1) Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici ), Jemnice 2010, ISBN: , s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici 1848 1942), Jemnice 2010, ISBN: 978-80-254-8682-5, s. 471 482."

Transkript

1 doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. VĚDECKÉ MONOGRAFIE 1) STEHLÍK, M.: Slovensko. Země probuzená , Academia, Praha 2015, ISBN: , 196 s. 2) TÓTH, A., NOVOTNÝ, L., STEHLÍK, M.: Národnostní politika v Československu Od státu národního ke státu národnostnímu, Praha 2012, ISBN: , 720 s. 3) STEHLÍK, M.: Slavonické dvacáté století , Dačice 2009, ISBN: , 109 s. 4) STEHLÍK, M.: Češi a Slováci Nezřetelnost společné cesty, Praha 2009, ISBN , 170 s. 5) STEHLÍK, M.: Židé na Dačicku a Slavonicku , Dačice 2002, ISBN: , 96 s (5AA). Kapitoly ve vědeckých monografiích 1) Kol. autorů: Dějiny Jemnice (STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Jemnici ), Jemnice 2010, ISBN: , s ) Kol. autorů: Dačicko. Slavonicko. Telčsko. (STEHLÍK, M.: Vývoj v období let , s ), Vlastivěda moravská, Brno 2005, ISBN: , 1070 s. 3) Kol. autorů: Dějiny Dačic, (STEHLÍK, M: kapitoly IX-XV, s ), Dačice 2002, ISBN: X, 459 s. 4) Kol. autorů: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě, (STEHLÍK, M: 51 portrétů osobností, 50 s.), Dačice 2000, ISBN: , 180 s. 5) Bárta, M., Kovář, M.: Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců. (STEHLÍK, M.: Dějiny demokracie a demokratických procesů. Dvě století rozvoje, anebo degradace, s ), Academia, Praha 2013, ISBN: , 560 s. 6) Hlaváček, P. (ed.): České vize Evropy? Manuál k evropské debatě. (STEHLÍK, M.: Země, nebo lidé bez vizí?, s , Academia, Praha 2014.

2 STUDIE PUBLIKOVANÉ V MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÝCH / RECENZOVANÝCH PERIODIKÁCH A SBORNÍCÍCH 1) STEHLÍK, M.: Židé na jihozápadní Moravě v letech 1848 až Od zrovnoprávnění k zániku, In: Vlastivědný věstník moravský, r. LI, č. 2, Brno 1999, ISSN: , s ) STEHLÍK, M.: Přednáškové turné Andreje Hlinky v Čechách a na Moravě Obraz česko-slovenských vztahů před první světovou válkou, In: Československá historická ročenka 1999, Brno 2000, ISBN: , s ) STEHLÍK, M.: Hvězdná hodina P. dr. Aloise Kolíska. Příspěvek k česko-slovenským vztahům v letech , Vlastivědný věstník moravský, Brno, č. 1/2001, ISSN: , s ) STEHLÍK, M.: Nástup proticírkevní politiky KSČ v okrese Dačice , In: Vlastivědný věstník moravský Brno, č. 1/2003, ISSN: , s ) LUKEŠ, M., STEHLÍK, M.: Die Sprachenfrage in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Ausgang situation und Kodifiezierungsbestrebungen der slowakischen Sprache am Beispiel Václav Vážnýs. In: Zeitschrift für Slawistik 49 (2004), Dresden 2004, ISSN: , s ) STEHLÍK, M.: Tři cesty ke Slovensku (Kálal, Kolísek, Rotnágl) , Československá historická ročenka 2004, ISSN: , Brno 2005, s ) STEHLÍK, M.: Die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik und ein Vergleich, In: Kol. autorů: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. Niederösterreichische Landesausstellung 2009, (ed. KARNER, S., STEHLÍK, M.), Schallaburg 2009, ISBN: , s ) STEHLÍK, M., STEURER, R.: Die Grenzen und ihre Kultur die Kultur und ihre Grenzen. Tschechisch-österreichische Kulturgeschichte, In: Kol. autorů: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. Niederösterreichische Landesausstellung 2009, (ed. KARNER, S., STEHLÍK, M.), Schallaburg 2009, ISBN: , s ) STEHLÍK, M.: Případ generála Ferjenčíka Příspěvek k československé emigraci po roce 1948, In: Historie a vojenství, 4/2009, ISSN: , s ) STEHLÍK, M.: Jihlavský kraj v procesu kolektivizace , In: BŘEZINA, V., PERNES, J. (edd.): Závěrečná fáze kolektivizace zemědělství v Československu , ÚSD AV ČR, Brno 2009, ISBN , s ) STEHLÍK, M.: Stürmiche Zeiten. Die Tschechoslowakei von 1945 bis 1948, In: LAUSSEGER, A., LINKE, R., PERZI, N. (Hg.): Österreich. Tschechien. Unser 20. Jahrhundert, Wien 2009, ISBN: , s

