Vzdělávací institut Středočeského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací institut Středočeského kraje"

Transkript

1

2 Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let uplynulých, a to nejenom kvůli dvanáctkové či třináctkové symbolice těch dvou posledních. Alespoň to říkají optimisté. Já se mezi ně počítám a věřím, že Vy všichni alespoň trochu také. Čeká nás mnoho nového. Nová vláda, noví ministři, nové záměry, nové nápady, nové změny v legislativě včetně tak častých a oblíbených změn měnících změny nedávné. Hlavně však je zde nový rok 2014, rok bez velké symboliky, rok, který bude opět pracovní a plný nadějí, že se práce bude dařit. Třeba konečně nastane onen pověstný a tak očekávaný klid na práci. Často vlastně ani nic jiného nepotřebujeme. Aktuální programová nabídka dalšího vzdělávání našeho Institutu ve všech třech hlavních segmentech činnosti, tj. dalším vzdělávání úředníků a zaměstnanců ve veřejné správě, pedagogických pracovníků a pracovníků v sociálních službách, je jako tradičně založena na potřebách klientů vyjádřených ve zpětných vazbách od jednotlivců a institucí. Obsahuje řadu aktivit projektových i aktivit vytvořených metodiky na základě analytické a vývojové činnosti. Věřím, že všichni najdete témata, která Vás zaujmou a jejichž absolvování bude přínosem pro Váš profesionální i osobní rozvoj. Na internetových stránkách Institutu naleznete všechny potřebné aktuální informace o vzdělávací nabídce, o dění v Institutu, o spolupráci s našimi partnery a řadu dalších zajímavých informací. V roce 2014 budeme pokračovat nejen v nabídce otevřených kurzů a dalších vzdělávacích aktivit, ale také v případě Vašeho zájmu v přípravě a realizaci kurzů na zakázku přímo u Vás ve Vašich úřadech. Vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se na další spolupráci a přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Mgr. Jiří Holý ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje 3

3 Obsah Obsah Úvod... 2 Obsah... 4 Jak pracovat s katalogem... 6 Termínový kalendář vzdělávacích kurzů na 1. pololetí vzdělávacích kurzů na 1. pololetí PV - Evidence obyvatel, matriky, doklady, státní občanství Agenda matrik v návaznosti na nový občanský zákoník (včetně novely zákona o matrikách!) Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel PV - Finance, rozpočet, hospodaření Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy (včetně plán. legisl. změn pro rok 2014) Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv PV Legislativa nový občanský zákoník Právní vztahy k nemovitostem podle nového občanského zákoníku Nájem bytů a nebytových prostor podle nového občanského zákoníku Nový občanský zákoník Fyzické a právnické osoby Nový občanský zákoník a katastr nemovitostí Vlastnictví bytů a nebytových prostor dle nového občanského zákoníku Nový občanský zákoník první poznatky z praxe PV - Personalistika, lidské zdroje Pracovněprávní vztahy ve vazbě na nový občanský zákoník PV - Psychosociální dovednosti, komunikace, prezentace Neverbální komunikace - řeč těla Úspěšné vyjednávání I Úspěšné vyjednávání II Jak zvládnout konflikt s občanem při úředním jednání Pozitivní myšlení jako nástroj ke zkvalitnění profesního a osobního života Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření Prezentační dovednosti (3-denní kurz) Asertivní komunikace Úřední korespondence formální úprava a pravopis (včetně aktuální novelizace Normy č a změny pravidel českého pravopisu v návaznosti na nový občanský zákoník!) PV - Sociální oblast, sociální péče, ochrana dětí Opatrovnictví (svéprávnost, opatrovnictví a veřejný opatrovník od roku 2014) Příspěvek na péči Příspěvky a výhody pro osoby se zdravotním postižením PV - Správní řád Správní řád v praxi územních samospráv PV - Stavebnictví, územní plánování Aplikace stavebního zákona územní rozhodování (včetně aktuálních změn) Aplikace stavebního zákona na úseku stavebního řádu (včetně aktuálních změn) PV - Školství Kompetence územních samosprávných celků k jimi zřizovaným školám a školským zařízením (včetně aktuálních změn)

4 Obsah 32 PV - Veřejná správa Jak úspěšně řešit petice a stížnosti na úřadě PV - Veřejné zakázky Veřejné zakázky v praxi územních samospráv (zaměřeno na legislativní změny, (kurz není určen úplným začátečníkům) PV - Vidimace a legalizace Vidimace a legalizace VV - Vstupní vzdělávání Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (kombinovaný kurz) Realizace vzdělávacích kurzů na zakázku Závazná přihláška na vzdělávací kurz

5 Jak pracovat s katalogem Jak pracovat s katalogem Uspořádání katalogu Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání vzdělávacích kurzů je katalog členěn podle tematických oblastí, u každého kurzu je uváděno místo a čas konání a číselný kód kurzu. Na začátek katalogu byl zařazen stručný přehled všech vzdělávacích kurzů, uspořádaný do termínového kalendáře. Přihlášky a podmínky pro přihlašování K přihlášení doporučujeme využít elektronickou on-line přihlášku, kterou naleznete na našich internetových stránkách u popisu každého vzdělávacího kurzu. Můžete se též přihlásit zasláním hromadné nebo individuální přihlášky, kterou najdete na konci katalogu. Přihlášku zašlete em na nebo poštou na adresu Zborovská 11, Praha 5. Na přihláškách uvádějte číselný kód kurzu, uvedený u místa konání, a všechny požadované údaje, které jsou nutné pro vydání osvědčení a pro fakturaci. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu naší organizace a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Včasné zaslání přihlášek (alespoň týden před konáním kurzu) má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení kurzu. Pozvánky a informace o vzdělávacím kurzu budou přihlášeným účastníkům zaslány em týden před jeho konáním, případně jim bude zaslána informace o jeho zrušení. Pro dobré fungování této služby Vás prosíme o včasné oznámení jakékoli změny v ových adresách úřadů i jednotlivců. Účastnické poplatky a způsob úhrady U každého kurzu jsou uváděny účastnické poplatky. Platba probíhá bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) s rozpisem účasti na jednotlivých kurzech; faktura je vystavována až po uskutečnění akce. U vybraných dlouhodobých kurzů je požadována platba předem. Stornovací podmínky Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací kurzy jsou závazné. Omluvit neúčast je možno pouze písemně ( em), a to do 5 dnů před konáním akce; u většiny kurzů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka. V případě omluvení po tomto termínu může být účtován stornovací poplatek ve výši 40% účastnického poplatku. Při předem písemně ( em) neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku. Doklad o účasti na vzdělávacím kurzu Dokladem o účasti je osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. 6

