VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

2

3 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 EXPOZICE A POBOČKY 3 HODNOCENÍ ROKU VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 4 POSLÁNÍ MUZEA 5 EXPOZICE 6 1. AKVIZICE AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE NEREALIZOVANÉ AKVIZICE SBÍRKY RESTAUROVÁNÍ KONZERVACE INVENTARIZACE ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST HISTORICKÉ ODDĚLENÍ PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ GEOPARK PREZENTAČNÍ ČINNOST VÝSTAVY V MUZEU SOKOLOV PUBLIKAČNÍ ČINNOST PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY OSTATNÍ KULTURNÍ AKTIVITY MUZEJNÍ KNIHOVNA NÁVŠTĚVNOST AKCÍ MUZEA SPOLUPRÁCE S MÉDII, KOMUNIKACE, REKLAMA A PREZENTACE MUZEA ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ČINNOST EKONOMICKÁ,INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST 32 PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU 39 ZÁVĚR - ZHODNOCENÍ ČINNOSTI 40 3 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje Zámecká Sokolov IČO: Statutární orgán: ředitel: Ing. Michael Rund Předmět činnosti: - shromažďování přírodnin a lidských výtvorů, včetně děl výtvarných umění, vytvářením sbírek muzejní povahy - dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání včetně katalogizování - zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách - publikační a přednášková činnost a poskytováním badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely Tel: , Fax: cz Web: muzeum-sokolov. cz Facebook: facebook. com/muzeum-sokolov Zřizovatel: Karlovarský kraj Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88, PSČ ZÁKLADNÍ ÚDAJE

