Na téma bytové politiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na téma bytové politiky"

Transkript

1 BŘEZEN 2011 ČÍSLO 3 strana 2 strana 3 strana 7 strana 8 Ze zasedání Rady městské části Na téma bytové politiky poslední době se mezi obyvateli V Králova Pole šíří dohady ohledně privatizace bytového fondu, které jsou přiživovány fámami a zkreslenými údaji. Dovolte mi proto, abych se pokusil vysvětlit, jak to s byty v naší městské části vypadá. Jak mnozí z vás vědí, bytový fond není majetkem městské části, ale města Brna. Městská část jej má pouze svěřený do péče. Po volbách v říjnu loňského roku se součástí koaliční dohody stalo také vypracování nové bytové koncepce do , která mimo jiné také určí, jakou část bytového fondu navrhne městská část Královo Pole městu Brnu k privatizaci, přičemž většina koaličních stran je pro prodej co nejvyššího počtu bytů. Samozřejmě nelze zprivatizovat všechno najednou, protože na některých domech vázne zástava, která vyprší v různých časových obdobích. Zároveň také městská část nemůže disponovat byty podle vlastního uvážení a konečné rozhodnutí bude vždy na Magistrátu města Brna. Jan Novotný a Jakub Ondroušek mistři světa v sudoku Při zasedání Zastupitelstva MČ Královo Pole dne byli mnozí přítomní občané nalákáni na to, že snad některé domy budou zastupitelstvem k privatizaci navrženy již tento den. Proto chápu rozhořčení mnohých, když se tak nestalo. Bohužel se tak stát ani nemohlo, protože podle stále platného usnesení Zastupitelstva MČ Královo Pole z října 2007 nelze další domy k odkoupení navrhovat. Aby se to mohlo změnit, byl jsem pověřen vytvořením nové bytové koncepce, na které spolupracuji s týmem lidí, kteří opravdu chtějí dosáhnout takových změn, které vyjdou vstříc co nejvyššímu počtu obyvatel Králova Pole. Toho rozhodně nedocílíme vytrháváním jednotlivých domů z celkového konceptu, protože je nutné myslet na potřeby Králova Pole jako celku. To je také cílem týmu, který na koncepci bydlení pracuje. Rozhodně další dva měsíce navíc nemají vliv na dobu konečného prodeje bytů, protože i u mnohých domů, kde je dávno o prodeji rozhodnuto, ještě ke skutečnému předání do rukou nájemníků nedošlo. Rád bych vás tedy poprosil o trpělivost, protože výsledek se dostaví v krátké době a všichni se s ním budete moci seznámit mimo jiné i prostřednictvím Královopolských listů. Daniel Valenta, 1. místostarosta MČ Brno-Královo Pole Výstava fotografií Historie Kociánky V pondělí 7. února byla v pavilonu H Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka slavnostně otevřena výstava dobových fotografií, nazvaná Historie Kociánky. Vernisáž uvedl ředitel ústavu Mgr. Jiří Podlucký, který shrnul dějiny zařízení od jeho vzniku v r a ocenil zásluhy jeho zakladatele a prvního ředitele Jana Chlupa. Na pět set fotografií s doprovodnými texty, tematicky členěných a rozmístěných na stěnách výstavní místnosti a sedmi oboustranných panelů, dokumentovalo jednotlivé oblasti činnosti ústavu škola a školka, začátky učebních oborů, výstavba pavilonů, zahrada, terapie, rehabilitace, sport, volný čas a další. Vystavené fotografie, z nichž právě ty nejstarší působily kouzlem dob dávno zašlých a také historická alba a novodobé kroniky, nabízené k prohlédnutí, přiblížily návštěvníkům více než devadesátiletou historii dnešní Kociánky i veliký kus práce, který zde byl vykonán. Výstava trvala do 18. února. Jana Novotná Na šikmé ploše Rekonstrukce zámečku na Kociánce Královopolští plesali v Semilassu podevatenácté V pátek, čtvrtého února letošního roku, byly prostory Kulturního centra Semilasso dějištěm devatenáctého ročníku reprezentačního plesu zastupitelů městské části Královo Pole. Jeho slavnostního zahájení se ujali královopolský starosta Ivan Kopečný s místostarostkou Andreou Pazderovou. Oba přivítali hosty plesu, kterými byli náměstek primátora města Brna Oliver Pospíšil, poslankyně Parlamentu České republiky a děkanka Fakulty podnikatelské VUT v Brně Anna Putnová, zástupci firem a škol a další hosté. Nechyběl ani 1. místostarosta Daniel Valenta a někteří zastupitelé. Večerem provázela šarmantní moderátorka Monika Brindzáková z Dobrého rána Českého rozhlasu Brno. Slavnostní předtančení předvedli žáci Základní umělecké školy Renaty a Pavla Bartůňkových, kteří zaujali nejenom svým svižným tancem, ale také nápaditým aranžmá a kostýmy. Hned začátkem večera vystoupila Ilona Csáková, která rozproudila zábavu a již po úvodních tónech přilákala na parket první tanečníky. Ilona Csáková žije Pokračování na str. 2 Motto měsíce: Jakákoli cesta, kterou se vydáš, je tou, kterou sis vybral, a ta, kterou sis nevybral, už víc není k mání. Robert Frost KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011 1

