VYHLEDÁVÁNÍ PRVKŮ ACTOR A PROCESNÍ MODELOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLEDÁVÁNÍ PRVKŮ ACTOR A PROCESNÍ MODELOVÁNÍ"

Transkript

1 VYHLEDÁVÁNÍ PRVKŮ ACTOR A PROCESNÍ MODELOVÁNÍ Část 2 Tento článek je pokračováním předešlého článku RNDr. Ilja Kraval, duben ÚVOD V předešlém článku jsme se seznámili s použitím prvku typu Actor a s jeho významem. Připomeňme, že se jedná o prvek z okolí, který interaguje se systémem. Není to tedy libovolný objekt z okolí, ale ten, který je v interakci se systémem. Z hlediska vývojáře odhaluje interfacy systému, takže díky prvku Actor vznikají již v brzké fázi analýzy dotazy na následná technologická řešení všech interfaců informačního systému, což je žádoucí. V předešlé kapitole jsme dospěli k těmto závěrům: 1. Procesní škola vyhledávání případů užití nemusí specifikovat prvky typu Actor, což je její výhodou. 2. Prvky typu Actor musíme jako vývojáři dohledat i v procesní škole, protože reprezentují interfacy systému a ty se musí při návrhu IS řešit. Kromě přesně technického pojetí prvku typu Actor jako budoucího interfacu systému existuje i náhled na prvek Actor víceméně laický a takříkajíc obchodní. I ten je však pro samotný projekt důležitý. Tomu se začneme v této části článku věnovat.

2 strana 2 DŮVODY PRO POUŽITÍ PRVKŮ ACTOR LAICKÉ, OBCHODNÍ NEBOLI NEVÝVOJÁŘSKÉ V praxi jsem se setkal se dvěma laickými důvody (tj. nikoliv s důvodem hledáme interfacy systému ), proč se zákazník, obchodník, apod. zajímá o prvky typu Actor: 1. Prvky typu Actor výrazně zkrášlují a oživují Use Case Diagramy. Tento důvod sice může znít trochu komicky, ale je velmi důležitý zejména tehdy, pokud se dokumenty tvořené v UML jazyce stávají součástí obchodní nabídky resp. jsou zařazeny jako součást dokumentů putujících do výběrového řízení. Pokud popíšeme tutéž situaci dvěma diagramy případy užití a jeden z nich bude bez panáčků, tak ten s panáčky vyhrává, tak to prostě je. 2. Mapování rolí v podniku na frekvence použití jednotlivých případů užití. Může se stát, že zákazník chce graficky znázornit, která role v podniku bude používat ten který případ užití a k tomu ještě také zadat číselně odhadovanou frekvenci použití daného případu užití tou kterou rolí v podniku. Například tuto prohlížečku budou používat ředitel, vedoucí účetní, atd., asi tak 10 krát denně apod. Je třeba podotknout, že oba důvody jsou z obchodního hlediska určitě důležité, ale z pohledu vývojáře navrhující systém jsou pouze sekundární. Primární je vyhledání interfaců a jejich následné technologické řešení. Bohužel však s laickým náhledem na prvky Actor a s uvedenými dvěma důvody bývají spojeny dvě vážné chyb. Musíme se s nimi seznámit, abychom se jich vyvarovali, teprve poté přistoupíme k návodu, jak používat prvky Actor v dokumentech obchodní povahy. PROBLÉM ZBYTEČNÉ HÁDKY NAD KONTEXTEM PRVKU ACTOR Již v článku 12 je uveden první příklad chybného přístupu k prvku Actor, nyní jej blíže rozebereme a poté uvedeme i další příklady. strana 2

3 strana 3 PŘÍKLAD 1 Nalezli jsme v bankovním systému USE CASE s názvem Založení běžného účtu klientovi na přepážce banky. Jeden analytik může namalovat tuto situaci takto: Obrázek 1 Jako Actor zvolen název obsluha A druhý by oponoval takto: Obrázek 2 Jako název Actora zvolen Klient Kdo má pravdu? Ptáme se, kdo je vlastně prvkem typu Actor? Klient nebo Obsluha? Jinak řečeno, který z těchto dvou obrázků je správně? Tento na první pohled banální rozdíl může vést v týmu k prudkým a vášnivým diskusím, jak se stalo v praxi i zde. Tým se rozdělil na dva nesmiřitelné tábory. Jedni argumentovali rozumně: Přece nebudete tvrdit, že klient přeskočí přepážku, odstrčí obsluhu a naťuká si to sám? Já tam vidím jako prvek Actor Obsluhu! Druzí naopak tvrdili také vcelku logicky: Prvkem Actor je Klient a Obsluha je jenom prostředník. Obsluha přece nic do systému nepřináší, ona pouze zprostředkuje přenos informací do systému. To už tam můžete namalovat taky klávesnici a monitor, protože ona ta Obsluha jinou funkci nemá. A navíc, přece nebudete tvrdit, že tento případ užití je tu pro Obsluhu. Případ užití je pro Klienta, jak je již patrné v názvu případu užití. Jemu, tedy Klientovi přináší užitek. strana 3

