SBORNÍK. Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty Dokumentace, průzkum, památková péče. Sloup

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK. Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty Dokumentace, průzkum, památková péče. Sloup 17. - 19."

Transkript

1 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty Dokumentace, průzkum, památková péče Sloup září 2009 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci Liberecký kraj Město Nový Bor Obec Sloup v Čechách

2 2 Sborník 2009

3 Obsah Podpůrné rámové konstrukce v lidové architektuře Čech 2 Ing.arch. Jan Pešta Příklady průzkumů a obnovy vesnických domů s podstávkou na pomezí sseverních Čech, Polska a Saska 12 Ing. arch Tomáš Efler, Ústav památkové péče a renovací FA ČVUT Úspěch v nespěchu ostražitost při obnově 15 Mgr. Belisová Natalie, Správa NP České Švýcarsko Dokumentace podstávkového domu v Pražské sbírce německých lidových písní uložené v Etnologickém ústavu Akademie věd čr, v. v. i.* 20 PhDr. Dana Motyčková, CSc., PhDr. Kateřina Sedlická, Etnologický ústav AV ČR Podstávkový dům v dokumentaci Oblastního muzea v Litoměřicích 25 PhDr. Lubomír Procházka, CSc., Hornické muzeum Příbram Muzeum lidových staveb Vysoký Chlumec Osudy Domu česko-německého porozumění v Jablonci-Rýnovicích 27 Mgr. Křížek Jiří, NPÚ ÚOP v Liberci Podstávkový dům ve fotografiích Franze Weisse 29 PhDr. František Ledvinka, NPÚ v Ústí nad Labem Konstrukční řešení a detaily domů s podstávkami v Podbezdězí a na Novoborsku 32 Mgr. Miroslav Kolka, NPÚ ÚOP v Liberci Podstávkový dům v regionu Podještědí vývoj, současný stav, varianty 39 Tereza Konvalinková, studující Ústav etnologie FF UK Podstávkový dům s hrázděným patrem na Frýdlantsku 43 Bc. Petr Freiwillig, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci Přístěnné sloupové podpěry a podsíně na Jičínsku 48 Ing. Jiří Balský, PaedDr. Tamara Baudišová, Bc. Martin Mezera, Městský úřad Jičín Podstávkový dům jako součást kulturně-historických hodnot CHKO Kokořínsko 56 Michal Smrž a Jan Soukup, AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko Domy s podstávkou ve východních Čechách 64 PhDr. Madaj Miroslav, NPÚ ÚOP v Pardubicích Ein sächsisches Umgebindehaus auf böhmischen Mauern 65 Saský podstávkový dům na českých zdech Arnd Matthes, Landratsamt Bautzen - SRN, Beauftragter der Stiftung Umgebindehaus (Zástupce nadace Umgebindehaus) Upozornění: Texty neprošly jazykovou korekturou. Sborník

4 Ing.arch. Jan Pešta Podpůrné rámové konstrukce v lidové architektuře Čech Ing.arch. Jan Pešta Publikovaný referát je shrnutím základních úvah o podstávkách a příbuzných konstrukcích na území Čech. Neklade si za cíl problematiku vyčerpat, ale jen tematicky uvést a ukázat možnosti různorodého pohledu na typologii, konstrukční a výtvarné řešení této specifické součásti našich lidových staveb. 01. Základní konstrukční varianty podstávek (všechny kresby a fotografie Jan Pešta, není-li uvedeno jinak). 1) FROLEC, Václav; VAŘEKA, Josef. Lidová architektura : Encyklopedie. Praha - Bratislava, 1983; tam soustředěny odkazy na další literaturu. 4 Sborník 2009

5 Ing.arch. Jan Pešta 1) sloupky ližina - pásky 02. Jednoduchá konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek s plátovými spoji, bez dekoru. Rámová konstrukce z tesařsky vázaných dřevěných trámů představuje základ tradičního stavitelství velké části Evropy. Na území Čech se projevuje tento princip nejen v podobě hrázděné architektury, ale i v podobě různých podpůrných trámových konstrukcí, sloužících k vynesení hmoty patra, nebo střechy domu či hospodářského objektu. Specifickým fenoménem jsou vnitřní rámové konstrukce archaických stodol, které se ovšem na vnější podobě stavby neprojevují a patří tedy spíše mezi konstrukce krovové. V příspěvku se tedy budeme zabývat nadále již jen vnějšími podpůrnými konstrukcemi, které nějakým způsobem ovlivňují vnější vzhled stavby. Řadíme k nim především podstávky (ve všech jejich známých názvoslovných a konstrukčních variantách) a podsíně, které mohou být specifickou odezvou na podloubí dřevěných a polodřevěných měst. Typologickou zvláštností jsou pak pracovní podsíně kováren a jiných souvisejících dílen, které ovšem často ve své podobě navazují na dřevěné podsíně venkovských domů. Mezi podpůrné trámové konstrukce, ovlivňující (nebo přímo určující) podobu stavby, můžeme zařadit i rámové konstrukce otevřených kolen, stodol s vnitřním opláštěním stěn a dalších, převážně drobných staveb, přístřešků apod. Podpůrné rámové dřevěné konstrukce samozřejmě nejsou jen českým či středoevropským specifikem, ale provázejí lidovou architekturu prakticky po celé Evropě. Svébytný fenomén podstávek jako konstrukčního a současně výtvarného prvku ovšem můžeme do značné míry skutečně považovat za specifikum střední Evropy, resp. trojlístku česko-německo- -polského území, byť v mnohem širším regionálním rozšíření, než se obvykle uvádí. Pohled na rozšíření podstávek samozřejmě závisí také na tom, co vše za podstávku považujeme. Literatura nám dává široké zázemí v oblasti názvosloví, více či méně provázaného se skutečným konstrukčním řešením, nebo regionálním vymezením. Kromě nejčastějšího pojmu podstávka se objevují i výrazy obvaz (z německého Umgebinde; Binde = obvaz), podvážka, koza, stolice, přístěnná sloupová podpěrná vazba a další. Etnografická literatura obvykle rozlišuje podstávku (obvykle podpírá stěny patra domu) a českou podstávku, která podpírá zpravidla stropnice přízemí, nebo přímo vazné trámy krovu. 1) Rozlišení obou variant je ovšem natolik subtilní a při bližším pohledu se v jednotlivých regionech prolíná, že toto vymezení opustíme a budeme se nadále zabývat všemi druhy přístěnných rámových podpůrných konstrukcí pod souhrnným označením podstávka, při vědomí rizika zjednodušení regionálního názvosloví. (obrázek 01) Opusťme etnografické zázemí a věnujme se nadále konstrukční podobě podstávek a jejich základním variantám. Z hlediska konstrukční sestavy lze rozlišit následující tři základní typy podstávek: Základní konstrukční variantou, pomineme-li prosté podepření vodorovného trámu (ližiny) sloupky, je sestava tvořená svislými sloupky, vodorovným trámem (ližinou) a šikmými pásky, které zajišťují konstrukční tuhost. Tato soustava může mít řadu variant. Nejprostší je zavětrování pásky, spojenými se sloupky a ližinou plátem (rybinové či prosté přeplátování), nebo v pokročilejší podobě čepovými spoji. Pásky i spodní hrana ližiny přitom mohou být okosené, jednoduše zdobené, nebo i mírně obloukovitě vykrojené. S takto ztvárněnou podstávkou se můžeme setkat prakticky na celém území jejího regionálního rozšíření, tedy nejenom v severních a severozápadních Čechách, ale i v dalších oblastech zejména Pojizeří, Krušnohoří, středních a východních Čech. obrázek 2, 3, 4, 5, 6 Regionální variantou v oblasti Vysočiny, zejména v širokém pásu Vysokomýtska, Litomyšlska a Ústeckoorlicka je zdvojení pásků (výjimečně jsou doloženy i trojité pásky). Toto opatření má nesporně jedině výtvarnou funkci, neboť z hlediska konstrukční podstaty bohatě postačuje pásek jediný (jedná se o podobný výtvarný prvek, jako překřížené pásky, známé např. z rámových staveb na Chebsku viz dále). obrázek 7, 8, Jednoduchá konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek s plátovými spoji, částečně seříznutá do oblouku (Sloup CL, čp. 102, 2006) 04. Podstávka vynášející patro domu je sice zakrytá bedněným opláštěním, lze však předpokládat, že se jedná o jednoduchou konstrukci s plátovými nebo čepovanými spoji (Přebuz SO, č.e. 46, 2004) Sborník

