a hod hod. Čechách hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11.09.2010-19.09.2010 10.30-12.00 a 13.30-17.00 hod. 11.09.2010-12.09.2010 9.00-17.00 hod. Čechách. 18.09.2010 10.00-15.30 hod."

Transkript

1 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Vodní hrad Budyně nad Ohří. Původně dřevěný hrad nechal Budyně nad Ohří, Mírové nám. 1 Vodní hrad Budyně nad Ohří a hod. počátkem 13. století král Přemysl Otakar I. přestavět v gotickém slohu. Přebývali zde Přemysl Otakar I. roku 1218 a Přemysl Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří budovy tzv. Horního a Dolního zámku, postavené v 16. století míšeňským rodem Salhausenů. Saský původ stavebníků určil též slohovou orientaci staveb, především Dolní zámek je tak vzácně Benešov nad Ploučnicí, Zámecká Státní zámek Benešov nad dochovaným příkladem architektury tzv. saské renesance v 51 Ploučnicí hod. Čechách. Nahlédnutí do způsobu života našich předků. Seznámení se s Březno u Loun Duchcov, Masarykova 7 Archeologický skanzen Březno u Loun Muzeum města Duchcova hod hod. výsledky pokusů jak pálit keramiku, topit v obydlí bez komínu Barokní nebo tkát měšťanský na svislém dům stavu. s raně klasicistní fasádou, kolem roku Nyní sídlo Městského informačního centra a Muzea města Duchcova, ve kterém je badatelna se spisy o G. Casanovovi, Barokní měšťanský dům s raně klasicistní fasádou, kolem roku Nyní sídlo Městského informačního centra a Muzea města Duchcov, Masarykova 7 Muzeum města Duchcova hod hod. Duchcova, ve kterém je badatelna se spisy o G. Casanovovi, expozice o Historii města Duchcova a Poppelova výstavní síň. Horní Jiřetín Státní Zámek Jezeří hod. Zámek Nový Hrad byl postaven v letech jako pozdně gotický hrad s palácem a věží, později byl přestavěn na raně barokní zámek. Objekt v současné době je přístupný pouze při Jimlín Nový Hrad vybraných dnech, kdy se na Novém Hradě konají akce. Informace o otevření zámku v roce Jirkov, Kostelní 47 Galerie Jirkov hod. Stálé expozice i pravidelné výstavy, síň akademického malíře Jana Plívy, atrium galerie v klidové zóně centra města Jirkov. 1

2 Podmanivá zákoutí pískovcových sklepů je místo, kam by měl každý návštěvník zavítat. Jirkovský labyrint je vyhlouben v píscích a pískovcích a jeho počátky vzniku sahají do druhé Jirkov, Kostelní Městské historické sklepy v Jirkově hod. poloviny 16 století. Podzemí bylo vyhloubeno pro ochranu majetku a záhy sloužilo pivovarnictví k ukládání a kvašení piva. Výraznou dominantou města je komplex městské věže a děkanského kostela. Původní, gotický kostelík z doby kolem roku 1300 byl několikrát přestavěn a jeho dnešní podoba je v Jirkov, Kostelní 1 Děkanský kostel s městskou věží v Jirkově hod. barokním stylu. Kostel je jednolodní s mohutnou předsíní. V letech byla ke kostelu přistavěna obranná věž. V galerii Karla Havlíčka se nachází stálá expozice kreseb a Kadaň, Tyršova 134 Galerie Karla Havlíčka plastik Karla Havlíčka. Farní kostel byl původně zasvěcen Panně Marii. První zmínka o něm je z roku V letech byl přebudován do barokní podoby stavitelem Koschem. Cenné je vnitřní vybavení, Kadaň, Mírové náměstí 84 Kostel Povýšení sv. Kříže hlavně oltář a kazatelna. Hlavní hradba vznikla patrně na konci 13. a na počátku 14. století a byla z každé světové strany prolomena branou. Žádná z nich se nedochovala v úplnosti. Dosud stojí mohutná gotická, později Kadaň, Švermova Mikulovická (Svatá) brána jen mírně renesančně upravená věž Mikulovické ( Svaté ) brány. Pozdně gotický prostor (první zmínka z r. 1478) s renesanční klenbou a klasicistními malbami. Pod kaplí se nachází kostnice (nepřístupná). Kaple sloužila mj. jako modlitebna Růžencového bratrstva, pak jako sklad kostelních mobiliářů a děkanská Kadaň, Mírové náměstí 84 Růžencová kaple hod. knihovna. Dějiště Pašijí (každoročně na Květnou neděli). Ke špitálu a kostelu se vztahují nejstarší zprávy o Kadani. O nejstarší stavbě kostela svědčí pouze hranolovité kvádry ve zdivu. Raně gotický kostel byl poškozen roku 1421 a obnoven roku 1452.Posléze je obnovován. Na klenbách jsou fresky s Kadaň, Říční Kostel Stětí sv. Jana Křtitele výjevy ze života J. Křtitele. Výstava "Minulost kostela". 2

