Na téma bytové politiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na téma bytové politiky"

Transkript

1 BŘEZEN 2011 ČÍSLO 3 strana 2 strana 3 strana 7 strana 8 Ze zasedání Rady městské části Na téma bytové politiky poslední době se mezi obyvateli V Králova Pole šíří dohady ohledně privatizace bytového fondu, které jsou přiživovány fámami a zkreslenými údaji. Dovolte mi proto, abych se pokusil vysvětlit, jak to s byty v naší městské části vypadá. Jak mnozí z vás vědí, bytový fond není majetkem městské části, ale města Brna. Městská část jej má pouze svěřený do péče. Po volbách v říjnu loňského roku se součástí koaliční dohody stalo také vypracování nové bytové koncepce do , která mimo jiné také určí, jakou část bytového fondu navrhne městská část Královo Pole městu Brnu k privatizaci, přičemž většina koaličních stran je pro prodej co nejvyššího počtu bytů. Samozřejmě nelze zprivatizovat všechno najednou, protože na některých domech vázne zástava, která vyprší v různých časových obdobích. Zároveň také městská část nemůže disponovat byty podle vlastního uvážení a konečné rozhodnutí bude vždy na Magistrátu města Brna. Jan Novotný a Jakub Ondroušek mistři světa v sudoku Při zasedání Zastupitelstva MČ Královo Pole dne byli mnozí přítomní občané nalákáni na to, že snad některé domy budou zastupitelstvem k privatizaci navrženy již tento den. Proto chápu rozhořčení mnohých, když se tak nestalo. Bohužel se tak stát ani nemohlo, protože podle stále platného usnesení Zastupitelstva MČ Královo Pole z října 2007 nelze další domy k odkoupení navrhovat. Aby se to mohlo změnit, byl jsem pověřen vytvořením nové bytové koncepce, na které spolupracuji s týmem lidí, kteří opravdu chtějí dosáhnout takových změn, které vyjdou vstříc co nejvyššímu počtu obyvatel Králova Pole. Toho rozhodně nedocílíme vytrháváním jednotlivých domů z celkového konceptu, protože je nutné myslet na potřeby Králova Pole jako celku. To je také cílem týmu, který na koncepci bydlení pracuje. Rozhodně další dva měsíce navíc nemají vliv na dobu konečného prodeje bytů, protože i u mnohých domů, kde je dávno o prodeji rozhodnuto, ještě ke skutečnému předání do rukou nájemníků nedošlo. Rád bych vás tedy poprosil o trpělivost, protože výsledek se dostaví v krátké době a všichni se s ním budete moci seznámit mimo jiné i prostřednictvím Královopolských listů. Daniel Valenta, 1. místostarosta MČ Brno-Královo Pole Výstava fotografií Historie Kociánky V pondělí 7. února byla v pavilonu H Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka slavnostně otevřena výstava dobových fotografií, nazvaná Historie Kociánky. Vernisáž uvedl ředitel ústavu Mgr. Jiří Podlucký, který shrnul dějiny zařízení od jeho vzniku v r a ocenil zásluhy jeho zakladatele a prvního ředitele Jana Chlupa. Na pět set fotografií s doprovodnými texty, tematicky členěných a rozmístěných na stěnách výstavní místnosti a sedmi oboustranných panelů, dokumentovalo jednotlivé oblasti činnosti ústavu škola a školka, začátky učebních oborů, výstavba pavilonů, zahrada, terapie, rehabilitace, sport, volný čas a další. Vystavené fotografie, z nichž právě ty nejstarší působily kouzlem dob dávno zašlých a také historická alba a novodobé kroniky, nabízené k prohlédnutí, přiblížily návštěvníkům více než devadesátiletou historii dnešní Kociánky i veliký kus práce, který zde byl vykonán. Výstava trvala do 18. února. Jana Novotná Na šikmé ploše Rekonstrukce zámečku na Kociánce Královopolští plesali v Semilassu podevatenácté V pátek, čtvrtého února letošního roku, byly prostory Kulturního centra Semilasso dějištěm devatenáctého ročníku reprezentačního plesu zastupitelů městské části Královo Pole. Jeho slavnostního zahájení se ujali královopolský starosta Ivan Kopečný s místostarostkou Andreou Pazderovou. Oba přivítali hosty plesu, kterými byli náměstek primátora města Brna Oliver Pospíšil, poslankyně Parlamentu České republiky a děkanka Fakulty podnikatelské VUT v Brně Anna Putnová, zástupci firem a škol a další hosté. Nechyběl ani 1. místostarosta Daniel Valenta a někteří zastupitelé. Večerem provázela šarmantní moderátorka Monika Brindzáková z Dobrého rána Českého rozhlasu Brno. Slavnostní předtančení předvedli žáci Základní umělecké školy Renaty a Pavla Bartůňkových, kteří zaujali nejenom svým svižným tancem, ale také nápaditým aranžmá a kostýmy. Hned začátkem večera vystoupila Ilona Csáková, která rozproudila zábavu a již po úvodních tónech přilákala na parket první tanečníky. Ilona Csáková žije Pokračování na str. 2 Motto měsíce: Jakákoli cesta, kterou se vydáš, je tou, kterou sis vybral, a ta, kterou sis nevybral, už víc není k mání. Robert Frost KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011 1

