Elektronické programovací hodiny se sondou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronické programovací hodiny se sondou"

Transkript

1 Elektronické programovací hodiny se sondou Programovací hodiny se sondou umožňují programování a tím také doby pečení. Zvláštnost hodin spočívá v jejich propojení se sondou pro měření teploty uvnitř masa. Hodiny mají zelenou a červenou část číselníku. Na zelené části je znázorněn denní čas, respektive dvojí časové nastavení, trvání a ukončení činnosti. Na červené části je znázorněna teplota. Hodiny se automaticky nastaví na neprogramovanou činnost trouby! Jestliže přijde do přerušení elektrického proudu, je potřeba hodiny opět nastavit! Neprogramovaná činnost trouby Jestliže chcete troubu použít bez programování, nesmí šipka 3 blikat! Proto vždy ověřte programovací hodiny: jestliže šipka 3 bliká, stiskněte tlačítko 3. Teprve jakmile šipka zmizí je možné neprogramované použití trouby! Programovaná činnost trouby 1. Knoflík pro nastavení trvání činnosti 2. Knoflík pro nastavení ukončení činnosti 3. Knoflík pro nastavení neprogramované 4. Knoflík pro nastavení teploty 5. Otáčivý knoflík 6. Šipky 1-5 Možnost jednoručního ovládání hodin Ovládání hodin může být také jednoruční. Jedním stisknutím jakéhokoliv knoflíku 1-4 (který potom pustíte), se rozsvítí šipka nad vybraným knoflíkem a začne blikat šipka 5 nad knoflíkem 5, se kterým musíte nastavit požadovanou hodnotu ve 4 vteřinách. Jestliže v této době nenastavíte knoflík na žádnou hodnotu, potom se požadovaná funkce neaktivuje (číselník se vrátí nazpět na ukazatel denního času). Nastavení hodin na denní čas Po zapojení přístroje na elektrickou síť na zelené části číselníku střídavě bliká 0.00 a šipky 1 a 2. Hodiny nastavíte na přesný denní čas tak, že současně stisknete tlačítka 1 a 2 (a potom je opět spustíte), zasvítí hodnota a začne blikat šipka 5, otáčením knoflíku 5 nastavíte denní čas. Jakmile přestanete otáčet knoflíkem, zmizí po 4 vteřinách všechny šipky a hodiny jsou nastaveny na denní čas. Pomocí programovacích hodin můžete programovat činnost trouby třemi způsoby: Poloautomaticky: trouba je ihned v činnosti a po uplynutí nastaveného času automatické vypnutí; Automaticky: nastavení automatického zapnutí a vypnutí trouby ; Pomocí sondy: automatická činnost trouby jakmile je dosažena nastavená teplota uvnitř masa. DŮLEŽITÉ! Jestliže chcete programovanou činnost přerušit, musíte nastavení přerušit na 0.00 a stisknout tlačítko 3, aby se šipka 3 ztratila. Stisknutím příslušných tlačítek můžete nastavení zkontrolovat a vhodně změnit. Knoflíkem 5 můžete otáčet doprava nebo doleva. Jestliže přijde do přerušení elektrického proudu, je potřeba opětovné nastavení hodin! Poloautomatická činnost U tohoto způsobu programování určíte dobu (doba trvání). Maximální možné nastavení je 23 hodin a 59 minut! Postup poloautomatické činnosti Příklad pro jednodušší porozumění: Doba činnosti 1 hodina 20 minut (1.20). 1. Nastavení doby trvání činnosti: Stiskněte tlačítko 1 (ukáže se 0.00 a šipka 5 začne blikat) otočte knoflíkem 5 doprava, dokud se neukáže Jakmile přestanete otáčet knoflíkem, po 4 vteřinách přestane šipka 5 blikat, číselník se přepne na denní čas a svítí šipky 1 a 3. Návod k obsluze 77

