Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

2 Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví Jihočeského kraje. Nemocnice Písek, a.s., která v roce 2011 oslavila jubilejních 100 let od svého založení, poskytuje špičkové služby v širokém spektru medicínských oborů, zajišťuje komplexní zdravotní péči společnými týmy specialistů mnoha odborností a úzce tak koresponduje s jednou z předních priorit Jihočeského kraje kvalitní a dostupnou zdravotní péčí postavenou na nejmodernějších medicínských metodách. O profesních kvalitách zaměstnanců nemocnice i o špičkové péči jak o pacienta, tak o zaměstnance nemocnice není pochyb. Svědčí o tom i získání Certifikátu Bezpečná nemocnice používání pouze bezpečnostních kanyl a Certifikátu Lékař roku 2011 ČR v kategorii nemocnic. Dnem Nemocnice Písek, a.s. zahájila poskytování zdravotnické péče Iktového centra. Jedná se o akutní péči o nemocné s mozkovou mrtvicí na pracovišti neurologické intenzivní i následné péče. V Jihočeském kraji jsou taková pracoviště dvě: Komplexní cerebrovaskulární centrum v Nemocnici České Budějovice, a.s. a Iktové centrum Nemocnice Písek, a.s. V České republice čítáme 350 cévních mozkových příhod na obyvatel za rok. Bohužel tento počet je jedním z nejvyšších ve světě. Itkové centrum Nemocnice Písek, a.s. je proto pro nás všechny skutečně velkým přínosem. Dalším významným počinem Nemocnice Písek, a.s. je v loňském roce dokončený projekt digitalizace hematologického provozu. I zde bych vyzdvihl výjimečnost projektu v rámci celé České republiky. Dovolte mi, abych upřímně poděkoval všem zaměstnancům Nemocnice Písek, a.s. za kvalitně a profesionálně odvedenou práci, osobní nasazení a popřál i nadále všem, kteří se podílejí na chodu nemocnice v Písku i našim pacientům spokojenost v profesním i osobním životě a především zdraví. Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje 2

3 Obsah Obsah Obsah... 3 Slovo předsedy představenstva... 4 Statutární orgány společnosti... 5 Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s... 5 Organizační struktura... 5 Poradní orgány... 6 Organizační struktura společnosti... 7 Úsek zdravotnických oborů... 8 Lůžková oddělení... 8 Nelůžková oddělení... 9 Laboratoře... 9 Ostatní... 9 Soupis oddělení dle organizační struktury Léčebná péče Struktura pacientů dle zdrav.pojišťoven Ekonomika Ekonomické údaje za rok Ekonomické hodnocení Pohledávky a závazky Pohledávky k Závazky k Rozvaha Výsledky hospodaření za rok 2010 a Struktura hlavních tržeb za rok Pořízení investic v letech 2010 a Provozní údaje Náklady za telefonní hovory Náklady za všeobecný materiál + náhr. díly Náklady na úklid Náklady na likvidaci odpadů Náklady na léky Náklady na SZM Mzdové náklady Celkové náklady Celkové tržby Náklady a tržby Stravovací provoz Stravovací provoz Porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin Náklady na potraviny a stravovací den podle základních diet Celkové počty strávníků ve sledovaném období Odpadové hospodářství Spořeba energií a vody v roce 2011 v Nemocnici Písek Elektrická energie Teplo Voda Personalistika a mzdy Počty zaměstnanců v letech 2009 až Průměrná mzda v letech 2009 až Vztahy s veřejností Stížnosti Pochvaly Ocenění Významné události Akreditace a certifikáty Přehled finančních dárců Naši sponzoři roku Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích Povinná příloha k účetní závěrce Zpráva nezávislého auditora

