HISTORICKÝ VÝVOJ INTEGRAČNÍHO PROCESU. Dr. Lenka Eisenhamerová Bankovní Institut VŠ, Praha 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORICKÝ VÝVOJ INTEGRAČNÍHO PROCESU. Dr. Lenka Eisenhamerová Bankovní Institut VŠ, Praha 1."

Transkript

1 HISTORICKÝ VÝVOJ INTEGRAČNÍHO PROCESU Dr. Lenka Eisenhamerová Bankovní Institut VŠ, Praha 1.

2 Rané poválečné období Lidé připraveni k radikálním změnám Velký rozsah devastace ekonomik evropských států Uprchlíci, hlad, politická nestabilita Klíčová otázka: Jak zabránit další válce? 3 teorie vzniku války + možné řešení: Vina Německa => přeměna v agrární stát + ztráta teritoria + reparace Vina kapitalismu => obrat ke komunismu Vina nacionalismu => integrace národních států 3. teorie vyhrála, 2. velmi rozšířená (Francie, Německo, Itálie) = rivalita Z vs. V

3 Poválečná recese Státy Počet mrtvých Přirovnání ekonomického úpadku (HDP v roce 1945) Rakousko Belgie Dánsko Finsko Francie Německo Itálie Nizozemí Norsko Švédsko 0 a Švýcarsko 0 a Velká Británie a a = HDP vzrostlo během války Státy střední a východní Evropy Sovětský svaz

4 Názory na integraci Federalismus Národní státy = válečnické tendence, boj o moc => měly by být ukotveny ve federalistické vazbě Potřeba nadnárodních organizací Ohlas: Státy se zkušeností selhání vlastní vlády během WWII = kolaborace, hodně obětí Mezivládní spolupráce Národní stát = nejefektivnější způsob uspořádání a organizace systému Ohlas: Státy bez okupace a s malým počtem obětí během WWII

5 Otázka Německa Představa ekonomicky a vojensky silného Německa = nepohodlná (hlavně pro Francii)...ALE... Sovětské rozpínavé tendence Sféry vlivu (CEECs), boj pro-komunistických jednotek v Řecku, blokáda Berlína (1948) => strach z expanze komunismu => 1949 Spolková republika Německo (SRN) I přes námitky Francie Německá ekonomika závratně roste => nutnost jeho vyzbrojení na ochranu proti bezpečnostní hrozbě z Východu => 1955 Německo členem NATO SSSR Varšavská smlouva na vyrovnání sil s NATO

6 Pozice jednotlivých států

7 Německo Proč rychle rostoucí Německo podpořilo integrační proces: Znovuvytvoření identity normálního státu Udělat ze Spolkovérepubliky Německo (SRN) legitimního nástupce Německa Snaha o obnovení mezinárodní vztahy a reputaci Bezpečnostní hrozba šíření komunismu (část státu již pod vlivem) Snaha silně sepnout Německo s kapitalistickým Západem (sousedí s Německá demokratická republika (NDR) Ukončení nadvlády okupačních sil nad těžbou uhlí

8 Francie Očekávané pozitivní efekty z integrace: Eliminace dalšího možného konfliku s Německem Francouzsko-německá integrace = protiváha americkobritskému vlivu Zajištění dodávek německého uhlí pro fr. ocelářský průmysl (po odstranění okupačních zón) Zastánci integrace: Robert Schuman, Jean Monnet, Jacques Delors Odpůrci integrace: Charles de Gaulle (francouzský president ) Římské smlouvy schváleny těsně před jeho nástupem

9 Velká Británie Očekávané pozitivní efekty z integrace: Potlačení vlivu a šíření komunismu ve VB Integrace spojována s Winstonem Churchillem (slavná řeč o železné oponě ) Opoziční strana Převládající důvody k poněkud pesimistickému přístupu k integraci: Neporažena, neokupována => Národní stát nebyl zdiskreditován = nebyla nutnost přetrhávat vazby s minulostí Stálý pocit světové velmoci = svázání s evropskými ekonomikami podřadné a nebezpečné Právě proběhlo dlouho připravované znárodnění uhelného a ocelářského průmyslu Neochota pro novou změnu Vlastní dost svého uhlí (není nutnost ho sdílet s ostatními)

10 Itálie Očekávané pozitivní efekty z integrace: Ideologická protiváha komunismu ve státě Hranice s komunistickou Jugoslávií Silné pro-komunistické tendence (šance vyhrát v dem. volbách) Zavření dveří za fašistickou minulostí Normalizace vztahů s evropskými sousedy Vytvoření nové identity Vytvoření většího trhu pro rychlejší obnovu hospodářství Přístup na trh = ekonomický růst Geograficky odlehlejší stát

