Elektronické programovací hodiny se sondou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronické programovací hodiny se sondou"

Transkript

1 Elektronické programovací hodiny se sondou Programovací hodiny se sondou umožňují programování a tím také doby pečení. Zvláštnost hodin spočívá v jejich propojení se sondou pro měření teploty uvnitř masa. Hodiny mají zelenou a červenou část číselníku. Na zelené části je znázorněn denní čas, respektive dvojí časové nastavení, trvání a ukončení činnosti. Na červené části je znázorněna teplota. Hodiny se automaticky nastaví na neprogramovanou činnost trouby! Jestliže přijde do přerušení elektrického proudu, je potřeba hodiny opět nastavit! Neprogramovaná činnost trouby Jestliže chcete troubu použít bez programování, nesmí šipka 3 blikat! Proto vždy ověřte programovací hodiny: jestliže šipka 3 bliká, stiskněte tlačítko 3. Teprve jakmile šipka zmizí je možné neprogramované použití trouby! Programovaná činnost trouby 1. Knoflík pro nastavení trvání činnosti 2. Knoflík pro nastavení ukončení činnosti 3. Knoflík pro nastavení neprogramované 4. Knoflík pro nastavení teploty 5. Otáčivý knoflík 6. Šipky 1-5 Možnost jednoručního ovládání hodin Ovládání hodin může být také jednoruční. Jedním stisknutím jakéhokoliv knoflíku 1-4 (který potom pustíte), se rozsvítí šipka nad vybraným knoflíkem a začne blikat šipka 5 nad knoflíkem 5, se kterým musíte nastavit požadovanou hodnotu ve 4 vteřinách. Jestliže v této době nenastavíte knoflík na žádnou hodnotu, potom se požadovaná funkce neaktivuje (číselník se vrátí nazpět na ukazatel denního času). Nastavení hodin na denní čas Po zapojení přístroje na elektrickou síť na zelené části číselníku střídavě bliká 0.00 a šipky 1 a 2. Hodiny nastavíte na přesný denní čas tak, že současně stisknete tlačítka 1 a 2 (a potom je opět spustíte), zasvítí hodnota a začne blikat šipka 5, otáčením knoflíku 5 nastavíte denní čas. Jakmile přestanete otáčet knoflíkem, zmizí po 4 vteřinách všechny šipky a hodiny jsou nastaveny na denní čas. Pomocí programovacích hodin můžete programovat činnost trouby třemi způsoby: Poloautomaticky: trouba je ihned v činnosti a po uplynutí nastaveného času automatické vypnutí; Automaticky: nastavení automatického zapnutí a vypnutí trouby ; Pomocí sondy: automatická činnost trouby jakmile je dosažena nastavená teplota uvnitř masa. DŮLEŽITÉ! Jestliže chcete programovanou činnost přerušit, musíte nastavení přerušit na 0.00 a stisknout tlačítko 3, aby se šipka 3 ztratila. Stisknutím příslušných tlačítek můžete nastavení zkontrolovat a vhodně změnit. Knoflíkem 5 můžete otáčet doprava nebo doleva. Jestliže přijde do přerušení elektrického proudu, je potřeba opětovné nastavení hodin! Poloautomatická činnost U tohoto způsobu programování určíte dobu (doba trvání). Maximální možné nastavení je 23 hodin a 59 minut! Postup poloautomatické činnosti Příklad pro jednodušší porozumění: Doba činnosti 1 hodina 20 minut (1.20). 1. Nastavení doby trvání činnosti: Stiskněte tlačítko 1 (ukáže se 0.00 a šipka 5 začne blikat) otočte knoflíkem 5 doprava, dokud se neukáže Jakmile přestanete otáčet knoflíkem, po 4 vteřinách přestane šipka 5 blikat, číselník se přepne na denní čas a svítí šipky 1 a 3. Návod k obsluze 77

