Na téma bytové politiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na téma bytové politiky"

Transkript

1 BŘEZEN 2011 ČÍSLO 3 strana 2 strana 3 strana 7 strana 8 Ze zasedání Rady městské části Na téma bytové politiky poslední době se mezi obyvateli V Králova Pole šíří dohady ohledně privatizace bytového fondu, které jsou přiživovány fámami a zkreslenými údaji. Dovolte mi proto, abych se pokusil vysvětlit, jak to s byty v naší městské části vypadá. Jak mnozí z vás vědí, bytový fond není majetkem městské části, ale města Brna. Městská část jej má pouze svěřený do péče. Po volbách v říjnu loňského roku se součástí koaliční dohody stalo také vypracování nové bytové koncepce do , která mimo jiné také určí, jakou část bytového fondu navrhne městská část Královo Pole městu Brnu k privatizaci, přičemž většina koaličních stran je pro prodej co nejvyššího počtu bytů. Samozřejmě nelze zprivatizovat všechno najednou, protože na některých domech vázne zástava, která vyprší v různých časových obdobích. Zároveň také městská část nemůže disponovat byty podle vlastního uvážení a konečné rozhodnutí bude vždy na Magistrátu města Brna. Jan Novotný a Jakub Ondroušek mistři světa v sudoku Při zasedání Zastupitelstva MČ Královo Pole dne byli mnozí přítomní občané nalákáni na to, že snad některé domy budou zastupitelstvem k privatizaci navrženy již tento den. Proto chápu rozhořčení mnohých, když se tak nestalo. Bohužel se tak stát ani nemohlo, protože podle stále platného usnesení Zastupitelstva MČ Královo Pole z října 2007 nelze další domy k odkoupení navrhovat. Aby se to mohlo změnit, byl jsem pověřen vytvořením nové bytové koncepce, na které spolupracuji s týmem lidí, kteří opravdu chtějí dosáhnout takových změn, které vyjdou vstříc co nejvyššímu počtu obyvatel Králova Pole. Toho rozhodně nedocílíme vytrháváním jednotlivých domů z celkového konceptu, protože je nutné myslet na potřeby Králova Pole jako celku. To je také cílem týmu, který na koncepci bydlení pracuje. Rozhodně další dva měsíce navíc nemají vliv na dobu konečného prodeje bytů, protože i u mnohých domů, kde je dávno o prodeji rozhodnuto, ještě ke skutečnému předání do rukou nájemníků nedošlo. Rád bych vás tedy poprosil o trpělivost, protože výsledek se dostaví v krátké době a všichni se s ním budete moci seznámit mimo jiné i prostřednictvím Královopolských listů. Daniel Valenta, 1. místostarosta MČ Brno-Královo Pole Výstava fotografií Historie Kociánky V pondělí 7. února byla v pavilonu H Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka slavnostně otevřena výstava dobových fotografií, nazvaná Historie Kociánky. Vernisáž uvedl ředitel ústavu Mgr. Jiří Podlucký, který shrnul dějiny zařízení od jeho vzniku v r a ocenil zásluhy jeho zakladatele a prvního ředitele Jana Chlupa. Na pět set fotografií s doprovodnými texty, tematicky členěných a rozmístěných na stěnách výstavní místnosti a sedmi oboustranných panelů, dokumentovalo jednotlivé oblasti činnosti ústavu škola a školka, začátky učebních oborů, výstavba pavilonů, zahrada, terapie, rehabilitace, sport, volný čas a další. Vystavené fotografie, z nichž právě ty nejstarší působily kouzlem dob dávno zašlých a také historická alba a novodobé kroniky, nabízené k prohlédnutí, přiblížily návštěvníkům více než devadesátiletou historii dnešní Kociánky i veliký kus práce, který zde byl vykonán. Výstava trvala do 18. února. Jana Novotná Na šikmé ploše Rekonstrukce zámečku na Kociánce Královopolští plesali v Semilassu podevatenácté V pátek, čtvrtého února letošního roku, byly prostory Kulturního centra Semilasso dějištěm devatenáctého ročníku reprezentačního plesu zastupitelů městské části Královo Pole. Jeho slavnostního zahájení se ujali královopolský starosta Ivan Kopečný s místostarostkou Andreou Pazderovou. Oba přivítali hosty plesu, kterými byli náměstek primátora města Brna Oliver Pospíšil, poslankyně Parlamentu České republiky a děkanka Fakulty podnikatelské VUT v Brně Anna Putnová, zástupci firem a škol a další hosté. Nechyběl ani 1. místostarosta Daniel Valenta a někteří zastupitelé. Večerem provázela šarmantní moderátorka Monika Brindzáková z Dobrého rána Českého rozhlasu Brno. Slavnostní předtančení předvedli žáci Základní umělecké školy Renaty a Pavla Bartůňkových, kteří zaujali nejenom svým svižným tancem, ale také nápaditým aranžmá a kostýmy. Hned začátkem večera vystoupila Ilona Csáková, která rozproudila zábavu a již po úvodních tónech přilákala na parket první tanečníky. Ilona Csáková žije Pokračování na str. 2 Motto měsíce: Jakákoli cesta, kterou se vydáš, je tou, kterou sis vybral, a ta, kterou sis nevybral, už víc není k mání. Robert Frost KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011 1

