Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

2 Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví Jihočeského kraje. Nemocnice Písek, a.s., která v roce 2011 oslavila jubilejních 100 let od svého založení, poskytuje špičkové služby v širokém spektru medicínských oborů, zajišťuje komplexní zdravotní péči společnými týmy specialistů mnoha odborností a úzce tak koresponduje s jednou z předních priorit Jihočeského kraje kvalitní a dostupnou zdravotní péčí postavenou na nejmodernějších medicínských metodách. O profesních kvalitách zaměstnanců nemocnice i o špičkové péči jak o pacienta, tak o zaměstnance nemocnice není pochyb. Svědčí o tom i získání Certifikátu Bezpečná nemocnice používání pouze bezpečnostních kanyl a Certifikátu Lékař roku 2011 ČR v kategorii nemocnic. Dnem Nemocnice Písek, a.s. zahájila poskytování zdravotnické péče Iktového centra. Jedná se o akutní péči o nemocné s mozkovou mrtvicí na pracovišti neurologické intenzivní i následné péče. V Jihočeském kraji jsou taková pracoviště dvě: Komplexní cerebrovaskulární centrum v Nemocnici České Budějovice, a.s. a Iktové centrum Nemocnice Písek, a.s. V České republice čítáme 350 cévních mozkových příhod na obyvatel za rok. Bohužel tento počet je jedním z nejvyšších ve světě. Itkové centrum Nemocnice Písek, a.s. je proto pro nás všechny skutečně velkým přínosem. Dalším významným počinem Nemocnice Písek, a.s. je v loňském roce dokončený projekt digitalizace hematologického provozu. I zde bych vyzdvihl výjimečnost projektu v rámci celé České republiky. Dovolte mi, abych upřímně poděkoval všem zaměstnancům Nemocnice Písek, a.s. za kvalitně a profesionálně odvedenou práci, osobní nasazení a popřál i nadále všem, kteří se podílejí na chodu nemocnice v Písku i našim pacientům spokojenost v profesním i osobním životě a především zdraví. Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje 2

3 Obsah Obsah Obsah... 3 Slovo předsedy představenstva... 4 Statutární orgány společnosti... 5 Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s... 5 Organizační struktura... 5 Poradní orgány... 6 Organizační struktura společnosti... 7 Úsek zdravotnických oborů... 8 Lůžková oddělení... 8 Nelůžková oddělení... 9 Laboratoře... 9 Ostatní... 9 Soupis oddělení dle organizační struktury Léčebná péče Struktura pacientů dle zdrav.pojišťoven Ekonomika Ekonomické údaje za rok Ekonomické hodnocení Pohledávky a závazky Pohledávky k Závazky k Rozvaha Výsledky hospodaření za rok 2010 a Struktura hlavních tržeb za rok Pořízení investic v letech 2010 a Provozní údaje Náklady za telefonní hovory Náklady za všeobecný materiál + náhr. díly Náklady na úklid Náklady na likvidaci odpadů Náklady na léky Náklady na SZM Mzdové náklady Celkové náklady Celkové tržby Náklady a tržby Stravovací provoz Stravovací provoz Porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin Náklady na potraviny a stravovací den podle základních diet Celkové počty strávníků ve sledovaném období Odpadové hospodářství Spořeba energií a vody v roce 2011 v Nemocnici Písek Elektrická energie Teplo Voda Personalistika a mzdy Počty zaměstnanců v letech 2009 až Průměrná mzda v letech 2009 až Vztahy s veřejností Stížnosti Pochvaly Ocenění Významné události Akreditace a certifikáty Přehled finančních dárců Naši sponzoři roku Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích Povinná příloha k účetní závěrce Zpráva nezávislého auditora

