důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006"

Transkript

1 31. května 3. června důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 s mezinárodní účastí Postgraduální vzdělávání state of art historická ohlédnutí přehledné referáty původní práce kasuistiky diskuze gastronomická překvapení příjemné prostředí kulturní zážitky června 2005 Teoretické ústavy LF UP v Olomouci a Umělecké centrum UP v Olomouci Konvikt pořádají: Česká hematologická společnost ČLS JEP Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc a HAIMAOM nadace na podporu transplantace kostní dřeně pod záštitou: rektorky UP v Olomouci Prof. MUDr. et PhDr. J. Mačákové, CSc. děkana LF UP v Olomouci Prof. MUDr. Z. Koláře, CSc. ředitele FN Olomouc Doc. MUDr. J. Vomáčky, Ph.D. a primátora města Olomouce Ing. M. Tesaříka Created by BastArt.cz P r o g r a m s j e z d u Sjezd akreditován ECAH v programu CME

2 Generální partneři Mediální partneři Partneři AOP Orphan Pharmaceuticals Apotex ČR AstraZeneca Czech Republic Baxter Czech Bristol-Myers-Squibb Comesa Dako Cytomation AG Fresenius Medical Care GeneTiCa GlaxoSmithKline Grifols Haemonetics CZ Immunotech Medista Mega Books International Müller Mundipharma GmbH Novo Nordisk Olympus CaS S.A.B. Impex Sanofi Aventis Scintila Vamex Wyeth Whitehall CZ Zentiva CZ Foto Klášterního Hradiska na titulní straně: Kamil Olšanský Nadace na podporu transplantace kostní dřeně, pomoc lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení Hemato-onkologická klinika FN Olomouc I. P. Pavlova 6, Olomouc tel.: , fax: IČO: , banka: KB Olomouc, a.s. č.ú /0100

3 Prezident sjezdu Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. předseda České hematologické společnosti ČLS JEP přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc 1 Čestné předsednictvo Prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc. rektorka University Palackého v Olomouci Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. děkan Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. ředitel FN Olomouc Doc. MUDr. Tomáš Lipšic, CSc. předseda Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. předseda České hematologické společnosti ČLS JEP MUDr. Petr Turek, CSc. předseda Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. vedoucí odboru zdravotnictví KÚ Olomouckého kraje MUDr. Jaroslav Imrych předseda OS ČLK v Olomouci Vědecký výbor MUDr. Edgar Faber, CSc. - předseda Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. Prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc. Doc. MUDr. Věra Krčová, CSc. Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. MUDr. Petr Turek, CSc. MUDr. Dana Galuszková MUDr. Tomáš Papajík, CSc. MUDr. Luděk Raida, Ph.D. Mgr. Václav Kajaba Jarmila Indráková Jana Ščudlová Organizační výbor MUDr. Tomáš Papajík, CSc. - předseda MUDr. Edgar Faber, CSc. Petra Hlídková MUDr. Antonín Hluší Marie Hofmanová MUDr. Jaromír Hubáček, Ph.D. Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. Jarmila Indráková Prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc. Mgr. Václav Kajaba RNDr. Zuzana Pikalová MUDr. Tomáš Szotkowski Jana Ščudlová Lenka Štursová

4 Harmonogram 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 Středa KONVIKT Zasedání výboru ČHS ČLS Oběd Satelitní sympózium Janssen-Cilag Čtvrtek VP Lymfomy I Lymfomy II Oběd ML Anémie a MDS Myeloproliferace Diskuze u posterů (P1 P33) MP Transplantace I Transplantace II Pátek VP Mnohotný myelom I Mnohotný myelom II Oběd ML Transfúzní sekce Diskuze u posterů (P34 P75) MP Laboratorní sekce I Laboratorní sekce II DK Ošetřovatelství I Ošetřovatelství II Setkání sester EBMT Sobota VP CML CLL Zakončení sjezdu ML Registry I Registry II MP Podpůrná péče HOK Jak správně prezentovat a přesvědčit (workshop) Konvikt Umělecké centrum UP VP velká posluchárna TÚ LF ML malá posluchárna vlevo TÚ LF MP malá posluchárna vpravo TÚ LF HOK posluchárna HOK FNO (areál FN) DK posluchárna Dětské kliniky FN (areál FN)

5 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 Satelitní sympózium Amgen Satelitní sympózium Schering Satelitní sympózium Roche Raut Slavnostní zahájení Chronické myeloproliferace (zahr. hosté) Hodgkinův lymfom Etické aspekty v onkologii Wiedermannova přednáška, přednáška nositele Hynkovy ceny 2004 Slavnostní recepce prostory TÚ LF UP (ve spolupráci s firmou Amgen) Transplantace III Akutní leukémie I Akutní leukémie II Hemostáza Zdravotní laboranti I Transplantace IV Zdravotní laboranti II Společenský večer hotel Zámek Velká Bystřice (ve spolupráci s firmou Pfizer) Ošetřovatelství III Ošetřovatelství IV

