Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna"

Transkript

1 Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. Má jednatřicet dní a jeho český název pochází z rašení bříz a začátku březosti zvířat. To jsou věci poměrně známé. Příliš se ale neví, že letošní březen je také ve dvou ohledech měsícem jubilejním. Přesně před šedesáti lety se u nás poprvé slavil 28. březen jako Den učitelů a v březnu roku 1955 se také u nás začala psát historie Měsíce knihy. Naší březnovou osobností je tedy zákonitě učitel a spisovatel v jedné osobě, navíc člověk, který svou tvorbou a činností šíří kolem sebe dobrou náladu. A nebo se o to přinejmenším upřímně snaží. Jmenuje se Honza Hlaváček. Pokračování na str. 19 Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Z bývalé herny na ulici Milady Horákové se stává nahrávací studio Amaro records. A z prázdného nevyužitého prostoru bývalé poradny na Cejlu 49 je posilovna Roma Gym. To jsou dva příklady, kdy se díky zapojení místní komunity a aktivitě neziskového sektoru mění tvář centra. Komunitní multimediální nahrávací studio Jak bude vypadat a fungovat Obilní trh? Městská část Brno-střed vás srdečně zve na veřejné projednání projektu na rozšíření herních prvků a dalších změn na Obilním trhu v Brně. Setkání se uskuteční ve středu 25. března hod. Zahájení projednání, prohlídka parku s autorkou projektu paní Wagnerovou, sraz u dětského hřiště! hod. Konferenční sál Otevřené zahrady Nadace Partnerství, Údolní 33, podrobné představení projektu, informace o opravě bývalé zastávky MHD na Obilním trhu a diskuse. Návrh projektu bude rovněž vystavený na webu městské části pod odborem životního prostředí. Za městskou část Brno-střed srdečně zve Mgr. Jasna Flamiková, místostarostka Amaro records vzniká v prostorách, které měla dříve v pronájmu herna. Zhruba po roce, kdy bylo místo zcela nevyužité, byl v rámci standardního nabídkového řízení vybrán nový nájemce vzhledem k plánovanému využití bude platit pouze symbolické nájemné ve výši jedné koruny ročně. Na projektu kromě radnice městské části Brno-střed spolupracuje IQ Roma servis, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity a především mladší obyvatelé lokality. Nápad vzniku studia se rodil několik let. Zkušený známý romský muzikant Gejza Horváth již před více než sedmi lety přesvědčil neziskovou organizaci IQ Roma servis, aby otevřela profesionální hudební kroužek, který by cíleně vedl a podporoval mladé začínající romské hudebníky. Praxe ukázala, že tato aktivita je komplexním přínosem a navíc se těší velké návštěvnosti a zájmu. Mladí Romové se v hudebně učí tvrdé práci, pravidlům, pravidelnosti a vytrvalosti, přímé zpětné vazbě a rozvoji svých schopností a ambicí. Mnoho 11 Další památný strom v Lužánkách mladých hudebníků je díky svému odhodlání a těmto zkušenostem zároveň i dobrými studenty. Aktuálně pracuji s více než 40 začínajícími hudebníky a předpokládám, že možnosti nahrávacího studia počty značně zvednou, říká Gejza Horváth, stávající umělecký vedoucí hudebního kroužku IQ Roma servisu. Tím, že je nápad přenášen z Barcelony, od našeho partnera z evropského projektu, kde obdobné studio pro mladé existuje, můžeme v rámci projektu finančně, metodicky i eva - luačně podpořit jeho vznik. Těší nás, že jako fakulta zároveň můžeme pomoci v Brně prakticky vytvářet příležitosti pro mladé Romy, a že tento nápad vzniká se zájmem a širokou participací samotných mladých Romů, s prvky inovace a výraznými principy komunitní práce, říká prof.tomáš Sirovátka z fakulty sociálních studií. Uživatelé budou moci ve studiu zlepšit své hudební schopnosti, potkávat další lidi, získat nové kontakty, rozšířit neformální sítě vztahů Pokračování na straně Bratři Saudkovi na Špilberku Velikonoční festival duchovní hudby

2 Informace z radnice Zastávka na Obilním trhu je v havarijním stavu. Obnovený přístřešek bude tvarově přesně kopírovat původní řešení Přístřešek zastávky městské hromadné dopravy na Obilním trhu byl navržen architektem Oskarem Pořískou v roce Nese znaky počínajícího funkcionalismu a je, jak se zdá, unikátem svého druhu ve střední Evropě. V minulých týdnech proběhly schůzky s památkáři, architekty a zástupci vedení města Brna k urychlení její obnovy. Vzhledem k finanční náročnosti se také podařilo dohodnout zvýšení příspěvku ze strany magistrátu. Místostarosta městské části Brno-střed Jiří Švachula, který tyto schůzky svolal, uvedl podrobnosti: V minulém roce zjistila společnost Průzkumy staveb, že stav všech statických konstrukcí je havarijní. Navržený projekt obnovy počítá s maximálně možným zachováním původní konstrukce, samozřejmě při dodržení všech současných norem. Obnovený přístřešek bude tvarově přesně kopírovat původní řešení. Podzemní část obnovena nebude z důvodů finančních, hygienických i provozních. Budou ovšem zachovány její obvodové zdi. Vnější sokly a lem skořepiny budou opatřeny vrstvou pemrlovaného, tj. oklepaného umělého kamene, ocelové konstrukce budou z válcovaných profilů, skleněné výplně z čirého bezpečnostního skla. V přístřešku bude instalována lavice z umělého kamene, zadní stěnu pokryjí bílé skleněné obkladačky, podlahové stupně umělý kámen. Ostatní konstrukce budou opatřeny omítkou s nátěrem bílou minerální barvou. Oplechování bude provedeno z titanzinkového Autorem studie je architektonická kancelář RAW Doc. Ing. arch. Tomáš Rusín a Doc. Ing. arch. Ivan Wahla plechu. Střed objektu oživí replika původních dveří do bývalého telefonního boxu. Pásy sklobetonů v podlaze budou obnoveny a opatřeny světelnými zdroji, stejně jako průběžná lavice. Docílí se tak atraktivního efektu ve večerních hodinách. Zadní schodiště bude asanováno, otvory zasypány a pokryty dlaždicemi z umělého kamene. V současnosti nám není znám obdobný příklad existence tohoto typu z okolních států. Obnovený přístřešek se tak vrátí do aktuálního katalogu brněnské funkcionalistické architektury a mohl by se přiřadit k turisticky a studijně zajímavým cílům, dodal místostarosta Švachula. Miroslav Sedláček Soutěže na zimní údržbu chodníků přinesly úsporu ve výši téměř jeden a půl milionu korun Navýšení počtu oslovených dodavatelů v zakázkách na zimní úklid chodníků v městské části Brno-střed přineslo ve srovnání se začátkem letošní sezony celkovou měsíční úsporu korun. Do konce března se tak ušetří minimálně korun, v případě příznivého počasí může být částka ještě vyšší. Úřad městské části Brno-střed soutěžil zimní úklid chodníků ve třech lokalitách (Masarykova čtvrť Staré Brno, Staré Brno Štýřice a Veveří Trnitá), každou na dva měsíce, a to na období od 1.února do 31.března 2015, přičemž jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena. S poptávkou na každou ze zakázek bylo osloveno deset firem, zatímco dříve bylo vyzýváno pouze šest subjektů. Vyhodnocení nabídek proběhlo v pondělí na jednání Rady městské části Brno-střed. Pro úklid v lokalitě Masarykova čtvrť Staré Brno byla vybrána firma ŠIMEK 96, spol. s r.o., která nabídla Kč, v oblasti Staré Brno-Štýřice uspěla společnost FALKY, spol. s r.o. s částkou Kč a sektor Veveří Trnitá bude mít na starosti.a.s.a. Služby Žabovřesky, s. r. o. za Kč. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Detaily k jednotlivým zakázkám budou k dispozici na webových stránkách radnice městské části Brno-střed na profilu zadavatele https://zakazky.stred.brno.cz/. Smlouvy počítají také s variantou, že v určených obdobích k provedení úklidových prací buď nedojde díky počasí vůbec, nebo bude proveden pouze jeden zásah. V takovém případě bude ze strany dodavatele fakturována pouze část sjednané ceny za provedené služby a práce, a to ve výši ½, resp. ¾ nabídkové ceny. V současné době probíhal výběr dodavatelů na krátké časové úseky z toho důvodu, že se čekalo na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k dříve vypsaným tendrům. Nadcházející zimní sezona tedy zima 2015/2016 bude řešena v rámci vypsání nových zadávacích řízení na zabezpečení služeb, mezi které bude zahrnuta právě i zimní údržba chodníků na území městské části Brno-střed v uvedených lokalitách. Roman Burián 2

3 Informace z radnice Radnice sbírá náměty na rozšíření lokalit pro umístění kontejnerů na tříděný odpad v městské části Brno-střed Celou planetu a její přírodní zdroje je třeba šetřit. Jedním z možných a poměrně jednoduchých způsobů, jak tomu napomoci, je třídění odpadu z našich domácností. Problematika odpadů spadá pod Magistrát města Brna. I nám ale záleží na tom, aby se množství vytříděného odpadu dále zvyšovalo, proto chceme co nejvíce třídění usnadnit všem, kteří třídit chtějí. V současné době proto sbíráme náměty na rozšíření lokalit pro umístění kontejnerů na tříděný odpad na Brně-střed. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu napište, kde jsou kontejnery umístěné ve vaší blízkosti často přeplněné a zasloužily by posílit, nebo kde úplně chybějí. Přivítáme i zprávu o tom, kde naopak fungují a máte s nimi dobrou zkušenost. ová adresa je nebo ÚMČ BS, Odbor životního prostředí, Měnínská 4, Brno. Od začátku tohoto roku jsou obce povinny třídit bioodpad. Město Brno se s tímto nařízením zatím vyrovnává tak, že má na bioodpad kontejnery ve svých sběrných střediscích. V tuto chvíli již zároveň funguje pro občany projekt na možnost nákupu dotovaného kompostéru. Více informací lze získat na Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna na telefonním čísle Podle našich informací jsou nyní k dispozici kompostéry o velikosti 400 l, větší kompostéry jsou v současné době rozebrané. Pokud ale bude zájem z řad veřejnosti, budou pro tento účel pořízeny kompostéry další. Kompostováním můžete nejen snížit podíl biologické složky odpadu ve svých popelnicích, ale můžete získat pro svoji zahradu či trávníky kvalitní hnojivo bohaté na živiny. Jak bioodpad třídit vám napomůže nově vydaná brožurka ZO ČSOP Veronica: Pozvěte žížaly domů aneb Na bioodpad s důvtipem, plná praktických rad a příkladů. Stáhnout ji můžete na nebo si ji můžete vyzvednout v ekologické poradně Veronica na Panské 9. V další etapě rozšiřování třídění bioodpadu se zvažuje, že by popelnice na bioodpad byly nabídnuty těm domům a vchodům, které budou mít o jeho třídění zájem. Tím pádem zde bude jistá záruka toho, že vytříděný odpad bude mít potřebnou kvalitu. Bioodpad s velkým podílem jiné příměsi by bylo obtížné využít a byl by pro Brno spíše dalším problémem. Mgr. Jasna Flamiková, 3. místostarostka MČ Brno-střed (SZ) Český statistický úřad bude opět provádět šetření v domácnostech. Smyslem je získávat informace o sociální a ekonomické situaci Český statistický úřad organizuje v roce 2015 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice EU-SILC 2015 (Životní podmínky 2015). Šetření navazuje na předchozí ročníky smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v domácnostech, z nichž se zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na zá - kladě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření probíhá od 21.února do 15.května 2015 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2015 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ v Brně, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č.89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a pro - cesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených sku tečnostech ve smyslu 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě. (rob) Na parkovišti v Besední ulici se mění režim. Začala stavba první etapy Janáčkova kulturního centra vznikne 191 parkovacích míst Z důvodu zahájení výstavby nových podzemních garáží dochází k provozním změnám na parkovišti v Besední ulici. Po krátkodobé uzavírce na začátku února bude parkoviště k dispozici v omezené kapacitě 75 míst, poté se opět uzavře úplně. Změní se i organizace dopravy. Stavba by měla být dokončena přibližně za dva roky a parkovací objekt se třemi podzemními a jedním přízemním podlažím, který je první etapou plánovaného Janáčkova kulturního centra, nabídne 191 parkovacích míst. Na místě dnešního parkoviště vznikne dočasné veřejné náměstí s fontánou a parkem. Chybět zde nebude ani kavárna s letní zahrádkou, veřejné WC a stojany pro kola. Poklepem základního kamene byla stavba slavnostně zahájena v pondělí 9. února. Investorem je společnost Brněnské komunikace, a.s., a cena díla dosáhne téměř 250 mil. Kč (bez DPH). Realizaci zajistí společnost Janáčkovo centrum Brno (sdružení stavebních společností OHL ŽS, a. s., UNISTAV, a. s., a STRABAG, a. s.). V budoucnosti by měla nad podzemním parkovištěm vyrůst nová hlavní budova Janáčkova kulturního centra. Tu by měla především využívat Filharmonie Brno jako koncertní sál. Kdy ke stavbě dojde zatím není jasné, neboť není vyřešeno financování tohoto nákladného projektu. Do roku 2018 by mělo být získáno stavební povolení. (rob) 3

