a hod hod. Čechách hod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11.09.2010-19.09.2010 10.30-12.00 a 13.30-17.00 hod. 11.09.2010-12.09.2010 9.00-17.00 hod. Čechách. 18.09.2010 10.00-15.30 hod."

Transkript

1 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Vodní hrad Budyně nad Ohří. Původně dřevěný hrad nechal Budyně nad Ohří, Mírové nám. 1 Vodní hrad Budyně nad Ohří a hod. počátkem 13. století král Přemysl Otakar I. přestavět v gotickém slohu. Přebývali zde Přemysl Otakar I. roku 1218 a Přemysl Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří budovy tzv. Horního a Dolního zámku, postavené v 16. století míšeňským rodem Salhausenů. Saský původ stavebníků určil též slohovou orientaci staveb, především Dolní zámek je tak vzácně Benešov nad Ploučnicí, Zámecká Státní zámek Benešov nad dochovaným příkladem architektury tzv. saské renesance v 51 Ploučnicí hod. Čechách. Nahlédnutí do způsobu života našich předků. Seznámení se s Březno u Loun Duchcov, Masarykova 7 Archeologický skanzen Březno u Loun Muzeum města Duchcova hod hod. výsledky pokusů jak pálit keramiku, topit v obydlí bez komínu Barokní nebo tkát měšťanský na svislém dům stavu. s raně klasicistní fasádou, kolem roku Nyní sídlo Městského informačního centra a Muzea města Duchcova, ve kterém je badatelna se spisy o G. Casanovovi, Barokní měšťanský dům s raně klasicistní fasádou, kolem roku Nyní sídlo Městského informačního centra a Muzea města Duchcov, Masarykova 7 Muzeum města Duchcova hod hod. Duchcova, ve kterém je badatelna se spisy o G. Casanovovi, expozice o Historii města Duchcova a Poppelova výstavní síň. Horní Jiřetín Státní Zámek Jezeří hod. Zámek Nový Hrad byl postaven v letech jako pozdně gotický hrad s palácem a věží, později byl přestavěn na raně barokní zámek. Objekt v současné době je přístupný pouze při Jimlín Nový Hrad vybraných dnech, kdy se na Novém Hradě konají akce. Informace o otevření zámku v roce Jirkov, Kostelní 47 Galerie Jirkov hod. Stálé expozice i pravidelné výstavy, síň akademického malíře Jana Plívy, atrium galerie v klidové zóně centra města Jirkov. 1

2 Podmanivá zákoutí pískovcových sklepů je místo, kam by měl každý návštěvník zavítat. Jirkovský labyrint je vyhlouben v píscích a pískovcích a jeho počátky vzniku sahají do druhé Jirkov, Kostelní Městské historické sklepy v Jirkově hod. poloviny 16 století. Podzemí bylo vyhloubeno pro ochranu majetku a záhy sloužilo pivovarnictví k ukládání a kvašení piva. Výraznou dominantou města je komplex městské věže a děkanského kostela. Původní, gotický kostelík z doby kolem roku 1300 byl několikrát přestavěn a jeho dnešní podoba je v Jirkov, Kostelní 1 Děkanský kostel s městskou věží v Jirkově hod. barokním stylu. Kostel je jednolodní s mohutnou předsíní. V letech byla ke kostelu přistavěna obranná věž. V galerii Karla Havlíčka se nachází stálá expozice kreseb a Kadaň, Tyršova 134 Galerie Karla Havlíčka plastik Karla Havlíčka. Farní kostel byl původně zasvěcen Panně Marii. První zmínka o něm je z roku V letech byl přebudován do barokní podoby stavitelem Koschem. Cenné je vnitřní vybavení, Kadaň, Mírové náměstí 84 Kostel Povýšení sv. Kříže hlavně oltář a kazatelna. Hlavní hradba vznikla patrně na konci 13. a na počátku 14. století a byla z každé světové strany prolomena branou. Žádná z nich se nedochovala v úplnosti. Dosud stojí mohutná gotická, později Kadaň, Švermova Mikulovická (Svatá) brána jen mírně renesančně upravená věž Mikulovické ( Svaté ) brány. Pozdně gotický prostor (první zmínka z r. 1478) s renesanční klenbou a klasicistními malbami. Pod kaplí se nachází kostnice (nepřístupná). Kaple sloužila mj. jako modlitebna Růžencového bratrstva, pak jako sklad kostelních mobiliářů a děkanská Kadaň, Mírové náměstí 84 Růžencová kaple hod. knihovna. Dějiště Pašijí (každoročně na Květnou neděli). Ke špitálu a kostelu se vztahují nejstarší zprávy o Kadani. O nejstarší stavbě kostela svědčí pouze hranolovité kvádry ve zdivu. Raně gotický kostel byl poškozen roku 1421 a obnoven roku 1452.Posléze je obnovován. Na klenbách jsou fresky s Kadaň, Říční Kostel Stětí sv. Jana Křtitele výjevy ze života J. Křtitele. Výstava "Minulost kostela". 2