4 Slovo předsedy představenstva Slovo předsedy představenstva Vážení, pokud bych chtěl i letošní rok nazvat nějakým výstižným termínem, pak byl rok 2011 pro píseckou nemocnici rokem stého výročí. Pokorně jsme vzdali hold těm, kteří píseckou nemocnici stvořili, kteří se na jejím pohybu v čase podíleli, kteří odvedli poctivé zdravotnické řemeslo, nebo kteří k tomu řemeslu přispěli prací z týlu. My jsme byli na oplátku potěšeni, že starší generace ocenila nám, současníkům, snahu posunovat nemocnici ve svém evolučním vývoji dále. K 1. lednu 2011 jsme zahájili provoz Iktového centra. Ve vazbě k takovému procesu bylo vytvořeno nové samostatné lůžkové oddělení akutní rehabilitace. Realizují se akreditace všech laboratoří. Sbíráme pouze kladné ohlasy nově fungujícího oddělení spirituální péče. Byli jsme schopni implementovat Lékařskou službu první pomoci do nabídky vlastních služeb. Zavedli jsme digitální technologie i na další pracoviště, v Jižních Čechách tak vznikla telehematologie. Řízení nemocnice realizujeme souborem aspektů udržitelnosti. Proto jsme oddělení tvořili, ale také rušili. Zrušeno bylo oddělení infekční lůžkové péče. Zůstala ambulance, zůstali zaměstnanci a jejich znalosti. Podařilo se zvýšit počet sociálních lůžek, dohodnout se s pojišťovnami na vyšším stavu lůžek oddělení neurologie, podpoře preventivních programů. Dokázali jsme uspořádat mezinárodní odborné konference, jako projev medicínsky silné firmy s medicínsky vzdělaným personálem. Trvají kontinuální investice do vzdělání v rámci projektů EU i vlastními zdroji. Takové investice považujeme za nutné a prioritní. Obstáli jsme v komerčních anketách i odborných hodnoceních. Obstáli jsme v jednáních se svými lékaři v rámci akce Děkujeme, odcházíme. Stáli jsme v Písku myšlenkově na jejich straně s vědomím problémů, které při zodpovědnosti za řízení nemocnice s tím vyvstávají. Postoj se ukázal jako prozíravý při tvorbě atmosféry pro vlastní i následné období. Potvrzuje to můj neměnný postoj generovaný do Vize a Cílů nemocnice - být nemocnicí s vysokým standardem péče o zaměstnance a v druhé době mít tak vliv na kvalitu zdravotní péče. Odrazem této filosofie je, že nemocnice nemá koncepční problémy s obsazením personálu v žádné z kategorií a může se plně věnovat činnostem související s primárním účelem existence, zdravotní péčí. Ekonomicky byl rok 2011 rokem opět úspěšným. Nemocnice jej uzavřela s kladným hospodářským výsledkem. Průměrná mzda v nemocnici vzrostla o 4,85 procent. Nemocnice se bude i nadále profilovat ve stávajících oborech. V každém bude spolu s nosným programem hledat nebo posilovat nadregionální typ služeb. Považujeme takovou filosofii z dlouhodobého hlediska za obhajitelnou pro udržitelnost oborů, udržitelnost zaměstnanosti se samozřejmým kontinuálním hledáním optimalizovaného počtu personálu z pohledu nutných potřeb. V následném období nás čekají jednání se zdravotními pojišťovnami. Tentokrát nejenom o úhradách za zdravotní péči, ale také o rámcové smlouvě na péči v síti jihočeských zdravotnických zařízení. Písecká nemocnice je na jednání připravena. Bude racionálním partnerem všech účastníků jednání. Bude ale dbát na dodržení filosofie koncepčně řízeného zařízení prospěšného pro své zaměstnance a pacienty. Bylo mi i letos ctí podílet se na řízení písecké nemocnice, spolupracovat se všemi jejími zaměstnanci, kooperovat s vazbovými institucemi v jihočeském regionu, udržet i v roce 2011 její vysoký kredit. Je mou logickou povinností všem poděkovat. MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva 4

