Seznam zesnulých jezuitů pohřbených v kryptách jezuitského chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly v Klatovech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam zesnulých jezuitů pohřbených v kryptách jezuitského chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly v Klatovech"

Transkript

1 Seznam zesnulých jezuitů pohřbených v kryptách jezuitského chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly v Klatovech připravil P. Miroslav Herold SI N.B. Vysvětlení zkratek: TJ Tovaryšstvo Ježíšovo; P4v Professus quattuor votorum (profes čtyř slibů); CSf Coadiutor spiritualis formatus (koadjutor či pomocník ve věcech duchovních, pomocný kněz); CTf Coadiutor temporalis formatus (koadjutor či pomocník ve věcech časných, řeholní bratr, bratr laik); P. Pater (Otec, kněz); R. P. Reverendus Pater (ctihodný Otec, u jmen rektorů koleje); F. Frater (Bratr, řeholní bratr, bratr laik) před jména řeholních bratří se také občas klade zkratka Ch. znamenající Charissimus, nejmilejší, označení, kterým byli bratři laici v řádu oslovováni. Následující údaje jsou převzaty z výročních zpráv klatovské koleje, dále ze seznamu pohřbených jezuitů v původní kapli sv. Ignáce a později v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly při téže koleji (seznam je obsažen v rukopisné Historia Collegii Clatoviensis, KNM, sig. VII C 29, fol. 447r-451v), pak z elogií jednotlivých jezuitů, na něž bude odkazováno v poznámkách pod čarou, dále ze seznamu v Klatovech zemřevších jezuitů v letech , který podává ve své rukopisné latinské Historii české provincie Tovaryšstva Ježíšova P. Joannes Miller SI (spis je datován rokem 1723) a nakonec z cínových nápisových tabulek, které kdysi zdobily rakve zesnulých a nyní jsou uloženy v depozitáři Vlastivědného muzea dr. Hostaše v Klatovech (jejich seznam společnou pomocí aktualizovali PhDr. Milada Čermáková ze jmenovaného muzea a Ivan Rubáš z občanského sdružení Přátelé české historie Klatovy). Datum smrti, případně pohřbu - poznámky V (zemřel v pověsti svatosti ve věku 62 let) uložen jako první v hrobce pod kolejní kaplí sv. Ignáce; po něm do téže krypty byli pohřbeni další členové řádu po P. Bilanského včetně 17. XII (ve věku 46 let) 19. VI (ve věku 50 let) 13. XI (ve věku 46 let) Pořadové číslo a jméno 1 P. A(da)lbertus Chanowsky (Albrecht či Albert neb Vojtěch Chanovský Dlouhoveský z Dlouhé Vsi) 1 Vstup do TJ a zařazení v řádu 1601, 42 let v TJ 1614 vysvěcen na kněze ve Štýrském Hradci Datum a místo narození 1581 Svéradice u Horažďovic, z rytířského rodu 2 P. Georgius Pel(l)inga 2 P4v Olomouc na Moravě 3 Brno, F. Jodocus Fabritius 18 let v TJ biskupství Paderborn (Fabricii) 3 CTf 1 rok 4 P. Bartholomaeus 22 let v TJ CSf 10 let Gliwice ve Slezsku 1 Elogium P. Alberta Chanovského lze najít v NKČR, sig. XXIII C 112/1, 104r-v. Známý oslavný životopis Chanovského napsal jezuitský kněz Jan Tanner pod názvem Vir apostolicus seu Vita et virtutes R. P. Alberti Chanowsky e Societate Jesu in provincia Boemiae, vyšlo v Kolíně nad Rýnem v r a pak česky v Praze v r Ve výroční zprávě z tohoto roku se upozorňuje, že blíže je popsán život P. Pelingy ve zprávě brněnského probačního domu. Výroční zpráva z r z klatovské koleje nás informuje o tom, že tamní kapli věnovala paní Jana Kobylková z Brna kalich, protože v této klatovské jezuitské svatyni byl pohřben její duchovní vůdce P. Jiří Pelinga, zbožné paměti. 3 Elogium bratra Fabricia se nachází mezi elogii jezuitů české provincie zesnulých v r. 1653, viz NKČR, sig. XXIII C 112/1, 200v-201r.

