Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody"

Transkript

1 RICHARD SULÍK A KOLEKTIV Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody Materiál zohledňuje legislativní stav k Základní konstrukce strana 2 Informace pro pana ministra strana 14 Politické souvislosti zavádění jednotných odvodů strana 17 Přílohy strana 19 Bratislava,

2 Základní konstrukce První krok. Centrální kategorií v souvislosti s jednotným vyměřovacím základem je "hrubá mzda". Hrubou mzdou zaměstnance je jeho příjem ze závislé činnosti včetně odvodů na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti (dále jen odvody), které platí zaměstnanec. Přímá definice hrubé mzdy v českém zákonodárství neexistuje, ale nepřímo je pojem hrubá mzda zakotven v zákoně o dani z příjmů jako "příjmy ze závislé činnosti" ( 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v znění pozdějších předpisů). Změny vyvolané daňovou reformou k lednu 2008 si vyžádaly zavedení tzv. superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zvýšená o odvody zaměstnavatele. Superhrubá mzda jako daňová fikce značně zkomplikovala způsob stanovení základu daně, a ve "věcném záměru zákona o daních z příjmů" je proto stanoven požadavek na zjednodušení. Zjednodušení má probíhat tak, že daňová fikce "superhrubá mzda" má být nahrazena "hrubou mzdou", která má obsahovat všechny odvody, které se ze mzdy platí 1. Ve věcném záměru není uveden přesný termín nahrazení daňové fikce "superhrubá mzda", píše se jen o daňové reformě 2010, ale přesto je absolutně nevyhnutné časově sladit následující dvě události: a zrušení daňové fikce "superhrubá mzda" a zavedení pojmu hrubá mzda jako příjem zaměstnance včetně všech odvodů vyměřovacího základu pro daně a odvody (tento projekt). Jako první nevyhnutný krok ke sjednocení vyměřovacího základu je tedy nutné definovat pojem hrubá mzda jako příjem zaměstnance včetně všech odvodů. Na tuto definici je už dnes přímo navázán pojem "vyměřovací základ" v 5 zákona 589/1992 o pojistném na sociální zabezpečení. Z uvedeného zákonitě vyplývá, že pokud v 6 zákona o dani z příjmů bude hrubá mzda (doslovně "příjem ze závislé činnosti") obsahovat všechny odvody, budou tyto automaticky obsaženy i ve "vyměřovacím základu" podle 5 zákona o sociálním pojištění a v 3 zákona 592/1992. Proto definice vyměřovacího základu v 5 odst. 1 zákona 589/1992 a v 3 odst. 1 zákona 592/1992 nesmějí být měněny. Jinými slovy, tento projekt nezasahuje do změny zákona o dani z příjmů, přesto však počítá se změnami, které jsou obsaženy ve věcném záměru. 1 Záměrně nepíšeme o odvodech zaměstnance a zaměstnavatele, protože cílem projektu je právě přesun všech odvodů na zaměstnance. [Sjednocení odvodov] Strana 2

3 Druhým krokem je jednorázové zvýšení hrubé mzdy zaměstnance o odvody, které platí zaměstnavatel, a to z toho důvodu, aby po přesunutí celé odvodové povinnosti neklesly čisté příjmy zaměstnance. Proto je nevyhnutné dát do přechodných ustanovení zákoníku práce povinnost zaměstnavatele k zvýšit všechny složky (dnešní hrubé) mzdy uvedené v platných pracovních smlouvách k , které jsou předmětem 5 zákona o sociálním pojištění, o 33,1 %, maximálně však úhrnně na zaměstnance o Kč 2 na měsíční nebo o Kč na roční bázi. Zároveň je nutné zvýšit minimální mzdu pro rok 2010 o 33,1 % kromě běžného zvýšení. Aktuálně platné nařízení vlády 567/2006 Sb. stanovuje minimální mzdu na Kč na měsíc nebo na 48,10 Kč na hodinu. Tyto sazby je nutno k zvýšit kromě případného běžného zvýšení o dalších 33,1 %. Pro sjednocení základu daní a odvodů, tedy i sjednocení základu odvodů do sociální pojišťovny a zdravotní pojišťovny, je nutné, aby zaměstnanci byli posuzování stejně. Podle přílohy č. 1 je vidět, že čtyři druhy osob nemají stejný statut ve zdravotním a sociálním pojištění, a aby se předešlo různým komplikacím a hraničním případům, měl by být statut zaměstnance v každém zákoně stejný. Konkrétně to znamená, že: 1. společníci a jednatelé společností s ručením omezeným a komanditisté komanditních společností s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny 2. likvidátoři s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny 3. členové statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob s příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny 4. osoby s odměnami za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny jsou podle zákona o daních z příjmů a podle zákona o zdravotním pojištění zaměstnanci, ale podle zákona o sociálním pojištění ne. Navíc, v očekávaných změnách ve zdravotním pojištění pro rok 2009 je několik dalších definic zaměstnance odlišných od definic v zákoně 589/1992. Protože novela zákona o zdravotním pojištění není momentálně schválena a není tedy známo její definitivní znění, v tomto projektu se s ní neuvažuje. Problémem budou zaměstnanci pracující v zahraničí, za něž odvádějí pojistné do České republiky zahraniční zaměstnavatelé. Ty nebude možné legislativní úpravou donutit zvýšit mzdy o současné odvody zaměstnavatele. Podle informace České správy sociálního zabezpečení je k takových zaměstnanců, za něž odvádí pojistné 539 zahraničních zaměstnavatelů, Odhad Ministerstva financí průměrné hrubé mzdy pro rok 2010 je Kč, 33,1 % z této sumy je Kč a čtyřnásobek Kč (měsíční báze), resp Kč (roční báze). [Sjednocení odvodov] Strana 3

