Setkání absolventů u příležitosti 25. výročí oboru * VŠB-TU Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Setkání absolventů u příležitosti 25. výročí oboru * VŠB-TU Ostrava 7.3.2014"

Transkript

1 Setkání absolventů u příležitosti 25. výročí oboru * VŠB-TU Ostrava

2 Historie Lidé Výuka Věda a výzkum Spolupráce s praxí Rozvoj katedra (fakulta, univerzita) Úspěchy

3 Department of Robotics - laboratories

4 Katedra kalendář

5 Historie 1983 Příprava osnov mezioborového studia robototechnologie ve spolupráci s ČVUT - Prof. Chvála a VŠT Košice - Prof. Buda Zahájení výuky mezioborového studia Robototechnologie, na katedře automatizovaných systémů řízení. Garant - prof. Ing. Skařupa, CSc. (Celkem 150 absolventů) 1986 Zřízení studijního oboru Výrobní systémy s PRaM (všechny FS v ČR) Vytvořeno oddělení robototechniky na katedře částí a mechanismů strojů Zřízení samostatné katedry robototechniky obor Výrobní systémy s PRaM.

6 1992 Počátek návštěv zahraničních universit (Velká Británie, Německo, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Rumunsko, Belgie, Finsko,..) 1993 Zřízení bakalářského studijního oboru Robotika Zřízení Centra robotiky v prostorech staré menzy 1999 Specializované učebny CAD (Pro/Engineer,..) 2000 Servisní mobilní roboty viz dále 2003 Setkání absolventů 2007 Budování CPIT, doktorský obor Robotika, sjednocení názvů oborů 2008 Začátek velkých projektů 2009 Setkání absolventů, roboty ABB, Mitsubishi, Brigss and Stratton 2010 Začátek naši účasti na dnech NATO, Rapid Prototyping 2011 Problémy 2011 Výuka CAD I pro celou fakultu strojní Bc studium 2011 Navázání a prohloubení spolupráce s významnými pracovišti v ČR 2012 Budování laboratoří dopravník + ABB IRB 360, významné výsledky v RIV v rámci fakulty, vývoj pro Ostroj Opava, projekt NATO 2012 Postdoci 2013 Výuka Robotika pro celou fakultu strojní Mg studium, úprava SP BC a Mg, CAFR 2014 Projekty PreSeed

7 Katedra Lidé stav k 2014

8 Prof. Dr. Ing. Petr Novák, vedoucí katedry Prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn, zástupce Prof. Ing. Jiří Skařupa Doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. Ing. Ladislav Kárník, CSc. Tajemník katedry Ing. Milan Mihola, Ph.D. Ing. Ján Babjak, Ph.D. Ing. Václav Krys, Ph.D. Ing. Tomáš Kot, Ph.D. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D. Ing. Jiří Marek Ing. Michal Gloger Karel Ranocha Tereza Fittlová Ph.D. studentů Již mimo katedru: Ing.Vladislav Buzek Ing.Jan Burkovič, Ph.D. Sylva Kuncová Radmila Schneiderová

9 Robotika Statistika Grafy převzaty z

10 IR - areas

11 6% increase in worldwide robot sales on average per year between 2014 and 2016.

12 Continued increase of robot sales between 2013 and 2016

13 Booming robot market China

14 China: The main application is welding

15 High degree of automation in Korea, Japan and Germany

16 High potential for automation

17 Continued increase of automotive industry

18 Service Robots

19 Strong increase of personal and domestic service robots

20 Challenges of robotics

21 Výuka

22 Výuka v oborech Bakalářský 3-letý studijní program Robotika Magisterský 2-letý studijní program Robotika Doktorský 3 4-letý studijní program Robotika Falulta a USP Mechatronika Bakalářská práce - Podtlaková hlavice pro manipulaci s plastovým krytem klávesnice

23 Úspěchy absolventů 4 x Cena Aveng Awards (Ing.Trubač, Ing.Turoň, Ing.Polák, Bc.Sztefek) 3 x Cena Siemens (Ing.Kafka, Ing.Tvarůžka,PhD. Ing.Krys, Ph.D.)

