důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006"

Transkript

1 31. května 3. června důvodů k vzájemnému setkání v roce 2006 s mezinárodní účastí Postgraduální vzdělávání state of art historická ohlédnutí přehledné referáty původní práce kasuistiky diskuze gastronomická překvapení příjemné prostředí kulturní zážitky června 2005 Teoretické ústavy LF UP v Olomouci a Umělecké centrum UP v Olomouci Konvikt pořádají: Česká hematologická společnost ČLS JEP Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc a HAIMAOM nadace na podporu transplantace kostní dřeně pod záštitou: rektorky UP v Olomouci Prof. MUDr. et PhDr. J. Mačákové, CSc. děkana LF UP v Olomouci Prof. MUDr. Z. Koláře, CSc. ředitele FN Olomouc Doc. MUDr. J. Vomáčky, Ph.D. a primátora města Olomouce Ing. M. Tesaříka Created by BastArt.cz P r o g r a m s j e z d u Sjezd akreditován ECAH v programu CME

2 Generální partneři Mediální partneři Partneři AOP Orphan Pharmaceuticals Apotex ČR AstraZeneca Czech Republic Baxter Czech Bristol-Myers-Squibb Comesa Dako Cytomation AG Fresenius Medical Care GeneTiCa GlaxoSmithKline Grifols Haemonetics CZ Immunotech Medista Mega Books International Müller Mundipharma GmbH Novo Nordisk Olympus CaS S.A.B. Impex Sanofi Aventis Scintila Vamex Wyeth Whitehall CZ Zentiva CZ Foto Klášterního Hradiska na titulní straně: Kamil Olšanský Nadace na podporu transplantace kostní dřeně, pomoc lidem s krevními nádory a vrozenými poruchami krevního srážení Hemato-onkologická klinika FN Olomouc I. P. Pavlova 6, Olomouc tel.: , fax: IČO: , banka: KB Olomouc, a.s. č.ú /0100

3 Prezident sjezdu Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. předseda České hematologické společnosti ČLS JEP přednosta Hemato-onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc 1 Čestné předsednictvo Prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, CSc. rektorka University Palackého v Olomouci Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. děkan Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. ředitel FN Olomouc Doc. MUDr. Tomáš Lipšic, CSc. předseda Slovenskej hematologickej a transfúziologickej spoločnosti Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. předseda České hematologické společnosti ČLS JEP MUDr. Petr Turek, CSc. předseda Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc. vedoucí odboru zdravotnictví KÚ Olomouckého kraje MUDr. Jaroslav Imrych předseda OS ČLK v Olomouci Vědecký výbor MUDr. Edgar Faber, CSc. - předseda Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. Prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc. Doc. MUDr. Věra Krčová, CSc. Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc. Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. MUDr. Petr Turek, CSc. MUDr. Dana Galuszková MUDr. Tomáš Papajík, CSc. MUDr. Luděk Raida, Ph.D. Mgr. Václav Kajaba Jarmila Indráková Jana Ščudlová Organizační výbor MUDr. Tomáš Papajík, CSc. - předseda MUDr. Edgar Faber, CSc. Petra Hlídková MUDr. Antonín Hluší Marie Hofmanová MUDr. Jaromír Hubáček, Ph.D. Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. Jarmila Indráková Prof. RNDr. Marie Jarošová, CSc. Mgr. Václav Kajaba RNDr. Zuzana Pikalová MUDr. Tomáš Szotkowski Jana Ščudlová Lenka Štursová

4 Harmonogram 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 Středa KONVIKT Zasedání výboru ČHS ČLS Oběd Satelitní sympózium Janssen-Cilag Čtvrtek VP Lymfomy I Lymfomy II Oběd ML Anémie a MDS Myeloproliferace Diskuze u posterů (P1 P33) MP Transplantace I Transplantace II Pátek VP Mnohotný myelom I Mnohotný myelom II Oběd ML Transfúzní sekce Diskuze u posterů (P34 P75) MP Laboratorní sekce I Laboratorní sekce II DK Ošetřovatelství I Ošetřovatelství II Setkání sester EBMT Sobota VP CML CLL Zakončení sjezdu ML Registry I Registry II MP Podpůrná péče HOK Jak správně prezentovat a přesvědčit (workshop) Konvikt Umělecké centrum UP VP velká posluchárna TÚ LF ML malá posluchárna vlevo TÚ LF MP malá posluchárna vpravo TÚ LF HOK posluchárna HOK FNO (areál FN) DK posluchárna Dětské kliniky FN (areál FN)

5 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 Satelitní sympózium Amgen Satelitní sympózium Schering Satelitní sympózium Roche Raut Slavnostní zahájení Chronické myeloproliferace (zahr. hosté) Hodgkinův lymfom Etické aspekty v onkologii Wiedermannova přednáška, přednáška nositele Hynkovy ceny 2004 Slavnostní recepce prostory TÚ LF UP (ve spolupráci s firmou Amgen) Transplantace III Akutní leukémie I Akutní leukémie II Hemostáza Zdravotní laboranti I Transplantace IV Zdravotní laboranti II Společenský večer hotel Zámek Velká Bystřice (ve spolupráci s firmou Pfizer) Ošetřovatelství III Ošetřovatelství IV