2 Dokončení ze str. 1 nyní v Brně a průběžně se objevuje také v pražských muzikálech, jakými jsou například Kleopatra, Golem anebo Tři mušketýři. Večer pokračoval dalším vystoupením Základní umělecké školy Renaty a Pavla Bartůňkových a cimbálové muziky folklorního souboru Jánošíček, v jejichž podání zazněly moravské lidové písně. Ty pak v průběhu večera ještě doznívaly v restauraci Kulturního centra Semilasso za doprovodu plesových hostů. Inspirací pro přítomné byly ukázky společenských tanců tanečního klubu TJ Orel Telnice. K tanci hrála hudební skupina Night and Day Band se zpěváky Z. Bubeníkovou a L. Malým. Dalším kamínkem do pestré programové mozaiky královopolského plesu bylo losování hodnotné tomboly a to díky několika desítkám sponzorů, jimž patří poděkování. Zlatým hřebem půlnoční tomboly byl diamant s certifikátem, který věnovala společnost Diamonds International Corporation, a. s., zabývající se výrobou a prodejem diamantových šperků. Výherce měl z diamantu velkou radost a i díky tomu si z plesu odnášel příjemné dojmy. Finanční výtěžek z tomboly putoval na veřejně prospěšný účel a to sice na podporu činnosti občanského sdružení ROSKA, pro lidi postižené roztroušenou sklerózou. Po losování tomboly následovala Oldies party a volná zábava. Zdeňka Dubová, foto: GLANC, s. r. o RADNICE INFORMUJE RADNICE INFORMUJE RADNICE INFORMUJE RADNICE INFORMUJE RADNICE INFORMUJE Zasedání RMČ Rada městské části Brno-Královo Pole na svém 3. zasedání ze dne 17. ledna 2011 mimo jiné: schválila uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod garáží p. č. 2466, p. č a p. č v k. ú. Královo Pole pronájem dvou garážových stání v bytovém domě Botanická 67 pronájem nebytového prostoru v bytovém domě Bystřinova 6 pronájem obecního standard bytu č. 8, 1+1, v bytovém domě Kosmova 11 pronájem obecního standard bytu č. 4, garsonka, v byt. domě Bulharská 102 pronájem obecního standard bytu č. 12, 3+1, v bytovém domě Tererova 1 zařazení benefičního plesu Nadačního fondu dětské onkologie Krtek dne do Povinného kulturního programu v Kulturním centru Semilasso doporučila kompetentním orgánům schválit pronájem pozemku p. č. 734/1 v k. ú. Královo Pole prodej části pozemku p. č. 874 (639 m 2 ) v k. ú. Sadová pronájem částí pozemků p. č. 845/9 a p. č. 834/28 v k. ú. Ponava společnosti VALC aktive s. r. o., které využívá jako parkoviště u svých nemovitostí doporučila kompetentním orgánům neschválit pronájem části pozemku p. č. 401/35 v k. ú. Královo Pole při ulici Sportovní vzala na vědomí informaci společnosti Brněnské komunikace, a. s., o zaslání žádosti na Magistrát města Brna o zrušení Nařízení Statutárního města Brna č. 3/2002, kterým byla vyhlášena stavební uzávěra v MČ Brno-Královo Pole v souvislosti se stavbou Silnice //42 Brno, VMO Dobrovského B. RMČ Brno-Královo Pole na svém 4. zasedání ze dne 7. února 2011mimo jiné: schválila uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod garáží p. č o výměře 18 m 2 v k. ú. Královo Pole uzavření smlouvy na provádění záručního servisu a opravy osobního výtahu v domě Bulharská 102, Brno, a to s firmou Výtahy Mühlbacher, s. r. o. uzavření dodatku č. 3, a to se společností Schindler CZ, ke Smlouvě o dílo na servis výtahů v bytových domech Husitská 2/4 a Palackého tř. 6 uzavření mandátní smlouvy mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Královo Pole a společností MMB Consulting, s. r. o., jejímž předmětem je výkon technického dozoru na akci Přestavba části školní budovy Rybníček 9 na mateřskou školu Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Havarijní oprava kanalizace Palackého tř. 20 Poděbradova 42a s firmou AQUA GAS, s. r. o., týkající se posunutí termínu dokončení díla do žádosti o příspěvek z Fondu bytové výstavby I. etapa roku 2011 (výměna oken: Pešinova 2 8, Slovinská 47,49, Palackého tř. 5, 7, 7a, Högrova 4, 6, 8, 29 a regenerace bytového domu Chodská 3, Sv. Čecha 95, B. Němcové 13, Skácelova 9, Staňkova 18b) pronájem obecního standard bytu č. 7, 2+1, 3. NP, v bytovém domě Kosmova 5 podnájem obecního bytu se sníženou kvalitu č. 2, 1+1, 1. NP, v bytovém domě Staňkova 30 pronájem bytu č. 5, 1+1, 2. NP, v bytovém domě Štefánikova 66 termíny svatebních obřadů v době od plán zahradních úprav na veřejných prostranstvích MČ Brno-Královo Pole doporučila kompetentním orgánům schválit kupní ceny bytů a pozemku v domovním celku Klatovská 2 14, Brno a kupní cenu pozemku v bytovém domě Chodská 1 svěření pozemků v k. ú. Sadová, městské části Brno Královo Pole, za účelem pronájmu doporučila kompetentním orgánům neschválit prodej ani pronájem pozemku p. č. 3872/6 v k. ú. Královo Pole při ulici Myslínova, a to z důvodu záměru městské části s tímto pozemkem vzala na vědomí informaci společnosti Brněnské komunikace, a. s., o zaslání žádosti na Magistrát města Brna o zrušení Nařízení Statutárního města Brna č. 3/2002, kterým byla vyhlášena stavební uzávěra v MČ Brno-Královo Pole v souvislosti se stavbou Silnice /42 Brno, VMO Dobrovského B informaci o výsledku hospodaření Městské části Brno-Královo Pole za rok Mgr. Zdeňka Dubová, členka RMČ StaroÏitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (u hotelu Bílá rûïe, zastávka tr.: 9, 12) IHNED proplácíme ve keré staroïitnosti V HOTOVOSTI Zejména: nábytek obrazy rámy hodiny kapesní a náramkové hodinky do r. v stříbrné příbory české granáty tabatěrky pudřenky svícny lustry alpaku kombinovanou se sklem porcelánové figurky veškeré sklo bižuterii světla rádia gramofony fotoaparáty dalekohledy hračky divadla betlémy vánoční ozdoby vojenské věci, hudební nástroje plakáty knihy pohlednice reklamní předměty a další Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti Telefon non-stop: po čt: , pá: PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011

