Sledování farmakofenotypu pomocí monitorování plasmatických hladin léčiv v onkologii jakou součást komplexního farmakogenetického testování.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sledování farmakofenotypu pomocí monitorování plasmatických hladin léčiv v onkologii jakou součást komplexního farmakogenetického testování."

Transkript

1 Sledování farmakofenotypu pomocí monitorování plasmatických hladin léčiv v onkologii jakou součást komplexního farmakogenetického testování. D a l i b o r V a l í k Masarykův onkologický ústav, Brno

2 kolaborativní projekty Dr. J. O Brien, Prof. J. Štěrba, Dr. M. Radina, Dr. D. O Kane, Dr. Steve Wong, Dr. A. van Kuilenburg BGL, Mayo Clinic, KDO FN Brno OC NJ DCBI, Mayo Clinic Medical College of Wisconsin AMC Amsterdam

3 Clinical variables contributing to variation in drug response: Age Sex Diet Organ function Genetic variation Host genome (drug-related toxicity) Tumor genome (drug response) Individualized dose/regimen

4 chronické, dlouhodobé medikace tam se nejvíce projeví sumační efekty (interakce, komorbidita, genetické vlivy, apod.) psychiatrie onkologie antikoagulační terapie

5 Koncepty, pojmy.hladina xenobiotika..biomarker (indukovaná molekula, metabolit, ale také klinický endpoint) aktivita limitujícího enzymu.genová struktura genů kódujících zúčastněné enzymy.

6 BĚŽNÁ KLINICKÁ PRAXE stanovení dávky vychází v naprosté většině případů z přepočtu na tělesný povrch pacienta - (BSA - Body Surface Area) LIMITY??.stupeň korelace mezi BSA a dalšími farmakokinetickými parametry jako např. Clearance nebo AUC (Area Under Curve)

7 FARMAKOKINETIKA akronym LADME v osudu léčiva L(iberation) = uvolnění z podané formy (tablety, čípky, im, iv aplikace A(bsorption) = proces, kdy je molekula vychytána do systémové cirkulace, (tento koncept neplatí pro iv podání léčiva) D(istribution) = jakmile je lék absorbován a rozptýlen v plasmě může dále: zůstat v krevním prostoru (vazba na proteiny) opouštět krevní prostor a vstupovat do extravaskulární tekutiny migrovat do různých orgánů

8 M(etabolism) proces biotransformace léku většinou do podoby hydrofilní, polárnější, a tak lépe eliminovatelné hlavními orgány biotransformace jsou: játra, ledviny (mikrosomální enzymy)» koncept prodrug > active drug (CFM > 4-OH,CFM) E(limination) finální exkrece léku ve formě parentální sloučeniny nebo biotransformovaných metabolitů cesty eliminace moč, žluč, expirovaný vzduch, sliny, pot, mateřské mléko

9 METABOLICKÉ BIOTRANSFORMACE reakce fáze I (léčivo se proměňuje v polárnější metabolit připojením nebo odhalením funkčních skupin: -OH, -NH 2, -SH reakce fáze II (tvorba vysoce polárních konjugátů se snadnou eliminací): hlavním metabolickým orgánem jsou játra (ale i GIT, plíce, kůže, ledviny)

10 FARMAKODYNAMIKA Zabývá se interakcí léčivo - receptor K af Aktivní lék v místě receptoru receptor K diss

11 chemotherapy = guided toxicology essentially, all anticancer agents have narrow therapeutic index their toxicity can be regarded as general: an inherent feature of a cytotoxic compound(s) used individual: a feature of intraindividual variation, or susceptibility in general toxicity

12 host response versus tumor response host response: referred to as pharmacogenetics/genomics tumor response: referred to rather as predictive oncology

13 patient as a host essentially, any tumor can be killed if sufficiently exposed to cytotoxic drug(s) however, this is seldom compatible with in vivo achievable dosage enabling survival of a host nevertheless, this has led to dose escalation concepts leading to high-dose chemotherapy

14 Conventional chemotherapy hitting various nails by the same hammer.. Toxicity is limiting = myelosupression SCR?

15 High-dose chemotherapy and BM transplantation: only a bigger hammer?

16 tumor as target targeted therapeutics, focused against selective determinants present and/or active in the tumor, but not normal tissues»! recent issues on EPO list of compounds is growing herceptin as a prototype drug, now heading to adjuvant chemotherapy

17 Common comorbidities interfering with anticancer treatment Hypertension Diabetes mellitus Dyslipidemia Heart disease and stroke Chronic kidney disease Drugs, alcohol and parapharmaceuticals abuse Viral infections and their sequelae (hepatitis, etc) all often having detrimental influence on function of parechymal organs important in metabolism more significant in older patients

18 realizing complexities of pharmacogenetics we are facing to: polygenic models with significant nongenetic component (typically: chronic diseases of parenchymal organs) multiple mechanisms influence a single trait SNPs not enough (W.Evans, 2007)

19 příklady farmakogenetických determinant protinádorové chemoterapie připomeňme, že: jde většinou o enzymy jaterní tkáně hostitele zapojené v reakcích fáze I. a II.

