Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie. Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012"

Transkript

1 Změny v systému DRG na 2013 Hematoonkologie Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Datum:

2 Obsah Přehled použitých výrazů a zkratek... 3 Shrnutí... 4 Úvod... 4 (Data a) metoda... 5 Řešení a výsledky... 5 Zobrazení rozložení závažnosti v rámci bazí... 7 Počet případů v jednotlivých vybraných DRG dle věku... 8 (0-15 a 15+)... 8 Zadání úpravy DRG Analýza dopadů Řešení problematiky v jiných používaných klasifikačních systémech Závěry, komentář NRC_DRG_hematoonkologie.doc Stránka 2 z 13

3 Přehled použitých výrazů a zkratek Výraz Zkratka Výklad major diagnostic category DC První úroveň klasifikace DRGs, založená na příbuznosti případů především z hlediska orgánového postižení. DC je dána prvními 2 znaky z pětičíselného kodu DRG skupiny baze DRG Báze DRG je střední úrovní v klasifikaci DRG. Agreguje DRG skupiny bez CC, s CC, s CC. Báze je dána prvními 4 znaky z pětičíselného kodu DRG skupiny. hemato-onkologické centrum HOC centrum poskytující specializovanou péči nemocným s hemato-onkologickým maligním onemocněním NRC_DRG_hematoonkologie.doc Stránka 3 z 13

4 Shrnutí Z rozhodnutí Představenstva NRC v lednu 2012 bylo jako jeden z dílčích záměrů vývoje DRG v roce 2012 rozhodnuto zahájit činnosti v oblasti hematoonkologie cit. z popisu činností návrh na zlepšení klasifikačního algoritmu, posoudit zohlednění klinických a histologických stádií onemocnění, včetně zohlednění věku. V roce 2012 se činnost měla soustředit na navázání spolupráce s hematoonkologickou odbornou společností, dále pak na zpracování podnětů ČOS ČLS JEP. Poslední zmíněný bod byl splněn na sklonku roku Na podněty OS zpracovalo NRC reakci, která byla předána zástupci OS. Úvod Úpravy klasifikace DRG v ČR se cca od roku 2007 v této oblasti snaží o zlepšení klasifikačního algoritmu - vznik nové DRG baze 1735, rozdělení bazí pro autologní a allogenní transplantaci kostní dřeně a pro separaci kostní dřeně, směrnice pro kódování radioterapie a chemoterapie, rozšíření seznamu kritických výkonů atd. o o o o o Klasifikace nerozlišuje hospitalizace diagnostické, terapeutické ty pak dále podle druhu poskytované léčby operativa, chemoterapie, radioterapie, kombinace, paliativní terapie. Nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související protokoly léčby. Nezohledňuje se věk, přitom onkologie u dětských pacientů do 15 let tvoří významnou část. Významná část úhrad (u malého počtu hospitalizací) je soustředěna mimo DRG centrové léky. Klasifikace definuje jednotlivé hospitalizace, což de facto znamená rozkouskování celkových nákladů v jednom cyklu léčby u konkrétního pacienta. Jednání v NRC s představiteli České hematologické společnosti ČLS JEP, za odbornou společnost přítomni dr. Čermák, dr. Král, dr. Šmelhaus, za NRC PTU, JKA. Diskutovány zásadní okruhy problémů klasifikace DRG z pohledu odborné společnosti transplantace krvetvorných bb a léčba akutní leukémie (různé postupy u léčby stejné dg), problematika vykazování komplikací intenzivní hematologické léčby. Bylo dohodnuto, že v NRC bude provedena analýza z dat hematoonkologických center (viz níže). Hemato-onkologická centra (HOC) dle Věstníku Z č. 7/2008. ÚHKT (s VFN) FN KV FN Plzeň FN HK FN Olomouc Dětská onkologická centra (i pro hematologické malignity): FN otol FN Brno NRC_DRG_hematoonkologie.doc Stránka 4 z 13

5 (Data a) metoda Z dat poskytnutých Národním referenčním centrem byla provedena frekvenční analýza počtu případů vybraných DRG bazí DC 17 ve vyjmenovaných centrech. Nebyly posuzovány baze 1732 radioterapie a 1733 chemoterapie. Řešení a výsledky počet případů baze DRG název fn brno fn hk fnkv fn motol fn olom fn plz uhkt vfn celkem v HOC 1701 LYFO A LEUKÉIE S VELKÝ VÝKONE LYFO A LEUKÉIE S JINÝ VÝKONE YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s velkým výkonem YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s jiným výkonem AKUTNÍ LEUKÉIE LYFO A NEAKUTNÍ LEUKÉIE JINÉ YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFErencovaných nádorů CHEOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉII ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ 0014 DŘENĚ celkem případů ve vybraných bazích náklady /případ baze fn brno fn hk fnkv fn motol fn olom fn plz uhkt vfn NRC_DRG_hematoonkologie.doc Stránka 5 z 13