6 Termínový kalendář Termínový kalendář vzdělávacích kurzů na 1. pololetí

7 Termínový kalendář Termín Název kurzu Kód akce Místo konání Právní vztahy k nemovitostem podle nového občanského zákoníku Nájem bytů a nebytových prostor podle nového občanského zákoníku Opatrovnictví (svéprávnost, opatrovnictví a veřejný opatrovník od roku 2014) Cena kurzu A41 Praha 985 Kč A41 Praha 985 Kč L41 Litoměřice Správní řád v praxi územních samospráv L51 Litoměřice 985 Kč Neverbální komunikace - řeč těla A51 Praha Jak úspěšně řešit petice a stížnosti na úřadě L51 Litoměřice Agenda matrik v návaznosti na NOZ (včetně novely zákona o matrikách!) Agenda matrik v návaznosti na NOZ (včetně novely zákona o matrikách!) S51 Mladá Boleslav H51 Kutná Hora Úspěšné vyjednávání I A51 Praha Veřejné zakázky v praxi územních samospráv (zaměřeno na legislativní změny, kurz není určen úplným začátečníkům) A51 Praha 935 Kč Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Nový občanský zákoník Fyzické a právnické osoby A51 Praha Kč* A51 Praha 985 Kč Vidimace a legalizace L51 Litoměřice Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy (včetně plánovaných legislativních změn pro rok 2014) L51 Litoměřice Nový občanský zákoník a katastr nemovitostí A51 Praha 985 Kč Jak zvládnout konflikt s občanem H51 Kutná Hora Příspěvek na péči A51 Praha Vlastnictví bytů a nebytových prostor dle nového občanského zákoníku Pozitivní myšlení jako nástroj ke zkvalitnění profesního a osobního života L51 Litoměřice 985 Kč A51 Praha Správní řád v praxi územních samospráv A51 Praha 985 Kč Agenda matrik v návaznosti na nový občanský zákoník (včetně novely zákona o matrikách!) Vlastnictví bytů a nebytových prostor dle nového občanského zákoníku Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv A51 Litoměřice A51 Praha 985 Kč A51 Praha Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel A51 Praha Úspěšné vyjednávání II A51 Praha Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření S Mladá Boleslav Prezentační dovednosti (3denní kurz) A51 Praha Kč

8 Termínový kalendář Nový občanský zákoník a katastr nemovitostí L51 Litoměřice 985 Kč Aplikace stavebního zákona územní rozhodování (včetně aktuálních změn) Pozitivní myšlení jako nástroj ke zkvalitnění profesního a osobního života Pracovněprávní vztahy ve vazbě na nový občanský zákoník Aplikace stavebního zákona na úseku stavebního řádu (včetně aktuálních změn) Úřední korespondence - formální úprava a pravopis (včetně novelizace Normy č a změny pravidel českého pravopisu v návaznosti na nový občanský zákoník) L51 Litoměřice L51 Litoměřice A51 Praha L51 Litoměřice L51 Litoměřice Vidimace a legalizace A51 Praha Nový občanský zákoník první poznatky z praxe A51 Praha 985 Kč Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel A51 Litoměřice Asertivní komunikace B51 Benešov Aplikace stavebního zákona územní rozhodování (včetně aktuálních změn) Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy (včetně plánovaných legislativních změn pro rok 2014) Příspěvky a výhody pro osoby se zdravotním postižením Úřední korespondence - formální úprava a pravopis (včetně novelizace Normy č a změny pravidel českého pravopisu v návaznosti na nový občanský zákoník) Aplikace stavebního zákona na úseku stavebního řádu (včetně aktuálních změn) Kompetence ÚSC k jimi zřizovaným školám a školským zařízením (včetně aktuálních změn) Pracovněprávní vztahy ve vazbě na nový občanský zákoník Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Kompetence ÚSC k jimi zřizovaným školám a školským zařízením (včetně aktuálních změn) *Pozn.: Cena za celý kombinovaný kurz, tj. za prezenční část i tutorské vedení distanční části A51 Praha L52 Kladno A51 Praha A51 Praha A51 Praha L51 Litoměřice L51 Litoměřice A52 Praha Kč* A51 Praha 9

9 vzdělávacích kurzů na 1. pololetí

10 05 PV - Evidence obyvatel, matriky, doklady, státní občanství Agenda matrik v návaznosti na nový občanský zákoník (včetně novely zákona o matrikách!) Vzdělávací kurz je zaměřen na výklad aktuálních změn souvisejících s výkonem správy matrik na obcích a městech v návaznosti na nový zákon č. 89/2012 Sb. - nový občanský zákoník, s účinností od I. Právní úprava občanského práva - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jeho rozdělení, oblasti úpravy, základní pojmy: co je soukromé právo, výklad ustanovení soukromého práva, pravidla pro uplatňování, základní zásady soukromého práva, užití předpisů soukromého práva, ochrana soukromých práv. II. Všeobecná ustanovení týkající se osob - fyzické a právnické osoby, způsobilost mít práva a povinnosti, způsobilost nabývat právním jednáním práva a povinnosti, osoby blízké, obecné zásady zastoupení, smluvní zastoupení, zákonné zastoupení a opatrovnictví, právní jednání - jejich výklad, forma, neplatnost, listiny veřejné a soukromé. III. Rodinné právo v souvislosti s agendou matrik - manželství, občanský a církevní sňatek, podmínky vzniku, příjmení manželů, zákonné překážky vzniku manželství, zdánlivé a neplatné manželství, vliv prohlášení manželství za neplatné nebo zdánlivé na matriční zápis, vliv rozvodu manželství na příjmení, příbuzenství a švagrovství, určování rodičovství, domněnky otcovství, popírání otcovství, lhůty pro popření otcovství, osvojení, základní zásady osvojení, příjmení osvojence, vliv osvojení na matriční zápis, osvojení zletilého. IV. Diskuze Úředníkům územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti na úseku matrik. Lektor: Bc. Karolina Kofroňová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Místo: VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H51 Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel Vzdělávací program je pojat jako aktualizační kurz zaměřený na aplikaci a nejčastější problémy spojené s praxí ve správním řízení na úseku evidence obyvatel, a to ve vztahu k výkladu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění. I. Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech - přehled nejdůležitějších změn na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, změny v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, změny v činnosti zapisovatelů ohlašoven obcí do systému evidence obyvatel, matriky jako zapisovatelé do systému evidence obyvatel, změny po novele občanského zákoníku. II. Aplikace správního řádu na úseku evidence obyvatel - změny správního procesu (doručování, datové schránky, evidenční doručovací adresa apod.), správní řízení na úseku evidence obyvatel - přihlášení k trvalému pobytu, změny a zrušení trvalého pobytu, zahájení správního řízení, procesní postupy, dokumentace, podání návrhu na zrušení trvalého pobytu, úkony vyplývající ze správního řádu - dokazování zneužívání objektu občanem, dokazování zániku užívacího práva, vydání rozhodnutí a jeho náležitostí, rozhodnutí ve společném řízení, odvolací řízení. III. Judikatura a užívané právní výklady, řešení aktuálních problémů v praxi. Úředníkům územních samosprávných celků, zejména úředníkům zařazeným do ohlašoven a matrik na obcích, a dále úředníkům odborů vnitřních věcí obcí a měst. Lektor: Bc. Karolina Kofroňová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Lektor: Ing. Jana Kovačová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 11

