Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů"

Transkript

1 Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

2 DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech: Etické pacient = uživatel služby Ekonomické spokojený pacient Legislativní veřejné informace = rychlejší léčba = nižší náklady = kratší pracovní neschopnost (vyšší výkonnost ekonomiky) dobré hospodářské výsledky zdravotnického zařízení korelují se spokojeností pacientů = podklad pro svobodnou volbu zdravotnického zařízení zakotvenou v právním řádu = veřejná kontrola zdravotnických zařízení financovaných z veřejných rozpočtů

3 HLAVNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU Je nastaven jeden standard měření kvality zdravotních služeb ve všech lůžkových zařízeních. Každá nemocnice má k dispozici metodický postup doporučený Ministerstvem zdravotnictví ČR a každoročně aktualizované referenční výsledky, se kterými se může poměřovat. Managementům nemocnic umožní další práci s výsledky zlepšování služeb pro pacienty na jednotlivých odděleních, u konkrétního personálu Všechna zařízení zvládla metodiku. Je položen základ, se kterým je možné každé další výsledky komfortně srovnávat. Zvyšování spokojenosti pacientů jako kriterium hodnocení manažerských schopností vedení zdravotnických zařízení. Na zpracovává se standardizace v oblasti ambulantní péče a připravujeme standardizaci v oblasti měření kvality pracovního života pracovníků ve zdravotnictví.

4 DIMENZE KVALITY 1. Přijetí pacienta do nemocnice 2. Respekt-ohled-úcta k pacientovi 3. Koordinace a integrace péče o pacienta 4. Informace-komunikace-edukace pacienta 5. Tělesné pohodlí pacienta 6. Citová opora, zmírnění strachu a úzkosti pacienta 7. Zapojení rodiny a přátel do léčby pacienta 8. Propuštění a pokračování péče o pacienta Žádná dimenze neobsahuje hodnocení odborného lékařského výkonu.

5 Kvalita Očima Pacientů METODIKA (T. Raiter)

6 PROČ JE DŮLEŽITÁ METODIKA 4 předpoklady kvalitních výsledků 4 předpoklady srovnatelnosti dat Výzkumný nástroj dotazník. Metodika výběru pacientů výběrový vzorek. Organizace sběru dat návratnost dotazníků. Zpracování dat a interpretace výsledků.

7 PARAMETRY VÝZKUMU Dle standardizované metodiky Věstník MZ, květen 2008 Celková účast vzrostla na více než pacientů Návratnost dotazníků vzrostla na 72 % (návratnost v roce %) Projekt rozšířen o rehabilitační ústavy V roce 2009 se k projektu připojila VZP, pro kterou je kvalita péče jedním ze strategických cílů na období Informace pro občany: Fakultní nemocnice a velké ústavy sběr 4 týdny (listopad 2009) Psychiatrické léčebny a rehabilitační ústavy (výsledky budou k dispozici na TK ) sběr 6 týdnů (listopad - prosinec 2009) Shodný dotazník Shodný výběr respondentů Shodná organizace sběru Shodné zpracování a interpretace

8 RELATIVNÍ NÁVRATNOST DOTAZNÍKŮ ZÁKLAD: Všichni pacienti Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Plzeň (2. pololetí) Institut klinické a experimentální medicíny Masarykův onkologický ústav Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Plzeň (1. pololetí) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav pro péči o matku a dítě Fakultní Thomayerova nemocnice Fakultní nemocnice Brno (dospělá) Návratnost dotazníků 2006 Úrazová nemocnice v Brně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice v Motole Fakultní nemocnice Brno (dětská) Fakultní nemocnice Na Bulovce 7,6 7,4 6,0 6,0 5,5 5,2 4,6 2,1 13,1 12,0 8,1 15,9 ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, ,6 41,6 67,5 63,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% ZÁKLAD: Všichni pacienti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice v Motole Ústav pro péči o matku a dítě Všeobecná fakultní nemocnice Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Brno Masarykův onkologický ústav Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Na Bulovce Nemocnice Na Homolce Fakultní Thomayerova nemocnice IKEM Návratnost dotazníků % 20% 40% 60% 80% 100%

