Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky"

Transkript

1 202

2 Obsah Úvodní slovo ředitelky Organizační struktura Průměrný plat dle kategorií a struktury Skladba provozních nákladů Skladba provozních výnosů Pohledávky dle struktury a splatnosti Závazky dle struktury a splatnosti Hospodaření jednotlivých oddělení nemocnice 8.. Chirurgie 8.2. Interna 8.3. ARO 8.4. Infekční 8.5. Urologie 8.6. Ortopedie 8.7 Kožní 8.8. Oční 8.9. ORL 8.0 Gynekologie 8.. Neurologie 8.2. Dětská neurologie 8.2. Dětské oddělení 8.3. Onkologie, patologie 8.4. ONM, RDG 8.5. COS, Centrální sterilizace 8.6. Rehabilitace 8.7. Laboratoře Počet lůžek, OD Investice 202 Opravy a udržování Veřejné zakázky 2 až až ,

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY NEMOCNICE Vážení čtenáři, předkládáme Vám přehled ekonomických ukazatelů vypovídajících o hospodaření nemocnice v roce 202, a to v celkovém pohledu za celou nemocnici i za jednotlivá oddělení zvlášť. Naše nemocnice má nezastupitelné a pevné místo v síti zdravotnických zařízení Kraje Vysočina. Všichni zaměstnanci ve své každodenní práci naplňují naše poslání formulované ve vizi naší nemocnice: Moderní, ekonomicky stabilní a akreditovaná nemocnice, která se o Vás postará po celý život. Vlídnost, profesionalita a kvalita je samozřejmostí. O naplňování této vize svědčí i spokojenost našich pacientů, kteří vyjádřili v roce 202 své poděkování a spokojenost s poskytovanou péčí. Bylo jich pokud se týká písemného vyjádření 287. Samozřejmě i v této oblasti je stále co zlepšovat, aby nejen vysoce profesionální, ale i hluboce lidský přístup byl naprostou samozřejmostí. Naše nemocnice i v roce 202 udržela svou ekonomickou stabilitu, hospodářský výsledek v tomto roce činí nepatrný zisk ve výši 4.236,- Kč. Rok 202 byl z pohledu celoroční nepříznivé situace v celém zdravotnictví velmi složitým. Nepřehlednost financování, limitace úhrad zdravotní péče a pokles tržeb od zdravotních pojišťoven kladou velké nároky na práci nejen managementu, ale i všech zaměstnanců. Je stále těžší eliminovat tyto negativní dopady a nejen zachovat, ale i zvyšovat kvalitu poskytované péče. Pro optimalizaci nákladů s cílem nakupovat zboží za objektivizované tržní ceny již o roku 2004 využíváme elektronické aukce, které nám při realizaci veřejných zakázek stále přinášejí nemalé finanční úspory. Elektronická aukce byla také použita jako prostředek hodnocení nabídek u veřejných zakázek na vybavení urgentního příjmu, kde nám tento způsob zadání ušetřil významným způsobem finanční prostředky. Rok 202 byl také rokem probíhající restrukturalizace zdravotní péče ovlivněné skutečností, že zdravotní pojišťovny vypověděly zdravotnickým zařízením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče. Celý rok byl tak poznamenán četnými vyjednáváními se zdravotními pojišťovnami o nové struktuře poskytované zdravotní péče. Přes veškeré vynaložené úsilí nebyla od roku 203 naší nemocnici nasmlouvána lůžková infekční péče, na straně druhé jsme navíc získali 5 lůžek pro interní oddělení s možností hospitalizace i pacientů kožního oddělení. Úspěchem naší nemocnice bylo udělení statutu iktového centra na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví od začátku května 202. Naše nemocnice je tak vedle jihlavské nemocnice druhou nemocnicí v kraji, která je personálně i technicky vybavená poskytnout kvalitní péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. V této souvislosti se nám také podařilo vyjednat 20 lůžek pro rehabilitační péči a rozšířit tak spektrum námi poskytované lůžkové péče. Od začátku roku 202 v souvislosti se zrušením provozu v Sanatoriu Buchtův kopec začal plně fungovat provoz LDN (nyní ODN) přímo v areálu nemocnice a zároveň se podařilo jednáním se zdravotními pojišťovnami navýšit stávající počet o dalších 20 lůžek, takže ODN v areálu nemocnice disponuje 70 lůžky, což je pro potřeby pacientů naší spádové oblasti dostačující kapacita. V rámci tohoto oddělení od března 202 nabízí své služby 2 nadstandardní rodinné pokoje, kde ve spolupráci s Hospicovým hnutím Vysočina je poskytována paliativní hospicová péče. 2