4 Slovo předsedy představenstva Slovo předsedy představenstva Vážení, pokud bych chtěl i letošní rok nazvat nějakým výstižným termínem, pak byl rok 2011 pro píseckou nemocnici rokem stého výročí. Pokorně jsme vzdali hold těm, kteří píseckou nemocnici stvořili, kteří se na jejím pohybu v čase podíleli, kteří odvedli poctivé zdravotnické řemeslo, nebo kteří k tomu řemeslu přispěli prací z týlu. My jsme byli na oplátku potěšeni, že starší generace ocenila nám, současníkům, snahu posunovat nemocnici ve svém evolučním vývoji dále. K 1. lednu 2011 jsme zahájili provoz Iktového centra. Ve vazbě k takovému procesu bylo vytvořeno nové samostatné lůžkové oddělení akutní rehabilitace. Realizují se akreditace všech laboratoří. Sbíráme pouze kladné ohlasy nově fungujícího oddělení spirituální péče. Byli jsme schopni implementovat Lékařskou službu první pomoci do nabídky vlastních služeb. Zavedli jsme digitální technologie i na další pracoviště, v Jižních Čechách tak vznikla telehematologie. Řízení nemocnice realizujeme souborem aspektů udržitelnosti. Proto jsme oddělení tvořili, ale také rušili. Zrušeno bylo oddělení infekční lůžkové péče. Zůstala ambulance, zůstali zaměstnanci a jejich znalosti. Podařilo se zvýšit počet sociálních lůžek, dohodnout se s pojišťovnami na vyšším stavu lůžek oddělení neurologie, podpoře preventivních programů. Dokázali jsme uspořádat mezinárodní odborné konference, jako projev medicínsky silné firmy s medicínsky vzdělaným personálem. Trvají kontinuální investice do vzdělání v rámci projektů EU i vlastními zdroji. Takové investice považujeme za nutné a prioritní. Obstáli jsme v komerčních anketách i odborných hodnoceních. Obstáli jsme v jednáních se svými lékaři v rámci akce Děkujeme, odcházíme. Stáli jsme v Písku myšlenkově na jejich straně s vědomím problémů, které při zodpovědnosti za řízení nemocnice s tím vyvstávají. Postoj se ukázal jako prozíravý při tvorbě atmosféry pro vlastní i následné období. Potvrzuje to můj neměnný postoj generovaný do Vize a Cílů nemocnice - být nemocnicí s vysokým standardem péče o zaměstnance a v druhé době mít tak vliv na kvalitu zdravotní péče. Odrazem této filosofie je, že nemocnice nemá koncepční problémy s obsazením personálu v žádné z kategorií a může se plně věnovat činnostem související s primárním účelem existence, zdravotní péčí. Ekonomicky byl rok 2011 rokem opět úspěšným. Nemocnice jej uzavřela s kladným hospodářským výsledkem. Průměrná mzda v nemocnici vzrostla o 4,85 procent. Nemocnice se bude i nadále profilovat ve stávajících oborech. V každém bude spolu s nosným programem hledat nebo posilovat nadregionální typ služeb. Považujeme takovou filosofii z dlouhodobého hlediska za obhajitelnou pro udržitelnost oborů, udržitelnost zaměstnanosti se samozřejmým kontinuálním hledáním optimalizovaného počtu personálu z pohledu nutných potřeb. V následném období nás čekají jednání se zdravotními pojišťovnami. Tentokrát nejenom o úhradách za zdravotní péči, ale také o rámcové smlouvě na péči v síti jihočeských zdravotnických zařízení. Písecká nemocnice je na jednání připravena. Bude racionálním partnerem všech účastníků jednání. Bude ale dbát na dodržení filosofie koncepčně řízeného zařízení prospěšného pro své zaměstnance a pacienty. Bylo mi i letos ctí podílet se na řízení písecké nemocnice, spolupracovat se všemi jejími zaměstnanci, kooperovat s vazbovými institucemi v jihočeském regionu, udržet i v roce 2011 její vysoký kredit. Je mou logickou povinností všem poděkovat. MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva 4

