ACTA MEDICINAE 2/2013 Kompletní literatura ALERGOLOGIE, PNEUMOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ACTA MEDICINAE 2/2013 Kompletní literatura ALERGOLOGIE, PNEUMOLOGIE"

Transkript

1 ACTA MEDICINAE 2/2013 Kompletní literatura ALERGOLOGIE, PNEUMOLOGIE 2 Alergologie a klinická imunologie v roce 2013 prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. Immuno-flow, s. r. o., Praha, Česká iniciativa pro astma, o. p. s. 2 Patogeneze chronické obstrukční plicní nemoci a možnosti protizánětlivé léčby MUDr. Jan Chlumský, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha 3 Atopický ekzém co nového v léčbě? Prim. MUDr. Štěpánka Čapková Dermatologické oddělení pro děti, FN Motol, Praha RNDr. Dana Nováková Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol, Praha 3 Kontaktní ekzém kontaktní alergeny doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc. I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 4 Léčba atopické dermatitidy v přehledu MUDr. Radek Litvik Kožní oddělení FN Ostrava 4 Role vitaminu D u chronických zánětlivých onemocnění MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA MUDr. Margareta Beyerová Ing. Eva Klapková, Ph.D. Ing. Marta Pechová prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha 4 Doporučené postupy v léčbě astmatu bronchiale MUDr. Václava Bártů, Ph.D. Plicní oddělení, Medicon, a. s., Praha 5 Rinosinusitidy: od praktického lékaře do specializované péče ORL nebo alergologie? MUDr. Jan Pokorný, CSc. DG Centrum Ostrava, ORL 5 Využití salinických roztoků v léčbě onemocnění horních cest dýchacích MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha 5 Kardiovaskulární bezpečnost indakaterolu v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci Prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. Klinika pneumologie Nemocnice Na Bulovce a 3. LF UK Praha 6 Novinky v léčbě karcinomu plic prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. MUDr. Marcela Tomíšková MUDr. Bohdan Kadlec MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. MUDr. Jana Špaldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz LF a PF MU Brno 7 Chronická obstrukční plicní nemoc MUDr. Lucie Cwiková Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy 7 Flutikazon furoát v léčbě alergické rýmy MUDr. Ester Seberová RESPIRAL, s. r. o., Plzeň 7 Léčba pacienta IFN-β-1b (Betaferonem) MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D. Neurologická klinika LF MU a FN Brno 7 Využití certolizumab pegolu v léčbě aktivní revmatoidní artritidy MUDr. David Suchý, PhD. Oddělení klinické farmakologie FN Plzeň 8 Účinná léčba abataceptem v první linii u pacientky s diabetem mellitem I. typu a s revmatoidní artritidou MUDr. Petr Kopsa Revmatologické a rehabilitační oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha 8 Subkutánní interferon beta-1a v léčbě roztroušené sklerózy MUDr. Iva Okáčová doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. Neurologická klinika LF MU a FN Brno, CEITEC Středoevropský technologický institut MU Brno 8 Systémová léčba osteolýzy indukované nádorem MUDr. Simona Paulíková prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D. MUDr. Adam Paulík LF UK a Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové 9 Antitrombotická léčba léčba apixabanem MUDr. Hynek Poul Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p. o. 9 Novinky ve fekální bakterioterapii prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha

