Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky"

Transkript

1 202

2 Obsah Úvodní slovo ředitelky Organizační struktura Průměrný plat dle kategorií a struktury Skladba provozních nákladů Skladba provozních výnosů Pohledávky dle struktury a splatnosti Závazky dle struktury a splatnosti Hospodaření jednotlivých oddělení nemocnice 8.. Chirurgie 8.2. Interna 8.3. ARO 8.4. Infekční 8.5. Urologie 8.6. Ortopedie 8.7 Kožní 8.8. Oční 8.9. ORL 8.0 Gynekologie 8.. Neurologie 8.2. Dětská neurologie 8.2. Dětské oddělení 8.3. Onkologie, patologie 8.4. ONM, RDG 8.5. COS, Centrální sterilizace 8.6. Rehabilitace 8.7. Laboratoře Počet lůžek, OD Investice 202 Opravy a udržování Veřejné zakázky 2 až až ,

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY NEMOCNICE Vážení čtenáři, předkládáme Vám přehled ekonomických ukazatelů vypovídajících o hospodaření nemocnice v roce 202, a to v celkovém pohledu za celou nemocnici i za jednotlivá oddělení zvlášť. Naše nemocnice má nezastupitelné a pevné místo v síti zdravotnických zařízení Kraje Vysočina. Všichni zaměstnanci ve své každodenní práci naplňují naše poslání formulované ve vizi naší nemocnice: Moderní, ekonomicky stabilní a akreditovaná nemocnice, která se o Vás postará po celý život. Vlídnost, profesionalita a kvalita je samozřejmostí. O naplňování této vize svědčí i spokojenost našich pacientů, kteří vyjádřili v roce 202 své poděkování a spokojenost s poskytovanou péčí. Bylo jich pokud se týká písemného vyjádření 287. Samozřejmě i v této oblasti je stále co zlepšovat, aby nejen vysoce profesionální, ale i hluboce lidský přístup byl naprostou samozřejmostí. Naše nemocnice i v roce 202 udržela svou ekonomickou stabilitu, hospodářský výsledek v tomto roce činí nepatrný zisk ve výši 4.236,- Kč. Rok 202 byl z pohledu celoroční nepříznivé situace v celém zdravotnictví velmi složitým. Nepřehlednost financování, limitace úhrad zdravotní péče a pokles tržeb od zdravotních pojišťoven kladou velké nároky na práci nejen managementu, ale i všech zaměstnanců. Je stále těžší eliminovat tyto negativní dopady a nejen zachovat, ale i zvyšovat kvalitu poskytované péče. Pro optimalizaci nákladů s cílem nakupovat zboží za objektivizované tržní ceny již o roku 2004 využíváme elektronické aukce, které nám při realizaci veřejných zakázek stále přinášejí nemalé finanční úspory. Elektronická aukce byla také použita jako prostředek hodnocení nabídek u veřejných zakázek na vybavení urgentního příjmu, kde nám tento způsob zadání ušetřil významným způsobem finanční prostředky. Rok 202 byl také rokem probíhající restrukturalizace zdravotní péče ovlivněné skutečností, že zdravotní pojišťovny vypověděly zdravotnickým zařízením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče. Celý rok byl tak poznamenán četnými vyjednáváními se zdravotními pojišťovnami o nové struktuře poskytované zdravotní péče. Přes veškeré vynaložené úsilí nebyla od roku 203 naší nemocnici nasmlouvána lůžková infekční péče, na straně druhé jsme navíc získali 5 lůžek pro interní oddělení s možností hospitalizace i pacientů kožního oddělení. Úspěchem naší nemocnice bylo udělení statutu iktového centra na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví od začátku května 202. Naše nemocnice je tak vedle jihlavské nemocnice druhou nemocnicí v kraji, která je personálně i technicky vybavená poskytnout kvalitní péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. V této souvislosti se nám také podařilo vyjednat 20 lůžek pro rehabilitační péči a rozšířit tak spektrum námi poskytované lůžkové péče. Od začátku roku 202 v souvislosti se zrušením provozu v Sanatoriu Buchtův kopec začal plně fungovat provoz LDN (nyní ODN) přímo v areálu nemocnice a zároveň se podařilo jednáním se zdravotními pojišťovnami navýšit stávající počet o dalších 20 lůžek, takže ODN v areálu nemocnice disponuje 70 lůžky, což je pro potřeby pacientů naší spádové oblasti dostačující kapacita. V rámci tohoto oddělení od března 202 nabízí své služby 2 nadstandardní rodinné pokoje, kde ve spolupráci s Hospicovým hnutím Vysočina je poskytována paliativní hospicová péče. 2