5 EXPOZICE A POBOČKY Zámek Sokolov, Zámecká 2, Sokolov, tel: , Muzeum Horní Slavkov, Pluhova 211, Horní Slavkov, tel: Hornické muzeum Krásno, Cínová 408, Krásno, tel: Štola č. 1 Jáchymov, Na Svornosti, Jáchymov, tel: , HODNOCENÍ ROKU 2010 Na základě rozhodnutí zastupitelstva Karlovarského kraje dne došlo k rozdělení Krajského muzea Karlovarského kraje, příspěvkové organizace se sídlem v Chebu na tři samostatná muzea Cheb, Karlovy Vary a Sokolov. (Usnesení ZK 254/0909). Od existuje naše muzeum pod novým názvem Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje. Dne došlo k zápisu Muzea Sokolov p. o. Karlovarského kraje do obchodního rejstříku. Pro rok 2010 bylo pro naše muzeum stanoveno několik základních priorit: 1) Zajištění základních ekonomických a legislativních kroků po osamostatnění muzea - ředitel + ekonomické oddělení 2) Zajištění běžného chodu muzea - ředitel, ekonomické oddělení, správa majetku 3) Zajištění autorské výstavy II. světová (včetně doprovodné publikace), Muzejní noci, autorské výstavy Babiččiny vánoce, přednáškového cyklu a převzatých výstav dle dramaturgického plánu - historické oddělení. 4) Příprava projektu do Cíle 3 - Hornické muzeum Krásno- historické oddělení 5) Kniha Sokolov (pro město Sokolov) - historické oddělení 6) Vyhlášení národního geoparku Egeria - oddělení Geopark 7) Příprava projektu do ROP a Cíle 3 - oddělení Geopark, ředitel 8) Kniha Památné stromy Plzeňského kraje - přírodovědné oddělení VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 Leden: Výstava Merkur - prodloužení úspěšné výstavy Únor: Přednáškový cyklus Březen: Přednáškový cyklus, výstava Greenstory Duben: Velikonoční zvyky - barvení vajec, Hornicko - historický seminář Karlovy Vary Květen Muzejní noc, výstava II. světová Červen: Křest knihy Ve spárech orlice. Vyhlášení národního geoparku Egeria Červenec: výstava obrazů p. Křížové - Horní Slavkov, turistická sezóna Srpen: turistická sezóna Září: turistická sezóna, výstava Řasy a sinice Říjen: Výstava soch a obrazů J. Černého, Den otevřených dveří MDK - komentované prohlídky Listopad: přednáškový cyklus, výstava Babiččiny vánoce, vánoční zvonky-soutěž Horní Slavkov Prosinec: Sokolovský advent, výstava Babiččiny vánoce, výstava Slavné vily Karlovarského kraje, přednáškový cyklus 5 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA Muzeum bylo v Sokolově založeno již v roce 1934 místním muzejním spolkem s původním sídlem v budově na okraji Starého náměstí. Po 2. světové válce byly sbírky deponovány v budově dnešní Základní umělecké školy. Po opuštění zámku armádou bylo muzeum přemístěno do tohoto objektu. Část sbírek byla zlikvidována tehdejšími odborníky, část rozkradena a ta část, která měla větší štěstí, byla rozvezena do sousedních muzeí a na hrad Loket. Zámecké nosticovské sbírky měly podobný osud s tím, že vzhledem ke své hodnotě se alespoň některé zachránily v centrálních institucích či svozových depozitářích. V roce 1960 byla otevřena nová stálá expozice muzea pod názvem Muzeum hornického Sokolovska. Nejednalo se však o muzeum v pravém slova smyslu, ale pouze o výstavní sály se stálou expozicí. V roce 1982 bylo muzeum přeměněno na městské a od roku 1984 neslo statut muzea okresního. To už muzeum funguje jako plnohodnotná instituce s odbornými pracovníky, výzkumnou činností a prakticky téměř od nuly buduje znovu svůj sbírkový fond. Dokonce se daří zachránit i některé už prakticky papírově neexistující sbírkové předměty z původního fondu muzea. Roku 1986 byla otevřena nová stálá muzejní expozice. V přelomovém roce 1989 je však stav organizace poměrně žalostný. Prakticky neexistují odpovídající depozitáře, odborná pracoviště jsou umístěna ve zcela nevyhovujících podmínkách a celkový kredit muzea, jako posledního okresního muzea zřízeného v tehdejším Československu za účelem prezentace výdobytků socialismu na Sokolovsku, také není nejlepší. Po roce 1989 však nastává poměrně rychlý rozvoj, kdy se etablují odborná oddělení, získávají se nové a opravují se stávající objekty ve správě muzea a prudce narůstá sbírkový fond díky velmi intenzivní činnosti odborných pracovníků. Rovněž jsou budovány postupně nové depozitáře v Sokolově i v Krásně. Sbírkový fond tak získává odpovídající uložení a díky kvalitnímu odbornému zpracování i odpovídající úroveň. Organizace postupně získává odborný kredit u nás i v zahraničí. Podařilo se využít určité euforie po roce 1989 a získat řadu cenných přírůstků. V období let bylo sloučeno s okresní knihovnou a společně tvořily jednu organizaci - Okresní muzeum a knihovnu Sokolov, která zajišťovala jak muzejní, tak knihovnické služby v regionu. V roce 1994 byla zprovozněna nová pobočka - Hornické muzeum Krásno a v roce 2001 ve spolupráci s městem Horní Slavkov druhá pobočka - Muzeum Horní Slavkov. V roce 1998 byla otevřena stálá expozice v hlavní budově v pobočce muzea v Krásně a podle finančních možností probíhaly postupně práce na vybudování hornického muzea v přírodě v areálu bývalého cínového dolu Vilém. 16. října 2004 byl slavnostně otevřen pro veřejnost celý areál dolu Vilém v Krásně včetně strojovny, těžní věže, trafostanice, ukázkové štoly a expozice důlní kolejové dopravy na rozchodech 450, 600 a 900 mm. K se muzeum opět osamostatňuje oddělením knihovny. Od přešla celá instituce pod zřizovací pravomoc Karlovarského kraje jako Krajské muzeum Sokolov. V roce 2004 bylo muzeum přejmenováno na Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace. Na základě usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 66/03/05 ze dne byla zřízena administrativně třetí pobočka - Hornic- 6 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA

7 ký skanzen Barbora Jáchymov (Štola č. 1. Jáchymov). V roce 2006 se podařilo zajistit finanční prostředky na provedení první etapy prací (odvodnění nad štolou, oprava portálu, kompletní větrání atd.). V letech bylo Krajské muzeum Sokolov začleněno spolu s muzeem Cheb a Karlovy Vary do Krajského muzea Karlovarského kraje se sídlem v Chebu. Tento krok se ukázal jako chybný a od roku 2010 byla muzea opět osamostatněna. Muzeum je specializované na hornictví (těžba, úprava a zpracování rud, nerud a uhlí, geologie a mineralogie ložisek, hornické technologie apod.) a návazné výroby (hutnictví, výroba porcelánu a skla, chemické výroby - minerální závody, cínařství apod.). Tyto základní obory jsou doplněny o historii a přírodu regionu, ekologii, život lidí, etnografii apod. Zvláštní kapitolou je dokumentace starých a památných stromů v České republice a montánních památek i geologických lokalit v Karlovarském kraji v kontextu České republiky a příhraničních oblastí Německa. (zdroj:výroční zpráva Krajského muzea Sokolov 2006, aktualizováno) POSLÁNÍ MUZEA Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje je významnou kulturní, sbírkotvornou, osvětovou a vědeckou institucí specializovanou na dokumentaci určujícího oboru života Sokolovska, tj. hornictví. Mimo tento hlavní obor zohledňuje ve své práci všechny historické i současné náležitosti dějin, přírody i dnešního života společnosti. Muzeum Sokolov plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně spravovat, zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvory v podobě sbírek muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví, umožňovat a zprostředkovat jejich veřejné užívání, zkoumat prostředí, z něhož jsou získávány a poskytovat služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké účely, včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti. 7 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

8 EXPOZICE EXPOZICE Sokolovský zámek: Podařilo se ve spolupráci s věznicí Horní Slavkov získat model zámku v podobě s nízkými věžemi na konci 19. století. Probíhají přípravy na rozšíření expozice (Nosticovská expozice, vystavení obrazů Davida Friedmanna). V letošním roce proběhlo v Muzeu Sokolov křtění několika významných publikací: Lexikonu osobností, Romantických cest zanikající krajinou, dále Velké knihy hornictví (za účasti hejtmana Karlovarského kraje a dalších osobností) a Příběhů z hornických hospůdek, dolů a okolí. Ke konci roku potom knihy Sokolovská náměstí v proměnách času. V zimní zahradě sokolovského zámku se konal úspěšný zimní a podzimní přednáškový cyklus. Pobočka se účastní projektů Hradní stezka a Cesta porcelánu. 8 EXPOZICE

9 Krásno: V letních měsících jsme pro zlepšení atraktivnosti prohlídky zaměstnali studentské průvodce. Bylo provedeno značení na příjezdu a na parkovišti blízko hřbitova (cedule). Byl zaveden prodej základního občerstvení (sušenky, limonády). 9 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

10 EXPOZICE Horní Slavkov: Zde bohužel návštěvnost spíše stagnuje. Budeme se snažit častěji obměňovat výstavy v podkroví a hledat další možnosti zvýšení návštěvnosti ve spolupráci s městem Horní Slavkov. Pobočka se účastní projektu Cesta porcelánu. 10 EXPOZICE

11 Jáchymov: Zpřehlednili jsme značení štoly na odbočkách ke štole. Zlepšila se také spolupráce s pobočkou karlovarského muzea Královská mincovna a s jáchymovským infocentrem. Návštěvnost se oproti loňskému roku zvýšila. Byl vyprojektován a projednán s příslušnými úřady projekt zázemí štoly č. 1 a úprav tábora Svornost pro projekt, který bude v březnu 2011 předložen k žádosti do ROP NUTS II Severozápad. 11 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

12 EXPOZICE Jeroným: Podařilo se zajistit , - Kč na zajištění provozu dolu Jeroným. Stejné prostředky budou vyčleněny i na rok Byly vyprojektovány a projednány s příslušnými úřady projekty podzemí a nadzemní části pro projekt, který bude v březnu 2011 předložen k žádosti do ROP NUTS II Severozápad. 12

