Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v České republice. stav k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v České republice. stav k 31. 5. 2013"

Transkript

1 Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v České republice stav k Červen 2013

2 Obsah Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Obsah Obsah... 2 Předmluva... 3 Vysvětlivky... 4 Zkratky názvů krajů České republiky... 4 Zkratky názvů oddělení... 5 Fakultní nemocnice... 6 Nemocnice Nemocnice následné péče Léčebny pro dlouhodobě nemocné Odborné léčebné ústavy Odborné léčebné ústavy pro děti Lázeňské léčebny Ozdravovny Hospice Další lůžková zařízení Sdružená ambulantní zařízení Stacionáře pro dospělé Kojenecké ústavy, dětské domovy Stacionáře pro děti Záchranná služba Doprava Orgány ochrany veřejného zdraví Další organizace v přímé působnosti Adresář vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Palackého náměstí 4, P.O.Box 60, Praha 2, tel , fax , stránky na internetu ÚZIS ČR 2013 ISBN

3 Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Předmluva Předmluva Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vydává "Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR" vycházející z údajů obsažených v Registru zdravotnických zařízení České republiky podle stavu k Adresář zahrnuje poskytovatele většího objemu zdravotních služeb, tj. neobsahuje poskytovatele lékárenské péče a poskytovatele ambulantní zdravotní péče, jako jsou zdravotnická střediska, samostatné ordinace, samostatné laboratoře, samostatní poskytovatelé nelékařských zdravotních služeb apod. Adresář poskytovatelů lékárenské péče je vydáván jako samostatný díl. Adresář obsahuje i tzv. mimoresortní poskytovatele zdravotních služeb. Kromě organizací resortu Ministerstva zdravotnictví se jedná o organizace Ministerstva obrany, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Mimoresortní organizace mají jako zřizovatele uvedeny Ostatní centrální orgány. Poskytovatelé zdravotních služeb jsou v adresáři setříděni podle kritérií druh, kraj, název obce, ulice. Daný poskytovatel je uváděn včetně detašovaných pracovišť následujícími údaji: název, zkratka kraje zřizovatel adresa, telefon, fax značkou je označen výčet zkratek lůžkových oddělení, značkou je označen výčet zkratek ambulantních služeb, (seznam všech zkratek viz dále). V poslední kapitole jsou uvedeny ty organizace v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví, které svým charakterem nemohly být zařazeny do některé z předcházejících kapitol. Na internetových stránkách ÚZIS ČR je přístupna nejen tato publikace v elektronické podobě, ale i dialogová aplikace Registr zdravotnických zařízení, ve které lze vyhledat libovolného poskytovatele zdravotních služeb. 3

4 Vysvětlivky Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Vysvětlivky a.s....akciová společnost s.r.o., spol. s r.o....společnost s ručením omezeným o.p.s....obecně prospěšná společnost p.o....příspěvková organizace s.p....státní podnik k.s....komanditní společnost v.o.s....veřejně obchodní společnost LDN...léčebna dlouhodobě nemocných MV...Ministerstvo vnitra...ministerstvo zdravotnictví NsP...nemocnice s poliklinikou OLÚ...odborný léčebný ústav ON...oblastní nemocnice o.z....odštepný závod SZZ...sdružené zdravotnické zařízení TRN...tuberkulóza a respirační nemoci ZZS...zdravotnická záchranná služba Zkratky názvů krajů České republiky Hl. m. Praha... Středočeský kraj... Jihočeský kraj... Plzeňský kraj... Karlovarský kraj... Ústecký kraj... Liberecký kraj... LIB Královéhradecký kraj... Pardubický kraj... PAR Vysočina... VYS Jihomoravský kraj... Olomoucký kraj... Zlínský kraj... ZLI Moravskoslezský kraj... 4

5 Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Zkratky názvů oddělení Zkratky názvů oddělení al...alergologie a klinická imunologie ang...angiologie aro...anesteziologicko - resuscitační at...at - návykové nemoci cchi...cévní chirurgie cp...centrální příjem d...dětské (pediatrie) dgyn...dětská gynekologie dchi...dětská chirurgie dia...diabetologie dip...dlouhodobá intenzivní péče diop...dlouhodobá intenzivní ošetřovatel. péče dk...dětské kožní dkar...dětská kardiologie dn...dětská neurologie dnef...dětská nefrologie doč...dětské oční donk...dětská onkologie a hematoonkologie dop...doprava raněných, nemocných, rodiček dor...dorostové dorl...dětská otorinolaryngologie dpsy...dětská a dorostová psychiatrie du...dětská urologie dzp...domácí zdravotní péče endo...endokrinologie epid...epidemiologie f...foniatrie a audiologie fdg...funkční diagnostika fyzb...balneologie a fyziatrie g...geriatrie gas...gastroenterologie gpsy...gerontopsychiatrie hds...hemodialýza hchi...hrudní chirurgie hmed..hyperbarická medic. a oxygenoterapie hok...hygiena obecná a komunální hp...hygiena a epidemiologie chi...chirurgie i...infekční int...interna intp...intenzivní péče k...kožní (dermatovenerologie) kar...kardiologie kb...klinická biochemie kf...klinická farmakologie kh...klinická hematologie kch...kardiochirurgie ko...klinická onkologie kode...korektivní dermatologie kreb... krevní banka lbol... léčba bolesti lék... lékárenské lg... lékařská genetika mchi... maxilofaciální chirurgie mik... mikrobiologie n... nervové (neurologie) nef... nefrologie nch... neurochirurgie nm... nukleární medicína nov... novorozenecké (neonatologie) np... nemoci z povolání o... ortopedie oč... oční (oftalmologie) oodd.. ostatní oddělení ops... operační sály ortd... ortodoncie p... psychiatrie pal... paliativní péče pat... patologie pch... plastická chirurgie pl... praktický lékař pro dospělé plde... praktický lékař pro děti a dorost plg... praktický lékař gynekolog plst... praktický lékař stomatolog pop... léčba popálenin prac... pracovní lékařství pt... protetika pzt... zdravotnických prostředků ra... radiační onkologie radg... radiologie a zobrazovací metody re... rehabilitace a fyzikální medicína repm.. reprodukční medicína rev... revmatologie rzp... záchranná služba s... stomatologie sex... sexuologie soud... soudní lékařství stac... stacionář tkáň... tkáňová banka tr... traumatologie trn... pneumologie a ftizeologie (tuberkulózy a respiračních nemocí) ts... transfúzní služba tv... tělovýchovné lékařství u... urologie unk... ORL (ušní, nosní, krční) úop... ústavní ošetřovatelská péče ž... ženské (gynekologie, porodnictví) 5

