Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

2 Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví Jihočeského kraje. Nemocnice Písek, a.s., která v roce 2011 oslavila jubilejních 100 let od svého založení, poskytuje špičkové služby v širokém spektru medicínských oborů, zajišťuje komplexní zdravotní péči společnými týmy specialistů mnoha odborností a úzce tak koresponduje s jednou z předních priorit Jihočeského kraje kvalitní a dostupnou zdravotní péčí postavenou na nejmodernějších medicínských metodách. O profesních kvalitách zaměstnanců nemocnice i o špičkové péči jak o pacienta, tak o zaměstnance nemocnice není pochyb. Svědčí o tom i získání Certifikátu Bezpečná nemocnice používání pouze bezpečnostních kanyl a Certifikátu Lékař roku 2011 ČR v kategorii nemocnic. Dnem Nemocnice Písek, a.s. zahájila poskytování zdravotnické péče Iktového centra. Jedná se o akutní péči o nemocné s mozkovou mrtvicí na pracovišti neurologické intenzivní i následné péče. V Jihočeském kraji jsou taková pracoviště dvě: Komplexní cerebrovaskulární centrum v Nemocnici České Budějovice, a.s. a Iktové centrum Nemocnice Písek, a.s. V České republice čítáme 350 cévních mozkových příhod na obyvatel za rok. Bohužel tento počet je jedním z nejvyšších ve světě. Itkové centrum Nemocnice Písek, a.s. je proto pro nás všechny skutečně velkým přínosem. Dalším významným počinem Nemocnice Písek, a.s. je v loňském roce dokončený projekt digitalizace hematologického provozu. I zde bych vyzdvihl výjimečnost projektu v rámci celé České republiky. Dovolte mi, abych upřímně poděkoval všem zaměstnancům Nemocnice Písek, a.s. za kvalitně a profesionálně odvedenou práci, osobní nasazení a popřál i nadále všem, kteří se podílejí na chodu nemocnice v Písku i našim pacientům spokojenost v profesním i osobním životě a především zdraví. Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje 2

3 Obsah Obsah Obsah... 3 Slovo předsedy představenstva... 4 Statutární orgány společnosti... 5 Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s... 5 Organizační struktura... 5 Poradní orgány... 6 Organizační struktura společnosti... 7 Úsek zdravotnických oborů... 8 Lůžková oddělení... 8 Nelůžková oddělení... 9 Laboratoře... 9 Ostatní... 9 Soupis oddělení dle organizační struktury Léčebná péče Struktura pacientů dle zdrav.pojišťoven Ekonomika Ekonomické údaje za rok Ekonomické hodnocení Pohledávky a závazky Pohledávky k Závazky k Rozvaha Výsledky hospodaření za rok 2010 a Struktura hlavních tržeb za rok Pořízení investic v letech 2010 a Provozní údaje Náklady za telefonní hovory Náklady za všeobecný materiál + náhr. díly Náklady na úklid Náklady na likvidaci odpadů Náklady na léky Náklady na SZM Mzdové náklady Celkové náklady Celkové tržby Náklady a tržby Stravovací provoz Stravovací provoz Porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin Náklady na potraviny a stravovací den podle základních diet Celkové počty strávníků ve sledovaném období Odpadové hospodářství Spořeba energií a vody v roce 2011 v Nemocnici Písek Elektrická energie Teplo Voda Personalistika a mzdy Počty zaměstnanců v letech 2009 až Průměrná mzda v letech 2009 až Vztahy s veřejností Stížnosti Pochvaly Ocenění Významné události Akreditace a certifikáty Přehled finančních dárců Naši sponzoři roku Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích Povinná příloha k účetní závěrce Zpráva nezávislého auditora