2 Dokončení ze str. 1 nyní v Brně a průběžně se objevuje také v pražských muzikálech, jakými jsou například Kleopatra, Golem anebo Tři mušketýři. Večer pokračoval dalším vystoupením Základní umělecké školy Renaty a Pavla Bartůňkových a cimbálové muziky folklorního souboru Jánošíček, v jejichž podání zazněly moravské lidové písně. Ty pak v průběhu večera ještě doznívaly v restauraci Kulturního centra Semilasso za doprovodu plesových hostů. Inspirací pro přítomné byly ukázky společenských tanců tanečního klubu TJ Orel Telnice. K tanci hrála hudební skupina Night and Day Band se zpěváky Z. Bubeníkovou a L. Malým. Dalším kamínkem do pestré programové mozaiky královopolského plesu bylo losování hodnotné tomboly a to díky několika desítkám sponzorů, jimž patří poděkování. Zlatým hřebem půlnoční tomboly byl diamant s certifikátem, který věnovala společnost Diamonds International Corporation, a. s., zabývající se výrobou a prodejem diamantových šperků. Výherce měl z diamantu velkou radost a i díky tomu si z plesu odnášel příjemné dojmy. Finanční výtěžek z tomboly putoval na veřejně prospěšný účel a to sice na podporu činnosti občanského sdružení ROSKA, pro lidi postižené roztroušenou sklerózou. Po losování tomboly následovala Oldies party a volná zábava. Zdeňka Dubová, foto: GLANC, s. r. o RADNICE INFORMUJE RADNICE INFORMUJE RADNICE INFORMUJE RADNICE INFORMUJE RADNICE INFORMUJE Zasedání RMČ Rada městské části Brno-Královo Pole na svém 3. zasedání ze dne 17. ledna 2011 mimo jiné: schválila uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod garáží p. č. 2466, p. č a p. č v k. ú. Královo Pole pronájem dvou garážových stání v bytovém domě Botanická 67 pronájem nebytového prostoru v bytovém domě Bystřinova 6 pronájem obecního standard bytu č. 8, 1+1, v bytovém domě Kosmova 11 pronájem obecního standard bytu č. 4, garsonka, v byt. domě Bulharská 102 pronájem obecního standard bytu č. 12, 3+1, v bytovém domě Tererova 1 zařazení benefičního plesu Nadačního fondu dětské onkologie Krtek dne do Povinného kulturního programu v Kulturním centru Semilasso doporučila kompetentním orgánům schválit pronájem pozemku p. č. 734/1 v k. ú. Královo Pole prodej části pozemku p. č. 874 (639 m 2 ) v k. ú. Sadová pronájem částí pozemků p. č. 845/9 a p. č. 834/28 v k. ú. Ponava společnosti VALC aktive s. r. o., které využívá jako parkoviště u svých nemovitostí doporučila kompetentním orgánům neschválit pronájem části pozemku p. č. 401/35 v k. ú. Královo Pole při ulici Sportovní vzala na vědomí informaci společnosti Brněnské komunikace, a. s., o zaslání žádosti na Magistrát města Brna o zrušení Nařízení Statutárního města Brna č. 3/2002, kterým byla vyhlášena stavební uzávěra v MČ Brno-Královo Pole v souvislosti se stavbou Silnice //42 Brno, VMO Dobrovského B. RMČ Brno-Královo Pole na svém 4. zasedání ze dne 7. února 2011mimo jiné: schválila uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod garáží p. č o výměře 18 m 2 v k. ú. Královo Pole uzavření smlouvy na provádění záručního servisu a opravy osobního výtahu v domě Bulharská 102, Brno, a to s firmou Výtahy Mühlbacher, s. r. o. uzavření dodatku č. 3, a to se společností Schindler CZ, ke Smlouvě o dílo na servis výtahů v bytových domech Husitská 2/4 a Palackého tř. 6 uzavření mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Královo Pole a společností MMB Consulting, s. r. o., jejímž předmětem je výkon technického dozoru na akci Přestavba části školní budovy Rybníček 9 na mateřskou školu Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Havarijní oprava kanalizace Palackého tř. 20 Poděbradova 42a s firmou AQUA GAS, s. r. o., týkající se posunutí termínu dokončení díla do žádosti o příspěvek z Fondu bytové výstavby I. etapa roku 2011 (výměna oken: Pešinova 2 8, Slovinská 47,49, Palackého tř. 5, 7, 7a, Högrova 4, 6, 8, 29 a regenerace bytového domu Chodská 3, Sv. Čecha 95, B. Němcové 13, Skácelova 9, Staňkova 18b) pronájem obecního standard bytu č. 7, 2+1, 3. NP, v bytovém domě Kosmova 5 podnájem obecního bytu se sníženou kvalitu č. 2, 1+1, 1. NP, v bytovém domě Staňkova 30 pronájem bytu č. 5, 1+1, 2. NP, v bytovém domě Štefánikova 66 termíny svatebních obřadů v době od plán zahradních úprav na veřejných prostranstvích MČ Brno-Královo Pole doporučila kompetentním orgánům schválit kupní ceny bytů a pozemku v domovním celku Klatovská 2 14, Brno a kupní cenu pozemku v bytovém domě Chodská 1 svěření pozemků v k. ú. Sadová, městské části Brno Královo Pole, za účelem pronájmu doporučila kompetentním orgánům neschválit prodej ani pronájem pozemku p. č. 3872/6 v k. ú. Královo Pole při ulici Myslínova, a to z důvodu záměru městské části s tímto pozemkem vzala na vědomí informaci společnosti Brněnské komunikace, a. s., o zaslání žádosti na Magistrát města Brna o zrušení Nařízení Statutárního města Brna č. 3/2002, kterým byla vyhlášena stavební uzávěra v MČ Brno-Královo Pole v souvislosti se stavbou Silnice /42 Brno, VMO Dobrovského B informaci o výsledku hospodaření Městské části Brno-Královo Pole za rok Mgr. Zdeňka Dubová, členka RMČ StaroÏitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (u hotelu Bílá rûïe, zastávka tr.: 9, 12) IHNED proplácíme ve keré staroïitnosti V HOTOVOSTI Zejména: nábytek obrazy rámy hodiny kapesní a náramkové hodinky do r. v stříbrné příbory české granáty tabatěrky pudřenky svícny lustry alpaku kombinovanou se sklem porcelánové figurky veškeré sklo bižuterii světla rádia gramofony fotoaparáty dalekohledy hračky divadla betlémy vánoční ozdoby vojenské věci, hudební nástroje plakáty knihy pohlednice reklamní předměty a další Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti Telefon non-stop: po čt: , pá: PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011

