SBORNÍK. Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty Dokumentace, průzkum, památková péče. Sloup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK. Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty Dokumentace, průzkum, památková péče. Sloup 17. - 19."

Transkript

1 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty Dokumentace, průzkum, památková péče Sloup září 2009 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci Liberecký kraj Město Nový Bor Obec Sloup v Čechách

2 2 Sborník 2009

3 Obsah Podpůrné rámové konstrukce v lidové architektuře Čech 2 Ing.arch. Jan Pešta Příklady průzkumů a obnovy vesnických domů s podstávkou na pomezí sseverních Čech, Polska a Saska 12 Ing. arch Tomáš Efler, Ústav památkové péče a renovací FA ČVUT Úspěch v nespěchu ostražitost při obnově 15 Mgr. Belisová Natalie, Správa NP České Švýcarsko Dokumentace podstávkového domu v Pražské sbírce německých lidových písní uložené v Etnologickém ústavu Akademie věd čr, v. v. i.* 20 PhDr. Dana Motyčková, CSc., PhDr. Kateřina Sedlická, Etnologický ústav AV ČR Podstávkový dům v dokumentaci Oblastního muzea v Litoměřicích 25 PhDr. Lubomír Procházka, CSc., Hornické muzeum Příbram Muzeum lidových staveb Vysoký Chlumec Osudy Domu česko-německého porozumění v Jablonci-Rýnovicích 27 Mgr. Křížek Jiří, NPÚ ÚOP v Liberci Podstávkový dům ve fotografiích Franze Weisse 29 PhDr. František Ledvinka, NPÚ v Ústí nad Labem Konstrukční řešení a detaily domů s podstávkami v Podbezdězí a na Novoborsku 32 Mgr. Miroslav Kolka, NPÚ ÚOP v Liberci Podstávkový dům v regionu Podještědí vývoj, současný stav, varianty 39 Tereza Konvalinková, studující Ústav etnologie FF UK Podstávkový dům s hrázděným patrem na Frýdlantsku 43 Bc. Petr Freiwillig, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci Přístěnné sloupové podpěry a podsíně na Jičínsku 48 Ing. Jiří Balský, PaedDr. Tamara Baudišová, Bc. Martin Mezera, Městský úřad Jičín Podstávkový dům jako součást kulturně-historických hodnot CHKO Kokořínsko 56 Michal Smrž a Jan Soukup, AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko Domy s podstávkou ve východních Čechách 64 PhDr. Madaj Miroslav, NPÚ ÚOP v Pardubicích Ein sächsisches Umgebindehaus auf böhmischen Mauern 65 Saský podstávkový dům na českých zdech Arnd Matthes, Landratsamt Bautzen - SRN, Beauftragter der Stiftung Umgebindehaus (Zástupce nadace Umgebindehaus) Upozornění: Texty neprošly jazykovou korekturou. Sborník

4 Ing.arch. Jan Pešta Podpůrné rámové konstrukce v lidové architektuře Čech Ing.arch. Jan Pešta Publikovaný referát je shrnutím základních úvah o podstávkách a příbuzných konstrukcích na území Čech. Neklade si za cíl problematiku vyčerpat, ale jen tematicky uvést a ukázat možnosti různorodého pohledu na typologii, konstrukční a výtvarné řešení této specifické součásti našich lidových staveb. 01. Základní konstrukční varianty podstávek (všechny kresby a fotografie Jan Pešta, není-li uvedeno jinak). 1) FROLEC, Václav; VAŘEKA, Josef. Lidová architektura : Encyklopedie. Praha - Bratislava, 1983; tam soustředěny odkazy na další literaturu. 4 Sborník 2009

5 Ing.arch. Jan Pešta 1) sloupky ližina - pásky 02. Jednoduchá konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek s plátovými spoji, bez dekoru. Rámová konstrukce z tesařsky vázaných dřevěných trámů představuje základ tradičního stavitelství velké části Evropy. Na území Čech se projevuje tento princip nejen v podobě hrázděné architektury, ale i v podobě různých podpůrných trámových konstrukcí, sloužících k vynesení hmoty patra, nebo střechy domu či hospodářského objektu. Specifickým fenoménem jsou vnitřní rámové konstrukce archaických stodol, které se ovšem na vnější podobě stavby neprojevují a patří tedy spíše mezi konstrukce krovové. V příspěvku se tedy budeme zabývat nadále již jen vnějšími podpůrnými konstrukcemi, které nějakým způsobem ovlivňují vnější vzhled stavby. Řadíme k nim především podstávky (ve všech jejich známých názvoslovných a konstrukčních variantách) a podsíně, které mohou být specifickou odezvou na podloubí dřevěných a polodřevěných měst. Typologickou zvláštností jsou pak pracovní podsíně kováren a jiných souvisejících dílen, které ovšem často ve své podobě navazují na dřevěné podsíně venkovských domů. Mezi podpůrné trámové konstrukce, ovlivňující (nebo přímo určující) podobu stavby, můžeme zařadit i rámové konstrukce otevřených kolen, stodol s vnitřním opláštěním stěn a dalších, převážně drobných staveb, přístřešků apod. Podpůrné rámové dřevěné konstrukce samozřejmě nejsou jen českým či středoevropským specifikem, ale provázejí lidovou architekturu prakticky po celé Evropě. Svébytný fenomén podstávek jako konstrukčního a současně výtvarného prvku ovšem můžeme do značné míry skutečně považovat za specifikum střední Evropy, resp. trojlístku česko-německo- -polského území, byť v mnohem širším regionálním rozšíření, než se obvykle uvádí. Pohled na rozšíření podstávek samozřejmě závisí také na tom, co vše za podstávku považujeme. Literatura nám dává široké zázemí v oblasti názvosloví, více či méně provázaného se skutečným konstrukčním řešením, nebo regionálním vymezením. Kromě nejčastějšího pojmu podstávka se objevují i výrazy obvaz (z německého Umgebinde; Binde = obvaz), podvážka, koza, stolice, přístěnná sloupová podpěrná vazba a další. Etnografická literatura obvykle rozlišuje podstávku (obvykle podpírá stěny patra domu) a českou podstávku, která podpírá zpravidla stropnice přízemí, nebo přímo vazné trámy krovu. 1) Rozlišení obou variant je ovšem natolik subtilní a při bližším pohledu se v jednotlivých regionech prolíná, že toto vymezení opustíme a budeme se nadále zabývat všemi druhy přístěnných rámových podpůrných konstrukcí pod souhrnným označením podstávka, při vědomí rizika zjednodušení regionálního názvosloví. (obrázek 01) Opusťme etnografické zázemí a věnujme se nadále konstrukční podobě podstávek a jejich základním variantám. Z hlediska konstrukční sestavy lze rozlišit následující tři základní typy podstávek: Základní konstrukční variantou, pomineme-li prosté podepření vodorovného trámu (ližiny) sloupky, je sestava tvořená svislými sloupky, vodorovným trámem (ližinou) a šikmými pásky, které zajišťují konstrukční tuhost. Tato soustava může mít řadu variant. Nejprostší je zavětrování pásky, spojenými se sloupky a ližinou plátem (rybinové či prosté přeplátování), nebo v pokročilejší podobě čepovými spoji. Pásky i spodní hrana ližiny přitom mohou být okosené, jednoduše zdobené, nebo i mírně obloukovitě vykrojené. S takto ztvárněnou podstávkou se můžeme setkat prakticky na celém území jejího regionálního rozšíření, tedy nejenom v severních a severozápadních Čechách, ale i v dalších oblastech zejména Pojizeří, Krušnohoří, středních a východních Čech. obrázek 2, 3, 4, 5, 6 Regionální variantou v oblasti Vysočiny, zejména v širokém pásu Vysokomýtska, Litomyšlska a Ústeckoorlicka je zdvojení pásků (výjimečně jsou doloženy i trojité pásky). Toto opatření má nesporně jedině výtvarnou funkci, neboť z hlediska konstrukční podstaty bohatě postačuje pásek jediný (jedná se o podobný výtvarný prvek, jako překřížené pásky, známé např. z rámových staveb na Chebsku viz dále). obrázek 7, 8, Jednoduchá konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek s plátovými spoji, částečně seříznutá do oblouku (Sloup CL, čp. 102, 2006) 04. Podstávka vynášející patro domu je sice zakrytá bedněným opláštěním, lze však předpokládat, že se jedná o jednoduchou konstrukci s plátovými nebo čepovanými spoji (Přebuz SO, č.e. 46, 2004) Sborník

