5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu , Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen."

Transkript

1 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu , Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program

2 generální partneři hlavní partner partneři 2

3 vystavovatelé Rous Surgical s.r.o. Autorizovaný distributor A.M.I., Welfare Medical Ltd.,. 3

4 Organizátoři Pořadatel kongresu: Česká chirurgická společnost ČLS JEP Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká asociace sester Záštita nad kongresem: doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., poslankyně Parlamentu ČR Bc. Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan LF UK v Plzni Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka FN Plzeň Prezident kongresu: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. Vědecký výbor: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc. prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc. doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. doc. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. doc. MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D. doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D. doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D. 4

5 Organizační výbor: doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D. as. MUDr. Alan Sutnar, Ph.D. MUDr. Václav Liška, Ph.D. MUDr. Jakub Fichtl Bc. Marta Štruncová Jiřina Haasová Pořádající agentura Euroverlag s.r.o. Akce se uskuteční za finanční podpory: 5

6 SOUHRNNÝ PROGRAM Útery, registrace účastníků recepční hala zasedání výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP Alto A Středa, registrace účastníků recepční hala společné zahájení kongresu Conferenza doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., poslankyně Parlamentu ČR Bc. Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka FN Plzeň doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., přednosta chirurgické kliniky odjezd autobusů na společenský večer parkoviště Parkhotel společenský večer s rautem a hudbou Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje a.s odjezd autobusů do Parkhotelu parkoviště Plzeňský Prazdroj Lékařská sekce odborná jednání 1. blok Conferenza přestávka oběd galerie Big Hall odborná jednání 2. blok Conferenza partnerská přednáška Johnson&Johnson přestávka občerstvení Conferenza galerie Big Hall odborná jednání 3. blok Conferenza odborná jednání 4. blok Bellevue 6

7 Sesterská sekce zahájení sesterské sekce Bellevue Bc. Andrea Mašínová, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň Bc. Marta Štruncová, vrchní sestra Chirurgické kliniky FN Plzeň odborná jednání 1. blok Bellevue přestávka občerstvení galerie Big Hall odborná jednání 2. blok Bellevue přestávka oběd galerie Big Hall odborná jednání 3. blok Bellevue Čtvrtek, registrace účastníků recepční hala Lékařská sekce odborná jednání 5. blok Conferenza partnerská přednáška Covidien přestávka občerstvení Conferenza galerie Big Hall odborná jednání 6. blok Conferenza přestávka oběd galerie Big Hall odborná jednání 7. blok Conferenza odborná jednání 8. blok Bellevue závěr kongresu, vyhlášení cen pro autory do 35 let Conferenza Sesterská sekce odborná jednání 4. blok Bellevue přestávka občerstvení galerie Big Hall odborná jednání 5. blok Bellevue zakončení sesterské sekce, vyhlášení cen pro autory do 35 let Bellevue oběd galerie Big Hall 7

8 VĚDECKÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE Středa, Conferenza 1. blok přednášek předsednictvo: Ryska M., Šnajdauf J., Krška Z. 01. Hodnocení kvality života u nemocných s karcinomem pankreatu 10. min. Ryska M., Pohnán R., Bieberová L. Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha 02. Duodeum šetřící resekce hlavy pankreatu v dětském věku 10 min. Šnajdauf J., Rygl M., Petrů O., Kalousová J., Mixa V., Keil R,, Hříbal Z. Klinika dětské chirurgie, Klinika anesteziologie a resuscitace, Interní klinika, Klinika zobrazovacích metod. UK v Praze, 2. LF a FN Motol 03. Akutní pankreatitida posuny v léčbě? 10 min. Krška Z., Ulrych J. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 04. Resekce pankreatu jako součást en bloc multiorgánové operace pro malignity 8 min. Lipská L., Visokai V., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP 05. Resekce žil portomezenterické oblasti jako součást resekčního výkonu na pankreatu 8 min. Kučera M., Varga M., Oliverius M. Klinika transplantační chirurgie IKEM Praha 06. Chirurgie pankreatu na našem pracovišti 8 min. Šiller J., Formánek P., Havlíček K. Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s., Katedra klinických oborů FZS UP 07. Význam peroperačního kryobioptického vyšetření u tumorů pankreatu 8 min. Procházka V., Kala Z., Hlavsa J., Penka I., Hemmelová B. Chirurgická klinika FN Brno-Bohunice 08. Možnosti chirurgické léčby chronické pankreatitidy 10 min. Gürlich R., Havlůj L., Štefka J., Denemark L., Teplan V. Chirurgická klinika FNKV a 3. LF UK Praha 09. Rozsah lymfadenektomie u karcinomu pankreatu 8 min. Lipská L., Visokai V., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP Středa, Conferenza 2. blok přednášek předsednictvo: Třeška V., Kala Z., Gürlich R. 10. Pancreatectomy with vascular resection Wang H. Southwest Hospital, Chongqing, China 8