5 Statutární orgány společnosti Statutární orgány společnosti Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s. Název: Nemocnice Písek, a.s. Sídlo: Karla Čapka 589, Písek Právní forma: akciová společnost IČO: Jediný akcionář Jihočeský kraj České Budějovice Datum zápisu: Předmět hlavní činnosti: poskytování lůžkové a ambulantní zdravotní péče Organizační struktura Představenstvo Předseda Místopředseda Členové Dozorčí rada Předseda Členové ředitel nemocnice sekretariát ekonomický náměstek hlavní sestra manažer kvality provozně-technické odd. obchodně-ekonomické odd. zaměstnanecký odbor právník středisko SVI jednotlivá lůžková a ambulantní odd. MUDr. Jiří Holan, MBA Ing. Dana Krákorová Ing. Martin Bláha Ing. Ivo Houška, MBA Ing. Michal Čarvaš MUDr. Martin Kuba Ing. Miroslav Sládek JUDr. Ondřej Veselý Ing. Marie Hrdinová Ing. Karel Kratochvíle Ing. Stanislav Kázecký Věra Müllerová Marie Vranovská MUDr. Renáta Doležalová MUDr. Jiří Holan, MBA Kateřina Berková Ing. Dana Krákorová Mgr. Jana Somrová MUDr. Věra Kůrková Ing. Alena Kudrlová, MBA-vedoucí Ing. Jaroslav Novotný-vedoucí Zdena Smolová-vedoucí Mgr. Milan Kurstein Hana Vyternová 5

6 Statutární orgány společnosti Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac. úrazů a nemocí z povolání Rada pro kvalitu Léková komise Pracovní skupiny 6

7 Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO Místopředseda představenstva (zástupce ředitele) DOZORČÍ RADA Předseda představenstva (ředitel) Úsek zdravotní péče Hlavní sestra Oddělení Manažer kvality Lůžková odd. Nelůžková odd. Laboratoře Ostatní ARO Dětské a dorostové Gynekologicko-porodnické Chirurgické Infekční Neurologické Interní Oddělení následné péče Ortopedicko-traumatologické Urologické Oddělení akutní rehabilitace Rehabilitace Hemodialýza Radioterapie a onkologie Radiodiagnostické Hematologicko-transfúzní Klinická biochemie Lékařská mikrobiologie Patologicko-anatomické Lékárna Centrální operační sály Oční oddělení Logopedie Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí Nemocniční hygienik a a epidemiolog, Epidemiologická sestra Sociální pracovnice Spirituální péče ÚSEK OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ Asistentka Právník Finanční audit BOZP SVI Referáty Obchodně - ekonomické odd. Finanční účtárna Finanční účetní Fakturace+bank.platby Majetek-investice,odpisy,evid.DHM Pokladna Mzdová účtárna Personální Zpracování mezd Obchodní Sklad Nákup Správa sítě a výpočetní Zdravotní pojišťovny Provozně - technické odd. Provozní Ústředna Podatelna Ubytovna Doprava Nádvorní četa Stravovací Údržba a energetika Dílny + Čističky Kotelny + Výměníky Prádelna Zdravotnická technika Poradní orgány Rada pro kvalitu Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise prac. úrazů a nem. z povolání Léková komise Pracovní skupiny 7