6 Ing.arch. Jan Pešta 05. Jednoduchá konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek s čepovými spoji, bez dekoru. Často se objevuje i vložení trojbokých špalíčků do cviklů mezi pásky, ližinu a sloupky, případně zakrytí vzniklého trojúhelníkového otvoru mezi pásky, ližinou a sloupky dřevěnou destičkou, zapuštěnou do polodrážky. Pokročilejší formou zdobení a výtvarného řešení, ovšem při zachování shodného konstrukčního principu (tedy sloupy + ližina + pásek) je seříznutí pásků a spodní hrany ližiny do oblouku, čímž tato sestava získává podobu slepé arkády, mimochodem velmi oblíbeného prvku klasicistní a empírové architektury. Často tento způsob ztvárnění podstávek pozorujeme v oblasti podhůří jižního Lužických hor a na Českolipsku, ovšem zdaleka nejen tam. obrázek 10, 11 V některých regionech, zejména v Českém středohoří, na Litoměřicku a v přilehlé části Kokořínska se objevují, snad pod vlivem slohové barokní architektury, velmi bohatě a náročně vyřezávané a vykrajované spodní hrany ližin a pásků, kombinované s neméně složitě a náročně profilovanými sloupy. obrázek 12, Jednoduchá konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek s čepovými spoji, bez dekoru (Březinka MB, čp. 27, 2004) 09. Detail rámové konstrukce podstávky s plátovými spoji a zdvojenými pásky (Svatá Kateřina SY, čp. 240, 2009) 07. Konstrukce podstávky s plátovými spoji a zdvojenými pásky (Vysokomýtsko, Litomyšlsko). 10. Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek, seříznutá do oblouku (slepá arkáda). 08. Konstrukce podstávky s plátovými spoji a zdvojenými pásky (Trstěnice SY, čp. 61, 2004) 11. Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek, seříznutá do oblouku (Lindava CL, čp. 266, 2006) 6 Sborník 2009

7 Ing.arch. Jan Pešta 12. Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek, bohatě dekorativně vyřezávaná, s profilovanými sloupky (Litoměřicko, České středohoří, Kokořínsko). 15. Pokročilá konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina rozpěra pásek / vložený rohový špalík (především Lužické hory, Šluknovsko a přilehlé oblasti) 13. Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina pásek, bohatě dekorativně vyřezávaná, s profilovanými sloupky (Merboltice DC, čp. 22, 2007). 16. Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina rozpěra vložený rohový špalík (Dolní Chřibská DC, čp. 40, 2001) 17. Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina rozpěra vložený rohový špalík (Černá Louže LI, čp. 16, 2006) 2) sloupky ližina rozpěra pásky Další konstrukční variantou podstávky je vložení rozpěry pod ližinu mezi jednotlivé sloupky. Tuhost v podélném směru zajišťují opět pásky, nebo častěji jen trojboké špalíčky, vložené do rohu mezi sloupky a rozpěru. Spodní hrana rozpěry i pásků bývá obvykle seříznutá do obloukovitého tvaru nejčastěji půleliptického, nebo segmentového oblouku, čímž tvarově opět evokuje slepou arkádu, oblíbenou v klasicistní a empírové architektuře. Pokud je to možné vysledovat, je tento konstrukční typ velmi obvyklý především v oblastech Německa, přiléhajících k české hranici (Horní Lužice). Zvláštní variantou je průběžné protažení sloupů podstávky až do patra domu, vyskytující se z logiky věci výhradně v kombinaci s hrázděnou konstrukcí patra (u nás především Frýdlantsko a severní podhůří Jizerských hor). Varianta s odsazením rozpěry od ližiny se objevuje i v Dolní Lužici. Právě pro tento konstrukční typ podstávky, kde ližina obíhá spojitě celý dům (nebo alespoň jeho část) v podobě jakéhosi trámového věnce, naplňuje německé označení Umgebinde. Z toho vyplývá, že shodný konstrukční princip nacházíme na českém území nejvíce v oblastech přiléhajících k německé hranici, tzn. v Lužických horách, na Šluknovsku, Frýdlantsku a v oblasti Českého Švýcarska, s přesahy především směrem k Ještědskému hřbetu. obrázek 15; 16, 17, Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina rozpěra (odsazená od ližiny) pásek, na našem území prozatím neznámá (Lübenau Lehde, spolková země Braniborsko, muzeum v přírodě, dům z osady Suschow, 2010). Sborník

8 Ing.arch. Jan Pešta rozpěru) a funkčně nahrazující pásky. Tato varianta se často objevuje v oblastech s dlouho přežívající roubenou architekturou (Lužické hory). obrázek Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina rozpěra vložený rohový špalík (nebo jen sloupek ližina rozpěra), s dekorativním dřevěným obkladem 22. Vývojově mladá podpůrná konstrukce, plnící především funkci stěnové kleštiny, tvarově ovšem navazující na podstávku, s dekorativní prořezávanou deskou namísto pásku, vloženou do rohu mezi sloupek a rozpěru (Dolní Světlá CL, čp. 5, 2009) 20. Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina rozpěra vložený rohový špalík, s dekorativním dřevěným obkladem (Doubice DC, čp. 56, 2007) 3) spojení podstávky s patrem do podoby celistvého rámu Konstrukčně velmi vyspělou, ač podle většiny názorů archaickou formou podstávky je propojení s hrázděnou stěnou patra do jediného celistvého rámu, představujícího v podstatě příhradový vazník. Základem konstrukce bývají mohutné sloupy (štenýře), průběžně prostupující až do patra. Mezi ně jsou vloženy obvykle 2 úrovně vodorovných prvků (paždíky), přes které je přeplátována ztužující konstrukce ondřejských křížů, svými přesahy tvořících pásky podstávky. Takto sestavené hrázděné patro tvoří pozoruhodnou prostorovou konstrukci. Bez velké nadsázky ji můžeme označit za jeden z nejvyspělejších projevů tesařského konstrukčního umění v prostředí evropské lidové architektury. obrázek Konstrukce podstávky v sestavě sloupek ližina rozpěra vložený rohový špalík, s dekorativním dřevěným obkladem, plně navazujícím na architektonickou výzdobu zadní zděné části domu. Podstávka v tomto případě evokuje slepou arkádu (Dlouhý DC, čp. 2, 2007) Velmi často se zvláště v těchto výše jmenovaných regionech i v navazujících oblastech Německa podstávky druhotně (nebo i primárně) opatřovaly dekorativními dřevěnými obklady, nezřídka přebírajícími tektonické a výzdobné prvky ze zděné architektury. Objevuje se i plošný obklad podstávky břidlicí či eternitem. obrázek 19, 20, 21 Pro úplnost je třeba zmínit ještě vývojově mladé konstrukce, tvarově vycházející z podstávek, kdy ovšem trámy nemají vysloveně podpůrnou funkci, nebo je jejich nosná funkce omezená. Spíše v tomto případě slouží jako stěnové kleštiny (funkce kleštin se často projevuje hlavicemi šroubů svorníků). Častým doplňkem jsou zdobně vyřezávané špalíčky, nebo jen desky, vložené do rohů mezi sloupky a ližinu (resp. 23. Podstávka konstrukčně spojená s patrem do podoby celistvého rámu ( příhradový vazník ). 8 Sborník 2009

