Vzdělávací institut Středočeského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací institut Středočeského kraje"

Transkript

1

2 Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let uplynulých, a to nejenom kvůli dvanáctkové či třináctkové symbolice těch dvou posledních. Alespoň to říkají optimisté. Já se mezi ně počítám a věřím, že Vy všichni alespoň trochu také. Čeká nás mnoho nového. Nová vláda, noví ministři, nové záměry, nové nápady, nové změny v legislativě včetně tak častých a oblíbených změn měnících změny nedávné. Hlavně však je zde nový rok 2014, rok bez velké symboliky, rok, který bude opět pracovní a plný nadějí, že se práce bude dařit. Třeba konečně nastane onen pověstný a tak očekávaný klid na práci. Často vlastně ani nic jiného nepotřebujeme. Aktuální programová nabídka dalšího vzdělávání našeho Institutu ve všech třech hlavních segmentech činnosti, tj. dalším vzdělávání úředníků a zaměstnanců ve veřejné správě, pedagogických pracovníků a pracovníků v sociálních službách, je jako tradičně založena na potřebách klientů vyjádřených ve zpětných vazbách od jednotlivců a institucí. Obsahuje řadu aktivit projektových i aktivit vytvořených metodiky na základě analytické a vývojové činnosti. Věřím, že všichni najdete témata, která Vás zaujmou a jejichž absolvování bude přínosem pro Váš profesionální i osobní rozvoj. Na internetových stránkách Institutu naleznete všechny potřebné aktuální informace o vzdělávací nabídce, o dění v Institutu, o spolupráci s našimi partnery a řadu dalších zajímavých informací. V roce 2014 budeme pokračovat nejen v nabídce otevřených kurzů a dalších vzdělávacích aktivit, ale také v případě Vašeho zájmu v přípravě a realizaci kurzů na zakázku přímo u Vás ve Vašich úřadech. Vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se na další spolupráci a přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Mgr. Jiří Holý ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje 3

3 Obsah Obsah Úvod... 2 Obsah... 4 Jak pracovat s katalogem... 6 Termínový kalendář vzdělávacích kurzů na 1. pololetí vzdělávacích kurzů na 1. pololetí PV - Evidence obyvatel, matriky, doklady, státní občanství Agenda matrik v návaznosti na nový občanský zákoník (včetně novely zákona o matrikách!) Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel PV - Finance, rozpočet, hospodaření Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy (včetně plán. legisl. změn pro rok 2014) Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv PV Legislativa nový občanský zákoník Právní vztahy k nemovitostem podle nového občanského zákoníku Nájem bytů a nebytových prostor podle nového občanského zákoníku Nový občanský zákoník Fyzické a právnické osoby Nový občanský zákoník a katastr nemovitostí Vlastnictví bytů a nebytových prostor dle nového občanského zákoníku Nový občanský zákoník první poznatky z praxe PV - Personalistika, lidské zdroje Pracovněprávní vztahy ve vazbě na nový občanský zákoník PV - Psychosociální dovednosti, komunikace, prezentace Neverbální komunikace - řeč těla Úspěšné vyjednávání I Úspěšné vyjednávání II Jak zvládnout konflikt s občanem při úředním jednání Pozitivní myšlení jako nástroj ke zkvalitnění profesního a osobního života Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření Prezentační dovednosti (3-denní kurz) Asertivní komunikace Úřední korespondence formální úprava a pravopis (včetně aktuální novelizace Normy č a změny pravidel českého pravopisu v návaznosti na nový občanský zákoník!) PV - Sociální oblast, sociální péče, ochrana dětí Opatrovnictví (svéprávnost, opatrovnictví a veřejný opatrovník od roku 2014) Příspěvek na péči Příspěvky a výhody pro osoby se zdravotním postižením PV - Správní řád Správní řád v praxi územních samospráv PV - Stavebnictví, územní plánování Aplikace stavebního zákona územní rozhodování (včetně aktuálních změn) Aplikace stavebního zákona na úseku stavebního řádu (včetně aktuálních změn) PV - Školství Kompetence územních samosprávných celků k jimi zřizovaným školám a školským zařízením (včetně aktuálních změn)

4 Obsah 32 PV - Veřejná správa Jak úspěšně řešit petice a stížnosti na úřadě PV - Veřejné zakázky Veřejné zakázky v praxi územních samospráv (zaměřeno na legislativní změny, (kurz není určen úplným začátečníkům) PV - Vidimace a legalizace Vidimace a legalizace VV - Vstupní vzdělávání Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (kombinovaný kurz) Realizace vzdělávacích kurzů na zakázku Závazná přihláška na vzdělávací kurz

5 Jak pracovat s katalogem Jak pracovat s katalogem Uspořádání katalogu Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání vzdělávacích kurzů je katalog členěn podle tematických oblastí, u každého kurzu je uváděno místo a čas konání a číselný kód kurzu. Na začátek katalogu byl zařazen stručný přehled všech vzdělávacích kurzů, uspořádaný do termínového kalendáře. Přihlášky a podmínky pro přihlašování K přihlášení doporučujeme využít elektronickou on-line přihlášku, kterou naleznete na našich internetových stránkách u popisu každého vzdělávacího kurzu. Můžete se též přihlásit zasláním hromadné nebo individuální přihlášky, kterou najdete na konci katalogu. Přihlášku zašlete em na nebo poštou na adresu Zborovská 11, Praha 5. Na přihláškách uvádějte číselný kód kurzu, uvedený u místa konání, a všechny požadované údaje, které jsou nutné pro vydání osvědčení a pro fakturaci. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu naší organizace a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Včasné zaslání přihlášek (alespoň týden před konáním kurzu) má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení kurzu. Pozvánky a informace o vzdělávacím kurzu budou přihlášeným účastníkům zaslány em týden před jeho konáním, případně jim bude zaslána informace o jeho zrušení. Pro dobré fungování této služby Vás prosíme o včasné oznámení jakékoli změny v ových adresách úřadů i jednotlivců. Účastnické poplatky a způsob úhrady U každého kurzu jsou uváděny účastnické poplatky. Platba probíhá bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) s rozpisem účasti na jednotlivých kurzech; faktura je vystavována až po uskutečnění akce. U vybraných dlouhodobých kurzů je požadována platba předem. Stornovací podmínky Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací kurzy jsou závazné. Omluvit neúčast je možno pouze písemně ( em), a to do 5 dnů před konáním akce; u většiny kurzů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka. V případě omluvení po tomto termínu může být účtován stornovací poplatek ve výši 40% účastnického poplatku. Při předem písemně ( em) neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku. Doklad o účasti na vzdělávacím kurzu Dokladem o účasti je osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. 6

