VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

2

3 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 EXPOZICE A POBOČKY 3 HODNOCENÍ ROKU VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 4 POSLÁNÍ MUZEA 5 EXPOZICE 6 1. AKVIZICE AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE NEREALIZOVANÉ AKVIZICE SBÍRKY RESTAUROVÁNÍ KONZERVACE INVENTARIZACE ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST HISTORICKÉ ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ GEOPARK PREZENTAČNÍ ČINNOST VÝSTAVY V MUZEU SOKOLOV PUBLIKAČNÍ ČINNOST PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY OSTATNÍ KULTURNÍ AKTIVITY MUZEJNÍ KNIHOVNA NÁVŠTĚVNOST AKCÍ MUZEA SPOLUPRÁCE S MÉDII, KOMUNIKACE, REKLAMA A PREZENTACE MUZEA ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST EKONOMICKÁ,INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST 32 PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 39 ZÁVĚR - ZHODNOCENÍ ČINNOSTI 40 3 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje Zámecká Sokolov IČO: Statutární orgán: ředitel: Ing. Michael Rund Předmět činnosti: - shromažďování přírodnin a lidských výtvorů, včetně děl výtvarných umění, vytvářením sbírek muzejní povahy - dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání včetně katalogizování - zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách - publikační a přednášková činnost a poskytováním badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely Tel: , Fax: cz Web: muzeum-sokolov. cz Facebook: facebook. com/muzeum-sokolov Zřizovatel: Karlovarský kraj Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88, PSČ ZÁKLADNÍ ÚDAJE