3 Jan Novotný a Jakub Ondroušek mistři světa v sudoku Kolegové i soupeři z jednoho týmu, přátelé i protivníci. Bojují o výsledky, medaile a tituly, a to jak na české, tak i na světové scéně. Oba si brousí zuby na medaile v soutěžích jednotlivců, společně dobývají vavříny v soutěžích družstev. Jejich zaměřením je matematika, a tedy i logika, nezbytná pro jejich společného koníčka, kterým je sudoku. A samozřejmě oba jsou Češi, a ti v této disciplíně patří ke špičkám na mezinárodním kolbišti. Sudoku je logická hra, ve které jde v podstatě o to, aby luštitel v co nejkratší době dopsal do částečně vyplněného čtverce o devětkrát devíti polích čísla od jedničky do devítky tak, aby se v žádném řádku, sloupci ani v žádném z devíti menších čtverců neobjevilo kterékoli číslo více než jednou. Hra má kořeny v logických hrách starých přes tisíc let, ve své stávající podobě vznikla v r a o její expanzi se později zasloužil Novozélanďan Wayne Gould, který vypracoval speciální počítačový program, generující hlavolamy. Jan Novotný (1984) a Jakub Ondroušek (1991) se narodili v Brně, oba absolvovali gymnázium a již od základní školy měli rádi matematiku. Honza vystudoval Strojní fakultu VUT v Brně a nyní pracuje jako vědecký pracovník ve Výzkumném centru CzechGlobe Akademie věd ČR v Brně v oblasti aplikované matematiky, Kuba je studentem Fakulty ekonomicko-správní Masarykovy univerzity v Brně. Oba se věnovali logickým hrám, a tak došlo k tomu, že se oba stali členy Svazu českých hádankářů a křížovkářů (SČHK) a potkali se v královopolském hádankářském kroužku Kabrňáci, který byl založen v roce 1924, patří mezi nejúspěšnější hádankářské kroužky v republice a působí pod záštitou naší radnice. A oba, Honza i Kuba, patří mezi nejlepší řešitele logických úloh a sudoku na světě. Když před pár lety vtrhlo do světa sudoku, nezastavilo se ani před prahem Kabrňáků a sudokáři vnesli do kroužku čerstvou krev. Honza objevil tuto logickou hru před šesti lety na internetu, v r jej kamarád pozval na přebor v řešení logických úloh v královopolském Semilasse a od té doby začal jezdit po soutěžích a navštěvovat schůzky Kabrňáků. Kuba se dostal k sudoku přes knížku, internet a dědečka, začal soutěžit na internetu a zaznamenal okamžitý úspěch, když v r vyhrál Mistrovství republiky juniorů v sudoku v Brně a o rok později se na Mistrovství ČR (MČR) v sudoku v Semilasse umístil jako třetí. Jan Novotný a Jakub Ondroušek, reprezentanti Kabrňáků a Králova Pole na nejvýznamnějších mistrovských soutěžích SČHK a reprezentanti České republiky na hádankářských mistrovstvích světa (MS), získali řadu prestižních ocenění, jmenujme alespoň ta nejvýznamnější: Jan Novotný v řešení logických úloh 1. místo na Celostátních přeborech družstev (nyní MČR) v r. 2007, 3. místo na MS v Minsku v r V sudoku se v letech 2008 a 2009 stal mistrem ČR, v r skončil na MČR jako druhý, právě za Jakubem Ondrouškem, v r se navíc stal i vítězem seriálu Grand Prix. Jakub Ondroušek na MČR v sudoku obsadil v r místo, v r místo, v r místo, na MS v sudoku v Indii (2008) byl třetí, v USA (2010) druhý. Je držitelem českého a světového rekordu v řešení standardního sudoku s definovanými parametry časem jedna minuta dvacet pět sekund. Společně pak vybojovali 1. místo na MS v sudoku v soutěži družstev v Goa v Indii (2008) a 2. místo na MS ve Philadelphii v USA (2010). I když oba šampioni projeli díky sudoku již hezký kus světa, dobře z něj znají vlastně jen hotely, ve kterých bydlí, diskutují a soutěží chytré hlavy ze všech kontinentů. Při přeborech, turnajích a dalších soutěží má Honza vedle sebe i přítelkyni Janu Břízovou, která je též členkou českého reprezentačního družstva a na kontě má už kromě dalších ocenění i dvě stříbrné medaile z MS v sudoku; od letošního ledna spolu bydlí v Králově Poli. Ve volném čase, kterého Honza ani Kuba mnoho nemají, si Honza rád zahraje šachy, které jsou jeho koníčkem už od dětství, něco si přečte, velmi rád si zajde do přírody. Kuba sportuje, vede dětský tábornický oddíl Luskouni, se kterým jezdí na letní tábory, a s oblibou se začte do fantasy. Oba svorně usilují o logické uspořádání věcí i v soukromém životě tady však Kuba dodává, že v našem JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA OD DO JEN ZA 99 KČ Přivezte Váš vůz značky Škoda na jarní servisní prohlídku a díky naší profesionální péči přivítejte jaro ve skvělé formě. V případě nalezení závady Vám nabídneme opravu za skutečně výhodné ceny. ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Autonova Brno, s.r.o. Masná 418/ Brno světě, kde mají své místo i emoce, to nemusí být vždy výhodou. Jana Novotná, foto: Zdeněk Vodička Tel.: Bližší informace o soutěžení v sudoku můžete získat: cs.sudokucup.com, zleva: Jan Novotný, Jana Břízová, Jakub Ondroušek SIMPLY CLEVER ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011 3