24 Katedra robototechniky Zaměření Průmyslové roboty a manipulátory Konstrukce robotů a periferií Projekce robotizovaných pracovišť CAD systémy Pro/Engineer Řízení robotů a pracovišť Průmyslové řídicí systémy Programovací jazyky Programování mikropočítačů Servisní roboty Konstrukce mobilních robotů Servisní roboty pro domácí použití Řídicí systémy SR Senzorické systémy robotů Biorobotika Mechatronické systémy Technická řešení, konstrukce, řízení, senzorika

25 Katedra robototechniky Relativně málo povinností oproti ostatním oborům: Program studia Bc. 3. ročník. Na oboru pouze 2 semestry Předmět Zak. CP 5. semestr Části a mechanismy strojů II 2+2 za+zk 5 Technická dokumentace 3+2 za+zk 5 Senzorová technika 2+3 za+zk 5 Ročníkový projekt 2+4 klzáp 5 Tekutinové mech. 3+2 za+zk 5 PRaM 3+2 za+zk 5 Anglický jazyk 0 (30) 6. semestr Numerická matematika 3+2 Zk 4 Servisní roboty 4+2 za+zk 5 Bakalářský projekt 2+2 klzáp 15 Anglický jazyk 6 (30)

26 2. semestr 1. semestr Katedra robototechniky Relativně málo povinností oproti ostatním oborům: Program studia Mgr. 1. ročník. Matematika IV 2+3 Zk MKP 2+2 klzap Servisní roboty a systémy 3+2 za+zk Roboty a manipulátory 4+2 za+zk Metodika konst. v oboru 2+2 za+zk CADII 2+3 klzap Tekutinové prvky a systémy 3+2 za+zk Mechatronika 3+2 za+zk Proj a prov RTP 2+2 za+zk Plasty ve strojírenství a konstrukci aut. 2+2 PŘS 3+3 za+zk CADIII 2+3 Klzáp

27 4. semestr 3. semestr Katedra robototechniky Relativně málo povinností oproti ostatním oborům: Program studia Mgr. 2. ročník Mod. a sim. tek. mech 3+2 za+zk Řídící systémy SR 3+2 za+zk Semestrální projekt 0+6 klzáp Laboratorní cvičení 0+6 Klzáp CAD IV 2+3 za+zk Pohony robotů 2+2 za+zk Biorobotika 2+2 klzáp Právní a psychologické otázky 2+1 klzáp Diplomový projekt 0+6 klzáp

28 CAD I Katedra robototechniky Výuka a konstrukční cvičení s podporou CAD systémů Pro/Engineer - Creo základy modelování, sestavy, výkresy, CAD II mechanismy, CAD III pevnostní výpočty, CAD IV optimalizace, skeletony, layout

29 Katedra robototechniky Výuka a konstrukční cvičení s podporou CAD systémů Pro/Engineer - Creo 3D modelování součástí a sestav výkresová dokumentace kinematická a dynamická analýza mechanismů výpočet zátěžných sil řešení napěťových a deformačních stavů prvků mechanismů Tvarová a rozměrová optimalizace součástí a sestav

30 Vychovali jsme kolem 450 inženýrů absolventů

31 Katedra robototechniky Kde učíme Centrum robotiky laboratoře PR, strojní dílna, učebna, PC učebna (21), sklad D122 PC učebna (9) D123 PC učebna (11) C105 - Rapid prototyping C108 půjčeno dopravě student car MSDN - předplatné

32 Věda, výzkum, spolupráce s praxí

33 Katedra robototechniky Věda a výzkum a spolupráce s praxí Průmyslová a servisní robotika Senzorika, řídicí systémy a řízení Metody analýzy a syntézy robotických a mechatronických systémů inovace a návrhy nových systémů a technologií Modelování a simulace mechatronických systémů Realizace v rámci grantů MPO, grantů MŠMT, ESF, Rozvojových programů a dalších, spolupráce s firmami v regionu, PreSeed, podané přihlášky do mezinárodních projektů

34 Typový projekt robotizovaného pracoviště pro vybrané technologie značení hutní produkce Řešení (kontrolní den), pro KMC group

35 Katedra robototechniky Věda a výzkum INTEGRACE INFORMACÍ SENZORŮ DO OBRAZU KAMERY ZOBRAZOVANÉHO OPERÁTOROVI MOBILNÍHO ROBOTU (Ing.Tomáš Kot) Příklad zobrazení maxima informací včetně aktuálního 3D modelu okolí