11 07 PV - Finance, rozpočet, hospodaření Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy (včetně plánovaných legislativních změn pro rok 2014) Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a souvisejících právních předpisů pro FKSP i sociální fondy. Jeho cílem je poskytnout návod jak správně postupovat při poskytování příspěvků z těchto fondů a upozornit na nejčastější chyby, ke kterým v této agendě dochází. I. Úvod do problematiky, fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fondy, tvorba, zásady a čerpání fondu, pravidla hospodaření s fondy. II. Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a související právní předpisy pro FKSP i sociální fondy, aktuální stav legislativy, výklad vyhlášky a její aplikace v praxi. III. Hospodaření s fondy, vazby na změny zákonů, tvorba a užití, zdaňování plnění z fondů, připravované změny možnosti příspěvku (na penzijní připojištění a pojistné na soukromé životní pojištění), poskytování půjček, dary (životní a pracovní výročí apod.), příspěvky na rekreaci, vitamíny, očkování, příspěvky na stravování. IV. Spolupráce s odborovými organizacemi. Zástupcům organizací zřizovaných ÚSC, kteří s fondem kulturních a sociálních potřeb hospodaří, jakož i kontrolním orgánům zřizovatele, a dále zástupcům obcí, které tvoří sociální fond a hospodaří s ním. Lektor: Ing. Věra Zdeňková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Místo: VISK Kladno, Cyrila Boudy 1188 (bud. 10. ZŠ) od 09:00h L52 Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřující se na oblast hospodaření a nakládání s majetkem územních samosprávných celků podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a řešení problémů v praxi. Určen je obcím a krajům, jimi zřízeným příspěvkovým organizacím, dobrovolným svazkům obcí, jimi zřízeným příspěvkovým organizacím a regionálním radám regionů soudržnosti. rozpočtový výhled a rozpočet, závěrečný účet, kontrola hospodaření, porušení rozpočtové kázně u územních rozpočtů, správní delikty, vlastnictví příspěvkové organizace a její hospodaření, hospodaření dobrovolného svazku obcí. Úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, úředníkům vykonávajícím správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu, dalším úředníkům zařazeným do ekonomických a finančních odborů Poznámka: Dotazy, které chcete konzultovat s lektorkou, můžete zaslat předem na ovou adresu: Lektor: Mgr. Helena Peterová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 15 PV Legislativa nový občanský zákoník Právní vztahy k nemovitostem podle nového občanského zákoníku Vzdělávací kurz je zaměřen na rekodifikaci občanského práva v oblasti vlastnických vztahů, nově definovaný obsah vlastnického práva a především jeho předmět věc v právním smyslu. V oblasti nemovitostí se vrací uplatnění zásady superficies solo cedit s cílem postupně sjednotit vlastnictví pozemku a stavby na něm umístěné. Rozšiřuje se katalog věcných práv (služebnosti a právo stavby) a součástí nového občanského zákoníku se stává i nová úprava vlastnictví bytů (bytové spoluvlastnictví). Rozsáhlé změny jsou i v úpravě zástavního práva. I. Významné rysy nové úpravy občanského práva v ČR. Zásady a principy rekodifikace, pomoc při interpretaci ustanovení nového občanského zákoníku. II. Nové pojetí předmětu vlastnického práva - věc v právním smyslu (věc hmotná a nehmotná, věc nemovitá, 12

12 uplatnění zásady superficies solo cedit, právo jako věc nemovitá, součást a příslušenství věci nemovité). III. Právo držby a právo vlastnické (vznik, zánik, obsah). Oprávnění a omezení vlastníka. Nové pojetí katastru nemovitostí. Otázky nabytí nemovitosti od nevlastníka. IV. Spoluvlastnictví nemovitosti, jeho obsah a typy (obecné spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví, přídatné spoluvlastnictví) a společenství jmění. V. Věcná práva k cizím věcem (služebnosti, reálná břemena, právo stavby). VI. Nemovitost jako předmět zajištění (zástavní právo a zajišťovací převod práva). VII. Dispozice s nemovitostmi (převod vlastnictví smlouvou, právo nájmu, pacht, nemovitost jako součást obchodního závodu při koupi závodu). VIII. Diskuse a odpovědi na dotazy. Úředníkům a dalším zaměstnancům územních samospráv zodpovědným za správu majetku, pracovníkům finančních institucí zajišťujícím úvěry nemovitostmi, pracovníkům realitních kanceláří, majitelům nemovitostí a široké podnikatelské veřejnosti. 985 Kč Lektor: JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A41 Nájem bytů a nebytových prostor podle nového občanského zákoníku Vzdělávací kurz se zaměřuje na rekodifikaci občanského práva v oblasti nájmu pro bydlení, obsah smlouvy a účel nájmu, kogentní katalog práv nájemce, možnost jednostranného zvyšování nájemného pronajímatelem, konstrukci výpovědi nájmu aj. V oblasti nájmu nebytových prostor se ruší dosavadní předpis (zákon č. 116/1990 Sb.) a je nahrazen zcela novým konceptem úpravy nového občanského zákoníku. I. Základní zásady rekodifikace soukromého práva v ČR. II. Vztah nového občanského zákoníku (NOZ) ke stávající úpravě nájmu bytů a nájmu nebytových prostor, přechodná ustanovení NOZ. III. Základní ustanovení o nájmu bytu dle NOZ. IV. Nájemné za byt a jiné platby s nájmem bytu spojené. V. Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu. VI. Vznik a skončení nájmu bytu, přechody nájmu bytu. VII. Zvláštní druhy nájmu bytu (nájem služebního bytu a bytu zvláštního určení). VIII. Základní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání dle NOZ - porovnání se stávající úpravou zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. IX. Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele prostoru sloužícího podnikání. X. Vznik a skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání. XI. Diskuse a dotazy. Úředníkům a dalším zaměstnancům územních samospráv zodpovědným za správu majetku, pracovníkům finančních institucí zajišťujícím úvěry nemovitostmi, pracovníkům realitních kanceláří, majitelům nemovitostí a široké podnikatelské veřejnosti. 985 Kč Lektor: JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A41 Nový občanský zákoník Fyzické a právnické osoby Vzdělávací kurz je zaměřen na problematiku nové úpravy fyzických a právnických osob včetně vzniku (založení) a zániku (zrušení) osob právnických, jejich jednání, ochrany osobnosti a svéprávnosti osob fyzických. I. Osoby v právním smyslu změna koncepčního uchopení, právní osobnost, svéprávnost, člověk/fyzická osoba, podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat, ochrana osobnosti. II. Právnické osoby systematika členění, rejstříkové souvislosti, účel právnické osoby, veřejná prospěšnost, založení/vznik právnických osob, jednání za právnickou osobu, péče řádného hospodáře, zrušení/ zánik právnické osoby, korporace spolky atd., fundace nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, transformace právních forem. Úředníkům územních samosprávných celků a dalším zaměstnancům obcí, měst a krajů, organizačních složek státu a jiných správních úřadů, široké veřejnosti. 985 Kč Lektor: JUDr. Libor Čihák Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 13