4 Informujeme Sdružení PARK zve veřejnost na diskuzi o nábřežích v Brně potenciál stát se živoucím místem odpočinku pro místní obyvatele i kolemjdoucí, objasnil organizátor aktivit PARKu, Jaroslav Biolek. Spolek lidí pracujících pod názvem PARK (Pozitivní Akce Re kultivace) vzniklo spontánně na jaře 2014 jako sdružení několika nadšenců, kterým není lhostejný stav veřejných prostor v Brně. Sdružení za necelý rok své existence stihlo vyčistit lokalitu Táborského nábřeží od odpadků, vyrobit nízkonákladové lavičky a piknikový set z palet. K viditelnému zlepšení místního prostředí přispělo vysázení keřů, popínavých rostlin a na podzim také třešní podél zdi hospice sv. Alžběty. Symbolickým vyvrcholením loňských aktivit byl třídenní kulturní festival, který zaznamenal nemalou účast místních sousedů i návštěvníků z řad veřejnosti. Právě širší zapojení lokálních obyvatel si PARK dává za cíl pro nadcházející sezonu. Za jednu z nejúspěšnějších akcí loňského roku považujeme Dětský den, který navštívilo několik desítek místních, užívajících si různé sportovní a výtvarné aktivity. Právě zapojení dětí považujeme za klíčový faktor navázání kontaktu a rozvoje dalších aktivit, vysvětlil potřebu zapojení mladé generace Jaroslav Biolek. Krom jiného se PARK chystá na rekonstrukci pěší stezky podél řeky Svratky směrem k Anthroposu a instalaci pódiového sezení u vody. Kvalitou života brněnských nábřeží se zabýval také výzkum studentů geografie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Výstupem studie je strategie, jak revitalizovat okolí řek protékajících Brnem. Ke zlepšení prostředí nábřeží může podle studentů přispět kupříkladu instalace košů se sáčky na psí exkrementy, laviček a herních prvků, zpřístupnění pěších stezek, ekologické sekání podrostu nebo organizace akcí pro veřejnost a školy spojených s výsadbou a péčí o zeleň. (rob) Nejen o svrateckém nábřeží chce s lidmi diskutovat neformální sdružení PARK třetí břez - novou sobotu v odpoledních hodinách na Táborského ná - břeží. Účelem setkání je vyvolat diskuzi o celkové funkci nábřeží v rámci rozvoje veřejných prostor města Brna. Chystaná diskuze je odpovědí na chybějící funkční nábřeží a současný žalostný stav těchto prostranství. Setkání místních obyvatel, úředníků, městských politiků i široké veřejnosti se bude zabývat rolí řeky v brněnském veřejném prostoru. Účastníci akce se také mohou těšit na městskou hru, organizovanou ve spolupráci s Brno hraje na city, nebo večerní koncerty. Součástí bude i prezentace výsledků práce sdružení PARK, které se loni zaměřilo na revitalizaci Táborského nábřeží řeky Svratky pomocí společenských, kulturních a vzdělávacích akcí. Jako první lokalitu pro rekultivaci jsme záměrně zvolili Táborského nábřeží naproti Poříčí, které má historický i přírodní V Lužánkách se chystá první Guláš Fest je určen nejen amatérům Soutěž o nejlepší guláš od amatérských i profesionálních týmů to je první Lužánecký Guláš Fest, který se koná v areálu tenisového klubu v Lužánkách v sobotu 28. března. Začátek akce je v hod. Předpokládána je účast patnácti čtyřčlenných soutěžních týmů. Soutěž je koncipována jako otevřená zúčastnit se tedy mohou amatérské, poloprofesionální 4 i profesionální týmy odkudkoliv. Každý z návštěvníků akce se zároveň stane součástí veřejné poroty a bude se tak aktivně podílet na volbě vítěze premiérového ročníku soutěže. Svého vítěze pak určí rovněž porota, sestavená z odborníků a osobností veřejného života. Pestrá škála gulášů bude dále doplněna čerstvými pochoutkami z místní udírny. V průběhu celého dne bude připraven také bohatý doprovodný program ve spolupráci s Městským divadlem Brno a dalšími partnery. Proběhne tak například autogramiáda knihy Zdenka Merty Pražská svatba a jiné erotické povídky, muzikálová vystoupení herců Městského divadla Brno, mladého akordeonisty Jožky Kellera či kuchařská show na téma farmářské produkty v podání šéfkuchařů Jaroslava Kolbasovského a Jana Rimplera. Pro mladší návštěvníky akce budou připraveny hrací atrakce. Mírně recesistický charakter akci dodá slavnostní otevření dvou zbrusu nových krmítek pro veverky. Celou událostí bude provázet slovem herec Městského divadla Brno a člen hudební skupiny ALL X Alan Novotný. Celodenní vstupné, je stanoveno na 60 Kč, děti do 15 let mají pak vstup zdarma. Více informací je k dispozici na (rob)

5 Informujeme Brněnská zoo nabízí uplatnění dobrovolníkům Po půl roce od zahájení kampaně Poznej zoo z druhé strany se tohoto programu brněnské zoologické zahrady pravidelně účastní 36 dobrovolníků. Zapojují se do chodu zahrady, pomáhají s každodenní péčí o zvířata, při akcích pro veřejnost a nevyhýbají se ani těžké práci. Do této chvíle odpracovali dobrovolníci hodin a najdeme mezi nimi zástupce různých věkových kategorií i různého stupně vzdělání. Převažují ženy a lidé, kteří jsou z Brna a blízkého okolí, ale dobrovolníky jsou i muži a několik nadšenců z jiných regionů. V tuto chvíli je dobro - volnický program otevřený a může o něho projevit zájem kdokoliv, kdo se rozhodne svůj volný čas vyplnit dobrovolnickou činností. Stačí kontaktovat odpovědnou osobu na Dobrovolnictví je běžnou součástí mnoha zahraničních zoologických zahrad. Dobrovolníkem v zoo se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právnímu jednání, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne vykonávat dobrovolnickou činnost a předloží čistý trestní rejstřík a potvrzení zdravotní způsobilosti, vyplněný dotazník dobrovolníka a čestné prohlášení, že proti ní není vedeno trestní řízení. Zájemci o práci dobrovolníka se mohou hlásit prostřednictvím ové adresy: Po splnění podmínek zájemce čeká krátké školení a podpis Smlouvy o zařazení k výkonu dobrovolnické činnosti. EkoCentrum Brno vyhlásilo 11. ročník unikátní soutěže Moje Veličenstvo kniha. Uzávěrka přihlášek je v půlce dubna (rob) Brněnské EkoCentrum vyhlásilo již 11. ročník výtvarně literární soutěže pro děti a mládež Moje Veličenstvo kniha. Účastníci do soutěže přihlašují vlastnoručně vytvořenou originální publikaci. Jako každý rok se velice těšíme na originální práce mladých tvůrců. I když do uzávěrky zbývají více než dva měsíce, vytvořit vlastní knihu je náročný úkol, sdělila organizátorka letošního ročníku Kateřina Gančarčíková z Eko- Centra Brno. Letošním partnerem akce se stalo brněnské Divadlo Polárka. Odbornou partnerkou je PaedDr. Marie Pavlovská Ph.D., která na Pedagogické fakultě MU Brno dlouhodobě vede semináře zaměřené na dramatickou výchovu a tvůrčí psaní. Soutěže se v letošním roce mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak i kolektivy z těchto věkových kategorií: MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a střední školy. Kromě vítězů jednotlivých kategorií bude vyhlášen i absolutní vítěz s největším počtem bodů, který získá titul Veličenstvo kniha Soutěžní příspěvky je možno do Eko- Centra Brno doručit do čtvrtka Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a výstava nejzajímavějších knih proběhne v pátek v zahradní galerii Modrý stan v EkoCentru Písečník 94 vbrně. Moje Veličenstvo kniha je v celé republice ojedinělá výtvarně literární soutěž pro děti a mládež. Cílem soutěže je vlastními silami vytvořit originální knihu. Zapojit se mohou jednotlivci i kolektivy. Porota posuzuje úroveň výtvarné a literární složky, zpracování vazby a desek, zapojení přírodních a recyklovaných materiálů, originalitu a celkový dojem. Soutěž představuje knihu jako soubor náročných uměleckých a řemeslných disciplín, ale současně vysílá ke svým účastníkům poselství: Vytvořit vlastní knihu dokáže každý, to nejcennější na ní je osobní vklad a originalita. Do minulého ročníku soutěže bylo přihlášeno 107 knih. EkoCentrum Brno je nezisková organizace, která funguje nepřetržitě od roku Zaměřuje se především na podporu a propagaci zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje inspirační a osvětové centrum Písečník 94 v Brně. Ke stěžejním aktivitám centra patří také oblíbené programy pro školy a tematické akce pro rodiny s dětmi. Od roku 1996 provozuje Eko- Centrum Brno Stezku zdraví z Brna do Lelekovic. Podrobné informace o soutěži a o jejím pořadateli jsou k dispozici na webu (rob) Letošní Cena Josefa Vavrouška bude vzpomínková. Významný odborník na udržitelný rozvoj tragicky zahynul před dvaceti lety Až do 30. dubna je možné na webových stránkách nominovat kandidáty na prestiž ní Cenu Josefa Vavrouška. Tu od roku 1996 uděluje na počest prvního porevolučního ministra životního prostředí Nadace Partnerství. Letošní ročník se ponese ve vzpomínkovém duchu. 18.března totiž uplyne 20 let od chvíle, kdy Josef se svou dcerou Petrou tragicky zahynul při pádu laviny, říká výkonný ředitel Nadace Partnerství Tomáš Růžička. Cena Josefa Vavrouška je mimořádně respektované ocenění, kterým se doposud může pyšnit pouze 30 osobností. Povolání, věk ani známá tvář při konečném výběru nerozhodují, vysvětluje Pokračování na straně 6 5