6 Fakultní nemocnice Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Fakultní nemocnice Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha Praha 2, U Nemocnice 2 tel.: fax: [int, kar, chi, kch, tr, aro, unk, oč, k, ko, nef, kh,] [int, kar, dia, kf, chi, pch, kch, tr, aro, unk, oč, k, ko, nef, kb, kh, radg, ts, nm, hds, dop,] Praha 2, Albertov 7 tel.: [re,] Praha 2, Apolinářská 18 tel.: fax: [ž, nov,] [ž, nov, repm,] Praha 2, Apolinářská 4 tel.: fax: [at,] [sex, at,] Praha 2, Karlovo náměstí 32 tel.: fax: [al, pl, kh,] Praha 2, Karlovo náměstí 32 tel.: fax: [s,] Praha 2, Kateřinská 19 tel.: , fax: [trn,] [trn,] Praha 2, Kateřinská 30 tel.: fax: [n,] [n,] Praha 2, Kateřinská 32 tel.: fax: [s,] [s, ortd,] Praha 2, Ke Karlovu 11 tel.: fax: [p,] [p,] Praha 2, Ke Karlovu 2 tel.: [d,] [dia, d, lg, plde,] Praha 2, Ke Karlovu 2 tel.: fax: [mik,] Praha 2, Ke Karlovu 2 tel.: fax: [soud,] Praha 2, Ke Karlovu 6 tel.: fax: [u,] [u,] Praha 2, Londýnská 15 tel.: fax: [g, úop,] [g,] Praha 2, Na Bojišti 1 tel.: [np,] Praha 2, Salmovská 5 tel.: fax: [tv,] Praha 2, Studničkova 2 tel.: fax: [pat,] Praha 2, Studničkova 4 tel.: fax: [soud,] Praha 2, U Nemocnice 1 tel.: fax: [int,] [int, dia,] 6

7 Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Praha 2, Žitná 24 tel.: [f,] [f,] Praha 5, U Nesypky 28 tel.: fax: [p,] Praha 6, Šermířská 5 tel.: fax: [int, nef,] [int, nef, hds, lbol,] Praha 14, Nehvizdská 22 tel.: fax: [oodd,] Fakultní nemocnice v Motole, Praha Praha 5, V Úvalu 84/1 tel.: fax: [int, kar, i, trn, n, d, ž, nov, chi, nch, kch, aro, o, u, unk, s, ra, dchi, re, nm, donk, dpsy, doč, dorl, dn,] [int, kar, i, al, trn, n, d, ž, chi, nch, kch, tr, aro, o, u, unk, s, k, ra, tv, lg, dchi, pl, plde, kb, kh, radg, re, nm, pat, donk, dk, mik, hds, dpsy, cp, tkáň, ops, doč, dorl, dn, dgyn, lbol, dop,,] Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Ostatní centrální orgány Praha 6, U Vojenské nemocnice 1200 tel.: fax: [int, kar, gas, i, n, p, ž, chi, nch, aro, o, u, unk, oč, k, re, úop, diop,] [int, kar, gas, i, trn, n, p, np, ž, chi, nch, pch, tr, aro, o, u, unk, oč, s, k, ko, tv, pl, kb, kh, radg, ts, re, pat, soud, hok, cchi, prac, ops, dop,] Praha 6, Evropská 5 tel.: fax: [int, dia, pl, plst,] Fakultní nemocnice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha Praha 10, Šrobárova 50 tel.: , fax: [int, kar, n, d, ž, chi, nch, pch, kch, aro, o, u, unk, oč, k, ra, kh, re, pop,] [int, kar, g, al, n, p, np, d, ž, chi, nch, pch, kch, aro, o, u, unk, oč, s, k, ra, pl, kb, kh, radg, ts, re, nm, pat, soud, mik, tkáň, pop, dop,] Fakultní nemocnice Plzeň Plzeň, Edvarda Beneše 13 tel.: fax: [int, kf, g, i, trn, chi, aro, u, unk, k, úop,] [int, kf, i, trn, np, chi, aro, u, unk, k, lg, pl, plde, radg, nm, pat, ops,] Plzeň, alej Svobody 80 tel.: (spoj.) fax: [int, kar, n, p, np, d, ž, nov, chi, nch, pch, kch, aro, o, oč, s, ra, kh, re,] [int, al, n, p, d, ž, nov, chi, nch, pch, kch, aro, o, oč, s, ra, kb, kh, radg, re, nm, mik, hds, cp,] Plzeň, 17. listopadu 12 tel.: [ts,] Plzeň, Bedřicha Smetany 167/2 tel.: fax: [ž,] Plzeň, Karlovarská tř. 48 tel.: [soud,] Plzeň, Lidická 6 tel.: [pt,] 7

8 Fakultní nemocnice Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Fakultní nemocnice Hradec Králové Hradec Králové, Sokolská 581 tel.: fax: [int, kar, g, i, trn, p, d, ž, chi, nch, kch, aro, o, u, unk, oč, k, ra, dchi,] [int, kar, g, i, al, trn, p, d, ž, chi, nch, pch, kch, tr, aro, o, u, unk, oč, s, k, ra, tv, lg, dchi, pl, plde, plst, kb, radg, ts, nm, pat, soud, cchi, mik, hds, tkáň, lbol, dop,] Hradec Králové, Nezvalova 959 tel.: fax: [n, re,] [n, np, re,] Fakultní nemocnice Brno Brno, Jihlavská 20 tel.: fax: [int, g, i, trn, n, p, chi, nch, tr, aro, o, u, unk, oč, s, k, ko, re, pop,] [int, g, i, trn, n, p, sex, chi, nch, tr, aro, o, u, unk, oč, s, k, ko, kb, kh, radg, ts, re, nm, pat, mik, pop, ops,] Brno, Černopolní 9 tel.: fax: [i, d, aro, o, dchi, donk, doč, dorl, dn,] [i, d, aro, o, f, s, lg, dchi, plde, kh, radg, re, donk, dk, dpsy, ops, doč, dorl, dkar, dnef, dn,] Brno, Obilní trh 11 tel.: fax: [ž, nov, aro,] [int, ž, nov, chi, aro, ops,] Třebíč, Purkyňovo náměstí 2 tel.: fax: [ts,] Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně Brno, Pekařská 53 tel.: fax: [int, n, chi, nch, aro, o, u, unk, oč, k, ko, re,] [int, gas, al, n, p, np, ž, chi, nch, aro, o, u, unk, f, oč, s, k, ko, pl, kb, kh, radg, ts, re, pat, mik, fdg, lék, dzp,] Brno, Berkova 38/34 tel.: fax: [pch,] [pch,] Brno, Tvrdého 2a tel.: fax: [soud,] Brno, Zoubkova 18 tel.: fax: [úop,] [cp,] Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc, I. P. Pavlova 6 tel.: fax: [int, g, trn, n, p, d, ž, nov, chi, nch, kch, tr, aro, o, u, unk, oč, k, ra, kh, re, nm, intp, mchi,] [int, kf, g, al, trn, n, p, d, ž, chi, nch, pch, kch, tr, aro, o, u, unk, oč, k, ra, tv, lg, pl, plde, kb, kh, radg, ts, re, nm, pat, soud, mik, prac, hds, cp, tkáň, ops, mchi,] Olomouc, Palackého 12 tel.: fax: [s, plst,] 8