11 BeNeLux Očekávané pozitivní efekty z integrace: Snaha zabránit další válce mezi Francií a Německem Velmi zranitelné státy při konfliktech mocných sousedů Nemožnost zůstat mimo dohodu o produkci uhlí a oceli mezi dvěma nejsilnějšími ekonomikami Přílišná provázanost ekonomik Možnost alespoň částečně ovlivňovat větší sousedy Nadnárodní aspekty integrace Malé státy jinou možnost než MOs nemají Aktivní zkušenost s integrací mezi sebou Vlastní zkušenost s pozitivními externalitami procesu

12 USA Očekávané pozitivní efekty z integrace Evropy: Potlačení vlivu a šíření komunismu 1947 VB si dál nemůže dovolit finančně a vojensky podporovat Řecko + Turecko (vzdorují komunistickému vlivu) => Trumanova doktrína finanční pomoci státům bojujícím za svobodu (finanční pomoc) Marshallův plán celkové rekonstrukce Evropy pod podmínkou integrace na kapitalistických pilířích USA velký vliv i při přípravě OEEC, ECSC => USA = hlavní faktor v počáteční evropské integraci

13 Maršalův plán ( ) USA dalo 13 miliard USD na ekonomickou obnovu Evropy Podmínka vytvoření centrální mezinárodní organizace řídící proces distribuce peněz Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (Organization for European Economic Cooperation - OEEC) 1961 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development OECD) Sovětský blok Rada vzájemné hospodářské pomoci (Council of Mutual Economic Assistance - COMECON) Rámec pro vyjednávání evropské zóny volného obchodu a dalších integračních kroků (odstraňování bariér obchodu) Dopad: masivní ekonomický růst Motivace USA Nešlo o altruismum vlastní ekonomický zájem Evropa bez základní infrastruktury a obchodovatelné měny = ztráta významného trhu pro USA

14 Postupná integrace

15 Evropská platební unie (EPU) Po roce evropské státy na pokraji bankrotu Neobchodovatelné měny (platby jen v USD) + ohromné vzájemné nesplatitelné dluhy => obchod omezen na barter OEEC vytvořila EPU ( ) Sečteny deficity a přebytky jednotlivých států, vzájmně započteny, každý stát zůstal v jednom deficitu či přebytku vůči EPU Odstranilo to problém vyrovnání vzájemných dluhů Odstraněna diskriminace v obchodu mezi státy Celková liberalizace obchodu 1958 Obnovena obchodovatelnost s národními měnami Dopad: Vnitroevropský růst obchodu o 200% (USA jen o 50%)

16 Poválečná rekonstrukce Státy Přirovnání ekonomického úpadku (HDP v roce 1945) Zpět na nejvyšší předválečné úrovni HDP Rakousko Belgie Dánsko Finsko Francie Německo Itálie Nizozemí Norsko

17 1960s Liberalizace získává popularitu 1930s Ekonomický růst vnímán jako soutěž mezi státy => Každý stát usiloval o udržení vlastního trhu pro své výrobce Maršalův plán + Evropská platební unie = liberalizace spojená s bezprecedentním ekonomickým růstem => Změna názoru na liberalizaci

18 FÁZE POVÁLEČNÉHO EURO- OPTIMISMU

19 Evropské společenství uhlí a oceli ESUO (European Coal and Steel Community - ECSC) 1951 (1952*) Schumanův plán Účastnické státy: Francie, Německo, Itálie, BeNeLux Integrace průmyslu uhlí a oceli Klíčové pro ekonomiku + vedení války Kontrola ceny, obchodu a produkce Výsledky: Válka mezi těmito státy materiálně nemožná Důkaz o schopnosti efektivní spolupráce států v nadnárodní organizaci

20 Několik případů počátečních neúspěchů Integrační nadšení vedlo k revolučním projektům: Zablokovány Francií (v letech 1952 a 1954): 1950 Evropské obranné společenství (European Defence Community EDC) Plevenův plán společné obrany = pan-evropská armáda» Rozdělení do národních složek (každá složka by podléhala velení národní vlády, jen německá by podléhala přímo EDC => konec německému militantsví, protože by Německo ztratilo kontrolu nad vlastní armádou» Reakce na tlaky USA na znovuvyzbrojení Německa + zapojení do NATO Evropské politické společenství (European Political Community EPC) Kombinace existujícího ECSC + EDC pod institucemi s nadnárodními pravomocemi

21 Římské smlouvy - obsah 1957 (1958*) Účastnické státy: Francie, Německo, Itálie, BeNeLux Vytvoření 2 institucí: Evropské společenství pro atomovou energii (European Atomic Energy Community EUROATOM) Regulace trhu s jadernou energií v Evropě Evropské hospodářské společenství (European Economic Community EEC) Bezprecedentně hluboká ekonomická integrace» Vytvoření jednotného trhu do 1969 Eliminace vnitřních cel během 15ti let Vytvoření společného vnějšího celního tarifu (Common External Tariff CET) průměrem» Vytvoření institucí: Evropské shromáždění (European Parliamentary Assembly) Evropská komise (European Commission) Rada ministrů (Council of Ministers) Evropský soudní dvůr (European Court of Justice)