9 11. Recent indications for liver transplantation for malignant liver tumors Schlitt H. J. Surgical Clinic, Regensburg, Germany 12. Laparoscopic liver resections Aldrighetti L. Hepatobiliary Department, Milan, Italy 13. Improving remnant liver function after extensive hepatic resection stem cell based and surgical approaches in Regensburg Slowik P. Surgical Clinic, Regensburg, Germany 14. Vliv objemu a počtu nádorových ložisek v játrech 10 min. na výsledek embolizace větve portální žíly (PVE) Třeška V. 1, Skalický T. 1, Liška V. 1, Sutnar A. 1, Ferda J. 2, Mírka H. 2, Šlauf F. 2 1 Chirurgická klinika FN a LF UK v Plzni, 2 Radiodiagnostická klinika FN a LF UK v Plzni 15. Současný stav léčby pacientů s jaterními metastázami 10 min. kolorektálního karcinomu v České republice Ryska M. 1, Pantoflíček J. 1, Suchý M. 2, Dušek L. 3 1 Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha, 2 Národní referenční centrum, 3 Ústav biostatistiky a analýz MOU Brno 16. Chirurgická léčba jaterních a plicních metastáz kolorektálního karcinomu 10 min. Skalický T., Třeška V., Špidlen V., Vodička J., Sutnar A., Liška V., Klečka J., Šafránek J., Šimánek V., Fichtl J., Polák M. Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň 17. Zobrazovací metody sekundárních nádorů jater 10 min. Ferda J., Mírka H., Ferdová E. Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň Středa, Conferenza 3. blok přednášek předsednictvo: Adamec M., Visokai V., Válek V. 18. Technické aspekty při retransplantaci jater 10 min. Adamec M., Oliverius M., Janoušek L., Kučera M. Klinika transplantační chirurgie IKEM Praha 19. Hepatocelulární karcinom a transplantace jater 10 min. Oliverius M., Kočík M. Klinika transplantační chirurgie IKEM Praha 20. Transplantace jater pro metastázy neuroendokrinních nádorů 8 min. Kočík M., Oliverius M. Klinika transplantační chirurgie IKEM Praha 21. Simultánní resekce jaterních metastáz a primárního kolorektálního karcinomu 10 min. Visokai V. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha 9

10 22. Radiofrekvenční ablace jaterních nádorů 10 min. Válek V., Andrašina T., Kala Z., Kiss I., Tomášek J., Ostřížková L. Radiologická klinika FN Brno, PMDV a LF MU v Brně, Chirurgická klinika FN Brno, PMDV a LF MU v Brně, Klinika komplexní onkologické péče MOU a LF MU v Brně, Hematoonkologická klinika FN Brno, PMDV a LF MU v Brně 23. Detekce a charakterizace jaterních metastáz kolorektálního karcinomu 10 min. pomocí objemového perfuzního CT Mírka H. 1, Ferda J. 1, Baxa J. 1, Třeška V. 2, Liška V. 2, Skalický T. 2, Sutnar A. 2 1 Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN Plzeň, 2 Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň 24. Variabilita tepenného zásobení žlučníku a jater 8 min. Kachlík D. 1,2, Mrzílková J. 1, Báča V. 1,2, Stingl J. 1 1 Ústav anatomie, 3. LF UK v Praze, 2 Katedra zdravotnických studií, Vysoká škola polytechnická Jihlava 25. Role EUS FNAB v diferenciální diagnostice nádorů pankreatu 8 min. z pohledu chirurga Hlavsa J., Novotný I., Kala Z., Procházka V., Penka I., Andrašina T., Svatoň R., Válek V. Chirurgická klinika LF MU, FN Brno-Bohunice soutěž do 35 let 26. Bezprostřední předoperační biologická léčba neovlivňuje regeneraci 8 min. zbytkového jaterního parenchymu po rozsáhlé jaterní resekci experimentální model Liška V. 1, Třeška V. 1, Mírka H. 2, Beneš J. 3, Skalický T. 1, Sutnar A. 1, Brůha J. 1, Vyčítal O. 1, Pitule P. 1, Chlumská A. 4, Holubec L. 5, Racek J. 6, Trefil L. 6 1 Chirurgická klinika FN Plzeň, 2 Radiodiagnostická klinika FN Plzeň, 3 Anesteziologická klinika FN Plzeň, 4 Patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, 5 Radioonkologické oddělení FN Plzeň, 6 Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň soutěž do 35 let 27. Privilegované nádorové buňky a důsledky pro multimodální léčbu 8 min. Kysela P., Andrašina T., Šmardová J., Kala Z. Chirurgická klinika FN Brno 28. Kožní nálezy u nemocí jater a pankreatu 8 min. Pizinger K. Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň 29. Vliv neoadjuvantní biochemoterapie na radikalitu chirurgické resekce jaterních 8 min. metastáz kolorektálního karcinomu Holubec L., Matějka V. M., Svoboda T., Liška V., Fínek J. Onkologické a radioterapeutické oddělení FN a LF UK v Plzni 30. Naše zkušenosti se sledováním pacientů po chemoembolizaci hepatocelulárních 8 min. karcinomů metodou CEUS komparovanou s CT Buřič I., Parobková H. RDG oddělení ÚVN Praha 10

