Doporučená. výběrová literatura

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučená. výběrová literatura"

Transkript

1 Doporučená výběrová literatura 111

2 DOPORUČENÁ VÝBĚROVÁ LITERATURA: Knižní publikace: ADLER, Hans Günther: Terezín : tvář nuceného společenství. Část 1-3, Praha, Barrister a Principal BENEŠOVÁ, Miroslava a kol.: Místa utrpení a vzdoru. Praha, Naše vojsko BLODIG, Vojtěch: Terezín v konečném řešení ţidovské otázky. Praha, Oswald BLODIG, Vojtěch: Terezín, Litoměřice: místa utrpení a hrdinství. Praha, V ráji BONDYOVÁ, Ruth: Jakob Edelstein. Praha, Sefer BOR, Josef: Terezínské rekviem. Praha, Academia BRENNER-WONSCHICK, Hannelore: Děvčata z pokoje 28: přátelství, naděje a přeţití v Terezíně. Brno, Společnost pro odbornou literaturu Barrister a Principal CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Terezínské ghetto. Praha, V Ráji CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Modlitebna z doby terezínského ghetta. Terezín, Praha, Oswald CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Ţidovský hřbitov v Terezíně. Praha, Oswald KÁRNÝ, Miroslav a kol.: Terezínské pamětní kniha: ţidovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy Praha, Melantrich KOLEKTIV autorů: Kultura proti smrti. Praha, Oswald KRYL, Miroslav: Osud vězňů terezínského ghetta. Brno, Doplněk KUNA, Milan: Hudba na hranici ţivota: O činnosti a utrpení hudebníků z českých zemí v nacistických koncentračních táborech a věznicích. Praha, Naše vojsko KUNA, Milan: Hudba vzdoru a naděje: Terezín : o činnosti a tvorbě hudebníků v koncentračním táboře Terezín. Praha, Editio Bärenreiter LAGUS, Karel POLÁK, Josef: Město za mříţemi. Praha, Baset LUKEŠ, Alexandr: Svatý týden v Terezíně. Praha, Naše vojsko PEDUZZI, Lubomír: O hudbě v terezínském ghettu: soubor kritických statí. Brno, Barrister a Principal, Brno ŠORMOVÁ, Eva: Divadlo v Terezíně Ústí nad Labem, Severočeské nakladatelství

3 Články v časopisech a sbornících: BENEŠOVÁ, Miroslava: Situace v Terezíně po skončení války. In: Terezínské listy, č.18 (1990), s BLODIG, Vojtěch: Poslední dny války, první měsíce míru: Terezín v roce osvobození. In: Terezínské listy, č.23 (1995), s BLODIG, Vojtěch: Město poznamenané tragédií: poválečný Terezín v letech In:Terezínské listy, č.24 (1996), s BLODIG, Vojtěch: Vznik terezínského ghetta. In: Terezínské listy, č.25 (1997), s BLODIG, Vojtěch: Poznámky ke zprávě Maurice Rossela. In: Terezínské studie a dokumenty, roč.1996, s BLODIG, Vojtěch: Dějiny ghetta Terezín ( ). In: Stín šoa nad Evropou, Praha, Ţidovské muzeum 2001, s DIAMANT, Jiří: Poznámky k psychologii ţivota v koncentračním táboře v Terezíně. In: Terezínské listy, č.23 (1995), s FEDOROVIČ, Tomáš: Zánik města Terezín a jeho přeměna v ghetto. In: Terezínské listy, č.32 (2004), s FEDOROVIČ, Tomáš: Nové poznatky o příslušnících SS v terezínském ghettu. In: Terezínské listy, č.33 (2005), s FEDOROVIČ, Tomáš: Několik poznámek k lékařům a jejich činnosti v ghettu Terezín. In: Terezínské listy, č.35 (2007), s FEDOROVIČ, Tomáš: Terezínský lagerkommandant Siegfried Seidl. In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 2002, s FLUSSER, Jindřich: Několik všedních dnů: terezínské ghetto v Protektorátu Čechy a Morava. In: Tvar, roč.2, č.10 (1991), s FRANC, Miroslav: Terezín a Eichmannův policejní výslech v Izraeli. In: Terezínské listy, č. 29 (2001), s FRANC, Miroslav: Pracovní komando Wulkow. In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 1998, s FRANKOVÁ, Anita: Přípravy ke koncentraci protektorátních Ţidů: předhistorie terezínského ghetta. In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 2001, s GOTTWALD, Alfred: Německé říšské dráhy a Terezín. In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 2005, s HÁJKOVÁ, Věra: Nejmenší vězni v Terezíně. In: Terezínské listy, č.26 (1998), s