6 Ing.arch. Jan Pešta 05. Jednoduchá konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek s čepovými spoji, bez dekoru. Často se objevuje i vložení trojbokých špalíčků do cviklů mezi pásky, ližinu a sloupky, případně zakrytí vzniklého trojúhelníkového otvoru mezi pásky, ližinou a sloupky dřevěnou destičkou, zapuštěnou do polodrážky. Pokročilejší formou zdobení a výtvarného řešení, ovšem při zachování shodného konstrukčního principu (tedy sloupy + ližina + pásek) je seříznutí pásků a spodní hrany ližiny do oblouku, čímž tato sestava získává podobu slepé arkády, mimochodem velmi oblíbeného prvku klasicistní a empírové architektury. Často tento způsob ztvárnění podstávek pozorujeme v oblasti podhůří jižního Lužických hor a na Českolipsku, ovšem zdaleka nejen tam. obrázek 10, 11 V některých regionech, zejména v Českém středohoří, na Litoměřicku a v přilehlé části Kokořínska se objevují, snad pod vlivem slohové barokní architektury, velmi bohatě a náročně vyřezávané a vykrajované spodní hrany ližin a pásků, kombinované s neméně složitě a náročně profilovanými sloupy. obrázek 12, Jednoduchá konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek s čepovými spoji, bez dekoru (Březinka MB, čp. 27, 2004) 09. Detail rámové konstrukce podstávky s plátovými spoji a zdvojenými pásky (Svatá Kateřina SY, čp. 240, 2009) 07. Konstrukce podstávky s plátovými spoji a zdvojenými pásky (Vysokomýtsko, Litomyšlsko). 10. Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek, seříznutá do oblouku (slepá arkáda). 08. Konstrukce podstávky s plátovými spoji a zdvojenými pásky (Trstěnice SY, čp. 61, 2004) 11. Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek, seříznutá do oblouku (Lindava CL, čp. 266, 2006) 6 Sborník 2009

7 Ing.arch. Jan Pešta 12. Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek, bohatě dekorativně vyřezávaná, s profilovanými sloupky (Litoměřicko, České středohoří, Kokořínsko). 15. Pokročilá konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina rozpěra pásek / vložený rohový špalík (především Lužické hory, Šluknovsko a přilehlé oblasti) 13. Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek, bohatě dekorativně vyřezávaná, s profilovanými sloupky (Merboltice DC, čp. 22, 2007). 16. Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina rozpěra vložený rohový špalík (Dolní Chřibská DC, čp. 40, 2001) 17. Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina rozpěra vložený rohový špalík (Černá Louže LI, čp. 16, 2006) 2) sloupky ližina rozpěra pásky Další konstrukční variantou podstávky je vložení rozpěry pod ližinu mezi jednotlivé sloupky. Tuhost v podélném směru zajišťují opět pásky, nebo častěji jen trojboké špalíčky, vložené do rohu mezi sloupky a rozpěru. Spodní hrana rozpěry i pásků bývá obvykle seříznutá do obloukovitého tvaru nejčastěji půleliptického, nebo segmentového oblouku, čímž tvarově opět evokuje slepou arkádu, oblíbenou v klasicistní a empírové architektuře. Pokud je to možné vysledovat, je tento konstrukční typ velmi obvyklý především v oblastech Německa, přiléhajících k české hranici (Horní Lužice). Zvláštní variantou je průběžné protažení sloupů podstávky až do patra domu, vyskytující se z logiky věci výhradně v kombinaci s hrázděnou konstrukcí patra (u nás především Frýdlantsko a severní podhůří Jizerských hor). Varianta s odsazením rozpěry od ližiny se objevuje i v Dolní Lužici. Právě pro tento konstrukční typ podstávky, kde ližina obíhá spojitě celý dům (nebo alespoň jeho část) v podobě jakéhosi trámového věnce, naplňuje německé označení Umgebinde. Z toho vyplývá, že shodný konstrukční princip nacházíme na českém území nejvíce v oblastech přiléhajících k německé hranici, tzn. v Lužických horách, na Šluknovsku, Frýdlantsku a v oblasti Českého Švýcarska, s přesahy především směrem k Ještědskému hřbetu. obrázek 15; 16, 17, Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina rozpěra (odsazená od ližiny) pásek, na našem území prozatím neznámá (Lübenau Lehde, spolková země Braniborsko, muzeum v přírodě, dům z osady Suschow, 2010). Sborník

8 Ing.arch. Jan Pešta rozpěru) a funkčně nahrazující pásky. Tato varianta se často objevuje v oblastech s dlouho přežívající roubenou architekturou (Lužické hory). obrázek Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina rozpěra vložený rohový špalík (nebo jen sloupek ližina rozpěra), s dekorativním dřevěným obkladem 22. Vývojově mladá podpůrná konstrukce, plnící především funkci stěnové kleštiny, tvarově ovšem navazující na podstávku, s dekorativní prořezávanou deskou namísto pásku, vloženou do rohu mezi sloupek a rozpěru (Dolní Světlá CL, čp. 5, 2009) 20. Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina rozpěra vložený rohový špalík, s dekorativním dřevěným obkladem (Doubice DC, čp. 56, 2007) 3) spojení podstávky s patrem do podoby celistvého rámu Konstrukčně velmi vyspělou, ač podle většiny názorů archaickou formou podstávky je propojení s hrázděnou stěnou patra do jediného celistvého rámu, představujícího v podstatě příhradový vazník. Základem konstrukce bývají mohutné sloupy (štenýře), průběžně prostupující až do patra. Mezi ně jsou vloženy obvykle 2 úrovně vodorovných prvků (paždíky), přes které je přeplátována ztužující konstrukce ondřejských křížů, svými přesahy tvořících pásky podstávky. Takto sestavené hrázděné patro tvoří pozoruhodnou prostorovou konstrukci. Bez velké nadsázky ji můžeme označit za jeden z nejvyspělejších projevů tesařského konstrukčního umění v prostředí evropské lidové architektury. obrázek Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina rozpěra vložený rohový špalík, s dekorativním dřevěným obkladem, plně navazujícím na architektonickou výzdobu zadní zděné části domu. Podstávka v tomto případě evokuje slepou arkádu (Dlouhý DC, čp. 2, 2007) Velmi často se zvláště v těchto výše jmenovaných regionech i v navazujících oblastech Německa podstávky druhotně (nebo i primárně) opatřovaly dekorativními dřevěnými obklady, nezřídka přebírajícími tektonické a výzdobné prvky ze zděné architektury. Objevuje se i plošný obklad podstávky břidlicí či eternitem. obrázek 19, 20, 21 Pro úplnost je třeba zmínit ještě vývojově mladé konstrukce, tvarově vycházející z podstávek, kdy ovšem trámy nemají vysloveně podpůrnou funkci, nebo je jejich nosná funkce omezená. Spíše v tomto případě slouží jako stěnové kleštiny (funkce kleštin se často projevuje hlavicemi šroubů svorníků). Častým doplňkem jsou zdobně vyřezávané špalíčky, nebo jen desky, vložené do rohů mezi sloupky a ližinu (resp. 23. Podstávka konstrukčně spojená s patrem do podoby celistvého rámu ( příhradový vazník ). 8 Sborník 2009