4 Mezi nejvýznamnější investiční akce v roce 202 patřila stavba urgentního příjmu. Tato stavební zakázka byla soutěžena a financována zřizovatelem. Investiční vybavení v celkové výši 7,5 mil. Kč bylo rovněž hrazeno z dotace zřizovatele, nemocnice zásluhou optimálně zadaných veřejných zakázek (celkem 9) a s použitím elektronické aukce zde dosáhla výrazných úspor (předpokládaná cena 2,6 mil. Kč). Z dotace zřizovatele (6,3 mil. Kč) bylo na konci roku postaveno přímo v areálu nemocnice nové parkoviště s kapacitou 90 parkovacích míst. K tomuto rozhodnutí o stavbě parkoviště nám pomohlo Mistrovství světa v biatlonu. Naše nemocnice se již tradičně podílí na pořádání celé řady významných vzdělávacích aktivit. Mezi již tradiční patří mezinárodní kongresy centrální sterilizace, Setkání českých a slovenských chirurgů, Paprsky Vysočiny a v roce 202 naše nemocnice poprvé pořádala i celostátní cytologickou konferenci. Je třeba i na tomto místě poděkovat všem zaměstnancům za to, že lze rok 202 považovat za úspěšný. Dobrý výsledek je zásluha všech a samozřejmě poděkování patří také představitelům zřizovatele Kraje Vysočina za jejich podporu a pochopení našich záměrů. JUDr. Věra Palečková ředitelka nemocnice 3

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NEMOCNICE 4

6 ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za práci ve ztíženém prostředí zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost Lékaři příplatek SO + Ne příplatek za svátek ,26 33, další plat osobní příplatek I osobní příplatek II odměny průměrný evidenční počet Celkem 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení 202 náklady celkem příplatek za noční práci náhrady mzdy průměr na lékaře průměr na farmaceuta 202 náklady celkem průměr na lékaře průměr na farmaceuta rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % ,98 0,98 29,00 05,8 24,78 04,63 22,23 4, , , , ,45 rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % ,99 99, , , ,26 99, ,37 příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. Farmaceuti odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci další plat náhrady mzdy osobní příplatek I osobní příplatek II odměny průměrný evidenční počet Celkem 6, , , ,4 5

7 ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení Všeobec.sestry, por.asistentky příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci 202 náklady celkem průměr na prac. rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % ,5 99,49 05,00 99,74 6,8 00,52 00,42 00,75 97, ,4 99, ,39 409, , -9 95, ,56 další plat náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za zastupování Ost.zdrav.nelékaři s odboůr.způs. průměr na prac. zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl průměr na prac. 202 náklady celkem rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady ,72 0,52 9,60 28,49 98,60 09,04 97,60 32,28 průměr na prac. nárust nákladů 202/20 % odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci ,53 07, ,72 64, , -2 97, ,70 další plat náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem

8 ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení průměr na prac. 202 náklady celkem průměr na prac. rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % ,77 28, ,35 0, ,86 00, ,7 9, ,9 2, ,7 05, ,67 rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % , ,03 8,56 89,7 0,55 9,97 8,6 38,5 66,92 09,60 3, , , ,87 Zdrav.nelékařis odbor.a spec.způs. příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci další plat náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení Zdrav.prac.nelékař pod dohledem příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci příplatek dělená směna náhrady mzdy osobní příplatek I průměr na prac. 202 náklady celkem odměny průměrný evidenční počet 5, ,75 Celkem průměr na prac

9 ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení průměr na prac. 202 náklady celkem rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady ,44 6,79 93,60 7,25 7,50 8,99 90,5 92,60 9,43 9,09 26,97 průměr na prac. nárust nákladů 202/20 % příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne THP příplatek za svátek příplatek za noční práci doplatek do minimální mzdy náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem , , náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za zastupování Dělníci a provoz prac. zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci doplatek do minimální mzdy náhrady mzdy osobní příplatek I průměr na prac. 202 náklady celkem odměny průměrný evidenční počet 35,58 0 5,99 Celkem , průměr na prac rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady ,62 nárust nákladů 202/20 % 85,33 97,9 203,43 76,54 83,27 69,96 86,98 86, 03,38 36,4 0,49 04, , , ,87 8

