Setkání absolventů u příležitosti 25. výročí oboru * VŠB-TU Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání absolventů u příležitosti 25. výročí oboru * VŠB-TU Ostrava 7.3.2014"

Transkript

1 Setkání absolventů u příležitosti 25. výročí oboru * VŠB-TU Ostrava

2 Historie Lidé Výuka Věda a výzkum Spolupráce s praxí Rozvoj katedra (fakulta, univerzita) Úspěchy

3 Department of Robotics - laboratories

4 Katedra kalendář

5 Historie 1983 Příprava osnov mezioborového studia robototechnologie ve spolupráci s ČVUT - Prof. Chvála a VŠT Košice - Prof. Buda Zahájení výuky mezioborového studia Robototechnologie, na katedře automatizovaných systémů řízení. Garant - prof. Ing. Skařupa, CSc. (Celkem 150 absolventů) 1986 Zřízení studijního oboru Výrobní systémy s PRaM (všechny FS v ČR) Vytvořeno oddělení robototechniky na katedře částí a mechanismů strojů Zřízení samostatné katedry robototechniky obor Výrobní systémy s PRaM.

6 1992 Počátek návštěv zahraničních universit (Velká Británie, Německo, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Rumunsko, Belgie, Finsko,..) 1993 Zřízení bakalářského studijního oboru Robotika Zřízení Centra robotiky v prostorech staré menzy 1999 Specializované učebny CAD (Pro/Engineer,..) 2000 Servisní mobilní roboty viz dále 2003 Setkání absolventů 2007 Budování CPIT, doktorský obor Robotika, sjednocení názvů oborů 2008 Začátek velkých projektů 2009 Setkání absolventů, roboty ABB, Mitsubishi, Brigss and Stratton 2010 Začátek naši účasti na dnech NATO, Rapid Prototyping 2011 Problémy 2011 Výuka CAD I pro celou fakultu strojní Bc studium 2011 Navázání a prohloubení spolupráce s významnými pracovišti v ČR 2012 Budování laboratoří dopravník + ABB IRB 360, významné výsledky v RIV v rámci fakulty, vývoj pro Ostroj Opava, projekt NATO 2012 Postdoci 2013 Výuka Robotika pro celou fakultu strojní Mg studium, úprava SP BC a Mg, CAFR 2014 Projekty PreSeed

7 Katedra Lidé stav k 2014

8 Prof. Dr. Ing. Petr Novák, vedoucí katedry Prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn, zástupce Prof. Ing. Jiří Skařupa Doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Ing. Ladislav Kárník, CSc. Tajemník katedry Ing. Milan Mihola, Ph.D. Ing. Ján Babjak, Ph.D. Ing. Václav Krys, Ph.D. Ing. Tomáš Kot, Ph.D. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D. Ing. Jiří Marek Ing. Michal Gloger Karel Ranocha Tereza Fittlová Ph.D. studentů Již mimo katedru: Ing.Vladislav Buzek Ing.Jan Burkovič, Ph.D. Sylva Kuncová Radmila Schneiderová

9 Robotika Statistika Grafy převzaty z

10 IR - areas

11 6% increase in worldwide robot sales on average per year between 2014 and 2016.

12 Continued increase of robot sales between 2013 and 2016

13 Booming robot market China

14 China: The main application is welding

15 High degree of automation in Korea, Japan and Germany

16 High potential for automation

17 Continued increase of automotive industry

18 Service Robots

19 Strong increase of personal and domestic service robots

20 Challenges of robotics

21 Výuka

22 Výuka v oborech Bakalářský 3-letý studijní program Robotika Magisterský 2-letý studijní program Robotika Doktorský 3 4-letý studijní program Robotika Falulta a USP Mechatronika Bakalářská práce - Podtlaková hlavice pro manipulaci s plastovým krytem klávesnice

23 Úspěchy absolventů 4 x Cena Aveng Awards (Ing.Trubač, Ing.Turoň, Ing.Polák, Bc.Sztefek) 3 x Cena Siemens (Ing.Kafka, Ing.Tvarůžka,PhD. Ing.Krys, Ph.D.)