9 Ing.arch. Jan Pešta Dnes tento typ podstávky, spojené s hrázděnou konstrukcí, nacházíme na našem území především ve Frýdlantském výběžku (kam přesahuje z navazujících oblastí Německa a dnešního Polska), ovšem doklady známe i z oblastí vzdálenějších, včetně Ještědského hřbetu (Andělská hora). Není bez zajímavosti, že někdy se takto řešená hrázděná konstrukce patra objevuje i v kombinaci s jinou formou podstávky (Višňová), v takovém případě snad může jít o druhotné úpravy (výměna podstávky), nebo o mísení konstrukčních variant. obrázek 24, 25, 26 Další varianty konstrukčního uspořádání nabízí vztah podstávky a vynášené konstrukce, tedy stropu přízemí, nosných trámů pavlače, stěn patra, či vazných trámů krovu. V zásadě lze rozlišit následující možnosti: 24. Podstávka konstrukčně spojená s patrem do podoby celistvého rámu (Heřmanice u Frýdlantu LI, čp. 29, 1999) 26. Podstávka konstrukčně spojená s patrem do podoby celistvého rámu, patrná i přes pozdější úpravy konstrukce (Panenská Hůrka u Chrastavy LI, čp. 20, 2010) 1) podstávka podpírá jen stěna patra či polopatra (nebo trámového věnce podstřeší) Přízemek, tvořený nejčastěji roubenými stěnami s vlastním zastropením trámovým stropem. Strop je v takovém případě uložen na obvodových stěnách zcela nezávisle na podstávce (obvykle níže, než vlastní konstrukce podstávky). Stropní trámy mohou viditelně vystupovat v podobě seříznutých zhlaví pod ližinou podstávky, nebo mohou být zakryté ližinou, ev. rozpěrou podstávky. Vlastní podstávka pak podpírá přímo stěny patra (hrázděného či roubeného) a stává se jejich součástí. U přízemních domů tato podstávková konstrukce vynáší různě vysoký trámový věnec podstřeší, který se tak stává obecným výrazovým prvkem lidové architektury příslušných regionů (Lužické hory, Ještědský hřbet). Lze obecně říci, že tato varianta (dle literatury skutečná podstávka) je konstrukčně vyspělejší, neboť přízemí (nejčastěji světnice) tvoří včetně svého stropu jakousi krabici, zcela nezávislou na konstrukci patra, které ji pomocí sloupů podstávky obkračuje. obrázek Podstávka konstrukčně spojená s patrem do podoby celistvého rámu (Víska u Frýdlantu LI, čp. 50, 1999) 27. Podstávka podpírající jen stěna patra, stropní trámy jsou uloženy nezávisle na stěně přízemí a jejich zhlaví jsou viditelně patrná (Valkeřice DC, čp. 60, foto Tomáš Efler 2008) Sborník

10 Ing.arch. Jan Pešta 28. Podstávka podpírající v boční stěně přesahy stropních trámů přízemí původní pavlače, druhotně odstraněné (Nové Osinalice ME, čp. 7, 2008) 31. Druhotná podstávka, podpírající mladší konstrukci krovu ve štítovém průčelí (Újezd DO, čp. 30, 2004) 29. Boční stěna patrového roubeného domu z oblasti Pojizeří s odřezanými zhlavími stropních trámů, svědčících o existenci druhotně odstraněné podstávce (Kacanovy SM, čp. 16, 2001) 32. Varianta nároží podstávky se dvěma nezávislými sloupky v nárožích, akcentovaná různým tesařským ztvárněním podstávky na čelní a boční straně domu (Tubož CL, čp. 8, 2005) 33. Varianta s jedním sloupkem, do kterého jsou začepovány pásky v obou kolmých směrech, výšková úroveň ližiny odpovídá stěnám srubu (Lhota u Úštěku LT, čp. 2, 2006) 30. Druhotná podstávka ( koza ), podpírající přesahy stropních trámů nad zápražím (Dolní Lánov TU, čp. 96, 2008) 10 Sborník 2009

11 Ing.arch. Jan Pešta 2) podstávka podpírá konstrukci stropu (střechy) Ližina podstávky je v tomto případě osazena pod přesahující zhlaví stropních trámů, nebo (u přízemních domů) zhlaví vazných trámů, obvykle totožných se stropními trámy. Ty ovšem zároveň spočívají i na roubených stěnách přízemku a celá stavba, tedy podstávka, konstrukce přízemí včetně stropu a konstrukce patra tak tvoří jeden jediný funkční celek. Podstávka fakticky pomáhá podpírat strop přízemí (a jeho prostřednictvím stěny patra, které na stropnicích leží), ovšem váhu konstrukce alespoň částečně vynáší i stěny přízemí. Časté je v případě domů s pavlačí podepření nosných trámů pavlače, které jsou ovšem současně přesahujícími zhlavími trámů stropních. Tento typ podstávky bývá, jak již bylo v úvodu naznačeno, označován jako přístěnná sloupová podpěrná vazba, nebo též česká podstávka, což je ovšem poněkud v rozporu s jejím regionálním rozšířením (objevuje se např. i na německy mluvícím Kokořínsku). obrázek 28 V tomto případě je ovšem nutné rozlišovat, zda jsou podstávky primární součástí stavby, nebo byly vloženy druhotně kvůli zamezení deformace stavby (pokles nebo naklonění stěn, pokles krovu, průhyb stropu apod.), ať již vlivem dlouhodobého stárnutí stavby, nebo po jednorázové havárii (požár apod.) či při výměně části konstrukcí domu (krov). Základním vodítkem při určení původnosti nebo naopak druhotného použití podpůrné konstrukce nám může být především výskyt podpůrné konstrukce v regionech, kde se jinak tato konstrukce běžně neobjevuje. Vyskytují se samozřejmě i případy druhotného odstranění podpůrné konstrukce, které můžeme u patrových domů vysledovat např. díky nedokonale odřezaným přesahům stropních trámů. obrázek 29; 30, 31 Zajímavý pohled na konstrukci podstávky nabízí řešení nároží. Objevují se opět dvě základní konstrukční varianty s jediným sloupkem v nároží (v takovém případě jsou do jediného rohového sloupku začepovány pásky v obou kolmých směrech, výšková úroveň ližiny odpovídá stěnám srubu v patře), stejně jako varianta se dvěma nezávislými sloupky v nárožích, často navíc akcentovaná různým tesařským ztvárněním podstávky na čelní a boční straně domu (obvykle na štítovém průčelí honosnější než na boční straně). obrázek 32, Patrové roubené městské domy s podsíněmi (modely ze sbírek muzea v Železném Brodě) obloukové formy a konečně i výše uvedené možnosti obkladu dřevem (prkna, často s imitací kvádrové bosáže), ev. břidlicí či eternitem. Na závěr ještě připomeňme několik příkladů konstrukcí příbuzných podstávkám. Jistě nejvíce je podobné konstrukční řešení patrné na podpůrných rámových konstrukcích podsíní. Patří mezi ně jak podsíně dřevěných patrových městských domů, tak přízemních vesnických domů (především v široké oblasti středního Polabí) a v neposlední řadě i podsíně pod roubenými křížovými světničkami přízemních domů zejména severovýchodních Čech. Podsíně dřevěných městských domů jsou v podstatě ekvivalentem zděných podloubí. V minulosti se vyskytovaly nepochybně na rozsáhlém území Čech i Moravy v prostředí menších venkovských měst a městeček, zejména pak v regionech s převažující dřevěnou stavební kulturou. Známe je i z oblastí, kde se dnes podstávky běžně nevyskytují (Rožnov pod Radhoštěm, Lanškroun, Železný Brod, Semily, Mnichovo Hradiště, Sobotka), tak především z oblastí severozápadních Čech, která se naopak nápadně shoduje s územním výskytem podstávek nebo příbuzných konstrukcí (Zákupy, Liberec, Další úvahy o členění a typologii podstávek můžeme rozvádět v závislosti na jejich výzdobě. V širokém rozsahu územního rozšíření podstávek objevíme podstávky tvořené pouhou utilitární konstrukcí bez výtvarných ambicí (často mimo region běžného výskytu podstávek), jednoduché tesařské opracování s ev. jednoduchým dekorem (okosení, výběhy ), záměrné seříznutí do tvaru oblouku či náročnější řezbu bez náznaku 35. Náměstí v Rožďalovicích na Nymbursku s přízemními roubenými podsíňovými domy na kresbě K. Liebschera. Sborník