8 Organizační struktura společnosti Úsek zdravotnických oborů Předseda představenstva (ředitel) ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavní sestra Oddělení Lůžková oddělení Lůžková oddělení Nelůžková oddělení Laboratoře Ostatní ARO Název Stanice Ambulance ARO - Lůžkové odd. Anesteziologická Ambulance léčby bolesti Dětské a dorostové Novorozenecké Neonatologické JIP-neonatologické Odd. pro děti a dorost JIP-pro děti a dorost Pediatrická ambulance Riziková poradna Kardiologická poradna Endokrinologická ambulance Diabetologická ambulance Dětská gastroenterologie Nefrologická ambulance Alergologická ambulance Revmatologická ambulance Gynekologicko-porodnické Gynekologie Porodnice JIP Gynekologické ambulance Poradna pro onkogynekologii Poradna pro urogynekologii Poradna pro riziková těhotenství Dětská gynekologie Chirurgické Chirurgie I. Chirurgie II. JIP Chirurgická ambulance Poradna onkochirurgie Poradna mamologická Poradna chirurgická dětská Poradna po operacích novotvarů trávicího traktu Chirurgická cévní poradna Infekční Infekční ambulance Poradna pro infekční nemoci Očkovací centrum Neurologické Neurologie JIP Neurologie ambulance Dětská neurologie Poradna bolesti hlavy Poradna pro extrapyramidová onem. Protizáchvatová poradna Poradna pro cévní onemocnění mozku Interní Interna I. Interna II. Interna III. JIP Interní ambulance příjmová Gastroenterologická ambulance Kardiologická ambulance Endokrinologická ambulance Alergologická ambulance Revmatolgická ambulance Oddělení akutní rehabilitace Rehabilitace Rehabilitační ambulance 8 Oddělení následné péče Ortopedicko-traumatologické Urologické LDN I. LDN II. Apal. jednotka (DIOP) Ortopedie-lůžka Ortopedie-JIP Ortopedie-ambulance Ortopedické ambulance Sonografie dětských kyčlí Protetická ambulance Urologické ambulance

9 Organizační struktura společnosti Nelůžková oddělení Název Stanice Ambulance Hemodialýza Nefrologické ambulance Radioterapie a onkologie Ambulance pro klinickou onkologii Ambulance pro radioterapii Radiodiagnostické RTG Sonografie Mamografie C T Magnetická rezonance Laboratoře Název Stanice Ambulance Hematologicko-transfúzní Hematologie Transfúzní Hematologická poradna Klinická biochemie Mikrobiologie Oddělení klinické Biochemie Centr. odběrové místo Laboratoře lékař. Mikrobiologie Metabolická poradna Nutriční ambulance Ostatní Lékárna Centrální operační sály Název Stanice Ambulance Operační sály Sterilizace Logopedie Oční oddělení Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí Oční ambulance Plicní ambulance Alergologická ambulance 9

10 Organizační struktura společnosti Soupis oddělení dle organizační struktury Vedení zdravotnických oddělení Údaje k Oddělení Primář Vrchní sestra Interna MUDr. Gergely Ladislav Straková Zdena Hemodialýza MUDr. Hobzek Zdeněk Žďánská Anna Infekce MUDr. Bouzková Miroslava v.z. Horničárová Irena TRN(ambulance) MUDr. Kratochvílová Viera Nervové MUDr. Schenk Ivo Bc. Havlanová Marie Dětské MUDr. Chytrý Karel Boukalíková Milena Ženské MUDr. Turek Michal, MBA Vondrová Zdena, Horváthová Jana Chirurgie MUDr. Cejp Vladimír Talianová Dagmar ARO MUDr. Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr. Šimeček Karel Bc. Slabáková Květoslava Urologie MUDr. Handrejch Leoš Bc. Matoušová Martina Oční(ambulance) MUDr. Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace MUDr. Kajtmanová Helena Bc. Mášková Jana a následné péče Radioterapie MUDr. Sádlo Pavel OKB MUDr. Malina Pavel Michálková Michaela Radiodiagnostika MUDr. Riedl Jan Dupačová Markéta Tranfúzní a hematologické MUDr. Lorencová Václava Sládková Olga Rehabilitace MUDr. Kruliš Jiří Kratochvílová Monika Mgr. Nosková Jitka Patologie MUDr. Holan Pavel Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr. Kůrková Věra Bc. Brůžková Romana Centrální operační sály MUDr. Kott Vlastimil Raušová Lenka Lékárna Mgr. Václavík Milan Sázavská Anna 10