11 Středa, Bellevue 4. blok přednášek předsednictvo: Lipská L., Malý T., Čambal M. 31. Primární sklerozující cholangitida role extrahepatické biliární resekce? 8 min. Malý T. 1, Chudáček J. 1, Jurečková L. 2, Konečný M. 3, Procházka V. 3, Michálková K. 4 1 I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, 2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Olomouc, 3 II. interní klinika LF UP a FN Olomouc, 4 Radiodiagnostická klinika LF UP a FN Olomouc 32. Resekční výkony pro karcinom žlučníku 8 min. Kučera M., Valsamis A., Oliverius M. Klinika transplantační chirurgie IKEM Praha 33. Chirurgická léčba iatrogenního poranění žlučového stromu při cholecystectomii 8 min. Mendl J., Kučera M. Klinika transplantační chirurgie IKEM Praha soutěž do 35 let 34. Bouveretov syndróm raritný prípad vysokého ilea biliárnej etiológie 8 min. Škubla R., Kutarňa J., Navrátilová V., Lacko V., Huorka M., Ftáčniková B. IV. chirurgická klinika LF UK a UNB Bratislava-Ružinov 35. Laparoskopická cholecystektomie a operace v bráničním hiátu pomocí 8 min. 5mm a 3mm instrumentária Procházka V., Kala Z., Marek F., Svoboda T. Chirurgická klinika FN Brno-Bohunice 36. Zdvojení žlučníku a ductus cysticus jako raritní nález 8 min. při cholecystektomii kazuistika Šnajdr M., Dvořák J., Chrastil L. Chirurgické oddělení Nemocnice Karlovy Vary Čtvrtek, Conferenza 5. blok přednášek předsednictvo: Kural T., Šiller J., Špičák J. 37. Endoskopická léčba malignich stenóz žlučových cest 10 min. Špičák J. IKEM Praha 38. Cystické nádory pankreatu 8 min. Krška Z., Šváb J., Krechler T., Dvořák M., Hořejš J. I. chirurgická klinika, IV. interní klinika a Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 39. Vzácný pankreatický tumor nejisté biologické povahy 8 min. Malý T. 1, Chudáček J. 1, Jurečková L. 2, Štěrba J. 3 1 I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, 2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Olomouc, 3 Klinika dětské onkologie FDN JGM a MU Brno 40. Naše zkušenosti s endoskopickou drenáží pseudocyst pankreatu 8 min. Kural T., Geiger J., Rupert K., Klečka J. Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň 11