2 Mi(c)kelius 4 6. XII P. Georgius Pelta 2. VIII (ve věku 46 let) 5 P. Bartholomaeus Urbanides VIII (ve věku 58 let) 27. IX (ve věku 48 let) 23. VII (ve věku 31 let) 28. III v 9 hodin dopoledne (ve věku 66 let) 1627 P4v 1643 vstoupil ve 27 letech 18 let v TJ CSf 8 let 7 36 let v TJ P. Joannes Porubka 8 P4v 18 let 8 F. Joannes Prusskowsky (či Proskowsky) 9 P. minister Georgius Grüner (či Gruner) P. Bartholomaeus Zaczal (či Zacžal) X F. Andreas Pokorny 4. XI (ve věku 31 let) 26. I (ve věku 51 let) 26. I (ve věku 40 let) 17. VII (ve věku 35 let) pohřben jako všichni předcházející jezuité v hrobce pod kolejní kaplí sv. Ignáce; jejich ostatky byly 13. III přeneseny 12 P. Franciscus Freidenberg (či Fraidenberg) 13 R. P. rektor Benjamin Schleier (či Schlaier či Schlajer) let v TJ CTf 1651 Brno, 14 let v TJ CSf let v TJ CSf VI Jičín (měl tehdy 33 let) CTf 15 let v TJ zemřel ve druhém roce po složení posledních slibů Brno 31 let v TJ P4v 15 let 1610 Praha Gliwice ve Slezsku Bíteš na Moravě Lublin ve Slezsku Horšovský Týn Plzeň Kadlensis či Kodlensis 1638 Poděbrady na královském zámku 8. XI Praha, česká metropole F. Martinus Pokorny CTf Telč na Moravě P. Franciscus Bilansky CSf 1668 Tábor, z urozených rodičů 4 Elogium P. Mickelia je obsaženo ve stejné sbírce elogií jezuitů české provincie zemřelých v r. 1653, viz NKČR, sig. XXIII C 112/1, 203r. 5 Ve výroční zprávě a elogiu se uvádí 45 let. 6 Elogium P. Urbanida je k nalezení mezi elogii jezuitů české provincie zemřelých v r v NKČR, sig. XXIII C 112/1, 207r-208v. 7 Podle Millerovy Historie P. Porubka zemřel již 16. srpna 1658 (str. 3575). 8 Existují dvě elogia P. Jana Porubky. Jedno je uloženo v NKČR, sig. XXIII C 112/2, 17r-v, druhé tamtéž pod sig. XXIII C 112/5, 8v-9r. 9 P. Miller uvádí jako den smrti P. Grünera, zjevně omylem, 24. července 1661 (str. 3575). 10 Zachovala se dvě elogia tohoto kněze, jedno v NKČR, sig. XXIII C 112/2, 58r-v, druhé tamtéž v konvolutu označeném sig. XXIII C 112/5, 34v-35r. 11 K P. Bartoloměji Začalovi se vztahují tři elogia, uložené v NKČR v konvolutu sig. VIII A 13, 51r-52v, dále sig. XXIII C 112/2, 71r-72v a sig. XXIII C 112/5, 44r-45r. 12 P. Joannes Miller v rukopisných Dějinách české provincie Tovaryšstva Ježíšova uvádí jako datum umrtí bratra Ondřeje Pokorného den 18. října 1667 (str. 3575). 13 P. Joannes Miller v tomtéž prameni na str uvádí, že P. Benjamin Schlajer zemřel 25. ledna 1670.