2 Dokončení ze str. 1 nyní v Brně a průběžně se objevuje také v pražských muzikálech, jakými jsou například Kleopatra, Golem anebo Tři mušketýři. Večer pokračoval dalším vystoupením Základní umělecké školy Renaty a Pavla Bartůňkových a cimbálové muziky folklorního souboru Jánošíček, v jejichž podání zazněly moravské lidové písně. Ty pak v průběhu večera ještě doznívaly v restauraci Kulturního centra Semilasso za doprovodu plesových hostů. Inspirací pro přítomné byly ukázky společenských tanců tanečního klubu TJ Orel Telnice. K tanci hrála hudební skupina Night and Day Band se zpěváky Z. Bubeníkovou a L. Malým. Dalším kamínkem do pestré programové mozaiky královopolského plesu bylo losování hodnotné tomboly a to díky několika desítkám sponzorů, jimž patří poděkování. Zlatým hřebem půlnoční tomboly byl diamant s certifikátem, který věnovala společnost Diamonds International Corporation, a. s., zabývající se výrobou a prodejem diamantových šperků. Výherce měl z diamantu velkou radost a i díky tomu si z plesu odnášel příjemné dojmy. Finanční výtěžek z tomboly putoval na veřejně prospěšný účel a to sice na podporu činnosti občanského sdružení ROSKA, pro lidi postižené roztroušenou sklerózou. Po losování tomboly následovala Oldies party a volná zábava. Zdeňka Dubová, foto: GLANC, s. r. o RADNICE INFORMUJE RADNICE INFORMUJE RADNICE INFORMUJE RADNICE INFORMUJE RADNICE INFORMUJE Zasedání RMČ Rada městské části Brno-Královo Pole na svém 3. zasedání ze dne 17. ledna 2011 mimo jiné: schválila uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod garáží p. č. 2466, p. č a p. č v k. ú. Královo Pole pronájem dvou garážových stání v bytovém domě Botanická 67 pronájem nebytového prostoru v bytovém domě Bystřinova 6 pronájem obecního standard bytu č. 8, 1+1, v bytovém domě Kosmova 11 pronájem obecního standard bytu č. 4, garsonka, v byt. domě Bulharská 102 pronájem obecního standard bytu č. 12, 3+1, v bytovém domě Tererova 1 zařazení benefičního plesu Nadačního fondu dětské onkologie Krtek dne do Povinného kulturního programu v Kulturním centru Semilasso doporučila kompetentním orgánům schválit pronájem pozemku p. č. 734/1 v k. ú. Královo Pole prodej části pozemku p. č. 874 (639 m 2 ) v k. ú. Sadová pronájem částí pozemků p. č. 845/9 a p. č. 834/28 v k. ú. Ponava společnosti VALC aktive s. r. o., které využívá jako parkoviště u svých nemovitostí doporučila kompetentním orgánům neschválit pronájem části pozemku p. č. 401/35 v k. ú. Královo Pole při ulici Sportovní vzala na vědomí informaci společnosti Brněnské komunikace, a. s., o zaslání žádosti na Magistrát města Brna o zrušení Nařízení Statutárního města Brna č. 3/2002, kterým byla vyhlášena stavební uzávěra v MČ Brno-Královo Pole v souvislosti se stavbou Silnice //42 Brno, VMO Dobrovského B. RMČ Brno-Královo Pole na svém 4. zasedání ze dne 7. února 2011mimo jiné: schválila uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod garáží p. č o výměře 18 m 2 v k. ú. Královo Pole uzavření smlouvy na provádění záručního servisu a opravy osobního výtahu v domě Bulharská 102, Brno, a to s firmou Výtahy Mühlbacher, s. r. o. uzavření dodatku č. 3, a to se společností Schindler CZ, ke Smlouvě o dílo na servis výtahů v bytových domech Husitská 2/4 a Palackého tř. 6 uzavření mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Královo Pole a společností MMB Consulting, s. r. o., jejímž předmětem je výkon technického dozoru na akci Přestavba části školní budovy Rybníček 9 na mateřskou školu Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Havarijní oprava kanalizace Palackého tř. 20 Poděbradova 42a s firmou AQUA GAS, s. r. o., týkající se posunutí termínu dokončení díla do žádosti o příspěvek z Fondu bytové výstavby I. etapa roku 2011 (výměna oken: Pešinova 2 8, Slovinská 47,49, Palackého tř. 5, 7, 7a, Högrova 4, 6, 8, 29 a regenerace bytového domu Chodská 3, Sv. Čecha 95, B. Němcové 13, Skácelova 9, Staňkova 18b) pronájem obecního standard bytu č. 7, 2+1, 3. NP, v bytovém domě Kosmova 5 podnájem obecního bytu se sníženou kvalitu č. 2, 1+1, 1. NP, v bytovém domě Staňkova 30 pronájem bytu č. 5, 1+1, 2. NP, v bytovém domě Štefánikova 66 termíny svatebních obřadů v době od plán zahradních úprav na veřejných prostranstvích MČ Brno-Královo Pole doporučila kompetentním orgánům schválit kupní ceny bytů a pozemku v domovním celku Klatovská 2 14, Brno a kupní cenu pozemku v bytovém domě Chodská 1 svěření pozemků v k. ú. Sadová, městské části Brno Královo Pole, za účelem pronájmu doporučila kompetentním orgánům neschválit prodej ani pronájem pozemku p. č. 3872/6 v k. ú. Královo Pole při ulici Myslínova, a to z důvodu záměru městské části s tímto pozemkem vzala na vědomí informaci společnosti Brněnské komunikace, a. s., o zaslání žádosti na Magistrát města Brna o zrušení Nařízení Statutárního města Brna č. 3/2002, kterým byla vyhlášena stavební uzávěra v MČ Brno-Královo Pole v souvislosti se stavbou Silnice /42 Brno, VMO Dobrovského B informaci o výsledku hospodaření Městské části Brno-Královo Pole za rok Mgr. Zdeňka Dubová, členka RMČ StaroÏitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (u hotelu Bílá rûïe, zastávka tr.: 9, 12) IHNED proplácíme ve keré staroïitnosti V HOTOVOSTI Zejména: nábytek obrazy rámy hodiny kapesní a náramkové hodinky do r. v stříbrné příbory české granáty tabatěrky pudřenky svícny lustry alpaku kombinovanou se sklem porcelánové figurky veškeré sklo bižuterii světla rádia gramofony fotoaparáty dalekohledy hračky divadla betlémy vánoční ozdoby vojenské věci, hudební nástroje plakáty knihy pohlednice reklamní předměty a další Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti Telefon non-stop: po čt: , pá: PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011