4 KALENDÁØ Bezbariérové divadlo BARKA program březen 2011 Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, telefonické rezervace , ové rezervace: Pá Jiří Voskovec + Jan Werich BALADA Z HADRŮ Poustevník So Jiří Voskovec + Jan Werich BALADA Z HADRŮ Poustevník Út Michal Foff TAKOVEJ VŠIVEJ, PITOMEJ DEN Poustevník TANCESSE 2011 Ne ONĚGIN 1. Premiéra! Út ONĚGIN 2. Premiéra! Čt ONĚGIN Pá ONĚGIN SEMILASSO březen od Dara Rolins & Dan Bárta & Illustratosphere od Hrdý Budžes od Student párty od DESmod + Embassy od Ken Ludwig LO STUPENDO Pavilon P Š E L E P O V A N 1 PLÁN AKCÍ BŘEZEN BRNO Šelepova 1, tel.: , každý pátek a sobotu od 20 hodin STAROBRNO OLDIES PARTY (60 s & 90 s party), hrají přední čeští a slovenští diskžokejové, VELKOPLOŠ- NÁ DVD PROJEKCE Čtvrtek 24. března ve hodin ZÁVIŠ, král drsných balad Středa 30. března ve hodin PETR BENDE, finalista soutěže Česko hledá Super Star a PAVEL HELAN v pořadu FOLKOVÝ KOLOTOČ Spoluúčinkuje KAREL NOVÁČEK (trumpeta) od ARAKAIN TOUR od Královopolka (taneční odpoledne s dechovkou) KABÁT TURNÉ 2011 Banditi di Praga od BVV Brno, Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Palackého třída 70, Brno Akce ZUŠ na březen: koncertní sál ZUŠ Žákovský koncert a konc. sál ZUŠ Koncerty pro mateřské školy a konc. sál ZUŠ Koncerty pro mateřské školy koncertní sál ZUŠ Koncert SBM a konc. sál ZUŠ Koncerty pro mateřské školy koncertní sál ZUŠ Koncert pro mateřské školy koncertní sál ZUŠ Koncert pedagogů školy MKG Vernisáž výstavy žáků VO koncertní sál ZUŠ Žákovský koncert Městská hala míčových sportů Vodova Volejbal Extraliga žen VK KP Brno: Slavia Praha 18 hod. Házená Extraliga mužů KP Brno: HC Zubří 17 hod. Otevøeno: út ne 9 17 hod., v pondìlí zavøeno, tel.: Program na mìsíc bøezen 2011 EXPOZICE Vodní motory a Památník Viktora Kaplana; Parní motory; Historická vozidla; Historická stereovize; Nožířství; Kovolitectví; Železářství; Salon mechanické hudby; Od tamtamu k internetu; Letecká historie a plastikové modelářství; Kultura nevidomých; Ulička řemesel; Čas nad námi a kolem nás; Kabinet elektronové mikroskopie, Technická herna STEREOVIZE Venezuelské stolové hory (nové snímky) VÝSTAVY: Tajemství depozitářů aneb Co jste možná ještě neviděli (do ) Stopy na Čo Oju (do ) Dobrodružství vědy (CESA interaktivní hra pro děti i dospělé; do ) Motocykly V. Svobody ( ) Bylo tu není tu plakáty na plotu ( ) 20 let vzniku společnosti organizace Tyfloservis cesta k samostatnosti ( ) VÝTVARNĚ-TECHNICKÁ DÍLNA Tkaní na rámečku ( ) objednávkový režim; podrobnosti na Tato akce probíhá za podpory města Brna TECHNICKÉ PAMÁTKY Technické památky ve správě Technického muzea v Brně jsou v zimních měsících uzavřeny. Pro veřejnost se opět otevřou v dubnu Purkyòova 105, Brno MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: otevřeno po pá a h. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin Příroda zvenku i zevnitř Doc. PhamDr. Petr Babula a Svatopluk Drápal (fotografie mikrosvěta a malby krajiny (do ). Skládanky a stříhanky ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno-Královo Pole ( ). INZERCE KLEINER U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE, MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE VOLEJTE KLEINER SERVIS TEL.: široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky ) Košinova 10, Brno, tel.: Cejl 68, Brno, tel.: otevřeno: po pá 8 16 hod. otevřeno: po pá hod. parkování zdarma 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011

5 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním a koná se zpravidla 1x za deset let. Rozhodným okamžikem pro letošní sčítání bude půlnoc z 25. na Sčítání se týká všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na území České republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt. Pro sčítání je velmi důležité řádné označení nemovitosti. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. Za nesplnění této povinnosti hrozí sankce podle 58, zákona 128/2000 o obcích v platném znění. Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Provedením terénních prací při sčítání je pověřena Česká pošta, s. p. Společně se sčítacími komisaři České pošty budou sčítání provádět i komisaři Českého statistického úřadu, zejména sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních, a některá ministerstva ministerstvo vnitra, zahraničních věcí a spravedlnosti. Distribuce sčítacích formulářů: V době od do sčítací komisaři roznesou domácnostem do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. V době od do sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DO- MOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března Sčítací komisař vás požádá o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň Vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace. Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete. Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky. Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. Vyplnění formulářů: Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky. K vyplnění použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře, prosím, nepřekládejte. Sčítací list osoby vyplňuje se za každou osobu. Bytový list vyplňuje faktický uživatel bytu (bez ohledu na právní důvod užívání bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt za jeden byt jeden formulář. Domovní list vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý dům za jeden dům jeden formulář. Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství, na druhou stranu se již ale žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky. Některé údaje dostupné z administrativních registrů a evidencí budou ve formulářích předvyplněny. Příslušná osoba pak pouze ověří správnost údajů, případně je opraví. Tato inovace by měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů. V žádném případě však nebudou předvyplněny osobní údaje. Vyplněné formuláře musíte odevzdat nejpozději do , a to můžete učinit následujícími způsoby: předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené obálce, kterou Vám komisař na požádání vydá, zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P. O. Boxu vyplníte elektronicky a odešlete je on-line nebo prostřednictvím datových schránek, osobně odevzdáte na poště. V době od do bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum (tel.: ) s operátory, kteří vám budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání Všechny tyto a další informace naleznete na internetové adrese ÚMČ Brno-Královo Pole zajišťuje dle zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 i jiné úkoly, např. zveřejnění jmen, příjmení a čísel průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých obvodech sčítání zajišťovat, a telefonní spojení na tyto komisaře, zveřejňuje seznam adres a kontaktních údajů pracovišť Úřadu a dodavatele služeb. Jakmile budeme mít tyto údaje k dispozici, umístíme je na naši úřední desku a na naše internetové stránky Pavel Štěpán, oddělení OaS Klub seniorů při DPS Štefánikova-Kartouzská Pravidelné schůzky každou středu ve 14 hodin Program na březen: Vznik a význam MDŽ, osobnost: Jakub Jan Ryba, lidské tělo z pohledu čísel, Karlštejn, srdce svaté říše, léčebné zdroje v lázních ČR Klub seniorů Štefánikova-Kartouzská Zveme seniory, kteří chtějí aktivně trávit volný čas, do klubu Přátelé senioři na Štefánikově 63a. Klub je každé pondělí od hod. do 16 hod. Program klubu na březen: Básně, Kvíz, J. A. Komenský, O vodě, Zazpíváme si. Klub seniorů pořádá pro zájemce v neděli 10. dubna zájezd do Maďarska do termálních lázní Gyor. Cena zájezdu je 260 Kč, celodenní vstupné do lázní asi 2000 forintů pro seniory a 2600 forintů pro dospělé. Odjezd je od Městské policie, Štefánikova v 6.30 hod. Zájezd se platí v pondělí v klubu seniorů, Štefánikova 63. POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI Členská schůze Českého červeného kříže se koná v hodin v budově ÚMČ Brno-Královo Pole, ul. Husitská, v zasedací místnosti v 1. poschodí. Program: přednáška MUDr. Trubáka ORL, organizační body, vybírání členských příspěvků, zájezd, tombola (prosíme o drobné dárky). Členské příspěvky v roce 2011: člen do 65ti let 200 Kč, nad 65 let 100 Kč. Helena Němčanovská, předsedkyně Novinky INZERCE Jan Cézar NA CESTĚ PO ČESKÉ REPUBLICE 2 Ve stopách oblíbeného televizního putování.víte, co je to fašank nebo podšable? Nevíte? Tak to jste asi nebyli na Strážnicku! Právì tam a do dalších tøinácti regionù vás zavede knížka plná barevných fotografi í Na cestì po Èeské republice II. David Howarth KAŽDÝ UMÍRÁ SÁM Mrazivým severem za svobodou. Jedna ze zásadních kniho umìní špionáže a pøežití. Strhující vyprávìní o lidské odvaze a houževnatosti, s jejichž pomocí je možné zdolat všechny pøekážky. Justine Lévy NIC VÁŽNÉHO Manžel Raphal podvedl svou ženu Louise s okouzlující a pøitažlivou modelkou, jistou Carlou Bruni, nyní chotí prezidenta Nicolase Sarkozyho. Pøíbdìh milostného trojúhelníku nabízí ve skuteènosti ponìkud skandální, ale pravdivý pøíbìh, který prožila sama autorka románu. Køest knihy Skvìlá budoucnost a autogramiáda francouzské autorky Catherine Cussetové se uskuteèní ve støedu 16. bøezna 2011 od hod. v Literární kavárnì knihkupectví Academia na námìstí Svobody 13. Kmotrou knihy bude hereèka Chantal Poullain. Ariana Franklinová RELIKVIE MRTVÝCH Lékaøka Adélie hledá dùkazy o smrti krále Artuše Kniha je urèena všem zájemcùm o dìjiny støedovìké Anglie a pøíznivcùm napínavých detektivních dobrodružství. KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011 5