3 Jan Novotný a Jakub Ondroušek mistři světa v sudoku Kolegové i soupeři z jednoho týmu, přátelé i protivníci. Bojují o výsledky, medaile a tituly, a to jak na české, tak i na světové scéně. Oba si brousí zuby na medaile v soutěžích jednotlivců, společně dobývají vavříny v soutěžích družstev. Jejich zaměřením je matematika, a tedy i logika, nezbytná pro jejich společného koníčka, kterým je sudoku. A samozřejmě oba jsou Češi, a ti v této disciplíně patří ke špičkám na mezinárodním kolbišti. Sudoku je logická hra, ve které jde v podstatě o to, aby luštitel v co nejkratší době dopsal do částečně vyplněného čtverce o devětkrát devíti polích čísla od jedničky do devítky tak, aby se v žádném řádku, sloupci ani v žádném z devíti menších čtverců neobjevilo kterékoli číslo více než jednou. Hra má kořeny v logických hrách starých přes tisíc let, ve své stávající podobě vznikla v r a o její expanzi se později zasloužil Novozélanďan Wayne Gould, který vypracoval speciální počítačový program, generující hlavolamy. Jan Novotný (1984) a Jakub Ondroušek (1991) se narodili v Brně, oba absolvovali gymnázium a již od základní školy měli rádi matematiku. Honza vystudoval Strojní fakultu VUT v Brně a nyní pracuje jako vědecký pracovník ve Výzkumném centru CzechGlobe Akademie věd ČR v Brně v oblasti aplikované matematiky, Kuba je studentem Fakulty ekonomicko-správní Masarykovy univerzity v Brně. Oba se věnovali logickým hrám, a tak došlo k tomu, že se oba stali členy Svazu českých hádankářů a křížovkářů (SČHK) a potkali se v královopolském hádankářském kroužku Kabrňáci, který byl založen v roce 1924, patří mezi nejúspěšnější hádankářské kroužky v republice a působí pod záštitou naší radnice. A oba, Honza i Kuba, patří mezi nejlepší řešitele logických úloh a sudoku na světě. Když před pár lety vtrhlo do světa sudoku, nezastavilo se ani před prahem Kabrňáků a sudokáři vnesli do kroužku čerstvou krev. Honza objevil tuto logickou hru před šesti lety na internetu, v r jej kamarád pozval na přebor v řešení logických úloh v královopolském Semilasse a od té doby začal jezdit po soutěžích a navštěvovat schůzky Kabrňáků. Kuba se dostal k sudoku přes knížku, internet a dědečka, začal soutěžit na internetu a zaznamenal okamžitý úspěch, když v r vyhrál Mistrovství republiky juniorů v sudoku v Brně a o rok později se na Mistrovství ČR (MČR) v sudoku v Semilasse umístil jako třetí. Jan Novotný a Jakub Ondroušek, reprezentanti Kabrňáků a Králova Pole na nejvýznamnějších mistrovských soutěžích SČHK a reprezentanti České republiky na hádankářských mistrovstvích světa (MS), získali řadu prestižních ocenění, jmenujme alespoň ta nejvýznamnější: Jan Novotný v řešení logických úloh 1. místo na Celostátních přeborech družstev (nyní MČR) v r. 2007, 3. místo na MS v Minsku v r V sudoku se v letech 2008 a 2009 stal mistrem ČR, v r skončil na MČR jako druhý, právě za Jakubem Ondrouškem, v r se navíc stal i vítězem seriálu Grand Prix. Jakub Ondroušek na MČR v sudoku obsadil v r místo, v r místo, v r místo, na MS v sudoku v Indii (2008) byl třetí, v USA (2010) druhý. Je držitelem českého a světového rekordu v řešení standardního sudoku s definovanými parametry časem jedna minuta dvacet pět sekund. Společně pak vybojovali 1. místo na MS v sudoku v soutěži družstev v Goa v Indii (2008) a 2. místo na MS ve Philadelphii v USA (2010). I když oba šampioni projeli díky sudoku již hezký kus světa, dobře z něj znají vlastně jen hotely, ve kterých bydlí, diskutují a soutěží chytré hlavy ze všech kontinentů. Při přeborech, turnajích a dalších soutěží má Honza vedle sebe i přítelkyni Janu Břízovou, která je též členkou českého reprezentačního družstva a na kontě má už kromě dalších ocenění i dvě stříbrné medaile z MS v sudoku; od letošního ledna spolu bydlí v Králově Poli. Ve volném čase, kterého Honza ani Kuba mnoho nemají, si Honza rád zahraje šachy, které jsou jeho koníčkem už od dětství, něco si přečte, velmi rád si zajde do přírody. Kuba sportuje, vede dětský tábornický oddíl Luskouni, se kterým jezdí na letní tábory, a s oblibou se začte do fantasy. Oba svorně usilují o logické uspořádání věcí i v soukromém životě tady však Kuba dodává, že v našem JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA OD DO JEN ZA 99 KČ Přivezte Váš vůz značky Škoda na jarní servisní prohlídku a díky naší profesionální péči přivítejte jaro ve skvělé formě. V případě nalezení závady Vám nabídneme opravu za skutečně výhodné ceny. ŠkodaService ŠkodaOriginální díly ŠkodaOriginální příslušenství Váš autorizovaný servisní partner Škoda: Autonova Brno, s.r.o. Masná 418/ Brno světě, kde mají své místo i emoce, to nemusí být vždy výhodou. Jana Novotná, foto: Zdeněk Vodička Tel.: Bližší informace o soutěžení v sudoku můžete získat: cs.sudokucup.com, zleva: Jan Novotný, Jana Břízová, Jakub Ondroušek SIMPLY CLEVER ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011 3