2 Alergologie a klinická imunologie v roce 2013 prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. Immuno-flow, s. r. o., Praha, Česká iniciativa pro astma, o. p. s. 1 Blahoš, J. Ticháček, B.: STOROČENKA, historie České lékařské společnosti J. E. Purkyně, ČLS JEP, Špičák, V.: Genetika alergie. In: Petrů, V.: Dětská alergologie, Mladá fronta, 2012, s Špičák, V.: Etiopatogeneze alergie. In: Petrů, V.: Dětská alergologie, Mladá fronta, 2012, s Bochner, B. B., et al.: Advances in mechanisms of allergy and clinical imunology in J Allergy Clin Immunol, 2013, v tisku. 5 Kauffmann, F. Demenais, F.: Gene-environment interactions in asthma and allergic diseases: Challenges and perspectives. JACI, 2012, 130, s Yang, I. V. Schwarz, D. A.: Epigenetic mechanisms and the develop ment of asthma. JACI, 2012, 130, s Choy, D. F., et al.: Gene expression patterns of Th2 inflammation and intercellular communication in asthmatic airways. The Journal of Immunology, 2011, 186, s Woodruff, P. C., et al.: T-helper type 2-driven inflammation defines major subphenotypes of asthma. American J of Respiratory and Critical Care Medicine, 2009, 180, s Von Gunten, S., et al.: Update in clinical allergy and immunology. Allergy, 2012, 67, s Soyer, O. U., et al.: Mechanisms of peripheral tolerance to allergens. Allergy, 2013, 68, s Špičák, V.: České stopy v alergologii. Alergie, 2012, 14, s Patogeneze chronické obstrukční plicní nemoci a možnosti protizánětlivé léčby MUDr. Jan Chlumský, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha 1 Bateman, E. D. Rabe, K. F. Calverley, P. M. A. Goehring, U. M. Brose, M. Bredenbroker, D., et al.: Roflumilast with long-acting + 2-agonists for COPD: influence of exacerbation history. European Respiratory Journal, 2011, 38, s Bourdin, A. Burgel, P.-R. Chanez, P. Garcia, G. Perez, T. Roche, N.: Recent advances in COPD: pathophysiology, respiratory physiology and clinical aspects, including comorbidities. European Respiratory Review, 2009, 18, s Burgel, P.-R. Bourdin, A. Chanez, P. Chabot, F. Chaouat, A. Chinet, T., et al.: Update on the roles of distal airways in COPD. European Respiratory Review, 2011, 20, s Calverley, P. Rabe, K. Goehring, U. Kristiansen, S. Fabbri, L. Martinez, F., et al.: Roflumilast in symptomatic chronic obstructive pulmonary disease: two randomised clinical trials. Lancet, 2009, 374, s Celli, B. R. MacNee, W. Agusti, A. Anzueto, A. Berg, B. Buist, A. S., et al.: Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: A summary of the ATS/ERS position paper. Eur Respir J, 2004, 23, s Fabbri, L. Calverley, P. Izquierdo-Alonso, J. Bundschuh, D. Brose, M. Martinez, F., et al.: Roflumilast in moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease treated with longacting bronchodilators: two randomised clinical trials. Lancet, 2009, 374, s Gibson, G.: Pulmonary hyperinflation a clinical overview. Eur Respir J, 1996, 9, s Gibson, G.: Lung volumes and elasticity. Clin Chest Med, 2001, 22, s Grootendorst, D. C. Gauw, S. A. Verhoosel, R. M. Sterk, P. J. Hospers, J. J. Bredenbroker, D., et al.: Reduction in sputum neutrophil and eosinophil numbers by the PDE4 inhibitor roflumilast in patients with COPD. Torax, 2007, 62, s Hatzelmann, A. Morcillo, E. Lungarella, G. Adnot, S. Sanjar, S. Beume, R., et al.: The preclinical pharmacology of roflumilast a selective, oral phosphodiesterase 4 inhibitor in development for chronic obstructive pulmonary disease. Pulm Pharmacol Ther, 2010, 23, s McIvor, R. A.: Future options for disease intervention: Important advances in phosphodiesterase 4 inhibitors. European Respiratory Review, 2007, 16, s O Donnell, D. Laveneziana, P.: Physiology and consequences of lung hyperinflation in COPD. Eur Respir Rev, 2006, 15, s O Donnell, D. Laveneziana, P.: The clinical importance of dynamic lung hyperinflation in COPD. COPD, 2006, 3, s O Donnell, D. Webb, K.: Exertional breathlessness in patients with chronic airflow limitation. The role of lung hyperinflation. Am Rev Respir Dis, 1993, 148, s O Donnell, D. E. Bredenbroker, D. Brose, M. Webb, K. A.: Phy sio - logical effects of roflumilast at rest and during exercise in COPD. European Respiratory Journal, 2012, 39, s Rabe, K.: Roflumilast for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease. Expert Rev Resp Med, 2010, 4, s Rabe, K. Hurd, S. Anzueto, A. Barnes, P. Buist, S. Calverley, P., et al.: Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. Am J Respir Crit Care Med, 2007, 176, s Suissa, S. Barnes, P.: Inhaled corticosteroids in COPD: the case against. Eur Respir J, 2009, 34, s White, W. B., et al.: ATS 2011, P E Wouters, E. F. M., et al.: J Clin Endocrinol Metab, 2012, 97 (9), s. E1720 E1725.