5 Statutární orgány společnosti Statutární orgány společnosti Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s. Název: Nemocnice Písek, a.s. Sídlo: Karla Čapka 589, Písek Právní forma: akciová společnost IČO: Jediný akcionář Jihočeský kraj České Budějovice Datum zápisu: Předmět hlavní činnosti: poskytování lůžkové a ambulantní zdravotní péče Organizační struktura Představenstvo Předseda Místopředseda Členové Dozorčí rada Předseda Členové ředitel nemocnice sekretariát ekonomický náměstek hlavní sestra manažer kvality provozně-technické odd. obchodně-ekonomické odd. zaměstnanecký odbor právník středisko SVI jednotlivá lůžková a ambulantní odd. MUDr. Jiří Holan, MBA Ing. Dana Krákorová Ing. Martin Bláha Ing. Ivo Houška, MBA Ing. Michal Čarvaš MUDr. Martin Kuba Ing. Miroslav Sládek JUDr. Ondřej Veselý Ing. Marie Hrdinová Ing. Karel Kratochvíle Ing. Stanislav Kázecký Věra Müllerová Marie Vranovská MUDr. Renáta Doležalová MUDr. Jiří Holan, MBA Kateřina Berková Ing. Dana Krákorová Mgr. Jana Somrová MUDr. Věra Kůrková Ing. Alena Kudrlová, MBA-vedoucí Ing. Jaroslav Novotný-vedoucí Zdena Smolová-vedoucí Mgr. Milan Kurstein Hana Vyternová 5

6 Statutární orgány společnosti Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac. úrazů a nemocí z povolání Rada pro kvalitu Léková komise Pracovní skupiny 6

7 Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO Místopředseda představenstva (zástupce ředitele) DOZORČÍ RADA Předseda představenstva (ředitel) Úsek zdravotní péče Hlavní sestra Oddělení Manažer kvality Lůžková odd. Nelůžková odd. Laboratoře Ostatní ARO Dětské a dorostové Gynekologicko-porodnické Chirurgické Infekční Neurologické Interní Oddělení následné péče Ortopedicko-traumatologické Urologické Oddělení akutní rehabilitace Rehabilitace Hemodialýza Radioterapie a onkologie Radiodiagnostické Hematologicko-transfúzní Klinická biochemie Lékařská mikrobiologie Patologicko-anatomické Lékárna Centrální operační sály Oční oddělení Logopedie Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí Nemocniční hygienik a a epidemiolog, Epidemiologická sestra Sociální pracovnice Spirituální péče ÚSEK OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ Asistentka Právník Finanční audit BOZP SVI Referáty Obchodně - ekonomické odd. Finanční účtárna Finanční účetní Fakturace+bank.platby Majetek-investice,odpisy,evid.DHM Pokladna Mzdová účtárna Personální Zpracování mezd Obchodní Sklad Nákup Správa sítě a výpočetní Zdravotní pojišťovny Provozně - technické odd. Provozní Ústředna Podatelna Ubytovna Doprava Nádvorní četa Stravovací Údržba a energetika Dílny + Čističky Kotelny + Výměníky Prádelna Zdravotnická technika Poradní orgány Rada pro kvalitu Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise prac. úrazů a nem. z povolání Léková komise Pracovní skupiny 7