3 Jan Novotný a Jakub Ondroušek mistři světa v sudoku Kolegové i soupeři z jednoho týmu, přátelé i protivníci. Bojují o výsledky, medaile a tituly, a to jak na české, tak i na světové scéně. Oba si brousí zuby na medaile v soutěžích jednotlivců, společně dobývají vavříny v soutěžích družstev. Jejich zaměřením je matematika, a tedy i logika, nezbytná pro jejich společného koníčka, kterým je sudoku. A samozřejmě oba jsou Češi, a ti v této disciplíně patří ke špičkám na mezinárodním kolbišti. Sudoku je logická hra, ve které jde v podstatě o to, aby luštitel v co nejkratší době dopsal do částečně vyplněného čtverce o devětkrát devíti polích čísla od jedničky do devítky tak, aby se v žádném řádku, sloupci ani v žádném z devíti menších čtverců neobjevilo kterékoli číslo více než jednou. Hra má kořeny v logických hrách starých přes tisíc let, ve své stávající podobě vznikla v r a o její expanzi se později zasloužil Novozélanďan Wayne Gould, který vypracoval speciální počítačový program, generující hlavolamy. Jan Novotný (1984) a Jakub Ondroušek (1991) se narodili v Brně, oba absolvovali gymnázium a již od základní školy měli rádi matematiku. Honza vystudoval Strojní fakultu VUT v Brně a nyní pracuje jako vědecký pracovník ve Výzkumném centru CzechGlobe Akademie věd ČR v Brně v oblasti aplikované matematiky, Kuba je studentem Fakulty ekonomicko-správní Masarykovy univerzity v Brně. Oba se věnovali logickým hrám, a tak došlo k tomu, že se oba stali členy Svazu českých hádankářů a křížovkářů (SČHK) a potkali se v královopolském hádankářském kroužku Kabrňáci, který byl založen v roce 1924, patří mezi nejúspěšnější hádankářské kroužky v republice a působí pod záštitou naší radnice. A oba, Honza i Kuba, patří mezi nejlepší řešitele logických úloh a sudoku na světě. Když před pár lety vtrhlo do světa sudoku, nezastavilo se ani před prahem Kabrňáků a sudokáři vnesli do kroužku čerstvou krev. Honza objevil tuto logickou hru před šesti lety na internetu, v r jej kamarád pozval na přebor v řešení logických úloh v královopolském Semilasse a od té doby začal jezdit po soutěžích a navštěvovat schůzky Kabrňáků. Kuba se dostal k sudoku přes knížku, internet a dědečka, začal soutěžit na internetu a zaznamenal okamžitý úspěch, když v r vyhrál Mistrovství republiky juniorů v sudoku v Brně a o rok později se na Mistrovství ČR (MČR) v sudoku v Semilasse umístil jako třetí. Jan Novotný a Jakub Ondroušek, reprezentanti Kabrňáků a Králova Pole na nejvýznamnějších mistrovských soutěžích SČHK a reprezentanti České republiky na hádankářských mistrovstvích světa (MS), získali řadu prestižních ocenění, jmenujme alespoň ta nejvýznamnější: Jan Novotný v řešení logických úloh 1. místo na Celostátních přeborech družstev (nyní MČR) v r. 2007, 3. místo na MS v Minsku v r V sudoku se v letech 2008 a 2009 stal mistrem ČR, v r skončil na MČR jako druhý, právě za Jakubem Ondrouškem, v r se navíc stal i vítězem seriálu Grand Prix. Jakub Ondroušek na MČR v sudoku obsadil v r místo, v r místo, v r místo, na MS v sudoku v Indii (2008) byl třetí, v USA (2010) druhý. Je držitelem českého a světového rekordu v řešení standardního sudoku s definovanými parametry časem jedna minuta dvacet pět sekund. Společně pak vybojovali 1. místo na MS v sudoku v soutěži družstev v Goa v Indii (2008) a 2. místo na MS ve Philadelphii v USA (2010). I když oba šampioni projeli díky sudoku již hezký kus světa, dobře z něj znají vlastně jen hotely, ve kterých bydlí, diskutují a soutěží chytré hlavy ze všech kontinentů. Při přeborech, turnajích a dalších soutěží má Honza vedle sebe i přítelkyni Janu Břízovou, která je též členkou českého reprezentačního družstva a na kontě má už kromě dalších ocenění i dvě stříbrné medaile z MS v sudoku; od letošního ledna spolu bydlí v Králově Poli. Ve volném čase, kterého Honza ani Kuba mnoho nemají, si Honza rád zahraje šachy, které jsou jeho koníčkem už od dětství, něco si přečte, velmi rád si zajde do přírody. Kuba sportuje, vede dětský tábornický oddíl Luskouni, se kterým jezdí na letní tábory, a s oblibou se začte do fantasy. Oba svorně usilují o logické uspořádání věcí i v soukromém životě tady však Kuba dodává, že v našem JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA OD DO JEN ZA 99 KČ Přivezte Váš vůz značky Škoda na jarní servisní prohlídku a díky naší profesionální péči přivítejte jaro ve skvělé formě. V případě nalezení závady Vám nabídneme opravu za skutečně výhodné ceny. ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Autonova Brno, s.r.o. Masná 418/ Brno světě, kde mají své místo i emoce, to nemusí být vždy výhodou. Jana Novotná, foto: Zdeněk Vodička Tel.: Bližší informace o soutěžení v sudoku můžete získat: cs.sudokucup.com, zleva: Jan Novotný, Jana Břízová, Jakub Ondroušek SIMPLY CLEVER ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011 3