20 CYTOCHROM P 450 mikrozomální enzym zapojený v I. fázi metabolických přeměn při oxidativních procesech hemoprotein, ve své redukované formě (Fe ++ ) váže oxid uhelnatý a tvoří komplex maximálně absorbující světlo vlnové délky 450 nm ( Omura, Sato 1964 ) řada izoenzymů - nomenklaturní systém založený na rozdílné sekvenci aminokyselin izoenzymy označovány CYP ( CYtochrom P450 ) 1A1

21 Drugs Metabolized (in part) by CYP2D6 Beta Blockers: carvedilol S-metoprolol propafenone timolol Antidepressants: amitriptyline clomipramine desipramine imipramine paroxetine Antipsychotics: haloperidol perphenazine risperidone=>9oh thioridazine zuclopenthixol alprenolol amphetamine aripiprazole atomoxetine bufuralol chlorpheniramine chlorpromazine codeine (=>OdesMeth) debrisoquine dexfenfluramine dextromethorphan duloxetine encainide flecainide fluoxetine fluvoxamine lidocaine metoclopramide methoxyamphetamine mexilletine minaprine nebivolol nortriptyline ondansetron oxycodone perhexiline phenacetin phenformin promethazine propranolol sparteine tamoxifen tramadol venlafaxine /table.htm

22 CYP2D6 Problems Allelic drop-outs (currently ~0.1%) Gene Deletions Both copies of the gene can be deleted Gene Conversions CYP2D6 can be converted by CYP2D7P Can produce intron 1 conversions or conversions elsewhere in the CYP2D6 gene These may or may not amplify with or extend the usual primers Neogenes Hybrid genes: 5 -CYP2D6/CYP2D7-3 Hybrid genes: 5 -CYP2D7/CYP2D6-3 CYP2D6 Duplications Which alleles are duplicated in heterozygous cases Can be determined by fluorescence ratios in most cases New test for gene duplications developed (J. Black)

23 Tamoxifen Prodrug Metabolism SULT1A1 SULT1A1 Goetz, M. P. et al. J Clin Oncol; 23: Copyright C 2005 American Society of Clinical Oncology

24 CYP 3A4 původně popsán na příkladu rozdílné oxidace nifedipinu teniposid, etoposid cyklofosfamid, ifosfamid vinkristin, vinblastin, vindesin paclitaxel a docetaxel Kleinbloesem CH., van Brummelen P., Faber H., 1984

25 Inter-individuální variabilita v metabolizaci paclitaxelu v závislosti na rozdílné expresi izoenzymů P 450 paclitaxel CYP2C8 CYP3A4 6-alfa-hydroxypaclitaxel 3 - OH paclitaxel

26 URIDIN DIFOSFÁT GLUKURONYLTRANSFERASA (UGT) početnější rodiny enzymů katalyzujících glukuronidaci řady endogenních substrátů a xenobiotik UGT1 (glukuronidace bilirubinu a fenolů) UGT2 (NSAID, morfin, zidovudin)

27 UGT1 a IRINOTECAN, CPT 11 derivát camptothecinu, inhibice topoizomerázy I irinotecan karboxylesteráza SN38 UGT 1A1 SN38 glukuronid

28 Irinotecan Summary CYP3A metabolizes Irinotecan in part Irinotecan activated by carboxylesterases SN-38 is active drug, blocks DNA replication SN-38 inactivated by glucuronidation SN-38 conjugate secreted into bile and the intestines UGT1A SN glucuronide

29 UGT1A1 TA Promoter Repeats

30 5-FLUOROURACIL a (DPD) FdUMP - inhibice TS 5-fluorouracil FUTP - RNA dihydropyrimidindehydrogenaza (DPD) 5-DFHU (neúčinný metabolit)

31 DIHYDROPYRIMIDINDEHYDROGENAZA % 5-FU se vylučuje nezměněno močí až 80 % 5-FU je metabolizováno na 5-FDHU pomocí DPD?? % zůstane k dispozici pro biotransformaci na fluoropyrimidinnukleotidy pro vlastní cytotoxický efekt??.je obtížné dosáhnout klinické odezvy bez navození významné systémové toxicity.

