Deník F.Kráčmery. Nad Českým středohořím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deník F.Kráčmery. Nad Českým středohořím"

Transkript

1 Deník F.Kráčmery Nad Českým středohořím

2 Při svém putování krajinou letěl jsem na podzim léta páně 1910 nad krajem tak krásným, jenţ zove se České středohoří. Jiţ z dálky na mne malebné městečko jménem Třebenice hledělo, avšak při hoře Milešovce silné bouře řádily. Větry mne dále odnesly. Ne nadarmo se jí říká po našem Donnerberg (Hromová hora). Mein Gott.ale ustál jsem to! OA J.Otradovce, Milešovka, poč. 20.stol.; SOkA Litoměřice v Lovosicích, Milešovka 1910.

3 Mé přistání se konalo aţ v Ţatci. Město veliké to jest a krásné. Velké oslavy zde ţily. Lidé se radovali a pili. Dočesná se zde slavila neboli dočesání chmele.

4 Ochotný hostinský nechal mne ochutnat zdejší pivo, i kdyţ peníze jsem u sebe neměl. Lahodné aţ na jazyku se rozplývalo, ale silné dost bylo. Lidé v podnapilém stavu uchvácení mým dopravním prostředkem, zkoušet létat začali. Vzali ţoky a vzlétnout zkoušeli. Směji se ještě teď, kdyţ vzpomínám na to. Ráno odlétalo se mi těţce. Hlava těţká a zamotaná byla, jak kdyţ tím ţokem mě praštili.

5 Alkohol před plavbou nepoţíti! Zapíšu hned do příručky mladého vzduchoplavce. Nad polem jsem zvláštní síly cítil. Táhly mne chvíli hin a her a sem a tam... Musel jsem přistát a odpočinout si. U rybníčku seděl jsem a přemýšlel o začátku své cesty dosud tak dramatickém. Najednou mne cosi v poli upoutalo. Kámen!? Snad dva metry mít mohl a zvláštně se tam tak sám tyčil.

6 Tak překvapen jsem byl, ţe nevšiml jsem si ani, ţe za mnou oráč přišel. Hned zeptal jsem se ho na toto zvláštní utvoření. Ján, jak se milý oráč nazýval, mne velmi zajímavé historky vykládal. Prý uţ za Keltů zde byly a nikdo neví, proč či jak se zde vzaly. I velmi zvláštními pověstmi jsou opředeny. Tento se prý zove Zkamenělý mnich. Muzeum Louny, menhir ve Slavětíně, 60.léta 20.stol.

7 Byla jiţ tma, kdyţ jsem na kopci Radobýl přistál. Rozbalil jsem stan a rozhodl, ţe zde přespím. Přemýšlel jsem o tomto kraji. Jaká to podivná oblast. Unaven ze dne náročného usnul jsem eins zwei. V noci se mi zvláštní sen zdál SOkA Litoměřice v Lovosicích, Radobýl kolem r.1900, těžba.

8 Neznámý muţ seděl nedaleko ode mne. A stálé si předříkávajíc verše. Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas... Najednou se v Litoměřicích, městě nedalekém, rozrostl obrovský poţár. Ta neznámá osoba vyběhla ohni naproti rychlostí takovou, ţe ani já vytrvalý běţec sotva stíhal jsem ho. Ve městě horlivě s hašením pomáhal a později z otravy špinavou vodou místní zemřel. SOkA Litoměřice v Lovosicích, Litografie hrob K.H.Máchy, 2.pol.19.stol.

9 Ráno bylo krásné. Ptáčci zpívali a slunce jak by smet. Prapodivný sen mi v hlavě neplechu dělal. Ále fertig!!! Čert to vem! Sešel jsem cestou dolů. Stejná jako ve snu. Pouze náhoda! Však při návštěvě Litoměřic jsem si sednout při výkladu historika musel. Můj sen pravda byla. Ten zvláštní muţ Karel Hynek Mácha byl a psal svoje největší dílo Máj. Slavný básník pobývajíc zde v Litoměřicích. SOkA Litoměřice v Lovosicích, hrob K.H.Máchy, po r

10 Pokračoval jsem raději ve své cestě za poznáním kraje místního. Od dávného přítele balonisty jsem zaslechl, ţe tu někde funící hora řádí. V zimě teplý vzduch stoupá vzhůru a v létě naopak tomu je. Proto, jsem se zde zastavil. Místní lidé ji nazývají Boreč. SOkA Litoměřice v Lovosicích, Boreč po r

11 Na vrcholu veselý obraz se mi naskytl. Šílenec zde u nějaké prazvláštní kouřící díry poskakoval, na zádech křídla jako od motýla. Prý létat chtěl. S opatrností jsem mu naznačil, ţe to jaksi moţné není. O jeho duševním stavu jsem se informovat nechtěl raději. Zjistil jsem však, ţe menší zájem o místní vývoj, geologii, jak se tomu odborně říká, má. Rychle jsme se přáteli stali.

