Seznam zesnulých jezuitů pohřbených v kryptách jezuitského chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly v Klatovech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam zesnulých jezuitů pohřbených v kryptách jezuitského chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly v Klatovech"

Transkript

1 Seznam zesnulých jezuitů pohřbených v kryptách jezuitského chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly v Klatovech připravil P. Miroslav Herold SI N.B. Vysvětlení zkratek: TJ Tovaryšstvo Ježíšovo; P4v Professus quattuor votorum (profes čtyř slibů); CSf Coadiutor spiritualis formatus (koadjutor či pomocník ve věcech duchovních, pomocný kněz); CTf Coadiutor temporalis formatus (koadjutor či pomocník ve věcech časných, řeholní bratr, bratr laik); P. Pater (Otec, kněz); R. P. Reverendus Pater (ctihodný Otec, u jmen rektorů koleje); F. Frater (Bratr, řeholní bratr, bratr laik) před jména řeholních bratří se také občas klade zkratka Ch. znamenající Charissimus, nejmilejší, označení, kterým byli bratři laici v řádu oslovováni. Následující údaje jsou převzaty z výročních zpráv klatovské koleje, dále ze seznamu pohřbených jezuitů v původní kapli sv. Ignáce a později v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly při téže koleji (seznam je obsažen v rukopisné Historia Collegii Clatoviensis, KNM, sig. VII C 29, fol. 447r-451v), pak z elogií jednotlivých jezuitů, na něž bude odkazováno v poznámkách pod čarou, dále ze seznamu v Klatovech zemřevších jezuitů v letech , který podává ve své rukopisné latinské Historii české provincie Tovaryšstva Ježíšova P. Joannes Miller SI (spis je datován rokem 1723) a nakonec z cínových nápisových tabulek, které kdysi zdobily rakve zesnulých a nyní jsou uloženy v depozitáři Vlastivědného muzea dr. Hostaše v Klatovech (jejich seznam společnou pomocí aktualizovali PhDr. Milada Čermáková ze jmenovaného muzea a Ivan Rubáš z občanského sdružení Přátelé české historie Klatovy). Datum smrti, případně pohřbu - poznámky V (zemřel v pověsti svatosti ve věku 62 let) uložen jako první v hrobce pod kolejní kaplí sv. Ignáce; po něm do téže krypty byli pohřbeni další členové řádu po P. Bilanského včetně 17. XII (ve věku 46 let) 19. VI (ve věku 50 let) 13. XI (ve věku 46 let) Pořadové číslo a jméno 1 P. A(da)lbertus Chanowsky (Albrecht či Albert neb Vojtěch Chanovský Dlouhoveský z Dlouhé Vsi) 1 Vstup do TJ a zařazení v řádu 1601, 42 let v TJ 1614 vysvěcen na kněze ve Štýrském Hradci Datum a místo narození 1581 Svéradice u Horažďovic, z rytířského rodu 2 P. Georgius Pel(l)inga 2 P4v Olomouc na Moravě 3 Brno, F. Jodocus Fabritius 18 let v TJ biskupství Paderborn (Fabricii) 3 CTf 1 rok 4 P. Bartholomaeus 22 let v TJ CSf 10 let Gliwice ve Slezsku 1 Elogium P. Alberta Chanovského lze najít v NKČR, sig. XXIII C 112/1, 104r-v. Známý oslavný životopis Chanovského napsal jezuitský kněz Jan Tanner pod názvem Vir apostolicus seu Vita et virtutes R. P. Alberti Chanowsky e Societate Jesu in provincia Boemiae, vyšlo v Kolíně nad Rýnem v r a pak česky v Praze v r Ve výroční zprávě z tohoto roku se upozorňuje, že blíže je popsán život P. Pelingy ve zprávě brněnského probačního domu. Výroční zpráva z r z klatovské koleje nás informuje o tom, že tamní kapli věnovala paní Jana Kobylková z Brna kalich, protože v této klatovské jezuitské svatyni byl pohřben její duchovní vůdce P. Jiří Pelinga, zbožné paměti. 3 Elogium bratra Fabricia se nachází mezi elogii jezuitů české provincie zesnulých v r. 1653, viz NKČR, sig. XXIII C 112/1, 200v-201r.