3 do nového kostela 30. V (ve věku 52 let) tento kněz a po něm všichni následující byli pohřbeni do krypt nového kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly 30. I (ve věku téměř 40 let) 18. III (ve věku téměř 40 let) 19. V (ve věku 42 let) 16. II P. Joannes Motitius (či Moticius) 12. IV (ve věku 36 let) 4. XII (ve věku 39 let) 22. I (ve věku 36 let) 30. VIII (zesnul v pověsti svatosti) 16. III (ve věku 76 let) Brno, v 17 letech P. Joannes Jahoda let v TJ P4v 12. (?) XI V Kroměříž na Moravě 17 P. Joannes Wotik (či Wottig) 16 CSf Litoměřice 18 Limberk Henricus Hobel Brno, 26 let v TJ P. Joannes Had 18 P4v F. Joannes Halbschmid(t) F. Joannes Bajer (nebo Bayer, Beyer) Jacobus Norbertus Ignatius Trojer (či Troyer) Brno, v 29 letech (dnes Pomezí) 3. IV Praha, česká metropole Smečno Pravlov na Moravě 19. IV Brno, 20 let v TJ Vokšice 30. IX Brno P4v X Brno P. Carolus Libertinus P. Gregorius Buda 24 CSf VII Písek Milevsko Cilzium ve Slezsku 4. I IX Brno, 20. VII Elogium P. Jana Jahody se nachází v NKČR, sig. VIII A 13, 454r-457v. 15 Podle P. Jana Millera zemřel P. Jan Wottig 31. ledna 1677 (str. 3575). 16 Elogium P. Jana Votíka se nachází v NKČR, sig. VI C 14, 51r-52v. 17 P. Jan Miller uvádí jako datum skonu P. Jana Hada 18. květen 1679 (str. 3575). 18 Tři elogia P. Jana Hada se nacházejí v NKČR, sig. VI C 14, 74r-75v; VIII A 13, 556r-557v; XXIII C 112/1, 420r- 421v. 19 P. Miller uvádí, že bratr Halbschmid zemřel již 11. dubna 1681 (str. 3575) a stejně tak se píše v jeho elogiu. 20 Elogium řeholního bratra Halbschmidta se zachovalo v NKČR, sig. VI C 14, 140r-v. 21 Zachovalo se elogium řeholního bratra Bayera v NKČR, sig. XXIII C 112/3, 314r-v. 22 Život P. Trojera popisuje elogium uchované v NKČR, sig. VI C 14, 209bis r-212v. 23 Dochovala se hned čtyři elogia kněze Karla Libertina, všechna v NKČR, a to v sig. VI C 14, 205r-206v a 213r- 214v, dále v sig. XXIII C 112/1, 615r-616v a v sig. XXIII C 112/4, Jsou k dispozici tři elogia P. Budy uložená v NKČR v konvolutu sig. VI C 14, 259r-v, dále v XXIII C 112/1, 691r-692v a v XXIII C 112/4,

