebo znázorňující nepřiměřené násilí. d. Obsah, který přisuzuje nebo naznačuje osobní vlastnosti. To platí například pro přímé či nepřímé přisuzování nebo naznačování vlastností v souvislosti s rasou, etnickým původem, náboženstvím, vírou, věkem, sexuální orientací či praktikami, pohlavní identitou, zdravotním postižením, zdravotním stavem (včetně fyzického nebo mentálního zdraví), finančním stavem, členstvím v odborech, záznamem v trestním rejstříku nebo jménem osoby. e. Podvodný, falešný nebo zavádějící obsah, například podvodná prohlášení, nabídky nebo obchodní praktiky. f. Obsah, který zneužívá kontroverzní politické nebo sociální problémy pro komerční účely. g. Zvuk nebo flashovou animaci, které se přehrávají automaticky bez interakce uživatele nebo se na Facebooku rozbalí, když uživatel na reklamu klikne. h. Nefunkční úvodní stránky. To se týká i úvodních stránek, které omezují možnost uživatele tuto stránku opustit. i. Spyware, malware nebo jakýkoli software, který vede k nečekanému nebo podvodnému jednání s uživatelem. To platí i pro odkazy na stránky obsahující tyto produkty. j. Gramatické chyby nebo špatnou interpunkci. Symboly, čísla i písmena musí být použita správně. 68

74 k. Obrázky zobrazující neexistující funkce. Omezený obsah 1. Alkohol: Reklamy, které propagují alkohol: (i) Musí dodržovat všechny příslušné místní zákony, povinné nebo zavedené oborové kodexy, zásady, licence a schválení a (ii) používat kritéria zacílení na základě věku a země odpovídající zásadám Facebooku pro cílové skupiny a příslušným místním zákonům. Mějte na paměti, že reklamy, které propagují nebo odkazují na alkohol, jsou v některých zemích zakázané, a to zejména v následujících: Afganistán, Brunej, Bangladéš, Egypt, Gambie, Kuvajt, Libye, Norsko, Pákistán, Rusko, Saudská Arábie, Turecko, Spojené arabské emiráty nebo Jemen. 2. Seznamka: Reklamy na online seznamky jsou povoleny pouze na základě předchozího schválení Facebookem. Tyto reklamy musí splňovat požadavky na zacílení pro seznamky a naše pravidla pro udržení kvality seznamek. 3. Online hazard a hazardní hry založené na postřehu za skutečné peníze: Reklamy propagující nebo podporující online hazardní hry a hazardní hry založené na postřehu za skutečné peníze nebo loterie za skutečné peníze, jako jsou například online kasina, sportovní sázky, bingo nebo poker (vše za skutečné peníze), jsou povoleny jen na základě předchozího schválení Facebookem. 4. Státní loterie: Loterie pořádané vládními subjekty můžou reklamy na Facebooku používat za předpokladu, že budou zacíleny v souladu s příslušnými zákony jurisdikce, v jejímž rámci budou reklamy doručovány, a mohou být zacíleny pouze na uživatele v jurisdikci, ve které je daná loterie k dispozici. 5. Online lékárny: Reklamy na online a offline lékárny jsou povoleny pouze na základě předchozí autorizace Facebookem. 6. Doplňky stravy: Reklamy propagující výživové a bylinné doplňky stravy smí být cíleny jen na uživatele starší 18 let. 7. Předplacené služby: Reklamy na předplacené služby nebo reklamy propagující produkty či služby zahrnující negativní možnosti, automatické obnovení, produkty účtované automaticky po uplynutí počátečního bezplatného období nebo marketing pro mobilní produkty musí splňovat naše požadavky na přeplacené služby. 69