2 Mi(c)kelius 4 6. XII P. Georgius Pelta 2. VIII (ve věku 46 let) 5 P. Bartholomaeus Urbanides VIII (ve věku 58 let) 27. IX (ve věku 48 let) 23. VII (ve věku 31 let) 28. III v 9 hodin dopoledne (ve věku 66 let) 1627 P4v 1643 vstoupil ve 27 letech 18 let v TJ CSf 8 let 7 36 let v TJ P. Joannes Porubka 8 P4v 18 let 8 F. Joannes Prusskowsky (či Proskowsky) 9 P. minister Georgius Grüner (či Gruner) P. Bartholomaeus Zaczal (či Zacžal) X F. Andreas Pokorny 4. XI (ve věku 31 let) 26. I (ve věku 51 let) 26. I (ve věku 40 let) 17. VII (ve věku 35 let) pohřben jako všichni předcházející jezuité v hrobce pod kolejní kaplí sv. Ignáce; jejich ostatky byly 13. III přeneseny 12 P. Franciscus Freidenberg (či Fraidenberg) 13 R. P. rektor Benjamin Schleier (či Schlaier či Schlajer) let v TJ CTf 1651 Brno, 14 let v TJ CSf let v TJ CSf VI Jičín (měl tehdy 33 let) CTf 15 let v TJ zemřel ve druhém roce po složení posledních slibů Brno 31 let v TJ P4v 15 let 1610 Praha Gliwice ve Slezsku Bíteš na Moravě Lublin ve Slezsku Horšovský Týn Plzeň Kadlensis či Kodlensis 1638 Poděbrady na královském zámku 8. XI Praha, česká metropole F. Martinus Pokorny CTf Telč na Moravě P. Franciscus Bilansky CSf 1668 Tábor, z urozených rodičů 4 Elogium P. Mickelia je obsaženo ve stejné sbírce elogií jezuitů české provincie zemřelých v r. 1653, viz NKČR, sig. XXIII C 112/1, 203r. 5 Ve výroční zprávě a elogiu se uvádí 45 let. 6 Elogium P. Urbanida je k nalezení mezi elogii jezuitů české provincie zemřelých v r v NKČR, sig. XXIII C 112/1, 207r-208v. 7 Podle Millerovy Historie P. Porubka zemřel již 16. srpna 1658 (str. 3575). 8 Existují dvě elogia P. Jana Porubky. Jedno je uloženo v NKČR, sig. XXIII C 112/2, 17r-v, druhé tamtéž pod sig. XXIII C 112/5, 8v-9r. 9 P. Miller uvádí jako den smrti P. Grünera, zjevně omylem, 24. července 1661 (str. 3575). 10 Zachovala se dvě elogia tohoto kněze, jedno v NKČR, sig. XXIII C 112/2, 58r-v, druhé tamtéž v konvolutu označeném sig. XXIII C 112/5, 34v-35r. 11 K P. Bartoloměji Začalovi se vztahují tři elogia, uložené v NKČR v konvolutu sig. VIII A 13, 51r-52v, dále sig. XXIII C 112/2, 71r-72v a sig. XXIII C 112/5, 44r-45r. 12 P. Joannes Miller v rukopisných Dějinách české provincie Tovaryšstva Ježíšova uvádí jako datum umrtí bratra Ondřeje Pokorného den 18. října 1667 (str. 3575). 13 P. Joannes Miller v tomtéž prameni na str uvádí, že P. Benjamin Schlajer zemřel 25. ledna 1670.

