XXII. FREJKOVY DNY června Program. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium. s mezinárodní účastí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXII. FREJKOVY DNY. 19. - 20. června 2014. Program. I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium. s mezinárodní účastí"

Transkript

1 I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně pořádá sympozium XXII. FREJKOVY DNY s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie června 014 Maximus Resort Hotel Brno**** Hrázní 4a, Brno Program

2 ODBORNÝ PROGRAM Čtvrtek 19. června 7:00-8:00 Registrace účastníků a firem 8:00-8:30 Slavnostní zahájení kongresu Lékařská sekce spojené kongresové sály Aqua a Lignum 3 FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ FREJKOVA CENA 8:30-9:0 První blok 1. ANALÝZA PERIPROTETICKÝCH TKÁNÍ POMOCÍ MORAWIETZOVY KLASIFIKACE 7 Holinka M. 1, Gallo J. 1, Lužná P., Ehrmann J., Lošták J. 1, Zapletalová J. 3 1 Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc Ústav histologie a embryologie LF UP Olomouc 3 Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc. EPIDEMIOLOGICKÁ STUDIE MIKROBIOLOGICKÉHO SPADU NA OPERAČNÍM SÁLE 7 BĚHEM OPERACE TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KOLENNÍHO KLOUBU Čeněk J. 1, Reiter J. 1, Bočková V. 1 Ortopedicko-traumatologické oddělení, mikrobiologie Nemocnice Písek a.s. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Písek a.s. 3. MANAGEMENT PERIOPERAČNÍ ANALGEZIE PŘI OPERACI TEP KOLENE 7 Rapi J. 4. ANALÝZA VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ PACIENTŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH 7 K PRIMOIMPLANTACI TEP KYČLE A KOLENA Lošťák J. 1, Gallo J. 1, Zapletalová J. 1 Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci 5. MASIVNÍ PLICNÍ TUKOVÁ EMBOLIE SE ŠŤASTNÝM KONCEM-KAZUISTIKA 7 Reiter J., Čeněk J. Ortopedicko traumatologické odd. Nemocnice Písek a.s. 9:0-9:30 Přestávka na kávu

3 9:30-10:30 Druhý blok 6. POROVNÁNÍ PEROPERAČNÍ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE PACIENTŮ 7 PŘI ROZSÁHLÝCH OPERACÍCH PÁTEŘE Ježek M., Brabec K. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 7. ZHODNOCENÍ INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ PO OPERACÍCH SKOLIÓZ 7 Břízová P. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno 8. KOMPENZAČNÍ MECHANISMY CELKOVÉ STABILITY PÁTEŘE PO OPERAČNÍM 7 ŘEŠENÍ U PACIENTŮ S ADOLESCENTNÍ IDIOPATICKOU SKOLIÓZOU TYPU LENKE 1 Prýmek M. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno 9. SPONDYLODISCITIS NAŠE ZKUŠENOSTI 7 Ryšavý V., Salus A. Ortopedické oddělení, Nemocnice Jihlava 10. EKONOMICKÉ ASPEKTY LÉČBY NEKROTIZUJÍCÍ FASCIITIDY: JAKOU CENU MÁ ŽIVOT? 7 Fajt T., Debre J., Štěpán Z. Ortopedické odd., Šumperská nemocnice a.s. 11. NAŠE ZKUŠENOSTI S IMPLANTACÍ SILASTIKOVÝCH NÁHRAD 7 MCP KLOUBŮ II-V U REVMATIKŮ Hlubek R. Ortopedické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava 10:30-10:40 Přestávka na kávu 10:40-11:40 Třetí blok 1. MOŽNOSTI BIOLOGICKÉ NÁHRADY PROXIMÁLNÍHO HUMERU 7 Jůzek R. Matějovský Z. Ortopedická klinika 1. LF UK Praha Nemocnice Na Bulovce 13. MOŽNOSTI CHIRURGICKÉ LÉČBY OBROVSKOBUNĚČNÉHO NÁDORU 7 DISTÁLNÍHO FEMURU Mahdal M. 14. CHONDROSARKOMY V SOUBORU I.ORTK FN USA V BRNĚ V LETECH Pazourek L. 3

4 15. COXOMETRIE PŘED TEP KYČELNÍHO KLOUBU 7 Valach O., Čmelík D. Ortopedie, Městská nemocnice Ostrava 16. ZHODNOCENÍ ASEPTICKÝCH REVIZÍ TEP KOLEN V LETECH Kocanda J., Sklenský J., Prýmek M. FN Brno, Ortopedická klinika 17. REVIZE TKA PRO ASEPTICKÉ UVOLNĚNÍ - NAŠE ZKUŠENOSTI 7 Emmer J. 11:40-11:450 Přestávka na kávu 11:50-1:40 Čtvrtý blok 18. SPORTOVNÍ AKTIVITY A TRAUMATICKÁ NESTABILITA RAMENE HODNOCENÍ 7 VÝSLEDKŮ ARTROSKOPICKÉ STABILIZACE Martinek L. 19. SUBPECTORÁLNÍ TENODÉZA BICEPSU 7 Kovanda T. 0. MINI A MÉNĚ INVAZIVNÍ MEDOTY V TERAPII TRAUMAT KLÍČNÍ KOSTI, 7 KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY Václavek J., Kotrč J., Šíma J. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, SMN a.s. 1. ÚNAVOVÉ ZLOMENINY V. METATARZU 7 Bušková K. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN. ZLOMENINY PROXIMÁLNÍHO HUMERU 7 Wrangler M. Úrazová Nemocnice Brno 1:40-13:40 Přestávka na oběd 4