4 Konstatuje se, že druhy příjmů sjednoceny jsou, to znamená, že ty příjmy, které jsou předmětem sociálního pojištění, jsou i předmětem zdravotního pojištění a naopak, viz přílohu č. 2. Třetím krokem je úprava vyměřovacích základů a sazeb zaměstnavatele a zaměstnance a OSVČ. Zaměstnanci a zaměstnavatelé Minimální vyměřovací základ je stanoven zákonem 592/1992 o zdravotním pojištění ve výši minimální mzdy ( 3 odst. 6), zákon 589/1992 o sociálním pojištění nestanovuje explicitně minimální vyměřovací základ zaměstnance. Maximální vyměřovací základ je 48násobkem průměrné měsíční mzdy ( 15a odst. 1 z. 589/1992 a 3 odst. 15 z. 592/1992). Průměrná měsíční mzda se určí jako součin průměrné mzdy z období před dvěma lety a "přepočítacího koeficientu". Toto ustanovení není nutné měnit, protože průměrná mzda po roce 2010 už bude zvýšena o odvody zaměstnavatele a maximální vyměřovací základ tedy rovněž. Je však potřebné přechodné zplnomocňující ustanovení v 17 odst. 4 zákona 155/1995, na základě něhož MPSV pro rok 2010 jednorázově zvýší přepočítací koeficient o 33,1 %. Na tento "přepočítací koeficient" se odvolává zákon 589/1992 ( 14 odst. 2) i zákon 592/1992 ( 3 odst. 15). rok průměrná mzda z roku odvody zaměstnavatele přepočítací koeficient výška koeficientu bez * (1 6/2008) / (1 6/2007) běžná bez * (1 6/2009) / (1 6/2008) běžná bez * (1 6/2010) / (1 6/2009) vysoká včetně * (1 6/2011) /(1 6/20010) běžná Z uvedené tabulky je vidět následující: V roce 2009 je výpočet průměrné mzdy správný. V roce 2011 je správný též z toho důvodu, že průměrná mzda sice ještě neobsahuje odvody zaměstnavatele, ale čitatel koeficientu je obsahuje a jmenovatel ne, což znamená, že koeficient je "vysoký". Naopak, v roce 2012 je koeficient "nízký", zato průměrná mzda je "vysoká" (tedy včetně bývalých odvodů zaměstnavatele). Zůstává rok 2010 (vyznačený červeným), pro který je nutné zvýšit "přepočítací koeficient" o 33,1 %. U zaměstnavatele je to zrušení povinnosti platit odvody, to znamená zrušení 3 písm. a) a b) a 7 písm. a) zákona 589/1992 o sociálním pojištění a 4 písm. b) a 9 odst. 2 a 3 zákona 48/ odst. 1 zákona 592/1992 Zaměstnavatel odvádí část pojistného, které je povinen hradit za své zaměstnance.^19) Současně odvádí i část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec, srážkou z jeho mzdy nebo platu, a to i bez souhlasu zaměstnance. [Sjednocení odvodov] Strana 4