4 Slovo předsedy představenstva Slovo předsedy představenstva Vážení, pokud bych chtěl i letošní rok nazvat nějakým výstižným termínem, pak byl rok 2011 pro píseckou nemocnici rokem stého výročí. Pokorně jsme vzdali hold těm, kteří píseckou nemocnici stvořili, kteří se na jejím pohybu v čase podíleli, kteří odvedli poctivé zdravotnické řemeslo, nebo kteří k tomu řemeslu přispěli prací z týlu. My jsme byli na oplátku potěšeni, že starší generace ocenila nám, současníkům, snahu posunovat nemocnici ve svém evolučním vývoji dále. K 1. lednu 2011 jsme zahájili provoz Iktového centra. Ve vazbě k takovému procesu bylo vytvořeno nové samostatné lůžkové oddělení akutní rehabilitace. Realizují se akreditace všech laboratoří. Sbíráme pouze kladné ohlasy nově fungujícího oddělení spirituální péče. Byli jsme schopni implementovat Lékařskou službu první pomoci do nabídky vlastních služeb. Zavedli jsme digitální technologie i na další pracoviště, v Jižních Čechách tak vznikla telehematologie. Řízení nemocnice realizujeme souborem aspektů udržitelnosti. Proto jsme oddělení tvořili, ale také rušili. Zrušeno bylo oddělení infekční lůžkové péče. Zůstala ambulance, zůstali zaměstnanci a jejich znalosti. Podařilo se zvýšit počet sociálních lůžek, dohodnout se s pojišťovnami na vyšším stavu lůžek oddělení neurologie, podpoře preventivních programů. Dokázali jsme uspořádat mezinárodní odborné konference, jako projev medicínsky silné firmy s medicínsky vzdělaným personálem. Trvají kontinuální investice do vzdělání v rámci projektů EU i vlastními zdroji. Takové investice považujeme za nutné a prioritní. Obstáli jsme v komerčních anketách i odborných hodnoceních. Obstáli jsme v jednáních se svými lékaři v rámci akce Děkujeme, odcházíme. Stáli jsme v Písku myšlenkově na jejich straně s vědomím problémů, které při zodpovědnosti za řízení nemocnice s tím vyvstávají. Postoj se ukázal jako prozíravý při tvorbě atmosféry pro vlastní i následné období. Potvrzuje to můj neměnný postoj generovaný do Vize a Cílů nemocnice - být nemocnicí s vysokým standardem péče o zaměstnance a v druhé době mít tak vliv na kvalitu zdravotní péče. Odrazem této filosofie je, že nemocnice nemá koncepční problémy s obsazením personálu v žádné z kategorií a může se plně věnovat činnostem související s primárním účelem existence, zdravotní péčí. Ekonomicky byl rok 2011 rokem opět úspěšným. Nemocnice jej uzavřela s kladným hospodářským výsledkem. Průměrná mzda v nemocnici vzrostla o 4,85 procent. Nemocnice se bude i nadále profilovat ve stávajících oborech. V každém bude spolu s nosným programem hledat nebo posilovat nadregionální typ služeb. Považujeme takovou filosofii z dlouhodobého hlediska za obhajitelnou pro udržitelnost oborů, udržitelnost zaměstnanosti se samozřejmým kontinuálním hledáním optimalizovaného počtu personálu z pohledu nutných potřeb. V následném období nás čekají jednání se zdravotními pojišťovnami. Tentokrát nejenom o úhradách za zdravotní péči, ale také o rámcové smlouvě na péči v síti jihočeských zdravotnických zařízení. Písecká nemocnice je na jednání připravena. Bude racionálním partnerem všech účastníků jednání. Bude ale dbát na dodržení filosofie koncepčně řízeného zařízení prospěšného pro své zaměstnance a pacienty. Bylo mi i letos ctí podílet se na řízení písecké nemocnice, spolupracovat se všemi jejími zaměstnanci, kooperovat s vazbovými institucemi v jihočeském regionu, udržet i v roce 2011 její vysoký kredit. Je mou logickou povinností všem poděkovat. MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva 4