12 Teprve z jeho vypravování mi bylo jasné, ţe s bývalými sopkami mám tu čest. Jiţ dříve jsem se dočetl o sopkách v Ottově slovníku naučném, ale představit jsem si je nedovedl. Vydavši se pěšky směrem k cíli původnímu Třebenicím dumal jsem o ţivotě v třetihorách. Gott sei dank, ţe ţiju v moderní době! OA J.Otradovce, hrad Košťálov.

13 Ani jsem se nenadál a na vrcholu další sopky jsem stál. Košťálov zove se tento kopec, prý dle zdejšího hradu zakladatele Košťála. Já našel jsem tu však uţ jen zříceninu. Jak nádherný to výhled do okolí! Širé lány, sady zalité do barev podzimu a sem tam nějaká ta sopka. A pode mnou Třebenice jako na dlani. Hned jsem si udělal jednu fotečku do sbírky. OA J.Otradovce, Třebenice.

14 A fertig! Hlad se uţ stával mým věrným brachem, zrychlil jsem tedy krok a do městečka zamířil. Inu první zastávka byla v trafice u paní Zimmerové. Tabák jsem si pořídil a pročeţ cizince ve mně poznala a dokonce zvídavého, pozvala mne na kávu a dlouze jsme si vypravovali. Na doporučení této milé mladé dámy vydal jsem se na prohlídku města. OA J.Otradovce, Zimmerovi.

15 Městečko vypadá vskutku malebně, upravené jest a jazyk český i německý zaslechl jsem. Něco mi však nešlo do hlavy! Školu jsem potkal dvakrát, nádraţí vlaková jsem viděl dvě, pivo ochutnal jsem rozlišné ze dvou pivovarů a dokonce dva kostely tu mají. Na tak malé městečko hodně se to zdá. Stojíce před novotou se lesknoucím evangelickým kostelem, dozvěděl jsem se, ţe Češi a Němci tu moc dobré vztahy nepěstují, a tak kaţdý po svém činí. Himmel hergot!! OA J.Otradovce, evangelický kostel Třebenice

16 Zamyšlen jsem ani nezpozoroval, ţe okolo chodí lidé s koši ba i trakaři plnými ovoce. Dostal jsem chuť na trochu vitamínů a rozhodl se nějaké vlastnoručně opatřiti. Na poli mne čekalo překvapení. Lidé klečíc v hlíně, kopajíc, ale koše ţádné a úroda také ţádná. Pojď nám pomoci! okřikl mne jeden z nich. Já? Nu, nenechal jsem se přemlouvat a našel něco mnohem lepšího něţli vitamíny. Granát český! OA J.Otradovce, Továrna na zpracování ovoce; SOkA Litoměřice v Lovosicích, těžba granátů v Podsedicích.

17 Za pomoc mi pánové plné koše jablek, hrušek, marmelád a dalších dobrot (i likérů ale PSST) naloţili. Ale to nejcennější uloţeno v kapsičce mám. Ţena má milovaná bude radost z toho daru mít. Tak a teď uţ alou domů, neţ přijdou další bouře od Milešovky!! OA J.Otradovce, etikety místních výrobků.

MEXIKO 2006. Vyplouváme

MEXIKO 2006. Vyplouváme MEXIKO 2006 Vyplouváme San Pedro je jedním z přístavů v Los Angeles a odtud nám vyplouvala 9. dubna naše loď, společnosti Royal Caribbean (rojl karibijen), do Mexika. Přístavy jsou v Los Angeles veliké,

Více

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Ahojda! Tamtam je zpět! Po několika měsících, kdy se vám po nás jistě stýskalo, jsme se vrátili v plné síle, se spoustou

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více

Tereza Blinková Liberec

Tereza Blinková Liberec Tereza Blinková Liberec Vampýr Tobiáš Narodil jsem se ve třináctém století a první, co jsem v životě spatřil, byla tma. To si sice nepamatuji, ale říkali to moji rodiče. Matka mě porodila v jeskyni, protože

Více

časopis oddílu K d y : 1. ř í j n a 2 0 0 5 o d 9. 0 0 d o 1 3. 0 0 h o d. K d e : V t ě l o c v i č n ě Z Š L e ž á k ů v H l i n s k u.