8 Organizační struktura společnosti Úsek zdravotnických oborů Předseda představenstva (ředitel) ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavní sestra Oddělení Lůžková oddělení Lůžková oddělení Nelůžková oddělení Laboratoře Ostatní ARO Název Stanice Ambulance ARO - Lůžkové odd. Anesteziologická Ambulance léčby bolesti Dětské a dorostové Novorozenecké Neonatologické JIP-neonatologické Odd. pro děti a dorost JIP-pro děti a dorost Pediatrická ambulance Riziková poradna Kardiologická poradna Endokrinologická ambulance Diabetologická ambulance Dětská gastroenterologie Nefrologická ambulance Alergologická ambulance Revmatologická ambulance Gynekologicko-porodnické Gynekologie Porodnice JIP Gynekologické ambulance Poradna pro onkogynekologii Poradna pro urogynekologii Poradna pro riziková těhotenství Dětská gynekologie Chirurgické Chirurgie I. Chirurgie II. JIP Chirurgická ambulance Poradna onkochirurgie Poradna mamologická Poradna chirurgická dětská Poradna po operacích novotvarů trávicího traktu Chirurgická cévní poradna Infekční Infekční ambulance Poradna pro infekční nemoci Očkovací centrum Neurologické Neurologie JIP Neurologie ambulance Dětská neurologie Poradna bolesti hlavy Poradna pro extrapyramidová onem. Protizáchvatová poradna Poradna pro cévní onemocnění mozku Interní Interna I. Interna II. Interna III. JIP Interní ambulance příjmová Gastroenterologická ambulance Kardiologická ambulance Endokrinologická ambulance Alergologická ambulance Revmatolgická ambulance Oddělení akutní rehabilitace Rehabilitace Rehabilitační ambulance 8 Oddělení následné péče Ortopedicko-traumatologické Urologické LDN I. LDN II. Apal. jednotka (DIOP) Ortopedie-lůžka Ortopedie-JIP Ortopedie-ambulance Ortopedické ambulance Sonografie dětských kyčlí Protetická ambulance Urologické ambulance

9 Organizační struktura společnosti Nelůžková oddělení Název Stanice Ambulance Hemodialýza Nefrologické ambulance Radioterapie a onkologie Ambulance pro klinickou onkologii Ambulance pro radioterapii Radiodiagnostické RTG Sonografie Mamografie C T Magnetická rezonance Laboratoře Název Stanice Ambulance Hematologicko-transfúzní Hematologie Transfúzní Hematologická poradna Klinická biochemie Mikrobiologie Oddělení klinické Biochemie Centr. odběrové místo Laboratoře lékař. Mikrobiologie Metabolická poradna Nutriční ambulance Ostatní Lékárna Centrální operační sály Název Stanice Ambulance Operační sály Sterilizace Logopedie Oční oddělení Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí Oční ambulance Plicní ambulance Alergologická ambulance 9

10 Organizační struktura společnosti Soupis oddělení dle organizační struktury Vedení zdravotnických oddělení Údaje k Oddělení Primář Vrchní sestra Interna MUDr. Gergely Ladislav Straková Zdena Hemodialýza MUDr. Hobzek Zdeněk Žďánská Anna Infekce MUDr. Bouzková Miroslava v.z. Horničárová Irena TRN(ambulance) MUDr. Kratochvílová Viera Nervové MUDr. Schenk Ivo Bc. Havlanová Marie Dětské MUDr. Chytrý Karel Boukalíková Milena Ženské MUDr. Turek Michal, MBA Vondrová Zdena, Horváthová Jana Chirurgie MUDr. Cejp Vladimír Talianová Dagmar ARO MUDr. Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr. Šimeček Karel Bc. Slabáková Květoslava Urologie MUDr. Handrejch Leoš Bc. Matoušová Martina Oční(ambulance) MUDr. Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace MUDr. Kajtmanová Helena Bc. Mášková Jana a následné péče Radioterapie MUDr. Sádlo Pavel OKB MUDr. Malina Pavel Michálková Michaela Radiodiagnostika MUDr. Riedl Jan Dupačová Markéta Tranfúzní a hematologické MUDr. Lorencová Václava Sládková Olga Rehabilitace MUDr. Kruliš Jiří Kratochvílová Monika Mgr. Nosková Jitka Patologie MUDr. Holan Pavel Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr. Kůrková Věra Bc. Brůžková Romana Centrální operační sály MUDr. Kott Vlastimil Raušová Lenka Lékárna Mgr. Václavík Milan Sázavská Anna 10