4 strana 4 Vznikla i třetí skupina, ta zavržena hned na počátku. Tato skupina navrhovala následující řešení: Umístěme prvek Actor Klient, k němu ještě Obsluha a znázorněme, že Klient to předá Oblsuze a ta to dá do systému takto : Založení běžného účtu klientov i na přepážce banky Klient Obsluha Obrázek 3 Špatný návrh otevírající Pandořinu skřínku Proti tomuto řešení jsme vyslovili tento argument: Tak to jste otevřeli Pandořinu skříňku a můžete tam namalovat už cokoliv, třebas, že Manželka řekla Klientovi, aby šel do banky, a taky tam můžete namalovat Přepážku v bance, Monitor, Klávesnici, Síťovou kartu atd... Největší chybou v této rozepři bylo to, že se o tomto problému jak nazvat paňácu diskutovalo asi týden a práce stála. Přitom scénáře byly napsány a vědělo se, co se má naprogramovat! Takže jak se mělo správně postupovat? Položme si nejprve otázku: Je znám interface? Je známo, co jej reprezentuje? Ano, z pohledu vývojáře jsme identifikovali interface ven typu obrazovka pro člověka. Zbývá pouze vyřešit, jaký typ GUI to bude (ASP, JSP, klasická okna apod.) Interface jsme nalezli, následně se specifikoval i technologicky. Nyní je již interface znám a prvek Actor se stává jen okrasným prvkem diagramu. Dáme tam takový název, který se nejvíce líbí zákazníkovi, tipl bych si, že pro dokument jdoucí do banky bude asi nejlepší Obsluha v bance. strana 4

5 strana 5 PŘÍKLAD 2 V jedné internetové diskusi se analytik ptal takto: Navrhuji evidenční systém pro půjčovnu aut. Nalezl jsem případ užití Zaevidování zápůjčky auta. Mám problém, jak nazvat prvek Actor k tomuto případu užití. Rád bych tam dal název Zákazník, ale to nemohu, protože když se nová zápůjčka eviduje, tak v té době je Zákazník už v autě a jede pryč. Mám tam dát název Pracovník půjčovny? Odpověď: Máte zde specifikován interface systému? Ano. Technolog ho vyřešil technologicky v dané technologii? Ano. Dejte takový název, který se nejvíc líbí, tedy je nejméně kolizní. Protože vše ostatní je z hlediska vývoje již vyřešeno a to jak analyticky, tak následně technologicky, název prvku Actor je již vedlejší. PŘÍKLAD 3 Jedna bratislavská firma navrhuje evidenční systém pro evidenci plavby lodí po moři. Při vyhledávání případů užití nalezli tento konečný proces podniku rozkladu (tzv. Action neboli Task, tj. dále nerozkládaný proces podniku): Business Process Vyplutí lodi z přístavu : Loď vyplouvá z přístavu. Kapitán přistupuje k zařízení a odesílá zprávu o vyplutí lodi, my tuto zprávu přijímáme přes satelit, viz případ užití Příjem zprávy z lodi. Všimněme si, že z hlediska procesů podniku je vše jasné, stejně tak z hlediska interfacu systému a je třeba pouze přesně specifikovat technologickou komunikaci přes satelit. Koho ale zvolit jako prvek Actor v modelu případů užití? Kapitána, zařízení, satelit nebo snad něco jiného? strana 5

6 strana 6 Nejlepší název, tedy nejschůdnější a nejméně kolizní, je myslím Loď, ale co je hlavní, hádat se o tom nebudeme, protože je to zbytečné. PRAKTICKÉ DOPORUČENÍ PRO HLEDÁNÍ NÁZVŮ PRVKŮ ACTOR Uzavřeme tyto příklady doporučením: Pokud je identifikována povaha rozhraní, tak diskuse nad názvem prvku Actor je z hlediska samotného návrhu neplodná a zbytečná. Interface jsme nalezli, následně jej specifikujeme i technologicky. Poté pro název prvku Actor platí pravidlo: Je to okrasný prvek diagramu pro potěchu oka zákazníka. Nejlépe vyhovuje ten název, který se líbí zákazníkovi a je nejméně kolizní. DRUHÝ PROBLÉM S PRVKY TYPU ACTOR SNAHA O ROZMNOŽENÍ ACTORŮ PŘÍKLAD 4 Při prvním setkání s tímto problémem množení aktorů jsem zažil tak trochu až komickou situaci. Stalo se to v jedné SW firmě, kde jsem prováděl školení a konzultaci. Tato firma dodávala ekonomické systémy a chtěla přecházet ze zastaralejší technologie na technologii modernější. Při tomto přechodu současně pracovníci chtěli vytvořit také USE CASE MODEL. V té době byla populární actorová škola a tak tím chtěli začít. Když jsem po skončení školení odjížděl z firmy, tak se ptali, za jak dlouho by mohli najít prvky typu Actor. Znal jsem rozsah původního systému (střední systém, cca asi 500 relačních tabulek). Bylo mi řečeno, že na vyhledávání prvků Actor budou pracovat tři analytici. Systém znali dobře, sami jej programovali. Odhadl jsem v tom případě dobu pro nalezení prvků typu Actor na několik dnů, asi tak dva až tři, maximálně na jeden pracovní týden. Ještě na odchodu jsem dodal: Pokud se vyskytne problém, pošlete mail. Asi za tři až čtyři týdny jsem dostal tak trochu zoufalý mail: Pane doktore, máme problém. Stále ještě hledáme Actory... (tak to je opravdu problém, říkám si v duchu, to už měli mít za sebou)...a oni nám furt přibývají. Moje odpověď zněla: Není možné, počet aktorů je statická veličin a nemohou přibývat. strana 6