2 2. Zapněte troubu: Příslušným knoflíkem nastavte systém ohřívání a teplotu pečení. 3. Trouba je v činnosti ihned po zapnutí (začíná pečení); v průběhu pečení svítí šipky 1 a Po uplynutí nastavené doby v našem případě za 1 hodinu a 20 minut trouba se automaticky vypne (pečení je ukončeno), ozve se přerušovaný zvukový signál, který můžete stisknutím jakéhokoliv tlačítka vypnout. Po 2 minutách se činnost trouby automaticky přeruší. šipka 1 se ztratí a šipka 3 bliká. 5. Vypněte troubu a stiskněte tlačítko 3, aby šipka 3 zmizela! Jakmile šipka 3 zmizí, je trouba připravena na neprogramovanou činnost. Automatická činnost U tohoto způsobu programování určíte dobu (trvání činnosti ) a ukončení činnosti (konec činnosti). Maximální možnost nastavení a ukončení činnosti je 23 hodin a 59 minut (nastavení ukončení činnosti je = denní čas + maximálně 23 hodin a 59 minut). UPOZORNĚNÍ! Jestliže troubu příslušnými knoflíky nezapnete, nebude automaticky fungovat! Postup automatické činnosti Příklad pro jednodušší porozumění: Trvání činnosti je 1 hodina 20 minut (1.20), ukončení činnosti je ve Ověřte, jestli jsou hodiny nastaveny na přesný denní čas. 2. Nastavení doby trvání činnosti: Stiskněte tlačítko 1 (objeví se 0.00 a začne blikat šipka 5) a otáčejte knoflíkem 5 doprava, dokud se neobjeví Jakmile přestanete otáčet knoflíkem, číselník ukazuje denní čas a svítí šipky 1 a Nastavení ukončení činnosti Stiskněte tlačítko 2. Ukáže se nejbližší ukončení činnosti (denní čas + nastavená doba trvání), šipka 5 začne blikat. Otáčejte knoflíkem 5 doprava, dokud se neobjeví 13.52, kdy bude činnost ukončena. Po ukončení otáčení knoflíkem 5 se po 4 vteřinách na číselníku objeví denní čas a šipky 1,2 a 3 svítí. Pozor: jestliže knoflíkem 1 nastavíte dobu trvání činnosti a potom stisknete tlačítko 2 pro ukončení činnosti a ihned začnete otáčet knoflíkem 5 doleva, nastavíte tím ukončení činnosti na 0.00 a s tím změníte trvání a ukončení činnosti! 4. Zapněte troubu. Příslušnými knoflíky nastavte systém ohřívání a teplotu pečení. Trouba se automaticky zapne (v našem případě ve 12.32) (začátek pečení a šipka 2 zmizí), je v činnosti 1 hodinu a 20 minut a ve se vypne. V průběhu činnosti svítí šipky 1 a Jakmile se trouba vypne (pečení je ukončeno): ohlásí se přerušovaný zvukový signál, který můžete vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka nebo se po 2 minutách sám vypne, šipka 1 zmizí a bliká šipka Vypněte troubu a stiskněte tlačítko 3, aby šipka 3 zmizela! 7. Jakmile šipka 3 zmizí, je trouba připravena na neprogramovanou činnost. Programované pečení sondou U tohoto způsobu programování nastavíte požadovanou teplotu jídla; nastavení je možné mezi 3 a 99 C. Trouba je v činnosti tak dlouho, dokud není dosažena nastavené teplota uvnitř masa. Teplotu uvnitř masa měří teplotní sonda. Připojení sondy Zástrčku sondy zastrčte do zásuvky a sondu zapíchněte do masa. Zásuvka je v předním horním rohu na levé straně trouby. V ní je kovový čep, který musíte před tím vytáhnout a po ukončení pečení jej opět nasadit. UPOZORNĚNÍ! Dávejte pozor, aby se při pečení sonda nedotýkala hořáku! Pro pečení masa sondou jsou vhodné větší kusy masa, podle možnosti bez kosti, které jinak znemožňují měření teploty a udávají nepřesné hodnoty teploty. Kuřata a zajíci se pro pečení sondou nehodí. Doporučené teploty uvnitř masa: Vepřová pečeně 85 C Hovězí pečeně 80 C Telecí pečeně 75 C Svíčková pečeně C Postup Příklad: teplota uvnitř masa je 85 C 1. Připojte sondu: Zástrčku zasuňte do zásuvky a sondu zapíchněte do masa. Na programovacích hodinách se rozsvítí červená část číselníku: svítí symbol pro sondu, svítí přednastavená hodnota 60 C a bliká červená šipka Nastavení požadované teploty uvnitř masa: Stiskněte knoflík 4, šipka 5 izačne blikat, otáčením knoflíku 5 nastavte požadovanou 78 Návod k obsluze

