Lékařská terminologie, její základ v latině. Výslovnost lat. hlásek, přehled lat. deklinací, římské číslice. PhDr. Radoslava Šenkýřová, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lékařská terminologie, její základ v latině. Výslovnost lat. hlásek, přehled lat. deklinací, římské číslice. PhDr. Radoslava Šenkýřová, Ph.D."

Transkript

1 Lékařská terminologie, její základ v latině. Výslovnost lat. hlásek, přehled lat. deklinací, římské číslice PhDr. Radoslava Šenkýřová, Ph.D.

2 LITERATURA Šenkýřová, Radoslava: Základy latinské veterinární terminologie. Brno, VFU 2008 Kábrt, Jan Kábrt, Jan: Lexicon medicum. Praha, Galén 2004 Vejražka, Martin Svobodová, Dana: Terminologiae medicae ianua. Praha, Academia 2011 Vokurka, Martin Hugo, Jan: Velký lékařský slovník Praha, Maxdorf 2009

3 HLÁSKOSLOVÍ

4 Latinská abeceda 24 písmen: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Xx, Yy, Zz. Chybí písmena J a CH Písmeno K v latinských slovech pouze ojediněle. Písmena Y a Z pouze v termínech řeckých, např. myocardium, zōonōsis. Velká písmena se píšou na začátku vět, u jmen vlastních a slov od nich odvozených, v receptech na začátku každého řádku a někdy i v názvech léků a drog.

5 Výslovnost Znaky latinské abecedy vyslovovány většinou shodně s češtinou. Existuje však několik odchylek. hláska, skupina hlásek výslovnost příklad ae é vertebrae [vertebré] oe é lagoena [lagéna] oē na konci slova oé aloē [aloé] c před e, i, y, ae, oe c centum [centum] piscis [piscis] c před a, o, u, souhláskou k caput [kaput] a na konci slova costa [kosta] lac [lak] doctor [doktor]

6 Výslovnost (2) i na začátku slova před samohláskou j iēiūnum [jéjúnum] a mezi dvěma samohláskami i před samohláskou uvnitř a na konci slova ij anatomia [anatomija] di dy digitus [dygitus] ni ny animal [anymal] ti ty tībia [týbija] ti před samohláskou a před ae ci fūnctiō [fúnkcijó] ti po s, t, x před následující ty bēstia [béstyja] samohláskou a ve slovech řeckých aetiologia [étyologija]

7 Výslovnost (3) s mezi dvěma samohláskami, z laesiō [lézijó] po l, r, n a mezi samohláskou a m spasmus [spazmus] pulsus [pulzus] pozor ss s ossa (ossa) sch sch ischiadicus [ischijadykus] qu kv aqua [akva] ngu ngv unguentum [ungventum] ex před samohláskou egz exemplum [egzemplum] ph f pharmacia [farmacija] rh r haemorrhagia [hémoragija] th t therapia [terapija]

8 Délka slabik Slabika může být v latině dlouhá přirozeně, obsahuje-li dlouhou samohlásku nebo dvojhlásku, např. nātūra, lagoena, nebo postavením, následují-li za krátkou samohláskou alespoň dvě souhlásky nebo x, např.cerebellum, unguentum. Spojení b, p, d, t, g, c s l nebo r nemá platnost skupiny souhlásek, např. ve slově cerebrum je druhá slabika krátká.

9 Přízvuk Slova dvojslabičná přízvuk na první slabice, např. púlmō. Slova trojslabičná a víceslabičná přízvuk podle délky předposlední slabiky: je-li dlouhá (přirozeně nebo postavením), je přízvuk na ní, např. unguéntum, je-li krátká, je přízvuk na třetí slabice od konce, např. céllula.

10 TVAROSLOVÍ

11 Slovní druhy Latinská slova se podle významu dělí podobně jako v češtině na deset druhů: podst. jméno nōmen substantīvum substantivum (subst.) příd. jméno nōmen adiectīvum adjektivum (adj.) zájmeno prōnōmen číslovka numerāle sloveso verbum verbum (verb.) příslovce adverbium adverbium (adv.) předložka praepositiō spojka coniūnctiō

12 Tři základní jmenné kategorie rod (genus) mužský masculīnum maskulinum (m.) ženský fēminīnum femininum (f.) střední neutrum neutrum (n.) číslo (numerus) jednotné singulāris singulár (sg.) množné plūrālis plurál (pl.) pád (cāsus) 1. nōminātīvus nominativ

13 Deklinace U každého substantiva je třeba znát nominativ a genitiv singuláru a rod. Podle způsobu skloňování se substantiva v latině rozdělují do pěti deklinací, které jsou určovány zakončením kmene. I. deklinace II. deklinace a-kmeny o-kmeny III. deklinace souhláskové kmeny a i- kmeny

14 Adjektiva mají stejné skloňování jako substantiva. Je nutné si u nich pamatovat všechny tvary v nominativu singuláru a u jednovýchodných adjektiv III. deklinace také genitiv singuláru. Adjektiva se skloňují podle prvních třech deklinací.