5 13:40-14:30 Pátý blok 3. PŘEHLED VZÁCNÝCH ZLOMENIN SKELETU 7 Váchal J., Klézl Z. Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 4. ZLOMENINY HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI 7 Alt J. Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK Praha a ÚVN Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 5. INDIKACE LÉČEBNÉ METODY ZLOMENIN DISTÁLNÍHO RADIA 7 Z POHLEDU GEOMETRICKÉHO MODELU Vlček M., Niedoba M. I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN v Motole, Praha 6. ZLOMENINY DISTÁLNÍHO RADIA 7 Hasara R., Reška M. I. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 7. ŘEŠENÍ POSTTRAUMATICKÉ LÉZE TF SYNDESMOZY METODOU ZIPTIGHT 7 Václavek J., Kotrč J., Šíma J. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, SMN a.s. 0:00 Slavnostní udělení Frejkovy ceny pro rok 014 Společenský večer, Hotel Maximus Resort Brno**** 5

6 Sesterská sekce kongresový sál Ignis 4 9:00-10:00 První blok Předsednictvo: Hamříková L., Krejsová K., Šnýdrová D., Hradilová V. 1. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SESTERSKÉ SEKCE Moderová H.. PODTLAKOVÁ TERAPIE SYSTÉM PICO Mokrá V., Střelcová G. 3. NOZOKOMIÁLNÍ INFEKCE V NEMOCNICI Smékalová P., Dvořáková K. 4. EFEKTIVITA PSYCHOTERAPIE Dvorská L. Oddělení klinické psychologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně 5. JAK FUNGUJE PSYCHOTERAPIE Spurná Z. Oddělení klinické psychologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně 6. DISKUZE 11:00-1:30 Druhý blok Předsednictvo: Hamříková L., Krejsová K., Šnýdrová D., Hradilová V. 7. TOTÁLNÍ NÁHRADA KYČELNÍHO KLOUBU Kalová D., Meindlová J. 8. EWINGŮV SARKOM Krcháková G. 9. MULTIKULTURNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ Skotáková O. 10. PREVENCE ČASNÝCH POOPERAČNÍCH KOMLIKACÍ U PACIENTA PO TEP KYČLE V INTENZIVNÍ PÉČI Zemanová J., Pokorná A. LF MU Katedra ošetřovatelství v Brně 6

7 11. OPERAČNÍ ŘEŠENÍ FRAKTUR FEMURU, KAZUISTIKA Vitásková L., Bečičková Z. Středomoravská nemocniční a.s.- odštěpný závod Nemocnice Prostějov 1. DISKUZE 1:30-14:30 Přestávka na oběd 14:30-15:30 Třetí blok Předsednictvo: Hamříková L., Krejsová K., Šnýdrová D., Hradilová V. 13. OSTEOSYNTÉZY Špičáková E. I. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 14. RADIOFREKVENČNÍ ABLACE Jandusová P., Friedlová M. 15. NOVINKY Z EWMA Pokorná A. LF MU Katedra ošetřovatelství v Brně 16. CO JE DŮVODEM K POCHYBENÍ Křížová M., Kalábová B. 17. SPECIFIKA OŠETŘOVÁNÍ CHRONICKÝCH RAN A DEFEKTŮ U SENIORŮ Šuplíková L., Nedomová S., Zapletalová M. II. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 18. DISKUZE 19. ZÁVĚR SESTERSKÉ SEKCE Moderová H. 7

8 Pátek 0. června Lékařská a sesterská sekce kongresový sál Ignis 4 9:00-10:30 Šestý blok Předsednictvo: Běhounek J., Šimeček K. 8. EKONOMICKÉ ASPEKTY ZDRAVOTNICTVÍ V ČR 0 Běhounek J. Senát Parlamentu České Republiky 9. EKONOMICKÉ PROBLÉMY FAKULTNÍCH NEMOCNIC 10 Vaňková Z. Ekonomický úsek FN u sv. Anny v Brně 30. HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA A JEJICH VYUŽITÍ K PROBLEMATICE HTA 10 Burger M. Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita 31. POHLED STATISTIKA NA HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA 10 Májek O. Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita 3. HTA Z POHLEDU REVMATOLOGIE 10 Fojtík Z. Interní hematologická a onkologická klinika LF MU, FN Brno 33. DRG V ORTOPEDII, UPCODING ZA CO NÁM HROZÍ POKUTA, 10 DOWNCODING KDE SE ŠIDÍME Šimeček K. Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Písek a. s. 34. DRG NA I. ORTOPEDICKÉ KLINICE V BRNĚ 10 Nachtnebl L. 10:40-10:50 Přestávka na kávu 10:50-1:0 Sedmý blok 8 Předsednictvo: Pink T., Múdry P. 35. ASPEKTY PÉČE O PACIENTY DĚTSKÉHO VĚKU SE SARKOMY 10 Múdrý P. Klinika dětské onkologie FN Brno, LF MU 36. SOCIOEKONOMICKÉ ASPEKTY CKP KYČELNÍHO KLOUBU 10 Pink T., Jarošík J. Úrazová Nemocnice Brno