9 Ing.arch. Jan Pešta Dnes tento typ podstávky, spojené s hrázděnou konstrukcí, nacházíme na našem území především ve Frýdlantském výběžku (kam přesahuje z navazujících oblastí Německa a dnešního Polska), ovšem doklady známe i z oblastí vzdálenějších, včetně Ještědského hřbetu (Andělská hora). Není bez zajímavosti, že někdy se takto řešená hrázděná konstrukce patra objevuje i v kombinaci s jinou formou podstávky (Višňová), v takovém případě snad může jít o druhotné úpravy (výměna podstávky), nebo o mísení konstrukčních variant. obrázek 24, 25, 26 Další varianty konstrukčního uspořádání nabízí vztah podstávky a vynášené konstrukce, tedy stropu přízemí, nosných trámů pavlače, stěn patra, či vazných trámů krovu. V zásadě lze rozlišit následující možnosti: 24. Podstávka konstrukčně spojená s patrem do podoby celistvého rámu (Heřmanice u Frýdlantu LI, čp. 29, 1999) 26. Podstávka konstrukčně spojená s patrem do podoby celistvého rámu, patrná i přes pozdější úpravy konstrukce (Panenská Hůrka u Chrastavy LI, čp. 20, 2010) 1) podstávka podpírá jen stěna patra či polopatra (nebo trámového věnce podstřeší) Přízemek, tvořený nejčastěji roubenými stěnami s vlastním zastropením trámovým stropem. Strop je v takovém případě uložen na obvodových stěnách zcela nezávisle na podstávce (obvykle níže, než vlastní konstrukce podstávky). Stropní trámy mohou viditelně vystupovat v podobě seříznutých zhlaví pod ližinou podstávky, nebo mohou být zakryté ližinou, ev. rozpěrou podstávky. Vlastní podstávka pak podpírá přímo stěny patra (hrázděného či roubeného) a stává se jejich součástí. U přízemních domů tato podstávková konstrukce vynáší různě vysoký trámový věnec podstřeší, který se tak stává obecným výrazovým prvkem lidové architektury příslušných regionů (Lužické hory, Ještědský hřbet). Lze obecně říci, že tato varianta (dle literatury skutečná podstávka) je konstrukčně vyspělejší, neboť přízemí (nejčastěji světnice) tvoří včetně svého stropu jakousi krabici, zcela nezávislou na konstrukci patra, které ji pomocí sloupů podstávky obkračuje. obrázek Podstávka konstrukčně spojená s patrem do podoby celistvého rámu (Víska u Frýdlantu LI, čp. 50, 1999) 27. Podstávka podpírající jen stěna patra, stropní trámy jsou uloženy nezávisle na stěně přízemí a jejich zhlaví jsou viditelně patrná (Valkeřice DC, čp. 60, foto Tomáš Efler 2008) Sborník

10 Ing.arch. Jan Pešta 28. Podstávka podpírající v boční stěně přesahy stropních trámů přízemí původní pavlače, druhotně odstraněné (Nové Osinalice ME, čp. 7, 2008) 31. Druhotná podstávka, podpírající mladší konstrukci krovu ve štítovém průčelí (Újezd DO, čp. 30, 2004) 29. Boční stěna patrového roubeného domu z oblasti Pojizeří s odřezanými zhlavími stropních trámů, svědčících o existenci druhotně odstraněné podstávce (Kacanovy SM, čp. 16, 2001) 32. Varianta nároží podstávky se dvěma nezávislými sloupky v nárožích, akcentovaná různým tesařským ztvárněním podstávky na čelní a boční straně domu (Tubož CL, čp. 8, 2005) 33. Varianta s jedním sloupkem, do kterého jsou začepovány pásky v obou kolmých směrech, výšková úroveň ližiny odpovídá stěnám srubu (Lhota u Úštěku LT, čp. 2, 2006) 30. Druhotná podstávka ( koza ), podpírající přesahy stropních trámů nad zápražím (Dolní Lánov TU, čp. 96, 2008) 10 Sborník 2009

11 Ing.arch. Jan Pešta 2) podstávka podpírá konstrukci stropu (střechy) Ližina podstávky je v tomto případě osazena pod přesahující zhlaví stropních trámů, nebo (u přízemních domů) zhlaví vazných trámů, obvykle totožných se stropními trámy. Ty ovšem zároveň spočívají i na roubených stěnách přízemku a celá stavba, tedy podstávka, konstrukce přízemí včetně stropu a konstrukce patra tak tvoří jeden jediný funkční celek. Podstávka fakticky pomáhá podpírat strop přízemí (a jeho prostřednictvím stěny patra, které na stropnicích leží), ovšem váhu konstrukce alespoň částečně vynáší i stěny přízemí. Časté je v případě domů s pavlačí podepření nosných trámů pavlače, které jsou ovšem současně přesahujícími zhlavími trámů stropních. Tento typ podstávky bývá, jak již bylo v úvodu naznačeno, označován jako přístěnná sloupová podpěrná vazba, nebo též česká podstávka, což je ovšem poněkud v rozporu s jejím regionálním rozšířením (objevuje se např. i na německy mluvícím Kokořínsku). obrázek 28 V tomto případě je ovšem nutné rozlišovat, zda jsou podstávky primární součástí stavby, nebo byly vloženy druhotně kvůli zamezení deformace stavby (pokles nebo naklonění stěn, pokles krovu, průhyb stropu apod.), ať již vlivem dlouhodobého stárnutí stavby, nebo po jednorázové havárii (požár apod.) či při výměně části konstrukcí domu (krov). Základním vodítkem při určení původnosti nebo naopak druhotného použití podpůrné konstrukce nám může být především výskyt podpůrné konstrukce v regionech, kde se jinak tato konstrukce běžně neobjevuje. Vyskytují se samozřejmě i případy druhotného odstranění podpůrné konstrukce, které můžeme u patrových domů vysledovat např. díky nedokonale odřezaným přesahům stropních trámů. obrázek 29; 30, 31 Zajímavý pohled na konstrukci podstávky nabízí řešení nároží. Objevují se opět dvě základní konstrukční varianty s jediným sloupkem v nároží (v takovém případě jsou do jediného rohového sloupku začepovány pásky v obou kolmých směrech, výšková úroveň ližiny odpovídá stěnám srubu v patře), stejně jako varianta se dvěma nezávislými sloupky v nárožích, často navíc akcentovaná různým tesařským ztvárněním podstávky na čelní a boční straně domu (obvykle na štítovém průčelí honosnější než na boční straně). obrázek 32, Patrové roubené městské domy s podsíněmi (modely ze sbírek muzea v Železném Brodě) obloukové formy a konečně i výše uvedené možnosti obkladu dřevem (prkna, často s imitací kvádrové bosáže), ev. břidlicí či eternitem. Na závěr ještě připomeňme několik příkladů konstrukcí příbuzných podstávkám. Jistě nejvíce je podobné konstrukční řešení patrné na podpůrných rámových konstrukcích podsíní. Patří mezi ně jak podsíně dřevěných patrových městských domů, tak přízemních vesnických domů (především v široké oblasti středního Polabí) a v neposlední řadě i podsíně pod roubenými křížovými světničkami přízemních domů zejména severovýchodních Čech. Podsíně dřevěných městských domů jsou v podstatě ekvivalentem zděných podloubí. V minulosti se vyskytovaly nepochybně na rozsáhlém území Čech i Moravy v prostředí menších venkovských měst a městeček, zejména pak v regionech s převažující dřevěnou stavební kulturou. Známe je i z oblastí, kde se dnes podstávky běžně nevyskytují (Rožnov pod Radhoštěm, Lanškroun, Železný Brod, Semily, Mnichovo Hradiště, Sobotka), tak především z oblastí severozápadních Čech, která se naopak nápadně shoduje s územním výskytem podstávek nebo příbuzných konstrukcí (Zákupy, Liberec, Další úvahy o členění a typologii podstávek můžeme rozvádět v závislosti na jejich výzdobě. V širokém rozsahu územního rozšíření podstávek objevíme podstávky tvořené pouhou utilitární konstrukcí bez výtvarných ambicí (často mimo region běžného výskytu podstávek), jednoduché tesařské opracování s ev. jednoduchým dekorem (okosení, výběhy ), záměrné seříznutí do tvaru oblouku či náročnější řezbu bez náznaku 35. Náměstí v Rožďalovicích na Nymbursku s přízemními roubenými podsíňovými domy na kresbě K. Liebschera. Sborník