3 hodnotu 85 C. Jakmile přestanete otáčet knoflíkem, ukáže se po 4 vteřinách na číselníku 30 (respektive začáteční hodnota uvnitř masa, jestliže je vyšší než 30 C), bliká C a svítí šipka 4. Pozor: jestliže po uplynutí 4 vteřin od stisknutí tlačítka 4 nenastavíte otáčením knoflíku 5 žádnou hodnotu, číselník se automaticky nastaví na 30 C nebo na skutečnou teplotu uvnitř masa. 3. Zapněte troubu. Příslušnými knoflíky nastavíte systém ohřívání a teplotu pečení. 4. Ihned po zapnutí (začátek pečení) je trouba v činnosti a sonda měří narůstající teplotu uvnitř masa. V průběhu činnosti svítí červená šipka 4 a teplota a také bliká C. 5. Jakmile je dosažena nastavená teplota uvnitř masa (v našem případě 85 C), trouba se vypne (pečení je ukončeno): Ohlásí se přerušovaný zvukový signál, který vypnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka po uplynutí 2 minut se signál sám vypne. Bliká dosažená hodnota teploty (85) a svítí C a červená šipka Vypněte troubu! 7. Sondu vytáhněte z masa a ze zásuvky. Na hodinách zmizí červená část číselníku. UPOZORNĚNÍ! Můžete použít jen teplotní sondu určenou pro tuto troubu. Snížená svítivost číselníku Mezi a 5.59 ráno svítí číselník automaticky se sníženou svítivostí, jestliže v této době nejsou hodiny v činnosti. Elektronické digitální hodiny Pomocí programovacích hodin můžete programovat činnost trouby dvěma způsoby: Poloautomaticky: trouba je ihned v činnosti a po uplynutí nastaveného času automatické vypnutí; Automaticky: nastavení automatického zapnutí a vypnutí trouby ; Možnost jednoručního ovládání hodin Ovládání hodin může být také jednoruční. Jedním stisknutím jakéhokoliv knoflíku 1-4 (který potom pustíte), a otáčením knoflíku 5 musíte nastavit požadovanou hodotu ve 4 vteřinách. Jestliže v této době nenastavíte knoflík na žádnou hodnotu, potom se požadovaná funkce neaktivuje (číselník se vrátí nazpět na ukazatel denního času). Nastavení hodin na denní čas Po zapojení přístroje na elektrickou síť na zelené části číselníku střídavě bliká symbol AUTO a Hodiny nastavíte na přesný denní čas tak, že současně stisknete tlačítka 1 a 2 (zasvítí 0.00 a blikat jenom symbol AUTO). Otáčením knoflíku 5 nastavíte denní čas (symbol AUTO zmizí). Jakmile přestanete otáčet knoflíkem, začnou po 5 vteřinách hodiny ubíhat. 1 Knoflík pro nastavení upozornění 2 Knoflík pro nastavení trvání činnosti 3 Knoflík pro nastavení ukončení činnosti 4 Knoflík pro nastavení neprogramované 5 Otáčivý knoflík 6 - symbol svítí od začátku nastavení do ukončení činnosti - symbol bliká, jakmile je činnost ukončena 7 Symbol svítí, jestliže je trouba v činnosti 8 Minutka Neprogramovaná činnost trouby Jestliže chcete troubu použít bez programování, nesmí symbol AUTO blikat! Proto vždy ověřte programovací hodiny: jestliže symbol AUTO bliká, stiskněte tlačítko 4. Teprve jakmile symbol AUTO zmizí je možné neprogramované použití trouby! DŮLEŽITÉ! Stisknutím příslušných tlačítek můžete nastavení zkontrolovat a vhodně změnit. Knoflíkem můžete otáčet doprava nebo doleva. Návod k obsluze 79