6 Termínový kalendář Termínový kalendář vzdělávacích kurzů na 1. pololetí

7 Termínový kalendář Termín Název kurzu Kód akce Místo konání Právní vztahy k nemovitostem podle nového občanského zákoníku Nájem bytů a nebytových prostor podle nového občanského zákoníku Opatrovnictví (svéprávnost, opatrovnictví a veřejný opatrovník od roku 2014) Cena kurzu A41 Praha 985 Kč A41 Praha 985 Kč L41 Litoměřice Správní řád v praxi územních samospráv L51 Litoměřice 985 Kč Neverbální komunikace - řeč těla A51 Praha Jak úspěšně řešit petice a stížnosti na úřadě L51 Litoměřice Agenda matrik v návaznosti na NOZ (včetně novely zákona o matrikách!) Agenda matrik v návaznosti na NOZ (včetně novely zákona o matrikách!) S51 Mladá Boleslav H51 Kutná Hora Úspěšné vyjednávání I A51 Praha Veřejné zakázky v praxi územních samospráv (zaměřeno na legislativní změny, kurz není určen úplným začátečníkům) A51 Praha 935 Kč Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Nový občanský zákoník Fyzické a právnické osoby A51 Praha Kč* A51 Praha 985 Kč Vidimace a legalizace L51 Litoměřice Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy (včetně plánovaných legislativních změn pro rok 2014) L51 Litoměřice Nový občanský zákoník a katastr nemovitostí A51 Praha 985 Kč Jak zvládnout konflikt s občanem H51 Kutná Hora Příspěvek na péči A51 Praha Vlastnictví bytů a nebytových prostor dle nového občanského zákoníku Pozitivní myšlení jako nástroj ke zkvalitnění profesního a osobního života L51 Litoměřice 985 Kč A51 Praha Správní řád v praxi územních samospráv A51 Praha 985 Kč Agenda matrik v návaznosti na nový občanský zákoník (včetně novely zákona o matrikách!) Vlastnictví bytů a nebytových prostor dle nového občanského zákoníku Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv A51 Litoměřice A51 Praha 985 Kč A51 Praha Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel A51 Praha Úspěšné vyjednávání II A51 Praha Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření S Mladá Boleslav Prezentační dovednosti (3denní kurz) A51 Praha Kč

8 Termínový kalendář Nový občanský zákoník a katastr nemovitostí L51 Litoměřice 985 Kč Aplikace stavebního zákona územní rozhodování (včetně aktuálních změn) Pozitivní myšlení jako nástroj ke zkvalitnění profesního a osobního života Pracovněprávní vztahy ve vazbě na nový občanský zákoník Aplikace stavebního zákona na úseku stavebního řádu (včetně aktuálních změn) Úřední korespondence - formální úprava a pravopis (včetně novelizace Normy č a změny pravidel českého pravopisu v návaznosti na nový občanský zákoník) L51 Litoměřice L51 Litoměřice A51 Praha L51 Litoměřice L51 Litoměřice Vidimace a legalizace A51 Praha Nový občanský zákoník první poznatky z praxe A51 Praha 985 Kč Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel A51 Litoměřice Asertivní komunikace B51 Benešov Aplikace stavebního zákona územní rozhodování (včetně aktuálních změn) Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy (včetně plánovaných legislativních změn pro rok 2014) Příspěvky a výhody pro osoby se zdravotním postižením Úřední korespondence - formální úprava a pravopis (včetně novelizace Normy č a změny pravidel českého pravopisu v návaznosti na nový občanský zákoník) Aplikace stavebního zákona na úseku stavebního řádu (včetně aktuálních změn) Kompetence ÚSC k jimi zřizovaným školám a školským zařízením (včetně aktuálních změn) Pracovněprávní vztahy ve vazbě na nový občanský zákoník Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Kompetence ÚSC k jimi zřizovaným školám a školským zařízením (včetně aktuálních změn) *Pozn.: Cena za celý kombinovaný kurz, tj. za prezenční část i tutorské vedení distanční části A51 Praha L52 Kladno A51 Praha A51 Praha A51 Praha L51 Litoměřice L51 Litoměřice A52 Praha Kč* A51 Praha 9

9 vzdělávacích kurzů na 1. pololetí

10 05 PV - Evidence obyvatel, matriky, doklady, státní občanství Agenda matrik v návaznosti na nový občanský zákoník (včetně novely zákona o matrikách!) Vzdělávací kurz je zaměřen na výklad aktuálních změn souvisejících s výkonem správy matrik na obcích a městech v návaznosti na nový zákon č. 89/2012 Sb. - nový občanský zákoník, s účinností od I. Právní úprava občanského práva - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jeho rozdělení, oblasti úpravy, základní pojmy: co je soukromé právo, výklad ustanovení soukromého práva, pravidla pro uplatňování, základní zásady soukromého práva, užití předpisů soukromého práva, ochrana soukromých práv. II. Všeobecná ustanovení týkající se osob - fyzické a právnické osoby, způsobilost mít práva a povinnosti, způsobilost nabývat právním jednáním práva a povinnosti, osoby blízké, obecné zásady zastoupení, smluvní zastoupení, zákonné zastoupení a opatrovnictví, právní jednání - jejich výklad, forma, neplatnost, listiny veřejné a soukromé. III. Rodinné právo v souvislosti s agendou matrik - manželství, občanský a církevní sňatek, podmínky vzniku, příjmení manželů, zákonné překážky vzniku manželství, zdánlivé a neplatné manželství, vliv prohlášení manželství za neplatné nebo zdánlivé na matriční zápis, vliv rozvodu manželství na příjmení, příbuzenství a švagrovství, určování rodičovství, domněnky otcovství, popírání otcovství, lhůty pro popření otcovství, osvojení, základní zásady osvojení, příjmení osvojence, vliv osvojení na matriční zápis, osvojení zletilého. IV. Diskuze Úředníkům územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti na úseku matrik. Lektor: Bc. Karolina Kofroňová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Místo: VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H51 Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel Vzdělávací program je pojat jako aktualizační kurz zaměřený na aplikaci a nejčastější problémy spojené s praxí ve správním řízení na úseku evidence obyvatel, a to ve vztahu k výkladu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění. I. Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech - přehled nejdůležitějších změn na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, změny v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, změny v činnosti zapisovatelů ohlašoven obcí do systému evidence obyvatel, matriky jako zapisovatelé do systému evidence obyvatel, změny po novele občanského zákoníku. II. Aplikace správního řádu na úseku evidence obyvatel - změny správního procesu (doručování, datové schránky, evidenční doručovací adresa apod.), správní řízení na úseku evidence obyvatel - přihlášení k trvalému pobytu, změny a zrušení trvalého pobytu, zahájení správního řízení, procesní postupy, dokumentace, podání návrhu na zrušení trvalého pobytu, úkony vyplývající ze správního řádu - dokazování zneužívání objektu občanem, dokazování zániku užívacího práva, vydání rozhodnutí a jeho náležitostí, rozhodnutí ve společném řízení, odvolací řízení. III. Judikatura a užívané právní výklady, řešení aktuálních problémů v praxi. Úředníkům územních samosprávných celků, zejména úředníkům zařazeným do ohlašoven a matrik na obcích, a dále úředníkům odborů vnitřních věcí obcí a měst. Lektor: Bc. Karolina Kofroňová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Lektor: Ing. Jana Kovačová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 11