4 HÁJKOVÁ, Anna: Ţidé z Nizozemí a Terezín. In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 2002, s HRADSKÁ, Katarína: Slovenskí Ţidia v Terezíně. In: Terezínské listy, č.33 (2005), s CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Karel Poláček v Terezíně. In: Terezínské listy, č.24 (1996), s KABÁTEK, Aleš: Mahlerův deník: ţivot v terezínském ghettu. In: Sociologie z masa a krve, Praha, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 1996, s KÁRNÝ, Miroslav KÁRNÁ, Margita: Terezínští dětští vězňové. In: Terezínské listy, č.22 (1994), s KÁRNÝ, Miroslav: Neobjasněné záhady jedné osudové zprávy. In: Terezínské listy, č.20 (1992), s KÁRNÝ, Miroslav: Terezín a terezínský rodinný tábor v Osvětimi. In: Terezínské listy, č.19 (1991), s KÁRNÝ, Miroslav: Terezínské pracovní komando v kladenských dolech. In: Historie a současnost, č.8 (1988), s KÁRNÝ, Miroslav: Pracovní či zaopatřovací Terezín? Iluze a reality tzv.produktivního ghetta. In: Vlastivědný sborník Litoměřicko, č.25 (1989), s KÁRNÝ, Miroslav: Zvláštní četnický oddíl v Terezíně a terezínští vězňové. In: Vlastivědný sborník Litoměřicko, č ( ), s KÁRNÝ, Miroslav: Kdyţ Maurice Rossel promluvil: I dnes bych ji podepsal. In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 2000, s KÁRNÝ, Miroslav: Terezínské podzimní transporty In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 1996, s KESNER, Ladislav st.: Umění v terezínském ghettu. In: Ateliér, roč.5, č.12 ( ), s.6. KLIBANSKI, Bronka: Děti z ghetta Bialystok v Terezíně. In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 1996, s KOČOVÁ, Kateřina: Ghetto Terezín a Mimořádný lidový soud v Litoměřicích v letech In: Ţidé v Čechách: sborník příspěvků ze semináře konaného 24. a 25. října 2006 v Liberci, Praha Liberec, Ţidovské muzeum Severočeské muzeum Liberec, s KRYL, Miroslav: Recitační a divadelní činnost českých vězňů terezínského koncentračního tábora ve světle sbírky Karla Heřmana. In: Terezínské listy, č.14 (1985), s KÁRNÝ, Miroslav: Terezínské balíčky ve světle archívních dokumentů. In: Vlastivědný sborník Litoměřicko, č.23 (1988), s