4 (ve věku 63 let) 3. IV (ve věku 74 let) 5. IV (ve věku 43 let) 9. VI (ve věku 52 let) 25. I (ve věku 50 let) 7. I IX (ve věku 42 let) 15. XII (ve věku 34 let) P. Christophorus 45 let v TJ Meridies 25 CSf 24. VI X Brno, P. David Steidlman let v TJ P4v 1646 Jindřichův Hradec 28 F. Paulus Javor či Jawor II CTf IX. 1668, F. Joannes Hön(n)ig v TJ CTf 1678 Kozla v Horním Slezsku 1614 Jičín I Kostelec na Moravě 31. VII Polná 30 F. Wenceslaus Rezek CTf Chrudim 31 P. Joannes Mitrovius 32 R. P. rektor Jarosla(w)us Radwanowsky 33 F. Georgius Czucžna (či Czuczna) 16. IV F. Martinus Czernowsky 13. V P. Bartholomaeus Bernardus Bau(c)zek 3. V P. Ioannes Kaba 2. III (ve věku 36 let) P. Ioannes Pupetius 24. V (ve věku téměř 70 let) F. Ioannes Krzizulka 20. I (ve věku 69 let) (či Krzyzulka) 39 P. Jacobus Palladius 9. X CSf 2. II Brno, 25 let v TJ P4v XI. 1681, 11 let v TJ CTf 2. II X CTf 2. II Brno CSf 15. VIII X P4v 2. II Brno, 21 let v TJ P4v 2. II I Brno CTf 2. II X P4v 15. VIII Týn nad Vltavou Radvánovice () Borová (či Borovy?) 6. XI Horšovský Týn 20. VIII Rokycany 5. VIII Březnice 1663 Polička 17. IV Kutná Hora 1632 Hlučín ve Slezsku 20. I X II Existují dvě elogia P. Kryštofa Mittaga (Meridies) v NKČR, sig. VI C 14, 308r-309v a sig. XXIII C 112/1, 743r- 744v. 26 Život P. Davida Steidlmana podává elogium v NKČR, sig. VI C 14, 295r-298v. 27 Elogium bratra Javora je k nalezení v NKČR, sig. XXIII C 112/4, Dějepisec české provincie P. Joannes Miller uvádí, že bratr Hönig zesnul již 8. června 1685 (str. 3575) a podle elogia (XXIII C 112/4, 291) dokonce již 3. června téhož roku. 29 Dvě elogia bratra Höniga jsou uložena v NKČR, sig. VI C 14, 289r-v a sig. XXIII C 112/4, Smrt P. Bauzka klade P. Miller na den 13. dubna 1695 (str. 3575). 31 Podle P. Millera zemřel P. Jan Kaba až 30. května 1699 (str. 3575). 32 Tak podle Historia Collegii Clatoviensis. Výroční zpráva z r uvádí, že P. Ioannes Pupetius zemřel koncem května téhož roku.

5 (ve věku 67 let) 25. XII (ve věku 64 let) 9. VI pohřben jako první v nové sousední kryptě dne 10. VI. 13. VIII pohřben v obvyklé kryptě 3. X pohřben ve společné kryptě 21. II (ve věku 76 let) pohřben ve společné kryptě 3. IX (ve věku 56 let?) pohřben pod kaplí sv. Antonína 19. I (ve věku necelých 59 let) pohřben pod kaplí sv. Antonína 30. IX (ve věku necelých 66 let) pohřben pod kaplí sv. Antonína 18. XI (ve věku 65 let) pohřben pod kaplí sv. P. Carolus Schwantle (či Sswantle) 41 F. Georgius Ecker 42 P. Martinus Frey 43 P. Dominicus Aysl 44 P. Ioannes Spatžek (či Spaczek) 45 P. Sebastianus Labe 46 P. Joannes Dussicžka (či Dussiczka) 47 R. P. Christianus Catullus 48 P. Daniel Lissowsky 49 P. Hieronymus Zaubek Antonína 2. VI F. Jacobus Pankla 25. IX P. Franciscus Stiller 23. VII F. Michaël Koller 28. II (ve věku téměř 73 let) 53 P. Wenceslaus Nicolaides P4v 2. II IX. 1662, 43 let v TJ CTf 2. II X P4v 2. II Rokycany 24. IV Třeboň 10. X Jindřichův Hradec 1665 P4v 1683 Beroun ze vznešených rodičů VI Březnice 1657 P4v 2. II XII CSf 15. VIII Brno P4v 2. II X Jičín CSf 2. II X Brno P4v 2. II , den neznámý Rokycany 27. XII či 1655(?) Kostelec nad Orlicí 14. IV Kroměříž na Moravě 25. XI Turnov 3. III Praha 27. X V Cujaviae v Horním Slezku 28. X II P4v 15. VIII Malá Strana v Praze 29. IX Brno 12. III ves Schnephau ve Švábsku 7. V P4v 2. II Praha, česká metropole 33 Podle výroční zprávy se P. Frey narodil až v r. 1669, což je ovšem nepravděpodobné vzhledem k době, kdy vstoupil do jezuitského řádu. 34 Miller jako datum srmti P. Catulla uvádí 18. ledna 1712 (str. 3576). 35 Miller uvádí, že P. Lissowsky zemřel 1. října 1716 (str. 3576). 36 Podle Millera bratr Koller zemřel 23. června 1722 (str. 3576).