5 EXPOZICE A POBOČKY Zámek Sokolov, Zámecká 2, Sokolov, tel: , Muzeum Horní Slavkov, Pluhova 211, Horní Slavkov, tel: Hornické muzeum Krásno, Cínová 408, Krásno, tel: Štola č. 1 Jáchymov, Na Svornosti, Jáchymov, tel: , HODNOCENÍ ROKU 2010 Na základě rozhodnutí zastupitelstva Karlovarského kraje dne došlo k rozdělení Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace se sídlem v Chebu na tři samostatná muzea Cheb, Karlovy Vary a Sokolov. (Usnesení ZK 254/0909). Od existuje naše muzeum pod novým názvem Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje. Dne došlo k zápisu Muzea Sokolov p. o. Karlovarského kraje do obchodního rejstříku. Pro rok 2010 bylo pro naše muzeum stanoveno několik základních priorit: 1) Zajištění základních ekonomických a legislativních kroků po osamostatnění muzea - ředitel + ekonomické oddělení 2) Zajištění běžného chodu muzea - ředitel, ekonomické oddělení, správa majetku 3) Zajištění autorské výstavy II. světová (včetně doprovodné publikace), Muzejní noci, autorské výstavy Babiččiny vánoce, přednáškového cyklu a převzatých výstav dle dramaturgického plánu - historické oddělení. 4) Příprava projektu do Cíle 3 - Hornické muzeum Krásno- historické oddělení 5) Kniha Sokolov (pro město Sokolov) - historické oddělení 6) Vyhlášení národního geoparku Egeria - oddělení Geopark 7) Příprava projektu do ROP a Cíle 3 - oddělení Geopark, ředitel 8) Kniha Památné stromy Plzeňského kraje - přírodovědné oddělení VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 Leden: Výstava Merkur - prodloužení úspěšné výstavy Únor: Přednáškový cyklus Březen: Přednáškový cyklus, výstava Greenstory Duben: Velikonoční zvyky - barvení vajec, Hornicko - historický seminář Karlovy Vary Květen Muzejní noc, výstava II. světová Červen: Křest knihy Ve spárech orlice. Vyhlášení národního geoparku Egeria Červenec: výstava obrazů p. Křížové - Horní Slavkov, turistická sezóna Srpen: turistická sezóna Září: turistická sezóna, výstava Řasy a sinice Říjen: Výstava soch a obrazů J. Černého, Den otevřených dveří MDK - komentované prohlídky Listopad: přednáškový cyklus, výstava Babiččiny vánoce, vánoční zvonky-soutěž Horní Slavkov Prosinec: Sokolovský advent, výstava Babiččiny vánoce, výstava Slavné vily Karlovarského kraje, přednáškový cyklus 5 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA Muzeum bylo v Sokolově založeno již v roce 1934 místním muzejním spolkem s původním sídlem v budově na okraji Starého náměstí. Po 2. světové válce byly sbírky deponovány v budově dnešní Základní umělecké školy. Po opuštění zámku armádou bylo muzeum přemístěno do tohoto objektu. Část sbírek byla zlikvidována tehdejšími odborníky, část rozkradena a ta část, která měla větší štěstí, byla rozvezena do sousedních muzeí a na hrad Loket. Zámecké nosticovské sbírky měly podobný osud s tím, že vzhledem ke své hodnotě se alespoň některé zachránily v centrálních institucích či svozových depozitářích. V roce 1960 byla otevřena nová stálá expozice muzea pod názvem Muzeum hornického Sokolovska. Nejednalo se však o muzeum v pravém slova smyslu, ale pouze o výstavní sály se stálou expozicí. V roce 1982 bylo muzeum přeměněno na městské a od roku 1984 neslo statut muzea okresního. To už muzeum funguje jako plnohodnotná instituce s odbornými pracovníky, výzkumnou činností a prakticky téměř od nuly buduje znovu svůj sbírkový fond. Dokonce se daří zachránit i některé už prakticky papírově neexistující sbírkové předměty z původního fondu muzea. Roku 1986 byla otevřena nová stálá muzejní expozice. V přelomovém roce 1989 je však stav organizace poměrně žalostný. Prakticky neexistují odpovídající depozitáře, odborná pracoviště jsou umístěna ve zcela nevyhovujících podmínkách a celkový kredit muzea, jako posledního okresního muzea zřízeného v tehdejším Československu za účelem prezentace výdobytků socialismu na Sokolovsku, také není nejlepší. Po roce 1989 však nastává poměrně rychlý rozvoj, kdy se etablují odborná oddělení, získávají se nové a opravují se stávající objekty ve správě muzea a prudce narůstá sbírkový fond díky velmi intenzivní činnosti odborných pracovníků. Rovněž jsou budovány postupně nové depozitáře v Sokolově i v Krásně. Sbírkový fond tak získává odpovídající uložení a díky kvalitnímu odbornému zpracování i odpovídající úroveň. Organizace postupně získává odborný kredit u nás i v zahraničí. Podařilo se využít určité euforie po roce 1989 a získat řadu cenných přírůstků. V období let bylo sloučeno s okresní knihovnou a společně tvořily jednu organizaci - Okresní muzeum a knihovnu Sokolov, která zajišťovala jak muzejní, tak knihovnické služby v regionu. V roce 1994 byla zprovozněna nová pobočka - Hornické muzeum Krásno a v roce 2001 ve spolupráci s městem Horní Slavkov druhá pobočka - Muzeum Horní Slavkov. V roce 1998 byla otevřena stálá expozice v hlavní budově v pobočce muzea v Krásně a podle finančních možností probíhaly postupně práce na vybudování hornického muzea v přírodě v areálu bývalého cínového dolu Vilém. 16. října 2004 byl slavnostně otevřen pro veřejnost celý areál dolu Vilém v Krásně včetně strojovny, těžní věže, trafostanice, ukázkové štoly a expozice důlní kolejové dopravy na rozchodech 450, 600 a 900 mm. K se muzeum opět osamostatňuje oddělením knihovny. Od přešla celá instituce pod zřizovací pravomoc Karlovarského kraje jako Krajské muzeum Sokolov. V roce 2004 bylo muzeum přejmenováno na Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace. Na základě usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 66/03/05 ze dne byla zřízena administrativně třetí pobočka - Hornic- 6 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA

7 ký skanzen Barbora Jáchymov (Štola č. 1. Jáchymov). V roce 2006 se podařilo zajistit finanční prostředky na provedení první etapy prací (odvodnění nad štolou, oprava portálu, kompletní větrání atd.). V letech bylo Krajské muzeum Sokolov začleněno spolu s muzeem Cheb a Karlovy Vary do Krajského muzea Karlovarského kraje se sídlem v Chebu. Tento krok se ukázal jako chybný a od roku 2010 byla muzea opět osamostatněna. Muzeum je specializované na hornictví (těžba, úprava a zpracování rud, nerud a uhlí, geologie a mineralogie ložisek, hornické technologie apod.) a návazné výroby (hutnictví, výroba porcelánu a skla, chemické výroby - minerální závody, cínařství apod.). Tyto základní obory jsou doplněny o historii a přírodu regionu, ekologii, život lidí, etnografii apod. Zvláštní kapitolou je dokumentace starých a památných stromů v České republice a montánních památek i geologických lokalit v Karlovarském kraji v kontextu České republiky a příhraničních oblastí Německa. (zdroj:výroční zpráva Krajského muzea Sokolov 2006, aktualizováno) POSLÁNÍ MUZEA Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje je významnou kulturní, sbírkotvornou, osvětovou a vědeckou institucí specializovanou na dokumentaci určujícího oboru života Sokolovska, tj. hornictví. Mimo tento hlavní obor zohledňuje ve své práci všechny historické i současné náležitosti dějin, přírody i dnešního života společnosti. Muzeum Sokolov plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně spravovat, zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvory v podobě sbírek muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví, umožňovat a zprostředkovat jejich veřejné užívání, zkoumat prostředí, z něhož jsou získávány a poskytovat služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké účely, včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti. 7 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

8 EXPOZICE EXPOZICE Sokolovský zámek: Podařilo se ve spolupráci s věznicí Horní Slavkov získat model zámku v podobě s nízkými věžemi na konci 19. století. Probíhají přípravy na rozšíření expozice (Nosticovská expozice, vystavení obrazů Davida Friedmanna). V letošním roce proběhlo v Muzeu Sokolov křtění několika významných publikací: Lexikonu osobností, Romantických cest zanikající krajinou, dále Velké knihy hornictví (za účasti hejtmana Karlovarského kraje a dalších osobností) a Příběhů z hornických hospůdek, dolů a okolí. Ke konci roku potom knihy Sokolovská náměstí v proměnách času. V zimní zahradě sokolovského zámku se konal úspěšný zimní a podzimní přednáškový cyklus. Pobočka se účastní projektů Hradní stezka a Cesta porcelánu. 8 EXPOZICE

9 Krásno: V letních měsících jsme pro zlepšení atraktivnosti prohlídky zaměstnali studentské průvodce. Bylo provedeno značení na příjezdu a na parkovišti blízko hřbitova (cedule). Byl zaveden prodej základního občerstvení (sušenky, limonády). 9 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

10 EXPOZICE Horní Slavkov: Zde bohužel návštěvnost spíše stagnuje. Budeme se snažit častěji obměňovat výstavy v podkroví a hledat další možnosti zvýšení návštěvnosti ve spolupráci s městem Horní Slavkov. Pobočka se účastní projektu Cesta porcelánu. 10 EXPOZICE

11 Jáchymov: Zpřehlednili jsme značení štoly na odbočkách ke štole. Zlepšila se také spolupráce s pobočkou karlovarského muzea Královská mincovna a s jáchymovským infocentrem. Návštěvnost se oproti loňskému roku zvýšila. Byl vyprojektován a projednán s příslušnými úřady projekt zázemí štoly č. 1 a úprav tábora Svornost pro projekt, který bude v březnu 2011 předložen k žádosti do ROP NUTS II Severozápad. 11 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

12 EXPOZICE Jeroným: Podařilo se zajistit , - Kč na zajištění provozu dolu Jeroným. Stejné prostředky budou vyčleněny i na rok Byly vyprojektovány a projednány s příslušnými úřady projekty podzemí a nadzemní části pro projekt, který bude v březnu 2011 předložen k žádosti do ROP NUTS II Severozápad. 12