10 ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost Celklem příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci příplatek za dělenou směnu doplatek min. mzdy náhrady mzdy Lidské zdroje osobní příplatek odměny průměrný evidenční počet Celkem , průměr na prac. 202 náklady celkem průměr na prac. rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % ,38 94,38 23,39 0,54 6,03 9,6 02,86 02,27 00,70 66,92 22,0 99,67 95, , ,5 96, ,6 Lidské zdroje Prům.přep. počet prům. plat Prům.přep. počet prům. plat 29, , , , všeobecné sestry 409, , 25 3 Zdrav. prac. odb. (laboranti) 64, , Zdrav. spec. (psych., fyzioter.) 2, , NZP (oš., sanit, řidiči san.) 5, , THP 69, , dělníci 35, , Celkem 952, , Kategorie Lékaři farmaceuti V listopadu roku 202 došlo ke změně poskytování služby úklidu úklidovou firmou, ke které přešlo 53 pracovnic úklidu nemocnice. Současné došlo k navýšení počtu sanitářů o. Fyzický počet pracovníků k byl 983. Fyzický počet pracovníků k je 92. 9

11 HOSPODAŘENÍ Skladba provozních nákladů 00% 80% 60% Osobní náklady 40% Věcné náklady 20% 0% Spotřeba (50-504) podíl 20 podíl /20-2 /202 podíl 20 podíl 202 Spotřeba (50-504) , ,00 30,95 % 30,9 % Věcné náklady 70 2, ,00 9,98 % 0,43 % Osobní náklady , ,00 59,07 % 59,38 % Náklady celkem , ,00 00,00 % 00,00 % Podíl nákladových druhů 20 0

12 Skladba provozních výnosů 00% 80% 60% Provozní dotace 40% Ostatní výnosy 20% Tržby od ZP 0% Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem podíl 20 podíl /20-2 /202 podíl 20 podíl , , , , , , , ,00 83,20 % 2,27 % 4,53 % 00,00 % 8,36 % 5,6 % 3,03 % 00,00 % Struktura platu Kategorie lékaři farmaceuti všeobecné sestry zdrav. prac. odb. (laboranti) zdrav. spec. (psych., fyzioter.) NZP (oš., sanit, řidiči san.) THP dělníci Celkem Prům.přep. počet prům. plat Prům.přep. počet prům. plat 29,26 6,56 409, ,6 5,66 39, , , , , , , ,25 35,58 952, ,8 5,99 922, Hospodářský výsledek Náklady Výnosy Hospodářský výsledek (Kč)

13 POHLEDÁVKY stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Druh pohledávky odběratelé /úč.3/ ,25 krátkodobé poskytnuté zálohy /úč.34/ 278,62 pohledávky z hlavní činnosti /úč.35/ 374,75 návratné finanční výpomoci /úč.36/ 0,00 pohledávky za zaměstnanci /úč.335/ 276,73 zúčtování s inst. soc. zab. a zdr. poj. /úč.336/ 0,00 daň z příjmů /úč.34/ 0,00 jiné přímé daně /úč.342/ 0,00 daň z přidané hodnoty /úč.343/ jiné daně a poplatky /úč.345/ 0,00 pohledávky za státním rozpočte /úč.346/ 0,00 pohledávky za rozpočtem ÚSC /úč.348/ 90,00 poskytnuté zálohy na dotace /úč.373/ 0,00 ostatní krátkodobé pohledávky /úč.377/ 502,98 Σ neuvedených účtů / / 3 09,00 Pohledávky celkem ,32 stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů 3 245, dnů -200, dnů 68, dnů 304,9 nad 360 dnů 237,2 Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem 3 655,05 2