6 baze DRG název celkem v HOC celkem všechna ZZ 1701 LYFO A LEUKÉIE S VELKÝ VÝKONE , LYFO A LEUKÉIE S JINÝ VÝKONE HOC/všechna ZZ (%) 1703 YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s velkým výkonem , YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s jiným výkonem AKUTNÍ LEUKÉIE , LYFO A NEAKUTNÍ LEUKÉIE , JINÉ YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFErencovaných nádorů , CHEOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉII , ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ , AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ , ,5 U baze 0003 (allogenní transplantace kostní dřeně) je potřeba rozhodnout o možnosti změny kritických výkonů, kódy pro specializovanou hematologickou léčbu klasifikují do této DRG i bez vykázání kódu vlastní transplantace, náklady na tyto hospitalizace jsou cca poloviční než při provedení transplantace (konkrétně v přehledu níže). baze počet s výkonem počet bez výkonu nákl - s výkonem nákl - bez výkonu transplantace allogenní kostní dřeně baze počet s výkonem počet bez výkonu nákl - s výkonem nákl - bez výkonu transplantace autologní kostní dřeně NRC_DRG_hematoonkologie.doc Stránka 6 z 13

7 Zobrazení rozložení závažnosti v rámci bazí počet př HOC % v rámci baze LYFO A LEUKÉIE S VELKÝ VÝKONE BEZ CC LYFO A LEUKÉIE S VELKÝ VÝKONE S CC LYFO A LEUKÉIE S VELKÝ VÝKONE S CC LYFO A LEUKÉIE S JINÝ VÝKONE BEZ CC LYFO A LEUKÉIE S JINÝ VÝKONE S CC LYFO A LEUKÉIE S JINÝ VÝKONE S CC YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s velkým výkonem bez CC YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s velkým výkonem s CC YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s velkým výkonem s CC YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s jiným výkonem bez CC YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s jiným výkonem s CC YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s jiným výkonem s CC AKUTNÍ LEUKÉIE BEZ CC AKUTNÍ LEUKÉIE S CC AKUTNÍ LEUKÉIE S CC LYFO A NEAKUTNÍ LEUKÉIE BEZ CC LYFO A NEAKUTNÍ LEUKÉIE S CC LYFO A NEAKUTNÍ LEUKÉIE S CC JINÉ YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFErencovaných nádorů bez CC JINÉ YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFErencovaných nádorů s CC JINÉ YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFErencovaných nádorů s CC CHEOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉII BEZ CC CHEOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉII S CC CHEOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉII S CC ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC NRC_DRG_hematoonkologie.doc Stránka 7 z 13

8 Počet případů v jednotlivých vybraných DRG dle věku (0-15 a 15+) věk 0-15 věk LYFO A LEUKÉIE S VELKÝ VÝKONE BEZ CC LYFO A LEUKÉIE S VELKÝ VÝKONE S CC LYFO A LEUKÉIE S VELKÝ VÝKONE S CC LYFO A LEUKÉIE S JINÝ VÝKONE BEZ CC LYFO A LEUKÉIE S JINÝ VÝKONE S CC LYFO A LEUKÉIE S JINÝ VÝKONE S CC YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s velkým výkonem bez CC YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s velkým výkonem s CC YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s velkým výkonem s CC YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s jiným výkonem bez CC YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s jiným výkonem s CC YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ nádory s jiným výkonem s CC AKUTNÍ LEUKÉIE BEZ CC AKUTNÍ LEUKÉIE S CC AKUTNÍ LEUKÉIE S CC LYFO A NEAKUTNÍ LEUKÉIE BEZ CC LYFO A NEAKUTNÍ LEUKÉIE S CC LYFO A NEAKUTNÍ LEUKÉIE S CC JINÉ YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFErencovaných nádorů bez CC JINÉ YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFErencovaných nádorů s CC JINÉ YELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFErencovaných nádorů s CC CHEOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉII BEZ CC CHEOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉII S CC CHEOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉII S CC ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC NRC_DRG_hematoonkologie.doc Stránka 8 z 13