9 METODICKÉ PŘEDNOSTI VÝZKUMU 1. Dotazování hospitalizovaných pacientů. 2. Minimální doba hospitalizace 2 dny. 3. Úplný výběr = osloveni všichni propouštění pacienti. 4. Velké vzorky pacientů analýza stanic. 5. Evidence nezařazených (indisponovaných) pacientů. 6. Vysoká návratnost 60 %. 7. Anonymita, dobrovolnost. 8. Vážení dat podle údajů z NIS. 9. Přísná analýza: (metoda TOP BOX: standard dobré péče = 80 % zcela spokojených)

10 STRUKTURA VÝSLEDKŮ Každá samostatně hodnocená organizační jednotka (nemocnice, klinika, oddělení, stanice) je hodnocena v těchto úrovních: 1. Souhrnná spokojenost celkový index kvality zdravotní péče 2. Spokojenost v osmi dimenzích kvality index dimenze kvality 3. Srovnání výsledku pracoviště s průměrem za všechna ostatní pracoviště (ve všech dimenzích kvality) 4. Srovnání výsledku pracoviště s výsledkem za předchozí šetření 5. Hodnocení sester 6. Hodnocení lékařů 7. Hodnocení všeobecných služeb 8. Přehled indikátorů statisticky významné odchylky v hodnocení pracoviště ve srovnání s ostatními pracovišti za všech 49 dílčích indikátorů jednotlivých dimenzí 9. Připomínky pacientů přepisy vyjádření pacientů k hospitalizaci (nezveřejňují se) 10. Základní frekvence frekvence odpovědí na jednotlivé otázky

11 JAK SE ORIENTOVAT V GRAFU XXX Základ: Všichni pacienti CELKEM Celkem (n=xxx) Sledovaný vzorek 80,0 80,0 Celková průměrná spokojenost A B C D E 87,0 83,5 81,1 80,1 80,0 Referenční pásmo: 20 % nejhorších 60 % průměrných 20 % nejlepších zdravotnických zařízení/pracovišť F 79,9 G H 74,6 73,7 Grafické znázornění průměru Nejhorších 20% Průměrných 60% Nejlepších 20% ZDROJ: RNDr. Tomáš RAITER & STEM/MARK, a.s. - Kvalita Očima Pacientů, 2006 Průměrná celková spokojenost / spokojenost s dimenzí / spokojenost indikátoru sytící dimenzi signif. nadprůměrné červeně signif. podprůměrné - modře Interval spolehlivosti pro průměr

12 PŘED ZVEŘEJNĚNÍM VÝSLEDKŮ Odpovědnost při zveřejňování výsledků měření kvality!!! - V mediích se objevují tzv. žebříčky nemocnic, které se opírají o naprosto nedostatečná data a velmi neodborné metody sběru. - Takové výsledky mohou poškodit práci mnoha lidí ve zdravotnictví a rozhodně matou pacienty. - Media by měla věnovat maximální pozornost alespoň základním metodickým parametrům zveřejňovaných dat: 1. absolutní počet dotázaných 2. relativní návratnost (jaká část pacientů odpovídala) 3. výběrový vzorek dotázaných 4. interpretace výsledků včetně intervalů spolehlivosti výsledku

13 FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY Souhrnná spokojenost Základ: Všichni pacienti Celkem Zapojení rodiny Propuštění a pokračování péče Respekt, ohled, úcta Přijetí do nemocnice Informace Koordinace a integrace péče Citová opora Tělesné pohodlí 2009 (n=20827) 2008 (n=19772) 79,3 91,0 90,6 87,5 86,2 81,7 81,1 80,5 79,6 79,4 78,2 76,0 74,9 76,0 75,1