2 2. Zapněte troubu: Příslušným knoflíkem nastavte systém ohřívání a teplotu pečení. 3. Trouba je v činnosti ihned po zapnutí (začíná pečení); v průběhu pečení svítí šipky 1 a Po uplynutí nastavené doby v našem případě za 1 hodinu a 20 minut trouba se automaticky vypne (pečení je ukončeno), ozve se přerušovaný zvukový signál, který můžete stisknutím jakéhokoliv tlačítka vypnout. Po 2 minutách se činnost trouby automaticky přeruší. šipka 1 se ztratí a šipka 3 bliká. 5. Vypněte troubu a stiskněte tlačítko 3, aby šipka 3 zmizela! Jakmile šipka 3 zmizí, je trouba připravena na neprogramovanou činnost. Automatická činnost U tohoto způsobu programování určíte dobu (trvání činnosti ) a ukončení činnosti (konec činnosti). Maximální možnost nastavení a ukončení činnosti je 23 hodin a 59 minut (nastavení ukončení činnosti je = denní čas + maximálně 23 hodin a 59 minut). UPOZORNĚNÍ! Jestliže troubu příslušnými knoflíky nezapnete, nebude automaticky fungovat! Postup automatické činnosti Příklad pro jednodušší porozumění: Trvání činnosti je 1 hodina 20 minut (1.20), ukončení činnosti je ve Ověřte, jestli jsou hodiny nastaveny na přesný denní čas. 2. Nastavení doby trvání činnosti: Stiskněte tlačítko 1 (objeví se 0.00 a začne blikat šipka 5) a otáčejte knoflíkem 5 doprava, dokud se neobjeví Jakmile přestanete otáčet knoflíkem, číselník ukazuje denní čas a svítí šipky 1 a Nastavení ukončení činnosti Stiskněte tlačítko 2. Ukáže se nejbližší ukončení činnosti (denní čas + nastavená doba trvání), šipka 5 začne blikat. Otáčejte knoflíkem 5 doprava, dokud se neobjeví 13.52, kdy bude činnost ukončena. Po ukončení otáčení knoflíkem 5 se po 4 vteřinách na číselníku objeví denní čas a šipky 1,2 a 3 svítí. Pozor: jestliže knoflíkem 1 nastavíte dobu trvání činnosti a potom stisknete tlačítko 2 pro ukončení činnosti a ihned začnete otáčet knoflíkem 5 doleva, nastavíte tím ukončení činnosti na 0.00 a s tím změníte trvání a ukončení činnosti! 4. Zapněte troubu. Příslušnými knoflíky nastavte systém ohřívání a teplotu pečení. Trouba se automaticky zapne (v našem případě ve 12.32) (začátek pečení a šipka 2 zmizí), je v činnosti 1 hodinu a 20 minut a ve se vypne. V průběhu činnosti svítí šipky 1 a Jakmile se trouba vypne (pečení je ukončeno): ohlásí se přerušovaný zvukový signál, který můžete vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka nebo se po 2 minutách sám vypne, šipka 1 zmizí a bliká šipka Vypněte troubu a stiskněte tlačítko 3, aby šipka 3 zmizela! 7. Jakmile šipka 3 zmizí, je trouba připravena na neprogramovanou činnost. Programované pečení sondou U tohoto způsobu programování nastavíte požadovanou teplotu jídla; nastavení je možné mezi 3 a 99 C. Trouba je v činnosti tak dlouho, dokud není dosažena nastavené teplota uvnitř masa. Teplotu uvnitř masa měří teplotní sonda. Připojení sondy Zástrčku sondy zastrčte do zásuvky a sondu zapíchněte do masa. Zásuvka je v předním horním rohu na levé straně trouby. V ní je kovový čep, který musíte před tím vytáhnout a po ukončení pečení jej opět nasadit. UPOZORNĚNÍ! Dávejte pozor, aby se při pečení sonda nedotýkala hořáku! Pro pečení masa sondou jsou vhodné větší kusy masa, podle možnosti bez kosti, které jinak znemožňují měření teploty a udávají nepřesné hodnoty teploty. Kuřata a zajíci se pro pečení sondou nehodí. Doporučené teploty uvnitř masa: Vepřová pečeně 85 C Hovězí pečeně 80 C Telecí pečeně 75 C Svíčková pečeně C Postup Příklad: teplota uvnitř masa je 85 C 1. Připojte sondu: Zástrčku zasuňte do zásuvky a sondu zapíchněte do masa. Na programovacích hodinách se rozsvítí červená část číselníku: svítí symbol pro sondu, svítí přednastavená hodnota 60 C a bliká červená šipka Nastavení požadované teploty uvnitř masa: Stiskněte knoflík 4, šipka 5 izačne blikat, otáčením knoflíku 5 nastavte požadovanou 78 Návod k obsluze