6 Školy Zimní radovánky na Základní škole Botanická Již pátým rokem odcestovaly dvě skupiny žáků naší školy na Fajtův kopec k Velkému Meziříčí, aby zde prožily týden školy v přírodě. I když počasí nebylo zpočátku ideální, velmi dobré sněhové podmínky díky velkému množství umělého sněhu umožnily dětem každodenní lyžování, bobování a dovádění na sněhu. Na denním programu byly kromě zimních sportů také různé hry, soutěže, ale i učení, které však probíhalo spíše netradičními formami. Každé z dětí vynikalo v nějaké činnosti, takže na cestu domů jim přibyly v zavazadlech medaile, diplomy i drobné ceny. Doufejme, že získané lyžařské dovednosti využijí žáci v rámci projektového dne Den sportu a zdraví, který připravujeme na příští měsíc. PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy Výběrové řízení Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14 vyhlašuje výběrové řízení na pozici zástupce ředitele pro mateřskou školu. Předpoklady: odborná kvalifikace odpovídající 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka. Další požadavky: znalost školské problematiky, organizační a řídící schopnosti, samostatnost, flexibilita, schopnost týmové práce, znalost práce na PC. K přihlášce doložte: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, strukturovaný životopis, originál popř. ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce zástupce ředitele (ne starší 3 měsíců). Předpokládaný nástup do funkce: Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do na adresu Základní škola a Mateřská škola, Staňkova 14, Brno. Obálku označte Výběrové řízení ZŘ pro MŠ. (red) Z dopisů našich čtenářů Milí čtenáři, chtěla bych vyjádřit poděkování vedoucím 4. oddílu ze střediska Královo Pole, kam začal předloni v září chodit náš starší syn. Hledali jsme totiž kvalitní oddíl, kde by se o našeho syna dobře starali a naučili ho mnoho užitečného. Kluci hrají různé hry, učí se znalostem fauny a flóry, vázat uzly, poskytovat první pomoc, orientovat se v terénu, určovat světové strany, používat morseovku aj. Zúčastňují se pěvecké soutěže Vozembouch či lehkoatletických závodů, spolupracují s rakouským oddílem a učí se být samostatným a zodpovědným člověkem. Každoroční činnost je v létě završena dvoutýdenním letním táborem, kde zúročí vše užitečné, co získaly či se naučily během školního roku. Kromě tábora jezdí členové oddílu i na vícedenní výpravy po naší vlasti. Čtverka oslavila předloni 90. výročí svého vzniku. Kluci se scházejí každou středu v klubovně na Slovinské 41 v Brně Králově Poli od 16 do hodin. Oddíl stále nabírá nová vlčata (mladší skauty), a pokud máte doma chlapce ve věku cca 6 10 let, neváhejte a přijďte se na některou ze schůzek podívat: Eva Žabka Poláková ŘÁDKOVÁ INZERCE Fitness pro ženy ve 30 minutách Contours. Týdenní vstup do fitness zdarma. Ul. Božetěchova 97a, tel.: CVČ Mateřídouška, Gromešova 1, tel.: , , Otevírá druhou třídu Klubu Rákosníček se zaměřením na angličtinu hod. ukázková hodina s informacemi tábor Už vím proč. Děti od sedmi let, denně hod. Tvoření, hry, soutěže, výlet. Cena 900 Kč. Možnost i na jednotlivé dny. Přihlášky do na adrese: Mateřská školka s výukou angličtiny CREATIVE KIDS zahajuje zápis dětí na školní rok 2011/2012. Rodinné prostředí, individuální přístup, lokalita Královo Pole. Tel , ZAVEDENÉ kadeřnické studio se těší na Vaši návštěvu na ul. Tyršova 29. Klidné prostředí a nízké ceny. Tel.: Zdravý, šťastný život není jen utopie. Dokážu vám, že to dokážete! Iva Blažíčková, tel.: PRONAJMU garáž u nádraží. Královo Pole, tel.: PRAKTICKÝ lékař pro dospělé MUDr. Pavel Poneš, Herčíkova 23, registruje nové pacienty. Tel.: , KREJČOVSTVÍ opravna oděvů Palásková Lenka na nové adrese Kollárova 4, Královo Pole. V březnu 20% sleva na opravy NABÍZÍME kanceláře k pronajmutí, nepřetržitá vrátní služba, spolehlivé jednání, klidné prostředí, bezproblémové parkování v Králově Poli, Srbská 53, Tel.: MALÍŘ pokojů, tel.: , VYMĚNÍM OB 2+1, 90 m 2, balkony, nová okna, Pekařská ulice, 4. patro bez výtahu za OB 2+KK, nebo 1+1 v Brně a okolí. Tel.: MALBY, nátěry Onderka, tel.: , , MED kupujte přímo od včelaře. Svatopluka Čecha 36, Brno-Královo Pole. ÚT, ST, ČT hod. Tel.: Ochutnávka medoviny zdarma. RÁMOVÁNÍ obrazů Metodějova 9a, tel.: ZUBNÍ ordinace poliklinika Dobrovského 23, Královo Pole nabízí kompletní stomatologickou péči včetně bělení. Tel.: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo Pole a okolí. Tel.: , , Platba hotově = 250 Kč. SLEVA! VYMĚNÍM 1pokojový státní byt po rekonstrukci v Brně pod Kaštany za družstevní i státní garsoniérou v Králově Poli, nebo Žabovřeskách. Ihned. Tel.: AUTOKLEMPÍRNA veškeré opravy. Tel.: PRONÁJEM bytu 2+1 Malátova ul., Kč, tel.: tel.: , mandl+žehlení prádla OCEŇOVÁNÍ nemovitostí. Ing. Kocián ZÁPAL. N. pohledy, fotky Brna. Studený, Lidická 23b. tel.: PRODÁM použitá tři lepená akvária a čtyři klece, nutno vidět. Brno-Řečkovice, tel.: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011