5 se změní na následující znění: Zaměstnavatel odvádí pojistné, které je povinen hradit zaměstnanec, srážkou z jeho mzdy nebo platu, a to i bez souhlasu zaměstnance. V 8 odst. 1 zákona 589/1992 je nutní vyhodit spojku "i". V 21 odst. 2 zákona 589/1992 je nutné snížit přirážku k pojistnému z 5% na 3,5% U zaměstnance je to úprava sazeb z důvodů: - nového vyměřovacího základu (superhrubá mzda 3 ) - přesunu odvodů zaměstnavatele na zaměstnance Odvody zaměstnavatele jsou dnes: - nemocenské pojištění 1,4 % (od , do té doby 3,3 %) - důchodové pojištění 21,5 % - státní politika zaměstnanosti 1,2 % - zdravotní pojištění 9,0 % Celkem: 33,1 % (35,0 %) Odvody zaměstnance jsou dnes: - nemocenské pojištění 1,0% (od , do té doby 1,1%) - důchodové pojištění 6,5% - státní politika zaměstnanosti 0,4% - zdravotní pojištění 4,5% Celkem: 12,4% (12,5%) Nová výška sazeb se přepočítá vzorcem: odvod zaměstnavatele v roce odvod zaměstnance v roce všechny odvody zaměstnavatele v roce 2009 (33,1 %) Podle uvedeného přepočtu odvody zaměstnance od budou: zaokrouhleno - nemocenské pojištění 1,803 % 1,8 % - důchodové pojištění 21,037 % 21,0 % - státní politika zaměstnanosti 1,202 % 1,2 % - zdravotní pojištění 10,143 % 10,1 % Celkem: 34,185 % 34,1 % 3 Poprvé je tento termín použit v nálezu Ústavního soudu, krátké shrnutí je předmětem přílohy č. 3. [Sjednocení odvodov] Strana 5

6 OSVČ OSVČ dnes platí stejné procentuální sazby odvodů jako zaměstnanci a zaměstnavatelé dohromady, to je celkově 47,5 %. Tato celková sazba obsahuje i odvody na nemocenské pojištění, které od budou pro OSVČ podle 145b odst. 1 zákona 187/2006 dobrovolné. Protože OSVČ neznají pojem hrubá mzda 4, stanovil zákonodárce jako vyměřovací základ polovinu příjmů. Povinné odvody OSVČ dnes činí: - nemocenské pojištění 0,0 % (od , do té doby 4,4 %) - důchodové pojištění 28,0 % - státní politika zaměstnanosti 1,6 % - zdravotní pojištění 13,5 % Celkem: 43,1 % (47,5 %) Celková sazba povinných odvodů klesne na 32,3 %, aby byla totožná s novou sazbou, kterou budou platit zaměstnanci (34,1 % 1,8 % nemocenské = 32,3 %). V této sazbě nejsou obsaženy odvody na dobrovolné nemocenské pojištění. Nové sazby odvodů pro OSVČ, totožné se sazbami pro zaměstnance, jsou: - důchodové pojištění 21,0 % - státní politika zaměstnanosti 1,2 % - zdravotní pojištění 10,1 % Celkem: 32,3% - dobrovolné nemocenské pojištění 3,3 % Z důvodu snížení sazby stoupne vyměřovací základ tak, aby absolutní suma v Kč byla stejná. Základ se zvýší tím způsobem, že se zvýší procento, kterým se přepočítají příjmy OSVČ na vyměřovací základ. Kvůli zaokrouhlení sazeb zaměstnance není možné stanovit exaktní procento. Jako vyměřovací základ navrhujeme 2/3 příjmů z podnikání namísto dosavadní poloviny. Minimální a maximální vyměřovací základ pro OSVČ nevyžaduje žádné změny. To znamená, že minimální vyměřovací základ zůstane ve výši 25 % (resp. 10 % u vedlejší činnosti) průměrné mzdy předešlého roku pro sociální pojištění ( 14 odst. 6 zákona 589/1992) a ve výši 50 % pro zdravotní pojištění ( 3a odst. 2 zákona 592/1992). Maximální základ zůstane ve výši 48násobku průměrné mzdy ( 15a odst. 1 zákona 589/1992 a v 3a odst. 2). Přechodné období je ošetřeno přechodným obdobím u zaměstnanců. 4 Hrubá mzdy je i v případě zaměstnanců jen "odvodová fikce", protože neříká nic o tom, jaké náklady má zaměstnavatel a ani jaký čistý příjem má zaměstnanec. Je to len arbitrární veličina definovaná poměrem odvodů zaměstnance a zaměstnavatele. [Sjednocení odvodov] Strana 6