5 Statutární orgány společnosti Statutární orgány společnosti Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s. Název: Nemocnice Písek, a.s. Sídlo: Karla Čapka 589, Písek Právní forma: akciová společnost IČO: Jediný akcionář Jihočeský kraj České Budějovice Datum zápisu: Předmět hlavní činnosti: poskytování lůžkové a ambulantní zdravotní péče Organizační struktura Představenstvo Předseda Místopředseda Členové Dozorčí rada Předseda Členové ředitel nemocnice sekretariát ekonomický náměstek hlavní sestra manažer kvality provozně-technické odd. obchodně-ekonomické odd. zaměstnanecký odbor právník středisko SVI jednotlivá lůžková a ambulantní odd. MUDr. Jiří Holan, MBA Ing. Dana Krákorová Ing. Martin Bláha Ing. Ivo Houška, MBA Ing. Michal Čarvaš MUDr. Martin Kuba Ing. Miroslav Sládek JUDr. Ondřej Veselý Ing. Marie Hrdinová Ing. Karel Kratochvíle Ing. Stanislav Kázecký Věra Müllerová Marie Vranovská MUDr. Renáta Doležalová MUDr. Jiří Holan, MBA Kateřina Berková Ing. Dana Krákorová Mgr. Jana Somrová MUDr. Věra Kůrková Ing. Alena Kudrlová, MBA-vedoucí Ing. Jaroslav Novotný-vedoucí Zdena Smolová-vedoucí Mgr. Milan Kurstein Hana Vyternová 5

6 Statutární orgány společnosti Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac. úrazů a nemocí z povolání Rada pro kvalitu Léková komise Pracovní skupiny 6

7 Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO Místopředseda představenstva (zástupce ředitele) DOZORČÍ RADA Předseda představenstva (ředitel) Úsek zdravotní péče Hlavní sestra Oddělení Manažer kvality Lůžková odd. Nelůžková odd. Laboratoře Ostatní ARO Dětské a dorostové Gynekologicko-porodnické Chirurgické Infekční Neurologické Interní Oddělení následné péče Ortopedicko-traumatologické Urologické Oddělení akutní rehabilitace Rehabilitace Hemodialýza Radioterapie a onkologie Radiodiagnostické Hematologicko-transfúzní Klinická biochemie Lékařská mikrobiologie Patologicko-anatomické Lékárna Centrální operační sály Oční oddělení Logopedie Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí Nemocniční hygienik a a epidemiolog, Epidemiologická sestra Sociální pracovnice Spirituální péče ÚSEK OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ Asistentka Právník Finanční audit BOZP SVI Referáty Obchodně - ekonomické odd. Finanční účtárna Finanční účetní Fakturace+bank.platby Majetek-investice,odpisy,evid.DHM Pokladna Mzdová účtárna Personální Zpracování mezd Obchodní Sklad Nákup Správa sítě a výpočetní Zdravotní pojišťovny Provozně - technické odd. Provozní Ústředna Podatelna Ubytovna Doprava Nádvorní četa Stravovací Údržba a energetika Dílny + Čističky Kotelny + Výměníky Prádelna Zdravotnická technika Poradní orgány Rada pro kvalitu Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise prac. úrazů a nem. z povolání Léková komise Pracovní skupiny 7

8 Organizační struktura společnosti Úsek zdravotnických oborů Předseda představenstva (ředitel) ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavní sestra Oddělení Lůžková oddělení Lůžková oddělení Nelůžková oddělení Laboratoře Ostatní ARO Název Stanice Ambulance ARO - Lůžkové odd. Anesteziologická Ambulance léčby bolesti Dětské a dorostové Novorozenecké Neonatologické JIP-neonatologické Odd. pro děti a dorost JIP-pro děti a dorost Pediatrická ambulance Riziková poradna Kardiologická poradna Endokrinologická ambulance Diabetologická ambulance Dětská gastroenterologie Nefrologická ambulance Alergologická ambulance Revmatologická ambulance Gynekologicko-porodnické Gynekologie Porodnice JIP Gynekologické ambulance Poradna pro onkogynekologii Poradna pro urogynekologii Poradna pro riziková těhotenství Dětská gynekologie Chirurgické Chirurgie I. Chirurgie II. JIP Chirurgická ambulance Poradna onkochirurgie Poradna mamologická Poradna chirurgická dětská Poradna po operacích novotvarů trávicího traktu Chirurgická cévní poradna Infekční Infekční ambulance Poradna pro infekční nemoci Očkovací centrum Neurologické Neurologie JIP Neurologie ambulance Dětská neurologie Poradna bolesti hlavy Poradna pro extrapyramidová onem. Protizáchvatová poradna Poradna pro cévní onemocnění mozku Interní Interna I. Interna II. Interna III. JIP Interní ambulance příjmová Gastroenterologická ambulance Kardiologická ambulance Endokrinologická ambulance Alergologická ambulance Revmatolgická ambulance Oddělení akutní rehabilitace Rehabilitace Rehabilitační ambulance 8 Oddělení následné péče Ortopedicko-traumatologické Urologické LDN I. LDN II. Apal. jednotka (DIOP) Ortopedie-lůžka Ortopedie-JIP Ortopedie-ambulance Ortopedické ambulance Sonografie dětských kyčlí Protetická ambulance Urologické ambulance