36 Katedra robototechniky Laboratoře katedry

37 Katedra robototechniky Laboratoře katedry

38 Příklady Bakalářských a Diplomových prací

39 Katedra robototechniky Bakalářské práce Návrh paralelní struktury pro letecký simulátor

40 Katedra robototechniky Bakalářské práce Konstrukční návrh tříprstého efektoru

41 Katedra robototechniky Bakalářské práce Návrh čtyřkolového podvozku pro testování algoritmů řízení

42 Katedra robototechniky Bakalářské práce Konstrukční návrh subsystému MR pro odběr kapalin s využitím peristaltické pumpy

43 Katedra robototechniky Bakalářské práce Návrh zařízení pro destrukci výbušných systémů

44 Katedra robototechniky Bakalářské práce Konstrukční návrh dvoukolového robotu určeného pro monitorování venkovního prostředí

45 Katedra robototechniky Bakalářské práce Návrh plavajícího robotu pro sbírání nečistot z hladiny venkovního bazénu

46 Katedra robototechniky Bakalářské práce Návrh robotizovaného pracoviště pro dělení profilů kratších délek

47 Katedra robototechniky Bakalářské práce Konstrukční návrh motorizovaného vozíku pro golfové hole

48 Katedra robototechniky Bakalářské práce Senzorický subsystém MR a mechanizmus pro naklápění laserového skeneru

49 Katedra robototechniky Bakalářské práce Konstrukce a realizace podvozku mobilního robotu pro monitoring

50 Katedra robototechniky Bakalářské práce Databáze prvků stavebnice LEGO Mindstorms pro CAD systém Pro/ENGINEER

51 Katedra robototechniky Bakalářské práce Konstrukční návrh víceúčelového efektoru

52 Katedra robototechniky Bakalářské práce Konstrukční návrh čtyřkolového podvozku s Weinsteinovými koly

53 Katedra robototechniky Bakalářské práce Návrh čtyřkolového podvozku se všesměrovými koly

54 Katedra robototechniky Bakalářské práce Návrh technologického efektoru pro označování objektů

55 Katedra robototechniky Diplomová práce Návrh modulárního efektoru

56 Katedra robototechniky Diplomová práce Návrh vizuálního subsystému mobilního robotu určeného pro venkovní nasazení

57 Katedra robototechniky Diplomová práce Aplikace strojového vidění pro robotizovaná technologická pracoviště

58 Katedra robototechniky Diplomová práce Analýza a optimalizace modulárního manipulátoru pro mobilní robot

59 Katedra robototechniky Diplomová práce konstrukcni-navrh-technologicke-hlavice-na-odber-vzorku

60 Katedra robototechniky Diplomová práce Konstrukční návrh mobilního nosiče vodního rozstřelovače

61 Katedra robototechniky Diplomová práce Realizace efektoru s přísavkami pro PR ABB IRB 140

62 Katedra robototechniky Diplomová práce Subsystém MR pro odběr tekutinových vzorků

63 Katedra robototechniky Diplomová práce Konstrukční návrh stacionárního obslužného robotického ramene ve vnitřním prostředí

64 Katedra robototechniky Diplomová práce Návrh stanoviště pro automatické doplňování vodíku do zásobníků osobních aut

65 Katedra robototechniky Diplomová práce Návrh modulární konstrukce pásového podvozku s proměnnou kinematikou rámu

66 Katedra robototechniky Diplomová práce Návrh a realizace výukového RTP pro PR ABB IRB 140 na UCR

67 Katedra robototechniky Diplomová práce Návrh technologického zařízení pro zajištění požadované orientace výrobku na dopravníku a jeho následné označení štítkem

68 Katedra robototechniky Diplomová práce Konstrukční návrh servisního robotu pro údržbu travnatých ploch

69 Katedra robototechniky Diplomová práce Konstrukční návrh chapadla v kombinaci s nástrojem pro odběr tekutin pro MR ARES

70 Katedra robototechniky Diplomová práce Konstrukční návrh automatických dveří pro psy

71 Katedra robototechniky Diplomové práce Konstrukce paralelního manipulátoru se čtyřmi stupni volnosti niky#!/photo.php?v= &set=v b &type=2&theater