9 Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Fakultní nemocnice Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava Poruba, 17. listopadu 1790/5 tel.: fax: [int, kar, i, trn, n, p, d, ž, nov, chi, nch, pch, kch, tr, aro, o, u, unk, oč, k, ra, kh, re, nm, pop, dn, mchi,] [int, kar, kf, i, trn, n, p, np, d, ž, nov, chi, nch, pch, kch, tr, aro, o, u, unk, oč, k, ra, lg, kb, kh, radg, ts, re, nm, pat, soud, cp, pop, ops, dn, dop, mchi,] 9

10 Nemocnice Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Nemocnice Nemocnice Na Františku, Praha Praha 1, Na Františku 847/8 tel.: , fax: [int, n, chi, aro, o, úop,] [int, n, chi, aro, radg, re, lbol,] Nemocnice Milosrdných sester sv.k.boromejského, Praha 1 Církev Praha 1, Vlašská 336/36 tel.: fax: [int, chi, aro, re, dpsy, pal, úop,] [int, n, d, chi, aro, plst, kb, radg, re, dpsy,] Revmatologický ústav, Praha Praha 2, Na Slupi 4 tel.: fax: [rev,] [rev, al, radg, re,] Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Praha 2, U Nemocnice 2094/1 tel.: fax: [kh,] [kh, ts, tkáň,] VS ČR, Věznice Pankrác - Nemocnice s poliklinikou, Praha 4 Ostatní centrální orgány Praha 4, P. O. Box 5, Soudní 988 tel.: , fax: [int, chi,] [int, dia, p, ž, chi, aro, u, unk, oč, k, pl, plst, radg, re,] Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Praha 4, Podolské nábřeží 157 tel.: , fax: [ž, nov,] [ž, nov, lg, kb, radg, pat, repm,] Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Praha 4, Vídeňská 1958/9 tel.: fax: [kar, dia, gas, chi, kch, aro, nef,] [kar, dia, gas, al, chi, kch, aro, plg, nef, kb, kh, radg, ts, re, nm, pat, mik, prac, fdg,] Thomayerova nemocnice, Praha Praha 4, Vídeňská 800 tel.: , fax: [int, rev, g, i, trn, n, d, ž, chi, aro, u, unk, oč, ko, dchi, dpsy, dn,] [int, rev, g, i, al, trn, n, d, ž, chi, aro, u, unk, oč, s, ko, ra, lg, dchi, kb, kh, radg, ts, pat, mik, prac, dpsy, dn, dop,] Nemocnice Na Homolce, Praha Praha 5, Roentgenova 2 tel.: , fax: [int, kar, n, ž, chi, nch, kch, aro, unk, cchi,] [int, kar, al, n, p, d, ž, chi, nch, kch, aro, unk, oč, k, ko, pl, plde, plst, kb, radg, re, nm, pat, cchi, mik, dn, dop,] MEDITERRA s.r.o., Rehabilitační klinika Malvazinky, Praha Praha 5, U Malvazinky 177/7 tel.: , fax: [o, re, dip,] [int, kar, n, ž, chi, aro, o, u, unk, k, kb, radg, re,] Nemocnice Na Bulovce, Praha Praha 8, Budínova 2 tel.: , fax: [int, i, trn, n, d, ž, nov, chi, pch, aro, o, u, unk, oč, k, ra, dchi, úop,] [int, i, trn, n, d, ž, nov, chi, pch, aro, o, u, unk, oč, k, ra, dchi, pl, plde, kb, kh, radg, re, pat, soud, mik, fdg, lbol, dop,] 10

11 Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Kardiologie na Bulovce s.r.o., Praha Praha 8, Na Truhlářce 38/62 tel.: fax: [kar,] [kar, radg,] Psychiatrické centrum Praha Praha 8, Ústavní 91/7 tel.: , fax: [p,] [p, stac,] Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o., Praha Praha 9, Sokolovská 810/304 tel.: , fax: [o, re,] [aro, o, re,] GynCentrum, spol. s r.o., Praha Praha 14, Hloubětínská 13/3 tel.: fax: [ž,] [int, chi, pch, plg, radg, re,] Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s Benešov, Máchova 400 tel.: fax: [int, n, d, ž, chi, aro, o, unk, úop,] [int, trn, n, d, chi, aro, o, u, unk, f, oč, k, ko, pl, plde, plst, plg, kb, radg, ts, re, nm, pat, cchi, mik, dpsy, dn,] Vlašim, Jana Masaryka 529 [int, kb,] JESSENIA a.s., Nemocnice Beroun Beroun 3 - Závodí, Prof. Veselého 493 tel.: fax: [int, o, re, úop,] [int, aro, o, u, ko, pl, plg, kb, kh, radg, re, fdg, dop,] Nemocnice PP Hospitals, s.r.o., Nemocnice Brandýs n/l Brandýs n.l.- St.Boleslav, Brázdimská 1000 tel.: fax: [int, d, ž, chi, intp, úop,] [int, rev, d, chi, aro, o, pl, plde, plg, kb, radg, re,] Městská nemocnice Čáslav Čáslav, Jeníkovská 348 tel.: fax: [int, d, ž, chi, úop,] [int, kar, rev, p, d, chi, aro, plg, kb, kh, radg, ts, re, lbol, dop,] Českobrodská nemocnice, s.r.o., Český Brod Český Brod, Žižkova 282 tel.: fax: [úop, diop,] [int, pl, radg, re, dzp,] ANESAN s.r.o., Český Brod Český Brod, Žižkova 282 tel.: fax: [aro,] [aro,] NH Hospital a.s., Nemocnice Hořovice Hořovice, K nemocnici 1106 tel.: fax: [int, n, d, ž, nov, chi, aro, o,] [int, al, n, d, chi, aro, o, u, unk, ko, plde, plst, plg, kb, kh, radg, ts, re, pat, dkar, lbol, dop,] P-P Klinika Kladno, spol. s r.o Kladno, Huťská 211 tel.: fax: [chi,] [int, rev, gas, n, p, d, chi, aro, o, unk, oč, s, k, pl, plg, kb, radg, re, dnef, dop,] 11