6 2. VI F. Wenceslaus Zachariass či Zachariasek 13. IX P. Bartholomaeus Ziak 12. V P. Carolus Mezlecki 1. XI P. Wenceslaus Majer 14. XI P. Jacobus Stroholm 22. XII R. P. rektor Antonius Meisner 19. IV v ¾ na 10 hod. v noci 60 F. Bartholomaeus Pokorny 3. VII Ioannes Olbricht 27. XI v 10 hod. dopoledne F. Iosephus Proksch 4. IV P. Ignatius Tatyrek 23. IV P. Wenceslaus Nitsh 1. X F. Ioannes Grill 31. X F. Franciscus Habinger 1. XI F. Ioannes Schinka 7. XII P. Jeremias Heintzl 24. III P. Jgnatius Zwicker 24. XI P. Joannes Bayer 17. IV P. Joannes Wernier z rodu říšských baronů 22. IV P. Franciscus Smrkowsky Nutno dohledat! F. Antonius Wimmer 29. III po 12. hod. polední P. Casparus Traeger 14. V P. Franciscus 9. XI CTf 2. II X CSf 2. II X Brno P4v 2. II Brno P4v 2. II VIII P4v 2. II X Brno CSf 2. II X CTf 2. II X P4v 2. II Kašovice (?) Lišov 26. II. 1680, Brandýs 5. VIII Řepín 21. VII Hořepník 12. V Litoměřice 23. VI Elinkovij na Moravě 30. X Kostelec 9. X CTf 2. II Jihlava 24. XI Brno 2. XII P4v 2. II česká metropole 14. X Brno 17. IX P4v 2. II Soběslav 9. X Brno 16. XII CTf 2. II Jihlava 10. X Brno 2. IV CTf 2. II Lanškroun 11. III Brno 1. I Plzeň 1701 Brno 16. II CSf 2. II Libaviae ve Slezsku, tj. dolnoslezská Lubawka v dnešním Polsku 17. IX Brno 9. III CSf 2. II Praha 26. IX II P4v 2. II X Brno P4v 2. II Podbořany 7. IX Lipnice (nad Sázavou) 17. X Brno 27. IX Praha 23. II Brno Nutno dohledat! 20. X P4v 2. II X P4v 2. II VII Frankogletae 6. X Staré Sedliště 22. XI Ždánice na Moravě

7 Mladenek 8. XI v půl sedmé ráno P. Casparus Wodak 14. V F. Bernardus Schaller 21. V P. Ioannes Hanel noc po 1. I P. Ioannes Oe(h)lberger 30. IV P. Henricus Wühr 8. II v 7 hod. večer F. Casparus Schreiber 11. II ve 4 hod. ráno 13. II v půl druhé ráno Wenceslaus Scharm 83 F. Ioannes Kirmayer (či Kirmajer) 19. II P. Jgnatius Riesenfelder 20. II P. Ioannes 20. VIII Mühlwentz(e)l 86 P. Wenceslaus Zralik (či Zralyk) 9. X F. Jgnatius Kolbe 7. V F. Christophorus Lange 24. XI F. Joannes Libertin 7. V P. Franciscus Trzebiczky (či Stržebitsky) 16. II P. Casparus Seyfrid(t) 12. XII P. prokurátor koleje Ioannes Langer 10. IV F. Leopoldus Hauk 25. I ve 4 hod. ráno 94 P. Bernardus Sindt 27. IX Brno 1. I P4v 2. II Jindřichův Hradec 27. X Brno 27. X CTf 2. II Planá 9. X Brno 21. IV P4v 15. VIII Praha 17. X Brno 14. III P4v 15. VIII Nové Město pražské údaje neopsány údaj neopsán Jičín 9. IX Brno 5. I Jaroměř 9. X Staré Město pražské 9. X Brno 12. XII Gmünda (zřejmě Gmund am Tegernsee) v Horním Bavorsku 27. X VII P4v 2. II Jihlava na Moravě 21. X Brno 24. VI Plzeň (měšťan) 9. X Brno P4v 2. II IX Praha chybí Annales k r chybí Annales k r VII Brno 2. III Osečná 1709 Brno 1682 CTf 15. VIII Litoměřice XI P4v 2. II Rokycany 9. X CSf 15. VIII VII Kautta (či Cautta), asi Kout na Šumavě 20. X VI Podbořany 13. IX CTf 2. II X Brno P4v 25. III V Hodkovice nad Mohelkou 20. VIII Brno na Moravě 37 Přesné datum převzato z Catalogus brevis Přesné datum doplněno z Catalogus brevis 1742.