13 Nový občanský zákoník a katastr nemovitostí Vzdělávací kurz je zaměřen na problematiku evidence katastru po přijetí nového občanského zákoníku, druhy zápisů, průběh jednotlivých řízení, na nové pojetí nemovitosti, právní úpravu nemovitostí a práv k nim, sepisování a obsah smluv a podání úřadu, problematiku vlastnických a jiných věcných práv evidovaných v katastru aj. I. Dopad nového občanského zákoníku na veřejný seznam nemovitostí. II. Nový katastrální zákon - základní informace, přehled nejdůležitějších změn, vymezení základních pojmů a přechodná ustanovení. III. Zásada materiální publicity, zásada intabulační, zásada priority a další hlavní zásady katastru nemovitostí. IV. Nové pojetí nemovitosti, zásada superficies solo cedit, předmět evidence (subjekty a práva), obsah katastru. V. Právo stavby, nájem a pacht, reálná břemena a služebnosti, nová práva zapisovaná do katastru nemovitostí. VI. Druhy zápisů - nový obsah pojmů vklad a záznam a nové poznámky (k osobě, k nemovitosti a spornosti), zápis jiných údajů do katastru. VII. Náležitosti vkladového podání, soukromé a veřejné vkladové listiny, oprava chyb v katastrálním operátu. VIII. Povinnosti vlastníků, obcí a orgánů veřejné moci. IX. Obnova katastrálního operátu. X. Veřejnost katastru a poskytování údajů z katastru nemovitostí. XI. Správní delikty. Úředníkům územních samosprávných celků zařazeným do majetkoprávních odborů, stavebních úřadů, investičních odborů a dalším zaměstnancům obcí, měst a krajů, organizačních složek státu a jiných správních úřadů. 985 Kč Lektor: JUDr. Libor Čihák Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Vlastnictví bytů a nebytových prostor dle nového občanského zákoníku Vzdělávací kurz je zaměřen na rekodifikaci občanského práva v oblasti vlastnictví bytů a nebytových prostor. Dosavadní zákon č. 72/1994 Sb. je zcela rušen a komplexní úprava je přesunuta do nového občanského zákoníku, připravovaného nařízení vlády ČR a zvláštního zákona o převodech družstevních bytů. Mění se zcela obsah pojmu jednotka a způsob vzniku SVJ. Rovněž se mění postavení vlastníků jednotek. Rostou nároky na obsah smluvních ujednání a na prohlášení vlastníka. Zavádí se nové způsoby určení spoluvlastnického podílu na společných částech věci nemovité. I. Základní principy a zásady rekodifikace soukromého práva v ČR. II. Vztah nového občanského zákoníku (NOZ) ke stávající úpravě bytového vlastnictví, přechodná ustanovení NOZ. III. Základní ustanovení o bytovém spoluvlastnictví dle NOZ - porovnání se stávající úpravou zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. IV. Nové pojetí jednotky (věc v právním smyslu, předmět vlastnického práva). V. Vznik a zánik jednotky (prohlášení vlastníka, modifikace spoluvlastnictví, smlouva o výstavbě, rozhodnutí soudu, zrušení bytového spoluvlastnictví). VI. Obsah bytového spoluvlastnictví. VII. Správa domu a pozemku, společenství vlastníků - porovnání se stávající úpravou SVJ. VIII. Práva a povinnosti vlastníků jednotek. IX. Použitelnost dosavadní judikatury ve vztahu k nové úpravě bytového spoluvlastnictví. X. Diskuse a dotazy. Úředníkům a dalším zaměstnancům územních samospráv zodpovědným za správu majetku (včetně privatizace bytového fondu), vlastníkům nemovitostí, členům výborů společenství vlastníků jednotek, podnikatelským subjektům zajišťujícím správu domů s byty aj. 985 Kč Lektor: JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 14

14 Nový občanský zákoník první poznatky z praxe Aktuální vzdělávací kurz navazuje na úvodní seminář Nový občanský zákoník - přehled zásadních změn a reaguje na první poznatky z praxe při aplikaci nového občanského zákoníku v oblastech: - svéprávnost člověka, zastupování, stanovení výživného, manželská majetková práva, rozvod - sousedské vztahy - stavba jako součásti pozemku, právo stavby, věcné břemeno a zástavní právo - závěť, dědické smlouvy a dědické posloupnosti, odpovědnost za dluhy zůstavitele, odkazy, vydědění a další ustanovení týkající se dědického práva - smluvní právo, právo spotřebitelů - náhrada újmy na zdraví - pojetí věci, - jiné aktuální právní problémy, vyplývající z aplikace NOZ v praxi Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků, voleným členům zastupitelstev a široké veřejnosti. 985 Kč Lektor: JUDr. Libor Čihák Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 20 PV - Personalistika, lidské zdroje Pracovněprávní vztahy ve vazbě na nový občanský zákoník Vzdělávací kurz je zaměřen na změny v pracovním právu v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a novely zákoníku práce a na míru použití občanského zákoníku na pracovní právo a jejich vazbu. I. Nový občanský zákoník a změnový zákon, míra použití občanského zákoníku na pracovní právo a jejich vazba, hlavní zásady pracovního práva ovlivněné NOZ a jejich použití v právní praxi. II. Smlouvy a dohody podle NOZ v personální činnosti, možnosti zaměstnavatele při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, nové výpovědní důvody, odpočinek po práci, odvody z dohod, zvyšování práv nad rámec zákoníku práce. III. Pracovní doba a práce přesčas, zástupy za nepřítomné zaměstnance. IV. Rozvazování pracovního poměru, započtení, odstoupení, zástavní právo, zhojení, narovnání a jiné instituty soukromého práva, úskalí poskytované dovolené, počítání času a lhůt, promlčení a zánik práva podle NOZ v zákoníku práce. V. Zajištění plnění povinností zaměstnance (ručení, zástavní právo, konkurenční doložka, bezdůvodné obohacení), rodinné právo a zákoník práce souhlas manžela se zaměstnáváním a podnikáním, sdělování údajů ze mzdové, personální a majetkové oblasti, manželé na jednom pracovišti. VI. Problémy a jejich řešení v zákoně o úřednících územních samosprávných celků - výběrové řízení, odstupné, pracovní poměry na dobu určitou, zvyšování kvalifikace aj. VII. Platové otázky stanovení platu, platové tarify, příplatky, srážky z platu, osobní příplatek apod. Úředníkům územních samosprávných celků zařazeným do personálních odborů, vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů ÚSC, organizačních složek státu a jiných správních úřadů. Lektor: Mgr. Ladislav Dvořák Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 24 PV - Psychosociální dovednosti, komunikace, prezentace Neverbální komunikace - řeč těla Cílem vzdělávacího programu je osobnostní a sociální rozvoj úředníků, seznámení se zákonitostmi neverbální komunikace a jejich praktickým využíváním v pracovním osobním styku společně s nácvikem ovládání neverbálních signálů. I. Základní aspekty neverbální komunikace - neverbální komunikace jako nedílná součást osobnosti, možnosti využití neverbální komunikace, předcházení nedorozuměním či komunikačním šumům. Pozitivní působení díky pozitivnímu myšlení, odstranění nevhodných návyků. II. Formy a druhy neverbální komunikace - mimika, haptika, proxemika, posturologie, gestika a kinezika, 15