3 do nového kostela 30. V (ve věku 52 let) tento kněz a po něm všichni následující byli pohřbeni do krypt nového kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce z Loyoly 30. I (ve věku téměř 40 let) 18. III (ve věku téměř 40 let) 19. V (ve věku 42 let) 16. II P. Joannes Motitius (či Moticius) 12. IV (ve věku 36 let) 4. XII (ve věku 39 let) 22. I (ve věku 36 let) 30. VIII (zesnul v pověsti svatosti) 16. III (ve věku 76 let) Brno, v 17 letech P. Joannes Jahoda let v TJ P4v 12. (?) XI V Kroměříž na Moravě 17 P. Joannes Wotik (či Wottig) 16 CSf Litoměřice 18 Limberk Henricus Hobel Brno, 26 let v TJ P. Joannes Had 18 P4v F. Joannes Halbschmid(t) F. Joannes Bajer (nebo Bayer, Beyer) Jacobus Norbertus Ignatius Trojer (či Troyer) Brno, v 29 letech (dnes Pomezí) 3. IV Praha, česká metropole Smečno Pravlov na Moravě 19. IV Brno, 20 let v TJ Vokšice 30. IX Brno P4v X Brno P. Carolus Libertinus P. Gregorius Buda 24 CSf VII Písek Milevsko Cilzium ve Slezsku 4. I IX Brno, 20. VII Elogium P. Jana Jahody se nachází v NKČR, sig. VIII A 13, 454r-457v. 15 Podle P. Jana Millera zemřel P. Jan Wottig 31. ledna 1677 (str. 3575). 16 Elogium P. Jana Votíka se nachází v NKČR, sig. VI C 14, 51r-52v. 17 P. Jan Miller uvádí jako datum skonu P. Jana Hada 18. květen 1679 (str. 3575). 18 Tři elogia P. Jana Hada se nacházejí v NKČR, sig. VI C 14, 74r-75v; VIII A 13, 556r-557v; XXIII C 112/1, 420r- 421v. 19 P. Miller uvádí, že bratr Halbschmid zemřel již 11. dubna 1681 (str. 3575) a stejně tak se píše v jeho elogiu. 20 Elogium řeholního bratra Halbschmidta se zachovalo v NKČR, sig. VI C 14, 140r-v. 21 Zachovalo se elogium řeholního bratra Bayera v NKČR, sig. XXIII C 112/3, 314r-v. 22 Život P. Trojera popisuje elogium uchované v NKČR, sig. VI C 14, 209bis r-212v. 23 Dochovala se hned čtyři elogia kněze Karla Libertina, všechna v NKČR, a to v sig. VI C 14, 205r-206v a 213r- 214v, dále v sig. XXIII C 112/1, 615r-616v a v sig. XXIII C 112/4, Jsou k dispozici tři elogia P. Budy uložená v NKČR v konvolutu sig. VI C 14, 259r-v, dále v XXIII C 112/1, 691r-692v a v XXIII C 112/4,

4 (ve věku 63 let) 3. IV (ve věku 74 let) 5. IV (ve věku 43 let) 9. VI (ve věku 52 let) 25. I (ve věku 50 let) 7. I IX (ve věku 42 let) 15. XII (ve věku 34 let) P. Christophorus 45 let v TJ Meridies 25 CSf 24. VI X Brno, P. David Steidlman let v TJ P4v 1646 Jindřichův Hradec 28 F. Paulus Javor či Jawor II CTf IX. 1668, F. Joannes Hön(n)ig v TJ CTf 1678 Kozla v Horním Slezsku 1614 Jičín I Kostelec na Moravě 31. VII Polná 30 F. Wenceslaus Rezek CTf Chrudim 31 P. Joannes Mitrovius 32 R. P. rektor Jarosla(w)us Radwanowsky 33 F. Georgius Czucžna (či Czuczna) 16. IV F. Martinus Czernowsky 13. V P. Bartholomaeus Bernardus Bau(c)zek 3. V P. Ioannes Kaba 2. III (ve věku 36 let) P. Ioannes Pupetius 24. V (ve věku téměř 70 let) F. Ioannes Krzizulka 20. I (ve věku 69 let) (či Krzyzulka) 39 P. Jacobus Palladius 9. X CSf 2. II Brno, 25 let v TJ P4v XI. 1681, 11 let v TJ CTf 2. II X CTf 2. II Brno CSf 15. VIII X P4v 2. II Brno, 21 let v TJ P4v 2. II I Brno CTf 2. II X P4v 15. VIII Týn nad Vltavou Radvánovice () Borová (či Borovy?) 6. XI Horšovský Týn 20. VIII Rokycany 5. VIII Březnice 1663 Polička 17. IV Kutná Hora 1632 Hlučín ve Slezsku 20. I X II Existují dvě elogia P. Kryštofa Mittaga (Meridies) v NKČR, sig. VI C 14, 308r-309v a sig. XXIII C 112/1, 743r- 744v. 26 Život P. Davida Steidlmana podává elogium v NKČR, sig. VI C 14, 295r-298v. 27 Elogium bratra Javora je k nalezení v NKČR, sig. XXIII C 112/4, Dějepisec české provincie P. Joannes Miller uvádí, že bratr Hönig zesnul již 8. června 1685 (str. 3575) a podle elogia (XXIII C 112/4, 291) dokonce již 3. června téhož roku. 29 Dvě elogia bratra Höniga jsou uložena v NKČR, sig. VI C 14, 289r-v a sig. XXIII C 112/4, Smrt P. Bauzka klade P. Miller na den 13. dubna 1695 (str. 3575). 31 Podle P. Millera zemřel P. Jan Kaba až 30. května 1699 (str. 3575). 32 Tak podle Historia Collegii Clatoviensis. Výroční zpráva z r uvádí, že P. Ioannes Pupetius zemřel koncem května téhož roku.