9 Organizační struktura společnosti Nelůžková oddělení Název Stanice Ambulance Hemodialýza Nefrologické ambulance Radioterapie a onkologie Ambulance pro klinickou onkologii Ambulance pro radioterapii Radiodiagnostické RTG Sonografie Mamografie C T Magnetická rezonance Laboratoře Název Stanice Ambulance Hematologicko-transfúzní Hematologie Transfúzní Hematologická poradna Klinická biochemie Mikrobiologie Oddělení klinické Biochemie Centr. odběrové místo Laboratoře lékař. Mikrobiologie Metabolická poradna Nutriční ambulance Ostatní Lékárna Centrální operační sály Název Stanice Ambulance Operační sály Sterilizace Logopedie Oční oddělení Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí Oční ambulance Plicní ambulance Alergologická ambulance 9

10 Organizační struktura společnosti Soupis oddělení dle organizační struktury Vedení zdravotnických oddělení Údaje k Oddělení Primář Vrchní sestra Interna MUDr. Gergely Ladislav Straková Zdena Hemodialýza MUDr. Hobzek Zdeněk Žďánská Anna Infekce MUDr. Bouzková Miroslava v.z. Horničárová Irena TRN(ambulance) MUDr. Kratochvílová Viera Nervové MUDr. Schenk Ivo Bc. Havlanová Marie Dětské MUDr. Chytrý Karel Boukalíková Milena Ženské MUDr. Turek Michal, MBA Vondrová Zdena, Horváthová Jana Chirurgie MUDr. Cejp Vladimír Talianová Dagmar ARO MUDr. Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr. Šimeček Karel Bc. Slabáková Květoslava Urologie MUDr. Handrejch Leoš Bc. Matoušová Martina Oční(ambulance) MUDr. Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace MUDr. Kajtmanová Helena Bc. Mášková Jana a následné péče Radioterapie MUDr. Sádlo Pavel OKB MUDr. Malina Pavel Michálková Michaela Radiodiagnostika MUDr. Riedl Jan Dupačová Markéta Tranfúzní a hematologické MUDr. Lorencová Václava Sládková Olga Rehabilitace MUDr. Kruliš Jiří Kratochvílová Monika Mgr. Nosková Jitka Patologie MUDr. Holan Pavel Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr. Kůrková Věra Bc. Brůžková Romana Centrální operační sály MUDr. Kott Vlastimil Raušová Lenka Lékárna Mgr. Václavík Milan Sázavská Anna 10

11 Léčebná péče Léčebná péče Lůžkový fond Využití lůžkového fondu v letech 2010 a 2011 Oddělení Počet lůžek Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v % Průměrná ošetř.doba interna ,9 75,9 6 6,1 infekce ,1 50,7 9,3 9,1 nervové ,2 7,9 6,9 dětské ,7 77,6 5,2 5,3 gynekologie ,7 56,5 2,9 2,8 porodnice ,4 64,8 5,7 4 chirurgie ,7 6,7 6 ARO ,6 9,7 9,5 ortopedie ,7 78,2 5,9 5,7 urologie ,3 65,1 5,2 5,6 rehabilitace ,3 18 celkem ,8 70,5 5,7 5,8 LDN ,9 27, Počet hospitalizovaných Počet návštěv v ambulancích Počet operací Počet porodů Počet narozených dětí Počet vyřízených žádanek Průměrná ošetřovací doba 5,8 5,7 Využití lůžkové kapacity 70,5 65,3 Struktura pacientů dle zdrav.pojišťoven Ambulantní Hospitalizační VZP 69,4% 69,2% 71,9% 70,4% Vojenská 9,1% 9,3% 8,8% 9,0% OZP 4,8% 5,0% 4,0% 4,9% ZPMV 12,5% 12,1% 10,6% 11,3% Ostatní ZP 4,2% 4,4% 4,7% 4,4% 11