6 Místo konání Konvikt Umělecké centrum UP v Olomouci (Univerzitní 3, centrum města) Posluchárny a respirium Teoretických ústavů LF UP v Olomouci (areál FNO) Posluchárna Hemato-onkologické kliniky FN (areál FNO) Posluchárna rotunda Dětské kliniky FN (areál FNO) Jednací jazyk Čeština, angličtina, slovenština Pokyny pro prezentaci dodržujte délku sdělení 12 minut. Předsednictvo jednotlivých odborných sekcí si vyhrazuje právo zkrátit/přerušit sdělení při překročení časového limitu. sdělení v programu PowerPoint nebo Adobe Acrobat předejte organizátorům min. 1 hod. před začátkem odborného bloku! v případě požadavku na zajištění zpětného projektoru a diaprojektoru kontaktujte organizační výbor Podporovaná média CD-R/RW se souborovým systémem ISO9660, DVD±R disketa 1.44 MB (3,5") USB disk kompatibilní s WinXP (bez nutnosti instalace ovladače) prezentace s připojením vlastního notebooku není možná Postery rozměry posteru - dop. šířka 80 cm, dop. výška 120 cm (max. 90x240 cm), materiál k přichycení posteru bude k dispozici na registraci (oboustranné lepicí pásky) instalace posteru možná od 8:00, po skončení odpoledního programu je nutné poster odstranit do 20:00 prezentace posterů pod čísly P01 P33, čtvrtek 16. června 2005 prezentace posterů pod čísly P34 P75, pátek 17. června 2005 Registrace účastníků Konvikt UP / 9:00-18:00 Teoretické ústavy LF UP čtvrtek / 7:30-17:00, pátek / 7:30-17:00, sobota / 7:30-9:00 Při registraci obdrží každý účastník sjezdové materiály (včetně sborníku abstrakt a tištěného programu kongresu), poukázky na občerstvení, certifikát s bodovým ohodnocením ČLK nebo ČAS. Při registraci je možné se dodatečně přihlásit na společenský večer (hotel Zámek Velká Bystřice u Olomouce). Program Středa 15. června 2005 Schůze výboru ČHS ČLS JEP Satelitní sympózia farmaceutických firem Slavnostní zahájení sjezdu Čtvrtek 16. června 2005 Výroční členská schůze ČHS. Přednášky zahraničních hostů na téma: Chronická myeloproliferativní onemocnění Odborný program (dopolední a odpolední blok) Posterová sekce (P01-P33) Wiedermannova přednáška Předání Hynkovy ceny za rok 2004 Slavnostní recepce Pátek 17. června 2005 Odborný program (dopolední a odpolední blok) Posterová sekce (P34 P75) Společenský večer (hotel Zámek Velká Bystřice) Sobota 18. června 2005 Odborný program (dopolední blok), workshop Vyhlášení cen za nejlepší přednášky Zakončení sjezdu

7 Středa 15. června MÍSTO KONÁNÍ Konvikt Umělecké centrum UP v Olomouci (Univerzitní 3, centrum města) 9:30-11:45 Zasedání výboru České hematologické společnosti ČLS posluchárna Karolína v přízemí 12:00-13:00 Oběd Atrium a restaurace Konvikt 13:15-19:15 Blok satelitních sympózií farmaceutických firem Auditorium Konviktu 13:15-14:15 Satelitní sympózium firmy Janssen-Cilag 14:30-15:45 Satelitní sympózium firmy Amgen 15:45-16:30 Přestávka s občerstvením 16:30-17:30 Satelitní sympózium firmy Schering 17:45-19:00 Satelitní sympózium firmy Roche Společenský program v Konviktu 19:15-20:15 Raut 20:30-21:15 Slavnostní zahájení XIX. OHD s mezinárodní účastí Kaple Božího těla