12 Ing.arch. Jan Pešta Polabí, kterých dnes existuje jen několik posledních příkladů. Analogií přízemních domů s podsíněmi samozřejmě mohou být i kovárny, zde je ovšem existence podsíně projevem technologického provozu a nelze ji mít za regionální prvek. obrázek 35, 36, 37 Zvláštním, a dnes již opět poměrně řídkým případem podsíní jsou konstrukce pod křížovými světničkami domů severovýchodních Čech (Hořiněves, Vestřev, Dolní Lánov). obrázek 38, 39 Dalším typem příbuzných staveb, resp. konstrukcí jsou rámové kolny. V nejjednodušším provedení představují běžnou výbavu venkovských usedlostí na rozsáhlém území. Existuje však několik regionů, kde je tento stavební typ povýšen na svébytný projev lidové architektury. V českém vnitrozemí se jedná zejména o Rokycansko, Podbrdsko a Křivoklátsko, druhým takovým územím je německy mluvící Chebsko. Pro první oblast je typickým výtvarným prvkem sdružování pásků do dvojic (obdobné, jaké jsme popsali v případě podstávek domů 36. Přízemní roubený polabský dům s podsíní (Žitovlice NB, čp. 24, 2006) 38. Východočeský dům s roubenou křížovou světničkou na podsíni (Hořiněves HK, rodný dům Václava Hanky čp. 10, 2008) 37. Přízemní roubený polabský dům s podsíní (Jíkev NB, čp. 86, 2006) Kuřívody). Ačkoli to nelze brát zcela bez výhrad, dovolím si zde vyslovit úvahu, že to mohly být právě podsíně městských domů, které byly základním inspiračním zdrojem pro vznik podstávkové konstrukce vesnických domů. Pozoruhodným objektem, spojujícím konstrukci podsíně v prostředí severočeské vesnice s výskytem podstávkových domů je např. Dolní mlýn ve Sloupu čp obrázek 34 V přízemním provedení menších měst pak dodnes nacházíme podsíně dodnes např. v Lomnici nad Popelkou či Rožďalovicích, které leží již v oblasti Polabí s výskytem vesnických domů s podsíní. I v tomto případě lze uvažovat o přímém vlivu (malo-) městských domů na architekturu okolních vesnic. Zajímavá je např. podsíň galerie Melantrich v Rožďalovicích, která byla dendrochronologicky datována již do 17. století. Nutné je přitom brát v úvahu, že výskyt dřevěných městských domů s podsíněmi dnes představuje jen zlomek jejich někdejšího rozšíření. To platí i pro podsíňové domy z široké oblasti 39. Východočeský dům s roubenou křížovou světničkou na podsíni (Dolní Olešnice - Vestřev TU, čp. 99, 1999) 12 Sborník 2009

13 Ing.arch. Jan Pešta 40. Rámová kolna z lesnaté oblasti Rokycanska (Lhota pod Radčem RO, čp. 33, 1999) 42. Hospodářská stavba (kůlna?) s přiznanou vnější rámovou konstrukcí (Trstěnice SY, čp. 104, 2004) chybou dopustit poškození jedinečných památkových hodnot tohoto pozoruhodného konstrukčního fenoménu na našem území, zvláště v době, kdy v sousedním Německu sílí snahy po zápisu krajiny podstávkových domů na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. obrázek Rámová kolna z oblasti Chebska, dokládající virtuózní tesařskou práci v 18. století (Velká Šitboř CH, čp. 4, 2004) východních Čech), na Chebsku zase křížení pásků, v tomto případě dokládající virtuozitu a skvělou úroveň tesařského řemesla regionu. I další druhy staveb mohou mít výjimečně navenek přiznanou rámovou konstrukci. Vzácně se tak setkáme se stodolami opět zejména na Chebsku; doloženy i z Litomyšlska (Trstěnice, zde dokonce se zdvojenými pásky, což může být vliv v regionu obvyklých podstávkových konstrukcí). Konečně na českém venkově se setkáme s velkým množstvím vysloveně utilitárních rámových staveb (kůlny, přístřešky apod.), jejichž konstrukční řešení ovšem většinou již nedosahuje vysokého standardu výše uvedených tesařských konstrukcí. obrázek 40, 41, 42 Podpůrné rámové konstrukce, mezi něž patří nejen severočeské podstávky, ale také podsíně, kolny apod., tvoří specifickou skupinu stavebních detailů, formujících vzhled i prostorové utváření staveb lidové architektury na našem území. Jako takové by měly být předmětem našeho zájmu, který by se neměl zaměřovat jen na konstrukčně a výtvarně nejvyspělejší projevy podstávkových konstrukcí, ale i na konstrukce jednoduché, a zdánlivě prosté, neboť i ty tvoří součást stavebního dědictví naší lidové architektury. Bylo by osudovou 43. Patrový hrázděný dům s podstávkou z oblasti Saska, přiléhající k naší hranici (Obercunnersdorf, spolková země Sasko) Sborník

14 Ing. arch Tomáš Efler, Ústav památkové péče a renovací FA ČVUT Příklady průzkumů a obnovy vesnických domů s podstávkou na pomezí sseverních Čech, Polska a Saska Ing. arch Tomáš Efler, Ústav památkové péče a renovací FA ČVUT Úvodem Oblast s větším počtem dochovaných venkovských domů s podstávkou, označovaná dnes v rámci popularizace jako Krajina podstávkových domů (Umgebindeland), v návaznosti na severočeské pohraničí Ústeckého a Libereckého kraje zahrnuje německé oblasti jižní a severní Horní Lužice, především však saské okresy Bautzen a Löbau-Zittau, dále pak na západě oblast Saského Švýcarska v okolí Labského údolí a na východě přilehlý region Dolního Slezska v Polsku, především okolí Bogatynie. V německých regionech je v posledních letech bohatě rozvíjena široká iniciativa v péči o dokumentaci, poznání a obnovu tohoto tradičního venkovského stavitelství a v rámci rozličných dotačních a regionálních rozvojových programů a soukromých i státních dotačních příspěvků bylo vykonáno mnoho práce na popularizaci tohoto fenoménu, což přináší celé řadě konkrétních objektů, vesnických souborů a potažmo celé oblasti mnoho dobrého. V návaznosti na předchozí badatelskou a dokumentační činnost předchozích generací (např. badatel Karl Bernert) pokračuje v dokumentaci a průzkumu a zároveň ve stavebně technickém servisu pro opravu a obnovu domů s podstávkou samostatné pracoviště na vysoké technické škole v Zittau, které vede Prof. Christian Schurig. Jednotlivci i místní spolky a sdružení nadšenců i odborníků pak ve vzájemné spolupráci podporují oživení tradičních řemesel, které souvisejí s opravou dřevěných a hliněných konstrukcí domů, posilují místní tradice a sounáležitost s regionem a iniciují též opravu dosud chátrajících a nevyužitých objektů lidového stavitelství. Několik následujících příkladů zajímavých objektů může posloužit jako pozvání k návštěvě a inspiraci: Neusalza Spremberg, tzv. Reiterhaus Hugenottenhaus v Ebersbachu z roku 1602 V městečku Neusalza-Spremberg (Zittauer Strasse 37) hned za hranicemi Šluknovského výběžku nalezneme na břehu řeky Sprévy malebný dům s doškovou střechou zvaný Reiterhaus, s vyobrazením jezdce na koni na bočním štítu. Jedná se o patrovou chalupu s dispozicí do háku, jejíž nejstarší část pochází údajně z roku 1660, dalšími přestavbami objekt prošel v 18. století a boční křídlo s roubenou světničkou v patře bylo přistavěno roku Zvláště pozoruhodné jsou relikty starší formy konstrukce podstávky nad stěnami roubené světnice, hrázděné stěny patra s ondřejskými kříži a v krovu částečně dochovaný dřevohliněný dymník. Již v roce 1939 byl objekt zařazen do zemského seznamu kulturních památek, připravovalo se zde zřízení muzejní expozice, tento záměr byl však realizován díky poválečným událostem až roku 1964 otevřením tzv. Heimatstube. V 80. letech prošel opravou a novým uspořádáním vlastivědné expozice v celém objektu, která názornou formou přibližuje někdejší život a řemeslo v tomto regionu. Ebersbach, Hugenottenhaus Reiterhaus v Neusalza-Spremberg s vlastivědnou expozicí Za hraničním přechodem městečka Jiříkov u Rumburku zve k návštěvě venkovské městečko Ebersbach plné desítek dochovaných hrázděných domů s podstávkou, a právě zde se též dochoval archaický dům zvaný Dům Hugenotů (Oststrasse 30), který je uváděn s dobou vzniku roku 1602/1603 jako nejstarší dům s podstávkou v saské Lužici. Lidové pojmenování domu má své historické jádro patrně v tom, že dům kdysi obývala rodina, která přicestovala z Francie. Patrový hrázděný dům v blízkosti potoka stojí za pozornost především díky svému konstrukčnímu řešení, kdy vnější stěny jsou tvořeny vysokými štenýři, tj. dřevěnými sloupy, které procházejí z přízemí do patra a jsou provázány s vodorovnými trámy pomocí diagonálních prvků v podobě ondřejských křížů, přičemž podobně jsou řešeny i některé stěny v interiéru, kde di- 14 Sborník 2009