7 Nemocenské pojištění, které je od dobrovolné, se bude platit ve výši 3,3 % z vyměřovacího základu (to je 2/3 příjmů ze "samostatné výdělečné činnosti"). Tabulka s výpočty odvodů OSVČ tvoří přílohu č. 4. Čtvrtým krokem je úprava sazeb a v přechodném období aj úprava redukčních hranic a denního vyměřovacího základu v nemocenském pojištění. Tato úprava je nutná z toho důvodu, že denní dávky v nemocenském pojištění se dnes stanovují jako procento z hrubé mzdy, a protože hrubá mzda stoupne (o odvody zaměstnavatele), je nutné snížit procento tak, aby se absolutní suma v Kč nezměnila. Totéž platí i pro redukční hranice a denní vyměřovací základ v přechodném období. Současný stav je: Denní vyměřovací základ ( 18 až 20 zákona 187/2006), dále jen DVZ, je dán jako úhrn vyměřovacích základů na pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce rozhodujícího období, vydělený počtem kalendářních dnů rozhodujícího období. Z počtu dní se přitom odpočítají vyloučené dny. Do úhrnu vyměřovacích základů se započítají i vyměřovací základy, z nichž se neodvedlo pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu (daného jako 48násobek průměrné mzdy). Úprava DVZ ( 21 zákona 187/2006) o DVZ se pro výpočet nemocenského a ošetřovného upraví tak, že: do sumy první redukční hranice (RH) se započítá 90 %, ze sumy od první RH do druhé RH se započítá 60 %, ze sumy od druhé RH do třetí RH se započítá 30 %, ze sumy nad třetí RH se nezapočítá nic. o DVZ se pro výpočet peněžní pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství upraví tak, že: do sumy první redukční hranice (RH) se započítá 100 %, ze sumy od první RH do druhé RH se započítá 60 %, ze sumy od druhé RH do třetí RH se započítá 30 %, ze sumy nad třetí RH se nezapočítá nic. Redukční hranice ( 22 zákona 187/2006). Smyslem RH je do výpočtu nemocenských dávek aplikovat princip solidarity. Nemocenské dávky zaměstnanců s příjmem do výšky průměrné mzdy se vypočítávají z 90 % (nemocenské a ošetřovné) nebo 100 % (peněžní pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) příjmu. Nemocenské dávky zaměstnanců s příjmem vyšším než průměrná mzda se vypočítávají z příjmu redukovaného tak, že z části příjmu nad průměrnou mzdou se započítává s narůstajícím příjmem jen 60 %, 30 % nebo nic. [Sjednocení odvodov] Strana 7

8 První RH je stanovena jako průměrná denní mzda zaměstnance (z předešlého roku). Druhá RH je stanovena jako 1,5násobek průměrné denní mzdy zaměstnance. Třetí RH je stanovena jako 3násobek průměrné denní mzdy zaměstnance. V roce 2009 je první RH 786 Kč, druhá RH je 1178 Kč a třetí RH je 2356 Kč (Sdělení 396/2008). Výška dávek o Nemocenské ( 29) za kalendářní den je: 60 % DVZ do 30. kalendářního dne, 66 % DVZ od 31. kalendářního dne, 72 % DVZ od 61. kalendářního dne, 100 % DVZ po celou dobu ve speciálních případech. o Peněžní pomoc v mateřství ( 37) je 70 % DVZ za kalendářní den. o Ošetřovné ( 41) je 60 % za kalendářní den. o Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství ( 44 zákona 187/2006) je rozdíl mezi DVZ zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrným denním příjmem zaměstnankyně po převedení na jinou práci. Navrhované změny jsou: Aby zůstaly denní dávky v absolutních sumách v Kč stejné, je nutné (z důvodu nárůstu průměrné mzdy o 33,1 %) snížit sazby dávek. Vyměřovací základy není nutné měnit, nutné je jen zohlednit přechodná období: o DVZ zaměstnance a OSVČ Podle 18 odst. 1 zákona 187/2006 se DVZ určuje na základě tzv. "rozhodného období". Podle 18 odst. 3 je rozhodným obdobím období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak. Při výpočtu DVZ se v přechodném období po zavedení superhrubé mzdy za kalendářní měsíce před zavedením superhrubé mzdy do úhrnu vyměřovacích základů započítají vyměřovací základy zvýšené koeficientem 1,331 a za kalendářní měsíce po zavedení superhrubé mzdy se do úhrnu vyměřovacích základů započítají vyměřovací základy. o DVZ pěstouna Zákon zvlášť stanovuje DVZ pěstouna v 19 odst. 11, a to jako jednu třicetinu sumy odměny za předcházející kalendářní měsíc. DVZ pěstouna v přechodném období, a to v prvním kalendářním měsíci po zavedení superhrubé mzdy, bude proto stanoven jako jedna třicetina sumy odměny za předcházející kalendářní měsíc, násobená koeficientem 1,331. V dalších kalendářních měsících už DVZ pěstouna bude dán jako jedna třicetina sumy odměny za předcházející kalendářní měsíc. [Sjednocení odvodov] Strana 8