14 FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY Přijetí do nemocnice Základ: Všichni pacienti 81,1 Přijetí do nemocnice 2009 (n=20598) 2008 (n=19619) 81,1 Doba čekání na přijetí do nemocnice vzhledem ke zdravotnímu stavu Zhoršení zdravotních potíže během čekání na přijetí do nemocnice Dodržení termínu přijetí Doba čekání na uložení na lůžko Dostatek informací o zdravotním stavu a dalším průběhu léčby Dojem z prvního kontaktu s nemocnicí Organizace a plynulost přijetí do nemocnice 94,5 94,1 92,6 91,9 90,9 90,6 82,9 81,9 82,6 82,0 79,8 78,4 63,0 60,7

15 FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY Respekt, ohled, úcta Základ: Všichni pacienti 81,7 Respekt, ohled, úcta 2009 (n=20780) 2008 (n=19711) 81,7 Způsob komunikace před pacientem ze strany sestry 91,5 90,7 Způsob komunikace před pacientem ze strany lékaře 88,5 87,8 Úcta a respekt ze strany zdravotnického personálu 83,0 80,9 Důvěra k ošetřujícím sestrám 82,1 80,6 Znalost ošetřujícího lékaře 73,4 71,6 Potřeba většího zapojení do rozhodování o vlastní léčbě 70,3 69,2

16 FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY Informace, komunikace Základ: Všichni pacienti 80,5 Informace 2009 (n=20780) 2008 (n=19715) 80,5 79,6 Frekvence návštěv ošetřujícího lékaře 95,0 94,9 Seznámení s právy nemocného 92,8 91,5 Frekvence hovorů s lékařem 91,1 90,9 Srozumitelnost odpovědí sester 78,1 77,0 Srozumitelnost odpovědí lékaře Spokojenost s vybranými službami nemocnice (telefon, TV, noviny atd.) 67,9 66,4 59,5 58,8

17 FAKULTNÍ NEMOCNICE A ÚSTAVY Citová opora Základ: Všichni pacienti 76,0 Citová opora 2009 (n=20749) 2008 (n=19670) 76,0 74,9 Hodnocení postoje celého personálu nemocnice 97,6 97,2 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany sestry 78,7 76,6 Ochota rozptýlit obavy a strach ze strany lékaře 75,8 75,4 Vztah k ošetřujícímu lékaři z hlediska důvěry 66,2 65,5 Zajištění citových a duchovních potřeb 63,4 61,4

18 Kvalita Očima Pacientů VÝSLEDKY NEMOCNIC (M. Hellerová)

19 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ Souhrnná spokojenost (fakultní nemocnice) Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 Fakultní nemocnice Hradec Králové 2009 (n=1474) 2008 (n=1428) 82,7 81,7 2 Fakultní nemocnice Ostrava 3 Fakultní nemocnice Plzeň 4 Fakultní nemocnice v Motole 5 Fakultní nemocnice Na Bulovce 6 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 7 Fakultní nemocnice Olomouc 8 Všeobecná fakultní nemocnice 9 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 10 Fakultní Thomayerova nemocnice 11 Fakultní nemocnice Brno 2009 (n=2815) 2008 (n=2894) 2009 (n=2411) 2008 (n=2414) 2009 (n=2362) 2008 (n=1592) 2009 (n=1343) 2008 (n=1199) 2009 (n=1212) 2008 (n=1303) 2009 (n=1499) 2008 (n=1371) 2009 (n=1537) 2008 (n=1768) 2009 (n=1385) 2008 (n=1461) 2009 (n=1057) 2008 (n=988) 2009 (n=1735) 2008 (n=1854) 82,3 82,6 81,3 81,8 81,1 77,4 79,7 74,3 79,5 76,2 79,4 78,5 78,8 78,5 78,8 78,7 76,4 77,6 75,8 75,0

20 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ Souhrnná spokojenost (ostatní zdrav. zařízení MZČR) Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 Masarykův onkologický ústav 2009 (n=561) 2008 (n=611) 85,7 85,8 2 Nemocnice Na Homolce 2009 (n=645) 2008 (n=709) 83,8 84,2 3 IKEM 2009 (n=639) 2008 (n=0) 82,2 0,0 4 Ústav pro péči o matku a dítě 2009 (n=145) 2008 (n=174) 77,6 78,3