časopis oddílu K d y : 1. ř í j n a 2 0 0 5 o d 9. 0 0 d o 1 3. 0 0 h o d. K d e : V t ě l o c v i č n ě Z Š L e ž á k ů v H l i n s k u. ZÁŘÍ 2005 24. SKÁLŮV OBĚŽNÍK časopis oddílu J u n á k - s v a z s k a u t ů a s k a u t e k Č R s t ř e d i s k o H l i n s k o v Č e c h á c h D í v č í a c h l a p e c k ý k m e n p o ř á d á u p ř í

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová

Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová Sborníček z posledních literárních a slohových prací žáků ZŠ J. Š Baara sestavila Mgr. Z. Ditrichová Co s tím úkolem...? Ţe jsem báseň napsat měla, docela jsem zapomněla. Teď tu čumím na papír. Co mám

Více

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22

V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Prázdniny skončily 1 Návrat do školy 8 Už to začalo 10 V tomto čísle nepřehlédněte: Jaká byla B7? 13 Co se děje ve škole 20 Co jsme vymysleli 22 Vážení čtenáři, i když se to nezdá, jsou velké prázdniny

Více

Izrael 2010. déšť. Přitom jsem pochopila, proč tato země není suchá neprší tu často, ale kdyţ uţ, tak to stojí zato. 7. 10.

Izrael 2010. déšť. Přitom jsem pochopila, proč tato země není suchá neprší tu často, ale kdyţ uţ, tak to stojí zato. 7. 10. Izrael 2010 7. 10. 2010 - čtvrtek Soused Toník mi slíbil, ţe nám bude vybírat schránku, ale celý den není k mání. Uţ jsem trochu nervózní, ale nakonec se mi podaří chytit sousedku Lídu, ta si vezme klíče

Více

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.

Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5. Sibiř (vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně, František Tomek, krejčovský mistr, nar. Škrovád u Chrudimy 5.12.1881 - Vídeň 26.5.1937) Vážení přátelé, milé sestry a bratři / sokolové /! Byl

Více

ROMAN ROVENSKÝ. Jak jsem v Libyi čaj vařil. Motto: Když flus Dřít jako. barevný??? Šveja, šveja! Africká anabáze. Kor. 5.2004

ROMAN ROVENSKÝ. Jak jsem v Libyi čaj vařil. Motto: Když flus Dřít jako. barevný??? Šveja, šveja! Africká anabáze. Kor. 5.2004 barevný??? Motto: Když flus Dřít jako Šveja, šveja! Africká anabáze Kor. 5.2004 1 2 3 Na pláži byly v písku hroudy mazutu. 4 Sněhobílý písek a v pozadí modré moře. 5 Vstup do moře byl po ostrých kamenech.

Více

Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce

Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce Eva Wagenknechtová 3.A O jahodové chaloupce V jednom malém domečku žil otec a matka. Neměli žádné děti. Až jednou se probudili a u nohou matky bylo malé nemluvně. Dali mu jméno Lili. Dorůstala a byla hezčí

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

Náš výlet do cizých krajin. A moje prázdniny?? Můj prázdninový pobyt s Teen Challenge Šluknov: Ahoj, chtěl jsem se Vám v krátkosti představit:

Náš výlet do cizých krajin. A moje prázdniny?? Můj prázdninový pobyt s Teen Challenge Šluknov: Ahoj, chtěl jsem se Vám v krátkosti představit: 1 Rok se s rokem sešel a nám opět začal nový školní rok. Za čtvrtou skupinu Vám přejeme hodně úspěchů v tomto roce. Přejeme těm dětem, které nastoupily do nových škol, aby se jim zde líbilo, měly úspěch

Více

Vážení a milí čtenáři,

Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, Časopis Klubu v 9, centra služeb pro podporu duševního zdraví po delší odmlce Vás vítáme při čtení našeho časopisu. Vydání časopisu se opozdilo především z provozních důvodů Klubu

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Pustinka 5 (Lída Švecová)