7 strana 7 Jejich další mail mne překvapil: Nemáte pravdu, za dobu naší komunikace další dva přibyli! Požádal jsem je, aby mi poslali mailem ukázku jejich dokumentů. Poslali mi část modelu a jejich diagramy mne šokovaly. Uprostřed byl umístěn jednoduchý případ užití a ten byl obklopen skupinou prvků typů Actor takto nějak: Manažer senior Manžer junior Účetní Prohlížení statistik Manažer Účetní junior Účetní senior Obrázek 4 Typický problém množení prvků Actor Moc jsem tomu nerozuměl, a protože jsem jel do jejich firmy vyřídit i jiné záležitosti, tak jsem si tento zajímavý bod dal jako jeden z prvních pro řešení v konzultaci. To, co namalovali, má svou logiku, ale předem upozorňuji, že obsahuje dvě hrubě chybné úvahy. Celý jejich problém spočíval v tom, že v systému řešili agendu přístupových práv. V této agendě se vyskytují tzv. Role a již tušíme, jaké Role se tam vyskytují (viz předešlý obrázek): Účetní, Účetní junior... atd. Na druhé straně v systému existují tzv. Akce, jako je Založení faktury, Odsouhlasení faktury, atd., což souhlasí s případy užití, a jedna z nich je (opět viz předešlý obrázek Prohlížení statistik.) Předešlý obrázek tedy podle nich ukazuje, která Role může spustit danou akci tedy případ užití Prohlížení statistik. Tato úvaha je samozřejmě mylná a špatná. Odhalení její chyby není až tak složité: Stačí namalovat prvek Boundary neboli hranici, poté spočítat interfacy jako průsečíky Use a Boundary a zeptat se: Kolik lidí sedí u systému při použití sytému zrovna tímto případem strana 7

8 strana 8 užití? Odpověď zní: Jeden... Ale jej jich je šest, což znamená, že všech šest se tohoto případu užití účastní! Podstata omylu této úvahy spočívá ve dvou nejčastějších chybách analytika: První chybou je záměna vnitřku a vnějšku systému a druhá chyba spočívá v nazývání instancí jejím obsahem. K první chyba: Nejprve se zeptejme, co je to Role? O jaký typ prvku se z pohledu UML jedná? Řečeno jazykem UML, co je to za metaclass, tj. jaký je to typ prvku v UML? Role je součástí řešení v agendě přístupových práv a je to analytická třída. Je to budoucí program, vzniknou z ní mapováním do technologie prvky jako tabulka, třída v OOP, funkce, proměnné atd. Stejně tak Akce je také třídou. Je třeba si okódovat a pojmenovat spustitelné akce, tj. instance akcí, a poté přiřadit právo spuštění dané Akce k dané Roli. Příklad řešení takové agendy může vypadat například takto (návrh části systému v modelu tříd): User Role Akce * * * * Pov olené Role Usera Pov olené Akce dané Role Obrázek 5 Jednoduchá agenda přístupových práv Scénář přihlášení i s výběrem role můžeme napsat takto (pozn.: jsou vynechány všechny Exception Flow), sledujte přitom model tříd: Někdo zadá username a password. V seznamu Userů se najde daný User se zadaným username a ověří se password (hešováno MD5). Zobrazí se seznam Povolených rolí pro daného Usera, obsluha vybere jednu Roli (může žít v daném okamžiku v jedné roli). Prvky User i Role se drží po dobu běhu aplikace. strana 8