9 37. EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY V OPERATIVĚ PŘEDNOŽÍ 10 Kunovský R., Pink T., Jarošík J. Úrazová Nemocnice Brno 38. ZLOMENINY KRČKU FEMORU - KOMPLIKACE A EKONOMICKÉ ASPEKTY LÉČBY 10 Stoklas J., Pink T., Kunovský R. Úrazová Nemocnice Brno 39. ZLOMENINY HORNÉHO KONCA STEHNOVEJ KOSTI LACNÁ OPERÁCIA? 10 Štolfa Š, Pobeha J., Schreierová D. Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UNLP Košice, Slovensko 40. EFEKTIVITA PSYCHOTERAPIE 10 Dvorská L. Oddělení klinické psychologie FN u sv. Anny v Brně 41. EKONOMICKO-SOCIÁLNÍ ASPEKTY PROCESU HOJENÍ RAN 10 Pokorná A. Katedra ošetřovatelství LF MU 1:0-1:30 Přestávka na kávu 1:30-13:30 Osmý blok Předsednictvo: Repko M., Tomáš T. 4. MOŽNOSTI LÉČBY RELABUJÍCÍ AGRESIVNÍ FIBROMATÓZY 10 Adámková Krákorová D. 1, Pazourek L., Hrazdíra L., Tuček Š. 1 1 Klinika komplexní onkologické péče LF MU a Masarykův onkologický ústav v Brně I. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně 43. MODERNÍ OPERAČNÍ POSTUPY ZAJIŠŤUJÍCÍ TROJDIMENZIONÁLNÍ 10 KOREKCE IDIOPATICKÝCH ADOLESCENTNÍCH SKOLIÓZ Repko M. Ortopedická klinika LF MU a FN Brno 44. JAK FUNGUJE PSYCHOTERAPIE 10 Spurná Z. Oddělení klinické psychologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně 45. NOVÉ POZNATKY V TERAPII OSTEOPORÓZY 10 Rozkydal Z. 46. PODTLAKOVÁ TERAPIE V ORTOPEDII 10 Tomáš T. 13:30 Zakončení kongresu 9

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady

2. MORFOLOGIE ZLOMENIN ACETABULA A PÁNVE V DĚTSKÉM VĚKU 7 Ježek J., Kléz Z. Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady PROGRAM ČTVRTEK 25. ČERVNA 2015 ČAS: 7,30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KOGRESU LÉKAŘSKÁ SEKCE ČAS: 8,10 9,50 I. BLOK PŘEDNÁŠEK FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ 1. PŘEHLÉDNUTÉ ZADNÍ LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti Česká lékařská komora Česká asociace sester Klinika nemocí plicních

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

IX. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI VYSOKÉ TATRY 11.-13. OKTÓBER 2007

IX. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI VYSOKÉ TATRY 11.-13. OKTÓBER 2007 IX. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALÓGY O BOLESTI VYSOKÉ TATRY 11.-13. OKTÓBER 2007 Registrácia: štvrtok piatok 8.00-16.00 hod. 10.00 hod. Slávnostné zahájenie kongresu Príhovory predsedov spoločností Organizačné

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav IČ 00 390 780, DIČ CZ00390780 www.nembv.cz; info@nembv.cz tel.: 519 315 111; fax 519 372 112 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER PEDIATRIE pro praxi KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIII. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 19. 20. května 2005 www.pediatriepropraxi.cz Čtvrtek 19. 5. 2005 9.45 zahájení pěvecký sbor Benjamínci ZŠ

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE - 05.12.14 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

Lůžková oddělení. Petr Gutwald Doc. MUDr. Jiří Stehlík CSc. Prim. MUDr. Petr Kozák. Prim. MUDr. Pavel Kubát. Prim. MUDr. Milan Pastucha. Prim. MUDr.

Lůžková oddělení. Petr Gutwald Doc. MUDr. Jiří Stehlík CSc. Prim. MUDr. Petr Kozák. Prim. MUDr. Pavel Kubát. Prim. MUDr. Milan Pastucha. Prim. MUDr. Lůžková oddělení (aktualizace 17.10.2014) Benešov u Prahy Boskovice Břeclav Česká Lípa České Budějovice Frýdek-Místek Havlíčkův Brod Hořovice Chomutov Jablonec nad Nisou Jihlava Jindřichův Hradec Kadaň

Více

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y

Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y Ú v o d a z á k l a d n í p o k y n y V plánu kurzů a odborných stáží Vojenské zdravotnické služby jsou uvedeny školicí akce realizované Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dále jen FVZ)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více