3 Kadaň, Švermova 7 Měšťanský dům čp. 7 Dům je jednopatrový řadový objekt na obdélném hloubkovém půdorysu s pravým dvorním rizalitem a křídlem. Hlavní uliční jižní průčelí je pětiosé, kromě hlavní má kordonovou římsu. V ose přízemí hlavní vchod s dvoukřídlými dveřmi, po stranách obchodní výkladce s dveřmi z 2. pol. 19. stol. Kadaň, Mírové náměstí 1 Kadaň, Mírové náměstí 1 Radnice - věž Galerie Josefa Lieslera hod. Kadaň, Švermova 474 Městské muzeum v Kadani Krabčice Říp - Rotunda Svatého Jiří hod. Krásný Dvůr Státní Zámek Krásný Dvůr hod. Libochovice, Purkrabská 2 Státní hrad Házmburk hod. Litoměřice, Máchovy schody Divadlo Karla Hynka Máchy Původní gotická radnice pochází z 1. poloviny 14. století. Z této doby se zachovala svérázná radniční věž. Součástí výstupu na ochoz věže je výstava "Minulost radnice" a na ochozu budou k vidění měděné desky s popisem výhledových panoramat, které budou rozmístěny na všechny světové strany. Součástí galerie Josefa Lieslera je Informační centrum. Pravidelně se zde konají výstavy obrazů, soch, grafik, plastik, fotografií atd. Návštěvníci zde mohou získat informace o městě a zakoupit zde materiály týkající se města. Při této příležitosti bude k vidění výstava "Mladí fotografují památky". Pro svou hodnotu byl Františkánský klášter Ministerstvem kultury ČR zařazen v roce 1995 mezi národní kulturní památky. Zde Městské muzeum sídlí. V muzeu bude připraven v neděli komponovaný program "Život v klášteře". Více informací na Původně renesanční tvrz, kterou nechal v l tehdejší majitel František Černín přestavět na barokní zámek. Autorem projektu je architekt František Maxmilián Kaňka. V expozici jsou interiéry s dobovým zařízením a sbírkami skla, kamenin a hodin a významná knihovna. Kolem r hrad vybudovali Lichtemburkové, vlastnili jej až do poč. 14. stol., kdy jej získal Jan Lucemburský. Roku 1335 hrad koupil Zbyněk Zajíc z Valdeka. Zajícové z Házmburka patřili ve 14. a 15. stol. k nejmocnějším rodům a jejich sídelní hrad Házmburk byl významnou oporou krále i církve. Divadlo vzniklo v roce 1822 přestavbou starší hospodářské budovy. Autorem stavby je J. Gaube. Parkánové průčelí je členěno slepými arkádami a pásovou rustikou. Boční přístavby jsou z konce 19. stol. Poslední velká rekonstrukce byla dokončena v roce