4 KALENDÁØ Bezbariérové divadlo BARKA program březen 2011 Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, telefonické rezervace , ové rezervace: Pá Jiří Voskovec + Jan Werich BALADA Z HADRŮ Poustevník So Jiří Voskovec + Jan Werich BALADA Z HADRŮ Poustevník Út Michal Foff TAKOVEJ VŠIVEJ, PITOMEJ DEN Poustevník TANCESSE 2011 Ne ONĚGIN 1. Premiéra! Út ONĚGIN 2. Premiéra! Čt ONĚGIN Pá ONĚGIN SEMILASSO březen od Dara Rolins & Dan Bárta & Illustratosphere od Hrdý Budžes od Student párty od DESmod + Embassy od Ken Ludwig LO STUPENDO Pavilon P Š E L E P O V A N 1 PLÁN AKCÍ BŘEZEN BRNO Šelepova 1, tel.: , každý pátek a sobotu od 20 hodin STAROBRNO OLDIES PARTY (60 s & 90 s party), hrají přední čeští a slovenští diskžokejové, VELKOPLOŠ- NÁ DVD PROJEKCE Čtvrtek 24. března ve hodin ZÁVIŠ, král drsných balad Středa 30. března ve hodin PETR BENDE, finalista soutěže Česko hledá Super Star a PAVEL HELAN v pořadu FOLKOVÝ KOLOTOČ Spoluúčinkuje KAREL NOVÁČEK (trumpeta) od ARAKAIN TOUR od Královopolka (taneční odpoledne s dechovkou) KABÁT TURNÉ 2011 Banditi di Praga od BVV Brno, Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Palackého třída 70, Brno Akce ZUŠ na březen: koncertní sál ZUŠ Žákovský koncert a konc. sál ZUŠ Koncerty pro mateřské školy a konc. sál ZUŠ Koncerty pro mateřské školy koncertní sál ZUŠ Koncert SBM a konc. sál ZUŠ Koncerty pro mateřské školy koncertní sál ZUŠ Koncert pro mateřské školy koncertní sál ZUŠ Koncert pedagogů školy MKG Vernisáž výstavy žáků VO koncertní sál ZUŠ Žákovský koncert Městská hala míčových sportů Vodova Volejbal Extraliga žen VK KP Brno: Slavia Praha 18 hod. Házená Extraliga mužů KP Brno: HC Zubří 17 hod. Otevøeno: út ne 9 17 hod., v pondìlí zavøeno, tel.: Program na mìsíc bøezen 2011 EXPOZICE Vodní motory a Památník Viktora Kaplana; Parní motory; Historická vozidla; Historická stereovize; Nožířství; Kovolitectví; Železářství; Salon mechanické hudby; Od tamtamu k internetu; Letecká historie a plastikové modelářství; Kultura nevidomých; Ulička řemesel; Čas nad námi a kolem nás; Kabinet elektronové mikroskopie, Technická herna STEREOVIZE Venezuelské stolové hory (nové snímky) VÝSTAVY: Tajemství depozitářů aneb Co jste možná ještě neviděli (do ) Stopy na Čo Oju (do ) Dobrodružství vědy (CESA interaktivní hra pro děti i dospělé; do ) Motocykly V. Svobody ( ) Bylo tu není tu plakáty na plotu ( ) 20 let vzniku společnosti organizace Tyfloservis cesta k samostatnosti ( ) VÝTVARNĚ-TECHNICKÁ DÍLNA Tkaní na rámečku ( ) objednávkový režim; podrobnosti na Tato akce probíhá za podpory města Brna TECHNICKÉ PAMÁTKY Technické památky ve správě Technického muzea v Brně jsou v zimních měsících uzavřeny. Pro veřejnost se opět otevřou v dubnu Purkyòova 105, Brno MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: otevřeno po pá a h. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin Příroda zvenku i zevnitř Doc. PhamDr. Petr Babula a Svatopluk Drápal (fotografie mikrosvěta a malby krajiny (do ). Skládanky a stříhanky ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno-Královo Pole ( ). INZERCE KLEINER U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE, MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE VOLEJTE KLEINER SERVIS TEL.: široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky ) Košinova 10, Brno, tel.: Cejl 68, Brno, tel.: otevřeno: po pá 8 16 hod. otevřeno: po pá hod. parkování zdarma 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011