9 strana 9 Všimněme si, že věta někdo zadá username a password nespecifikuje, o koho se jedná, je to synonymum pro anonym. Po přihlášení běží aplikace a pak se někde jinde vyhodnocuje právo k dané akci v dané situaci. Vyhodnotí se nejprve, zda existuje instance Povolené akce pro danou dvojkombinaci Role + Akce (pozn.: Role je známa z přihlášení, Akce vyplývá z kontextu bodu programu, například zrovna pracuji nad tímto menu-itemem spouštějícím tuto akci). Poté se buď vysvítí nebo zešedí nabídka pro spuštění dané akce. Pro náš příklad je důležité, že uvedené Role, o kterých je zde řeč, nejsou prvky typu Actor, ale instance ze třídy Role. Stejně tak Akce zde nejsou případy užití, ale instance ze tříd Akce. A tato záměna je kritická. První chyba je tedy záměna vnitřku a vnějšku: Jednotlivé evidované Role jsou instance ze třídy Role a nikoliv vnější prvky typu Actor! K druhé chybě: Spočívá v tom, že bychom správně neměli nazývat instance obsahem, ale pokud možno neutrálně, například odvozením názvů instancí z názvu třídy (pokud třídu známe). Příklad evidence v instancích by mohl vypadat takto: Role1 - název = 'Ředitel' Akce1 - kod = název = 'Prohlížení sta... Pov olené Akce pro Roli Obrázek 6 Část evidence přístupových práv Správně zavedeme instanci například s názvem Role1, která má atribut Název s hodnotou = Ředitel a nikoliv tak, že instanci evidované role nazveme přímo Ředitel. Tato záměna je matoucí a může vést k dalším hrubým chybám. Například ve školeních tuto chybu nazýváme chybou ulice Milady Horákové, protože v jednom příkladu zazní tato otázka: V evidenci se nachází ulice Milady Horákové v Praze i v Brně. Je možné potom vztah mezi evidovaným strana 9

10 strana 10 městem a evidovanou ulicí považovat za kompozici ku N, když se tato ulice vyskytuje jak v Praze, tak v Brně? Diagram na Obrázek 6 Část evidence přístupových práv ukazuje, jak vlastně funguje laicky řečeno povolení prohlížení statistik pro ředitele. Jak bylo řečeno, existuje na jedné straně evidovaná instance Role1, která má název s hodnotou = Ředitel, na straně druhé existuje Akce1 která má kód = 121 a název s hodnotou = Prohlížení statistik. K nim existuje instance práva z asociační třídy, která je provazuje. Pokud tato instance existuje (zde ano), tak anonym, který se přihlásil a vybral roli Role1 podle předešlého scénáře, má právo k této akci (např. konkrétně v datech jako SQL příkaz select count nad touto tabulkou s podmínkou, že cizí klíče id_role a kod_akce jsou rovné vstupním parametrům). V daném bodě programu se pak vyhodnotí právo například pomocí funkcionality: Pravo(long IdRole, integer kodakce): boolean resp. objektově Pravo(CRole Role, CAkce Akce): boolean (pozn.: za voláním této funkcionality je schován zmíněný datový dotaz do tabulky práv) Uvedená chyba množení aktorů je vážná, protože vede ke špatnému určení v počtu rozhraní. Proto by neměla nastat a neměla by být ani tolerována. Naštěstí nalezení této chyby je snadné: Počet interfaců musí souhlasit s počtem prvků Actor. Po správném určení počtu prvků Actor (v našem případě redukce na jednoho) navrhujeme názvy prvků Actor podle doporučeného postupu v předešlé kapitole článku. PŘÍKLAD 5 V jedné klasické knihovně, která půjčuje knihy, byl nasazen evidenční systém. Představme si, že jsme zatím ve stádiu, kdy se hledají případy užití a prvky Actor. Byl nalezen případ užití Prohlížení titulů knihovny. Jedná se o prohlížečku, která zobrazuje všechny možné informace o knihách včetně fyzické pozice titulu (kde se nachází fyzicky). Nalezly se tyto prvky v okolí jako prvky typu Actor: Knihovník, Administrátor a Čtenář. Autor modelu namaloval následující obrázek: strana 10

11 strana 11 Obrázek 7 Opět příliš mnoho prvků Actor? Co myslíte, je to správně nebo ne? Navíc zazněla tato otázka: Co když knihovník vidí jiné tituly než čtenář, například navíc tituly vyřazené? Je to jiný případ užití nebo není? To už je námět pro další pokračování článku. V příštím článku zodpovíme také dotazy, které se objevily na našem Fóru objektových technologií. Konec 2. části, pokračování příště. Modelovat a navrhovat IS rychle a kvalitně se musí umět! Neváhejte, využijte některou z našich dočasných slev, zúčastněte se našich kurzů a naučte se to! 3 - denní kurz Návrh IS pomocí UML se koná v Praze ve dnech denní Pobytový kurz ve dnech má dočasné výrazné slevy Kurzy mají stále ještě volná místa! strana 11

VYHLEDÁVÁNÍ PRVKŮ ACTOR A PROCESNÍ MODELOVÁNÍ

VYHLEDÁVÁNÍ PRVKŮ ACTOR A PROCESNÍ MODELOVÁNÍ VYHLEDÁVÁNÍ PRVKŮ ACTOR A PROCESNÍ MODELOVÁNÍ Část 3 Tento článek je pokračováním předešlých článků RNDr. Ilja Kraval, duben 2009 http://www.objects.cz ÚVOD V předešlých článcích jsme se seznámili s použitím

Více

Třetí část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití, aneb jak je to s číslováním pořadí případů užití

Třetí část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití, aneb jak je to s číslováním pořadí případů užití Třetí část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití, aneb jak je to s číslováním pořadí případů užití autor RNDr. Ilja Kraval leden 2008 www.objects.cz Úvod Tento článek navazuje jako pokračování