6 Informujeme Letošní Cena Josefa Vavrouška bude vzpomínková Pokračování ze strany 5 Tomáš Růžička. Důležitý je přínos nominovaného člověka ke zlepšení životního prostředí. Mezi dosavadními laureáty v osmnáctileté historii ceny jsou například bývalý ministr životního prostředí, bývalý poradce prezidenta či občanský aktivista, ale i filozof, právník nebo učitel. Podle Tomáše Růžičky vybere poté odborná porota do finálového kola ta jména, jejichž respekt, úcta a oddanost přírodě a životnímu prostředí mohou sloužit jako příklad pro ostatní. Stejně tak jako slouží odkaz Josefa Vavrouška. Nominaci lze podat přímo na ofi - ciálních stránkách cenajosefavavrouska.cz. Stačí uvést jméno a příjmení nominovaného, po drobný popis konkrétního činu nebo činnosti, za kterou je kandidát navrhován a v čem je výjimečný a jméno a kontakt na navrhovatele. Josefa Vavroušek byl přední český ekolog a zároveň federální ministr životního prostředí, který před 20 lety, 19. března 1995, společně se svou dcerou Petrou tragicky zahynul pod lavinou v Tatrách. Byl jedním z hlavních protagonistů konceptu trvale udržitelného rozvoje nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy. Jako vůbec první například uspořádal setkání evropských ministrů svého rezortu a jeho odkaz tak dodnes zůstává inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí. Loňský rok by Josef Vavroušek oslavil kulaté 70. narozeniny, letos zase uplyne 20 let od jeho smrti. I proto chceme oslovit všechny, kteří mají na Josefa nějakou vzpomínku, aby se nám ozvali, vyzývá Tomáš Růžička z Nadace Partnerství. Chceme touto formou připomenout Josefovy myšlenky a dodat odvahu všem, kteří sdílejí stejné nebo podobné hodnoty jaké prosazoval i Josef Vavroušek. (rob) Do Brna dorazily nejmodernější plynové vozy, přibudou další Zásadní obměna autobusového vozového parku Dopravního podniku města Brna pokračuje i v letošním roce. Do vozovny ve Slatině přibylo v posledních dnech 12 autobusů typu Urbanway. Jde o zcela nový model, který byl v České republice představen teprve v loňském roce. Novými autobusy se cestující vozí od začátku února. Nízkopodlažní autobus Urbanway 12M CNG má standardní délku 12 metrů. Vozidla jsou vyrobena ve Vysokém Mýtě společností IVECO CZ a jsou nástupcem řady autobusů Citelis, které DPMB rovněž provozuje. Oproti staršímu typu se Urbanway vyznačuje novým designem (zejména předního a zadního čela), sofistikovaným uspořádáním interiéru vozidla nebo moderními vnějšími informačními tably s technologií LED. V nových plynových autobusech už jsou také nové označovače jízdenek, které do budoucna počítají s možností platby jízdného bezkontaktní kartou, vysvětlil generální ředitel DPMB Miloš Havránek. Inkasní agentury nemají stejná práva jako exekutoři Obrátila se na vás inkasní agentura s výzvou k úhradě dluhu? Nepropadejte zděšení z představy, že se brzy za dveřmi objeví exekutor, a raději si v klidu ověřte, zda uvedený dluh skutečně existuje a inkasní agentura je oprávněna k jeho vymáhání. Inkasní agentury totiž nejsou exekutory a nemají oprávnění ke vstupu do vašeho obydlí nebo zabavení majetku. Ačkoliv inkasní agentury s oblibou vyvolávají dojem, že se jedná o státem uznanou činnost, zákon jim nepřiznává žádná zvláštní oprávnění než ta, která má každá jiná fyzická nebo právnická osoba soukromého práva, říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dtestu. Vzhledem k tomu, že inkasní agentury nejsou k výkonu exekucí přímo oprávněny zákonem, nesmějí ani označovat svoji činnost jako výkon rozhodnutí, exekuci nebo exekuční činnost, aby nedošlo k záměně. Standardně nemůže dojít k nařízení exekuce, aniž by měl věřitel soudní rozhodnutí. Inkasní agentura po vás může požadovat zaplacení dluhu na základě smlouvy o postoupení pohledávky nebo na základě pověření věřitelem. Smlouvou o postoupení pohledávky dochází ke změně věřitele a může se tak stát i bez souhlasu dlužníka. Aby však dlužníkovi vznikla povinnost zaplatit novému věřiteli, musí být o této změně informován ze strany původního věřitele nebo to musí inkasní agentura prokázat. Do této doby lze dluh splatit původnímu věřiteli, vysvětluje Lukáš Zelený. Změna věřitele nemá vliv na běh promlčecí lhůty. Častěji však inkasní agentury vymáhají pohledávky na základě pověření věřitelem, kdy jednají jeho jménem a na jeho účet. Doporučujeme spotřebitelům, aby si od inkasní agentury vyžádali předložení příslušného pověření. Úhrada dluhu nesprávnému subjektu totiž spotřebitele ne - zbavuje povinnosti splnit závazek svému věřiteli, varuje Zelený. Nešvarem inkasních agentur bývá požadavek na zaplacení Od srpna loňského roku je již v provozu dvanáct autobusů na CNG, tankují se na plynové plnicí stanici, kterou nechal v roce 2014 DPMB vybudovat ve své vozovně Slatina. Po prvních měsících ostrého provozu vykazují tyto autobusy úsporu na pohonných hmotách 3,70 Kč na 1 kilometr. Kromě prokazatelných ekonomických i ekologických výhod představuje nákup nových autobusů významné zvýšení podílu nízkopodlažních vozidel dopravce. V letošním roce tak bude již 89 % všech autobusů nízkopodlažních. Dodávky dalších autobusů budou rozložené ještě do dvou etap na konci března přibude čtyřicet autobusů a do konce června přijde 24 vozů. Z celkového počtu sto autobusů bude 38 vozidel značky SOR (vnitroměstské čtyřdveřové autobusy) a 62 značky IVECO (městské třídveřové autobusy). Na pořízení 88 autobusů získal dopravní podnik dotaci. Nákup prvních dvanácti autobusů a výstavbu plnicí stanice na CNG v celkové výši 122 milionů korun hradil DPMB z vlastních zdrojů. (rob) neodůvodněně vysokých nákladů a poplatků spojených s vymáháním dlužné částky. Podle zákona ale dlužník není povinen takovou odměnu hradit. Pokud dluh neuhradí včas, má věřitel právo na úrok z prodlení a také náhradu účelně vynaložených nákladů spojených například se zasláním upomínky. Platí zásada, že dluhy se mají splácet. O existenci nebo oprávněnosti pohledávky však často existují spory. V takovém případě je třeba vyžádat si podklady prokazující existenci pohledávky nebo se lidé mohou obrátit na naši spotřebitelskou poradnu, uzavírá Lukáš Zelený. Zdroj: dtest 6

7 Informujeme Školy i volnočasová centra si mohou zdarma zapůjčit interaktivní výstavu Ptáci jižní Moravy, k dispozici jsou i další pomůcky V březnu se do Brna vrátí originální výuková pomůcka, ozvučená interaktivní výstava Ptáci jižní Moravy. Vstupuje do pátého roku svého putování po školách Jihomoravského kraje. Poslední rok se pohybovala na Kyjovsku. Je školám všech stupňů a centrům volného času zapůjčována zdarma, poněvadž byla vyrobena v rámci programu OP VK. Autoři vycházejí ze skutečnosti, že obvykle ptáka buď vidíme, nebo slyšíme, nikoliv současně (kromě několika nejběžnějších druhů kos, havran, sýkora koňadra apod.). Na čtyřech tabulích proto představují celkem 44 druhy ptáků rozdělené podle prostředí, kde žijí u vody, v lese, na polích a loukách, v zástavbě. U každého druhu je možné pustit ze záznamu jeho charakteristický hlas. Nahrávky pořídil a sestříhal Petr Sladký, režisér ČT Brno, fotografie dodal Jiří Bohdal, scénář a metodiku zpracoval RNDr. Mi roslav Sedláček, přičemž vy cházel z odborných podkladů doc. RNDr. Karla Hudce, DrSc. Vůbec první instalace výstavy proběhla v roce 2011 díky spolupráci s RNDr. Petrem Duchkem ve Střední škole polytechnické na Jílové. Obvyklá doba využití v jedné škole je dva až čtyři týdny, podle velikosti školy a potřeb pedagogů. Systém složí a rozloží dva starší žáci během půlhodiny podle fotografického návodu. K ozvučení je zapotřebí přehrávač MP3 (nabíjení přes PC) a minireproduktory. Pro převoz výstavy, která je stavebnicí z hliníkových trubek, dvou oboustranných plachet v rámech (délka 250 cm, výška 225 cm), postačí kombík nebo dodávka, v případě menších aut je zapotřebí střešní nosič. V těchto dnech autoři výstavy konzultují s radnicí městské části Brno-střed možnosti dovozu tak, aby se o něj školy nemusely starat. Termíny využití si mohou učitelé domluvit na ové adrese: Současně, nezávisle na výstavě, mohou pedagogové získat CD- ROM s interaktivním výukovým programem Obrazovo-zvukový atlas ptáků jižní Moravy, první pomůcku svého druhu ve střední Evropě. Na uvedené ové adrese lze domluvit také besedy s některým z autorů atlasu a výstavy, případně projekce atraktivních videopořadů pokud možno alespoň dva týdny předem. Na jsou k volnému stažení doprovodné materiály tematicky související videodokument, e-learning a soubor metodických listů Ptáci, lidé a krajina. (red) Třetí dubnová sobota je vyhrazena akci Ukliďme Česko Černé skládky a volně pohozený odpad představují jeden z trvalých problémů znepříjemňujících život občanů nejen městské části Brno-střed. Tuto skutečnost si můžeme ověřit mj. na stránkách projektu který před třemi lety rozběhl brněnský spolek Ekosmák. Na základě hlášení od občanů bylo na této stránce doposud zaznamenáno více než tři tisíce černých skládek po celé ČR, městskou část Brno-střed nevyjímaje. V reakci na alarmující čísla se spolek Ekosmák pustil do dalšího projektu a v loňském roce poprvé uspořádal celorepublikovou dobrovolnickou úklidovou akci s názvem Ukliďme Česko. Přes nepřízeň počasí se do ní zapojilo na dobrovolníků, kteří společnými silami uklidili 350 tun odpadu. Svůj podíl na tom měli i aktivní občané naší městské části, kteří uklidili například louku na Červeném kopci nad Kamennou kolonií. Celý projekt se navíc stal absolutním vítězem soutěže E.ON Energy Globe Award, tzv. Ekologického Oscara, a v soutěži Společensky odpovědný projekt platformy Byznys pro společnost skončil na druhém místě. Letošní ročník Ukliďme Česko 2015, naplánovaný na sobotu 18. dubna, tak staví na pevných základech a věří v další úspěchy, především co se rozsahu samotné akce a vytvoření tradice každoročních jarních úklidů týká. Významnou roli v tom mohou opět hrát i občané městské části Brno- -střed. Stačí, když si vyhradí třetí dubnovou sobotu, a zapojí se do akce. Registrace účastníků probíhá prostřednictvím webu projektu kde se dobrovolní sběrači odpadu mohou přihlásit buď jako organizátoři místního úklidu a zorganizovat tak vlastní úklidovou akci, nebo se připojí k již existujícím úklidům. Již nyní je na území naší městské části nahlášeno několik úklidů, a tak věříme, že se jejich počet brzy rozroste. Pokud vám záleží na vašem okolí, neváhejte a zapojte se 18. dubna do akce Ukliďme Česko! Vězte, že tím smysluplně využijete svou energii a volný čas a přispějete k tomu, aby se naše městská část stala ještě příjemnějším místem k životu. Miroslav Kubásek, Ukliďme Česko 7