3 Atopický ekzém co nového v léčbě? Prim. MUDr. Štěpánka Čapková Dermatologické oddělení pro děti, FN Motol, Praha RNDr. Dana Nováková Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol, Praha 1 Paller, A. S. Mancini, A. J.: Hurwitz clinical pediatric dermatology. Fourth edition multimedia on line. Elsevier Saunders, 2011, s Bieber, T. Cork, M. Reitamo, S.: Atopic dermatitis: a candidate for disease-modifying strategy. Allergy, 2012, 67, s Benáková, N.: Atopická dermatitida v roce Čes-slov Derm, 2009, 84, s Baron, S. E. Cohen, S. N. Archer, C. B.: Guidance on the diagnosis and clinical management of atopic eczema. Clinical and Experimental Dermatology, 2012, 37, s Akdis, C. A. Akdis, M. Bierber, T., et al.: Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergology and Clinilcal Imunology / American Academy of Allergy, Asthma and Immunology / PRACTALL Consensus Report. J Allergy Clin Immunol, 2006, 118, s Ring, J. Alomar, A. Bieber, T., et al.: Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) Part I. JEADV, 2012, 26, s Ring, J. Alomar, A. Bieber, T., et al.: Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) Part II. JEADV, 2012, 26, s Hoare, C. Li Wan Po, A. Wiliams, H.: Systematic review of tretments for atopic eczema. Health Technol Assess, Darsow, U. Wollenberg, A. Simon, D., et al.: ETFAD/EADV eczema task force 2009 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis. JEADV, 2010, 24, s Kontaktní ekzém kontaktní alergeny doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc. I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně 1 Beckmann, B. Ippen, H.: Teebaum-Öl. Dermatose, 1998, 46, s Camarasa, J. G.: Contact dermatitis to ketoprofen. Contact Dermatitis, 1985, 12, s Cavelier, C. Foussereau J.: Kontaktalergie gegen Metalle und deren Slze. Teil II. Nickel, Kobalt, Quecksilber und Palladium. Dermatosen in Beruf und Umwelt, 1995, 43, s Coz, Ch. J. L. Bottlaender, A. Scrivener, J. N. Santinelli, F. Cribier, B. J. Heid, E. Grosshans, E. M.: Photocontact dermatitis from ketoprofen and tiaprofenic acid: Cross-reactivity sutdy in 12 consecutive patients. Contact Dermatitis, 1998, 38, s Dastychová, E.: Nežádoucí účinky extern obsahujících ketoprofen. Čs Derm, 2000, 75, s Dooms-Goossens, A. Andersen, K. E. Brandao, F. M. Bruyn zeel, D. Burrows, D. Camarasa, J. Ducombs, G. Frosch, P. Hannuksela, M. Lachapelle, J. M. Lathi, A. Menné, A. Wahlberg, J. E. Wilkinson, J. D.: Corticosteroid contact allergy: an EECDRG multicentre study. Contact Dermatitis, 1996, 35, s Foussereau, J.: An epidemiological study of contact allergy to 5-chloro-3-methylisothiazolone 3-methyl-isothiazolone in Strasbourg. Contact Dermatitis, 1990, 22, s Gebhardt, M. Wollina, U.: Kutane Nebenwirkungen nichtsteroidaler Antiflogistika. Z Rheumatol, 1995, 54, s Greig, J. E. Thoo, S. L. Carson, Ch. F. Riley, T. V.: Allergic contact dermatitis following use of a tea tree oil hand-wash not due to tea tree oil. Contact Dermatitis, 1999, 41, s Groot, A. C.: Airborne allergic contact dermatitis from Tea Tree Oil. Contact Dermatitis, 1996, 35, s Groot, A. C. Frosch, P. J.: Averse reactions to fragrances. A clinical review. Contact Dermatitis, 1997, 36, s Kränke B.: Allergisierende Potenz von Teebaum-Öl. Hautarzt, 1997, 48, s Lehmann, P. Werner, A. Bäuerle, G. Breit, R. Frosch, P. Fuchs, T. Günter, G. Neumann, N. J. Schaller, J. Schulze-Dirks, A. Vieluf, D. Wilhelm, P.: Coricosteroid contact dermatitis: Result of a multicenter study from the German Contact Allergy Group. Dermatosen, 1997, 45, s Mozzanica, N. Pigatto, P. D.: Contact and photocontact allergy to ketoprofen: Clinical and experimental study. Contact Dermatitis, 1990, 23, s Rietschel, R. L. Fowler, J. F., jr.: Fischer s Contact dermatitis, 2008, s , , , Semrádová, V. Dastychová, E. Navrátilová, Z.: Kontaktní alergie na kortikosteroidy. Čs Derm, 1999, 74, s Semrádová, V. Dastychová, E.: Polyvalent contact allergy to corticosteroids: A report of two cases. JEADV, 2001, 15, s Urbanček, S.: Alergény štandardnej série. In: Urbanček, S. Dastychová, E. Buchvald, D. Vocilková, A.: Kontaktné alergény v pracovnom a životnom prostredí, 2006, s Uter, W. Lessmann, H. Geier, J. Schnuch, A.: Contact allergy to ingredients of hair cosmetics in female hairdressers and clients an 8-year analysis of IVDK data. Contact Dermatitis, 2003, 49, s Uter, W. Hegewald, J. Aberer, W. Ayala, F. Bircher, A. J. Brach, J. Coenraads, P.-J. Schuttellar, M.-L. A. Elsner, P. Fartasch, M. Mahler, V. Fortina, A. B. Frosch, P. J. Fusch, T. Johansen, J. D. Menné, T. Jolanou, R. Krêcisz, B. Kiec-Swierczynka, M. Larese, F. Orton, D. Peserico, A. Rantanen, T. Schnuch, A.: The European standard series in 9 European countries, 2002/2003 First results of the European Surveillance Systém on Contact Allergies. Contact dermatitis, 2005, 53, s Wilkinson, S. M.: Hypersensitivity to topical corticosteroids. Clin Exp Derm, 1994, 19, s Wilkinson, S. M. Hollis, S. Beck, M. H.: Reaktionen auf andere Kortikosteroide bei Patienten mit allergischer Kontaktdermatitis infolge Hydrocortison. Z Hautkr, 1995, 70, s The ESSCA Writing Group: The European Surveillance System of Contact Alleries (ESSCA): results of patch rating the standard series, JEADV, 2008, 22, s