8

9

10

11 Čtvrtek 16. června DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK NHL I. Anémie a MDS Transplantace I. NHL I.: Klinické aspekty velká posluchárna, 8:30 10:00 Předsednictvo: Papajík T., Žák P., Vášová I. 1. Randomizovaná studie srovnávající CHOP-like režim s rituximabem a samotný CHOP-like režim u nemocných s DLBCL s nízkým rizikem mladších 60 let (za KLS a MINT skupinu) Trněný M., Vašová I., Belada D., Pytlik R., Pirnos J., Kubáčková K., Jankovská M., Lysý M., Matuška M., Vozobulova V., Loeffler M., Pfreundschuch M I. interní klinika VFN Praha, Brno, Hradec Králové, Praha, Èeské Budìjovice, Praha, Praha, Ústí nad Labem, Ostrava, Plzeò, Leipzig, Hamburg pacientů s rizikovým agresívním Lymfomem léčeným protokoly MEGACHOP-BEAM ± RITUXIMAB: Vývoj léčebného konceptu Pytlík R., Trněný M., Belada D., Kubáčková K., Vášová I., Pirnos J., Pukyová J., Přibylová J., Jankovská M., Papajík T., Kozák T., Šiffnerová H., Hamouzová M., Klener P. 1. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha, Hematoonkologická klinika FN Hradec Králové, Onkologická klinika FN Motol, Praha, 2. interní klinika FN Brno-Bohunice, Oddìlení klinické 6 onkologie, nemocnice Èeské Budìjovice, Oddìlení klinické onkologie, nemocnice Ústí nad Labem, 7 8 Oddìlení klinické onkologie, nemocnice Chomutov, Oddìlení klinické hematologie, FN Královské 9 10 Vinohrady, Praha, Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc, Oddìlení klinické hematologie, 11 FN Královské Vinohrady, Praha, Oddìlení klinické onkologie, nemocnice Èeské Budìjovice, 12 Èeská kooperativní lymfomová skupina 3. Myeloablativní chemoterapie s autologní transplantací kmenových buněk u nemocných s folikulárním lymfomem - účinná konsolidační léčba prognosticky nepříznivých nemocných v 1. kompletní nebo parciální remisi choroby Papajík T., Faber E., Raida L., Procházka V., Rožmanová Š., Skoumalová I., Kubečková M., Heinzová V., Novosadová L., Urbánková M., Šlézar J., Srovnalík K., Repovský Š., Živná J., Horkel P., Marešová I., Indrák K. 3 4 Hemato-onkologická klinika FNO a LF UP v Olomouci, HTO Frýdek-Místek, HTO Opava, HTO Havíøov, HTO Šumperk, HTO Prostìjov, HTO Vsetín, HTO Pøerov, HTO Hranice n.m., Ambulance klinické onkologie Hluèín 4. Primární extranodální lymfomy: Analýza 653 nemocných z registru kooperativní lymfomové skupiny (KLS) Vášová I., D. Belada, R. Pytlík, J. Jarkovský, M. Jankovská, J. Pirnos, K. Kubáčková, T. Papajík, I. Bolomská, M. Matuška, J. Jakešová, J. Čiberová, M. Drdová, J. Mačák, F. Fakan, R. Kodet, M. Hamouzová - Kooperativní lymfomovou skupinu Interní hemato-onkologická klinika, FN Brno Bohunice, II. interní klinika - oddìlení klinické hematologie, FN Hradec Králové, I.interní klinika VFN a 1.LF UK Praha, Centrum biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita Brno, Oddìlení klinické hematologie, FNKV Praha, Radioterapeutickoonkologické oddìlení, FN Motol, Onkologické oddìlení, Nemocnice Èeské Budìjovice, Hemato onkologická klinika, FN Olomouc, Radioterapeutické oddìlení, Masarykova nemocnice Ústí n/labem, 9 10 Radioterapeutická klinika, FN Ostrava-Poruba, Onkologické oddìlení, Nemocnice Tábor, Odd. radiaèní a klinické onkologie, Nemocnice Znojmo, Tranfúzní oddìlení, Nemocnice Èáslav, Patologicko-anatomický ústav, FN Brno Bohunice, Šiklùv patologicko-anatomický ústav, FN Plzeò, Ústav patologie a molekulární medicíny 2.LF UK, FN Motol, Datacentrum Kooperativní lymfomové skupiny

12 5. Význam rituximabu a vysokodávkované léčby u nemocných s difúzním B-velkobuněčným lymfomem zkušenosti centra Belada D. II.interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové 6. Kardiopulmonální výkonnost u nemocných po léčbě pro maligní lymfomy Elbl L., Vášová I., Tomášková I., Jedlička F., Král Z., Navrátil M., Šmardová L., Wágnerová B., 1 Vorlíček J. Interní-hematoonkologická klinika, FN Brno-Bohunice, Oddìlení funkèního vyšetøování FN Brno ANÉMIE A MDS malá posluchárna vlevo, 8:30 10:00 Předsednictvo: Čermák J., Matýšková M., Neuwirtová R. 7. Poruchy hematopoézy a infekce HIV/AIDS 1 Matýšková M., Snopková S., Bourková L., Husa P., Penka M. OKH FN BRNO, KICH 8. Funkčné dôsledky mutácie v géne pre DMT1 na expresiu proteínu a jeho schopnos transportova železo 1, Priwitzerová M., Pospíšilová D., Sheftel Alex D, Divoký V., Ponka P. 3 Ústav biologie LF UP Olomouc, Dìtská klinika FN a LF Olomouc, Lady Davis Institute and McGill University, Montreal, Canada 9. Defektní imunologická odpově na aloantigeny u myelodysplastického syndromu. Je příčina v dendritických buňkách? Neuwirtová R. I. interní klinika VFN 1.LF UK, Praha 10. Léčba přetížení železem u nemocných s myelodysplastickým syndromem kombinací chelatační léčby s podáváním erytropoetinu Čermák J. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 11. Cirkulující endotelové prekurzory u pacientů s ANCA pozitivní vaskulitidou P. Hofman, J. Závada, R. Pytlík, L. Kideryová, V. Tesař, M. Chochola a P. Klener 3 1. interní hematoonkologická klinika VFN, Praha, Klinika nefrologie VFN, Praha, 2. interní klinika VFN, Praha TRANSPLANTACE I: Výsledky alogenní TKB malá posluchárna vpravo, 8:30 10:00 Předsednictvo: Koza V., Sedláček P., Vítek A. 12. Survival of children with malignant disease following stem cell transplant using T cell repleted grafts from unrelated donors allele matched or mismatched in HLA two center experience Sedláček P., Kalwak K., E. Gorczyńska, D. Turkiewicz, R. Formanková, P. Keslová, M. Ussowicz, M. Slociak, D. Wojcik, A. Dyla, M. Loudová, M. Dobrovolná, A. Chybička, J. Starý Department of Pediatric Hematology and Oncology, HSCT unit, UH Motol, Prague, CZ, Department of 3 Pediatric Hematology, Oncology and BMT, Wroclaw Medical University, PL, Institute of Hematology and Blood Transfusion, Prague, CZ 13. Hladina minimální residuální nemoci před HSCT je nejlepším ukazatelem prognosy transplantovaných pacientů s ALL Mužíková K., Froňková E., Řezníčková L., Šrámková L., Sedláček P., Starý J., Trka J. Klinika dìtské hematologie a onkologie, FN Motol a CLIP, Praha 14. Transplantace od HLA neshodných dárců-zkušenosti UHKT Vítek A., Dobrovolná M. UHKT, Praha