32 Fluoropyrimidiny v terapii kolorektálního karcinomu: data MOÚ

33 plasma AUCs (5-FU, DHFU) AUC 5-FU (mmol.l -1.min -1 ) AUC DHFU (mmol.l -1.min -1 ) Values in log scale: LN [X + 1] B 3.0 B B A I II III IV Ratio of AUC values: 5-FU / DHFU 1.8 C BC 1.2 B A I II III IV A I II III IV 95 % Confidence limits Mean value A A-C: marks of statistical significance Variants marked by the different letter are mutually statistically significant (p < 0.05). A A

34 Table 5. Genomic data in relation to CHT-related adverse effects (pilot examination, N = 23) Adverse effects severity score 1 - all % calculated within columns - I-II (N = 8) III - IV (N = 15) p level 2 Total number of mutations per patient 1 0 % 20 % % 40 % % 40 % Exon sequence variants 3 Exon 2 c. 85 T>C (T85C) 75.0 % 40.0 % Exon 6 c. 496 A>G (A496G) 75.0 % 40.0 % Exon 7 IVS7-118 A>G 50.0 % 46.7 % Exon 23.3A c G>A (G3947A) 75.0 % 46.7 % Exon 23.3B c C>T (C3959T) 75.0 % 53.3 % c 4079 T>C (T4079C) 0 % 6.7 % c T>C (T4059C) 0 % 6.7 % 1 Score aggregating frequency and grade of toxic events, increasing from degree I (no toxic effects of CHT) to IV (severe effects of high grade, elevated in time); see also Table 2. Groups III and IV were summed due to similarity of data. 2 p level of applied statistical tests: M-L χ 2 test for association between genomic data and toxicity scoring 3 Only exons with relatively frequent mutations that allow statistical processing are included.

35 interim results AUC 5-FU/ AUC DHFU was the best indicator of toxicity unfortunately: it is not a predictive test» but, it is probably theonlytestcapable of indicating also deficiency of DHP (van Kuilenburg, Clin.Cancer Res, 2003) significant interpatient variability in DPYP gene lacking relation to clinically manifest toxicity ongoing prospective study > data on efficacy being collected

36 významným příspěvek ke studiu efektu fluoropyrimidinů..? 18-fluorothymidin..jde o pozitronový zářič vhodný k in vivo studiím pacientů s onkologickými onemocněními marker proliferace

37 Biomarkery odpovědi na terapii v dětské onkologii HDMTX hcys, folát asparaginasa L-asparagin amphotericin B hladina?

38 Plasmatické hladiny AmphB u pacientů s projevem akutní toxicity AMB total (ug/ml) 2,50 2,00 1,50 1,00 AMB total (ug/ml) 0,50 0,