13 Naší snahou bylo postupně normalizovat vztahy se spolupracujícími městy a organizacemi a vrátit pozici našeho muzea do doby před sloučením muzeí Karlovarského kraje. Také jsme se snažili zlepšit komunikaci se spolupracujícími subjekty a infocentry. Velmi intenzivní byla spolupráce s městem Sokolov, s nímž pracujeme na knize Sokolov a na tvorbě nových propagačních materiálů města. Muzeum se také podílelo na tvorbě informačního materiálu k 80. výročí otevření Hornického domu (Městský dům kultury-mdk) v Sokolově a zajištění dne otevřených dveří MDK, kde ing. Rund prováděl dopoledne školy a odpoledne další zájemce z řad dospělých občanů města. Kromě zvýšené spolupráce se školami se naši pracovníci podílejí i na zajištění cyklu přednášek pro Univerzitu třetího věku. 13 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

14 AKVIZICE 1. AKVIZICE AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE NOK 01/10 podsbírky 10 - historie P 01/10 Mapa Rakousko - Uherska, nástěnná Nákup: J. Ureš, Karla Čapka, Sokolov Cena: 1100, - Kč 2. NOK 02/10 P 02/10 DVD Falkenau, vision de l impossible Nákup: V. Bružeňák, Vítkovská 973, Sokolov Cena 750, - Kč 3. NOK 03/10 podsbírka 10 - historie P 03/10 Obraz - akvarel Hřebeny vlastní sběr předchozí majitel: Petr Beran, Cheb 4. NOK 04/10 podsbírka 10 - historie P 04/10 Obraz - kresba tuší Hřebeny vlastní sběr předchozí majitel: Petr Beran, Cheb 5. NOK 05/10 podsbírka 10 - historie P 05/10 Medaile - vyznamenání - Nadace Georgia Agricoly vlastní sběr předchozí vlastník: Nadace Georgia Agricoly 6. NOK 06/10 podsbírka 10 - historie P 06/10 Medaile pamětní - setkání hornických měst a obcí vlastní sběr předchozí vlastník: Nadace Georgia Agricoly 7. NOK 07/10 podsbírka 10 - historie P 07/10 Medaile - spolek pro policejní kynologii vlastní sběr předchozí vlastník: Jiří John V roce 2010 byly nákupy pro Sbírku Muzea Sokolov realizovány v celkové výši 1850 Kč. 14

15 1. 2. Nerealizované akvizice Nabídka pana Samka na prodej sbírky týkající se věcí ohledně města Sokolov ve výši , - Kč nebyla pro nedostatek finančních prostředků a na doporučení sbírkové komise akceptována. V průběhu roku 2010 byla obnovena komunikace s p. Friedman Morris ohledně sbírky obrazů jejího otce získané v roce 2006, kterou hodláme vystavit formou stálé výstavy. Odmítnuta byla nabídka paní Ivany Filipové na odkoupení pozůstalostní entomologické sbírky řádu Lepidoptera. Důvodem, kromě absence odborného pracovníka - entomologa, byla skutečnost, že entomologická podsbírka Muzea Sokolov je především regionálně zaměřená (v pozůstalosti jsou položky motýlů celého světa). V jednání je převedení sbírka lokalizovaných paleobotanických a paleozoologických nálezů z období druhohor a třetihor - nevyužité učební pomůcky ze ZŠ v Kynšperku. Jedná se o zkameněliny a otisků především z Německa. Muzeum Sokolov spravuje geologickou sbírku, jejíž součástí jsou i paleontologické nálezy pánevních oblastí v regionu. Sbírka, kterou vlastní ZŠ v Kynšperku má odborný charakter, jenž je nad možnostmi využití při běžné školní výuce, avšak odpovídá požadavkům zařazení do sbírky našeho muzea. 15 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