9 o Redukční hranice jsou definované v násobcích průměrné mzdy za předešlý rok. Protože průměrná mzda stoupne, není nutné ani redukční hranice upravovat. Přechodné období je zohledněno též z toho důvodu, že redukční hranice jsou navázány na přepočítací koeficient", který bude pro rok 2010 zvýšen o 33,1 %. o Sazby dávek musejí být sníženy z toho důvodu, že dávky jsou netto platby, ale jsou navázány na hrubé (po novém na superhrubé) příjmy. Je proto nutné sazby dávek snížit o faktor 1,331: Nemocenské ( 29) za kalendářní den je: 45 % DVZ do 30. kalendářního dne, 50 % DVZ od 31. kalendářního dne, 54 % DVZ od 61. kalendářního dne, 75 % DVZ po celou dobu ve speciálních případech. Peněžní pomoc v mateřství ( 37) je 53 % DVZ za kalendářní den. Ošetřovné ( 41) je 45 % za kalendářní den. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství ( 44 zákona 187/2006) je 75 % rozdílu mezi DVZ zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrným denním příjmem zaměstnankyně po převedení na jinou práci. [Sjednocení odvodov] Strana 9

10 Pátým krokem jsou změny v důchodovém pojištění. Tak jako v nemocenském pojištění bude nutné upravit redukční hranice, výšku procentních výměr a zohlednit přechodné období. Současný stav je: Důchod se počítá z výpočetního základu (VZ, 15 zákona 155/1995), což je redukovaný osobní vyměřovací základ, který se počítá z osobního vyměřovacího základu (OVZ) následovně: o do sumy Kč se zohledňuje 100 % OVZ, o ze sumy nad Kč do sumy Kč se zohledňuje 30 % OVZ, o ze sumy nad Kč se zohledňuje 10 % OVZ. Osobní vyměřovací základ (OVZ, 16 zákona 155/1995) se počítá podle následujícího vzorce: Vyjádřeno slovy, OVZ je součet vyměřovacích základů pojištěnce (které se za každý rok zvlášť vynásobí příslušným koeficientem, aby byly meziročně srovnatelné) vydělený počtem pracovních dní a vynásobený číslem 30,4167 (to proto, aby se z denního základu stal základ měsíční). V příloze číslo 5 je uveden konkrétní příklad. Navrhované změny jsou: Z důvodu nárůstu hrubé mzdy o odvody zaměstnavatele se ve stejném poměru zvýší i výpočetní základ, a proto je nutné snížit procentní výměru v zákoně 155/1995, a to o v 34 odst. 1 a 2 z 1,5 % na 1,13 %, respektive zaokrouhlit na 1,1 %, o v 35 odst. 1 z 1,3 % na 0,98 %, respektive zaokrouhlit na 1,0 %, o v 36 odst. 1 z 0,9 % na 0,68 %, respektive zaokrouhlit na 0,7 %, o v 41 odst. 2 z 1,5 % na 1,13 %, respektive zaokrouhlit na 1,1 %, o v 42 odst. 2 ze 45 % na 33,8 %, respektive zaokrouhlit na 34 %, o v 45 odst. 2 z 0,75 % na 0,56 %, respektive zaokrouhlit na 0,6 %. Z důvodu zvýšení výpočetního základu je nutné zvýšit i redukční hranice uvedené v 15 zákona 155/1995, a to kromě běžného zvýšení o dalších 33,1 %. Redukční hranice pro rok 2009 jsou stanoveny na Kč a Kč a mimořádné zvýšení bude nutné pro rok Potom se redukční hranice budou zvyšovat opět jako dosud. Příklad: V případě, že běžné zvýšení redukčních hranic by pro rok 2010 bylo 6 %, první redukční hranice by byla * 1,06 * 1,331 = Kč a druhá * 1,06 * 1,331 = Kč (sumy jsou zaokrouhleny na celé stokoruny). [Sjednocení odvodov] Strana 10