3 12) STEHLÍK, M.: The Slovak Autonomist Movement in Czechoslovakia , In: Öt Kontinens, N. 2010, Budapešť 2011, ISSN: , s ) STEHLÍK, M.: Češi a Slováci ve 20. století. Od společného státu k samostatnosti, In: Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií, Praha 2011, s ) STEHLÍK, M.: Česko-slovenská otázka v názorech dr. Aloise Kolíska. Příspěvek k problematice vzájemného vztahu Čechů a Slováků v období první republiky, In: Hasil, J., Hrdlička, M. (eds.): Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Karolinum, Praha 2011, s ) TÓTH, A., NOVOTNÝ, L., STEHLÍK, M.: Deutsche, Ungarn und Slowaken in der Tschechoslowakei zwischen den Weltkriegen, In: West Bohemian Historical Review, 1/2011, Plzeň/Hamburg, s ) STEHLÍK, M.: Češi a Slováci v období 2. světové války Spojitosti a rozdíly, In: Přednášky z 55. běhu Letní školy slovanských studií, Praha 2012, s ) STEHLÍK, M., PÁNKOVÁ, M.: Vybudování Památníku romského holocaustu u Hodonína (okres Blansko): výzva i riziko, In: Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce, č. 2/2013, s ) STEHLÍK, M.: Rozpad Československa , In: Přednášky z 57. běhu Letní školy slovanských studií, FF UK, Praha 2014, s STUDIE PUBLIKOVANÉ V OSTATNÍCH PERIODIKÁCH A SBORNÍCÍCH 1) STEHLÍK, M.: Židovská náboženská obec v Šafově milníky historického vývoje , In: Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 1997, Znojmo 1998, s ) Zánik vesnických židovských center jihozápadní Moravy , In: Židé a Morava. Sborník z konference, Kroměříž 1999, ISBN: , s ) STEHLÍK, M.: Židovská komunita v Dačicích. Zapomenutých sto let ( ), In: Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských, XI, Jihlava 1999, ISBN: , s ) STEHLÍK, M.: Andrej Hlinka v Plzni 1907, In: Minulostí Západočeského kraje, XXXV, Plzeň 2000, ISBN: , s ) Židovské etnikum v Písečném , In: Židé a Morava. Sborník z konference, Kroměříž 2000, ISBN: , s ) Židé v Dolním Bolíkově , In: Židé a Morava. Sborník z konference, Kroměříž 2001, ISBN: , s ) STEHLÍK, M.: Příběh zhrzeného slovakofila. Karel Kálal , In: Dějiny a současnost, č. 3/2001, ISSN: , s