4 Mezi nejvýznamnější investiční akce v roce 202 patřila stavba urgentního příjmu. Tato stavební zakázka byla soutěžena a financována zřizovatelem. Investiční vybavení v celkové výši 7,5 mil. Kč bylo rovněž hrazeno z dotace zřizovatele, nemocnice zásluhou optimálně zadaných veřejných zakázek (celkem 9) a s použitím elektronické aukce zde dosáhla výrazných úspor (předpokládaná cena 2,6 mil. Kč). Z dotace zřizovatele (6,3 mil. Kč) bylo na konci roku postaveno přímo v areálu nemocnice nové parkoviště s kapacitou 90 parkovacích míst. K tomuto rozhodnutí o stavbě parkoviště nám pomohlo Mistrovství světa v biatlonu. Naše nemocnice se již tradičně podílí na pořádání celé řady významných vzdělávacích aktivit. Mezi již tradiční patří mezinárodní kongresy centrální sterilizace, Setkání českých a slovenských chirurgů, Paprsky Vysočiny a v roce 202 naše nemocnice poprvé pořádala i celostátní cytologickou konferenci. Je třeba i na tomto místě poděkovat všem zaměstnancům za to, že lze rok 202 považovat za úspěšný. Dobrý výsledek je zásluha všech a samozřejmě poděkování patří také představitelům zřizovatele Kraje Vysočina za jejich podporu a pochopení našich záměrů. JUDr. Věra Palečková ředitelka nemocnice 3

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NEMOCNICE 4

6 ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za práci ve ztíženém prostředí zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost Lékaři příplatek SO + Ne příplatek za svátek ,26 33, další plat osobní příplatek I osobní příplatek II odměny průměrný evidenční počet Celkem 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení 202 náklady celkem příplatek za noční práci náhrady mzdy průměr na lékaře průměr na farmaceuta 202 náklady celkem průměr na lékaře průměr na farmaceuta rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % ,98 0,98 29,00 05,8 24,78 04,63 22,23 4, , , , ,45 rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % ,99 99, , , ,26 99, ,37 příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. Farmaceuti odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci další plat náhrady mzdy osobní příplatek I osobní příplatek II odměny průměrný evidenční počet Celkem 6, , , ,4 5

7 ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení Všeobec.sestry, por.asistentky příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci 202 náklady celkem průměr na prac. rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % ,5 99,49 05,00 99,74 6,8 00,52 00,42 00,75 97, ,4 99, ,39 409, , -9 95, ,56 další plat náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za zastupování Ost.zdrav.nelékaři s odboůr.způs. průměr na prac. zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl průměr na prac. 202 náklady celkem rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady ,72 0,52 9,60 28,49 98,60 09,04 97,60 32,28 průměr na prac. nárust nákladů 202/20 % odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci ,53 07, ,72 64, , -2 97, ,70 další plat náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem

8 ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení průměr na prac. 202 náklady celkem průměr na prac. rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % ,77 28, ,35 0, ,86 00, ,7 9, ,9 2, ,7 05, ,67 rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % , ,03 8,56 89,7 0,55 9,97 8,6 38,5 66,92 09,60 3, , , ,87 Zdrav.nelékařis odbor.a spec.způs. příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci další plat náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení Zdrav.prac.nelékař pod dohledem příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci příplatek dělená směna náhrady mzdy osobní příplatek I průměr na prac. 202 náklady celkem odměny průměrný evidenční počet 5, ,75 Celkem průměr na prac