3 hodnotu 85 C. Jakmile přestanete otáčet knoflíkem, ukáže se po 4 vteřinách na číselníku 30 (respektive začáteční hodnota uvnitř masa, jestliže je vyšší než 30 C), bliká C a svítí šipka 4. Pozor: jestliže po uplynutí 4 vteřin od stisknutí tlačítka 4 nenastavíte otáčením knoflíku 5 žádnou hodnotu, číselník se automaticky nastaví na 30 C nebo na skutečnou teplotu uvnitř masa. 3. Zapněte troubu. Příslušnými knoflíky nastavíte systém ohřívání a teplotu pečení. 4. Ihned po zapnutí (začátek pečení) je trouba v činnosti a sonda měří narůstající teplotu uvnitř masa. V průběhu činnosti svítí červená šipka 4 a teplota a také bliká C. 5. Jakmile je dosažena nastavená teplota uvnitř masa (v našem případě 85 C), trouba se vypne (pečení je ukončeno): Ohlásí se přerušovaný zvukový signál, který vypnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka po uplynutí 2 minut se signál sám vypne. Bliká dosažená hodnota teploty (85) a svítí C a červená šipka Vypněte troubu! 7. Sondu vytáhněte z masa a ze zásuvky. Na hodinách zmizí červená část číselníku. UPOZORNĚNÍ! Můžete použít jen teplotní sondu určenou pro tuto troubu. Snížená svítivost číselníku Mezi a 5.59 ráno svítí číselník automaticky se sníženou svítivostí, jestliže v této době nejsou hodiny v činnosti. Elektronické digitální hodiny Pomocí programovacích hodin můžete programovat činnost trouby dvěma způsoby: Poloautomaticky: trouba je ihned v činnosti a po uplynutí nastaveného času automatické vypnutí; Automaticky: nastavení automatického zapnutí a vypnutí trouby ; Možnost jednoručního ovládání hodin Ovládání hodin může být také jednoruční. Jedním stisknutím jakéhokoliv knoflíku 1-4 (který potom pustíte), a otáčením knoflíku 5 musíte nastavit požadovanou hodotu ve 4 vteřinách. Jestliže v této době nenastavíte knoflík na žádnou hodnotu, potom se požadovaná funkce neaktivuje (číselník se vrátí nazpět na ukazatel denního času). Nastavení hodin na denní čas Po zapojení přístroje na elektrickou síť na zelené části číselníku střídavě bliká symbol AUTO a Hodiny nastavíte na přesný denní čas tak, že současně stisknete tlačítka 1 a 2 (zasvítí 0.00 a blikat jenom symbol AUTO). Otáčením knoflíku 5 nastavíte denní čas (symbol AUTO zmizí). Jakmile přestanete otáčet knoflíkem, začnou po 5 vteřinách hodiny ubíhat. 1 Knoflík pro nastavení upozornění 2 Knoflík pro nastavení trvání činnosti 3 Knoflík pro nastavení ukončení činnosti 4 Knoflík pro nastavení neprogramované 5 Otáčivý knoflík 6 - symbol svítí od začátku nastavení do ukončení činnosti - symbol bliká, jakmile je činnost ukončena 7 Symbol svítí, jestliže je trouba v činnosti 8 Minutka Neprogramovaná činnost trouby Jestliže chcete troubu použít bez programování, nesmí symbol AUTO blikat! Proto vždy ověřte programovací hodiny: jestliže symbol AUTO bliká, stiskněte tlačítko 4. Teprve jakmile symbol AUTO zmizí je možné neprogramované použití trouby! DŮLEŽITÉ! Stisknutím příslušných tlačítek můžete nastavení zkontrolovat a vhodně změnit. Knoflíkem můžete otáčet doprava nebo doleva. Návod k obsluze 79