3 Kadaň, Švermova 7 Měšťanský dům čp. 7 Dům je jednopatrový řadový objekt na obdélném hloubkovém půdorysu s pravým dvorním rizalitem a křídlem. Hlavní uliční jižní průčelí je pětiosé, kromě hlavní má kordonovou římsu. V ose přízemí hlavní vchod s dvoukřídlými dveřmi, po stranách obchodní výkladce s dveřmi z 2. pol. 19. stol. Kadaň, Mírové náměstí 1 Kadaň, Mírové náměstí 1 Radnice - věž Galerie Josefa Lieslera hod. Kadaň, Švermova 474 Městské muzeum v Kadani Krabčice Říp - Rotunda Svatého Jiří hod. Krásný Dvůr Státní Zámek Krásný Dvůr hod. Libochovice, Purkrabská 2 Státní hrad Házmburk hod. Litoměřice, Máchovy schody Divadlo Karla Hynka Máchy Původní gotická radnice pochází z 1. poloviny 14. století. Z této doby se zachovala svérázná radniční věž. Součástí výstupu na ochoz věže je výstava "Minulost radnice" a na ochozu budou k vidění měděné desky s popisem výhledových panoramat, které budou rozmístěny na všechny světové strany. Součástí galerie Josefa Lieslera je Informační centrum. Pravidelně se zde konají výstavy obrazů, soch, grafik, plastik, fotografií atd. Návštěvníci zde mohou získat informace o městě a zakoupit zde materiály týkající se města. Při této příležitosti bude k vidění výstava "Mladí fotografují památky". Pro svou hodnotu byl Františkánský klášter Ministerstvem kultury ČR zařazen v roce 1995 mezi národní kulturní památky. Zde Městské muzeum sídlí. V muzeu bude připraven v neděli komponovaný program "Život v klášteře". Více informací na Původně renesanční tvrz, kterou nechal v l tehdejší majitel František Černín přestavět na barokní zámek. Autorem projektu je architekt František Maxmilián Kaňka. V expozici jsou interiéry s dobovým zařízením a sbírkami skla, kamenin a hodin a významná knihovna. Kolem r hrad vybudovali Lichtemburkové, vlastnili jej až do poč. 14. stol., kdy jej získal Jan Lucemburský. Roku 1335 hrad koupil Zbyněk Zajíc z Valdeka. Zajícové z Házmburka patřili ve 14. a 15. stol. k nejmocnějším rodům a jejich sídelní hrad Házmburk byl významnou oporou krále i církve. Divadlo vzniklo v roce 1822 přestavbou starší hospodářské budovy. Autorem stavby je J. Gaube. Parkánové průčelí je členěno slepými arkádami a pásovou rustikou. Boční přístavby jsou z konce 19. stol. Poslední velká rekonstrukce byla dokončena v roce