9 ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení průměr na prac. 202 náklady celkem rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady ,44 6,79 93,60 7,25 7,50 8,99 90,5 92,60 9,43 9,09 26,97 průměr na prac. nárust nákladů 202/20 % příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne THP příplatek za svátek příplatek za noční práci doplatek do minimální mzdy náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem , , náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za zastupování Dělníci a provoz prac. zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci doplatek do minimální mzdy náhrady mzdy osobní příplatek I průměr na prac. 202 náklady celkem odměny průměrný evidenční počet 35,58 0 5,99 Celkem , průměr na prac rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady ,62 nárust nákladů 202/20 % 85,33 97,9 203,43 76,54 83,27 69,96 86,98 86, 03,38 36,4 0,49 04, , , ,87 8

10 ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost Celklem příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci příplatek za dělenou směnu doplatek min. mzdy náhrady mzdy Lidské zdroje osobní příplatek odměny průměrný evidenční počet Celkem , průměr na prac. 202 náklady celkem průměr na prac. rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % ,38 94,38 23,39 0,54 6,03 9,6 02,86 02,27 00,70 66,92 22,0 99,67 95, , ,5 96, ,6 Lidské zdroje Prům.přep. počet prům. plat Prům.přep. počet prům. plat 29, , , , všeobecné sestry 409, , 25 3 Zdrav. prac. odb. (laboranti) 64, , Zdrav. spec. (psych., fyzioter.) 2, , NZP (oš., sanit, řidiči san.) 5, , THP 69, , dělníci 35, , Celkem 952, , Kategorie Lékaři farmaceuti V listopadu roku 202 došlo ke změně poskytování služby úklidu úklidovou firmou, ke které přešlo 53 pracovnic úklidu nemocnice. Současné došlo k navýšení počtu sanitářů o. Fyzický počet pracovníků k byl 983. Fyzický počet pracovníků k je 92. 9

11 HOSPODAŘENÍ Skladba provozních nákladů 00% 80% 60% Osobní náklady 40% Věcné náklady 20% 0% Spotřeba (50-504) podíl 20 podíl /20-2 /202 podíl 20 podíl 202 Spotřeba (50-504) , ,00 30,95 % 30,9 % Věcné náklady 70 2, ,00 9,98 % 0,43 % Osobní náklady , ,00 59,07 % 59,38 % Náklady celkem , ,00 00,00 % 00,00 % Podíl nákladových druhů 20 0

12 Skladba provozních výnosů 00% 80% 60% Provozní dotace 40% Ostatní výnosy 20% Tržby od ZP 0% Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem podíl 20 podíl /20-2 /202 podíl 20 podíl , , , , , , , ,00 83,20 % 2,27 % 4,53 % 00,00 % 8,36 % 5,6 % 3,03 % 00,00 % Struktura platu Kategorie lékaři farmaceuti všeobecné sestry zdrav. prac. odb. (laboranti) zdrav. spec. (psych., fyzioter.) NZP (oš., sanit, řidiči san.) THP dělníci Celkem Prům.přep. počet prům. plat Prům.přep. počet prům. plat 29,26 6,56 409, ,6 5,66 39, , , , , , , ,25 35,58 952, ,8 5,99 922, Hospodářský výsledek Náklady Výnosy Hospodářský výsledek (Kč)

13 POHLEDÁVKY stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Druh pohledávky odběratelé /úč.3/ ,25 krátkodobé poskytnuté zálohy /úč.34/ 278,62 pohledávky z hlavní činnosti /úč.35/ 374,75 návratné finanční výpomoci /úč.36/ 0,00 pohledávky za zaměstnanci /úč.335/ 276,73 zúčtování s inst. soc. zab. a zdr. poj. /úč.336/ 0,00 daň z příjmů /úč.34/ 0,00 jiné přímé daně /úč.342/ 0,00 daň z přidané hodnoty /úč.343/ jiné daně a poplatky /úč.345/ 0,00 pohledávky za státním rozpočte /úč.346/ 0,00 pohledávky za rozpočtem ÚSC /úč.348/ 90,00 poskytnuté zálohy na dotace /úč.373/ 0,00 ostatní krátkodobé pohledávky /úč.377/ 502,98 Σ neuvedených účtů / / 3 09,00 Pohledávky celkem ,32 stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů 3 245, dnů -200, dnů 68, dnů 304,9 nad 360 dnů 237,2 Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem 3 655,05 2

