března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "16. - 18. března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST"

Transkript

1 F a k u l t n í n e m o c n i c e H r a d e c K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a VIII. NEURO-SKI H A R R A C H O V H O T E L S V O R N O S T V Ě D E C K Ý P R O G R A M

2 F a k u l t n í n e m o c n i c e H r a d e c K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a VIII. NEURO-SKI b ř e z n a H O T E L S V O R N O S T H A R R A C H O V Č E S K Á R E P U B L I K A

3 VIII. NEUROSKI 2006 Satelitní sympozia neurologů, neurochirurgů, specialistů v intenzívní péči a radiodiagnostice profilujících se v oblasti neurověd Postgraduální přednášky k hlavním odborným tématům Prostor pro přednášky a postery Samostatná sekce zdravotních sester HLAVNÍ TÉMATA: Demyelinizace CNS navigace diagnostiky a léčby roztroušené sklerózy mozkomíšní Navigace v neurochirurgii Dětská neurologie mezioborová navigace Varia Sekce zdravotních sester PREZENTACE: Postgraduální přednášky (doba trvání podle dohody max. 30 minut) Krátká sdělení (8 minut) + 2 minuty diskuse Postery doporučené velikosti 00x80 cm na výšku ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK Suplementum časopisu Neurologie pro praxi JEDNACÍ JAZYK: čeština, slovenština Certifikát pro lékaře Certifikát pro sestry března 2006 HARRACHOV HOTEL SVORNOST

4 Fakultní nemocnice Hradec Králové NEUROLOGICKÁ KLINIKA ve spolupráci s ČESKOU ASOCIACÍ SESTER připravila NEURO-SKI 2006 PREZIDENT Doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc. přednosta Neurologické kliniky FN Hradec Králové SEKRETÁŘ MUDr. Radomír Taláb, CSc. Neurologická klinika FN Hradec Králové PŘÍPRAVNÁ SKUPINA Vedoucí registrace: Stanislava Suková Registrace: Jitka Prouzová Jana Pluhovská Kateřina Kašparová Technické zázemí: Ing. Jan Kremláček MUDr. Roman Šimek Jiří Mádr Vědecký program a abstrakta: MUDr. Radomír Taláb, CSc. Doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSc.

5 ČASOVÁ OSA h registrace účastníků h zahájení a odborný program h společenský večer raut a živá hudba (sponzorováno) h snídaně h odborný program h dopolední přestávka h odborný program h odborný program = sesterská sekce h odpolední přestávka h odborný program h teplý bufet(sponzorováno) h diskotéka pro zájemce h host Neuroski 2006!!! h snídaně h odborný program h dopolední přestávka h odborný program a ukončení Každodenní aktualizace časového programu vyhrazena!

6 6. BŘEZNA h ZAHÁJENÍ 7.00 h doc. MUDr. Gerhard Waberžinek, CSC. DĚTSKÁ NEUROLOGIE MEZIOBOROVÁ NAVIGACE h. Neurogenetika z pohledu neurologa (PSG) Zumrová A. a kol. Neurogenetického centra KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE 2. LF UK a FN Motol, Praha 2. Molekulární diagnostika genu NF Bendová Š., Maříková T., Křepelová A., Z. Mušová, Petrák B. 2 Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF a FN Motol 2 Klinika dětské neurologie 2. LF a FN Motol 3. Souvislosti nálezů elektrofyziologických metod a zobrazení magnetickou rezonancí u pacientů s neurofibromatosis von Recklinghausen typ (NF) Kraus J., Petrák B., Kalužová M., Lisý J. 2 Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol, Praha 2 Klinika zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol, Praha PŘESTÁVKA 4. Mozečkové příznaky u dítěte z pohledu infektologa Kračmarová R., Krausová J., Kosina P. Infekční klinika FN, Hradec Králové 5. Neurologické symptomy Lymské borreliózy u dětí Talábová M., Šerclová L., Taláb R., Kračmarová R. 2 Neurologická klinika, 2 Infekční klinika FN, Hradec Králové