13 Naší snahou bylo postupně normalizovat vztahy se spolupracujícími městy a organizacemi a vrátit pozici našeho muzea do doby před sloučením muzeí Karlovarského kraje. Také jsme se snažili zlepšit komunikaci se spolupracujícími subjekty a infocentry. Velmi intenzivní byla spolupráce s městem Sokolov, s nímž pracujeme na knize Sokolov a na tvorbě nových propagačních materiálů města. Muzeum se také podílelo na tvorbě informačního materiálu k 80. výročí otevření Hornického domu (Městský dům kultury-mdk) v Sokolově a zajištění dne otevřených dveří MDK, kde ing. Rund prováděl dopoledne školy a odpoledne další zájemce z řad dospělých občanů města. Kromě zvýšené spolupráce se školami se naši pracovníci podílejí i na zajištění cyklu přednášek pro Univerzitu třetího věku. 13 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

14 AKVIZICE 1. AKVIZICE AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE NOK 01/10 podsbírky 10 - historie P 01/10 Mapa Rakousko - Uherska, nástěnná Nákup: J. Ureš, Karla Čapka, Sokolov Cena: 1100, - Kč 2. NOK 02/10 P 02/10 DVD Falkenau, vision de l impossible Nákup: V. Bružeňák, Vítkovská 973, Sokolov Cena 750, - Kč 3. NOK 03/10 podsbírka 10 - historie P 03/10 Obraz - akvarel Hřebeny vlastní sběr předchozí majitel: Petr Beran, Cheb 4. NOK 04/10 podsbírka 10 - historie P 04/10 Obraz - kresba tuší Hřebeny vlastní sběr předchozí majitel: Petr Beran, Cheb 5. NOK 05/10 podsbírka 10 - historie P 05/10 Medaile - vyznamenání - Nadace Georgia Agricoly vlastní sběr předchozí vlastník: Nadace Georgia Agricoly 6. NOK 06/10 podsbírka 10 - historie P 06/10 Medaile pamětní - setkání hornických měst a obcí vlastní sběr předchozí vlastník: Nadace Georgia Agricoly 7. NOK 07/10 podsbírka 10 - historie P 07/10 Medaile - spolek pro policejní kynologii vlastní sběr předchozí vlastník: Jiří John V roce 2010 byly nákupy pro Sbírku Muzea Sokolov realizovány v celkové výši 1850 Kč. 14

15 1. 2. Nerealizované akvizice Nabídka pana Samka na prodej sbírky týkající se věcí ohledně města Sokolov ve výši , - Kč nebyla pro nedostatek finančních prostředků a na doporučení sbírkové komise akceptována. V průběhu roku 2010 byla obnovena komunikace s p. Friedman Morris ohledně sbírky obrazů jejího otce získané v roce 2006, kterou hodláme vystavit formou stálé výstavy. Odmítnuta byla nabídka paní Ivany Filipové na odkoupení pozůstalostní entomologické sbírky řádu Lepidoptera. Důvodem, kromě absence odborného pracovníka - entomologa, byla skutečnost, že entomologická podsbírka Muzea Sokolov je především regionálně zaměřená (v pozůstalosti jsou položky motýlů celého světa). V jednání je převedení sbírka lokalizovaných paleobotanických a paleozoologických nálezů z období druhohor a třetihor - nevyužité učební pomůcky ze ZŠ v Kynšperku. Jedná se o zkameněliny a otisků především z Německa. Muzeum Sokolov spravuje geologickou sbírku, jejíž součástí jsou i paleontologické nálezy pánevních oblastí v regionu. Sbírka, kterou vlastní ZŠ v Kynšperku má odborný charakter, jenž je nad možnostmi využití při běžné školní výuce, avšak odpovídá požadavkům zařazení do sbírky našeho muzea. 15 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