8 Názory zastupitelů Velká billboardová loupež Podle sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nebyl například k umístění tohoto billboardu na ulici Heršpická udělen souhlas a nebyla ani uzavřena žádná nájemní smlouva s vlastníkem reklamního zařízení. Už jsme si na ně zvykli a snad je proti jejich hlavnímu poslání ani nevnímáme. A na to možná hřeší billboardy. Když jsem byl jako zastupitelský nováček na své investiční podněty konfrontován s tím, na co nezbyly po předchozím vedení radnice v rozpočtu peníze, začal jsem se zajímat, odkud by do naší obecní kasy mohly přitéct finanční prostředky. Možná si vzpomenete na poněkud kontroverzní umístění smartboardu přímo u oken základní školy na Hlinkách z r Nájemné za něj přináší škole ročně sice 60 tisíc, ale reklamní agentura jej prý pronajímá až za 82 tisíc měsíčně (byť slevy mohou dosáhnout prý až 50 %). Tedy umí si na sebe vydělat během pouhého měsíce. Proč se proto nezaměřit na to, jak Brno tento relativně snadný penězovod spravuje? Osobně nejsem proti takovým reklamám ostře vyhraněný, ale vše musí mít nějakou míru, a když už si jimi zaplevelujeme své okolí, nechť z toho my Brňané alespoň něco máme. Nejdříve jsem vypustil testovací balonek a nechal magistrátem prověřit krátký úsek frekventované Jihlavské ulice mezi Vídeňskou a Heršpickou. Výsledek byl tristní: na pouhých 250 metrech vás atakuje sedm billboardů. Hned u šesti však magistrát neví, že by je kdy povolil tedy by se mělo jednat o billboardy nelegální, z nichž nemáme nic. Jediným pozitivem celé akce bylo, že jsem magistrát upozornil na nevzhlednou zarůstající lešenářskou konstrukci, která hrdě vítá okolo projíždějící, a měla by být odstraněna. Když jsem se vzpamatoval ze dvou překvapení (někdo si dovolí jen tak s klidem dát billboard na cizí pozemek a město Brno o tom ani neví a nevystupuje proti tomu), chtěl jsem si na zbylé části Jihlavské (kolem krematoria) ověřit, zda je to jen náhoda nebo negativní fenomén. Tady zase hodně pozemků vlastní český stát a ani zde výsledek nebyl nijak optimistický: z cca sedmi reklamních zařízení neeviduje náš stát ani jedno! Vše je o to více zneklidňující, že takovými nekalými praktikami jsme obíráni de facto hned na - dvakrát. Jednak si takovou reklamu zaplatíme v ceně propagovaného zboží a jednak o případné nájemné přichází veřejný rozpočet. Kdyby se za takové plochy řádně platilo, možná by došlo dříve na opravu rozbitého chodníku, o který zakopáváte každý den, nebo by zbyly prostředky na častější úklid ulic. Zajímalo by mě i stanovisko firem, které si takové plochy za nemalé peníze najímají jsou jen lehkomyslné a spoléhají se na reklamní agentury, nebo v tom jedou s billboardisty? I na ně pak směřuje apel, aby více sledovaly, kde se prezentují, a zda tak nepřímo nejsou spolupachateli této krádeže za bílého dne. Jak vidíte, není složité na dané nekalosti upozornit: stačí, když billboard vyfotografujete a na webu nahlížení do katastru si zjistíte, na jakém pozemku billboard stojí. Pokud na městském, tak jej pošlete na magistrát s dotazem, zda jej povolil. Pokud ne a magistrát sám nezačne konat (třeba billboardy blízko silnic má oprávnění řešit Odbor dopravy), pošlete (opět postačí em) podnět na stavební úřad Brnostřed je to zdlouhavý proces, ale někde se začít musí a vaše okolí vám poděkuje. V Brně je sice aktivní dobrovolná skupina lidí (Nechceme billboardy v Brně), která se mapování nelegálních či jinak obtěžujících bill - boardů věnuje, ale je zjevné, že dokud magistrát aktivněji a systematičtěji nezasáhne, budeme si připadat jako v Billboardově. Je proto dobře, že se na úrovni města podle všeho chystá veřejně přístupná webová aplikace se zanesením všech povolených bill - boardů na (možná nejen) městských pozemcích. Tak si budete moci rychle ověřit, zda ta či ona nevzhledná konstrukce na tyčkách tam může být a Brno z ní něco má. To by bylo doplněno akční úřednickou skupinou, která by se zaměřila na mapování nelegálních billboardů a koordinaci jejich odstranění, resp. zlegalizování. Přejme si, aby se tak stalo co nejdříve. JUDr. Michal Závodský, zastupitel MČ Brno-střed (nez. Za Stranu zelených) Ohlasy Šlapat centrem Brna pěšky, nebo na kole? Jaro přinese svěží změnu, na kole vjedete do centra města legálně přes celý den. Je vůbec možné, aby se v centru Brna vedle sebe pohybovali lidé pěšky a na kole? Ano, je to možné, dokonce i v Brně. Nemusíme se chodit inspirovat do jiných měst, protože už to docela dobře funguje i u nás. Brňanky a Brňané mohou celodenně bez časového omezení na kole projíždět pěší zónou na ulici Joštova, která je zároveň i velkou křižovatkou pro tramvaje a pro desetitisíce lidí. Mohou také legálně do zbytku pěší zóny v centru Brna od do Vzájemné soužití lidí šlapajících do pedálů nebo po chodníku je poměrně harmonické a nemáme důvod si myslet, že se na tom něco změní. Anebo Ale samotné centrum Brna je příliš zalidněné, už teď jsou tam tramvaje, auta a teď navíc i kolaři! Ano, to jsou časté dojmy. Podívejme se ale na čísla. Podle výzkumu BKOM ze září 2012 se během špičkového času od do po ulici Masarykova pohybovalo 5627 lidí pěšky a 46 lidí na kole za hodinu. To je asi 94 lidí pěšky a sotva jeden člověk na kole za minutu. Ano, lidí na kole jezdí v Brně čím dál více a jejich počet se od roku 2012 možná až zdvojnásobil. V praxi to bude znamenat, že během špičkového času můžeme na Masarykově očekávat až dva lidi na kole za minutu Ti dva se tam ztratí, žádná cyklopovodeň nenastane. Moment, ale co Česká! Tam je lidí, ulice není tak široká a teď tam budou kolisti i přes den? Nebudou. Změna organizace dopravy v centru nově zakáže vjezd na kole na Českou (nyní tam na kole můžete mezi a 09.00) přes celý den. Ulice je místy dost úzká a lidé na kolech ji budou moci snadno objet po Rašínově a Veselé. A co rychlost v pěší zóně? Málokdo to ví, ale rychlost v pěší zóně je omezena na max. 20 km/h. To platí pro lidi za volantem nebo na kole, a pokud ji bude kdokoliv překračovat, městská policie by měla její dodržování striktně vynucovat. Michal Šindelář, Brno na kole o. s. 8

9 Naše školy Základní škola Křídlovická se zapojila do projektu, jehož tématem je voda a její význam pro lidskou společnost V minulém roce získala naše škola grant ve výběrovém řízení programu Erasmus+: KA2 na realizaci dvouletého projektu s názvem Water and Its Magical Power. Hlavním tématem spolupráce evropských vyučujících a jejich žáků je tedy voda a její význam pro lidskou společnost. Na projektu spolupracuje šest škol z těchto zemí: Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Francie, Španělsko a Česká republika. Učitelé a žáci se postupně setkají v těchto státech Evropské unie, aby mohli společně zpracovat následující témata: Role vody v historii našeho regionu, Role vody v dnešní společnosti, Problémy užití vody v naší společnosti, Hledání řešení problémů užití vody. Společným komunikačním jazykem projektu je angličtina, což přispěje k rozvoji jazykových kompetencí nejen žáků, ale také učitelů. Tento projekt je financován Evropskou unií a celková výše grantu, který získalo šest škol, je euro. První setkání učitelského týmu proběhlo na naší škole v průběhu podzimních prázdnin a tak zatím- co někteří trávili prázdniny prodloužené státním svátkem v podzimní přírodě nebo s kvalitní literaturou, my jsme státní svátek a jeden den z prázdnin strávili ve škole, v milé společnosti deseti kolegů z našich partnerských škol. Na programu bylo seznámení se a zejména příprava a koordinace prvního roku projektu. Ve čtvrtek po prázdninách se naši hosté za doprovodu deváťáků trochu porozhlédli po škole, moc se jim u nás líbilo. Potom již následovala první společná aktivita žáků. Jednalo se o vytvoření loga našeho projektu. Někteří žáci tvořili logo na tabletech, další pracovali klasickým způsobem s temperami a štětcem. Autorka našeho vítězného návrhu spolu se třemi spolužáky a dvěma učiteli odjela 12. prosince 2014 na první projektové setkání do Sofie. A jak jsme si tento týden užili? Dnešek byl super, ráno jsme jeli metrem do školy, kde jsem poznal spoustu super lidí. Začínalo se prezentací o Bulharsku, představily se jednotlivé týmy. Poté následoval oběd ve školní jídelně a krátká přestávka. V chemické laboratoři proběhly experimenty s vodou. Přišlo další kolo prezentací, kde nás bulharští studenti seznámili s přírodou a vodním bohatstvím Bulharska. Celý den zakončila večerní diskotéka, která byla taky super. Dnešní den byl skvělý, těším se na zítřek, napsal Honza Bína. Především chci poděkovat všem lidem v projektu, kteří nám vytvořili neuvěřitelnou atmosféru. Tito lidé u mě budou mít vždy místo v srdíčku. Nikdy na těchto šest dní nezapomenu, protože to byly jedny z nejlepších a nejvíce užitých dnů v mém životě. Bylo to tu opravdu krásné. Dnešní den byl krásným zakončením projektu ve městě Plovdiv. Celý den jsme chodili po památkách a nakonec jsme se byli podívat po obchodech. Poté, co jsme přijeli zpátky do Sofie, nastalo loučení. Přísahám, že takhle moc jsem ještě kvůli nikomu/ničemu nebrečela. Půlhodinový záchvat breku. Budou mi všichni strašně moc chybět, miluju tyhle lidi a doufám, že se zase všichni jednou sejdeme, věřím v to. Děkuji i Lóře a její rodině za ubytování a velice příjemnou atmosféru, kterou mi během týdne poskytli. Děkuji za to, že jsem tu mohla být a strávit čas s těmito lidmi. Tak na viděnou, chao!!!, napsala Sára Kocsisová. V letošním školním roce nás ještě čekají pracovní setkání v Řecku a Francii. První rok projektu završíme ve Španělsku, kde proběhne workshop k přípravě a koordinaci druhého roku projektu. Už se moc těšíme na spolupráci a další setkání s našimi vodními partnery. Mgr. Pavlína Trnková, ZŠ Křídlovická (koordinátor projektu) 9