5 (ve věku 67 let) 25. XII (ve věku 64 let) 9. VI pohřben jako první v nové sousední kryptě dne 10. VI. 13. VIII pohřben v obvyklé kryptě 3. X pohřben ve společné kryptě 21. II (ve věku 76 let) pohřben ve společné kryptě 3. IX (ve věku 56 let?) pohřben pod kaplí sv. Antonína 19. I (ve věku necelých 59 let) pohřben pod kaplí sv. Antonína 30. IX (ve věku necelých 66 let) pohřben pod kaplí sv. Antonína 18. XI (ve věku 65 let) pohřben pod kaplí sv. P. Carolus Schwantle (či Sswantle) 41 F. Georgius Ecker 42 P. Martinus Frey 43 P. Dominicus Aysl 44 P. Ioannes Spatžek (či Spaczek) 45 P. Sebastianus Labe 46 P. Joannes Dussicžka (či Dussiczka) 47 R. P. Christianus Catullus 48 P. Daniel Lissowsky 49 P. Hieronymus Zaubek Antonína 2. VI F. Jacobus Pankla 25. IX P. Franciscus Stiller 23. VII F. Michaël Koller 28. II (ve věku téměř 73 let) 53 P. Wenceslaus Nicolaides P4v 2. II IX. 1662, 43 let v TJ CTf 2. II X P4v 2. II Rokycany 24. IV Třeboň 10. X Jindřichův Hradec 1665 P4v 1683 Beroun ze vznešených rodičů VI Březnice 1657 P4v 2. II XII CSf 15. VIII Brno P4v 2. II X Jičín CSf 2. II X Brno P4v 2. II , den neznámý Rokycany 27. XII či 1655(?) Kostelec nad Orlicí 14. IV Kroměříž na Moravě 25. XI Turnov 3. III Praha 27. X V Cujaviae v Horním Slezku 28. X II P4v 15. VIII Malá Strana v Praze 29. IX Brno 12. III ves Schnephau ve Švábsku 7. V P4v 2. II Praha, česká metropole 33 Podle výroční zprávy se P. Frey narodil až v r. 1669, což je ovšem nepravděpodobné vzhledem k době, kdy vstoupil do jezuitského řádu. 34 Miller jako datum srmti P. Catulla uvádí 18. ledna 1712 (str. 3576). 35 Miller uvádí, že P. Lissowsky zemřel 1. října 1716 (str. 3576). 36 Podle Millera bratr Koller zemřel 23. června 1722 (str. 3576).

6 2. VI F. Wenceslaus Zachariass či Zachariasek 13. IX P. Bartholomaeus Ziak 12. V P. Carolus Mezlecki 1. XI P. Wenceslaus Majer 14. XI P. Jacobus Stroholm 22. XII R. P. rektor Antonius Meisner 19. IV v ¾ na 10 hod. v noci 60 F. Bartholomaeus Pokorny 3. VII Ioannes Olbricht 27. XI v 10 hod. dopoledne F. Iosephus Proksch 4. IV P. Ignatius Tatyrek 23. IV P. Wenceslaus Nitsh 1. X F. Ioannes Grill 31. X F. Franciscus Habinger 1. XI F. Ioannes Schinka 7. XII P. Jeremias Heintzl 24. III P. Jgnatius Zwicker 24. XI P. Joannes Bayer 17. IV P. Joannes Wernier z rodu říšských baronů 22. IV P. Franciscus Smrkowsky Nutno dohledat! F. Antonius Wimmer 29. III po 12. hod. polední P. Casparus Traeger 14. V P. Franciscus 9. XI CTf 2. II X CSf 2. II X Brno P4v 2. II Brno P4v 2. II VIII P4v 2. II X Brno CSf 2. II X CTf 2. II X P4v 2. II Kašovice (?) Lišov 26. II. 1680, Brandýs 5. VIII Řepín 21. VII Hořepník 12. V Litoměřice 23. VI Elinkovij na Moravě 30. X Kostelec 9. X CTf 2. II Jihlava 24. XI Brno 2. XII P4v 2. II česká metropole 14. X Brno 17. IX P4v 2. II Soběslav 9. X Brno 16. XII CTf 2. II Jihlava 10. X Brno 2. IV CTf 2. II Lanškroun 11. III Brno 1. I Plzeň 1701 Brno 16. II CSf 2. II Libaviae ve Slezsku, tj. dolnoslezská Lubawka v dnešním Polsku 17. IX Brno 9. III CSf 2. II Praha 26. IX II P4v 2. II X Brno P4v 2. II Podbořany 7. IX Lipnice (nad Sázavou) 17. X Brno 27. IX Praha 23. II Brno Nutno dohledat! 20. X P4v 2. II X P4v 2. II VII Frankogletae 6. X Staré Sedliště 22. XI Ždánice na Moravě