4 Renesanční dům, vybudovaný na dvou gotických parcelách v letech Stavbu zahájil stavitel italského původu A. Balli pro měšťanskou rodinu Mrázů z Milešovky, jejichž erb je vytesán Litoměřice, Mírové nám. 15/7 Dům pod bání na vstupním portálu a vymalován ve dvorním traktu. Dnes sídlo městského úřadu. V jádře renesanční dům s barokním vrstveným volutovým štítem, barokně přebudován na přelomu 17. a 18. stol. V roce 1975 byla Litoměřice, Mírové nám Historické podzemí s lapidáriem odtud zpřístupněna prohlídková trasa části historických sklepů pod tímto a okolními domy. Barokní kaple z roku 1677 od Gulia Broggia, postavená za Litoměřice, čtvrť Dubina Kaple sv. Jana Křtitele biskupa Štemberka jako pohřební kaple na místě staršího kostela, zničeného za třicetileté války. Původně románská bazilika, připomínaná k roku 1057, byla goticky přestavěna ve 2. pol. 14. století. V letech byla původní stavba zbořena a bezprostředně v letech Litoměřice, Dómské náměstí Litoměřice, Mírové náměstí Katedrála sv. Štěpána Kostel Všech svatých postavena dnešní katedrála. Hlavního stavitele neznáme, dokončena Dominikem Orsim. Děkanský kostel Všech svatých a městská věž - poprvé dobovými prameny připomínán k r Před pol. 14. stol. tvořil součást městského opevnění. Dnešní podélná stavba bazilikálního typu s trojbokým závěrem je výsledkem celkové barokizace z let Bývalý dominikánský kostel sv. Jakuba, připomínaný k roku 1233 jako kostel minoritský, od r dominikánský - pozdně barokní Litoměřice, Dominikánské nám. Litoměřice, čtvrť Krupka Kostel sv. Jakuba Kostel sv. Vojtěcha z doby okolo 1730, připisován Octaviu Broggiovi, svěcen v r Barokní kostel byl v letech vystavěn O. Broggiem. Podélná jednolodní stavba s odsazeným a pravoúhle uzavřeným presbytářem má dvojdílné průčelí, které je členěno mělkým risalitem s vysokými pilastry. Barokní stavba na místě gotického kostela, postavena nákladem města v letech O. Broggiem, jako dík za přestálou morovou nákazu. Centrální dispozice s přiřazeným polygonálním Litoměřice, Václavské náměstí Kostel sv. Václava presbytářem je završena válcovým nástavcem s kupolí a lucernou. 4

5 Na raně gotických základech byl vybudován pozdně gotický měšťanský dům s původními profilovanými okny, římsami a Litoměřice, Mírové náměstí Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích vrstveným stupňovitým štítem. V ose průčelí štítek s letopočtem V loubí částečně zachován pozdně gotický portál. Oblastní vlastivědné muzeum - stará radnice. V budově je dnes Litoměřice, Mírové nám. 171/40 Louny, Jimlínská Oblastní vlastivědné muzeum Vodárenská věž expozice Oblastního vlastivědného muzea se stálou expozicí. Původní radnice vznikla koncem 14. století. Vodárenská věž leží na jižním okraji města. Tento dnes již bývalý vodojem slouží několika společnostem jako vysílač či zesilovač signálu (mobilní telefon, televize) a je v současné době osvětlen. Výstup na věž není vhodný pro děti a je vhodný pouze pro fyzicky zdatné. Louny, Žatecká Louny, Pivovarská 28 Žatecká brána Oblastní muzeum Louny Součást městského opevnění, vnějších barkán Žatecké brány je datován do roku Muzeum je vhodně umístěno v centru historického jádra města v budovách památkové hodnoty, rekonstruovaných pro muzejní účely. Jednou z těchto budov je Dům Sokolů z Mor, jehož průčelí zdobí mohutný pozdně gotický arkýř a v jehož přízemí je dochována klenutá gotická síň. Dominanta a chlouba města,jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky. První písemná zmínka o lounském farním kostele pochází z r. 1332, kdy ještě nesl jméno sv. Kříže. Monumentální oltář z let Louny, Beneše z Loun 10 Chrám sv. Mikuláše hod vytvořil sochař Jeroným Kohl. Možnost také navštívit zdarma věž chrámu sv. Mikuláše. Louny, Husova ul. Stálé loutkové divadlo Louny hod. Unikátní architektura loutkového divadla z roku Louny, Nám. B. Rejta Louny, Osvoboditelů 638 Mašťov, Kostelní Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti sv. pomocníků Sokolovna Kostel Nanebevzetí P. Marie hod. Barokní hřbitovní kostel, kvalitní architektura podle návrhu P. I. Bayera. Postaven byl po morové epidemii v roce Novorenesanční budova podle projektu Kamila Hilberta z roku Původně gotický kostel, později zbarokizovaný. V posledních letech prošla památka celkovou rekonstrukcí exteriérů i nteriéru. Na hlavní oltáři je gotická socha madony od tzv. Mistra mašťovské madony. Za pozornost stojí i reliéfní boční oltář 14. sv. Pomocníků. 5