11 Nejsou potřebná žádná nová přechodná ustanovení. Přechodné ustanovení uvedené v kroku 3 maximální vyměřovací základ, které pro rok 2010 jednorázově zvyšuje přepočítací koeficient o 33,1 %, je v plném souladu s výpočtem důchodů. V 10 odst. 2 je nutné snížit rozhodnou částku z 2,4násobku částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu na 1,8násobek té samí částky. Šestým krokem jsou změny v ostatních českých právních normách. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí na své internetové stránce (www.mpsv.cz) přehled platných právních předpisů v rámci věcné působnosti MPSV, který je rozdělen na tři skupiny: o Sociální legislativa o Pracovněprávní legislativa o Mzdová legislativa Celkem 82 předpisů 61 předpisů 15 předpisů 158 předpisů Z těchto 158 předpisů obsahuje 81 některá z relevantních hesel. Relevantní hesla jsou "mzda", "výdělek", vyměřovací základ", "výpočetní základ", "plat" a v určitých případech "Kč" a "%". Relevantní hesla jsou aj "služební příjem" a "odměna". Kromě toho bylo identifikováno dalších 113 předpisů, které obsahují některá z relevantních hesel. Ze 194 předpisů obsahujících relevantní hesla ( ) zůstává 136 předpisů beze změn, ve 48 předpisech jsou změny nutné a 10 předpisů ruší zákon 187/2006 (v seznamu jsou však uvedeny z toho důvodu, že je uvádí MPSV). Změny jsou uvedeny v příloze č. 6. Kromě změn uvedených v konkrétních předpisech bude nutné vydat předpisy zohledňující přechodné období. Jsou to: Sdělení o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000, které je platné vždy na jeden rok od do Momentálně je platné Sdělení 102/2008, které platí do Nejbližší takové Sdělení bude muset být vydáno pro období od do , v němž bude rozhodná částka na úrovni měsíční průměrné mzdy v roce 2008, a na období od do , v němž bude rozhodná částka na úrovni průměrné mzdy za rok 2008 zvýšené o 33,1 %. V dalším Sdělení o rozhodné částce platném od do bude rozhodná částka ve výši průměrné mzdy za rok 2009 zvýšené o 33,1 %. Pro tyto dvě změny bude zřejmě nutné i zplnomocňující ustanovení v 5 odst. 2 zákona 118/2000. [Sjednocení odvodov] Strana 11

12 Nařízení vlády o výši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu podle 17 odst. 2 a 4 a 107 odst. 2 zákona č. 155/1995, které je platné vždy jeden rok od do Pro rok 2009 je platné Nařízení 365/2008, které platí do Nejbližší takové nařízení musí obsahovat koeficient vypočítaný podle existujících předpisů a mimořádně zvýšený o 33,1 %. Pro tuto změnu bude zřejmě nutné i zplnomocňující ustanovení v 17 odst. 4 zákona 155/1995 Sedmým krokem jsou platné mezinárodní dohody, které uzavřela Česká republika. Celkem jsme identifikovali 69 Umluv MOP ratifikovaných Českou republikou, z kterých 5 považujeme za relevantní a 28 Mezinárodních smluv, z kterých považujeme za relevantní jednu: M43, strana 14 Podle šesté zprávy České republiky o plnění evropského zákoníku sociálního zabezpečení dosáhly výdaje na přídavky na dítě v rámci státní sociální podpory za rok 2007 sumu 10,2 mld. Kč. Požadované výdaje na rodinné dávky podle čl. 44 byly: (hrubá mzda nekvalifikovaného dělníka) * 0,015 (1,5 % mzdy) * 12 (měsíce) * 2 394,1 (tis. dětí) = 6,88 mld. Kč Zvýšením mzdy o 33,1% by se požadované výdaje zvýšily na: 6,88 mld. Kč x 1,331 = 9,16 mld. Kč Požadavek čl. 44 Úmluvy o minimální normě sociálního zabezpečení by tak byl splněn. M44, strana 14 Podle čl. 29 Úmluvy o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách výše peněžitých dávek vyplácených podle článku 10, článku 17 a článku 23 bude přezkoumána, změní li se podstatně všeobecná úroveň výdělků nebo životní náklady. Zvýšením mzdy o 33,1 %, sjednocením vyměřovacího základu a přenesením odvodů na zaměstnance se čisté příjmy nezmění. M45, strana 8,9 Vzhledem k tomu, že v ČR sociální dávky nepodléhají dani (s výjimkou částek důchodů přesahujících Kč za rok, které jsou zahrnovány do základu daně z příjmu) a neodvádí se z nich pojistné na zdravotní ani sociální pojištění, je možné počítat podíly dávek k čisté mzdě. Čistá mzda se nezmění, proto ustanovení čl. 22 a 23 Úmluvy o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci budou splněna. [Sjednocení odvodov] Strana 12