12 Ing.arch. Jan Pešta Polabí, kterých dnes existuje jen několik posledních příkladů. Analogií přízemních domů s podsíněmi samozřejmě mohou být i kovárny, zde je ovšem existence podsíně projevem technologického provozu a nelze ji mít za regionální prvek. obrázek 35, 36, 37 Zvláštním, a dnes již opět poměrně řídkým případem podsíní jsou konstrukce pod křížovými světničkami domů severovýchodních Čech (Hořiněves, Vestřev, Dolní Lánov). obrázek 38, 39 Dalším typem příbuzných staveb, resp. konstrukcí jsou rámové kolny. V nejjednodušším provedení představují běžnou výbavu venkovských usedlostí na rozsáhlém území. Existuje však několik regionů, kde je tento stavební typ povýšen na svébytný projev lidové architektury. V českém vnitrozemí se jedná zejména o Rokycansko, Podbrdsko a Křivoklátsko, druhým takovým územím je německy mluvící Chebsko. Pro první oblast je typickým výtvarným prvkem sdružování pásků do dvojic (obdobné, jaké jsme popsali v případě podstávek domů 36. Přízemní roubený polabský dům s podsíní (Žitovlice NB, čp. 24, 2006) 38. Východočeský dům s roubenou křížovou světničkou na podsíni (Hořiněves HK, rodný dům Václava Hanky čp. 10, 2008) 37. Přízemní roubený polabský dům s podsíní (Jíkev NB, čp. 86, 2006) Kuřívody). Ačkoli to nelze brát zcela bez výhrad, dovolím si zde vyslovit úvahu, že to mohly být právě podsíně městských domů, které byly základním inspiračním zdrojem pro vznik podstávkové konstrukce vesnických domů. Pozoruhodným objektem, spojujícím konstrukci podsíně v prostředí severočeské vesnice s výskytem podstávkových domů je např. Dolní mlýn ve Sloupu čp obrázek 34 V přízemním provedení menších měst pak dodnes nacházíme podsíně dodnes např. v Lomnici nad Popelkou či Rožďalovicích, které leží již v oblasti Polabí s výskytem vesnických domů s podsíní. I v tomto případě lze uvažovat o přímém vlivu (malo-) městských domů na architekturu okolních vesnic. Zajímavá je např. podsíň galerie Melantrich v Rožďalovicích, která byla dendrochronologicky datována již do 17. století. Nutné je přitom brát v úvahu, že výskyt dřevěných městských domů s podsíněmi dnes představuje jen zlomek jejich někdejšího rozšíření. To platí i pro podsíňové domy z široké oblasti 39. Východočeský dům s roubenou křížovou světničkou na podsíni (Dolní Olešnice - Vestřev TU, čp. 99, 1999) 12 Sborník 2009

13 Ing.arch. Jan Pešta 40. Rámová kolna z lesnaté oblasti Rokycanska (Lhota pod Radčem RO, čp. 33, 1999) 42. Hospodářská stavba (kůlna?) s přiznanou vnější rámovou konstrukcí (Trstěnice SY, čp. 104, 2004) chybou dopustit poškození jedinečných památkových hodnot tohoto pozoruhodného konstrukčního fenoménu na našem území, zvláště v době, kdy v sousedním Německu sílí snahy po zápisu krajiny podstávkových domů na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. obrázek Rámová kolna z oblasti Chebska, dokládající virtuózní tesařskou práci v 18. století (Velká Šitboř CH, čp. 4, 2004) východních Čech), na Chebsku zase křížení pásků, v tomto případě dokládající virtuozitu a skvělou úroveň tesařského řemesla regionu. I další druhy staveb mohou mít výjimečně navenek přiznanou rámovou konstrukci. Vzácně se tak setkáme se stodolami opět zejména na Chebsku; doloženy i z Litomyšlska (Trstěnice, zde dokonce se zdvojenými pásky, což může být vliv v regionu obvyklých podstávkových konstrukcí). Konečně na českém venkově se setkáme s velkým množstvím vysloveně utilitárních rámových staveb (kůlny, přístřešky apod.), jejichž konstrukční řešení ovšem většinou již nedosahuje vysokého standardu výše uvedených tesařských konstrukcí. obrázek 40, 41, 42 Podpůrné rámové konstrukce, mezi něž patří nejen severočeské podstávky, ale také podsíně, kolny apod., tvoří specifickou skupinu stavebních detailů, formujících vzhled i prostorové utváření staveb lidové architektury na našem území. Jako takové by měly být předmětem našeho zájmu, který by se neměl zaměřovat jen na konstrukčně a výtvarně nejvyspělejší projevy podstávkových konstrukcí, ale i na konstrukce jednoduché, a zdánlivě prosté, neboť i ty tvoří součást stavebního dědictví naší lidové architektury. Bylo by osudovou 43. Patrový hrázděný dům s podstávkou z oblasti Saska, přiléhající k naší hranici (Obercunnersdorf, spolková země Sasko) Sborník

14 Ing. arch Tomáš Efler, Ústav památkové péče a renovací FA ČVUT Příklady průzkumů a obnovy vesnických domů s podstávkou na pomezí sseverních Čech, Polska a Saska Ing. arch Tomáš Efler, Ústav památkové péče a renovací FA ČVUT Úvodem Oblast s větším počtem dochovaných venkovských domů s podstávkou, označovaná dnes v rámci popularizace jako Krajina podstávkových domů (Umgebindeland), v návaznosti na severočeské pohraničí Ústeckého a Libereckého kraje zahrnuje německé oblasti jižní a severní Horní Lužice, především však saské okresy Bautzen a Löbau-Zittau, dále pak na západě oblast Saského Švýcarska v okolí Labského údolí a na východě přilehlý region Dolního Slezska v Polsku, především okolí Bogatynie. V německých regionech je v posledních letech bohatě rozvíjena široká iniciativa v péči o dokumentaci, poznání a obnovu tohoto tradičního venkovského stavitelství a v rámci rozličných dotačních a regionálních rozvojových programů a soukromých i státních dotačních příspěvků bylo vykonáno mnoho práce na popularizaci tohoto fenoménu, což přináší celé řadě konkrétních objektů, vesnických souborů a potažmo celé oblasti mnoho dobrého. V návaznosti na předchozí badatelskou a dokumentační činnost předchozích generací (např. badatel Karl Bernert) pokračuje v dokumentaci a průzkumu a zároveň ve stavebně technickém servisu pro opravu a obnovu domů s podstávkou samostatné pracoviště na vysoké technické škole v Zittau, které vede Prof. Christian Schurig. Jednotlivci i místní spolky a sdružení nadšenců i odborníků pak ve vzájemné spolupráci podporují oživení tradičních řemesel, které souvisejí s opravou dřevěných a hliněných konstrukcí domů, posilují místní tradice a sounáležitost s regionem a iniciují též opravu dosud chátrajících a nevyužitých objektů lidového stavitelství. Několik následujících příkladů zajímavých objektů může posloužit jako pozvání k návštěvě a inspiraci: Neusalza Spremberg, tzv. Reiterhaus Hugenottenhaus v Ebersbachu z roku 1602 V městečku Neusalza-Spremberg (Zittauer Strasse 37) hned za hranicemi Šluknovského výběžku nalezneme na břehu řeky Sprévy malebný dům s doškovou střechou zvaný Reiterhaus, s vyobrazením jezdce na koni na bočním štítu. Jedná se o patrovou chalupu s dispozicí do háku, jejíž nejstarší část pochází údajně z roku 1660, dalšími přestavbami objekt prošel v 18. století a boční křídlo s roubenou světničkou v patře bylo přistavěno roku Zvláště pozoruhodné jsou relikty starší formy konstrukce podstávky nad stěnami roubené světnice, hrázděné stěny patra s ondřejskými kříži a v krovu částečně dochovaný dřevohliněný dymník. Již v roce 1939 byl objekt zařazen do zemského seznamu kulturních památek, připravovalo se zde zřízení muzejní expozice, tento záměr byl však realizován díky poválečným událostem až roku 1964 otevřením tzv. Heimatstube. V 80. letech prošel opravou a novým uspořádáním vlastivědné expozice v celém objektu, která názornou formou přibližuje někdejší život a řemeslo v tomto regionu. Ebersbach, Hugenottenhaus Reiterhaus v Neusalza-Spremberg s vlastivědnou expozicí Za hraničním přechodem městečka Jiříkov u Rumburku zve k návštěvě venkovské městečko Ebersbach plné desítek dochovaných hrázděných domů s podstávkou, a právě zde se též dochoval archaický dům zvaný Dům Hugenotů (Oststrasse 30), který je uváděn s dobou vzniku roku 1602/1603 jako nejstarší dům s podstávkou v saské Lužici. Lidové pojmenování domu má své historické jádro patrně v tom, že dům kdysi obývala rodina, která přicestovala z Francie. Patrový hrázděný dům v blízkosti potoka stojí za pozornost především díky svému konstrukčnímu řešení, kdy vnější stěny jsou tvořeny vysokými štenýři, tj. dřevěnými sloupy, které procházejí z přízemí do patra a jsou provázány s vodorovnými trámy pomocí diagonálních prvků v podobě ondřejských křížů, přičemž podobně jsou řešeny i některé stěny v interiéru, kde di- 14 Sborník 2009

