Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 77. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2651/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/18

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 2651/RMOb-MH/1418/77 OF/RMOb/0009/18 Rozpočtová opatření 2652/RMOb-MH/1418/77 OSP/RMOb/0002/18 Uzavření smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou 2653/RMOb-MH/1418/77 OHC/RMOb/0038/18 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 2654/RMOb-MH/1418/77 OHC/RMOb/0037/18 Souhrnná závěrečná zpráva o realizaci projektu Zvyšování bezpečnosti v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky za přispění bezpečnostních dobrovolníků, financovaného z dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník v roce 2017, vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR za účelem podpory širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni 2655/RMOb-MH/1418/77 OHC/RMOb/0033/18 Vyhlášení Čertovských pohádek 2656/RMOb-MH/1418/77 OHC/RMOb/0034/18 Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z finančního rezervního fondu 2657/RMOb-MH/1418/77 OHC/RMOb/0036/18 Žádost o změnu ve školském rejstříku Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace 2658/RMOb-MH/1418/77 OHC/RMOb/0032/18 Žádost o schválení výjimky ze směrnice č. 17/2017 a návrh na uzavření Smlouvy o zájezdu - obchodní podmínky pro zajištění Adaptačního a ozdravného pobytu žáků 1. tříd Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace 2659/RMOb-MH/1418/77 OHC/RMOb/0025/18 Žádost o změny ve školském rejstříku Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace 2660/RMOb-MH/1418/77 OHC/RMOb/0039/18 Změna termínů úkolů z RMOb 2661/RMOb-MH/1418/77 OHC/RMOb/0040/18 Žádost o souhlas s přesunutím finančních prostředků z rezervního fondu 2662/RMOb-MH/1418/77 OHC/RMOb/0041/18 Návrh nových platových výměrů ředitelkám zřízených příspěvkových organizací 2663/RMOb-MH/1418/77 OMH/RMOb/0008/18 Žádost o souhlas s kácením dřevin 2664/RMOb-MH/1418/77 OMH/RMOb/0009/18 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Strana 2/18

3 2665/RMOb-MH/1418/77 OMH/RMOb/0010/18 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti 2666/RMOb-MH/1418/77 OMH/RMOb/0011/18 Uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu 2667/RMOb-MH/1418/77 OM/RMOb/0029/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fráni Šrámka 2668/RMOb-MH/1418/77 OM/RMOb/0028/18 Zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. 2669/RMOb-MH/1418/77 OM/RMOb/0030/18 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb Mgr. Petra Faldynová 2670/RMOb-MH/1418/77 OB/RMOb/0044/18 Žádost o pronájem bytu 2671/RMOb-MH/1418/77 OB/RMOb/0043/18 Žádosti o výměnu bytů 2672/RMOb-MH/1418/77 OB/RMOb/0046/18 Vyhlášení záměru obvodu pronajmout prostor sloužící podnikání 2673/RMOb-MH/1418/77 OB/RMOb/0047/18 Podání žádosti do RM o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace 2674/RMOb-MH/1418/77 OB/RMOb/0048/18 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Novoveská Materiály, které byly staženy : Materiál OHC/RMOb/0035/18 Název Návrh na vyhlášení záměru pronájmu části nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava - ul. Klicperova 8 Strana 3/18

4 OF/RMOb/0009/18 Rozpočtová opatření číslo: 2651/RMOb-MH/1418/77 1) schvaluje tato rozpočtová opatření: 1. zvýší se převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, pol převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy, ORJ 7, ORG 510, ÚZ bytové hospodářství, pol konzultační, poradenské a právní služby, ORJ 7, ÚZ 7608 o Kč o Kč 2. zvýší se silnice, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG o Kč sníží se silnice, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2 o Kč 3. zvýší se ostatní záležitosti pozemních komunikací, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2, ORG o Kč sníží se silnice, pol budovy, haly a stavby, ORJ 2 o Kč 4. zvýší se ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol knihy, učební pomůcky a tisk, ORJ 11 sníží se ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, pol služby peněžních ústavů, ORJ zvýší se ostatní finanční operace, pol úhrady sankcí jiným rozpočtům, ORJ 10 sníží se ostatní činnosti jinde nezařazené, pol ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené, ORJ 10 o Kč o Kč o Kč o Kč. 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního Strana 4/18