6 Místo konání Konvikt Umělecké centrum UP v Olomouci (Univerzitní 3, centrum města) Posluchárny a respirium Teoretických ústavů LF UP v Olomouci (areál FNO) Posluchárna Hemato-onkologické kliniky FN (areál FNO) Posluchárna rotunda Dětské kliniky FN (areál FNO) Jednací jazyk Čeština, angličtina, slovenština Pokyny pro prezentaci dodržujte délku sdělení 12 minut. Předsednictvo jednotlivých odborných sekcí si vyhrazuje právo zkrátit/přerušit sdělení při překročení časového limitu. sdělení v programu PowerPoint nebo Adobe Acrobat předejte organizátorům min. 1 hod. před začátkem odborného bloku! v případě požadavku na zajištění zpětného projektoru a diaprojektoru kontaktujte organizační výbor Podporovaná média CD-R/RW se souborovým systémem ISO9660, DVD±R disketa 1.44 MB (3,5") USB disk kompatibilní s WinXP (bez nutnosti instalace ovladače) prezentace s připojením vlastního notebooku není možná Postery rozměry posteru - dop. šířka 80 cm, dop. výška 120 cm (max. 90x240 cm), materiál k přichycení posteru bude k dispozici na registraci (oboustranné lepicí pásky) instalace posteru možná od 8:00, po skončení odpoledního programu je nutné poster odstranit do 20:00 prezentace posterů pod čísly P01 P33, čtvrtek 16. června 2005 prezentace posterů pod čísly P34 P75, pátek 17. června 2005 Registrace účastníků Konvikt UP / 9:00-18:00 Teoretické ústavy LF UP čtvrtek / 7:30-17:00, pátek / 7:30-17:00, sobota / 7:30-9:00 Při registraci obdrží každý účastník sjezdové materiály (včetně sborníku abstrakt a tištěného programu kongresu), poukázky na občerstvení, certifikát s bodovým ohodnocením ČLK nebo ČAS. Při registraci je možné se dodatečně přihlásit na společenský večer (hotel Zámek Velká Bystřice u Olomouce). Program Středa 15. června 2005 Schůze výboru ČHS ČLS JEP Satelitní sympózia farmaceutických firem Slavnostní zahájení sjezdu Čtvrtek 16. června 2005 Výroční členská schůze ČHS. Přednášky zahraničních hostů na téma: Chronická myeloproliferativní onemocnění Odborný program (dopolední a odpolední blok) Posterová sekce (P01-P33) Wiedermannova přednáška Předání Hynkovy ceny za rok 2004 Slavnostní recepce Pátek 17. června 2005 Odborný program (dopolední a odpolední blok) Posterová sekce (P34 P75) Společenský večer (hotel Zámek Velká Bystřice) Sobota 18. června 2005 Odborný program (dopolední blok), workshop Vyhlášení cen za nejlepší přednášky Zakončení sjezdu

7 Středa 15. června MÍSTO KONÁNÍ Konvikt Umělecké centrum UP v Olomouci (Univerzitní 3, centrum města) 9:30-11:45 Zasedání výboru České hematologické společnosti ČLS posluchárna Karolína v přízemí 12:00-13:00 Oběd Atrium a restaurace Konvikt 13:15-19:15 Blok satelitních sympózií farmaceutických firem Auditorium Konviktu 13:15-14:15 Satelitní sympózium firmy Janssen-Cilag 14:30-15:45 Satelitní sympózium firmy Amgen 15:45-16:30 Přestávka s občerstvením 16:30-17:30 Satelitní sympózium firmy Schering 17:45-19:00 Satelitní sympózium firmy Roche Společenský program v Konviktu 19:15-20:15 Raut 20:30-21:15 Slavnostní zahájení XIX. OHD s mezinárodní účastí Kaple Božího těla

8

9

10

11 Čtvrtek 16. června DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK NHL I. Anémie a MDS Transplantace I. NHL I.: Klinické aspekty velká posluchárna, 8:30 10:00 Předsednictvo: Papajík T., Žák P., Vášová I. 1. Randomizovaná studie srovnávající CHOP-like režim s rituximabem a samotný CHOP-like režim u nemocných s DLBCL s nízkým rizikem mladších 60 let (za KLS a MINT skupinu) Trněný M., Vašová I., Belada D., Pytlik R., Pirnos J., Kubáčková K., Jankovská M., Lysý M., Matuška M., Vozobulova V., Loeffler M., Pfreundschuch M I. interní klinika VFN Praha, Brno, Hradec Králové, Praha, Èeské Budìjovice, Praha, Praha, Ústí nad Labem, Ostrava, Plzeò, Leipzig, Hamburg pacientů s rizikovým agresívním Lymfomem léčeným protokoly MEGACHOP-BEAM ± RITUXIMAB: Vývoj léčebného konceptu Pytlík R., Trněný M., Belada D., Kubáčková K., Vášová I., Pirnos J., Pukyová J., Přibylová J., Jankovská M., Papajík T., Kozák T., Šiffnerová H., Hamouzová M., Klener P. 1. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Hematoonkologická klinika FN Hradec Králové, Onkologická klinika FN Motol, Praha, 2. interní klinika FN Brno-Bohunice, Oddìlení klinické 6 onkologie, nemocnice Èeské Budìjovice, Oddìlení klinické onkologie, nemocnice Ústí nad Labem, 7 8 Oddìlení klinické onkologie, nemocnice Chomutov, Oddìlení klinické hematologie, FN Královské 9 10 Vinohrady, Praha, Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc, Oddìlení klinické hematologie, 11 FN Královské Vinohrady, Praha, Oddìlení klinické onkologie, nemocnice Èeské Budìjovice, 12 Èeská kooperativní lymfomová skupina 3. Myeloablativní chemoterapie s autologní transplantací kmenových buněk u nemocných s folikulárním lymfomem - účinná konsolidační léčba prognosticky nepříznivých nemocných v 1. kompletní nebo parciální remisi choroby Papajík T., Faber E., Raida L., Procházka V., Rožmanová Š., Skoumalová I., Kubečková M., Heinzová V., Novosadová L., Urbánková M., Šlézar J., Srovnalík K., Repovský Š., Živná J., Horkel P., Marešová I., Indrák K. 3 4 Hemato-onkologická klinika FNO a LF UP v Olomouci, HTO Frýdek-Místek, HTO Opava, HTO Havíøov, HTO Šumperk, HTO Prostìjov, HTO Vsetín, HTO Pøerov, HTO Hranice n.m., Ambulance klinické onkologie Hluèín 4. Primární extranodální lymfomy: Analýza 653 nemocných z registru kooperativní lymfomové skupiny (KLS) Vášová I., D. Belada, R. Pytlík, J. Jarkovský, M. Jankovská, J. Pirnos, K. Kubáčková, T. Papajík, I. Bolomská, M. Matuška, J. Jakešová, J. Čiberová, M. Drdová, J. Mačák, F. Fakan, R. Kodet, M. Hamouzová - Kooperativní lymfomovou skupinu Interní hemato-onkologická klinika, FN Brno Bohunice, II. interní klinika - oddìlení klinické hematologie, FN Hradec Králové, I.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha, Centrum biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Brno, Oddìlení klinické hematologie, FNKV Praha, Radioterapeutickoonkologické oddìlení, FN Motol, Onkologické oddìlení, Nemocnice Èeské Budìjovice, Hemato onkologická klinika, FN Olomouc, Radioterapeutické oddìlení, Masarykova nemocnice Ústí n/labem, 9 10 Radioterapeutická klinika, FN Ostrava-Poruba, Onkologické oddìlení, Nemocnice Tábor, Odd. radiaèní a klinické onkologie, Nemocnice Znojmo, Tranfúzní oddìlení, Nemocnice Èáslav, Patologicko-anatomický ústav, FN Brno Bohunice, Šiklùv patologicko-anatomický ústav, FN Plzeò, Ústav patologie a molekulární medicíny 2.LF UK, FN Motol, Datacentrum Kooperativní lymfomové skupiny