Více

Úvod do principů objektově orientovaného programování

Úvod do principů objektově orientovaného programování OBSAH DISTANČNÍHO E-LEARNINGOVÉHO KURZU PROFESNÍ RŮST ANALYTIKA OD ZÁKLADŮ (BASE) ÚVOD DO TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Jak funguje počítač na základní úrovni Základy HTML Skripty ve webovských technologiích

Více

S KONFIGURACÍ POVOLENÝCH KOMBINACÍ DĚDICŮ

S KONFIGURACÍ POVOLENÝCH KOMBINACÍ DĚDICŮ VZOR HETEROGENNÍ SEZNAM S KONFIGURACÍ POVOLENÝCH KOMBINACÍ DĚDICŮ RNDr. Ilja Kraval, září 2008 http://www.objects.cz ÚVOD Jak známo, v CLASS DIAGRAMU se dělí vztahy do dvou základních typů: Buď se jedná

Více

Jak správně psát scénáře k případům užití?

Jak správně psát scénáře k případům užití? Jak správně psát scénáře k případům užití? Autor RNDr. Ilja Kraval 2007 http://www.objects.cz K napsání tohoto článku mne inspiroval tento mail: Dobrý den pane Kravale, chci Vás poprosit o radu, která

Více

Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření

Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu Část 4. Tento článek navazuje na předešlé články jako jejich pokračování autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz září 2007 firma Object Consulting

Více

NAUČTE SE MALOVAT SI INSTANCE!

NAUČTE SE MALOVAT SI INSTANCE! NAUČTE SE MALOVAT SI INSTANCE! část 2. RNDr. Ilja Kraval, září 2009 http://www.objects.cz ÚVOD V předešlém článku jsme otevřeli jeden ze základních problémů, který musí analytik řešit: Jak vypadá skladba

Více

O JEDNÉ ČASTÉ CHYBĚ PŘI ROZKLADU PROCESŮ PODNIKU ANEB KDY MÁME UKONČIT ROZKLAD PROCESŮ PODNIKU?

O JEDNÉ ČASTÉ CHYBĚ PŘI ROZKLADU PROCESŮ PODNIKU ANEB KDY MÁME UKONČIT ROZKLAD PROCESŮ PODNIKU? O JEDNÉ ČASTÉ CHYBĚ PŘI ROZKLADU PROCESŮ PODNIKU ANEB KDY MÁME UKONČIT ROZKLAD PROCESŮ PODNIKU? RNDr. Ilja Kraval, říjen 2008 http://www.objects.cz AKTÉROVÁ ŠKOLA Jak známo, informační systémy obsahují

Více

Šumperský efekt rozmnožení případů užití

Šumperský efekt rozmnožení případů užití Šumperský efekt rozmnožení případů užití Ilja Kraval, 2007 http://www.objects.cz Článek pojednává o jednom velmi nepříjemném efektu bobtnání projektu. 1. Odhad velikosti a rozsahu informačního systému

Více

ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH

ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH ROZDÍL MEZI VZTAHEM EXTEND A INCLUDE V USE CASE DIAGRAMECH 3. část RNDr. Ilja Kraval, srpen 2009 http://www.objects.cz ÚVOD Tento článek je pokračováním předešlých článků. Článek vysvětluje použití vztahu

Více

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC

Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Rady pro tvorbu USE CASE MODELU, rada první: Jak pracovat s pojmy ve scénářích UC Úvod Před nedávnem jsem obdržel trochu delší mail tohoto znění: Dobrý den pane Kravale, před časem jsem absolvoval vaše

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití

Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití Druhá část odpovědi na mail ohledně zpracování případů užití Autor RNDr. Ilja Kraval leden 2008 www.objects.cz Úvod Tento článek navazuje jako pokračování na článek předešlý. Minule jsme si vysvětlili,

Více

JE TŘEBA DBÁT NA ANONYMITU KLIENTA NEBO NE?

JE TŘEBA DBÁT NA ANONYMITU KLIENTA NEBO NE? JE TŘEBA DBÁT NA ANONYMITU KLIENTA NEBO NE? RNDr. Ilja Kraval, říjen 2008 http://www.objects.cz ÚVOD Začnu jedním zajímavým postřehem: Na našich školeních OOP a UML existují určitá témata, která při jejich

Více

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA)

JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA ODHADU PRACNOSTI PROJEKTU (S UTILITOU KE STAŽENÍ ZDARMA) 2. část autor: RNDr. Ilja Kraval, červenec 2010 http://www.objects.cz ÚVOD V minulém článku bylo pojednáno o složitosti

Více

Jedna z velmi častých a závažných chyb při návrhu IS aneb jak vznikají tzv. molochální systémy

Jedna z velmi častých a závažných chyb při návrhu IS aneb jak vznikají tzv. molochální systémy Jedna z velmi častých a závažných chyb při návrhu IS aneb jak vznikají tzv. molochální systémy Část druhá autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz červenec 2006 (pozn.: článek navazuje na první část

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

Proč je analytický model IS nutným předpokladem pro zabránění tvorbě molochálních systémů