15 Ing. arch Tomáš Efler, Ústav památkové péče a renovací FA ČVUT Informační centrum Parallehof v Seifhennersdorfu v průběhu opravy agonální zavětrování stěn je plynule provázáno s konstrukcí krovu. Dům byl obýván do roku 1980, kdy přední část se světnicí, mladší podstávkou a částí patra byla značně poškozena požárem a v obci se poté tehdy vedly bouřlivé spory, zda má být objekt demolován nebo opraven. Dům byl již zaměřen před demolicí a vyňat ze seznamu památek a až v poslední chvíli i proti vůli starosty objekt získal díky podpoře dalších zainteresovaných odborníků do vlastnictví mladý tesař Bernd Friedrich, který v 90. letech s pomocí prostředků z nadací památkové péče provedl opravu krovu a novou šindelovou krytinu včetně šindelové kuželové stříšky dřevohliněného dymníku. Další etapa obnovy však nebyla bohužel dosud realizována a objekt bývá přístupný pouze při každoročním květnovém Dni otevřených podstávkových domů. Ebersbach, Alte Mangel Monumentální objekt starého mandlu v Ebersbachu (Georgswalder Strasse 1) je pozoruhodný především svým typologickým řešením, které spojuje v jednom traktu trojdílnou dispozici se síní a dvěma roubenými světnicemi a v druhém traktu velký hrázděný prostor pro zařízení mandlu. Na tkalcovských stavech v roubených světnicích místních chalup se vyrábělo lněné plátno a právě existence tohoto domu se stala symbolem boje venkovského řemesla proti městským cechům. Mandl si totiž nechal postavit obchodník s plátnem faktor Christian Conrad Gerathewohl, původně syn ebersbašského domkáře a ševce, který si navzdory protivenství ze strany městského žitavského cechu vydobil zřízení vlastního mandlu ke zušlechťování v regionu vyráběného plátna, které pak prodával až v Holandsku. Objekt byl dokončen a uveden do provozu roku 1782 a jako mandl fungoval jen do roku 1800, tedy jen krátce po smrti jeho zakladatele, poté až do roku 1992 sloužil pouze jako obytný dům. Ozdobou mohutného v patře hrázděného domu jsou barokně profilované sloupky podstávek kolem přízemní roubené části, na jednom štítu zaujme velký zásobovací otvor do bývalého skladu plátna v podkroví, krytý přesahem široké polovalbové střechy. Po pečlivě provedené obnově, kterou vedl architekt Knut Wolf z Jonsdorfu (autor řady dalších citlivých oprav podstávkových domů v regionu), dnes objekt slouží kulturním a vzdělávacím účelům, v prostoru bývalého mandlu byl zřízen přednáškový sál, kde mimo jiné je každoročně vyhlašována cena v soutěži o nejlepší obnovu podstávkového domu v regionu Seifhennersdorf, tzv. Parallelhof V půvabné údolní vesnici Seifhennersdorf (Nordstrasse 47), která se táhne podél říčky Mandavy hned za česko-německou hranicí u Rumburku, se v současnosti dokončuje náročná oprava bývalé selské usedlosti zvané Parallelhof v rámci projektu Gesundes Wohnhaus ( Zdravé obydlí ), jehož iniciátorem je pan Sigfried Hartig z Löbau. Projekt obnovy zahrnuje vznik turistického informačního centra, archivu, mediatéky a výstavních a konferenčních prostor. V průběhu oprav hrázděných stěn objektu a špýcharu jsou pořádány workshopy a praktické semináře práce se dřevem a hlínou a i po dokončení je počítáno s provozem ukázkových dílen tradičních řemesel a zřízením české, německé a polské regionální kanceláře krajiny podstávkových domů. Uvedené příklady jsou jen jedny z desítek hodnotných objektů lidových staveb s podstávkou v německých regionech, které prošly v posledních letech více či méně podařenou opravou, obnovou a oživením a zasloužilo by se pohovořit i o dalších a nechat si vyprávět konkrétní příběhy, které provázely proces obnovy, které nám často připomenou problémy a úskalí, se kterými se setkáváme v památkové péči v naší zemi. Polsko Dům ze zaniklé polské obce Wigancice transferovaný do Zhořelce V přilehlém pohraničním apendixu polského území kolem města Bogatynie, sevřeného mezi český Frýdlantský výběžek a česko-polskou hranici tvořenou tokem řeky Nisy, zanikla v minulém století řada vesnic s hodnotnou zástavbou domů s podstávkami v souvislosti s povrchovou uhelnou těžbou a poslední dochované objekty se nacházejí především v okolí obce Dzialoszyn a v samotném městečku Bogatynia, přičemž přestože se dochovaly s velkou mírou autentických detailů a konstrukcí, jsou zatím většinou v žalostném stavebně-technickém stavu a příkladné obnovy se jich dočkalo zatím jen nemnoho. Z téměř zaniklé polské vesnice Wigancice, kde stávalo řada hodnotných objektů se štenýřovou konstrukcí podstávek s ondřejskými kříži, se podařilo transferovat alespoň Sborník

16 Ing. arch Tomáš Efler, Ústav památkové péče a renovací FA ČVUT jeden výstavní patrový hrázděný dům s barokně profilovanou podstávkou a znovu postavit v blízkosti polského Zhořelce. Severní Čechy Na českém území v Libereckém a Ústeckém kraji se navzdory poválečnému odsunu a vyhnání německého obyvatelstva, které po staletí utvářelo kulturní podobu severních Čech, též dochovaly v řadě oblastí a sídel hodnotné soubory i pozoruhodné objekty domů s podstávkami, a to často především díky fenoménu chalupaření a velkému úsilí jednotlivců, kteří často již velmi zchátralé chalupy zachránili před úplným zánikem a u řadě domů se podařilo zachovat i tradiční ráz a řemeslné provedení tradičního stavitelství bez ohledu na to, zda byly zapsány v seznamu kulturních památek či nikoliv. Důležitým příkladem a vzorem bylo jistě založení, rozvoj a pokračující aktivity skanzenu v Zubnicích u Ústí nad Labem a také národopisné oddělení českolipského vlastivědného muzea v Kravařích-Vísce a ve spolupráci s řadou odborníků a památkářů a muzejníků se podařilo též zdokumentovat a zachránit řadu cenných objektů a zařadit pod památkovou ochranu další stavby i celé vesnice. Na druhé straně stále existují ohrožené a devastované objekty, mnoho venkovských staveb bylo znehodnoceno necitlivými přestavbami a adaptacemi a krajinný ráz a charakter sídel byl narušen nevhodnými novostavbami. Na Liberecku a Frýdlantsku svůj zájem o obnovu tradičních řemesel a opravu venkovských staveb projevují některá ekologická a regionální zájmová sdružení, jako je Lunária v Jindřichovicích pod Smrkem, iniciativa Český svět v Dolní Řasnici, Tradiční dům v Uhelné či usedlost ve Zdislavě v Podještědí. Ve Šluknovském výběžku pokračuje ve své již dlouholeté činnosti Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, která provedla pasportizaci domů s podstávkou v obcích svého regionu a v současné době v rámci česko-německé grantové spolupráce realizuje obnovu domu v Lipové u Šluknova, kde vznikne regionální informační, výstavní a konferenční centrum Krajiny postávkových domů. Svou výstavní, publikační a dokumentační činností přispěli k popularizaci místního lidového stavitelství též pracovníci Národního parku České Švýcarsko s novým informačním centrem v Krásné Lípě. Hospodářství pod Strážným vrchem s kozí farmou v Merbolticích identitu a regionální rozvoj a nastíněné aktivity saských kolegů v Krajině podstávkových domů nám mohou být povzbuzením a inspirací a pozváním k užší mezinárodní spolupráci při dokumentaci a obnově venkovských stavitelských památek na našem území. K tomu je potřebná vzájemná komunikace mezi jednotlivými občanskými sdruženími, památkovými ústavy, muzejními pracovišti i zainteresovanými jednotlivci, přičemž též Ústav památkové péče na Fakultě architektury ČVUT v Praze má zájem na tom, aby se tato spolupráce rozvíjela a přispěla k péči o dochovaný fond venkovského stavitelství a prostředí venkova vůbec. Vybraná literatura: Kolektiv autorů: Umgebinde, Eine einzigartige Bauweise im Dreiländereck Deutschland Polen - Tschechien, Die Blauen Bücher, 2007 Hammer, Manfred: Bauernhäuser, Bauernhöfe, Dörfer Band 6: Kreis Löbau-Zittau, Dresden trojjazyčný informační portál o Krajině podstávkových domů. Autor se dlouhodobě věnuje problematice lidového stavitelství této oblasti a uvítá konstruktivní připomínky a podněty ke spolupráci. web: Podobně jako na Frýdlantsku, tak i např. v Českém středohoří přicházejí na venkov mladí lidé, kteří obnovují chátrající usedlosti a chalupy, rozhodli se žít na venkově natrvalo a někteří projevují též zájem o tradiční způsob života na venkově a obnovu řemesel, tradic a kulturního života na vsi. Příkladem může být vesnická památková zóna Merboltice v kopcích mezi Děčínem a Českou Lípou, kde jednu z velkých památkově chráněných usedlostí pojmenovanou nyní Hospodářství pod Strážným vrchem postupně obnovuje mladá rodina s dětmi, kteří si pořídili stádo koz a věnují se mimo jiné výrobě a prodejem kozích sýrů v nové sýrárně zřízené v části původní dřevěné stodoly. Objevování historie své obce, regionu a vztahu ke krajině jsou dobrým znamením pro ochranu a obnovu dochovaného bohatství lidového stavitelství a památkovou péči vůbec. Posílení všeobecné popularizace a společenského vědomí hodnoty tohoto kulturního dědictví a jeho potenciálu jsou jistě velmi potřebné nejen pro turistický ruch, ale pro samotnou 16 Sborník 2009