24 Katedra robototechniky Zaměření Průmyslové roboty a manipulátory Konstrukce robotů a periferií Projekce robotizovaných pracovišť CAD systémy Pro/Engineer Řízení robotů a pracovišť Průmyslové řídicí systémy Programovací jazyky Programování mikropočítačů Servisní roboty Konstrukce mobilních robotů Servisní roboty pro domácí použití Řídicí systémy SR Senzorické systémy robotů Biorobotika Mechatronické systémy Technická řešení, konstrukce, řízení, senzorika

25 Katedra robototechniky Relativně málo povinností oproti ostatním oborům: Program studia Bc. 3. ročník. Na oboru pouze 2 semestry Předmět Zak. CP 5. semestr Části a mechanismy strojů II 2+2 za+zk 5 Technická dokumentace 3+2 za+zk 5 Senzorová technika 2+3 za+zk 5 Ročníkový projekt 2+4 klzáp 5 Tekutinové mech. 3+2 za+zk 5 PRaM 3+2 za+zk 5 Anglický jazyk 0 (30) 6. semestr Numerická matematika 3+2 Zk 4 Servisní roboty 4+2 za+zk 5 Bakalářský projekt 2+2 klzáp 15 Anglický jazyk 6 (30)

26 2. semestr 1. semestr Katedra robototechniky Relativně málo povinností oproti ostatním oborům: Program studia Mgr. 1. ročník. Matematika IV 2+3 Zk MKP 2+2 klzap Servisní roboty a systémy 3+2 za+zk Roboty a manipulátory 4+2 za+zk Metodika konst. v oboru 2+2 za+zk CADII 2+3 klzap Tekutinové prvky a systémy 3+2 za+zk Mechatronika 3+2 za+zk Proj a prov RTP 2+2 za+zk Plasty ve strojírenství a konstrukci aut. 2+2 PŘS 3+3 za+zk CADIII 2+3 Klzáp

27 4. semestr 3. semestr Katedra robototechniky Relativně málo povinností oproti ostatním oborům: Program studia Mgr. 2. ročník Mod. a sim. tek. mech 3+2 za+zk Řídící systémy SR 3+2 za+zk Semestrální projekt 0+6 klzáp Laboratorní cvičení 0+6 Klzáp CAD IV 2+3 za+zk Pohony robotů 2+2 za+zk Biorobotika 2+2 klzáp Právní a psychologické otázky 2+1 klzáp Diplomový projekt 0+6 klzáp

28 CAD I Katedra robototechniky Výuka a konstrukční cvičení s podporou CAD systémů Pro/Engineer - Creo základy modelování, sestavy, výkresy, CAD II mechanismy, CAD III pevnostní výpočty, CAD IV optimalizace, skeletony, layout

29 Katedra robototechniky Výuka a konstrukční cvičení s podporou CAD systémů Pro/Engineer - Creo 3D modelování součástí a sestav výkresová dokumentace kinematická a dynamická analýza mechanismů výpočet zátěžných sil řešení napěťových a deformačních stavů prvků mechanismů Tvarová a rozměrová optimalizace součástí a sestav

30 Vychovali jsme kolem 450 inženýrů absolventů

31 Katedra robototechniky Kde učíme Centrum robotiky laboratoře PR, strojní dílna, učebna, PC učebna (21), sklad D122 PC učebna (9) D123 PC učebna (11) C105 - Rapid prototyping C108 půjčeno dopravě student car MSDN - předplatné

32 Věda, výzkum, spolupráce s praxí

33 Katedra robototechniky Věda a výzkum a spolupráce s praxí Průmyslová a servisní robotika Senzorika, řídicí systémy a řízení Metody analýzy a syntézy robotických a mechatronických systémů inovace a návrhy nových systémů a technologií Modelování a simulace mechatronických systémů Realizace v rámci grantů MPO, grantů MŠMT, ESF, Rozvojových programů a dalších, spolupráce s firmami v regionu, PreSeed, podané přihlášky do mezinárodních projektů

34 Typový projekt robotizovaného pracoviště pro vybrané technologie značení hutní produkce Řešení (kontrolní den), pro KMC group

35 Katedra robototechniky Věda a výzkum INTEGRACE INFORMACÍ SENZORŮ DO OBRAZU KAMERY ZOBRAZOVANÉHO OPERÁTOROVI MOBILNÍHO ROBOTU (Ing.Tomáš Kot) Příklad zobrazení maxima informací včetně aktuálního 3D modelu okolí