21 KATEGORIZACE PODLE KVALITY - nemocnice Skupina A+ (významně nadstandardní): FN Hradec Králové, FN Ostrava, FN Plzeň, FN Motol Masarykův onkologický ústav, Nemocnice Na Homolce, IKEM Skupina A (nadstandardní) Skupina A- (standardní) FN: Bulovka, Královské Vinohrady, Olomouc Ústav pro péči o matku a dítě Skupina B+ (mírně pod standardem) FN U sv. Anny v Brně, Všeobecná fakultní nemocnice Skupina B (pod standardem) Skupina B- (významně pod standardem) FN Brno, FN Thomayerova ( )

22 NEMOCNICE HODNOCENÍ LÉKAŘŮ Spokojenost s lékaři Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 Masarykův onkologický ústav 2 Nemocnice Na Homolce 3 Fakultní nemocnice v Motole 4 Fakultní nemocnice Na Bulovce 5 Fakultní nemocnice Ostrava 6 Fakultní nemocnice Hradec Králové 7 IKEM 8 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 9 Fakultní nemocnice Plzeň 10 Všeobecná fakultní nemocnice 11 Fakultní nemocnice Olomouc 12 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 13 Fakultní Thomayerova nemocnice 14 Fakultní nemocnice Brno 15 Ústav pro péči o matku a dítě 2009 (n=561) 2008 (n=611) 2009 (n=645) 2008 (n=709) 2009 (n=2361) 2008 (n=1590) 2009 (n=1341) 2008 (n=1196) 2009 (n=2809) 2008 (n=2889) 2009 (n=1474) 2008 (n=1425) 2009 (n=639) 2008 (n=0) 2009 (n=1210) 2008 (n=1301) 2009 (n=2409) 2008 (n=2411) 2009 (n=1537) 2008 (n=1768) 2009 (n=1496) 2008 (n=1370) 2009 (n=1382) 2008 (n=1456) 2009 (n=1057) 2008 (n=987) 2009 (n=1732) 2008 (n=1850) 2009 (n=145) 2008 (n=174) 87,9 87,7 82,1 82,2 81,5 78,4 81,2 75,4 80,4 80,6 80,1 80,1 0,0 80,0 76,7 79,4 80,2 79,2 79,7 77,6 78,0 76,8 76,1 75,6 77,3 75,5 74,9 71,5 74,1 79,4

23 NEMOCNICE HODNOCENÍ SESTER Spokojenost se sestrami Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 IKEM 2 Fakultní nemocnice Hradec Králové 3 Masarykův onkologický ústav 4 Nemocnice Na Homolce 5 Ústav pro péči o matku a dítě 6 Fakultní nemocnice Ostrava 7 Fakultní nemocnice Plzeň 8 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 9 Fakultní nemocnice Na Bulovce 10 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 11 Fakultní nemocnice Olomouc 12 Fakultní nemocnice v Motole 13 Všeobecná fakultní nemocnice 14 Fakultní Thomayerova nemocnice 15 Fakultní nemocnice Brno 2009 (n=639) 2008 (n=0) 2009 (n=1473) 2008 (n=1425) 2009 (n=561) 2008 (n=611) 2009 (n=644) 2008 (n=709) 2009 (n=145) 2008 (n=174) 2009 (n=2811) 2008 (n=2892) 2009 (n=2406) 2008 (n=2413) 2009 (n=1383) 2008 (n=1454) 2009 (n=1341) 2008 (n=1197) 2009 (n=1209) 2008 (n=1300) 2009 (n=1498) 2008 (n=1371) 2009 (n=2362) 2008 (n=1591) 2009 (n=1534) 2008 (n=1759) 2009 (n=1057) 2008 (n=986) 2009 (n=1733) 2008 (n=1851) 83,6 0,0 82,8 80,7 82,0 81,4 81,2 82,6 80,9 77,6 80,8 82,0 80,6 81,5 79,1 78,5 78,6 71,5 78,6 73,9 77,9 75,3 77,5 73,0 76,1 74,3 74,3 75,3 72,7 72,3 78,7