4 Renesanční dům, vybudovaný na dvou gotických parcelách v letech Stavbu zahájil stavitel italského původu A. Balli pro měšťanskou rodinu Mrázů z Milešovky, jejichž erb je vytesán Litoměřice, Mírové nám. 15/7 Dům pod bání na vstupním portálu a vymalován ve dvorním traktu. Dnes sídlo městského úřadu. V jádře renesanční dům s barokním vrstveným volutovým štítem, barokně přebudován na přelomu 17. a 18. stol. V roce 1975 byla Litoměřice, Mírové nám Historické podzemí s lapidáriem odtud zpřístupněna prohlídková trasa části historických sklepů pod tímto a okolními domy. Barokní kaple z roku 1677 od Gulia Broggia, postavená za Litoměřice, čtvrť Dubina Kaple sv. Jana Křtitele biskupa Štemberka jako pohřební kaple na místě staršího kostela, zničeného za třicetileté války. Původně románská bazilika, připomínaná k roku 1057, byla goticky přestavěna ve 2. pol. 14. století. V letech byla původní stavba zbořena a bezprostředně v letech Litoměřice, Dómské náměstí Litoměřice, Mírové náměstí Katedrála sv. Štěpána Kostel Všech svatých postavena dnešní katedrála. Hlavního stavitele neznáme, dokončena Dominikem Orsim. Děkanský kostel Všech svatých a městská věž - poprvé dobovými prameny připomínán k r Před pol. 14. stol. tvořil součást městského opevnění. Dnešní podélná stavba bazilikálního typu s trojbokým závěrem je výsledkem celkové barokizace z let Bývalý dominikánský kostel sv. Jakuba, připomínaný k roku 1233 jako kostel minoritský, od r dominikánský - pozdně barokní Litoměřice, Dominikánské nám. Litoměřice, čtvrť Krupka Kostel sv. Jakuba Kostel sv. Vojtěcha z doby okolo 1730, připisován Octaviu Broggiovi, svěcen v r Barokní kostel byl v letech vystavěn O. Broggiem. Podélná jednolodní stavba s odsazeným a pravoúhle uzavřeným presbytářem má dvojdílné průčelí, které je členěno mělkým risalitem s vysokými pilastry. Barokní stavba na místě gotického kostela, postavena nákladem města v letech O. Broggiem, jako dík za přestálou morovou nákazu. Centrální dispozice s přiřazeným polygonálním Litoměřice, Václavské náměstí Kostel sv. Václava presbytářem je završena válcovým nástavcem s kupolí a lucernou. 4

5 Na raně gotických základech byl vybudován pozdně gotický měšťanský dům s původními profilovanými okny, římsami a Litoměřice, Mírové náměstí Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích vrstveným stupňovitým štítem. V ose průčelí štítek s letopočtem V loubí částečně zachován pozdně gotický portál. Oblastní vlastivědné muzeum - stará radnice. V budově je dnes Litoměřice, Mírové nám. 171/40 Louny, Jimlínská Oblastní vlastivědné muzeum Vodárenská věž expozice Oblastního vlastivědného muzea se stálou expozicí. Původní radnice vznikla koncem 14. století. Vodárenská věž leží na jižním okraji města. Tento dnes již bývalý vodojem slouží několika společnostem jako vysílač či zesilovač signálu (mobilní telefon, televize) a je v současné době osvětlen. Výstup na věž není vhodný pro děti a je vhodný pouze pro fyzicky zdatné. Louny, Žatecká Louny, Pivovarská 28 Žatecká brána Oblastní muzeum Louny Součást městského opevnění, vnějších barkán Žatecké brány je datován do roku Muzeum je vhodně umístěno v centru historického jádra města v budovách památkové hodnoty, rekonstruovaných pro muzejní účely. Jednou z těchto budov je Dům Sokolů z Mor, jehož průčelí zdobí mohutný pozdně gotický arkýř a v jehož přízemí je dochována klenutá gotická síň. Dominanta a chlouba města,jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky. První písemná zmínka o lounském farním kostele pochází z r. 1332, kdy ještě nesl jméno sv. Kříže. Monumentální oltář z let Louny, Beneše z Loun 10 Chrám sv. Mikuláše hod vytvořil sochař Jeroným Kohl. Možnost také navštívit zdarma věž chrámu sv. Mikuláše. Louny, Husova ul. Stálé loutkové divadlo Louny hod. Unikátní architektura loutkového divadla z roku Louny, Nám. B. Rejta Louny, Osvoboditelů 638 Mašťov, Kostelní Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. pomocníků Sokolovna Kostel Nanebevzetí P. Marie hod. Barokní hřbitovní kostel, kvalitní architektura podle návrhu P. I. Bayera. Postaven byl po morové epidemii v roce Novorenesanční budova podle projektu Kamila Hilberta z roku Původně gotický kostel, později zbarokizovaný. V posledních letech prošla památka celkovou rekonstrukcí exteriérů i nteriéru. Na hlavní oltáři je gotická socha madony od tzv. Mistra mašťovské madony. Za pozornost stojí i reliéfní boční oltář 14. sv. Pomocníků. 5