11 07 PV - Finance, rozpočet, hospodaření Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy (včetně plánovaných legislativních změn pro rok 2014) Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a souvisejících právních předpisů pro FKSP i sociální fondy. Jeho cílem je poskytnout návod jak správně postupovat při poskytování příspěvků z těchto fondů a upozornit na nejčastější chyby, ke kterým v této agendě dochází. I. Úvod do problematiky, fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fondy, tvorba, zásady a čerpání fondu, pravidla hospodaření s fondy. II. Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a související právní předpisy pro FKSP i sociální fondy, aktuální stav legislativy, výklad vyhlášky a její aplikace v praxi. III. Hospodaření s fondy, vazby na změny zákonů, tvorba a užití, zdaňování plnění z fondů, připravované změny možnosti příspěvku (na penzijní připojištění a pojistné na soukromé životní pojištění), poskytování půjček, dary (životní a pracovní výročí apod.), příspěvky na rekreaci, vitamíny, očkování, příspěvky na stravování. IV. Spolupráce s odborovými organizacemi. Zástupcům organizací zřizovaných ÚSC, kteří s fondem kulturních a sociálních potřeb hospodaří, jakož i kontrolním orgánům zřizovatele, a dále zástupcům obcí, které tvoří sociální fond a hospodaří s ním. Lektor: Ing. Věra Zdeňková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Místo: VISK Kladno, Cyrila Boudy 1188 (bud. 10. ZŠ) od 09:00h L52 Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřující se na oblast hospodaření a nakládání s majetkem územních samosprávných celků podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a řešení problémů v praxi. Určen je obcím a krajům, jimi zřízeným příspěvkovým organizacím, dobrovolným svazkům obcí, jimi zřízeným příspěvkovým organizacím a regionálním radám regionů soudržnosti. rozpočtový výhled a rozpočet, závěrečný účet, kontrola hospodaření, porušení rozpočtové kázně u územních rozpočtů, správní delikty, vlastnictví příspěvkové organizace a její hospodaření, hospodaření dobrovolného svazku obcí. Úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, úředníkům vykonávajícím správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu, dalším úředníkům zařazeným do ekonomických a finančních odborů Poznámka: Dotazy, které chcete konzultovat s lektorkou, můžete zaslat předem na ovou adresu: Lektor: Mgr. Helena Peterová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 15 PV Legislativa nový občanský zákoník Právní vztahy k nemovitostem podle nového občanského zákoníku Vzdělávací kurz je zaměřen na rekodifikaci občanského práva v oblasti vlastnických vztahů, nově definovaný obsah vlastnického práva a především jeho předmět věc v právním smyslu. V oblasti nemovitostí se vrací uplatnění zásady superficies solo cedit s cílem postupně sjednotit vlastnictví pozemku a stavby na něm umístěné. Rozšiřuje se katalog věcných práv (služebnosti a právo stavby) a součástí nového občanského zákoníku se stává i nová úprava vlastnictví bytů (bytové spoluvlastnictví). Rozsáhlé změny jsou i v úpravě zástavního práva. I. Významné rysy nové úpravy občanského práva v ČR. Zásady a principy rekodifikace, pomoc při interpretaci ustanovení nového občanského zákoníku. II. Nové pojetí předmětu vlastnického práva - věc v právním smyslu (věc hmotná a nehmotná, věc nemovitá, 12

12 uplatnění zásady superficies solo cedit, právo jako věc nemovitá, součást a příslušenství věci nemovité). III. Právo držby a právo vlastnické (vznik, zánik, obsah). Oprávnění a omezení vlastníka. Nové pojetí katastru nemovitostí. Otázky nabytí nemovitosti od nevlastníka. IV. Spoluvlastnictví nemovitosti, jeho obsah a typy (obecné spoluvlastnictví, bytové spoluvlastnictví, přídatné spoluvlastnictví) a společenství jmění. V. Věcná práva k cizím věcem (služebnosti, reálná břemena, právo stavby). VI. Nemovitost jako předmět zajištění (zástavní právo a zajišťovací převod práva). VII. Dispozice s nemovitostmi (převod vlastnictví smlouvou, právo nájmu, pacht, nemovitost jako součást obchodního závodu při koupi závodu). VIII. Diskuse a odpovědi na dotazy. Úředníkům a dalším zaměstnancům územních samospráv zodpovědným za správu majetku, pracovníkům finančních institucí zajišťujícím úvěry nemovitostmi, pracovníkům realitních kanceláří, majitelům nemovitostí a široké podnikatelské veřejnosti. 985 Kč Lektor: JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A41 Nájem bytů a nebytových prostor podle nového občanského zákoníku Vzdělávací kurz se zaměřuje na rekodifikaci občanského práva v oblasti nájmu pro bydlení, obsah smlouvy a účel nájmu, kogentní katalog práv nájemce, možnost jednostranného zvyšování nájemného pronajímatelem, konstrukci výpovědi nájmu aj. V oblasti nájmu nebytových prostor se ruší dosavadní předpis (zákon č. 116/1990 Sb.) a je nahrazen zcela novým konceptem úpravy nového občanského zákoníku. I. Základní zásady rekodifikace soukromého práva v ČR. II. Vztah nového občanského zákoníku (NOZ) ke stávající úpravě nájmu bytů a nájmu nebytových prostor, přechodná ustanovení NOZ. III. Základní ustanovení o nájmu bytu dle NOZ. IV. Nájemné za byt a jiné platby s nájmem bytu spojené. V. Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele bytu. VI. Vznik a skončení nájmu bytu, přechody nájmu bytu. VII. Zvláštní druhy nájmu bytu (nájem služebního bytu a bytu zvláštního určení). VIII. Základní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání dle NOZ - porovnání se stávající úpravou zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. IX. Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele prostoru sloužícího podnikání. X. Vznik a skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání. XI. Diskuse a dotazy. Úředníkům a dalším zaměstnancům územních samospráv zodpovědným za správu majetku, pracovníkům finančních institucí zajišťujícím úvěry nemovitostmi, pracovníkům realitních kanceláří, majitelům nemovitostí a široké podnikatelské veřejnosti. 985 Kč Lektor: JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A41 Nový občanský zákoník Fyzické a právnické osoby Vzdělávací kurz je zaměřen na problematiku nové úpravy fyzických a právnických osob včetně vzniku (založení) a zániku (zrušení) osob právnických, jejich jednání, ochrany osobnosti a svéprávnosti osob fyzických. I. Osoby v právním smyslu změna koncepčního uchopení, právní osobnost, svéprávnost, člověk/fyzická osoba, podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat, ochrana osobnosti. II. Právnické osoby systematika členění, rejstříkové souvislosti, účel právnické osoby, veřejná prospěšnost, založení/vznik právnických osob, jednání za právnickou osobu, péče řádného hospodáře, zrušení/ zánik právnické osoby, korporace spolky atd., fundace nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, transformace právních forem. Úředníkům územních samosprávných celků a dalším zaměstnancům obcí, měst a krajů, organizačních složek státu a jiných správních úřadů, široké veřejnosti. 985 Kč Lektor: JUDr. Libor Čihák Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 13