7 6. Syndrom horní hrudní apertury (HHA) Šerclová L., Popper E., Hojdíková H., Fridrich J. Neurologická klinika, 2 Rehabilitační klinika, 3 Neurologická klinika, 4. interní klinika FN, Hradec Králové 7. Působení záření na člověka principy radiační ochrany Pavel Rejtar Radiologická klinika FN, Hradec Králové 8. Význam valproátu v léčbě migrény Waberžinek G. SPOLEČENSKÝ VEČER S ŽIVOU HUDBOU SPOLEČNÁ VEČEŘE RAUT (SPONZOROVÁNO) h

8 7. BŘEZEN h DEMYELINIZACE CNS NAVIGACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY MOZKOMÍŠNÍ 9. RS: zánět nebo neurodegenerace (PSG) Havrdová E. MS centrum, I. Neurologická klinika VFL, Praha 0. Problematika RS s časným výskytem (PSG) Paděrová K., Meluzínová E., Piková J. Dětská neurologická klinika a RS centrum neurologické kliniky 2. LF UK, FN Motol, Praha. Akutní diseminovaná encefalomyelitida Novotná A., Ehler E. Neurologické oddělení, KN, Pardubice PŘESTÁVKA h h 2. Poruchy paměti a kognitivní dysfunkce u roztroušené sklerózy mozkomíšní (PSG) Zapletalová O., Hradílek P., Woznicová I., Häringová M. 2 Neurologická klinika FN Ostrava, 2 Radiodiagnostická klinika FN Ostrava 3. Jak zvýšit reprodukovatelnost zrakových evokovaných potenciálů Kremláček J., Kuba M., Kubová Z., Langrová J., Vít F. Lékařská fakulta v Hradci králové, Univerzita Karlova v Praze 4. Stereotaktická biopsie v diagnostice demyelinizačních onemocnění CNS Fadrus P., Neuman E., Svoboda T., Lžičařová E. Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Bohunice, Brno Patologické oddělení, Masarykův onkologický ústav, Brno 5. Ukončení léčby RS Taláb R., Vališ M., Talábová M. MS centrum,

9 7. BŘEZEN h N E U R O - S K I H a r r a c h o v SEKCE ZDRAVOTNÍCH SESTER 6. Účast sestry při klinické studii SAINT I, II Kopecká L., Kántorová M. 7. Sociální problematika nemocných po CMP Martínková S. 8. Využití Bobath konceptu u pacientů s diagnózou CMP (video) Šmídová B., Ducháčová D., Kožešníková L. Rehabilitační klinika FN, Hradec Králové 9. Monitorování EEG u epileptiků kazuistika Turková A., Suková S., Pluhovská J., Kostelecká E. 20. Práce sestry v EEG a PSG laboratoři Pluhovská J., Kostelecká E., Suková S., Turková A. 2. Asistence sestry při aplikaci botulotoxinu pacientům s neurologickým onemocněním Rybářová L., Benešová E. 22. Poranění periferních nervů balistická traumata - kauzuistika Benešová E., Rybářová L. 23. Ošetřovatelská péče u hyperaktivních dětí Doležalová R., Žumarová P. 24. Ošetřovatelský proces u pacienta s RSM Tomková R., Baťková I.