4 Jestliže chcete programovanou činnost přerušit, musíte nastavení přerušit na 0.00 a stisknout tlačítko 4, aby se symbol AUTO ztratil. Jestliže přijde do přerušení elektrického proudu, je potřeba opětovné nastavení hodin! Poloautomatická činnost U tohoto způsobu programování určíte dobu (doba trvání). Maximální možné nastavení je 23 hodin a 59 minut! Postup poloautomatické činnosti Příklad pro jednodušší porozumění: Doba činnosti 1 hodina 20 minut (1.20). 1. Nastavení doby trvání činnosti: Stiskněte tlačítko 2 (ukáže se 0.00 a symbol 7) a otočte knoflíkem 5 doprava, dokud se neukáže Jakmile přestanete otáčet knoflíkem 5, zasvítí také symbol AUTO. Po 5 vteřinách se na číselníku ukáže denní čas a symboly AUTO a 7 svítí. 2. Zapněte troubu: Příslušným knoflíkem nastavte systém ohřívání a teplotu pečení. 3. Trouba je v činnosti ihned po zapnutí (začíná pečení); v průběhu pečení svítí symboly AUTO a Po uplynutí nastavené doby v našem případě za 1 hodinu a 20 minut trouba se automaticky vypne (pečení je ukončeno), ozve se přerušovaný zvukový signál, který můžete stisknutím jakéhokoliv tlačítka 1,2,3 nebo 4 vypnout. Po 2 minutách se činnost trouby automaticky přeruší. symbol 7 se ztratí a bliká symbol AUTO. 5. Vypněte troubu a stiskněte tlačítko 4, aby symbol AUTO zmizel! Jakmile symbol AUTO zmizí, je trouba připravena na neprogramovanou činnost. Automatická činnost U tohoto způsobu programování určíte dobu (trvání činnosti ) a ukončení činnosti (konec činnosti). Maximální možnost nastavení a ukončení činnosti je 23 hodin a 59 minut (nastavení ukončení činnosti = denní čas + 23 hodin a 59 minut). UPOZORNĚNÍ! Jestliže troubu příslušnými knoflíky nezapnete, nebude automaticky fungovat! Postup automatické činnosti Příklad pro jednodušší porozumění: Trvání činnosti je 1 hodina 20 minut (1.20), ukončení činnosti je ve Ověřte, jestli jsou hodiny nastaveny na přesný denní čas. 2. Nastavení doby trvání činnosti: Stiskněte tlačítko 2 (objeví se 0.00 a symbol 7) a otáčejte knoflíkem 5, dokud se neobjeví Jakmile přestanete otáčet knoflíkem 5, zasvítí také symbol AUTO!). Po 5 vteřinách se na číselníku ukáže denní čas a symboly AUTO a 7 svítí. 3. Nastavení ukončení činnosti Stiskněte tlačítko 3 a otáčejte knoflíkem 5 (ukáže se nejblišší ukončení činnosti = denní čas + nastavená doba trvání), dokud se neobjeví 13.52, kdy bude činnost ukončena. Po ukončení otáčení knoflíkem se po 5 vteřinách na číselníku objeví denní čas a svítí symbol 8. Symbol 7 se ztratí (opět zasvítí jakmile je trouba v činnosti) 4. Zapněte troubu. Příslušnými knoflíky nastavte systém ohřívání a teplotu pečení. 5. Trouba se automaticky zapne (v našem případě ve 12.32) (začátek pečení), je v činnosti 1 hodinu a 20 minut a ve se vypne. V průběhu činnosti svítí symbol Jakmile se trouba vypne : ohlásí se přerušovaný zvukový signál, který můžete vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka 1,2,3 nebo 4. Po 2 minutách se činnost trouby automaticky přeruší, symbol 7 zmizí a bliká symbol AUTO. 7. Vypněte troubu a stiskněte tlačítko 4, aby symbol AUTO zmizel! Jakmile symbol AUTO zmizí, je trouba připravena na neprogramovanou činnost. Programovací hodiny jako upozornění Hodiny můžete používat také samostatně (nezávisle na činnost trouby) jako upozornění po vypršení nastaveného času. Postup činnosti Stiskněte tlačítko 1 (objeví se 0.00 a symbol 8) a knoflíkem 5 nastavte čas, kdy chcete být upozorněni. Maximální možnost nastavení je Po uplynutí nastaveného času se ohlásí přerušovaný zvukový signál, který vypnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka 1,2,3 nebo 4 nebo se po 2 minutách sám vypne. Snížená svítivost číselníku Mezi a 5.59 ráno svítí číselník automaticky se sníženou svítivostí, jestliže v této době nejsou hodiny v činnosti. 80 Návod k obsluze