13 15. Alogenní transplantace po nemyeloablativním režimu s fludarabinem, busulfanem a ATG u 20 pacientů s chronickou myeloidní leukémií Krejčí M., Doubek M., Brychtová Y., Berkovcová J., Dvořáková D., Mayer J. Interní hematonkologická klinika, FN Brno, Centrum molekulární biologie a genové terapie, FN Brno Nízká transplantační mortalita po alogenní transplantaci krvetvorných buněk po redukované přípravě u nemocných nad 60 let ve srovnání se skupinou nemocných pod 60 let. Steinerová K., Koza V., Jindra P., Karas M., Lysák D., Vokurka S., Vozobulová V., Schützová M. Hematoonkologické oddìlení FN Plzeò 17. Nemyeloablativní alogenní transplantace krvetvorných buněk v léčbě lymfoproliferací vlastní výsledky Válková V., Vítek A., Marková M., Pohlreich D., Schwarz J., Maalouf J., Kouba M., Soukup P., Cetkovský P. Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK NHL II. MPS Transplantace II. NHL II: Diagnostika a monitorování velká posluchárna, 10:30 12:00 Předsednictvo: Mačák J., Trněný M., Belada D., Kučerová L. 18. Morfologické, imunohistologické a molekulárně patologické nálezy u lymfomu z pláš ových buněk Mačák J., Šmardová J., Zavřelová I., Kroupová I., Ravčuková B., Klabusay M., Křen L. 3 Ústav patologie LF a FN Brno, Oddìlení lékaøské genetiky FN Brno, Interní hematoonkologická klinika FN Brno 19. Flow-cytometrická diagnostika neoplázií z T-linie v leukemické fázi Starostka D., Bílý M., Schwarz J., Peková S., Novosadová L., Klaricová K., Wróbel M. Oddìlení klinické hematologie, Nemocnice s poliklinikou Havíøov, Laboratoø PCR diagnostiky leukémií, Ústav hematologie a krevní transfúze Praha 20. Časný restaging pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) u nemocných s difúzním velkobuněčným lymfomem (DLBCL) má signifikantní prognostický význam 1 Trněný M., J. Ulrich, Bělohlávek O., Becherer A., Pytlik R., Scrabs A., Salková J., 1 1 Kolesková E., Klener P. I. interní klinika VFN, Praha, Wien 21. Molekulární detekce minimální zbytkové choroby u pacientů s folikulárním lymfomem zkušenosti jednoho pracoviště Dvořáková D. Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno 22. Sledování minimální reziduální choroby u pacientů s přestavbou BCL2/IGH Procházka V., Rožmanová Š., Papajík T., Pikalová Z., Jarošová M., Indrák K. Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc 23. Validace protein kinázy C (PKC) pro predikci vývoje difúzního velkobuněčného B-Lymfomu (DLBCL) Svoboda M., Berkovcová J., Fabián P., Vášová I., Dvořáková D. 3 Masarykùv onkologický ústav v Brnì, Laboratoø experimentální medicíny LF UP Olomouc, Interní hematoonkologická klinika FN Brno MYELOPROLIFERACE malá posluchárna vlevo, 10:30 12:00 Předsednictvo: Faber E., Chrobák L., Penka M.