11 Léčebná péče Léčebná péče Lůžkový fond Využití lůžkového fondu v letech 2010 a 2011 Oddělení Počet lůžek Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v % Průměrná ošetř.doba interna ,9 75,9 6 6,1 infekce ,1 50,7 9,3 9,1 nervové ,2 7,9 6,9 dětské ,7 77,6 5,2 5,3 gynekologie ,7 56,5 2,9 2,8 porodnice ,4 64,8 5,7 4 chirurgie ,7 6,7 6 ARO ,6 9,7 9,5 ortopedie ,7 78,2 5,9 5,7 urologie ,3 65,1 5,2 5,6 rehabilitace ,3 18 celkem ,8 70,5 5,7 5,8 LDN ,9 27, Počet hospitalizovaných Počet návštěv v ambulancích Počet operací Počet porodů Počet narozených dětí Počet vyřízených žádanek Průměrná ošetřovací doba 5,8 5,7 Využití lůžkové kapacity 70,5 65,3 Struktura pacientů dle zdrav.pojišťoven Ambulantní Hospitalizační VZP 69,4% 69,2% 71,9% 70,4% Vojenská 9,1% 9,3% 8,8% 9,0% OZP 4,8% 5,0% 4,0% 4,9% ZPMV 12,5% 12,1% 10,6% 11,3% Ostatní ZP 4,2% 4,4% 4,7% 4,4% 11

12 Ekonomika Ekonomika Ekonomické údaje za rok 2011 Ekonomické hodnocení Všechny rozhodující údaje jsou obsaženy v tabulkové části. Za rok 2011 skončila Nemocnice Písek, a.s. s kladným hospodářským výsledkem ve výši 592 tis. Kč. Celkové náklady za rok 2011 činily tis. Kč, což je o tis. Kč více než v roce Zvýšení nákladů bylo způsobeno navýšením osobních nákladů o tis. Kč (bonifikace sester a lékařů), naopak se podařilo snížit spotřebu u SZM o tis. Kč, léků o tis. Kč, drobného hmotného majetku o tis. Kč a snížila se spotřeba energií o tis. Kč. Celkové tržby za rok 2011 byly ve výši tis. Kč ( nárůst o tis. Kč). Na dobrý vývoj tržeb mělo rozhodující vliv navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven ve výši cca tis. Kč. Pohledávky a závazky Pohledávky k Celkem tis. Kč Z toho: odběratelé tis. Kč do lhůty do 30 dnů do 90 dnů půl roku a více tis. Kč tis. Kč 35 tis. Kč 238 tis. Kč Závazky k Krátkodobé závazky-celkem tis. Kč Z toho: dodavatelé tis. Kč Nemocnice Písek neměla k závazky po lhůtě splatnosti. 12

13 Ekonomika Rozvaha Aktiva celkem z toho: B. Dlouhodobý majetek z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva z toho: 1.Zásoby Pohledávky Finanční majetek D. Časové rozlišení Pasiva celkem z toho: A. Vlastní kapitál z toho: 1.Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy HV minulých let Hospodářský výsledek B. Cizí zdroje z toho: 1.Rezervy Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci

14 Ekonomika Výsledky hospodaření za rok 2010 a 2011 v tis. Kč Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Prodaný materiál Odpisy Daň z příjmů - splatná Daň z příjmů - odložená Celkem Tržby Tržby za vlastní výkony a zboží Aktivace mater. a zboží Ostatní tržby Tržby z prodaného materiálu Provozní dotace Celkem Hospodářský výsledek Spotřebované nákupy se skládají z položek: spotřeba materiálu, spotřeba energií a nákladů na prodané zboží. Struktura hlavních tržeb za rok 2011 zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla tržby z regulačních poplatků tis.kč (88,18% z celkových tržeb) tis.kč (5,26% z celkových tržeb) tis.kč (0,45% z celkových tržeb) tis.kč (1,07% z celkových tržeb) tis.kč (1,52% z celkových tržeb) Pořízení investic v letech 2010 a 2011 v tis. Kč Druh investičního majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky stavby,budovy Celkem