10 Školy v městské části Brno-střed Základní umělecká škola Františka Jílka hostí okresní a krajské kolo soutěže ve hře na dechové žesťové nástroje Základní umělecká škola Františka Jílka přijala nabídku uspořádat ve svých prostorách okresní a krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové žesťové nástroje. Okresní kolo proběhlo 20. února 2015 a krajské kolo má termín 26.března Soutěžit se bude ve hře na trubku, lesní roh, pozoun, tubu a jejich příbuzné nástroje celkem v deseti věkových kategoriích s tím, že nultá kategorie je v krajském kole ukončena. Vítězové ostatních kategorií mají šanci postoupit do ústředního kola, kde se utkají s vrstevníky z celé republiky, a to v Liberci. Jihomoravský kraj disponuje širokou základnou kvalitních hráčů na tyto dechové nástroje. Očekávaná účast v krajském kole se bude pohybovat mezi soutěžícími. Výkony v jednotlivých kategoriích bude hodnotit pěti - členná porota složená z profesionálních hudebníků a pedagogů. Předsedou poroty bude Mgr. Bohuš Zoubek. Základní umělecká škola Františka Jílka patří k největším školám tohoto typu v městě Brně. Školu navštěvují žáci z Brna i blízkého okolí. Ve svém názvu nese škola jméno vynikajícího brněnského umělce prof. Františka Jílka. Cílem základní umělecké školy je poskytovat dětem a mládeži základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a kultivovat tak jejich osobnost po stránce umělecké. Základní umělecká škola se snaží podchytit a vzdělávat nadané i výrazně talentované děti a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, nebo na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a v konzervatořích. Mgr. Pavel Sapák, ředitel školy Střední škola polytechnická na Jílové připomíná výročí mezinárodního environmentálního projektu Eco-schools V těchto měsících si připomínáme dvacáté výročí od zahájení mezinárodního projektu Eco-schools ve světě a desáté výročí jeho uskutečňování v České republice. Na konferenci OSN v Rio de Janeiru v roce 1992 vznikla myšlenka zapojit děti a mladé lidi do ochrany životního prostředí. V roce 1994 mezinárodní ne - zisková organizace FEE (Foundation for Environmental Edu cation) spustila mezinárodní projekt Eco-schools na školách v Dánsku, Německu, Řecku a ve Velké Británii. Cílem tohoto projektu je skloubit teoretické učivo ekologie s praktickými každodenními kroky, vykonávanými všemi žáky i zaměstnanci škol, směřujícími ke snižování ekologické zátěže způsobené provozem škol a uvědomování si dopadů jednání lidí na kvalitu životního prostředí. Po dvaceti letech je do tohoto projektu zapojeno již 56 zemí a v nich přes škol s více než 10 miliony žáků. Projekt Eco-schools je od 1.září roku 2005 uveden v život i v České republice, v letošním roce si připomeneme desáté výročí od jeho spuštění. Národním koordinátorem projektu je Sdružení TEREZA Praha, které se v červnu 2005 stalo členem FEE a získalo tak oprávnění udělovat školám v ČR certifikáty Ecoschools. Projekt je časově neomezený, získaný titul Eko - škola se pak obhajuje dvakrát po dvou letech a potom každé čtyři roky. Základními tématy tohoto mezinárodního projektu jsou: Energie, Odpady, Prostředí školy, Voda. Rozšířenými tématy jsou: Doprava, Šetrný (odpovědný) spotřebitel, Klimatické změny, Biodiverzita. Naše škola se rozhodla v září 2005 podat jako jedna z prvních českých škol oficiální přihlášku do tohoto velmi náročného projektu a stala se jeho pilotní školou. V červnu 2006 jsme obdrželi diplom za aktivní účast v projektu. V dubnu 2007 jsme jako první střední škola v České republice získali mezinárodní titul Ekoškola, který jsme znovu obhájili v květnu 2009 a následně v dubnu 2011 jsme opět jako první střední škola v České republice získali již třetí mezinárodní titul Ekoškola. V kategorii středních škol v České republice jsme v rámci tohoto mezinárodního ekologického projektu bezkonkurenčně stále nejúspěšnější školou. Toto prvenství si rozhodně nenecháme vzít a pilně se připravujeme na získání čtvrtého titulu mezinárodní Ekoškoly, jehož obhajoba nás čeká v květnu Další podrobnosti jsou k dispozici na webu naší školy sekce Projekty, podsekce Eco-schools, sekce Pro studenty, podsekce Školní časopis. K dnešnímu dni je držitelem tohoto mezinárodního titulu pouze několik českých středních škol. Sídlo naší školy se nachází na ulici Jílová v katastrálním území městské části Brno-střed a proto již od roku 2005 velmi úzce spolupracujeme s jejím odborem životního prostředí, jak v oblasti odpadů, tak v oblasti péče o veřejnou zeleň v našem okolí. Národním koordinátorem mezinárodního projektu Eco-schools je Sdružení TEREZA Praha. V České republice projekt zaštiťuje MŠMT a MŽP. Jan Zdražil, člen žákovského Ekotýmu ze třídy MZB2. Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g 10

11 Stalo se v naší městské části Park Lužánky se pyšní dalším památným stromem platanem Platan nedaleko pítka v Lužánkách získal statut památného stromu. Rozhodl o tom Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. Vedle jinanu dvoulaločného se tak jedná o druhý takto významný strom brněnského parku. Platan javorolistý nedaleko pítka v parku Lužánky je mohutný, velmi dekorativní strom s široce klenutou a souměrnou korunou. Tento strom patří k nejkrásnějším stromům v lužáneckém parku. Zdravotní stav stromu je velmi dobrý. V roce 2007 byl na stromu proveden zdravotní řez. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky doporučila jeho vyhlášení za památný strom. Obvod kmene platanu je 553 cm, jeho stáří však není zjištěno. Pokud příslušný odbor nemá informace o jeho výsadbě, což je i případ platanu, je věk stromu obtížně zjistitelný. Přesně daná kritéria, podle nichž se památné stromy vybírají, nejsou pevně daná. Odborníci strom ohodnotí buď z historického hlediska nebo se strom vyjímá svými rozměry, vzrůstem a mohutností nebo je svého druhu ojedinělý. Platan javorolistý má kolem sebe ochranné pásmo, které je ve tvaru kruhu o poloměru 18 m. V tomto ochranném pásmu není povolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování nebo chemizace. (mar) Foto: Monika Navrátilová Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Pokračování ze strany 1 a především zviditelnit svou hudbu a talent. Budou moci též hudbu využít jako prostředek pro prezentaci svých názorů a myšlenek. Předpokládá se v budoucnu i možné multimediální využití internetu a propojení s jinými aktivitami neziskových organizací. Náklady na studio by do budoucna mohly být hrazeny z příspěvků těch, kdo budou studio využívat pro nahrávání s tím, že tyto náklady budou mnohem nižší, než kdyby se jednalo o komerční provoz. Důležité je zapojení a pomoc všech mladých, už nyní se pravidelně každý pátek v hodin na Vranovské 45 v Brně schází skupina nadšenců, kteří chtějí zdarma pomoci. Studio vzniká se značným podílem dobrovolné práce. Rozpočet totiž není vysoký a za ideou nestojí žádný velký projekt, spíše velký zájem a štěstí, říká Katarína Klamková, ředitelka IQ Roma servisu. Studio by mělo být v plném provozu od května letošního roku. Dalším podobným počinem je otevření posilovny Roma Gym určené pro studenty vzdělávacího programu Gendalos. Tu počátkem února společně otevřeli v Brně na ulici Cejl 49 IQ Roma servis a romští středoškoláci. Jde o první komunitní počin, kdy romští studenti Gendalosu vlastním úsilím a zejména svépomocnou prací vybudovali prostory posilovny a tím i vytvořili nástroj na podporu vzdělávacích úspěchů romské mládeže. Nápad posilovny se začal realizovat na jaře 2014, kdy IQ Roma servis zvažoval, jak efektivně prázdný prostor bývalé poradny, tj. místa, kde sdružení začínalo, využít. Romští středoškoláci projevili zájem o vybudování posilovny a tak zejména ve spolupráci s pedagogem Josefem Přehnalem a dalšími pomocníky plánovali, opravovali, malovali a usilovně na otevření posilovny pracovali. Posilovna je určena pouze klientům Gendalos, kteří se dostali do Klubu Gendalos, což je v dnešních dnes 36 romských středoškoláků využívajících služeb IQ Roma servisu. V posilovně Roma Gym budou dokonce romští studenti i na pozicích vyškolených trenérů, kteří budou dbát na bezpečnost provozu posilovny. Provozována bude prozatím 3x týdně pondělí, středa a pátek od hod do hod. Posilovna má být další motivační prvek Klubu Gendalos, zároveň má působit preventivně ve zvládání negativních projevů emocí a samozřejmě i k rozšíření komunitní a dobrovolnické práce, kdy sami klienti se postupně stanou trenéry a budou motivovat mladší, řekl pedagog Josef Přehnal. Hlavní cílem vzdělávacího programu Gendalos je podpořit motivované romské studenty na jejich cestě ke vzdělávacím a profesním úspěchům. Základem vzdělávacího programu Gendalos je dlouhodobá spolupráce studenta střední nebo vysoké školy s pedagogem IQ Roma servisu. Do spolupráce se zapojuje také rodina studenta a učitelé ve škole. Podpořit romského studenta a jeho lepší budoucnost může přes vzdělávací program Gendalos každý člověk, buď přímou podporou konkrétního studenta (finančně či formou mentoringu) nebo podporou celého programu, více na (rob) 11

12 Neziskové organizace Občanské sdružení Ženy50 vyhlásilo další ročník fotosoutěže Úhel pohledu Občanské sdružení Ženy50 vyhlásilo, ve spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé město MMB a pod záštitou starosty městské části Brno-střed Martina Landy, 7. ročník fotosoutěže Úhel pohledu, jejímž cílem je zviditelnění žen ve věku 50+. Soutěží se ve dvou kategoriích. Snímky zaslané do kategorie A musejí zachycovat ženy po padesátce, zúčastnit se mohou osoby bez omezení věku, profese, pohlaví. Kategorie B je určena všem ženám starším padesáti let, které rády fotografují. Téma snímků není omezeno. Při splnění podmínek je možné zaslat snímky do obou kategorií, a to v elektronické podobě, na adresu sdružení. Uzávěrka fotosoutěže je 27. března 2015 v 16 hodin. Nezávislá porota bude hodnotit zajímavý úhel pohledu na zralé ženy po padesátce, originalitu, původnost, vtip i nadsázku. V každé kategorii vybere 3 snímky, jejichž autoři budou vyhlášeni a odměněni na koncertu ke Dni matek, který se uskuteční v neděli 10. května. Více podrobností o fotosoutěži Úhel pohledu naleznete na webu i na stránkách sdružení Ženy50 Můžete si zde stáhnout propozice k soutěži i přihlášku. Jana Jarušková, předsedkyně sdružení Foto: Martin Vacek YMCA Brno zve do bezplatného klubu pro seniory Už půl roku funguje ve středu Brna, na adrese Kounicova 3, klub pro seniory. Ten provozuje YMCA Brno. Každý čtvrtek od jedné hodiny odpoledne tráví senioři zajímavým způsobem své odpoledne. Scházejí se zde se svými vrstevníky i se studenty Masarykovy univerzity, probírají zajímavá témata aktuálního dění i z osobního života, tvoří rukodělné výrobky, sledují zajímavé dokumenty. Příjemnou atmosféru dotváří ne - zbytné občerstvení. Setkání jsou určena všem, kteří chtějí strávit své odpoledne v příjemné společnosti, popisuje chod klubu Kristýna Pulišová. Účast na setkání je zcela zdarma. YMCA (Young Men s Christian Association), neboli Křesťanské sdružení mladých lidí, je nejstarší, největší, nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. Je to křesťansky orientované, dobrovolné, nepolitické a neziskové občanské sdružení, které usiluje o plnohodnotný život mladých lidí a harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný troj - úhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností. YMCA Brno působila již od roku 1991 jako místní sdružení YMCA v ČR. Právní subjektivitu získalo v roce 2001 a v současnosti je jedním z největších YMCA v České republice co se týče rozsahu činnosti i členské základny. YMCA Brno má 400 členů a 30 celoročně pracujících klubů různého zaměření (hudební, sportovní, umělecké, turistické, ekologické, dětské kluby atd.). Organizace se dále věnuje například profesnímu poradenství v rámci činnosti Informačního centra pro mládež, či pořádání letních táborů, kterých se pravidelně účastní několik set dětí a mladých. (rob) Foto: Miroslav Vlček Český klub nedoslýchavých Help se změnil na Audiohelp. Na základě požadavku klientů došlo i k úpravě činnosti S účinností od ledna 2015 změnila nezisková organizace Český klub nedoslýchavých Help název. Nově funguje jako AUDIOHELP, z. s. Mění se rovněž druh poskytované sociální služby. Dříve poradenské centrum se stalo střediskem sociální rehabilitace pro osoby se sluchovým postižením. Tato změna proběhla na základě aktuál - ních požadavků ze stran klientů. Zaměstnancům naší organizace jde především o to, aby lidé se sluchovým postižením dosáhli samostatnosti a nezávislosti. Snažíme se odstranit komunikační bariéru, která znemožňuje aktivní sociální i kulturní život, uvedla sociální pracovnice Tereza Bauerová a dodala: Součástí střediska nadále zůstává půjčovna kompenzačních pomůcek, která nabízí například bezdrátové zařízení na poslech televize, zesílený telefon, vibrační budík či signalizaci bytového zvonku. Po domluvě je možné za půjčit zmíněné kompenzační pomůcky i domů, kde se dají vyzkoušet v přirozeném pro - středí. Audiohelp sídlí přímo ve středu města na adrese Běhounská 22 (pasáž Typos), informační tabule a zvonek se nacházejí po levé straně. Kontakt je možný rovněž prostřednictvím telefonu na čísle nebo elektronicky na ové adrese Otevírací doba střediska je od pondělí do středy od 8.00 do hod. Na středu je zapotřebí se objednat, protože se jedná o den terénních výjezdů ke klientům. (rob) 12