14 ZÁVAZKY stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Druh závazku dodavatelé /úč.32/ krátkodobé přijaté zálohy /úč.324/ zaměstnanci /úč.33/ jiné závazky vůči zaměstnancům /úč.333/ zúčtování s inst. soc. zab. a zdr. poj. /úč.336/ daň z příjmů /úč.34/ jiné přímé daně /úč.342/ daň z přidané hodnoty /úč. 343/ jiné daně a poplatky /úč.345/ závazky ke státnímu rozpočtu/úč.347/ závazky k rozpočtu ÚSC /úč.349/ přijaté zálohy na dotace /úč.374/ ostatní krátkodobé závazky /úč.378/ dlouhodobé závazky celkem Σ neuvedených účtů / / Závazky celkem 3 030,09 0, ,73 5,98 940,90 0, ,4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 992, ,60 836, ,26 stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Závazky po lhůtě splatnosti - krátkodobé do 30 dnů 3-90 dnů 9-80 dnů dnů nad 360 dnů Závazky po lhůtě splatnosti celkem 39,98-20,82 0,00-3,92 0,00 5,24 stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Závazky po lhůtě splatnosti - dlouhodobé do 30 dnů 3-90 dnů 9-80 dnů dnů nad 360 dnů Závazky po lhůtě splatnosti celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

15 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid administrativa 202 7,9 6,4 7,5 4,4 20 8,63 64,82 5 4,9 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ CHIRURGIE Chirurgie lůžková a ambulance bez JIP Popis činnosti Spotřeba materiálu celkem v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok 202 Rok 20 34, ,6 Index 202/20 JIP Rok 202 Rok 20 Index 202/20 08,65% 4 90,48 622,84 80,20% 2 206, ,5 0,29% 2 343, ,77 79,87% 6 84, ,49 6,64% 22,26 39, 98,52% 703,96 57,08 23,27% 58,39 82,5 86,79% 930,52 703,78 54,62% 44,59 672,73 6,63% 03,04% 0 993,7 083,74 99,8% , ,38 92,80% 2,69% 22 39, ,55 84,82% 28 76, , 5 469, , , ,47 03,26% 85,50 99,00 87,37% 59,80 96,79 65,0% , ,93 3,4% 23 05, ,34 86,87% ,65 654, , , ,32 54, , ,47 96,02% 98,48% 07,3% 7,83% 04,27% 2 930,00 675, , , 2 96, ,00 97, , , ,93 94,33% 85,02% 05,4% 92,09% 25,78% 80,34 75,3 06,93% , ,02 83,45% -858,04 593,03-53,86% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 4

16 Hospodaření oddělení chirurgie ( lůžkové + ambulantní + JIP) při započtení vnitronákladů a vnitrovýnosu vykazuje v roce 202 ztrátu ve výši 9 954,46 tis. Kč, v roce 20 byla vykázaná ztráta ve výši 2 290,99 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že vývoj je pozitivní a dochází ke snížení nepříznivého výsledku hospodaření oddělení chirurgie. Zvýšená spotřeba materiálu na lůžkovém oddělení je kompenzována snížením spotřebního materiálů na oddělení JIP. Zvýšení materiálových nákladů na OD a osobních nákladů na OD je kompenzováno navýšením výnosů. V oblasti personálního vybavení došlo v roce 202 ke snížení počtu lékařů a sester ve srovnání s rokem 20. 5

17 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid THP ,05 93, ,54 94,6 26 2,5 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ INTERNA Interna lůžková + ambulance + dialýza Popis činnosti Spotřeba materiálu celkem v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok 202 Rok 20 Index 202/ , , ,3 056, , ,3 2 96,9 9 89,27 353,8 2 3,58 92,20% 00,23% 05,95% 78,0% 275,99% , ,28 00,7% , ,69 0,40% 8 470, , , ,24 98, ,58 04,78% 836,8% ,75 787, , ,78 89,32 73,82 2,00% 4 765, ,8 62,83% JIP Rok 202 Rok , ,80 854,00 47,59 222,26 Index 202/ ,54 464,70 60,08 76,74 344,8 2,5% 62,95% 42,08% 83,5% 64,46% 8 85, ,37 22,7% 7 67, ,54 28,3% 89,6 90,62 90,23 5,74% 204,7% 08,72% 3 679,84 85, , ,6% 3 039, ,00 39,40% 70,79 759, , ,53 93,50% 0,59% 0,26% 27,33% 253, , , ,60 442, , ,4 970,85 86,9% 88,02% 84,66% 207,5% , ,6 99,74% 8,03% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 6