10 25. Naše Eliška a jejích 2050 dnů na ventilátoru Kohoutková L., Pavlíková M. Infekční klinika FN, Hradec Králové 26. Moderní video EEG metodiky při chirurgické léčby epilepsie Pavlová G., Kršek P., Komárek V. Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol, Praha DĚTKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE MEZIOBOROVÁ NAVIGACE h 27. Epileptické a neepileptické záchvaty u dětí a adolescentů (PSG) Hadač J. Katedra dětské neurologie IPVZ Praha, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 28. Poznámky k léčbě antiepileptiky Šimko J. 29. Chirurgická léčba epilepsie (PSG) Tichý M. Neurochirurgické odd., FN-Motol a 2. LF UK, Praha SPOLEČENSKÝ VEČER h teplý bufet(sponzorováno) h diskotéka pro zájemce h host Neuroski 2006!!! 8. BŘEZEN h NAVIGACE V NEUROCHIRURGII 30. Pokroky a limitace v neurochirurgií (PGS) Řehák S., Náhlovský J., Ryška P. 2, Klzo L. 2, Krajina A. 2, Hosszú T., Zadrobílek K., Česák T., Kanta M., Adamkov J. Neurochirurgická klinika, 2 Radiologická klinika FN, Hradec Králové

11 3. Růstová dynamika pooperačních reziduí afunkčních adenomů hypofýzy Česák T., Náhlovský J., Hosszú T., Řehák S., Cerman J., Němeček S.,2, Ryška P. 3 NCH klinika, 2 Ústav histologie a embryologie LFUK, 3 Radiodiagnostická klinika FN, Hradec Králové 32. Suprasegmentální efekty selektivní zadní rhisotomie Tichý M. Neurochirurgické odd., FN - Motol a 2. LF UK, Praha 33. Radiochirurgická léčba kraniofaryngeomů v kombinaci s ostatními stereotaktickými metodami Chytka T., Liščák R., Vladyka V., Novotný J. Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, nemocnice Na Homolce, Praha 34. Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie přístrojem LINAC - první klinické zkušenosti Fadrus P., Šlampa P., Garčic J., Svoboda T., Horová H. Oddělení radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Bohunice, Brno Oddělení radiologické fyziky, Masarykův onkologický ústav, Brno DOPOLEDNÍ PŘESTÁVKA HOD HOD 35. Využití cerebrální oxymetrie (INVOS) při sledování pacientů v neurointenzivní péči - naše zkušenosti Habalová J., Náhlovský J., Kanta M., Adamkov J. Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové 36. Cervikální spondylogenní myelopathie, výsledky operačního řešení, elektrofyziologické nálezy, perspektivy dalšího sledování Radvaková D., Zinek K., Brož T., Hájek P. Neurochirurgické oddělení, KN, Pardubice 37. Osifikace předního podélního vazu krční páteře jako příčina dysfagie - kasuistika Adamkov J., Málek V., Kanta M. Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové 38. Nevaskulární perkutánní intervence na páteři možnosti navigace Ryška P., Kaltofen K. 2, Málek V. 2 Radiologická klinika, 2 NCH klinika LF a FN, Hradec Králové

12 39. Vzácnější úžinové syndromy periferních nervů na horní končetině Kanta M., Ehler E. 2, Laštovička D., Adamkov J., Řehák S. Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové, 2 Neurologické odd., KN, Pardubice TECHNICKÁ PŘESTÁVKA VARIA 40. Příčiny a dlouhodobé následky černobylské havárie shrnující zpráva k 20. výročí Rejtar P. Radiologická klinika FN, Hradec králové 4. Myasthenia gravis a maligní nádory brzlíku. Přehled a vlastní pozorování. Matulová H. Neurologická klinika FN a Medika s.r.o., Hradec Králové 42. Neuropsychiatrické postižení u nemocných se systémovým lupus erytematodes a pomocná vyšetření (POSTER) Podrazilová L., Peterová V., Olejárová M., Seidl Z. 2,3, Kozelek P. 4, Hájek P. 5, Dostál C. Revmatologický ústav, Praha 2 MR oddělení, Radiodiagnostická klinika.lf UK a VFN, Praha 3 Neurologická klinika.lf UK a VFN, Praha 4 Psychiatrická klinika.lf UK a VFN, Praha 5 Oddělení diagnostické a intervenční radiologie, IKEM, Praha 43. Kognitivní změny u spinocerebelární ataxie Masopust J., Urban A.,2, Říhová Z. 2, Urbanová E. 3, Zumrová A. 4, Křepelová A. 5, Vališ M. 6 Psychiatrická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 2 Psychiatrická ambulance, Brandýs nad Labem 3 Oddělení nukleární medicíny LF UK a FN, Hradec Králové 4 Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, 5 Ústav biochemie a lékařské genetiky FN Motol, Praha 6 Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 44. Pozdní manifestace Wilsonovy choroby Vališ M., Taláb R., Bártová J. 2, Žižka J. 3, Masopust J. 4 Neurologická klinika, 2 I.interní klinika, 3 Radiologická klinika, 4 Psychiatrická klinika FN HK a LF UK, Hradec Králové ZÁVĚR VIII. NEURO-SKI 2006 HARRACHOV