22 Římské smlouvy - dopady Dopady: Vytvoření celní unie Implementace celní unie korespondovala s hospodářskou prosperitou + růstem obchodu mezi EEC6 = zlatý věk ( ) Dokončeno před termínem Vnitřní trh nevytvořen Vnitřní bariéry obchodu stále existují Tlaky na vnější státy Liberalizace diskriminuje vůči nečlenům => nečlenové vytvořili Evropské sdružení volného obchodu (European Free Trade Association EFTA) Vzájemné smlouvy nečlenů o přístupu na EEC trh Žádný společný vnější celní tarif Vytvořen funkční institucionální rámec ESCS + EUROATOM + EEC = Spojeny v Evropské společenství (European Community - EC) Implicitně naznačuje integraci i mimo ekonomické oblasti

23 Domino efekt (fáze 1) 1960s - Dvě neprolínající se ekonomická uskupení EC6 Francie, Německo, Itálie, BeNeLux vs. EFTA7 VB, Norsko, Švédsko, Dánsko, Švýcarsko, Portugalsko, Rakousko Nevyrovnaná ekonomická váha uskupení Nominální HDP států EC = 2x větší Růst HDP států EC = 2x větší EC státy atraktivnější pro exportéry Nižší konkurenceschopnost EFTA států = tlak na členství v EEC 1. vlna žádostí: 1961 VB žádá o členství (Irsko, Dánsko, Norsko logicky následují) Proč ostatní státy nenásledují: Nedostatek demokracie (Portugalsko, Španělsko, Řecko) Neutralita (Rakousko, Finsko, Švédsko, Švýcarsko) Nezávislý trh (Island) Francie blokuje členství VB (1961, 1967) 1973 členství: VB, Dánska, Irska (Norsko zamítlo v referendu) 1970s Dvě soustředná ekonomická uskupení Zóna volného obchodu pro všechno průmyslové zboží Vnitřní kruh (EC) integrován hlouběji

24 FÁZE EURO-PESIMISMU

25 Politické & ekonomické šoky i Konec 1960s začátek 1970s Občané díky prosperitě znovu získali důvěru ve schopnosti vlastních vlád Litují odevzdané suverenity Poslední fáze implementace Římských smluv = přechod k QMV v Radě ministrů Krize prázdné židle => Lucemburský kompromis (1966) Rozhodování jednohlasně (v otázkách velmi důležitých národních zájmů ) Snížila funkčnost EC (problém prohlubován rozšiřováním) Zastavila další integraci

26 Politické & ekonomické šoky ii Ropná krize (1973) 1960s USA inflační monetární politika Kolaps Brettonwoodského systému fixovaného kurzu Yom Kippurská válka => ropný bojkot arabskými státy Následná ekonomická krize = velmi negativní dopady na integraci: Wernerův plán na vytvoření monetární unie ke stabilizaci měn byl pozastaven Technické bariéry obchodu ( Technical Barriers to Trade TBT)... to protect consumers...

27 I několik drobných úspěchů Rozšíření E C 1981 Řecko 1986 Španělsko a Portugalsko volby do EP 1979 začátek fungování Evropského monetárního systému Stabilizace kurzů = boj s inflací => velká nezaměstnanost 1984 = ekonomické zotavení EC

28 NOVÁ FÁZE EURO-OPTIMISMU

29 Jednotný evropský akt Single European Act (SEA) Jacques Delors (předseda Evropské komise ) + období ekonomického růstu => nová pro-integrační vlna 1986 (*1987) SEA 1. zásadní revize Římských smluv Cíl = vytvoření Jednotného vnitřního trhu do roku 1992 Posílil 4 základní svobody volného trhu Nový přístup k řešení liberalizace TBT Rozhodnutí v Radě ministrů ohledně Jednotného trhu na základě QMV

30 Domino efekt (fáze II) Prohlubování integrace = další diskriminační tlaky proti nečlenským EFTA státům => hledají řešení 1992 (*1994) - Evropský hospodářský prostor (European Economic Area EEA) - Delors Rozšiřuje jednotný trh na státy EFTA S vyjímkou CET a zemědělství Neobvyklé uspořádání EFTA státy vázány zákony, které nevytváří Podléhá nadnárodním vlivům, kterým se nečlenstvím snažily vyhnout 1995 další rozšíření: Rakousko, Finsko, Švédsko Odolávají: Norsko (zamítlo členství v referendu), Švýcarsko (nepřijalo EEA), Island, Lichtenštejnsko Výsledek: EEA30 = EU27 + EFTA3 (EFTA mimo Švýcarska)

31 Pád komunismu Odpadá hlavní bezpečnostní hrozba = sovětská ideologická expanze 1990 znovusjednocení Německa 80 mil. lidí + 30% evropského HDP = nová bezpečnostní hrozba? Jacques Delors uchopil historický moment svobody => navrhl radikální krok k další integraci: Monetární unie do 1999 Jednotná měna do 2002