36 Katedra robototechniky Laboratoře katedry

37 Katedra robototechniky Laboratoře katedry

38 Příklady Bakalářských a Diplomových prací

39 Katedra robototechniky Bakalářské práce Návrh paralelní struktury pro letecký simulátor

40 Katedra robototechniky Bakalářské práce Konstrukční návrh tříprstého efektoru

41 Katedra robototechniky Bakalářské práce Návrh čtyřkolového podvozku pro testování algoritmů řízení

42 Katedra robototechniky Bakalářské práce Konstrukční návrh subsystému MR pro odběr kapalin s využitím peristaltické pumpy

43 Katedra robototechniky Bakalářské práce Návrh zařízení pro destrukci výbušných systémů

44 Katedra robototechniky Bakalářské práce Konstrukční návrh dvoukolového robotu určeného pro monitorování venkovního prostředí

45 Katedra robototechniky Bakalářské práce Návrh plavajícího robotu pro sbírání nečistot z hladiny venkovního bazénu

46 Katedra robototechniky Bakalářské práce Návrh robotizovaného pracoviště pro dělení profilů kratších délek

47 Katedra robototechniky Bakalářské práce Konstrukční návrh motorizovaného vozíku pro golfové hole

48 Katedra robototechniky Bakalářské práce Senzorický subsystém MR a mechanizmus pro naklápění laserového skeneru

49 Katedra robototechniky Bakalářské práce Konstrukce a realizace podvozku mobilního robotu pro monitoring

50 Katedra robototechniky Bakalářské práce Databáze prvků stavebnice LEGO Mindstorms pro CAD systém Pro/ENGINEER

51 Katedra robototechniky Bakalářské práce Konstrukční návrh víceúčelového efektoru

52 Katedra robototechniky Bakalářské práce Konstrukční návrh čtyřkolového podvozku s Weinsteinovými koly

53 Katedra robototechniky Bakalářské práce Návrh čtyřkolového podvozku se všesměrovými koly

54 Katedra robototechniky Bakalářské práce Návrh technologického efektoru pro označování objektů

55 Katedra robototechniky Diplomová práce Návrh modulárního efektoru

56 Katedra robototechniky Diplomová práce Návrh vizuálního subsystému mobilního robotu určeného pro venkovní nasazení

57 Katedra robototechniky Diplomová práce Aplikace strojového vidění pro robotizovaná technologická pracoviště

58 Katedra robototechniky Diplomová práce Analýza a optimalizace modulárního manipulátoru pro mobilní robot

59 Katedra robototechniky Diplomová práce konstrukcni-navrh-technologicke-hlavice-na-odber-vzorku

60 Katedra robototechniky Diplomová práce Konstrukční návrh mobilního nosiče vodního rozstřelovače

61 Katedra robototechniky Diplomová práce Realizace efektoru s přísavkami pro PR ABB IRB 140

62 Katedra robototechniky Diplomová práce Subsystém MR pro odběr tekutinových vzorků

63 Katedra robototechniky Diplomová práce Konstrukční návrh stacionárního obslužného robotického ramene ve vnitřním prostředí

64 Katedra robototechniky Diplomová práce Návrh stanoviště pro automatické doplňování vodíku do zásobníků osobních aut

65 Katedra robototechniky Diplomová práce Návrh modulární konstrukce pásového podvozku s proměnnou kinematikou rámu

66 Katedra robototechniky Diplomová práce Návrh a realizace výukového RTP pro PR ABB IRB 140 na UCR

67 Katedra robototechniky Diplomová práce Návrh technologického zařízení pro zajištění požadované orientace výrobku na dopravníku a jeho následné označení štítkem

68 Katedra robototechniky Diplomová práce Konstrukční návrh servisního robotu pro údržbu travnatých ploch

69 Katedra robototechniky Diplomová práce Konstrukční návrh chapadla v kombinaci s nástrojem pro odběr tekutin pro MR ARES

70 Katedra robototechniky Diplomová práce Konstrukční návrh automatických dveří pro psy

71 Katedra robototechniky Diplomové práce Konstrukce paralelního manipulátoru se čtyřmi stupni volnosti niky#!/photo.php?v= &set=v b &type=2&theater