15 pohledy a oční kontakt, chronemika, paralingvistika, grafologie, rozdíly v řeči těla mužů a žen, ovlivnitelné a neovlivnitelné faktory. III. První dojem - síla prvního dojmu, délka trvání jeho vytvoření a důvody, proč nesmí být podceňován. IV. Čtení signálu lidského těla - proces analyzování a porozumění neverbálním projevům v kontextu určité situace, faktory ovlivňující neverbální komunikaci intimita, zaměřenost na roli, dominance, pravdomluvnost, lživost. Projevy základních emocí a emoční zájem o něco. V. Sebepoznání v oblasti řeči těla, seberegulace - jak rozumět svým emocím v procesu komunikace, jaké signály vysíláme na své okolí, postoj, gesta, mimika aj. Snaha skrytí emoce, nekonzistentnost určitého projevu ke zbytku prvků, nepřirozené chování. Chování lidského těla v krizových situacích. VI. Jak neverbální komunikace ovlivňuje prezentaci na veřejnosti - vědomá neverbální komunikace v předem plánovaných, promyšlených situacích - tzv. dramatic performance. Nevědomá neverbální reakce při spontánním chování a ve chvílích relaxace - ve stavu vypnuté cenzury. Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků, široké veřejnosti Lektor: Mgr. Hana Rybková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Úspěšné vyjednávání I. Vzdělávací program se zaměřuje na fáze a strategie procesu vyjednávání a na rozvíjení komunikačních dovedností účastníků. Vedle teoretického výkladu je součástí programu i hraní rolí a procvičování na případových studiích. I. Vybavení vyjednávače, osobnostní předpoklady, sběr informací a získávání kontaktů kladení otázek, umění naslouchat aj. II. Nástroje působení na druhé, verbální a neverbální komunikace, fáze rozhovoru, faktory ovlivňující jednání či rozhovor, vokální dovednosti. III. Fáze vyjednávání, možné strategie vyjednávání, odhad protistrany, zvládání námitek, řečnické triky a jak na ně, překonání nesouhlasu a dosažení souhlasu. Úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, voleným osobám a dalším zájemcům o tuto problematiku. Lektor: RNDr. Petr Pokorný Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Poznámka: Navazující kurz Úspěšné vyjednávání II. je naplánován na Úspěšné vyjednávání II. Vzdělávací kurz navazuje svým obsahem na kurz Úspěšné vyjednávání I. a zaměřuje se na krátké zopakování teoretických poznatků, jejich uvedení do souvislostí s praxí účastníků metodou diskuse a praktický nácvik modelových komunikačních situací. I. Zopakování základních pojmů, komunikační nástroje. Verbální vyjadřování, vokální působení, mimoslovní komunikace, vývoj konfliktu a jeho fáze, vnější a vnitřní bariéry v komunikaci, verbální dovednosti, umění klást otázky, typy otázek, umění naslouchat. II. Umění vyjednávání seznámení s možnými strategiemi a procvičení jejich použití při konkrétních modelových situacích, hraní rolí, aktivní zapojení účastníků. Navázání kontaktu, příprava na vyjednávání, potřeby partnera, odhad protistrany, principy vyjednávání cílová strategie výhra-prohra, dosažení synergie, zvládání konfliktních připomínek oprávněné, neoprávněné, spekulativní připomínky, přijatelná manipulace v komunikaci, řečnické triky a jak na ně, Harvardská metoda komunikace oddělení lidí od problémů, soustředění se na zájmy, nikoli pozice, vyvíjení oboustranně výhodných možností, trvání na uplatňování objektivních kritérií, překonání nesouhlasu, fáze kritického rozhovoru, dosažení souhlasu. Úředníkům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků. Lektor: RNDr. Petr Pokorný Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Poznámka: Vzdělávací kurz Úspěšné vyjednávání I. je naplánován na

16 Jak zvládnout konflikt s občanem při úředním jednání Kurz se zaměřuje na rozvíjení komunikačních dovedností při zvládání náročných situací v práci s klientem, zaměřuje se na zásady jednání a bariéry v komunikaci, techniky aktivního naslouchání, potenciální zdroje konfliktů aj. I. Komunikace s problémovým klientem úvod do tématu, základní pravidla využívaná pro styk s veřejností, vymezení pojmu problémový klient (agresor, alkoholik, drogově závislý, klienti vyžadující psychosociální pomoc, specifika komunikace se seniory), hlavní druhy komunikace a komunikační styly. II. Zásady jednání a bariéry v komunikaci - analýza situace a příprava jednání, informace o druhé straně, faktory ovlivňující jednání, typologie lidí a volba vhodného stylu, role klienta a pracovníka při rozhovoru, zásady profesní komunikace. Zdroje obtížné komunikace, zásady a techniky aktivního naslouchání, správná argumentace, prevence překvapení, vhodná volba slov. III. Techniky aktivního naslouchání - fáze rozhovoru, zájmy a cíle zúčastněných stran, umění naslouchat, prezentace vlastních argumentů a jejich prosazování, nonverbální komunikace a řeč těla. IV. Typy a potenciální zdroje konfliktů - vybrané techniky zvládání konfliktů a jejich nácvik, jak zacházet s problémovým klientem, jak překonat nedorozumění, obrana proti slovním provokacím. V. Modelové situace a diskuse nad využitím poznatků získaných během kurzu v praxi. Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků. Lektor: Mgr. Hana Rybková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H51 Pozitivní myšlení jako nástroj ke zkvalitnění profesního a osobního života Cílem prakticky zaměřeného kurzu je seznámit účastníky s psychohygienickými dovednostmi a postupy, pomocí kterých je možné se naučit myslet pozitivně a vyhnout se svazujícímu negativnímu myšlení. Pozitivní myšlení vede ke zlepšení kvality profesního i osobního života. Jeho důsledkem je vyšší pracovní nasazení a radost ze života. Účastníci kurzu poznají metody a techniky, jejichž pomocí budou umět změnit své negativní pocity na pozitivní, a prakticky si vyzkoušejí takové techniky pozitivního myšlení, které jsou spojené s jejich prací. I. Sebedůvěra a sebezdokonalení, odvaha ke změně. II. Osobní potenciál, trénink pozitivního myšlení. III. Optimismus a mozek, ovlivňování nálady, síla slov a myšlenek. IV. Aktivní postoj člověka k vlastnímu psychickému a fyzickému stavu. V. Zvládání životních situací a dosažení vytčených cílů pomocí pozitivního myšlení. VI. Programování mysli a tím i svého pracovního a osobního života. VII. Plánování, osobní limity a možnosti. VIII. Nácvik praktických dovedností, autogenní trénink. Úředníkům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků, široké veřejnosti. Lektor: Mgr. Hana Rybková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření Cílem kurzu je osvojení si schopností umožňujících lépe zvládat stres, osvojení si technik obnovení osobních zdrojů - obranných mechanismů osobnosti včetně nácviku relaxačních metod koncentrace a sebekontroly. I. Stresové situace a jejich důsledky - vymezení stresu, projevy stresu, dlouhodobá protistresová strategie, rychlé odbourávání stresu v pracovním prostředí, mechanismus a příčiny vzniku stresu, jak zvládat zátěžové situace. II. Psychohygiena a její funkce - význam a účel psychohygieny, metody psychohygieny, jaké psychohygienické techniky pro sebe využívám a jak je mohu rozvinout, relaxační techniky pro ošetření vlastní psychické kondice. III. Techniky psychohygieny - relaxační techniky (autogenní trénink, imaginační a vizualizační techniky), dechová cvičení, kondiční cvičení, hra jako aktivizační metoda psychohygieny. IV. Syndrom vyhoření a jeho symptomy - co je syndrom vyhoření, jeho zdroje a projevy (fyzické, emocionální, psychické), fáze syndromu vyhoření (nástup, stagnace, frustrace, apatie, intervence), důsledky a prevence syndromu vyhoření, test vyhoření, rozdíl syndrom vyhoření x stres, situace, které mohou vést k syndromu vyhoření, sociální komunikace s osobou projevující syndrom vyhoření. V. Praktický nácvik různých relaxačních cvičení - dechová cvičení, svalová relaxace, autogenní trénink, 17

