Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

2 Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví Jihočeského kraje. Nemocnice Písek, a.s., která v roce 2011 oslavila jubilejních 100 let od svého založení, poskytuje špičkové služby v širokém spektru medicínských oborů, zajišťuje komplexní zdravotní péči společnými týmy specialistů mnoha odborností a úzce tak koresponduje s jednou z předních priorit Jihočeského kraje kvalitní a dostupnou zdravotní péčí postavenou na nejmodernějších medicínských metodách. O profesních kvalitách zaměstnanců nemocnice i o špičkové péči jak o pacienta, tak o zaměstnance nemocnice není pochyb. Svědčí o tom i získání Certifikátu Bezpečná nemocnice používání pouze bezpečnostních kanyl a Certifikátu Lékař roku 2011 ČR v kategorii nemocnic. Dnem Nemocnice Písek, a.s. zahájila poskytování zdravotnické péče Iktového centra. Jedná se o akutní péči o nemocné s mozkovou mrtvicí na pracovišti neurologické intenzivní i následné péče. V Jihočeském kraji jsou taková pracoviště dvě: Komplexní cerebrovaskulární centrum v Nemocnici České Budějovice, a.s. a Iktové centrum Nemocnice Písek, a.s. V České republice čítáme 350 cévních mozkových příhod na obyvatel za rok. Bohužel tento počet je jedním z nejvyšších ve světě. Itkové centrum Nemocnice Písek, a.s. je proto pro nás všechny skutečně velkým přínosem. Dalším významným počinem Nemocnice Písek, a.s. je v loňském roce dokončený projekt digitalizace hematologického provozu. I zde bych vyzdvihl výjimečnost projektu v rámci celé České republiky. Dovolte mi, abych upřímně poděkoval všem zaměstnancům Nemocnice Písek, a.s. za kvalitně a profesionálně odvedenou práci, osobní nasazení a popřál i nadále všem, kteří se podílejí na chodu nemocnice v Písku i našim pacientům spokojenost v profesním i osobním životě a především zdraví. Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje 2

3 Obsah Obsah Obsah... 3 Slovo předsedy představenstva... 4 Statutární orgány společnosti... 5 Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s... 5 Organizační struktura... 5 Poradní orgány... 6 Organizační struktura společnosti... 7 Úsek zdravotnických oborů... 8 Lůžková oddělení... 8 Nelůžková oddělení... 9 Laboratoře... 9 Ostatní... 9 Soupis oddělení dle organizační struktury Léčebná péče Struktura pacientů dle zdrav.pojišťoven Ekonomika Ekonomické údaje za rok Ekonomické hodnocení Pohledávky a závazky Pohledávky k Závazky k Rozvaha Výsledky hospodaření za rok 2010 a Struktura hlavních tržeb za rok Pořízení investic v letech 2010 a Provozní údaje Náklady za telefonní hovory Náklady za všeobecný materiál + náhr. díly Náklady na úklid Náklady na likvidaci odpadů Náklady na léky Náklady na SZM Mzdové náklady Celkové náklady Celkové tržby Náklady a tržby Stravovací provoz Stravovací provoz Porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin Náklady na potraviny a stravovací den podle základních diet Celkové počty strávníků ve sledovaném období Odpadové hospodářství Spořeba energií a vody v roce 2011 v Nemocnici Písek Elektrická energie Teplo Voda Personalistika a mzdy Počty zaměstnanců v letech 2009 až Průměrná mzda v letech 2009 až Vztahy s veřejností Stížnosti Pochvaly Ocenění Významné události Akreditace a certifikáty Přehled finančních dárců Naši sponzoři roku Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích Povinná příloha k účetní závěrce Zpráva nezávislého auditora