4 KALENDÁØ Bezbariérové divadlo BARKA program březen 2011 Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, telefonické rezervace , ové rezervace: Pá Jiří Voskovec + Jan Werich BALADA Z HADRŮ Poustevník So Jiří Voskovec + Jan Werich BALADA Z HADRŮ Poustevník Út Michal Foff TAKOVEJ VŠIVEJ, PITOMEJ DEN Poustevník TANCESSE 2011 Ne ONĚGIN 1. Premiéra! Út ONĚGIN 2. Premiéra! Čt ONĚGIN Pá ONĚGIN SEMILASSO březen od Dara Rolins & Dan Bárta & Illustratosphere od Hrdý Budžes od Student párty od DESmod + Embassy od Ken Ludwig LO STUPENDO Pavilon P Š E L E P O V A N 1 PLÁN AKCÍ BŘEZEN BRNO Šelepova 1, tel.: , každý pátek a sobotu od 20 hodin STAROBRNO OLDIES PARTY (60 s & 90 s party), hrají přední čeští a slovenští diskžokejové, VELKOPLOŠ- NÁ DVD PROJEKCE Čtvrtek 24. března ve hodin ZÁVIŠ, král drsných balad Středa 30. března ve hodin PETR BENDE, finalista soutěže Česko hledá Super Star a PAVEL HELAN v pořadu FOLKOVÝ KOLOTOČ Spoluúčinkuje KAREL NOVÁČEK (trumpeta) od ARAKAIN TOUR od Královopolka (taneční odpoledne s dechovkou) KABÁT TURNÉ 2011 Banditi di Praga od BVV Brno, Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Palackého třída 70, Brno Akce ZUŠ na březen: koncertní sál ZUŠ Žákovský koncert a konc. sál ZUŠ Koncerty pro mateřské školy a konc. sál ZUŠ Koncerty pro mateřské školy koncertní sál ZUŠ Koncert SBM a konc. sál ZUŠ Koncerty pro mateřské školy koncertní sál ZUŠ Koncert pro mateřské školy koncertní sál ZUŠ Koncert pedagogů školy MKG Vernisáž výstavy žáků VO koncertní sál ZUŠ Žákovský koncert Městská hala míčových sportů Vodova Volejbal Extraliga žen VK KP Brno: Slavia Praha 18 hod. Házená Extraliga mužů KP Brno: HC Zubří 17 hod. Otevøeno: út ne 9 17 hod., v pondìlí zavøeno, tel.: Program na mìsíc bøezen 2011 EXPOZICE Vodní motory a Památník Viktora Kaplana; Parní motory; Historická vozidla; Historická stereovize; Nožířství; Kovolitectví; Železářství; Salon mechanické hudby; Od tamtamu k internetu; Letecká historie a plastikové modelářství; Kultura nevidomých; Ulička řemesel; Čas nad námi a kolem nás; Kabinet elektronové mikroskopie, Technická herna STEREOVIZE Venezuelské stolové hory (nové snímky) VÝSTAVY: Tajemství depozitářů aneb Co jste možná ještě neviděli (do ) Stopy na Čo Oju (do ) Dobrodružství vědy (CESA interaktivní hra pro děti i dospělé; do ) Motocykly V. Svobody ( ) Bylo tu není tu plakáty na plotu ( ) 20 let vzniku společnosti organizace Tyfloservis cesta k samostatnosti ( ) VÝTVARNĚ-TECHNICKÁ DÍLNA Tkaní na rámečku ( ) objednávkový režim; podrobnosti na Tato akce probíhá za podpory města Brna TECHNICKÉ PAMÁTKY Technické památky ve správě Technického muzea v Brně jsou v zimních měsících uzavřeny. Pro veřejnost se opět otevřou v dubnu Purkyòova 105, Brno MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: otevřeno po pá a h. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin Příroda zvenku i zevnitř Doc. PhamDr. Petr Babula a Svatopluk Drápal (fotografie mikrosvěta a malby krajiny (do ). Skládanky a stříhanky ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno-Královo Pole ( ). INZERCE KLEINER U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE, MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE VOLEJTE KLEINER SERVIS TEL.: široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky ) Košinova 10, Brno, tel.: Cejl 68, Brno, tel.: otevřeno: po pá 8 16 hod. otevřeno: po pá hod. parkování zdarma 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011

