Seznam zesnulých jezuitů pohřbených v kryptách jezuitského chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly v Klatovech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam zesnulých jezuitů pohřbených v kryptách jezuitského chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly v Klatovech"

Transkript

1 Seznam zesnulých jezuitů pohřbených v kryptách jezuitského chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly v Klatovech připravil P. Miroslav Herold SI N.B. Vysvětlení zkratek: TJ Tovaryšstvo Ježíšovo; P4v Professus quattuor votorum (profes čtyř slibů); CSf Coadiutor spiritualis formatus (koadjutor či pomocník ve věcech duchovních, pomocný kněz); CTf Coadiutor temporalis formatus (koadjutor či pomocník ve věcech časných, řeholní bratr, bratr laik); P. Pater (Otec, kněz); R. P. Reverendus Pater (ctihodný Otec, u jmen rektorů koleje); F. Frater (Bratr, řeholní bratr, bratr laik) před jména řeholních bratří se také občas klade zkratka Ch. znamenající Charissimus, nejmilejší, označení, kterým byli bratři laici v řádu oslovováni. Následující údaje jsou převzaty z výročních zpráv klatovské koleje, dále ze seznamu pohřbených jezuitů v původní kapli sv. Ignáce a později v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly při téže koleji (seznam je obsažen v rukopisné Historia Collegii Clatoviensis, KNM, sig. VII C 29, fol. 447r-451v), pak z elogií jednotlivých jezuitů, na něž bude odkazováno v poznámkách pod čarou, dále ze seznamu v Klatovech zemřevších jezuitů v letech , který podává ve své rukopisné latinské Historii české provincie Tovaryšstva Ježíšova P. Joannes Miller SI (spis je datován rokem 1723) a nakonec z cínových nápisových tabulek, které kdysi zdobily rakve zesnulých a nyní jsou uloženy v depozitáři Vlastivědného muzea dr. Hostaše v Klatovech (jejich seznam společnou pomocí aktualizovali PhDr. Milada Čermáková ze jmenovaného muzea a Ivan Rubáš z občanského sdružení Přátelé české historie Klatovy). Datum smrti, případně pohřbu - poznámky V (zemřel v pověsti svatosti ve věku 62 let) uložen jako první v hrobce pod kolejní kaplí sv. Ignáce; po něm do téže krypty byli pohřbeni další členové řádu po P. Bilanského včetně 17. XII (ve věku 46 let) 19. VI (ve věku 50 let) 13. XI (ve věku 46 let) Pořadové číslo a jméno 1 P. A(da)lbertus Chanowsky (Albrecht či Albert neb Vojtěch Chanovský Dlouhoveský z Dlouhé Vsi) 1 Vstup do TJ a zařazení v řádu 1601, 42 let v TJ 1614 vysvěcen na kněze ve Štýrském Hradci Datum a místo narození 1581 Svéradice u Horažďovic, z rytířského rodu 2 P. Georgius Pel(l)inga 2 P4v Olomouc na Moravě 3 Brno, F. Jodocus Fabritius 18 let v TJ biskupství Paderborn (Fabricii) 3 CTf 1 rok 4 P. Bartholomaeus 22 let v TJ CSf 10 let Gliwice ve Slezsku 1 Elogium P. Alberta Chanovského lze najít v NKČR, sig. XXIII C 112/1, 104r-v. Známý oslavný životopis Chanovského napsal jezuitský kněz Jan Tanner pod názvem Vir apostolicus seu Vita et virtutes R. P. Alberti Chanowsky e Societate Jesu in provincia Boemiae, vyšlo v Kolíně nad Rýnem v r a pak česky v Praze v r Ve výroční zprávě z tohoto roku se upozorňuje, že blíže je popsán život P. Pelingy ve zprávě brněnského probačního domu. Výroční zpráva z r z klatovské koleje nás informuje o tom, že tamní kapli věnovala paní Jana Kobylková z Brna kalich, protože v této klatovské jezuitské svatyni byl pohřben její duchovní vůdce P. Jiří Pelinga, zbožné paměti. 3 Elogium bratra Fabricia se nachází mezi elogii jezuitů české provincie zesnulých v r. 1653, viz NKČR, sig. XXIII C 112/1, 200v-201r.