72 Mobilní roboty katedry

73 MR Hercules Chassis: four-wheeled, independent suspension of all wheels Steering: steerable rear axle (Ackermann) Drive: driven front axle with differential Motors: - DC motor for drive - servo for steering - 3 Maxon EC motors for the arm - DC motor for the gripper Sensors: - distance-measuring LASER sensor on the arm - incremental position sensors in the arm motors - inductive sensors for the parking position of the arm - accelerometer in the chassis for tilt measurements - stereovision camera head on the arm - rear camera on the chassis Control system: remote wireless control of all functions from a PC Data transmission: - Radiocrafts RC1280HP (868 MHz) for driving - Wi-Fi (2.4 GHz) for camera pictures (TCP) - Wi-Fi (2.4 GHz) for arm control and sensors dta (UDP) Dimensions: - chasis:990 x 710 x 675 mm - arm links lengths: 450 mm, 860 mm (reach 1390 mm) Weight: 165 kg (140 kg chassis + 25 kg arm) Max. load: 115 kg chassis; 1.1 kg arm

74 Department of robotics NATO Days Ostrava

75 Department of robotics NATO Days Ostrava

76 Department of robotics Dny NATO Ostrava

77 Hardy Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2010, ve splopráci se Strojírnami Třinec, FITE

78 MR KRAKEN Chassis: six-wheeled unsprung Steering: differential steering (skid) Drive: all wheels on each side driven by a single motor Motors: - 2 DC motors for drive - servo for camera positioning Sensors: - distance-measuring LASER sensor - front tiltable camera - rear fixed camera Control system: remote wireless control of all functions from a PC Data transmission: Wi-Fi (2.4 GHz) Dimensions: 552 x 560 x 90 mm Weight: 21 kg Max. load: 5 kg

79 MR KRAKEN

80 Projekty

81 Spolupráce Fite,Visteon, Reacont, Robotsystem, KMC group, Ostroj Opava, Třinecké strojírny, Ferrit, e-sigma, LMR UO Brno, VUT Brno, ČVUT, VOP Nový Jičín, Gliwice (Progres3)

82 VISTEON, Briggs & Stratton, KMC Group, Projects Participation in two MPO (Ministry of Industry) projects - Participation in ESF projects Podány přihlášky na 2014, (2015)

83 CAFR Centre of Advanced Field Robotics 2013 VOP Vojenský opravárenský podnik VUT Brno ČVUT Katedra kybernetiky Univerzita obrany Brno VŠB TUO Katedra robototechniky NATO: SAS-RTG-097 Robotics Underpinning Future NATO Operations ČR, Polsko, Německo, Turecko, USA, Kanada, Rakousko, Francie, Itálie

84 Výzkum

85 Operátorem ovládané mobilní roboty 2D operátorské rozhraní: Rozšířená realita: Využití brýlí virtuální reality: Antikolizní systém:

86 Simulace mobilních robotů

87 Katedra robototechniky Metamorfní kinematická struktura 32 pohonů

88 Katedra robototechniky Podvozek se všesměrovými koly

89 Katedra robototechniky Tvorba 3D map 2D laserovým skenerem na MR spojování mračen bodů

90 Naši absolventi pracují na významných pozicích (stav 2012): Evropská vesmírná agentura - ESA Heyes Lemmerz, a.s. DAS spol.s.r.o., Frýdek-Místek, Borcad cz s.r.o. CNC Technology,s.r. Bosch Rexroth Brno, INGE Opava (Osvětlovací systémy ),spol.s.r.o. ČEZ, G.Ř., + další pozice Pierce Control Automation spol.s.r.o. ABB Robotika, ABB Operation centre Visteon-Autopal,a.s., Hela Sungwoo Hitech, s.r.o., Hyudai Nošovice, Martin Holík Alexander Bierse, konstrukce Konstrukce Dopravního podniku města Ostravy, Roper engineering, Bang & Olufsen IngeTeam Fite a.s. Robotsystem s.r.o., Reacont, s.r.o. Siemens, Autocont,a.s.,

91

92

Představení studijního oboru. Robotika. bakalářského studijního programu Strojírenství

Představení studijního oboru. Robotika. bakalářského studijního programu Strojírenství Představení studijního oboru Robotika bakalářského studijního programu Strojírenství Proč obor Robotika? Co mi nabídne? Co budu umět? V čem je výjimečný? Obor Robotika je kvalitní konstrukční obor, který

Více

http://robot.vsb.cz www.facebook.com/katedra.robototechniky

http://robot.vsb.cz www.facebook.com/katedra.robototechniky 1 9 5 0 http://robot.vsb.cz www.facebook.com/katedra.robototechniky 1 9 5 0 Katedra robototechniky Výuka v oborech Bakalářský 3-letý studijní program Robotika Magisterský 2-letý studijní program Robotika

Více

Mechatronika univerzitní studijní program VŠB-TU Ostrava. Profil oboru Fakulty Participující katedry/ústavy Studium Příklady prací studentů