11 Léčebná péče Léčebná péče Lůžkový fond Využití lůžkového fondu v letech 2010 a 2011 Oddělení Počet lůžek Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v % Průměrná ošetř.doba interna ,9 75,9 6 6,1 infekce ,1 50,7 9,3 9,1 nervové ,2 7,9 6,9 dětské ,7 77,6 5,2 5,3 gynekologie ,7 56,5 2,9 2,8 porodnice ,4 64,8 5,7 4 chirurgie ,7 6,7 6 ARO ,6 9,7 9,5 ortopedie ,7 78,2 5,9 5,7 urologie ,3 65,1 5,2 5,6 rehabilitace ,3 18 celkem ,8 70,5 5,7 5,8 LDN ,9 27, Počet hospitalizovaných Počet návštěv v ambulancích Počet operací Počet porodů Počet narozených dětí Počet vyřízených žádanek Průměrná ošetřovací doba 5,8 5,7 Využití lůžkové kapacity 70,5 65,3 Struktura pacientů dle zdrav.pojišťoven Ambulantní Hospitalizační VZP 69,4% 69,2% 71,9% 70,4% Vojenská 9,1% 9,3% 8,8% 9,0% OZP 4,8% 5,0% 4,0% 4,9% ZPMV 12,5% 12,1% 10,6% 11,3% Ostatní ZP 4,2% 4,4% 4,7% 4,4% 11

12 Ekonomika Ekonomika Ekonomické údaje za rok 2011 Ekonomické hodnocení Všechny rozhodující údaje jsou obsaženy v tabulkové části. Za rok 2011 skončila Nemocnice Písek, a.s. s kladným hospodářským výsledkem ve výši 592 tis. Kč. Celkové náklady za rok 2011 činily tis. Kč, což je o tis. Kč více než v roce Zvýšení nákladů bylo způsobeno navýšením osobních nákladů o tis. Kč (bonifikace sester a lékařů), naopak se podařilo snížit spotřebu u SZM o tis. Kč, léků o tis. Kč, drobného hmotného majetku o tis. Kč a snížila se spotřeba energií o tis. Kč. Celkové tržby za rok 2011 byly ve výši tis. Kč ( nárůst o tis. Kč). Na dobrý vývoj tržeb mělo rozhodující vliv navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven ve výši cca tis. Kč. Pohledávky a závazky Pohledávky k Celkem tis. Kč Z toho: odběratelé tis. Kč do lhůty do 30 dnů do 90 dnů půl roku a více tis. Kč tis. Kč 35 tis. Kč 238 tis. Kč Závazky k Krátkodobé závazky-celkem tis. Kč Z toho: dodavatelé tis. Kč Nemocnice Písek neměla k závazky po lhůtě splatnosti. 12

13 Ekonomika Rozvaha Aktiva celkem z toho: B. Dlouhodobý majetek z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva z toho: 1.Zásoby Pohledávky Finanční majetek D. Časové rozlišení Pasiva celkem z toho: A. Vlastní kapitál z toho: 1.Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy HV minulých let Hospodářský výsledek B. Cizí zdroje z toho: 1.Rezervy Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci

14 Ekonomika Výsledky hospodaření za rok 2010 a 2011 v tis. Kč Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Prodaný materiál Odpisy Daň z příjmů - splatná Daň z příjmů - odložená Celkem Tržby Tržby za vlastní výkony a zboží Aktivace mater. a zboží Ostatní tržby Tržby z prodaného materiálu Provozní dotace Celkem Hospodářský výsledek Spotřebované nákupy se skládají z položek: spotřeba materiálu, spotřeba energií a nákladů na prodané zboží. Struktura hlavních tržeb za rok 2011 zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla tržby z regulačních poplatků tis.kč (88,18% z celkových tržeb) tis.kč (5,26% z celkových tržeb) tis.kč (0,45% z celkových tržeb) tis.kč (1,07% z celkových tržeb) tis.kč (1,52% z celkových tržeb) Pořízení investic v letech 2010 a 2011 v tis. Kč Druh investičního majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky stavby,budovy Celkem

15 Ekonomika V roce 2011 byla zahájena výměna oken a zateplení fasád v areálu nemocnice (Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a.s.). Zatím bylo proinvestováno tis. Kč, na tuto akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši tis. Kč a návratná finanční výpomoc z Jihočeského kraje ve výši tis. Kč. V rámci strojních investic byl v roce 2010 pořízen analyzátor pro hematologické odd. v ceně tis. Kč. Nemocnice doplatila přístroj počítačové tomografie tis. Kč (byl pořízen v roce 2010). Koncem roku 2011 byly zahájeny přípravné práce na výměnu nemocničního informačního softwaru, zatím byla uhrazena částka tis. Kč (nehmotný inv. majetek - nedokončený dlouhodobý nehmotný investiční majetek). 15