2 Mi(c)kelius 4 6. XII P. Georgius Pelta 2. VIII (ve věku 46 let) 5 P. Bartholomaeus Urbanides VIII (ve věku 58 let) 27. IX (ve věku 48 let) 23. VII (ve věku 31 let) 28. III v 9 hodin dopoledne (ve věku 66 let) 1627 P4v 1643 vstoupil ve 27 letech 18 let v TJ CSf 8 let 7 36 let v TJ P. Joannes Porubka 8 P4v 18 let 8 F. Joannes Prusskowsky (či Proskowsky) 9 P. minister Georgius Grüner (či Gruner) P. Bartholomaeus Zaczal (či Zacžal) X F. Andreas Pokorny 4. XI (ve věku 31 let) 26. I (ve věku 51 let) 26. I (ve věku 40 let) 17. VII (ve věku 35 let) pohřben jako všichni předcházející jezuité v hrobce pod kolejní kaplí sv. Ignáce; jejich ostatky byly 13. III přeneseny 12 P. Franciscus Freidenberg (či Fraidenberg) 13 R. P. rektor Benjamin Schleier (či Schlaier či Schlajer) let v TJ CTf 1651 Brno, 14 let v TJ CSf let v TJ CSf VI Jičín (měl tehdy 33 let) CTf 15 let v TJ zemřel ve druhém roce po složení posledních slibů Brno 31 let v TJ P4v 15 let 1610 Praha Gliwice ve Slezsku Bíteš na Moravě Lublin ve Slezsku Horšovský Týn Plzeň Kadlensis či Kodlensis 1638 Poděbrady na královském zámku 8. XI Praha, česká metropole F. Martinus Pokorny CTf Telč na Moravě P. Franciscus Bilansky CSf 1668 Tábor, z urozených rodičů 4 Elogium P. Mickelia je obsaženo ve stejné sbírce elogií jezuitů české provincie zemřelých v r. 1653, viz NKČR, sig. XXIII C 112/1, 203r. 5 Ve výroční zprávě a elogiu se uvádí 45 let. 6 Elogium P. Urbanida je k nalezení mezi elogii jezuitů české provincie zemřelých v r v NKČR, sig. XXIII C 112/1, 207r-208v. 7 Podle Millerovy Historie P. Porubka zemřel již 16. srpna 1658 (str. 3575). 8 Existují dvě elogia P. Jana Porubky. Jedno je uloženo v NKČR, sig. XXIII C 112/2, 17r-v, druhé tamtéž pod sig. XXIII C 112/5, 8v-9r. 9 P. Miller uvádí jako den smrti P. Grünera, zjevně omylem, 24. července 1661 (str. 3575). 10 Zachovala se dvě elogia tohoto kněze, jedno v NKČR, sig. XXIII C 112/2, 58r-v, druhé tamtéž v konvolutu označeném sig. XXIII C 112/5, 34v-35r. 11 K P. Bartoloměji Začalovi se vztahují tři elogia, uložené v NKČR v konvolutu sig. VIII A 13, 51r-52v, dále sig. XXIII C 112/2, 71r-72v a sig. XXIII C 112/5, 44r-45r. 12 P. Joannes Miller v rukopisných Dějinách české provincie Tovaryšstva Ježíšova uvádí jako datum umrtí bratra Ondřeje Pokorného den 18. října 1667 (str. 3575). 13 P. Joannes Miller v tomtéž prameni na str uvádí, že P. Benjamin Schlajer zemřel 25. ledna 1670.