Mechatronika univerzitní studijní program VŠB-TU Ostrava. Profil oboru Fakulty Participující katedry/ústavy Studium Příklady prací studentů mechatronika.vsb.cz kombinace několika inženýrských oborů. Strojírenství + elektronika + výpočetní technika = vývoj jednodušších, ekonomičtějších, spolehlivějších a víceúčelových systémů. Jiná definice

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

KATEDRA ROBOTOTECHNIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

KATEDRA ROBOTOTECHNIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 KATEDRA ROBOTOTECHNIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Vedoucí katedry: Sekretariát: Adresa: prof. Dr. Ing. Petr Novák tel.: 59 599 3595 E-mail: petr.novak@vsb.cz Web: robot.vsb.cz tel.: 59 599 3196 tel/fax:

Více

Úvod do předmětu Rozdělení robotů a manipulátorů (RaM) Struktura průmyslového RaM (PRaM)

Úvod do předmětu Rozdělení robotů a manipulátorů (RaM) Struktura průmyslového RaM (PRaM) TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY Předmět Základy robotizácie Přednáška Úvod do předmětu Rozdělení robotů a manipulátorů (RaM) Struktura průmyslového RaM (PRaM)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY ROBOTOTECHNIKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY ROBOTOTECHNIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY ROBOTOTECHNIKY FS VŠB-TUO ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2000 Vedoucí katedry: Doc.Ing.Jiří SKAŘUPA,CSc. Zpracovali: Dr.Ing.Vladimír MOSTÝN, Doc.Dr.Ing.Petr NOVÁK, Doc.Ing.Jiří SKAŘUPA,CSc. Ostrava,

Více

KATEDRA ROBOTOTECHNIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

KATEDRA ROBOTOTECHNIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 KATEDRA ROBOTOTECHNIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Vedoucí katedry: Sekretariát: Adresa: 1. Profil pracoviště prof. Dr. Ing. Petr Novák tel.: 59 599 3595 E-mail: petr.novak@vsb.cz Web: www.robot.vsb.cz

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY ROBOTOTECHNIKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY ROBOTOTECHNIKY VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní VÝROČNÍ ZPRÁVA KATEDRY ROBOTOTECHNIKY ZA ROK 2002 Vedoucí katedry: Doc.Ing.Jiří SKAŘUPA,CSc. Zpracovali: Doc. Ing. Jiří SKAŘUPA, CSc. Doc. Dr. Ing. Vladimír

Více

NADČASOVÉ ROBOTICKÉ SYSTÉMY V MEDICÍNĚ

NADČASOVÉ ROBOTICKÉ SYSTÉMY V MEDICÍNĚ MECHATRONICKÉ SYSTÉMY V PRŮMYSLOVÉ VÝROBĚ A FINÁLNÍCH PRODUKTECH Mechatronické aplikace ve zdravotní technice NADČASOVÉ ROBOTICKÉ SYSTÉMY V MEDICÍNĚ (ZÁCHRANA TRANSPORT REHABILITACE) ROBOTSYSTEM, s.r.o.

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství

Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Projektově orientovaná výuka ve strojírenství Koutný, D. Paloušek, D. We learn by example and by direct experience because there are real limits to the adequacy of verbal instruction. Malcolm Gladwell,

Více

Mechatronika Modul 10: Robotika

Mechatronika Modul 10: Robotika Mechatronika Modul 10: Robotika Cvičebnice (koncept) Doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. Prof. Ing. Zdenêk Kolíbal, CSc. Doc. Dr. Ing. Radek Knoflícek Ing. Aleš Pochylý Ing. Tomaš Kubela Radim Blecha Doc. RNDr.

Více

Magisterský studijní program, obor

Magisterský studijní program, obor Ústav Automatizace a Informatiky Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika Tel.: +420 5 4114 3332 Fax: +420 5 4114 2330 E-mail: seda@fme.vutbr.cz WWW: uai.fme.vutbr.cz

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VUT BRNO NETME Centre Quality control Robotic machining Rapid prototyping 3D optical digitalization Additive manufacturing of metal parts Mechanical and industrial design Obsah prezentace Představení pracoviště Laboratoře Vývoj

Více

Automatizační a měřicí technika (B-AMT)

Automatizační a měřicí technika (B-AMT) Ústav automatizace a měřicí techniky Bakalářský studijní program Automatizační a měřicí technika () Specializace oboru Řídicí technika Měřicí technika Průmyslová automatizace Robotika a umělá inteligence