32 Maastrichtská smlouva 1992 (*1993) Smlouva o Evropské unii (Treaty on European Union - TEU) Největší prohloubení integrace od Římských smluv Hlavní body: Jednotná měnová politika Vytvoření Evropské unie (EU) + občanství EU Vytvoření pilířové struktury Nově zahrnuté oblasti = spolupráce v otázkách bezpečnosti, obrany, trestního práva, imigrační politiky, atd. Posílení role EP Sociální charta Ratifikace: VB odmítla jednotnou měnovou politiku a sociální chartu => vyjmutí = TEU schválena Dánsko zamítlo v referendu => vyjmutí ze společné měny + obrany = TEU schválena

33 Velké rozšíření - CEECs Počátek 1990s Přistupovací dohody (Association Agreements) Málo nadšení ze strany stávajících členů EU CEECs - chudé, lidnaté, zemědělské státy EU 80% rozpočtu vydáváno na chudé regiony a zemědělství => ohromné výdaje Ochranářské opatření vůči kandidátům zůstávají jen pro citlivá odvětví CEECs přejímají zákony EU + tržní praktiky 1993 Rozhodnutí o přijetí Copenhagská kritéria: Politická - demokracie, vymahatelnost zákona, lidká práva a ochrana menšin Ekonomická - tržní ekonomika Právní - přijetí zákonů Společenství ( acquis ) Nutnost zreformovat instituce Navrhnuty pro EEC6 a ne pro EU25/EU27

34 STAGNACE INTEGRAČNÍHO PROCESU ( )

35 Snaha o reformu institucí i 1997 (*1999) - Amsterdamská smlouva Velké ambice ale jen vyčištění a upřesnění nedostatků Maastrichtské smlouvy Malé navýšení pravomocí EP 2001 (*2003) - Smlouva z Nice Reforma institucí opět nedořešena (její uspořádání platné dodnes) Přesto se dotkla citlivé otázky distribuce hlasů v institucích EU Nutnost reformy kvůli rozšíření umožnilo alespoň částečnou shodu Jen Irsko vetovalo (2. referendum = souhlas)

36 Snaha o reformu institucí ii Evropský konvent (European Convention) Institucionální reforma pojata šířeji = snaha o předložení psané Evropské ústavy Inspirováno Filadelfským konventem = přijetí Americké ústavy Obrovská politická reakce Okamžitý zájem politiků a médií Politicky složité dělat kompromisy Problémy s ratifikací 2004 Podepsán těžko vybojovaný kompromisní návrh Největší opozice: Španělso + Polsko (ztratily hlasy) Státy jinak ratifikující smlouvy v parlamentu zvolily referenda Francie + Nizození (tradiční euro-optimisti) = odmítly Ústavu => ratifikační proces zastaven Problém chybějící reformy institucí trvá

37 Snaha o reformu institucí iii 2007 (2009*) Lisabonská smlouva (Treaty of Lisbon) 1. Odstranila sporná slova (ústava, symboly EU, náboženství atd.) + koncipována jako technický dodatek existujících smluv (ale s podobným obsahem jako původní Ústava) Ratifikace v parlamentech Jen Irsko muselo vyhlásit referendum 1. NE, 2. ANO Vstoupila v platnost 2. Ruší pilířovou strukturu (tzv. maastrichtský chrám) Rozděluje pravomoce na: Výlučné = EU» Celní unie, hosp. soutěž, měnová politika, obchodní politika, rybářská politika Sdílené = EU + státy Podpůrné/koordinační = hlavně státy

38 Snaha o reformu institucí iv 2007 (2009*) Lisabonská smlouva pokr. 3. Reformy institucí: Zvýšení hlasování QMV v Radě ministrů + změna poměru hlasování Státy ztratily právo veta v mnoha oblastech Zřízení funkce Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (High Representative for Foreign Affairs and Security Policy) Zastupuje EU na mezinárodní scéně Evropská rada - dlouhodobý prezident místo rotujícího předsednictví Předsednictví Rady ztratilo význam Posílení role EP 4. Hodnotová přestavba EU Listina základních práv EU Umocnila pojem občanství EU» Právně závazná» Nově např.: lidová iniciativa (1 mil. občanů + ¼ států)

39 Postupné rozšiřování EU - přehled 1973 Dánsko (+ Grónsko), Irsko, VB 1981 Řecko 1985 Grónsko odchází 1986 Portugalsko, Španělsko 1990 Sjednocení Německa (rozšíření členského státu) 1995 Rakousko, Finsko, Švédsko 2004 ČR, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko 2007 Bulharsko, Rumunsko

40 INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC EU Alokace kompetencí & instituce EU Dr. Lenka Eisenhamerová Bankovní Institut VŠ, Praha 2.