16 Provozní údaje Provozní údaje Náklady za telefonní hovory leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady za všeobecný materiál + náhr. díly leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 16

17 Náklady na úklid leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na likvidaci odpadů leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 17

18 Provozní údaje Náklady na léky leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na SZM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 18

19 Provozní údaje Mzdové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 19

20 Provozní údaje Celkové tržby leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady a tržby 2011 leden únor březen duben květen červen Náklady Tržby červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady Tržby celkem Náklady Tržby Tržby Náklady Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 20

21 Provozní údaje Stravovací provoz 2011 měsíc /2010 PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) leden , ,16 1,05 1,09 únor , ,62 0,97 1,07 březen , ,27 1,04 1,06 duben , ,07 0,96 1,09 květen , ,24 1,02 1 červen , ,51 1,08 1,18 červenec , ,08 1,05 1,17 srpen , ,33 0,99 1,07 září , ,21 0,97 1,16 říjen , ,41 1 1,16 listopad , ,4 0,96 1,23 prosinec , ,56 1 1,24 celkem PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin 2010/2011 skupina potravin náklady (Kč) náklady (Kč) 2011/2010 maso, masné výrobky ,99 mléko, mléčné výrobky ,85 pečivo, pekárenské výrobky ,96 zelenina ,05 ostatní potraviny ,41 sipping / enterální výživa * celkem ,08 * Náklady na sipping byly v roce 2010 započteny v ostatních potravinách. Proto při podílu 2011 / 2010 bylo počítáno: (ostatní potraviny sipping 2011) / ostatní potraviny 2010 Náklady na potraviny a stravovací den podle základních diet DIETA náklady (Kč) náklady (Kč) 2011/ šetřící 44,18 45,99 1, racionální 44,06 45,25 1, redukční 48,88 50,41 1, diabetická 60,86 63,43 1, dětská 47,11 49,55 1,05 21

22 Provozní údaje Celkové počty strávníků ve sledovaném období Pacientské stravování Zaměstnanecké stravování celkem rok vlastní cizí vlastní důchodci cizí součet Odpadové hospodářství měsíc/rok/index 2010/kg 2011/kg index11/10 leden ,29 únor ,24 březen ,11 duben ,15 květen ,41 červen ,87 červenec ,24 srpen ,27 září ,12 říjen ,05 listopad ,24 prosinec ,89 celkem ,16 V oblasti ochrany životního prostředí-nakládání s biologickým odpadem se Nemocnice Písek, a.s. řídí stávající legislativou. 22

23 Provozní údaje Spotřeba energií a vody v roce 2011 v Nemocnici Písek 1. Elektrická energie V roce 2011 bylo spotřebováno MWh za Kč. V porovnání s rokem 2010 byl meziroční nárůst ve spotřebě o 1,8%, v porovnání nákladů za spotřebovanou elektrickou energii došlo k úspoře 222 tis. Kč tj. 2,9%. 2. Teplo 2.1. Zemní plyn V roce 2011 bylo spotřebováno 624 m 3 za Kč. Meziročně došlo ke snížení spotřeby zemního plynu o 15,9 %, v nákladech se meziročně ušetřilo za nákup zemního plynu tis. Kč tj. 24 % Pára V roce 2011 bylo spotřebováno GJ za Kč. Spotřeba nakupovaného tepla se meziročně snížila o 9,7 %, v nákladech dělala úspora 377 tis. Kč tj. 6,4 %. 3. Voda V roce 2011 bylo spotřebováno 52 tis. m 3 za Kč. U vody došlo v porovnání s rokem 2010 ke snížení spotřeby o 20,2 %. Ve finančním vyhodnocení dělala úspora nákladů 675 tis Kč, tj. 14,6 %. Rok el.energie plyn MWh % Kč % m 3 % Kč % , , , , , , , , , , , , , , ,9 Rok pára voda GJ % Kč % m 3 % Kč % , , , , , , , , , , , , , ,3 23