5 Analogové hodiny Analogové hodiny ukazují denní čas a umožňují vaření a pečení i za vaší nepřítomnosti. Hodiny se zastaví při výpadku elektrické energie. Naprogramované zapojení automatické vařidlové desky a pečící trouby se posune o dobu trvání výpadku. Začátek programovaného vaření a pečení může nastavit 11 hodin a 30 min.předem. Doba programovaného vaření a pečení může trvat 3 hodiny (180 min.). Neprogramová obsluha Přesný čas nastavíte vytažením knoflíku 2. Začátek vaření a pečení (zelená ručička 4) programujete knoflíkem 1. Přitom musí být pohyblivá stupnice 3 v poloze 0. Dobu vaření a pečení programujete knoflíkem 2. Zvukový signál Zvukový signál se ozve po skončeném vaření a pečení. Vypne se knoflíkem 2 tak, že pootočíte stupnici 3 do polohy 0. Pokud zvukový signál nevypnete, vypne se sám přibližně po 10 minutách. Ovládání Zkontrolujte hodiny a podle potřeby nastavte otáčením vytaženého knoflíku 2. Otočnou stupnici 3 otočte knoflíkem 2 do polohy 0. Začátek vaření a (nebo) pečení nastavte knoflíkem 1 (zelená ručička). Dobu vaření a (nebo) pečení nastavte knoflíkem 2. Podle toho, co jste naprogramovali, otočte knoflíkem pečící trouby a (nebo) automatické desky do příslušné polohy. Neprogramovaná obsluha Otočná stupnice musí být v poloze. Použití automatické vařidlové desky a pečící trouby je v každém případě neprogramované nezávisle na poloze ručiček na programovacích hodinách. Návod k obsluze 81

6 Analogové programovací hodiny Ukazují denní čas a umožňují programovanou činnost trouby. Zvláštnost hodin je automatické pečení. 1 Knoflík pro řízení 2 Symbol pro nastavení denního času 3 Symbol pro nastavení začátku 4 Symbol pro nastavení doby trvání 5 Symbol pro automatické pečení 6 Symbol pro ruční řízení trouby Použití Knoflík pro použití 1 otočte na vybraný symbol a zatlačením na něj aktuvujte vybranou funkci. Nastavení hodin na denní čas Knoflík pro nastavení 1 otočte na symbol 2 a stisknutím na knoflík 1 nastavte hodinové ručičky na denní čas. Denní čas můžete kdykoliv zkontrolovat také mezi programovanou činností trouby. Knoflík pro nastavení 1 otočte na symbol 2 a ručičky se postaví na denní čas. Nastavení začátku Začátek můžete nastavit na 11 hod a 59 min. dopředu. Knoflík pro nastavení 1 otočte na symbol 3 a zatlačením na knoflík 1 nastavte hodinové ručičky na vybraný čas - začátek pečení, které můžete nastavením změnit. Knoflík 1 v poloze symbolu 3 stiskejte, dokud nedosáhnete vybraného nastavení. Jakmile denní čas dostihne nastavený čas začátku, se trouba zapne. Denní čas můžete zapnout otočením knoflíku 1 na symbol 2. Ručičky se vrátí na denní čas. Nastavení trvání Knoflíkem 1 otočte na symbol 4 a zatlačením nastavte vybranou dobu. Nastavený čas se vidí v okénku. Nejdelší možná doba nastavení je 180 minut. Po vypršení nastavené doby se trouba vypne. Ohlásí se zvukový signál, který můžete zatlačením na knoflík 1 vypnout. Nastavenou dobu můžete také změnit. Knoflík 1 v poloze symbolu 4 zatlačte, dokud nedosáhnete vybraného nastavení. UPOZORNĚNÍ Trouba nebude programovaně fungovat, jestliže ji nezapnete s teplotním a výběrovým knoflíkem trouby. Vždy zkontrolujte, jestli je denní čas správně nastaven. Programování začátku a trvání S vybraným opsaným postupem můžete nastavit dobu vybraného začátku (zapnutí trouby) a trvání (trvání činnosti). Jakmile denní čas dostihne nastavený, se trouba zapne, po uplynutí nastaveného času se automaticky vypne. Ohlásí se zvukový signál, který můžete přerušit zatlačením na knoflík 1. Možné jsou změny doby začátku a trvání činnosti trouby. Knoflík 1 zatlačte ve vybrané poloze (symbol 3 respektive 4), dokud nedosáhnete vybraného nastavení. Zvukový signál Ohlásí se po vypršení nastavené doby, respektive ukončené. Vypnete jej zatlačením na knoflík 1 respektive se po několika minutách sám vypne. Ruční řízení trouby Knoflík 1 otočte na symbol 6. Po otočení knoflíku 1 do té polohy se vypnou také všechna programovaná nastavení a hodinové ručičky se vrátí na denní čas. Automatické pečení Je založeno na principu závislosti na váze masa. Teplotu pečení nastavte s ohledem na typ masa. Knoflík 1 otočte na symbol 5 a stisknutím na knoflík 1 nastavte váhu masa od 0,5 do 2 kg, stupňovaně po 10 dkg, jak je přikázáno v okénku. Spolu s výběrem váhy je nastavena také doba. 82 Návod k obsluze