12 5. Význam rituximabu a vysokodávkované léčby u nemocných s difúzním B-velkobuněčným lymfomem zkušenosti centra Belada D. II.interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové 6. Kardiopulmonální výkonnost u nemocných po léčbě pro maligní lymfomy Elbl L., Vášová I., Tomášková I., Jedlička F., Král Z., Navrátil M., Šmardová L., Wágnerová B., 1 Vorlíček J. Interní-hematoonkologická klinika, FN Brno-Bohunice, Oddìlení funkèního vyšetøování FN Brno ANÉMIE A MDS malá posluchárna vlevo, 8:30 10:00 Předsednictvo: Čermák J., Matýšková M., Neuwirtová R. 7. Poruchy hematopoézy a infekce HIV/AIDS 1 Matýšková M., Snopková S., Bourková L., Husa P., Penka M. OKH FN BRNO, KICH 8. Funkčné dôsledky mutácie v géne pre DMT1 na expresiu proteínu a jeho schopnos transportova železo 1, Priwitzerová M., Pospíšilová D., Sheftel Alex D, Divoký V., Ponka P. 3 Ústav biologie LF UP Olomouc, Dìtská klinika FN a LF Olomouc, Lady Davis Institute and McGill University, Montreal, Canada 9. Defektní imunologická odpově na aloantigeny u myelodysplastického syndromu. Je příčina v dendritických buňkách? Neuwirtová R. I. interní klinika VFN 1.LF UK, Praha 10. Léčba přetížení železem u nemocných s myelodysplastickým syndromem kombinací chelatační léčby s podáváním erytropoetinu Čermák J. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 11. Cirkulující endotelové prekurzory u pacientů s ANCA pozitivní vaskulitidou P. Hofman, J. Závada, R. Pytlík, L. Kideryová, V. Tesař, M. Chochola a P. Klener 3 1. interní hematoonkologická klinika VFN, Praha, Klinika nefrologie VFN, Praha, 2. interní klinika VFN, Praha TRANSPLANTACE I: Výsledky alogenní TKB malá posluchárna vpravo, 8:30 10:00 Předsednictvo: Koza V., Sedláček P., Vítek A. 12. Survival of children with malignant disease following stem cell transplant using T cell repleted grafts from unrelated donors allele matched or mismatched in HLA two center experience Sedláček P., Kalwak K., E. Gorczyńska, D. Turkiewicz, R. Formanková, P. Keslová, M. Ussowicz, M. Slociak, D. Wojcik, A. Dyla, M. Loudová, M. Dobrovolná, A. Chybička, J. Starý Department of Pediatric Hematology and Oncology, HSCT unit, UH Motol, Prague, CZ, Department of 3 Pediatric Hematology, Oncology and BMT, Wroclaw Medical University, PL, Institute of Hematology and Blood Transfusion, Prague, CZ 13. Hladina minimální residuální nemoci před HSCT je nejlepším ukazatelem prognosy transplantovaných pacientů s ALL Mužíková K., Froňková E., Řezníčková L., Šrámková L., Sedláček P., Starý J., Trka J. Klinika dìtské hematologie a onkologie, FN Motol a CLIP, Praha 14. Transplantace od HLA neshodných dárců-zkušenosti UHKT Vítek A., Dobrovolná M. UHKT, Praha