16 SBÍRKY 2. SBÍRKY RESTAUROVÁNÍ V roce 2010 nebylo zadáváno KONZERVACE V depozitářích Muzea Sokolov a expozici byly prováděny pravidelné kontroly depozitárního režimu: v historických depozitářích 1x měsíčně a dále dle aktuální potřeby Beran, Klier Konzervační zásahy pro potřeby výstav: V Muzeu Sokolov není konzervátor ani konzervátorské pracoviště, prováděny jsou pouze drobné zásahy: 1. Údržba a konzervace sbírkových předmětů vystavených v expozici Hornického muzea Krásno Cinert, Cinertová, Zmeková 2. Údržba a konzervace exponátů ve štole č. 1 Jáchymov Kříž, Klier Konzervační zásahy v podsbírkách historie: základní očištění předmětů v depozitáři - 26 ks Beran přírodověda: podsbírka botanika: V únoru bylo zjištěno napadení herbářových sbírek hmyzem (potemníci zřejmě r. Tribolium), pravděpodobně zavlečeného s revidovanými položkami složnokvětých rostlin. Byla provedena detailní kontrola celé podsbírky botaniky (5354 ks) i exsikátů dokladujících botanický výzkum v předchozích letech. Poškozené položky byly ošetřeny a přelepeny na nové podložky. Sbírky byly rozděleny na malé složky, které byly izolovány v těsně uzavíratelných umělohmotných obalech, ve kterých byly v průběhu roku 2x - 3x vystříkány insekticidem zn. Invet a v nich i znovu vymrazeny. Sbírka je zakonzervována, provoz minimální, jen z důvodu kontroly účinnosti desinfekce a vymražování. Předpoklad je, že k normálnímu provozu se herbáře vrátí po vyplynování v r. 2011, kdy budou ze sbírek po odborné revizi vyřazeny i těžce poškozené kusy. podsbírka entomologie: Pravidelné ošetření insekticidem (Invet) aplikovaným na slisované dřevěné tablety, které jsou umístěny v uzavřených krabicích. Michálek, Uhlík, Kuncová Inventarizace Historická: V roce 2010 byla rovněž provedena průběžná inventarizace sbírek zapsaných v centrální evidenci sbírek pod číslem MSO/ / Inventarizováno 700 inventárních čísel: H 1401/0 - H 2100/2, což představuje 1127 kusů), tj. 15, 48 % z celkového stavu podsbírky k Beran, Beranová, Pospíšilová Přírodovědná:Inventarizováno bylo: 621 inventárních čísel (B990/0 - B1610/0) podsbírky botanika, což odpovídá 11, 6% celkového stavu podsbírky k ; 60 inventárních čísel (L141/0 - L200/0) podsbírky lišejníky, což je 9, 9% celkového stavu podsbírky k ; 297 inventárních čísel (E126/1 - E279/14) podsbírky entomologie, což je 6, 8% celkového stavu podsbírky k ; 500 inventárních čísel (G501/0 - G1000/0) podsbírky mineralogie, tj. 8, 9 % z celkového stavu podsbírky k Michálek, Uhlík, Kuncová 16

17 3. ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST Odborná činnost a akce muzea pro veřejnost zajišťované s finanční grantovou podporou: Město Sokolov: 1. Přednáškový cyklus 2. Sokolovský advent 3. Muzejní noc 4. Malování velikonočních kraslic 5. Zdobení vánočních perníčků 6. Druhá světová Na financování projektu Druhá světová (výstava + publikace) se dále podílela Sokolovská uhelná, právní nástupce a. s. Sokolov, Město Krásno, Město Chodov, Město Loket, Město Nové Sedlo, Město Kynšperk nad Ohří, Městys Svatava, Obec Bublava, Obec Krajková, Obec Dolní Rychnov. OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY: V oblasti společenskovědní plnili pracovníci odborného oddělení úkoly plynoucí z dlouhodobého plánu odborné činnosti: HISTORICKÉ ODDĚLENÍ Mgr. Romana Beranová: 1. Události druhé světové války na Sokolovsku Odborná práce na přípravě a realizaci projektu výstavy a publikace Druhá světová. 2. Expozice uhelného hornictví a historie města Krásno Přípravné práce pro realizaci projektu nové stálé expozice v Hornickém muzeu Krásno. 3. Historie města Sokolov Odborná práce na přípravě textů do publikace Sokolov Jiří Beran: 1. Historie hornictví na Sokolovsku Dlouhodobé studium nosného tématu - získané poznatky jsou využívány při doplňování stávajících expozic, eventuelně při vytváření nových. 2. Dokumentace památek a událostí na Sokolovsku 3. Druhá světová válka na Sokolovsku Heuristika a přípravné práce pro realizaci projektu - spolupráce s Gymnáziem Sokolov ÚSEK JÁCHYMOV, KRÁSNO Rudolf Kříž 1. Štola č. 1 Jáchymov, Hornické muzeum Krásno - zajištění provozu PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚ- LENÍ RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Uhlík, Světlana Kuncová - Dokumentační práce a zpracování dokumentace - příprava publikace Památné stromy Plzeňského kraje (RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Uhlík). - Zpracování asi 280 položek hmyzu (Lepidoptera - sbírka M. Benetky) do programu Demus, předáno jako podklady k přípravě katalogu nočních motýlů (Ing. Petr Uhlík). 17 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