13 Neziskové organizace Oslava dne Downova syndromu bude mít divadelní podobu Kdopak by se DS bál? Pod tímto názvem odkazujícím na absurdní hru Edwarda Albeeho Kdopak by se Kafky bál? se bude v Brně oslavovat 21. března den Downova syndromu (DS). Oslavu 10. výročí celosvětového dne DS připravilo Brněnské sdružení Úsměvy, o. s. společně s Divadlem Aldente. V rámci divadelních oslav dojde k propojení měst z České i Slovenské republiky formou živého internetového vysílání na tematickém kanálu YouTube. Centrem bude právě město Brno, kde se budou natáčet živá internetová vysílání. Diváci se mohou těšit například na rozhovory s lidmi s DS, na předtočená videa o DS nebo na živé telefonické vstupy z jiných míst oslav. Program oslavy se uskuteční třikrát po sobě v 15, 17 a 19 hodin. Ztrojení je jednak z důvodu omezené kapacity prostoru pro diváky a jednak se budou jednotlivé bloky lehce odlišovat (v 15 h bude blok více zaměřený na děti, v 19 h Nízkoprahový klub Pavlač byl otevřen na nové adrese Vranovská 4 Nízkoprahový klub Pavlač, který působí v sociálně vyloučené lokalitě v Brně 13 let, byl po roce otevřen na nové adrese Vranovská 4. Pavlač bude poskytovat sociální služby pro děti a mládež z centra Brna a blízkého okolí. bude mít oslava nejvíce divadelní formu, protože bude probíhat za tmy). Absurdita bude využita jako umělecký prostředek sloužící k pochopení životních situací, do nichž se dostávají lidé s DS a jejich rodiny. Každý blok oslav bude mít čtyři části: divadelní průvod, posezení u kávy, živé vysílání a závěrečný rituál. Akce začne divadelním průvodem po svazích Špilberku, jehož součástí budou divadelní scény hrané profesionálními herci i herci s DS. Průvod se vydá z ulice Husovy naproti hotelu International do areálu Hlídky 2 na kopci Špilberk. Součástí průvodu budou účastníci, kteří budou mít něco navíc herci se třema rukama nebo nohama, lidé s DS kostým mít nemusejí mají navíc jeden chromozom. Následovat bude posezení u kávy ve vnitřním i venkovním areálu Hlídky 2. Zde se budou moci diváci podrobněji seznámit s problematikou DS, a to zábavnou a inter - aktivní formou. Brněnští diváci se také budou moci přímo zúčast nit Nízkoprahový klub se těsně před koncem roku 2013 přestěhoval do nových prostor. Spuštění provozu klubu bylo z důvodu rekonstrukce odloženo a proběhlo až v únoru. Klub je prostorem pro děti a mládež, ve kterém budou moci využívat sociální služby, ale také volnočasové a vzdělávací aktivity. Pavlač je rozdělena na dvě části. Klub pro děti 6 až 11 let a klub pro mládež od 12 do 21 let. Klienti mohou využívat bezplatně bezpečný prostor klubu a širokou nabídku služeb, jež poskytujeme. K dispozici jsou vždy 2 pracovníci, na které se budou moci obrátit a najít pomoc a podporu, kterou potřebují. Klienti budou moci využívat také poradenství, doučování, nebo PC učebny s lektorem. Nejčastější témata, se kterými se na nás klienti obracejí, jsou škola, práce, bydlení, dluhy a vrstevnické vztahy apod. vysvětluje Mgr. Michaela Píšová, vedoucí NK Pavlač. NK Pavlač v roce 2014 fungoval převážně v terénní formě. Ačkoliv to byl pro klub náročný rok, podařilo se poskytované služby zefektivnit a rozšířit na lokality, kde služby podobného charakteru chybějí a jsou zapotřebí. V tomto období rozběhl NK Pavlač sociální práci živého internetového vysílání, jehož součástí budou rozhovory s lidmi s DS z brněnské části oslav, telefonické vstupy z jiných měst a předtočené videosestřihy s tematikou DS z celé republiky. Závěrečným slavnostním aktem bude divadelní rituál společné vypouštění balonků přání lidem s DS, a to symbolicky ve (DS je genetická porucha, konkrétně trizomie 21. chromozomu). Po skončení akce budou interaktivní figuríny s tematikou DS (jež s dětmi od 6 do 11 let a také terénní sociální práci na ubytovnách, kam pracovníci pravidelně docházejí. Po spuštění provozu klubu budeme nadále pokračovat s terénní formou služby v lokalitě a na ubytovnách, dále také plánujeme mapovat i nová místa, kde se děti a mládež zdržují. Nízkoprahový klub na ulici Vranovská nám však poskytne prostor pro seberozvojové skupiny, poradenství týkající budou součástí výtvarné instalace na Hlídce 2) umístěny ve veřejných prostorách (kavárny apod.). Na tematickém kanálu YouTube bude také možné sledovat záznamy živých internetových vysílání a videa z průběhu oslav, jež budou volně šiřitelná. Videopozvánku na akci natočí spolu s lidmi s DS brněnský spisovatel, režisér a herec Arnošt Goldflam. Více na stránkách a (mar) se pracovního uplatnění, školy, financí, partnerských a rodinných vztahů, skupinové a individuální aktivity, či práci s dětmi předškolního věku. dodává Mgr. Michaela Píšová, vedoucí NK Pavlač. Klub Pavlač provozuje občanské sdružení Ratolest Brno. Ratolest dává dětem šanci žít ve funkčních rodinách a pomáhá mladým lidem dostat se ze šikmé plochy. Základem naší činnosti je prevence, s úspěchem řešíme příčiny problémů i jejich následky. Ratolest zdarma poskytujeme širokou škálu sociálních služeb dětem a mládeži, kteří mají jedno společné na své životní cestě se potýkají s komplikovanými životními situacemi. Dětem a mladým lidem pomáháme odborně řešit potíže v rodině, ve škole, ve vztazích s vrstevníky i jejich okolím. Působíme na ně preventivně v oblasti drog, sexu, šikany a kriminality. Učíme je, jak smysluplně trávit volný čas. Usilujeme o to, aby se dokázali lépe začlenit do společnosti. (rob) 13

14 Volný čas V parku Anthropos a v okolí lanového centra se opět budou hledat velikonoční vajíčka. Pro děti je připraven i karneval Již šestý ročník zábavné velikonoční akce pro děti spojené se zaječím karnevalem připravilo lanové centrum Jungle Park v Pisárkách společně s městskou částí Brno-střed a s Lesy města Brna. Hon na velikonoční vajíčka spojený se zaječím karnevalem se uskuteční v sobotu 4. dubna od hod. v parku u Pavilonu Anthropos. Děti se mohou těšit na hry a soutěže s velikonoční tematikou, pletení pomlázek, vyrábění píšťalek, malování na obličej či tvoření velikonočních vajíček. Následovat bude tradiční Hon na velikonoční vajíčka, při němž se bude hledat úctyhodných 4500 kusů vajíček poschovávaných v lese, přičemž tři z vajíček budou zlatá na jejich nálezce čeká živý králíček a křeček s kompletní pečovatelskou výbavou. Proběhne také losování o permanentky do lanového centra pro rok 2015 a vyhlášení 10 nejlépe maskovaných zajíčků či jiných jarních zvířátek. Ocenění si odnesou marcipánové velikonoční dorty. Nebude chybět ani oblíbená soutěž o nejdelší hod vejcem. Z předem registrovaných dětí bude vylosován jeden výherce, který vyhraje noc v TREEHOUSE Babí lom v Lelekovicích u Brna (více na Registrace a další informace o akci naleznete na stránkách Igor Hofmann, Jungle Park Brno Brněnská pobočka židovského muzea přináší nenásilnou a zábavnou formou informace o židovských dějinách, svátcích či literatuře Židovské muzeum v Praze ve své brněnské pobočce Oddělení pro vzdělávání a kulturu, která sídlí na tř. Kpt. Jaroše 3, nabízí i v březnu široké veřejnosti kulturní programy. Židovský svátek Purim, který připadá na březen, bude předmětem výtvarné dílny pro děti s rodiči v neděli 15. března od hod. Objasnění vzniku, vývoje, osobnostem, úspěchům a ne - úspěchům česko-židovského hnutí se bude věnovat přednáška Mgr. Marie Zahradníkové z Institutu Terezínské iniciativy, kterou zájemci mohou navštívit v pondělí 16. března v hod. Blížící se další židovský svátek Pesach, který letos připadá na dubna, připomene další přednáška, která bude spojena s chronologicky uspořádanou prezentací ilustrovaných pesachových hagad (hagada = kniha zaznamenávající řád domácích bohoslužeb při sederu, nebo-li slavnostní večeři, během tohoto svátku) počínaje středověkem až do dnešních dnů. Přednášet v češtině bude, v Izraeli trvale žijící, rabín Daniel Mayer ve středu 18. března v 18 hodin. Závěr břez nové nabídky tvoří ve čtvrtek 26.března od 17 hodin Čtení sluší každému další z volného pokračování četby z oblíbené knihy. Tentokrát Zdeněk Junák, herec Městského divadla Brno, si ke svému přednesu vybral knihu Isaaka Bashevise Singera Kajícník. Přislíbil, že si doma nezapomene svoji kytaru a mluvené slovo doplní hudbou. Těšíme se na všechny zájemce, kteří se nenásilnou a zábavnou formou chtějí dozvědět něco více o židovských dějinách, svátcích či literatuře Jitka Králová, vedoucí brněnské pobočky Vzdělávacího a kulturního centra 14