5 OSP/RMOb/0002/18 Uzavření smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou číslo: 2652/RMOb-MH/1418/77 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou uzavřít nájemní smlouvy se: a) XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k bytu č. 46 v domě s pečovatelskou službou, na ul. Šimáčkova 1148/27, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 830,40 Kč b) XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k bytu č. 64 v domě s pečovatelskou službou, na ul. Šimáčkova 1148/27, Ostrava - Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 830,40 Kč bytovému odboru připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OHC/RMOb/0038/18 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy - městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky číslo: 2653/RMOb-MH/1418/77 žádost Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem 28. října 289/2, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 předloženého materiálu poskytnout Knihovně města Ostravy, příspěvkové organizaci, se sídlem 28. října 289/2, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , účelový neinvestiční příspěvek ve výši Kč na finanční zajištění práce s dětmi a mládeží - akcí a soutěží poboček KMO J. Trnky 10 a Daliborova 9, Ostrava - Mariánské Hory, za podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu Strana 5/18

6 odboru hospodářských činností provést veškeré úkony související s poskytnutím příspěvku Vyřizuje: Ing. Tereza Mučková, T: vedoucí odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0037/18 Souhrnná závěrečná zpráva o realizaci projektu Zvyšování bezpečnosti v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky za přispění bezpečnostních dobrovolníků, financovaného z dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník v roce 2017, vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR za účelem podpory širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni číslo: 2654/RMOb-MH/1418/77 Souhrnnou zprávu o průběhu a vyhodnocení realizace projektu v roce 2017 vztahující se k projektu Zvyšování bezpečnosti v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky za přispění bezpečnostních dobrovolníků, finančně plně hrazeného z dotace z dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník v roce 2017, vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR za účelem podpory širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni 2) bere na vědomí Souhrnnou zprávu o průběhu a vyhodnocení realizace projektu v roce 2017 vztahující se k projektu Zvyšování bezpečnosti v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky za přispění bezpečnostních dobrovolníků a její zaslání poskytovateli dotace Ministerstvu vnitra ČR 3) žádá RMO o souhlas se souhrnnou zprávou o průběhu a vyhodnocení realizace projektu a s konečným vyúčtováním projektu 4) doporučuje ZMOb vzít na vědomí Souhrnnou zprávu o průběhu a vyhodnocení realizace projektu v roce 2017 vztahující se k projektu Zvyšování bezpečnosti v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky za přispění bezpečnostních dobrovolníků Strana 6/18

7 5) ukládá starostce městského obvodu: a) předložit tuto žádost RMO b) předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OHC/RMOb/0033/18 Vyhlášení Čertovských pohádek číslo: 2655/RMOb-MH/1418/77 návrh na vyhlášení 8. ročníku literární soutěže Čertovské pohádky a schválení Pravidel soutěže Čertovské pohádky 2018 o vyhlášení 8. ročníku literární soutěže Čertovské pohádky 3) schvaluje Pravidla soutěže Čertovské pohádky 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 4) ukládá odboru hospodářských činností provést všechny úkony potřebné k organizačnímu zajištění soutěže Vyřizuje: Ing. Tereza Mučková, T: vedoucí odboru hospodářských činností OHC/RMOb/0034/18 Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z finančního rezervního fondu číslo: 2656/RMOb-MH/1418/77 žádost Mateřské školy U Dvoru, příspěvkové organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, Ostrava, IČ , o souhlas zřizovatele s uvolněním finančních prostředků z finančního rezervního fondu na doplacení zbylé částky nevyčerpané dovolené a proplacení odstupného Strana 7/18

8 2) souhlasí a) s doplacením zbylé částky nevyčerpané dovolené z finančního rezervního fondu b) s proplacením odstupného z finančního rezervního fondu dle důvodové zprávy předloženého materiálu odboru hospodářských činností informovat žadatele o těchto souhlasech RMOb Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, referent školství OHC/RMOb/0036/18 Žádost o změnu ve školském rejstříku Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace číslo: 2657/RMOb-MH/1418/77 žádost Mateřské školy Zelená 73/A, příspěvkové organizace, se sídlem Zelená 1258/73A, Mariánské Hory, Ostrava, IČ o změnu ve školském rejstříku 2) doporučuje ZMOb schválit změny dle důvodové zprávy předloženého materiálu starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 8/18

9 OHC/RMOb/0032/18 Žádost o schválení výjimky ze směrnice č. 17/2017 a návrh na uzavření Smlouvy o zájezdu - obchodní podmínky pro zajištění Adaptačního a ozdravného pobytu žáků 1. tříd Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace číslo: 2658/RMOb-MH/1418/77 a) žádost odboru hospodářských činností o schválení výjimky ze směrnice č. 17/2017 dle čl. 3 odst. 4 pro zajištění Adaptačního a ozdravného pobytu žáků 1. tříd Základní školy Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace, se sídlem Gen. Janka 1208, Mariánské Hory, Ostrava b) návrh odboru hospodářských činností na uzavření Smlouvy o zájezdu - obchodní podmínky se společností CHERRY TOUR s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Francouzská 1001/16, PSČ , IČO: a) udělit výjimku ze směrnice č. 17/2017 dle čl. 3 odst. 4, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) o uzavření Smlouvy o zájezdu - obchodní podmínky se společností CHERRY TOUR s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Francouzská 1001/16, PSČ , IČO: dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru hospodářských činností připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: referent školství OHC/RMOb/0025/18 Žádost o změny ve školském rejstříku Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace číslo: 2659/RMOb-MH/1418/77 žádost Mateřské školy U Dvoru, příspěvková organizace, se sídlem U Dvoru 1255/22, Mariánské Hory, Ostrava, IČ o změny ve školském rejstříku 2) doporučuje ZMOb schválit změny dle důvodové zprávy předloženého materiálu Strana 9/18