75 Cílení 1. Možnosti cílení nesmíte použít pro diskriminaci, obtěžování, provokaci ani znevažování uživatelů nebo podněcování agresivních reklamních praktik. 2. Pokud svoje reklamy cílíte na vlastní okruhy uživatelů, musíte při vytváření okruhu uživatelů jednat v souladu s příslušnými smluvními podmínkami. Umístění 1. Relevance: Všechny části reklamy (včetně textu, obrázků nebo jiných médií) musí být relevantní, souviset s nabízeným produktem nebo službou a odpovídat cílové skupině reklamy. 2. Výstižnost: Reklamy musí jednoznačně reprezentovat inzerovanou společnost, produkt, službu nebo značku. 3. Úvodní stránky: Produkty a služby propagované reklamou musí odpovídat tomu, co se na úvodní stránce propaguje, a cílový web nesmí nabízet zakázaný produkt nebo službu či na ně odkazovat. Text v obrázcích 1. Reklamy nesmí obsahovat přidaný nebo nadbytečný text, který pokrývá více než 20 % obrázku. Použití značky Facebook 1. Reklamy nesmí žádným způsobem naznačovat souhlas společnosti Facebook nebo partnerství s ní. 2. Reklamy odkazující na obsah licencovaný Facebookem (včetně Stránek, Skupin, Událostí nebo webů využívajících službu Facebook Přihlášení) mohou v omezené míře odkazovat v textu reklamy na Facebook za účelem vyjasnění cílového umístění reklamy. 3. Ostatní reklamy ani úvodní stránky nesmí využívat naše autorská práva ani ochranné známky (zejména značky Facebook, log Facebook a F, dále výrazů FB, Face a Book) ani žádné zavádějící podobné známky bez našeho předchozího písemného svolení, kromě případů výslovně uvedených v Pokynech k používání značek. 70

76 Omezení využití dat 1. Zajistěte, aby data, která shromáždíte, obdržíte nebo z reklamy na Facebooku odvodíte ( data z reklam na Facebooku ) se sdílí jen s lidmi, co jednají vaším jménem, například poskytovatelem služby. Odpovídáte a ručíte za to, že vaši poskytovatelé služby ochrání veškerá data z reklam na Facebooku i další informace, které od nás obdrží, omezí jejich použití a zachovají jejich důvěrnost a bezpečí. 2. Nepoužívejte data z reklam na Facebooku k žádnému účelu (například ke změně zacílení, kombinaci dat mezi kampaněmi různých inzerentů ani umožnění hostování nebo přesměrování pomocí značek). Výjimkou, kterou je ovšem nutné od Facebooku získat, je pouze využití souhrnných a anonymních údajů k analýze úspěšnosti a účinnosti reklamních kampaní na Facebooku. 3. Nevyužívejte data z reklam na Facebooku, včetně kritérií cílení pro reklamu na Facebooku, k vytváření a vylepšování uživatelských profilů, včetně profilů spojených s jakýmkoli identifikačním údajem mobilního zařízení nebo jiným jedinečným identifikačním údajem, který může vést k identifikaci konkrétního uživatele, prohlížeče, počítače či zařízení. 4. Nepřenášejte žádná data z reklam na Facebooku (a to ani anonymní, souhrnná nebo odvozená) do žádné reklamní sítě, systému reciproční reklamy, datového zprostředkovatele ani jiné reklamní nebo monetizační služby. 71

77 Příloha C: Přehled tří metrik za posledních 7 dní Dostupné z: 72

78 Příloha D: Celkový počet "To se mi líbí": Změny Dostupné z: 73

79 Příloha E: Odkud pochází označení stránky " To se mi líbí" Dostupné z: 74

80 Příloha F: Dosah příspěvku Dostupné z: 75

81 Příloha G: Zobrazení stránky a karet Dostupné z: 76

82 Příloha H: Zobrazení Facebookové stránky z jiných míst na webu Dostupné z: 77

83 Příloha I: Graf zobrazující kdy jsou fanoušci stránky online Dostupné z: 78

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková

Facebook pokračování Offline formy propagace. Mgr. Bohdana Rambousková Facebook pokračování Offline formy propagace Mgr. Bohdana Rambousková Edge Rank Kdo uvidí můj status? EdgeRank je speciální algoritmus, kterým FB určuje, kdo příspěvky dané stránky či uživatele uvidí na

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Reklamy na Facebooku

Reklamy na Facebooku Reklamy na Facebooku Účet uživatelský účet, v kterém jsou vytvářeny a spravovány jednotlivé kampaně. Kampaň všechny inzeráty, které byly od založení kampaně vytvořeny. Sestava Inzeráty, které byly za zvolené

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Aukční prokliky. Doplňková služba na Zboží.cz, kterou lze zvýšit pozici eshopu v detailu produktu nebo ve fulltextovém výsledku hledání na Zboží.

Aukční prokliky. Doplňková služba na Zboží.cz, kterou lze zvýšit pozici eshopu v detailu produktu nebo ve fulltextovém výsledku hledání na Zboží. Aukční prokliky Doplňková služba na Zboží.cz, kterou lze zvýšit pozici eshopu v detailu produktu nebo ve fulltextovém výsledku hledání na Zboží.cz Revize 2014_12_09 Obecné informace Aukční prokliky umožnují

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O.