5 KUNA, Milan: Ester rezistentní hra o záchraně Ţidů s hudbou Karla Reinera: Terezín 1943/1944. In: Hudební věda, roč. 31, č.3 (1994), s KUNA, Milan: Jací jsme byli?: k etnonacionálním aspektům československých ţidovských hudebníků v Terezíně. In: Hudební rozhledy, roč.46, č.2 (1993), s KUNA, Milan: K identitě ţidovské hudby v období holokaustu. In: Literární noviny, roč.7, č.5 ( ), s.13. KUNA, Milan: Tragické město Terezín s nejsvobodnější dramaturgií. In: Hudební rozhledy, roč. 44, č.11 (1991), s LAPPINOVÁ, Eleonore: Maďarští Ţidé v Terezíně: osud privilegovaných pracovních otroků. In: Terezínské studie a dokumenty, roč.2005, s LEICHSENRINGOVÁ, Jana: Katolická obec v Terezíně a berlínští katolíci. In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 2004, s MATZNER, Antonín: Hudební ţivot v terezínském ghettu. In: Musica Iudaica, roč.1998, s MEYEROVÁ, Beate: Starobní ghetto a tábor pro prominenty jako pole působnosti: reprezentanti Říšského sdruţení Ţidů v Německu a Terezín. In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 2005, s MEYHÖFEROVÁ, Rita: Berlínští Ţidé a Terezín. In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 1997, s NODL, Martin: Umění a věda v terezínském ghettu. In: Literární noviny, roč.13, č. 31( ), s. 8. RABINOVICI, Doron: Prvky a následky totální bezmoci: modelová situace Benjamina Murmelsteina. In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 2006, s REITTEROVÁ, Vlasta: Hudba v Čechách a na Moravě v období německého protektorátu ( ): hudba v koncentračních táborech. In: Harmonie, roč.14, č.10 (2006), s.4-6. TOŠNEROVÁ, Patricia: Poštovní styk mezi Protektorátem a ghettem Terezín. In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 2001, s PEDUZZI, Lubomír: Z terezínského hudebního ţivota. In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 1999, s PEDUZZI, Lubomír: Brněnští hudebníci v Terezíně. In: Hudební věda, roč. 34, č.3 (1997), s PEDUZZI, Lubomír: Jde o Terezín nebo o Gideona? In: Hudební věda, roč. 35, č.3 (1998), s

6 PEDUZZI, Lubomír: O premiéře Prodané nevěsty v Terezíně. In: Opus musicum, roč. 23, č (1991), s PEDUZZI, Lubomír: Terezínské legendy a skutečnosti. In: Hudební věda, roč.34, č.2 (1997), s PEDUZZI, Lubomír: Vztahy mezi účastníky hudebního ţivota v ghettu Terezín. In: Opus musicum, roč.31, č.2 (1999), s POLÁK, Erik: Terezínská republika Škid. In: Terezínské listy, č.21 (1993), s POLÁK, Erik: Spravedlnost vykonaná a nevykonaná: Případy bývalých velitelů terezínského ghetta. Část 1. In: Terezínské listy, č.22 (1994), s POLÁK, Erik: Spravedlnost vykonaná a nevykonaná: Případy bývalých velitelů terezínského ghetta. Část 2.. In: Terezínské listy, č.23 (1995), s POLONCARZ, Marek: Evakuační transporty do Terezína (duben květen 1945). In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 1999, s ROTHKIRCHENOVÁ, Livie: Představitelé terezínské samosprávy: názorové diferenciace. In: Terezínské studie a dokumenty, roč.1996, s ROTHKIRCHENOVÁ, Livie: Duchovní odpor v Terezíně. In: Terezínské studie a dokumenty, roč.1997, s ŠORMOVÁ, Eva: K problematice divadla v Terezíně In: Divadelní revue, roč.6, č.2 (1995), s TARSI, Anita: Staré ţeny z Německa v ghettu Terezín. In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 1998, s VAVRUŠKA, Eduard: Loutkové divadlo v Terezíně. In: Terezínské listy, č.17 (1989), s VEBER, Petr: Rekviem vzdoru. In: Hudební rozhledy, roč.59, č.7 (2006), s WÖGERBAUER, Michael: Případ Murmelstein: vyšetřování Benjamina Murmelsteina pro podezření z kolaborace ( ). In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 2006, s ZEMANOVÁ, Pavla: Terezínská pracovní komanda vnějšího nasazení. In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 2001, s ZPRÁVA Maurice Rossela o prohlídce Terezína 23.června In: Terezínské studie a dokumenty, roč. 1996, s