17 meditace, relaxace inspirovaná jógou, jóga, arteterapie, aromaterapie. Úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů a dalším zaměstnancům ve veřejné správě. Poznámka: Na kurz je třeba sebou přinést karimatku. Lektor: Mgr. Hana Rybková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Prezentační dovednosti (3denní kurz) 18 hod. Cílem vzdělávacího kurzu je osvojení si základních dovedností řečníka při prezentaci, získání schopnosti zaujmout posluchače a udržet jeho pozornost. Součástí kurzu jsou praktická cvičení zaměřená na zvýšení sebevědomí a jistoty a na zvládnutí techniky při verbálním i neverbálním projevu. I. Psychologie posluchače - typy posluchačů, využití empatie, budování pozitivních emocí, tréma a strach. II. Didaktické zásady pro zvýšení efektu prezentace - přehled základních didaktických metod (výklad, řízená diskuse, úkoly pro jednotlivce i skupinky, případové studie, hraní rolí aj.), jejich rozbor a praktická aplikace, struktura a obsah prezentace dle stanovených cílů, specifika vzdělávání dospělých. III. Příprava a struktura prezentace - co všechno je třeba zajistit, jak podpořit vlastní úspěch, čím vytvořit dobrý první dojem, společenské vystupování, uvědomění si významu vlastního image a profesionálního vystupování při vzdělávání druhých, představení řečníka sebe sama. IV. Vizualizace - využívání vizualizace za účelem zvýšení efektu zapamatování, zlepšení názornosti a lepší udržení pozornosti posluchačů, konkrétní postupy a techniky (pojmotvorný proces, symbol, zjednodušování), prostředky pro vizuální názornost (multimediální nástroje, flipchart, nástěnky, fólie a další), prvky znázornění (text, číselné hodnoty, grafy, přehlednost), uspořádání prostoru pro prezentaci. V. Rétorika - techniky pro získání a udržení pozornosti, verbální techniky a neverbální techniky, techniky pro posílení zapamatování, pozitivní zpětná vazba, argumentace metoda brainstormingu. VI. Praktický nácvik verbálního a neverbálního projevu - realizace krátkých prezentací účastníků předem připravených samotnými účastníky na téma týkající se jejich pracovního zaměření a oboru, zpětná vazba od lektorského týmu a ostatních účastníků k jednotlivým prezentacím. Úředníkům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků jmenovaným do vedoucích pozic nebo těm, kteří při výkonu své funkce veřejně vystupují Kč Poznámka: Vzdělávací kurz je realizován ve dnech vždy od 9:00-14:30 hod. (6 výukových hodin/1 den). Lektor: RNDr. Petr Pokorný Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 1, Husova 21 (budova GATE) vždy od 09:00h A51 Asertivní komunikace Cílem vzdělávacího programu je nabídnout asertivitu jako postoj, který vede k lepšímu pochopení sebe sama a svého okolí, používání asertivity při předcházení a zvládání konfliktů jako nástroje zkvalitňování a zpřehledňování pracovních i nepracovních vztahů, umění efektivně jednat. I. Co je to asertivita a jak ji účinně používat - úvod do tématu, verbální a nonverbální komunikace, komunikační zlozvyky, asertivní chování jako aspekt zdravé komunikace, kde lze asertivitu účinně využívat, asertivita v praxi úředníků. II. Základy asertivní komunikace - podstata otevřené komunikace (agresivita, pasivita, asertivita), asertivní práva a jejich smysl, jednoduché asertivní techniky. III. Asertivita jako prevence a nástroj pro vyjednávání a řešení komunikačně obtížných a stresových situací a konfliktů, se kterými mohou úředníci přijít do styku, prevence stresu. IV. Asertivní techniky - technika pokažené gramodesky, technika přijatelného kompromisu, technika sebeotevření, technika otevřených dveří, vyslovování a přijímání komplimentu, negativní asertivita, negativní otázky, reakce na zpětnou vazbu. Asertivní schopnost komunikace (požádat o laskavost, uplatnit svůj nárok, umění říci ne, začít, udržovat a ukončit komunikaci, vypořádat se s kritikou, přijmout a vyjádřit uznání, vyjádřit vlastní pocit, názor, myšlenku). Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků. Lektor: Mgr. Hana Rybková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Benešov, Černoleská 1997 (ISŠ technická) od 09:00h B51 18