7 Možné jsou také změny tíhy. Knoflík 1 v poloze symbolu 5 stiskejte tak dlouho, dokud není dosaženo vybrané nastavení. Jestliže otočíte knoflíkem 1 na symbol 4, se v okénku ukáže doba pečení, která odpovídá nastavené váze. Po vypršení té doby se trouba sama vypne. Pro správnou činnost automatického pečení je potřeba knoflík pro výběr teploty trouby nastavit na vybranou teplotu podle typu masa: Telecí 185 C 175 C Vepřové 200 C 185 C Hovězí 225 C 195 C Výběrový knoflík otočte do polohy nebo. Způsob automatického pečení není vhodný pro pečení hluboko zmrzlého nebo anglicky pečeného masa, které musí uprostřed zůstat růžové nebo červené. Tabulka automatického pečení Typ masa Drážky (zespodu) Tekutina v pekáči (cm) Teplota ( C) Upozornění Hovězí 2 ½ zakrytý pekáč dušená pečeně Vepřová pečeně 2 ½ Pečeně z mletého ½ masa Skopová pečeně 2 ½ Jehněčí 2 ½ Telecí pečeně Zvěřina 2 ½ zakrytý pekáč Kuře nastavit na ½ váhy Kachna 2 ½ nastavit na ½ váhy Husa 2 ½ nastavit na ½ váhy Krùta 2 ½ nastavit na ½ váhy Automatické pečení můžete také časově programovat. Knoflík 1 v poloze symbolu 5 stiskněte, dokud není nastavena vybraná váha. Potom otočte knoflík 1 na symbol 3 a stisknutím na knoflík 1 nastavte hodinové ručičky na vybranou dobu začátku pečení. Návod k obsluze 83

8 Elektronické vypínací hodiny Elektronické vypínací hodiny umožňují programování času od 0 do 24 hodin. Použití hodin Ukazatel denního času Časově programované vypnutí trouby Časové upozornění. Nastavení denního času Při zapojení přístroje do sítě nebo při výpadku el. proudu v okénku střídavě bliká»0.00«a»auto«:. Stiskněte současně tlačítka»+«a»-». V okénku se ukáže čas»0.00«a symbol»auto«bliká. Stiskáním tlačítka»+«nebo»-» nastavíte přesný čas (při prvém stisknutí tlačítka»+«nebo»-» se čas automaticky nastaví na»12.00«). Několik vteřin po posledním stisknutí tlačítka»+«nebo»-», začne ubíhat nastavený denní čas. Stiskáním tlačítka»+«nebo «-» nastavíte požadovaný čas. Jakmile nastavíte čas zasvítí symbol»auto«. Po uplynutí několika vteřin od posledního stisknutí tlačítka»+«nebo»-» se v okénku objeví denní čas a zasvítí symbol»hrnec«a»auto«. Hodiny začnou odpočítávat nastavený čas. V průběhu programování trouby můžete čas vypnutí libovolně měnit. Po uplynutí nastaveného času vypínač hodin přeruší činnost trouby. Na to nás upozorní zvukový signál, symbol»hrnec«zhasne, symbol»auto«začne blikat. Po uplynutí 2 minut se zvukový signál sám vypne nebo jej můžete přerušit stisknutím tlačítka»+«nebo». Poznámka: symbol»auto«ještě pořád bliká, což znamená, že je trouba ještě vypnuta. Opětovným stisknutím tlačítka»+«nebo»-», se vypínač hodin opět zapne. Knoflík trouby otočte do výchozí polohy. Časové upozornění Vypínací hodiny můžete použít také jako časové upozornění. Postup nastavení je stejný jako u nastavení času vypnutí trouby, s rozdílem, že v tom případě není trouba zapnutá. Korekce denního času Korekce denního času je možná jen tehdy, jestliže není aktivováno časově programované vypnutí trouby. Současně stiskněte tlačítka»+«a»-». Stiskáním na tlačítko»+«nebo»-» měníte čas na hodinách. Několik vteřin od posledního stisknutí tlačítka»+«nebo»-» začne ubíhat nastavený denní čas. Nastavení času vypnutí trouby Knoflíkem pro ovládání trouby vyberte způsob a teplotu činnosti. Stiskněte tlačítko»+«nebo»-» a v okénku se objeví čas»0.00«a zasvítí označení hrnce. VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA FUNKČNOST SPOTŘEBIČE. 84 Návod k obsluze