41 Alokace kompetencí

42 Mocenská rovnováha mezi zájmy institucí Evropská komise Zájmy EU Rada ministrů (+ Evropská rada) Zájmy členských států EU Nejmocnější instituce (více než bylo zamýšleno) Evropský parlament Zájmy občanů EU Evropský soudní dvůr Nezávislé řešení sporů týkajících se EU Více nakolněna zájmům EU

43 Zjednodušený přehled Bezprecedentní MO do rozsahu spolupráce členských států Přesun všech složek moci: Exekutivní, legislativní, soudní Zjednodušený model rozdělení kompetencí: Evropská komise Návrhy legislativy + řídí fungování vnitřního trhu Rada ministrů + Evropský parlament Schvalování legislativy Evropský soudní dvůr Soudní dohled nad dodržováním legislativy Vzájemné prolínání kompetencí Kompetence Společenství vs. národní kompetence Nejasné hranice (kompetence Společenství pořád rostou) Popsány ve smlouvách funkčním omezením = kompetence by měly být převedeny tak, jak bude nutné k dosažení cílů stanovených ve smlouvách Společenství Případné konflikty interpretuje ESD Jednou alokovaná pravomoc = těžké vrátit

44 Uspořádaní kompetencí v 3. ex-pilíři 3 pilíře EU (Maastricht Lisabon = ) 1. Evropské společenství Kompetence Společenství Jediný pilíř s právní identitou = může schvalovat právně závazné normy Jednotný trh (kromě sociální politiky), zemědělství, živ. prostř., hosp. soutěž, obchodní politika Nadnárodní pilíř Většinové hlasování (QMV) Stěžejní role EK + EP Pravomoc ESD 2. Společná zahraniční a bezpečnostní politika Národní kompetence (i přes ohromné výhody sloučení) Jednohlasnost Mezivládní pilíř Jednohlasnost Stěžejní role Rady ministrů (EK + EP v roli konzultantů) Bez pravomoci ESD 3. Spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti a justice Národní kompetence (s prvky kompetencí Společenství) Většinou jednohlasnost Mezivládní pilíř Stěžejní role Rady ministrů (EK + EP v roli konzultantů) Bez pravomoci ESD

45 Platné principy alokace kompetencí Současný stav = kompromis Princip subsidiarity Jednotný evropský akt (1987*) Centralizační tendence: Společenství má přednost v pravomoci, pokud cíle opatření lze lépe docílit na úrovni Společenství než-li čleského státu Maastrichtská smlouva (1993*) Decentralizační tendence: Společenství má přednost jen v případě, že navrhované opatření nemůže být dostatečně realizováno členskými státy a bylo by lépe realizovatelné na úrovni Společenství => Rozhodnutí by měla být dělána co nejblíže k občanovi Princip proporcionality Římská smlouva (1958*) Pokud se dá cíle dosáhnout lépe na úrovni Společenství, EU by se měla zhostit pouze minima nejnutněších opatření k dosažení cíle Zbytek by měl zůstat v komeptenci členských států

46 Rozhodovací procedury 1. Procedura konzultace (consultation procedure) Nejpůvodnější EK návrh, EP stanovisko (nezávazné pro Radu), Rada rozhodne 2. Procedura spolupráce (co-operation procedure) Posílení moci EP EK návrh, EP stanovisko + změny, Rada může zamítnout rozhodnutí EP jen jednohlasně 3. Procedura spolurozhodování (co-decision procedure) Další posílení EP EK návrh, EP stanovisko + možné návrhy změn Rada přijme nárhy změn EP = zákon vstoupí v platnost Rade neřijme nárhy změn EP = 2. čtení v EP EP stanovisko + možné návrhy změn» Rada přijme nárhy změn EP = zákon vstoupí v platnost / neřijme = dohadovací (smírčí) výbor» Dohadovaní výbor kompromisní text přijatý EP + Radou 4. Procedura souhlasu (assent procedure) Nejsilnější účast EP Opatření vstoupí v platnost jedině se souhlasem EP

47 Jednotlivé instituce EU 1. Evropská komise 2. Rada ministrů 3. Evropská rada 4. Evropský parlament 5. Evropský soudní dvůr

48 1. Evropská komise (EK) European Commission (EC)

49 EK - shrnutí Hlavní role: 1. Navrhuje legislativu + tvoří pravidla 1. ex-pilíře Motor integrace 2. Dohlíží na implementaci legislativy v 1. ex-pilíři Při neplnění států se odkazuje na ESD = možnost udělit pokuty Závislá na poskytnutých informacích od států = problém 3. Manažer financí Společenství Navrhuje rozpočet (bez schodků) Řídí financování Strukturálních fondů + zem. pol. 4. Externí tvář EU Předseda komise = veřejná tvář EU Známější oproti předsedům rotující chpředsednictví Evropské rady E.g.: Delors = předseda EK ( )

50 EK - podrobnosti Sídlo = Brusel, Lucemburk Administrativa = cca úředníků 15% tlumočníci Profesionálové, velká konkurence Komisaři Jednají v zájmu EU Nezávislost na členských státech, ale nominováni čleskými státy Obnovitelný mandát na 5 let Rozšířeno ze 4 srovnáno s EP (EP schvaluje složení EK) Každý = vlastní generální ředitelství/rosort (Directorates General -D-G) Rozhodnutí = konsensus EU15 20 komisařů (5 největších států = 2) EU25 30/později 25 komisařů (každý stát = 1) EU27 27 komisařů (každý stát = 1) Lisabonská sml.: 2/3 států = 1 komisař (rotující zastoupení) Předseda = José Barroso ( ) Eurokomisař ČR Stefan Fülle