18 Úřední korespondence formální úprava a pravopis (včetně aktuální novelizace Normy č a změny pravidel českého pravopisu v návaznosti na nový občanský zákoník!) Cílem kurzu je seznámit účastníky s úpravou úřední korespondence podle normy ČSN v aktuálním znění, upozornit na změny ve srovnání s předchozí úpravou, na typy písemností a jejich náležitosti. I. Teoretický úvod - prezentace aktuálního znění normy ČSN pro úpravu písemností. II. Specifika úřední korespondence - rozdíly ve formě úřední a obchodní korespondence, osobní dopisy, korespondence vedoucích pracovníků institucí veřejné správy, úřední a osobní korespondence volených představitelů samosprávy. III. Tvorba úředního dopisu - náležitosti, úprava a formátování úředních dopisů, interpunkční znaménka, spojovací čárka, závorky, čísla a číslice, zvýrazňování textu, úprava nadpisů, psaní poštovních adres, správné psaní zkratek, akademických a vědeckých titulů v různých typech písemností. IV. Elektronická pošta - specifika ové korespondence, klasický dopis a elektronická komunikace, příklady vhodného využití. Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků, široké veřejnosti. Lektor: Ing. Bc. Jarmila Zábranská, Ing. Milena Škorpilová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 26 PV - Sociální oblast, sociální péče, ochrana dětí Opatrovnictví (svéprávnost, opatrovnictví a veřejný opatrovník od roku 2014) Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výklad ustanovení vztahujících se k problematice opatrovnictví dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, s účinností do , a zákona č. 89/2012 Sb., tzv. nového občanského zákoníku, s účinností od Výklad je zaměřen na vzájemné srovnání a na provádění obou zákonů, a to pomocí občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, případně zákona vztahujícího se k veřejnému opatrovnictví. Vše i s aktuálností od I. Srovnání právní úpravy zákonů č. 40/1964 Sb. a č. 89/2012 Sb. II. Opatrovnictví od dle NOZ - právní osobnost, svéprávnost, právní jednání, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, jmenování opatrovníka při omezení svéprávnosti, předběžné prohlášení v očekávání budoucí nesvéprávnosti, jmenování opatrovníka bez omezení svéprávnosti. III. Opatrovnictví - zákonné zastoupení, opatrovnictví člověka, opatrovník pro správu jmění, kolizní opatrovník, zastupování manželi, práva a povinnosti opatrovníka. IV. Instituty vážící se k opatrovnictví - opatrovnická rada, soupis jmění a vyúčtování správy, přechodné ustanovení. V. Deliktní (odpovědnostní) způsobilost - odpovědnost osob omezených či zbavených způsobilosti, částečně nesvéprávných, odpovědnost osob vykonávajících dohled, odpovědnost pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků na obci, odpovědnost opatrovníků. VI. Prováděcí předpisy - zákon o zvláštních řízeních soudních, občanský soudní řád, zákon o veřejném opatrovnictví, dopad opatrovnictví do celého občanského zákoníku. VII. Průběh řízení - podnět, návrh, průběh řízení, vydání rozhodnutí, řízení o ustanovení opatrovníka, ukončení funkce opatrovníka. VIII. Diskuse, příklady. Úředníkům územních samosprávných celků podílejícím se na výkonu správních činností v sociální oblasti, zajišťujícím správu pro osoby právně nezpůsobilé či nesvéprávné. Lektor: Mgr. Radka Pešlová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L41 Příspěvek na péči Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výklad aktuálního znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a jeho prováděcího předpisu - vyhlášky č. 505/2006 Sb., a to s důrazem na příspěvek na péči, posudková kritéria, opravné prostředky, postupy přiznávání, chystané a uskutečněné změny a jejich vliv. 19

19 I. Úvod do zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vývoj zákona a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. (stručně, pouze pro objasnění stávajícího legislativního provedení), legislativní podklad. II. Příspěvek na péči, účel a specifikace - postavení příspěvku v dávkovém systému, nákladovost příspěvku, statistiky spojené s příspěvkem, struktura příjemců příspěvku, k čemu slouží příspěvek. III. Proces správního řízení ve věci přiznání příspěvku - zahájení řízení, zastoupení, opatrovník, řízení z pohledu Úřadu práce / z pohledu žadatele, zástupce, sociální šetření, zpráva ošetřujícího lékaře, řízení na posudkovém lékařství a vliv na dávku, vyjádření se před vydáním rozhodnutí, rozhodnutí, lhůty pro řízení, nečinnost úřadu, náhrada nemajetkové újmy. IV. Zvýšení příspěvku na péči - zvýšení příspěvku na péči z důvodu nízkých příjmů, posuzování příjmů (rozhodné příjmy), výpočet životního minima, zvýšení pro osoby ve věku 4 7 let, navýšení stupně příspěvku v samostatném řízení. V. Zneužívání příspěvku na péči - kontrola příspěvku na péči, podklady pro kontrolu využívání příspěvku, mýtus zneužití dávky, sankce za zneužití příspěvku. VI. Opravné prostředky námitky, odvolání, zpět vzetí žádosti nebo odvolání, přezkum, žaloba. VII. Specifika přiznání při různých zdravotních obtížích, životních obdobích - vliv právní způsobilosti / svéprávnosti na přiznání dávky, seniorský věk, dítě, zrakově a sluchově postižený, mentálně postižený. VIII. Diskuse, příklady. Úředníkům územních samosprávných celků podílejícím se na výkonu správních činností v oblasti sociálních služeb nebo pracujícím v rámci sociální práce na obci se zdravotně postiženými osobami (závislými osobami) a s pečujícími osobami. Lektor: Mgr. Radka Pešlová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Příspěvky a výhody pro osoby se zdravotním postižením Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výklad aktuálního znění zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, a jeho prováděcího předpisu - vyhlášky č. 388/2011 Sb., a to s důrazem na jednotlivé dávky, systém posuzování nároku, úskalí jednotlivých dávek, opravné prostředky, postupy přiznávání, chystané a uskutečněné změny a jejich vliv. I. Úvod do zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, aktuální změny v zákoně, související právní přepisy, zákon č. 141/2012 Sb., zákon č. 331/2012 Sb., a další připravované zákonné záměry. II. Druhy dávek a okruh oprávněných osob, účel a specifikace - mobilita, příspěvek na zvláštní pomůcku vymezení pomůcek a vysvětlení odlišnosti nároků, průkaz osoby se zdravotním postižením, kompenzace a výhody, které se váží k průkazu osoby. III. Proces správního řízení ve věci přiznání dávek a průkazky - zahájení řízení (vč. zahájení z moci úřední zahájení u osoby nesvéprávné, neschopné podpisu, nerozumící apod.), průběh řízení lhůty, sociální šetření, posudek ošetřujícího lékaře, posudková kritéria, námitky, rozhodnutí, připravované legislativní změny vzhledem k posuzovacím kritériím nároku na některé zvláštní pomůcky, aplikace odlišných kritérií pro přiznání finančních příspěvků na zvláštní pomůcky (úprava bytu, příspěvek na motorové vozidlo, pomůcky pro orientaci v prostoru atd.). IV. Opravné prostředky - námitky, odvolání, zpět vzetí žádosti nebo odvolání, přezkum, žaloba. V. Specifika přiznání při různých zdravotních obtížích, životních obdobích - vliv právní způsobilosti / svéprávnosti na přiznání dávky, seniorský věk, dítě, zrakově a sluchově postižený, mentálně postižený. VI. Diskuse, příklady. Úředníkům územních samosprávných celků podílejícím se na výkonu správních činností v oblasti sociálních služeb nebo pracujícím v rámci sociální práce na obci se zdravotně postiženými osobami. Lektor: Mgr. Radka Pešlová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 20