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590

NÁVOD K OBSLUZE. Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590 NÁVOD K OBSLUZE Pro vyvažovačky 1530, 1580, 1590 6.4 Zadání velikosti kol s automatickým pravítkem Na obrázcích vedle textu jsou znázorněna automatická zadání tří nutných parametrů pro dynamický, statický

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 prog DT 10 DT 20 auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK 6720611791-00.1WO Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 Lietuvių

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP 1 Konfigurační program VSDP_SR/PI U záložních zdrojů série V-PI je možné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí programu VSDP některé parametry. Potřebujete k tomu náš programátor V-COM-3 s

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Obsah balíčku Širokopásmový modem (typ vyobrazeného modemu se může lišit, postup zapojení však zůstává stejný) Napájecí zdroj k širokopásmovému modemu Černý

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Návod k použití. Určeno pacientům, kterým byl předepsán Genotropin a byli poučeni o aplikaci odborným personálem.

Návod k použití. Určeno pacientům, kterým byl předepsán Genotropin a byli poučeni o aplikaci odborným personálem. Návod k použití Určeno pacientům, kterým byl předepsán Genotropin a byli poučeni o aplikaci odborným personálem. 12 Návod k použití Aplikátor Genotropin Pen Injekční tlačítko Uvolňovací tlačítko Displej

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

KHAKI FLIGHT TIMER INSTRUCTION MANUAL

KHAKI FLIGHT TIMER INSTRUCTION MANUAL KHAKI FLIGHT TIMER INSTRUCTION MANUAL Obsah 1. Úvod Strana 1.1 Základní funkce analogového zobrazení 2 1.2 Základní funkce digitálního zobrazení 1.3 Specifické funkce pro piloty v digitálním zobrazení

Více

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42

Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 Návod k seřízení a programování digitálních hodin Grässlin typ MIL 72/2 DIGI42 KOMEXTHERM DIGI42 1. POPIS - URâENÍ Digitální spínací hodiny Grässlin uvedeného typu jsou elektronické hodiny, jejichž pomocí

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

105SLPlus Stručná referenční příručka

105SLPlus Stručná referenční příručka 05SLPlus Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Komponenty tiskárny Obrázek zobrazuje komponenty

Více

Bezpečnostní upozornění. Výrobek není hračka a musí být umístěn mimo dosah dětí!

Bezpečnostní upozornění. Výrobek není hračka a musí být umístěn mimo dosah dětí! Bezpečnostní upozornění Ovladač rychlosti série Carbon, 15 otáček/75a Obj. č.: 20 90 74 Upozornění! Nárok na záruku se ruší v případě, že dojde k poškození vlivem používání výrobku v rozporu s návodem

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu...

v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu... verze 1.20 poslední úprava 13. 9. 2011 v programu Úvod... - 2 - Funkcionality modulu... - 2 - Pro zprovoznění modulu potřebujete... - 3 - Aktivace modulu v programu... - 4 - Nastavení služeb... - 5 - Ověření

Více

Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou

Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukce pro kalibraci Paletové vozíky s váhou KERN

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více