5 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním a koná se zpravidla 1x za deset let. Rozhodným okamžikem pro letošní sčítání bude půlnoc z 25. na Sčítání se týká všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na území České republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt. Pro sčítání je velmi důležité řádné označení nemovitosti. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. Za nesplnění této povinnosti hrozí sankce podle 58, zákona 128/2000 o obcích v platném znění. Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Provedením terénních prací při sčítání je pověřena Česká pošta, s. p. Společně se sčítacími komisaři České pošty budou sčítání provádět i komisaři Českého statistického úřadu, zejména sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních, a některá ministerstva ministerstvo vnitra, zahraničních věcí a spravedlnosti. Distribuce sčítacích formulářů: V době od do sčítací komisaři roznesou domácnostem do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. V době od do sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DO- MOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března Sčítací komisař vás požádá o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň Vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace. Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete. Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky. Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. Vyplnění formulářů: Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky. K vyplnění použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře, prosím, nepřekládejte. Sčítací list osoby vyplňuje se za každou osobu. Bytový list vyplňuje faktický uživatel bytu (bez ohledu na právní důvod užívání bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt za jeden byt jeden formulář. Domovní list vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý dům za jeden dům jeden formulář. Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství, na druhou stranu se již ale žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky. Některé údaje dostupné z administrativních registrů a evidencí budou ve formulářích předvyplněny. Příslušná osoba pak pouze ověří správnost údajů, případně je opraví. Tato inovace by měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů. V žádném případě však nebudou předvyplněny osobní údaje. Vyplněné formuláře musíte odevzdat nejpozději do , a to můžete učinit následujícími způsoby: předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené obálce, kterou Vám komisař na požádání vydá, zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P. O. Boxu vyplníte elektronicky a odešlete je on-line nebo prostřednictvím datových schránek, osobně odevzdáte na poště. V době od do bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum (tel.: ) s operátory, kteří vám budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání Všechny tyto a další informace naleznete na internetové adrese ÚMČ Brno-Královo Pole zajišťuje dle zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 i jiné úkoly, např. zveřejnění jmen, příjmení a čísel průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých obvodech sčítání zajišťovat, a telefonní spojení na tyto komisaře, zveřejňuje seznam adres a kontaktních údajů pracovišť Úřadu a dodavatele služeb. Jakmile budeme mít tyto údaje k dispozici, umístíme je na naši úřední desku a na naše internetové stránky Pavel Štěpán, oddělení OaS Klub seniorů při DPS Štefánikova-Kartouzská Pravidelné schůzky každou středu ve 14 hodin Program na březen: Vznik a význam MDŽ, osobnost: Jakub Jan Ryba, lidské tělo z pohledu čísel, Karlštejn, srdce svaté říše, léčebné zdroje v lázních ČR Klub seniorů Štefánikova-Kartouzská Zveme seniory, kteří chtějí aktivně trávit volný čas, do klubu Přátelé senioři na Štefánikově 63a. Klub je každé pondělí od hod. do 16 hod. Program klubu na březen: Básně, Kvíz, J. A. Komenský, O vodě, Zazpíváme si. Klub seniorů pořádá pro zájemce v neděli 10. dubna zájezd do Maďarska do termálních lázní Gyor. Cena zájezdu je 260 Kč, celodenní vstupné do lázní asi 2000 forintů pro seniory a 2600 forintů pro dospělé. Odjezd je od Městské policie, Štefánikova v 6.30 hod. Zájezd se platí v pondělí v klubu seniorů, Štefánikova 63. POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI Členská schůze Českého červeného kříže se koná v hodin v budově ÚMČ Brno-Královo Pole, ul. Husitská, v zasedací místnosti v 1. poschodí. Program: přednáška MUDr. Trubáka ORL, organizační body, vybírání členských příspěvků, zájezd, tombola (prosíme o drobné dárky). Členské příspěvky v roce 2011: člen do 65ti let 200 Kč, nad 65 let 100 Kč. Helena Němčanovská, předsedkyně Novinky INZERCE Jan Cézar NA CESTĚ PO ČESKÉ REPUBLICE 2 Ve stopách oblíbeného televizního putování.víte, co je to fašank nebo podšable? Nevíte? Tak to jste asi nebyli na Strážnicku! Právì tam a do dalších tøinácti regionù vás zavede knížka plná barevných fotografi í Na cestì po Èeské republice II. David Howarth KAŽDÝ UMÍRÁ SÁM Mrazivým severem za svobodou. Jedna ze zásadních kniho umìní špionáže a pøežití. Strhující vyprávìní o lidské odvaze a houževnatosti, s jejichž pomocí je možné zdolat všechny pøekážky. Justine Lévy NIC VÁŽNÉHO Manžel Raphal podvedl svou ženu Louise s okouzlující a pøitažlivou modelkou, jistou Carlou Bruni, nyní chotí prezidenta Nicolase Sarkozyho. Pøíbdìh milostného trojúhelníku nabízí ve skuteènosti ponìkud skandální, ale pravdivý pøíbìh, který prožila sama autorka románu. Køest knihy Skvìlá budoucnost a autogramiáda francouzské autorky Catherine Cussetové se uskuteèní ve støedu 16. bøezna 2011 od hod. v Literární kavárnì knihkupectví Academia na námìstí Svobody 13. Kmotrou knihy bude hereèka Chantal Poullain. Ariana Franklinová RELIKVIE MRTVÝCH Lékaøka Adélie hledá dùkazy o smrti krále Artuše Kniha je urèena všem zájemcùm o dìjiny støedovìké Anglie a pøíznivcùm napínavých detektivních dobrodružství. KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011 5

6 Školy Zimní radovánky na Základní škole Botanická Již pátým rokem odcestovaly dvě skupiny žáků naší školy na Fajtův kopec k Velkému Meziříčí, aby zde prožily týden školy v přírodě. I když počasí nebylo zpočátku ideální, velmi dobré sněhové podmínky díky velkému množství umělého sněhu umožnily dětem každodenní lyžování, bobování a dovádění na sněhu. Na denním programu byly kromě zimních sportů také různé hry, soutěže, ale i učení, které však probíhalo spíše netradičními formami. Každé z dětí vynikalo v nějaké činnosti, takže na cestu domů jim přibyly v zavazadlech medaile, diplomy i drobné ceny. Doufejme, že získané lyžařské dovednosti využijí žáci v rámci projektového dne Den sportu a zdraví, který připravujeme na příští měsíc. PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy Výběrové řízení Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14 vyhlašuje výběrové řízení na pozici zástupce ředitele pro mateřskou školu. Předpoklady: odborná kvalifikace odpovídající 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka. Další požadavky: znalost školské problematiky, organizační a řídící schopnosti, samostatnost, flexibilita, schopnost týmové práce, znalost práce na PC. K přihlášce doložte: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, strukturovaný životopis, originál popř. ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce zástupce ředitele (ne starší 3 měsíců). Předpokládaný nástup do funkce: Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do na adresu Základní škola a Mateřská škola, Staňkova 14, Brno. Obálku označte Výběrové řízení ZŘ pro MŠ. (red) Z dopisů našich čtenářů Milí čtenáři, chtěla bych vyjádřit poděkování vedoucím 4. oddílu ze střediska Královo Pole, kam začal předloni v září chodit náš starší syn. Hledali jsme totiž kvalitní oddíl, kde by se o našeho syna dobře starali a naučili ho mnoho užitečného. Kluci hrají různé hry, učí se znalostem fauny a flóry, vázat uzly, poskytovat první pomoc, orientovat se v terénu, určovat světové strany, používat morseovku aj. Zúčastňují se pěvecké soutěže Vozembouch či lehkoatletických závodů, spolupracují s rakouským oddílem a učí se být samostatným a zodpovědným člověkem. Každoroční činnost je v létě završena dvoutýdenním letním táborem, kde zúročí vše užitečné, co získaly či se naučily během školního roku. Kromě tábora jezdí členové oddílu i na vícedenní výpravy po naší vlasti. Čtverka oslavila předloni 90. výročí svého vzniku. Kluci se scházejí každou středu v klubovně na Slovinské 41 v Brně Králově Poli od 16 do hodin. Oddíl stále nabírá nová vlčata (mladší skauty), a pokud máte doma chlapce ve věku cca 6 10 let, neváhejte a přijďte se na některou ze schůzek podívat: Eva Žabka Poláková ŘÁDKOVÁ INZERCE Fitness pro ženy ve 30 minutách Contours. Týdenní vstup do fitness zdarma. Ul. Božetěchova 97a, tel.: CVČ Mateřídouška, Gromešova 1, tel.: , , Otevírá druhou třídu Klubu Rákosníček se zaměřením na angličtinu hod. ukázková hodina s informacemi tábor Už vím proč. Děti od sedmi let, denně hod. Tvoření, hry, soutěže, výlet. Cena 900 Kč. Možnost i na jednotlivé dny. Přihlášky do na adrese: Mateřská školka s výukou angličtiny CREATIVE KIDS zahajuje zápis dětí na školní rok 2011/2012. Rodinné prostředí, individuální přístup, lokalita Královo Pole. Tel , ZAVEDENÉ kadeřnické studio se těší na Vaši návštěvu na ul. Tyršova 29. Klidné prostředí a nízké ceny. Tel.: Zdravý, šťastný život není jen utopie. Dokážu vám, že to dokážete! Iva Blažíčková, tel.: PRONAJMU garáž u nádraží. Královo Pole, tel.: PRAKTICKÝ lékař pro dospělé MUDr. Pavel Poneš, Herčíkova 23, registruje nové pacienty. Tel.: , KREJČOVSTVÍ opravna oděvů Palásková Lenka na nové adrese Kollárova 4, Královo Pole. V březnu 20% sleva na opravy NABÍZÍME kanceláře k pronajmutí, nepřetržitá vrátní služba, spolehlivé jednání, klidné prostředí, bezproblémové parkování v Králově Poli, Srbská 53, Tel.: MALÍŘ pokojů, tel.: , VYMĚNÍM OB 2+1, 90 m 2, balkony, nová okna, Pekařská ulice, 4. patro bez výtahu za OB 2+KK, nebo 1+1 v Brně a okolí. Tel.: MALBY, nátěry Onderka, tel.: , , MED kupujte přímo od včelaře. Svatopluka Čecha 36, Brno-Královo Pole. ÚT, ST, ČT hod. Tel.: Ochutnávka medoviny zdarma. RÁMOVÁNÍ obrazů Metodějova 9a, tel.: ZUBNÍ ordinace poliklinika Dobrovského 23, Královo Pole nabízí kompletní stomatologickou péči včetně bělení. Tel.: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo Pole a okolí. Tel.: , , Platba hotově = 250 Kč. SLEVA! VYMĚNÍM 1pokojový státní byt po rekonstrukci v Brně pod Kaštany za družstevní i státní garsoniérou v Králově Poli, nebo Žabovřeskách. Ihned. Tel.: AUTOKLEMPÍRNA veškeré opravy. Tel.: PRONÁJEM bytu 2+1 Malátova ul., Kč, tel.: tel.: , mandl+žehlení prádla OCEŇOVÁNÍ nemovitostí. Ing. Kocián ZÁPAL. N. pohledy, fotky Brna. Studený, Lidická 23b. tel.: PRODÁM použitá tři lepená akvária a čtyři klece, nutno vidět. Brno-Řečkovice, tel.: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011