9 Vzhledem k poměru počtu případů v bazi 1735 zobrazeny počty případů a náklady v členění dle věku. počty případů baze počet počet počet náklady baze nákl nákl nákl Pozn.: Rozdílná nákladovost případů v závislosti na věku bude řešena komplexně pro celý klasifikační systém, baze DRG 1735 je pro rozdělení dle věku vhodným kandidátem. NRC_DRG_hematoonkologie.doc Stránka 9 z 13

10 Zadání úpravy DRG technické zadání pro zapracování do grouperu Kritické výkony specializované hematologické léčby vyřadit ze seznamu kritických výkonů Jedná se o výkony: 22311, 22313, 22411, Pro klasifikaci do bazí 0003 a 0014 bude rozhodující vykázání příslušného výkonu transplantace. Případy s vykázanými výkony specializované hematologické léčby budou klasifikovány na základě hlavní diagnózy do příslušných DRG bazí DC 17. DRG ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC DRG ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC DRG ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC VÝKONY TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ odstranit výkony 22311, DRG AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC DRG AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC DRG AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC VÝKONY TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU odstranit výkony 22313, výkony 22311, 22313, 22411, odstranit z app B, a číselníku kritických výkonů Pro stanovení hodnot relativní váhy v bazích, kde v hematoonkologických centrech je vyšší než 50% podíl případů ze všech klasifikovaných do příslušné baze, použít data o hospitalizacích v hematoonkologických centrech a data o hospitalizacích mimo centra odděleně Dle provedené analýzy se jedná o následující baze: baze DRG název celkem v HOC celkem všechna ZZ HOC/všechna ZZ (%) 1701 LYFO A LEUKÉIE S VELKÝ VÝKONE , LYFO A LEUKÉIE S JINÝ VÝKONE AKUTNÍ LEUKÉIE , LYFO A NEAKUTNÍ LEUKÉIE , CHEOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉII , ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ , AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ ,3 Pozn. : z údajů je zřejmé, že transplantace kostní dřeně se provádějí pouze v centrech NRC_DRG_hematoonkologie.doc Stránka 10 z 13

11 pro testovací verzi grouperu stanovit dvojí hodnoty RV pro výše uvedené DRG skupiny, a to z dat HOC a mimo HOC, a posoudit, zda existuje statisticky významná odchylka mezi hodnotami v těchto dvou kategoriích ZZ. Hemato-onkologická centra (HOC) dle Věstníku Z č. 7/2008 centrum IČZ ÚHKT VFN FN KV FN Plzeň FN HK FN Olomouc FN otol (děti) FN Brno (děti) Analýza dopadů Bude vytvořen návrh algoritmu testovací verze grouperu určené k analytickým účelům. Poté bude následovat fáze ověřovací, zda navržené změny vedou ke zlepšení parametrů klasifikace změna odchylek, koeficientů variance, atd. Řešení problematiky v jiných používaných klasifikačních systémech G-DRG členění je významně podřízeno nákladům, jsou vyčleněny skupiny s dialýzou a terapií, do zvláštních skupin spadají případy podle druhu poskytnuté terapie. DC zahrnuje do identických skupin solidní i hematologické malignity, pokud mají podobný postup terapie nebo druh provedeného výkonu. Samostatné klasifikační skupiny jsou i pro radioterapii, a to ještě v členění podle počtu cyklů a podle věku (věková hranice je v některých skupinách 15, v některých 18 let). NRC_DRG_hematoonkologie.doc Stránka 11 z 13

12 Konkrétní příklad samostatných DRG pro AL (akutní myeloidní leukémii): R60C R60D R60E R60F R60G Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemotherapie ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit äußerst schweren CC oder mit mäßig komplexer Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemotherapie ohne komplizierende Diagnose, Dialyse oder Portimplant., ohne äußerst schwere CC oder mit mäßig komplexer Chemoth. mit äußerst schweren CC oder mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre Akute myeloische Leukämie mit intensiver Chemotherapie ohne komplizierende Diagnose, Dialyse oder Portimplant., ohne äußerst schwere CC oder mit mäßig komplexer Chemoth. mit äußerst schweren CC oder mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre Akute myeloische Leukämie mit mäßig komplexer Chemotherapie, ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC oder mit lokaler Chemotherapie Akute myeloische Leukämie ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC Samostatně jsou klasifikovány i skupiny pro úhradu ošetřovacích dnů pro onkologické a hematoonkologické dg v členění dle věku R65A R65B Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre IR DRG - 3 plánuje redukci počtu skupin v DC 17 V návrhu pro verzi 2.3 je zrušení bazí 1701, 1702, 1703, S DRG DRG skupiny v DC 17 obsahově identické s IR DRG v podobě používané v ČR (včetně samostatné skupiny pro chemoterapii při akutní leukémii). NRC_DRG_hematoonkologie.doc Stránka 12 z 13