15 Ing. arch Tomáš Efler, Ústav památkové péče a renovací FA ČVUT Informační centrum Parallehof v Seifhennersdorfu v průběhu opravy agonální zavětrování stěn je plynule provázáno s konstrukcí krovu. Dům byl obýván do roku 1980, kdy přední část se světnicí, mladší podstávkou a částí patra byla značně poškozena požárem a v obci se poté tehdy vedly bouřlivé spory, zda má být objekt demolován nebo opraven. Dům byl již zaměřen před demolicí a vyňat ze seznamu památek a až v poslední chvíli i proti vůli starosty objekt získal díky podpoře dalších zainteresovaných odborníků do vlastnictví mladý tesař Bernd Friedrich, který v 90. letech s pomocí prostředků z nadací památkové péče provedl opravu krovu a novou šindelovou krytinu včetně šindelové kuželové stříšky dřevohliněného dymníku. Další etapa obnovy však nebyla bohužel dosud realizována a objekt bývá přístupný pouze při každoročním květnovém Dni otevřených podstávkových domů. Ebersbach, Alte Mangel Monumentální objekt starého mandlu v Ebersbachu (Georgswalder Strasse 1) je pozoruhodný především svým typologickým řešením, které spojuje v jednom traktu trojdílnou dispozici se síní a dvěma roubenými světnicemi a v druhém traktu velký hrázděný prostor pro zařízení mandlu. Na tkalcovských stavech v roubených světnicích místních chalup se vyrábělo lněné plátno a právě existence tohoto domu se stala symbolem boje venkovského řemesla proti městským cechům. Mandl si totiž nechal postavit obchodník s plátnem faktor Christian Conrad Gerathewohl, původně syn ebersbašského domkáře a ševce, který si navzdory protivenství ze strany městského žitavského cechu vydobil zřízení vlastního mandlu ke zušlechťování v regionu vyráběného plátna, které pak prodával až v Holandsku. Objekt byl dokončen a uveden do provozu roku 1782 a jako mandl fungoval jen do roku 1800, tedy jen krátce po smrti jeho zakladatele, poté až do roku 1992 sloužil pouze jako obytný dům. Ozdobou mohutného v patře hrázděného domu jsou barokně profilované sloupky podstávek kolem přízemní roubené části, na jednom štítu zaujme velký zásobovací otvor do bývalého skladu plátna v podkroví, krytý přesahem široké polovalbové střechy. Po pečlivě provedené obnově, kterou vedl architekt Knut Wolf z Jonsdorfu (autor řady dalších citlivých oprav podstávkových domů v regionu), dnes objekt slouží kulturním a vzdělávacím účelům, v prostoru bývalého mandlu byl zřízen přednáškový sál, kde mimo jiné je každoročně vyhlašována cena v soutěži o nejlepší obnovu podstávkového domu v regionu Seifhennersdorf, tzv. Parallelhof V půvabné údolní vesnici Seifhennersdorf (Nordstrasse 47), která se táhne podél říčky Mandavy hned za česko-německou hranicí u Rumburku, se v současnosti dokončuje náročná oprava bývalé selské usedlosti zvané Parallelhof v rámci projektu Gesundes Wohnhaus ( Zdravé obydlí ), jehož iniciátorem je pan Sigfried Hartig z Löbau. Projekt obnovy zahrnuje vznik turistického informačního centra, archivu, mediatéky a výstavních a konferenčních prostor. V průběhu oprav hrázděných stěn objektu a špýcharu jsou pořádány workshopy a praktické semináře práce se dřevem a hlínou a i po dokončení je počítáno s provozem ukázkových dílen tradičních řemesel a zřízením české, německé a polské regionální kanceláře krajiny podstávkových domů. Uvedené příklady jsou jen jedny z desítek hodnotných objektů lidových staveb s podstávkou v německých regionech, které prošly v posledních letech více či méně podařenou opravou, obnovou a oživením a zasloužilo by se pohovořit i o dalších a nechat si vyprávět konkrétní příběhy, které provázely proces obnovy, které nám často připomenou problémy a úskalí, se kterými se setkáváme v památkové péči v naší zemi. Polsko Dům ze zaniklé polské obce Wigancice transferovaný do Zhořelce V přilehlém pohraničním apendixu polského území kolem města Bogatynie, sevřeného mezi český Frýdlantský výběžek a česko-polskou hranici tvořenou tokem řeky Nisy, zanikla v minulém století řada vesnic s hodnotnou zástavbou domů s podstávkami v souvislosti s povrchovou uhelnou těžbou a poslední dochované objekty se nacházejí především v okolí obce Dzialoszyn a v samotném městečku Bogatynia, přičemž přestože se dochovaly s velkou mírou autentických detailů a konstrukcí, jsou zatím většinou v žalostném stavebně-technickém stavu a příkladné obnovy se jich dočkalo zatím jen nemnoho. Z téměř zaniklé polské vesnice Wigancice, kde stávalo řada hodnotných objektů se štenýřovou konstrukcí podstávek s ondřejskými kříži, se podařilo transferovat alespoň Sborník

16 Ing. arch Tomáš Efler, Ústav památkové péče a renovací FA ČVUT jeden výstavní patrový hrázděný dům s barokně profilovanou podstávkou a znovu postavit v blízkosti polského Zhořelce. Severní Čechy Na českém území v Libereckém a Ústeckém kraji se navzdory poválečnému odsunu a vyhnání německého obyvatelstva, které po staletí utvářelo kulturní podobu severních Čech, též dochovaly v řadě oblastí a sídel hodnotné soubory i pozoruhodné objekty domů s podstávkami, a to často především díky fenoménu chalupaření a velkému úsilí jednotlivců, kteří často již velmi zchátralé chalupy zachránili před úplným zánikem a u řadě domů se podařilo zachovat i tradiční ráz a řemeslné provedení tradičního stavitelství bez ohledu na to, zda byly zapsány v seznamu kulturních památek či nikoliv. Důležitým příkladem a vzorem bylo jistě založení, rozvoj a pokračující aktivity skanzenu v Zubnicích u Ústí nad Labem a také národopisné oddělení českolipského vlastivědného muzea v Kravařích-Vísce a ve spolupráci s řadou odborníků a památkářů a muzejníků se podařilo též zdokumentovat a zachránit řadu cenných objektů a zařadit pod památkovou ochranu další stavby i celé vesnice. Na druhé straně stále existují ohrožené a devastované objekty, mnoho venkovských staveb bylo znehodnoceno necitlivými přestavbami a adaptacemi a krajinný ráz a charakter sídel byl narušen nevhodnými novostavbami. Na Liberecku a Frýdlantsku svůj zájem o obnovu tradičních řemesel a opravu venkovských staveb projevují některá ekologická a regionální zájmová sdružení, jako je Lunária v Jindřichovicích pod Smrkem, iniciativa Český svět v Dolní Řasnici, Tradiční dům v Uhelné či usedlost ve Zdislavě v Podještědí. Ve Šluknovském výběžku pokračuje ve své již dlouholeté činnosti Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, která provedla pasportizaci domů s podstávkou v obcích svého regionu a v současné době v rámci česko-německé grantové spolupráce realizuje obnovu domu v Lipové u Šluknova, kde vznikne regionální informační, výstavní a konferenční centrum Krajiny postávkových domů. Svou výstavní, publikační a dokumentační činností přispěli k popularizaci místního lidového stavitelství též pracovníci Národního parku České Švýcarsko s novým informačním centrem v Krásné Lípě. Hospodářství pod Strážným vrchem s kozí farmou v Merbolticích identitu a regionální rozvoj a nastíněné aktivity saských kolegů v Krajině podstávkových domů nám mohou být povzbuzením a inspirací a pozváním k užší mezinárodní spolupráci při dokumentaci a obnově venkovských stavitelských památek na našem území. K tomu je potřebná vzájemná komunikace mezi jednotlivými občanskými sdruženími, památkovými ústavy, muzejními pracovišti i zainteresovanými jednotlivci, přičemž též Ústav památkové péče na Fakultě architektury ČVUT v Praze má zájem na tom, aby se tato spolupráce rozvíjela a přispěla k péči o dochovaný fond venkovského stavitelství a prostředí venkova vůbec. Vybraná literatura: Kolektiv autorů: Umgebinde, Eine einzigartige Bauweise im Dreiländereck Deutschland Polen - Tschechien, Die Blauen Bücher, 2007 Hammer, Manfred: Bauernhäuser, Bauernhöfe, Dörfer Band 6: Kreis Löbau-Zittau, Dresden trojjazyčný informační portál o Krajině podstávkových domů. Autor se dlouhodobě věnuje problematice lidového stavitelství této oblasti a uvítá konstruktivní připomínky a podněty ke spolupráci. web: Podobně jako na Frýdlantsku, tak i např. v Českém středohoří přicházejí na venkov mladí lidé, kteří obnovují chátrající usedlosti a chalupy, rozhodli se žít na venkově natrvalo a někteří projevují též zájem o tradiční způsob života na venkově a obnovu řemesel, tradic a kulturního života na vsi. Příkladem může být vesnická památková zóna Merboltice v kopcích mezi Děčínem a Českou Lípou, kde jednu z velkých památkově chráněných usedlostí pojmenovanou nyní Hospodářství pod Strážným vrchem postupně obnovuje mladá rodina s dětmi, kteří si pořídili stádo koz a věnují se mimo jiné výrobě a prodejem kozích sýrů v nové sýrárně zřízené v části původní dřevěné stodoly. Objevování historie své obce, regionu a vztahu ke krajině jsou dobrým znamením pro ochranu a obnovu dochovaného bohatství lidového stavitelství a památkovou péči vůbec. Posílení všeobecné popularizace a společenského vědomí hodnoty tohoto kulturního dědictví a jeho potenciálu jsou jistě velmi potřebné nejen pro turistický ruch, ale pro samotnou 16 Sborník 2009