3 do nového kostela 30. V (ve věku 52 let) tento kněz a po něm všichni následující byli pohřbeni do krypt nového kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly 30. I (ve věku téměř 40 let) 18. III (ve věku téměř 40 let) 19. V (ve věku 42 let) 16. II P. Joannes Motitius (či Moticius) 12. IV (ve věku 36 let) 4. XII (ve věku 39 let) 22. I (ve věku 36 let) 30. VIII (zesnul v pověsti svatosti) 16. III (ve věku 76 let) Brno, v 17 letech P. Joannes Jahoda let v TJ P4v 12. (?) XI V Kroměříž na Moravě 17 P. Joannes Wotik (či Wottig) 16 CSf Litoměřice 18 Limberk Henricus Hobel Brno, 26 let v TJ P. Joannes Had 18 P4v F. Joannes Halbschmid(t) F. Joannes Bajer (nebo Bayer, Beyer) Jacobus Norbertus Ignatius Trojer (či Troyer) Brno, v 29 letech (dnes Pomezí) 3. IV Praha, česká metropole Smečno Pravlov na Moravě 19. IV Brno, 20 let v TJ Vokšice 30. IX Brno P4v X Brno P. Carolus Libertinus P. Gregorius Buda 24 CSf VII Písek Milevsko Cilzium ve Slezsku 4. I IX Brno, 20. VII Elogium P. Jana Jahody se nachází v NKČR, sig. VIII A 13, 454r-457v. 15 Podle P. Jana Millera zemřel P. Jan Wottig 31. ledna 1677 (str. 3575). 16 Elogium P. Jana Votíka se nachází v NKČR, sig. VI C 14, 51r-52v. 17 P. Jan Miller uvádí jako datum skonu P. Jana Hada 18. květen 1679 (str. 3575). 18 Tři elogia P. Jana Hada se nacházejí v NKČR, sig. VI C 14, 74r-75v; VIII A 13, 556r-557v; XXIII C 112/1, 420r- 421v. 19 P. Miller uvádí, že bratr Halbschmid zemřel již 11. dubna 1681 (str. 3575) a stejně tak se píše v jeho elogiu. 20 Elogium řeholního bratra Halbschmidta se zachovalo v NKČR, sig. VI C 14, 140r-v. 21 Zachovalo se elogium řeholního bratra Bayera v NKČR, sig. XXIII C 112/3, 314r-v. 22 Život P. Trojera popisuje elogium uchované v NKČR, sig. VI C 14, 209bis r-212v. 23 Dochovala se hned čtyři elogia kněze Karla Libertina, všechna v NKČR, a to v sig. VI C 14, 205r-206v a 213r- 214v, dále v sig. XXIII C 112/1, 615r-616v a v sig. XXIII C 112/4, Jsou k dispozici tři elogia P. Budy uložená v NKČR v konvolutu sig. VI C 14, 259r-v, dále v XXIII C 112/1, 691r-692v a v XXIII C 112/4,

4 (ve věku 63 let) 3. IV (ve věku 74 let) 5. IV (ve věku 43 let) 9. VI (ve věku 52 let) 25. I (ve věku 50 let) 7. I IX (ve věku 42 let) 15. XII (ve věku 34 let) P. Christophorus 45 let v TJ Meridies 25 CSf 24. VI X Brno, P. David Steidlman let v TJ P4v 1646 Jindřichův Hradec 28 F. Paulus Javor či Jawor II CTf IX. 1668, F. Joannes Hön(n)ig v TJ CTf 1678 Kozla v Horním Slezsku 1614 Jičín I Kostelec na Moravě 31. VII Polná 30 F. Wenceslaus Rezek CTf Chrudim 31 P. Joannes Mitrovius 32 R. P. rektor Jarosla(w)us Radwanowsky 33 F. Georgius Czucžna (či Czuczna) 16. IV F. Martinus Czernowsky 13. V P. Bartholomaeus Bernardus Bau(c)zek 3. V P. Ioannes Kaba 2. III (ve věku 36 let) P. Ioannes Pupetius 24. V (ve věku téměř 70 let) F. Ioannes Krzizulka 20. I (ve věku 69 let) (či Krzyzulka) 39 P. Jacobus Palladius 9. X CSf 2. II Brno, 25 let v TJ P4v XI. 1681, 11 let v TJ CTf 2. II X CTf 2. II Brno CSf 15. VIII X P4v 2. II Brno, 21 let v TJ P4v 2. II I Brno CTf 2. II X P4v 15. VIII Týn nad Vltavou Radvánovice () Borová (či Borovy?) 6. XI Horšovský Týn 20. VIII Rokycany 5. VIII Březnice 1663 Polička 17. IV Kutná Hora 1632 Hlučín ve Slezsku 20. I X II Existují dvě elogia P. Kryštofa Mittaga (Meridies) v NKČR, sig. VI C 14, 308r-309v a sig. XXIII C 112/1, 743r- 744v. 26 Život P. Davida Steidlmana podává elogium v NKČR, sig. VI C 14, 295r-298v. 27 Elogium bratra Javora je k nalezení v NKČR, sig. XXIII C 112/4, Dějepisec české provincie P. Joannes Miller uvádí, že bratr Hönig zesnul již 8. června 1685 (str. 3575) a podle elogia (XXIII C 112/4, 291) dokonce již 3. června téhož roku. 29 Dvě elogia bratra Höniga jsou uložena v NKČR, sig. VI C 14, 289r-v a sig. XXIII C 112/4, Smrt P. Bauzka klade P. Miller na den 13. dubna 1695 (str. 3575). 31 Podle P. Millera zemřel P. Jan Kaba až 30. května 1699 (str. 3575). 32 Tak podle Historia Collegii Clatoviensis. Výroční zpráva z r uvádí, že P. Ioannes Pupetius zemřel koncem května téhož roku.