Proč je analytický model IS nutným předpokladem pro zabránění tvorbě molochálních systémů Proč je analytický model IS nutným předpokladem pro zabránění tvorbě molochálních systémů Část 1 autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz březen 2007 firma Object Consulting s.r.o. Úvod V reakci

Více

Pokročilé typové úlohy a scénáře 2006 UOMO 71

Pokročilé typové úlohy a scénáře 2006 UOMO 71 Pokročilé typové úlohy a scénáře 2006 UOMO 71 Osnova Interní model typové úlohy Vazby include a extend Provázanost typových úloh na firemní procesy a objekty Nejčastější chyby 2006 UOMO 72 Interní model

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

Čtvrtá část odpovědi aneb jak je to vlastně s interakcí <>

Čtvrtá část odpovědi aneb jak je to vlastně s interakcí <<include>> Čtvrtá část odpovědi aneb jak je to vlastně s interakcí autor RNDr. Ilja Kraval leden 2008 www.objects.cz Úvod Tento článek navazuje jako pokračování na články předešlé. Minule jsme si zde

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2

Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2 Vzor OBSERVER a jeho zajímavá varianta v kombinaci se vzorem ADAPTER Část 2 autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz únor 2007 firma Object Consulting s.r.o. Úvod V předešlé části článku jsme si

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více

Případy užití (use case) Projektování SW systémů

Případy užití (use case) Projektování SW systémů Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Případy užití (use case) Projektování SW systémů Matěj Trakal Poslední úprava: 24. ledna 2012, 17:06 INPSW 2011 (Šimerda) OBSAH Obsah 1 Co jsou

Více

Systémová analýza a návrh. Zbyněk Ungermann, UNG května 2011

Systémová analýza a návrh. Zbyněk Ungermann, UNG května 2011 Systémová analýza a návrh Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava 1. května 2011 Obsah 1 2 3 zachycují vztah mezi stakeholdery systému a jeho chováním popisují chování systému za různých podmínek,

Více

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů Vývoj informačních systémů Přehled témat a úkolů Organizace výuky doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. EA 439, +420 597 325 877 homel.vsb.cz/~kud007 milos.kudelka@vsb.cz Přednáška Teorie Praxe Cvičení Diskuze

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření

Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření Část 3. Tento článek navazuje na předešlé články jako jejich pokračování autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz srpen 2007 firma Object

Více

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz RUP - Disciplíny Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Disciplíny Množství disciplíny v dané iteraci Disciplíny podle RUP Šest základních: Business modeling - pro pochopení problémové domény Requirements

Více

Kurz Postupy návrhu IS pomocí UML a OOP (5 dnů, in-house)

Kurz Postupy návrhu IS pomocí UML a OOP (5 dnů, in-house) Kurz Postupy návrhu IS pomocí UML a OOP (5 dnů, in-house) přednáší RNDr. Ilja Kraval pořádá firma OBJECT CONSULTING Obsah: Kurz Efektivní postupy návrhu IS pomocí UML a OOP (5 dnů, in-house)... 1 1. Jak

Více

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih

WinFAS. 5 účto. Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih 5 účto Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih verze z 30.3.2005 Zadání WinFAS K čemu slouží aplikace *1018 Prohlížení knih Aplikace slouží pro zobrazení podrobných informací o dokladech uložených v

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Více

Statistica Enterprise

Statistica Enterprise Statistica Enterprise díl první Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Enterprise, možnosti software Typ článku: Příklad V starším článku jsme si představili jednotlivé typy licencí softwaru Statistica. V

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

Začínáme s Tovek Tools

Začínáme s Tovek Tools NAJÍT POCHOPIT VYUŽÍT Úvodní seznámení s produktem Tovek Tools JAK SI TOVEK TOOLS NAINSTALUJI?... 2 JAK SI PŘIPOJÍM INFORMAČNÍ ZDROJE, VE KTERÝCH CHCI VYHLEDÁVAT?... 2 JAK MOHU VYHLEDÁVAT V INFORMAČNÍCH

Více

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah Rozdělení expedice Obsah Výdej na táře...1 Rozdělení expedice...1 Spuštění expedice...2 Menu modulu Výdejní místo...3...4 Nekonečná účtenka...4 Vyhledávání zboží...5 Změna množství...7 Výdej IPL...8 Dobírání

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

Objektově orientované technologie Logická struktura systému Objektový diagram. Pavel Děrgel, Daniela Szturcová

Objektově orientované technologie Logická struktura systému Objektový diagram. Pavel Děrgel, Daniela Szturcová Objektově orientované technologie Logická struktura systému Objektový diagram Pavel Děrgel, Daniela Szturcová Osnova Modelování objektů objektový diagram Struktura a vazby mezi objekty Dobré zvyky při

Více

Nutnost použití vzoru OBSERVER pro zamezení nepříjemných efektů zpětných funkcionálních vazeb mezi objekty

Nutnost použití vzoru OBSERVER pro zamezení nepříjemných efektů zpětných funkcionálních vazeb mezi objekty Nutnost použití vzoru OBSERVER pro zamezení nepříjemných efektů zpětných funkcionálních vazeb mezi objekty autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz únor 2007 firma Object Consulting s.r.o. Úvod V