7 Benefiční cyklistický ples pro Nadační fond dětské onkologie Krtek Dne se v brněnském Semilasse uskutečnil v pořadí již třetí benefiční ples, při kterém cyklisté a jejich hosté předali NF dětské onkologie Krtek částku korun. Společnost CANNONDALE věnovala v rámci pořádané akce silniční kolo Romana Kreuzigera, účastníka letních OH 2008 v Pekingu, jež se podařilo vydražit za korun. Napínavá aukce uměleckého díla z produkce skláře Ivana Štěpána ml., přidala korun. Ples, jenž se konal pod záštitou městské části Brno-Královo Pole, v letošním roce podpořily nejen cyklistické společnosti, ale pozvány a zároveň partnerství v tomto projektu podpořily i společnosti jsou např. Renault Opportunity nebo společnost Chempex. Poděkování patří všem partnerským firmám, které spolupracují na projektech věnovaných onkologicky nemocným dětem a rodinám, všem sponzorům, cyklistům, hostům, přátelům NF dětské onkologie a dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by se tato akce neuskutečnila. Finanční prostředky budou použity na provoz ubytovny pro onkologicky nemocné děti a jejich rodiče a na projekt domácí péče, jehož cílem je vytvoření a vybavení skupiny lékařů a sester, kteří v kteroukoli denní i noční dobu navštíví onkologicky nemocné dítě. Význam mobilní domácí péče je směřován ke zlepšení výživy dětí v aktivní léčbě v domácím prostředí a v případě terminální péče pomoc a podpora nevyléčitelně nemocným dětem. Benefiční večer moderovala Hanka Holišová v doprovodu sportovního komentátora Tomáše Lachmana. Hanka Holišová navíc společně s hercem a zpěvákem Robertem Jíchou zpříjemnili chvíle vlastním hudebním vystoupením. K tanci hrála skupina Zatrestband a Petr Píša z Třeště. Výstava uměleckých prací dětí z kliniky dětské onkologie FN v Brně, jejichž díla byla na závěr předána všem sponzorům akce, byla milým poděkováním. Ing. Andrea Pazderová, 1. místostarostka Na šikmé ploše Ve středu 2. února se ve Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené na Křižíkově 11 závodilo škola pořádala ve spolupráci s Policií ČR a VUT v Brně druhý ročník závodů mechanických a elektrických kolečkových vozíků do vrchu s názvem Na šikmé ploše. Ojedinělý projekt se uskutečnil pod záštitou hejtmana Jm. kraje Mgr. Michala Haška a umožnil tělesně postiženým závodníkům a závodnicím, rozděleným do šesti kategorií, vyzkoušet si vlastní kondici na unikátní rampě pro vozíky, vedoucí od přízemí školy až do čtvrtého patra, a nakonec i zdravým jednotlivcům (včetně příslušníků policie) poznat, jaká je to dřina, vyjet po rampě pro vozíky třeba i jen pár desítek metrů. Součástí sportovní akce, na kterou zavítala též Brněnská televize a redaktoři Brněnského deníku, byl preventivní program Policie ČR a podpisová akce motocyklového závodníka Jakuba Kornfeila. Ve vzrušující atmosféře, kdy se rampy proměnily v závodní dráhu, pro nejvytrvalejší dlouhou tři sta padesát metrů, a chodby v tribuny Zveme vás na den otevřených dveří dne hodin Plaveme v bazénu se slanou vodou pro diváky, nadšeně podporující své favority, ukázalo celkem padesát pět závodníků, jak jsou srostlí se svými vozíky. Na přednášce, pořádané Policií ČR v mezičase závodů, se zase hovořilo o věcech, které do školy nepatří šikaně, krádežích, záškoláctví, obtěžování, poškozování věcí, tedy o problémech, které mohou mladé lidi přivést na šikmou plochu. A samotné závody, vedené směrem nahoru po šikmé ploše školní rampy, měly vedle klasického měření sil a sportovního odhodlání za cíl též posílení vzájemnosti mezi spolužáky, učiteli a žáky, zdravými a handicapovanými. Jana Novotná, foto: archiv Harmonogram čištění dopravně významných komunikací po zimě jaro 2011 čistí BKOM, a. s Botanická, Chodská, Charvatská, Skácelova Slovanské nám., Srbská, Domažlická, Purkyňova, Božetěchova Staňkova, Poděbradova, Rostislavovo nám., Mojmírovo nám., Kociánka BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ Blok č , 4. 5., 9. 6., 2. 9., Floriánova, Hostinského, Hrubého, Chaloupkova, Chelčického, Kollárova, Košinova, Malátova, Metodějova, Šafařikova, Škárova, Veleslavínova, A. Macka, Mojmírovo nám. vč. parkoviště, Rostislavovo nám. (od Škárovy po Chaloupkovu), Božetěchova slepá, Palackého k ZUŠ, Poděbradova Blok č , , , 5. 9., Blahoslavova, Božetěchova, Dalimilova, Mánesova vč. parkoviště, Kamanova, Volfova, Bystřinova, Galandauerova vč. parkoviště, Tylova, Budovcova vč. parkoviště před nádražím ČD, Kosmova vnitroblok Blok č , , , 7. 9., , B. Němcové, Ramešova, Havlišova, Bulharská, Hlaváčkova, Riegrova, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské nám., Kubešova, Berkova, Srbská vč. parkoviště Blok č , , , 9. 9., Ruská, Mečířova, Sadovského, Svatopluka Čecha, Vackova, Vodova (od Svat. Čecha po Červin.), Skácelova, Hradecká/souběh/, Hradecká techn. park, U Vodárny Blok č , , , , Jungmannova, Matulkova, Máchova, Pešinova, Podešvova, Slovinská, Těšínská, Tyršova, Purkyňova (od Skácelo. po Červin.), Vodova (od Svat. Čecha po koup.), Charvatská, Husitská vč. parkoviště, Skácelova (vnitroblok) Blok č , , , , Klatovská, U Červeného mlýna, Domažlická, Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Kartouzská vč. parkoviště, Šelepova, Šumavská vč. parkoviště, Tábor, Klusáčkova, Dobrovského, Tererova Blok č , , , , Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček, Skřivanova, Kabátnikova vč. parkoviště, Střední, Vnitřní, Sportovní vč. parkoviště, Sportovní /za Aralem/, Sportovní /parkoviště/, Staňkova část propojka Střední Sportovní, Cimburkova mimo ZÁKOS Blok č , 2. 6., , , Mojžíšova, Fibichova, Myslínova, Žleb, Křivého, Högrova, Kepákova, Černíkova, Sladkovského KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011 7

