Sledování farmakofenotypu pomocí monitorování plasmatických hladin léčiv v onkologii jakou součást komplexního farmakogenetického testování.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sledování farmakofenotypu pomocí monitorování plasmatických hladin léčiv v onkologii jakou součást komplexního farmakogenetického testování."

Transkript

1 Sledování farmakofenotypu pomocí monitorování plasmatických hladin léčiv v onkologii jakou součást komplexního farmakogenetického testování. D a l i b o r V a l í k Masarykův onkologický ústav, Brno

2 kolaborativní projekty Dr. J. O Brien, Prof. J. Štěrba, Dr. M. Radina, Dr. D. O Kane, Dr. Steve Wong, Dr. A. van Kuilenburg BGL, Mayo Clinic, KDO FN Brno OC NJ DCBI, Mayo Clinic Medical College of Wisconsin AMC Amsterdam

3 Clinical variables contributing to variation in drug response: Age Sex Diet Organ function Genetic variation Host genome (drug-related toxicity) Tumor genome (drug response) Individualized dose/regimen

4 chronické, dlouhodobé medikace tam se nejvíce projeví sumační efekty (interakce, komorbidita, genetické vlivy, apod.) psychiatrie onkologie antikoagulační terapie

5 Koncepty, pojmy.hladina xenobiotika..biomarker (indukovaná molekula, metabolit, ale také klinický endpoint) aktivita limitujícího enzymu.genová struktura genů kódujících zúčastněné enzymy.

6 BĚŽNÁ KLINICKÁ PRAXE stanovení dávky vychází v naprosté většině případů z přepočtu na tělesný povrch pacienta - (BSA - Body Surface Area) LIMITY??.stupeň korelace mezi BSA a dalšími farmakokinetickými parametry jako např. Clearance nebo AUC (Area Under Curve)

7 FARMAKOKINETIKA akronym LADME v osudu léčiva L(iberation) = uvolnění z podané formy (tablety, čípky, im, iv aplikace A(bsorption) = proces, kdy je molekula vychytána do systémové cirkulace, (tento koncept neplatí pro iv podání léčiva) D(istribution) = jakmile je lék absorbován a rozptýlen v plasmě může dále: zůstat v krevním prostoru (vazba na proteiny) opouštět krevní prostor a vstupovat do extravaskulární tekutiny migrovat do různých orgánů

8 M(etabolism) proces biotransformace léku většinou do podoby hydrofilní, polárnější, a tak lépe eliminovatelné hlavními orgány biotransformace jsou: játra, ledviny (mikrosomální enzymy)» koncept prodrug > active drug (CFM > 4-OH,CFM) E(limination) finální exkrece léku ve formě parentální sloučeniny nebo biotransformovaných metabolitů cesty eliminace moč, žluč, expirovaný vzduch, sliny, pot, mateřské mléko

9 METABOLICKÉ BIOTRANSFORMACE reakce fáze I (léčivo se proměňuje v polárnější metabolit připojením nebo odhalením funkčních skupin: -OH, -NH 2, -SH reakce fáze II (tvorba vysoce polárních konjugátů se snadnou eliminací): hlavním metabolickým orgánem jsou játra (ale i GIT, plíce, kůže, ledviny)

10 FARMAKODYNAMIKA Zabývá se interakcí léčivo - receptor K af Aktivní lék v místě receptoru receptor K diss

11 chemotherapy = guided toxicology essentially, all anticancer agents have narrow therapeutic index their toxicity can be regarded as general: an inherent feature of a cytotoxic compound(s) used individual: a feature of intraindividual variation, or susceptibility in general toxicity

12 host response versus tumor response host response: referred to as pharmacogenetics/genomics tumor response: referred to rather as predictive oncology

13 patient as a host essentially, any tumor can be killed if sufficiently exposed to cytotoxic drug(s) however, this is seldom compatible with in vivo achievable dosage enabling survival of a host nevertheless, this has led to dose escalation concepts leading to high-dose chemotherapy

14 Conventional chemotherapy hitting various nails by the same hammer.. Toxicity is limiting = myelosupression SCR?

15 High-dose chemotherapy and BM transplantation: only a bigger hammer?

16 tumor as target targeted therapeutics, focused against selective determinants present and/or active in the tumor, but not normal tissues»! recent issues on EPO list of compounds is growing herceptin as a prototype drug, now heading to adjuvant chemotherapy