4 Léčba atopické dermatitidy v přehledu 1 Litvik, R.: Atopický ekzém dospělého věku. In: Dermatologie v kazuistikách. Praha, Mladá fronta, 2008, s Litvik, R.: Úloha kožní bariéry u atopické dermatitidy. Farmakoterapie, 2008, s Proksch, E.: The role of emollients in the management of diseases with chronic dry skin. Skin Pharmacol Physiol, 2008, 21, s Meibach, H. I. Surber, Ch.: Topical Corticosteroids. Basel, Karger, Litvik, R.: Tacrolimus v koncentraci 0,03 % a 0,1 % ve formě masti. Farmakoterapie, 2008, s Simpson, E. L. Hanifin, J. M.: Atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol, 2005, 53, s Hanifin, J. M. Cooper, K. D., et al.: Guidelines of care for atopic dermatitis, developed in accordance with the American Academy of Dermatology (AAD)/American Academy of Dermatology Association Administrative Regulations for Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. J Am Acad Dermatol, 2004, 50, s Jung, T. Stingl, G.: Atopic dermatitis: therapeutic concepts evolving from new pathophysiologic insights. J Allergy Clin Immunol, 2008, 122, s MUDr. Radek Litvik Kožní oddělení FN Ostrava 9 Benáková, N.: Atopická dermatitida. In: Léčba atopické dermatitidy v novém milleniu. Praha, Astellas Pharma, 2005, s Polášková, S.: Proč může selhat léčba u dětí s atopickou dermatitidou. Farmakoterapie, 2008, s Barbaud, A., et al.: Interest in an emollient containing pentyl rhamnoside in the management of xerosis and atopic skin. Cosmetic Dermatology, 2008, 21, s Cork, M. J., et al.: J Allergy Clin Immunol, 2006, 118, s Leung, D. Y. M. Soter, N. A.: J Am Acad Dermatol, 2001, 44 (dopl.), s. S Cork, M., et al.: Dermatology Update. Montreal, Kanada, ISAAC Steering Committee: Lancet, 1998, 351, s Bieber, T.: N Engl J Med, 2008, 358, s Beattie, P. E. Lewis-Jones, M. S.: Br J Dermatol, 2006, 155, s Spergel, J. M.: Am J Clin Dermatol, 2008, 9, s Cork, M. J., et al.: Epidermal barrier dysfunction in atopic dermatitis. In: Rawlings, A. V. Leyden, J. J. (eds.): Skin Moisturization. London, Informa Healthcare, 2009 (v tisku). Role vitaminu D u chronických zánětlivých onemocnění MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA MUDr. Margareta Beyerová Ing. Eva Klapková, Ph.D. Ing. Marta Pechová prof. MUDr. Richard Průša, CSc. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha 1 Nevoral, J.: Cílený screening celiakie. Postgraduální medicína, 2010, 76, s Kohout, P.: Celiakie. Postgraduální medicína, 2010, 82, s Novotná, B.: Vitamin D imunita, alergie a astma. Medical Tribune, 2012, 5. 4 Krejsek, J. Kopecký, O.: Klinická imunologie. NUCLEUS HK, Holick, M. F.: The Vitamin D solution. Hudson Street Press, USA, Holick, M. F.: Vitamin D Deficiency. New Engl J Med, 2007, 357, s IOF Releases New Position Statement on Vitamin D Reccommendations for Older Adults, Florencie, 2010, 8 Čepová, J. Kolářová, J. Pechová, M. Kotaška, K. Průša, R.: Kazuistiky z osteologické ambulance. Interní medicína pro praxi, 2012, 14, 2, s Čepová, J. Pechová, M. Beyerová, M.: Kazuistiky z osteologické ambulance. Farmakoterapie klinická praxe, 2012, Brouwer-Brolsma, E. M. Bischoff-Ferrari, H. A., et al.: Vitamin D: do we get enough? Osteoporosis Int, 2012, s Palička, V.: Vitamin D a jeho role (nejen) v osteologii. Interní medicína pro praxi, 2011, 13 (10), s Raška, I.: Vitamin D v prevenci onemocnění? Medicína po promoci, 2012, Kvapil, M.: Diabetologie Triton, Čepová, J.: Vitamin D ve zdraví a nemoci, 13. Bergmeyerova konference. Labor Aktuell, 2012, 2. Doporučené postupy v léčbě astmatu bronchiale MUDr. Václava Bártů, Ph.D. Plicní oddělení, Medicon, a. s., Praha 1 Global Initiative for Astma (GINA). GINA workshop report: Global strategy for astma management and prevention. 2 Banks, E. D. Jalloul, A.: Occupational astma, work-related astma and reactive airways dysfunction syndrome. Curr Opin Pulm Med, 2007, 13, s Wenzel, S. E. Covar, R.: Update in astma Am J Respir Crit Care Med, 2006, 173, s Turner, S.: Exhaled nitric oxide in the diagnosis and management of astma. Curr Opin Allergy Clin Immunol, 2008, 8, s Michils, A. Baldassarre, S. Van Muylem, A.: Exhaled nitric oxide and astma kontrol: A longidutinal study in unselected patiens. Eur Respir J, 2008, 31, s Sutherland, E. R. Martin, R. J.: Astma and Atypical Bacterial Infection. Chest, 2007, 132, s Moore, W. C. Peters, S. P.: Update in Astma Am J Respir Crit Care Med, 2007, 175, s Tamesis, G. P. Krawiec, M. E.: Heterogenity in response to astma medications. Curr Opin Allergy Clin Immunol, 2007, 7, s Holgate, S. Casale, T. Wenzel, S. Bousquet, J. Deniz, Y. Reisner, C.: The anti-inflammatory effects of omalizumab confirm the central role of IgE in allergic inflammation. J Allergy Clin Immunol, 2005, 115, s Aubier, M. Buhl, R. Ekstrom, T. Ostinelli, J. van Schayck, C.P. Selroos, O. Haughney, J.: Comparison of two twice-daily doses of