12 Nemocnice Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Oblastní nemocnice Kladno, a.s Kladno, Vančurova 1548 tel.: fax: [int, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, k, ra, intp,] [int, trn, n, p, np, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, s, k, ra, pl, plde, plst, kb, radg, ts, re, pat, mik, dop,] Oblastní nemocnice Kolín, a.s Kolín III, Žižkova 146 tel.: , fax: [int, g, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, k, dchi, re,] [int, gas, trn, n, d, ang, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, k, ko, tv, dchi, pl, plde, plst, plg, kb, kh, radg, re, nm, pat, dk, mik, dkar, dnef, dop,] ON Kolín a.s., Nemocnice Kutná Hora Kutná Hora, Vojtěšská 237 tel.: fax: [int, chi, intp, úop,] [int, kar, chi, aro, u, ko, pl, kb, kh, radg, re, pat, prac, at,] Mělnická zdravotní, a.s., NsP Mělník Mělník, Pražská 528 tel.: fax: [int, i, n, ž, nov, chi, aro, o, unk, re, intp,] [int, i, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, ko, plde, plg, nef, kb, kh, radg, re, hds, ops, kreb, dop,] Mělník, Bezručova 715 tel.: [úop,] [pl,] Městská nemocnice Městec Králové a.s Městec Králové, Prezidenta Beneše 343 tel.: fax: [int, chi, intp, dip, úop, diop,] [int, kar, dia, gas, g, chi, aro, o, kb, radg, re, prac, dop,] Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,a.s Mladá Boleslav, V. Klementa 147 tel.: fax: [int, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, re,] [int, kar, rev, gas, endo, trn, n, d, chi, aro, o, u, unk, f, oč, ko, pl, plde, plst, plg, kb, kh, radg, ts, re, nm, pat, mik, hds, ops, lbol, dzp, dop,] Mladá Boleslav, Na Celně 1405 [k,] ALMEDA a.s., Nemocnice Neratovice Neratovice, Alšova 462 tel.: fax: [int, ž, chi, intp, dip, diop,] [int, gas, chi, aro, u, oč, k, plg, kb, radg, cchi,] Nemocnice Nymburk s.r.o Nymburk, Boleslavská 425 tel.: fax: [int, ž, chi, intp,] [int, trn, chi, aro, plde, plg, kb, radg, re, pat, ops,] Nymburk, Velké Valy 23 tel.: [rev, dia, unk, lbol,] Oblastní nemocnice Příbram, a.s Příbram, Podbrdská 269 tel.: fax: [úop,] [int, rev, dia, endo, n, p, np, d, chi, o, unk, oč, k, ko, pl, plst, kb, radg, re, nm, dkar,] Příbram, U nemocnice 84 tel.: fax: [int, i, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč,] [bs, int, kar, gas, i, trn, n, d, chi, aro, o, u, unk, oč, k, pl, plde, plg, kb, radg, ts, re, pat, mik, ops, dnef, dop,] 12

13 Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k PRIVAMED Healthia s.r.o., Masarykova nemocnice, Rakovník Rakovník, Dukelských hrdinů 200 tel.: , fax: [int, d, ž, chi, aro, úop, diop,] [int, n, d, chi, aro, o, u, ko, dchi, pl, plg, kb, radg, ts, re, pat, mik, hds, dop,] Nové Strašecí, Československé armády 414 tel.: [chi, o, pl, plg, re,] Nemocnice Říčany a. s Říčany, Smiřických 315 tel.: fax: [int, chi, re, intp,] [int, dia, gas, n, chi, o, pl, kb, radg, re,] MEDITERRA - Sedlčany s.r.o Sedlčany, Tyršova 161 tel.: fax: [int, intp, dip, úop,] [int, trn, chi, aro, u, kb, radg, re, dop,] Nemocnice Slaný Slaný, Politických vězňů 576 tel.: fax: [int, d, ž, chi, aro, o, úop,] [int, endo, d, ž, chi, aro, o, u, pl, kb, radg, re, dn, dop,] Nemocnice České Budějovice, a.s České Budějovice, Boženy Němcové 54/585 tel.: fax: [int, kar, gas, i, trn, n, p, d, ž, nov, chi, nch, kch, tr, aro, o, u, unk, oč, k, ra, re, nm,] [int, kar, gas, kf, i, al, trn, n, p, sex, np, d, ž, nov, chi, nch, pch, kch, tr, aro, o, u, unk, oč, s, k, ra, lg, pl, plde, plst, kb, kh, radg, ts, re, nm, pat, soud, mik,] Nemocnice Nemocnice Český Krumlov, a.s Český Krumlov, Horní Brána 429 tel.: fax: [int, d, ž, chi, aro, úop,] [int, d, ž, chi, aro, o, u, ko, pl, plde, kb, radg, re, pat, hds, ops, dop,] Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III. tel.: fax: [int, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, úop,] [int, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, k, pl, plde, nef, kb, kh, radg, re, pat, mik, ops, dop,] Dačice, Antonínská 85/II. tel.: [trn, o, u, unk, oč,] Třeboň, Klofáčova 395 tel.: [n, o, u, k,] Nemocnice Písek, a.s Písek, Karla Čapka 589 tel.: fax: [int, n, d, ž, chi, aro, o, u, re, diop,] [int, i, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, oč, ra, pl, plde, kb, radg, ts, re, pat, mik, hds, ops,] Nemocnice Prachatice, a.s Prachatice, Nebahovská 1015 tel.: fax: [int, d, ž, chi, o,] [int, kar, d, ž, chi, tr, aro, o, ko, pl, plst, kb, radg, ts, re, mik, hds, ops, dop,] Nemocnice Strakonice, a.s Strakonice, Radomyšlská 336 tel.: fax: [int, trn, n, d, ž, chi, aro, k, úop,] [int, i, trn, n, p, d, ž, chi, aro, unk, oč, k, ko, pl, plde, kb, radg, re, nm, pat, mik, prac, dop,] 13