17 Common comorbidities interfering with anticancer treatment Hypertension Diabetes mellitus Dyslipidemia Heart disease and stroke Chronic kidney disease Drugs, alcohol and parapharmaceuticals abuse Viral infections and their sequelae (hepatitis, etc) all often having detrimental influence on function of parechymal organs important in metabolism more significant in older patients

18 realizing complexities of pharmacogenetics we are facing to: polygenic models with significant nongenetic component (typically: chronic diseases of parenchymal organs) multiple mechanisms influence a single trait SNPs not enough (W.Evans, 2007)

19 příklady farmakogenetických determinant protinádorové chemoterapie připomeňme, že: jde většinou o enzymy jaterní tkáně hostitele zapojené v reakcích fáze I. a II.

20 CYTOCHROM P 450 mikrozomální enzym zapojený v I. fázi metabolických přeměn při oxidativních procesech hemoprotein, ve své redukované formě (Fe ++ ) váže oxid uhelnatý a tvoří komplex maximálně absorbující světlo vlnové délky 450 nm ( Omura, Sato 1964 ) řada izoenzymů - nomenklaturní systém založený na rozdílné sekvenci aminokyselin izoenzymy označovány CYP ( CYtochrom P450 ) 1A1

21 Drugs Metabolized (in part) by CYP2D6 Beta Blockers: carvedilol S-metoprolol propafenone timolol Antidepressants: amitriptyline clomipramine desipramine imipramine paroxetine Antipsychotics: haloperidol perphenazine risperidone=>9oh thioridazine zuclopenthixol alprenolol amphetamine aripiprazole atomoxetine bufuralol chlorpheniramine chlorpromazine codeine (=>OdesMeth) debrisoquine dexfenfluramine dextromethorphan duloxetine encainide flecainide fluoxetine fluvoxamine lidocaine metoclopramide methoxyamphetamine mexilletine minaprine nebivolol nortriptyline ondansetron oxycodone perhexiline phenacetin phenformin promethazine propranolol sparteine tamoxifen tramadol venlafaxine /table.htm

22 CYP2D6 Problems Allelic drop-outs (currently ~0.1%) Gene Deletions Both copies of the gene can be deleted Gene Conversions CYP2D6 can be converted by CYP2D7P Can produce intron 1 conversions or conversions elsewhere in the CYP2D6 gene These may or may not amplify with or extend the usual primers Neogenes Hybrid genes: 5 -CYP2D6/CYP2D7-3 Hybrid genes: 5 -CYP2D7/CYP2D6-3 CYP2D6 Duplications Which alleles are duplicated in heterozygous cases Can be determined by fluorescence ratios in most cases New test for gene duplications developed (J. Black)

23 Tamoxifen Prodrug Metabolism SULT1A1 SULT1A1 Goetz, M. P. et al. J Clin Oncol; 23: Copyright C 2005 American Society of Clinical Oncology

24 CYP 3A4 původně popsán na příkladu rozdílné oxidace nifedipinu teniposid, etoposid cyklofosfamid, ifosfamid vinkristin, vinblastin, vindesin paclitaxel a docetaxel Kleinbloesem CH., van Brummelen P., Faber H., 1984

25 Inter-individuální variabilita v metabolizaci paclitaxelu v závislosti na rozdílné expresi izoenzymů P 450 paclitaxel CYP2C8 CYP3A4 6-alfa-hydroxypaclitaxel 3 - OH paclitaxel

26 URIDIN DIFOSFÁT GLUKURONYLTRANSFERASA (UGT) početnější rodiny enzymů katalyzujících glukuronidaci řady endogenních substrátů a xenobiotik UGT1 (glukuronidace bilirubinu a fenolů) UGT2 (NSAID, morfin, zidovudin)

27 UGT1 a IRINOTECAN, CPT 11 derivát camptothecinu, inhibice topoizomerázy I irinotecan karboxylesteráza SN38 UGT 1A1 SN38 glukuronid

28 Irinotecan Summary CYP3A metabolizes Irinotecan in part Irinotecan activated by carboxylesterases SN-38 is active drug, blocks DNA replication SN-38 inactivated by glucuronidation SN-38 conjugate secreted into bile and the intestines UGT1A SN glucuronide

29 UGT1A1 TA Promoter Repeats

30 5-FLUOROURACIL a (DPD) FdUMP - inhibice TS 5-fluorouracil FUTP - RNA dihydropyrimidindehydrogenaza (DPD) 5-DFHU (neúčinný metabolit)

31 DIHYDROPYRIMIDINDEHYDROGENAZA % 5-FU se vylučuje nezměněno močí až 80 % 5-FU je metabolizováno na 5-FDHU pomocí DPD?? % zůstane k dispozici pro biotransformaci na fluoropyrimidinnukleotidy pro vlastní cytotoxický efekt??.je obtížné dosáhnout klinické odezvy bez navození významné systémové toxicity.