6 Nejstarší památka města z 12. století.již deset let probíhá rekonstrukce z dotací MK a Ústeckého kraje.v době konání EHD Mašťov, Revoluční Kostel sv. Barbory hod. bude kostel otevřen veřejnosti teprve podruhé, v letošním roce byla osazena okna. Empírová kaple z r Mladotů ze Solopysk.Exteriér i niteriéry prošly v poslední době obnovou. V intreríru je kamenný oltář a Mašťov, Kostelní Rumburk, Tř. 9. května 149/27 Teplice, Alejní budova B Pohřební kaple Mladotů Loretánská kaple s ambitem v Rumburku Beuronská kaple hod hod hod hod hod. postranní náhrobky Goltzů a Mladotů z let Pod kaplí byla hrobka s ostatky. Loretánská kaple byla vybudována z podnětu knížete Antonína Floriána z Lichtensteinu v letech podle plánů J. L. Hildebrandta jako přesná kopie italského originálu. Poutní areál dotváří ambit se 4 kaplemi a Svaté schody. V blízkosti stojí bývalý kapucínský klášter a kostel sv. Vavřince. Beuronská kaple (vznik 1888) je unikátním dílem beuronské umělecké školy na území ČR. Jde o kapli bývalého kláštera boromejek, silně zdevastovanou během let socialismu. Zachovala se pouze unikátní výmalba. O obnovu památky dnes usiluje o.s. Pro Arte Beuronensis s pomocí studentů Gymnázia Teplice. Koncem 16. stol. založen jako obora, v r přebudován na Teplice Zámecký park hod. francouzský park a počátkem 19. stol. přeměněn na anglický park v duchu rousseauovského Návratu k přírodě. Kostel byl vybudován v r v pozdně gotickém stylu. V 16stol. Teplice, Zámecké náměstí Teplice Zámecký kostel Povýšení sv. Kříže Mostek v Zámecké zahradě a hod hod. tu byly luteriánské bohoslužby. v letech byl opraven v duchu romantismu. Od r slouží pravoslavné církvi. Pod kostelem je hrobka Vřesovců. Litinový mostek nad odvodňovacím kanálem postaven v r s kovovou klasicistní mříží a gotizující branka spojující park s ostrůvkem. Teplice Teplice Sloup Nejsvětější Trojice Seumeho busta hod hod. Vytvořen na paměť toho, že se morové epidemie v r vyhla Teplicícm. Clary - Aldringen pro práci získal Matyáše Brauna. Busta básníka Seumeho, mramor vytvořena v r. 1910podle návrhu teplického sochaře Fr. Laubeho. Seume byl básník období romantismu, revolučně smýšlející, zemřel v době pobytu v Teplicích v r (letos 200let). 6

7 Hrad vybudován v letech , jeho účel jako středisko celého panství Doubravské hory, nyzýván jako Nový zámek, postaven pod vlivem saské architektury, v r přebudován na Teplice Zřícenina hradu Doubravská hora hod. pevnost. Od roku 1967 hrad užívá AVZO. Zámek založen královnou Juditou v letech jako bazilika a klášter Benediktinek. V době husitských válek byl klášter zničen, v letech vystavěna tvrz královnou a Johanou. Roku 1634 bylo panství i zámek konfiskován a darován Teplice, Zámecké náměstí 14 Regionální muzeum Teplice hod. Janu Aldringenovi. Od r muzeum. Ravelin č. 18, Bastion č. 5 - zpřístupněné části pevnostního Ravelin č. 18, Bastion č. 5 - systému, kde se 9. října 2010 konají tradiční Josefínských Terezín, vstup z ulic Pražská a zpřístupněné části pevnostního slavnosti, které každoročně připomínají založení města císařem Dukelských hrdinů systému hod. Josefem II. v říjnu Zámek nechal postavit Albert Nostic v letech , v novorenesančním stylu ho navrhl architekt Heinrich Ferstel hod. Původní interiér se nezachoval.v současné době se zde nachází expozice k dějinám hornictví,modelové železnice,is k výstavbě Trmice, Zámecká 12 Zámek Trmice hod. D8. Pořádají se zde výstavy,koncerty i svatební obřady. Kostel pochází z let Pozdněgotický halový prostor s křížovou klenbou. Pískovcová polychromovaná kazatelna se znakem pánů ze Salhausenu. Kamenný oltář a polychromované figurativní náhrobní kameny jsou ve stylu saské renesance a Velké Březno Kostel sv. Václava náležejí mezi nejvýznamnější památky severních Čech. Luxusní rodinná vila postavená počátkem 30.let 20. st. v pseudoslohovém pojetí, inspirovaném raným francouzským klasicismem a doznívající secesí, s funkcionalistickým uspořádáním domu. Hlavní halu s litinovým zrcadlovým krbem s Ústí nad Labem, Winstona bohatou rokajovou novorokokovou řezbou osvětlují velká Churchilla 6 Palácová vila Franze Petschka francouzská okna. Neogotická budova z r postavená architektem R. Langsem. Vstupní prostor a zasedací síň jsou opatřeny alegorickou výmalbou s portréty osobností spojených s firmou na pozadí s Správní budova Výzkumného městem Ústí n. L. a průvod cechů jednotlivých profesí spojených Ústí nad Labem, Revoluční 84 ústavu anorganické chemie hod. s chemií. Novogotický interiér zasedací místnostjan 7