14 Nemocnice Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Nemocnice Tábor, a.s Tábor, Kpt. Jaroše 2000 tel.: fax: [int, i, trn, n, p, d, ž, chi, aro, o, u, unk, re, úop,] [int, dia, i, al, trn, n, p, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, pl, plde, nef, kb, radg, re, pat, mik, hds, ops, dzp, dop,] Domažlická nemocnice, a.s Domažlice, Kozinova 292 tel.: (ústř.) fax: [int, d, ž, chi, aro, úop,] [int, ž, chi, aro, ko, kb, radg, re, dn,] Klatovská nemocnice, a.s Klatovy, Plzeňská 569/II tel.: fax: [int, trn, n, p, d, ž, chi, aro, o, dip, úop, scho,] [int, trn, n, p, d, ž, chi, aro, o, unk, oč, plde, kb, radg, ts, re, nm, pat, mik, hds,] SWISS MED CLINIC s.r.o., Nemocnice Planá Planá, Bezdružická 274 tel.: fax: [dip,] [chi, aro, u, unk, plg,] Mulačova nemocnice s.r.o., Plzeň Plzeň, Dvořákova 1207/17 tel.: (ústř.) fax: [int, ž, chi, intp,] [int, ž, chi, aro, o, oč, k, kb, radg, re,] PRIVAMED a.s., Městská nemocnice Plzeň Plzeň, Kotíkovská 19 tel.: fax: [int, n, o, re,] [int, al, n, p, chi, aro, o, oč, pl, kb, radg, re, mik,] Nemocnice u Sv. Jiří s.r.o., Plzeň Plzeň, Staniční 74 tel.: , fax: [d,] [d, plde, re,] Rokycanská nemocnice, a.s Rokycany, Voldušská 750/II tel.: fax: [int, d, ž, chi, intp,] [int, d, chi, aro, o, pl, plde, plg, kb, kh, radg, ts, re, pat, ops, dzp,] Stodská nemocnice a.s Stod, Hradecká 600 tel.: (spoj.) fax: [int, d, ž, chi, úop,] [int, trn, n, p, chi, aro, o, unk, plg, kb, radg, re, dop,] Nemocnice Sušice o.p.s Sušice, Pod Nemocnicí 116/III tel.: (spoj.) fax: [int, chi, úop,] [int, d, chi, aro, pl, plde, plg, kb, radg, kh, re,] Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice v Chebu Cheb, K Nemocnici 17 tel.: fax: [int, d, ž, chi, aro, unk, ra, úop,] [int, n, d, ž, chi, aro, unk, oč, ra, pl, plde, kb, radg, ts, re,] Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice v Karlových Varech Karlovy Vary, Bezručova 19 tel.: fax: [int, kar, i, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, k,] [int, kar, i, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, k, pl, plde, plst, kb, kh, radg, re, nm, pat, mik, ts,] 14

15 Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o Mariánské Lázně, U Nemocnice 91/3 tel.: e+008 fax: [int, chi, u,] [int, n, chi, aro, u, radg, lbol,] Mariánské Lázně, Zeyerova 300/5 tel.: fax: [úop,] [kb, re, kreb,] NEMOS PLUS s.r.o., Nemocnice Ostrov Ostrov, U Nemocnice 1161 tel.: fax: [int, p, d, ž, chi, re, dip, úop, diop,] [int, p, d, ž, chi, aro, pl, plde, kb, radg, re,] NEMOS SOKV s.r.o., Nemocnice Sokolov Sokolov, Slovenská 545 tel.: [int, n, d, ž, chi, aro, o, oč, úop,] [int, n, d, ž, chi, aro, o, unk, oč, k, pl, plde, kb, radg, re, pat, soud, tkáň, lbol,] ská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z Děčín II, U Nemocnice 1 tel.: fax: [int, n, d, ž, chi, aro, unk, oč,] [int, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, pl, plde, plg, radg, ts, re, pat,] VITA, s.r.o., Městská nemocnice Duchcov Duchcov, Nemocniční 264 tel.: fax: [int, chi, úop,] [aro, dop,] Nemocnice ská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z Chomutov, Kochova 1185 tel.: fax: [int, trn, n, d, ž, chi, aro, o, ra, re,] [int, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, k, ko, ra, pl, plde, kb, kh, radg, ts, re, nm, pat, ops, dzp, dop,] Nemocnice Kadaň s.r.o Kadaň, Golovinova 1559 tel.: fax: [int, d, ž, chi, o,] [int, d, ž, chi, aro, o, u, pl, plde, plg, kb, radg, ts, ops, dop,] Městská nemocnice v Litoměřicích, p.o Litoměřice, Žitenická 2084 tel.: fax: [int, kar, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, re, intp,] [int, kar, rev, gas, endo, al, trn, n, p, d, ang, ž, chi, tr, aro, o, u, unk, k, ko, pl, plde, kb, radg, ts, re, pat, mik, cp, tkáň, ops, dkar, dzp, dop,] ská zdravotní, a.s., Nemocnice Most, o.z Most, J. E. Purkyně 270/5 tel.: fax: [int, trn, n, p, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč,] [int, trn, n, p, d, ž, chi, pch, tr, aro, o, u, unk, oč, k, ko, kb, kh, radg, re, pat, mik, cp, ops,] Podřipská NsP Roudnice nad Labem, s.r.o Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu 1101 tel.: fax: [int, d, ž, chi,] [int, gas, trn, n, d, ž, chi, aro, s, pl, plde, kb, radg, re, kreb, dzp, dop,] 15

16 Nemocnice Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., Rumburk Rumburk, Jiráskova 1378/4 tel.: fax: [plg,] Rumburk, Lesní 1062/26 tel.: fax: [int, úop,] [int, n, kb,] Rumburk, U Nemocnice 1298/6 tel.: fax: [d, ž, chi,] [trn, d, ž, chi, aro, oč, plde, radg,] ská zdravotní, a.s., Nemocnice Teplice, o.z Teplice, Duchcovská 53 tel.: fax: [int, n, d, ž, chi, aro, o, u, oč, k, re,] [int, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, k, ko, plde, kb, radg, ts, re, kreb,] ská zdravotní, a.s., Masarykova nem. Ústí n. Labem, o.z Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A tel.: , fax: [int, kar, gas, n, chi, nch, tr, aro, u, unk, hchi, intp,] [int, kar, gas, n, chi, nch, tr, aro, u, unk, f, pl, plde, radg, hchi, tkáň, ops,] Ústí nad Labem, Bukov - Na Kabátě 285 tel.: , fax: [i, trn, úop,] [i, trn, np, tv, fdg,] Ústí nad Labem, Sociální péče 766 tel.: , fax: [p, d, ž, nov, o, oč, s, k, dchi, pt, re,] [p, d, ž, o, oč, s, k, lg, dchi, pl, nef, kb, kh, pt, ts, re, pat, soud, mik,] Ústí nad Labem, V Podhájí 21 tel.: , fax: [ra, nm,] [ra, nm,] Nemocnice Žatec, o.p.s Žatec, Husova 2796 tel.: fax: [int, d, ž, chi, úop,] [int, d, ž, chi, aro, pl, plde, kb, radg, ops, kreb, dop,] Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. LIB Česká Lípa, Purkyňova 1849 tel.: fax: [int, n, d, ž, chi, aro, o, u, úop, diop,] [int, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, ko, pl, plde, kb, radg, ts, re, pat, mik, cp, ops,] Nemocnice Frýdlant s.r.o. LIB Frýdlant, V Úvoze 860 tel.: fax: [int, ž, chi, úop, scho,] [int, al, n, ž, chi, aro, pl, kb, radg, re, dzp,] Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. LIB Jablonec nad Nisou, Nemocniční 15 tel.: fax: [int, d, ž, chi, aro, o, u, unk, re, úop,] [int, gas, d, ž, chi, pch, aro, o, u, unk, pl, plde, kb, radg, ts, re, pat, soud, ops, dop,] Jablonec nad Nisou, Liberecká 59 tel.: fax: [ko,] Tanvald, Nemocniční 268 tel.: fax: [úop,] 16