8 Královo Pole očima výtvarníka Rekonstrukce Zámečku na Kociánce V Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka byla v r dokončena komplexní rekonstrukce pavilonu A, neboli Zámečku, který se nachází hned při vstupu do areálu ústavu. Obnova proběhla ve dvou etapách. Rekonstrukcí levého křídla objektu vzniklo sedm bytových jednotek se samostatným hygienickým zázemím jako chráněné bydlení pro maximálně dvanáct tělesně postižených osob, úpravami pravého traktu pak vznikly další čtyři bytové jednotky. Mateřská škola v prvním nadzemním podlaží pravého traktu má nový vstup a nové sociální zázemí. Přístup do druhého podlaží s byty je řešen jako bezbariérový, vedle nového schodiště je tu osobní výtah, vyjíždějící až na půdu, se kterou Kociánka do budoucna počítá jako s rezervou pro startovací a chráněné byty. Výškový rozdíl mezi průjezdem a prvním nadzemním podlažím řeší zvedací plošina. Zámeček čeká ještě výměna zbytku oken a oprava fasád, zejména průčelí. Na místě dnešního zámečku stával původně knížecí, později Přemyslovský dvorec. Král Václav I. jej daroval brněnskému měšťanovi Oldřichu Schwarzovi, od kterého jej dostala jeho příbuzná Herburga, představená kláštera augustiánek. V letech 1578 až 1773 patřil dvůr jezuitům, po zrušení řádu pak několika různým majitelům, až jej od brněnského měšťana Kotziana (odtud název Kociánka) koupil hrabě Schaffgotsch, který na starších základech vystavěl v r empírový zámeček. Ten byl od r pronajat Královopolské strojírně, po 1. svět. válce objekt zakoupila Moravská agrární a průmyslová banka. Roku 1919 pak na popud Dr. Alice Masarykové přešel zámeček s rozlehlým parkem do majetku tehdejšího Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáčků na Moravě. Pro Kociánku má tento památkově chráněný objekt mimořádnou historickou hodnotu, neboť právě v jeho zdech byl ústav v r založen. Jana Novotná, foto: autorka Trocha z historie Původně zeměpanská ves neměla jediného majitele. Bylo jich více a vedle církevních institucí k nim patřili i brněnští měšťané. Jedním z nich byl i Ulrich Niger (Schwarz), který zde patně v r založil klášter augustiánek, jejž obdařil i značným majetkem. Pojmenování vsi bylo v průběhu její historie velmi pestré, jazykově (latina, němčina, čeština) i názvem. První se uvádí in Cuneguesueld z. r. 1244, a to in Kunigsfeld, ale i to už připomíná příští Königsfeld čili Královo Pole. Je zajímavé, jak arch. Kuča ve své knize o vývoji Brna zaznamenal, že název typu Königsfeld je často střídán názvem Nová Ves (např. in Newndorf, in Novavilla, v Nowe Wsi, Neudorf ) a vysvětluje, že Königsfeld Královo Pole byl osadou obce Nová Ves (obec Nová Ves byla tvořena osadami Nová Ves, Ugartov, Královo Pole, Kartouzy). Později to dokládá i obecní pečeť (18. stol.). Ve středověku ves téměř celou vykoupil markrabě Jan Jindřich Lucemburský (mladší bratr Karla IV.), aby zde vybudoval své vedlejší sídlo tvrz (1363). Její zbytky pak byly skutečně objeveny nedaleko od klášterního kostela ( ). V r zde založil také klášter kartuziánů s kostelem Nejsvětější Trojice. Od 15. stol. pronásledovaly Královo Pole války: husitské, česko-uherské, třicetiletá tedy plenění vojsky stavovskými (1620), švédskými (1643 a 1645) či pruskými. Teprve v 1. pol. 18. stol. začalo období postupného růstu. V r bylo Královo Pole povýšeno na městečko, neboť bylo nejdynamičtěji se vyvíjející obcí v brněnském okolí, a to v oblasti stavební, průmyslové i přírůstkem obyvatelstva. Na počátku 20. stol., v r. 1905, se Královo Pole stalo městem a v r císař František Josef I. toto povýšení potvrdil a udělil městu znak. Od r však bylo připojeno k Brnu a dnes je osadou v městské části Brno-Královo Pole. Mgr. Jarmila Rejnušová Kresba: Mgr. Oldřich Rejnuš VOX POPULI Chtěla bych reagovat na příspěvek p. Švábové z prvního čísla letošního roku. Mně se park Národního odboje líbí takový, jaký je. Jelikož část našich spoluobčanů je nevychovaná a nepořádná, je zařízen velice účelově. A výběh pro psy musíme snášet v parku na ul. Klatovská, a to by snad v jedné lokalitě stačilo až až... Čtenářka Zaujal mě Úvodník starosty Ing. I. Kopečného Kocourkov v Králově Poli. Komu z nás nevadí hluk? Každý by měl rád doma klid, a ne aby se mu otřásaly zdi bytu od stavebních strojů. Město bez silničního okruhu ale zase na druhé straně obtěžuje nejen řidiče, ale i ty, kteří si kvůli smogu a hluku z dopravy nemohou ani vyvětrat byt. Pan Kopečný se správně ptá: Co bude teď? Tunely se dostaví, nebo zasypou? Odpůrci stavby bláhově věří, že miliardy korun pohřbíme hluboko pod zemí a oni získají zpět svůj klid. Opravdu ho získají? Vaše čtenářka QRYÚ LQWHULÆU UHVWDXUDFH.U¾OLëÊ KďEHW SOQĘQÚ VXxHQRX xyhvwnrx Šelepova 1 Brno, Královo pole Vydává Statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktorka: Mgr. Zdeňka Dubová. Adresa: Redakce časopisu Královopolské listy, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro dveře č. 60. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel.