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. Společnost OKAY s.r.o. se od svého založení v roce 1994 stala jednou z nejúspěšnějších společností na trhu s elektronikou. Kromě e-shopu vlastní největší síť prodejen elektra

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ

MŮJ ZAČÁTEČNÍ BOJ S NÁVŠTĚVNOSTÍ TŘETÍ STRATEGIE: NÁVŠTĚVNOST V minulých videích jsem vám ukázal, jak správně vytvořit produktovou sekvenci a opravdu znásobit hodnotu i zisk z každého zákazníka. Dále, jak zvýšit konverzi, aby každou z

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Průvodce prvními kroky

Průvodce prvními kroky Průvodce prvními kroky S programem Expedia TravelAds se naučíte pracovat snadno a rychle. Pomocí tohoto jednoduchého návodu zveřejníte svůj první inzerát během několika minut. Naši domovskou stránku pro

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Na co je Retarget? Jak Retarget využít?

Na co je Retarget? Jak Retarget využít? retarget manuál Retarget je službou kontextové reklamní sítě Etarget. Na rozdíl od klasické kontextové reklamy cílí na lidi, kteří navštíví Váš web. To znamená, že již mají základní znalost Vašich produktů

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

KOMPLEXNÍ NÁSTROJ NA SPRÁVU SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

KOMPLEXNÍ NÁSTROJ NA SPRÁVU SOCIÁLNÍCH SÍTÍ KOMPLEXNÍ NÁSTROJ NA SPRÁVU SOCIÁLNÍCH SÍTÍ Dashboard ZoomSphere nabízí možnost vytvoření přehledných Workspaces, které je možné sdílet napříč firmou nebo s agenturou Každý Workspace má svůj Dashboard

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu.

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu. Obsah Obecné informace... 1 Přihlášení a zapomenuté heslo... 1 Tvorba nabídek... 2 Kategorie... 2 Produkty... 4 Modifikátory... 6 Stoly... 6 Reklamní spořiče... 6 Jazyky... 7 Parametry... 7 Správa zařízení...

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

PR články na webech Mladé fronty

PR články na webech Mladé fronty PR články na webech Mladé fronty Verze 4.01 17. září 2014 Podklady musí být doručeny provozovateli min. 5 pracovních dní před uveřejněním PR Podklady musí být jednoznačné ve smyslu: Toto bude titulek,

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

15 super )pů pro reklamy na Facebooku

15 super )pů pro reklamy na Facebooku 7. 6. 2012 15 super )pů pro reklamy na Facebooku Jindřich Fáborský - igloonet s.r.o. 1. Měsíční fakturace nad 10 000 GPB Facebook standardně generuje faktury každý den. S útratou vyšší než 10 000 GBP můžete

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

2009-2011 SEO Startér, http://www.seo-starter.cz

2009-2011 SEO Startér, http://www.seo-starter.cz systém pro registraci do katalogů PARK v1.3 Uživatelská příručka 2009-2011 SEO Startér, http://www.seo-starter.cz 1. Stručný průvodce PARKem Nástroj PARK (Polo-Automatická Registrace do Katalogů) je on-line

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS SMS Marketing Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS 31.5.2012 Úvod do SMS Marketingu SMS zprávy přinášejí ze všech nástrojů palety mobilního marketingu nejvyšší efektivitu.

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí

TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí TAOX Konfigurátor potisku seznam funkcí Úvod Celý systém se dělí na několik částí. A to jak z pohledu uživatele (zákazníka), tak z pohledu administrátora. Konfigurátor aplikace na tvorbu potisku (dělí

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA

5 % 10 % Správa profilu (stránky) na Facebooku. Tři varianty rozsahu správy Facebook účtu, soutěže a další služby: SLEVA SLEVA Správa profilu (stránky) na Facebooku Facebook dnes má téměř každý pravidelný uživatel internetu (nejen) v ČR. Tato sociální síť představuje oblíbené komunikační médium především mezi mladými. Pro podniky,

Více

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate

Manuál 2014. SaaService. REBOT IN Real Estate Manuál 2014 SaaService REBOT IN Real Estate Inteligentní realitní systém - since 2013 Obsah Log-in & hlavní menu... 3 Realitní nabídka:... 4 Přehled realitních nabídek:... 4 Kompletní správa realitních

Více

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje

Životní cyklus produktu. 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje Životní cyklus produktu 1. výzkum a vývoj 2. uvedení na trh 3. růst prodeje 4. zralost 5. nasycení trhu 6. pokles prodeje JakÁ KPI a kde je měřit? Data z bannerových reklamních systémů (ať již prodej na

Více