24 NEMOCNICE Dimenze INFORMACE A KOMUNIKACE Informace, komunikace Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 Masarykův onkologický ústav 2 Nemocnice Na Homolce 3 IKEM 4 Fakultní nemocnice Hradec Králové 5 Fakultní nemocnice Ostrava 6 Fakultní nemocnice v Motole 7 Fakultní nemocnice Plzeň 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce 9 Fakultní nemocnice Olomouc 10 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 11 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 12 Všeobecná fakultní nemocnice 13 Fakultní Thomayerova nemocnice 14 Fakultní nemocnice Brno 15 Ústav pro péči o matku a dítě 2009 (n=561) 2008 (n=611) 2009 (n=645) 2008 (n=708) 2009 (n=639) 2008 (n=0) 2009 (n=1473) 2008 (n=1421) 2009 (n=2808) 2008 (n=2890) 2009 (n=2361) 2008 (n=1592) 2009 (n=2405) 2008 (n=2410) 2009 (n=1339) 2008 (n=1192) 2009 (n=1496) 2008 (n=1370) 2009 (n=1204) 2008 (n=1301) 2009 (n=1379) 2008 (n=1446) 2009 (n=1534) 2008 (n=1761) 2009 (n=1055) 2008 (n=985) 2009 (n=1729) 2008 (n=1847) 2009 (n=145) 2008 (n=174) 88,3 88,0 84,1 84,9 83,4 0,0 83,3 82,7 82,9 83,5 82,4 79,1 80,9 80,1 74,0 80,1 80,4 79,8 76,0 78,8 77,1 78,5 78,7 76,6 77,5 75,0 74,9 72,5 75,8 80,5

25 NEMOCNICE HODNOCENÍ OBORŮ Souhrnná spokojenost podle oborů Souhrnná spokojenost podle oborů Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 1 Nukleární medicína 2009 (n=145) 2008 (n=140) 87,5 85,0 16 Pneumologie 2009 (n=652) 2008 (n=584) 80,6 78,9 2 Hematoonkologie 2009 (n=131) 2008 (n=144) 86,4 79,4 17 Geriatrie, gerontologie 2009 (n=153) 2008 (n=146) 80,0 80,0 3 Oftalmologie 2009 (n=538) 2008 (n=847) 85,9 81,4 18 Urologie, nefrologie 2009 (n=1413) 2008 (n=1324) 79,6 78,0 4 Pracovní lékařství 2009 (n=73) 2008 (n=68) 85,3 84,1 19 Kardiologie 2009 (n=1241) 2008 (n=916) 79,3 79,3 5 Chirurgie plastická 6 Hematologie 7 Rehabilitace 8 Kardiochirurgie 9 Cévní chirurgie 10 Onkologie, radiologie 11 Neurochirurgie 2009 (n=581) 2008 (n=681) 2009 (n=147) 2008 (n=170) 2009 (n=314) 2008 (n=306) 2009 (n=241) 2008 (n=234) 2009 (n=95) 2008 (n=98) 2009 (n=1237) 2008 (n=1311) 2009 (n=693) 2008 (n=668) 85,1 83,8 84,3 83,6 84,2 84,2 83,7 83,5 85,2 82,9 83,5 82,2 81,9 20 Ortopedie 21 Gynekologie 22 Dermatologie 23 Neurologie 24 Chirurgie, traumatologie 25 Jiné 2009 (n=1414) 2008 (n=1114) 2009 (n=2166) 2008 (n=2143) 2009 (n=398) 2008 (n=336) 2009 (n=1125) 2008 (n=1007) 2009 (n=3197) 2008 (n=2907) 2009 (n=405) 2008 (n=394) 79,0 76,0 78,9 76,2 78,7 76,7 78,5 76,3 78,5 79,1 75,5 77,7 12 ORL 2009 (n=1013) 2008 (n=1080) 82,1 80,5 26 Stomatologie, stomatochirurgie 2009 (n=111) 2008 (n=135) 74,5 74,5 13 Infekční lékařství 2009 (n=446) 2008 (n=391) 81,6 79,1 27 Porodnictví 2009 (n=1486) 2008 (n=1386) 72,8 69,6 14 Popáleniny 2009 (n=57) 2008 (n=62) 81,5 80,6 28 Psychiatrie - otevřená 2009 (n=136) 2008 (n=140) 72,3 73,2 15 Vnitřní lékařství 2009 (n=2667) 2008 (n=2403) 80,8 79,9 29 Psychiatrie - uzavřená 2009 (n=68) 2008 (n=81) 63,9 77,0