6 Nejstarší památka města z 12. století.již deset let probíhá rekonstrukce z dotací MK a Ústeckého kraje.v době konání EHD Mašťov, Revoluční Kostel sv. Barbory hod. bude kostel otevřen veřejnosti teprve podruhé, v letošním roce byla osazena okna. Empírová kaple z r Mladotů ze Solopysk.Exteriér i niteriéry prošly v poslední době obnovou. V intreríru je kamenný oltář a Mašťov, Kostelní Rumburk, Tř. 9. května 149/27 Teplice, Alejní budova B Pohřební kaple Mladotů Loretánská kaple s ambitem v Rumburku Beuronská kaple hod hod hod hod hod. postranní náhrobky Goltzů a Mladotů z let Pod kaplí byla hrobka s ostatky. Loretánská kaple byla vybudována z podnětu knížete Antonína Floriána z Lichtensteinu v letech podle plánů J. L. Hildebrandta jako přesná kopie italského originálu. Poutní areál dotváří ambit se 4 kaplemi a Svaté schody. V blízkosti stojí bývalý kapucínský klášter a kostel sv. Vavřince. Beuronská kaple (vznik 1888) je unikátním dílem beuronské umělecké školy na území ČR. Jde o kapli bývalého kláštera boromejek, silně zdevastovanou během let socialismu. Zachovala se pouze unikátní výmalba. O obnovu památky dnes usiluje o.s. Pro Arte Beuronensis s pomocí studentů Gymnázia Teplice. Koncem 16. stol. založen jako obora, v r přebudován na Teplice Zámecký park hod. francouzský park a počátkem 19. stol. přeměněn na anglický park v duchu rousseauovského Návratu k přírodě. Kostel byl vybudován v r v pozdně gotickém stylu. V 16stol. Teplice, Zámecké náměstí Teplice Zámecký kostel Povýšení sv. Kříže Mostek v Zámecké zahradě a hod hod. tu byly luteriánské bohoslužby. v letech byl opraven v duchu romantismu. Od r slouží pravoslavné církvi. Pod kostelem je hrobka Vřesovců. Litinový mostek nad odvodňovacím kanálem postaven v r s kovovou klasicistní mříží a gotizující branka spojující park s ostrůvkem. Teplice Teplice Sloup Nejsvětější Trojice Seumeho busta hod hod. Vytvořen na paměť toho, že se morové epidemie v r vyhla Teplicícm. Clary - Aldringen pro práci získal Matyáše Brauna. Busta básníka Seumeho, mramor vytvořena v r. 1910podle návrhu teplického sochaře Fr. Laubeho. Seume byl básník období romantismu, revolučně smýšlející, zemřel v době pobytu v Teplicích v r (letos 200let). 6

7 Hrad vybudován v letech , jeho účel jako středisko celého panství Doubravské hory, nyzýván jako Nový zámek, postaven pod vlivem saské architektury, v r přebudován na Teplice Zřícenina hradu Doubravská hora hod. pevnost. Od roku 1967 hrad užívá AVZO. Zámek založen královnou Juditou v letech jako bazilika a klášter Benediktinek. V době husitských válek byl klášter zničen, v letech vystavěna tvrz královnou a Johanou. Roku 1634 bylo panství i zámek konfiskován a darován Teplice, Zámecké náměstí 14 Regionální muzeum Teplice hod. Janu Aldringenovi. Od r muzeum. Ravelin č. 18, Bastion č. 5 - zpřístupněné části pevnostního Ravelin č. 18, Bastion č. 5 - systému, kde se 9. října 2010 konají tradiční Josefínských Terezín, vstup z ulic Pražská a zpřístupněné části pevnostního slavnosti, které každoročně připomínají založení města císařem Dukelských hrdinů systému hod. Josefem II. v říjnu Zámek nechal postavit Albert Nostic v letech , v novorenesančním stylu ho navrhl architekt Heinrich Ferstel hod. Původní interiér se nezachoval.v současné době se zde nachází expozice k dějinám hornictví,modelové železnice,is k výstavbě Trmice, Zámecká 12 Zámek Trmice hod. D8. Pořádají se zde výstavy,koncerty i svatební obřady. Kostel pochází z let Pozdněgotický halový prostor s křížovou klenbou. Pískovcová polychromovaná kazatelna se znakem pánů ze Salhausenu. Kamenný oltář a polychromované figurativní náhrobní kameny jsou ve stylu saské renesance a Velké Březno Kostel sv. Václava náležejí mezi nejvýznamnější památky severních Čech. Luxusní rodinná vila postavená počátkem 30.let 20. st. v pseudoslohovém pojetí, inspirovaném raným francouzským klasicismem a doznívající secesí, s funkcionalistickým uspořádáním domu. Hlavní halu s litinovým zrcadlovým krbem s Ústí nad Labem, Winstona bohatou rokajovou novorokokovou řezbou osvětlují velká Churchilla 6 Palácová vila Franze Petschka francouzská okna. Neogotická budova z r postavená architektem R. Langsem. Vstupní prostor a zasedací síň jsou opatřeny alegorickou výmalbou s portréty osobností spojených s firmou na pozadí s Správní budova Výzkumného městem Ústí n. L. a průvod cechů jednotlivých profesí spojených Ústí nad Labem, Revoluční 84 ústavu anorganické chemie hod. s chemií. Novogotický interiér zasedací místnostjan 7