8 24. VII P. Iosephus Borowy 8. III P. Jacobus Bajer 22. XII P. Nicolaus Zieser (či Ziezer) 24. I M. Iosephus Hrada 3. IV chvíli před jedenáctou ranní 99 P. Antonius Mühlventzl 27. IX P. Ioannes Wilde 7. V Franciscus Schuch 1. X P. Franciscus Mus(s)ka 20. IV v 8 hod. večer F. Wenceslaus Czech (či Cžech) 19. IX v půl osmé ráno P. Ignatius Kambach 26. XI F. Iacobus Maly 20. IX P. prokurátor koleje Ioannes Prohaska 16. I F. Iosephus Migl 1. II P. Franciscus Zeleny 30. XI P. rektor Josephus Sexstetter F. Georgius Uhr 25. XI P. Franciscus Nesyba 7. XII F. Franciscus Lange 10. XII P. Joannes Frosch 20. IV P. Georgius Thiel 15. X Brno P4v 2. II údaje neopsány 20. X CSf 15. VIII III Holešov na Moravě údaje neopsány 2. VII Praha X Stonneriensis na Moravě 9. X Brno P4v 2. II X Brno P4v 2. II XI Brno P4v 2. II X Brno P4v 2. II IV Brno CTf 2. II III Plzeň 23. III Dörfflae 25. I Klatovy 28. X Přelouč 10. VIII Přím 21. X Brno 23. IV Neustupov 10. IV Brno 10. IV CTf 15. VIII Tuchoměřice 21. X P4v 2. II X Brno CTf 2. II X Brno P4v 2. II X Brno P4v 2. II V Jihlava na Moravě 15. III Jindřichův Hradec 17. IX Nové Město na Moravě 19. III Klatovy 27. IX CTf 2. II XII Chotiněves 21. X X P4v 2. II Strmilov 20. X IV CTf 2. II Klatovy 27. X V Praha

Seznam ne-jezuitů pohřbených v klatovských katakombách

Seznam ne-jezuitů pohřbených v klatovských katakombách Seznam zesnulých dobrodinců a přátel jezuitského řádu z řad měšťanů, šlechty a duchovenstva, pohřbených v kryptách jezuitského chrámu Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly v Klatovech

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013. Květen 2011. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 2013 Květen 2011 O 072 Oddělení tiskové OBSAH Z{kladní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů... 3 Termíny povinné

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 30.6.2014 č. datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj

Více

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1

Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 1 Přehled přímých vozů v JŘ 2014/2015 - změna 2.II.2015 - změna 13.IV.2015 - změna 14.VI.2015 zveřejnit text směrovky pod traťovou tabulkou; od vlaku / na vlak na tratích KJŘ v případě časového vymezení

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

ORP Blatná Jihočeský kraj

ORP Blatná Jihočeský kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 2 60 Historické vesnické soubory Zámky 2 1 105 Hrady, tvrze, zříceniny 3 45 Křesťanské sakrální památky 7 105 Technické památky 1 20 Muzea, galerie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

VZ 234252. Otevřené řízení

VZ 234252. Otevřené řízení DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM v souladu s 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Září 2013. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové

Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ. Září 2013. O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové Informace o stavu výměny řidičských průkazů POVINNÁ VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ Září 2013 O 070 Odbor kabinet ministra O 072 Oddělení tiskové OBSAH Základní informace... 3 Vzory platných řidičských průkazů...