4 8) STEHLÍK, M.: Historie židovské komunity v Dačicích (1585/1848/1942), In: Dačický vlastivědný sborník I/2001, ISBN , s ) STEHLÍK, M.: Život zemědělce. Staré Město pod Landštejnem/Das Leben der Bauern. Altstadt, In: Zapomenutý všední den 20. století v zrcadle středoevropského regionu/vergessene Lebenswelt Verschwundener Alltag. Das 20. Jahrhundert im Spiegel einer mitteleuropäischen Region, (ed. N. Perzi, M. Stehlík, Dačice/Waidhofen 2001, ISBN: , s ) BISOVÁ, J., BISTŘICKÝ, J., KUČEROVÁ, M., SMUTNÝ, B., STEHLÍK, M.: Vybrané prameny a literatura k dějinám Dačic, In: Dačický vlastivědný sborník 1, 2001, s ) STEHLÍK, M.: Staré Město pod Landštejnem Příběh jihočeského pohraničí, In: Jihočeský sborník historický č. 69/70, 2000/2001, České Budějovice 2001, s ) STEHLÍK, M.: Národní muzeum a děti. Marginální otázka v čase strukturálních změn?, In: Muzeum a děti. Sborník z konference, ISBN: , Brno 2003, s ) STEHLÍK, M.: Transformace sbírky Národního muzea, In: Muzeum a změna Museum and Change. Sborník z konference, Praha 2004, ISBN: , s ) STEHLÍK, M.: People for Europe. Cesta Národního muzea k digitalizaci aneb od objímání všehomíra k návštěvníkovi, In: Sbírky v počítači Muzea, archivy a knihovny v éře digitálních informací. Sborník z konference Rozpravy Národního technického muzea v Praze 185, ISBN: , Praha 2004, s ) STEHLÍK, M.: Sbírka Národního muzea ve třetím tisíciletí, příspěvek z konference, In: Múzeum 1/2004, Slovenské národné múzeum, Bratislava 2004, ISSN: , s ) STEHLÍK, M.: Dačická exekuce 1945 ve světle pramenů, In: Dačický vlastivědný sborník III., Dačice 2005, ISBN: , s ) STEHLÍK, M.: Český Rudolec v bouřlivém půlstoletí ( ), Jihočeský sborník historický 73/2004, České Budějovice 2005, ISBN: , s ) STEHLÍK, M.: Je vhodná doba se s nimi vypořádat... Úloha církevních oddělení Krajského národního výboru Jihlava a Okresního národního výboru Moravské Budějovice v případu Babice v roce 1951, In: Paměť a dějiny, ročník 2, č. 1/2008, ISSN: , s ) STEHLÍK, M.: Zánik vesnických židovských center jihozápadní Moravy , In: Židé a Morava. Sborník z konference, Kroměříž 1999, ISBN: , s ) STEHLÍK, M.: Židovské etnikum v Písečném , In: Židé a Morava. Sborník z konference, Kroměříž 2000, ISBN: , s ) STEHLÍK, M.: Židé v Dolním Bolíkově , In: Židé a Morava. Sborník z konference, Kroměříž 2001, ISBN: , s