32 Fluoropyrimidiny v terapii kolorektálního karcinomu: data MOÚ

33 plasma AUCs (5-FU, DHFU) AUC 5-FU (mmol.l -1.min -1 ) AUC DHFU (mmol.l -1.min -1 ) Values in log scale: LN [X + 1] B 3.0 B B A I II III IV Ratio of AUC values: 5-FU / DHFU 1.8 C BC 1.2 B A I II III IV A I II III IV 95 % Confidence limits Mean value A A-C: marks of statistical significance Variants marked by the different letter are mutually statistically significant (p < 0.05). A A

34 Table 5. Genomic data in relation to CHT-related adverse effects (pilot examination, N = 23) Adverse effects severity score 1 - all % calculated within columns - I-II (N = 8) III - IV (N = 15) p level 2 Total number of mutations per patient 1 0 % 20 % % 40 % % 40 % Exon sequence variants 3 Exon 2 c. 85 T>C (T85C) 75.0 % 40.0 % Exon 6 c. 496 A>G (A496G) 75.0 % 40.0 % Exon 7 IVS7-118 A>G 50.0 % 46.7 % Exon 23.3A c G>A (G3947A) 75.0 % 46.7 % Exon 23.3B c C>T (C3959T) 75.0 % 53.3 % c 4079 T>C (T4079C) 0 % 6.7 % c T>C (T4059C) 0 % 6.7 % 1 Score aggregating frequency and grade of toxic events, increasing from degree I (no toxic effects of CHT) to IV (severe effects of high grade, elevated in time); see also Table 2. Groups III and IV were summed due to similarity of data. 2 p level of applied statistical tests: M-L χ 2 test for association between genomic data and toxicity scoring 3 Only exons with relatively frequent mutations that allow statistical processing are included.

35 interim results AUC 5-FU/ AUC DHFU was the best indicator of toxicity unfortunately: it is not a predictive test» but, it is probably theonlytestcapable of indicating also deficiency of DHP (van Kuilenburg, Clin.Cancer Res, 2003) significant interpatient variability in DPYP gene lacking relation to clinically manifest toxicity ongoing prospective study > data on efficacy being collected

36 významným příspěvek ke studiu efektu fluoropyrimidinů..? 18-fluorothymidin..jde o pozitronový zářič vhodný k in vivo studiím pacientů s onkologickými onemocněními marker proliferace

37 Biomarkery odpovědi na terapii v dětské onkologii HDMTX hcys, folát asparaginasa L-asparagin amphotericin B hladina?

38 Plasmatické hladiny AmphB u pacientů s projevem akutní toxicity AMB total (ug/ml) 2,50 2,00 1,50 1,00 AMB total (ug/ml) 0,50 0,