5 budesonide/formoterol maintance and reliever therapy. Eur Repir J, 2010, 36, s Kašák, V.: Kontrola astmatu a exacerbací. Medicína po promoci, 2010, 11, s Ekerljung, L. Bossios, A. Lotvall, J. Olin, A. C. Ronmark, E.: Multi-symptom asthma as an indication of disease severity in epidemiology. Eur Repir J, 2011, 38, s Pauk, N.: Současný pohled na postavení LABA v terapii astmatu. Farmakoterapie, 2010, 6, s Rinosinusitidy: od praktického lékaře do specializované péče ORL nebo alergologie? MUDr. Jan Pokorný, CSc. DG Centrum Ostrava, ORL 1 Markalous, B. Charvát, F., et al.: Zobrazení hlavy. Triton, 2006, 658 s. 2 Kuchynková, Z.: Nosní polypy. Galén, 2003, 100 s. Využití salinických roztoků v léčbě onemocnění horních cest dýchacích MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha 1 Middleton, P. G. Pollard, K. A. Wheatley, J. R.: Hypertonic saline alters ion transport across the human airway epithelium. Eur Respir J, 2001, 17, s Talbot, A. R. Herr, T. M. Parsons, D. S.: Mucociliary clearance and buffered hypertonic saline solution. Laryngoscope, 1997, 107, s Greiff, L. Andersson, M. Wollmer, P. Persson, C. G.: Hypertonic saline increases secretory and exudative responsiveness of human nasal airway in vivo. Eur Respir J, 2003, 21, s Kim, C. H. Hyun, S. M. Eun, A. Y. Lee, J. G. Yoon, J. H.: Effect of hypo-, iso- and hypertonic saline irrigation on secretory mucins and morphology of cultured human nasal epithelial cells. Acta Otolaryngol, 2005, 125, s Kim, J. Y. Hong, Y. S. Choi, S. H. Yoon, Y. H. Moon, S. W. Lee, S. W.: Effect of hypertonic saline on apoptosis of polymorphonuclear cells. J Surg Res, 2012, 178, s Han, C. Choi, S. H. Yoon, Y. H., et al.: Hypertonic saline downregulate the production level of lipopolysaccharide-induced migration inhibitory factor in THP-1 cells. J Korean Surg Soc, 2012, 82, s Garavello, W. Romagnoli, M. Sordo, L. Gaini, R. M. Di Berardino, C. Angrisano, A.: Hypersaline nasal irrigation in children with symptomatic seasonal allergic rhinitis: A randomized study. Pediatr Allergy Immunol, 2003, 14, s Garavello, W. Romagnoli, M. Gaini, R. M.: Hypertonic or isotonic 1 Kašák, V.: Indacaterol první inhalační β 2 -agonista s ultradlouhodobým účinkem (ultra-laba) pro léčbu CHOPN. Farmakoterapie, 2010, 6, 1, s Zindr, V.: Bezpečnost indakaterolu v ročních studiích. Stud Pneumol Phtiseol, 2011, 71 (4), s Khnidri, S. Sabo, R. Hartus, S. Jennings, S. Drollmann, A. F.: A thorough QT study on the effect of indacaterol on cardiac safety in healthy subjects. Am J Respir Crit Care Med, 2009, 179, A2463. saline for allergic rhinitis in children. Pediatr Allergy Immunol, 2005, 16, s Shoseyov, D. Bibi, H. Shai, P. Shoseyov, N. Shazberg, G. Hurvitz, H.: Treatment with hypertonic saline versus normal saline nasal wash of pediatric chronic sinusitis. J Allergy Clin Immunol, 1998, 101, s Taccariello, M. Parikh, A. Darby, Y. Scadding, G.: Nasal douching as a valuable adjunct in the management of chronic rhinosinusitis. Rhinology, 1999, 37, s Rabago, D. Pasic, T. Zgierska, A. Mundt, M. Barrett, B. Maberry, R.: The efficacy of hypertonic saline nasal irrigation for chronic sinonasal symptoms. Otolaryngol Head Neck Surg, 2005, 133, s Adappa, N. D. Wei, C. C. Palmer, J. N.: Nasal irrigation with or without drugs: the evidence. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2012, 20, s Harvey, R. Hannan, S. A. Badia, L. Scadding, G.: Nasal saline irrigations for the symptoms of chronic rhinosinusitis. Cochrane Database Syst Rev, 2007, CD Friedman, M. Hamilton, C. Samuelson, C. G., et al.: Dead Sea salt irrigations vs saline irrigations with nasal steroids for symptomatic treatment of chronic rhinosinusitis: A randomized, prospective double-blind study. Int Forum Allergy Rhinol, 2012, 2, s Rabago, D. Zgierska, A.: Saline nasal irrigation for upper respiratory conditions. Am Fam Physician, 2009, 80, s Kardiovaskulární bezpečnost indakaterolu v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci Prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. Klinika pneumologie Nemocnice Na Bulovce a 3. LF UK Praha 4 Chapman, K. R. Rennard, S. I. Dogra, A. Owen, R. Larsen, C. Kamer, B.: Long-term safety and efficacy of indacaterol, a novel long- -acting beta2-agonist, in subjects with COPD: a randomized, placebo-controlled study. Chest, 2011, 140 (1), s Dahl, R. Chung, K. F. Buhl, R., et al.: Efficacy of a new once-daily long-acting inhaled beta2-agonist indacaterol versus twice-daily formoterol in COPD. Thorax, 2010, 65, s Buhl, R. Dunn, L. J. Disdier, C. Larsen, C. Amos, C. Henley,