Více

9. Může dojít k situaci, že ZP je nutno aktualizovat (změna vzhledu, změna příjmení, změna -1- dále ZP).

9. Může dojít k situaci, že ZP je nutno aktualizovat (změna vzhledu, změna příjmení, změna -1- dále ZP). 1 Popis ucelené problémové domény Následující komplexní příklad se týká domény soukromých zbraní v ČR (SSZ v ČR) Ukážeme nejdříve její obecný popis, ale nebudeme se přísně držet současně platného zákona

Více

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali

Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali K.O.D.A. s.r.o Jsme firma, která už působí na trhu několik let. Za tu dobu jsme nasbírali dost zkušeností v našem oboru. Zabýváme se vývojem informačního systému pro výrobní podniky a dále konzultačními

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika 2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk UML, základní modely, diagramy aktivit, diagramy entit.

Více

Jak funguje element deep history v UML

Jak funguje element deep history v UML Jak funguje element deep history v UML autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz březen 2007 firma Object Consulting s.r.o. Úvod Již několikrát jsem v internetových diskusích a při školeních narazil

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Agenda. Docházka Návrat k minulému praktickému cvičení Zápočtové práce. Dokumentace. Dotazy, přání, stížnosti. Co, jak a proč dokumentovat

Agenda. Docházka Návrat k minulému praktickému cvičení Zápočtové práce. Dokumentace. Dotazy, přání, stížnosti. Co, jak a proč dokumentovat QA & Dokumentace Agenda Docházka Návrat k minulému praktickému cvičení Zápočtové práce QA opakování Dokumentace Co, jak a proč dokumentovat Dotazy, přání, stížnosti Kde je chyba? public static StringBuilder

Více

OOT Objektově orientované technologie

OOT Objektově orientované technologie OOT Objektově orientované technologie Požadavky a případy užití Daniela Szturcová, Pavel Děrgel Institut geoinformatiky, HGF Osnova Systém Uživatelé Případy užití Vazby (asociace, generalizace, include

Více

OOT Objektově orientované technologie

OOT Objektově orientované technologie OOT Objektově orientované technologie Požadavky a případy užití Daniela Szturcová Institut geoinformatiky, HGF Osnova Systém Uživatelé Případy užití Vazby (asociace, generalizace, include a extend) Shrnutí

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

Elektronická evidence tržeb. P r a h a 2. srpna 2016

Elektronická evidence tržeb. P r a h a 2. srpna 2016 Elektronická evidence tržeb P r a h a 2. srpna 2016 Agenda 1. Úvod 2. Zákon o evidenci tržeb a prováděcí předpisy 3. Technická dokumentace 4. Testovací prostředí (Playground) 5. Diskuse Zákon o evidenci

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

A7B36SI2 - Řízení SW projektů. Smart-Fine. Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů. Analýza (v. 3)

A7B36SI2 - Řízení SW projektů. Smart-Fine. Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů. Analýza (v. 3) A7B36SI2 - Řízení SW projektů Smart-Fine Systém evidence parkovacích lístků pomocí chytrých telefonů Analýza (v. 3) Martin Štajner, Pavel Brož 16.12.2011 1 Obsah Obsah Požadavky na systém Případy užití

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován.

Instalace. Produkt je odzkoušen pro MS SQL server 2008 a Windows XP a Windows 7. Pro jiné verze SQL server a Windows nebyl testován. Instalace Produkt se neinstaluje. Stačí soubor uložit na libovolné místo na Vašem počítací (klikněte pravým tlačítkem a dejte 'uložit cíl jako ), pak jen spustit. Požadavky na software Produkt je odzkoušen

Více

Vývoj IS - strukturované paradigma II

Vývoj IS - strukturované paradigma II Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 05 1/18 Vývoj IS - strukturované paradigma II Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 FORTANNS manuál Vojtěch Havlíček havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 1 Úvod Program FORTANNS je software určený k modelování časových řad. Kód programu má 1800 řádek a je napsán v programovacím jazyku

Více

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue)

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) 1. Spuštění katalogu: Zákaznický katalog je možné najít na webových stránkách společnosti Agri CS v sekci Náhradní díly, nebo přímým zadáním adresy http:///nahradnidily-katalog-nd

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

O JEDNÉ ZÁLUDNOSTI INTERAKCE «INCLUDE» V MODELU PŘÍPADŮ UŽITÍ

O JEDNÉ ZÁLUDNOSTI INTERAKCE «INCLUDE» V MODELU PŘÍPADŮ UŽITÍ O JEDNÉ ZÁLUDNOSTI INTERAKCE «INCLUDE» V MODELU PŘÍPADŮ UŽITÍ 2. část RNDr. Ilja Kraval, květen 2010 http://www.objects.cz ÚVOD V předešlém článku jsme nastínili problém, který vzniká v souvislosti s hledáním

Více

Dalším příkladem může být například výstup dat na různá zařízení, souborů, grafických rozhraní, sítě atd.