39 Sledování farmakodynamických ukazatelů terapie asparaginasou u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií a s non-hodgkinskými lymfomy P. Růžičková 1, D. Mendelová 1, D. Valík 2, A. Mikušková 3, J. Štěrba 1 1 Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno; 2 Oddělení laboratorní medicíny, MOÚ Brno, 3 OKBH FN Brno Asparaginasa je jednou ze základních komponent léčby ALL a NHL u dětí. Je to enzym, který hydrolyzuje aminokyselinu asparagin na kyselinu asparagovou a amoniak. Pro lymfoblasty je asparagin esenciální aminokyselinou (nedostatečná aktivita asparagin synthetasy). Po podání asparaginasy dojde ke snížení hladiny asparaginu v plazmě a tím i jeho nabídka lymfoblastům, sníží se tvorba proteinů a sekundárně i syntéza nukleových kyselin, zablokuje se progrese buněčného cyklu ve fázi G1, nedochází k další proliferaci buněk, indukce apoptózy. Druhy asparaginasy: - bakteriální protein izolovaný ze 2 druhů bakterií 1) E.coli (Elspar, Kidrolase, Medac) 2) Erwinie (Erwinasa) 3) pegylovaná asparaginasa (Oncaspar) chemicky upravená nativní E.coli asparaginasa kovalentně vázaná s monomethoxypolyethylenglykolem (PEG) -méně alergizující, delší poločas rozpadu v plazmě, prodloužená aktivita - klesá množství jednotlivých dávek asparaginasy potřebných k udržení dostatečné deplece asparaginu v plazmě - použití u pacientů s alergickou reakcí na nativní asparaginasy (díky dlouhému poločasu rozpadu se udrží požadovaná deplece asparaginu v plazmě dostatečně dlouhou dobu i za přítomnosti protilátek) Cíl: Plazmatická hladina asparaginu je farmakodynamickým ukazatelem efektu terapie asparaginasou. Monitorování hladin asparaginu v plazmě po podání jednotlivých preparátů asparaginasy vprůběhu indukční a reindukční fáze léčby dětí s ALL a NHL a srovnávání jejich účinnosti, sledování změn v koagulačních parametrech, vliv tvorby protilátek na plazmatické hladiny asparaginu a případné ovlivnění hladin asparaginu v plazmě po podání substituční léčby plnou krví, mraženou plazmou, fibrinogenem nebo AT III. Metodika: - odběr 2 ml periferní krve vždy před podáním asparaginasy, po odběru na led a okamžitý transport do laboratoře, kde ihned proběhne separace elementů od plazmy a příprava vzorku, aby nedocházelo k falešnému poklesu koncentrace asparaginu - použití metody iontově výměnné chromatografie (molekuly aminokyselin jsou separovány na ionexové koloně) - plazma pacienta je smíchána s deproteinizačním činidlem, vysrážené proteiny se ze vzorku odstraní, deproteinát s pufrem určitého ph je nanesen do kolony -NH3 + skupiny aminokyselin reagují se záporně nabitými skupinami ionexu, jsou z kolony postupně vymývány pomocí 6-ti pufrů o zvyšujícím se ph - molekuly aminokyselin jsou separovány podle kyselosti (jako 1. vycházejí z kolony nejkyselejší aminokyseliny) - postkolonově probíhá reakce s ninhydrinem (maximum absorbance je při vlnové délce 570 nm) - eluát z kolony prochází fotometrem a je měřena absorbance při 570 nm - koncentrace dané aminokyseliny v plazmě je úměrná ploše jejího píku Odběry vzorků: - Protokol I/I : den +12, +15, +18, +21, +24, +27, +30, +33, +36, +39, +41, Protokol II : den +8, +11, +15, +18, +22, Protokol III : den +1, +4, +8, +11, +17, +24 Celkový soubor: Celkem je do souboru zařazeno 18 dětí léčených na Klinice dětské onkologie FN Brno od 1/05 do 8/06 s diagnosou ALL a NHL. 16 dětí je léčeno dle protokolu ALL-IC 2002 a 2 děti dle protokolu NHL BFM 95. Výsledky: 1) pacientům byly podány 3 druhy preparátů asparaginasy ve standartním dávkování dle daných protokolů: - Elspar (medián doby deplece asparaginu v plazmě 8 dní, interkvartilový rozsah 3-10 dní) - Medac (medián doby deplece asparaginu v plazmě 12 dní, interkvartilový rozsah dní) - Oncaspar (medián doby deplece asparaginu v plazmě 14 dní, interkvartilový rozsah 9-23 dní) 2) alergické reakce v souboru pacientů s ALL : - 10 dětí mělo v průběhu léčby alergickou reakci -3 děti jsou zatím v reindukční fázi, 1 dítě v konsolidační fázi protokolu -2 děti alergickou reakci neměly -nejčastěji se alergická reakce projevila při zahájení reindukční fáze protokolu - u 7/10 pacientů, u nichž se projevila alergická reakce, došlo k depleci asparaginu v reindukci po kratší dobu - u 1 chlapce bez známek alergické reakce dochází v průběhu reindukce ke zkrácení doby deplece asparaginu v plazmě (tzv. silent inactivation ) 3) sledování změn v koagulačních parametrech : -vpřípadě nedostatečné deplece asparaginu v plazmě byl potvrzen vzestup AT III nad 120% v 9/14 případů (aniž by byl AT III substituován) Závěr: 1) ve sledovaném souboru jsme pozorovali významné diference v mediánu navození a trvání deplece asparaginu 2) další akvizice dat pokračuje 3) pilotní data neukazují, že by substituce plné krve, AT III, fibrinogenu nebo čerstvé mražené plazmy ovlivňovala plazmatickou hladinu asparaginu 4) získaná data by mohla přispět k individualizaci léčby, k maximalizaci terapeutického účinku a k minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků

40 Systemic MTX in the treatment of children with ALL/NHL consensus Important part of the treatment MTX dosage, administration schedule, drug exposure time: may influence efficacy and toxicity of MTX containing regimen. Importance of trials like e.g. COG AALL 0232 Proper dosing and scheduling of MTX +/-LV remains to be defined lack of consensus Accurate MTX dosing and timing Need for leucovorin rescue if any..? Timing and dosing of leucovorin following HD MTX - how much is too much? Timing of LP in relation to MTX/leucovorin timing

41 after methotrexate MTX DNA synthesis Homocysteine B 12 MS 5-CH 3 -THF DHFR DHF dtmp TS dump SAH Methionine THF MTHFR 5,10-CH 2 -THF Formate SGHMT Glycine Serine PURINES AICARFT GARFT 10-CHO-THF 5,10=CH-THF 5-CHO-THF

42 BLOCK 1 Homocysteine (μmol. l -1 ) * * * * * * p < Variance ratio: 32.3 % Methotrexate (μmol. l -1 ) * * p < Variance ratio: % BLOCK 2 20 Homocysteine (μmol. l -1 ) * * * * * * * p < Variance ratio: 20.8 % 0 ±1.96*Std. 0 Err. Mean 6 Methotrexate (μmol. l -1 ) * * p < Variance ratio: 87.2 % ±1.96*Std. Err. 0 96Time (hours) 6 Mean FIGURE 1A 95 % Confidence limits Geometric mean