20 28 PV - Správní řád Správní řád v praxi územních samospráv 8 hod. Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad aktuálních problémů souvisejících s aplikací zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a jejich řešení v praxi. I. Správní právo, aplikace základních zásad činnosti správních orgánů. II. Správní řízení a činnost správních orgánů - postup správních orgánů, věcná a místní příslušnost správních orgánů, postoupení pro nepříslušnost, dožádání, způsoby doručování aj. III. Výklad vybraných problémů týkajících se průběhu prvoinstančního řízení - účastníci řízení, úkony účastníků, formy podání, nahlížení do spisu, určení lhůty k provedení úkonu, počítání času, navrácení v předešlý stav, postup před zahájením řízení, odložení věci, zahájení řízení o žádosti a její náležitosti, formy dokazování, důvody přerušení a zastavení řízení aj. IV. Rozhodování správního orgánu - obsah a forma rozhodnutí a jeho náležitosti, lhůty pro vydání rozhodnutí, způsoby oznamování, zvláštní rozhodnutí a zvláštní řízení, právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí, vyznačení doložky právní moci nebo vykonatelnosti. V. Výklady vybraných problémů při rozhodování o odvolání, přezkumné řízení, napadené rozhodnutí, rozsah a hlediska přezkoumávání, relevantní skutečnosti, alternativy rozhodnutí odvolacího správního orgánu aj., důvody obnovy řízení, postup správního orgánu při obnově řízení. VI. Exekuční titul, exekuce na peněžitá a nepeněžitá plnění, exekuční výzva, exekuční příkaz, způsoby provedení exekuce, odložení, přerušení a zastavení exekuce, exekuční náklady, námitky proti úkonům exekučního orgánu. Úředníkům územních samosprávných celků, kteří při výkonu své funkce postupují podle správního řádu. 985 Kč Lektor: JUDr. Svatava Vronská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 29 PV - Stavebnictví, územní plánování Aplikace stavebního zákona územní rozhodování (včetně aktuálních změn) Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad vybraných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to ustanovení týkajících se územního rozhodování včetně aplikace správního řádu na řízení vedená podle tohoto zákona. I. Aktuální právní úprava zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zásadní změny přijaté posledními novelizacemi a navazující právní normy. II. Územní plánování územní řízení, formy a druhy územního rozhodování, zjednodušené způsoby a formy umisťování staveb, územní opatření o stavební uzávěře a asanaci území aj. III. Aplikace správního řádu na řízení podle stavebního zákona, řešení problémů vznikajících v praxi. IV. Dotazy a diskuse, řešení modelových situací. Úředníkům územních samosprávných celků, kteří při výkonu své funkce postupují podle stavebního zákona, zejména úředníkům stavebních úřadů. Lektor: Ing. Lenka Holendová, Ing. Jaroslav Smíšek Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Místo: Praha 1, Husova 21 (budova GATE) od 09:00h A51 Aplikace stavebního zákona na úseku stavebního řádu (včetně aktuálních změn) Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad vybraných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to ustanovení týkajících se stavebního řádu, včetně aplikace správního řádu na řízení vedená podle tohoto zákona. I. Aktuální právní úprava zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zásadní změny přijaté posledními novelizacemi a navazující právní normy. 21

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu na 1. pololetí 2011

Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu na 1. pololetí 2011 pro veřejnou správu na 1. pololetí 2011 Úvod Úvod Vážení pracovníci ve veřejné správě, vážení zastupitelé, Vzdělávací institut Středočeského kraje Vám představuje svou nabídku vzdělávacích kurzů na období

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz

Copyright AK Gürlich & Co. - 1 - www.gaudens.cz STUDIJNÍ MATERIÁL NOZ A NEMOVITOSTI V REALITNÍ PRAXI JASNĚ, PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ PRAKTICKÝ PRŮVODCE NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM GAUDENS - TRADICE OD ROKU 1996 V OBLASTI KURZŮ A PORADENSTVÍ PRO REALITNÍ

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Odbor finanční. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů

Odbor finanční. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Evidence příjemců dotací schválených z rozpočtu města podle zákona č. 128/2000

Více

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI Fakulta logistiky a krizového řízení ve spolupráci s poradenskou společností Metod Konzult IPM, s.r.o. zajišťuje pilotní ověřování vzdělávacích modulů v rámci projektu Facility Management a Řízení průmyslových

Více

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od DOTAZNÍK sloužící jako zpráva o vzdělávání od 1. 1. 31. 12. 216 podle 39 zákona č. 312/22 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) 1. Název vzdělávací

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Příloha č. 1 Seznam témat kurzů a požadavky na zpracování kurzů. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zajištění vzdělávání cílových skupin pro požadované okruhy vzdělávání

Příloha č. 1 Seznam témat kurzů a požadavky na zpracování kurzů. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zajištění vzdělávání cílových skupin pro požadované okruhy vzdělávání Příloha č. 1 Seznam témat kurzů a požadavky na zpracování kurzů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zajištění vzdělávání cílových skupin pro požadované okruhy vzdělávání PROJEKT - Moderní úřad-vzdělávání pro Statutární město

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích Aktuální stav financování státní správy v přenesené působnosti a diskuse k legislativním změnám a novelizaci zákonů o územních samosprávných celcích VI. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí

Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí Michal Havelka Poděbrady 12. 6. 2014 Právní předpisy zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník zák. č. 256/2013, o katastru nemovitostí

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Institut pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu Praha Institut pro veřejnou správu Praha Činnost Institutu v rámci projektových aktivit Mgr. Dušan Zouhar, MBA Institut pro veřejnou správu Praha státní příspěvková organizace zřízení Ministerstvem vnitra ČR

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Historie Institutu 1968 zřízen Ministerstvem vnitra ČSR 2000 příspěvková organizace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA PRÁVNÍ PŘEDPISY 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města datum nabytí účinnosti: 8. 4. 2014 Magistrát

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium VEŘEJNÁ SPRÁVA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Právní nauka 1. Forma práva, právotvorba (právo obyčejové, precedentní,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2008

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2008 Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2008 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha, státní příspěvková organizace MV ČR sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 kontaktní

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od

DOTAZNÍK. sloužící jako zpráva o vzdělávání od DOTAZNÍK sloužící jako zpráva o vzdělávání od 1. 1. 31. 12. 21 podle 3 zákona č. 312/22 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) 1. Název vzdělávací instituce

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl60453/2010/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 9870/2011 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc

Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc 16. a 23. 2. 2016 Program setkání Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje (9:00 11:00) statistické údaje materiál Ministerstva vnitra novela

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více