51 EK - diskuze i 2 odlišné funkce EK: Iniciace zákonů + jejich přímá/nepřímá implementace Implementace je problém (EK lépe strukturovaná pro iniciaci) Oblasti přímé implementace: Politika hosp. soutěže, rybářská politika, vnější vztahy EU Oblasti nepřímé implementace = pouhá koordinace (implementace ponechána na státech): Fungování vnitřního trhu Důvody: Neustálé rozšiřování kompetencí Společenství» Navýšený objem legislativy Neochota států k dalšímu převodu kompetencí Nemožnost rozšíření kompetencí bez velkého navýšení rozpočtu => EK by přímou implementaci finanče nezvádla = nutnost delegace = spolupráce se státními institucemi (např. SFŽP)

52 EK - diskuze ii Dopady nutnosti nepřímé implementace: Problémy implementace degradují legitimitu instituce Nechopnost vykonávat efektivní politiku v oblasti, kterou spravuje Problém konzistentní implementace pravidel jednotného trhu Státy se cítí v konkurenční nevýhodě Problém zajistit loajálnost pověřených státních institucí k EK EK nemá dost financí k zajištění efektivního fungování + vyškolení kapacit EK nemá nezávislé informace Problém politických vlivů na státní nstituce

53 EK - diskuze iii Mocenská pozice EK mezi ostatními institucemi: EK postupně ztrácí moc, jak postupně posiluje EP EP schvaluje složení EK + pravomoc rozpustit EK Přechod od konzultace k spolurozhodování EP QMV v Radě + většina v EP Instituce dodhodovacího výboru mezi Radou a EP» Kompromisní návrh schválen bez nutnosti původní jednohlasnosti v Radě k pozměnění návrhu EK» EK může být z výboru úplně vyloučena => Možnost schválení jiné verze zákona, než-li EK předložila => Nutnost kompromisů = obtížnější pro EK představovat motor integrace Jinak jsou ale EK a EP tradiční spojenci

54 Příklad: Nařízení o potravinách nového typu Prodej geneticky modifikovaných (GM) potravin na jednotném trhu Obchodní spor s USA (hl. exportér) Prodej GM zakázán do vytvoření jasných pravidel Hlavní problém = identifikace GM potravin EP podporuje jasné značení na GM výrobcích USA + EK značení stigmatizuje produkty Průběh spolurozhodovacího řízení: EK - návrh nařízení bez podmínky identifikace EP - 1. čtení = přidal podmínku EK - zamítla změnu EP Rada ministrů - mohla zamítnout podmínku jen jednohlasně (kdyby EK podmínku schválila = stačila by QMV) EP - 2. čtení = přidal slabší podmínku (snaha o kompromis) EK - zamítla kompromisní změnu EP Dohodovací výbor (Conciliation Committee) EK nespolupracovala konstruktivně => vyloučena Kompromisní řešení schváleno EP + Radou => EK => vytlačena EP do pozadí = neschopnost proces ovlivnit

55 EK - diskuze iv Jedná EK opravdu nezávisle na členských státech? ANO Výhradní právo iniciovat legislativu = velmi důležité Politické vedení => dává podněty k integraci dalších odvětví Aktivně zajišťuje podporu pro své návrhy = neumožňuje tak státům tolik zamítavých hlasování (+ veliká šance na schálení jejích návrhů) Využívá nadnárodní sítě výrobců + zájmových skupin k vytváření tlaku na národní vlády» Každý pro-integrační návrh = opozice skupin profitující ze status quo Např.: národní monopoly (někdy preferují ovlivňovat proces převodu pravomoce, než-li čelit soudním přím) Využívá informovanosti Možnost redukovat návrh při očekávaném nesouhlasu v Radě

56 EK diskuze v Jedná EK opravdu nezávisle na členských státech? NE Nemůže donutit Radu schválit návrh, který nechce Neusměrňuje vývoj Společenství, ale pouze pomáhá členským státům při detailních opatřeních, ke kterým se státy už rozhodly V Radě ministrů či Evropské radě Státy zakládají komplexní komise národních expertů monitorující práci EK ( Management Committees ) Pokud zajde EK ve svých kompetencích příliš daleko, státy si mohou stěžovat u ESD

57 2. Rada ministrů (Rada EU) Council of Ministers (Council of the EU)

58 Rada ministrů - shrnutí Hlavní role: 1. Schvaluje legislativní návrhy EK 2. Hlavní funkce v oblasti mezivládní spolupráce ( ex-pilíř) 3. Reprezentuje zájmy členských států