5 (ve věku 67 let) 25. XII (ve věku 64 let) 9. VI pohřben jako první v nové sousední kryptě dne 10. VI. 13. VIII pohřben v obvyklé kryptě 3. X pohřben ve společné kryptě 21. II (ve věku 76 let) pohřben ve společné kryptě 3. IX (ve věku 56 let?) pohřben pod kaplí sv. Antonína 19. I (ve věku necelých 59 let) pohřben pod kaplí sv. Antonína 30. IX (ve věku necelých 66 let) pohřben pod kaplí sv. Antonína 18. XI (ve věku 65 let) pohřben pod kaplí sv. P. Carolus Schwantle (či Sswantle) 41 F. Georgius Ecker 42 P. Martinus Frey 43 P. Dominicus Aysl 44 P. Ioannes Spatžek (či Spaczek) 45 P. Sebastianus Labe 46 P. Joannes Dussicžka (či Dussiczka) 47 R. P. Christianus Catullus 48 P. Daniel Lissowsky 49 P. Hieronymus Zaubek Antonína 2. VI F. Jacobus Pankla 25. IX P. Franciscus Stiller 23. VII F. Michaël Koller 28. II (ve věku téměř 73 let) 53 P. Wenceslaus Nicolaides P4v 2. II IX. 1662, 43 let v TJ CTf 2. II X P4v 2. II Rokycany 24. IV Třeboň 10. X Jindřichův Hradec 1665 P4v 1683 Beroun ze vznešených rodičů VI Březnice 1657 P4v 2. II XII CSf 15. VIII Brno P4v 2. II X Jičín CSf 2. II X Brno P4v 2. II , den neznámý Rokycany 27. XII či 1655(?) Kostelec nad Orlicí 14. IV Kroměříž na Moravě 25. XI Turnov 3. III Praha 27. X V Cujaviae v Horním Slezku 28. X II P4v 15. VIII Malá Strana v Praze 29. IX Brno 12. III ves Schnephau ve Švábsku 7. V P4v 2. II Praha, česká metropole 33 Podle výroční zprávy se P. Frey narodil až v r. 1669, což je ovšem nepravděpodobné vzhledem k době, kdy vstoupil do jezuitského řádu. 34 Miller jako datum srmti P. Catulla uvádí 18. ledna 1712 (str. 3576). 35 Miller uvádí, že P. Lissowsky zemřel 1. října 1716 (str. 3576). 36 Podle Millera bratr Koller zemřel 23. června 1722 (str. 3576).