6 M. Kamer, B.: Eur Respir J, 201, 38, s Donohue, J. F. Fogarty, C. Lotvall, J., et al.: Once-daily bronchodilators for chronic obstructive pulmonary disease disease: indacaterol versus tiotropium. Am J Respir Crit Care Med, 2010, 182, s Worth, H. Chung, K. F. Felser, J. M. Hu, H. Rueegg, P.: Cardio- and cerebrovascular safety of indacaterol vs formoterol, salmeterol, tiotropium and placebo in COPD. Respiratory Medicine, 2011, 105, s Bonomi, P.: Clinical studies with non-iressa EGFR tyrosine kinase inhibitors. Lung Cancer, 2003, 41, s Cappuzzo, F. Ciuleanu, T. Stelmakh, L., et al.: Erlotinib as maintenance treatment in advanced non-small-cell lung cancer: a multicentre, randomised, placebo-controlled phase 3 study. Lancet Oncol, 2010, 11, s Ciuleanu, T. Brodowicz, T. Zielinski, C., et al.: Maintenance pemetrexed plus best supportive care versus placebo plus best supportive care for non-small-cell lung cancer: a randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet, 2009, 374, s Duffield, E. L. Watkins, C. L. Armour, A. A. Fukuoka, M.: Gefitinib or carboplatin-paclitaxel in pulmonary adenocarcinoma. New England Journal of Medicine, 2009, 361, s Giroux, D. J. Rami-Porta, R. Chansky, K., et al.: The IASLC Lung Cancer Staging Project: data elements for the prospective project. J Thorac Oncol, 2009, 4, s Cheng, S. Evans, W. K. Stys-Norman, D. Shepherd, F. A.: Chemotherapy for relapsed small cell lungcancer: a systematic review and practice guideline. J Thorac Oncol, 2007, 2, s Kim, E. S. Hirsch, V. Mok, T., et al.: Gefitinib versus docetaxel in previously treated non-small-cell lung cancer: a randomised Phase III trial (INTEREST). Lancet, 2008, 372, s Kwak, E. L. Bang, Y. J. Camidge, D. R., et al.: Anaplastic lymphoma kinase inhibition in non-small-cell lung cancer. N Engl J Med, 2010, 363, s Lynch, T. J. Bell, D. W. Sordella, R., et al.: Activating mutations in the epidermal growth factor receptor underlying responsiveness of non-small- -cell lung cancer to gefitinib. N Engl J Med, 2004, 350, s Miller, V. A. O Connor, P. Soh, C., et al.: A randomized, double- -blind, placebo-controlled, phase IIIb trial (ATLAS) comparing bevacizumab (B) therapy with or without erlotinib (E) after completion of chemotherapy with B for first-line treatment of locally advanced, recurrent, or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC). J Clin Oncol, 2009, 27, s Murray, N. Turrisi, A. T.: A review of first-line treatment for small-cell lung cancer. J Thorac Oncol, 2006, 1, s National Comprehensive Cancer Network. NCCN clinical practice guidelines in oncology (NCCN guidelines): nonsmall cell lung cancer, verze [online]. Dostupné z: [vyhledáno ]. 13 NCCN Clinical Praktice Guidelines in Oncology: Small cell lung cancer. NCCN National Comprehensive Cancer Network, verze , 2007, Niho, S. Kubota, K. Yoh, K., et al.: Clinical outcome of chemoradia tion therapy in patients with limited-disease small cell lung cancer with ipsilateral pleural effusion. J Thorac Oncol, 2008, 3, s Patel, S. MacDonald, O. K. Suntharalingam, M.: Evaluation of the use of prophylactic cranial irradiation in small cell lung cancer. Cancer, 2009, 115, s Paz-Ares, L. de Marinis, F., et al.: Maintenance therapy with pemetrexed plus best supportive care versus placebo plus best supportive care after induction therapy with pemetrexed plus cisplatin for Novinky v léčbě karcinomu plic prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. MUDr. Marcela Tomíšková MUDr. Bohdan Kadlec MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. MUDr. Jana Špaldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Institut biostatistiky a analýz LF a PF MU Brno advanced non-squamous non-small-cell lung cancer (PARAMOUNT): a double-blind, phase 3, randomised controlled trial. Lancet Oncol, 2012, 13, s Pešek, M., et al.: Bronchogenní karcinom. Praha, Galén, Pešek, M. Skřičková, J. Kolek, V., et al.: Výsledky klinického hodnocení účinnosti a toxicity gefitinibu v rámci programu časného přístupu u nemalobuněčného karcinomu plic v České republice. Stud Pneu mol Phtiseol, 2009, 69, s Pešek, M.: Nemalobuněčný karcin plic. EUNI. php? 20 Pijls-Johannesma, M. De Ruysscher, D. Vansteenkiste, J., et al.: Timing of chemoradiotherapy in patients with limited stage small-cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Cancer Treat Rev, 2007, 33, s Reck, M. von Pawel, J. Zatloukal, P., et al.: Phase III trial of cisplatin plus gemcitabine with either placebo or bevacizumab as first-line therapy for nonsquamous non-small-cell lung cancer: AVAiL. J Clin Oncol, 2009, 27, s Sculier, J. Pand Moro-Sibilot, D.: First-and second-line therapy for advanced non-small-cell lung cancer. Eur Respir J, 2009, 33, s Shaw, A. T. Yeap, B. Y. Solomon, B., et al.: Effect of crizotinib on over all survival in patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring ALK gene rearrangement: a retrospective analysis. Lancet Oncol, 2011, 12, s Shepherd, F. A. Evans, W. K. Feld, R., et al.: Adjutant chemotherapy following surgical resection for small-cell carcinoma of thelung. J Clin Oncol, 1988, 6, s Shepherd, F. A. Pereira, J. R. Ciuleanu, T., et al.: Erlotinib in previously treated non-small-cell lung cancer. N Engl J Med, 2005, 353, s Schneider, B. J.: Management of recurrent small cell lung cancer. J Natl Compr Canc Netw, 2008, 6, s Simon, M. Argiris, A. Murren, J. R.: Progress in the therapy of small- -cell lung cancer. Crit Rev Oncol Hematol, 2004, 49, s Skřičková, J. Kolek, V., et al.: Základy moderní pneumoonkologie. Max dorf, Praha, 2012, s Soda, M. Choi, Y. L. Enomoto, M., et al.: Identification of the transforming EML4-ALK fusion gene in non-small-cell lung cancer. Nature, 2007, 448, s Soda, M. Takada, S. Takeuchi, K., et al.: A mouse model for EML4-ALK-positive lung cancer. Proc Natl Acad Sci USA, 2008, 105, s Wong, D. W. Leung, E. L. So, K. K., et al.: The EML4-ALK fusion gene is involved in various histologic types of lung cancers from nonsmokers with wild-type EGFR and KRAS. Cancer, 2009, 115, s Yang, J. CH. Schuler, M. Yamamoto, N. O Byrne, K. Hirsh, V. Tony Mok, T., et al.: LUX-Lung 3: a randomized, open-label, Phase III study of afatinib vs cisplatin/pemetrexed as 1st-line treatment for patients with advanced adenocarcinoma of the lung harboring EGFR-activating mutations. J Clin Oncol, 2012, 30 (dopl.; abstrakt LBA7500). 33 Zatloukal, P. Petruželka, L.: Karcinom plic. Praha, Grada, 2001.