24 Personalistika a mzdy Personalistika a mzdy Počty zaměstnanců v letech 2009 až 2011 Kategorie lékaři 96,79 100,25 101,98 farmaceuti 3 3,43 4,07 jiní odborní VŠ 5,84 6,75 7,89 SZP 402,03 409,9 420,22 NZP 17,74 17,99 21,17 PZP 86,8 88,92 92,29 THP 49,23 49,39 46,56 dělníci 74, ,63 Celkem 736,13 746,63 761,81 Průměrná mzda v letech 2009 až 2011 Kategorie lékaři farmaceuti jiní odborní VŠ SZP NZP PZP THP dělníci Celkem V rámci pracovně právních vztahů Nemocnice Písek, a.s. postupuje podle platné legislativy a má s odborovými organizacemi uzavřenou kolektivní smlouvu. V oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjí společnost žádné aktivity. 24

25 Vztahy s veřejností Vztahy s veřejností Stížnosti celkem 24 přijatých; 20 vyřízených z toho: oprávněné 0 částečně oprávněné 0 neoprávněné 20 Pochvaly celkem 51 Ocenění Nemocnice 21. století certifikát kvality České lékařské komory Lékař roku 2011 MUDr. Michal Turek, MBA (v kategorii lékaři v lůžkových odděleních) Cena hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice 2. místo Certifikát Bezpečnosti a kvality (za aktivní přístup k ochraně pacientů a zdravotníků používání zdravotnických prostředků s aktivními i pasivními bezpečnostními prvky) HealthCare Institute Nejlepší nemocnice: Nemocnice ČR 2011 Absolutní pořadí 3. místo Absolutní pořadí očima pacientů 2. místo Očima pacientů v Jihočeském kraji 2. místo Očima zaměstnanců v Jihočeském kraji 1. místo 25

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, p.o. Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 2 674 01 Třebíč Datum vydání: 31. 3. 2014 Verze č. 1 Nemocnice Třebíč, p.o. Organizační schema

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Základní identifikační údaje Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK... OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO...2 1.1. Vedení nemocnice...3 1.2. Rada nemocnice...3 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...5 3.1. Poradní orgány...6 3.2. Základní kapacitní a výkonové

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index %

Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003. 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Náklady Index % 7 Ekonomika 2003 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 2003 (v tisících Kč) Rok Výnosy k Náklady Index % Index % Hospodářský 31.12. roku k 31.12. roku výsledek Index % 2000 262 475,74 262

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava Roční zpráva Psychiatrické léčebny Jihlava za rok 2007 je vypracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Úvodní slovo hejtmana Jihočeského kraje

Úvodní slovo hejtmana Jihočeského kraje Úvodní slovo hejtmana Jihočeského kraje Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Český Krumlov, a.s. Akciová společnost Nemocnice Český Krumlov je

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka veřejné zakázky malého rozsahu za použití 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Externím hodnocení kvality

Více

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 Úvod Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 30.9.2005. Vznikla na základě aktivity vlastníka majetku Jihočeského

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ

Více

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBSAH: ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ...6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s....7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...14

Více

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Obsah Úvodní slovo ředitele 4 Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5 Oddělení nemocnice 6 Základní údaje, lůžkový fond 7 Rozvaha, výsledek hospodaření 9 Výrok auditora

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 77 548 318,09 44 144 300,53

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

seznam stížností za rok 2013

seznam stížností za rok 2013 seznam stížností za rok 2013 leden 2013- prosinec 2013 předmět oddělení výsledek leden stíţnost na vybavení dětské JIP dětská JIP neoprávněná celkem 9 stíţnost- ztráta osobních věcí chirurgie neoprávněná

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 195 772 810,92 25 539 282,24 170 233 528,68 172 179 857,17

Více