43 Homocysteine (average AUC, μmol.1-1.h -1 ) A. Folate 10 nmol.l -1 B. Folate > 10 nmol.l -1 B 20 AB 15 A 10 A A A I II III 0 I II III Methotrexate (average AUC total, μmol.1-1.h -1 0h -?) I. < 1000; II ; III % Confidence limits Geometric mean FIGURE 4

44 Our contribution: PK studies comparing MTX 5 g/24h to 2 g/24h and to Capizzi MTX schedule the phenomenon is there, study is accruing. single cell studies p53 activation plasma samples SELDI assessment

45 ABBOTT versus ROCHE 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 MTX plasma levels (80 parallel events) ,1 0,21 0,11 0,17 0,11 0,18 0,12 0,24 0,12 0,21 0,12 0,14 0,13 0,29 0,13 0,28 0,14 0,32 0,15 0,29 0,16 0,37 0,17 0,23 0,17 0,21 0,18 0,29 0,18 0,32 0,18 0,22 0,18 0,22 0,19 0,25 0,21 0,33 0,21 0,31 0,23 0,39 0,23 0,42 0,25 0,44 0,25 0,37 0,28 0,49 0,28 0,39 0,31 0,44 Both made by major manufacturers, both approved for in vitro diagnostic use A method for measurement is not usually specified within protocols.. The answer how to best incorporate MTX into the treatment protocols is not yet known, and important questions regarding the timing and dosing of both MTX and LV rescue remains unanswered. New studies for old drug still needed.., despite our fascination by TKI etc..

46 .the reality is that A method for measurement is not usually specified within protocols.probably cannot be strictly recommended on the manufacturer principle

47 Skarby TV, et al: High leucovorin doses during high-dose methotrexate treatment may reduce the cure rate in childhood acute lymphoblastic leukemia. Leukemia Nov;20(11): HDMTX treatment of 445 children with ALL. thathigh high LV dose is related to higher risk for relapse. Doubling of the LV dose increased the relapse risk by 22% (95% confidence interval 1-49%, 1 P = 0.037). results suggest that high doses of LV increase the risk for relapse despite the fact that they were correlated with high MTX levels and longer MTX elimination time.

48 farmakogenotypizace 2007 kde pramení deziluze? pojmy:» farmakogenetika versus prediktivní onkologie často pouze suplement fenotypových testů:» Warfarin+INR, UGT1A1+bilirubin, antihypertensiva+tk relevantní biomarkery:» prof. Lindpaintner genotype may be the wrong place to look for biomarkers for drug response (BMJ 2007:3,334) čas:» tamoxifen versus inhibitory aromatázy, co se bude používat v klinice?

49 ! Common comorbidities interfering with anticancer treatment Hypertension Diabetes mellitus Dyslipidemia Heart disease and stroke Chronic kidney disease Drugs, alcohol and parapharmaceuticals abuse Viral infections and their sequelae (hepatitis, etc) all often having detrimental influence on function of parechymal organs important in metabolism more significant in older patients

50 we may rather go towards evaluating rate phenomenons: rates of drug activation and elimination relations on an individual basis irinotecan > SN38 > SN38 glucuronide biomarkers, if available pretreatment plasma folates, Hcys, antifolates, their biotransformation» the most known example: warfarin, CYP2C9/VKOR and INR downstream phenomenons such as induction of critical cellular events (p53?), provided that those events relate to the action of a drug collateral damage» treatment induced disturbances in plasma low-molecular proteome etc.

51 evidence-based medicine versus personalized medicine > can these concepts be compatible..? EBM is built on robust group (populational) statistics, which has led to treatment protocols» whereas personalized medicine operates with rate of deviation from group average >>? relevance of studying personalized medicine using standard clinical trial methodology back to studying personifiable variations to adopt some degree of toxicity as efficacy marker?

52

53 Děkuji za pozornost thank you for your attention!

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv

Obsah 1 Úvod 2 Variabilita lékové odpovědi 3 Klinické využití určování koncentrace léčiv Obsah 1 Úvod... 11 2 Variabilita lékové odpovědi... 14 2.1 Faktory variability... 14 2.2 Vliv onemocnění... 17 2.2.1 Chronické srdeční selhání... 17 2.2.2 Snížená funkce ledvin... 18 2.2.3 Snížená funkce

Více

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková Osud xenobiotik v organismu M. Balíková JED-NOXA-DROGA-XENOBIOTIKUM Látka, která po vstřebání do krve vyvolá chorobné změny v organismu Toxické účinky: a) přechodné b) trvale poškozující c) fatální Vzájemné

Více

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích BERÁNEK M., BORSKÁ L., KREMLÁČEK J., FIALA Z., MÁLKOVÁ A., VOŘÍŠEK V., PALIČKA V. Lékařská fakulta UK a FN Hradec Králové Finančně podporováno programy

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Mgr. Eva Flodrová FN Brno,Oddělení lékařské genetiky Laboratoř molekulární diagnostiky.