59 Rada ministrů podrobnosti i Představitelé členských států na úrovni ministrů Ministři jednotlivých resortů (v závislosti na aktuálním tématu = bez stálého členství) Formálně žádná hierarchie, neformálně ano 1. General Council ministři zahr. věcí 2. ECOFIN ministři financí (*1999 Eurogroup před setkání ECOFIN) Uzavřená zasedání v Bruselu Tlak EP na zveřejnění hlasovacích záznamů Předsednictví Rotace po 6ti měsících = příliš krátká doba = nekontinuálnost => praktické řešení = Trojka Bývalý, současný a budoucí předsednický stát koherentnost politiky => Lisabonská sml. stálý President na 2,5 roku (volen Evropskou radou) Předsenický stát tlačí národní agendu Administrativně + finančně náročné pro většinu malých a středních států Asistence od sektretariátu (2000 zaměstnanců) Často komplikováno krizemi v předsednických státech Např.: 2009 pád vlády ČR

60 Rada ministrů podrobnosti ii Hlasování Počet hlasů závisí na počtu obyvatel (celkem 345, ČR 12) Původně jednohlasnost (velké prodlevy v usneseních) Nyní kvalifikovaná většina - QMV (80% - SEA + TEU) QMV Vyvažování systému: suveréní stát vs. velikost Rovnost států: Němeco = Lucembursko Rovnost populace: Německo:Lucembursku (160:1) Systém trojí většiny (sml. z Nice stále platný) 1. Min. 255 hlasů z 345 (= 73,9%) 2. Souhlas nadpoloviční většiny států (= min. 14) 3. Součet počtu obyvatel (= min. 62%) Systém dvojí většiny (Lisabonská sml. - platné od roku 2014) 1. Souhlas 55% členských států (= min. 15) 2. Součet počtu obyvatel (= min. 65%) Blokační menšinu musí tvořit min. 4 státy (jinak je podmínka splněna)

61 Rada ministrů podrobnosti iii COROPER = šedá eminence s velkou mocí Příprava zasedání: 1. Výbor stálých zástupců (COREPER) Vyslanci členských států v Bruselu (setkání každý týden) Konsensus (i když můžou někdy použít QMV) 2. Pracovní skupiny Schvalování 85% otázek vyřešeno v přípravných výborech COROPER A-points = schváleno Radou ministrů bez dalšího projednávání B-points = nutno dořešit sporné otázky Možnost přechodu z A do B na žádost představitele jakéhokoliv státu Rada ministrů někdy schválí obecný rámec a naopak pošle do výboru k projednání podrobností

62 Rada ministrů diskuze i COROPER - Postupné vytváření kolektivní identity narušující intergovernmentalismus instituce = Více orientované na řešení technických problémů než na politické dohadování (pocit společné mise vyřešní problému) Intenzivní sociální interakce v Bruselu Např.: prav. výlety i s manželkami do členských států Vzájemná důvěra a sympatie s pohledem (a uděleným mandátem) kolegů = snaha vzájemně si pomoct (reciprocita) Proces opakované hry (jiná kalkulace, co je racionální, při opakované hře oproti jediné hře nutnost uchovat spolehlivé partnery a možné aliance) Ještě intenzivnější v pracovních skupinách Reprezentanti jednotlivých států, ale nevnímáni dle národností nýbrž dle dovedností Vyjednávají přesvědčivostí argumentů a ne politickou silou a vyjednávacími dovednostmi Vnímáni někdy jako reprezentanti EU a né členských států (ständiger Vertreter vs. ständiger Verräter) PARADOX!!! Rada ministrů = Vytvořena k nastolení kontroly národních vlád nad Společenstvím Méně vzájemně socializováni

63 Rada ministrů diskuze ii Teorie schválení opatření - pravděpodobnost = jak je těžké najít většinu v daném volebním schématu Počet možných vítězných koalic/počet všech možných koalic (2 27 = 134 mil) => Pravděpodobnost schválení náhodně vybraného návrhu klesá s množstvím členských států, pokud se adekvátně nemění schéma Schovává pozitivní dopad SEA přechod ke kvalifikované většině EU6 EU9 EU10 EU12 EU15 EU25 EU27 EU29 Historicky 21,9% 14,7% 13,7% 9,8% 7,8% Sml. z Nice 3,6% 2,8% 2,3% Lisabonská sml. 10,1% 12,9% 12,2%

64 Rada ministrů diskuze iii Teorie schválení opatření velikost státu Větší stát = větší moc ovlivnit rozhodnutí? Teoreticky ano... Víc hlasů v Radě ministrů Víc poslanců v EP» Není až tak podstatné Souhlas EP pravděpodobný, pokud souhlasí Rada (Rada 73,9% k souhlasu, očekává se 50% souhlas v EP)» Proto EP netvoří národní ale stranické koalice, aby měl alespoň minimální moc Vždy to ale neplatí... Moc ovlivnit rozhodnutí = schopnost vytvořit nebo zničit vítěznou koalici Např.: státy A, B, C (40, 40, 20 hlasů) + hlasování prostou většinou Všechny 3 jsou stejně mocné (jakékoliv 2 státy jsou schopny vytvořit vítěznou koalici) Lucembursko bezvýznamné ( ) jeho hlas nehrál při tvorbě koalic žádnou roli