13 Závěry, komentář Pro uplatnění v testovací verzi grouperu pro rok 2013: Kritické výkony specializované hematologické léčby pro DRG bazi 0003 a 0014 buď vyřadit ze seznamu kritických výkonů, nebo stanovit povinnost vykázat vždy s kódem transplantace. Jedná se o výkony: 22311, 22313, 22411, Po připomínkách spoluřešitelů rozhodnuto zpracovat pro testovací verzi grouperu 2013 vyčlenění uvedených výkonů z číselníku kritických výkonů. Pro klasifikaci do bazí 0003 a 0014 bude rozhodující vykázání příslušného výkonu transplantace. Případy s vykázanými výkony specializované hematologické léčby budou klasifikovány na základě hlavní diagnózy do příslušných DRG bazí DC 17. pro stanovení hodnot relativní váhy v bazích, kde v hematoonkologických centrech je vyšší než 50%podíl případů ze všech klasifikovaných do příslušné baze, použít data o hospitalizacích v hematoonkologických centrech a data o hospitalizacích mimo centra odděleně podrobně viz technické zadání úprav grouperu Pro uplatnění v roce 2014: Nutné je zavedení dalších souvisejících úprav (směrnice pro kódování, zavedení markerů pro diagnostický a terapeutický pobyt terapii možno ještě dále dělit na kauzální a paliativní). Tato opatření by mohla vést k reálnějšímu ocenění identicky klasifikovaných případů hospitalizovaných v centrech a mimo centra. pokud v DC 17 nebude fungovat institut materiálového outliera (zavedený v letošním roce), navrhnout řešení individuálních doplatků pro konkrétní případy, které budou významně nákladově odlišné než stanovené meze do metodiky kódování formulovat v příštím roce ve spolupráci s odbornou společností směrnice pro kódování diagnóz hematoonkologických malignit NRC_DRG_hematoonkologie.doc Stránka 13 z 13

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách

Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Údržba systému IR DRG v přechodném období 2015 2017 a jeho využití v úhradách Verze dokumentu 4.0 18. listopadu 2014 Autoři: Oponentura: MUDr. Petr Tůma, konzultant DRG Ing. Petr Mašek, konzultant DRG

Více

Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění

Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění Analýza pro Ministerstvo financí České republiky Verze

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG

Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Metodika pro komunikaci změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami Podmínky pro zpracování aktualizace SZV pro účely klasifikace DRG Verze: 1_0.1 Autor: Národní referenční centrum Datum 22. 5. 2012 1 Obsah

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak.

poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak. O d ů v o d n ě n í Ministerstvo zdravotnictví (dále jen ministerstvo ) předkládá návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2013. Uvedený návrh

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013

Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013 Kardiochirurgie; změny v DRG pro 2013 Návrh změn v klasifikačním algoritmu Jen pro interní potřebu NRC ZPRACOVÁNO PRO: NRC ULOŽENO NAPOSLEDY: 14.1.2013 14:42:00 JMÉNO SOUBORU: DRG_ZMĚNY_KARDIOCHIRURGIE_NA_2013_V1_04.DOCX

Více

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Varšava, 14. října 2009 1 Obsah Předmluva Úvod Shrnutí Eupropské standardy v péči o děti s nádorovým onemocněním 1. Organizování sítě komplexní péče

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Varšava, 14. října 2009 1 Obsah Předmluva... 3 Úvod... 5 Shrnutí... 7 Eupropské standardy v péči o děti s nádorovým onemocněním 1. Organizování sítě

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 2012 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) ŘÍJEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 53

Více

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020.

Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR. Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Vzácná onemocnění jsou komplexní, převážně dědičná (či vrozená) onemocnění s nízkým výskytem v

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr.

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK NÁVRH PŘEDKLÁDÁ Schváleno správní radou OZP dne 18. dubna 2013 ING. LADISLAV FRIEDRICH, CSC. PRAHA, DUBEN 2013 1. Vstupní údaje... 3 2. Charakteristika vývoje a hospodaření OZP v

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více