39 Sledování farmakodynamických ukazatelů terapie asparaginasou u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií a s non-hodgkinskými lymfomy P. Růžičková 1, D. Mendelová 1, D. Valík 2, A. Mikušková 3, J. Štěrba 1 1 Klinika dětské onkologie, LF MU a FN Brno; 2 Oddělení laboratorní medicíny, MOÚ Brno, 3 OKBH FN Brno Asparaginasa je jednou ze základních komponent léčby ALL a NHL u dětí. Je to enzym, který hydrolyzuje aminokyselinu asparagin na kyselinu asparagovou a amoniak. Pro lymfoblasty je asparagin esenciální aminokyselinou (nedostatečná aktivita asparagin synthetasy). Po podání asparaginasy dojde ke snížení hladiny asparaginu v plazmě a tím i jeho nabídka lymfoblastům, sníží se tvorba proteinů a sekundárně i syntéza nukleových kyselin, zablokuje se progrese buněčného cyklu ve fázi G1, nedochází k další proliferaci buněk, indukce apoptózy. Druhy asparaginasy: - bakteriální protein izolovaný ze 2 druhů bakterií 1) E.coli (Elspar, Kidrolase, Medac) 2) Erwinie (Erwinasa) 3) pegylovaná asparaginasa (Oncaspar) chemicky upravená nativní E.coli asparaginasa kovalentně vázaná s monomethoxypolyethylenglykolem (PEG) -méně alergizující, delší poločas rozpadu v plazmě, prodloužená aktivita - klesá množství jednotlivých dávek asparaginasy potřebných k udržení dostatečné deplece asparaginu v plazmě - použití u pacientů s alergickou reakcí na nativní asparaginasy (díky dlouhému poločasu rozpadu se udrží požadovaná deplece asparaginu v plazmě dostatečně dlouhou dobu i za přítomnosti protilátek) Cíl: Plazmatická hladina asparaginu je farmakodynamickým ukazatelem efektu terapie asparaginasou. Monitorování hladin asparaginu v plazmě po podání jednotlivých preparátů asparaginasy vprůběhu indukční a reindukční fáze léčby dětí s ALL a NHL a srovnávání jejich účinnosti, sledování změn v koagulačních parametrech, vliv tvorby protilátek na plazmatické hladiny asparaginu a případné ovlivnění hladin asparaginu v plazmě po podání substituční léčby plnou krví, mraženou plazmou, fibrinogenem nebo AT III. Metodika: - odběr 2 ml periferní krve vždy před podáním asparaginasy, po odběru na led a okamžitý transport do laboratoře, kde ihned proběhne separace elementů od plazmy a příprava vzorku, aby nedocházelo k falešnému poklesu koncentrace asparaginu - použití metody iontově výměnné chromatografie (molekuly aminokyselin jsou separovány na ionexové koloně) - plazma pacienta je smíchána s deproteinizačním činidlem, vysrážené proteiny se ze vzorku odstraní, deproteinát s pufrem určitého ph je nanesen do kolony -NH3 + skupiny aminokyselin reagují se záporně nabitými skupinami ionexu, jsou z kolony postupně vymývány pomocí 6-ti pufrů o zvyšujícím se ph - molekuly aminokyselin jsou separovány podle kyselosti (jako 1. vycházejí z kolony nejkyselejší aminokyseliny) - postkolonově probíhá reakce s ninhydrinem (maximum absorbance je při vlnové délce 570 nm) - eluát z kolony prochází fotometrem a je měřena absorbance při 570 nm - koncentrace dané aminokyseliny v plazmě je úměrná ploše jejího píku Odběry vzorků: - Protokol I/I : den +12, +15, +18, +21, +24, +27, +30, +33, +36, +39, +41, Protokol II : den +8, +11, +15, +18, +22, Protokol III : den +1, +4, +8, +11, +17, +24 Celkový soubor: Celkem je do souboru zařazeno 18 dětí léčených na Klinice dětské onkologie FN Brno od 1/05 do 8/06 s diagnosou ALL a NHL. 16 dětí je léčeno dle protokolu ALL-IC 2002 a 2 děti dle protokolu NHL BFM 95. Výsledky: 1) pacientům byly podány 3 druhy preparátů asparaginasy ve standartním dávkování dle daných protokolů: - Elspar (medián doby deplece asparaginu v plazmě 8 dní, interkvartilový rozsah 3-10 dní) - Medac (medián doby deplece asparaginu v plazmě 12 dní, interkvartilový rozsah dní) - Oncaspar (medián doby deplece asparaginu v plazmě 14 dní, interkvartilový rozsah 9-23 dní) 2) alergické reakce v souboru pacientů s ALL : - 10 dětí mělo v průběhu léčby alergickou reakci -3 děti jsou zatím v reindukční fázi, 1 dítě v konsolidační fázi protokolu -2 děti alergickou reakci neměly -nejčastěji se alergická reakce projevila při zahájení reindukční fáze protokolu - u 7/10 pacientů, u nichž se projevila alergická reakce, došlo k depleci asparaginu v reindukci po kratší dobu - u 1 chlapce bez známek alergické reakce dochází v průběhu reindukce ke zkrácení doby deplece asparaginu v plazmě (tzv. silent inactivation ) 3) sledování změn v koagulačních parametrech : -vpřípadě nedostatečné deplece asparaginu v plazmě byl potvrzen vzestup AT III nad 120% v 9/14 případů (aniž by byl AT III substituován) Závěr: 1) ve sledovaném souboru jsme pozorovali významné diference v mediánu navození a trvání deplece asparaginu 2) další akvizice dat pokračuje 3) pilotní data neukazují, že by substituce plné krve, AT III, fibrinogenu nebo čerstvé mražené plazmy ovlivňovala plazmatickou hladinu asparaginu 4) získaná data by mohla přispět k individualizaci léčby, k maximalizaci terapeutického účinku a k minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků

40 Systemic MTX in the treatment of children with ALL/NHL consensus Important part of the treatment MTX dosage, administration schedule, drug exposure time: may influence efficacy and toxicity of MTX containing regimen. Importance of trials like e.g. COG AALL 0232 Proper dosing and scheduling of MTX +/-LV remains to be defined lack of consensus Accurate MTX dosing and timing Need for leucovorin rescue if any..? Timing and dosing of leucovorin following HD MTX - how much is too much? Timing of LP in relation to MTX/leucovorin timing

41 after methotrexate MTX DNA synthesis Homocysteine B 12 MS 5-CH 3 -THF DHFR DHF dtmp TS dump SAH Methionine THF MTHFR 5,10-CH 2 -THF Formate SGHMT Glycine Serine PURINES AICARFT GARFT 10-CHO-THF 5,10=CH-THF 5-CHO-THF

42 BLOCK 1 Homocysteine (μmol. l -1 ) * * * * * * p < Variance ratio: 32.3 % Methotrexate (μmol. l -1 ) * * p < Variance ratio: % BLOCK 2 20 Homocysteine (μmol. l -1 ) * * * * * * * p < Variance ratio: 20.8 % 0 ±1.96*Std. 0 Err. Mean 6 Methotrexate (μmol. l -1 ) * * p < Variance ratio: 87.2 % ±1.96*Std. Err. 0 96Time (hours) 6 Mean FIGURE 1A 95 % Confidence limits Geometric mean

43 Homocysteine (average AUC, μmol.1-1.h -1 ) A. Folate 10 nmol.l -1 B. Folate > 10 nmol.l -1 B 20 AB 15 A 10 A A A I II III 0 I II III Methotrexate (average AUC total, μmol.1-1.h -1 0h -?) I. < 1000; II ; III % Confidence limits Geometric mean FIGURE 4

44 Our contribution: PK studies comparing MTX 5 g/24h to 2 g/24h and to Capizzi MTX schedule the phenomenon is there, study is accruing. single cell studies p53 activation plasma samples SELDI assessment

45 ABBOTT versus ROCHE 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 MTX plasma levels (80 parallel events) ,1 0,21 0,11 0,17 0,11 0,18 0,12 0,24 0,12 0,21 0,12 0,14 0,13 0,29 0,13 0,28 0,14 0,32 0,15 0,29 0,16 0,37 0,17 0,23 0,17 0,21 0,18 0,29 0,18 0,32 0,18 0,22 0,18 0,22 0,19 0,25 0,21 0,33 0,21 0,31 0,23 0,39 0,23 0,42 0,25 0,44 0,25 0,37 0,28 0,49 0,28 0,39 0,31 0,44 Both made by major manufacturers, both approved for in vitro diagnostic use A method for measurement is not usually specified within protocols.. The answer how to best incorporate MTX into the treatment protocols is not yet known, and important questions regarding the timing and dosing of both MTX and LV rescue remains unanswered. New studies for old drug still needed.., despite our fascination by TKI etc..

46 .the reality is that A method for measurement is not usually specified within protocols.probably cannot be strictly recommended on the manufacturer principle

47 Skarby TV, et al: High leucovorin doses during high-dose methotrexate treatment may reduce the cure rate in childhood acute lymphoblastic leukemia. Leukemia Nov;20(11): HDMTX treatment of 445 children with ALL. thathigh high LV dose is related to higher risk for relapse. Doubling of the LV dose increased the relapse risk by 22% (95% confidence interval 1-49%, 1 P = 0.037). results suggest that high doses of LV increase the risk for relapse despite the fact that they were correlated with high MTX levels and longer MTX elimination time.