12 Ekonomika Ekonomika Ekonomické údaje za rok 2011 Ekonomické hodnocení Všechny rozhodující údaje jsou obsaženy v tabulkové části. Za rok 2011 skončila Nemocnice Písek, a.s. s kladným hospodářským výsledkem ve výši 592 tis. Kč. Celkové náklady za rok 2011 činily tis. Kč, což je o tis. Kč více než v roce Zvýšení nákladů bylo způsobeno navýšením osobních nákladů o tis. Kč (bonifikace sester a lékařů), naopak se podařilo snížit spotřebu u SZM o tis. Kč, léků o tis. Kč, drobného hmotného majetku o tis. Kč a snížila se spotřeba energií o tis. Kč. Celkové tržby za rok 2011 byly ve výši tis. Kč ( nárůst o tis. Kč). Na dobrý vývoj tržeb mělo rozhodující vliv navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven ve výši cca tis. Kč. Pohledávky a závazky Pohledávky k Celkem tis. Kč Z toho: odběratelé tis. Kč do lhůty do 30 dnů do 90 dnů půl roku a více tis. Kč tis. Kč 35 tis. Kč 238 tis. Kč Závazky k Krátkodobé závazky-celkem tis. Kč Z toho: dodavatelé tis. Kč Nemocnice Písek neměla k závazky po lhůtě splatnosti. 12

13 Ekonomika Rozvaha Aktiva celkem z toho: B. Dlouhodobý majetek z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva z toho: 1.Zásoby Pohledávky Finanční majetek D. Časové rozlišení Pasiva celkem z toho: A. Vlastní kapitál z toho: 1.Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy HV minulých let Hospodářský výsledek B. Cizí zdroje z toho: 1.Rezervy Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci

14 Ekonomika Výsledky hospodaření za rok 2010 a 2011 v tis. Kč Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Prodaný materiál Odpisy Daň z příjmů - splatná Daň z příjmů - odložená Celkem Tržby Tržby za vlastní výkony a zboží Aktivace mater. a zboží Ostatní tržby Tržby z prodaného materiálu Provozní dotace Celkem Hospodářský výsledek Spotřebované nákupy se skládají z položek: spotřeba materiálu, spotřeba energií a nákladů na prodané zboží. Struktura hlavních tržeb za rok 2011 zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla tržby z regulačních poplatků tis.kč (88,18% z celkových tržeb) tis.kč (5,26% z celkových tržeb) tis.kč (0,45% z celkových tržeb) tis.kč (1,07% z celkových tržeb) tis.kč (1,52% z celkových tržeb) Pořízení investic v letech 2010 a 2011 v tis. Kč Druh investičního majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky stavby,budovy Celkem

15 Ekonomika V roce 2011 byla zahájena výměna oken a zateplení fasád v areálu nemocnice (Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a.s.). Zatím bylo proinvestováno tis. Kč, na tuto akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši tis. Kč a návratná finanční výpomoc z Jihočeského kraje ve výši tis. Kč. V rámci strojních investic byl v roce 2010 pořízen analyzátor pro hematologické odd. v ceně tis. Kč. Nemocnice doplatila přístroj počítačové tomografie tis. Kč (byl pořízen v roce 2010). Koncem roku 2011 byly zahájeny přípravné práce na výměnu nemocničního informačního softwaru, zatím byla uhrazena částka tis. Kč (nehmotný inv. majetek - nedokončený dlouhodobý nehmotný investiční majetek). 15

16 Provozní údaje Provozní údaje Náklady za telefonní hovory leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady za všeobecný materiál + náhr. díly leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 16

17 Náklady na úklid leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na likvidaci odpadů leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 17

18 Provozní údaje Náklady na léky leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na SZM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 18