15 Přehled deklinací rod nom. sg. gen. sg. nom. pl. gen. pl. I. deklinace f. -a -ae -ae -ārum II. deklinace m., f. -us, er -ī -ī -ōrum n. -um -ī -a -ōrum III. deklinace m., f. různé koncovky -is -ēs -um, -ium n. -is -a, -ia -um, -ium IV. deklinace m., f. -us -ūs -ūs -uum n. -ū -ūs -ua -uum V. deklinace f. -ēs -ēī, -eī -ēs -ērum

16 Příklady I. deklinace f. vēna vēnae vēnae vēnārum II. deklinace m. nervus nervī nervī nervōrum m. cancer cancrī cancrī cancrōrum n. ligāmentum ligāmentī ligāmenta ligāmentōrum III. deklinace m. pulmō pulmōnis pulmōnēs pulmōnum m. auris auris aurēs aurium n. corpus corporis corpora corporum n. animal animālis animālia animālium IV. deklinace m. prōcessus prōcessūs prōcessūs prōcessuum n. genū genūs genua genuum V. deklinace f. faciēs faciēī faciēs faciērum

17 Číslovky a římské číslice I V X L C D M Chronogram gloria Deo patri Deo filio Deo paracleto Jeden z nápisů na morovém sloupu v Olomouci

18 Číslovky arabské římské číslovky základní číslovky řadové číslice číslice 1 I ūnus, ūna, ūnum prīmus, a, um 2 II duo, duae, duo secundus nebo alter 3 III trēs, tria tertius 4 IV quattuor quārtus 5 V quīnque quīntus 6 VI sex sextus 7 VII septem septimus 8 VIII octō octāvus 9 IX novem nōnus 10 X decem decimus

19 Číslovky (2) 11 XI ūndecim 12 XII duodecim 13 XIII trēdecim 14 XIV quattuordecim 15 XV quīndecim 16 XVI sēdecim 17 XVII septendecim 18 XVIII duodēvīgintī 19 XIX ūndēvīgintī 20 XX vīgintī

20 Číslovky (3) 21 XXI ūnus et vīgintī vīgintī ūnus 22 XXII duo et vīgintī vīgintī duo 28 XXVIII duodētrīgintā 29 XXIX ūndētrīgintā 30 XXX trīgintā 40 XL quadrāgintā 50 L quīnquāgintā 60 LX sexāgintā 70 LXX septuāgintā 80 LXXX octōgintā 90 XC nōnāgintā

21 Číslovky (4) 100 C centum 200 CC ducentī, ae, a 300 CCC trecentī, ae, a 400 CD quadringentī, ae, a 500 D quīngentī, ae, a 600 DC sescentī, ae, a 700 DCC septingentī, ae, a 800 DCCC octingentī, ae, a 900 CM nōngentī, ae, a 1000 M mīlle 2000 MM duo mīlia

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk

Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova v Praze. Abstrakt. Cílem bylo vytvořit stematizační algoritmus pro český jazyk Nalezení slovních kořenů v češtině Petr Chmelař 1, David Hellebrand 1, Michal Hrušecký 2 a Vladimír Bartík 1 1 FIT, Vysoké učení technické v Brně, Božetěchova 1/2, 612 66, Brno 2 MFF, Univerzita Karlova

Více

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

Hlavní zásady římské metriky

Hlavní zásady římské metriky Hlavní zásady římské metriky Referát Ústav klasických studií FF MU v Brně Latinský proseminář 2001/02 Sestavil: Petr Březina Úvod V tomto referátu se budeme zabývat formou římského, resp. antického básnického

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 1 Konkrétní Abstraktní PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 2 Pomnožná Hromadná Látková PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN 3 Obecná Vlastní PODSTATNÁ JMÉNA

Více

BĚŢNÁ MLUVA V OBCI SUDOVO HLAVNO

BĚŢNÁ MLUVA V OBCI SUDOVO HLAVNO JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV BOHEMISTIKY BĚŢNÁ MLUVA V OBCI SUDOVO HLAVNO AN ANALYSIS OF COMMON LANGUAGE SPOKEN IN SUDOVO HLAVNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28 Lekce 2 Cíl lekce: Cílem této lekce je, aby se studenti uměli zorientovat pomocí základních pokynů a informací, popř. velmi jednoduše takové pokyny sdělit (viz požadavky Evropského referenčního rámce pro