18 Vývoj hospodaření interního oddělení je příznivý. Došlo k navýšení výnosů. V roce 202 byla již plně funkční multioborová JIP - v počtu lůžek. Náklady JIP jsou plně součástí oddělení interního. Materiálové a mzdové náklady na ošetřovací den jsou srovnatelné v roce 202 i 20, přičemž došlo v roce 202 k podstatnému nárůstu výnosů. Personální vybavení je srovnatelné v obou letech. 7

19 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 4,4 34,5 4,5 20 3, ,5 2 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ ARO ARO Popis činnosti Rok 202 Rok 20 Index 202/20 Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* 2 442,8 792,0 05,52% 7 492,00 7 4,5 04,9% 3 752, ,30 05,24% 434,33 36,47 37,24% 433,28 767,49 56,45% , ,60 05,99% Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů , ,99 06,34% , ,0 9,40% 386,54 57,20 245,89% , ,7 94,28% 430,00 374,00 Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek 8 70, , , ,52 0, , , , ,0 8 90,8 04,08% 0,39% 0,84% 90,59% 8,37% 868,37-758,07% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 8

20 Na oddělení ARO došlo v roce 202 ke změně ve struktuře pacientů (méně drahých pacientů napojených na dýchací přístroje déle než 5 dnů na základě interního auditu). 9

21 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 2,5 0,0 2 Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ 20 2,55 8,8 2,8 INFEKČNÍ Rok ,7 063,60 48,25 34,52 88, ,34 578, ,87 80, , ,00 47,29 40, , Rok 20 Index 202/ ,20 92,03% 55, , , ,67 6, ,8 4 23,00 57,63 65, , ,42% 38,4% 28,75% 0,62% 503,75% 2,00% 4,6% 80,6% 2,00% 98,0% 49,25% -4 25,47-874,44 224,89% údaje jsou uvedeny v tis. Kč * V roce 20 společný lůžkový fond kožním, rozúčtovány náklady podle ošetřovacích dnů 20

22 V roce 20 i 202 mělo infekční oddělení společný lůžkový fond s oddělením kožním. Náklady materiálové byly rozúčtovávány na obě oddělení dle ošetřovacích dnů. Došlo k navýšení personálního vybavení co se týká počtu sester. 2

23 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid THP 202 5,7 0 3,5 0, 20 5,77 0 4,5 2 0, HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ UROLOGIE Urologie lůžková + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok ,24 557, ,67 57,69 264, , , ,4 45, , ,00 805,76 224,2 3 20, ,86-653,89 Rok 20 Index 202/ ,39 05,37% 33,69 6,98% 2 344,6 09,7% 56,74 00,6% 672,80 39,36% 6 944,6 05,97% 5 069,80 02,20% 8 064,60 06,09% 33,00 36,36% 8 099,04 06,66% 6 082,00 98,85% 755,90 06,60% 4,83 07,2% 2 975,84 07,90% ,70% 9,85 8,32% ,06 79,7% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 22

24 Oddělení urologie vykazuje trvale příznivý vývoj hospodaření. V roce 202 došlo k navýšení výnosů na ošetřovací den. Vývoj nákladů je srovnatelný s rokem 20, personální vybavení je srovnatelné. 23

25 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 5, , HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ ORTOPEDIE Ortopedie lůžková + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok ,69 764, ,87 33,05 252,3 7 32, , ,00 0, , , ,54 202, , , ,00 Rok 20 Index 202/ ,98 06,77% 79,94 96,56% 2 229,00 09,29% 79,55 74,0% 479,96 52,57% 7 04,66 0,29% ,69 03,37% 26 00,6 09,59% 29,00 8,44% ,44 0,93% 6 237,00 95,08% 2 232,96 2,30% 29,0 06,54% 4 243,46 6,67% ,5%,20 25,00% ,2 73,0% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 24

26 Na oddělení ortopedie došlo v roce 202 k navýšení materiálových nákladů i nákladů celkových za současného nárůstu výnosů. Vývoj hospodaření je příznivý. Personální vybavení je stabilní. 25