4 Slovo předsedy představenstva Slovo předsedy představenstva Vážení, pokud bych chtěl i letošní rok nazvat nějakým výstižným termínem, pak byl rok 2011 pro píseckou nemocnici rokem stého výročí. Pokorně jsme vzdali hold těm, kteří píseckou nemocnici stvořili, kteří se na jejím pohybu v čase podíleli, kteří odvedli poctivé zdravotnické řemeslo, nebo kteří k tomu řemeslu přispěli prací z týlu. My jsme byli na oplátku potěšeni, že starší generace ocenila nám, současníkům, snahu posunovat nemocnici ve svém evolučním vývoji dále. K 1. lednu 2011 jsme zahájili provoz Iktového centra. Ve vazbě k takovému procesu bylo vytvořeno nové samostatné lůžkové oddělení akutní rehabilitace. Realizují se akreditace všech laboratoří. Sbíráme pouze kladné ohlasy nově fungujícího oddělení spirituální péče. Byli jsme schopni implementovat Lékařskou službu první pomoci do nabídky vlastních služeb. Zavedli jsme digitální technologie i na další pracoviště, v Jižních Čechách tak vznikla telehematologie. Řízení nemocnice realizujeme souborem aspektů udržitelnosti. Proto jsme oddělení tvořili, ale také rušili. Zrušeno bylo oddělení infekční lůžkové péče. Zůstala ambulance, zůstali zaměstnanci a jejich znalosti. Podařilo se zvýšit počet sociálních lůžek, dohodnout se s pojišťovnami na vyšším stavu lůžek oddělení neurologie, podpoře preventivních programů. Dokázali jsme uspořádat mezinárodní odborné konference, jako projev medicínsky silné firmy s medicínsky vzdělaným personálem. Trvají kontinuální investice do vzdělání v rámci projektů EU i vlastními zdroji. Takové investice považujeme za nutné a prioritní. Obstáli jsme v komerčních anketách i odborných hodnoceních. Obstáli jsme v jednáních se svými lékaři v rámci akce Děkujeme, odcházíme. Stáli jsme v Písku myšlenkově na jejich straně s vědomím problémů, které při zodpovědnosti za řízení nemocnice s tím vyvstávají. Postoj se ukázal jako prozíravý při tvorbě atmosféry pro vlastní i následné období. Potvrzuje to můj neměnný postoj generovaný do Vize a Cílů nemocnice - být nemocnicí s vysokým standardem péče o zaměstnance a v druhé době mít tak vliv na kvalitu zdravotní péče. Odrazem této filosofie je, že nemocnice nemá koncepční problémy s obsazením personálu v žádné z kategorií a může se plně věnovat činnostem související s primárním účelem existence, zdravotní péčí. Ekonomicky byl rok 2011 rokem opět úspěšným. Nemocnice jej uzavřela s kladným hospodářským výsledkem. Průměrná mzda v nemocnici vzrostla o 4,85 procent. Nemocnice se bude i nadále profilovat ve stávajících oborech. V každém bude spolu s nosným programem hledat nebo posilovat nadregionální typ služeb. Považujeme takovou filosofii z dlouhodobého hlediska za obhajitelnou pro udržitelnost oborů, udržitelnost zaměstnanosti se samozřejmým kontinuálním hledáním optimalizovaného počtu personálu z pohledu nutných potřeb. V následném období nás čekají jednání se zdravotními pojišťovnami. Tentokrát nejenom o úhradách za zdravotní péči, ale také o rámcové smlouvě na péči v síti jihočeských zdravotnických zařízení. Písecká nemocnice je na jednání připravena. Bude racionálním partnerem všech účastníků jednání. Bude ale dbát na dodržení filosofie koncepčně řízeného zařízení prospěšného pro své zaměstnance a pacienty. Bylo mi i letos ctí podílet se na řízení písecké nemocnice, spolupracovat se všemi jejími zaměstnanci, kooperovat s vazbovými institucemi v jihočeském regionu, udržet i v roce 2011 její vysoký kredit. Je mou logickou povinností všem poděkovat. MUDr. Jiří Holan, MBA předseda představenstva 4

5 Statutární orgány společnosti Statutární orgány společnosti Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s. Název: Nemocnice Písek, a.s. Sídlo: Karla Čapka 589, Písek Právní forma: akciová společnost IČO: Jediný akcionář Jihočeský kraj České Budějovice Datum zápisu: Předmět hlavní činnosti: poskytování lůžkové a ambulantní zdravotní péče Organizační struktura Představenstvo Předseda Místopředseda Členové Dozorčí rada Předseda Členové ředitel nemocnice sekretariát ekonomický náměstek hlavní sestra manažer kvality provozně-technické odd. obchodně-ekonomické odd. zaměstnanecký odbor právník středisko SVI jednotlivá lůžková a ambulantní odd. MUDr. Jiří Holan, MBA Ing. Dana Krákorová Ing. Martin Bláha Ing. Ivo Houška, MBA Ing. Michal Čarvaš MUDr. Martin Kuba Ing. Miroslav Sládek JUDr. Ondřej Veselý Ing. Marie Hrdinová Ing. Karel Kratochvíle Ing. Stanislav Kázecký Věra Müllerová Marie Vranovská MUDr. Renáta Doležalová MUDr. Jiří Holan, MBA Kateřina Berková Ing. Dana Krákorová Mgr. Jana Somrová MUDr. Věra Kůrková Ing. Alena Kudrlová, MBA-vedoucí Ing. Jaroslav Novotný-vedoucí Zdena Smolová-vedoucí Mgr. Milan Kurstein Hana Vyternová 5