12 41. Resekce pankreatu s minimální tkáňovou ztrátou 8 min. Havlůj L., Denemark L., Štefka J., Štukavec J., Gürlich R. Chirurgická klinika FNKV, 3. LF UK, Praha 42. Technické aspekty endoskopicky zakládané pseudocystogastroanastomózy 8 min. Geiger J., Veselý V. Chirurgická klinika FN a LF UK v Plzni 43. Duodenopankreatektómia pre paraganglióm hlavy pankreasu. 8 min. Rozbor dvoch prípadov Straka M., Čech B., Baník M., Bezděk R., Škrovina M. Chirurgické oddělení NsP Nový Jičín, Onkocentrum J. G. Mendela 44. Duodenální tumory retrospektivní rozbor chirurgicky léčených nemocných 8 min. za období Hoskovec D., Ulrych J., Krška Z., Hořejš J., Lukáš K., Sedláčková E., Vítková I. 1. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK, 4. interní klinika VFN a 1. LF UK, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Ústav patologie VFN a 1. LF UK, Praha 45. Periampulární nádory a jejich biologické chování 8 min. Levý M., Visokai V., Lipská L. Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP 46. Peroperační bilioskopie naše zkušenosti 8 min. Hlavsa J., Kala Z., Penka I., Procházka V., Svatoň R., Andrašina T., Novotný I. Chirurgická klinika LF MU, FN Brno-Bohunice soutěž do 35 let 47. Účinnost a bezpečnost nasobiliární drenáže v terapii těžkého pruritu 8 min. u pacientů s benigní, čistou, cholestázou Hejda V., Balihar K., Koželuhová J. I. interní klinika, oddělení gastroenterologie FN Plzeň 48. Peroperační ERCP naše zkušenosti 8 min. Vránek P., Texl F. Oddělení všeobecné a úrazové chirurgie Nemocnice Znojmo p. o. Čtvrtek, Conferenza 6. blok přednášek předsednictvo: Skalický T., Ferko A., Topolčan O. soutěž do 35 let 49. Prognostické a prediktivní faktory jaterního nádorového onemocnění 10 min. Topolčan O., Třeška V., Fuchsová R., Svobodová Š., Vrzalová J. LF UK a FN Plzeň 50. The modern principles of pancreatectomy Arnaud J. P. Centre Hospitalier Universitaire, Angers Cedex, France 51. Modern principles of intraoperative ultrasonography in liver tumors Torzilli G. Instituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Milano, Italy 12

13 52. Laparoskopická resekce jater 10 min. Ferko A., Šubrt Z., Jon B., Čečka F. Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové 53. Možnosti léčby cholangiocelulárního karcinomu 8 min. Kala Z., Kysela P., Penka I., Válek V. Chirurgická klinika FN Brno 54. Chirurgická léčba hepatocelulárního karcinomu resekce jater 8 min. Langer D., Ryska M., Bělina F., Pudil J. Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha 55. Změnila laparoskopie strategii chirurgické léčby synchronních jaterních 8 min. metastáz kolorektálního karcinomu? Kysela P., Kala Z., Penka I., Procházka V. Chirurgická klinika FN Brno 56. Komplikace po RFA nádorů jater 8 min. Sutnar A., Třeška V., Skalický T., Liška V., Mírka H., Fichtl J., Tolar J., Mikuláš J. Chirurgická klinika FN a LF UK v Plzni 57. Spontánní ruptura jater jako vzácná komplikace HELLP syndromu 8 min. a současné terapeutické možnosti její léčby Klos D., Halama J., Aujeský R., Malý T., Neoral Č. I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc Čtvrtek, Conferenza 7. blok přednášek předsednictvo: Vyhnánek F., Pleva L., Kysela P. 58. Současný postup u poranění jater 10 min. Vyhnánek F. Traumatologické centrum FNKV, Praha 59. Poranění pankreatu 10 min. Pleva L., Šír M., Ječmínek V. Traumatologické centrum FN Ostrava a Lékařská fakulta OU v Ostravě 60. Možnosti a limity léčby poranění jater a jejich komplikací 8 min. v Traumatologickém centru FN Ostrava Šír M., Pleva L., Procházka V., Klvaňa P., Krajča J., Chmelová J., Fikoczek H. Traumatologické centrum FN Ostrava 61. Možnosti ošetrenia úrazov pečene v našich podmienkach skúsenosti 8 min. z multicentrickej štúdie Kutarňa J., Škubla R., Navrátilová V. IV. chirurgická klinika LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov 62. Poranění jater na Chirurgické klinice FN Plzeň naše zkušenosti min. Fichtl J., Třeška V., Skalický T., Moláček J., Sutnar A., Šimánek V. Chirurgická klinika FN a LF UK v Plzni soutěž do 35 let 13