4 Jestliže chcete programovanou činnost přerušit, musíte nastavení přerušit na 0.00 a stisknout tlačítko 4, aby se symbol AUTO ztratil. Jestliže přijde do přerušení elektrického proudu, je potřeba opětovné nastavení hodin! Poloautomatická činnost U tohoto způsobu programování určíte dobu (doba trvání). Maximální možné nastavení je 23 hodin a 59 minut! Postup poloautomatické činnosti Příklad pro jednodušší porozumění: Doba činnosti 1 hodina 20 minut (1.20). 1. Nastavení doby trvání činnosti: Stiskněte tlačítko 2 (ukáže se 0.00 a symbol 7) a otočte knoflíkem 5 doprava, dokud se neukáže Jakmile přestanete otáčet knoflíkem 5, zasvítí také symbol AUTO. Po 5 vteřinách se na číselníku ukáže denní čas a symboly AUTO a 7 svítí. 2. Zapněte troubu: Příslušným knoflíkem nastavte systém ohřívání a teplotu pečení. 3. Trouba je v činnosti ihned po zapnutí (začíná pečení); v průběhu pečení svítí symboly AUTO a Po uplynutí nastavené doby v našem případě za 1 hodinu a 20 minut trouba se automaticky vypne (pečení je ukončeno), ozve se přerušovaný zvukový signál, který můžete stisknutím jakéhokoliv tlačítka 1,2,3 nebo 4 vypnout. Po 2 minutách se činnost trouby automaticky přeruší. symbol 7 se ztratí a bliká symbol AUTO. 5. Vypněte troubu a stiskněte tlačítko 4, aby symbol AUTO zmizel! Jakmile symbol AUTO zmizí, je trouba připravena na neprogramovanou činnost. Automatická činnost U tohoto způsobu programování určíte dobu (trvání činnosti ) a ukončení činnosti (konec činnosti). Maximální možnost nastavení a ukončení činnosti je 23 hodin a 59 minut (nastavení ukončení činnosti = denní čas + 23 hodin a 59 minut). UPOZORNĚNÍ! Jestliže troubu příslušnými knoflíky nezapnete, nebude automaticky fungovat! Postup automatické činnosti Příklad pro jednodušší porozumění: Trvání činnosti je 1 hodina 20 minut (1.20), ukončení činnosti je ve Ověřte, jestli jsou hodiny nastaveny na přesný denní čas. 2. Nastavení doby trvání činnosti: Stiskněte tlačítko 2 (objeví se 0.00 a symbol 7) a otáčejte knoflíkem 5, dokud se neobjeví Jakmile přestanete otáčet knoflíkem 5, zasvítí také symbol AUTO!). Po 5 vteřinách se na číselníku ukáže denní čas a symboly AUTO a 7 svítí. 3. Nastavení ukončení činnosti Stiskněte tlačítko 3 a otáčejte knoflíkem 5 (ukáže se nejblišší ukončení činnosti = denní čas + nastavená doba trvání), dokud se neobjeví 13.52, kdy bude činnost ukončena. Po ukončení otáčení knoflíkem se po 5 vteřinách na číselníku objeví denní čas a svítí symbol 8. Symbol 7 se ztratí (opět zasvítí jakmile je trouba v činnosti) 4. Zapněte troubu. Příslušnými knoflíky nastavte systém ohřívání a teplotu pečení. 5. Trouba se automaticky zapne (v našem případě ve 12.32) (začátek pečení), je v činnosti 1 hodinu a 20 minut a ve se vypne. V průběhu činnosti svítí symbol Jakmile se trouba vypne : ohlásí se přerušovaný zvukový signál, který můžete vypnout stisknutím jakéhokoliv tlačítka 1,2,3 nebo 4. Po 2 minutách se činnost trouby automaticky přeruší, symbol 7 zmizí a bliká symbol AUTO. 7. Vypněte troubu a stiskněte tlačítko 4, aby symbol AUTO zmizel! Jakmile symbol AUTO zmizí, je trouba připravena na neprogramovanou činnost. Programovací hodiny jako upozornění Hodiny můžete používat také samostatně (nezávisle na činnost trouby) jako upozornění po vypršení nastaveného času. Postup činnosti Stiskněte tlačítko 1 (objeví se 0.00 a symbol 8) a knoflíkem 5 nastavte čas, kdy chcete být upozorněni. Maximální možnost nastavení je Po uplynutí nastaveného času se ohlásí přerušovaný zvukový signál, který vypnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka 1,2,3 nebo 4 nebo se po 2 minutách sám vypne. Snížená svítivost číselníku Mezi a 5.59 ráno svítí číselník automaticky se sníženou svítivostí, jestliže v této době nejsou hodiny v činnosti. 80 Návod k obsluze

5 Analogové hodiny Analogové hodiny ukazují denní čas a umožňují vaření a pečení i za vaší nepřítomnosti. Hodiny se zastaví při výpadku elektrické energie. Naprogramované zapojení automatické vařidlové desky a pečící trouby se posune o dobu trvání výpadku. Začátek programovaného vaření a pečení může nastavit 11 hodin a 30 min.předem. Doba programovaného vaření a pečení může trvat 3 hodiny (180 min.). Neprogramová obsluha Přesný čas nastavíte vytažením knoflíku 2. Začátek vaření a pečení (zelená ručička 4) programujete knoflíkem 1. Přitom musí být pohyblivá stupnice 3 v poloze 0. Dobu vaření a pečení programujete knoflíkem 2. Zvukový signál Zvukový signál se ozve po skončeném vaření a pečení. Vypne se knoflíkem 2 tak, že pootočíte stupnici 3 do polohy 0. Pokud zvukový signál nevypnete, vypne se sám přibližně po 10 minutách. Ovládání Zkontrolujte hodiny a podle potřeby nastavte otáčením vytaženého knoflíku 2. Otočnou stupnici 3 otočte knoflíkem 2 do polohy 0. Začátek vaření a (nebo) pečení nastavte knoflíkem 1 (zelená ručička). Dobu vaření a (nebo) pečení nastavte knoflíkem 2. Podle toho, co jste naprogramovali, otočte knoflíkem pečící trouby a (nebo) automatické desky do příslušné polohy. Neprogramovaná obsluha Otočná stupnice musí být v poloze. Použití automatické vařidlové desky a pečící trouby je v každém případě neprogramované nezávisle na poloze ručiček na programovacích hodinách. Návod k obsluze 81