13 M57, strana 25 a M60, strana 13 Pohřebné je od stanoveno pevnou částkou 5000 Kč, příjem rodiny se netestuje. Změnou superhrubé mzdy se tato výška nezmění. M77, strana 19 Zvýšení mzdy o 33,1 %, sjednocení vyměřovacího základu se nedotkne Úmluvy mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ani Dohody o používání Úmluvy mezi Československou a Polskou republikou o sociálním pojištění. Přehled mezinárodních smluv je uveden v příloze č. 7 [Sjednocení odvodov] Strana 13

14 Informace pro pana ministra o jednání s MF o připomínkách k věcnému záměru zákona o daních z příjmů, zejména o tzv. superhrubé mzdě MF předložilo v říjnu t. r. do připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona o daních z příjmů. Navrhuje, aby současný systém superhrubé mzdy (k hrubému příjmu zaměstnance se pouze pro účely zdanění připočte pojistné placené zaměstnavatelem z příjmu zaměstnance) byl nahrazen novou výší hrubé mzdy tak, že 1. zaměstnavatel by současnou výši hrubé mzdy vyplácenou zaměstnanci navýšil o odvody pojistného, které zaměstnavatel doposud odvádí - pro účely zdanění příjmu zaměstnance by se tak již nemusel stanovovat fiktivní příjem, 2. pojistné na sociální a zdravotní pojištění by platil již pouze zaměstnanec. MPSV uplatnilo k tomuto návrhu zásadní připomínky. Proto se dne z podnětu náměstka Mgr. Chrenka konalo u VŘ Mgr. Krále jednání. MPSV uvedlo při jednání zejména následující důvody pro nesouhlas se záměrem MF : Z hlediska odvodu pojistného by bylo sice odváděno pojistné ve stejné výši jako dosud a pojistné by nadále srážel a odváděl zaměstnavatel, nicméně pro výpočet dávek důchodového a nemocenského pojištění by vyměřovacím základem musela být dosavadní výše hrubé mzdy a tudíž by nová výše hrubé mzdy musela být odkoeficientována. Jediný efekt by tak byl, že by musel být používán koeficient nikoliv jako dosud pro daňové účely, ale v nové úpravě pro účely sociálního pojištění. Tak například, činí li dnes hrubý příjem Kč, je z této částky odvedeno pojistné. Po zvýšení bude hrubý příjem činit například Kč, ale z této částky bude odvedeno pojistné ve stejné výši jako z Kč. Pro důchod musí být započtena v obou případech částka Kč, pokud má odpovídat placenému pojistnému. Doplnění Sulík: Tento argument není technicky správný. Důchody se upraví pomocí výšky koeficientu a po změně bude pro důchod započítána suma Kč. Stejně tak se automaticky o 33,1 % (o odvody zaměstnavatele) zvýší vyměřovací základy pojištěnce za všechna léta (30 let zpětně). Dojde tedy k nivelizaci všech let, avšak už na úrovni zvýšené o dnešní odvody zaměstnavatele, což způsobí příslušný nárůst výpočetního základu. Toto zvýšení výpočetního základu se vykompenzuje snížením procenta výpočtu důchodu (z 1,5 % na 1,13 % v 34 odst. 1 a 2 zákona 155/1995). Byl by narušen jeden ze základních principů sociálního pojištění, že vyměřovací základ pro pojistné a pro dávky je v zásadě shodný (na tom nic nemění skutečnost, že v českém systému důchodového i nemocenského pojištění jsou průměrné vyměřovací základy zjištěné za rozhodné období v nemocenském za 12 kalendářních měsíců a v důchodech za 30 let redukovány koeficienty stanovenými v zákoně). [Sjednocení odvodov] Strana 14