14 63. PET/CT s fluorodeoxyglukózou-(18f) a s fluorocholínom-(18f) ako možný 10 min. prediktor včasnej recidívy hepatocelulárneho karcinómu po chirurgickom výkone Labaš P., Čambal M., Balogová S., Šimková A. I. chirurgická klinika LF UK Bratislava 64. Infekční pooperační komplikace po operacích pankreatu u pacientů 8 min. s předoperační drenáží žlučových cest Procházka V., Hemmelová B., Hlavsa J., Kala Z., Novotný I. Chirurgická klinika LF MU, FN Brno-Bohunice Čtvrtek, Bellevue 8. blok přednášek předsednictvo: Kučera M., Sutnar A., Hejda V. 65. Využití endoskopické ultrasonografie a počítačové tomografie při diagnostice 8 min. karcinomu hlavy pankreatu Rupert K., Klečka J., Kural T., Polák M., Třeška V., Duras P., Hejda V. Chirurgická klinika FN Plzeň, Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň, I. interní klinika FN Plzeň 66. Radiofrekvenční ablace nádorů pankreatu 8 min. Hlavsa J., Kala Z., Procházka V., Penka I., Andrašina T., Mitáš L., Crha M., Svobodová I., Urbanová L., Válek V. Chirurgická klinika LF MU, FN Brno-Bohunice soutěž do 35 let 67. Chirurgie pankreatu na univerzitním pracovišti 8 min. Loveček M., Klos D., Skalický P., Havlík R., Neoral Č. I. chirurgická klinika FN Olomouc 68. Cirkulující nádorové buňky jako negativní prognostický faktor karcinomu 8 min. pankreatu Klos D., Srovnal J., Loveček M., Benedíková A., Radová L., Hajdúch M., Havlík R., Neoral Č. I. chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc, Laboratoř experimentální medicíny Institut molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc 69. Může Sandostatin snížit frekvenci pankreatické píštěle po resekci pankreatu? 8 min. Čečka F., Jon B., Ferko A., Šubrt Z. Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Čtvrtek, závěr kongresu, vyhlášení cen pro autory do 35 let soutěž do 35 let 14

15 VĚDECKÝ PROGRAM SESTERSKÁ SEKCE Bellevue Středa, Zahájení sesterské sekce Středa, blok přednášek předsednictvo: Štruncová M., Kreuzbergová J. 01. Spolupráce všeobecné sestry a nutričního terapeuta v péči o pacienta s onemocněním trávicího traktu Kreuzbergová J. 1, Rušavý Z. 2 1 Oddělení klinické dietologie FN Plzeň, 2 Metabolické centrum I. interní kliniky FN Plzeň 02. Onemocnění pankreatu (akutní a chronická pankreatitis) Zíbarová R., Nováková P. Chirurgická klinika JIP 1 FN Plzeň Soutěž do 35 let 03. Zvláštnosti ošetřovatelské péče u obézního pacienta s akutní pankreatitidou Uhrová J., Veselková I. Chirurgická klinika JIP 2 FN Plzeň Středa, blok přednášek předsednictvo: Lecjaksová A., Nová M. 30 min. 04. Poranění jater u dětí Lecjaksová A. Chirurgická klinika FN Plzeň dětské oddělení 05. Ošetřovatelský přístup u pacienta po chemoembolizaci jaterních nádorů Nová M., Doležalová D. Chirurgická klinika FN Plzeň Soutěž do 35 let 06. Specifika ošetřovatelské péče po RFA jaterních nádorů Fictumová H., Benešová J. Chirurgická klinika FN Plzeň Soutěž do 35 let 07. Péče o klienty s echinokokovou cystou Kubalová J., Kovaříková D. Chirurgická klinika FN Ostrava 15