7 Edice pramenů a beletristické sbírky: DĚTSKÉ kresby na zastávce smrti Terezín Praha, St. ţidovské muzeum HYNDRÁKOVÁ, Anna MACHATKOVÁ, Raisa MILOTOVÁ, Jaroslava (ed.): Denní rozkazy Rady starších a Sdělení ţidovské samosprávy Terezín Praha, Sefer Institut Terezínské iniciativy HYNDRÁKOVÁ, Anna (ed.): Prominenti v ghettu Terezín: ( ): Edice dokumentů. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR KŘÍŢKOVÁ, Marie Rút KOTOUČ, Kurt Jiří ORNEST, Zdeněk (ed.): Je mojí vlastí hradba ghett?: básně, próza a kresby terezínských dětí. Praha, Aventinum MOTÝLA JSEM TU NEVIDĚL: dětské kresby a básně z Terezína. Praha, Ţidovské muzeum PESCHEL, Lisa (ed.): Divadelní texty z terezínského ghetta Praha, Akropolis KRYL, Miroslav (ed.): Redlich, Egon: zítra jedeme, synu, pojedeme transportem: deník Egona Redlicha z Terezína Brno Praha, Doplněk Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky

NACISTICKÁ PROPAGANDA TEREZÍNSKÉHO GHETTA NAZIST PROPAGANDA OF THE TEREZIN GHETTO

NACISTICKÁ PROPAGANDA TEREZÍNSKÉHO GHETTA NAZIST PROPAGANDA OF THE TEREZIN GHETTO Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor (kombinace): Historie se zaměřením na vzdělávání

Více

Clifton House, Lower Fitzwilliam Street, Dublin 2, ireland tel: +353 1 6690593 email:info@hetireland.org Website: www.hetireland.

Clifton House, Lower Fitzwilliam Street, Dublin 2, ireland tel: +353 1 6690593 email:info@hetireland.org Website: www.hetireland. Seznam Literatury Clifton House, Lower Fitzwilliam Street, Dublin 2, ireland tel: +353 1 6690593 email:info@hetireland.org Website: www.hetireland.org this material has been produced with support from

Více

Kamarád, dětský časopis z terezínského ghetta

Kamarád, dětský časopis z terezínského ghetta Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Kamarád, dětský časopis z terezínského ghetta (bakalářská diplomová práce) Lenka Šteflová Vedoucí práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Brno

Více

Vlak Lustig Vlak Odvahy

Vlak Lustig Vlak Odvahy Arnošt Lustig Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Vlak Lustig Vlak Odvahy XV. ročník mezinárodního festivalu česko německo židovské kultury Devět bran 2014 Festival se koná pod záštitou prezidenta České

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

Cena. Autor Titul ISBN Rok vydání. Počet stran. Jazyková mutace. 2014 120 270,- Kč ČJ. Kurt Krolop O pražské německé literatuře ISBN 978-80-86911-42-7

Cena. Autor Titul ISBN Rok vydání. Počet stran. Jazyková mutace. 2014 120 270,- Kč ČJ. Kurt Krolop O pražské německé literatuře ISBN 978-80-86911-42-7 Autor Titul ISBN Rok vydání Počet stran Cena Jazyková mutace 2014 Kurt Krolop O pražské německé literatuře ISBN 978-80-86911-42-7 2014 120 270,- Kč ČJ 2013 Franz Kafka Leopardi v chrámu ISBN 978-80-86911-41-0

Více

ANTISEMITISMUS, HOLOCAUST A OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ. 12. - 13. března 2007

ANTISEMITISMUS, HOLOCAUST A OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ. 12. - 13. března 2007 ANTISEMITISMUS, HOLOCAUST A OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ Studentská konference pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové 12. - 13. března 2007 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava

Více

Koncepce činnosti Památníku Terezín v letech 2011-2015

Koncepce činnosti Památníku Terezín v letech 2011-2015 Koncepce činnosti Památníku Terezín v letech 2011-2015 V roce 1947 vznikl Památník národního utrpení později přejmenovaný na Památník Terezín. Je to instituce, jejímž posláním je uchovávat památku obětí