17 Mgr. Belisová Natalie, Správa NP České Švýcarsko Úspěch v nespěchu ostražitost při obnově Mgr. Belisová Natalie, Správa NP České Švýcarsko Po několika letech obnovy roubeného podstávkového domu mohu na úvod následujícího příspěvku snad jen pouze odcitovat Jana Amose Komenského: Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest. K tomu budiž dodáno, že dříve, než je památkář vpuštěn do terénu, kde má metodicky vést majitele podobných nemovitostí, měl by nejprve sám na svou vlastní kůži zakusit, co taková oprava skutečně obnáší. Každý dům je potenciální archeologickou lokalitou Majitel nemovitosti by měl být připraven, že v kterékoliv fázi obnovy může být jeho práce pozdržena nečekanými nálezy a to i v případě, že byl před obnovou zpracován stavebně-historický průzkum, či jiné (památkáři vítané a investory nenáviděné) podklady. Dobrý památkář by tedy měl umět nejen správně naformulovat podmínky obnovy domu, ale též předem psychologicky citlivě motivovat majitele k obezřetnosti a ochotě kdykoliv akci přerušit. Obhájení této pozice je v praxi možné pouze tehdy, je-li pracovník památkové péče dostatečně asertivní, diplomatický a vybavený alespoň základní znalostí historie lokality. Jinak může být snadno převálcován tvrzením, že zbytečně zdržuje stavbu a majiteli tak vzniká újma. V případě preventivní přípravy na komplikace, podložené historickými fakty, lze leckdy strávit vyvstalou pracovní pauzu, ať je v dané chvíli jakkoliv nevhod. Příklad z osobní zkušenosti. Podstávkový dům U Kapličky 33/1 (pův. Březová ul.) v Děčíně na Starém Městě jsme zakoupili začátkem léta 2004 s tím, že jsme nuceni se do něj nejpozději v listopadu nastěhovat. Objekt byl v neutěšeném stavu. Kromě očekávaných problémů (degradované trámy atd.) nenabízel ani obvyklý komfort: vedení elektrického proudu muselo být hned na počátku odpojeno, jelikož bylo vedeno skrze trámy ve zvonkových drátech (místy již zbavených izolace). Voda tekla pouze studená, z jediného kohoutku v síni, odtok byl problematický (jak bylo následně zjištěno, byla voda svedena do mělce založeného starého vlajkového stožáru). WC bylo nefunkční, kanalizace byla špatně vyspádovaná a opět nedostatečné světlosti. Protože areál domu je ohraničen budovami panelového sídliště, prodejního areálu firmy Armex a ZŠ nezbylo, než před provedením výkopu a položením nové kanalizace používat nočník. V takovéto situaci se dá říci, že důvod ke spěchu je vcelku oprávněný. Pohled na dům U Kapličky v Děčíně před obnovou Hospodářská část (bývalá stodůlka) v roce 2004 Již před započetím prací bylo zřejmé, že mohou nastat komplikace. První písemná zmínka o usedlosti se zachovala v děčínské městské knize k roku 1582 a mimo jiné v ní bylo řečeno: Heusel In der aldtstadt, bey der Bartholomei Kirche gelegen (Domek na Starém Městě, ležící u kostela sv. Bartoloměje) Když jsme krátce po nabytí domku začali kopat novou vodovodní přípojku, již po pár metrech jsme narazili na masivní zeď z pískovcových kvádrů. Jelikož kostel sv. Bartoloměje je nezodpovězenou otázkou minulosti Děčína (není znám ani čas, kdy sloužil své funkci - liturgickým účelům přestal sloužit dříve, než začínají nejstarší dochované erekční knihy ani jeho podoba a přesná poloha), byl přivolán archeolog z Archeologického ústavu památkové péče Severozápadních Čech v Mostě. Následoval záchranný archeologický průzkum, který byl dokončen až pozdě na podzim, dva týdny před stěhováním. Protože bylo nutné i uvnitř domu rozkrýt podlahy a vyhloubit rozvod kanalizace a vody, bylo uznáno za vhodné rozšířit archeologický výzkum i do interiéru. Výsledek? Pro uživatele domu byla tato akce v prvním období samo sebou citelně nepříjemná. Díky zdržení se podařilo osadit funkční WC až v den stěhování a řada dalších, pro život v domě nutných prací musela být odložena až na další sezónu. Z hlediska historické výpovědi místa se však podařilo nalézt řadu cenných artefaktů: od pozůstatku objektu ze 14. století (s nálezem polychromované hračky jezdce z pálené keramiky), úlomků gotické keramiky, zdobené radýlkem a renesančních kachlů s griffy - až po architektonické prvky (pískovcové okenní ostění cca z 15. stol.) či torzo náhrobníku (cca poslední třetina 13. stol.), druhotně použitých při založení chlebové pece. Význam archeologického výzkumu však měl svůj nesporný význam úlomky keramiky z archeologického výzkumu v r Sborník