19 Provozní údaje Mzdové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 19

20 Provozní údaje Celkové tržby leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady a tržby 2011 leden únor březen duben květen červen Náklady Tržby červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady Tržby celkem Náklady Tržby Tržby Náklady Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 20

21 Provozní údaje Stravovací provoz 2011 měsíc /2010 PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) leden , ,16 1,05 1,09 únor , ,62 0,97 1,07 březen , ,27 1,04 1,06 duben , ,07 0,96 1,09 květen , ,24 1,02 1 červen , ,51 1,08 1,18 červenec , ,08 1,05 1,17 srpen , ,33 0,99 1,07 září , ,21 0,97 1,16 říjen , ,41 1 1,16 listopad , ,4 0,96 1,23 prosinec , ,56 1 1,24 celkem PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin 2010/2011 skupina potravin náklady (Kč) náklady (Kč) 2011/2010 maso, masné výrobky ,99 mléko, mléčné výrobky ,85 pečivo, pekárenské výrobky ,96 zelenina ,05 ostatní potraviny ,41 sipping / enterální výživa * celkem ,08 * Náklady na sipping byly v roce 2010 započteny v ostatních potravinách. Proto při podílu 2011 / 2010 bylo počítáno: (ostatní potraviny sipping 2011) / ostatní potraviny 2010 Náklady na potraviny a stravovací den podle základních diet DIETA náklady (Kč) náklady (Kč) 2011/ šetřící 44,18 45,99 1, racionální 44,06 45,25 1, redukční 48,88 50,41 1, diabetická 60,86 63,43 1, dětská 47,11 49,55 1,05 21

22 Provozní údaje Celkové počty strávníků ve sledovaném období Pacientské stravování Zaměstnanecké stravování celkem rok vlastní cizí vlastní důchodci cizí součet Odpadové hospodářství měsíc/rok/index 2010/kg 2011/kg index11/10 leden ,29 únor ,24 březen ,11 duben ,15 květen ,41 červen ,87 červenec ,24 srpen ,27 září ,12 říjen ,05 listopad ,24 prosinec ,89 celkem ,16 V oblasti ochrany životního prostředí-nakládání s biologickým odpadem se Nemocnice Písek, a.s. řídí stávající legislativou. 22

23 Provozní údaje Spotřeba energií a vody v roce 2011 v Nemocnici Písek 1. Elektrická energie V roce 2011 bylo spotřebováno MWh za Kč. V porovnání s rokem 2010 byl meziroční nárůst ve spotřebě o 1,8%, v porovnání nákladů za spotřebovanou elektrickou energii došlo k úspoře 222 tis. Kč tj. 2,9%. 2. Teplo 2.1. Zemní plyn V roce 2011 bylo spotřebováno 624 m 3 za Kč. Meziročně došlo ke snížení spotřeby zemního plynu o 15,9 %, v nákladech se meziročně ušetřilo za nákup zemního plynu tis. Kč tj. 24 % Pára V roce 2011 bylo spotřebováno GJ za Kč. Spotřeba nakupovaného tepla se meziročně snížila o 9,7 %, v nákladech dělala úspora 377 tis. Kč tj. 6,4 %. 3. Voda V roce 2011 bylo spotřebováno 52 tis. m 3 za Kč. U vody došlo v porovnání s rokem 2010 ke snížení spotřeby o 20,2 %. Ve finančním vyhodnocení dělala úspora nákladů 675 tis Kč, tj. 14,6 %. Rok el.energie plyn MWh % Kč % m 3 % Kč % , , , , , , , , , , , , , , ,9 Rok pára voda GJ % Kč % m 3 % Kč % , , , , , , , , , , , , , ,3 23

24 Personalistika a mzdy Personalistika a mzdy Počty zaměstnanců v letech 2009 až 2011 Kategorie lékaři 96,79 100,25 101,98 farmaceuti 3 3,43 4,07 jiní odborní VŠ 5,84 6,75 7,89 SZP 402,03 409,9 420,22 NZP 17,74 17,99 21,17 PZP 86,8 88,92 92,29 THP 49,23 49,39 46,56 dělníci 74, ,63 Celkem 736,13 746,63 761,81 Průměrná mzda v letech 2009 až 2011 Kategorie lékaři farmaceuti jiní odborní VŠ SZP NZP PZP THP dělníci Celkem V rámci pracovně právních vztahů Nemocnice Písek, a.s. postupuje podle platné legislativy a má s odborovými organizacemi uzavřenou kolektivní smlouvu. V oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjí společnost žádné aktivity. 24