15 Volný čas Brněnské Velikonoce na ledě opět přivítají krasobruslařské hvězdy a dětem nabídnou veselý program na bruslích Populární benefiční Velikonoce na ledě se letos konají již po - dvanácté. Bude to opět v týdnu před Velikonočním pondělím, na Zelený čtvrtek 2. dubna 2015, od hodin v hale TJ Stadion Brno v Křídlovické ulici. V první půli oblíbené benefice ve prospěch potřebných dětí se tradičně povídá, zpívá, ale zejména tancuje na ledě v podání mladých talentů, ale i našich nejlepších krasobruslařů. Tradici této každoroční akce pomáhali zakládat například mistři světa v krasobruslení Radka Kovaříková a René Novotný a pravidelným hostem je od prvního ročníku také náš v současné době nejlepší krasobruslař Michal Březina. Úspěšný reprezentant se představí i letos, a to bezprostředně po návratu z mistrovství světa v Šanghaji. Pro Michala to bude i narozeninová oslava, narodil se 30. března Blahopřát mu bude na ledě i jeho sestra Eliška, děvčata ze Skating Clubu Brno a určitě také nejmladší krasobruslaři z Michalova domovského oddílu TJ Stadion Brno, který je spolupořadatelem akce. Do Brna mu přijede zazpívat stejně jako před pěti lety Anna Julie Slováčková a Michalovi a všem v hale zahraje také její táta, Felix Slováček. K tradičním účastníkům akce patří také moderátorka a redaktorka České televize Barbora Černošková. Ve druhé půli je na programu každoroční společné bruslení při karnevalu na ledě a pro děti s maskami jsou už připraveny velikonoční dárky i plyšáky od Michala. Vstup do haly je tradičně volný. (vlk) Foto: Igor Zehl Informujeme Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá od dubna do září kurzy o syndromu ADHD pro odborníky a rodiče Od dubna do září bude brněnské Centrum pro rodinu a sociální péči pořádat v rámci projektu Na vlně ADHD odborné kurzy zaměřené na zvýšení povědomí o ADHD a šíření know-how technik práce s dětmi s ADHD. Mezi témata kurzů patří například úvod do problematiky ADHD, praktická doporučení pro práci s dítětem s ADHD, vliv školního prostředí na dítě s ADHD, spe cifika vývojových období dětí s ADHD, jak vychovávat dítě s ADHD, vedení svépomocných rodičovských skupin apod. Kurzy jsou v rámci projektu pro účastníky zdarma a jsou určeny sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pedagogickým pracovníkům působícím v sociálních službách a rodičům hyperaktivních a neklidných dětí. U kurzů pro odborníky bylo zažádáno o akreditace MPSV a MŠMT. Konkrétní termíny kurzů a bližší informace jsou k dispozici na nebo u koordinátorky Mgr. Bc. Petry Kuhejdové Halířové, , Projekt Na vlně ADHD (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/D ) je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. ADHD je anglickou zkratkou neurovývojové poruchy s ná - zvem Attention Deficit Hyper - activity Disorder. Přeloženo do češtiny jde o hyperaktivitu s poruchou pozornosti. V českém odborném tisku se setkáme s názvem hyperkinetická porucha. Jedná se o neurovývojovou poruchu charakteristickou pře - devším poruchou pozornosti, impulzivitou a hyperaktivitou. Všechny tyto příznaky se projevují už od raného dětství. (rob) 15

16 Inzerce CHYTŘE NA ENERGIE Snad každý už slyšel o elektronických aukcích energie, elektřiny a plynu. Je to nejideálnější způsob dohody na ceně mezi spotřebitelem a distribuční společností. Doposud měly přístup na tyto aukce jen velké firmy, instituce a výrobní společnosti. Společnost Terra Group, která není distributorem energie, vytvořila systém a provozuje elektronické aukce elektřiny a plynu pro domácnosti a malé i střední živnostníky, stejně jako pro velké podniky a instituce a také pro celé obce. Aukce se účastní distribuční společnosti a další známé dodavatelské firmy, kterých operuje v ČR kolem 30, a proto je velmi nesnadné se všemi vyjednávat a porovnávat ceny a podmínky dodávek energie a plynu. Proto je elektronická aukce tím nejlepším nástrojem, který ideálně vygeneruje toho dodavatele, který má v daném čase nejlepší ceny a podmínky. Nechceme otravovat občany chozením po domácnostech a provozovnách drobných živnostníků, a proto nabízíme kontaktní informace na naše pracovníky, kteří jsou pověřeni jednáním a uzavíráním smluv o přístupu k elektronické aukci. Co tímto přístupem získáte: Získáte garantované nižší ceny a smluvní podmínky, které jsou předem stanoveny pro účastníky e-aukce. Získáte na 2 roky pevnou cenu za energie jen s povinnými distribučními poplatky. Získáte roční vyúčtování bez zbytečných skrytých poplatků. To je součástí podmínek pro distributory a dodavatele, kteří se aukce účastní. Získáte spolehlivého zástupce svých zájmů a zároveň společnost, která Vás bude zastupovat v každém jednání s distributory a dodavateli energií. Získáte přístup ke kontinuální elektronické aukci, do které se budete po souhlasu zařazeni každé dva roky a obdržíte zase za stejných podmínek tu nejlepší cenu energií, která je v té době na trhu. Tato služba je pro domácnosti zdarma, a živnostníci a podnikatelé platí jenom pevně stanovenou nebo procentní sazbu z toho, co ušetří na rozdílu cen od současného dodavatele a výherce aukce. Součástí služby je i snížení nákladů na vodném a ohřevu teplé vody. Komplexní informace získáte u prověřených oblastních energetických analytiků pana Matuszka a pana Juráka. Kontaktní údaje na regionální energetické analytiky Terra Group Investment, a.s. Ivan Jurák , Zenon Matuszek , Terra Group Investment, a.s. Karolíny Světlé 716/1, Brno NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního zařízení. Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. Nebo novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za Kč. Navíc s financováním ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při využití protiúčtu výkupní bonus Kč*. Seznamte se s novým vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás. * Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou prodlouženou na 5 let. mojefabiacombi.cz Kombinovaná spotřeba a emise C0 2 vozů Fabia Combi: 3,4 4,8 l/100 km, g/km Zcela nová ŠKODA Fabia Combi s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: Autosalon HORA CZ, a.s. Štouračova 1a Brno Bystrc 16

17 Inzerce Nestydatě perfektní nové generace Dokonalost v každém detailu. Nová generace Kia Sorento disponuje vedle suverénních jízdních vlastností a originálního dynamického designu také nejmodernějšími chytrými technologiemi, které promění každou vaši jízdu v dokonalý zážitek. Zastavte se u svého dealera Kia a přesvědčte se sami. PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, Brno-Bohunice Kia Sorento. Kombinovaná spotřeba 5,7 6,7 l/100 km. Emise CO g/km, emisní norma EURO 6. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Pro bližší informace o ceně a financování navštivte nebo kontaktujte svého prodejce Kia. 17

18 Inzerce STAROŽITNOSTI Starožitnosti!!! PENÍZE IHNED NA RUKU!!! HODINKY: kapesní, náramkové, zlaté, stříbrné, obyčejné (např. Omega, Zenith, Prim, Poljot, Glashütte, IWC Schafhausen a další i poškozené) HODINY: nástěnné, stolní, podlahové (i značně poškozené) ZLATO: šperky, mince, zlomky (všechny ryzosti) STŘÍBRO: tabatěrky, pudřenky, příbory (i po kusech), šperky, mince v jakékoliv kvalitě OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, BANKOVKY, MEDAILE, VYZNAMENÁNÍ, SKLO, PORCELÁN, KNIHY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, HRACÍ SKŘÍNĚ, HRAČKY a další, i celou pozůstalost tel.: OTEVÍRACÍ DOBA: PO ČT PÁ PRONÁJEM ADMINISTRATIVNÍCH PROSTOR - Lokalita Brno- erná Pole, ul. t. Kpt. Jaroše založeno 1991 STAROŽITNOSTI Svatopetrská 22a BRNO-KOMÁROV tramvaj č. 12, pátá zastávka od hl. nádraží u hotelu BÍLÁ RŮŽE 10 m ZASTÁVKA KONOPNÁ 10 m PŘIJEDEME ZDARMA a odvezeme - Dv samostatné kancelá e 14,98 m2 a 27,12 m2 - Možno pronajmout dohromady i samostatn - Pln vybavené - Služby recepce, úklid, ostraha objektu, internet,... - V p ízemí budovy k využítí jednací místnosti POSKYTNUTÍ SÍDLA SPOLE NOSTI - ozna ení sídla spole nosti v souladu se zákonem - pošta - p íjem a úschovna - pošta - avízo em - telefon - p edávání vzkaz em - fax - p edávání fax em OD 1 000,- K ZA M SÍC INFORMACE: Tel.: , prodej náhradních dílů na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz... servis domácích spotřebičů značek: Mora, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák, pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. Platí při vlastním dovozu. provozovna: Kleiner Brno, spol. s r.o. Košinova 10, Brno Kr. Pole tel: Otevírací hodiny: Po Pá hod. exkluzivní hotel u výstaviště BRNO, Křížkovského 20 hledá vhodné uchazeče na pozice: POKOJSKÁ výhradně na RANNÍ směny POKOJSKÁ výhradně na ODPOLEDNÍ směny základní znalost AJ/NJ vítána Kontakt tel.: MALBY 14 Kč/m 2, TAPETOVÁNÍ, NÁTĚRY dveří 350 Kč/kus, oken, fasád, radiátorů atd. tel: , Platba hotově=sleva 250 Kč! BRNO a okolí Nabízíme kompletní právní servis, zejména v oblasti: (vymáhání pohledávek, smlouvy, nemovitosti, náhrada škody, právní zastoupení ) - Rodinné právo - Trestní právo 18