13 Nový občanský zákoník a katastr nemovitostí Vzdělávací kurz je zaměřen na problematiku evidence katastru po přijetí nového občanského zákoníku, druhy zápisů, průběh jednotlivých řízení, na nové pojetí nemovitosti, právní úpravu nemovitostí a práv k nim, sepisování a obsah smluv a podání úřadu, problematiku vlastnických a jiných věcných práv evidovaných v katastru aj. I. Dopad nového občanského zákoníku na veřejný seznam nemovitostí. II. Nový katastrální zákon - základní informace, přehled nejdůležitějších změn, vymezení základních pojmů a přechodná ustanovení. III. Zásada materiální publicity, zásada intabulační, zásada priority a další hlavní zásady katastru nemovitostí. IV. Nové pojetí nemovitosti, zásada superficies solo cedit, předmět evidence (subjekty a práva), obsah katastru. V. Právo stavby, nájem a pacht, reálná břemena a služebnosti, nová práva zapisovaná do katastru nemovitostí. VI. Druhy zápisů - nový obsah pojmů vklad a záznam a nové poznámky (k osobě, k nemovitosti a spornosti), zápis jiných údajů do katastru. VII. Náležitosti vkladového podání, soukromé a veřejné vkladové listiny, oprava chyb v katastrálním operátu. VIII. Povinnosti vlastníků, obcí a orgánů veřejné moci. IX. Obnova katastrálního operátu. X. Veřejnost katastru a poskytování údajů z katastru nemovitostí. XI. Správní delikty. Úředníkům územních samosprávných celků zařazeným do majetkoprávních odborů, stavebních úřadů, investičních odborů a dalším zaměstnancům obcí, měst a krajů, organizačních složek státu a jiných správních úřadů. 985 Kč Lektor: JUDr. Libor Čihák Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Vlastnictví bytů a nebytových prostor dle nového občanského zákoníku Vzdělávací kurz je zaměřen na rekodifikaci občanského práva v oblasti vlastnictví bytů a nebytových prostor. Dosavadní zákon č. 72/1994 Sb. je zcela rušen a komplexní úprava je přesunuta do nového občanského zákoníku, připravovaného nařízení vlády ČR a zvláštního zákona o převodech družstevních bytů. Mění se zcela obsah pojmu jednotka a způsob vzniku SVJ. Rovněž se mění postavení vlastníků jednotek. Rostou nároky na obsah smluvních ujednání a na prohlášení vlastníka. Zavádí se nové způsoby určení spoluvlastnického podílu na společných částech věci nemovité. I. Základní principy a zásady rekodifikace soukromého práva v ČR. II. Vztah nového občanského zákoníku (NOZ) ke stávající úpravě bytového vlastnictví, přechodná ustanovení NOZ. III. Základní ustanovení o bytovém spoluvlastnictví dle NOZ - porovnání se stávající úpravou zák. č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. IV. Nové pojetí jednotky (věc v právním smyslu, předmět vlastnického práva). V. Vznik a zánik jednotky (prohlášení vlastníka, modifikace spoluvlastnictví, smlouva o výstavbě, rozhodnutí soudu, zrušení bytového spoluvlastnictví). VI. Obsah bytového spoluvlastnictví. VII. Správa domu a pozemku, společenství vlastníků - porovnání se stávající úpravou SVJ. VIII. Práva a povinnosti vlastníků jednotek. IX. Použitelnost dosavadní judikatury ve vztahu k nové úpravě bytového spoluvlastnictví. X. Diskuse a dotazy. Úředníkům a dalším zaměstnancům územních samospráv zodpovědným za správu majetku (včetně privatizace bytového fondu), vlastníkům nemovitostí, členům výborů společenství vlastníků jednotek, podnikatelským subjektům zajišťujícím správu domů s byty aj. 985 Kč Lektor: JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 14

14 Nový občanský zákoník první poznatky z praxe Aktuální vzdělávací kurz navazuje na úvodní seminář Nový občanský zákoník - přehled zásadních změn a reaguje na první poznatky z praxe při aplikaci nového občanského zákoníku v oblastech: - svéprávnost člověka, zastupování, stanovení výživného, manželská majetková práva, rozvod - sousedské vztahy - stavba jako součásti pozemku, právo stavby, věcné břemeno a zástavní právo - závěť, dědické smlouvy a dědické posloupnosti, odpovědnost za dluhy zůstavitele, odkazy, vydědění a další ustanovení týkající se dědického práva - smluvní právo, právo spotřebitelů - náhrada újmy na zdraví - pojetí věci, - jiné aktuální právní problémy, vyplývající z aplikace NOZ v praxi Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků, voleným členům zastupitelstev a široké veřejnosti. 985 Kč Lektor: JUDr. Libor Čihák Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 20 PV - Personalistika, lidské zdroje Pracovněprávní vztahy ve vazbě na nový občanský zákoník Vzdělávací kurz je zaměřen na změny v pracovním právu v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a novely zákoníku práce a na míru použití občanského zákoníku na pracovní právo a jejich vazbu. I. Nový občanský zákoník a změnový zákon, míra použití občanského zákoníku na pracovní právo a jejich vazba, hlavní zásady pracovního práva ovlivněné NOZ a jejich použití v právní praxi. II. Smlouvy a dohody podle NOZ v personální činnosti, možnosti zaměstnavatele při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, nové výpovědní důvody, odpočinek po práci, odvody z dohod, zvyšování práv nad rámec zákoníku práce. III. Pracovní doba a práce přesčas, zástupy za nepřítomné zaměstnance. IV. Rozvazování pracovního poměru, započtení, odstoupení, zástavní právo, zhojení, narovnání a jiné instituty soukromého práva, úskalí poskytované dovolené, počítání času a lhůt, promlčení a zánik práva podle NOZ v zákoníku práce. V. Zajištění plnění povinností zaměstnance (ručení, zástavní právo, konkurenční doložka, bezdůvodné obohacení), rodinné právo a zákoník práce souhlas manžela se zaměstnáváním a podnikáním, sdělování údajů ze mzdové, personální a majetkové oblasti, manželé na jednom pracovišti. VI. Problémy a jejich řešení v zákoně o úřednících územních samosprávných celků - výběrové řízení, odstupné, pracovní poměry na dobu určitou, zvyšování kvalifikace aj. VII. Platové otázky stanovení platu, platové tarify, příplatky, srážky z platu, osobní příplatek apod. Úředníkům územních samosprávných celků zařazeným do personálních odborů, vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů ÚSC, organizačních složek státu a jiných správních úřadů. Lektor: Mgr. Ladislav Dvořák Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 24 PV - Psychosociální dovednosti, komunikace, prezentace Neverbální komunikace - řeč těla Cílem vzdělávacího programu je osobnostní a sociální rozvoj úředníků, seznámení se zákonitostmi neverbální komunikace a jejich praktickým využíváním v pracovním osobním styku společně s nácvikem ovládání neverbálních signálů. I. Základní aspekty neverbální komunikace - neverbální komunikace jako nedílná součást osobnosti, možnosti využití neverbální komunikace, předcházení nedorozuměním či komunikačním šumům. Pozitivní působení díky pozitivnímu myšlení, odstranění nevhodných návyků. II. Formy a druhy neverbální komunikace - mimika, haptika, proxemika, posturologie, gestika a kinezika, 15