18 Mgr. Belisová Natalie, Správa NP České Švýcarsko i pro obnovu domu, byť až v následujícím období. Díky sondám (a též o rok později i provedenému odporovému měření lokality) vyšlo najevo, že dům byl založen v těsné blízkosti probíhající masivní stěny (šířka zdiva cca 1,5 m). Protože v minulosti došlo ke konstrukčnímu pozměnění krovu a zkrácení námětků, veškerá voda, která stékala ze střechy, tak byla směrována pod obvodovou stěnu výměnkové světničky. K vyřešení trvalého zavlhčení této stěny (zděné pouze na hlínu!) bylo nakonec nutné zhotovit jílovou izolaci, která byla přetažena přes historické zdivo a odvést vodu od objektu (kromě toho bylo samozřejmě nutné i opětovně prodloužit přesah střechy a vydláždit sespádované okapové chodníčky). V neposlední řadě měly komplikace, spojené s archeologickým výzkumem ten význam, že všechny práce, které se v domku odehrávaly a odehrávají, jsou vždy prováděny s ohledem na možný nález hmotných artefaktů. Při zásahu do zemní části je zemina odebírána opatrně, po vrstvách, poté přebírána či prosévána a nálezy shromažďovány k posouzení archeologem. Jezdec z pálené hlíny, 14. stol. Skutečnost, že všechny objekty v intravilánu (byť by i pocházely z nedávné doby) mohou stát na cenném archeologickém areálu, není bohužel zakotvena v povědomí všech majitelů. I o tom vydal svědectví domek U Kapličky Prodejce nemovitosti (sousedící firma Armex) nám při transakci nabídla nádavkem kvalitní zeminu, kterou shrnula při terénních úpravách svého dvora. První dvě zahradnické sezóny jsem takto vytvořené záhonky vždy plela s dvojími nádobami; prvá byla na plevel a druhá na keramiku. Po nashromáždění 2 3 věder byl vždy přizván archeolog aby si vybral. Nejstarší střepy pocházely ze 13. století. Zdarma získanou zeminu jsem dodnes zcela archeologicky nevyplela. Úpornost obrany Pískovcové okenní ostění ze základů bývalé chlebové pece Druhotně použité torzo náhrobníku Každý objekt má své symbolické kóty, z nichž nelze ustupovat. V případě domku U Kapličky byl jednou z nich dřevohliněný dymník v síni. Jak již bylo řečeno, stěhování proběhlo v listopadu. Jediným zdrojem tepla v domě byla kamínka ve světnici, kterými se topilo přímo do komína. Vyústění dymníku v síni bylo zakryto poklopem, z něhož jsme po otevření vyvezli dvě kolečka stavební suti a dehtových krust. Stěny kouřovodu však byly ve stavu, že nebylo bezpečné nadále komín používat stejným způsobem. Protože jsme však byli rozhodnuti nebudovat v objektu žádné ústřední topení a zůstat věrni starému řešení, bylo nutné nechat dřevohliněný komín vyvložkovat. Nalézt firmu, která by byla ochotná se tohoto úkolu zhostit, nebylo snadné. Kominické firmy nabízely jediné řešení - komín vybořit a postavit nový, tahový komín. Jinak prý nelze vyhovět protipožárním normám. Nicméně ani firmy, doporučené referátem kultury, které již měly mít s podobnými pracemi zkušenost, odmítaly vzít zakázku ( máte krásný komín, do toho nejdeme ). Protože jsme však vytrvale pátrali, podařilo se nakonec nalézt dvojici kominíka zámečníky, kteří problém přijali jako výzvu. Na naše naléhání nakonec řemeslníci ustoupili i od navrženého kompromisního řešení, že bude nutné prostavět dymník šachtou až k podlaze síně. Po přeměření a propočítání bylo vedení zalomeno skrze zeď do prostoru koupelny (v minulosti vybudované v místech chlebové pece), kde byl nainstalován i vybírací otvor na saze. Díky tomu zůstal neporušený kout s dymníkem a přikládacími otvory do pece a sporáku v síni. Pro osazení jednotlivých dílů vložky v zalomeném kouřovodu bylo nutné ve vrcholové části (v prostoru půdy), proříznout roubenou stěnu komínu. Po dokončení instalace bylo roubení obnoveno a opět natlučeno mazanicí. Boj o každý trám Velká část trámů (a prken), která bývá při obnovách roubených domů vyměňována, je nahrazována zbytečně a dá se po dobrém chemickém ošetření a konzervaci ponechat na svém místě. Výjimkou tvoří jen staticky namáhané části (např. u krovu či sloupky podstávek). Odporové měření v areálu domu Při obnově roubené stěny se vyplatí důkladná příprava. I v případě, že se trámy jeví na pohled zdravě a vymazávky jsou kompaktní, je dobré začít kompletním od- 18 Sborník 2009

19 Mgr. Belisová Natalie, Správa NP České Švýcarsko strojením, tedy vyjmutím všech vymazávek. Jinak nelze získat představu o skutečném stavu dřeva. Získanou mazaninu (ale i zvířecí srst, byla-li použita na utěsnění spár) je dobré uschovat a následně po dokončení konzervace znovu použít. Po vyčištění spár a povrchu, bohužel často vyjde najevo, že zdravé trámy mají pouze zachované líce, zatímco vnitřek je zcela degradován hnilobou, popř. hmyzem. Pokud je dříví poškozené jen malou měrou, je možné po insekticidním ošetření napustit trámy roztokem kalafuny (v toluenu, či terpentinovém oleji). Větrat!!! V případě hloubkového poškození je možné trám ztužit následujícím způsobem: 1. Odstranit všechny drobné zbytky, piliny a požerky hmyzu 2. Napustit dřevo epoxidem (velmi se osvědčil dvousložkový od firmy Remmers, který lze aplikovat i z pohledových stran s tím, že je nutné povrch po aplikaci rychle otřít toluenem) Stav síně před obnovou 3. Vyplnit dutiny tmelem (např. výše uvedený epoxid + dřevěné piliny) Vymazávání spár mezi trámy Vždy mě dobře vyladí, když si v odborné literatuře přečtu přesné složení mazaniny - kolik procent slámy a ostřiva vmísit do konkrétního objemu hlíny. Škoda, že to nevěděli naši předchůdci, kteří přesto úspěšně vymazávali spáry mezi trámy a natloukali celé stěny mazaninou. Každá hlína má své specifické vlastnosti a chová se zcela jinak. Ve starých (a kompaktních!) vymazávkách lze nalézt části, které se spíše podobají povříslům, namočeným v hlíně, ale i místa, kde viditelně nebylo použito žádné přísady, dokonce ani armování slámou přesto hmota po vyschnutí nerozpraskala. Obecně lze říct, že čím více se podaří do hmoty vmíchat slámy, tím větší je naděje, že mazanina nerozpuká. Díky tomu, že hliněná směs je recyklovatelná, není nutné mít obavy z neúspěchu. U nevyzkoušené hlíny se lze řídit pravidlem pokus omyl. Pokud výsledek neodpovídá představám, lze vymazávku znovu zvlhčit a zvýšit množství přísad. Vložkování komína Povědomí, že tlaky smršťující se hlíny dokáže rozložit pouze armování slámou, není zcela oprávněné. Experimentálně bylo použito i některých druhů trav (např. čalounické ostřice) a bylo dosaženo stejně kvalitního výsledku. Dokonce se s takovouto směsí pracovalo lépe v případě, že bylo nutné provázat morfologicky živé části a přitom dosáhnout uhlazenějšího povrchu (např. finální povrch otopné stěny v síni). Využití náhradního armování nelze doporučit jen v případech, kdy sláma plní i jinou funkci, než pouze rozložení tlaku (např. při rekonstrukcích hliněných stropů). Při vhodném výběru hlíny obvykle není nutné přidávat do směsi ostřivo; zcela postačí sláma. Ještě jedna drobná poznámka k obsahu směsi mazaniny. Tradičně uváděné komponenty jsou holou teorií na bohatém stromu života. V rozpuštěné směsi ze starých vymazávek (př. vepřovic atp.) lze nalézt pestré množství materiálů a předmětů nejčastěji zvířecích kostí, skleněných střepů, tkanin i podobných perliček, jakými byl např. kovový řetízek od špuntu umyvadla. Některé z nálezků mohou být i historicky cenné. Není nikterak neobvyklé, že se v mazanině objevují i střepy staré keramiky. Bohužel však již nemají vysokou vypovídací hodnotu, jelikož zdroj hlíny nebývá obvykle znám. Proříznutí tělesa kouřovodu Nešvar nahrazovat spárování mazaninou izolační pěnou je ahistorickým zvěrstvem a technologickým diletantstvím, které vede k rychlejší degradaci trámů. Obavy z nedostatečného vyplnění spár jsou zbytečné. Bez obav lze i v současnosti používat před omazáním historický izolační materiál - přírodní mech. Pokud je čerstvě utržený, dá se lehce zatlačovat špachtlí i do úzkých škvír a výborně se na něj kotví mazanina. K finálnímu obílení vymazávek a hliněných stěn v interiéru: není bezpodmínečně nutné. Pokud je mazanina dobře zpracována, je dostatečně odolná a nedrolí se. Při zachování surového povrchu pak lze rychle a lacině vymalovat stačí pouze stěnu osmýčit a omýt smetáčkem vodou. Po obnově roubení a omazání Sborník