8 Hydroelektrárna začala být budována v r. 1931, r zkušební hod. provoz, r plný provoz. Elektrárna je průtočné konstrukce a jsou zde instalovány tri vertikální Kaplanovy turbíny o celkovém výkonu 19,5 MW. Zařízení je dimenzováno na vzdutí horní Ústí nad Labem, Pražská 120 Vodní elektrárna Střekov hod. hladiny na 143 m.n.m. Kostel je poprvé zmiňován v r Dnešní barokní stavba pochází z r.1701.kostel nemá věž,pouze sanktusník,v němž se nacházel zvon z r Jižně od kostela stojí zvonice.jedná se o Kostel Nanebevzetí Panny Marie jedinou hrázděnou zvonici v Česku.Na zvonici dnes visí pouze Ústí nad Labem, Církvice 1 v Církvicích hod. malý litinový zvon od J. Pragnera z r Goticko-renesanční jednolodní kostel postaven v letech Hlavní oltář vznikl kolem r Nová kamenná kazatelna je z r Při bočním portálu se nacházejí dvě barokní plastiky z r Ecce Homo a sv. Jan Nepomucký. Kostel je součástí Ústí nad Labem, Kostel sv. Floriána areálu zámku v Krásném Březně. Pozdně gotický halový prostor se síťovou klenbou.hlavní oltář ze 16. st. s reliéfy Nanebevzetí proroka Eliáše.Celá stavba vč. vnitřního vybavení (náhrobníky,epitafy,hlavní oltář,kazatelna,křtitelnice) náležejí do okruhu tzv. saské renesance a řadí se k nejvýznamnějším památkám v severních Ústí nad Labem Kostel sv. Jakuba Většího Čechách. Neorománská stavba z r.1905 s režnou cihlovou fasádou.valená hod. klenba lodi sestavena z betonových prefabrikátů.stylově jednotné hod. dobové vybavení interiéru ovlivněné secesí.socha žehnajícícho hod. Krista z carrarského mramoru.nad vstupem do sakristie litinový Ústí nad Labem, Horova ul. Kostel apoštola Pavla hod. reliéf s námětem Kázání Krista na hoře Tábor. Budova z 30.let 20. st. V současné době sídlo Severočeské vědecké knihovny v Ústí n. L. Interiér inspirovaný italskou renezancí, v původním stavu jsou intarzované dveře se zátišími a městskými motivy,stropy,dřevěné a mramorové obložení. Ústí nad Labem Pozoruhodný budoár paní domu a koupelny. V kuřárně kamenný Winstona Churchilla 3 Palácová vila Hanse Weinmanna krb. 8