48 farmakogenotypizace 2007 kde pramení deziluze? pojmy:» farmakogenetika versus prediktivní onkologie často pouze suplement fenotypových testů:» Warfarin+INR, UGT1A1+bilirubin, antihypertensiva+tk relevantní biomarkery:» prof. Lindpaintner genotype may be the wrong place to look for biomarkers for drug response (BMJ 2007:3,334) čas:» tamoxifen versus inhibitory aromatázy, co se bude používat v klinice?

49 ! Common comorbidities interfering with anticancer treatment Hypertension Diabetes mellitus Dyslipidemia Heart disease and stroke Chronic kidney disease Drugs, alcohol and parapharmaceuticals abuse Viral infections and their sequelae (hepatitis, etc) all often having detrimental influence on function of parechymal organs important in metabolism more significant in older patients

50 we may rather go towards evaluating rate phenomenons: rates of drug activation and elimination relations on an individual basis irinotecan > SN38 > SN38 glucuronide biomarkers, if available pretreatment plasma folates, Hcys, antifolates, their biotransformation» the most known example: warfarin, CYP2C9/VKOR and INR downstream phenomenons such as induction of critical cellular events (p53?), provided that those events relate to the action of a drug collateral damage» treatment induced disturbances in plasma low-molecular proteome etc.

51 evidence-based medicine versus personalized medicine > can these concepts be compatible..? EBM is built on robust group (populational) statistics, which has led to treatment protocols» whereas personalized medicine operates with rate of deviation from group average >>? relevance of studying personalized medicine using standard clinical trial methodology back to studying personifiable variations to adopt some degree of toxicity as efficacy marker?

52

53 Děkuji za pozornost thank you for your attention!

Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi

Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi Přehled Hodnocení jaterní funkce v onkologické praxi Liver Function Assessment in Oncology Practice Tomášek J. 1, Prášek J. 2, Kiss I. 1, Husová L. 3, Podhorec J. 1 1 Klinika komplexní onkologické péče,

Více

State of the Art v onkologii

State of the Art v onkologii Leden 2014 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické společnosti State of the Art v onkologii Karcinom slinivky břišní: současný standard léčby Imunoterapie

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

A T H E R O S K L E R O S A 2 0 1 3

A T H E R O S K L E R O S A 2 0 1 3 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ Společnost patologické a klinické fysiologie - Sekce pro atherosklerosu Česká pediatrická společnost - Komise pro prevenci atherosklerosy v dětském a adolescentním

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie

HLAVNÍ ŘEŠITEL. IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_PrF_2014001 Rostliny - biodiverzita a interakce s prostředím Poulíčková Aloisie Trendem dnešní doby je komplexní přístup ke studiu rostlin, který spočívá v kombinaci klasických

Více

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně

Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně Účinná a cílená terapie ve veterinární medicíně OBSAH 1. Mastocytomy... 3 1.1. Popis onemocnění... 3 1.1.1 U psů... 3 1.1.2 U koček... 3 1.2. Predisponovaná plemena psů... 3 1.3. Příznaky... 3 1.4. Diagnostika...

Více

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 3 / prosinec 2012

Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 3 / prosinec 2012 Bulletin dětské endokrinologie Ročník 3. / číslo 3 / prosinec 2012 Bulletin dětské endokrinologie redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Ivana Čermáková

Více

SUPPLEMENTUM 4 PROSINEC ROČNÍK 16/2010

SUPPLEMENTUM 4 PROSINEC ROČNÍK 16/2010 SUPPLEMENTUM 4 PROSINEC ROČNÍK 16/2010 VEDOUCÍ REDAKTOR MUDr. Jiří Masopust Transfuzní oddělení, Krajská zdravotní - Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA Doc. MUDr. Edgar Faber,

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti

Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přítomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti Hromadníková I. 1, Žejšková L. 1, Stehnová J. 1, Doucha

Více

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě

Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě copyright 2013 Farmakon Press, spol. s r.o reprint ročník 9 6/2013 stránka 619 625 Současné postavení moclobemidu v antidepresivní léčbě Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. Psychiatrické centrum Praha a Národní

Více

SOUČASNÉ POZNATKY O GALANTAMINU, REVERZIBILNÍM INHIBITORU ACETYLCHOLINESTERÁZY

SOUČASNÉ POZNATKY O GALANTAMINU, REVERZIBILNÍM INHIBITORU ACETYLCHOLINESTERÁZY ROČNÍK LXXII, 2003, č. 1 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 37 SOUČASNÉ POZNATKY O GALANTAMINU, REVERZIBILNÍM INHIBITORU ACETYLCHOLINESTERÁZY Gabriela KREJČOVÁ, Lucie ŠEVELOVÁ Katedra toxikologie Vojenské lékařské