Mgr. Eva Flodrová FN Brno,Oddělení lékařské genetiky Laboratoř molekulární diagnostiky. Mgr. Eva Flodrová FN Brno,Oddělení lékařské genetiky Laboratoř molekulární diagnostiky eflodrova@fnbrno.cz enzymy katalyzující oxidativní metabolické reakce xenobiotik provádějí redukci C-, N-, S-, hydroxylaci,

Více

Základy farmakokinetiky. Ing. Jiří Potůček, CSc.

Základy farmakokinetiky. Ing. Jiří Potůček, CSc. Základy farmakokinetiky Ing. Jiří Potůček, CSc. Kompartmentová analýza Kompartment určitá (koncepční) zóna daného systému, jejíž částice téhož typu jsou podrobeny působení týchž vlivů (procesů). Zóna fyziologická

Více

Nová antikoagulancia v klinické praxi

Nová antikoagulancia v klinické praxi Nová antikoagulancia v klinické praxi Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika LF MU a ICRC FN u sv.anny v Brně Dabigatran etexilat dabigatran etexilát dabigatran etexilát Perorální přímý, reverzibilní,

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek

FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek FARMAKOKINETIKA PODÁNÍ LÉČIVA (JEDNORÁZOVÉ, OPAKOVANÉ) Pavel Jeřábek METABOLIZACE ZPŮSOBY APLIKACE Sublingvální nitroglycerin ph ionizace, lipofilita, ochrana před prvním průchodem játry, rychlá resorpce

Více

Hemofilie v ČR Výsledky a úhrada léčby

Hemofilie v ČR Výsledky a úhrada léčby Hemofilie v ČR Výsledky a úhrada léčby Jan Blatný, Petra Ovesná jménem a pro Centra sdružená v Českém národním hemofilickém programu Demografie osob s hemofilií v ČR (ČNHP data) Sample size - Haemophilia

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Jaroslav Racek Ústav klinickébiochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Model molekuly CRP C-reaktivní protein (CRP) Patří mezi

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

3. LF UK, MEDIWARE a.s. - Ing. Jiří Potůček,prof.MUDr.M.Krsiak,DrSc., Ing. Jiří Douša

3. LF UK, MEDIWARE a.s. - Ing. Jiří Potůček,prof.MUDr.M.Krsiak,DrSc., Ing. Jiří Douša PROJEKT MW PHARM Software pro optimální farmakoterapii 3. LF UK, MEDIWARE a.s. - Ing. Jiří Potůček,prof.MUDr.M.Krsiak,DrSc., Ing. Jiří Douša - optimální dávkování léčiv zejména pro nemocné s ledvinným

Více

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm.

Desloratadin STADA 5 mg jsou modré, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru přibližně 6,5 mm. Sp.zn.sukls74932/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin STADA 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje desloratadinum 5 mg.

Více

Ječmínková R., Ječmínek V., Jelen S., Foldyna J.; Bílek, J. Masivní transfúzní protokol a co dál?

Ječmínková R., Ječmínek V., Jelen S., Foldyna J.; Bílek, J. Masivní transfúzní protokol a co dál? Ječmínková R., Ječmínek V., Jelen S., Foldyna J.; Bílek, J. Masivní transfúzní protokol a co dál? Život ohrožující krvácení - ŽOK 2.nejčastější příčina úmrtí u těžkých traumat Vedoucí příčina potencionálně

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum 2 5% tělesné hmotnosti 25 30% srdečního výdeje játra obsahují 10-15% celkového krevního objemu játra hepatocyty

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls198549/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LANBICA 50 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 potahovaná

Více

Eliminace léčiv. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Eliminace léčiv. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Eliminace léčiv Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Definice Eliminace je proces, při kterém se odstraňuje

Více

TRITON Praha / Kroměříž

TRITON Praha / Kroměříž TRITON Praha / Kroměříž František Perlík, Ondřej Slanař INDIVIDUALIZACE FARMAKOTERAPIE KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Perlík, František Individualizace farmakoterapie / František Perlík, Ondřej

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více

Intravenózní trombolýza mezi hodinou

Intravenózní trombolýza mezi hodinou Intravenózní trombolýza mezi 3 4.5 hodinou J. Neumann, J. Pouzar, J.Kubík, J. Macko, P. Bodnárová, M. Hošek, M. Zdvořilá, H. Rytířová Neurologické oddělení Nemocnice Chomutov o.z., KZ a.s. Seminář, 26.10.2010,

Více

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu Tomáš Doležal Hledání vhodných kompenzačních schémat Jedná se o právně-politickou záležitost Hledání vhodného

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Glifloziny v terapii DM 2 Zkušenosti z praxe MUDr. Barbora Doležalová IDE CR s.r.o., Chrudim Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických

Více

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Rozdělení Skupina I Skupina II ertapenem, panipenem, tebipenem omezený účinek

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Definice: situace, kdy při současném podání dvou nebo více léčiv dochází ke změně účinku některého z nich. Klasifikace: účinky : synergistické

Více

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring

Therapeutic Drug Monitoring. SSRIs by HPLC. Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Bio-Rad Laboratories Therapeutic Drug Monitoring Therapeutic Drug Monitoring SSRIs by HPLC Dny kontroly kvality a speciálních metod HPLC Bio-Rad Lednice 8.-9. Listopadu 2012 Bio-Rad Laboratories Mnichov,

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum.