6 Analogové programovací hodiny Ukazují denní čas a umožňují programovanou činnost trouby. Zvláštnost hodin je automatické pečení. 1 Knoflík pro řízení 2 Symbol pro nastavení denního času 3 Symbol pro nastavení začátku 4 Symbol pro nastavení doby trvání 5 Symbol pro automatické pečení 6 Symbol pro ruční řízení trouby Použití Knoflík pro použití 1 otočte na vybraný symbol a zatlačením na něj aktuvujte vybranou funkci. Nastavení hodin na denní čas Knoflík pro nastavení 1 otočte na symbol 2 a stisknutím na knoflík 1 nastavte hodinové ručičky na denní čas. Denní čas můžete kdykoliv zkontrolovat také mezi programovanou činností trouby. Knoflík pro nastavení 1 otočte na symbol 2 a ručičky se postaví na denní čas. Nastavení začátku Začátek můžete nastavit na 11 hod a 59 min. dopředu. Knoflík pro nastavení 1 otočte na symbol 3 a zatlačením na knoflík 1 nastavte hodinové ručičky na vybraný čas - začátek pečení, které můžete nastavením změnit. Knoflík 1 v poloze symbolu 3 stiskejte, dokud nedosáhnete vybraného nastavení. Jakmile denní čas dostihne nastavený čas začátku, se trouba zapne. Denní čas můžete zapnout otočením knoflíku 1 na symbol 2. Ručičky se vrátí na denní čas. Nastavení trvání Knoflíkem 1 otočte na symbol 4 a zatlačením nastavte vybranou dobu. Nastavený čas se vidí v okénku. Nejdelší možná doba nastavení je 180 minut. Po vypršení nastavené doby se trouba vypne. Ohlásí se zvukový signál, který můžete zatlačením na knoflík 1 vypnout. Nastavenou dobu můžete také změnit. Knoflík 1 v poloze symbolu 4 zatlačte, dokud nedosáhnete vybraného nastavení. UPOZORNĚNÍ Trouba nebude programovaně fungovat, jestliže ji nezapnete s teplotním a výběrovým knoflíkem trouby. Vždy zkontrolujte, jestli je denní čas správně nastaven. Programování začátku a trvání S vybraným opsaným postupem můžete nastavit dobu vybraného začátku (zapnutí trouby) a trvání (trvání činnosti). Jakmile denní čas dostihne nastavený, se trouba zapne, po uplynutí nastaveného času se automaticky vypne. Ohlásí se zvukový signál, který můžete přerušit zatlačením na knoflík 1. Možné jsou změny doby začátku a trvání činnosti trouby. Knoflík 1 zatlačte ve vybrané poloze (symbol 3 respektive 4), dokud nedosáhnete vybraného nastavení. Zvukový signál Ohlásí se po vypršení nastavené doby, respektive ukončené. Vypnete jej zatlačením na knoflík 1 respektive se po několika minutách sám vypne. Ruční řízení trouby Knoflík 1 otočte na symbol 6. Po otočení knoflíku 1 do té polohy se vypnou také všechna programovaná nastavení a hodinové ručičky se vrátí na denní čas. Automatické pečení Je založeno na principu závislosti na váze masa. Teplotu pečení nastavte s ohledem na typ masa. Knoflík 1 otočte na symbol 5 a stisknutím na knoflík 1 nastavte váhu masa od 0,5 do 2 kg, stupňovaně po 10 dkg, jak je přikázáno v okénku. Spolu s výběrem váhy je nastavena také doba. 82 Návod k obsluze

7 Možné jsou také změny tíhy. Knoflík 1 v poloze symbolu 5 stiskejte tak dlouho, dokud není dosaženo vybrané nastavení. Jestliže otočíte knoflíkem 1 na symbol 4, se v okénku ukáže doba pečení, která odpovídá nastavené váze. Po vypršení té doby se trouba sama vypne. Pro správnou činnost automatického pečení je potřeba knoflík pro výběr teploty trouby nastavit na vybranou teplotu podle typu masa: Telecí 185 C 175 C Vepřové 200 C 185 C Hovězí 225 C 195 C Výběrový knoflík otočte do polohy nebo. Způsob automatického pečení není vhodný pro pečení hluboko zmrzlého nebo anglicky pečeného masa, které musí uprostřed zůstat růžové nebo červené. Tabulka automatického pečení Typ masa Drážky (zespodu) Tekutina v pekáči (cm) Teplota ( C) Upozornění Hovězí 2 ½ zakrytý pekáč dušená pečeně Vepřová pečeně 2 ½ Pečeně z mletého ½ masa Skopová pečeně 2 ½ Jehněčí 2 ½ Telecí pečeně Zvěřina 2 ½ zakrytý pekáč Kuře nastavit na ½ váhy Kachna 2 ½ nastavit na ½ váhy Husa 2 ½ nastavit na ½ váhy Krùta 2 ½ nastavit na ½ váhy Automatické pečení můžete také časově programovat. Knoflík 1 v poloze symbolu 5 stiskněte, dokud není nastavena vybraná váha. Potom otočte knoflík 1 na symbol 3 a stisknutím na knoflík 1 nastavte hodinové ručičky na vybranou dobu začátku pečení. Návod k obsluze 83