9 Budova z let , postavená berlínským architekterm E. Rentschem. Půdorys objektu projektován ve tvaru "L". Klasický interiér, dubové původní parkety a mezipatrové schody, ostění Rodinná vila Carla Hermanna čisté bez nástěnných maleb, částečně osazené dřevěným Ústí nad Labem, Velká hradební 49 Wolfruma obložením. Zajímavé obloukové členění některých místností. Neobarokní divadelní budova z r od vídeňského architekta A. Grafa s bohatě štukovaným interiérem. Tři foyery v geometrické secesy. Figurální výzdoba galerií.pokroková železobetonová konstrukce stropu, zdobeného alegorickou Severočeské divadlo opery a malbou E. Veita. Kovová opona od P. Menše s názvem Ústí nad Labem, Lidické nám. 10 baletu v Ústí nad Labem hod. Commedia dell arte. Kostel se šikmou věží z doby před r.1318 v pozdněgotické a Mockerově přestavbě.věž (původně pozdně románská) se hod. vychýlila téměř 2m od osy následkem náletu v dubnu hod Halový interiér s hvězdicovou klenbou je vybaven Kostel Nanebevzetí Panny Marie hod. neogoticky.obraz od saského dvorního malíře I. Mengse Ústí nad Labem, Bílinská ul. 3 v Ústí nad Labem hod. "Ústecká Madona" z poč. 18.st Objekt Větruše byl realizován koncem 19. st. jako romantická stavba se secesními prvky. Věž umožňuje nádherné vyhlídky na vlastní město, řeku Labe, České středohoří a Krušné hory. Po požáru v roce 2000 prošel objekt rekonstrukcí. V areálu Ústí nad Labem, Fibichova 392 Větruše - vyhlídková věž hod. zrcadlové bludiště. Nedaleko památné popraviště ze 16. st. Budova městských lázní je postavena v secesním slohu. Ke slavnostnímu otevření došlo v r Artéský pramen z přelomu let 1911 a 1912 byl hluboký 357 m. Nad hlavním vchodem štuková busta harpyje.lázně slouží i dnes svému účelu,i když Ústí nad Labem, Panská 23 Městské lázně v Ústí nad Labem nikoli v tak velkém rozsahu jako v první polovině 20. století. V r.1923 začala být budována tehdy největší vodní stavba na území ČSR, celé vodní dílo se podařilo dokončit až v r Zdymadlo v sobě zahrnuje jez, dvě plavební komory pro čluny, Masarykovo zdymadlo na hydroelektrárnu a přechod přes řeku pro chodce. Max. možná Ústí nad Labem, Vaňov 49 Střekově hod. využívaná hladina může dosáhnout výšky 141,85 metrů n.m. 9

10 Luxusní vila, dnes obřadní síň a ZUŠ. Stavba pochází z r. 1890, rozšířena v r a 1934, pozoruhodná je díky dochovaným interiérovým detailům a materiálům: mramor, řezbované i Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 4 Palácová vila Ignaze Petschka hod. štukované stropy, řezbované deštění, kovové mříže, mramorový krb s měděným dýmníkem, secení svítidla s opálovými skly. Postavena na sklonku 19.století. Vila je neoslohovou eklektickou stavbou, u které převažují neorenesanční prvky. Interiér vily je založen na tzv. anglickém typu, který byl na přelomu 19. a Ústí nad Labem, Na Schodech 10 Ústí nad Labem, Na Zacházce 844 Palácová vila Carla Friedricha Wolfruma Hrad Střekov hod hod. 20.století velmi oblíben. C. F. Wolfrum byl čelním představitelem významné Středověky ústecké hrad byl továrnické založen ve rodiny. 14. století. Hrad měl střežit přilehlý vodní tok a zajistit vybírání cla. R je pro hrad významný především tím, že je jeho majiteli stali páni z Lobkowicz, kteří vlastní hrad dodnes. Na hradě pobýval např. K. Autorem barokní přestavby kostela je významný severočeský Ústí nad Labem, Hradiště 4 Dominikánský klášter s kostelem sv. Vojtěcha hod. architekt Octavio Broggio (1731). Při přestavbě se změnila orientace na severojižní. Průčelí kostela tvoří mělký rizalit členěný pilastry a římsami, v nikách sochy českých a dominikánských světců. Ústí nad Labem, Velká hradební 15 Ústí nad Labem, Drážďanská 23 Ústí nad Labem, Hostovická Muzeum města Ústí nad Labem Zoologická zahrada v Ústí nad Labem Muzeum lehkého opevnění VZ a hod a hod hod hod hod. Původně obytný dům s obchodními prostory z konce 19.st. Nyní je využíván jako specializované vědecké pracoviště FF UJEP, se zaměřením na dokumentaci kulturního dědictví. Ve spolupráci s Muzeem města je zde přístupná expozice Zapomenutí hrdinové.ta je věnována osudům německých antifašistů z ČSR. V roce 1908 založil Heinrich Lumpe šestihektarovou soukromou přírodní ptačí rezervaci. V roce 1914 park otevřel pro veřejnost. Největšího rozmachu dosáhla zahrada v 70. letech, kdy se rozrostla na dnešních 30 hektarů. Ve 180-ti druzích zde žije přibližně 2000 kusů zvířat z celého světa. Rekonstruovaný objekt, vybudovaný v roce 1936, je součástí systému československého opevnění z let Těžištěm expozice jsou dva těžké kulomety z výzbroje prvorepublikové armády, dále součásti výzbroje a výstroje čs. armády či finanční 10