5 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním a koná se zpravidla 1x za deset let. Rozhodným okamžikem pro letošní sčítání bude půlnoc z 25. na Sčítání se týká všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na území České republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt. Pro sčítání je velmi důležité řádné označení nemovitosti. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. Za nesplnění této povinnosti hrozí sankce podle 58, zákona 128/2000 o obcích v platném znění. Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Provedením terénních prací při sčítání je pověřena Česká pošta, s. p. Společně se sčítacími komisaři České pošty budou sčítání provádět i komisaři Českého statistického úřadu, zejména sčítání v hromadných ubytovacích zařízeních, a některá ministerstva ministerstvo vnitra, zahraničních věcí a spravedlnosti. Distribuce sčítacích formulářů: V době od do sčítací komisaři roznesou domácnostem do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. V době od do sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DO- MOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března Sčítací komisař vás požádá o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň Vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace. Sčítací komisař bude nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se na požádání prokáže. Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete. Formuláře, které nemohly být domácnosti doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího komisaře, budou k dispozici na poště, jejíž adresa a provozní doba jsou uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím komisařem do Vaší schránky. Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. Vyplnění formulářů: Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě si prosím přečtěte vysvětlivky. K vyplnění použijte nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře, prosím, nepřekládejte. Sčítací list osoby vyplňuje se za každou osobu. Bytový list vyplňuje faktický uživatel bytu (bez ohledu na právní důvod užívání bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt za jeden byt jeden formulář. Domovní list vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý dům za jeden dům jeden formulář. Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství, na druhou stranu se již ale žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu. Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky. Některé údaje dostupné z administrativních registrů a evidencí budou ve formulářích předvyplněny. Příslušná osoba pak pouze ověří správnost údajů, případně je opraví. Tato inovace by měla vést ke snížení administrativní zátěže respondentů. V žádném případě však nebudou předvyplněny osobní údaje. Vyplněné formuláře musíte odevzdat nejpozději do , a to můžete učinit následujícími způsoby: předáte je sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené obálce, kterou Vám komisař na požádání vydá, zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce s předtištěnou adresou P. O. Boxu vyplníte elektronicky a odešlete je on-line nebo prostřednictvím datových schránek, osobně odevzdáte na poště. V době od do bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum (tel.: ) s operátory, kteří vám budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání Všechny tyto a další informace naleznete na internetové adrese ÚMČ Brno-Královo Pole zajišťuje dle zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 i jiné úkoly, např. zveřejnění jmen, příjmení a čísel průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých obvodech sčítání zajišťovat, a telefonní spojení na tyto komisaře, zveřejňuje seznam adres a kontaktních údajů pracovišť Úřadu a dodavatele služeb. Jakmile budeme mít tyto údaje k dispozici, umístíme je na naši úřední desku a na naše internetové stránky Pavel Štěpán, oddělení OaS Klub seniorů při DPS Štefánikova-Kartouzská Pravidelné schůzky každou středu ve 14 hodin Program na březen: Vznik a význam MDŽ, osobnost: Jakub Jan Ryba, lidské tělo z pohledu čísel, Karlštejn, srdce svaté říše, léčebné zdroje v lázních ČR Klub seniorů Štefánikova-Kartouzská Zveme seniory, kteří chtějí aktivně trávit volný čas, do klubu Přátelé senioři na Štefánikově 63a. Klub je každé pondělí od hod. do 16 hod. Program klubu na březen: Básně, Kvíz, J. A. Komenský, O vodě, Zazpíváme si. Klub seniorů pořádá pro zájemce v neděli 10. dubna zájezd do Maďarska do termálních lázní Gyor. Cena zájezdu je 260 Kč, celodenní vstupné do lázní asi 2000 forintů pro seniory a 2600 forintů pro dospělé. Odjezd je od Městské policie, Štefánikova v 6.30 hod. Zájezd se platí v pondělí v klubu seniorů, Štefánikova 63. POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI Členská schůze Českého červeného kříže se koná v hodin v budově ÚMČ Brno-Královo Pole, ul. Husitská, v zasedací místnosti v 1. poschodí. Program: přednáška MUDr. Trubáka ORL, organizační body, vybírání členských příspěvků, zájezd, tombola (prosíme o drobné dárky). Členské příspěvky v roce 2011: člen do 65ti let 200 Kč, nad 65 let 100 Kč. Helena Němčanovská, předsedkyně Novinky INZERCE Jan Cézar NA CESTĚ PO ČESKÉ REPUBLICE 2 Ve stopách oblíbeného televizního putování.víte, co je to fašank nebo podšable? Nevíte? Tak to jste asi nebyli na Strážnicku! Právì tam a do dalších tøinácti regionù vás zavede knížka plná barevných fotografi í Na cestì po Èeské republice II. David Howarth KAŽDÝ UMÍRÁ SÁM Mrazivým severem za svobodou. Jedna ze zásadních kniho umìní špionáže a pøežití. Strhující vyprávìní o lidské odvaze a houževnatosti, s jejichž pomocí je možné zdolat všechny pøekážky. Justine Lévy NIC VÁŽNÉHO Manžel Raphal podvedl svou ženu Louise s okouzlující a pøitažlivou modelkou, jistou Carlou Bruni, nyní chotí prezidenta Nicolase Sarkozyho. Pøíbdìh milostného trojúhelníku nabízí ve skuteènosti ponìkud skandální, ale pravdivý pøíbìh, který prožila sama autorka románu. Køest knihy Skvìlá budoucnost a autogramiáda francouzské autorky Catherine Cussetové se uskuteèní ve støedu 16. bøezna 2011 od hod. v Literární kavárnì knihkupectví Academia na námìstí Svobody 13. Kmotrou knihy bude hereèka Chantal Poullain. Ariana Franklinová RELIKVIE MRTVÝCH Lékaøka Adélie hledá dùkazy o smrti krále Artuše Kniha je urèena všem zájemcùm o dìjiny støedovìké Anglie a pøíznivcùm napínavých detektivních dobrodružství. KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011 5