16 Středa, blok přednášek předsednictvo: Marešová G., Nováková J. 08. Laparoskopie v chirurgii jater Marešová G., Sovová K., Sedláková M. Centrální operační sály FN Plzeň 09. Iatrogenní poranění žlučových cest při lap. CHCE Špičková M., Menyházová D. 1. chirurgická klinika FN Olomouc 10. Chirurgické řešení metastatického postižení jater Rumlová M., Kohutová I. Chirurgická klinika operační sály, FNKV Praha 11. Radiofrekvenční (RF) ablace metastázy v játrech pod CT a sonografickou kontrolou Nováková J., Škubalová D. Centrální operační sály FN Plzeň 12. Ošetřovatelský proces u pacienta po objemné resekci jater Papajlová J., Kašparová J. Chirurgická klinika FN Plzeň Soutěž do 35 let 13. Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření žlučníku a žlučových cest. Grafová Š., Peroutková I. Chirurgická klinika JIP 3 (Intermediární pokoj) FN Plzeň Soutěž do 35 let 14. Ošetřování monstrózně obézních pacientů v intenzivní péči Maňhalová P., Kuldová K. Chirurgická klinika JIP 2 FN Plzeň Čtvrtek, blok přednášek předsednictvo: Vohrnová I., Hladíková A. 15. Léčba karcinomu pankreatu z pohledu sálové sestry Majerová J., Rupertová P. Centrální operační sály FN Plzeň 16. Důležitost bezkrevní medicíny očima sestry instrumentářky Urešová D., Maláková L. Klinika transplantační chirurgie operační sál IKEM Praha 17. Není čas ztrácet čas Hladíková A., Filipová P., Chalupníková M. Transplantační chirurgie operační sál IKEM Praha Soutěž do 35 let Soutěž do 35 let 16

17 18. Jaterní resekce na zvířecím modelu Sabová M., Horáková M. Centrální operační sály FN Plzeň 19. Mediastinitida komplikace zhojení sternotomie Němejcová V. Chirurgická klinika FN Plzeň Čtvrtek, blok přednášek předsednictvo: Freiová K., Pletichová P. 20. Výživa pacientů s těžkou akutní pankreatitidou Holá Z., Jankovová J. Chirurgická klinika JIP 1 FN Plzeň 21. Ošetřovatelský proces u nemocných s akutní a chronickou pankreatitidou Lokajíčková J., Juratovacová M., Perníčková K. Chirurgická klinika JIP 3 FN Plzeň Soutěž do 35 let 22. Význam měření nitrobřišního tlaku u akutních pankreatitid Freiová K., Cibulková J. Chirurgická klinika JIP 1 FN Plzeň 23. Punkční dilatační tracheostomie Pletichová P., Ptáková R. Chirurgická klinika JIP 2 FN Plzeň Čtvrtek, zakončení sesterské sekce, vyhlášení cen pro autory do 35 let 17

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010 POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY PLZEŇ 2010 NÁDORY VARIA PROGRAM KONFERENCE PLZEŇ 9. 11. února 2010 v odpoledních hodinách LF UK Šafránkův pavilon, Alej Svobody 31, Plzeň Pořádá: Univerzita Karlova Praha - Lékařská

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XIX. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnost Slovenskej lekárskej spoločnosti Česká lékařská komora Česká asociace sester Klinika nemocí plicních

Více

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost - ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Česká onkologická společnost

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012

ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 ÚVOD k Výroční zprávě Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha za rok 2012 Rok 2012 byl opět rokem velké aktivity a maximální výkonnosti celého týmu pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha. Naše

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

PROGRAM KONGRESU. Středa 15. 10. 2008. 14.00-15.15 Slavnostní zahájení kongresu Úvod do kvízové soutěže Radio Hope 1. díl

PROGRAM KONGRESU. Středa 15. 10. 2008. 14.00-15.15 Slavnostní zahájení kongresu Úvod do kvízové soutěže Radio Hope 1. díl Středa 15. 10. 2008 14.00-15.15 Slavnostní zahájení kongresu Úvod do kvízové soutěže Radio Hope 1. díl PROGRAM KONGRESU 16.00-17.30 Přehledová sdělení - Urgentní neuroradiologie kongresový sál koordinátor:

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Pedagogické práce. učebnice

Pedagogické práce. učebnice Pedagogické práce učebnice 1. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Spurný V.: Systematická mediastinální lymfadenektomie. Její význam při stanovení stagingu a léčbě plicního karcinomu, Edice kontinuálního

Více

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013

Výroční zpráva Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rok 2013 ÚVOD Vážení přátelé Urologické kliniky, předkládáme vám výroční zprávu za rok 2013, shrnující naši činnost v oblasti zdravotnické, výukové a vědecko-výzkumné. V roce 2013 bylo na naší klinice hospitalizováno

Více

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference XV. PAŘÍZKOVY DNY Mezinárodní konference Konferenci pořádá Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Využití transplantace autologních kmenových buněk v různých indikacích Prevence a léčba žilní tromboembolické

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více