6 2. VI F. Wenceslaus Zachariass či Zachariasek 13. IX P. Bartholomaeus Ziak 12. V P. Carolus Mezlecki 1. XI P. Wenceslaus Majer 14. XI P. Jacobus Stroholm 22. XII R. P. rektor Antonius Meisner 19. IV v ¾ na 10 hod. v noci 60 F. Bartholomaeus Pokorny 3. VII Ioannes Olbricht 27. XI v 10 hod. dopoledne F. Iosephus Proksch 4. IV P. Ignatius Tatyrek 23. IV P. Wenceslaus Nitsh 1. X F. Ioannes Grill 31. X F. Franciscus Habinger 1. XI F. Ioannes Schinka 7. XII P. Jeremias Heintzl 24. III P. Jgnatius Zwicker 24. XI P. Joannes Bayer 17. IV P. Joannes Wernier z rodu říšských baronů 22. IV P. Franciscus Smrkowsky Nutno dohledat! F. Antonius Wimmer 29. III po 12. hod. polední P. Casparus Traeger 14. V P. Franciscus 9. XI CTf 2. II X CSf 2. II X Brno P4v 2. II Brno P4v 2. II VIII P4v 2. II X Brno CSf 2. II X CTf 2. II X P4v 2. II Kašovice (?) Lišov 26. II. 1680, Brandýs 5. VIII Řepín 21. VII Hořepník 12. V Litoměřice 23. VI Elinkovij na Moravě 30. X Kostelec 9. X CTf 2. II Jihlava 24. XI Brno 2. XII P4v 2. II česká metropole 14. X Brno 17. IX P4v 2. II Soběslav 9. X Brno 16. XII CTf 2. II Jihlava 10. X Brno 2. IV CTf 2. II Lanškroun 11. III Brno 1. I Plzeň 1701 Brno 16. II CSf 2. II Libaviae ve Slezsku, tj. dolnoslezská Lubawka v dnešním Polsku 17. IX Brno 9. III CSf 2. II Praha 26. IX II P4v 2. II X Brno P4v 2. II Podbořany 7. IX Lipnice (nad Sázavou) 17. X Brno 27. IX Praha 23. II Brno Nutno dohledat! 20. X P4v 2. II X P4v 2. II VII Frankogletae 6. X Staré Sedliště 22. XI Ždánice na Moravě

7 Mladenek 8. XI v půl sedmé ráno P. Casparus Wodak 14. V F. Bernardus Schaller 21. V P. Ioannes Hanel noc po 1. I P. Ioannes Oe(h)lberger 30. IV P. Henricus Wühr 8. II v 7 hod. večer F. Casparus Schreiber 11. II ve 4 hod. ráno 13. II v půl druhé ráno Wenceslaus Scharm 83 F. Ioannes Kirmayer (či Kirmajer) 19. II P. Jgnatius Riesenfelder 20. II P. Ioannes 20. VIII Mühlwentz(e)l 86 P. Wenceslaus Zralik (či Zralyk) 9. X F. Jgnatius Kolbe 7. V F. Christophorus Lange 24. XI F. Joannes Libertin 7. V P. Franciscus Trzebiczky (či Stržebitsky) 16. II P. Casparus Seyfrid(t) 12. XII P. prokurátor koleje Ioannes Langer 10. IV F. Leopoldus Hauk 25. I ve 4 hod. ráno 94 P. Bernardus Sindt 27. IX Brno 1. I P4v 2. II Jindřichův Hradec 27. X Brno 27. X CTf 2. II Planá 9. X Brno 21. IV P4v 15. VIII Praha 17. X Brno 14. III P4v 15. VIII Nové Město pražské údaje neopsány údaj neopsán Jičín 9. IX Brno 5. I Jaroměř 9. X Staré Město pražské 9. X Brno 12. XII Gmünda (zřejmě Gmund am Tegernsee) v Horním Bavorsku 27. X VII P4v 2. II Jihlava na Moravě 21. X Brno 24. VI Plzeň (měšťan) 9. X Brno P4v 2. II IX Praha chybí Annales k r chybí Annales k r VII Brno 2. III Osečná 1709 Brno 1682 CTf 15. VIII Litoměřice XI P4v 2. II Rokycany 9. X CSf 15. VIII VII Kautta (či Cautta), asi Kout na Šumavě 20. X VI Podbořany 13. IX CTf 2. II X Brno P4v 25. III V Hodkovice nad Mohelkou 20. VIII Brno na Moravě 37 Přesné datum převzato z Catalogus brevis Přesné datum doplněno z Catalogus brevis 1742.