17 Mgr. Belisová Natalie, Správa NP České Švýcarsko Úspěch v nespěchu ostražitost při obnově Mgr. Belisová Natalie, Správa NP České Švýcarsko Po několika letech obnovy roubeného podstávkového domu mohu na úvod následujícího příspěvku snad jen pouze odcitovat Jana Amose Komenského: Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest. K tomu budiž dodáno, že dříve, než je památkář vpuštěn do terénu, kde má metodicky vést majitele podobných nemovitostí, měl by nejprve sám na svou vlastní kůži zakusit, co taková oprava skutečně obnáší. Každý dům je potenciální archeologickou lokalitou Majitel nemovitosti by měl být připraven, že v kterékoliv fázi obnovy může být jeho práce pozdržena nečekanými nálezy a to i v případě, že byl před obnovou zpracován stavebně-historický průzkum, či jiné (památkáři vítané a investory nenáviděné) podklady. Dobrý památkář by tedy měl umět nejen správně naformulovat podmínky obnovy domu, ale též předem psychologicky citlivě motivovat majitele k obezřetnosti a ochotě kdykoliv akci přerušit. Obhájení této pozice je v praxi možné pouze tehdy, je-li pracovník památkové péče dostatečně asertivní, diplomatický a vybavený alespoň základní znalostí historie lokality. Jinak může být snadno převálcován tvrzením, že zbytečně zdržuje stavbu a majiteli tak vzniká újma. V případě preventivní přípravy na komplikace, podložené historickými fakty, lze leckdy strávit vyvstalou pracovní pauzu, ať je v dané chvíli jakkoliv nevhod. Příklad z osobní zkušenosti. Podstávkový dům U Kapličky 33/1 (pův. Březová ul.) v Děčíně na Starém Městě jsme zakoupili začátkem léta 2004 s tím, že jsme nuceni se do něj nejpozději v listopadu nastěhovat. Objekt byl v neutěšeném stavu. Kromě očekávaných problémů (degradované trámy atd.) nenabízel ani obvyklý komfort: vedení elektrického proudu muselo být hned na počátku odpojeno, jelikož bylo vedeno skrze trámy ve zvonkových drátech (místy již zbavených izolace). Voda tekla pouze studená, z jediného kohoutku v síni, odtok byl problematický (jak bylo následně zjištěno, byla voda svedena do mělce založeného starého vlajkového stožáru). WC bylo nefunkční, kanalizace byla špatně vyspádovaná a opět nedostatečné světlosti. Protože areál domu je ohraničen budovami panelového sídliště, prodejního areálu firmy Armex a ZŠ nezbylo, než před provedením výkopu a položením nové kanalizace používat nočník. V takovéto situaci se dá říci, že důvod ke spěchu je vcelku oprávněný. Pohled na dům U Kapličky v Děčíně před obnovou Hospodářská část (bývalá stodůlka) v roce 2004 Již před započetím prací bylo zřejmé, že mohou nastat komplikace. První písemná zmínka o usedlosti se zachovala v děčínské městské knize k roku 1582 a mimo jiné v ní bylo řečeno: Heusel In der aldtstadt, bey der Bartholomei Kirche gelegen (Domek na Starém Městě, ležící u kostela sv. Bartoloměje) Když jsme krátce po nabytí domku začali kopat novou vodovodní přípojku, již po pár metrech jsme narazili na masivní zeď z pískovcových kvádrů. Jelikož kostel sv. Bartoloměje je nezodpovězenou otázkou minulosti Děčína (není znám ani čas, kdy sloužil své funkci - liturgickým účelům přestal sloužit dříve, než začínají nejstarší dochované erekční knihy ani jeho podoba a přesná poloha), byl přivolán archeolog z Archeologického ústavu památkové péče Severozápadních Čech v Mostě. Následoval záchranný archeologický průzkum, který byl dokončen až pozdě na podzim, dva týdny před stěhováním. Protože bylo nutné i uvnitř domu rozkrýt podlahy a vyhloubit rozvod kanalizace a vody, bylo uznáno za vhodné rozšířit archeologický výzkum i do interiéru. Výsledek? Pro uživatele domu byla tato akce v prvním období samo sebou citelně nepříjemná. Díky zdržení se podařilo osadit funkční WC až v den stěhování a řada dalších, pro život v domě nutných prací musela být odložena až na další sezónu. Z hlediska historické výpovědi místa se však podařilo nalézt řadu cenných artefaktů: od pozůstatku objektu ze 14. století (s nálezem polychromované hračky jezdce z pálené keramiky), úlomků gotické keramiky, zdobené radýlkem a renesančních kachlů s griffy - až po architektonické prvky (pískovcové okenní ostění cca z 15. stol.) či torzo náhrobníku (cca poslední třetina 13. stol.), druhotně použitých při založení chlebové pece. Význam archeologického výzkumu však měl svůj nesporný význam úlomky keramiky z archeologického výzkumu v r Sborník

18 Mgr. Belisová Natalie, Správa NP České Švýcarsko i pro obnovu domu, byť až v následujícím období. Díky sondám (a též o rok později i provedenému odporovému měření lokality) vyšlo najevo, že dům byl založen v těsné blízkosti probíhající masivní stěny (šířka zdiva cca 1,5 m). Protože v minulosti došlo ke konstrukčnímu pozměnění krovu a zkrácení námětků, veškerá voda, která stékala ze střechy, tak byla směrována pod obvodovou stěnu výměnkové světničky. K vyřešení trvalého zavlhčení této stěny (zděné pouze na hlínu!) bylo nakonec nutné zhotovit jílovou izolaci, která byla přetažena přes historické zdivo a odvést vodu od objektu (kromě toho bylo samozřejmě nutné i opětovně prodloužit přesah střechy a vydláždit sespádované okapové chodníčky). V neposlední řadě měly komplikace, spojené s archeologickým výzkumem ten význam, že všechny práce, které se v domku odehrávaly a odehrávají, jsou vždy prováděny s ohledem na možný nález hmotných artefaktů. Při zásahu do zemní části je zemina odebírána opatrně, po vrstvách, poté přebírána či prosévána a nálezy shromažďovány k posouzení archeologem. Jezdec z pálené hlíny, 14. stol. Skutečnost, že všechny objekty v intravilánu (byť by i pocházely z nedávné doby) mohou stát na cenném archeologickém areálu, není bohužel zakotvena v povědomí všech majitelů. I o tom vydal svědectví domek U Kapličky Prodejce nemovitosti (sousedící firma Armex) nám při transakci nabídla nádavkem kvalitní zeminu, kterou shrnula při terénních úpravách svého dvora. První dvě zahradnické sezóny jsem takto vytvořené záhonky vždy plela s dvojími nádobami; prvá byla na plevel a druhá na keramiku. Po nashromáždění 2 3 věder byl vždy přizván archeolog aby si vybral. Nejstarší střepy pocházely ze 13. století. Zdarma získanou zeminu jsem dodnes zcela archeologicky nevyplela. Úpornost obrany Pískovcové okenní ostění ze základů bývalé chlebové pece Druhotně použité torzo náhrobníku Každý objekt má své symbolické kóty, z nichž nelze ustupovat. V případě domku U Kapličky byl jednou z nich dřevohliněný dymník v síni. Jak již bylo řečeno, stěhování proběhlo v listopadu. Jediným zdrojem tepla v domě byla kamínka ve světnici, kterými se topilo přímo do komína. Vyústění dymníku v síni bylo zakryto poklopem, z něhož jsme po otevření vyvezli dvě kolečka stavební suti a dehtových krust. Stěny kouřovodu však byly ve stavu, že nebylo bezpečné nadále komín používat stejným způsobem. Protože jsme však byli rozhodnuti nebudovat v objektu žádné ústřední topení a zůstat věrni starému řešení, bylo nutné nechat dřevohliněný komín vyvložkovat. Nalézt firmu, která by byla ochotná se tohoto úkolu zhostit, nebylo snadné. Kominické firmy nabízely jediné řešení - komín vybořit a postavit nový, tahový komín. Jinak prý nelze vyhovět protipožárním normám. Nicméně ani firmy, doporučené referátem kultury, které již měly mít s podobnými pracemi zkušenost, odmítaly vzít zakázku ( máte krásný komín, do toho nejdeme ). Protože jsme však vytrvale pátrali, podařilo se nakonec nalézt dvojici kominíka zámečníky, kteří problém přijali jako výzvu. Na naše naléhání nakonec řemeslníci ustoupili i od navrženého kompromisního řešení, že bude nutné prostavět dymník šachtou až k podlaze síně. Po přeměření a propočítání bylo vedení zalomeno skrze zeď do prostoru koupelny (v minulosti vybudované v místech chlebové pece), kde byl nainstalován i vybírací otvor na saze. Díky tomu zůstal neporušený kout s dymníkem a přikládacími otvory do pece a sporáku v síni. Pro osazení jednotlivých dílů vložky v zalomeném kouřovodu bylo nutné ve vrcholové části (v prostoru půdy), proříznout roubenou stěnu komínu. Po dokončení instalace bylo roubení obnoveno a opět natlučeno mazanicí. Boj o každý trám Velká část trámů (a prken), která bývá při obnovách roubených domů vyměňována, je nahrazována zbytečně a dá se po dobrém chemickém ošetření a konzervaci ponechat na svém místě. Výjimkou tvoří jen staticky namáhané části (např. u krovu či sloupky podstávek). Odporové měření v areálu domu Při obnově roubené stěny se vyplatí důkladná příprava. I v případě, že se trámy jeví na pohled zdravě a vymazávky jsou kompaktní, je dobré začít kompletním od- 18 Sborník 2009