25 Vztahy s veřejností Vztahy s veřejností Stížnosti celkem 24 přijatých; 20 vyřízených z toho: oprávněné 0 částečně oprávněné 0 neoprávněné 20 Pochvaly celkem 51 Ocenění Nemocnice 21. století certifikát kvality České lékařské komory Lékař roku 2011 MUDr. Michal Turek, MBA (v kategorii lékaři v lůžkových odděleních) Cena hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice 2. místo Certifikát Bezpečnosti a kvality (za aktivní přístup k ochraně pacientů a zdravotníků používání zdravotnických prostředků s aktivními i pasivními bezpečnostními prvky) HealthCare Institute Nejlepší nemocnice: Nemocnice ČR 2011 Absolutní pořadí 3. místo Absolutní pořadí očima pacientů 2. místo Očima pacientů v Jihočeském kraji 2. místo Očima zaměstnanců v Jihočeském kraji 1. místo 25

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 7 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 7 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 6 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 6 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k V ý r o č n í z p r á v a 2 4 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 4 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, p.o. Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 2 674 01 Třebíč Datum vydání: 31. 3. 2014 Verze č. 1 Nemocnice Třebíč, p.o. Organizační schema

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2015 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, jako každý rok Vám předkládáme výroční zprávu Thomayerovy nemocnice, tentokráte za rok 2015. Nejednalo se o nijak jednoduchý rok.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Základní identifikační údaje Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k V ý r o č n í z p r á v a 2 3 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 3 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK... OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO...2 1.1. Vedení nemocnice...3 1.2. Rada nemocnice...3 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...5 3.1. Poradní orgány...6 3.2. Základní kapacitní a výkonové

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

seznam stížností za rok 2016 leden prosinec 2016

seznam stížností za rok 2016 leden prosinec 2016 seznam stížností za rok 2016 leden 2016- prosinec 2016 předmět oddělení výsledek leden stížnost na zdr. péči neurologie nevyřízeno celkem 5 stížnost na lékaře gynekologie část. oprávněná stížnost na chování

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2011 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index %

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index % 7 Ekonomika 2003 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Rok Výnosy k Náklady Index % Index % Hospodářský 31.12. roku k 31.12. roku výsledek Index % 2000 262 475,74 262

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava Roční zpráva Psychiatrické léčebny Jihlava za rok 2007 je vypracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2008

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2008 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2008 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvodní slovo hejtmana Jihočeského kraje

Úvodní slovo hejtmana Jihočeského kraje Úvodní slovo hejtmana Jihočeského kraje Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Český Krumlov, a.s. Akciová společnost Nemocnice Český Krumlov je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ DOMAŠOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST DEVĚT KŘÍŽŮ, A.S. ZEMĚDĚLSKÁ 202 664 83 DOMAŠOV PŘÍLOHY: 1. Výkaz zisků a ztrát 2. Rozvaha 3. Příloha k účetní závěrce 4. Zpráva nezávislého auditora 5.

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Nemocnice v České republice v roce 2002

Nemocnice v České republice v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26.2.2003 9 Nemocnice v České republice v roce 2002 Rezorty celkem (zdravotnictví, doprava, obrana, spravedlnost) Koncem

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Obsah Úvodní slovo ředitele 4 Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5 Oddělení nemocnice 6 Základní údaje, lůžkový fond 7 Rozvaha, výsledek hospodaření 9 Výrok auditora

Více

Návrh koncepce řízení a rozvoje Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s.

Návrh koncepce řízení a rozvoje Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. Návrh koncepce řízení a rozvoje Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s. Českolipská nemocnice má v koncepci zdravotnictví Libereckého kraje své opodstatněné místo, vzhledem ke spádovosti 110 tis. obyvatel.

Více

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více