27 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 3, ,82 7 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ KOŽNÍ,08 Kožní lůžkové + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok ,27 39,02 30,05 80,90 85, , , ,42 Rok ,00 Index 202/20 9,35% 67,98 26,04% 4 093,20 03,09% 7 494,00 65,06% 7 924,46 74,77% 6,00 0,00% 5 997, ,90 75,53% 388, ,00 45,67% 75,27 43,62 42,37% 3 040,24 346,89 225,72% 4 32, ,00 65,37% ,00% 3,60 5,00 72,00% 203,8-730,82-27,80% údaje jsou uvedeny v tis. Kč * V roce 20 společný lůžkový fond kožním, rozúčtovány náklady podle ošetřovacích dnů 26

28 Kožní oddělení je ve společném lůžkovém fondu s oddělením infekčním. Materiálové náklady jsou rozúčtovávání dle ošetřovacích dnů ( což není vždy validní, ale provoz neumožňuje účtovat náklady přímo na pacienta). 27

29 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 3,3 4,4 0, ,77 5 0,84 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ OČNÍ Oční lůžkové + ambulance Popis činnosti Rok 202 Rok 20 Index 202/20 Spotřeba materiálu 2 294, ,39 02,87% v tom: léky 66,92 224,46 294,89% SZM 573,70 83,95 85,90% MTZ 48,76 53,25 9,57% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 98,03 266,2 36,84% Mzdové náklady 52* 3 66,5 5 5,65 70,20% Celkové náklady 8 025, ,4 78,4% Výnosy z prodeje služeb 6 699, ,43 83,35% Provozní dotace 42,00 0,00% Výnosy celkem 6 908, ,03 85,42% počet ošetřovacích dnů 4,00 65,00 8,54% Náklady materiálové na OD 20 25, ,65 554,93% Mzdové náklady na OD 3 723, ,67 378,72% Výnosy celkem na OD , ,64 460,84% Vnitronáklady 762,48 932,97 8,73% Vnitrovýnosy 0,34 Hospodářský výsledek - 879, ,08 60,98% Od 202 oční - jednodenní chirurgie společný lůžkový fond 28

30 V roce 202 došlo na oddělení očním k nepatrnému nárůstu spotřeby materiálu, co do objemu, ve srovnání s rokem 20, dále ke snížení nákladů mzdových ( snížení počtu personálu). Pacienti očního oddělení jsou hospitalizováni na oddělení jednodenní chirurgie. 29

31 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202,5 2,6 20,86 2, HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ ORL ORL lůžkové + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem, ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok ,92 33,87 75,97 40,40 34, , , , ,92 35,00 504, , ,20 77,4 264,08-406,54 Rok 20 35,59 40,09 5,07 5,80 37,90 96, , ,77 Index 202/20 30,48% 84,48% 48,76% 255,70% 24,97% 06,95% 0,44% 4,46% 2 930,93 23,95% 342,00 02,63% 396,46 27,4% 5 736, 04,2% 8 569,97 20,77% 555,63 29,07% 267,93 98,56% -604,05 67,30% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 30

32 Oddělení ORL funguje pouze v ambulantním provozu. Pacienti operovaní v naší nemocnici ( drobné operace mandlí apod.) jsou hospitalizovaní na oddělení jednodenní chirurgie. 3

33 počet lékařů (v přepočtený) počet sester + laborant sanitář úklid THP 202 8,68 27, ,34 28, HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ GYNEKOLOGIE Gynekologie lůžková + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom:léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok ,59 567,34 383,66 280,40 706, , , ,00 88, , ,00 383,85 766, , , ,7 Rok 20 Index 202/ ,27 04,67% 320,78 8,67% 28,66 22,59% 296,32 94,63% 784,2 90,04% 8 580,3 03,37% 3 352,04 97,06% ,66 00,0% 99,00 89,30% ,75 98,55% 290,00 03,84% 353,7 08,69% 645,72 07,34% 3 70,3 05,36% ,4%,02 46,46% -4 75,68 52,45% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 32

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 7 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Vedení městské nemocnice.. 3 Úvodní

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 2011 2015 Přehledná struktura cílů Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Pospíšilova

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 1 1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: DS Stříbrné Terasy o.p.s. sídlo účetní jednotky: Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 identifikační číslo: 282 74 466 právní forma:

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2013 ÚVOD Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec patří v České republice mezi patnáct zařízení, která jsou dětským centrem. Současně se řadí mezi dvacet organizací,

Více