26 HODNOCENÍ OBORŮ Infekční lékařství Infekční lékařství: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 81,6 1 FN BUL: INF-2p.stře. 2 FN BUL: INF-2p.vých. 3 FN OS: Klinika infekčního lékařství 4 FN BUL: INF-3p.-záp. 5 FN BRNO: Kl. infekčních chorob 5 6 FN BRNO: Kl. infekčních chorob 1 7 FN BUL: INF-1p.vých. (n=20) (n=31) (n=80) (n=18) (n=39) (n=56) (n=22) 90,8 89,7 85,7 85,0 84,8 84,1 82,8 8 FN BUL: INF-4p.-vých. 9 FN PL: Infekční klinika EIIA+EIIB+IsA 10 FN BRNO: Kl. infekčních chorob 2 11 FN HK: Infekční odd. (dosp.+ přízemí) 12 FN MOTOL: Infekční oddělení (n=36) (n=62) (n=14) (n=35) (n=38) 81,3 81,1 80,1 79,9 76,0 13 FN BUL: INF-4p.-záp. (n=39) 69,6

27 HODNOCENÍ OBORŮ Vnitřní lékařství Vnitřní lékařství: Souhrnná spokojenost Vnitřní lékařství: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 80,8 Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 80,8 1 HOMOL: Interna (n=25) 89,6 19 FN MOTOL: Interní klinika - 7.stanice (n=38) 81,8 2 FN HK: 2. interní klin.e (n=45) 88,1 20 FTN: 2. interní klinika - st. ženy (n=32) 81,7 3 FN MOTOL: Interní klinika - 5.stanice (n=22) 86,7 21 FN KV: II.interní kl. - odd. C (n=37) 81,2 4 FN OS: Interní klinika B (n=140) 86,7 22 VFN: IV.Interní klinika gastro st. 3+4 (n=32) 80,9 5 FN OL: 1. Interní kl. odd. 4+4A (n=33) 86,1 23 FN OL: 3. Interní kl. odd.39b+39c (n=35) 80,9 6 FN HK: 2. interní klin.d (n=44) 85,4 24 FN BUL: Interna 1 B (n=49) 80,7 7 VFN: Interní oddělení Strahov (n=34) 85,2 25 FN KV: II.interní kl. - odd. A (n=35) 80,7 8 FN MOTOL: Interní klinika - 3.stanice (n=49) 85,1 26 FN OS: Interní klinika A (n=84) 80,7 9 FN PL: I. interní klinika D (n=80) 84,5 27 FN BUL: Interna 1 A (n=32) 80,6 10 FN HK: 1. interní klin.c (n=61) 84,0 28 VFN: III.Interní klinika endo st. 5 (n=39) 80,5 11 FN HK: 1. interní klin.b (n=46) 83,5 29 FN MOTOL: Interní klinika - 1.stanice (n=60) 80,4 12 FN PL: I. interní klinika C (n=80) 83,4 30 FN SV. ANNY: II.interní kl standard (n=48) 80,4 13 VFN: III.Interní klinika endo st. 4 (n=28) 83,3 31 FN PL: Interní oddělení A (n=60) 14 FN MOTOL: Interní klinika - 2.stanice (n=45) 82,8 32 FN OL: 1. Interní kl. odd 1+2 (n=33) 15 FN KV: I.interní kl. - II.patro A (n=29) 82,8 33 FN OL: 3. Interní kl. odd.39a (n=42) 80,1 16 VFN: IV.Interní klinika gastro st. 1+2 (n=25) 82,8 34 FN HK: 1. interní klin.h - angio. (n=21) 79,6 17 VFN: III.Interní klinika endo st. 1 (n=31) 82,8 35 FN PL: II. interní klinika 1.p. (n=33) 79,6 18 FN BUL: Interna 2 A (n=45) 82,1 36 FN OS: Interní klinika D (n=67) 79,6