5 22) STEHLÍK, M.: Transformace sbírky Národního muzea, In: Muzeum a změna Museum and Change. Sborník z konference, Praha 2004, ISBN: , s ) STEHLÍK, M.: Muzeum ve škole škola v muzeu Das Museum in der Schule Schule und Museum, in: Museum-Bulletin-Muzeum, č. 10, 10. setkání bavorských, českých a saských muzejních pracovníků, Regensburg , München Chemnitz Liberec 2005, s ) People for Europe. Projekt digitalizace v Národním muzeu 2004/2005, In: Sbírky v počítači Muzea, archivy a knihovny v éře digitálních informací. Sborník z konference Rozpravy Národního technického muzea v Praze 190, ISBN: , Praha 2005, s ) STEHLÍK, M.: Situace československého venkova v letech , In: Protokol o 9. veřejném slyšení Senátu PČR na téma: Právní posouzení vyhánění zemědělských rodin z půdy v 50. letech minulého století konaném dne 28. listopadu 2006, Praha 2006, s ) STEHLÍK, M.: Karol Salva Poslední list z Ameriky. In: Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika: zborník prác k 10. výročiu pražskej univerzitnej slovakistiky. Ed. M. Nábělková, J. Pátková. Praha: Univerzita Karlova 2006, ISBN , s ) STEHLÍK, M.: Slavonice v letech , In: Dačický vlastivědný sborník, 5/2009, ISBN: , s ) STEHLÍK, M.: Jan Bula vs. systém. Církevní tajemníci Jihlavského kraje, In: Věřím, že můj krátký život nebyl nadarmo. Sborník z konference k 90. Výročí narození kněze Jana Buly, Brno 2010, s ) STEHLÍK, M.: Katyň Protektorátní propaganda, zákulisí a osudy českých svědků, In: Paměť a dějiny, ročník 4, č. 4/2010, ISSN: , s ) STEHLÍK, M., NOVOTNÝ, L., TÓTH, A.: Národnostní menšiny v ústavněprávním rámci první Československé republiky ( ), In: Historický obzor, r. 22, 11/12/2011, s ) STEHLÍK, M.: Příběh sester Mückových. Slavoničtí Židé v letech , In: Dačický vlastivědný sborník 2011, Dačice ) STEHLÍK, M.: Spisovatel František Kožík a Státní bezpečnost. Cesta ke konci spolupráce , In: Čechurová, J.: (ed.).: Sborník k 80. narozeninám prof. Roberta Kvačka, Praha 2012, ISBN: s ) STEHLÍK, M., PÁNKOVÁ, M.: Památník romského holokaustu u obce Hodonín, In: Dějiny a současnost, č. 8/2013, ISSN: , s UČEBNICE 1) STEHLÍK, M.: Nové trendy výstavnictví, In: Úvod do muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha 2010, ISBN: , s

6 2) STEHLÍK, M.: Do muzea s Matějem. Pracovní listy muzea pro školy (1., 2., 3. stupeň), Dačice 2003, ISBN: / / ) STEHLÍK, M.: Zapomenuté dějiny. Dačice ve 20. století, Doplňkový studijní text pro Gymnázium v Dačicích, Dačice 2000, ISBN: , 43 s. Ediční/redakční činnost 1) Kol. autorů: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě, (ed. STEHLÍK M., KUČEROVÁ, M.), Dačice 2000, ISBN: , 180 s. 2) Kol. autorů: Verschwundene Lebenswelt Vergessener Alltag Zapomenutý všední den, (ed. MÄHNER, P., PERZI, N., PÖTSCHER, F., STEHLÍK, M.), Waidhofen a.d. Thaya 2001, 62 s. 3) Kol. autorů: Zapomenutý všední den 20. století v zrcadle středoevropského regionu/vergessene Lebenswelt Verschwundener Alltag. Das 20. Jahrhundert im Spiegel einer mitteleuropäischen Region, (ed. PERZI, N, STEHLÍK, M., Dačice/Waidhofen a.d. Thaya 2001, ISBN: , 238 s. 4) Kol. autorů: Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. Niederösterreichische Landesausstellung 2009, (ed. KARNER, S., STEHLÍK, M.), Schallaburg 2009, ISBN: , 543 s. 5) Valenová, D.: Nic nedává, kdo nedá sám sebe. Deník , (ed. STEHLÍK, M., STEHLÍKOVÁ, L.), Praha 2012, ISBN: , 246 s. 6) Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR, (eds. STEHLÍK, M., SPRENGNAGEL, G.), FF UK/Togga, ISBN: , Praha 2014, 270 s. 7) Když byla Třebíč ještě Valdštejnská. Vzpomínky Starorakušanky , (eds. STEHLÍK, M., CHUNDELOVÁ, K.), Třebíč 2014, ISBN: , 176 s. Popularizační texty Publikace 1) STEHLÍK, M.: Český Rudolec v bouřlivém půlstoletí , Dačice 2007, ISBN: , 66 s. 2) STEHLÍK, M.: KSČ proti katolické církvi. Dačický okres , Dačice 2004, ISBN: , 63 s.