13 15. Alogenní transplantace po nemyeloablativním režimu s fludarabinem, busulfanem a ATG u 20 pacientů s chronickou myeloidní leukémií Krejčí M., Doubek M., Brychtová Y., Berkovcová J., Dvořáková D., Mayer J. Interní hematonkologická klinika, FN Brno, Centrum molekulární biologie a genové terapie, FN Brno Nízká transplantační mortalita po alogenní transplantaci krvetvorných buněk po redukované přípravě u nemocných nad 60 let ve srovnání se skupinou nemocných pod 60 let. Steinerová K., Koza V., Jindra P., Karas M., Lysák D., Vokurka S., Vozobulová V., Schützová M. Hematoonkologické oddìlení FN Plzeò 17. Nemyeloablativní alogenní transplantace krvetvorných buněk v léčbě lymfoproliferací vlastní výsledky Válková V., Vítek A., Marková M., Pohlreich D., Schwarz J., Maalouf J., Kouba M., Soukup P., Cetkovský P. Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK NHL II. MPS Transplantace II. NHL II: Diagnostika a monitorování velká posluchárna, 10:30 12:00 Předsednictvo: Mačák J., Trněný M., Belada D., Kučerová L. 18. Morfologické, imunohistologické a molekulárně patologické nálezy u lymfomu z pláš ových buněk Mačák J., Šmardová J., Zavřelová I., Kroupová I., Ravčuková B., Klabusay M., Křen L. 3 Ústav patologie LF a FN Brno, Oddìlení lékaøské genetiky FN Brno, Interní hematoonkologická klinika FN Brno 19. Flow-cytometrická diagnostika neoplázií z T-linie v leukemické fázi Starostka D., Bílý M., Schwarz J., Peková S., Novosadová L., Klaricová K., Wróbel M. Oddìlení klinické hematologie, Nemocnice s poliklinikou Havíøov, Laboratoø PCR diagnostiky leukémií, Ústav hematologie a krevní transfúze Praha 20. Časný restaging pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) u nemocných s difúzním velkobuněčným lymfomem (DLBCL) má signifikantní prognostický význam 1 Trněný M., J. Ulrich, Bělohlávek O., Becherer A., Pytlik R., Scrabs A., Salková J., 1 1 Kolesková E., Klener P. I. interní klinika VFN, Praha, Wien 21. Molekulární detekce minimální zbytkové choroby u pacientů s folikulárním lymfomem zkušenosti jednoho pracoviště Dvořáková D. Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno 22. Sledování minimální reziduální choroby u pacientů s přestavbou BCL2/IGH Procházka V., Rožmanová Š., Papajík T., Pikalová Z., Jarošová M., Indrák K. Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc 23. Validace protein kinázy C (PKC) pro predikci vývoje difúzního velkobuněčného B-Lymfomu (DLBCL) Svoboda M., Berkovcová J., Fabián P., Vášová I., Dvořáková D. 3 Masarykùv onkologický ústav v Brnì, Laboratoø experimentální medicíny LF UP Olomouc, Interní hematoonkologická klinika FN Brno MYELOPROLIFERACE malá posluchárna vlevo, 10:30 12:00 Předsednictvo: Faber E., Chrobák L., Penka M.

14 24. Hypereozinofilní syndrom (HES)a chronická eozinofilní leukemie (CEL) Chrobák L. II. interní klinika, OKH FN a LF Hradec Králové 25. Chronická eosinofilní leukemie/idiopatický hypereosinofilní syndrom Cmunt E. I. interní klinika VFN, Praha 26. Doporučený postup k léčbě esenciální trombocytémie a trombocytémie provázející myeloproliferativní onemocnění Penka M., Schwarz J., Pytlík R., Doubek M., Brychtová Y., Dulíček P OKH FN Brno, ÚHKT Praha, I. interní klinika 1. LF a VFN Praha, IHOK FN Brno, OKH a I. interní klinika FN Hradec Králové 27. Polycythemia vera a molekulární diagnostika Pospíšilová J. Centrum molekulární biologie a genové terapie, IHOK FN Brno 28. Diferenciální diagnostika polycytémií u vybraných pacientů HOK FNO Pecůchová M., Priwitzerová M., Pospíšilová D., Divoky V., Indrák K. 3 Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc, Ústav lékaøské biologie LF UP Olomouc, Dìtská klinika FN a LF UP Olomouc TRANSPLANTACE II: HLA typizace a GvHD malá posluchárna vpravo, 10:30 12:00 Předsednictvo: Cetkovský P., Mrázek F., Michálek J. 29. Graft Enginnering by Selective Depletion of Alloreactive Donor T Cells in Allogeneic Stem Cell Transplantation Michálek J. 1. Dìtská interní klinika a Laboratoø bunìèné imunoterapie, FN 30. Snížení rizika těžké mukositidy záměnou režimu prevence GvHD: cyklosporin-metotrexat za cyklosporin-mykofenolat u allosct po myeloablativní předtransplantační přípravě. Pohlreich D., Vítek A., Válková V., Marková M., Kouba M., Soukup P., Maalouf J., Cetkovský P. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 31. Intraarteriální aplikace imunosupresiv u pacientů s těžkou střevní a jaterní GVHD Kujíčková J., Krejčí M., Doubek M., Boudný J., Válek V., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika Fakultní nemocnice Brno, Radiodiagnostická klinika Fakultní nemocnice Brno 32. Konfirmační vyšetření HLA shody u nepříbuzných dárců Hematopoetických kmenových buněk (HSC) Dobrovolná M., Vraná M., Nazarová S. Národní referenèní laboratoø pro DNA diagnostiku, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 33. Určení HLA shody pro HSCT od sourozenců Vraná M., Matějková E., Kovářová P., Dobrovolná M., Vytisková J., Vítek A., Sedláček P. NRL pro DNA diagnostiku, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, Ústav hematologie a krevní 3 transfuze, Praha, Klinika dìtské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN, Praha Motol 34. Nové ALELY HLA systému identifikované v rámci imunogenetického vyšetření pro účely transplantace kmenových buněk krvetvorby Mrázek F., Fae I., Ambrůzová Z., Raida L., Faber E., Onderková J., Indrák K., 2 1 Fischer Gottfried F., Petřek M. Ústav imunologie, LF UP a FN Olomouc, Ústav pro sérologii krevních skupin, Univerzita ve Vídni, 3 Rakousko, Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc Polední přestávka oběd, 12:15 13:15