28 HODNOCENÍ OBORŮ Vnitřní lékařství Vnitřní lékařství: Souhrnná spokojenost Základ: Pacienti hospitalizovaní na jednotlivých pracovištích 80,8 37 FN PL: II. interní klinika 3 p. (n=37) 79,3 38 FN BUL: Interna 2 B (n=34) 79,1 39 FN PL: I.interní klinika B (n=37) 79,0 40 FTN: 2. interní klinika - st. muži (n=28) 78,6 41 FN KV: I.interní kl. - III. patro (n=36) 78,1 42 FN PL: Interní oddělení B (n=54) 77,7 43 FN PL: I.interní klinika A (n=42) 77,6 44 FTN: 1. interní klinika - st. A (n=44) 77,5 45 FN KV: I.interní kl. - II.patro B (n=37) 77,4 46 FN OS: Interní klinika C 47 FN SV. ANNY: II.interní kl dia, obez., endo. 48 FN SV. ANNY: II.interní kl. - odd VFN: III.Interní klinika endo st. 2+3 (n=104) (n=27) (n=43) (n=49) 77,1 77,1 76,5 76,3 50 FN OL: 2. Interní kl. odd. 30B+C (n=37) 76,2 51 FN PL: II.interní klinika 2.p. (n=35) 75,9 52 FTN: 1. interní klinika - st. C (n=62) 75,3 53 FN BRNO: Interní hepatogastroent. kl. A (n=27) 70,4 54 FN BRNO: Interní hepatogastroent. kl. B (n=21) 70,2

29 Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR tel.: ,

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ Rehabilitační ústav Kladruby Hodnocení kvality zdravotních služeb prostřednictvím zkušenosti pacientů 2011 Březen 2012/ Závěrečná zpráva / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš Raiter/ www.hodnoceni-nemocnic.cz

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

JEDNOTNÉ A SROZUMITELNÉ INDIKÁTORY KVALITY JSOU PŘEDPOKLADEM AKTIVNÍHO PŘÍSTUPU PACIENTŮ

JEDNOTNÉ A SROZUMITELNÉ INDIKÁTORY KVALITY JSOU PŘEDPOKLADEM AKTIVNÍHO PŘÍSTUPU PACIENTŮ JEDNOTNÉ A SROZUMITELNÉ INDIKÁTORY KVALITY JSOU PŘEDPOKLADEM AKTIVNÍHO PŘÍSTUPU PACIENTŮ Seminář AKTIVNÍ PACIENT = EFEKTIVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Poslanecká sněmovna PČR, 22. února 2011 RNDr. Tomáš Raiter PODPORA

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ rehabilitační ústavy - I. díl Měření kvality zdravotní péče v rehabilitačních ústavech přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu: RNDr. Tomáš

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie.

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 0 3 interna, chirurgie. Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice a.s. Nemocnice Strakonice

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace

Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen ministerstvo ) za účelem eliminace možné korupce v rámci

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 1 2 chirurgie. 8 5 3 interna, neurologie, RHB

7 5 2 dětské, chirurgie. 19 17 2 urologie, n eonatologie. 7 6 1 chirurgie. 8 5 3 kardiochirurgie. 3 1 2 chirurgie. 8 5 3 interna, neurologie, RHB Kraj Nemocnice Typ smlouvy Celkem počet oddělení Nemocnice České Budějovice Nemocnice Český Krumlov, a.s. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice a.s. Počet oddělení

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice)

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice) Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013 Předkládáme Vám výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2013 byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

NEMOCNICE ČESKÉ REPUBLIKY 2009. (Žebříček nemocnic 2009)

NEMOCNICE ČESKÉ REPUBLIKY 2009. (Žebříček nemocnic 2009) NEMOCNICE ČESKÉ REPUBLIKY 2009 (Žebříček nemocnic 2009) Tisková zpráva Před několika týdny byl zahájen již 4. ročník celostátního projektu NEMOCNICE ČR 2009, ve kterém jsou z pohledu pacientů hodnoceny

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Lůžková péče 2000. Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. Lůžková péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za roky 1975-1993.