8 24. VII P. Iosephus Borowy 8. III P. Jacobus Bajer 22. XII P. Nicolaus Zieser (či Ziezer) 24. I M. Iosephus Hrada 3. IV chvíli před jedenáctou ranní 99 P. Antonius Mühlventzl 27. IX P. Ioannes Wilde 7. V Franciscus Schuch 1. X P. Franciscus Mus(s)ka 20. IV v 8 hod. večer F. Wenceslaus Czech (či Cžech) 19. IX v půl osmé ráno P. Ignatius Kambach 26. XI F. Iacobus Maly 20. IX P. prokurátor koleje Ioannes Prohaska 16. I F. Iosephus Migl 1. II P. Franciscus Zeleny 30. XI P. rektor Josephus Sexstetter F. Georgius Uhr 25. XI P. Franciscus Nesyba 7. XII F. Franciscus Lange 10. XII P. Joannes Frosch 20. IV P. Georgius Thiel 15. X Brno P4v 2. II údaje neopsány 20. X CSf 15. VIII III Holešov na Moravě údaje neopsány 2. VII Praha X Stonneriensis na Moravě 9. X Brno P4v 2. II X Brno P4v 2. II XI Brno P4v 2. II X Brno P4v 2. II IV Brno CTf 2. II III Plzeň 23. III Dörfflae 25. I Klatovy 28. X Přelouč 10. VIII Přím 21. X Brno 23. IV Neustupov 10. IV Brno 10. IV CTf 15. VIII Tuchoměřice 21. X P4v 2. II X Brno CTf 2. II X Brno P4v 2. II X Brno P4v 2. II V Jihlava na Moravě 15. III Jindřichův Hradec 17. IX Nové Město na Moravě 19. III Klatovy 27. IX CTf 2. II XII Chotiněves 21. X X P4v 2. II Strmilov 20. X IV CTf 2. II Klatovy 27. X V Praha

Tzv. Klatovské katakomby

Tzv. Klatovské katakomby Středoškolská odborná činnost 2010/2011 Obor 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby Tzv. Klatovské katakomby Autor: Iveta Chroustová Sp A (3. ročník) Gymnázium Jaroslava Vrchlického Národních mučedníků

Více

Jelínek a S. Elia (1668 1720)

Jelínek a S. Elia (1668 1720) Orlické hory a Podorlicko 17: 83 98 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., Issn 0475 0640 První superior piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou P. Tobias Thomas Jelínek a S. Elia (1668 1720) Václav Bartůšek

Více

VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO

VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO Václav Bartůšek 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 Národní archiv Praha, Archivní 4, 140 00 Praha 4 Chodovec, e mail:

Více

Významné milníky husitství v českých a německých dějinách

Významné milníky husitství v českých a německých dějinách LIBRETO EXPOZICE Název expozice: Významné milníky husitství v českých a německých dějinách JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA (Život, působení a historický význam husitského vojevůdce) Umístění: TROCNOV, Památník Jana

Více

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE Po roce 983 již tvoří Morava s Čechami jedinou diecézi, podřízenou metropoli v Mohuči, a spravuje ji pražský biskup, kterým byl tehdy sv. Vojtěch

Více

Historie Univerzity Palackého v Olomouci

Historie Univerzity Palackého v Olomouci Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Historie Univerzity Palackého v Olomouci Závěrečná práce Autor: Dáša Tesaříková, Alžběta Eichlerová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Martin

Více

ANTONÍN CELESTÝN MENTZEL A HUDBA V BROUMOVĚ V 18. STOLETÍ

ANTONÍN CELESTÝN MENTZEL A HUDBA V BROUMOVĚ V 18. STOLETÍ Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Ústav hudební vědy Magisterská diplomová práce Bc. Viktorie Dědečková ANTONÍN CELESTÝN MENTZEL A HUDBA V BROUMOVĚ V 18. STOLETÍ Vedoucí práce Mgr. Marc Niubò, Ph.D.