Pustinka 5 (Lída Švecová) PUSTINKA - 5. díl Lída Švecová (Zachařová) 1. kapitola Skončil jsem studium na všeobecně vzdělávací akademii. Je mi téměř jednadvacet let a nevím ještě, čím budu. Jediný ze všech těch, kteří studovali

Více

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Julia Zeyera na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Tři legendy o krucifixu tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1987 (ZEYER, Julius. Tři legendy o krucifixu a jiné báje o lásce. Praha :

Více

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI 40 DNÍ S JANOVÝM EVANGELIEM: S KRISTEM VE SVĚTĚ SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI Vážení rodiče, milé děti, přátelé! Připravili jsme pro vás a vaše děti 40 krátkých příběhů a zamyšlení. Naším cílem je, abyste

Více

David Kufa MOŽNÁ JE VŠECHNO JINAK

David Kufa MOŽNÁ JE VŠECHNO JINAK 1 David Kufa MOŽNÁ JE VŠECHNO JINAK 2 Copyright Autor: David Kufa Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-87976-68-5 (epub) 978-80-87976-69-2 (mobipocket) 978-80-87976-70-8 (pdf) 3 SETKÁNÍ

Více

Dům otevřených dveří Srí Lanka. Martina Lupačová Švarcová

Dům otevřených dveří Srí Lanka. Martina Lupačová Švarcová Dům otevřených dveří Srí Lanka Martina Lupačová Švarcová Poděkování Děkuji své mamince, která mi pomohla s textem a stále je má velká učitelka.. Děkuji všem aktérům této hry zvané život. Děkuji, že jste.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Seminární práce z anglického jazyka wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ROMÁN S DOSLOVEM ZDEŇKA KOŢMÍNA A POZNÁMKOU AUTORA

ROMÁN S DOSLOVEM ZDEŇKA KOŢMÍNA A POZNÁMKOU AUTORA MILAN KUNDERA ROMÁN S DOSLOVEM ZDEŇKA KOŢMÍNA A POZNÁMKOU AUTORA Milan Kundera 1967 ISBN 80-7108-007-1 ŢERT DÍL PRVNÍ/LUDVÍK DÍL DRUHÝ /HELENA DÍL TŘETÍ/LUDVÍK DÍL ČTVRTÝ / JAROSLAV DÍL PÁTÝ/LUDVÍK DÍL

Více

Sedm týdnů v Austrálii. Jak slivovice cestovala do Sydney

Sedm týdnů v Austrálii. Jak slivovice cestovala do Sydney Sedm týdnů v Austrálii. Jak slivovice cestovala do Sydney Autor: Jiří Vanýsek 12.02. 13:05 Původní zpráva Televizní reţisér Jiří Vanýsek se jel podívat za dcerou Zuzanou do Austrálie. Přečtěte si první

Více

POSEL SMRTI. Zúčtování. Lukáš Konvalina

POSEL SMRTI. Zúčtování. Lukáš Konvalina POSEL SMRTI VI Zúčtování Lukáš Konvalina Není důležité, jak dlouhý život vedeme, ale jak ho prožijeme, neboť k čemu je žít navěky, když nevnímáme krásy života a nejsme šťastni? Obsah I Vrať se mi!...4

Více

13 Cvičení z jazykové vrstvy literárního díla

13 Cvičení z jazykové vrstvy literárního díla Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen

Farní zpravodaj. 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Farní zpravodaj 2013 / 1 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk březen Váţení farníci, všem čtenářům Farního zpravodaje přeji pokoj a dobro. V úţasném čase před Velikonočními svátky, v postní době,

Více

Vodní pohádky. Soubor pohádek z vodního prostředí. Projekt Živá voda

Vodní pohádky. Soubor pohádek z vodního prostředí. Projekt Živá voda Vodní pohádky Soubor pohádek z vodního prostředí Projekt Živá voda Žáci ze 4.ZŠ, Václava Talicha 1855, Most 31.1.2011 Obsah: Delfín Arnošt. 3 O rybce Žofce a žraloku Alíkovi 4 Vodnická pohádka 5 O vodní

Více

Základní škola a mateřská škola Prosinec 2011. Čemínská 296. Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ

Základní škola a mateřská škola Prosinec 2011. Čemínská 296. Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ Základní škola a mateřská škola Prosinec 2011 Město Touškov 2.stupeň Čemínská 296 Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ Obsah Trocha matematiky...2 Jak slaví svátky ti druzí...3 Hádanky 6.B...5 O duchách...7 Trocha

Více