7 3) STEHLÍK, M.: Návrat paměti krajiny Staré Město pod Landštejnem, Staré Město pod Landštejnem 2000, ISBN: , 71 s. 4) STEHLÍK, M.: Století. Obrazy dvacátého věku, Praha 2011, 86 s. 5) STEHLÍK, M., DENČEVOVÁ, I., STÁREK, F.: Tváře undergroundu, Praha 2012, 238 s. 6) STEHLÍK, M., DENČEVOVÁ, I. a kol.: Fenomén Karel Kryl, Praha 2014, 158 s. Popularizační monografie/kapitoly v monografiích 1) STEHLÍK, M.: Cesta slavonickými dějinami, In: Slavonice perla renesance, Slavonice 2004, s ) STEHLÍK, M.: Dačický uličník. O dačických ulicích, Dačice 2001, ISBN: , 53 s. 3) ROČEK, A., SCHEINOST, V., STEHLÍK, M.: Fotbal! Cesty úspěchů a proher, Národní muzeum, Praha 2004, 72 s. (podíl na publikaci: 46 s.) 4) STEHLÍK, M.: Jít životem a sloužit. P. Eduard Rozmahel ( ), Kostelní Vydří 2005, ISBN: , 14 s. 5) STEHLÍK, M., LUKEŠ, M., JUNEK, M.: Naše osmičky. Československé 20. století v osmičkových letech, Český rozhlas 2008, ISBN: , 100 s. (podíl na publikaci 60 s.). 6) STEHLÍK, M.: Expozice. Slavonice ve 20. století, Slavonice 2009, 72 s. 7) STEHLÍK, M. a kol.: Dolnorakouská zemská výstava Telč 2009, Praha 2009, 56 s. 8) STEHLÍK, M., PLACHÝ, J.: Zničené kostely severních Čech , Praha 2011, 66 s. 10) STEHLÍK, M.: Kouzlo balastu a trocha kultivační naivity, In: HLAVÁČEK, P.: (ed.): Intelektuál ve veřejném prostoru, Praha 2012, s Výstavy, scénáře 1) NOSKOVÁ, H. (hlavní autorka), STEHLÍK, M.: Slováci v Čechách, ÚSD AV ČR, Praha ) STEHLÍK, M.: Návrat paměti krajiny Staré město pod Landštejnem, výstav z projektu CBC Phare, Staré Město pod Landštejnem 1999, Vídeň ) STEHLÍK, M.: Zapomenutý všední den, mezinárodní výstava z projektu CBC Phare, Slavonice 2001, Dačice 2001, Kautzen (Rakousko), 2001, Vídeň 2001.

8 4) JUNEK, M., ROČEK, A., SCHEINOST, V., STEHLÍK, M. (hlavní autor): Fotbal! , Národní muzeum, Praha ) STEHLÍK, M.: Alois Klar ( ) 200 let péče o slepé v Čechách, Úštěk 2007, Litoměřice 2008, Praha ) STEHLÍK, M.: Slavonice ve 20. století stálá expozice Městského muzea ve Slavonicích, Slavonice ) STEHLÍK, M. a kol.: Dolnorakouská zemská výstava 2009 Telč Mezinárodní projekt za podpory programu INTERREG. 8) STEHLÍK, M. a kol.: Lidé. Místa. Osudy. scénář stálé expozice Muzea Vysočiny Třebíč Zámek Třebíč, 2009, realizace ) STEHLÍK, M. (hlavní autor), DENČEVOVÁ, I., JUNEK, M.: Svobodně!, Rádio Svobodná Evropa , Senát PČR, Praha ) STEHLÍK, M. a kol: Cesty časem. Procházky třebíčskou historií, Interaktivní expozice Předzámčí Třebíč, 2011, realizace ) STEHLÍK, M., PLACHÝ, J.: Zničené kostely severních Čech , Národní knihovna ČR, ) CHUNDELOVÁ, K., BIEGEL, R.: RANDÁK, J., STEHLÍK, M.: Cesty filosofie a práva , Karolinum, Praha ) HLAVÁČEK, T., KUČA, K., ROZKOŠNÁ, B., STEHLÍK, M., VĚTROVSKÁ, B.: Zničené židovské památky severních Čech , Národní knihovna ČR ) STEHLÍK, M. a kol.: Památník romského holocaustu Hodonín (okres Kunštát), libreto památníku, Praha 2013, předpokládaná realizace ) KALOUŠOVÁ, L., STEHLÍK, M. a kol.: 90 let Společně Český rozhlas , Praha ) CHUNDELOVÁ, K., STEHLÍK, M.: Muzeum Jemnice, libreto stálé expozice, Praha ) EBEL, M. a kol., Centrum stavitelského dědictví Plasy, Národní technické muzeum, spolupráce na scénáři, předpokládaná realizace 2015.