15 Diskuze u posterů P01-P33, 12:15 13:15 13 Sekce zahraničních hostů: Chronické myeloproliferace velká posluchárna, 13:30 15: State of art of the management of CML in 2005 Cortes S. J. (Houston, TX, USA) 36. Platelets and thrombosis in myeloproliferative disorders Barbui T. (Bergamo, Italy) 37. Polycythemia vera Prchal J. (Houston, TX, USA) ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK Hodgkinův lymfom Etické aspekty a hospicová péče Transplantace III. HODGKINŮV LYMFOM velká posluchárna, 15:30 17:00 Předsednictvo: Král Z., Krč I., Raida L. 38. Význam magnetické rezonance scintigrafie 67Ga pro hodnocení nádorové aktivity zbytkové mediastinální tkáně nemocnych s Hodgkinovym lymfomem Raida L., Pauček B., Heřman M., Mysliveček M., Zapletalová J. 3 Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, Radiologická klinika FN Olomouc, Klinika nukleární 4 medicíny FN Olomouc, Katedra biofyziky LF UP v Olomouci 39. Zkušenosti s léčbou časných stádií Hodgkinovy choroby u dětí a dospívajících na Klinice dětské onkologie FNM 1 1 Nekolná M., E. Kabíčková, J. Starý, R. Kodet Klinika dìtské hematologie a onkologie FNM, Praha, Ústav patologie a molekulární biologie 2.LF UK a FNM 40. Laboratorní sledování poruch funkce štítné žlázy u pacientů léčených pro Hodgkinův lymfom Wagnerová B., Král Z., Stary K., Šmardová L., Mayer J., Vorlíček J. Interní hematoonkologická klinika FN Brno, Interní gastroenterologická klinika FN Brno 41. Poškození ovariálních funkcí a fertility u žen léčených chemoterapií ABVD a BEACOPP pro Hodkinův lymfom Šmardová L., Král Z., Huser M., Crha I., Vášová I., Wagnerová B., Mayer J., Vorlíček J. Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Brno 42. Farmakologická ochrana ovariálních funkcí během chemoterapie Hodkinova lymfomu, vlastní zkušenosti Šmardová L., Huser M., Král Z., Crha I., Vášová I., Wagnerová B., Mayer J., Vorlíček J. Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Brno ETICKÉ ASPEKTY V ONKOLOGII malá posluchárna vlevo, 15:30 17:00 Předsednictvo: Šajgalíková H., Kajaba V., Válková I. 43. Etické a právní normy provázející klinické hodnocení v onkologii Klos R., Kajaba V. Ústav sociálního lékaøství a zdravotní politiky LF UP, Olomouc, Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc

16 44. Vliv onkologického onemocnění na prožívání pacientů Koukalová A., M. Labudíková, I. Binarová, K. Kršíková, Z. Mračníková HOK FN Olomouc, PdF UP Olomouc, NOÚ Bratislava, FN L. Deréra Bratislava 45. Domácí hospicová péče Radomská A. FNsP Ostrava Poruba a ADHP 46. Umění zemřít je umění všech umění Schejbalová M., Labudíková M. Hemato-onkologická klinika FN Olomouc 47. Spolupráca lekára a kňaza v starostlivosti o hematoonkologických pacientov. 3 3 Šajgalíková H., Kotouček P., Daško J., Paulíni V. 3 Hematologické odd. FN Nitra, SR, Klinika hematológie LF UK a SZU Bratislava, Biskup. úrad Nitra TRANSPLANTACE III: Krvetvorné buňky a nové možnosti jejich využití malá posluchárna vpravo, 15:30 17:00 Předsednictvo: Bláha M., Filip S., Klabusay M. 48. Sběr periferních kmenových buněk u dětí s hmotností do 10 kg, proveditelnost a efektivita manuální metody 2 3 Havranová D., Kořístek Z., Mayer J., Štěrba J. 3 Tkáòová banka FN Brno, Interní hematoonkologická klinika FN Brno, Klinika dìtské onkologie FN Brno 49. Súvislosti kvality transplantátu periférnych krvotvorných buniek (PKB) a bunkovej koncentrácie poh ad po 10 rokoch Gubková M., Hrubiško M., Jánošová O., Mistrík M. KHaT LFUK, SZU a FNsP Bratislava 50. Příprava mezenchymových kmenových buněk k léčebným aplikacím Pytlík R., Stehlík D., Červinková P., Hofman P., Kideryová L., Kobylka P., Trněný M., Trč T., 1 Klener P interní klinika VFN, Praha, Klinika dìtské a dospìlé ortopedie FN Motol, Praha, Ústav hematologie 4 a krevní transfuse, Praha, Klinika dìtské a dospìlé ortopedie, FN Motol, Praha 51. Plasticita kmenových buněk a karcinogeneze 3 4 Filip S., Mokrý J. Bláha M., Petera J. Onkologická a radioterapeutická klinika FN, Hradec Králové, Ústav histologie a embryologie LFUK, 3 4 Hradec Králové, Oddìlení klinické hematologie FN, Hradec Králové, Onkologická a radioterapeutická kl. FN, Hradec Králové 52. Transplantace autologních mononukleárních buněk kostní dřeně cestou koronární arterie u pacientů s akutním infarktem myokardu Klabusay M., Navrátil M., Kořístek Z., Kamínek M., Groch L., Meluzín J., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno, Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc, 3 I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno 53. MIBI SPECT/FDG PET myokardu: můžeme předpovědět úpravu funkce v infarktovém ložisku po autologní transplantaci mononukleárních buněk kostní dřeně? Kamínek M., Meluzín J., Groch L., Janoušek S., Mayer J., Klabusay M. KNM LF UP a FN Olomouc, I. interní-kardioangiologická klinika, FN U sv. Anny, Brno, 3 Interní hematoonkologická klinika, FN Brno Wiedermannova přednáška velká posluchárna, 17:30 18: Comparison of BMT results from Eastern and Western Europe Labar B. (Zagreb, Croatia) Vyhlášení a přednáška laureáta Hynkovy ceny za rok 2004, 18:15 18:35 Slavnostní recepce v prostorách Teoretických ústavů LF UP, 19:00 21:00