ACTA MEDICINAE 6/2014 Pneumologie

ACTA MEDICINAE 6/2014 Pneumologie ACTA MEDICINAE 6/2014 Pneumologie Kompletní literatura 2 Možnosti biologické léčby u nemalobuněčného karcinomu 2 plic v České republice prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D. MUDr.

Více

ACTA MEDICINAE 9/2014 Vnitřní lékařství

ACTA MEDICINAE 9/2014 Vnitřní lékařství ACTA MEDICINAE 9/2014 Vnitřní lékařství Kompletní literatura 2 Léčba hypertenze v primární a sekundární prevenci CMP prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. II. interní klinika Lékařské

Více

ACTA MEDICINAE 8/2014 Onkologie

ACTA MEDICINAE 8/2014 Onkologie ACTA MEDICINAE 8/2014 Onkologie Kompletní literatura 2 Predikce incidence a prevalence nádorových onemocnění a počtu léčených onkologických pacientů v ČR v letech 2015 a 2020 doc. RNDr. Ladislav Dušek,

Více

ACTA MEDICINAE Speciál 2013

ACTA MEDICINAE Speciál 2013 ACTA MEDICINAE Speciál 2013 Hematoonkologie Kompletní literatura 2 Akutní myeloidní leukemie doc. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno 2 Chronická myeloidní leukemie

Více

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu 16 Hlavní téma Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního karcinomu Milada Zemanová Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na rakovinu a většina nemocných přichází

Více

State of the Art v onkologii

State of the Art v onkologii Leden 2014 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Pod záštitou Evropské onkologické společnosti State of the Art v onkologii Karcinom slinivky břišní: současný standard léčby Imunoterapie

Více

Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie

Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie Rok zahájení Kód studie Investigátor Pracoviště Název studie ;; /// MUDr. Tomáš Hrbáč Neurochirurgická klinika 2008 TULEP 1 MUDr. Michal Bar, Ph.D Neurologická klinika 2008 CORONARY MUDr. Radim Brát, Ph.D

Více

9. Broulik P D, Vondrova J, Ruzicka P, Sedlacek R, Zima T: The Effect of Chronic Alcohol Administration on Bone Mineral Concent and Bone Strength in

9. Broulik P D, Vondrova J, Ruzicka P, Sedlacek R, Zima T: The Effect of Chronic Alcohol Administration on Bone Mineral Concent and Bone Strength in Vědecko-výzkumná činnost Bibliografické třídění: I primární odborné a vědecké publikace v časopisech II přehledové články, review v časopisech III překlad článku ve vědeckém/odborném časopise do češtiny/z