7 Benefiční cyklistický ples pro Nadační fond dětské onkologie Krtek Dne se v brněnském Semilasse uskutečnil v pořadí již třetí benefiční ples, při kterém cyklisté a jejich hosté předali NF dětské onkologie Krtek částku korun. Společnost CANNONDALE věnovala v rámci pořádané akce silniční kolo Romana Kreuzigera, účastníka letních OH 2008 v Pekingu, jež se podařilo vydražit za korun. Napínavá aukce uměleckého díla z produkce skláře Ivana Štěpána ml., přidala korun. Ples, jenž se konal pod záštitou městské části Brno-Královo Pole, v letošním roce podpořily nejen cyklistické společnosti, ale pozvány a zároveň partnerství v tomto projektu podpořily i společnosti jsou např. Renault Opportunity nebo společnost Chempex. Poděkování patří všem partnerským firmám, které spolupracují na projektech věnovaných onkologicky nemocným dětem a rodinám, všem sponzorům, cyklistům, hostům, přátelům NF dětské onkologie a dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by se tato akce neuskutečnila. Finanční prostředky budou použity na provoz ubytovny pro onkologicky nemocné děti a jejich rodiče a na projekt domácí péče, jehož cílem je vytvoření a vybavení skupiny lékařů a sester, kteří v kteroukoli denní i noční dobu navštíví onkologicky nemocné dítě. Význam mobilní domácí péče je směřován ke zlepšení výživy dětí v aktivní léčbě v domácím prostředí a v případě terminální péče pomoc a podpora nevyléčitelně nemocným dětem. Benefiční večer moderovala Hanka Holišová v doprovodu sportovního komentátora Tomáše Lachmana. Hanka Holišová navíc společně s hercem a zpěvákem Robertem Jíchou zpříjemnili chvíle vlastním hudebním vystoupením. K tanci hrála skupina Zatrestband a Petr Píša z Třeště. Výstava uměleckých prací dětí z kliniky dětské onkologie FN v Brně, jejichž díla byla na závěr předána všem sponzorům akce, byla milým poděkováním. Ing. Andrea Pazderová, 1. místostarostka Na šikmé ploše Ve středu 2. února se ve Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené na Křižíkově 11 závodilo škola pořádala ve spolupráci s Policií ČR a VUT v Brně druhý ročník závodů mechanických a elektrických kolečkových vozíků do vrchu s názvem Na šikmé ploše. Ojedinělý projekt se uskutečnil pod záštitou hejtmana Jm. kraje Mgr. Michala Haška a umožnil tělesně postiženým závodníkům a závodnicím, rozděleným do šesti kategorií, vyzkoušet si vlastní kondici na unikátní rampě pro vozíky, vedoucí od přízemí školy až do čtvrtého patra, a nakonec i zdravým jednotlivcům (včetně příslušníků policie) poznat, jaká je to dřina, vyjet po rampě pro vozíky třeba i jen pár desítek metrů. Součástí sportovní akce, na kterou zavítala též Brněnská televize a redaktoři Brněnského deníku, byl preventivní program Policie ČR a podpisová akce motocyklového závodníka Jakuba Kornfeila. Ve vzrušující atmosféře, kdy se rampy proměnily v závodní dráhu, pro nejvytrvalejší dlouhou tři sta padesát metrů, a chodby v tribuny Zveme vás na den otevřených dveří dne hodin Plaveme v bazénu se slanou vodou pro diváky, nadšeně podporující své favority, ukázalo celkem padesát pět závodníků, jak jsou srostlí se svými vozíky. Na přednášce, pořádané Policií ČR v mezičase závodů, se zase hovořilo o věcech, které do školy nepatří šikaně, krádežích, záškoláctví, obtěžování, poškozování věcí, tedy o problémech, které mohou mladé lidi přivést na šikmou plochu. A samotné závody, vedené směrem nahoru po šikmé ploše školní rampy, měly vedle klasického měření sil a sportovního odhodlání za cíl též posílení vzájemnosti mezi spolužáky, učiteli a žáky, zdravými a handicapovanými. Jana Novotná, foto: archiv Harmonogram čištění dopravně významných komunikací po zimě jaro 2011 čistí BKOM, a. s Botanická, Chodská, Charvatská, Skácelova Slovanské nám., Srbská, Domažlická, Purkyňova, Božetěchova Staňkova, Poděbradova, Rostislavovo nám., Mojmírovo nám., Kociánka BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ Blok č , 4. 5., 9. 6., 2. 9., Floriánova, Hostinského, Hrubého, Chaloupkova, Chelčického, Kollárova, Košinova, Malátova, Metodějova, Šafařikova, Škárova, Veleslavínova, A. Macka, Mojmírovo nám. vč. parkoviště, Rostislavovo nám. (od Škárovy po Chaloupkovu), Božetěchova slepá, Palackého k ZUŠ, Poděbradova Blok č , , , 5. 9., Blahoslavova, Božetěchova, Dalimilova, Mánesova vč. parkoviště, Kamanova, Volfova, Bystřinova, Galandauerova vč. parkoviště, Tylova, Budovcova vč. parkoviště před nádražím ČD, Kosmova vnitroblok Blok č , , , 7. 9., , B. Němcové, Ramešova, Havlišova, Bulharská, Hlaváčkova, Riegrova, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské nám., Kubešova, Berkova, Srbská vč. parkoviště Blok č , , , 9. 9., Ruská, Mečířova, Sadovského, Svatopluka Čecha, Vackova, Vodova (od Svat. Čecha po Červin.), Skácelova, Hradecká/souběh/, Hradecká techn. park, U Vodárny Blok č , , , , Jungmannova, Matulkova, Máchova, Pešinova, Podešvova, Slovinská, Těšínská, Tyršova, Purkyňova (od Skácelo. po Červin.), Vodova (od Svat. Čecha po koup.), Charvatská, Husitská vč. parkoviště, Skácelova (vnitroblok) Blok č , , , , Klatovská, U Červeného mlýna, Domažlická, Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Kartouzská vč. parkoviště, Šelepova, Šumavská vč. parkoviště, Tábor, Klusáčkova, Dobrovského, Tererova Blok č , , , , Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček, Skřivanova, Kabátnikova vč. parkoviště, Střední, Vnitřní, Sportovní vč. parkoviště, Sportovní /za Aralem/, Sportovní /parkoviště/, Staňkova část propojka Střední Sportovní, Cimburkova mimo ZÁKOS Blok č , 2. 6., , , Mojžíšova, Fibichova, Myslínova, Žleb, Křivého, Högrova, Kepákova, Černíkova, Sladkovského KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011 7