BKPO/3402/16/ /2015/NVD OD/2200/KORM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích

BKPO/3402/16/ /2015/NVD OD/2200/KORM VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Opatření obecné povahy dočasný zákaz zastavení na místních komunikacích ODBOR VEŘEJNÝCH SLUŽEB, PALACKÉHO TŘ. 59, 612 93 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: BKPO/3402/16/2200 1872/2015/NVD OD/2200/KORM Bc. Monika Kořínková 541

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA, BRNO-KRÁLOVO POLE ODBOR VEŘEJNÝCH SLUŽEB, PALACKÉHO TŘÍDA 59, BRNO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA, BRNO-KRÁLOVO POLE ODBOR VEŘEJNÝCH SLUŽEB, PALACKÉHO TŘÍDA 59, BRNO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA, BRNO-KRÁLOVO POLE ODBOR VEŘEJNÝCH SLUŽEB, PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO NAŠE ZNAČKA: BKPO/5031/16/2200 SPISOVÁ ZNAČKA: 1872/2015/NVD OD/2200/KORM - dle rozdělovníku - VYŘIZUJE:

Více

Sčítání lidu krok za krokem

Sčítání lidu krok za krokem Sčítání lidu krok za krokem 1) Blíží se první návštěva komisaře. Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování říjen 2015 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené městské

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding Nabízíme Vám k pronájmu atraktivní prostory v Pisárkách v areálu vily Stiassni (během socialistické

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihy 46867 Negativy 14101 Pozitivy 110 Stereodiapozitivy 9700 Mapy 761 Filmy 478 MGF-Video 279 Rukopisy 249 Firemní literatura 4806 CD-R 306 Plakáty 784 Celkem 78441

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Zpravodaj Bruntálsko 13. týden 2011. Zdroj informací: http://www.mubruntal.cz/ Občan a stát: Starosta se podrobně seznámil se zázemím hasičů

Zpravodaj Bruntálsko 13. týden 2011. Zdroj informací: http://www.mubruntal.cz/ Občan a stát: Starosta se podrobně seznámil se zázemím hasičů Zpravodaj Bruntálsko 13. týden 2011 Občan a stát: Starosta se podrobně seznámil se zázemím hasičů Starosta města Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA se ve čtvrtek 24. března podrobně seznámil se zázemím Hasičského

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz Partner ústeckého sportu Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) byla postavena v letech 1972-1974. V následujícím období se zde uskutečnila řada významných sportovních a

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

OZNÁMENí českého STATISTICKÉHO ÚŘADU ze dne 30. listopadu O KONÁNí SČíTÁNí LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011 V ČESKÉ REPUBLICE

OZNÁMENí českého STATISTICKÉHO ÚŘADU ze dne 30. listopadu O KONÁNí SČíTÁNí LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011 V ČESKÉ REPUBLICE i OZNÁMENí českého STATISTICKÉHO ÚŘADU ze dne 30. listopadu 2010 O KONÁNí SČíTÁNí LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011 V ČESKÉ REPUBLICE Podle zákona Č. 29612009 Sb., o sčítání lidů. domů a bytů v roce 2011.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole U S N E S E N Í z 20. zasedání, konaného v pondělí 9. června 2014 v 16:30 h v zasedací místnosti Úřadu

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení. Požadované podklady

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení. Požadované podklady Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 20. 03. 2017 do 02. 05. 2017 do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v bytových domech určených

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

OZNÁMENí ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU ze dne 30. listopadu O KONÁNí SČíTÁNí LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011 V ČESKÉ REPUBLICE

OZNÁMENí ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU ze dne 30. listopadu O KONÁNí SČíTÁNí LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011 V ČESKÉ REPUBLICE )( OZNÁMENí ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU ze dne 30. listopadu 2010 O KONÁNí SČíTÁNí LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2011 V ČESKÉ REPUBLICE Podle zákona Č. 296/2009 Sb., o sčítání lidů, domů a bytů v roce 2011,

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště SPOTŘEBNÍ KOŠ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0819 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum 11. února

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013

Pozvánka na 15. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 Pozvánka na 15. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 17. 25. srpna 2013 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV

ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV ROZPIS ZÁVODU ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA 31. 1. - 1. 2. 2014 RÝMAŘOV Mě sto Rý mařov Š OPÍK reklama & propagace ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH STARŠÍHO ŽACTVA Datum: 31. 1. 1. 2. 2015

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA NAŘÍZENÍ Č. 7/2012 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 17.07.2012 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017

PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PLÁN ČINNOSTI PARKINSON KLUBU BRNO 1. POLOLETÍ 2017 PRAV I D ELNÉ AKCE 1. Setkání v klubovně Pravidelně každou třetí středu v měsíci od 14.00-17.00 hod. BUDOVA Diecézní rady CČSH v Brně, Česká 31, (vedle

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více