14 ZÁVAZKY stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Druh závazku dodavatelé /úč.32/ krátkodobé přijaté zálohy /úč.324/ zaměstnanci /úč.33/ jiné závazky vůči zaměstnancům /úč.333/ zúčtování s inst. soc. zab. a zdr. poj. /úč.336/ daň z příjmů /úč.34/ jiné přímé daně /úč.342/ daň z přidané hodnoty /úč. 343/ jiné daně a poplatky /úč.345/ závazky ke státnímu rozpočtu/úč.347/ závazky k rozpočtu ÚSC /úč.349/ přijaté zálohy na dotace /úč.374/ ostatní krátkodobé závazky /úč.378/ dlouhodobé závazky celkem Σ neuvedených účtů / / Závazky celkem 3 030,09 0, ,73 5,98 940,90 0, ,4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 992, ,60 836, ,26 stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Závazky po lhůtě splatnosti - krátkodobé do 30 dnů 3-90 dnů 9-80 dnů dnů nad 360 dnů Závazky po lhůtě splatnosti celkem 39,98-20,82 0,00-3,92 0,00 5,24 stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Závazky po lhůtě splatnosti - dlouhodobé do 30 dnů 3-90 dnů 9-80 dnů dnů nad 360 dnů Závazky po lhůtě splatnosti celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

15 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid administrativa 202 7,9 6,4 7,5 4,4 20 8,63 64,82 5 4,9 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ CHIRURGIE Chirurgie lůžková a ambulance bez JIP Popis činnosti Spotřeba materiálu celkem v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok 202 Rok 20 34, ,6 Index 202/20 JIP Rok 202 Rok 20 Index 202/20 08,65% 4 90,48 622,84 80,20% 2 206, ,5 0,29% 2 343, ,77 79,87% 6 84, ,49 6,64% 22,26 39, 98,52% 703,96 57,08 23,27% 58,39 82,5 86,79% 930,52 703,78 54,62% 44,59 672,73 6,63% 03,04% 0 993,7 083,74 99,8% , ,38 92,80% 2,69% 22 39, ,55 84,82% 28 76, , 5 469, , , ,47 03,26% 85,50 99,00 87,37% 59,80 96,79 65,0% , ,93 3,4% 23 05, ,34 86,87% ,65 654, , , ,32 54, , ,47 96,02% 98,48% 07,3% 7,83% 04,27% 2 930,00 675, , , 2 96, ,00 97, , , ,93 94,33% 85,02% 05,4% 92,09% 25,78% 80,34 75,3 06,93% , ,02 83,45% -858,04 593,03-53,86% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 4

16 Hospodaření oddělení chirurgie ( lůžkové + ambulantní + JIP) při započtení vnitronákladů a vnitrovýnosu vykazuje v roce 202 ztrátu ve výši 9 954,46 tis. Kč, v roce 20 byla vykázaná ztráta ve výši 2 290,99 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že vývoj je pozitivní a dochází ke snížení nepříznivého výsledku hospodaření oddělení chirurgie. Zvýšená spotřeba materiálu na lůžkovém oddělení je kompenzována snížením spotřebního materiálů na oddělení JIP. Zvýšení materiálových nákladů na OD a osobních nákladů na OD je kompenzováno navýšením výnosů. V oblasti personálního vybavení došlo v roce 202 ke snížení počtu lékařů a sester ve srovnání s rokem 20. 5

17 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid THP ,05 93, ,54 94,6 26 2,5 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ INTERNA Interna lůžková + ambulance + dialýza Popis činnosti Spotřeba materiálu celkem v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok 202 Rok 20 Index 202/ , , ,3 056, , ,3 2 96,9 9 89,27 353,8 2 3,58 92,20% 00,23% 05,95% 78,0% 275,99% , ,28 00,7% , ,69 0,40% 8 470, , , ,24 98, ,58 04,78% 836,8% ,75 787, , ,78 89,32 73,82 2,00% 4 765, ,8 62,83% JIP Rok 202 Rok , ,80 854,00 47,59 222,26 Index 202/ ,54 464,70 60,08 76,74 344,8 2,5% 62,95% 42,08% 83,5% 64,46% 8 85, ,37 22,7% 7 67, ,54 28,3% 89,6 90,62 90,23 5,74% 204,7% 08,72% 3 679,84 85, , ,6% 3 039, ,00 39,40% 70,79 759, , ,53 93,50% 0,59% 0,26% 27,33% 253, , , ,60 442, , ,4 970,85 86,9% 88,02% 84,66% 207,5% , ,6 99,74% 8,03% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 6