6 Školy Zimní radovánky na Základní škole Botanická Již pátým rokem odcestovaly dvě skupiny žáků naší školy na Fajtův kopec k Velkému Meziříčí, aby zde prožily týden školy v přírodě. I když počasí nebylo zpočátku ideální, velmi dobré sněhové podmínky díky velkému množství umělého sněhu umožnily dětem každodenní lyžování, bobování a dovádění na sněhu. Na denním programu byly kromě zimních sportů také různé hry, soutěže, ale i učení, které však probíhalo spíše netradičními formami. Každé z dětí vynikalo v nějaké činnosti, takže na cestu domů jim přibyly v zavazadlech medaile, diplomy i drobné ceny. Doufejme, že získané lyžařské dovednosti využijí žáci v rámci projektového dne Den sportu a zdraví, který připravujeme na příští měsíc. PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy Výběrové řízení Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14 vyhlašuje výběrové řízení na pozici zástupce ředitele pro mateřskou školu. Předpoklady: odborná kvalifikace odpovídající 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 3 roky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka. Další požadavky: znalost školské problematiky, organizační a řídící schopnosti, samostatnost, flexibilita, schopnost týmové práce, znalost práce na PC. K přihlášce doložte: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, strukturovaný životopis, originál popř. ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce zástupce ředitele (ne starší 3 měsíců). Předpokládaný nástup do funkce: Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do na adresu Základní škola a Mateřská škola, Staňkova 14, Brno. Obálku označte Výběrové řízení ZŘ pro MŠ. (red) Z dopisů našich čtenářů Milí čtenáři, chtěla bych vyjádřit poděkování vedoucím 4. oddílu ze střediska Královo Pole, kam začal předloni v září chodit náš starší syn. Hledali jsme totiž kvalitní oddíl, kde by se o našeho syna dobře starali a naučili ho mnoho užitečného. Kluci hrají různé hry, učí se znalostem fauny a flóry, vázat uzly, poskytovat první pomoc, orientovat se v terénu, určovat světové strany, používat morseovku aj. Zúčastňují se pěvecké soutěže Vozembouch či lehkoatletických závodů, spolupracují s rakouským oddílem a učí se být samostatným a zodpovědným člověkem. Každoroční činnost je v létě završena dvoutýdenním letním táborem, kde zúročí vše užitečné, co získaly či se naučily během školního roku. Kromě tábora jezdí členové oddílu i na vícedenní výpravy po naší vlasti. Čtverka oslavila předloni 90. výročí svého vzniku. Kluci se scházejí každou středu v klubovně na Slovinské 41 v Brně Králově Poli od 16 do hodin. Oddíl stále nabírá nová vlčata (mladší skauty), a pokud máte doma chlapce ve věku cca 6 10 let, neváhejte a přijďte se na některou ze schůzek podívat: Eva Žabka Poláková ŘÁDKOVÁ INZERCE Fitness pro ženy ve 30 minutách Contours. Týdenní vstup do fitness zdarma. Ul. Božetěchova 97a, tel.: CVČ Mateřídouška, Gromešova 1, tel.: , , Otevírá druhou třídu Klubu Rákosníček se zaměřením na angličtinu hod. ukázková hodina s informacemi tábor Už vím proč. Děti od sedmi let, denně hod. Tvoření, hry, soutěže, výlet. Cena 900 Kč. Možnost i na jednotlivé dny. Přihlášky do na adrese: Mateřská školka s výukou angličtiny CREATIVE KIDS zahajuje zápis dětí na školní rok 2011/2012. Rodinné prostředí, individuální přístup, lokalita Královo Pole. Tel , ZAVEDENÉ kadeřnické studio se těší na Vaši návštěvu na ul. Tyršova 29. Klidné prostředí a nízké ceny. Tel.: Zdravý, šťastný život není jen utopie. Dokážu vám, že to dokážete! Iva Blažíčková, tel.: PRONAJMU garáž u nádraží. Královo Pole, tel.: PRAKTICKÝ lékař pro dospělé MUDr. Pavel Poneš, Herčíkova 23, registruje nové pacienty. Tel.: , KREJČOVSTVÍ opravna oděvů Palásková Lenka na nové adrese Kollárova 4, Královo Pole. V březnu 20% sleva na opravy NABÍZÍME kanceláře k pronajmutí, nepřetržitá vrátní služba, spolehlivé jednání, klidné prostředí, bezproblémové parkování v Králově Poli, Srbská 53, Tel.: MALÍŘ pokojů, tel.: , VYMĚNÍM OB 2+1, 90 m 2, balkony, nová okna, Pekařská ulice, 4. patro bez výtahu za OB 2+KK, nebo 1+1 v Brně a okolí. Tel.: MALBY, nátěry Onderka, tel.: , , MED kupujte přímo od včelaře. Svatopluka Čecha 36, Brno-Královo Pole. ÚT, ST, ČT hod. Tel.: Ochutnávka medoviny zdarma. RÁMOVÁNÍ obrazů Metodějova 9a, tel.: ZUBNÍ ordinace poliklinika Dobrovského 23, Královo Pole nabízí kompletní stomatologickou péči včetně bělení. Tel.: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo Pole a okolí. Tel.: , , Platba hotově = 250 Kč. SLEVA! VYMĚNÍM 1pokojový státní byt po rekonstrukci v Brně pod Kaštany za družstevní i státní garsoniérou v Králově Poli, nebo Žabovřeskách. Ihned. Tel.: AUTOKLEMPÍRNA veškeré opravy. Tel.: PRONÁJEM bytu 2+1 Malátova ul., Kč, tel.: tel.: , mandl+žehlení prádla OCEŇOVÁNÍ nemovitostí. Ing. Kocián ZÁPAL. N. pohledy, fotky Brna. Studený, Lidická 23b. tel.: PRODÁM použitá tři lepená akvária a čtyři klece, nutno vidět. Brno-Řečkovice, tel.: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011