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 0,4 mg tamsulosini hydrochloridum, což odpovídá 0,367 mg tamsulosinum. sp.zn.sukls48957/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tamsulosin HCl Teva 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním

Více

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS

EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS EFFECT OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS ON INTERNAL ENVIRONMENT PARAMETERS IN LAYING HENS VLIV RŮZNÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ CHOVU NA VYBRANÉ UKAZATELE VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ NOSNIC Pavlík A. Ústav morfologie,

Více

Úvod do nonhla-dq genetiky celiakie

Úvod do nonhla-dq genetiky celiakie Úvod do nonhla-dq genetiky celiakie František Mrázek HLA laboratoř, Ústav Imunologie LF UP a FN Olomouc Celiakie - časté chronické zánětlivé onemocnění tenkého střeva s autoimunitní a systémovou složkou

Více

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin

Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Monitorování hladiny metalothioneinu a thiolových sloučenin u biologických organismů vystavených působení kovových prvků a sloučenin Ing. Kateřina Tmejová, Ph. D.,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Farmakokinetika. Farmakokinetika (pharmacon + kinetikos) Farmakodynamika. 26. února Popisuje osud léčiva v těle Co dělá tělo s lékem

Farmakokinetika. Farmakokinetika (pharmacon + kinetikos) Farmakodynamika. 26. února Popisuje osud léčiva v těle Co dělá tělo s lékem Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. února 29 Základní pojmy (pharmacon + kinetikos) Popisuje osud léčiva v těle Co dělá tělo s lékem Základní pojmy Farmakodynamika Popisuje účinek léku na organismus

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

OBSAH. Proč monitoring CL. Jaký monitoring CL. Diskuze (?)

OBSAH. Proč monitoring CL. Jaký monitoring CL. Diskuze (?) www.recetox.cz www.mou.cz Návrh monitoringu cytostatik na pracovištích v ČR www.cytostatika.cz Luděk Bláha, Pavel Odráška, Lenka Doležalová a kol. 14. Kongres Nemocničních lékárníků (listopad 2010, Hradec

Více

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum. Pomocné látky viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mirtawin 15 mg Mirtawin 30 mg Mirtawin 45 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 15 mg nebo 30 mg nebo 45 mg mirtazapinum.

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

2. Základy farmakologie (1)

2. Základy farmakologie (1) Základní pojmy a definice: 2. Základy farmakologie (1) Farmakologie vědní obor studující interakce léčiv s organismy. Tyto interakce jsou vzájemné - léčivo působí na organismus a současně je vystaveno

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

Nové strategie použití biomarkerů renální dysfunkce

Nové strategie použití biomarkerů renální dysfunkce Nové strategie použití biomarkerů renální dysfunkce Antonín Jabor, Janka Franeková, Peter Sečník jr, Zdenek Kubíček IKEM a 3. lékařská fakulta UK Praha AKI AKI acute kidney injury acute kidney injury/impairment

Více

Betalaktamy v intenzivní péči z pohledu farmakologa

Betalaktamy v intenzivní péči z pohledu farmakologa Betalaktamy v intenzivní péči z pohledu farmakologa K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Přehled karbapenemů Karbapenemová antibiotika Skupina

Více

Koloidy v kardioanestezii CON. T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha

Koloidy v kardioanestezii CON. T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha Koloidy v kardioanestezii CON T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha strategie tekutinové terapie cíle tekutinové terapie: udržení adekvátního perfuzního tlaku

Více

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Mikulov 5.září, 2015

Roman Hájek. Zbytkové nádorové onemocnění. Mikulov 5.září, 2015 Roman Hájek Zbytkové nádorové onemocnění Mikulov 5.září, 2015 Zbytkové nádorové onemocnění 1. Minimal residual disease (MRD) Proč lékaře zbytkové nádorové onemocnění stále více zajímá? Protože se zásadně

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Farmakokinetická analýza

Farmakokinetická analýza Farmakokinetická analýza Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové PK analýza Vliv organismu na lék Vliv

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls 212259/2010, sukls212261/2010 a příloha k sp. zn. sukls170374/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ondansetron Arrow 4 mg Ondansetron

Více

Presepsin nový marker sepse. Kateřina Valošková OKB Nemocnice ve Frýdku-Místku XL.Den zdravotníků 2.6.2011

Presepsin nový marker sepse. Kateřina Valošková OKB Nemocnice ve Frýdku-Místku XL.Den zdravotníků 2.6.2011 Presepsin nový marker sepse Kateřina Valošková OKB Nemocnice ve Frýdku-Místku XL.Den zdravotníků 2.6.2011 Presepsin Presepsin = scd14-st = glykoprotein exprimovaný na povrchu membrány monocytů a makrofágů

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD.