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015. Foto: Matěj Stránský. Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015. Foto: Matěj Stránský. Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015 Foto: Matěj Stránský Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim strana 2 leden 2015 Moshe Kantor, prezident Evropského židovského kongresu Nech

Více

praha vlak lustig 12. 6. 24. 6. 2012 Španělská židovská kultura XIII. ročník festivalu devět bran 13. 7. 2012 Nádraží Praha-Bubny

praha vlak lustig 12. 6. 24. 6. 2012 Španělská židovská kultura XIII. ročník festivalu devět bran 13. 7. 2012 Nádraží Praha-Bubny Fotografie Pavel Chalupa XIII. ročník festivalu devět bran Španělská židovská kultura praha 12. 6. 24. 6. 2012 Stavovské divadlo Divadlo pod Palmovkou Divadlo Viola Evangelická teologická fakulta UK Kino

Více

Josef Strnadel výběrová bibliografie

Josef Strnadel výběrová bibliografie Josef Strnadel výběrová bibliografie Sestavila Alena Hrazdilová ISBN 978-80-7054-137-1 (pdf ) Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,

Více

PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. Kolektiv autorů

PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. Kolektiv autorů PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE Kolektiv autorů 2009 Obsah : Úvod - str. 3 I. Závěr 2. světové války, partyzáni, Ploština

Více

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa.

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. 67 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2013 Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. (Více na straně 10-11) Foto: Michal

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s.

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. BOHUMÍR ROEDL Personální bibliografie Z DÍLA BOHUMÍRA ROEDLA Knihy Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. Kapitoly z dějin Černčic. Černčice : Obec Černčice,

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MILOSLAV BEUTLER (1897-1964) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1899-1990 Číslo evidenčního listu NAD: 109 Evidenční číslo: 108 Zpracoval: Tomáš Hylmar Místo: Praha

Více

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 -

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - SEZNAM: PŘED AUSCHWITZ 3 NACISTICKÁ IDEOLOGIE 3 ZAČÁTEK 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 3 NACISTICKÉ KONCENTRAČNÍ TÁBORY 4 AUSCHWITZ 1940-1945. STRUČNÉ DĚJINY TÁBORA 4

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

I N F O B U L L E T I N

I N F O B U L L E T I N 1 Nadačního fondu obětem holocaustu I N F O B U L L E T I N BřEZEN 2012 Ú V O D E M Milí čtenáři Nové číslo našeho InfoBulletinu Vám přinášíme v době, kdy Židé na celém světě slaví svátek Purim a připomínají

Více

Dobrý a sladký nový rok

Dobrý a sladký nový rok 2 3 / 2010 Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou mimořádně dvojčíslo InfoBulletinu. Naleznete v něm informace o projektu odborné a metodické pomoci sociálním pracovníkům židovských obcí, který od roku

Více

3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945

3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945 3-4/2005 SOU OBÉ DùJINY Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945 Soudobé dějiny XII / 2 415 SOUDOBÉ DĚJINY XII / 3-4 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR 416 Soudobé dějiny XII / 3 4 Z POVĚŘENÍ

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241. 1986: Studie k českému

Více

Spravedliví musí trpět

Spravedliví musí trpět studie a články Spravedliví musí trpět Dopady operace Anthropoid, zejména na moravskou část České pravoslavné eparchie Martin Jindra V předvečer svátku knížete Václava 27. září 1942, tedy přesně rok po

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

KISLEV TEVET. Kč 15, 5771 PROSINEC 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

KISLEV TEVET. Kč 15, 5771 PROSINEC 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 15, 5771 PROSINEC 2010 ROČNÍK 72 KISLEV TEVET VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Ulička v bývalém syrakuském ghettu. (K článku na str. 14 15.) 2 VĚSTNÍK 12/2010 ŽIDÉ

Více