7 Benefiční cyklistický ples pro Nadační fond dětské onkologie Krtek Dne se v brněnském Semilasse uskutečnil v pořadí již třetí benefiční ples, při kterém cyklisté a jejich hosté předali NF dětské onkologie Krtek částku korun. Společnost CANNONDALE věnovala v rámci pořádané akce silniční kolo Romana Kreuzigera, účastníka letních OH 2008 v Pekingu, jež se podařilo vydražit za korun. Napínavá aukce uměleckého díla z produkce skláře Ivana Štěpána ml., přidala korun. Ples, jenž se konal pod záštitou městské části Brno-Královo Pole, v letošním roce podpořily nejen cyklistické společnosti, ale pozvány a zároveň partnerství v tomto projektu podpořily i společnosti jsou např. Renault Opportunity nebo společnost Chempex. Poděkování patří všem partnerským firmám, které spolupracují na projektech věnovaných onkologicky nemocným dětem a rodinám, všem sponzorům, cyklistům, hostům, přátelům NF dětské onkologie a dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by se tato akce neuskutečnila. Finanční prostředky budou použity na provoz ubytovny pro onkologicky nemocné děti a jejich rodiče a na projekt domácí péče, jehož cílem je vytvoření a vybavení skupiny lékařů a sester, kteří v kteroukoli denní i noční dobu navštíví onkologicky nemocné dítě. Význam mobilní domácí péče je směřován ke zlepšení výživy dětí v aktivní léčbě v domácím prostředí a v případě terminální péče pomoc a podpora nevyléčitelně nemocným dětem. Benefiční večer moderovala Hanka Holišová v doprovodu sportovního komentátora Tomáše Lachmana. Hanka Holišová navíc společně s hercem a zpěvákem Robertem Jíchou zpříjemnili chvíle vlastním hudebním vystoupením. K tanci hrála skupina Zatrestband a Petr Píša z Třeště. Výstava uměleckých prací dětí z kliniky dětské onkologie FN v Brně, jejichž díla byla na závěr předána všem sponzorům akce, byla milým poděkováním. Ing. Andrea Pazderová, 1. místostarostka Na šikmé ploše Ve středu 2. února se ve Střední škole F. D. Roosevelta pro tělesně postižené na Křižíkově 11 závodilo škola pořádala ve spolupráci s Policií ČR a VUT v Brně druhý ročník závodů mechanických a elektrických kolečkových vozíků do vrchu s názvem Na šikmé ploše. Ojedinělý projekt se uskutečnil pod záštitou hejtmana Jm. kraje Mgr. Michala Haška a umožnil tělesně postiženým závodníkům a závodnicím, rozděleným do šesti kategorií, vyzkoušet si vlastní kondici na unikátní rampě pro vozíky, vedoucí od přízemí školy až do čtvrtého patra, a nakonec i zdravým jednotlivcům (včetně příslušníků policie) poznat, jaká je to dřina, vyjet po rampě pro vozíky třeba i jen pár desítek metrů. Součástí sportovní akce, na kterou zavítala též Brněnská televize a redaktoři Brněnského deníku, byl preventivní program Policie ČR a podpisová akce motocyklového závodníka Jakuba Kornfeila. Ve vzrušující atmosféře, kdy se rampy proměnily v závodní dráhu, pro nejvytrvalejší dlouhou tři sta padesát metrů, a chodby v tribuny Zveme vás na den otevřených dveří dne hodin Plaveme v bazénu se slanou vodou pro diváky, nadšeně podporující své favority, ukázalo celkem padesát pět závodníků, jak jsou srostlí se svými vozíky. Na přednášce, pořádané Policií ČR v mezičase závodů, se zase hovořilo o věcech, které do školy nepatří šikaně, krádežích, záškoláctví, obtěžování, poškozování věcí, tedy o problémech, které mohou mladé lidi přivést na šikmou plochu. A samotné závody, vedené směrem nahoru po šikmé ploše školní rampy, měly vedle klasického měření sil a sportovního odhodlání za cíl též posílení vzájemnosti mezi spolužáky, učiteli a žáky, zdravými a handicapovanými. Jana Novotná, foto: archiv Harmonogram čištění dopravně významných komunikací po zimě jaro 2011 čistí BKOM, a. s Botanická, Chodská, Charvatská, Skácelova Slovanské nám., Srbská, Domažlická, Purkyňova, Božetěchova Staňkova, Poděbradova, Rostislavovo nám., Mojmírovo nám., Kociánka BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ Blok č , 4. 5., 9. 6., 2. 9., Floriánova, Hostinského, Hrubého, Chaloupkova, Chelčického, Kollárova, Košinova, Malátova, Metodějova, Šafařikova, Škárova, Veleslavínova, A. Macka, Mojmírovo nám. vč. parkoviště, Rostislavovo nám. (od Škárovy po Chaloupkovu), Božetěchova slepá, Palackého k ZUŠ, Poděbradova Blok č , , , 5. 9., Blahoslavova, Božetěchova, Dalimilova, Mánesova vč. parkoviště, Kamanova, Volfova, Bystřinova, Galandauerova vč. parkoviště, Tylova, Budovcova vč. parkoviště před nádražím ČD, Kosmova vnitroblok Blok č , , , 7. 9., , B. Němcové, Ramešova, Havlišova, Bulharská, Hlaváčkova, Riegrova, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské nám., Kubešova, Berkova, Srbská vč. parkoviště Blok č , , , 9. 9., Ruská, Mečířova, Sadovského, Svatopluka Čecha, Vackova, Vodova (od Svat. Čecha po Červin.), Skácelova, Hradecká/souběh/, Hradecká techn. park, U Vodárny Blok č , , , , Jungmannova, Matulkova, Máchova, Pešinova, Podešvova, Slovinská, Těšínská, Tyršova, Purkyňova (od Skácelo. po Červin.), Vodova (od Svat. Čecha po koup.), Charvatská, Husitská vč. parkoviště, Skácelova (vnitroblok) Blok č , , , , Klatovská, U Červeného mlýna, Domažlická, Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Kartouzská vč. parkoviště, Šelepova, Šumavská vč. parkoviště, Tábor, Klusáčkova, Dobrovského, Tererova Blok č , , , , Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček, Skřivanova, Kabátnikova vč. parkoviště, Střední, Vnitřní, Sportovní vč. parkoviště, Sportovní /za Aralem/, Sportovní /parkoviště/, Staňkova část propojka Střední Sportovní, Cimburkova mimo ZÁKOS Blok č , 2. 6., , , Mojžíšova, Fibichova, Myslínova, Žleb, Křivého, Högrova, Kepákova, Černíkova, Sladkovského KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 3/2011 7