11 Kostel pochází z let Pozdněgotický halový prostor s křížovou klenbou. Pískovcová polychromovaná kazatelna se znakem pánů ze Salhausenu. Kamenný oltář a polychromované figurativní náhrobní kameny jsou ve stylu saské renesance a Velké Březno Kostel sv. Václava náležejí mezi nejvýznamnější památky severních Čech. Původní hrad pod názvem Borek vznikl kolem roku Později přestavěn na zámek. Nejpozoruhodnějším je rytířský sál, galerie a kaple sv. Jana Křtitele v přízemí, zrcadlový a rytířský sál, lovecký salónek s obrazárnou. Restaurace a vinárna nabízejí Červený Hrádek, 1 Zámek Červený hrádek hod. kvalitní gastronomické služby. Kostel patří k základním součástem památkového fondu města a stále je hlavní dominantou městské zástavby. Je výmluvným svědkem dějin města i jeho kulturních snah, a to zejména v období dvou největších goticko-renesančních přestaveb z 2. Česká Kamenice, Jakubské nám. Kostel sv. Jakuba Staršího hod. poloviny XVI. a počátku XVII.století. Vrcholně barokní centrální stavba z let Skutečně pozoruhodná je vrcholně barokní centrální stavba, vzniklá vedle starého městského hřbitova z 1.poloviny 17.století. Původ Česká Kamenice, Žižkova ul. Poutní kaple Narození Panny Marie hod. poutního místa je opředen zázraky Panny Marie. Uvnitř kaple je možno prolistovat si tzv. knihu zázraků. Bývalý evangelický kostel - Česká Kamenice, 5. května obřadní síň hod. Šluknov, Zámecká 642 Zámek Šluknov hod. Soubor lidové architektury Zubrnice, 74 Zubrnice hod. Základní kámen novostavby byl položen 28. října Již 10. srpna 1930 byl nový kostel slavnostně vysvěcen. Až po dostavbě byly v roce 1931 instalovány topení a darovaná křišťálová křtitelnice. V roce 1940 byly v kostele umístěny varhany. Nyní Zámek prostory Šluknov objektu - služí přestavěný jako obřadní ve slohu síň. saské renesance z pol. 16. stol., celková rekonstrukce objektu Možnost navštívit Regionální informační centrum, veřejný internet, cukrárnu, malou expozici dobového interiéru, obřadní síň, připravené prostory pro Zubrnice jsou nejmladším skanzenem v Čechách, a proto se stále ještě rozšiřují. Jejich základem je historická vesnice v klínu kopců Českého středohoří. Pro muzejní účely jsou využity nejhodnotnější stavby středu obce a jeho okolí. 11

12 Muzeum je největší expozicí svého druhu v ČR. Na ploše m2 představuje vývoj chmelařství od raného středověku do poč. 20. stol. V r nově rekonstruováno. V okolí je unikátní soubor balíren, sušáren a skladů chmele z přelomu 19. a 20. Žatec, nám. Prok. Velkého 1952 Chmelařské muzeum hod. stol., který dokládá zlatou éru žateckého chmelařství. Muzeum je umístěno v budově bývalé nemocnice z r Po r zde byl umístěn sirotčinec a od r slouží celá budova muzejním účelům. Expozice přibližují pravěk středního Poohří, Žatec, Husova 678 Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci hod. historii města, žateckou ikonografii. Raritou je kabinet chmelových známek a funkční stroj hist. věžních hodin. Dům je díky dobře zachovaným exteriérům a interiérům cenným dokladem neorenesanční architektury a zároveň i významným svědkem vývoje urbanismu města Žatce na sklonku 19. století. Rekonstruován r. 2002, muzejním a expozičním účelům slouží od Žatec, Zeyerova 344 Křížova vila hod. března r. 2003, od r je zde možnost uzavírat sňatky. Dnes sídlo Městského úřadu. Postavena r jako tržnice sukna. V r přestavěna v renesančním stylu Jiřím Všetečkou z Pardubic, další rozšíření a změny budovy vyvolalo v 18. stol. zřízení krajského úřadu a dva požáry. Vyhlídková věž Žatec, nám. Svobody 1 Městská radnice - vyhlídková věž (42 m) zpřístupněna veřejnosti po rekonstrukci od roku