15 Doplnění Sulík: Tento argument není technicky správný. Navrhujeme změnu sazeb dávek a nový vyměřovací základ se bude používat i pro pojistné i pro dávky. V důchodech se v rozhodnému období zohledňují vyměřovací základy za řadu let (prozatím cílově za 30 let). Pokud by např. od roku 2010 byly výdělky koeficientovány, byl by již dnes velmi složitý systém ještě složitější. Doplnění Sulík: Tento argument není technicky správný. "Koeficientovat" se musí pouze jeden rok, a to v roce realizace. Koeficient je podíl průměrné mzdy za prvních šest měsíců minulého a předminulého roku. To znamená, že například v roce 2010 se koeficient rovná podílu průměrné mzdy za měsíc roku 2009 a 2008, a tento by se jednorázově zvýšil o 33,1 %. Změny, které by bylo třeba provést v dávkovém systému, by byly velmi rozsáhlé jak z hlediska legislativního, tak technického. Doplnění Sulík: Jednoduchá změna to není, to je pravda, ale všechny nutné změny jsou v projektu sepsány. V zahraničí se nepodařilo najít obdobnou úpravu, snad jen zčásti v Bulharsku. Doplnění Sulík: Ano, to je fakt, pozři aj přílohu č. 8 přehled krajin OECD, ale určitě ne argument proti sjednocení vyměřovacích základů. Na tuto problematiku byl vypsán MPSV projekt výzkumu, který řeší Ing. Sulík. Lhůta pro dokončení projektu je Výsledky řešení budou moci být využity ještě v rámci přípravy paragrafového znění zákona o daních z příjmů. Jestliže zaměstnanci bude sráženo pojistné z určité výše příjmu, bude se obtížně zdůvodňovat, proč se mu důchod počítá z mnohem nižšího příjmu, než z kterého platí pojistné. Nelze ani vyloučit, že by v případě stížnosti nedospěl Ústavní soud k závěru, že takový postup je neústavní (po zkušenosti s ÚS u karenční doby u nemocenského). Změny by tak nemusely být příznivě přijaty veřejností. Doplnění Sulík: Tento argument není technicky správný. Odvody i důchod se budou počítat ze stejného příjmu. K věcnému záměru přišlo velmi mnoho připomínek. Jejich vypořádání a zpracování si vyžádá několik týdnů. Doplnění Sulík: Ano, vyžádá. Koneckonců jde o rozsáhlou změnu. V ČSSZ se značně zkomplikuje programové zajištění výpočtu důchodu zavedením přepočítávajícího koeficientu. Doplnění Sulík: Tento argument není technicky správný. Systém se mírně zkomplikuje v roce přechodu, v ostatních letech zůstává nezměněný, pouze odvody a zároveň důchody se počítají z vyššího příjmu. [Sjednocení odvodov] Strana 15

16 Musela by se samostatně řešit problematika u OSVČ, neboť této skupiny se zavedení superhrubé mzdy nebude týkat (a tedy ani přepočítací koeficient). Musel by se rozlišovat započitatelný příjem zaměstnance, OSVČ a osoby dobrovolně důchodově pojištěné. Doplnění Sulík: Ano, pro OSVČ platí jiná pravidla, ale všechny potřebné změny jsou v projektu popsány. Všechny hranice odvozované od průměrné mzdy by musely být stanovovány jak s ohledem na statisticky vykazovanou hrubou mzdu, tak i na hrubou mzdu, z níž se bude vycházet v důchodovém pojištění. Doplnění Sulík: Ano, to je pravda, ale všechny potřebné změny jsou v projektu popsány. Závěr : Po vyslechnutí důvodů pro negativní stanovisko MPSV a vzhledem k tomu, že politické rozhodnutí o převodu plateb pojistného ze zaměstnavatele na zaměstnance nebylo učiněno, bylo dohodnuto, že NM MF navrhne ministru financí, aby dříve než bude ustavena společná pracovní skupina MF a MPSV a než by MPSV zahájilo rozsáhlé práce na změnách dávkových systémů, byl záměr projednán buďto na schůzce ministrů MF a MPSV, anebo ještě lépe na PEM. 24. října 2008 Zapsala: Ing. Ženíšková, VO 242 Schválil : Mgr. J. Král, VŘ 2 [Sjednocení odvodov] Strana 16

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 METIS Praha, spol. s r.o. 27.1.2012 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Sociální pojištění od 1. 1. 2009

Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby... 2 2. Zaměstnanci - sazby... 2 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. 1. 2009... 2 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem... 3

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Mzdová soustava, odměňování pracovníků

Mzdová soustava, odměňování pracovníků Mzdová soustava, odměňování pracovníků Odměňování pracovníků představuje odměnu za vykonanou práci. Je upraveno především v zákoníku práce. (www.zakonycr.cz/úplná znění vybraných zákonů/zakonik práce)

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění Vysvětlivky 2012.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1. 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2.

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012

NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012 NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012 Změny dané novelami zákonů a dalších právních předpisů 1. Formulační změny

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura daň 15% ze superhrubé 4422 daň po odečtu 2 352 odvody ZC (6,5+4,5=11% z hrubé) 2 420 čistá měsíční mzda 17 228 29 480 22 000 hrubá 29 480 21 015 29 480 26 192 7480 odvody ZL (25 + 9 = 34% z hrubé) za rok

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE 6. aktualizované vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 1. 2015 Str. 14 Bod 3 v kapitole 4 zní: státní zaměstnanci podle zákona o státní službě. Str. 20 Ve druhém

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013.

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013. Otázka: Sociální pojištění Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas K čemu slouží Zkráceně sociální pojištění, či přesněji pojistné na důchodové zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody Dne 21.6.2011 byl schválen zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Více

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více