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim:

ŽMP v roce 2005 pokračovalo v naplňování hlavních cílů svého dlouhodobého rozvoje. Patřilo k nim: Výroční zpráva 2005 1. Úvodem Židovské muzeum v Praze (ŽMP) zůstalo i v roce 2005 nejnavštěvovanějším muzeem v České republice a jen nepatrně zaostalo za svými dosud nejlepšími ekonomickými výsledky z

Více

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014

NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu 2014 NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2014 Sestavila: Jana

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie

Miloslav Petrusek kompletní bibliografie Miloslav Petrusek kompletní bibliografie (k 25. 6. 2013) Sestavily Alena Miltová a Jana Holubová 1 KNIHY, kapitoly v knihách (monografiích), učební texty Pavel Machonin a kol., Československá společnost.

Více

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková

NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006. Zpracovala: Jana Nováková NÁRODNÍ ARCHIV V PRAZE SEZNAM DOCHÁZEJÍCÍCH SERIÁLŮ DO KNIHOVNY NÁRODNÍHO ARCHIVU K 1. LEDNU 2006 Zpracovala: Jana Nováková PŘEDMLUVA Seznam docházejících seriálů do knihovny Národního archivu k 1. lednu

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945

3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945 3-4/2005 SOU OBÉ DùJINY Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945 Soudobé dějiny XII / 2 415 SOUDOBÉ DĚJINY XII / 3-4 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR 416 Soudobé dějiny XII / 3 4 Z POVĚŘENÍ

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře? Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 7-8 2004 Umíme ocenit kronikáře? Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU Církevní katolické knihovny (po roce 1990) Malá sonda do kultury

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

Příloha č. 1. Schválená. projekt

Příloha č. 1. Schválená. projekt Přílohy Příloha č. 1 Ministerstvo kultury dotační program na podporu kulturních aktivit národnostních menšin v roce 2005: přehled projektů (včetně navýšení a vrácených nevyužitých prostředků) Schválená

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 20 let od založení Nadace Terezínská

Více

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Státní oblastní archiv v Praze Č.j. SOAA 1460-10/2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 V Praze 24. února 2015 1 Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

Téma: Velká válka v muzeích

Téma: Velká válka v muzeích v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 5 ročník 14 Téma: Velká válka v muzeích Jak hospodaří muzea umění Doporučení OMG k vydávání sbírek www.cz-museums.cz Moderní komunikace s návštěvníky

Více

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

Lidová kultura Horácka Bibliografie

Lidová kultura Horácka Bibliografie Lidová kultura Horácka Bibliografie OBSAH Lidová slovesnost 1-51 Lidový oděv 52-113 Lidová hudba, tanec 114-204 Zvyky 205-286 Lidové umění, stavitelství, řemesla 287-334 Etnografie obecně 335-408 Diplomové

Více

Collegium Bohemicum, o.p.s.

Collegium Bohemicum, o.p.s. Collegium Bohemicum, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Grafická úprava: Michal Novotný michal.novotny@realizace.cz Collegium Bohemicum, o.p.s. - Muzeum města Ústí nad Labem Masarykova 1000/3 400 01 Ústí

Více

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s.

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. BOHUMÍR ROEDL Personální bibliografie Z DÍLA BOHUMÍRA ROEDLA Knihy Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. Kapitoly z dějin Černčic. Černčice : Obec Černčice,

Více