15 pohledy a oční kontakt, chronemika, paralingvistika, grafologie, rozdíly v řeči těla mužů a žen, ovlivnitelné a neovlivnitelné faktory. III. První dojem - síla prvního dojmu, délka trvání jeho vytvoření a důvody, proč nesmí být podceňován. IV. Čtení signálu lidského těla - proces analyzování a porozumění neverbálním projevům v kontextu určité situace, faktory ovlivňující neverbální komunikaci intimita, zaměřenost na roli, dominance, pravdomluvnost, lživost. Projevy základních emocí a emoční zájem o něco. V. Sebepoznání v oblasti řeči těla, seberegulace - jak rozumět svým emocím v procesu komunikace, jaké signály vysíláme na své okolí, postoj, gesta, mimika aj. Snaha skrytí emoce, nekonzistentnost určitého projevu ke zbytku prvků, nepřirozené chování. Chování lidského těla v krizových situacích. VI. Jak neverbální komunikace ovlivňuje prezentaci na veřejnosti - vědomá neverbální komunikace v předem plánovaných, promyšlených situacích - tzv. dramatic performance. Nevědomá neverbální reakce při spontánním chování a ve chvílích relaxace - ve stavu vypnuté cenzury. Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků, široké veřejnosti Lektor: Mgr. Hana Rybková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Úspěšné vyjednávání I. Vzdělávací program se zaměřuje na fáze a strategie procesu vyjednávání a na rozvíjení komunikačních dovedností účastníků. Vedle teoretického výkladu je součástí programu i hraní rolí a procvičování na případových studiích. I. Vybavení vyjednávače, osobnostní předpoklady, sběr informací a získávání kontaktů kladení otázek, umění naslouchat aj. II. Nástroje působení na druhé, verbální a neverbální komunikace, fáze rozhovoru, faktory ovlivňující jednání či rozhovor, vokální dovednosti. III. Fáze vyjednávání, možné strategie vyjednávání, odhad protistrany, zvládání námitek, řečnické triky a jak na ně, překonání nesouhlasu a dosažení souhlasu. Úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, voleným osobám a dalším zájemcům o tuto problematiku. Lektor: RNDr. Petr Pokorný Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Poznámka: Navazující kurz Úspěšné vyjednávání II. je naplánován na Úspěšné vyjednávání II. Vzdělávací kurz navazuje svým obsahem na kurz Úspěšné vyjednávání I. a zaměřuje se na krátké zopakování teoretických poznatků, jejich uvedení do souvislostí s praxí účastníků metodou diskuse a praktický nácvik modelových komunikačních situací. I. Zopakování základních pojmů, komunikační nástroje. Verbální vyjadřování, vokální působení, mimoslovní komunikace, vývoj konfliktu a jeho fáze, vnější a vnitřní bariéry v komunikaci, verbální dovednosti, umění klást otázky, typy otázek, umění naslouchat. II. Umění vyjednávání seznámení s možnými strategiemi a procvičení jejich použití při konkrétních modelových situacích, hraní rolí, aktivní zapojení účastníků. Navázání kontaktu, příprava na vyjednávání, potřeby partnera, odhad protistrany, principy vyjednávání cílová strategie výhra-prohra, dosažení synergie, zvládání konfliktních připomínek oprávněné, neoprávněné, spekulativní připomínky, přijatelná manipulace v komunikaci, řečnické triky a jak na ně, Harvardská metoda komunikace oddělení lidí od problémů, soustředění se na zájmy, nikoli pozice, vyvíjení oboustranně výhodných možností, trvání na uplatňování objektivních kritérií, překonání nesouhlasu, fáze kritického rozhovoru, dosažení souhlasu. Úředníkům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků. Lektor: RNDr. Petr Pokorný Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Poznámka: Vzdělávací kurz Úspěšné vyjednávání I. je naplánován na