Více

Úvod do průmyslové robotiky. Aleš Pochylý. Co je to robot? Robotizované pracoviště. Znalosti v robotice. Robotický systém

Úvod do průmyslové robotiky. Aleš Pochylý. Co je to robot? Robotizované pracoviště. Znalosti v robotice. Robotický systém Průmyslové roboty: sériová kinematika Nejvíce používané typy robotů: 6 DOF robot (základní struktura 6R + speciální typy: svařovací, ) 4 DOF robot SCARA (3R + T) 4 DOF robot paletizační (4R), pochyly.a@fme.vutbr.cz

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u

Fakulta stavební ČVUT v Praze. I n f o r m a c e o s t u d i u I n f o r m a c e o s t u d i u TECHNIKA Kreativita + Pestrost + Perspektiva Pro koho je studium techniky? ČVUT v Praze mezi 500 nejlepšími univerzitami na světě Britské The Times zveřejnily na webu svůj

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřicí a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 15. 01. 2016 www.prf.jcu.cz/ufy Technicky orientované

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k uspořádání řídícím systémům i řízení manipulátorů a robotů Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Rozdělení sub-oborů robotiky Učební text jméno a příjmení autora Doc. Ing. Mgr. Václav Záda, CSc. Liberec 2010 Materiál

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

Příloha1) Atributy modulu

Příloha1) Atributy modulu Příloha1) Atributy modulu Název realizovaného modulu Kontaktní údaje garanta: Hydraulika a pneumatika doc. Ing. Bohuslav 597324382 bohuslav.pavlok@vsb.cz Pavlok, CSc. Jméno a příjemní telefon e-mail Požadované

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Konstrukční inženýrství

Konstrukční inženýrství [ M] Konstrukční inženýrství Konstrukční inženýrství poskytuje budoucím inženýrům potřebné znalosti a dovednosti, které využijí ve všech strojírenských oborech. Studenti se seznámí především s pokročilými

Více

Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s

Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s Výuka Logistiky na ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLE, o.p.s Ing. DAVID HOLMAN, Ph.D. Zástupce vedoucího Katedry logistiky a řízení kvality, ŠAVŠ 2 roky, Katedra Logistiky a řízení kvality, ŠAVŠ 6 let, Plánování

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM FRANTIŠEK PROJEKTY

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM FRANTIŠEK PROJEKTY VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM FRANTIŠEK PROJEKTY ŠKOLÍCÍ, VÝCVIKOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ CENTRUM VÝUKY, ŠKOLENÍ, VÝCVIKU A ODBORNÉ PŘÍPRAVY PRO ZLEPŠENÍ PŘIPRAVENOSTI HASIČŮ ZEJMÉNA PROFESIONALIZACE DOBROVOLNÝCH

Více

Svaz strojírenské technologie SST. Obrábění a tváření

Svaz strojírenské technologie SST. Obrábění a tváření Svaz strojírenské technologie SST Obrábění a tváření Členové Svazu Výroba obráběcích strojů Soustružnické stroje (horizontální, vertikální, soustružnická centra a automaty,...): Stroje pro vrtání, vyvrtávání

Více

1.6 Definice robotů, průmyslových robotů a manipulátorů (PRaM) Aspekty pro posuzováni robotů... 47

1.6 Definice robotů, průmyslových robotů a manipulátorů (PRaM) Aspekty pro posuzováni robotů... 47 OBSAH Úvod... 7 1. Vývoj a definice robotů... 20 1.1 Od mechanických figurín a písařů k robotům... 20 1.2 Náhrada člověka robotem ve výrobním procesu... 25 1.3 Systémové pojetí výrobních strojů ve vztahu

Více

PRŮMYSLOVÉ ROBOTY A MANIPULÁTORY

PRŮMYSLOVÉ ROBOTY A MANIPULÁTORY PRŮMYSLOVÉ ROBOTY A MANIPULÁTORY Pojem ROBOT zavedl český spisovatel Karel Čapek v roce 1920 v divadelní hře R.U.R. (Rosums Universal Robots) DEFINICE ROBOTU Robot (průmyslový) je automatické manipulační

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2014 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Motivační aktivity. Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D., Ing. Kristýna Friedrischková

Motivační aktivity. Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D., Ing. Kristýna Friedrischková Motivační aktivity Doc.Ing. Bohumil Horák, Ph.D., Ing. Kristýna Friedrischková VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky, kat.450 v/v skupina Systémy Alternativních Zdrojů