17 zařazen do Číselníku VZP kód SUKL , ATC -B01AC14, symbol úhrady - X Zkrácená informace o přípravku. Thromboreductin 0,5 mg, anagrelidi hydrochloridum. Terapeutické indikace: Thromboreductin je indikován k léčbě esenciální trombocytémie u pacientů s vysokým rizikem u nichž selhala nebo je neúčinná jiná cytoreduktivní terapie, či tuto terapii pacient netoleruje. Thromboreductin může být podán alternativně pacientům s vysokým rizikem i jako lék první volby. Dávkování: léčba by měla začít s dávkou 0,5 mg/den po dobu prvního týdne a dávka by se měla v týdenních intervalech zvyšovat o 0,5 mg/den, než se dosáhne žádaného léčebného efektu. Celková denní dávka by neměla překročit 5 mg. Změna předešlé léčby (tzn. hydroxyurea nebo interferon alfa) na anagrelid anebo na kombinační léčbu s anagrelidem by se měly dočasně překrývat. Kontraindikace: Přípravek nesmí užívat pacienti se známou hypersensibilitou na léčivou látku nebo na kteroukoliv složku přípravku. V úvahu je také nutné vzít pacienty s intolerancí na laktosu (deficit laktázy). Z účastí na klinických studiích byli vyloučeni pacienti s kardiovaskulárními nemocemi stupně 4 nebo stupně 3, pacienti s vážnou chorobou ledvin nebo s vážnou chorobou jater. Zvláštní upozornění: V případě užití léčebné kombinace anagrelidu s aspirinem je nutné pacienta pozorně sledovat z důvodu zvýšené tendence ke krvácení a v případě léčby pacienta s preexistujícím srdečním onemocněním možno anagrelid nasadit až po odborné konzultaci s kardiologem. Anagrelid může být užíván jen se zvýšenou opatrností u pacientů s prokázaným onemocněním jater nebo ledvin. Interakce: V experimentálních studiích u králíků anagrelid působil zvýšení účinku heparinu, proto by tento efekt měl být monitorován v průběhu léčby. Nežádoucí účinky: Během léčby anagrelidem se četněji vyskytly následující nežádoucí účinky: bolesti hlavy, palpitace, průjem, slabost, edémy, nauzea. Držitel rozhodnutí o registraci: Orpha Devel Handels-und Vertriebs GmbH, Purkersdorf, Rakousko. Datum poslední revize textu: Kód SUKL Způsob úhrady ZP: vázán na lékařský předpis, hrazen ze zdravotního pojištění. Než přípravek předepíšete, seznamte se prosím s úplnou preskripční informací. Zastoupení v ČR AOP Orphan Pharmaceuticals AG org. sl., Fr. Kocourka 4, Praha 5 tel./fax: , mobil: ,

18

19 Pátek, 17. června DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK Mnohotný myelom I Transfúzní lékařství Laboratorní sekce I Ošetřovatelství I MNOHOTNÝ MYELOM I velká posluchárna, 8:30 10:00 Předsednictvo: Hájek R., Ščudla V., Holzerová M. 56. Co očekávat od léčby novými léky thalidomidem a Velcade? Hájek R. IHOK FN Brno 57. První zkušenosti s léčbou mnohočetného myelomu inhibitorem proteazomu bortezomib (Velcade) - v ČR Straub J., Hájek R., Vytřasová M., Maisnar V., Gregora E., Schutzova M., Špička I., Ščudla V., 2 7 Adam Z., Klener P I. interní klinika VFN, Praha, FN Brno Bohunice, FN Olomouc, FN Hradec Králové, FN Vinohrady, 6 7 FN Plzeò, VFN Praha 58. Léčba rezistentních forem mnohočetného myelomu naše zkušenosti s preparáty Thalidomid a Bortezomib (VELCADE) Vytřasová-Zemanová M., Ščudla V., Bačovský J., Minařík J. III. interní klinika LF UP a FN Olomouc 59. Studie chromosomových změn u nemocných s mnohočetným myelomem Holzerová M., Chludová K., Ščudla V., Vytřasová M., Pospíšilová H., Lakomá I., Prekopová I., Hanzlíková J., Kropáčková J., Indrák K., Jarošová M. Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, III. Interní klinika FN a LF Olomouc 60. Monitorace markerů kostní přestavby u mnohočetného myelomu Nohejlová-Medková A. 1. interní klinika a 1. LF UK, VFN Praha 61. Vývoj kostní denzity u nemocných s mnohočetným myelomem Vytřasová M., Horák P., Ščudla V., Minařík J., Bačovský J. III. interní klinika LF UP a FN Olomouc TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ malá posluchárna vlevo, 8:30 10:00 Předsednictvo: Galuszková D., Procházková R., Turek P. 62. Přítomnost prionů v krvi a pokrok ve vývoji metod jejich detekce Holada K. Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékaøská fakulta Karlovy Univerzity v Praze 63. Analýza spotřeby čerstvě mražené plazmy v olomouckém regionu v letech Galuszková D., Galuzska J., Entrová Alice Transfúzní oddìlení, FN Olomouc, I. interní klinika FN Olomouc 64. Multikomponentní odběry dárců krve - teorie a praxe Procházková R. Transfúzní oddìlení, Krajská nemocnice Liberec 65. Akutní GvHD imitující hemolytickou potransfuzní reakci kasuistika Kubešová B., Kamelander J., Zemanová H., Katovská E., Fabianová D., Navrátil M., Mayer J. Transfúzní oddìlení a krevní banka FN Brno, Interní hematoonkologická klinika FN Brno