Více

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE

Roztroušená skleróza. Multiple Sclerosis MINIMONOGRAFIE MINIMONOGRAFIE Roztroušená skleróza Multiple Sclerosis Souhrn Roztroušená skleróza (RS) představuje víceložiskové zánětlivé onemocnění CNS mladých dospělých s podílem autoimunitních i neurodegenerativních

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

Profesní životopis Obsah

Profesní životopis Obsah Profesní životopis Obsah Obsah... 1 1. Osobní údaje... 2 2. Vzdělání... 2 3. Pregraduální výuka na VŠ, postgraduální výuka... 3 4. Školitel doktorského studia (PhD):... 3 5. Lékařská praxe... 4 6. Členství

Více

přehled V. JEDLIČKA, I. ČAPOV, A. PESTAL I. CHIRURGICKÁ KLINIKA FN U SV. ANNY, BRNO

přehled V. JEDLIČKA, I. ČAPOV, A. PESTAL I. CHIRURGICKÁ KLINIKA FN U SV. ANNY, BRNO přehled POSTAVENÍ CHIRURGIE VE STAGINGU A TERAPII POKROČILÉHO NEMALOBUNĚČNÉHO PLICNÍHO KARCINOMU THE ROLE OF SURGERY IN STAGING AND THERAPY OF ADVANCED NON-SMALL-CELL LUNG CANCER V. JEDLIČKA, I. ČAPOV,

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva 1.0 TITULNÍ STRANA Vztah diference glykémie nalačno a postprandiální glykémie k výsledku terapie analogy GLP 1 resp. inzulínem bazálním, bolusovým nebo jejich kombinací - PROROK II. Diabetická asociace

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání IBD: doporučené postupy Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání Guidelines for the administration of biological therapy in patients with inflammatory bowel

Více

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE

VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE Onkologie Suppl. A 00 www.solen.cz ISSN 80-59 Ročník 4. VI. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE.. prosince 00 Regionální centrum Olomouc Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

SUPPLEMENTUM 4 PROSINEC ROČNÍK 16/2010

SUPPLEMENTUM 4 PROSINEC ROČNÍK 16/2010 SUPPLEMENTUM 4 PROSINEC ROČNÍK 16/2010 VEDOUCÍ REDAKTOR MUDr. Jiří Masopust Transfuzní oddělení, Krajská zdravotní - Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA Doc. MUDr. Edgar Faber,

Více

Léčba karcinomu plic u starších nemocných

Léčba karcinomu plic u starších nemocných Léčba karcinomu plic u starších nemocných Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice Brno 1 Onkologické diagnózy Česká republika (ČR)

Více

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN

OSTEOLOGICKÝ BULLETIN OBSAH OSTEOLOGICKÝ BULLETIN REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc., Hradec Králové Zástupce šéfredaktora: Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., Pardubice Užší rada: MUDr. Jan Rosa, Praha Doc.

Více

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU

1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU 1. POSTGRADUÁLNÍ KURZ SPOLEČNOSTI PRO GASTROINTESTINÁLNÍ ONKOLOGII 9. 10. 12. 2011 Clarion Congress Hotel, Praha Předseda organizačního výboru prof. MUDr. Miroslav

Více

Interdisciplinární evropská doporučení pro chirurgickou léčbu těžké obezity

Interdisciplinární evropská doporučení pro chirurgickou léčbu těžké obezity Interdisciplinární evropská doporučení pro chirurgickou léčbu těžké obezity Martin Fried 1, Vojtěch Hainer 2, Arnaud Basdevant 3, Henry Buchwald 4, Mervyn Dietel 5, Nicholas Finer 6, Jan Willem M. Greve

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Hlavní téma 285 Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Jana Skřičková, Lenka Babičková, Jana Špeldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno Karcinom plic je podle údajů z roku 2005

Více

Pedagogické práce. učebnice

Pedagogické práce. učebnice Pedagogické práce učebnice 1. Čapov I., Wechsler J., Jedlička V., Spurný V.: Systematická mediastinální lymfadenektomie. Její význam při stanovení stagingu a léčbě plicního karcinomu, Edice kontinuálního

Více

XXIX. PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 6. 8. 11. 2013 NEONATOLOGICKÉ DNY ÚSTÍ NAD LABEM KAMPUS UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ)

XXIX. PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 6. 8. 11. 2013 NEONATOLOGICKÉ DNY ÚSTÍ NAD LABEM KAMPUS UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ) PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT XXIX. NEONATOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 6. 8. 11. 2013 ÚSTÍ NAD LABEM KAMPUS UJEP (UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ) www.kzcr.eu/kongres/neodny2013

Více

Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie

Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie Interdisciplinární evropská doporučení metabolické a bariatrické chirurgie M. Fried 1, 2, V. Yumuk 3, J. M. Oppert 4, N. Scopinaro 5, A. Torres 6, R. Weiner 7, Y. Yashkov 8, G. Frühbeck 9 a v zastoupení

Více

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí DOPORUČENÉ POSTUPY Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění spojených s demencí Recommendations for the diagnosis and management of Alzheimer s disease and other disorders

Více

Klinika dětského a dorostového lékařství

Klinika dětského a dorostového lékařství Klinika dětského a dorostového lékařství 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice, 121 09 Praha 2, Ke Karlovu 2 Klinika je akreditována MZ ČR k postgraduálnímu školení v oboru dětského lékařství,

Více