72 Mobilní roboty katedry

73 MR Hercules Chassis: four-wheeled, independent suspension of all wheels Steering: steerable rear axle (Ackermann) Drive: driven front axle with differential Motors: - DC motor for drive - servo for steering - 3 Maxon EC motors for the arm - DC motor for the gripper Sensors: - distance-measuring LASER sensor on the arm - incremental position sensors in the arm motors - inductive sensors for the parking position of the arm - accelerometer in the chassis for tilt measurements - stereovision camera head on the arm - rear camera on the chassis Control system: remote wireless control of all functions from a PC Data transmission: - Radiocrafts RC1280HP (868 MHz) for driving - Wi-Fi (2.4 GHz) for camera pictures (TCP) - Wi-Fi (2.4 GHz) for arm control and sensors dta (UDP) Dimensions: - chasis:990 x 710 x 675 mm - arm links lengths: 450 mm, 860 mm (reach 1390 mm) Weight: 165 kg (140 kg chassis + 25 kg arm) Max. load: 115 kg chassis; 1.1 kg arm

74 Department of robotics NATO Days Ostrava

75 Department of robotics NATO Days Ostrava

76 Department of robotics Dny NATO Ostrava

77 Hardy Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2010, ve splopráci se Strojírnami Třinec, FITE

78 MR KRAKEN Chassis: six-wheeled unsprung Steering: differential steering (skid) Drive: all wheels on each side driven by a single motor Motors: - 2 DC motors for drive - servo for camera positioning Sensors: - distance-measuring LASER sensor - front tiltable camera - rear fixed camera Control system: remote wireless control of all functions from a PC Data transmission: Wi-Fi (2.4 GHz) Dimensions: 552 x 560 x 90 mm Weight: 21 kg Max. load: 5 kg

79 MR KRAKEN

80 Projekty

81 Spolupráce Fite,Visteon, Reacont, Robotsystem, KMC group, Ostroj Opava, Třinecké strojírny, Ferrit, e-sigma, LMR UO Brno, VUT Brno, ČVUT, VOP Nový Jičín, Gliwice (Progres3)

82 VISTEON, Briggs & Stratton, KMC Group, Projects Participation in two MPO (Ministry of Industry) projects - Participation in ESF projects Podány přihlášky na 2014, (2015)

83 CAFR Centre of Advanced Field Robotics 2013 VOP Vojenský opravárenský podnik VUT Brno ČVUT Katedra kybernetiky Univerzita obrany Brno VŠB TUO Katedra robototechniky NATO: SAS-RTG-097 Robotics Underpinning Future NATO Operations ČR, Polsko, Německo, Turecko, USA, Kanada, Rakousko, Francie, Itálie

84 Výzkum

85 Operátorem ovládané mobilní roboty 2D operátorské rozhraní: Rozšířená realita: Využití brýlí virtuální reality: Antikolizní systém:

86 Simulace mobilních robotů

87 Katedra robototechniky Metamorfní kinematická struktura 32 pohonů

88 Katedra robototechniky Podvozek se všesměrovými koly

89 Katedra robototechniky Tvorba 3D map 2D laserovým skenerem na MR spojování mračen bodů

90 Naši absolventi pracují na významných pozicích (stav 2012): Evropská vesmírná agentura - ESA Heyes Lemmerz, a.s. DAS spol.s.r.o., Frýdek-Místek, Borcad cz s.r.o. CNC Technology,s.r. Bosch Rexroth Brno, INGE Opava (Osvětlovací systémy ),spol.s.r.o. ČEZ, G.Ř., + další pozice Pierce Control Automation spol.s.r.o. ABB Robotika, ABB Operation centre Visteon-Autopal,a.s., Hela Sungwoo Hitech, s.r.o., Hyudai Nošovice, Martin Holík Alexander Bierse, konstrukce Konstrukce Dopravního podniku města Ostravy, Roper engineering, Bang & Olufsen IngeTeam Fite a.s. Robotsystem s.r.o., Reacont, s.r.o. Siemens, Autocont,a.s.,

91

92

Mechatronika univerzitní studijní program VŠB-TU Ostrava. Profil oboru Fakulty Participující katedry/ústavy Studium Příklady prací studentů

Mechatronika univerzitní studijní program VŠB-TU Ostrava. Profil oboru Fakulty Participující katedry/ústavy Studium Příklady prací studentů mechatronika.vsb.cz kombinace několika inženýrských oborů. Strojírenství + elektronika + výpočetní technika = vývoj jednodušších, ekonomičtějších, spolehlivějších a víceúčelových systémů. Jiná definice

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6 Obsah Partnerské školy Autodesk Autodesk Academia... 2 Digitální média... 2 Infrastruktura (GIS)... 2 Stavebnictví... 2 Strojírenství... 3 Profily škol Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice...