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Souhrnná zpráva Absolutní hodnocení 2008

Souhrnná zpráva Absolutní hodnocení 2008 Souhrnná zpráva Absolutní hodnocení 2008 Komplexní hodnotící projekt NEMOCNICE ČR 2008 Dovolujeme si Vám předložit souhrnnou zprávu zachycující výsledky Komplexního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2008

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví. RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9.

Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví. RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9. Aktivní pacient = levnější a kvalitnější zdravotnictví RNDr. Tomáš Raiter 6. jindřichohradecké zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 19. 9. 2014 Problémy v nastavení zdravotnického trhu 1/ Slabá pozice

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Národní zdravotnický informační systém

Národní zdravotnický informační systém NZIS je celostátníinformační systém Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2007 Ke sběru a zpracováníinformací

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Datová a analytická základna DRG

Datová a analytická základna DRG Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart První jednání Expertní rady a zástupců referenčních nemocnic ČR 25.3. 2015 DRG 2014 2017. : projektový tým Organizační a systémové vedení Philipp Dušek

Více

CEGEDIM - Multichannel marketing

CEGEDIM - Multichannel marketing CEGEDIM - Multichannel marketing This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright 2012 1 PROPAGAČNÍ KANÁLY TRADIČNÍ VS. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP A VÝVOJ INVESTIC This document

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2013 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám

Více

Odborné kvalifikace. 01 Obecné otázky. Je odborná činnost [${FreeTextActivity}] součástí povolání [${Profession}] na území Vašeho státu?

Odborné kvalifikace. 01 Obecné otázky. Je odborná činnost [${FreeTextActivity}] součástí povolání [${Profession}] na území Vašeho státu? Otázky pro určení povolání Určení povolání 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Je povolání [${Profession}] na území Vašeho státu regulováno? - Ano - Ne Jaké odborné činnosti spadají do povolání [${Profession}]

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010

Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 České zdravotnictví mezinárodní srovnání v rámci OECD +37% akutních lůžek vůči průměru OECD Využití

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Proč? Hygiena rukou je aktuální téma. Zákaz gelové manikúry zdravotníkům je diskutované téma. Nezpracované téma, nedostatek informací podložených

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

Regionální klinický informační systém IKIS

Regionální klinický informační systém IKIS Regionální klinický informační systém IKIS Ing. Eva Chmelová a kol. 15.5.2013 Obsah Kdo jsme? Jaké jsou informační potřeby řetězce ZZ Stav nabídky zdravotnické informatiky Cesta k rozhodnutí o vlastním

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Data zdravotnictví pro zdravotnictví?

Data zdravotnictví pro zdravotnictví? Data zdravotnictví pro zdravotnictví? E LINKX a.s. Novoveská 1262/95 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Informace: +420 597 444 777 Zákaznická podpora: +420 597 444 999 Web: www.elinkx.cz Informace: info@elinkx.cz

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

Lůžková péče. In patient care

Lůžková péče. In patient care Lůžková péče 2013 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lůžková péče K dispozici je publikace s daty za

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

CCB Index nemocnic - obchodních společností

CCB Index nemocnic - obchodních společností počet nemocnic FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC Žebříček nemocnic (rok 2012) Zpracováno společností CCB Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut Věra Kameníčková, analytička Nemocnice jsou pro stanovení

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd ČLK, Brno 15. 16. listopadu 2013 PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. MBA vedoucí odd. vzdělávání ČLK n n Aktuální stav CŽV Vzdělávací akce Systematizace

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více