Více

PÁTEŘNÍ AKADEMICKÁ SÍŤ ČESKÉ REPUBLIKY. Michal Petrovič

PÁTEŘNÍ AKADEMICKÁ SÍŤ ČESKÉ REPUBLIKY. Michal Petrovič PÁTEŘNÍ AKADEMICKÁ SÍŤ ČESKÉ REPUBLIKY Michal Petrovič CESNET, Z. S. P. O. 1991 FESNET (Federal Educational and Scientific Network) 199 CESNET (Czech Educational and Scientific Network) 199 SANET (Slovak

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Památky na Plzeňsku ohlašují pestrou sezónu 2016 České Budějovice, 17. března 2016 Památky, které v Plzeňském kraji spravuje Národní památkový ústav, plánují otevřít poprvé své brány již

Více

AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy

AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy 3.12. KDYNĚ, Kino, v 18 hodin; přednáška Jižní Afrika (Namibie, Lesotho,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Stránka: 1 Počet stránek:5

Stránka: 1 Počet stránek:5 Stránka: 1 Bobule Palace Cinemas - Slovanský dům Praha 1 27.3.08 9.4.08 Bobule BIO RÁJ Turnov 10.4.08 13.4.08 Bobule Kino Kosmos - Maxi Most 17.4.08 23.4.08 Bobule Kino Vysočina Žďár nad Sázavou 24.4.08

Více

Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO

Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO Územní a hmotné podmínky rozvoje cestovního ruchu ČR - DSO Tato distanční studijní opora vznikla v roce 2005 z velké většiny jako praktický dílčí výstup z výzkumného projektu MMR Návrh nové rajonizace

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o

výplatou. Komentář Jméno Email Webová stránka Informujte mě o rychla online půjčka studenka město jindřichův. 2015 Rychlá půjčka online ihned na rychla město jindřichův účet Ohodnotit. Vysoká dostupnost půjček Na výběr máte více typů půjček a úvěrů., Praha Půjčky

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Dotazy valtiontalouden tilan. Asociace přátel armády IČO:27018458ACES ČR

vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Dotazy valtiontalouden tilan. Asociace přátel armády IČO:27018458ACES ČR půjčka online sušice nezaměstnanost absolventů. Že tím riskuje, že příště už daně platit ra budete platit jinde, to půjčka online sušice nezaměstnanost absolventů je mu vcelku fuk. Používáním našich služeb

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to

účelem jeho dalšího prodeje a prodejakad. IČO:49928899Výroba, will take a look at May consumer price index, which is expected to meziříčí. Jaroslav ValentaPavel V půjčky ihned slavkov u brna městský úřad valašské meziříčí. Marie Šnoblová, Michaela Sládečková, Ing. malíř Jiří Pražan IČO:62781561Výroba, obchod a služby neuvedené v

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. duben 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

shodné s otevírací dobou OM 09,00-18,00 09,00-18,00 09,00-18,00

shodné s otevírací dobou OM 09,00-18,00 09,00-18,00 09,00-18,00 Seznam OM GE Money Bank (aktualizace seznamu k 4. 1. 2011 ) Obchodních míst celkem / výběr Obchodní místo Region GEMB Oblast v GEMB Ulice PSČ Město Poznámka Bezbariérové OM Pokladní hodiny Otevírací doba

Více

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu

PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu PEMIC BOOKS a.s. 20 let zkušeností s působením na knižním trhu Kdo jsme PEMIC BOOKS a.s. byl založen 15. 11. 2001, kdy společnost převzala veškeré aktivity a činnost fyzické osoby Petr Michálek - PEMIC

Více

Veduty. Výběrový soupis vyobrazení obcí k 4. svazku Schallerovy Topografie

Veduty. Výběrový soupis vyobrazení obcí k 4. svazku Schallerovy Topografie Veduty Výběrová vyobrazení měst a obcí, pocházející převážně z 18. století, jsou zde zveřejněna pro vystižení jejich podoby z časů vzniku Schallerovy Topografie. Převzata byla pro svou dokumentační hodnotu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 08.05.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 08.05.1948 do: 30.09.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 94 V y h l á š k a ministerstva