18 Vývoj hospodaření interního oddělení je příznivý. Došlo k navýšení výnosů. V roce 202 byla již plně funkční multioborová JIP - v počtu lůžek. Náklady JIP jsou plně součástí oddělení interního. Materiálové a mzdové náklady na ošetřovací den jsou srovnatelné v roce 202 i 20, přičemž došlo v roce 202 k podstatnému nárůstu výnosů. Personální vybavení je srovnatelné v obou letech. 7

19 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 4,4 34,5 4,5 20 3, ,5 2 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ ARO ARO Popis činnosti Rok 202 Rok 20 Index 202/20 Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* 2 442,8 792,0 05,52% 7 492,00 7 4,5 04,9% 3 752, ,30 05,24% 434,33 36,47 37,24% 433,28 767,49 56,45% , ,60 05,99% Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů , ,99 06,34% , ,0 9,40% 386,54 57,20 245,89% , ,7 94,28% 430,00 374,00 Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek 8 70, , , ,52 0, , , , ,0 8 90,8 04,08% 0,39% 0,84% 90,59% 8,37% 868,37-758,07% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 8

20 Na oddělení ARO došlo v roce 202 ke změně ve struktuře pacientů (méně drahých pacientů napojených na dýchací přístroje déle než 5 dnů na základě interního auditu). 9

21 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 2,5 0,0 2 Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ 20 2,55 8,8 2,8 INFEKČNÍ Rok ,7 063,60 48,25 34,52 88, ,34 578, ,87 80, , ,00 47,29 40, , Rok 20 Index 202/ ,20 92,03% 55, , , ,67 6, ,8 4 23,00 57,63 65, , ,42% 38,4% 28,75% 0,62% 503,75% 2,00% 4,6% 80,6% 2,00% 98,0% 49,25% -4 25,47-874,44 224,89% údaje jsou uvedeny v tis. Kč * V roce 20 společný lůžkový fond kožním, rozúčtovány náklady podle ošetřovacích dnů 20

22 V roce 20 i 202 mělo infekční oddělení společný lůžkový fond s oddělením kožním. Náklady materiálové byly rozúčtovávány na obě oddělení dle ošetřovacích dnů. Došlo k navýšení personálního vybavení co se týká počtu sester. 2

23 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid THP 202 5,7 0 3,5 0, 20 5,77 0 4,5 2 0, HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ UROLOGIE Urologie lůžková + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok ,24 557, ,67 57,69 264, , , ,4 45, , ,00 805,76 224,2 3 20, ,86-653,89 Rok 20 Index 202/ ,39 05,37% 33,69 6,98% 2 344,6 09,7% 56,74 00,6% 672,80 39,36% 6 944,6 05,97% 5 069,80 02,20% 8 064,60 06,09% 33,00 36,36% 8 099,04 06,66% 6 082,00 98,85% 755,90 06,60% 4,83 07,2% 2 975,84 07,90% ,70% 9,85 8,32% ,06 79,7% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 22

24 Oddělení urologie vykazuje trvale příznivý vývoj hospodaření. V roce 202 došlo k navýšení výnosů na ošetřovací den. Vývoj nákladů je srovnatelný s rokem 20, personální vybavení je srovnatelné. 23

25 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 5, , HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ ORTOPEDIE Ortopedie lůžková + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok ,69 764, ,87 33,05 252,3 7 32, , ,00 0, , , ,54 202, , , ,00 Rok 20 Index 202/ ,98 06,77% 79,94 96,56% 2 229,00 09,29% 79,55 74,0% 479,96 52,57% 7 04,66 0,29% ,69 03,37% 26 00,6 09,59% 29,00 8,44% ,44 0,93% 6 237,00 95,08% 2 232,96 2,30% 29,0 06,54% 4 243,46 6,67% ,5%,20 25,00% ,2 73,0% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 24