20 Mgr. Belisová Natalie, Správa NP České Švýcarsko K dendrochronologickým průzkumům Síň po obnově Světnice, betonová přizdívka u otopné stěny Otázky: Jak starý je tento dům? by měly být směřovány Bohu všemohoucímu, nikoliv pozemským červům - a to i v případě, že byl zpracován stavebně-historický i dendrochronologický průzkum. Příklad? U podstávkového domu U Kapličky 33 v Děčíně byly provedeny dendrochronologické průzkumy dva. Díky tomu lze říct, že pohledově kompaktní roubené stavení má světnici postavenou z trámů, kácených v roce 1787, výměnkovou světničku z 30. let 19. století a chlévní část z dříví káceného buď na podzim roku 1580 nebo na jaře Matematicky by šlo hodnoty sečíst, zprůměrňovat a výsledek by byl zcela k ničemu. Jen jako raritu uveďme, že se při konzervaci trámů domu podařilo dokonce i písemně potvrdit část výsledků průzkumu. Ve starší části domu v komůrce nad chlévem - bylo při odstrojování vymazávek vyškrábáno i povrchové přemazání trhliny trámu. Za hlínou byl v hloubce nalezen složený tiket státní loterie, slosovatelné v listopadu 1787 tedy v roce, kdy bylo káceno dříví na světnici v mladší části domu. Při pátrání po stáří domu se však nelze zaklínat ani datací nejstarších trámů a to nejen pro známé příběhy, kdy bylo stavební dříví několik (občas i několik desítek) let uskladněno, než se přistoupilo k realizaci stavby. V účtech velkostatků totiž tvoří nezřídka tradiční položku příjmy z licitace starého dříví ze zrušených objektů, které kupovali nejen na topivo, ale i na své stavby poddaní. Jeden příklad za všechny. Při stavbě lesovny v Rynarticích v letech bylo prodáno nepoužitelné dříví, z něhož byly postaveny dva poddanské domky. Ani vrchnost nebyla rozmařilá. Z dekretů a nařízení se lze dozvědět, že maximum dosud zachovalého materiálu používala do novostaveb. A to nikoli pouze dříví, ale i cihly, kování a další části rozebírané stavby. Proto je dobré přistupovat s opatrností i k výsledkům dendrochronologického průzkumu (a též kriticky k datování dle kovářských prvků). Závěrem Stav po vybourání přizdívky Všem, kdo se chystají do podobného experimentu s vlastní trpělivostí radím jediné: než začnete s obnovou domu, vytvořte si v nejbližším okolí plochu, která nebude v následujících letech vyžadovat žádnou zvláštní péči - např. trávník. Jakmile ucítíte, že je toho na vás moc a že si na práci raději najmete firmu je čas vyjít před práh, podívat se na trávu a pak se poslušně vrátit zpátky k rozdělanému dílu. Největší škody, kterých se na historickém domě můžete dopustit, jsou ty, které vznikly spěchem a zbytečně velkým obnosem volných peněz. Stav po doplnění poškozených částí otopné stěny mazaninou a otevření zazděného výklenku (pravděpodobně pozůstatku starého okenního otvoru, zaplentovaného při výstavbě výměnkové světničky) Domácí archeologie nález z prostoru pod žebříkovými schody 20 Sborník 2009

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk k a ranou dobu dějinnoud

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 9 V DÍVČÍCH KOPECH - ETAPA

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 9 V DÍVČÍCH KOPECH - ETAPA PD dle rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst.1 písm.a až e, nebo pro vydání stavebního povolení sbírky zákonů č.62/2013, přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006 Sb. Ing. MARIE BUZKOVÁ projektování

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU

STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU NÁZEV ZAKÁZKY: REKOSTRUKCE OBJEKTU HORSKÉ CHALUPY TZV. KUNZÁRNY ČP. 178, HORSKÝ DOMOV ČCE, STRÁŽNÉ - HERLÍKOVICE STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU Další varianta by byl kříž -moderně pojatý (o( ŘÍJEN

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13)

Pasportizace trhlin a sanační opatření na budově č.p.15, Zámecká, Veselí nad Moravou (bývalá myslivna) Stránka 1 (13) Stránka 1 (13) POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE : EUROKÓD ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ EUROKÓD 2 NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD 3 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EUROKÓD

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO Část 1. urbanizované prostory Obecné podmínky pro výstavbu v národním parku České Švýcarsko a jeho bezprostředním okolí Petr Matějka, Roman Bukáček

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

ZÁCHRANA A PREZENTACE LIDOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VÝCHODNÍCH ČECH

ZÁCHRANA A PREZENTACE LIDOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VÝCHODNÍCH ČECH Spolek archaických nadšenců o. s. Sebranice u Litomyšle 8, 569 62 Email kmoskovi@seznam.cz Web www.sebranice.cz/san Koncepce projektu ZÁCHRANA A PREZENTACE LIDOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VÝCHODNÍCH ČECH

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Popis stavebního záměru

Popis stavebního záměru Popis stavebního záměru Stavba: Stavební úprava objektu čp. 111 ulice Nádražní, Stará Paka Stavebník: Sportem proti barierám z. s., Nádražní 111, 507 91 Stará Paka Obecný popis stávajícího stavu: Areál

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY Realitní společnost REALITY ALBATROS s.r.o. Vám touto cestou nabízí k výstavbě SRUBOVÉ DOMY a ROUBENKY na celém území České republiky za bezkonkurenční ceny vyberte si z našeho katalogu na rok 2010-2011

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA

PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA PROMĚNY HISTORICKÉ ARCHITEKTURY VENKOVA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN Milan Tejnor TAKELOT s.r.o. Statek Blažejovice 19.2.2015 https://www.facebook.com/bd.borotin AGENDA BAROKNÍ DVŮR BOROTÍN ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví METODIKA ArchiCAD Ing. Petra Chytilová, Ing. Jitka Šenková, Ing. Kamil Šoupal Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství

Více

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. (druhy dřevd 22.05. / 2012. Ing. Martin Greško Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Spojování dřeva spojení rohů rámů (druhy dřevd evěných spojů,, využit ití, ) 22.05. / 2012 Ing. Martin Greško Spojování dřeva (spojení rohů rámů) Rámy jsou zpravidla

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Truhlářská výroba Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Základní druhy: Jednoduché okno- s jedním rámem a jedním nebo několika křídly vedle sebe. Např. jednoduché okno dvoukřídlé.

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

NÍZKOENERGETICKÉ a PASIVNÍ DOMY - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

NÍZKOENERGETICKÉ a PASIVNÍ DOMY - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY NÍZKOENERGETICKÉ a PASIVNÍ DOMY - PRAKTICKÉ PŘÍKLADY 13 NÁVRHŮ A REALIZACÍ NED a PD s PŘIHLÉDNUTÍM KE KONSTRUKČNÍM DETAILŮM ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTECH: autor projektu: Ing.arch.Josef Smola spolupráce

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Metodika Plánů ochrany

Metodika Plánů ochrany Ing. arch. Karel Kuča Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón (pilotní projekt MPZ Moravské Budějovice) na základě Vyhlášky MK ČR č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a

Více

Povrchový průzkum dehtářských pracovišť v Českém Švýcarsku

Povrchový průzkum dehtářských pracovišť v Českém Švýcarsku Povrchový průzkum dehtářských pracovišť v Českém Švýcarsku Petr Lissek Úvod V posledních desetiletích se výrazně zvýšila pozornost archeologů věnovaná krajině Českého Švýcarska. Nemalou měrou k tomu svými

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser

Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR. Rudolf Kaiser Požární zabezpečení sbírek muzejní povahy z pohledu HZS ČR Rudolf Kaiser Úvod Požár může způsobit úplné zničení budovy a její obsah může shořet jen za pár hodin; oblasti, které nejsou přímo poškozeny plamenem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SCHODIŠTĚ JE SITUOVÁNO V SEVERNÍM KŘÍDLE PŘI DVORNÍM PRŮČELÍ TUBUS NOVÉHO VÝTAHU BYL UMÍSTĚN V PŘÍSTAVBĚ STYLOVĚ KORESPONDUJÍCÍ SE ZBYTKEM FASÁDY

SCHODIŠTĚ JE SITUOVÁNO V SEVERNÍM KŘÍDLE PŘI DVORNÍM PRŮČELÍ TUBUS NOVÉHO VÝTAHU BYL UMÍSTĚN V PŘÍSTAVBĚ STYLOVĚ KORESPONDUJÍCÍ SE ZBYTKEM FASÁDY SCHODIŠTĚ JE SITUOVÁNO V SEVERNÍM KŘÍDLE PŘI DVORNÍM PRŮČELÍ TUBUS NOVÉHO VÝTAHU BYL UMÍSTĚN V PŘÍSTAVBĚ STYLOVĚ KORESPONDUJÍCÍ SE ZBYTKEM FASÁDY čp. 440 v Sobotce.. čp. 440 v Sobotce. 4.2 barokní sýpka

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.20 Stavebně truhlářské výrobky a jejich

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 - Okna

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice č.j. 1087-90 ze dne 20 srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice Okresní národní výbor, odbor kultury v Litoměřicích, jako výkonný orgán státní

Více

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více