8 Hydroelektrárna začala být budována v r. 1931, r zkušební hod. provoz, r plný provoz. Elektrárna je průtočné konstrukce a jsou zde instalovány tri vertikální Kaplanovy turbíny o celkovém výkonu 19,5 MW. Zařízení je dimenzováno na vzdutí horní Ústí nad Labem, Pražská 120 Vodní elektrárna Střekov hod. hladiny na 143 m.n.m. Kostel je poprvé zmiňován v r Dnešní barokní stavba pochází z r.1701.kostel nemá věž,pouze sanktusník,v němž se nacházel zvon z r Jižně od kostela stojí zvonice.jedná se o Kostel Nanebevzetí Panny Marie jedinou hrázděnou zvonici v Česku.Na zvonici dnes visí pouze Ústí nad Labem, Církvice 1 v Církvicích hod. malý litinový zvon od J. Pragnera z r Goticko-renesanční jednolodní kostel postaven v letech Hlavní oltář vznikl kolem r Nová kamenná kazatelna je z r Při bočním portálu se nacházejí dvě barokní plastiky z r Ecce Homo a sv. Jan Nepomucký. Kostel je součástí Ústí nad Labem, Kostel sv. Floriána areálu zámku v Krásném Březně. Pozdně gotický halový prostor se síťovou klenbou.hlavní oltář ze 16. st. s reliéfy Nanebevzetí proroka Eliáše.Celá stavba vč. vnitřního vybavení (náhrobníky,epitafy,hlavní oltář,kazatelna,křtitelnice) náležejí do okruhu tzv. saské renesance a řadí se k nejvýznamnějším památkám v severních Ústí nad Labem Kostel sv. Jakuba Většího Čechách. Neorománská stavba z r.1905 s režnou cihlovou fasádou.valená hod. klenba lodi sestavena z betonových prefabrikátů.stylově jednotné hod. dobové vybavení interiéru ovlivněné secesí.socha žehnajícícho hod. Krista z carrarského mramoru.nad vstupem do sakristie litinový Ústí nad Labem, Horova ul. Kostel apoštola Pavla hod. reliéf s námětem Kázání Krista na hoře Tábor. Budova z 30.let 20. st. V současné době sídlo Severočeské vědecké knihovny v Ústí n. L. Interiér inspirovaný italskou renezancí, v původním stavu jsou intarzované dveře se zátišími a městskými motivy,stropy,dřevěné a mramorové obložení. Ústí nad Labem Pozoruhodný budoár paní domu a koupelny. V kuřárně kamenný Winstona Churchilla 3 Palácová vila Hanse Weinmanna krb. 8