16 Jak zvládnout konflikt s občanem při úředním jednání Kurz se zaměřuje na rozvíjení komunikačních dovedností při zvládání náročných situací v práci s klientem, zaměřuje se na zásady jednání a bariéry v komunikaci, techniky aktivního naslouchání, potenciální zdroje konfliktů aj. I. Komunikace s problémovým klientem úvod do tématu, základní pravidla využívaná pro styk s veřejností, vymezení pojmu problémový klient (agresor, alkoholik, drogově závislý, klienti vyžadující psychosociální pomoc, specifika komunikace se seniory), hlavní druhy komunikace a komunikační styly. II. Zásady jednání a bariéry v komunikaci - analýza situace a příprava jednání, informace o druhé straně, faktory ovlivňující jednání, typologie lidí a volba vhodného stylu, role klienta a pracovníka při rozhovoru, zásady profesní komunikace. Zdroje obtížné komunikace, zásady a techniky aktivního naslouchání, správná argumentace, prevence překvapení, vhodná volba slov. III. Techniky aktivního naslouchání - fáze rozhovoru, zájmy a cíle zúčastněných stran, umění naslouchat, prezentace vlastních argumentů a jejich prosazování, nonverbální komunikace a řeč těla. IV. Typy a potenciální zdroje konfliktů - vybrané techniky zvládání konfliktů a jejich nácvik, jak zacházet s problémovým klientem, jak překonat nedorozumění, obrana proti slovním provokacím. V. Modelové situace a diskuse nad využitím poznatků získaných během kurzu v praxi. Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků. Lektor: Mgr. Hana Rybková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h H51 Pozitivní myšlení jako nástroj ke zkvalitnění profesního a osobního života Cílem prakticky zaměřeného kurzu je seznámit účastníky s psychohygienickými dovednostmi a postupy, pomocí kterých je možné se naučit myslet pozitivně a vyhnout se svazujícímu negativnímu myšlení. Pozitivní myšlení vede ke zlepšení kvality profesního i osobního života. Jeho důsledkem je vyšší pracovní nasazení a radost ze života. Účastníci kurzu poznají metody a techniky, jejichž pomocí budou umět změnit své negativní pocity na pozitivní, a prakticky si vyzkoušejí takové techniky pozitivního myšlení, které jsou spojené s jejich prací. I. Sebedůvěra a sebezdokonalení, odvaha ke změně. II. Osobní potenciál, trénink pozitivního myšlení. III. Optimismus a mozek, ovlivňování nálady, síla slov a myšlenek. IV. Aktivní postoj člověka k vlastnímu psychickému a fyzickému stavu. V. Zvládání životních situací a dosažení vytčených cílů pomocí pozitivního myšlení. VI. Programování mysli a tím i svého pracovního a osobního života. VII. Plánování, osobní limity a možnosti. VIII. Nácvik praktických dovedností, autogenní trénink. Úředníkům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků, široké veřejnosti. Lektor: Mgr. Hana Rybková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření Cílem kurzu je osvojení si schopností umožňujících lépe zvládat stres, osvojení si technik obnovení osobních zdrojů - obranných mechanismů osobnosti včetně nácviku relaxačních metod koncentrace a sebekontroly. I. Stresové situace a jejich důsledky - vymezení stresu, projevy stresu, dlouhodobá protistresová strategie, rychlé odbourávání stresu v pracovním prostředí, mechanismus a příčiny vzniku stresu, jak zvládat zátěžové situace. II. Psychohygiena a její funkce - význam a účel psychohygieny, metody psychohygieny, jaké psychohygienické techniky pro sebe využívám a jak je mohu rozvinout, relaxační techniky pro ošetření vlastní psychické kondice. III. Techniky psychohygieny - relaxační techniky (autogenní trénink, imaginační a vizualizační techniky), dechová cvičení, kondiční cvičení, hra jako aktivizační metoda psychohygieny. IV. Syndrom vyhoření a jeho symptomy - co je syndrom vyhoření, jeho zdroje a projevy (fyzické, emocionální, psychické), fáze syndromu vyhoření (nástup, stagnace, frustrace, apatie, intervence), důsledky a prevence syndromu vyhoření, test vyhoření, rozdíl syndrom vyhoření x stres, situace, které mohou vést k syndromu vyhoření, sociální komunikace s osobou projevující syndrom vyhoření. V. Praktický nácvik různých relaxačních cvičení - dechová cvičení, svalová relaxace, autogenní trénink, 17

17 meditace, relaxace inspirovaná jógou, jóga, arteterapie, aromaterapie. Úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů a dalším zaměstnancům ve veřejné správě. Poznámka: Na kurz je třeba sebou přinést karimatku. Lektor: Mgr. Hana Rybková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 (bud. SPŠ) od 09:00h S51 Prezentační dovednosti (3denní kurz) 18 hod. Cílem vzdělávacího kurzu je osvojení si základních dovedností řečníka při prezentaci, získání schopnosti zaujmout posluchače a udržet jeho pozornost. Součástí kurzu jsou praktická cvičení zaměřená na zvýšení sebevědomí a jistoty a na zvládnutí techniky při verbálním i neverbálním projevu. I. Psychologie posluchače - typy posluchačů, využití empatie, budování pozitivních emocí, tréma a strach. II. Didaktické zásady pro zvýšení efektu prezentace - přehled základních didaktických metod (výklad, řízená diskuse, úkoly pro jednotlivce i skupinky, případové studie, hraní rolí aj.), jejich rozbor a praktická aplikace, struktura a obsah prezentace dle stanovených cílů, specifika vzdělávání dospělých. III. Příprava a struktura prezentace - co všechno je třeba zajistit, jak podpořit vlastní úspěch, čím vytvořit dobrý první dojem, společenské vystupování, uvědomění si významu vlastního image a profesionálního vystupování při vzdělávání druhých, představení řečníka sebe sama. IV. Vizualizace - využívání vizualizace za účelem zvýšení efektu zapamatování, zlepšení názornosti a lepší udržení pozornosti posluchačů, konkrétní postupy a techniky (pojmotvorný proces, symbol, zjednodušování), prostředky pro vizuální názornost (multimediální nástroje, flipchart, nástěnky, fólie a další), prvky znázornění (text, číselné hodnoty, grafy, přehlednost), uspořádání prostoru pro prezentaci. V. Rétorika - techniky pro získání a udržení pozornosti, verbální techniky a neverbální techniky, techniky pro posílení zapamatování, pozitivní zpětná vazba, argumentace metoda brainstormingu. VI. Praktický nácvik verbálního a neverbálního projevu - realizace krátkých prezentací účastníků předem připravených samotnými účastníky na téma týkající se jejich pracovního zaměření a oboru, zpětná vazba od lektorského týmu a ostatních účastníků k jednotlivým prezentacím. Úředníkům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků jmenovaným do vedoucích pozic nebo těm, kteří při výkonu své funkce veřejně vystupují Kč Poznámka: Vzdělávací kurz je realizován ve dnech vždy od 9:00-14:30 hod. (6 výukových hodin/1 den). Lektor: RNDr. Petr Pokorný Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 1, Husova 21 (budova GATE) vždy od 09:00h A51 Asertivní komunikace Cílem vzdělávacího programu je nabídnout asertivitu jako postoj, který vede k lepšímu pochopení sebe sama a svého okolí, používání asertivity při předcházení a zvládání konfliktů jako nástroje zkvalitňování a zpřehledňování pracovních i nepracovních vztahů, umění efektivně jednat. I. Co je to asertivita a jak ji účinně používat - úvod do tématu, verbální a nonverbální komunikace, komunikační zlozvyky, asertivní chování jako aspekt zdravé komunikace, kde lze asertivitu účinně využívat, asertivita v praxi úředníků. II. Základy asertivní komunikace - podstata otevřené komunikace (agresivita, pasivita, asertivita), asertivní práva a jejich smysl, jednoduché asertivní techniky. III. Asertivita jako prevence a nástroj pro vyjednávání a řešení komunikačně obtížných a stresových situací a konfliktů, se kterými mohou úředníci přijít do styku, prevence stresu. IV. Asertivní techniky - technika pokažené gramodesky, technika přijatelného kompromisu, technika sebeotevření, technika otevřených dveří, vyslovování a přijímání komplimentu, negativní asertivita, negativní otázky, reakce na zpětnou vazbu. Asertivní schopnost komunikace (požádat o laskavost, uplatnit svůj nárok, umění říci ne, začít, udržovat a ukončit komunikaci, vypořádat se s kritikou, přijmout a vyjádřit uznání, vyjádřit vlastní pocit, názor, myšlenku). Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků. Lektor: Mgr. Hana Rybková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: VISK Benešov, Černoleská 1997 (ISŠ technická) od 09:00h B51 18