13 INFORMACE Přednášky postgraduální doba trvání maximálně 30 minut včetně diskuse! Krátká sdělení doba trvání maximálně 0 min. včetně diskuse! Prosíme o dodržování vymezených časových limitů! Postery (80 x 00 cm na výšku) budou umístěny v přednáškovém sále prosíme o včasné instalování do 7.00 hod ! K diskusi u posterů využijte přestávku v odborném programu h! (autoři budou v této době u svých posterů!). Číselné označení panelu se shoduje s číslem přiděleným posteru ve vědeckém programu. Prosíme o dodržení určeného umístění! Technickou pomoc při instalaci žádejte v registrační kanceláři! Suplementum časopisu Neurologie pro praxi bude součástí materiálů, které obdrží každý účastník NEURO-SKI 2006 při registraci. Certifikát obdrží každý účastník Neuro-ski 2006, lékaři ( 20 kreditů, registr. č. 0009/6967/06) i zdravotní sestry ( 5 kreditů první autor, 0 kreditů spoluautor, 3 kredity pasivní účast, akce ČAS/KK/934/2006). Technické možnosti: K dispozici je dataprojektor, zpětná projekce a video (VHS). Materiály k promítání předejte vždy před zahájením příslušného bloku odborného programu. Prezentace zúčastněných sponzorujících firem je standardní formou propagačních stánků nebo materiálů, které obdržíte při registraci. Firmy sponzorující současně vydání Suplementa mají samostatnou inzerci. Všem účastníkům doporučujeme věnovat pozornost předkládaným formám informací. Prezentace firem je rozdělena do nejdostupnějších částí hotelu Svornost. Každá z firem má své číselné označení, které můžete zjistit na plánku umístěném na registrační tabuli. Registrační poplatek: doporučujeme uhradit při registraci 800 Kč včetně DPH 5%, kde obdržíte daňový doklad. Registrační poplatek obsahuje pouze náklady spojené s pořádáním akce. Ubytování, stravování a společenský program hradí účastníci zvlášť.

14 INFORMACE Způsob úhrady účastnického poplatku:. bezhotovostním převodem z Vašeho účtu nebo účtu Vašeho zaměstnavatele na níže uvedený účet 2. hotově při registraci Při platbě převodem prosíme o dodržení variabilního symbolu, přičemž jednou platbou lze uhradit poplatek i za více účastníků. MH Consulting s.r.o. Martin Horna, Narcisová 2850, Praha 0, IČO.:273242, DIČ:CZ273242, tel: Bankovní spojení: HVB-Bank Czech Republic - Praha 2, č. ú /2700, konstantní symbol 308, variabilní symbol 500 Potvrzení o zaplacení předloží každý účastník při registraci! Ubytování: ve dvoulůžkových pokojích cena za noc/lůžko 650 Kč (včetně snídaně) v jednolůžkových pokojích cena za noc/lůžko 950 Kč (včetně snídaně) Úhrada ubytování individuálně v recepci hotelu Svornost při registraci! Doprovázející osoby: účast možná podle kapacitních možností po domluvě s přípravnou skupinou - registrační poplatek 600 Kč hradí při registraci!!! Hotelové pokoje je nutno uvolnit 8. března 2006 do 4.00 hodin!!! Společenský program: 6. března h společenský večer s živou hudbou (sponzorováno) 7. března h diskotéka (sponzorováno) Vystoupí host Neuroski 2006!!! Zájmový program: k dispozici bazén a sauna v hotelu tenisová hala v sousedním hotelu Sklář na objednání posilovna, rehabilitace a solárium v hotelu Zimní sporty dle aktuálních sněhových podmínek individuálně. Stravování Snídaně je součástí individuálně hrazeného ubytování Oběd individuálně není součástí programu Neuro-ski 2006 Večeře: h raut (sponzorováno) h teplý bufet (sponzorováno) K identifikaci na večeři a společenský program využijte, prosím, osobní vizitku Neuro-ski 2006, neboť v hotelu jsou přítomni i další hosté.