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Den otevřených dveří 24. října 2012

Den otevřených dveří 24. října 2012 Den otevřených dveří 24. října 2012 www.fsv.cvut.cz Obsah prezentace: Úvod do studia na FSv Informace o studiu Struktura studia Studijní programy a obory Přijímací řízení Dnešní den otevřených dveří Informace

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava platné v akademickém roce 2004/2005 pro: I. Bakalářský studijní program

Více

2. Mechatronický výrobek 17

2. Mechatronický výrobek 17 Předmluva 1 Úvod 3 Ing. Gunnar Künzel 1. Úvod do mechatroniky 5 1.1 Vznik, vývoj a definice mechatroniky 5 1.2 Mechatronická soustava a její komponenty 9 1.3 Mechatronický systém a jeho struktura 11 1.4

Více

KATEDRA ROBOTOTECHNIKY

KATEDRA ROBOTOTECHNIKY KATEDRA ROBOTOTECHNIKY Vedoucí katedry: Sekretariát: Adresa: 1. Profil pracoviště Prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc. tel.: 59 599 1209 E-mail: jiri.skarupa@vsb.cz Web: www.robot.vsb.cz tel.: 59 599 3196 tel/fax:

Více

ROBOTIZACE A JEJÍ IMPLEMENTACE VE STAVEBNICTVÍ TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ

ROBOTIZACE A JEJÍ IMPLEMENTACE VE STAVEBNICTVÍ TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ ROBOTIZACE A JEJÍ IMPLEMENTACE VE STAVEBNICTVÍ doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. a Ing. Michal Bruzl ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technologie staveb TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ 1 Obsah přednášky

Více

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů

Studijní program, obory studia, počty studentů a absolventů Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia navazující magisterské Navazující magisterské

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí EXPERIMENTÁLNÍ METODY I Pro studenty 4. ročníku Energetického ústavu prof. Ing.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Automatizace. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 466 614 164 + 420 464 625 901

Automatizace. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 466 614 164 + 420 464 625 901 Automatizace vaclavovicj@jhv.cz,www.jhv.cz Úvod Komplexní služby v průmyslové automatizaci Od jednoduchých pracovišť k plně automatizovaným výrobním linkám Všechny stroje dodávané s potřebnými dokumenty

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ SKLADBA OBORU STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ Bc. Ing. (Stavebně materiálové inženýrství) Ph.D. (Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství) Historie: v roce 1951 založen obor Průmyslová výroba stavebních

Více

AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ. Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D.

AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ. Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D. AUTOMATIZACE V ODĚVNÍ VÝROBĚ Doc. Ing. A. Havelka, CSc. Ing. Petra Komárková, Ph.D. Podmínky pro úspěšné absolvování ZÁPOČET Vypracování a ústní obhajoba dvou semestrálních prací Účast na cvičeních a získání

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný.

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky - WP17: Agregáty s dělením toku výkonu pro vysoce účinné mechanismy CVT/IVT, hybridní vozy a vozidlové diferenciály Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze

Více

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS

VŠB-TUO, Fakulta strojní Záznam z jednání Vědecké rady Fakulty strojní Garant dokumentu: Děkan FS ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Pracoviště Vědecká rada Fakulty strojní VŠB TU Ostrava Zaznamenal Ing. Zuzana Kmětíková Funkce tajemnice Vědecké rady Spojení Telefon: 59 732 4474 Fax: 59 691 6490 E-mail: zuzana.kmetikova@vsb.cz

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky 1 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 40 Téma: Výukové systémy FESTO Lektor: Ing. Petr Hůla, Ph.D. Třída/y: 3ME, 3MSA, 4ST

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Laboratorní mostový jeřáb. The Laboratory Overhead Crane 2012 FUNKČNÍ VZOREK. Název funkčního vzorku v originále. Název funkčního vzorku anglicky

Laboratorní mostový jeřáb. The Laboratory Overhead Crane 2012 FUNKČNÍ VZOREK. Název funkčního vzorku v originále. Název funkčního vzorku anglicky Název funkčního vzorku v originále Laboratorní mostový jeřáb Název funkčního vzorku anglicky The Laboratory Overhead Crane Obrázek 1: Fotografie funkčního vzorku Laboratorní mostový jeřáb (4DOHC) Autoři

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Katedra sklářských strojů a robotiky S námi máte svět v rukou.