26 Na oddělení ortopedie došlo v roce 202 k navýšení materiálových nákladů i nákladů celkových za současného nárůstu výnosů. Vývoj hospodaření je příznivý. Personální vybavení je stabilní. 25

27 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 3, ,82 7 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ KOŽNÍ,08 Kožní lůžkové + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok ,27 39,02 30,05 80,90 85, , , ,42 Rok ,00 Index 202/20 9,35% 67,98 26,04% 4 093,20 03,09% 7 494,00 65,06% 7 924,46 74,77% 6,00 0,00% 5 997, ,90 75,53% 388, ,00 45,67% 75,27 43,62 42,37% 3 040,24 346,89 225,72% 4 32, ,00 65,37% ,00% 3,60 5,00 72,00% 203,8-730,82-27,80% údaje jsou uvedeny v tis. Kč * V roce 20 společný lůžkový fond kožním, rozúčtovány náklady podle ošetřovacích dnů 26

28 Kožní oddělení je ve společném lůžkovém fondu s oddělením infekčním. Materiálové náklady jsou rozúčtovávání dle ošetřovacích dnů ( což není vždy validní, ale provoz neumožňuje účtovat náklady přímo na pacienta). 27

29 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 3,3 4,4 0, ,77 5 0,84 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ OČNÍ Oční lůžkové + ambulance Popis činnosti Rok 202 Rok 20 Index 202/20 Spotřeba materiálu 2 294, ,39 02,87% v tom: léky 66,92 224,46 294,89% SZM 573,70 83,95 85,90% MTZ 48,76 53,25 9,57% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 98,03 266,2 36,84% Mzdové náklady 52* 3 66,5 5 5,65 70,20% Celkové náklady 8 025, ,4 78,4% Výnosy z prodeje služeb 6 699, ,43 83,35% Provozní dotace 42,00 0,00% Výnosy celkem 6 908, ,03 85,42% počet ošetřovacích dnů 4,00 65,00 8,54% Náklady materiálové na OD 20 25, ,65 554,93% Mzdové náklady na OD 3 723, ,67 378,72% Výnosy celkem na OD , ,64 460,84% Vnitronáklady 762,48 932,97 8,73% Vnitrovýnosy 0,34 Hospodářský výsledek - 879, ,08 60,98% Od 202 oční - jednodenní chirurgie společný lůžkový fond 28

30 V roce 202 došlo na oddělení očním k nepatrnému nárůstu spotřeby materiálu, co do objemu, ve srovnání s rokem 20, dále ke snížení nákladů mzdových ( snížení počtu personálu). Pacienti očního oddělení jsou hospitalizováni na oddělení jednodenní chirurgie. 29

31 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202,5 2,6 20,86 2, HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ ORL ORL lůžkové + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem, ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok ,92 33,87 75,97 40,40 34, , , , ,92 35,00 504, , ,20 77,4 264,08-406,54 Rok 20 35,59 40,09 5,07 5,80 37,90 96, , ,77 Index 202/20 30,48% 84,48% 48,76% 255,70% 24,97% 06,95% 0,44% 4,46% 2 930,93 23,95% 342,00 02,63% 396,46 27,4% 5 736, 04,2% 8 569,97 20,77% 555,63 29,07% 267,93 98,56% -604,05 67,30% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 30

32 Oddělení ORL funguje pouze v ambulantním provozu. Pacienti operovaní v naší nemocnici ( drobné operace mandlí apod.) jsou hospitalizovaní na oddělení jednodenní chirurgie. 3

33 počet lékařů (v přepočtený) počet sester + laborant sanitář úklid THP 202 8,68 27, ,34 28, HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ GYNEKOLOGIE Gynekologie lůžková + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom:léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok ,59 567,34 383,66 280,40 706, , , ,00 88, , ,00 383,85 766, , , ,7 Rok 20 Index 202/ ,27 04,67% 320,78 8,67% 28,66 22,59% 296,32 94,63% 784,2 90,04% 8 580,3 03,37% 3 352,04 97,06% ,66 00,0% 99,00 89,30% ,75 98,55% 290,00 03,84% 353,7 08,69% 645,72 07,34% 3 70,3 05,36% ,4%,02 46,46% -4 75,68 52,45% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 32