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD. Vývoj nového léčiva as. MUDr. Martin Votava, PhD. Příprava na vývoj a registraci LP Náklady na vývoj: 800 mil USD Doba vývoje: 10 let Úspěšnost: 0,005% - 0,001% Vývoj nového léčivého přípravku IND NDA

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Projekt SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST. Současná kosmonautika a kosmické technologie 2014

Projekt SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST. Současná kosmonautika a kosmické technologie 2014 Projekt SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST Současná kosmonautika a kosmické technologie 214 Projekt přeshraniční spolupráce SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST Carbon quantum dots as

Více

Trombóza a antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění, možnosti využití genotypizace a telemedicíny

Trombóza a antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění, možnosti využití genotypizace a telemedicíny Trombóza a antitrombotická terapie u kardiovaskulárních onemocnění, možnosti využití genotypizace a telemedicíny Autor: Štefková, Škvařilová Trombóza je děj, při kterém dochází ke srážení (koagulaci) krve

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg.

Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka přípravku Neoclarityn tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zofran Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls13958/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ondansetronum, 16 mg v jednom čípku. 3. LÉKOVÁ

Více

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Bezpečnost a účinnost přípravku Neoclarityn 5 mg potahované tablety u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neoclarityn 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Pomocná látka se známým účinkem: Tento přípravek obsahuje laktózu.

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

sp.zn.sukls103802/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR DEPOT 300 mg, injekční roztok

sp.zn.sukls103802/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR DEPOT 300 mg, injekční roztok sp.zn.sukls103802/2015 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ANDROCUR DEPOT 300 mg, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule o obsahu 3 ml obsahuje cyproteroni acetas

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Korelace semikvantitativních metod 123 I-MIBG u neuroblastomu s hodnotami onkologických markerů v krvi a v moči

Korelace semikvantitativních metod 123 I-MIBG u neuroblastomu s hodnotami onkologických markerů v krvi a v moči Korelace semikvantitativních metod 123 I-MIBG u neuroblastomu s hodnotami onkologických markerů v krvi a v moči Igor Černý, Jiří Prášek, Klinika nukleární medicíny FN Brno a Masarykova Univerzita Brno

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls93024/2010 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Isoprinosine tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: inosinum pranobexum 500 mg v 1 tabletě

Více

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D.

RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ TOXIKOLOGIE ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA RNDr. Klára Kobetičová, Ph.D. Laboratoř ekotoxikologie a LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, Fakulta technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha ÚVOD Předmět

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010

LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM FYZIKÁLNÍ LÉČBA METODOU MESODIENCEFALICKÉ MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI TOP HOTEL PRAHA 4.10.2010 Motto Prof.MUDr.Vladimir A. Pavlov, DrSc: Mesodiencefalická modulace je jediná metoda

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Přehled změn vybraných kapitol

Přehled změn vybraných kapitol Přehled změn vybraných kapitol (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines 2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe TEN Léčba pacientů s renální insuficiencí Léčba

Více

ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe

Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe Možná uplatnění proteomiky směrem do klinické praxe Formy uplatnění proteomiky do klinické praxe Přímé uplatnění proteomických technologií Metody pro studium proteinů tu byly dřív něž proteomika jako obor

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum v množství 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K.

Světle červené, ploché, kulaté, skvrnité tablety, na jedné straně označené písmenem K. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aerius 2,5 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje desloratadinum 2,5 mg. Pomocné látky se známým

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Terapie chronické rány The chronic wound therapy Student: Vedoucí: Mgr. Zuzana Prosková Doc.RNDr.Vladimír

Více

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice

Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mnohobarevná cytometrie v klinické diagnostice Mgr. Marcela Vlková, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny v Brně Průtoková cytometrie v klinické laboratoři Relativní a absolutní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls79510/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 267 M tvrdá tobolka 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje: Fenofibratum (mikronizovaný) 267,0

Více

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN Validita vyšetření nádorových markerů v rámci požadavků správné laboratorní práce Preanalytická fáze vyšet etřování sérových nádorových markerů (TM) Základní předpoklady správného užití TM: nádorové markery

Více

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a.

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a. 1 Bad line breaks The follwing text has prepostions O and k at end of line which is incorrect according to Czech language typography standards: Mezi oblíbené dětské pohádky patří pohádky O Palečkovi, Alenka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více