17 Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Masarykova městská nemocnice v Jilemnici LIB Jilemnice, Metyšova 465 tel.: fax: [int, n, d, ž, chi, aro,] [int, dia, al, n, trn, d, ž, chi, aro, u, pl, plde, kb, kh, radg, re, nm, hds, kreb,] ská nemocnice Liberec, a.s. LIB Liberec 1, Husova 10 tel.: fax: [int, kar, rev, dia, i, trn, n, p, d, ž, nov, chi, nch, tr, aro, o, u, unk, oč, s, k, ko, ra, re, cchi, intp, úop,] [int, kar, rev, dia, gas, i, trn, n, p, d, ž, nov, chi, nch, tr, aro, o, u, unk, oč, s, k, ko, ra, pl, plde, plst, kb, kh, radg, ts, re, nm, pat, soud, cchi, mik, hds, fdg, dzp, np,] Liberec 5, Školní 340 tel.: fax: [dpsy,] [dpsy,] Nemocnice s poliklinikou v Semilech LIB Semily, 3. května 421 tel.: fax: [chi, o, úop, sio,] [int, trn, chi, aro, o, u, unk, k, ko, pl, kh, radg, ts, re, mik, tkáň, ops, lbol,] Nemocnice Tanvald, s.r.o. LIB Tanvald, Nemocniční 287 tel.: fax: [int, dip, úop, diop,] [int, chi, aro, pl, kb, radg, re, kreb,] Panochova nemocnice Turnov s.r.o. LIB Turnov, 28. října 1000 tel.: fax: [int, ž, chi, aro, o, re, úop,] [int, endo, trn, n, d, ž, chi, aro, o, pl, plde, kb, radg, ts, re, pat, ops, dzp, dop,] Nemocnice Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504 tel.: fax: [int, chi, u, úop,] [int, ž, chi, aro, u, plde, kb, radg, re, ops,] Dvůr Králové nad Labem, Rooseveltova 474 tel.: [chi, u, radg, re,] První privátní chirurgické centrum, spol. s r.o., Hradec Králové Hradec Králové, Labská kotlina 1220 tel.: fax: [ž, pch, u,] [ž, pch, aro, u, lg, kb, radg, re, repm,] Oblastní nemocnice Jičín a.s Jičín, Bolzanova 512 tel.: fax: [int, n, p, d, ž, chi, aro, unk, ra,] [int, trn, n, p, d, ž, chi, aro, unk, ra, pl, plde, kb, radg, ts, re, nm, mik, ops, dop,] Nový Bydžov, Jana Maláta 493 tel.: fax: [int, re,] [int, trn, chi, u, plde, kb, radg, re,] Oblastní nemocnice Náchod a.s Náchod, Purkyňova 446 tel.: fax: [int, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, re,] [int, i, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, ko, pl, plde, kb, radg, ts, re, pat, mik, hds, ops,] Nové Město nad Metují, T. G. Masaryka 367 tel.: fax: [p,] [p, o,] 17

18 Nemocnice Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Broumov, Smetanova 91 tel.: fax: [int, intp, úop,] [int, chi, kb, radg, kreb,] Jaroměř, Národní 83 tel.: fax: [úop,] [int, dia, kb, cchi,] Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506 tel.: fax: [int, d, ž, chi, aro, o, úop,] [int, d, ž, chi, aro, o, ko, pl, plde, kb, kh, ts, ops, dop,] Oblastní nemocnice Trutnov a.s Trutnov, Maxima Gorkého 77 tel.: fax: [int, n, d, ž, chi, aro, o, ra, re,] [int, trn, n, d, ž, chi, aro, o, unk, oč, k, ra, lg, pl, plde, plg, kb, radg, ts, re, nm, mik, hds, ops,] Česko - něm. hor. nemocnice Krkonoše, s.r.o., Vrchlabí Vrchlabí, Fügnerova 50 tel.: fax: [int, d, ž, chi, intp, úop,] [int, dia, i, d, ž, chi, aro, pl, kb, re, mik, ops, kreb,] REHAMEDICA Žacléř, a.s Žacléř, J. E. Purkyně 229 tel.: fax: [re,] [re,] Chrudimská nemocnice, a.s. PAR Chrudim, Václavská 570 tel.: fax: [int, n, d, ž, chi, aro, dip, úop, diop,] [int, dia, trn, n, d, ž, chi, aro, u, unk, kb, ts, re, pat, mik,] Litomyšlská nemocnice, a.s. PAR Litomyšl, J. E. Purkyně 652 tel.: fax: [int, n, d, ž, chi, aro, o, oč, re, intp, úop,] [int, n, p, d, ž, chi, aro, o, oč, k, pl, plde, kb, kh, radg, ts, re, mik, dop,] G-med, v.o.s., Pardubice PAR Pardubice, Bulharská 665 tel.: fax: [ž,] [ž, aro,] Pardubická krajská nemocnice, a.s. PAR Pardubice, Kyjevská 44 tel.: fax: [int, kar, g, i, trn, n, p, d, ž, chi, nch, tr, aro, o, u, unk, oč, k, ra, dchi, re, cchi, intp, úop, mchi,] [int, kar, g, i, trn, n, p, d, ž, nov, chi, nch, tr, aro, o, u, unk, oč, k, lg, dchi, pl, plde, plst, plg, kb, kh, radg, ts, re, pat, soud, mik, prac, dzp, at, mchi,] Svitavská nemocnice, a.s. PAR Svitavy, Kollárova 643/7 tel.: fax: [int, p, d, ž, chi, aro, u, unk, úop,] [int, p, aro, pl, plde, kb, radg, ts, re, pat, dop,] Svitavy, Kollárova 2070/22 tel.: fax: [int, trn, d, chi, u, unk, f, k, pl,] 18