Katedra sklářských strojů a robotiky S námi máte svět v rukou. S námi máte svět v rukou. Vlastimil Hotař S námi máte svět v rukou. Vlastimil Hotař STUDUJTE TO, CO VÁS BUDE BAVIT Navazující magisterský studijní program v zaměření Sklářské stroje a robotika (obor Konstrukce

Více

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11?

Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Jak do zahraničí v akademickém roce 2010/11? Nejnovější nabídky od aia AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA i programu Erasmus LLP (Lifelong Learning Programme) naleznete na www.mechatronika.cz Standardní nabídky

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Podtlakové úchopné hlavice

Podtlakové úchopné hlavice VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2011 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 28.2.2012 Obsah Doktorské studium Projekty

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně www.feec.vutbr.cz Historie Fakulty elektrotechnické Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1959 720 studentů, 18

Více

Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Zkušenosti Fakulty textilní TUL při implementaci projektů OP RLZ Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Projekty OP RLZ na FT Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje 1. Výzva Program podpory

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Huisman Czech Republic

Huisman Czech Republic Huisman Czech Republic Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj podniku Konference: Strojírenství Ostrava 2013 Ing. Roman Stankovič, MBA Managing Director HUISMAN v ČR Mateřská

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Katedra energetiky na VŠB TU Ostrava

Katedra energetiky na VŠB TU Ostrava Strojírenský měsíčník MM Spektrum Kód článku: 151023 Vyšlo v MM : 2015 / 10, 10.09.2015 v rubrice Servis / Věda a výzkum, Strana 136 Energetika na VŠ V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci

Více

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Závěrečná zpráva grantového

Více

1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK

1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K 9 MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HUTNÍ PRŮMYSL 1.1 ŘETĚZOVÝ DOPRAVNÍK doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Ostrava 12/2010 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Proč rekonstrukce a dostavba Hlavní důvody Do areálu bylo investováno přes

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Umístění Patří. Inventární číslo. Rozměr šxhlxv /m/ Název přístroje

Umístění Patří. Inventární číslo. Rozměr šxhlxv /m/ Název přístroje Fakulta strojní TUL - katedra sklářských strojů a robotiky (KSR), budova P, Komenského 314/2 Trasa stěhování: z budovy "P" Komenského ul. do laboratoře v budově "L", Bendlova ul. Přepravní vzdálenost:

Více

Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ. www.fs.cvut.cz/stri

Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ. www.fs.cvut.cz/stri Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ www.fs.cvut.cz/stri Podmínky přijetí Pokud jste absolvent bakalářského studia jiné VŠ nebo ostatních bakalářských studijních programů ČVUT, musíte

Více

Ústav fyziky a biofyziky PřF JU

Ústav fyziky a biofyziky PřF JU Ústav fyziky a biofyziky PřF JU Měřicí a výpočetní technika studijní program Elektrotechnika a informatika Mechatronika studijní program Mechatronika doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. garant oboru doc. RNDr.

Více

Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery

Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery Spolupráce FST ZČU s průmyslovými partnery Jan Zdebor proděkan pro spolupráci s praxí Setkání HR manažerů Aktuality a novinky pro HR praxi 24.11.2016, SOUE Plzeň Spolupráce VŠ s průmyslem The State of

Více

Inovační vouchery s Univerzitou Hradec Králové. doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Ing. Richard Cimler

Inovační vouchery s Univerzitou Hradec Králové. doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Ing. Richard Cimler Inovační vouchery s Univerzitou Hradec Králové doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Ing. Richard Cimler Úvod Hlavní směry výzkumu: = Informační technologie = Bioinformatika = Ekonomika a management = Vzdělávání

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Podklady k celkovému uspořádání a začlenění řídícího systému ve výrobním stroji a okolí Autor: Doc. Ing. Josef Formánek,

Více

Pneumatický pohon nákladního výtahu

Pneumatický pohon nákladního výtahu VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Pneumatický pohon nákladního výtahu Název práce: Autor práce: Bc. Jaroslav Kyselý Typ práce: diplomová Studijní

Více

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU J. Mareš*, A. Procházka*, P. Doležel** * Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická

Více

PRAKTICKÉ APLIKACE SERVISNÍCH ROBOTŮ

PRAKTICKÉ APLIKACE SERVISNÍCH ROBOTŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PRAKTICKÉ APLIKACE SERVISNÍCH ROBOTŮ Studijní opora Ladislav Kárník Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více