15 Parkování Hotel Svornost má hlídané parkoviště, cena parkovného za den je 00 Kč úhrada se provádí individuálně v recepci hotelu Svornost. V případě vyčerpání kapacity parkoviště je možno využít i parkoviště sousedního hotelu Sklář. Pro parkoviště hotelu Sklář nutno zakoupit parkovací kartu v recepci tohoto hotelu! Doprava individuální Registrace a informace bude zajišťovat registrační kancelář, umístěná v prostorách recepce hotelu Svornost v těchto časových intervalech: h h h h h Další informace jsou dostupné na Kontaktní adresy: Stanislava Suková Neurologická klinika Fakultní nemocnice Nezvalova Hradec Králové tel.: ; MUDr. Radomír Taláb, CSc. sekretář NEURO-SKI Neurologická klinika Fakultní nemocnice Nezvalova Hradec Králové tel.: , fax: , MH Consulting s.r.o. Martin Horna Narcisová Praha 0 N E U R O - S K I H a r r a c h o v INFORMACE

16 Poděkování zúčastněným firmám NEURO-SKI 2006 MEDIÁLNÍ PARTNER NEUROLOGIE PRO PRAXI HORNA BUSINESS SERVIS GRIFOLS IVAX/TEVA NOVARTIS PFIZER RICHTER GEDEON RT. SANOFI-AVENTIS SERONO SCHERING AG WORWAG PHARMA

17

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging

v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila surgery kritical care imaging F a k u l t n í n e m o c n i c e v H r a d c i K r á l o v é N e u r o l o g i c k á k l i n i k a v roce oslav 60. výročí Lékařské fakulty UK v Hradci Králové připravila NEURO-SKI neuro 2005 surgery

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014

28. PROGRAM ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD. Clarion Congress Hotel Ostrava 19. 11. 22. 11. 2014 28. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD Clarion Congress Hotel Ostrava 9.. 22.. 204 PROGRAM Pentravan - terapie bolesti Transdermální krémový základ pro magistraliter přípravu Pentravan je krémový základ

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M.

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M. Abstrakta 40 37. Šerclovy dny MUDr. Radomír Taláb, Ph.D. Neurologická klinika LF UK a FN, Neurol. pro praxi 009; 0(6): 40 406 37. Šerclovy dny tradičně lákají příznivce neurověd k podzimnní návštěvě Západních

Více

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 5. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 20. 21. 3. 2015 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ PROGRAM www.bos-congress.cz/sad2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 20. 21. 3. 2015, Clarion Congress Hotel, Špitálské

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem

XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY. Program. 7. 9. 10. 2011, Ústí nad Labem XXI. KONFERENCE DĚTSKÝCH HEMATOLOGŮ A ONKOLOGŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY 7. 9. 0. 20, Ústí nad Labem Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti a České pediatrické

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI A 03 www.solen.cz ISBN 978-80-747-03-0 Abstrakta 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 6. česko-slovenský epileptologický sjezd 6. 5. 8. 5. 03, Hotel Galant, Mikulov Představujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice

Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice prosinec 2010 březen 2012 Podporováno Výborem Společnosti dětské neurologie ČLS JEP Podporováno

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více