19 Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Orlickoústecká nemocnice, a.s. PAR Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1076 tel.: fax: [int, n, d, ž, chi, aro, u, unk,] [int, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, pl, plde, kb, radg, ts, re, mik, dop,] Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. VYS Havlíčkův Brod, Husova 2624 tel.: fax: [int, i, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, ra, re, intp, úop,] [int, i, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, k, ra, pl, plde, kb, radg, ts, re, nm, pat, mik, hds, ops,] Nemocnice Jihlava, p.o. VYS Jihlava, Vrchlického 59 tel.: fax: [int, kar, i, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, k, ra, re, úop,] [int, kar, i, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, k, ra, pl, plde, kb, radg, ts, re, nm, pat, mik, hds, ops,] Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. VYS Nové Město na Moravě, Žďárská 610 tel.: fax: [int, i, n, d, ž, chi, aro, o, u, oč, k,] [int, i, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, k, ko, pl, kb, radg, ts, re, nm, pat, mik, prac, hds, ops, dn, dop,] Nemocnice Pelhřimov, p.o. VYS Pelhřimov, Slovanského bratrství 710 tel.: fax: [int, n, d, ž, chi, aro, o, u, re, úop,] [int, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, f, ra, pl, plde, plst, kb, radg, ts, re, nm, pat, mik, hds, ops, dop,] Nemocnice Nemocnice Třebíč, p.o. VYS Třebíč, Purkyňovo náměstí 133/2 tel.: fax: [int, i, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, k, re,] [int, i, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, k, pl, plde, kb, kh, radg, re, nm, pat, mik, hds, ops, kreb,] Nemocnice sv. Zdislavy, a.s., Velké Meziříčí VYS Velké Meziříčí, Mostiště 93 tel.: fax: [chi, o, úop,] [int, trn, chi, aro, o, radg, kreb,] Nemocnice Blansko Blansko, Sadová 33 tel.: , fax: [int, trn, n, re, nm, úop,] [int, trn, n, chi, o, unk, k, pl, kb, radg, re, nm, hds, lék,] Nemocnice Boskovice, s.r.o Boskovice, Otakara Kubína 179 tel.: fax: [int, d, ž, chi, aro, o,] [int, trn, n, p, d, ž, chi, aro, o, pl, plde, kb, kh, radg, ts, re, pat, mik,] SurGal Clinic s.r.o., Brno Brno, Drobného 38 tel.: fax: [chi, diop,] [int, dia, gas, chi, aro, tv, kb, kh, radg, re, kreb,] VS ČR, Vazební věznice Brno - Nemocnice Ostatní centrální orgány Brno, P.O.Box 99 tel.: fax: [int, i, p, úop,] [int, kar, trn, n, p, ž, chi, u, unk, oč, k, radg, re,] 19

20 Nemocnice Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno Brno, Pekařská 53 tel.: fax: [kch,] [kar, aro, kh, radg,] Brno, Výstavní 17 tel.: [lg,] Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., Brno Brno, Polní 3 tel.: fax: [int, ž, nov, chi, aro,] [int, kar, rev, dia, g, ž, chi, aro, ko, nef, kb, kh, radg, re, kreb,] Úrazová nemocnice v Brně Brno, Ponávka 6 tel.: fax: [tr, aro,] [int, n, p, ž, chi, aro, u, unk, s, pl, plst, kb, kh, radg, ts, re, hds,] SANATORIUM Helios, spol. s r.o., Brno Brno, Štefánikova 12 tel.: fax: [ž,] [ž, aro, lg, repm,] Vojenská nemocnice Brno Ostatní centrální orgány Brno, Zábrdovická 3 tel.: fax: [int, n, p, chi, unk, oč,] [int, n, p, np, chi, aro, o, unk, oč, k, pl, plst, kb, radg, re, dop,] Masarykův onkologický ústav, Brno Brno, Žlutý kopec 7 tel.: fax: [ž, chi, aro, u, ko, ra,] [ž, chi, aro, ko, ra, lg, kb, radg, re, nm, pat,] Nemocnice Břeclav, p.o Břeclav, U nemocnice 1 tel.: fax: [int, i, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, re,] [int, i, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, k, ko, pl, plde, plst, kb, kh, radg, ts, re, pat, mik, hds, ops, dkar, dnef, stac,] Nemocnice TGM Hodonín, p.o Hodonín, Purkyňova 11 tel.: fax: [int, d, ž, chi, aro, úop,] [int, trn, n, d, ž, chi, aro, ko, pl, plde, kb, radg, ts, re, mik, hds, dop,] Městská nemocnice Hustopeče, p.o Hustopeče, Brněnská 41 tel.: fax: [int, chi, intp, úop,] [int, dia, gas, chi, u, k, pl, kb, radg, re, ops, dop,] Nemocnice Ivančice, p.o Ivančice, Široká 16 tel.: fax: [int, d, ž, chi, aro, re, úop,] [int, ž, chi, aro, pl, kb, radg, re, ops, kreb,] Nemocnice Kyjov, p.o Kyjov, Strážovská 1247 tel.: fax: [int, i, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, oč, k, re,] [int, i, al, trn, n, d, ž, chi, aro, o, u, unk, f, oč, k, ko, pl, plde, plst, kb, radg, ts, re, nm, pat, mik, ops,] 20

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst 10 zákona č 95/2004 Sb, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

ADRESY KALMETIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ADRESY KALMETIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE ADRESY KALMETIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE AŠ - ZRUŠENO = Cheb BENEŠOV u Prahy - Plicní a interna s.r.o., Žižkova 418, PSČ 256 01, tel: 317 724 044, s. Roubíčková jitka.chrastany@seznam.cz BEROUN - Medicentrum

Více

Struktura úřadu práce ČR

Struktura úřadu práce ČR Struktura úřadu práce ČR Generální ředitelství Adresa: Karlovo náměstí 1359/1 Praha 2 - Nové Město 128 00 Praha 28 Elektronická podatelna: posta@uradprace.c Spojovatelka, telefon: 950 191 111 Krajská pobočka

Více

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - - OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO 2012) OBTÍŽNOST Gymnázium Palackého 191 Mladá Boleslav Středočeský STŘEDNÍ 0,00% 0,0% 1 58,1% 89,5 Vyšší odborná škola sklářská a

Více

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA 95-100 % Arcibiskupské gymnázium Korunní 2 Praha 2 Hlavní město Praha 59 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% PORG - gymnázium a ZŠ Lindnerova 3 Praha 8 - Libeň Hlavní město Praha 24 0,0% 0,0% 100,0%

Více

Lůžková oddělení. Petr Gutwald Doc. MUDr. Jiří Stehlík CSc. Prim. MUDr. Petr Kozák. Prim. MUDr. Pavel Kubát. Prim. MUDr. Milan Pastucha. Prim. MUDr.