16 SBÍRKY 2. SBÍRKY RESTAUROVÁNÍ V roce 2010 nebylo zadáváno KONZERVACE V depozitářích Muzea Sokolov a expozici byly prováděny pravidelné kontroly depozitárního režimu: v historických depozitářích 1x měsíčně a dále dle aktuální potřeby Beran, Klier Konzervační zásahy pro potřeby výstav: V Muzeu Sokolov není konzervátor ani konzervátorské pracoviště, prováděny jsou pouze drobné zásahy: 1. Údržba a konzervace sbírkových předmětů vystavených v expozici Hornického muzea Krásno Cinert, Cinertová, Zmeková 2. Údržba a konzervace exponátů ve štole č. 1 Jáchymov Kříž, Klier Konzervační zásahy v podsbírkách historie: základní očištění předmětů v depozitáři - 26 ks Beran přírodověda: podsbírka botanika: V únoru bylo zjištěno napadení herbářových sbírek hmyzem (potemníci zřejmě r. Tribolium), pravděpodobně zavlečeného s revidovanými položkami složnokvětých rostlin. Byla provedena detailní kontrola celé podsbírky botaniky (5354 ks) i exsikátů dokladujících botanický výzkum v předchozích letech. Poškozené položky byly ošetřeny a přelepeny na nové podložky. Sbírky byly rozděleny na malé složky, které byly izolovány v těsně uzavíratelných umělohmotných obalech, ve kterých byly v průběhu roku 2x - 3x vystříkány insekticidem zn. Invet a v nich i znovu vymrazeny. Sbírka je zakonzervována, provoz minimální, jen z důvodu kontroly účinnosti desinfekce a vymražování. Předpoklad je, že k normálnímu provozu se herbáře vrátí po vyplynování v r. 2011, kdy budou ze sbírek po odborné revizi vyřazeny i těžce poškozené kusy. podsbírka entomologie: Pravidelné ošetření insekticidem (Invet) aplikovaným na slisované dřevěné tablety, které jsou umístěny v uzavřených krabicích. Michálek, Uhlík, Kuncová Inventarizace Historická: V roce 2010 byla rovněž provedena průběžná inventarizace sbírek zapsaných v centrální evidenci sbírek pod číslem MSO/ / Inventarizováno 700 inventárních čísel: H 1401/0 - H 2100/2, což představuje 1127 kusů), tj. 15, 48 % z celkového stavu podsbírky k Beran, Beranová, Pospíšilová Přírodovědná:Inventarizováno bylo: 621 inventárních čísel (B990/0 - B1610/0) podsbírky botanika, což odpovídá 11, 6% celkového stavu podsbírky k ; 60 inventárních čísel (L141/0 - L200/0) podsbírky lišejníky, což je 9, 9% celkového stavu podsbírky k ; 297 inventárních čísel (E126/1 - E279/14) podsbírky entomologie, což je 6, 8% celkového stavu podsbírky k ; 500 inventárních čísel (G501/0 - G1000/0) podsbírky mineralogie, tj. 8, 9 % z celkového stavu podsbírky k Michálek, Uhlík, Kuncová 16

17 3. ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST Odborná činnost a akce muzea pro veřejnost zajišťované s finanční grantovou podporou: Město Sokolov: 1. Přednáškový cyklus 2. Sokolovský advent 3. Muzejní noc 4. Malování velikonočních kraslic 5. Zdobení vánočních perníčků 6. Druhá světová Na financování projektu Druhá světová (výstava + publikace) se dále podílela Sokolovská uhelná, právní nástupce a. s. Sokolov, Město Krásno, Město Chodov, Město Loket, Město Nové Sedlo, Město Kynšperk nad Ohří, Městys Svatava, Obec Bublava, Obec Krajková, Obec Dolní Rychnov. OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY: V oblasti společenskovědní plnili pracovníci odborného oddělení úkoly plynoucí z dlouhodobého plánu odborné činnosti: HISTORICKÉ ODDĚLENÍ Mgr. Romana Beranová: 1. Události druhé světové války na Sokolovsku Odborná práce na přípravě a realizaci projektu výstavy a publikace Druhá světová. 2. Expozice uhelného hornictví a historie města Krásno Přípravné práce pro realizaci projektu nové stálé expozice v Hornickém muzeu Krásno. 3. Historie města Sokolov Odborná práce na přípravě textů do publikace Sokolov Jiří Beran: 1. Historie hornictví na Sokolovsku Dlouhodobé studium nosného tématu - získané poznatky jsou využívány při doplňování stávajících expozic, eventuelně při vytváření nových. 2. Dokumentace památek a událostí na Sokolovsku 3. Druhá světová válka na Sokolovsku Heuristika a přípravné práce pro realizaci projektu - spolupráce s Gymnáziem Sokolov ÚSEK JÁCHYMOV, KRÁSNO Rudolf Kříž 1. Štola č. 1 Jáchymov, Hornické muzeum Krásno - zajištění provozu PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚ- LENÍ RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Uhlík, Světlana Kuncová - Dokumentační práce a zpracování dokumentace - příprava publikace Památné stromy Plzeňského kraje (RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Uhlík). - Zpracování asi 280 položek hmyzu (Lepidoptera - sbírka M. Benetky) do programu Demus, předáno jako podklady k přípravě katalogu nočních motýlů (Ing. Petr Uhlík). 17 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