9 Budova z let , postavená berlínským architekterm E. Rentschem. Půdorys objektu projektován ve tvaru "L". Klasický interiér, dubové původní parkety a mezipatrové schody, ostění Rodinná vila Carla Hermanna čisté bez nástěnných maleb, částečně osazené dřevěným Ústí nad Labem, Velká hradební 49 Wolfruma obložením. Zajímavé obloukové členění některých místností. Neobarokní divadelní budova z r od vídeňského architekta A. Grafa s bohatě štukovaným interiérem. Tři foyery v geometrické secesy. Figurální výzdoba galerií.pokroková železobetonová konstrukce stropu, zdobeného alegorickou Severočeské divadlo opery a malbou E. Veita. Kovová opona od P. Menše s názvem Ústí nad Labem, Lidické nám. 10 baletu v Ústí nad Labem hod. Commedia dell arte. Kostel se šikmou věží z doby před r.1318 v pozdněgotické a Mockerově přestavbě.věž (původně pozdně románská) se hod. vychýlila téměř 2m od osy následkem náletu v dubnu hod Halový interiér s hvězdicovou klenbou je vybaven Kostel Nanebevzetí Panny Marie hod. neogoticky.obraz od saského dvorního malíře I. Mengse Ústí nad Labem, Bílinská ul. 3 v Ústí nad Labem hod. "Ústecká Madona" z poč. 18.st Objekt Větruše byl realizován koncem 19. st. jako romantická stavba se secesními prvky. Věž umožňuje nádherné vyhlídky na vlastní město, řeku Labe, České středohoří a Krušné hory. Po požáru v roce 2000 prošel objekt rekonstrukcí. V areálu Ústí nad Labem, Fibichova 392 Větruše - vyhlídková věž hod. zrcadlové bludiště. Nedaleko památné popraviště ze 16. st. Budova městských lázní je postavena v secesním slohu. Ke slavnostnímu otevření došlo v r Artéský pramen z přelomu let 1911 a 1912 byl hluboký 357 m. Nad hlavním vchodem štuková busta harpyje.lázně slouží i dnes svému účelu,i když Ústí nad Labem, Panská 23 Městské lázně v Ústí nad Labem nikoli v tak velkém rozsahu jako v první polovině 20. století. V r.1923 začala být budována tehdy největší vodní stavba na území ČSR, celé vodní dílo se podařilo dokončit až v r Zdymadlo v sobě zahrnuje jez, dvě plavební komory pro čluny, Masarykovo zdymadlo na hydroelektrárnu a přechod přes řeku pro chodce. Max. možná Ústí nad Labem, Vaňov 49 Střekově hod. využívaná hladina může dosáhnout výšky 141,85 metrů n.m. 9

10 Luxusní vila, dnes obřadní síň a ZUŠ. Stavba pochází z r. 1890, rozšířena v r a 1934, pozoruhodná je díky dochovaným interiérovým detailům a materiálům: mramor, řezbované i Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 4 Palácová vila Ignaze Petschka hod. štukované stropy, řezbované deštění, kovové mříže, mramorový krb s měděným dýmníkem, secení svítidla s opálovými skly. Postavena na sklonku 19.století. Vila je neoslohovou eklektickou stavbou, u které převažují neorenesanční prvky. Interiér vily je založen na tzv. anglickém typu, který byl na přelomu 19. a Ústí nad Labem, Na Schodech 10 Ústí nad Labem, Na Zacházce 844 Palácová vila Carla Friedricha Wolfruma Hrad Střekov hod hod. 20.století velmi oblíben. C. F. Wolfrum byl čelním představitelem významné Středověky ústecké hrad byl továrnické založen ve rodiny. 14. století. Hrad měl střežit přilehlý vodní tok a zajistit vybírání cla. R je pro hrad významný především tím, že je jeho majiteli stali páni z Lobkowicz, kteří vlastní hrad dodnes. Na hradě pobýval např. K. Autorem barokní přestavby kostela je významný severočeský Ústí nad Labem, Hradiště 4 Dominikánský klášter s kostelem sv. Vojtěcha hod. architekt Octavio Broggio (1731). Při přestavbě se změnila orientace na severojižní. Průčelí kostela tvoří mělký rizalit členěný pilastry a římsami, v nikách sochy českých a dominikánských světců. Ústí nad Labem, Velká hradební 15 Ústí nad Labem, Drážďanská 23 Ústí nad Labem, Hostovická Muzeum města Ústí nad Labem Zoologická zahrada v Ústí nad Labem Muzeum lehkého opevnění VZ a hod a hod hod hod hod. Původně obytný dům s obchodními prostory z konce 19.st. Nyní je využíván jako specializované vědecké pracoviště FF UJEP, se zaměřením na dokumentaci kulturního dědictví. Ve spolupráci s Muzeem města je zde přístupná expozice Zapomenutí hrdinové.ta je věnována osudům německých antifašistů z ČSR. V roce 1908 založil Heinrich Lumpe šestihektarovou soukromou přírodní ptačí rezervaci. V roce 1914 park otevřel pro veřejnost. Největšího rozmachu dosáhla zahrada v 70. letech, kdy se rozrostla na dnešních 30 hektarů. Ve 180-ti druzích zde žije přibližně 2000 kusů zvířat z celého světa. Rekonstruovaný objekt, vybudovaný v roce 1936, je součástí systému československého opevnění z let Těžištěm expozice jsou dva těžké kulomety z výzbroje prvorepublikové armády, dále součásti výzbroje a výstroje čs. armády či finanční 10