6 Statutární orgány společnosti Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac. úrazů a nemocí z povolání Rada pro kvalitu Léková komise Pracovní skupiny 6

7 Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO Místopředseda představenstva (zástupce ředitele) DOZORČÍ RADA Předseda představenstva (ředitel) Úsek zdravotní péče Hlavní sestra Oddělení Manažer kvality Lůžková odd. Nelůžková odd. Laboratoře Ostatní ARO Dětské a dorostové Gynekologicko-porodnické Chirurgické Infekční Neurologické Interní Oddělení následné péče Ortopedicko-traumatologické Urologické Oddělení akutní rehabilitace Rehabilitace Hemodialýza Radioterapie a onkologie Radiodiagnostické Hematologicko-transfúzní Klinická biochemie Lékařská mikrobiologie Patologicko-anatomické Lékárna Centrální operační sály Oční oddělení Logopedie Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí Nemocniční hygienik a a epidemiolog, Epidemiologická sestra Sociální pracovnice Spirituální péče ÚSEK OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ Asistentka Právník Finanční audit BOZP SVI Referáty Obchodně - ekonomické odd. Finanční účtárna Finanční účetní Fakturace+bank.platby Majetek-investice,odpisy,evid.DHM Pokladna Mzdová účtárna Personální Zpracování mezd Obchodní Sklad Nákup Správa sítě a výpočetní Zdravotní pojišťovny Provozně - technické odd. Provozní Ústředna Podatelna Ubytovna Doprava Nádvorní četa Stravovací Údržba a energetika Dílny + Čističky Kotelny + Výměníky Prádelna Zdravotnická technika Poradní orgány Rada pro kvalitu Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise prac. úrazů a nem. z povolání Léková komise Pracovní skupiny 7

8 Organizační struktura společnosti Úsek zdravotnických oborů Předseda představenstva (ředitel) ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavní sestra Oddělení Lůžková oddělení Lůžková oddělení Nelůžková oddělení Laboratoře Ostatní ARO Název Stanice Ambulance ARO - Lůžkové odd. Anesteziologická Ambulance léčby bolesti Dětské a dorostové Novorozenecké Neonatologické JIP-neonatologické Odd. pro děti a dorost JIP-pro děti a dorost Pediatrická ambulance Riziková poradna Kardiologická poradna Endokrinologická ambulance Diabetologická ambulance Dětská gastroenterologie Nefrologická ambulance Alergologická ambulance Revmatologická ambulance Gynekologicko-porodnické Gynekologie Porodnice JIP Gynekologické ambulance Poradna pro onkogynekologii Poradna pro urogynekologii Poradna pro riziková těhotenství Dětská gynekologie Chirurgické Chirurgie I. Chirurgie II. JIP Chirurgická ambulance Poradna onkochirurgie Poradna mamologická Poradna chirurgická dětská Poradna po operacích novotvarů trávicího traktu Chirurgická cévní poradna Infekční Infekční ambulance Poradna pro infekční nemoci Očkovací centrum Neurologické Neurologie JIP Neurologie ambulance Dětská neurologie Poradna bolesti hlavy Poradna pro extrapyramidová onem. Protizáchvatová poradna Poradna pro cévní onemocnění mozku Interní Interna I. Interna II. Interna III. JIP Interní ambulance příjmová Gastroenterologická ambulance Kardiologická ambulance Endokrinologická ambulance Alergologická ambulance Revmatolgická ambulance Oddělení akutní rehabilitace Rehabilitace Rehabilitační ambulance 8 Oddělení následné péče Ortopedicko-traumatologické Urologické LDN I. LDN II. Apal. jednotka (DIOP) Ortopedie-lůžka Ortopedie-JIP Ortopedie-ambulance Ortopedické ambulance Sonografie dětských kyčlí Protetická ambulance Urologické ambulance