8 Královo Pole očima výtvarníka Rekonstrukce Zámečku na Kociánce V Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka byla v r dokončena komplexní rekonstrukce pavilonu A, neboli Zámečku, který se nachází hned při vstupu do areálu ústavu. Obnova proběhla ve dvou etapách. Rekonstrukcí levého křídla objektu vzniklo sedm bytových jednotek se samostatným hygienickým zázemím jako chráněné bydlení pro maximálně dvanáct tělesně postižených osob, úpravami pravého traktu pak vznikly další čtyři bytové jednotky. Mateřská škola v prvním nadzemním podlaží pravého traktu má nový vstup a nové sociální zázemí. Přístup do druhého podlaží s byty je řešen jako bezbariérový, vedle nového schodiště je tu osobní výtah, vyjíždějící až na půdu, se kterou Kociánka do budoucna počítá jako s rezervou pro startovací a chráněné byty. Výškový rozdíl mezi průjezdem a prvním nadzemním podlažím řeší zvedací plošina. Zámeček čeká ještě výměna zbytku oken a oprava fasád, zejména průčelí. Na místě dnešního zámečku stával původně knížecí, později Přemyslovský dvorec. Král Václav I. jej daroval brněnskému měšťanovi Oldřichu Schwarzovi, od kterého jej dostala jeho příbuzná Herburga, představená kláštera augustiánek. V letech 1578 až 1773 patřil dvůr jezuitům, po zrušení řádu pak několika různým majitelům, až jej od brněnského měšťana Kotziana (odtud název Kociánka) koupil hrabě Schaffgotsch, který na starších základech vystavěl v r empírový zámeček. Ten byl od r pronajat Královopolské strojírně, po 1. svět. válce objekt zakoupila Moravská agrární a průmyslová banka. Roku 1919 pak na popud Dr. Alice Masarykové přešel zámeček s rozlehlým parkem do majetku tehdejšího Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáčků na Moravě. Pro Kociánku má tento památkově chráněný objekt mimořádnou historickou hodnotu, neboť právě v jeho zdech byl ústav v r založen. Jana Novotná, foto: autorka Trocha z historie Původně zeměpanská ves neměla jediného majitele. Bylo jich více a vedle církevních institucí k nim patřili i brněnští měšťané. Jedním z nich byl i Ulrich Niger (Schwarz), který zde patně v r založil klášter augustiánek, jejž obdařil i značným majetkem. Pojmenování vsi bylo v průběhu její historie velmi pestré, jazykově (latina, němčina, čeština) i názvem. První se uvádí in Cuneguesueld z. r. 1244, a to in Kunigsfeld, ale i to už připomíná příští Königsfeld čili Královo Pole. Je zajímavé, jak arch. Kuča ve své knize o vývoji Brna zaznamenal, že název typu Königsfeld je často střídán názvem Nová Ves (např. in Newndorf, in Novavilla, v Nowe Wsi, Neudorf ) a vysvětluje, že Königsfeld Královo Pole byl osadou obce Nová Ves (obec Nová Ves byla tvořena osadami Nová Ves, Ugartov, Královo Pole, Kartouzy). Později to dokládá i obecní pečeť (18. stol.). Ve středověku ves téměř celou vykoupil markrabě Jan Jindřich Lucemburský (mladší bratr Karla IV.), aby zde vybudoval své vedlejší sídlo tvrz (1363). Její zbytky pak byly skutečně objeveny nedaleko od klášterního kostela ( ). V r zde založil také klášter kartuziánů s kostelem Nejsvětější Trojice. Od 15. stol. pronásledovaly Královo Pole války: husitské, česko-uherské, třicetiletá tedy plenění vojsky stavovskými (1620), švédskými (1643 a 1645) či pruskými. Teprve v 1. pol. 18. stol. začalo období postupného růstu. V r bylo Královo Pole povýšeno na městečko, neboť bylo nejdynamičtěji se vyvíjející obcí v brněnském okolí, a to v oblasti stavební, průmyslové i přírůstkem obyvatelstva. Na počátku 20. stol., v r. 1905, se Královo Pole stalo městem a v r císař František Josef I. toto povýšení potvrdil a udělil městu znak. Od r však bylo připojeno k Brnu a dnes je osadou v městské části Brno-Královo Pole. Mgr. Jarmila Rejnušová Kresba: Mgr. Oldřich Rejnuš VOX POPULI Chtěla bych reagovat na příspěvek p. Švábové z prvního čísla letošního roku. Mně se park Národního odboje líbí takový, jaký je. Jelikož část našich spoluobčanů je nevychovaná a nepořádná, je zařízen velice účelově. A výběh pro psy musíme snášet v parku na ul. Klatovská, a to by snad v jedné lokalitě stačilo až až... Čtenářka Zaujal mě Úvodník starosty Ing. I. Kopečného Kocourkov v Králově Poli. Komu z nás nevadí hluk? Každý by měl rád doma klid, a ne aby se mu otřásaly zdi bytu od stavebních strojů. Město bez silničního okruhu ale zase na druhé straně obtěžuje nejen řidiče, ale i ty, kteří si kvůli smogu a hluku z dopravy nemohou ani vyvětrat byt. Pan Kopečný se správně ptá: Co bude teď? Tunely se dostaví, nebo zasypou? Odpůrci stavby bláhově věří, že miliardy korun pohřbíme hluboko pod zemí a oni získají zpět svůj klid. Opravdu ho získají? Vaše čtenářka QRYÚ LQWHULÆU UHVWDXUDFH.U¾OLëÊ KďEHW SOQĘQÚ VXxHQRX xyhvwnrx Šelepova 1 Brno, Královo pole Vydává Statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktorka: Mgr. Zdeňka Dubová. Adresa: Redakce časopisu Královopolské listy, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro dveře č. 60. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel.

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244106-2010:text:cs:html CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B

I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B ROZPIS I. kolo ČESKÉHO POHÁRU 2014 společných skladeb linie B konané pod záštitou Karlovarského kraje a města Mariánské Lázně A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: GSK ZŠ Mariánské Lázně Datum: neděle 26.října

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011 Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011 1. Sociální byty pro rok 2011 Rada MČ Brno-Starý Lískovec určuje, že městu Brnu v průběhu kalendářního roku 2011 nenabídne uvolněný

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

M Ě SÍČNÍK LEDEN / ÚNOR 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------

M Ě SÍČNÍK LEDEN / ÚNOR 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------ D ŘETOVICKÝ M Ě SÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk LEDEN / ÚNOR 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vážení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více