18 ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST - odborná revize herbářů - rody Callitriche, Potamogeton, Aira, Sparganium, Najas), 162 ks exsikátů pracovníky bot. ústavu AVČR (dr. Kaplan, dr. Prančl) - Dokumentace a sběry v regionu (botanika, lišejníky), především v oblasti Krušných hor - Kraslicko (část využita jako podklady pro vycházku a přednášku) - Dokumentace starých a památných stromů Českého lesa (RNDr. Jaroslav Michálek, Ing. Petr Uhlík), využito k prezentaci (články a přednášky na téma svědecké stromy ) - Dokumentace významných stromů středočeské oblasti (Kutnohorsko, Benešovsko) a části kraje Vysočina (Havlíčkobrodsko, Hlinecko, Žďárské vrchy) jako součást dlouhodobého výzkumu a dokumentace starých a památných stromů ČR (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) - Doplnění dokumentace významných stromů Jablonecka (využito k výstavě v Desné) (RNDr. J. Michálek) - Skenování negativů a diapozitivů přírodovědné dokumentace (2700 položek) (S. Kuncová) - příprava a podání grantu Lichenologický a botanický průzkum rudných hald na Tisovci (spoluúčast na grantu Česko-bavorského geoparku) Spolupráce s jinými institucemi (výběr): - Nadace Partnerství - Účast v porotě pro výběr finalistů v anketě Strom roku ČR (RNDr. J. Michálek) - MěÚ Kraslice - spolupráce při organizaci jarní vycházky ( ) a terénní exkurze (7. září 2010), trvalá spolupráce (Ing. P. Uhlík, RNDr. J. Michálek) - Jihočeská univerzita (RNDr. L. Spitzer) - podklady z entomologické podsbírky pro přípravu katalogu nočních motýlů (Ing. P. Uhlík) - Občanské sdružení JON - trvalá spolupráce, odborné konzultace (RNDr. J. Michálek) - BÚ AVČR Průhonice, katedra botaniky Př. fakulty UK - trvalá spolupráce (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) - AOPK ČR Praha a AOPK ČR Karlovy Vary - trvalá spolupráce (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) - KÚ Plzeň, odbor ŽP - příprava publikace Památné stromy Plzeňského kraje (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) - MěÚ Mariánské Lázně - trvalá spolupráce s odborem ŽP (RNDr. J. Michálek, Ing. P. Uhlík) 18

19 3. 3. GEOPARK Bc. Jiří Loskot, Ing. Rudolf Tomíček: 1. Projekt Informační tabule v rámci projektu- Česko-bavorský geopark (ČBG) monitoring, zajištění oprav a údržby 2. Zajištění a organizace pravidelných pracovních setkání nad zajištěním úkolů Geoparku Egeria a KÚ KK 3. Spolupráce s firmou projektující akce ČBG - R projekt, zejména po obsahové stránce 4. Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na Zpřístupnění dolu Jeroným a vytvoření potřebného zázemí 5. Spolupráce s vítěznými firmami na akci Zpřístupnění dolu Jeroným a vytvoření potřebného zázemí 6. Vyhlášení a organizace výběrového řízení na podání žádosti do ROPu 7. Spolupráce se zhotovitelem žádosti na kompletaci žádosti 8. Převod majetku MPO a MŽP do vlastnictví Karlovarského kraje a to jak na povrchu, tak i v podzemí 9. Zajišťování další spolupráce s v rámci ČBG 10. Získání dotace v rámci OP Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko pro propagaci území ČBG 11. Příprava podkladů pro realizaci projektů z Cíle Členství v Síti národních geoparků 13. Organizace tiskové konference k činnosti Geoparku Egeria 14. Účast na výjezdních zasedání Rady národních geoparků 15. Spolupráce na přípravě a realizaci muzejních akcí (Muzejní noc, Sokolovský advent, výstavy, vernisáže, přednášky) 16. Aktivity pro získání dalších dotací z MPO do zpřístupnění dolu Jeroným 19 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