7 Mladenek 8. XI v půl sedmé ráno P. Casparus Wodak 14. V F. Bernardus Schaller 21. V P. Ioannes Hanel noc po 1. I P. Ioannes Oe(h)lberger 30. IV P. Henricus Wühr 8. II v 7 hod. večer F. Casparus Schreiber 11. II ve 4 hod. ráno 13. II v půl druhé ráno Wenceslaus Scharm 83 F. Ioannes Kirmayer (či Kirmajer) 19. II P. Jgnatius Riesenfelder 20. II P. Ioannes 20. VIII Mühlwentz(e)l 86 P. Wenceslaus Zralik (či Zralyk) 9. X F. Jgnatius Kolbe 7. V F. Christophorus Lange 24. XI F. Joannes Libertin 7. V P. Franciscus Trzebiczky (či Stržebitsky) 16. II P. Casparus Seyfrid(t) 12. XII P. prokurátor koleje Ioannes Langer 10. IV F. Leopoldus Hauk 25. I ve 4 hod. ráno 94 P. Bernardus Sindt 27. IX Brno 1. I P4v 2. II Jindřichův Hradec 27. X Brno 27. X CTf 2. II Planá 9. X Brno 21. IV P4v 15. VIII Praha 17. X Brno 14. III P4v 15. VIII Nové Město pražské údaje neopsány údaj neopsán Jičín 9. IX Brno 5. I Jaroměř 9. X Staré Město pražské 9. X Brno 12. XII Gmünda (zřejmě Gmund am Tegernsee) v Horním Bavorsku 27. X VII P4v 2. II Jihlava na Moravě 21. X Brno 24. VI Plzeň (měšťan) 9. X Brno P4v 2. II IX Praha chybí Annales k r chybí Annales k r VII Brno 2. III Osečná 1709 Brno 1682 CTf 15. VIII Litoměřice XI P4v 2. II Rokycany 9. X CSf 15. VIII VII Kautta (či Cautta), asi Kout na Šumavě 20. X VI Podbořany 13. IX CTf 2. II X Brno P4v 25. III V Hodkovice nad Mohelkou 20. VIII Brno na Moravě 37 Přesné datum převzato z Catalogus brevis Přesné datum doplněno z Catalogus brevis 1742.

8 24. VII P. Iosephus Borowy 8. III P. Jacobus Bajer 22. XII P. Nicolaus Zieser (či Ziezer) 24. I M. Iosephus Hrada 3. IV chvíli před jedenáctou ranní 99 P. Antonius Mühlventzl 27. IX P. Ioannes Wilde 7. V Franciscus Schuch 1. X P. Franciscus Mus(s)ka 20. IV v 8 hod. večer F. Wenceslaus Czech (či Cžech) 19. IX v půl osmé ráno P. Ignatius Kambach 26. XI F. Iacobus Maly 20. IX P. prokurátor koleje Ioannes Prohaska 16. I F. Iosephus Migl 1. II P. Franciscus Zeleny 30. XI P. rektor Josephus Sexstetter F. Georgius Uhr 25. XI P. Franciscus Nesyba 7. XII F. Franciscus Lange 10. XII P. Joannes Frosch 20. IV P. Georgius Thiel 15. X Brno P4v 2. II údaje neopsány 20. X CSf 15. VIII III Holešov na Moravě údaje neopsány 2. VII Praha X Stonneriensis na Moravě 9. X Brno P4v 2. II X Brno P4v 2. II XI Brno P4v 2. II X Brno P4v 2. II IV Brno CTf 2. II III Plzeň 23. III Dörfflae 25. I Klatovy 28. X Přelouč 10. VIII Přím 21. X Brno 23. IV Neustupov 10. IV Brno 10. IV CTf 15. VIII Tuchoměřice 21. X P4v 2. II X Brno CTf 2. II X Brno P4v 2. II X Brno P4v 2. II V Jihlava na Moravě 15. III Jindřichův Hradec 17. IX Nové Město na Moravě 19. III Klatovy 27. IX CTf 2. II XII Chotiněves 21. X X P4v 2. II Strmilov 20. X IV CTf 2. II Klatovy 27. X V Praha