18 ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST - odborná revize herbářů - rody Callitriche, Potamogeton, Aira, Sparganium, Najas), 162 ks exsikátů pracovníky bot. ústavu AVČR (dr. Kaplan, dr. Prančl) - Dokumentace a sběry v regionu (botanika, lišejníky), především v oblasti Krušných hor - Kraslicko (část využita jako podklady pro vycházku a přednášku) - Dokumentace starých a památných stromů Českého lesa (RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Uhlík), využito k prezentaci (články a přednášky na téma svědecké stromy ) - Dokumentace významných stromů středočeské oblasti (Kutnohorsko, Benešovsko) a části kraje Vysočina (Havlíčkobrodsko, Hlinecko, Žďárské vrchy) jako součást dlouhodobého výzkumu a dokumentace starých a památných stromů ČR (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) - Doplnění dokumentace významných stromů Jablonecka (využito k výstavě v Desné) (RNDr. J. Michálek) - Skenování negativů a diapozitivů přírodovědné dokumentace (2700 položek) (S. Kuncová) - příprava a podání grantu Lichenologický a botanický průzkum rudných hald na Tisovci (spoluúčast na grantu Česko-bavorského geoparku) Spolupráce s jinými institucemi (výběr): - Nadace Partnerství - Účast v porotě pro výběr finalistů v anketě Strom roku ČR (RNDr. J. Michálek) - MěÚ Kraslice - spolupráce při organizaci jarní vycházky ( ) a terénní exkurze (7. září 2010), trvalá spolupráce (Ing. P. Uhlík, RNDr. J. Michálek) - Jihočeská univerzita (RNDr. L. Spitzer) - podklady z entomologické podsbírky pro přípravu katalogu nočních motýlů (Ing. P. Uhlík) - Občanské sdružení JON - trvalá spolupráce, odborné konzultace (RNDr. J. Michálek) - BÚ AVČR Průhonice, katedra botaniky Př. fakulty UK - trvalá spolupráce (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) - AOPK ČR Praha a AOPK ČR Karlovy Vary - trvalá spolupráce (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) - KÚ Plzeň, odbor ŽP - příprava publikace Památné stromy Plzeňského kraje (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) - MěÚ Mariánské Lázně - trvalá spolupráce s odborem ŽP (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) 18