20 66. Úskalí indikací autologních odběrů Sulovská I., Entrová A., Galuszková D. Transfúzní oddìlení FN Olomouc 67. Výchova k dárcovství krve 1 1 Dudíková M., Neničková M., Vokřinková P., Tesařová E. TO a KB, FN Brno, Zdravotní ústav se sídlem v Brnì LABORATORNÍ SEKCE I malá posluchárna vpravo, 8:30 10:00 Předsednictvo: Lipšic T., Slavík L., Jarošová M. 68. Computer controlled prediction of the optimal therapeutic procedure during LDL apheresis suitable for routine clinical practice Blaha M., Masin V., Stransky P., Blaha V., Cermanova M., Maly J., Blazek M., Filip S. IInd Internal Dept., Faculty Hospital and Medical Faculty, Hradec Králové, Czech Republic 69. Fluorescence-activated cell sorting technické aspekty a možnosti využití v hematoonkologii Borský M., Klabusay M., Dvořáková D., Mayer J. FN Brno, Interní hematoonkologická klinika 70. Krvinkové analyzátory - interferencie Lipšic T. Klinika laboratórnej medicíny, Onkologický ústav sv. Al bety, Bratislava 71. Hladiny interleukinů-2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, TNF-alfa, TGF-beta-1, scd23, scd40l a receptoru pro IL-6 v plazmě zdravých dárců krve 2 1 Kohútová V., Neničková M., Tesařová E., Klabusay M. Laboratoø flow cytometrie a celulární terapie, IHOK FN Brno, Transfúzní oddìlení a krevní banka, FN Brno 72. Stanovení mutačních stavů řetězců IGVH u pacientů s diagnózou B-CLL pomocí protokolu BIOMED Plachý R., Novosadová A., Pospíšilová H., Jarošová M., Čmejla R., Papajík T., Indrák K. Hematoonkologická klinika, FN a LF UP Olomouc, ÚHKT Praha 73. Trombin generační test využití pro diagnostiku trombofilie Slavík L., Krčová V., Hluší A. Hemato-onkologická klinika FN Olomouc OŠETŘOVATELSTVÍ I: Kvalita života, problematika bolesti a výživa posluchárna Dětské kliniky - rotunda, 8:30 10:00 Předsednictvo: Mjartanová D., Pavlíková M., Ščudlová J. 74. Definice a měření kvality života: od teorie k praxi Kajaba V. Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc 75. Únava jako důležitý indikátor kvality života Zítková M. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno 76. Bolest u nádorových onemocnění Dolečková A., Vrzalová J., Mjartanová D., Ščudlová J. Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc 77. Praktické zkušenosti s hodnocením bolesti Řezáčová P., Elčknerová J., Zítková M. Hematoonkologická klinika FN Brno

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM V. Maisnar za Českou myelomovou skupinu Epidemiologická data MM (dle NOR) 1% všech malignit, 10% hematologických Muži/Ženy = 3/2, medián věku:

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007

KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 KLINICKÉ STUDIE A JEJICH DOSTUPNOST U MNOHOČETN ETNÉHO MYELOMEMU V ČR R V ROCE 2007 MUDr. Evžen Gregora Pacientský seminář,, Lednice, 8.9. 2007 Česká myelomová skupina spolupracuje s lékaři v ČR a SR při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 6 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 15 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 4 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

IN3/VCA hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015 Ústav hematologie a krevní transfuze, p. o. IČO 23736 128 20 Praha 2, U Nemocnice 1 telefon: 224 436 018, E-mail: cryo@uhkt.cz Pracoviště FN Motol, Nová budova kliniky dětské onkologie číslo 23, ulice

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE

AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE AKTIVNÍ KLINICKÉ STUDIE V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Evžen Gregora XI. workshop Mnohočetný myelom, Mikulov, 26. 27. 4. 2013 Historie léčby MM 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960

Více

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost

HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost HEMATOLOGIE minulost současnost - budoucnost Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha Klepnutm lze upravit styl předlohy podnadpisů. HEMATOLOGIE názory v 60. a 70. letech

Více

Hlavní téma Mnohočetný myelom. Organizační pokyny. Pokyny pro prezentaci. Organizační a vědecký výbor kongresu

Hlavní téma Mnohočetný myelom. Organizační pokyny. Pokyny pro prezentaci. Organizační a vědecký výbor kongresu 6 Organizační pokyny Internetové připojení WI-FI V rámci OHD 2011 nabízíme bezdrátové připojení k internetu ve všech kongresových prostorách, včetně atria a kavárny. Připojit se mohou všichni účastníci

Více

Transplantace autologní kostní dřeně (krvetvorných kmenových buněk)

Transplantace autologní kostní dřeně (krvetvorných kmenových buněk) Přehled stěžejních léčebných a výzkumných programů Interní hematologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a FN Královské Vinohrady Interní hematologická klinika 3. LF UK v Praze a

Více

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí 2.- 5. června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2.

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. září 2006 Organizační tým Mgr. Libuše Kalvodová MUDr. Evžen Gregora

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Martina Suková

doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Martina Suková Pátek 10. 10. 11.00-19.00 Registrace 13.00-13.15 Zahájení 13.15-15.00 Neonkologická hematologie blok 1 doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. MUDr. Martina Suková 1 Divoká Martina Vzácné hemoglobinové varianty

Více

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav Středa, 27. listopadu 18.00 20.00 Registrace foyer recepce, Hotel Zámek Vráž 18.00 20.00 Stavba doprovodné

Více

Klinická kritéria pro přístup k dárci

Klinická kritéria pro přístup k dárci Charakteristika a HLA typizace Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/L05/verze03 Klinická kritéria pro přístup k dárci 1. Cíl 1. Definovat jasná kritéria, dle kterých mohou TC volně žádat o odběr pro

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROGRAMU (aktualizace 29. března 2011 s výhradou dalších změn a úprav) SEKCE LÉKAŘŮ Úterý 10. května 09.00 13.00 Příprava a instalace doprovodné výstavy 10.00 20.00 Registrace 13.00 20.00

Více

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant I. Praktická zkouška z laboratorní hematologie IA) Část morfologická 1. Hematopoéza - vývojové krevní řady

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Program konference. XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 26. 27.4.