18 Úřední korespondence formální úprava a pravopis (včetně aktuální novelizace Normy č a změny pravidel českého pravopisu v návaznosti na nový občanský zákoník!) Cílem kurzu je seznámit účastníky s úpravou úřední korespondence podle normy ČSN v aktuálním znění, upozornit na změny ve srovnání s předchozí úpravou, na typy písemností a jejich náležitosti. I. Teoretický úvod - prezentace aktuálního znění normy ČSN pro úpravu písemností. II. Specifika úřední korespondence - rozdíly ve formě úřední a obchodní korespondence, osobní dopisy, korespondence vedoucích pracovníků institucí veřejné správy, úřední a osobní korespondence volených představitelů samosprávy. III. Tvorba úředního dopisu - náležitosti, úprava a formátování úředních dopisů, interpunkční znaménka, spojovací čárka, závorky, čísla a číslice, zvýrazňování textu, úprava nadpisů, psaní poštovních adres, správné psaní zkratek, akademických a vědeckých titulů v různých typech písemností. IV. Elektronická pošta - specifika ové korespondence, klasický dopis a elektronická komunikace, příklady vhodného využití. Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků, široké veřejnosti. Lektor: Ing. Bc. Jarmila Zábranská, Ing. Milena Škorpilová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 26 PV - Sociální oblast, sociální péče, ochrana dětí Opatrovnictví (svéprávnost, opatrovnictví a veřejný opatrovník od roku 2014) Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výklad ustanovení vztahujících se k problematice opatrovnictví dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, s účinností do , a zákona č. 89/2012 Sb., tzv. nového občanského zákoníku, s účinností od Výklad je zaměřen na vzájemné srovnání a na provádění obou zákonů, a to pomocí občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, případně zákona vztahujícího se k veřejnému opatrovnictví. Vše i s aktuálností od I. Srovnání právní úpravy zákonů č. 40/1964 Sb. a č. 89/2012 Sb. II. Opatrovnictví od dle NOZ - právní osobnost, svéprávnost, právní jednání, nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, jmenování opatrovníka při omezení svéprávnosti, předběžné prohlášení v očekávání budoucí nesvéprávnosti, jmenování opatrovníka bez omezení svéprávnosti. III. Opatrovnictví - zákonné zastoupení, opatrovnictví člověka, opatrovník pro správu jmění, kolizní opatrovník, zastupování manželi, práva a povinnosti opatrovníka. IV. Instituty vážící se k opatrovnictví - opatrovnická rada, soupis jmění a vyúčtování správy, přechodné ustanovení. V. Deliktní (odpovědnostní) způsobilost - odpovědnost osob omezených či zbavených způsobilosti, částečně nesvéprávných, odpovědnost osob vykonávajících dohled, odpovědnost pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků na obci, odpovědnost opatrovníků. VI. Prováděcí předpisy - zákon o zvláštních řízeních soudních, občanský soudní řád, zákon o veřejném opatrovnictví, dopad opatrovnictví do celého občanského zákoníku. VII. Průběh řízení - podnět, návrh, průběh řízení, vydání rozhodnutí, řízení o ustanovení opatrovníka, ukončení funkce opatrovníka. VIII. Diskuse, příklady. Úředníkům územních samosprávných celků podílejícím se na výkonu správních činností v sociální oblasti, zajišťujícím správu pro osoby právně nezpůsobilé či nesvéprávné. Lektor: Mgr. Radka Pešlová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L41 Příspěvek na péči Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výklad aktuálního znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a jeho prováděcího předpisu - vyhlášky č. 505/2006 Sb., a to s důrazem na příspěvek na péči, posudková kritéria, opravné prostředky, postupy přiznávání, chystané a uskutečněné změny a jejich vliv. 19

19 I. Úvod do zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vývoj zákona a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. (stručně, pouze pro objasnění stávajícího legislativního provedení), legislativní podklad. II. Příspěvek na péči, účel a specifikace - postavení příspěvku v dávkovém systému, nákladovost příspěvku, statistiky spojené s příspěvkem, struktura příjemců příspěvku, k čemu slouží příspěvek. III. Proces správního řízení ve věci přiznání příspěvku - zahájení řízení, zastoupení, opatrovník, řízení z pohledu Úřadu práce / z pohledu žadatele, zástupce, sociální šetření, zpráva ošetřujícího lékaře, řízení na posudkovém lékařství a vliv na dávku, vyjádření se před vydáním rozhodnutí, rozhodnutí, lhůty pro řízení, nečinnost úřadu, náhrada nemajetkové újmy. IV. Zvýšení příspěvku na péči - zvýšení příspěvku na péči z důvodu nízkých příjmů, posuzování příjmů (rozhodné příjmy), výpočet životního minima, zvýšení pro osoby ve věku 4 7 let, navýšení stupně příspěvku v samostatném řízení. V. Zneužívání příspěvku na péči - kontrola příspěvku na péči, podklady pro kontrolu využívání příspěvku, mýtus zneužití dávky, sankce za zneužití příspěvku. VI. Opravné prostředky námitky, odvolání, zpět vzetí žádosti nebo odvolání, přezkum, žaloba. VII. Specifika přiznání při různých zdravotních obtížích, životních obdobích - vliv právní způsobilosti / svéprávnosti na přiznání dávky, seniorský věk, dítě, zrakově a sluchově postižený, mentálně postižený. VIII. Diskuse, příklady. Úředníkům územních samosprávných celků podílejícím se na výkonu správních činností v oblasti sociálních služeb nebo pracujícím v rámci sociální práce na obci se zdravotně postiženými osobami (závislými osobami) a s pečujícími osobami. Lektor: Mgr. Radka Pešlová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 Příspěvky a výhody pro osoby se zdravotním postižením Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na výklad aktuálního znění zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, a jeho prováděcího předpisu - vyhlášky č. 388/2011 Sb., a to s důrazem na jednotlivé dávky, systém posuzování nároku, úskalí jednotlivých dávek, opravné prostředky, postupy přiznávání, chystané a uskutečněné změny a jejich vliv. I. Úvod do zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, aktuální změny v zákoně, související právní přepisy, zákon č. 141/2012 Sb., zákon č. 331/2012 Sb., a další připravované zákonné záměry. II. Druhy dávek a okruh oprávněných osob, účel a specifikace - mobilita, příspěvek na zvláštní pomůcku vymezení pomůcek a vysvětlení odlišnosti nároků, průkaz osoby se zdravotním postižením, kompenzace a výhody, které se váží k průkazu osoby. III. Proces správního řízení ve věci přiznání dávek a průkazky - zahájení řízení (vč. zahájení z moci úřední zahájení u osoby nesvéprávné, neschopné podpisu, nerozumící apod.), průběh řízení lhůty, sociální šetření, posudek ošetřujícího lékaře, posudková kritéria, námitky, rozhodnutí, připravované legislativní změny vzhledem k posuzovacím kritériím nároku na některé zvláštní pomůcky, aplikace odlišných kritérií pro přiznání finančních příspěvků na zvláštní pomůcky (úprava bytu, příspěvek na motorové vozidlo, pomůcky pro orientaci v prostoru atd.). IV. Opravné prostředky - námitky, odvolání, zpět vzetí žádosti nebo odvolání, přezkum, žaloba. V. Specifika přiznání při různých zdravotních obtížích, životních obdobích - vliv právní způsobilosti / svéprávnosti na přiznání dávky, seniorský věk, dítě, zrakově a sluchově postižený, mentálně postižený. VI. Diskuse, příklady. Úředníkům územních samosprávných celků podílejícím se na výkonu správních činností v oblasti sociálních služeb nebo pracujícím v rámci sociální práce na obci se zdravotně postiženými osobami. Lektor: Mgr. Radka Pešlová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 20