8 Elektronické vypínací hodiny Elektronické vypínací hodiny umožňují programování času od 0 do 24 hodin. Použití hodin Ukazatel denního času Časově programované vypnutí trouby Časové upozornění. Nastavení denního času Při zapojení přístroje do sítě nebo při výpadku el. proudu v okénku střídavě bliká»0.00«a»auto«:. Stiskněte současně tlačítka»+«a»-». V okénku se ukáže čas»0.00«a symbol»auto«bliká. Stiskáním tlačítka»+«nebo»-» nastavíte přesný čas (při prvém stisknutí tlačítka»+«nebo»-» se čas automaticky nastaví na»12.00«). Několik vteřin po posledním stisknutí tlačítka»+«nebo»-», začne ubíhat nastavený denní čas. Stiskáním tlačítka»+«nebo «-» nastavíte požadovaný čas. Jakmile nastavíte čas zasvítí symbol»auto«. Po uplynutí několika vteřin od posledního stisknutí tlačítka»+«nebo»-» se v okénku objeví denní čas a zasvítí symbol»hrnec«a»auto«. Hodiny začnou odpočítávat nastavený čas. V průběhu programování trouby můžete čas vypnutí libovolně měnit. Po uplynutí nastaveného času vypínač hodin přeruší činnost trouby. Na to nás upozorní zvukový signál, symbol»hrnec«zhasne, symbol»auto«začne blikat. Po uplynutí 2 minut se zvukový signál sám vypne nebo jej můžete přerušit stisknutím tlačítka»+«nebo». Poznámka: symbol»auto«ještě pořád bliká, což znamená, že je trouba ještě vypnuta. Opětovným stisknutím tlačítka»+«nebo»-», se vypínač hodin opět zapne. Knoflík trouby otočte do výchozí polohy. Časové upozornění Vypínací hodiny můžete použít také jako časové upozornění. Postup nastavení je stejný jako u nastavení času vypnutí trouby, s rozdílem, že v tom případě není trouba zapnutá. Korekce denního času Korekce denního času je možná jen tehdy, jestliže není aktivováno časově programované vypnutí trouby. Současně stiskněte tlačítka»+«a»-». Stiskáním na tlačítko»+«nebo»-» měníte čas na hodinách. Několik vteřin od posledního stisknutí tlačítka»+«nebo»-» začne ubíhat nastavený denní čas. Nastavení času vypnutí trouby Knoflíkem pro ovládání trouby vyberte způsob a teplotu činnosti. Stiskněte tlačítko»+«nebo»-» a v okénku se objeví čas»0.00«a zasvítí označení hrnce. VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA FUNKČNOST SPOTŘEBIČE. 84 Návod k obsluze

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče Popis spotřebiče Pokud použijete ochrannou skříň (dodatečné příslušenství), není nutné zachovat přední větrací prostor mm a instalovat ochranné dno přímo pod spotřebičem. POPIS SPOTŘEBIČE Uspořádání varné

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Návod k nastavení a obsluze. Automatického dávkovače vůně Smart Air Mini

Návod k nastavení a obsluze. Automatického dávkovače vůně Smart Air Mini Návod k nastavení a obsluze Automatického dávkovače vůně Smart Air Mini PŘÍPRAVA OSVĚŽOVAČE Vložte klíč, otočte ve směru hodinových ručiček a vyjměte blok. Vložte aerosolový sprej, ujistěte se, že je ve

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10

Společnost pro elektronické aplikace. SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 Společnost pro elektronické aplikace SEA s.r.o. Dolnoměcholupská 21 CZ-10200 Praha 10 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Výstup 1. Výstup

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6 ZÁKLADNÍ

Více

F-BEL 14017. Návod k použití

F-BEL 14017. Návod k použití F-BEL 14017 Návod k použití 1 Použití UV osvitová jednotka je určeno pro UV osvit jednostranných a dvoustranných desek plošných spojů-až do mikrotechnologií. Další aplikační oblasti jsou filmové kopie,

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS1224 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Jednotka disponuje krátkodobou pamětí,

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS616 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Použijte alkalickou baterii, vyměňujte

Více

Kamera pro domácí mazlíčky

Kamera pro domácí mazlíčky Kamera pro domácí mazlíčky Návod k použití Poslední revize: 8.4.2013 OBSAH: PŘEDMLUVA... 3 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 4 OPERAČNÍ INSTRUKCE... 4 Zobrazení telefonního čísla... 4 Zobrazení dostupné kapacity

Více

Návod na instalaci a obsluhu

Návod na instalaci a obsluhu Návod na instalaci a obsluhu 1. Popis, funkce - Mikrointeligentní řízení - Zahájení, Stop, Uzavření - jedním tlačítkem (Krok po kroku). - Po každé manipulaci s bránou svítí světlo ještě 3 minuty, pak se

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1. Jednotlivé části a funkce 2. Manipulace a opatření 3. Obsluha 4. Poruchy a závady 1/6 1. Horní otvor Zákazník použije slámku a rovnoměrně foukne do přístroje. Čas měření