19 Mgr. Belisová Natalie, Správa NP České Švýcarsko strojením, tedy vyjmutím všech vymazávek. Jinak nelze získat představu o skutečném stavu dřeva. Získanou mazaninu (ale i zvířecí srst, byla-li použita na utěsnění spár) je dobré uschovat a následně po dokončení konzervace znovu použít. Po vyčištění spár a povrchu, bohužel často vyjde najevo, že zdravé trámy mají pouze zachované líce, zatímco vnitřek je zcela degradován hnilobou, popř. hmyzem. Pokud je dříví poškozené jen malou měrou, je možné po insekticidním ošetření napustit trámy roztokem kalafuny (v toluenu, či terpentinovém oleji). Větrat!!! V případě hloubkového poškození je možné trám ztužit následujícím způsobem: 1. Odstranit všechny drobné zbytky, piliny a požerky hmyzu 2. Napustit dřevo epoxidem (velmi se osvědčil dvousložkový od firmy Remmers, který lze aplikovat i z pohledových stran s tím, že je nutné povrch po aplikaci rychle otřít toluenem) Stav síně před obnovou 3. Vyplnit dutiny tmelem (např. výše uvedený epoxid + dřevěné piliny) Vymazávání spár mezi trámy Vždy mě dobře vyladí, když si v odborné literatuře přečtu přesné složení mazaniny - kolik procent slámy a ostřiva vmísit do konkrétního objemu hlíny. Škoda, že to nevěděli naši předchůdci, kteří přesto úspěšně vymazávali spáry mezi trámy a natloukali celé stěny mazaninou. Každá hlína má své specifické vlastnosti a chová se zcela jinak. Ve starých (a kompaktních!) vymazávkách lze nalézt části, které se spíše podobají povříslům, namočeným v hlíně, ale i místa, kde viditelně nebylo použito žádné přísady, dokonce ani armování slámou přesto hmota po vyschnutí nerozpraskala. Obecně lze říct, že čím více se podaří do hmoty vmíchat slámy, tím větší je naděje, že mazanina nerozpuká. Díky tomu, že hliněná směs je recyklovatelná, není nutné mít obavy z neúspěchu. U nevyzkoušené hlíny se lze řídit pravidlem pokus omyl. Pokud výsledek neodpovídá představám, lze vymazávku znovu zvlhčit a zvýšit množství přísad. Vložkování komína Povědomí, že tlaky smršťující se hlíny dokáže rozložit pouze armování slámou, není zcela oprávněné. Experimentálně bylo použito i některých druhů trav (např. čalounické ostřice) a bylo dosaženo stejně kvalitního výsledku. Dokonce se s takovouto směsí pracovalo lépe v případě, že bylo nutné provázat morfologicky živé části a přitom dosáhnout uhlazenějšího povrchu (např. finální povrch otopné stěny v síni). Využití náhradního armování nelze doporučit jen v případech, kdy sláma plní i jinou funkci, než pouze rozložení tlaku (např. při rekonstrukcích hliněných stropů). Při vhodném výběru hlíny obvykle není nutné přidávat do směsi ostřivo; zcela postačí sláma. Ještě jedna drobná poznámka k obsahu směsi mazaniny. Tradičně uváděné komponenty jsou holou teorií na bohatém stromu života. V rozpuštěné směsi ze starých vymazávek (př. vepřovic atp.) lze nalézt pestré množství materiálů a předmětů nejčastěji zvířecích kostí, skleněných střepů, tkanin i podobných perliček, jakými byl např. kovový řetízek od špuntu umyvadla. Některé z nálezků mohou být i historicky cenné. Není nikterak neobvyklé, že se v mazanině objevují i střepy staré keramiky. Bohužel však již nemají vysokou vypovídací hodnotu, jelikož zdroj hlíny nebývá obvykle znám. Proříznutí tělesa kouřovodu Nešvar nahrazovat spárování mazaninou izolační pěnou je ahistorickým zvěrstvem a technologickým diletantstvím, které vede k rychlejší degradaci trámů. Obavy z nedostatečného vyplnění spár jsou zbytečné. Bez obav lze i v současnosti používat před omazáním historický izolační materiál - přírodní mech. Pokud je čerstvě utržený, dá se lehce zatlačovat špachtlí i do úzkých škvír a výborně se na něj kotví mazanina. K finálnímu obílení vymazávek a hliněných stěn v interiéru: není bezpodmínečně nutné. Pokud je mazanina dobře zpracována, je dostatečně odolná a nedrolí se. Při zachování surového povrchu pak lze rychle a lacině vymalovat stačí pouze stěnu osmýčit a omýt smetáčkem vodou. Po obnově roubení a omazání Sborník

20 Mgr. Belisová Natalie, Správa NP České Švýcarsko K dendrochronologickým průzkumům Síň po obnově Světnice, betonová přizdívka u otopné stěny Otázky: Jak starý je tento dům? by měly být směřovány Bohu všemohoucímu, nikoliv pozemským červům - a to i v případě, že byl zpracován stavebně-historický i dendrochronologický průzkum. Příklad? U podstávkového domu U Kapličky 33 v Děčíně byly provedeny dendrochronologické průzkumy dva. Díky tomu lze říct, že pohledově kompaktní roubené stavení má světnici postavenou z trámů, kácených v roce 1787, výměnkovou světničku z 30. let 19. století a chlévní část z dříví káceného buď na podzim roku 1580 nebo na jaře Matematicky by šlo hodnoty sečíst, zprůměrňovat a výsledek by byl zcela k ničemu. Jen jako raritu uveďme, že se při konzervaci trámů domu podařilo dokonce i písemně potvrdit část výsledků průzkumu. Ve starší části domu v komůrce nad chlévem - bylo při odstrojování vymazávek vyškrábáno i povrchové přemazání trhliny trámu. Za hlínou byl v hloubce nalezen složený tiket státní loterie, slosovatelné v listopadu 1787 tedy v roce, kdy bylo káceno dříví na světnici v mladší části domu. Při pátrání po stáří domu se však nelze zaklínat ani datací nejstarších trámů a to nejen pro známé příběhy, kdy bylo stavební dříví několik (občas i několik desítek) let uskladněno, než se přistoupilo k realizaci stavby. V účtech velkostatků totiž tvoří nezřídka tradiční položku příjmy z licitace starého dříví ze zrušených objektů, které kupovali nejen na topivo, ale i na své stavby poddaní. Jeden příklad za všechny. Při stavbě lesovny v Rynarticích v letech bylo prodáno nepoužitelné dříví, z něhož byly postaveny dva poddanské domky. Ani vrchnost nebyla rozmařilá. Z dekretů a nařízení se lze dozvědět, že maximum dosud zachovalého materiálu používala do novostaveb. A to nikoli pouze dříví, ale i cihly, kování a další části rozebírané stavby. Proto je dobré přistupovat s opatrností i k výsledkům dendrochronologického průzkumu (a též kriticky k datování dle kovářských prvků). Závěrem Stav po vybourání přizdívky Všem, kdo se chystají do podobného experimentu s vlastní trpělivostí radím jediné: než začnete s obnovou domu, vytvořte si v nejbližším okolí plochu, která nebude v následujících letech vyžadovat žádnou zvláštní péči - např. trávník. Jakmile ucítíte, že je toho na vás moc a že si na práci raději najmete firmu je čas vyjít před práh, podívat se na trávu a pak se poslušně vrátit zpátky k rozdělanému dílu. Největší škody, kterých se na historickém domě můžete dopustit, jsou ty, které vznikly spěchem a zbytečně velkým obnosem volných peněz. Stav po doplnění poškozených částí otopné stěny mazaninou a otevření zazděného výklenku (pravděpodobně pozůstatku starého okenního otvoru, zaplentovaného při výstavbě výměnkové světničky) Domácí archeologie nález z prostoru pod žebříkovými schody 20 Sborník 2009