19 3. 3. GEOPARK Bc. Jiří Loskot, Ing. Rudolf Tomíček: 1. Projekt Informační tabule v rámci projektu- Česko-bavorský geopark (ČBG) monitoring, zajištění oprav a údržby 2. Zajištění a organizace pravidelných pracovních setkání nad zajištěním úkolů Geoparku Egeria a KÚ KK 3. Spolupráce s firmou projektující akce ČBG - R projekt, zejména po obsahové stránce 4. Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na Zpřístupnění dolu Jeroným a vytvoření potřebného zázemí 5. Spolupráce s vítěznými firmami na akci Zpřístupnění dolu Jeroným a vytvoření potřebného zázemí 6. Vyhlášení a organizace výběrového řízení na podání žádosti do ROPu 7. Spolupráce se zhotovitelem žádosti na kompletaci žádosti 8. Převod majetku MPO a MŽP do vlastnictví Karlovarského kraje a to jak na povrchu, tak i v podzemí 9. Zajišťování další spolupráce s v rámci ČBG 10. Získání dotace v rámci OP Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko pro propagaci území ČBG 11. Příprava podkladů pro realizaci projektů z Cíle Členství v Síti národních geoparků 13. Organizace tiskové konference k činnosti Geoparku Egeria 14. Účast na výjezdních zasedání Rady národních geoparků 15. Spolupráce na přípravě a realizaci muzejních akcí (Muzejní noc, Sokolovský advent, výstavy, vernisáže, přednášky) 16. Aktivity pro získání dalších dotací z MPO do zpřístupnění dolu Jeroným 19 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

20 PREZENTAČNÍ ČINNOST 4. PREZENTAČNÍ ČINNOST V roce 2010 jsme realizovali několik velkých výstavních akcí - výstava II. světová, muzejní noc, již tradiční akce na velikonoce a v předvánočním čase- sokolovský advent. Velice atraktivní byla výstava Merkur na začátku roku a výstava Babiččiny vánoce na konci roku. Několik našich výstav jsme také zapůjčili karlovarskému muzeu. Na jaře a na podzim proběhl tradiční přednáškový cyklus. Některé přednášky zajišťovali i pracovníci našeho muzea. (např. Ing. M. Rund a RNDr. Michálek). Byly i zajištěny přednášky pro muzeum K. Vary (2x Ing. Rund ) a Muzeum Cheb (RNDr. Michálek) a Město Kraslice (Ing. Uhlík) a Město Habartov (Ing. Uhlík) proběhl v krajské knihovně v Karlových Varech hornicko historický seminář spolupořádaný naším muzeem. 20

21 4. 1. VÝSTAVY V MUZEU SO- KOLOV VLASTNÍ AUTORSKÉ VÝSTAVY: Druhá světová válka na Sokolovsku Autor námětu a scénáře: Romana Beranová, Jiří Beran Kurátor výstavy: Romana Beranová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 123 osob Program na vernisáži: Ukázky bojové techniky Doba trvání: do Návštěvnost: osob Babiččiny Vánoce Autor námětu a scénáře: Romana Beranová, Helena Láchová Kurátor výstavy: Instalace: Jiří Beran pracovníci Muzea Sokolov a manželé Počepičtí Vernisáž: Účast na vernisáži: 83 osob Doba trvání: do Návštěvnost: osob PŘEVZATÉ VÝSTAVY: ročník Fotografické setkání Autor výstavy: FOS Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 132 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 405 osob Totemy - indiánské symboly Autor výstavy: Milan Dvořák, Draha a Ivan Neveselý Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 123 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 713 osob Merkur Autor výstavy: Jiří Mládek Kurátor výstavy: Jiří Beran Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Doba trvání: do Návštěvnost (2010): 601 osob 21 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

22 PREZENTAČNÍ ČINNOST Sinice a řasy v potravě člověka: Autor výstavy: Moravské zemské muzeum Brno Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 78 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 644 osob Green Story: Autor výstavy: Muzeum Karlovy Vary Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 87 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 169 osob České a moravské synagogy: Autor výstavy: Židovské muzeum Praha Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Doba trvání: Návštěvnost: 575 osob Obrazy a sochy: Autor výstavy: Jiří Černý Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 115 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 322 osob 22