V oblasti nákladů došlo ke snížení celkových nákladů v porovnání s plánem o 0,5 % vlivem následujících opatření:

V oblasti nákladů došlo ke snížení celkových nákladů v porovnání s plánem o 0,5 % vlivem následujících opatření: ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY NEMOCNICE Pro rok byl sestaven rozpočet hospodaření, finanční plán a investiční plán, plán oprav a stanovený objem prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost. Zároveň byla

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD)

Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD) Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD) Ekonomické informace Všechna přímo řízená zdravotnická zařízení zaznamenala za posledních

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Snižování nákladů ve zdravotnictví. Zkušenosti s využitím elektronických aukcí v přímo řízených organizacích

Snižování nákladů ve zdravotnictví. Zkušenosti s využitím elektronických aukcí v přímo řízených organizacích Snižování nákladů ve zdravotnictví Zkušenosti s využitím elektronických aukcí v přímo řízených organizacích Výchozí situace Příkaz ministra 11/2011 formalizovány doporučené postupy při zadávání veřejných

Více

Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj

Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj Výsledky auditní zprávy Analýzu hospodaření provedla na žádost Olomouckého kraje nezávislá auditorská společnost, kterou si zvolil Olomoucký kraj 19.10.2012 Dohody a nestandardní účetní operace vzniklé

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava Roční zpráva Psychiatrické léčebny Jihlava za rok 2007 je vypracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005,

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, p.o. Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 2 674 01 Třebíč Datum vydání: 31. 3. 2014 Verze č. 1 Nemocnice Třebíč, p.o. Organizační schema

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2015 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, jako každý rok Vám předkládáme výroční zprávu Thomayerovy nemocnice, tentokráte za rok 2015. Nejednalo se o nijak jednoduchý rok.

Více

SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k )

SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k ) SÍŤ A HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC V ČR (stav k 3.6.25) Mgr.Vlasta Mazánková Mgr.Jana Tvrdá, ing.zdeňka Nováková Jindřichův Hradec 2.října 25 Lůžková péče Po r. 199 v důsledku rozpuštění KÚNZ a OÚNZ a osamostatňování

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 214 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 133/2 674 1 Třebíč ÚVODNÍ SLOVO Úvodní slovo ředitelky: Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 28.4.2003 Nemocnice v Moravskoslezském kraji k 31.12.2002 V Moravskoslezském kraji

Více

Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně

Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období: Organizace: FN u sv. Anny v Brně PO = příspěvková organizace část čl. bod úkol hodnota A. Bonusový řád 1. 1. Vyrovnané hospodaření v přísluš ném roce

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

MOCNIČNÍ NÁKUPY V PRAX

MOCNIČNÍ NÁKUPY V PRAX FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC MOCNIČNÍ NÁKUPY V PRAX Porada přednostů 21. 09. 2011 Ing. Čeněk Merta, MBA- červen 2014 Androsa, Čestlice profesionalita a lidský přístup ŘÍZENÍ LÉKOVÉ POLITIKY FNOL Za řízení

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA. Komplexní analýza efektivnosti investičního projektu PET centrum Nemocnice Jihlava. Název:

EKONOMICKÁ ANALÝZA. Komplexní analýza efektivnosti investičního projektu PET centrum Nemocnice Jihlava. Název: EKONOMICKÁ ANALÝZA Název: Komplexní analýza efektivnosti investičního projektu PET centrum Nemocnice Jihlava Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava IČ: 00090638 DIČ:

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Ekonomika zdravotnického zařízení

Ekonomika zdravotnického zařízení Ekonomika zdravotnického zařízení Hospodaření konkrétní instituce nezáleží jenom na čistě ekonomických faktorech úspěšnosti, ale i na: - právní formě podnikání - vnějším okolí a míře regulace (zvyšování

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 6 21.7.2004 Mzdy ve zdravotnictví v kraji Vysočina v roce 2003 Salaries in the health services

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 1.9.2003 Ekonomické výsledky nemocnic Moravskoslezského kraje k 31.12.2002 Tato

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více

A: B:

A: B: Příspěvková organizace Skutečnost Rozpočet Upravený Očekávaná Rozpočet na rok rozpočet skutečnost na rok 2015 2016 2016 2016 2017 3522-Nemocnice Jablonec nad Nisou 9 826,00 10 620,00 18 463,00 18 463,00