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Historie Univerzity Palackého v Olomouci

Historie Univerzity Palackého v Olomouci Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Historie Univerzity Palackého v Olomouci Závěrečná práce Autor: Dáša Tesaříková, Alžběta Eichlerová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Martin

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy

AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy 3.12. KDYNĚ, Kino, v 18 hodin; přednáška Jižní Afrika (Namibie, Lesotho,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. David Krška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 8 5 5 9 27 2. Filip Matzner Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 10 4 24 3. Tomáš Vazač SPŠ a VOŠ Karla Čapka, Písek

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice

220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice 220 (Praha -) Benešov u Prahy - České Budějovice IDS TA Tábor - Planá nad Lužnicí km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 8203 8259 8205 Sp 1765 Sp 1760/1 8261 Sp 1839 R 922 Jindřichův Jihlava Hradec

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Pravomoci státních institucí a úřadů

Pravomoci státních institucí a úřadů Pravomoci státních institucí a úřadů Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje,

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Ubytování pro zaměstnance resortu MO a civilní veřejnost

Ubytování pro zaměstnance resortu MO a civilní veřejnost U Prioru 8, Praha 6, 6 00, tel:+40 97 / fax: +40 97 8 Email: podatelna@svbf.cz, sekretariat@svbf.cz, Internet: www.svbf.cz Ubytování pro zaměstnance resortu MO a civilní veřejnost 48 49'9.858"N, 4 '40.07"E

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Út 1. dub 2014 St 2. dub 2014 St 23. dub 2014 Čt 8. kvě 2014 Čt 15. kvě 2014 Ne 8. čvn 2014 Po 9. čvn 2014 Pá 20. čvn 2014 So 21. čvn 2014 19:00 Lysá n. Labem G.F.Handel: Brockes passion (Bohemia 2014)

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

Výsledky krajského kola 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky krajského kola 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. 2. Michal Hruška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 7 8 10 25 Michal Punčochář Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 6/8 0 10 5 10 25 3. Ondřej Mička Gymnázium Jírovcova, České

Více

Oranžový minivolejbal

Oranžový minivolejbal Žlutý minivolejbal 1 Lanškroun A Brno 2 MSK Beskydy B Brno 3 Slovácká Slavia Uherské Hradiště Brno 4 Svitavy A Brno 5 Svitavy B Brno 6 ŠSK Ostrava C Brno 7 TJ Polička A Brno 8 TJ Polička B Brno 9 TJ Polička

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října. Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených

Více

Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441. Autor: Dana Šrailová. Použití: 7. ročník. Datum vypracování: 5.1. 2013. Datum pilotáže: 9. 1.

Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441. Autor: Dana Šrailová. Použití: 7. ročník. Datum vypracování: 5.1. 2013. Datum pilotáže: 9. 1. Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441 Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 5.1. 2013 Datum pilotáže: 9. 1. 2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých tříd je zaměřena na seznámení

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

Výsledky domácího kola 62. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 62. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 7/8 9 10 10 10 39 2. Ondřej Hlavatý 1993 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 9 7 8 8 32 3. Ondřej Mička 1994 Gymnázium

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika Platné v roce 2015 ABCFIRM1 hnbrno.cz 02770164 AT845121 Lochotínská 1108/18 Praha 1 11000 A2DD1C8D Veronika Houbová Wuchterlova 585/14 Praha 6 - Dejvice 16000 BENET Benet promotion s.r.o. 02804514 CZ02804514

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více