9 Organizační struktura společnosti Nelůžková oddělení Název Stanice Ambulance Hemodialýza Nefrologické ambulance Radioterapie a onkologie Ambulance pro klinickou onkologii Ambulance pro radioterapii Radiodiagnostické RTG Sonografie Mamografie C T Magnetická rezonance Laboratoře Název Stanice Ambulance Hematologicko-transfúzní Hematologie Transfúzní Hematologická poradna Klinická biochemie Mikrobiologie Oddělení klinické Biochemie Centr. odběrové místo Laboratoře lékař. Mikrobiologie Metabolická poradna Nutriční ambulance Ostatní Lékárna Centrální operační sály Název Stanice Ambulance Operační sály Sterilizace Logopedie Oční oddělení Ambulance tuberkulózy a respiračních nemocí Oční ambulance Plicní ambulance Alergologická ambulance 9

10 Organizační struktura společnosti Soupis oddělení dle organizační struktury Vedení zdravotnických oddělení Údaje k Oddělení Primář Vrchní sestra Interna MUDr. Gergely Ladislav Straková Zdena Hemodialýza MUDr. Hobzek Zdeněk Žďánská Anna Infekce MUDr. Bouzková Miroslava v.z. Horničárová Irena TRN(ambulance) MUDr. Kratochvílová Viera Nervové MUDr. Schenk Ivo Bc. Havlanová Marie Dětské MUDr. Chytrý Karel Boukalíková Milena Ženské MUDr. Turek Michal, MBA Vondrová Zdena, Horváthová Jana Chirurgie MUDr. Cejp Vladimír Talianová Dagmar ARO MUDr. Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr. Šimeček Karel Bc. Slabáková Květoslava Urologie MUDr. Handrejch Leoš Bc. Matoušová Martina Oční(ambulance) MUDr. Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace MUDr. Kajtmanová Helena Bc. Mášková Jana a následné péče Radioterapie MUDr. Sádlo Pavel OKB MUDr. Malina Pavel Michálková Michaela Radiodiagnostika MUDr. Riedl Jan Dupačová Markéta Tranfúzní a hematologické MUDr. Lorencová Václava Sládková Olga Rehabilitace MUDr. Kruliš Jiří Kratochvílová Monika Mgr. Nosková Jitka Patologie MUDr. Holan Pavel Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr. Kůrková Věra Bc. Brůžková Romana Centrální operační sály MUDr. Kott Vlastimil Raušová Lenka Lékárna Mgr. Václavík Milan Sázavská Anna 10

11 Léčebná péče Léčebná péče Lůžkový fond Využití lůžkového fondu v letech 2010 a 2011 Oddělení Počet lůžek Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v % Průměrná ošetř.doba interna ,9 75,9 6 6,1 infekce ,1 50,7 9,3 9,1 nervové ,2 7,9 6,9 dětské ,7 77,6 5,2 5,3 gynekologie ,7 56,5 2,9 2,8 porodnice ,4 64,8 5,7 4 chirurgie ,7 6,7 6 ARO ,6 9,7 9,5 ortopedie ,7 78,2 5,9 5,7 urologie ,3 65,1 5,2 5,6 rehabilitace ,3 18 celkem ,8 70,5 5,7 5,8 LDN ,9 27, Počet hospitalizovaných Počet návštěv v ambulancích Počet operací Počet porodů Počet narozených dětí Počet vyřízených žádanek Průměrná ošetřovací doba 5,8 5,7 Využití lůžkové kapacity 70,5 65,3 Struktura pacientů dle zdrav.pojišťoven Ambulantní Hospitalizační VZP 69,4% 69,2% 71,9% 70,4% Vojenská 9,1% 9,3% 8,8% 9,0% OZP 4,8% 5,0% 4,0% 4,9% ZPMV 12,5% 12,1% 10,6% 11,3% Ostatní ZP 4,2% 4,4% 4,7% 4,4% 11

12 Ekonomika Ekonomika Ekonomické údaje za rok 2011 Ekonomické hodnocení Všechny rozhodující údaje jsou obsaženy v tabulkové části. Za rok 2011 skončila Nemocnice Písek, a.s. s kladným hospodářským výsledkem ve výši 592 tis. Kč. Celkové náklady za rok 2011 činily tis. Kč, což je o tis. Kč více než v roce Zvýšení nákladů bylo způsobeno navýšením osobních nákladů o tis. Kč (bonifikace sester a lékařů), naopak se podařilo snížit spotřebu u SZM o tis. Kč, léků o tis. Kč, drobného hmotného majetku o tis. Kč a snížila se spotřeba energií o tis. Kč. Celkové tržby za rok 2011 byly ve výši tis. Kč ( nárůst o tis. Kč). Na dobrý vývoj tržeb mělo rozhodující vliv navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven ve výši cca tis. Kč. Pohledávky a závazky Pohledávky k Celkem tis. Kč Z toho: odběratelé tis. Kč do lhůty do 30 dnů do 90 dnů půl roku a více tis. Kč tis. Kč 35 tis. Kč 238 tis. Kč Závazky k Krátkodobé závazky-celkem tis. Kč Z toho: dodavatelé tis. Kč Nemocnice Písek neměla k závazky po lhůtě splatnosti. 12