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚNOR 2010 1 1. ÚVOD Rok 2009 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých činností fakulty vzhledem ke snahám

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva o činnosti fakulty 1. ÚVOD Rok 2010 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých

Více

Přehled projektů realizovaných s podporou projektu Kooperační síť pro strojní inženýrství

Přehled projektů realizovaných s podporou projektu Kooperační síť pro strojní inženýrství Přehled projektů realizovaných s podporou projektu Kooperační síť pro strojní inženýrství 21 239 004 945 Design dveří Solodoor, a.s. NO110234 Výpočet KM matice ZT Sabinov, a.s. 21 346 004 100 1. etapa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

VOŠ,SOŠ a SOU Kopřivnice. Ing. Jiří Sumbal konference projektu Consulting point Ostrava, 24. 3. 2010

VOŠ,SOŠ a SOU Kopřivnice. Ing. Jiří Sumbal konference projektu Consulting point Ostrava, 24. 3. 2010 VOŠ,SOŠ a SOU Kopřivnice Ing. Jiří Sumbal konference projektu Consulting point Ostrava, 24. 3. 2010 Oborová struktura 20 oborů vzdělávání: v oblasti strojírenské 17 oborů v oblasti technicko ekonomické

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FEL A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ 2 STRUKTURA FEL 5 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 6 KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FEL

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Tato výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace za školní rok 2012/2013 byla

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Tato výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 byla

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou:

obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 2015/2016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 0 1 5 0 1 6 obory na střední škole ukončené maturitní zkouškou Pro školní rok 015/016 nabízíme tyto studijní obory denního studia ukončené maturitní zkouškou: 1M/01 Strojírenství zaměření všeobecné 1M/01

Více

Akademik. Hola! Ich liebe dich! Как я могу попacть в Сибирь? Dos cervezas, por favor. Je peux t embrasser? číslo3 ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA

Akademik. Hola! Ich liebe dich! Как я могу попacть в Сибирь? Dos cervezas, por favor. Je peux t embrasser? číslo3 ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA ROČNÍK XIV. 2010 Akademik ČASOPIS VŠB-TU OSTRAVA číslo3 Uč se jazyky! Na VŠB-TUO víme, jak na to! / Ústřední knihovna po roce opět otevřena / Studenti oboru Eurospráva na návštěvě v institucích Evropské

Více

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy...

Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory... 9 Studijní programy... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Obsah Úvod... 3 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií... 6 Akreditované programy a obory...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH 2013/2014 ARCHITEKTURY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ INFORMAČNÍCH TECHNOLIGIÍ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ STAVEBNÍ PODNIKATELSKÁ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ÚSTAV

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI FCC PRŮMYSLOVÉ SYSTÉMY s.r.o.

PROFIL SPOLEČNOSTI FCC PRŮMYSLOVÉ SYSTÉMY s.r.o. STROJOVÉ VIDĚNÍ OBSAH 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁRUKA ODBORNOSTI A ZKUŠENOSTI DIVIZE STROJOVÉHO VIDĚNÍ NABÍZÍ PROČ S NÁMI SYSTÉMY PRO TOTÁLNÍ KONTROLU KVALITY VÝROBY

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi. 60 let VŠE v Praze. článek ze strany 9. Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu.

Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi. 60 let VŠE v Praze. článek ze strany 9. Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu. Světová premiéra vozu ŠKODA Octavia Combi článek ze strany 9 Škoda Octavia Combi měla světovou premiéru na ženevském Autosalonu. 60 let VŠE v Praze článek ze strany 6 Aula VŠE Praha. ZAS 2/2013 1 (ZAS

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. děkan fakulty ÚVOD V souladu s 27 odst.1, písm. d) zákona č. 111/98 o vysokých školách je předkládána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 tel.: 541 427 111, 541 241 448 fax: 541 241 448, e-mail: info@spssbrno.cz, http://www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Více