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Bohdalov Kostel sv. Vavřince v Bohdalově 14.09.2008 14.00-17.00 Brtnice Zřícenina hradu Rokštejn 21.09.2008 10.00-15.00 Kostel v Bohdalově byl založen

Více

0. den pátek 28.7. (cca 2km)

0. den pátek 28.7. (cca 2km) (cca 360km) vysvětlivky: 4km silnice: silnice druhé a nižší třídy. 3km silnička: většinou zpevněná ale i nezpevněná nebo polní nebo lesní cesta. 2km cyklostezka: značená cyklo-turistická trasa. 1km červená:

Více

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika

Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Krajský úřad kraje Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava Česká republika Tel.: +420 564 602 111 Fax: +420 564 602 420 e-mail: posta@kr-vysocina.cz www.region-vysocina.cz Památky UNESCO >> náměstí a zámek

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná

Čestín. Čestlice. Češov. Číčenice. Číčovice. Číhaná Čestín K. Hora 49 48'26.75"N; 15 6'12.32"E Obec prvně zmíněna r. 1291. V letech 1575 1582 přebudována pův. tvrz na renes. zámek, část zbořena v 19. stol., zachována dvě patrová křídla se zazděnými arkádami,

Více

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města

Památky UNESCO Praha historické centrum Pražského hradu a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem Židovského Města Památky UNESCO Praha historické centrum - zápis 1992; hlavní město ČR Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala.

Památky Nového Boru. Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková. Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala. Památky Nového Boru Autoři: Zdeněk Hruška, Věra Katzerová, Vendula Málková Konzultanti: PaedDr. Helena Studecká, Ing. Petr Fiala Nový Bor 2015-1 - - 2 - 1. KOSTELY MODLITEBNY FARA BÝVALÝ PIARISTICKÝ KLÁŠTER

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín

Příští stanice jaro! ZDARMA. Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století. Turistický magazín ZDARMA Turistický magazín ročník 2, březen 2008 Příští stanice jaro! Velikonoce aneb legálně na holou Krajinou Českého středohoří Šlapací kolo přežilo století Ústecký kraj, brána do Čech Uvnitř časopisu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO

Region VYSOČINA. www.region-vysocina.cz. Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině. Památky UNESCO Památky UNESCO Památky UNESCO Trojúhelník památek UNESCO na Vysočině V České republice je v současnosti dvanáct památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři z nich

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně

BĚLÁ POD BEZDĚZEM WEISERWASSER ZÁKLADNÍ INFORMACE. Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje přibližně 15 km od Mladé Boleslavi směrem na Doksy a Českou Lípu. Rozprostírá se mezi lesy v nadmořské výšce 300 m. Ve svém názvu má město horu

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek.

PÍSECKO. sobot a. den. Kontakt: Informační centrum Písek Heydukova 97 397 01 Písek, tel.: 382 213 592 e-mail: icpisek@mupisek.cz www.icpisek. 1.V Í K E N D PÍSECKO PÍSEK PÍSECKÉ HORY PUTIM ORLICKÁ PŘEHRADA ZVÍKOV MILEVSKO Z rozhledny na vrchu Jarníku, ale i z dalších míst na tomto vrchu a v okolních Píseckých horách se otvírá široký výhled na

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada

Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada Obsah: 1. Popis mikroregionu Milada... 4 1.2 Představení jednotlivých obcí... 5 1.3 Analýza ubytovacích a stravovacích zařízení v mikroregionu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

Poznejte krásy Benešova a okolí

Poznejte krásy Benešova a okolí Chcete-li prožít příjemné chvíle v blízkosti hlavního města Prahy, přírody a kulturních památek, navštivte náš hotel - Bellevue hotel Karlov, Member of Asten Hotels. Najdete nás v historickém jádru Benešova.

Více