Více

KALIBRACE RMS EX1. RMS-EX1 CAL CZ.docx 1. února 2006 / BL 1(9)

KALIBRACE RMS EX1. RMS-EX1 CAL CZ.docx 1. února 2006 / BL 1(9) KALIBRACE RMS EX1 RMS-EX1 CAL CZ.docx 1. února 2006 / BL 1(9) OBSAH 1 KALIBRACE... 3 1.1 RMC OVLÁDÁNÍ POHYBU ČISTIČE... 3 1.1.1 OBECNÉ... 3 1.1.2 KALIBRACE S DISPLEJEM PDU... 3 1.1.3 KALIBRACE S PANELEM

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Safety Angel Návod na použití

Safety Angel Návod na použití Safety Angel Návod na použití I Úvod Přístroj Safety Angel sestává ze základní jednotky a z náramku, který funguje jako alarm proti zrátě a monitoruje i ponoření do vody. Na stránce www.manual-guide.com

Více

IV InterVap E U R O P A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU

IV InterVap E U R O P A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ELEKTRODOVÉHO GENERÁTORU OVLÁDACÍ PANEL PŘÍSTROJE INTER VAP FUNKCE Aby bylo možné programovat ovládací panel, je třeba, aby byl přístroj připojen k síti. Stiskněte zelený knoflík tak,

Více

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. UV osvitová jednotka Uživatelská příručka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Použití zařízení... 2 2. Umístění...

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNÁCH EP110 A EP120 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6

Více

Návod k použití MW 911P2 S-567-01

Návod k použití MW 911P2 S-567-01 Návod k použití MW 911P2 S-567-01 2 3 cz czz Spotřebič není dovoleno používat pro živnostenské účely. Spotřebič je určen výlučně pro použití v domácnosti. Maximální nosnost: 2000 g / 5 Ib Tento návod na

Více

Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM

Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM Návod na použití BLUETOOTH 2 - INTERCOM Návod na použití stereosluchátech Bluetooth Úvod do Bluetooth: Bluetooth sluchátka jsou přenosná sluchátka založena na bezdrátové Bluetooth technologii. Bluetooth

Více

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04

Echo Master II - výškoměr. Obj. č.: 84 03 04 NÁVOD K OBSLUZE Echo Master II - výškoměr Obj. č.: 84 03 04 Pro všechny, kteří chtějí být i při sportu v obraze, je Echo Master přesně to nejlepší. Neboť hodinky neukazují jen čas, datum, den a výšku,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CZ 2 OBSAH CZ 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

Popis displeje: (tlačítka a zobrazované symboly)

Popis displeje: (tlačítka a zobrazované symboly) stránka 1 z 6 NÁVOD PRO POUŽITÍ DISPLEJE K PROGRAMOVATELNÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTCE Popis displeje: (tlačítka a zobrazované symboly) 1. Hlavní spínací tlačítko (Zapnout/Vypnout) 2. Tlačítko pro potvrzení (Confirm)

Více

PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512

PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512 PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČE GALCON 80512 ZÁKLADNÍ FUNKCE Programování se provádí čtyřmi tlačítky pod displayem: výběr módu programování (např. mód nastavení času) výběr měněné položky (např. hodiny, minuty )

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o.

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o. Návod k obsluze Blahopřejeme Vám k zakoupení tepelného lisu Secabo! Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod, abyste s lisem mohli začít bez problémů pracovat. Tento návod k obsluze lze reprodukovat jen

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204 . NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM Obj. č.: 330 204 Elektronický budík je účelový přístroj pro pravidelné buzení v určitou nastavenou hodinu.vzbuzení a je doplněn o rozhlasový

Více

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Upozornění: Tento produkt je neustále zdokonalovaný a mohou se vyskytnout menší odchylky

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál www.autoalarmy.cz 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí

Více

Digital Pro X 300, 500, 1200 Studiový osvětlovací systém

Digital Pro X 300, 500, 1200 Studiový osvětlovací systém Digital Pro X 300, 500, 1200 Studiový osvětlovací systém Ovládání a display 1 Skleněný ochranný kryt 2 Pilotní lampa 3 Výbojka (kontrolujte značku H ) 4 Patice pilotní lampy 5 Držák deštníku 6 Výkyvný

Více

2.1 Sluneční automatika - spínací hodiny Chronis Uno L / IB L / RTS L

2.1 Sluneční automatika - spínací hodiny Chronis Uno L / IB L / RTS L Sluneční pro spínací hodiny Chronis NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností slunečního čidla pro spínací hodiny řady Chronis / Chronis Comfort, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B98203-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 1 TL 100 Vyváření kolejových řádků Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici EEC č. 2004/108/EC je-li instalován a používán podle odpovídajících předpisů a pokynů. Servis a