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5. 4. Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek 6

2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5. 4. Počet ošetřovacích dnů, průměrný počet lůžek 6 1. Úvod (MUDr. Kadlec Zdeněk) 2 1.1 Aktivity v rámci oddělení a nemocnice (MUDr. Musilová Vlasta) 3 2. Organizační struktura nemocnice 4 3. Dary (Ing. Pačisková Ladislava) 5 3.1 Přijaté dary 5 3.2 Nejštědřejší

Více

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 2011 2015 Přehledná struktura cílů Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Pospíšilova

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index %

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index % 7 Ekonomika 2003 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Rok Výnosy k Náklady Index % Index % Hospodářský 31.12. roku k 31.12. roku výsledek Index % 2000 262 475,74 262

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 13 22.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2003 Salaries in the health

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Odůvodnění veřejné zakázky a její účelnosti

Odůvodnění veřejné zakázky a její účelnosti Odůvodnění veřejné zakázky a její účelnosti podle ust. 86 odst. 2 a ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 10 České Budějovice 25.6.2004 Mzdy ve zdravotnictví v Jihočeském kraji v roce 2003 Salaries in

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok rozpočet 2012 k v tis.kč

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok rozpočet 2012 k v tis.kč 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2013 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 V návrhu rozpočtu na rok 2013 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2010 rokem nástupu k efektivnosti Jasně deklarovaná stanoviska

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

seznam stížností za rok 2016 leden prosinec 2016

seznam stížností za rok 2016 leden prosinec 2016 seznam stížností za rok 2016 leden 2016- prosinec 2016 předmět oddělení výsledek leden stížnost na zdr. péči neurologie nevyřízeno celkem 5 stížnost na lékaře gynekologie část. oprávněná stížnost na chování

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok konsolidovaného hospodaření Rok 2011 lze v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Roční zpráva

Psychiatrická léčebna Jihlava. Roční zpráva Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2011-1 - PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení

Více

Analýza veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví

Analýza veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví Analýza veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví 1. Cíle analýzy Tato zpráva byla vypracována na základě analýzy zakázek veškerých zadavatelů dle zákona 137/2006, o veřejných zakázkách, získaných z Informačního

Více

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2008 VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO 1 Vojenská nemocnice Brno V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu

Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Příloha 1 k pololetnímu výkazu E (MZ) 2-02 o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle platných předpisů o platu Od začátku roku do 30.6., 31.12. 1) 2009 IČO PČZ Zpravodajská

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 18, 412 01 Litoměřice telefon (ústředna) :+420 416 723 131 fax :+420 416 723 530 e-mail : mjanosik@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ00830488 IČ : 00830488 bank.spojení

Více

Příloha 1 k ročnímu výkazu E (MZ) 2-01 o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích. Za rok Zpravodajská jednotka (adresa):

Příloha 1 k ročnímu výkazu E (MZ) 2-01 o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích. Za rok Zpravodajská jednotka (adresa): Příloha 1 k ročnímu výkazu E (MZ) 2-01 o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických organizacích Za rok 2012 IČO Zpravodajská jednotka (adresa): PČZ I.a) Struktura platu podle platových tříd v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Název veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma, o.s. Obsah sdělení Tender management Struktura

Více

Investice NsP Česká Lípa celkem.

Investice NsP Česká Lípa celkem. Investice NsP Česká Lípa celkem. Název akce Investice Liberecký kraj v letech 2008 až 2015 Částka 169.179.450 Kč Investice Liberecký kraj v roce 2016 33.030.000 Kč Záměr investic Liberecký kraj 2017 až

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 5 29.6.2005 Mzdy ve zdravotnictví v Ústeckém kraji v roce 2004 Salaries in the health

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Program Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Obsah: Výroční zpráva Nemocnice Nové Město na Moravě 2013 2

Obsah: Výroční zpráva Nemocnice Nové Město na Moravě 2013 2 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Výroční zpráva 2013 Obsah: 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Organizační struktura... 5 3 Léčebná péče z pohledu náměstka pro léčebnou péči... 6 4 Ošetřovatelská

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více