Více

PŘEHLEDOVÉ PRÁCE. Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1. Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2

PŘEHLEDOVÉ PRÁCE. Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1. Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V ONKOLOGII Karel Cwiertka 1, Radek Trojanec 2, Kateřina Špačková 2, Marián Hajdúch 1,2 1 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 2 Laboratoř experimentální medicíny

Více

LABORATORNÍ HEMATOLOGIE 2006

LABORATORNÍ HEMATOLOGIE 2006 LABORATORNÍ HEMATOLOGIE 2006 M. Pecka a J. Malý HK CREDIT H r a d e c K r á l o v é 2006 Miroslav Pecka, Jaroslav Malý, 2006 Copyright jednotliví autoři, 2006 Graphics Sitta Josef, 2006 HK CREDIT, 2006

Více

Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty

Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty IBD: doporučené postupy Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty Konsenzus Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Guidelines for

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz. Židová)

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz. Židová) MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2014 MUDr. Klaudia Vyskočilová (roz. Židová) MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA I. INTERNÍ KARDIOANGIOLOGICKÁ KLINIKA PREVALENCE A PROGNOSTICKÝ

Více

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ

4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII. Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 4. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII Hradec Králové, 15. - 17. dubna 2015 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sborník příspěvků z 4. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii Česká

Více

XXIX. PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 6. 8. 11. 2013 NEONATOLOGICKÉ DNY ÚSTÍ NAD LABEM KAMPUS UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ)

XXIX. PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 6. 8. 11. 2013 NEONATOLOGICKÉ DNY ÚSTÍ NAD LABEM KAMPUS UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ) PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT XXIX. NEONATOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 6. 8. 11. 2013 ÚSTÍ NAD LABEM KAMPUS UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ) www.kzcr.eu/kongres/neodny2013

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ALIMTA 100 mg prášek pro přípravu koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje 100

Více

STATINY. Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1. Masarykův onkologický ústav, Brno 2. Farmakologický ústav LF MU, Brno

STATINY. Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1. Masarykův onkologický ústav, Brno 2. Farmakologický ústav LF MU, Brno V ONKOLOGII Marek Svoboda 1, Jiří Vyskočil 1, Jana Nováková 2 1 Masarykův onkologický ústav, Brno 2 Farmakologický ústav LF MU, Brno Statiny jsou látky blokující biosyntézu cholesterolu inhibicí klíčového

Více

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum ROČNÍK 16 ŘÍJEN / 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Doporučené léčebné postupy v hematologii Vypracovala Česká hematologická společnost ČLS JEP Supplementum

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Monitorování kardiotoxicity indukční léčby akutních leukémií biochemickými markery

Monitorování kardiotoxicity indukční léčby akutních leukémií biochemickými markery Klin. Biochem. Metab., 13 (34), 2005, No. 2, p. 107 111. Monitorování kardiotoxicity indukční léčby akutních leukémií biochemickými markery Horáček J. M. 1, 4, Pudil R. 2, Tichý M. 3, 4, Jebavý L. 1, 4

Více

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty

Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty 168 Možnosti systémové léčby karcinomu prostaty MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MUDr. Ondřej Kaplan Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Systémová léčba karcinomu prostaty spočívá v

Více

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU U GRANULOCYTOPENICKÝCH NEMOCNÝCH (TZV. FEBRILNÍ NEUTROPENIE) Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha V posledních 30 letech došlo k významnému

Více

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY.

RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. RACIONÁLNÍ INDIVIDUALIZACE PROTINÁDOROVÉ LÉČBY - MOLEKULÁRNÍ, BUNĚČNÉ A KLINICKÉ ASPEKTY. 1 Hajdúch M., 1 Trojanec R., 1 Nosková V, 1 Džubák P, 2 Kolář Z., 1 Špačková K., 2 Škarda J., 3 Dušek L, 2 Bouchal

Více

Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition

Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition Dynamics and Organization of Chromosomes in the Cell Cycle and during Differentiation under Normal and Pathological Condition Projekt excelence 302/12/G157 Workshop č. 1 Collaboration in the Frame of the

Více

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 www.cymedica.com 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center Obsah 22. čísla: Klinická biochemie interpretace vybraných biochemických parametrů

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více