11 Kostel pochází z let Pozdněgotický halový prostor s křížovou klenbou. Pískovcová polychromovaná kazatelna se znakem pánů ze Salhausenu. Kamenný oltář a polychromované figurativní náhrobní kameny jsou ve stylu saské renesance a Velké Březno Kostel sv. Václava náležejí mezi nejvýznamnější památky severních Čech. Původní hrad pod názvem Borek vznikl kolem roku Později přestavěn na zámek. Nejpozoruhodnějším je rytířský sál, galerie a kaple sv. Jana Křtitele v přízemí, zrcadlový a rytířský sál, lovecký salónek s obrazárnou. Restaurace a vinárna nabízejí Červený Hrádek, 1 Zámek Červený hrádek hod. kvalitní gastronomické služby. Kostel patří k základním součástem památkového fondu města a stále je hlavní dominantou městské zástavby. Je výmluvným svědkem dějin města i jeho kulturních snah, a to zejména v období dvou největších goticko-renesančních přestaveb z 2. Česká Kamenice, Jakubské nám. Kostel sv. Jakuba Staršího hod. poloviny XVI. a počátku XVII.století. Vrcholně barokní centrální stavba z let Skutečně pozoruhodná je vrcholně barokní centrální stavba, vzniklá vedle starého městského hřbitova z 1.poloviny 17.století. Původ Česká Kamenice, Žižkova ul. Poutní kaple Narození Panny Marie hod. poutního místa je opředen zázraky Panny Marie. Uvnitř kaple je možno prolistovat si tzv. knihu zázraků. Bývalý evangelický kostel - Česká Kamenice, 5. května obřadní síň hod. Šluknov, Zámecká 642 Zámek Šluknov hod. Soubor lidové architektury Zubrnice, 74 Zubrnice hod. Základní kámen novostavby byl položen 28. října Již 10. srpna 1930 byl nový kostel slavnostně vysvěcen. Až po dostavbě byly v roce 1931 instalovány topení a darovaná křišťálová křtitelnice. V roce 1940 byly v kostele umístěny varhany. Nyní Zámek prostory Šluknov objektu - služí přestavěný jako obřadní ve slohu síň. saské renesance z pol. 16. stol., celková rekonstrukce objektu Možnost navštívit Regionální informační centrum, veřejný internet, cukrárnu, malou expozici dobového interiéru, obřadní síň, připravené prostory pro Zubrnice jsou nejmladším skanzenem v Čechách, a proto se stále ještě rozšiřují. Jejich základem je historická vesnice v klínu kopců Českého středohoří. Pro muzejní účely jsou využity nejhodnotnější stavby středu obce a jeho okolí. 11

12 Muzeum je největší expozicí svého druhu v ČR. Na ploše m2 představuje vývoj chmelařství od raného středověku do poč. 20. stol. V r nově rekonstruováno. V okolí je unikátní soubor balíren, sušáren a skladů chmele z přelomu 19. a 20. Žatec, nám. Prok. Velkého 1952 Chmelařské muzeum hod. stol., který dokládá zlatou éru žateckého chmelařství. Muzeum je umístěno v budově bývalé nemocnice z r Po r zde byl umístěn sirotčinec a od r slouží celá budova muzejním účelům. Expozice přibližují pravěk středního Poohří, Žatec, Husova 678 Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci hod. historii města, žateckou ikonografii. Raritou je kabinet chmelových známek a funkční stroj hist. věžních hodin. Dům je díky dobře zachovaným exteriérům a interiérům cenným dokladem neorenesanční architektury a zároveň i významným svědkem vývoje urbanismu města Žatce na sklonku 19. století. Rekonstruován r. 2002, muzejním a expozičním účelům slouží od Žatec, Zeyerova 344 Křížova vila hod. března r. 2003, od r je zde možnost uzavírat sňatky. Dnes sídlo Městského úřadu. Postavena r jako tržnice sukna. V r přestavěna v renesančním stylu Jiřím Všetečkou z Pardubic, další rozšíření a změny budovy vyvolalo v 18. stol. zřízení krajského úřadu a dva požáry. Vyhlídková věž Žatec, nám. Svobody 1 Městská radnice - vyhlídková věž (42 m) zpřístupněna veřejnosti po rekonstrukci od roku