Dalším příkladem může být například výstup dat na různá zařízení, souborů, grafických rozhraní, sítě atd. 1. Zapouzdření Cíl látky Tento blok nejdříve přiblíží zásadu zapouzdření a odpoutání kódu a po té na relacích, jako jsou asociace, agregace a kompozice, vysvětlí jak lze objektový zdrojový kód zapouzdřovat

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z IWWW

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z IWWW Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z IWWW Jan Bartocha 2012 / 2013 IT 1. Základní charakteristika Téma mé semestrální práce se zaměřuje na nabídku a vypůjčování

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

EBSCO. EBSCOhost Web. Databáze je přístupná na adrese http://search.epnet.com Poté se můžete buď přihlásit, nebo vstoupit jako host.

EBSCO. EBSCOhost Web. Databáze je přístupná na adrese http://search.epnet.com Poté se můžete buď přihlásit, nebo vstoupit jako host. EBSCO Databáze je přístupná na adrese http://search.epnet.com Poté se můžete buď přihlásit, nebo vstoupit jako host. Pod EBSCO spadají tyto databáze: Historical Abstracts with Full Text Central & Eastern

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

NOVÉ GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ (GUI)

NOVÉ GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ (GUI) NOVÉ GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ (GUI) UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: PETR VONDRÁČEK DATUM VYHOTOVENÍ: 29.3.2012 PLATNOST OD: 29.3.2012 CÍLOVÁ SKUPINA: UŽIVATELÉ B2B PORTÁLU GROW

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 29. Otázka : Zpracování událostí: mechanismus událostí a jejich zpracování (Event/Listener), nepřímá invokace (Observer/Observable). Obsah : 1. Mechanisums

Více

StatSoft Jak vyzrát na datum

StatSoft Jak vyzrát na datum StatSoft Jak vyzrát na datum Tento článek se věnuje podrobně možnostem práce s proměnnými, které jsou ve formě datumu. A že jich není málo. Pokud potřebujete pracovat s datumem, pak se Vám bude tento článek

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Novinky v programu Stravné 4.57

Novinky v programu Stravné 4.57 Novinky v programu Stravné 4.57 V pokladním dialogu při pohybu po kalendáři přeskočí kursor nevarné dny Pokud se v dialogu pro přihlášky a odhlášky pohybujeme pomocí klávesnice, program automaticky přeskočí

Více

Modul RAP. Rozhraní pro občany. Příručka uživatele. od verze 3.74 ...

Modul RAP. Rozhraní pro občany. Příručka uživatele. od verze 3.74 ... Modul RAP Rozhraní pro občany Příručka uživatele od verze 3.74... Obsah 1 Úvod 1.1 Základní vlastnosti a pojmy 1.1.1 Ikony 1.2 První přihlášení 2 Popis práce v aplikaci 2.1 Obecné zásady práce s aplikací

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Algoritmizace. 1. Úvod. Algoritmus

Algoritmizace. 1. Úvod. Algoritmus 1. Úvod Algoritmizace V dnešní době již počítače pronikly snad do všech oblastí lidské činnosti, využívají se k řešení nejrůznějších úkolů. Postup, který je v počítači prováděn nějakým programem se nazývá

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar

Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar Procesní řízení operačních sálů Mgr. Martin Gažar Procesy Procesy Procesní analýza Procesní mapa Modely procesů Optimalizace procesů Přínosy procesní analýzy Procesy a modely Procesy Abychom mohli úspěšně

Více

Unity a Objekty (NMIN102) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D.

Unity a Objekty (NMIN102) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Unity a Objekty Programování 2 (NMIN102) RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. Větší programy Časté problémy: Ve více programech by se nám hodilo využít stejné řešení nějakého podproblému dalo by se vyřešit překopírováním

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

MIA moje inteligentní administrativa

MIA moje inteligentní administrativa MIA moje inteligentní administrativa (evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí) Funguje přes internetové prohlížeče přes šifrovaný přístup k datům. (doporučen přístup přes MS

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

UML a jeho použití v procesu vývoje. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

UML a jeho použití v procesu vývoje. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz UML a jeho použití v procesu vývoje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Různé pohledy na modelování Různé pohledy na modelování Unified Modeling Language UML není metodikou ani programovacím jazykem,

Více

QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant

QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant QAD a integrace výrobních technologií Libor Jinda konzultant 13.6.2012 Záměr Proč integrace výrobních technologií do QAD? Současné trendy Zobrazení plánu a aktuálního stavu na displejích výrobních linek

Více

MOBILNÍ VERZE SYSTÉMU ASJA (dostupná od 7. září 2016)

MOBILNÍ VERZE SYSTÉMU ASJA (dostupná od 7. září 2016) MOBILNÍ VERZE SYSTÉMU ASJA (dostupná od 7. září 2016) MOBILNÍ VERZE SYTÉMU ASJA V současné době bylo možné systém ASJA spustit na mobilních telefonech nebo na tabletech, ale prakticky jen v podobě jak

Více