20 PREZENTAČNÍ ČINNOST 4. PREZENTAČNÍ ČINNOST V roce 2010 jsme realizovali několik velkých výstavních akcí - výstava II. světová, muzejní noc, již tradiční akce na velikonoce a v předvánočním čase- sokolovský advent. Velice atraktivní byla výstava Merkur na začátku roku a výstava Babiččiny vánoce na konci roku. Několik našich výstav jsme také zapůjčili karlovarskému muzeu. Na jaře a na podzim proběhl tradiční přednáškový cyklus. Některé přednášky zajišťovali i pracovníci našeho muzea. (např. Ing. M. Rund a RNDr. Michálek). Byly i zajištěny přednášky pro muzeum K. Vary (2x Ing. Rund ) a Muzeum Cheb (RNDr. Michálek) a Město Kraslice (Ing. Uhlík) a Město Habartov (Ing. Uhlík) proběhl v krajské knihovně v Karlových Varech hornicko historický seminář spolupořádaný naším muzeem. 20

21 4. 1. VÝSTAVY V MUZEU SO- KOLOV VLASTNÍ AUTORSKÉ VÝSTAVY: Druhá světová válka na Sokolovsku Autor námětu a scénáře: Romana Beranová, Jiří Beran Kurátor výstavy: Romana Beranová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 123 osob Program na vernisáži: Ukázky bojové techniky Doba trvání: do Návštěvnost: osob Babiččiny Vánoce Autor námětu a scénáře: Romana Beranová, Helena Láchová Kurátor výstavy: Instalace: Jiří Beran pracovníci Muzea Sokolov a manželé Počepičtí Vernisáž: Účast na vernisáži: 83 osob Doba trvání: do Návštěvnost: osob PŘEVZATÉ VÝSTAVY: ročník Fotografické setkání Autor výstavy: FOS Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 132 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 405 osob Totemy - indiánské symboly Autor výstavy: Milan Dvořák, Draha a Ivan Neveselý Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 123 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 713 osob Merkur Autor výstavy: Jiří Mládek Kurátor výstavy: Jiří Beran Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Doba trvání: do Návštěvnost (2010): 601 osob 21 Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

22 PREZENTAČNÍ ČINNOST Sinice a řasy v potravě člověka: Autor výstavy: Moravské zemské muzeum Brno Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 78 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 644 osob Green Story: Autor výstavy: Muzeum Karlovy Vary Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 87 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 169 osob České a moravské synagogy: Autor výstavy: Židovské muzeum Praha Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Doba trvání: Návštěvnost: 575 osob Obrazy a sochy: Autor výstavy: Jiří Černý Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 115 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 322 osob 22

23 Slavné vily Karlovarského kraje: Autor výstavy: FOIBOS BOOKS s. r. o. Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 84 osob Doba trvání: do Návštěvnost (do ): 90 osob Výstava dětských prací: Autor výstavy: ZUŠ Horní Slavkov Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: Helena Láchová, ZUŠ Horní Slavkov Vernisáž: Účast na vernisáži: 78 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 290 osob Barvy, nálady, krajiny: Autor výstavy: Mgr. Václava Křížová Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: Helena Láchová, autorka Vernisáž: Účast na vernisáži: 67 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 427 osob Autorská: Autor výstavy: Josef Šimeček Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 76 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 248 osob Vánoční zvonky: Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: Helena Láchová Doba trvání: Návštěvnost: 432 osob VÝSTAVY MIMO MUZEUM SOKOLOV Ohře - řeka pozoruhodná Kde: Živnostenská škola Sokolov Termín: Ohře - řeka pozoruhodná Kde: Oblastní muzeum Litoměřice Termín: Romantické cesty zanikající krajinou Kde: Muzeum Karlovy Vary Termín: Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