19 Rozhovor Honza Hlaváček: Hantec se naučíte, lepší je hantec cítit a hantecem žít Když vyšel v polovině ledna v regionálních médiích rozhovor s Honzou Hlaváčkem, který se zde představil jako muzikant, bavič a především jako šiřitel brněnského hantecu, spustila se lavina reakcí. A přiznejme, že ne všechny byly pochvalné. Hantec, tato místní varianta češtiny používaná v hovorové brněnské mluvě, vznikla během několika staletí smíšením hanáckých nářečí češtiny s němčinou brněnských Němců a historickým středoevropským argotem, což je vlastně hantýrka. Odtud i výraz hantec, který, ať chceme či nechceme, ke koloritu Brna nesporně patří. A i když se žádné jiné město v republice nemůže takovým vlastním jazykem pochlubit, je i v Brně mnoho těch, kteří ho neuznávají a kterým se dokonce protiví. Co byste vzkázal těm, kteří hantec odmítají? A proč bychom si k němu měli najít cestu? Současný hantec je podle mého názoru především fór a nadsázka. Původní hantec, ten prvorepublikový, byl vlastně folklorní záležitost a jako jazykový fenomén ho studoval například doktor Ota Nováček. Hantec v sedmdesátých letech byl zčásti recese a zčásti i jakýsi protispolečenský protest. Dnes je to pro mě a moje kamarády a příznivce především humor, sranda, zábava. A právě proto bych si k němu hledal cestu, protože když porozumíte jeho filozofii, stane se z vás možná veselejší a optimističtější člověk. Navíc nikde jinde už takový svůj slang nemají. František Ringo Čech, uznávaný srandista a velký fanda hantecu, mi do předmluvy jedné mé knihy napsal: Hantec je jazykový klenot, skvost, proti kterému je Londýnské cockney, mluva pražských Pepíků i esperanto naprostý h..no! Jako šiřitel hantecu koncertujete, ale vydáváte i cédéčka a knížky. Hantec jsem měl odjakživa rád, ale netroufal jsem si v něm tvořit. Na to tady byli jiní borci. Brněnské ikony a hlavně borci, kteří už měli nějaký ty járy na tachálu a znali mapu. Já se spíš věnoval muzice. Zlomovým okamžikem se ale stalo jedno odpoledne s Jindrou Eliášem, kdy jsme seděli u něho na zahradě a bavili se o hantecu a muzice. Říkal jsem mu, že mám rád hantec a evergreenovou muziku. Jak jsme se o tom bavili, došlo mi, že evergreeny v hantecu tady nikdo nedělá. A než jsem dojel od něho domů, měl jsem první sloku Love me tender v hantecu. Obdobně to bylo s knížkami. Psal jsem pohádky v hantecu na internet do blogu a moje žena mi řekla, abych je vydal knižně. Rozhodně jsem ale nečekal nějaký velký úspěch. Zadal jsem vyrobit 250 knížeček, ale v tiskárně jim ujela ruka a zastavili mašinu po 550 kusech. Zděsil jsem se, co s tím budu dělat. Ale bylo před Vánocemi a za deset dnů bylo vyprodáno a narychlo jsme dělali další dotisk Jak se vám spolupracuje s Liborem Machatou? Když jsem nahrál svoje první hantecové CD Vorgle (v hantecu buráky, pozn. autora), sháněl jsem někoho, kdo by udělal booklet. Libora jsem znal jako špičkového muzikanta, ale on také výborně kreslí. Jeho práce nakonec předčila všechna moje očekávání a v současné době je pro mne nemyslitelné, že bych dělal s někým jiným. Když se mi podaří Libora zapálit, funguje jak atomový reaktor nápadů, které cizeluje k dokonalosti. Každá jeho práce v sobě často ukrývá dva až tři další plány, kterých si třeba všimnete až po čase. Moje žena mě nakonec ještě vyhecovala k tomu, abych ho oslovil k hudební spolupráci. Ostýchal jsem se, protože jsem si ani netroufal pomyslet, že by muzikant jeho formátu byl se mnou ochoten hrát. Ale Libor i na to kývl a duo bylo na světě. Je to pro mne výzva hrát znovu po pětatřiceti letech na kytaru. A navíc s takovým borcem! Co vás těší? A co mrzí? Když někomu hantecem udělám radost. Hantec je dnes záležitost především starších lidí a oni se vlastně přes něj opět ocitají třeba na Čáře v době svého mládí. Je to druh emoce. Hantec ale nejsou jen slova. Je to životní postoj a stav duše. Je spojený s děláním klukovin, srandiček, zkrátka lochecu. Trochu mě mrzí, že současná mladá generace už hantecem nemluví. Ale nelze se moc divit. Hantec byl slang rebelů a dnes mladí už s nikým nebojují. Naopak, připadají mi poměrně snadno zmanipulovatelní a tudíž snadněji zne - užitelní. A taky mě štve, když někdo ostentativně tvrdí, že hantecem se v Brně už vůbec nemluví. Brňáci hantec používají, ale je to jen pár slov, o kterých už ani netuší, že jsou hantecová. Dá se hantec naučit? Už devět let učím na zdravce v Brně a i zde se snažím hantecově působit (úsměv). Velkou radost jsem měl, když mi jedna studentka z Uherského Hradiště řekla, že si po těch letech tak osvojila některá slovíčka, že jí její partner už místy vůbec nerozumí. Hantec se dá naučit, lepší je však hantec cítit a poslední level je hantecem žít. Je to běh na dlouhou trať. Ale jak sport nemám rád, tak tenhle běh je špica. S hantecem se angažujete i při benefičních aktivitách, proč? Možná je to tím, že jsem s nemocnými a postiženými trávil hodně času a vím, jak si dovedou vážit všeho, co se pro ně udělá. Doteď se pravidelně každého půl roku scházím s mými žáky z Kociánky, ještě deset let potom, co jsem odtud odešel. Vystupuji také na brněnské onkologii a při dalších beneficích. Řečeno hantecem: Než nahodím kukačku, tak si to tem možná u Velkýho kiloša tak trochu vyžehlím Vladimír Koudelka Foto: Igor Zehl Profil Ing. Jan Hlaváček se narodil 12. prosince 1961 v novinářské rodině v Brně. Je inženýrem lékařské elektroniky, byl konstruktérem, výzkumníkem, pedagogem na vysoké, střední i zvláštní škole, pracoval i jako správce počítačové sítě a servisman výpočetní techniky. Honza Hlaváček je ale také propagátor brněnského hantecu, bavič, spisovatel, muzikant a zpěvák. Živil se hraním po barech v Česku i v zahraničí a v neposlední řadě i hraním na pohřbech a zpíváním na společenských akcích všeho druhu. V současné době je jeho hudební specialitou interpretace známých hitů v brněnském hantecu. Dosud vydal čtyři CD Písničky ze vzpomínek (Surf 2004), Vorgle (FT Records 2010), Betelná koc (FT Records 2013) a Pohádky v hantecu (Omega 2014). Interpretačně i autorsky se podílel na CD Nélepčí zonky v hantecu (FT Records 2012). Hantec šíří i jako autor knih. Vyšly mu Pohádky v hantecu (2011), Fóry v hantecu vo kocórech (2012), Fóry v hantecu vo borcách (2012), Fóry v hantecu vo šropálech (2013), Trapasy v hantecu (2013), Pohádky v hantecu 2 (2013) a Fóry v hantecu vo švestkách (2014). Úzce spolupracuje s muzikantem a grafikem Liborem Machatou, který ilustruje veškeré jeho literární počiny, navíc spolu vytvořili hantecové duo HlaHoLiM, které vystupuje s pořadem písní a mluveného slova Škola hantecu. K Honzovým zálibám patří country a rocková hudba, vůbec nemusí sport a jakýkoliv pohyb. Rád čte. Je ženatý, vyženil dvě děti, které hantecu fandí. Jeho vlastní dcera Jana hantec skvěle ovládá. Honza Hlaváček je optimista a tolerantní člověk. 19

20 Informace z radnice SOUHLAS podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Jméno a příjmení zákonného zástupce: Jméno a příjmení dítěte: Datum narození dítěte: Adresa trvalého bydliště dítěte: Doručovací adresa: telefon*: Vítání dětí je určeno JEN pro občánky (děti) s trvalým bydlištěm v městské části Brno-střed. Souhlasím se zasláním pozvánky na akci Vítání dětí Svým podpisem dávám souhlas s využitím osobních údajů, a to pouze před akcí Vítání dětí, z důvodu zaslání pozvánky na akci. Souhlas je dáván ÚMČ Brno-střed, Odboru sociálnímu a zdravotnímu, Měnínská 4, Brno Jakmile pomine účel budou shromážděné, zpracované údaje týkající se akce Vítání dětí skartovány podle vnitřní směrnice ÚMČ Brnostřed. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu ust. 11, odst. 1 a 2 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Dále stvrzuji, že jsem byl informován o právu k přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i dalších právech stanovených v 21 výše uvedeného zákona. Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, zda poskytnutí osobního údaje je povinné či dobrovolné. Datum Podpis * nepovinné SOUHLAS podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Jméno: Příjmení: Datum narození: Adresa: Souhlasím s osobní návštěvou v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu. Svým podpisem dávám souhlas s využitím osobních údajů, a to pouze pro potřeby osobní návštěvy pracovníka Úřadu městské části Brno-střed a pověřených osob v místě bydliště za účelem gratulace k životnímu jubileu. Souhlas je dáván ÚMČ Brno-střed, Odboru sociálnímu a zdravotnímu, Měnínská 4, Brno Souhlas je vydán na dobu 10 let a je možné jej kdykoliv odvolat písemně na ÚMČ Brno-střed, odbor sociální a zdravotní, Měnínská 4, Brno. Jakmile pomine důvod ke gratulaci je souhlas skartován, podle vnitřní směrnice ÚMČ Brno-střed. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován ve smyslu ust. 11, odst. (1) a (2) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Dále stvrzuji, že jsem byl informován o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v 21 zákona. Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné. Datum Podpis Pokud si přejete být pozváni na Vítání dětí nebo pokud by vás či vaše blízké potěšilo přání k významnému životnímu jubileu, je vzhledem k platné legislativě nutné přiložené dokumenty vyplnit a doručit je na Odbor sociální a zdravotní ÚMČ Brno-střed, Měnínská 4, Brno. 20

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed spustila preventivní projekt Bezpečný střed městská část osobnost měsíce Jaromír Hnilička,

zpravodaj Radnice městské části Brno-střed spustila preventivní projekt Bezpečný střed městská část osobnost měsíce Jaromír Hnilička, Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2012 Ročník XXI městská část zpravodaj osobnost měsíce V minulém čísle jsme na tomto místě připomenuli několik významných brněnských hudebníků, kteří se

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

zpravodaj starolískovecký Žijeme v druhém největším Termíny uzávěrek zpravodaje www.staryliskovec.cz

zpravodaj starolískovecký Žijeme v druhém největším Termíny uzávěrek zpravodaje www.staryliskovec.cz starolískovecký Únor 2015 ROČNÍK 23 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty Žijeme v druhém největším městě v České republice,

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY!

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY! INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA âervenec SRPEN 2003 Foto: M. Rada Ostrava se po sedmi letech čekání dočká odstranění olejových lagun, které svým zápachem zejména v letních měsících znepříjemňují život

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce

zpravodaj Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému účelu městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 10 Říjen 2014 Ročník XXIII městská část zpravodaj Festival Kravák Open na straně 2 Díky nové kryté Městské tržnici Brno bude bývalý Dům potravin opět sloužit svému

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

zpravodaj Žáci ZŠ Husova, kterou zřizuje MČ Brno-střed, opět porazili Evropu v soutěži Schoolovision městská část osobnost měsíce

zpravodaj Žáci ZŠ Husova, kterou zřizuje MČ Brno-střed, opět porazili Evropu v soutěži Schoolovision městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 7 8 Prázdniny 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Cyklohrátky na straně 3 V polovině června vyvrcholila na mnoha místech v Brně akce Brno město

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 2/2015 ZDARMA www.ipetka.cz

Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 2/2015 ZDARMA www.ipetka.cz PĚTKA pro vás Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 2/2015 ZDARMA www.ipetka.cz Blíží se zápisy do mateřských škol Přehled termínů naleznete na straně 5 Aktuálně: ROPID navrhl změny linek MHD strana

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

Zelný trh by měl být opraven v květnu, prodejci ovoce a zeleniny do té doby zůstanou v parku na Moravském náměstí

Zelný trh by měl být opraven v květnu, prodejci ovoce a zeleniny do té doby zůstanou v parku na Moravském náměstí Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 1 Leden 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Mikulášoviny na radnici na str. 3 Již sedmým rokem uveřejňujeme na tomto místě fotografii a uprostřed

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ

4/2012. Rozhovor s NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ Rozhovor s Ing. Petrem Rohlenou, vedoucím odboru hospodářské správy a školství MěÚ v Týně nad Vltavou Výzva jihočeských starostů byla vyslyšena Setkání

Více

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní

Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní Zpravodaj Města Litomyšle 8 6. srpna 2008 Ročník XVIII. Příští ročník Smetanovy Litomyšle bude opět jubilejní V sobotu 5. července skončil jubilejní padesátý ročník mezinárodního operního festivalu Smetanova

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí

zpravodaj Vánoce na Zelňáku se konají už popáté městská část osobnost měsíce Festival v centru dění na straně 2 Milé výročí Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 11 Listopad 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj Festival v centru dění na straně 2 Vánoce na Zelňáku se konají už popáté Vánoce na Zelňáku slaví půlkulatiny.

Více