Program konference. XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 26. 27.4. Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 25.4.2013 19.00

Více

Prezident sjezdu Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. předseda České hematologické společnosti ČLS JEP a přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc 3 Čestné předsednictvo Prof. RNDr. Lubomír Dvořák,

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 5. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 29. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn

BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP ve spolupráci s Národním Tkáňovým Centrem pořádají IV. celostátní konferenci BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn Akce má charakter postgraduálního

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 25. dubna 2012 Frýdek - Místek Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

17:05 17:55 Edukačné sympózium podporené spoločnosťou Janssen. Téma: Management liečby mnohopočetného myelómu klinická prax

17:05 17:55 Edukačné sympózium podporené spoločnosťou Janssen. Téma: Management liečby mnohopočetného myelómu klinická prax Škola myelómu 2013 Termín: 03.-04. 05. 2013 Miesto konania: Starý Smokovec, hotel Bellevue Program: 03. 05.2013 PIATOK 17:00 17:05 Otvorenie Školy myelómu 2013 MUDr. Z. Štefániková, MUDr. P. Kotouček 17:05

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant národní workshop IX MNOHOČETNÝ MYELOM IX.a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16.

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

CMG Zpráva o činnosti za rok 2004 (1)

CMG Zpráva o činnosti za rok 2004 (1) CMG Zpráva o činnosti za rok 2004 (1) Schválení tezí Zprávy o činnosti za rok 2003 na 4. plenární schůzi členů CMG (Čejkovice IV/2004) http://www.myeloma.cz základní informace (org. struktura) činnost

Více

Program. 29.dubna 2010 13:00 17:00 pre-workshop

Program. 29.dubna 2010 13:00 17:00 pre-workshop ve spolupráci s ČHS a ČOS ČLS JEP pořádá 4. workshop CELL - projektu Oportunní infekce u imunokompromitovaných nemocných Empirická a preemptivní antimykotická léčba u nemocných s hematologickými malignitami

Více

SATELITNÍ SYMPÓZIA ČTVRTEK 11. 10. 2007

SATELITNÍ SYMPÓZIA ČTVRTEK 11. 10. 2007 XIV. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY Český Krumlov 11. 13. října 2007 PROGRAM SATELITNÍ SYMPÓZIA ČTVRTEK 11. 10. 2007 Firma Čas Místo konání GLAXOSMITHKLINE 17.00-18.00 Hotel Růže Rotary salónek AMGEN 17. 00-18.00

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2010

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2010 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2010 Česká myelomová skupina je občanské sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Členská základna K datu 31.12.2004 byl počet členů Společnosti lékařské genetiky (SLG) celkem 227. Oproti roku 2003 došlo k navýšení o 41 nově přihlášených

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

Zuzana Kufová 10.4.2015, Mikulov. Analýza u amyloidóz, hereditárních amyloidóz

Zuzana Kufová 10.4.2015, Mikulov. Analýza u amyloidóz, hereditárních amyloidóz Zuzana Kufová 10.4.2015, Mikulov Analýza u amyloidóz, hereditárních amyloidóz Obsah přednášky Hereditární amyloidózy - hereditární amyloidózy - proteiny akutní fáze AL amyloidóza http://marketingland.com/library/channel/content-marketing

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro hematologii a transfuzní službu I. Imunohematologie a transfúzní služby 1. Skupinový

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 24. května 2012 Zlín Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz ADRESÁT Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581

Více

Satelitní sympózia farmaceutických firem Konvikt UP, Auditorium (1. poschodí) Sobota 16. června 2007. 11:30 12:15 oběd prostory atria

Satelitní sympózia farmaceutických firem Konvikt UP, Auditorium (1. poschodí) Sobota 16. června 2007. 11:30 12:15 oběd prostory atria Prezident sjezdu: Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. Hemato-onkologická klinika FNO, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, tel.: 588 44 4181, fax.: 585 428 102, e-mail: karel.indrak@fnol.cz 3 Předseda vědeckého

Více

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav)

PROGRAM KONGRESU. Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) PROGRAM KONGRESU Poslední aktualizace: 6. listopadu 2015 (S výhradou případných změn a úprav) Středa 18. listopadu 18.00 22.00 Registrace 18.00 22.00 Příprava doprovodné výstavy Čtvrtek 19. listopadu 08.00

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let IgD myelomy Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let Maisnar V., Ščudla V., Hájek R., Gregora E., Tichý M., Minařík J., Havlíková K. za CMG II. interní klinika

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D.

Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D. Fyzioterapie na transplantační jednotce kostní dřeně Mgr. Michaela Málková, Ph.D. Klinika rehabilitace FN Motol dětská část Transplantace kostní dřeně (TKD) - historie pomocná léčebná metoda již cca 25

Více

Analytický software databáze projektu CAMELIA

Analytický software databáze projektu CAMELIA CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE Analytický software databáze projektu CAMELIA Uživatelská příručka Verze 2.0 Listopad 2010 Česká hematologická společnost ČLS JEP Garant projektu: Česká hematologická společnost

Více

PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS. Clarion Congress Hotel BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE

PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS. Clarion Congress Hotel BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS Clarion Congress Hotel čtvrtek, 6. 4. 2017 10.15 Zahájení 10.20 11.35 BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Klinika

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

VII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny, myelomové sekce ČHS

VII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny, myelomové sekce ČHS VII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání II České myelomové skupiny, myelomové sekce ČHS Velké Bílovice 2009 24. 25. 4. 2009 VII. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání České

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 01.03.2012 České Budějovice Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR

pořádají pod záštitou ředitele FTNsP MUDr. Karla Filipa, CSc., MBA a ve spolupráci se Zdravotnickým zařízením MV ČR a Policejní akademií ČR ČESKÁ SPOLEČNOST KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ PÉČE ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE onkologické oddělení KOC, FN BULOVKA, FTN A VFN NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají

Více

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ

ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ Pátek 23.5.2008 Kongresový sál A 09.00-09.20 Slavnostní zahájení kongresu 09.20 12.10 Svalové choroby I. Předsedající: Voháňka S., Špalek P. 1. Therapeutic Possibilities in

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více