14 24. Hypereozinofilní syndrom (HES)a chronická eozinofilní leukemie (CEL) Chrobák L. II. interní klinika, OKH FN a LF Hradec Králové 25. Chronická eosinofilní leukemie/idiopatický hypereosinofilní syndrom Cmunt E. I. interní klinika VFN, Praha 26. Doporučený postup k léčbě esenciální trombocytémie a trombocytémie provázející myeloproliferativní onemocnění Penka M., Schwarz J., Pytlík R., Doubek M., Brychtová Y., Dulíček P OKH FN Brno, ÚHKT Praha, I. interní klinika 1. LF a VFN Praha, IHOK FN Brno, OKH a I. interní klinika FN Hradec Králové 27. Polycythemia vera a molekulární diagnostika Pospíšilová J. Centrum molekulární biologie a genové terapie, IHOK FN Brno 28. Diferenciální diagnostika polycytémií u vybraných pacientů HOK FNO Pecůchová M., Priwitzerová M., Pospíšilová D., Divoky V., Indrák K. 3 Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc, Ústav lékaøské biologie LF UP Olomouc, Dìtská klinika FN a LF UP Olomouc TRANSPLANTACE II: HLA typizace a GvHD malá posluchárna vpravo, 10:30 12:00 Předsednictvo: Cetkovský P., Mrázek F., Michálek J. 29. Graft Enginnering by Selective Depletion of Alloreactive Donor T Cells in Allogeneic Stem Cell Transplantation Michálek J. 1. Dìtská interní klinika a Laboratoø bunìèné imunoterapie, FN 30. Snížení rizika těžké mukositidy záměnou režimu prevence GvHD: cyklosporin-metotrexat za cyklosporin-mykofenolat u allosct po myeloablativní předtransplantační přípravě. Pohlreich D., Vítek A., Válková V., Marková M., Kouba M., Soukup P., Maalouf J., Cetkovský P. Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 31. Intraarteriální aplikace imunosupresiv u pacientů s těžkou střevní a jaterní GVHD Kujíčková J., Krejčí M., Doubek M., Boudný J., Válek V., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika Fakultní nemocnice Brno, Radiodiagnostická klinika Fakultní nemocnice Brno 32. Konfirmační vyšetření HLA shody u nepříbuzných dárců Hematopoetických kmenových buněk (HSC) Dobrovolná M., Vraná M., Nazarová S. Národní referenèní laboratoø pro DNA diagnostiku, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 33. Určení HLA shody pro HSCT od sourozenců Vraná M., Matějková E., Kovářová P., Dobrovolná M., Vytisková J., Vítek A., Sedláček P. NRL pro DNA diagnostiku, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, Ústav hematologie a krevní 3 transfuze, Praha, Klinika dìtské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN, Praha Motol 34. Nové ALELY HLA systému identifikované v rámci imunogenetického vyšetření pro účely transplantace kmenových buněk krvetvorby Mrázek F., Fae I., Ambrůzová Z., Raida L., Faber E., Onderková J., Indrák K., 2 1 Fischer Gottfried F., Petřek M. Ústav imunologie, LF UP a FN Olomouc, Ústav pro sérologii krevních skupin, Univerzita ve Vídni, 3 Rakousko, Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc Polední přestávka oběd, 12:15 13:15

15 Diskuze u posterů P01-P33, 12:15 13:15 13 Sekce zahraničních hostů: Chronické myeloproliferace velká posluchárna, 13:30 15: State of art of the management of CML in 2005 Cortes S. J. (Houston, TX, USA) 36. Platelets and thrombosis in myeloproliferative disorders Barbui T. (Bergamo, Italy) 37. Polycythemia vera Prchal J. (Houston, TX, USA) ODPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK Hodgkinův lymfom Etické aspekty a hospicová péče Transplantace III. HODGKINŮV LYMFOM velká posluchárna, 15:30 17:00 Předsednictvo: Král Z., Krč I., Raida L. 38. Význam magnetické rezonance scintigrafie 67Ga pro hodnocení nádorové aktivity zbytkové mediastinální tkáně nemocnych s Hodgkinovym lymfomem Raida L., Pauček B., Heřman M., Mysliveček M., Zapletalová J. 3 Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, Radiologická klinika FN Olomouc, Klinika nukleární 4 medicíny FN Olomouc, Katedra biofyziky LF UP v Olomouci 39. Zkušenosti s léčbou časných stádií Hodgkinovy choroby u dětí a dospívajících na Klinice dětské onkologie FNM 1 1 Nekolná M., E. Kabíčková, J. Starý, R. Kodet Klinika dìtské hematologie a onkologie FNM, Praha, Ústav patologie a molekulární biologie 2.LF UK a FNM 40. Laboratorní sledování poruch funkce štítné žlázy u pacientů léčených pro Hodgkinův lymfom Wagnerová B., Král Z., Stary K., Šmardová L., Mayer J., Vorlíček J. Interní hematoonkologická klinika FN Brno, Interní gastroenterologická klinika FN Brno 41. Poškození ovariálních funkcí a fertility u žen léčených chemoterapií ABVD a BEACOPP pro Hodkinův lymfom Šmardová L., Král Z., Huser M., Crha I., Vášová I., Wagnerová B., Mayer J., Vorlíček J. Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Brno 42. Farmakologická ochrana ovariálních funkcí během chemoterapie Hodkinova lymfomu, vlastní zkušenosti Šmardová L., Huser M., Král Z., Crha I., Vášová I., Wagnerová B., Mayer J., Vorlíček J. Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Brno ETICKÉ ASPEKTY V ONKOLOGII malá posluchárna vlevo, 15:30 17:00 Předsednictvo: Šajgalíková H., Kajaba V., Válková I. 43. Etické a právní normy provázející klinické hodnocení v onkologii Klos R., Kajaba V. Ústav sociálního lékaøství a zdravotní politiky LF UP, Olomouc, Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc

16 44. Vliv onkologického onemocnění na prožívání pacientů Koukalová A., M. Labudíková, I. Binarová, K. Kršíková, Z. Mračníková HOK FN Olomouc, PdF UP Olomouc, NOÚ Bratislava, FN L. Deréra Bratislava 45. Domácí hospicová péče Radomská A. FNsP Ostrava Poruba a ADHP 46. Umění zemřít je umění všech umění Schejbalová M., Labudíková M. Hemato-onkologická klinika FN Olomouc 47. Spolupráca lekára a kňaza v starostlivosti o hematoonkologických pacientov. 3 3 Šajgalíková H., Kotouček P., Daško J., Paulíni V. 3 Hematologické odd. FN Nitra, SR, Klinika hematológie LF UK a SZU Bratislava, Biskup. úrad Nitra TRANSPLANTACE III: Krvetvorné buňky a nové možnosti jejich využití malá posluchárna vpravo, 15:30 17:00 Předsednictvo: Bláha M., Filip S., Klabusay M. 48. Sběr periferních kmenových buněk u dětí s hmotností do 10 kg, proveditelnost a efektivita manuální metody 2 3 Havranová D., Kořístek Z., Mayer J., Štěrba J. 3 Tkáòová banka FN Brno, Interní hematoonkologická klinika FN Brno, Klinika dìtské onkologie FN Brno 49. Súvislosti kvality transplantátu periférnych krvotvorných buniek (PKB) a bunkovej koncentrácie poh ad po 10 rokoch Gubková M., Hrubiško M., Jánošová O., Mistrík M. KHaT LFUK, SZU a FNsP Bratislava 50. Příprava mezenchymových kmenových buněk k léčebným aplikacím Pytlík R., Stehlík D., Červinková P., Hofman P., Kideryová L., Kobylka P., Trněný M., Trč T., 1 Klener P interní klinika VFN, Praha, Klinika dìtské a dospìlé ortopedie FN Motol, Praha, Ústav hematologie 4 a krevní transfuse, Praha, Klinika dìtské a dospìlé ortopedie, FN Motol, Praha 51. Plasticita kmenových buněk a karcinogeneze 3 4 Filip S., Mokrý J. Bláha M., Petera J. Onkologická a radioterapeutická klinika FN, Hradec Králové, Ústav histologie a embryologie LFUK, 3 4 Hradec Králové, Oddìlení klinické hematologie FN, Hradec Králové, Onkologická a radioterapeutická kl. FN, Hradec Králové 52. Transplantace autologních mononukleárních buněk kostní dřeně cestou koronární arterie u pacientů s akutním infarktem myokardu Klabusay M., Navrátil M., Kořístek Z., Kamínek M., Groch L., Meluzín J., Mayer J. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno, Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc, 3 I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno 53. MIBI SPECT/FDG PET myokardu: můžeme předpovědět úpravu funkce v infarktovém ložisku po autologní transplantaci mononukleárních buněk kostní dřeně? Kamínek M., Meluzín J., Groch L., Janoušek S., Mayer J., Klabusay M. KNM LF UP a FN Olomouc, I. interní-kardioangiologická klinika, FN U sv. Anny, Brno, 3 Interní hematoonkologická klinika, FN Brno Wiedermannova přednáška velká posluchárna, 17:30 18: Comparison of BMT results from Eastern and Western Europe Labar B. (Zagreb, Croatia) Vyhlášení a přednáška laureáta Hynkovy ceny za rok 2004, 18:15 18:35 Slavnostní recepce v prostorách Teoretických ústavů LF UP, 19:00 21:00

17 zařazen do Číselníku VZP kód SUKL , ATC -B01AC14, symbol úhrady - X Zkrácená informace o přípravku. Thromboreductin 0,5 mg, anagrelidi hydrochloridum. Terapeutické indikace: Thromboreductin je indikován k léčbě esenciální trombocytémie u pacientů s vysokým rizikem u nichž selhala nebo je neúčinná jiná cytoreduktivní terapie, či tuto terapii pacient netoleruje. Thromboreductin může být podán alternativně pacientům s vysokým rizikem i jako lék první volby. Dávkování: léčba by měla začít s dávkou 0,5 mg/den po dobu prvního týdne a dávka by se měla v týdenních intervalech zvyšovat o 0,5 mg/den, než se dosáhne žádaného léčebného efektu. Celková denní dávka by neměla překročit 5 mg. Změna předešlé léčby (tzn. hydroxyurea nebo interferon alfa) na anagrelid anebo na kombinační léčbu s anagrelidem by se měly dočasně překrývat. Kontraindikace: Přípravek nesmí užívat pacienti se známou hypersensibilitou na léčivou látku nebo na kteroukoliv složku přípravku. V úvahu je také nutné vzít pacienty s intolerancí na laktosu (deficit laktázy). Z účastí na klinických studiích byli vyloučeni pacienti s kardiovaskulárními nemocemi stupně 4 nebo stupně 3, pacienti s vážnou chorobou ledvin nebo s vážnou chorobou jater. Zvláštní upozornění: V případě užití léčebné kombinace anagrelidu s aspirinem je nutné pacienta pozorně sledovat z důvodu zvýšené tendence ke krvácení a v případě léčby pacienta s preexistujícím srdečním onemocněním možno anagrelid nasadit až po odborné konzultaci s kardiologem. Anagrelid může být užíván jen se zvýšenou opatrností u pacientů s prokázaným onemocněním jater nebo ledvin. Interakce: V experimentálních studiích u králíků anagrelid působil zvýšení účinku heparinu, proto by tento efekt měl být monitorován v průběhu léčby. Nežádoucí účinky: Během léčby anagrelidem se četněji vyskytly následující nežádoucí účinky: bolesti hlavy, palpitace, průjem, slabost, edémy, nauzea. Držitel rozhodnutí o registraci: Orpha Devel Handels-und Vertriebs GmbH, Purkersdorf, Rakousko. Datum poslední revize textu: Kód SUKL Způsob úhrady ZP: vázán na lékařský předpis, hrazen ze zdravotního pojištění. Než přípravek předepíšete, seznamte se prosím s úplnou preskripční informací. Zastoupení v ČR AOP Orphan Pharmaceuticals AG org. sl., Fr. Kocourka 4, Praha 5 tel./fax: , mobil: ,