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 292 Šumperk - Krnov 15 (Jeseník -) Jindřichov ve Slezsku - Krnov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 3571 Sp 1661 3 3 Ze stanice IDSOK Šumperk - Mikulovice, ODIS Jindřichov ve Slezsku - Krnov 3573

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Historie Univerzity Palackého v Olomouci

Historie Univerzity Palackého v Olomouci Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Historie Univerzity Palackého v Olomouci Závěrečná práce Autor: Dáša Tesaříková, Alžběta Eichlerová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Martin

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

PŘEHLED STUDIÍ A KONCEPČNÍCH PODKLADŮ

PŘEHLED STUDIÍ A KONCEPČNÍCH PODKLADŮ Ochrana před povodněmi na horní Opavě Příloha 1 Přehled studií a koncepčních podkladů Příloha 1 PŘEHLED STDIÍ A KONCEPČNÍCH PODKLADŮ S1 Vodohospodářská studie ochranných nádrží Nové Heřminovy na Opavě

Více

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA

390/2004 Sb. VYHLÁŠKA 390/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004, kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí Ministerstvo zemědělství stanoví podle 25 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan

práce vážím. cz domén Jsme akreditovaným registrátorem půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. 2008 19:26KanioviPan půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč. řádu, neomezeně databází, FTP účtů případě malých půjček do půjčka pred výplatou hluboka nad vltavou zámek telč 500. Děkuji a přeji Vám hodně spokojených

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8203 8259 8205 Sp 1765 Sp 1760/1 8261 Sp 1839 R 922 Jindřichův Jihlava Hradec

Více

CESNET A SÍŤ ZČU. Michal Petrovič

CESNET A SÍŤ ZČU. Michal Petrovič CESNET A SÍŤ ZČU Michal Petrovič CESNET, Z. S. P. O. 1991 FESNET (Federal Educational and Scientific Network) 199 CESNET (Czech Educational and Scientific Network) 199 SANET (Slovak Academic Network) 1994

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. David Krška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 8 5 5 9 27 2. Filip Matzner Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 10 4 24 3. Tomáš Vazač SPŠ a VOŠ Karla Čapka, Písek

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Obory Slavnosti piva 2012

Obory Slavnosti piva 2012 Obory Slavnosti piva 2012 01.00 Pivovary Banskobystrický pivovar, a.s. 974 05 Banská Bystrica BELTTON s.r.o. BOHEMIA REGENT a.s. Třeboň BONVER CZ, s.r.o. Zašová CZECH BREWMASTERS s.r.o. (Svitavský pivovárek

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky

Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Přehled poskytnutých dotací Fotbalová asociace České republiky Výběrové podmínky pro sestavení tisku Vybrané záznamy: 798 záznamů. Vystaven Doklad Příjemce Popis 17.4.2012 PDOT-389/2012 FK Jablonec, občanské

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Výsledky krajského kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky krajského kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. Pavel Veselý Gymnázium Strakonice 4/4 8 10 10 28 2. Jan Matějka Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 1 6 9 9 25 3. StanislavFořt GymnáziumPierradeCoubertina,Tábor 5/8 0 7 3 2 12

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz

dsa@brandysko.cz epodatelna@brandysko.cz název obce Aš adresa ORP e-mail ID dat. schránky podatelna@muas.cz 5nubqy8 epodatelna@benesov-city.cz cb4bwan 317754111 doprava16@muberoun.cz 2gubtq5 311621289 epodatelna@bilina.cz qdtb7vx 417810800 posta@bilovec.cz

Více

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016

Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 Seznam provozoven oprávněných k výměně dálničních kupónů - emise 2016 PSČ Pošta Obec Adresa č.p. č.o. Kraj 35201 Aš 1 Aš Poštovní náměstí 911 0 KVK 39165 Bechyně Bechyně nám. T. G. Masaryka 147 0 JHČ 29471

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více