13 Ekonomika Rozvaha Aktiva celkem z toho: B. Dlouhodobý majetek z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva z toho: 1.Zásoby Pohledávky Finanční majetek D. Časové rozlišení Pasiva celkem z toho: A. Vlastní kapitál z toho: 1.Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy HV minulých let Hospodářský výsledek B. Cizí zdroje z toho: 1.Rezervy Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci

14 Ekonomika Výsledky hospodaření za rok 2010 a 2011 v tis. Kč Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Prodaný materiál Odpisy Daň z příjmů - splatná Daň z příjmů - odložená Celkem Tržby Tržby za vlastní výkony a zboží Aktivace mater. a zboží Ostatní tržby Tržby z prodaného materiálu Provozní dotace Celkem Hospodářský výsledek Spotřebované nákupy se skládají z položek: spotřeba materiálu, spotřeba energií a nákladů na prodané zboží. Struktura hlavních tržeb za rok 2011 zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla tržby z regulačních poplatků tis.kč (88,18% z celkových tržeb) tis.kč (5,26% z celkových tržeb) tis.kč (0,45% z celkových tržeb) tis.kč (1,07% z celkových tržeb) tis.kč (1,52% z celkových tržeb) Pořízení investic v letech 2010 a 2011 v tis. Kč Druh investičního majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky stavby,budovy Celkem

15 Ekonomika V roce 2011 byla zahájena výměna oken a zateplení fasád v areálu nemocnice (Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a.s.). Zatím bylo proinvestováno tis. Kč, na tuto akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši tis. Kč a návratná finanční výpomoc z Jihočeského kraje ve výši tis. Kč. V rámci strojních investic byl v roce 2010 pořízen analyzátor pro hematologické odd. v ceně tis. Kč. Nemocnice doplatila přístroj počítačové tomografie tis. Kč (byl pořízen v roce 2010). Koncem roku 2011 byly zahájeny přípravné práce na výměnu nemocničního informačního softwaru, zatím byla uhrazena částka tis. Kč (nehmotný inv. majetek - nedokončený dlouhodobý nehmotný investiční majetek). 15

16 Provozní údaje Provozní údaje Náklady za telefonní hovory leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady za všeobecný materiál + náhr. díly leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 16

17 Náklady na úklid leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na likvidaci odpadů leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 17

18 Provozní údaje Náklady na léky leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady na SZM leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 18

19 Provozní údaje Mzdové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkové náklady leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 19

20 Provozní údaje Celkové tržby leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady a tržby 2011 leden únor březen duben květen červen Náklady Tržby červenec srpen září říjen listopad prosinec Náklady Tržby celkem Náklady Tržby Tržby Náklady Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 20

21 Provozní údaje Stravovací provoz 2011 měsíc /2010 PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) PSD SJ (Kč) leden , ,16 1,05 1,09 únor , ,62 0,97 1,07 březen , ,27 1,04 1,06 duben , ,07 0,96 1,09 květen , ,24 1,02 1 červen , ,51 1,08 1,18 červenec , ,08 1,05 1,17 srpen , ,33 0,99 1,07 září , ,21 0,97 1,16 říjen , ,41 1 1,16 listopad , ,4 0,96 1,23 prosinec , ,56 1 1,24 celkem PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin 2010/2011 skupina potravin náklady (Kč) náklady (Kč) 2011/2010 maso, masné výrobky ,99 mléko, mléčné výrobky ,85 pečivo, pekárenské výrobky ,96 zelenina ,05 ostatní potraviny ,41 sipping / enterální výživa * celkem ,08 * Náklady na sipping byly v roce 2010 započteny v ostatních potravinách. Proto při podílu 2011 / 2010 bylo počítáno: (ostatní potraviny sipping 2011) / ostatní potraviny 2010 Náklady na potraviny a stravovací den podle základních diet DIETA náklady (Kč) náklady (Kč) 2011/ šetřící 44,18 45,99 1, racionální 44,06 45,25 1, redukční 48,88 50,41 1, diabetická 60,86 63,43 1, dětská 47,11 49,55 1,05 21