65 3. Evropská rada European Council

66 Evropská rada - podrobnosti 1974 globální hospodářská krize Nutnost hledání společných řešení => počátek samitů G7/G8 (Francie, Německo, Itálie, VB, USA, Japonsko, Kanada, Rusko) => Souhlas s vytvořením Evropské rady Institucionalizováno v SEA (1987) Setkání předsedů vlád členských zemí (F president) + předsedy Komise Min. 2x ročně = 1x za předsednictví státu Prestiž + přísun peněz pro ekonomiku => tendence uspořádat více setkání Hlasování: Jednohlasnost Neformální postupy

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU Obsah Obsah... 1 Evropská ústavní smlouva... 4 Organizace občanské společnosti podle pojetí EU... 8 Definice občanských sdružení a organizací podle EU... 9 Evropská komise...13 Evropský parlament...17

Více

aktualizované vydání 12/2013

aktualizované vydání 12/2013 aktualizované vydání 12/2013 101 OTÁZEK o Evropské unii Orgány EU V jednotlivých státech EU vytvářejí instituce, resp. orgány jako prezident či královský dvůr, parlament, veřejný ochránce práv, vláda a

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 1 9/29/08 10:54:47 AM kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 2 9/29/08 10:54:47 AM Když se

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1

Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1 Jan Wintr: Čtyři otázky o evropské ústavě 1 1. Úvod Po dvojím odmítnutí Smlouvy o Ústavě pro Evropu (dále jen evropská ústava ) v referendech ve Francii a Nizozemsku na přelomu května a června a po jednání

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

Právo EU po Lisabonské smlouvě

Právo EU po Lisabonské smlouvě Právo EU po Lisabonské smlouvě Martin Janků Linda Janků KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Martin Janků, Linda Janků 2012 Foto na obálce benqook/fotky&foto ISBN 978-80-7418-152-8 Obsah Předmluva... 11

Více

Perspektiva vzniku pevného jádra či jader v EU a z toho plynoucí vliv na postavení ČR a dalších přistupujících států

Perspektiva vzniku pevného jádra či jader v EU a z toho plynoucí vliv na postavení ČR a dalších přistupujících států Perspektiva vzniku pevného jádra či jader v EU a z toho plynoucí vliv na postavení ČR a JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík LL.M., Ph.D. Mgr. David Král Výstup vědeckého projektu zadaného Ministerstvem zahraničních

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra ústavního práva a politologie Diplomová práce Ústava Evropské unie Michaela Kimmerová 2005/2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Ústava Evropské

Více

Politický program. Strany svobodných občanů. Politický program Listopad 2014. Republikový výbor 09.12.2014 1/33. Autor dokumentu: Datum tisku:

Politický program. Strany svobodných občanů. Politický program Listopad 2014. Republikový výbor 09.12.2014 1/33. Autor dokumentu: Datum tisku: Politický program Strany svobodných občanů 09.12.2014 1/33 Obsah Obsah... 2 I. Pojetí státu... 4 1. Pro Svobodné má stát smysl... 4 2. Moc musí být omezena... 4 3. Svrchovanost... 5 II. Zahraniční politika...

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona BŘEZEN 2013 ONDŘEJ KRUTÍLEK, PETRA KUCHYŇKOVÁ, IVETA PALIČKOVÁ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO, BŘEZEN 2013 Z NEJNOVĚJŠÍCH PUBLIKACÍ CDK O. KRUTÍLEK,

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU

ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE PRACOVNÍCH MIGRANTŮ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ PRAXE V PORTUGALSKU A RAKOUSKU ZVÝŠENÍ ROLE NEZISKOVÉHO SEKTORU V OBLASTI SOCIÁLNÍ INTEGRACE

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ FÓRA Konkurenceschopnost a volný pohyb pracovních sil v rámci Evropské unie Klub mladých Evropanů 1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Evropská regionální fóra, který realizuje

Více

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Komparace harmonizace zdanění příjmů korporací a daňové konkurence v Evropské unii a ve Spojených státech amerických

Více

NĚMECKO V ČELE EVROPY? SRN JAKO CIVILNÍ MOCNOST A HEGEMON EUROZÓNY

NĚMECKO V ČELE EVROPY? SRN JAKO CIVILNÍ MOCNOST A HEGEMON EUROZÓNY NĚMECKO V ČELE EVROPY? SRN JAKO CIVILNÍ MOCNOST A HEGEMON EUROZÓNY Vladimír Handl (ed.) NĚMECKO V ČELE EVROPY? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny Praha 2011 Ediční rada nakladatelství Ústavu

Více

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností

EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností EHSV: most mezi Evropou a organizovanou občanskou společností Na evropské úrovni je EHSV institucionálním prostorem pro konzultace s organizovanou občanskou společností, pro její zastupování, informování

Více