18

19 Pátek, 17. června DOPOLEDNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK Mnohotný myelom I Transfúzní lékařství Laboratorní sekce I Ošetřovatelství I MNOHOTNÝ MYELOM I velká posluchárna, 8:30 10:00 Předsednictvo: Hájek R., Ščudla V., Holzerová M. 56. Co očekávat od léčby novými léky thalidomidem a Velcade? Hájek R. IHOK FN Brno 57. První zkušenosti s léčbou mnohočetného myelomu inhibitorem proteazomu bortezomib (Velcade) - v ČR Straub J., Hájek R., Vytřasová M., Maisnar V., Gregora E., Schutzova M., Špička I., Ščudla V., 2 7 Adam Z., Klener P I. interní klinika VFN, Praha, FN Brno Bohunice, FN Olomouc, FN Hradec Králové, FN Vinohrady, 6 7 FN Plzeò, VFN Praha 58. Léčba rezistentních forem mnohočetného myelomu naše zkušenosti s preparáty Thalidomid a Bortezomib (VELCADE) Vytřasová-Zemanová M., Ščudla V., Bačovský J., Minařík J. III. interní klinika LF UP a FN Olomouc 59. Studie chromosomových změn u nemocných s mnohočetným myelomem Holzerová M., Chludová K., Ščudla V., Vytřasová M., Pospíšilová H., Lakomá I., Prekopová I., Hanzlíková J., Kropáčková J., Indrák K., Jarošová M. Hemato-onkologická klinika FN Olomouc, III. Interní klinika FN a LF Olomouc 60. Monitorace markerů kostní přestavby u mnohočetného myelomu Nohejlová-Medková A. 1. interní klinika a 1. LF UK, VFN Praha 61. Vývoj kostní denzity u nemocných s mnohočetným myelomem Vytřasová M., Horák P., Ščudla V., Minařík J., Bačovský J. III. interní klinika LF UP a FN Olomouc TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ malá posluchárna vlevo, 8:30 10:00 Předsednictvo: Galuszková D., Procházková R., Turek P. 62. Přítomnost prionů v krvi a pokrok ve vývoji metod jejich detekce Holada K. Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékaøská fakulta Karlovy Univerzity v Praze 63. Analýza spotřeby čerstvě mražené plazmy v olomouckém regionu v letech Galuszková D., Galuzska J., Entrová Alice Transfúzní oddìlení, FN Olomouc, I. interní klinika FN Olomouc 64. Multikomponentní odběry dárců krve - teorie a praxe Procházková R. Transfúzní oddìlení, Krajská nemocnice Liberec 65. Akutní GvHD imitující hemolytickou potransfuzní reakci kasuistika Kubešová B., Kamelander J., Zemanová H., Katovská E., Fabianová D., Navrátil M., Mayer J. Transfúzní oddìlení a krevní banka FN Brno, Interní hematoonkologická klinika FN Brno

20 66. Úskalí indikací autologních odběrů Sulovská I., Entrová A., Galuszková D. Transfúzní oddìlení FN Olomouc 67. Výchova k dárcovství krve 1 1 Dudíková M., Neničková M., Vokřinková P., Tesařová E. TO a KB, FN Brno, Zdravotní ústav se sídlem v Brnì LABORATORNÍ SEKCE I malá posluchárna vpravo, 8:30 10:00 Předsednictvo: Lipšic T., Slavík L., Jarošová M. 68. Computer controlled prediction of the optimal therapeutic procedure during LDL apheresis suitable for routine clinical practice Blaha M., Masin V., Stransky P., Blaha V., Cermanova M., Maly J., Blazek M., Filip S. IInd Internal Dept., Faculty Hospital and Medical Faculty, Hradec Králové, Czech Republic 69. Fluorescence-activated cell sorting technické aspekty a možnosti využití v hematoonkologii Borský M., Klabusay M., Dvořáková D., Mayer J. FN Brno, Interní hematoonkologická klinika 70. Krvinkové analyzátory - interferencie Lipšic T. Klinika laboratórnej medicíny, Onkologický ústav sv. Al bety, Bratislava 71. Hladiny interleukinů-2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, TNF-alfa, TGF-beta-1, scd23, scd40l a receptoru pro IL-6 v plazmě zdravých dárců krve 2 1 Kohútová V., Neničková M., Tesařová E., Klabusay M. Laboratoø flow cytometrie a celulární terapie, IHOK FN Brno, Transfúzní oddìlení a krevní banka, FN Brno 72. Stanovení mutačních stavů řetězců IGVH u pacientů s diagnózou B-CLL pomocí protokolu BIOMED Plachý R., Novosadová A., Pospíšilová H., Jarošová M., Čmejla R., Papajík T., Indrák K. Hematoonkologická klinika, FN a LF UP Olomouc, ÚHKT Praha 73. Trombin generační test využití pro diagnostiku trombofilie Slavík L., Krčová V., Hluší A. Hemato-onkologická klinika FN Olomouc OŠETŘOVATELSTVÍ I: Kvalita života, problematika bolesti a výživa posluchárna Dětské kliniky - rotunda, 8:30 10:00 Předsednictvo: Mjartanová D., Pavlíková M., Ščudlová J. 74. Definice a měření kvality života: od teorie k praxi Kajaba V. Hemato-onkologická klinika FN, Olomouc 75. Únava jako důležitý indikátor kvality života Zítková M. Interní hematoonkologická klinika, FN Brno 76. Bolest u nádorových onemocnění Dolečková A., Vrzalová J., Mjartanová D., Ščudlová J. Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc 77. Praktické zkušenosti s hodnocením bolesti Řezáčová P., Elčknerová J., Zítková M. Hematoonkologická klinika FN Brno