20 28 PV - Správní řád Správní řád v praxi územních samospráv 8 hod. Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad aktuálních problémů souvisejících s aplikací zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a jejich řešení v praxi. I. Správní právo, aplikace základních zásad činnosti správních orgánů. II. Správní řízení a činnost správních orgánů - postup správních orgánů, věcná a místní příslušnost správních orgánů, postoupení pro nepříslušnost, dožádání, způsoby doručování aj. III. Výklad vybraných problémů týkajících se průběhu prvoinstančního řízení - účastníci řízení, úkony účastníků, formy podání, nahlížení do spisu, určení lhůty k provedení úkonu, počítání času, navrácení v předešlý stav, postup před zahájením řízení, odložení věci, zahájení řízení o žádosti a její náležitosti, formy dokazování, důvody přerušení a zastavení řízení aj. IV. Rozhodování správního orgánu - obsah a forma rozhodnutí a jeho náležitosti, lhůty pro vydání rozhodnutí, způsoby oznamování, zvláštní rozhodnutí a zvláštní řízení, právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí, vyznačení doložky právní moci nebo vykonatelnosti. V. Výklady vybraných problémů při rozhodování o odvolání, přezkumné řízení, napadené rozhodnutí, rozsah a hlediska přezkoumávání, relevantní skutečnosti, alternativy rozhodnutí odvolacího správního orgánu aj., důvody obnovy řízení, postup správního orgánu při obnově řízení. VI. Exekuční titul, exekuce na peněžitá a nepeněžitá plnění, exekuční výzva, exekuční příkaz, způsoby provedení exekuce, odložení, přerušení a zastavení exekuce, exekuční náklady, námitky proti úkonům exekučního orgánu. Úředníkům územních samosprávných celků, kteří při výkonu své funkce postupují podle správního řádu. 985 Kč Lektor: JUDr. Svatava Vronská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Místo: Praha 5 - Smíchov, Zborovská od 09:00h A51 29 PV - Stavebnictví, územní plánování Aplikace stavebního zákona územní rozhodování (včetně aktuálních změn) Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad vybraných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to ustanovení týkajících se územního rozhodování včetně aplikace správního řádu na řízení vedená podle tohoto zákona. I. Aktuální právní úprava zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zásadní změny přijaté posledními novelizacemi a navazující právní normy. II. Územní plánování územní řízení, formy a druhy územního rozhodování, zjednodušené způsoby a formy umisťování staveb, územní opatření o stavební uzávěře a asanaci území aj. III. Aplikace správního řádu na řízení podle stavebního zákona, řešení problémů vznikajících v praxi. IV. Dotazy a diskuse, řešení modelových situací. Úředníkům územních samosprávných celků, kteří při výkonu své funkce postupují podle stavebního zákona, zejména úředníkům stavebních úřadů. Lektor: Ing. Lenka Holendová, Ing. Jaroslav Smíšek Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (sídlo MěÚ) od 09:00h L51 Místo: Praha 1, Husova 21 (budova GATE) od 09:00h A51 Aplikace stavebního zákona na úseku stavebního řádu (včetně aktuálních změn) Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad vybraných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to ustanovení týkajících se stavebního řádu, včetně aplikace správního řádu na řízení vedená podle tohoto zákona. I. Aktuální právní úprava zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zásadní změny přijaté posledními novelizacemi a navazující právní normy. 21

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2015 Vážené klientky, vážení klienti, Dostává se Vám do rukou katalog s nabídkou vzdělávacích kurzů a seminářů, kterou pro rok 2015 připravil Ústav profesních studií,

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015

KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 Akreditovaná instituce MV ČR Akreditované semináře MV ČR Akreditované semináře MPSV ČR KATALOG SEMINÁŘŮ LISTOPAD-PROSINEC 2015 www.profesim.cz FINANCE UŠETŘÍTE U ZAKÁZKOVÝCH SEMINÁŘŮ Chcete, aby pro Vás

Více

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011

ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 DÁREK ZDARMA PRO vás ODBORNÉ SEMINÁŘE ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2011 Vzdělávací agentura PROFESIM (akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR) si Vás dovoluje pozvat na odborné semináře. Akreditované semináře jsou pro všechny

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město Vysoká škola sociálně správní, Institut celoţivotního vzdělávání Havířov o.p.s. V. Nezvala 801/1, 736 01 Havířov-Město NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A SEMINÁŘŮ PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC A SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY 2015

Více

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha. 1. pololetí 2015 Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha 1. pololetí 2015 Vážené dámy, vážení pánové, milí zaměstnanci veřejné správy, představujeme Vám katalog vzdělávacích aktivit Institutu pro veřejnou správu

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře květen / srpen 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz předplatné on-line

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více