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010.

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Městečko. Vpravo je socha sv. Jana Nepomuckého, v pozadí vpravo za lípou je č.p. 112. Foto Jiří Pokorný, 2010. 160 Severozápadní

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 2. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Zásady návrhu krovu -pozednice Pozednice musí ležet po celédélce na zdivu. Na styku se zdivem musí být impregnována. Pozednice

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Kulturní a přírodní dědictví regionu Místní akční skupiny Havlíčkův kraj III. Lidová architektura Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Rodný dům Karla Havlíčka Borovského Rejstříkové číslo kulturní

Více

KROVOVÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT

KROVOVÉ KONSTRUKCE STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT STAVITELSTVÍ II. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT využití podkroví krovové konstrukce (nedílná součást nosných konstrukcí objektu) tvarosloví šikmých střech TVAROSLOVÍ STŘECH pultové,

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Sanace kleneb. Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace kleneb Šlechtova restaurace v Praze Bubenči (hlavní sál) Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství

Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství 1. Úvod do konstrukcí pozemního stavitelství Zuzana Bláhov hová-sklenářová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro pravěk k a ranou dobu dějinnoud

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA

13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA 13. DŘEVO A MATERIÁLY NA BÁZI DŘEVA HISTORIE DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ DŘEVO PATŘÍ MEZI NEJSTARŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY. SETKÁVÁME SE S NÍM U NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ STAVEB A KONSTRUKCÍ. JE VELMI PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva

Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb na bázi dřeva Zdeňka Havířová Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Dřevo Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb přírodní materiál rostlinného původu obnovitelný buněčná

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

PODÉL JIZERY ZA LIDOVÝMI STAVBAMI. Z Turnova přes Malou Skálu a Železný Brod do Semil pěšky, na koloběžce, na kole, na lodi, nebo autem

PODÉL JIZERY ZA LIDOVÝMI STAVBAMI. Z Turnova přes Malou Skálu a Železný Brod do Semil pěšky, na koloběžce, na kole, na lodi, nebo autem PODÉL JIZERY ZA LIDOVÝMI STAVBAMI Z Turnova přes Malou Skálu a Železný Brod do Semil pěšky, na koloběžce, na kole, na lodi, nebo autem Pracovní list Pojďte s námi po stopách roubených staveb v Českém ráji!

Více

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník Název akce: Návrh opravy vstupního schodiště Místo: Objekt krematoria, Liberec 1, U krematoria 460 Investor: Statutární město Liberec, 460 59 Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: AGORA - stavební

Více

Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem.

Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem. FILIP KOUDELKA 2.S Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem. Prostup výtahu zděnou klenbou do

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach

Obytný dům na českém venkově moderní bydlení. Ing. arch. Viktor Vlach Obytný dům na českém venkově moderní bydlení Ing. arch. Viktor Vlach Dům na návsi - Pod starou lípou Na návsi malebné vesnice na českomoravské vrchovině původně stály vesnické budovy. Byly však v natolik

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

STUDIE SÝPKA HORNÍ BOJANOVICE

STUDIE SÝPKA HORNÍ BOJANOVICE STUDIE SÝPKA HORNÍ BOJANOVICE Udolím řeky Pradlenky klikatá cesta se vine, strom za stromem jako každá ubíhá, přec něco je na ní jiné. V zákrutách svých daleké pohledy na vinice, na údolí malebné, Horní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

PLÁŠTĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

PLÁŠTĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 3. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY NOSNÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM

SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM Název: Investor: Kreslil, psal: Datum: Popis prací, výkaz výměr sanace stavby občanské

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Domy ze slámy zdravé a levné bydlení

Domy ze slámy zdravé a levné bydlení Domy ze slámy zdravé a levné bydlení 3. Část Konstrukční systémy Ing. Daniel Grmela 1 Domy ze slaměných balíků s hliněnými a vápennými omítkami využívají taková řešení stavebních konstrukcí, která vytváří

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 4 0 Autor děkuje za grafické

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Rodinná firma Haniš. ... společnost Haniš srubové domy s.r.o. Představujeme

Rodinná firma Haniš. ... společnost Haniš srubové domy s.r.o. Představujeme ... společnost Haniš srubové domy s.r.o. Rodinná firma Haniš srubové domy s.r.o. se již bezmála deset let věnuje stavbě celomasivních dřevěných staveb jak z ručně opracované kulatiny (kanadské sruby),

Více

b) Místo stavby Městský úřad Bílovec, parcel č. 2168/3, katastrální území Bílovec - město

b) Místo stavby Městský úřad Bílovec, parcel č. 2168/3, katastrální území Bílovec - město TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě a) Název stavby Demolice objektu na parcele č. 2168/3 v k.ú. Bílovec - město b) Místo stavby Městský úřad Bílovec, parcel č. 2168/3, katastrální území

Více

Lidová architektura. Karta ohrožené památky. Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Semily Liberecký.

Lidová architektura. Karta ohrožené památky. Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Semily Liberecký. 9 Karta ohrožené památky Lidová architektura katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Lomnice nad Popelkou Semily Liberecký číslo

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

dvacetimetrový pruh na katastru Vokovic je stabilizován jako ZMK

dvacetimetrový pruh na katastru Vokovic je stabilizován jako ZMK Odbor životního protředí odd. Ochrany přírody a krajiny - ing. Ivan Bednář odd. Péče o zeleň ing. Jiří Karnecki Magistrát Hlavního města Prahy Jungmannova 29/34 110 00 Praha 1 Vážený pane ing. Bednáři,

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012 PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP a ŘEZ AA... 1:100 PROSTOROVÉ PŮDORYSNÉ ŘEZY DOMEM PROSTOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Obytný dům Zenklova 185 v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Obec: Okres: Kraj: Čenkovice Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: 1 500 000,00 CZK Číslo zakázky: 233-N00050 Poloha objektu: Samostatný

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a

Celkový počet komínů: 130 (126 v databázi KODA), z toho vylezeno 118 Padlé komíny: přes 100 Typ komínů: převážně cihlové, starší 100 let, moderní a Mgr. Martin Chroust -Nejsevernější výběžek ČR -Od zbytku republiky oddělen NPČŠ a hřebenem Lužických hor -Staletí osídlen německým obyvatelstvem -Dnes 50 000 obyvatel, výrazně méně než před 2. světovou

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA D.01-TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o. V Zátiší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3291/013/16

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3291/013/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3291/013/16 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 231, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA K BYDLENÍ čp.28, STAVEBNÍ PARCELY Č. 233/1 BEZ STAVBY, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 5022,5023,5025,5026,

Více

str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu

str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu Koncepce Mezonetový byt na pražských Vinohradech vznikl adaptací podkroví bytového domu a propojením jednotlivých podkrovních prostor.

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

F1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

F1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST Objednatel: Investor: Ing. Jindřich Kaas Národní obrany 14 160 00 Praha 6 ITA s.r.o. Konviktská 5 110 00 Praha 1 Místo stavby: Myslíkova 209, parcela č.994 110 00 Praha 1 V Příbrami, dne 29.8.2011 Vypracoval:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více