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí 2.- 5. června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP

Více

Hlavní téma Mnohočetný myelom. Organizační pokyny. Pokyny pro prezentaci. Organizační a vědecký výbor kongresu

Hlavní téma Mnohočetný myelom. Organizační pokyny. Pokyny pro prezentaci. Organizační a vědecký výbor kongresu 6 Organizační pokyny Internetové připojení WI-FI V rámci OHD 2011 nabízíme bezdrátové připojení k internetu ve všech kongresových prostorách, včetně atria a kavárny. Připojit se mohou všichni účastníci

Více

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky XX. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky 8. 10. 10. 2010 Praha, hotel Pyramida PROGRAM KONFERENCE A SBORNÍK ABSTRAKT Pořádají: Pracovní skupina dětské hematologie ČR sekce

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum

ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Supplementum ROČNÍK 16 ŘÍJEN / 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Doporučené léčebné postupy v hematologii Vypracovala Česká hematologická společnost ČLS JEP Supplementum

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

LABORATORNÍ HEMATOLOGIE 2006

LABORATORNÍ HEMATOLOGIE 2006 LABORATORNÍ HEMATOLOGIE 2006 M. Pecka a J. Malý HK CREDIT H r a d e c K r á l o v é 2006 Miroslav Pecka, Jaroslav Malý, 2006 Copyright jednotliví autoři, 2006 Graphics Sitta Josef, 2006 HK CREDIT, 2006

Více

ABSTRAKTA. XIV. pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Průhonice, 5. 7. listopadu 2004

ABSTRAKTA. XIV. pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. Průhonice, 5. 7. listopadu 2004 ABSTRAKTA XIV. pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR Průhonice, 5. 7. listopadu 2004 Konference se konala pod záštitou Pracovní skupiny dětské hematologie České republiky (CPH) STUDIE

Více

Ústav hematologie a krevní transfuze

Ústav hematologie a krevní transfuze Ústav hematologie a krevní transfuze Ústav hematologie a krevní transfuze Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 Ústav hematologie a krevní transfuze U Nemocnice 1 128 20 Praha 2 Telefon: 221 977 111

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP Přehledný referát Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP J. Schwarz 1, M. Penka 2, V. Campr 1,3, D. Pospíšilová 4, L. Křen 5, L.

Více

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora

Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference. Sborník. Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 44. výroční cytogenetická konference Sborník Třeboň, 7. - 9. září 2011 Lázně Aurora ISBN 978-80-260-0415-8 Organizační výbor: Mgr. Ondřej Scheinost

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie.

Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv. Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. Onkologie. Jan Novotný, Pavel Vítek a kolektiv Onkologie v klinické praxi Standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů ERBITUX - individualizovaná léčba pro maximální účinnost * Merck Serono

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL)

Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL) Postupy diagnostiky a léčby leukemií a jejich infekčních komplikací u dospělých pacientů. Doporučení České leukemické skupiny pro život (CELL) 2013 Editoři: Michael Doubek a Jiří Mayer Vydání monografie

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM. při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13.

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM. při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13. 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS

Více

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník Jáchymovské revmatologické dny 2011 Programový sborník 7. 9. prosince 2011 Lečebné sanatorium Akademik Běhounek Lázeňský hotel Radium Palace Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci

Více

Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby

Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby Doporuèené postupy Doporuèený postup diagnostiky a terapie esenciální trombocytemie a trombocytemie provázející jiné myeloproliferativní choroby M. Penka 1, J. Schwarz 2, R. Pytlík 3, M. Doubek 4, Y. Brychtová

Více

Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY. na téma

Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY. na téma Konference s mezinárodní účastí XVI. PAŘÍZKOVY DNY na téma Buněčná terapie v nehematologických indikacích Trombocytopenie: diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie Poruchy primární hemostázy u

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta přednášek a posterů Sborník X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí 25. 27. září 2011 Plzeň Abstrakta přednášek a posterů Seřazeno podle programu, o zařazení abstraktu do sborníku

Více