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 08.09.2012-09.09.2012 10.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová

TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko. Iveta Hennetmairová TR Severozápadní Čechy TO Krušné hory a Podkrušnohoří TO České Švýcarsko Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

.Ústí n. L. centrum 16

.Ústí n. L. centrum 16 .Ústí n. L. centrum 16 Název objektu Tyršův dům Adresa Vaníčkova 9 / 835, (922 dům vlevo) Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 43/1 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Adolf Kögler? Stavitel

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

12.09.2009 10.00-15.00 hod. 15.09.2009-18.09.2009 08.00-17.00 hod. 19.09.2009 10.00-15.00 hod. 12.09.2009 9.00-17.00 hod.

12.09.2009 10.00-15.00 hod. 15.09.2009-18.09.2009 08.00-17.00 hod. 19.09.2009 10.00-15.00 hod. 12.09.2009 9.00-17.00 hod. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2009 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA Kostel v Bohdalově byl založen asi ve 2. polovině 13. století, patrně pány z Lichtenberka. V letech 1736 až 1759 byl zcela

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie BAROKNÍ KRAJINA 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plasy, Mariánská Týnice obnova kulturní krajiny po třicetileté válce a její majetkoprávní souvislosti, barokní krajina jako krajina formovaná uměleckým cítěním a zároveň

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY V KRÁLOVEHRADECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Hrad Vízmburk je poprvé zmíněn k roku 1279, kdy ho vlastnil Tas

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor.

Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor. Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, 1766-1781 1. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, celkový pohled od západu. Foto: autor. 2a. Smržovka, Kostel sv. Archanděla Michaela, půdorys v úrovni přízemí.

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2011 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2011 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V KRAJI VYSOČINA MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Kostel v Bohdalově byl založen asi ve 2. polovině 13. století, patrně pány z Lichtenberka. V letech 1736 až 1759 byl zcela přestavěn v barokním

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I.

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Vědomé putování krajinou www.putujici.cz a www.fengsuej.info SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Libor Domas Mojmír Mišun členové skupiny Putujících Vědomé putování krajinou Jak putují Putující vědomý prožitek

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Pražský hrad. Created by zisava

Pražský hrad. Created by zisava Pražský hrad Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pražský hrad. Dejte se doleva a za necelých 5 min. přijdete na II. nádvoří. Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pohořelec. Za 10 minut chůze dojdete na Hradčanském

Více

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu KRUPKA TĚŽBA CÍNU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu První písemná zmínka o místě nebo hoře,

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Žatec Thum a pivní tradice

Žatec Thum a pivní tradice Žatec Thum a pivní tradice Žatec je městem, kde je pivo doma. Žatec a vlastně celé Krušnohoří patřilo k místům s největším rozšířením samovolně kvašených nápojů a medovin. Právě zde se uplatnil planý chmel

Více

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN PRŮVODCE vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN mě bere 0 100 200 300 400 500 600 m Map Design &, 2015 www.mapdesign.eu DETI DĚTI CHILDREN Trasa D pro nejmenší Route Trail D D for for the youngest

Více

Vrchlabí, farní kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Vrchlabí, farní kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka , farní kostel sv. Vavřince, jáhna a mučedníka Stručná historie Město leží na horním toku Labe v úpatí pohoří Krkonoš. V letech 1241-1270 zde vzniklo vrchlabské proboštství. První písemný doklad o osadě

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 1. Antonio Maria Nicolao Beduzzi, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové, průčelí. Po 1726. (I. Krsek Zd. Kudělka M. Stehlík J. Válka, Umění baroka

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7.

UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7. vzdělávací oblast Člověk a společnost. předmět Občanská výchova. ročník 7. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz UMĚLECKÉ SMĚRY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-12_OV-7 MODERNÍ

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser.

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser. .Děčín - Podmokly 08 Název objektu Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 582 v k. ú. Podmokly Architekt Stavitel Projekt Realizace Herlt a

Více

.Ústí n. L. Střekov 18

.Ústí n. L. Střekov 18 .Ústí n. L. Střekov 18 Název objektu Vila C. H. Wolfruma (vědecká knihovna) Adresa Velká hradební 49 / 1743 Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 2375 Architekt Stavitel Projekt 17. 1. 1914 Realizace

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více