8 Královo Pole očima výtvarníka Rekonstrukce Zámečku na Kociánce V Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka byla v r dokončena komplexní rekonstrukce pavilonu A, neboli Zámečku, který se nachází hned při vstupu do areálu ústavu. Obnova proběhla ve dvou etapách. Rekonstrukcí levého křídla objektu vzniklo sedm bytových jednotek se samostatným hygienickým zázemím jako chráněné bydlení pro maximálně dvanáct tělesně postižených osob, úpravami pravého traktu pak vznikly další čtyři bytové jednotky. Mateřská škola v prvním nadzemním podlaží pravého traktu má nový vstup a nové sociální zázemí. Přístup do druhého podlaží s byty je řešen jako bezbariérový, vedle nového schodiště je tu osobní výtah, vyjíždějící až na půdu, se kterou Kociánka do budoucna počítá jako s rezervou pro startovací a chráněné byty. Výškový rozdíl mezi průjezdem a prvním nadzemním podlažím řeší zvedací plošina. Zámeček čeká ještě výměna zbytku oken a oprava fasád, zejména průčelí. Na místě dnešního zámečku stával původně knížecí, později Přemyslovský dvorec. Král Václav I. jej daroval brněnskému měšťanovi Oldřichu Schwarzovi, od kterého jej dostala jeho příbuzná Herburga, představená kláštera augustiánek. V letech 1578 až 1773 patřil dvůr jezuitům, po zrušení řádu pak několika různým majitelům, až jej od brněnského měšťana Kotziana (odtud název Kociánka) koupil hrabě Schaffgotsch, který na starších základech vystavěl v r empírový zámeček. Ten byl od r pronajat Královopolské strojírně, po 1. svět. válce objekt zakoupila Moravská agrární a průmyslová banka. Roku 1919 pak na popud Dr. Alice Masarykové přešel zámeček s rozlehlým parkem do majetku tehdejšího Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáčků na Moravě. Pro Kociánku má tento památkově chráněný objekt mimořádnou historickou hodnotu, neboť právě v jeho zdech byl ústav v r založen. Jana Novotná, foto: autorka Trocha z historie Původně zeměpanská ves neměla jediného majitele. Bylo jich více a vedle církevních institucí k nim patřili i brněnští měšťané. Jedním z nich byl i Ulrich Niger (Schwarz), který zde patně v r založil klášter augustiánek, jejž obdařil i značným majetkem. Pojmenování vsi bylo v průběhu její historie velmi pestré, jazykově (latina, němčina, čeština) i názvem. První se uvádí in Cuneguesueld z. r. 1244, a to in Kunigsfeld, ale i to už připomíná příští Königsfeld čili Královo Pole. Je zajímavé, jak arch. Kuča ve své knize o vývoji Brna zaznamenal, že název typu Königsfeld je často střídán názvem Nová Ves (např. in Newndorf, in Novavilla, v Nowe Wsi, Neudorf ) a vysvětluje, že Königsfeld Královo Pole byl osadou obce Nová Ves (obec Nová Ves byla tvořena osadami Nová Ves, Ugartov, Královo Pole, Kartouzy). Později to dokládá i obecní pečeť (18. stol.). Ve středověku ves téměř celou vykoupil markrabě Jan Jindřich Lucemburský (mladší bratr Karla IV.), aby zde vybudoval své vedlejší sídlo tvrz (1363). Její zbytky pak byly skutečně objeveny nedaleko od klášterního kostela ( ). V r zde založil také klášter kartuziánů s kostelem Nejsvětější Trojice. Od 15. stol. pronásledovaly Královo Pole války: husitské, česko-uherské, třicetiletá tedy plenění vojsky stavovskými (1620), švédskými (1643 a 1645) či pruskými. Teprve v 1. pol. 18. stol. začalo období postupného růstu. V r bylo Královo Pole povýšeno na městečko, neboť bylo nejdynamičtěji se vyvíjející obcí v brněnském okolí, a to v oblasti stavební, průmyslové i přírůstkem obyvatelstva. Na počátku 20. stol., v r. 1905, se Královo Pole stalo městem a v r císař František Josef I. toto povýšení potvrdil a udělil městu znak. Od r však bylo připojeno k Brnu a dnes je osadou v městské části Brno-Královo Pole. Mgr. Jarmila Rejnušová Kresba: Mgr. Oldřich Rejnuš VOX POPULI Chtěla bych reagovat na příspěvek p. Švábové z prvního čísla letošního roku. Mně se park Národního odboje líbí takový, jaký je. Jelikož část našich spoluobčanů je nevychovaná a nepořádná, je zařízen velice účelově. A výběh pro psy musíme snášet v parku na ul. Klatovská, a to by snad v jedné lokalitě stačilo až až... Čtenářka Zaujal mě Úvodník starosty Ing. I. Kopečného Kocourkov v Králově Poli. Komu z nás nevadí hluk? Každý by měl rád doma klid, a ne aby se mu otřásaly zdi bytu od stavebních strojů. Město bez silničního okruhu ale zase na druhé straně obtěžuje nejen řidiče, ale i ty, kteří si kvůli smogu a hluku z dopravy nemohou ani vyvětrat byt. Pan Kopečný se správně ptá: Co bude teď? Tunely se dostaví, nebo zasypou? Odpůrci stavby bláhově věří, že miliardy korun pohřbíme hluboko pod zemí a oni získají zpět svůj klid. Opravdu ho získají? Vaše čtenářka QRYÚ LQWHULÆU UHVWDXUDFH.U¾OLëÊ KďEHW SOQĘQÚ VXxHQRX xyhvwnrx Šelepova 1 Brno, Královo pole Vydává Statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktorka: Mgr. Zdeňka Dubová. Adresa: Redakce časopisu Královopolské listy, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro dveře č. 60. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel.

Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1

Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1 DUBEN 2011 ČÍSLO 4 strana 2 strana 3 strana 5 strana 8 Ze zasedání Rady městské části Ujíždění Každý z nás v sobě chová lásku k něčemu, co když může, velmi rád činí. Zkrátka na tom ujíždí. Jsou dámy, které

Více

ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1. strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu

ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1. strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu ÚNOR 2012 ČÍSLO 2 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Když něco končí tak něco začíná Rozloučí se fotbal s Královým Polem? Regenerace obytného domu Stavební dílo Dobrovského 1 15 je dokonèeno

Více

7,- Kč BŘEZEN 2011. Z obsahu Sčítání lidu, domů a bytů Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi Bytová problematika

7,- Kč BŘEZEN 2011. Z obsahu Sčítání lidu, domů a bytů Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Ohlédnutí za veřejně prospěšnými pracemi Bytová problematika 283 Vydává město Mimoň Měsíčník 7,- Kč Okénko starosty Až budete číst tyto řádky, budeme zase blíže jaru, které většina z nás netrpělivě vyhlíží. Abychom ho nalákali, tak nezapomeňte přijít na druhý mimoňský

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

první písemné zmínky o Otrokovicích

první písemné zmínky o Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 18. února 2011 číslo 2 - ročník 21 zdarma - neprodejné 870 let první písemné zmínky o Otrokovicích Informace ke sčítání lidu strana 5, 6 a 7 Rada města vytáhla do boje

Více

zpravodaj Žáci ZŠ Husova, kterou zřizuje MČ Brno-střed, opět porazili Evropu v soutěži Schoolovision městská část osobnost měsíce

zpravodaj Žáci ZŠ Husova, kterou zřizuje MČ Brno-střed, opět porazili Evropu v soutěži Schoolovision městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 7 8 Prázdniny 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Cyklohrátky na straně 3 V polovině června vyvrcholila na mnoha místech v Brně akce Brno město

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů...

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů... ZÁŘÍ 2013 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 9., ROČNÍK XXII Hřiště na Horáckém náměstí a další letní novinky Vážení spoluobčané, Pétanque hříště na Mokré Hoře Slovo starosty Orelské

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 112 0 0 9 Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, aneb poznáme kdo nezlobil!!!

Více

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 03 2 0 1 3 Zlepšujeme Židenice Vážení spoluobčané, naše působení na radnici se přehouplo do své druhé poloviny a než se přihlásí jaro,

Více

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu starolískovecký Červen 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu O podobě přírodní zahrady

Více

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 032 0 1 0 AKTUÁLNĚ 19. společenský ples MČ Brno-Židenice aneb večer plný zážitků Dlouhé zimní večery bývají mnohdy nudnou záležitostí.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Slovo starosty. Městská policie rozšířila projekt Poznej svého strážníka. do všech městských částí ÚNOR 2012

Slovo starosty. Městská policie rozšířila projekt Poznej svého strážníka. do všech městských částí ÚNOR 2012 ÚNOR 2012 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 2., ROČNÍK XXI Slovo starosty Vážení spoluobčané, v říjnovém vydání našeho zpravodaje jsem, mimo jiné, informoval o zahájení investiční

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více