Lůžková oddělení. Petr Gutwald Doc. MUDr. Jiří Stehlík CSc. Prim. MUDr. Petr Kozák. Prim. MUDr. Pavel Kubát. Prim. MUDr. Milan Pastucha. Prim. MUDr. Lůžková oddělení (aktualizace 17.10.2014) Benešov u Prahy Boskovice Břeclav Česká Lípa České Budějovice Frýdek-Místek Havlíčkův Brod Hořovice Chomutov Jablonec nad Nisou Jihlava Jindřichův Hradec Kadaň

Více

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium Budějovická

Více

Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým

Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým Psychiatrická oddělení nemocnic, Psychiatrické kliniky název adresa kontaktní osoba Ústřední vojenská nemocnice

Více

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník ZIMNÍ STADIONY S UMĚLOU LEDOVOU PLOCHOU Nejsou zde uvedeny tři zimní stadiony pro krasobruslení nebo bruslení (HASA a ZŠ Bronzová v Praze a TJ Stadion v Brně). (II) - počet ledových ploch; (A) - nezastřešená

Více

Pravomoci státních institucí a úřadů

Pravomoci státních institucí a úřadů Pravomoci státních institucí a úřadů Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje,

Více

Dodávky z výroby při výkonu nad 10 MW t. Dodávky z výroby při výkonu do 10 MW t Cena [Kč/GJ] Dodávky z primárního rozvodu. Cena [Kč/GJ] Množství [GJ]

Dodávky z výroby při výkonu nad 10 MW t. Dodávky z výroby při výkonu do 10 MW t Cena [Kč/GJ] Dodávky z primárního rozvodu. Cena [Kč/GJ] Množství [GJ] primárního Abertamy 100 horká voda 385,68 5 304 Abertamy 100 horká voda 0,81 385,68 5 304 Adamov 100 9 420,05 9 100 458,57 57 462 Adamov - areál ADAST 100 pára 19,7 442,02 67 999 Albrechtice - Školní (ZŠ

Více

Ceny tepelné energie k 1. 1. 2014 včetně DPH

Ceny tepelné energie k 1. 1. 2014 včetně DPH Abertamy - Krátká 459 K 100,00 0,810 636,12 682 636,12 1 225 Adamov B 100,00 2,254 290,72 22 572 u nad 10 MW t u do 10 MW t Adamov - Opletalova 38 a 22 B 100,00 0,460 632,18 1 780 Adamov - P. Jílemnického

Více

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www

Adresář SVČ - Jihočeský kraj stav: k 12.1.2009 zdroj: rejstřík škol název ulice město PSČ telefon fax email1 email2 www Adresář SVČ - Jihočeský kraj Palackého 652 Blatná 38801 383 422 134 není ddmblatna@iol.cz ddm.blatna@tiscali.cz U Zimního stadionu 1 MŠ, ZŠ a Praktická škola při DC ARPIDA U Hvízdala 9 Sales. střed. mládeže-ddm

Více

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 REDIZO KRAJ ŠKOLA NÁZEV ŠKOLY (zkrácený) ULICE PSČ OBEC 600005151 Hlavní

Více

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno abecedně)

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno abecedně) Kam pro KAM? Turistický magazín KAM po Česku Kubelíkova 30, 130 00 Praha 3. Tel.: +420 222 944 816; Fax: +420 226 015 033 E-mail: info@kampocesku.cz www.kampocesku.cz TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (řazeno

Více

ÚP TELEFON ADRESA PSČ ODDĚLENÍ KONTAKTNÍ OSOBA Hl. město Praha

ÚP TELEFON ADRESA PSČ ODDĚLENÍ KONTAKTNÍ OSOBA Hl. město Praha ÚP TELEFON ADRESA PSČ ODDĚLENÍ KONTAKTNÍ OSOBA Hl. město Praha Praha 2 950 178 500 Praha 2 Vinohrady, Šafaříkova 557/14 120 00 dávky pro osoby se zdravotním postižením Aneta Helešicová ředitelka pracoviště,

Více

Škola Ulice Obec Kraj

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium

Více

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Č.j. 16595/2011-412 Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Seznam mimopražských středních škol a konzervatoří

Více

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská Botičská 1 Praha 2 Hlavní město Praha Gymnázium

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská Botičská 1 Praha 2 Hlavní město Praha Gymnázium Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská Botičská 1 Praha 2 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 Hlavní město Praha Gymnázium Budějovická

Více

PRACOVIŠTĚ LÉČBY BOLESTI

PRACOVIŠTĚ LÉČBY BOLESTI PRACOVIŠTĚ LÉČBY BOLESTI č. Název pracoviště adresa Vedoucí Ordinační hodiny 1. Benešov 256 30, Máchova 400, Nemocnice R+S Benešov, Ambulance pro LB III. typu 2. Beroun 2, 266 01, Havlíčkova 1732, Ambulance

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách Seznam škol zapojených do projektu Hlavní město Praha Akademické Gymnázium Štěpánská 22 110 00 Praha 1 Anglické gymnázium - English College

Více

N Á R O D N Í L É K A Ř S K Á K N I H O V N A

N Á R O D N Í L É K A Ř S K Á K N I H O V N A N Á R O D N Í L É K A Ř S K Á K N I H O V N A 121 32 Praha 2, Sokolská 54 ADRESÁŘ KNIHOVEN A INFORMAČNÍCH STŘEDISEK ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 PRAHA 2010 3 Obsah Fakultní nemocnice...

Více

Počet obyvatel Intergram Kč

Počet obyvatel Intergram Kč Počet obyvatel Intergram Kč Jihočeský kraj (10) 1 DDM Blatná, Palackého 652, 388 01 6 162 400 2 DDM České Budějovice, U zimního stadiónu 1, 370 01 95 000 1200 3 DDM Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 15

Více

Adresář zdravotnických zařízení v České republice. Zařízení lékárenské péče

Adresář zdravotnických zařízení v České republice. Zařízení lékárenské péče Adresář zdravotnických zařízení v České republice 2.část Zařízení lékárenské péče stav k 20. 6. 2011 Červen 2011 Obsah Adresář zařízení lékárenské péče k 20.6.2011 Obsah Obsah...2 Předmluva...3 Vysvětlivky...3

Více

6.1 Adresář organizací spolupracujících s dobrovolníky v sociálních službách. název organizace adresa e-mailový kontakt. Příční 470/18c, 460 07

6.1 Adresář organizací spolupracujících s dobrovolníky v sociálních službách. název organizace adresa e-mailový kontakt. Příční 470/18c, 460 07 6 Přílohy 6.1 Adresář organizací spolupracujících s dobrovolníky v sociálních službách název organizace adresa e-mailový kontakt D, o.s., Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. Příční 470/18c, 460 07

Více

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600004643 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18 11000 Praha 1 Hlavní město Praha Českoslovanská

Více

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací?

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Centrum pro zjišťování výsledků MŠMT (dále jen CERMAT, http://www.cermat.cz/) zveřejnilo výsledky jarních maturit 2014. Je to jeho zákonná povinnost.

Více

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj GYMNÁZIUM ADRESA 1. kolo 2. kolo 3. kolo počet bodů pořadí Strakonice 386 48, Máchova 174 33 36 42 111 1.

Více