24 PREZENTAČNÍ ČINNOST Romantické cesty zanikající krajinou Kde: Muzeum Karlovy Vary, pobočka Nejdek Termín: Kouzlo starých stromů Desenska, Jablonecka, Jizerských hor a horního Pojizeří Kde: Informační a kulturní středisko Desná Termín: Druhá světová Kde: Muzeum Karlovy Vary, pobočka Nejdek Termín: Kouzlo starých stromů v kresbách Vladimíra Lepše Kde: Ekologický institut Veronica, Brno Termín: PUBLIKAČNÍ ČINNOST Beranová, R., Bružeňák, Vl. : Ve spárech orlice/ Sokolovsko v letech , Muzeum Sokolov, Sokolov 2010 Michálek J. (2010): Památné stromy Plzeňského kraje. - Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, 64 p., 1 diagr., 38 fig., 1 photo, 110 photo color., 1 map. et 1 diagr. append. [2. rozšířené vydání] Michálek J. (2010): Staré a památné stromy jako svědkové zaniklých obcí v Karlovarském kraji. - In: Brabec J. [ed. ], Přírodní fenomény a zajímavosti západních Čech., 67-84, 4 fig., 5 photo, 13 photo color. Michálek J. (2010): Svědecké stromy v zaniklých obcích Karlovarského kraje. - In: Anonymus, Údržba a ochrana stromů u kulturních památek, povolování kácení. Sborník referátů, p , Česká lesnická společnost, Praha. Tyller R., Kuncová S. : Romantické cesty neznámým Sokolovskem, Fornica Graphics, Sokolov 12/2009 Urlich P. (ed.), Domanický Pa., Domanický Pe., Mergl J., Rund M., Ryšavý V, Synková J., Wasková M., Zikmund - Lender L.: Slavné vily Plzeňského kraje, Foibos, Praha 12/2009 Zeman L. (ed.), Černý Z., Horváthová J., Rund M.: Slavné vily Karlovarského kraje, Foibos, Praha 2010 Šlapeta V., Zatloukal P. (eds.) et al. (člen kolektivu Rund M.): Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, Foibos, Praha 2010 Sborník muzea Karlovarského kraje 18 (2010) Spoluvydavatelé: Muzeum Cheb, Muzeum Sokolov, Muzeum Karlovy Vary, NPÚ Loket, Tisk: HB PRINT, s. r. o. Cheb, ISBN , ISSN

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXIII Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 HODNOCENÍ ROKU 2013 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2013 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis

Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis Celková alokace FMP INTERREG IIIA v regionu Egrensis: 10 392 387,00 Kč Číslo projektu Název projektu Žadatel Výše dotace

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

MMXII. Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

MMXII. Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXII Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2012 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 5 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 25.11.2008 do 12.03.2009 projekty v následujících oblastech

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 18.11.2013 do 22.01.2014 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Národní technické muzeum 15. 2. 2011 znovuotevření NTM po rekonstrukci 8. 10. 2013 budova NTM po 75 letech plně dokončená a zařízená

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

U s n e s e n í. z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006. Zastupitelstvo obec: I. schvaluje:

U s n e s e n í. z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006. Zastupitelstvo obec: I. schvaluje: U s n e s e n í z 1. jednání zastupitelstva Obce Jindřichovice konaného dne 21.02.2006 Zastupitelstvo obec: I. schvaluje: Usnes.1/06 Rozpočet na rok 2006 vyvěšen od 3.2.2006 do 22.2.2006: - příjmy 4.595.300,--

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú.

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú. NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú. 525704/0600 Výroční zpráva Nadace Jakoubka ze Stříbra za rok 2008 Nadace Jakoubka

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Seznam schválených dotací z Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Egrensis

Seznam schválených dotací z Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Egrensis Seznam schválených dotací z Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Egrensis Celková alokace DF INTERREG IIIA v regionu Egrensis: 10 077 705,00 Kč Číslo projektu Název projektu Žadatel Výše dotace v

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU NA ROK 2012 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby. Žádosti o grant hl.m. Prahy (dále jen Žádost

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více