15 Ekonomika V roce 2011 byla zahájena výměna oken a zateplení fasád v areálu nemocnice (Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a.s.). Zatím bylo proinvestováno tis. Kč, na tuto akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši tis. Kč a návratná finanční výpomoc z Jihočeského kraje ve výši tis. Kč. V rámci strojních investic byl v roce 2010 pořízen analyzátor pro hematologické odd. v ceně tis. Kč. Nemocnice doplatila přístroj počítačové tomografie tis. Kč (byl pořízen v roce 2010). Koncem roku 2011 byly zahájeny přípravné práce na výměnu nemocničního informačního softwaru, zatím byla uhrazena částka tis. Kč (nehmotný inv. majetek - nedokončený dlouhodobý nehmotný investiční majetek). 15

16 Provozní údaje Provozní údaje Náklady za telefonní hovory leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady za všeobecný materiál + náhr. díly leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 16

17 Náklady na úklid leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na likvidaci odpadů leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 17

18 Provozní údaje Náklady na léky leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na SZM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 18

19 Provozní údaje Mzdové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 19

20 Provozní údaje Celkové tržby leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady a tržby 2011 leden únor březen duben květen červen Náklady Tržby červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady Tržby celkem Náklady Tržby Tržby Náklady Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 20

21 Provozní údaje Stravovací provoz 2011 měsíc /2010 PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) leden , ,16 1,05 1,09 únor , ,62 0,97 1,07 březen , ,27 1,04 1,06 duben , ,07 0,96 1,09 květen , ,24 1,02 1 červen , ,51 1,08 1,18 červenec , ,08 1,05 1,17 srpen , ,33 0,99 1,07 září , ,21 0,97 1,16 říjen , ,41 1 1,16 listopad , ,4 0,96 1,23 prosinec , ,56 1 1,24 celkem PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin 2010/2011 skupina potravin náklady (Kč) náklady (Kč) 2011/2010 maso, masné výrobky ,99 mléko, mléčné výrobky ,85 pečivo, pekárenské výrobky ,96 zelenina ,05 ostatní potraviny ,41 sipping / enterální výživa * celkem ,08 * Náklady na sipping byly v roce 2010 započteny v ostatních potravinách. Proto při podílu 2011 / 2010 bylo počítáno: (ostatní potraviny sipping 2011) / ostatní potraviny 2010 Náklady na potraviny a stravovací den podle základních diet DIETA náklady (Kč) náklady (Kč) 2011/ šetřící 44,18 45,99 1, racionální 44,06 45,25 1, redukční 48,88 50,41 1, diabetická 60,86 63,43 1, dětská 47,11 49,55 1,05 21

22 Provozní údaje Celkové počty strávníků ve sledovaném období Pacientské stravování Zaměstnanecké stravování celkem rok vlastní cizí vlastní důchodci cizí součet Odpadové hospodářství měsíc/rok/index 2010/kg 2011/kg index11/10 leden ,29 únor ,24 březen ,11 duben ,15 květen ,41 červen ,87 červenec ,24 srpen ,27 září ,12 říjen ,05 listopad ,24 prosinec ,89 celkem ,16 V oblasti ochrany životního prostředí-nakládání s biologickým odpadem se Nemocnice Písek, a.s. řídí stávající legislativou. 22

23 Provozní údaje Spotřeba energií a vody v roce 2011 v Nemocnici Písek 1. Elektrická energie V roce 2011 bylo spotřebováno MWh za Kč. V porovnání s rokem 2010 byl meziroční nárůst ve spotřebě o 1,8%, v porovnání nákladů za spotřebovanou elektrickou energii došlo k úspoře 222 tis. Kč tj. 2,9%. 2. Teplo 2.1. Zemní plyn V roce 2011 bylo spotřebováno 624 m 3 za Kč. Meziročně došlo ke snížení spotřeby zemního plynu o 15,9 %, v nákladech se meziročně ušetřilo za nákup zemního plynu tis. Kč tj. 24 % Pára V roce 2011 bylo spotřebováno GJ za Kč. Spotřeba nakupovaného tepla se meziročně snížila o 9,7 %, v nákladech dělala úspora 377 tis. Kč tj. 6,4 %. 3. Voda V roce 2011 bylo spotřebováno 52 tis. m 3 za Kč. U vody došlo v porovnání s rokem 2010 ke snížení spotřeby o 20,2 %. Ve finančním vyhodnocení dělala úspora nákladů 675 tis Kč, tj. 14,6 %. Rok el.energie plyn MWh % Kč % m 3 % Kč % , , , , , , , , , , , , , , ,9 Rok pára voda GJ % Kč % m 3 % Kč % , , , , , , , , , , , , , ,3 23