22 Provozní údaje Celkové počty strávníků ve sledovaném období Pacientské stravování Zaměstnanecké stravování celkem rok vlastní cizí vlastní důchodci cizí součet Odpadové hospodářství měsíc/rok/index 2010/kg 2011/kg index11/10 leden ,29 únor ,24 březen ,11 duben ,15 květen ,41 červen ,87 červenec ,24 srpen ,27 září ,12 říjen ,05 listopad ,24 prosinec ,89 celkem ,16 V oblasti ochrany životního prostředí-nakládání s biologickým odpadem se Nemocnice Písek, a.s. řídí stávající legislativou. 22

23 Provozní údaje Spotřeba energií a vody v roce 2011 v Nemocnici Písek 1. Elektrická energie V roce 2011 bylo spotřebováno MWh za Kč. V porovnání s rokem 2010 byl meziroční nárůst ve spotřebě o 1,8%, v porovnání nákladů za spotřebovanou elektrickou energii došlo k úspoře 222 tis. Kč tj. 2,9%. 2. Teplo 2.1. Zemní plyn V roce 2011 bylo spotřebováno 624 m 3 za Kč. Meziročně došlo ke snížení spotřeby zemního plynu o 15,9 %, v nákladech se meziročně ušetřilo za nákup zemního plynu tis. Kč tj. 24 % Pára V roce 2011 bylo spotřebováno GJ za Kč. Spotřeba nakupovaného tepla se meziročně snížila o 9,7 %, v nákladech dělala úspora 377 tis. Kč tj. 6,4 %. 3. Voda V roce 2011 bylo spotřebováno 52 tis. m 3 za Kč. U vody došlo v porovnání s rokem 2010 ke snížení spotřeby o 20,2 %. Ve finančním vyhodnocení dělala úspora nákladů 675 tis Kč, tj. 14,6 %. Rok el.energie plyn MWh % Kč % m 3 % Kč % , , , , , , , , , , , , , , ,9 Rok pára voda GJ % Kč % m 3 % Kč % , , , , , , , , , , , , , ,3 23

24 Personalistika a mzdy Personalistika a mzdy Počty zaměstnanců v letech 2009 až 2011 Kategorie lékaři 96,79 100,25 101,98 farmaceuti 3 3,43 4,07 jiní odborní VŠ 5,84 6,75 7,89 SZP 402,03 409,9 420,22 NZP 17,74 17,99 21,17 PZP 86,8 88,92 92,29 THP 49,23 49,39 46,56 dělníci 74, ,63 Celkem 736,13 746,63 761,81 Průměrná mzda v letech 2009 až 2011 Kategorie lékaři farmaceuti jiní odborní VŠ SZP NZP PZP THP dělníci Celkem V rámci pracovně právních vztahů Nemocnice Písek, a.s. postupuje podle platné legislativy a má s odborovými organizacemi uzavřenou kolektivní smlouvu. V oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjí společnost žádné aktivity. 24

25 Vztahy s veřejností Vztahy s veřejností Stížnosti celkem 24 přijatých; 20 vyřízených z toho: oprávněné 0 částečně oprávněné 0 neoprávněné 20 Pochvaly celkem 51 Ocenění Nemocnice 21. století certifikát kvality České lékařské komory Lékař roku 2011 MUDr. Michal Turek, MBA (v kategorii lékaři v lůžkových odděleních) Cena hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice 2. místo Certifikát Bezpečnosti a kvality (za aktivní přístup k ochraně pacientů a zdravotníků používání zdravotnických prostředků s aktivními i pasivními bezpečnostními prvky) HealthCare Institute Nejlepší nemocnice: Nemocnice ČR 2011 Absolutní pořadí 3. místo Absolutní pořadí očima pacientů 2. místo Očima pacientů v Jihočeském kraji 2. místo Očima zaměstnanců v Jihočeském kraji 1. místo 25

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav IČ 00 390 780, DIČ CZ00390780 www.nembv.cz; info@nembv.cz tel.: 519 315 111; fax 519 372 112 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Okresní nemocnice Strakonice Výroční zpráva za rok 2004 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o nemocnici 3 Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Dozorčí rada 3.3 Vedení nemocnice 3.4

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 7 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Vedení městské nemocnice.. 3 Úvodní

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

za období od 1. 7. 31. 12. 2014

za období od 1. 7. 31. 12. 2014 NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 7. 31. 12. 2014 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Stránka 1 z 40 Výroční zpráva za období 1. 7. - 31. 12. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE

Více