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva obrany České republiky Kolektiv autorů Historie a současnost Komorního Hrádku Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva

Více

Praha konvent s kostelem sv. Ambrože /279 Tachov konvent s kostelem sv. Máří Magdaleny a sv. Alžběty /280 Cheb konvent s kostelem Zvěstování Panny

Praha konvent s kostelem sv. Ambrože /279 Tachov konvent s kostelem sv. Máří Magdaleny a sv. Alžběty /280 Cheb konvent s kostelem Zvěstování Panny Obsah Dominikáni /11 Organizace a struktura řádu /15 Dějiny řádu /18 Generální magistři /42 Řádoví světci a blahoslavení /45 Papežové /54 Dějiny řádu v českých zemích /54 Provinciálové /66 Praha konvent

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě

Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě zvláštní svatováclavská PŘÍLOHA ZpravodajE pro duchovní hudbu PSALTERIUM FOLIA č. 4/2008 ročník 2 číslo Iv/2008 Pozdraven buď, kníže náš... aneb o minulosti a přítomnosti svatováclavské látky v hudbě Viktor

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XV. (XXXVII.) č. 2 2011 Kandík psí zub v národní přírodní

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011 1 Editorial Tyto řádky píši bezprostředně po schůzi předsednictva našeho sdružení, první po úmrtí předsedy pana Ing. Radko Weignera. Atmosféra jednání byla touto okolností jednoznačně poznamenána. Jednání

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Kontaktní adresa: Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný

Kontaktní adresa: Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM ROČNÍK 4 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM VLADIMÍRA DVOŘÁKA SLANÝ 1996 PODĚKOVÁNÍ Patria společnost pro ochranu kulturního dědictví

Více

ZLOMEK RUKOPISU KANONICKÉHO PRÁVA Z RAJHRADSKÉ KNIHOVNY

ZLOMEK RUKOPISU KANONICKÉHO PRÁVA Z RAJHRADSKÉ KNIHOVNY Zlomek rukopisu kanonického práva z rajhradské knihovny ZLOMEK RUKOPISU KANONICKÉHO PRÁVA Z RAJHRADSKÉ KNIHOVNY Jindra Pavelková V létě roku 2006 byl v Knihovně Benediktinského opatství Rajhrad nalezen

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ, SRPEN 2009 Drazí bratři a sestry, mimořádné vydání zpravodaje ukazuje na mimořádné události, které se úzce dotýkají našich farností jako něžný dotek

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. Znak Marka Bydţovského z Florentina

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. Znak Marka Bydţovského z Florentina JIHOČESKÝ HEROLD Časopis o historii a pomocných vědách historických Znak Marka Bydţovského z Florentina 1/2005 Nový znak obce Kestřany, okres Písek František Doubek Kestřany návrh č. 1 Kestřany návrh č.

Více

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Žijme s jasně stanoveným cílem!.. 4 Pomalu se blížíme ke konci roku 2006, v němž každý z nás prožil různé události. Pro někoho to byl rok narození, vstupu do základní

Více

ZPRAVODAJ. PRAžské Arcidiecéze. číslo 9 ročník 22 listopad 2014. Pohřby bez obřadu. katedrála rodiny. na Olšanech

ZPRAVODAJ. PRAžské Arcidiecéze. číslo 9 ročník 22 listopad 2014. Pohřby bez obřadu. katedrála rodiny. na Olšanech ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze číslo 9 ročník 22 listopad 2014 Hrob jako katedrála rodiny Pohřby bez obřadu Kněžská hrobka na Olšanech 2 Úvodník editorial Vážení čtenáři, Slovo ARCIBISKUPA Milí přátelé,

Více

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Historický ústav FF Diplomová práce Lukáš Kopecký FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany Vedoucí diplomové

Více

KAM. Kdo se v máji zamiluje, tomu to vydrží. po Česku ZDARMA. Noc kostelů a muzeí. Být architektem lidských duší. Sezona začíná i pánům nebe

KAM. Kdo se v máji zamiluje, tomu to vydrží. po Česku ZDARMA. Noc kostelů a muzeí. Být architektem lidských duší. Sezona začíná i pánům nebe Turistický magazín KAM ročník VII., květen 2013 po Česku ZDARMA Kdo se v máji zamiluje, tomu to vydrží Noc kostelů a muzeí Být architektem lidských duší Sezona začíná i pánům nebe www.kampocesku.cz KAM

Více