23 Slavné vily Karlovarského kraje: Autor výstavy: FOIBOS BOOKS s. r. o. Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 84 osob Doba trvání: do Návštěvnost (do ): 90 osob Výstava dětských prací: Autor výstavy: ZUŠ Horní Slavkov Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: Helena Láchová, ZUŠ Horní Slavkov Vernisáž: Účast na vernisáži: 78 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 290 osob Barvy, nálady, krajiny: Autor výstavy: Mgr. Václava Křížová Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: Helena Láchová, autorka Vernisáž: Účast na vernisáži: 67 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 427 osob Autorská: Autor výstavy: Josef Šimeček Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 76 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 248 osob Vánoční zvonky: Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: Helena Láchová Doba trvání: Návštěvnost: 432 osob VÝSTAVY MIMO MUZEUM SOKOLOV Ohře - řeka pozoruhodná Kde: Živnostenská škola Sokolov Termín: Ohře - řeka pozoruhodná Kde: Oblastní muzeum Litoměřice Termín: Romantické cesty zanikající krajinou Kde: Muzeum Karlovy Vary Termín: Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

24 PREZENTAČNÍ ČINNOST Romantické cesty zanikající krajinou Kde: Muzeum Karlovy Vary, pobočka Nejdek Termín: Kouzlo starých stromů Desenska, Jablonecka, Jizerských hor a horního Pojizeří Kde: Informační a kulturní středisko Desná Termín: Druhá světová Kde: Muzeum Karlovy Vary, pobočka Nejdek Termín: Kouzlo starých stromů v kresbách Vladimíra Lepše Kde: Ekologický institut Veronica, Brno Termín: PUBLIKAČNÍ ČINNOST Beranová, R., Bružeňák, Vl. : Ve spárech orlice/ Sokolovsko v letech , Muzeum Sokolov, Sokolov 2010 Michálek J. (2010): Památné stromy Plzeňského kraje. - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, 64 p., 1 diagr., 38 fig., 1 photo, 110 photo color., 1 map. et 1 diagr. append. [2. rozšířené vydání] Michálek J. (2010): Staré a památné stromy jako svědkové zaniklých obcí v Karlovarském kraji. - In: Brabec J. [ed. ], Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech., 67-84, 4 fig., 5 photo, 13 photo color. Michálek J. (2010): Svědecké stromy v zaniklých obcích Karlovarského kraje. - In: Anonymus, Údržba a ochrana stromů u kulturních památek, povolování kácení. Sborník referátů, p , Česká lesnická společnost, Praha. Tyller R., Kuncová S. : Romantické cesty neznámým Sokolovskem, Fornica Graphics, Sokolov 12/2009 Urlich P. (ed.), Domanický Pa., Domanický Pe., Mergl J., Rund M., Ryšavý V, Synková J., Wasková M., Zikmund - Lender L.: Slavné vily Plzeňského kraje, Foibos, Praha 12/2009 Zeman L. (ed.), Černý Z., Horváthová J., Rund M.: Slavné vily Karlovarského kraje, Foibos, Praha 2010 Šlapeta V., Zatloukal P. (eds.) et al. (člen kolektivu Rund M.): Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, Foibos, Praha 2010 Sborník muzea Karlovarského kraje 18 (2010) Spoluvydavatelé: Muzeum Cheb, Muzeum Sokolov, Muzeum Karlovy Vary, NPÚ Loket, Tisk: HB PRINT, s. r. o. Cheb, ISBN , ISSN

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas Geopark Souvislé území s geologickými fenomény Základní činnost Aktivity Spolupráce

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzeum Sokolov,

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzeum Sokolov, VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2015 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2015 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA 8

Více

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 16:00 hodin

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s.,

VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., VÝROČNÍ ZPRÁVA Beleco, z.s., ZA ROK 2015 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 1. března 2014. Beleco, z.s., je nástupnickou organizací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Castrum o.p.s. 2001

Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Castrum o.p.s. 2001 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Castrum o.p.s. 2001 Sídlo společnosti: Hradská 818, Humpolec 396 01 IČO: 25167987 Účel založení: Obecně prospěšná společnost Castrum o.p.s. byla založena za

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXIII Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 HODNOCENÍ ROKU 2013 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2013 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 10. 1. 2017 č. 02/17 1 Čl. 1 Úvodní

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 Obsah Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 I. Seznámení s výroční zprávou 1 1. Registrace občanského sdruženi u ministerstva vnitra 2. Volba výboru sdruženi, předsedy a místopředsedy

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK 2011 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2011 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto dokumentem, jsou spolufinancovány Evropskou unií (Evropským

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více