24 Personalistika a mzdy Personalistika a mzdy Počty zaměstnanců v letech 2009 až 2011 Kategorie lékaři 96,79 100,25 101,98 farmaceuti 3 3,43 4,07 jiní odborní VŠ 5,84 6,75 7,89 SZP 402,03 409,9 420,22 NZP 17,74 17,99 21,17 PZP 86,8 88,92 92,29 THP 49,23 49,39 46,56 dělníci 74, ,63 Celkem 736,13 746,63 761,81 Průměrná mzda v letech 2009 až 2011 Kategorie lékaři farmaceuti jiní odborní VŠ SZP NZP PZP THP dělníci Celkem V rámci pracovně právních vztahů Nemocnice Písek, a.s. postupuje podle platné legislativy a má s odborovými organizacemi uzavřenou kolektivní smlouvu. V oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjí společnost žádné aktivity. 24

25 Vztahy s veřejností Vztahy s veřejností Stížnosti celkem 24 přijatých; 20 vyřízených z toho: oprávněné 0 částečně oprávněné 0 neoprávněné 20 Pochvaly celkem 51 Ocenění Nemocnice 21. století certifikát kvality České lékařské komory Lékař roku 2011 MUDr. Michal Turek, MBA (v kategorii lékaři v lůžkových odděleních) Cena hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice 2. místo Certifikát Bezpečnosti a kvality (za aktivní přístup k ochraně pacientů a zdravotníků používání zdravotnických prostředků s aktivními i pasivními bezpečnostními prvky) HealthCare Institute Nejlepší nemocnice: Nemocnice ČR 2011 Absolutní pořadí 3. místo Absolutní pořadí očima pacientů 2. místo Očima pacientů v Jihočeském kraji 2. místo Očima zaměstnanců v Jihočeském kraji 1. místo 25

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Základní identifikační údaje Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 12) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2006 rozvahový den 31. 12. 2006 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 - Suchdol I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS A.S.... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH SPOLEČNOSTECH ČI DRUŽSTVECH... 5 II.3.

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka veřejné zakázky malého rozsahu za použití 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Externím hodnocení kvality

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Předkládá: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel Nemocnice Pelhřimov Březen 2015 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Ing. Jana Mlčáka,

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBSAH: ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ...6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s....7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...14

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2008 VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO 1 Vojenská nemocnice Brno V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Základní identifikační údaje Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 10) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2005 rozvahový den 31. 12. 2005 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2014

R O Č N Í Z P R Á V A 2014 R O Č N Í Z P R Á V A 2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ Úvod Aktualizovaný seznam ambulancí navazuje na jeho první verzi z roku 2004. Tentokrát jsme jej rozšířili o nové ambulance v připojených nemocnicích Broumov a Opočno, samostatně

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky

Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky 202 Obsah. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Úvodní slovo ředitelky Organizační struktura Průměrný plat dle kategorií a struktury Skladba provozních nákladů Skladba provozních výnosů Pohledávky dle struktury a splatnosti

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 150 927

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

seznam stížností za rok 2013

seznam stížností za rok 2013 seznam stížností za rok 2013 leden 2013- prosinec 2013 předmět oddělení výsledek leden stíţnost na vybavení dětské JIP dětská JIP neoprávněná celkem 9 stíţnost- ztráta osobních věcí chirurgie neoprávněná

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více