Více

turistů Terakotovou armádu

turistů Terakotovou armádu Jak číst čínskou Hana Třísková, pracovnice Orientálního ústavu AV ČR David Sehnal pracovník Univerzity Friedricha-Alexandra Erlangen-Norimberk Oblíbený cíl zahraničních turistů Terakotovou armádu umisťuje

Více

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD K MADRIDSKÉ DOHODĚ O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK A K PROTOKOLU K TÉTO DOHODĚ (platný k 1. lednu 2012) ISBN: 978-80-7282-2 KAPITOLA PRVNÍ: Pravidlo 1: Pravidlo 1bis: Pravidlo

Více

Je možná nová klasifikace českých kompozit? 1

Je možná nová klasifikace českých kompozit? 1 časopis pro moderní filologii 95, 2013, č. 2, s. 113 128 Je možná nová klasifikace českých kompozit? 1 Pavel Štichauer (Praha) Is a New Classification of Czech Compounds Possible? The article offers an

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání M-CAST v knihovnách Marie.Bal Balíková @nkp.cz Osnova Obecně o projektu M-CAST Ontologie Typy dotazů a odpovědí Český lingvistický modul Dotazy, odpovědi, vyhledávání Aplikace v knihovnách Ukázky M. Balíková

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Varianta: Lze zadat i jako napsání SMS. V tom případě si studenti vyměňují telefonní čísla.

Varianta: Lze zadat i jako napsání SMS. V tom případě si studenti vyměňují telefonní čísla. Lekce 12 Komunikace: Studenti se naučí jednoduše formulovat přání (k narozeninám, Vánocům a velikonocům) a pozdrav z dovolené. Naučí se reagovat v telefonických hovorech, a to především formálních. V další

Více

Co možná nevíte o Ikarově pádu, Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných

Co možná nevíte o Ikarově pádu, Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných Co možná nevíte o Ikarově pádu, 124 Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných kouzlech Přestože slavné období starověkého Řecka a Říma už minulo před mnoha sty lety, s antikou se i v dnešním životě setkáváme

Více

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména:

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména: Základní postupy a podmínky pro vyplňování Základních technických popisů vzniklých automatizovaným převodem z COC listů (ZTP-COC), platné pro kategorie vozidel M a N Zde jsou uvedeny postupy pro jednotné

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Práce s lexikálním materiálem a možnosti exemplifikace v lexikální databázi LEXIKON 21 1

Práce s lexikálním materiálem a možnosti exemplifikace v lexikální databázi LEXIKON 21 1 e.opavská-štěpánková/33-40/8 6.2.2009 21:59 Stránka 33 Práce s lexikálním materiálem a možnosti exemplifikace v lexikální databázi LEXIKON 21 1 Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Working with Lexical

Více

Korpus DIALOG je speciální počítačový korpus mluveného jazyka. Shromažďuje

Korpus DIALOG je speciální počítačový korpus mluveného jazyka. Shromažďuje Jak přepisovat audiovizuální záznam rozhovoru? Manuál pro přepisovatele televizních diskusních pořadů * Petr Kaderka Zdeňka Svobodová Úvod 1. Co je to transkript? 2. Základní charakteristika transkripčního

Více

JAZYKOVÝ KOUTEK LKS. Shrnutí doporučených obecných pravidel s důrazem na odbornou terminologii v zubním lékařství (orientační pomůcka)

JAZYKOVÝ KOUTEK LKS. Shrnutí doporučených obecných pravidel s důrazem na odbornou terminologii v zubním lékařství (orientační pomůcka) JAZYKOVÝ KOUTEK LKS Shrnutí doporučených obecných pravidel s důrazem na odbornou terminologii v zubním lékařství (orientační pomůcka) Zpracováno: červen 2007 Prameny a tipy: Pravidla českého pravopisu

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Využití kriminalistické expertizy ručního písma

Využití kriminalistické expertizy ručního písma Využití kriminalistické expertizy ručního písma The use of criminalistic handwriting expertise Jaroslav Dorňák Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tato

Více

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš ANALOGIE JAZYKA A DNA Martin Beneš Faltýnek, Dan (2011 1 ): Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik. Testování gramatických popisů jazyka a DNA. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 169 s. Recenzovaná

Více

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ

PROCVIČOVÁNÍ TVARŮ A PRAVOPISU PODSTATNÝCH JMEN PODLE VZORŮ Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více