Více

Sklokeramický vařič k vestavění

Sklokeramický vařič k vestavění Sklokeramický vařič k vestavění Vážený spotřebiteli! Sklokeramický vařič k vestavění je určen k používání v domácnosti. Pro balení výrobků používáme takové materiály, které se mohou bez nebezpečí pro okolí

Více

Návod k použití Ruční vazač model CB 180

Návod k použití Ruční vazač model CB 180 Návod k použití Ruční vazač model CB 180 1 zarážka 2 zámek zarážky 3 nastavení hloubky děrování 4 děrovací páka 5 zámek děrovací páky 6 uvolňovací kolíčky 7 děrovací štěrbina 8 páka pro vazbu 9 kovový

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování hodin Budík se opakuje každý den

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR

SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR SENSOR MASTER MULTIFUNKČNÍ VÝŠKOMĚR ZABUDOVANÉ FUNKCE: běžný čas (formát 12/24 hodin) dva časy buzení a hodinový signál stopky (na 1/100 sekundy) paměť pro 10 mezičasů minutky (odpočítávání) podsvětlení

Více

Rádiové dálkové ovládání

Rádiové dálkové ovládání Rádiové dálkové ovládání Technický popis Provozní návod Návod k montáži Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Návod k použití Elektrický vazač model CB 200e

Návod k použití Elektrický vazač model CB 200e Návod k použití Elektrický vazač model CB 200e 1 odpadní zásuvka 2 bezpečnostní uzávěr 3 nastavení hloubky děrování 4 páka pro vazbu 5 kovový hřeben 6 kontrolka napájení 7 On/Off přepínač 8 tlačítko děrování

Více

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ i. Představení kontrolního panelu a ovladače Jednotlivá tlačítka: ON/OFF : Vypínač Anion : Ionizátor Lampion : Osvětlení Airflow proud vzduchu UV Lamp UV lampa Sleep

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1 Instalační manuál Handsfree monitor Montážní záda pro handsfree monitor Vid-9204-1 POPIS TLAĆÍTEK Servisní tlačítko Stiskem tlačítka se spojí svorka S1 se svorkou GND (zem) Tlačítko s přepínacím relé Toto

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Ve velké zasedací místnosti UIACH byl namontován LCD data video projektor, který bude sloužit pro prezentaci vašich přednášek. Doporučuji si přečíst tento návod

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

ITC-2 / ITC -4 / ITC 6

ITC-2 / ITC -4 / ITC 6 ITC-2 / ITC -4 / ITC 6 ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323 616 223, info@ittec.cz www.ittec.cz

Více

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA K800, K1400, K2200 OBSAH TECHNICKÉ VLASTNOSTI STR. 2 KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ STR. 2 MONTÁŽ MOTORU A HŘEBENU STR. 3 KONCOVÉ SPÍNAČE, ÚDRŽBA STR. 3 PROPOJENÍ STR. 4 KONTROLA SPRÁVNÉHO OTÁČENÍ MOTORU, ČASOVÁNÍ

Více

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1

Návod k obsluze. Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 Návod k obsluze Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Model: AF-T1 B Obsah balení Univerzální Bluetooth vysílač pro bezdrátová sluchátka Bluetooth vysílač Micro-USB napájecí a nabíjecí

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105

NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 Kapitola: NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105, strana 1/5 NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÉHO TERMOSTATU SALUS T105 SALUS 097B - PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR TEPLOTY S TÝDENNÍM PROGRAMEM

Více

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i Návod k obsluze CICLOMASTER CM 628i Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLOMASTER CM628i Koupí přístroje CM628i jste se stal majitelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného měřičem

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

759-407 F-DIGIT.DCP03

759-407 F-DIGIT.DCP03 759-407 F-DIGIT.DCP03 Charakteristika: Projekce přesného času a teploty na stěnu*otočitelný projektor s možností zaostření zobrazení*řízení rádiovým signálem DCF-779 (Frankfurt)*kalendář (měsíc, den, den

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Pokyny k připojení. Chladící větrák. Přístroj je vybaven chladicím větrákem k chlazení krytu a čelní strany krytu.

Pokyny k připojení. Chladící větrák. Přístroj je vybaven chladicím větrákem k chlazení krytu a čelní strany krytu. Vaše nová trouba Vážený spotřebiteli! Stali jste se majitelem naše nové trouby, která vám umoní rychlou a účinnou přípravu Vašich oblíbených jídel. Přístroj je určen pro pouití v domácnosti. Vícesystémová

Více

DIGITÁLNÍ VODNÍ LÁZEŇ

DIGITÁLNÍ VODNÍ LÁZEŇ DIGITÁLNÍ VODNÍ LÁZEŇ Verze 0 UPOZORNĚNÍ Bezproblémový provoz a efektivita přístroje ve velké míře závisejí na důsledném dodržování instrukcí uvedených v této příručce. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více