10 starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OHC/RMOb/0039/18 Změna termínů úkolů z RMOb číslo: 2660/RMOb-MH/1418/77 1) mění termín plnění úkolu z RMOb č.: UkUsn/0617/17, (usn. 2145/RMOb-MH/1418/64) původní T: nový T: OHC/RMOb/0040/18 Žádost o souhlas s přesunutím finančních prostředků z rezervního fondu číslo: 2661/RMOb-MH/1418/77 žádost Mateřské školy Zelená 73/A, příspěvková organizace, se sídlem Zelená 1258/73A, Mariánské Hory, Ostrava, IČ o souhlas s přesunutím finančních prostředků z rezervního fondu 2) souhlasí s přesunutím finančních prostředků z rezervního fondu na financování zabezpečovacího zařízení u Mateřské školy Zelená 73/A, příspěvkové organizace, se sídlem Zelená 1258/73A, Mariánské Hory, Ostrava, IČ dle důvodové zprávy předloženého materiálu odboru hospodářských činností informovat žadatele o tomto souhlasu RMOb Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: referent školství Strana 10/18

11 OHC/RMOb/0041/18 Návrh nových platových výměrů ředitelkám zřízených příspěvkových organizací číslo: 2662/RMOb-MH/1418/77 návrh nových platových výměrů ředitelkám příspěvkových organizací zřízených SMO, MOb MHaH 2) stanovuje ředitelkám příspěvkových organizací zřízených SMO, MOb MHaH nové platové výměry s účinností od dle přílohy č. 2-5 předloženého materiálu odboru hospodářských činností předat ředitelkám zřízených příspěvkových organizací nové platové výměry Vyřizuje: Ing. Dana Gojná, T: referent školství OMH/RMOb/0008/18 Žádost o souhlas s kácením dřevin číslo: 2663/RMOb-MH/1418/77 žádost společnosti PROINK, s.r.o., sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, Ostrava, IČ , o vydání souhlasu s kácením 4 ks dřevin v rámci stavby Rekonstrukce ul. Emila Filly, Ostrava-Mariánské Hory dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) souhlasí s kácením 4 ks dřevin z důvodu realizace stavby Rekonstrukce ul. Emila Filly, Ostrava-Mariánské Hory dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství informovat žadatele o vydání tohoto souhlasu RMOb Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství Strana 11/18

12 OMH/RMOb/0009/18 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 číslo: 2664/RMOb-MH/1418/77 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ev. č. S/0069/2017/OMH, uzavřené se společností PROINK, s.r.o. se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, Ostrava, IČ uzavřít se společností PROINK, s.r.o. se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, Ostrava, IČ , Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0069/2017/OMH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0010/18 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti číslo: 2665/RMOb-MH/1418/77 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti na veřejnou zakázku Regenerace sídliště Vršovců V. etapa, uzavřené se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ 70200, IČ uzavřít se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, 70200, IČ , Příkazní smlouvu o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství Strana 12/18

13 OMH/RMOb/0011/18 Uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu číslo: 2666/RMOb-MH/1418/77 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce ul. Žákovská, Ostrava - Mariánské Hory, se společností TEFCO CZ, a.s., se sídlem Výškovická 2762/120, Zábřeh, Ostrava, IČ , v souladu s návrhem hodnotící komise o uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu se společností, TEFCO CZ, a.s., se sídlem Výškovická 2762/120, Zábřeh, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OM/RMOb/0029/18 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fráni Šrámka číslo: 2667/RMOb-MH/1418/77 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 2974) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o velikosti podílu 19/910 z celkové výměry 473 m 2 (č. jednotky 3170/945) v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 395 Kč Strana 13/18

14 majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0028/18 Zřízení věcného břemene k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. číslo: 2668/RMOb-MH/1418/77 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO: , o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím XXXXXXXXXXXXXXXX zřídit věcné břemeno služebnost k části pozemku p. p. č. 140/8 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a vedení podzemního kabelového vedení NN v tomto pozemku, uloženého v rámci stavby Ostrava 1395 Vaško, NNk jeho provozování a udržování v rozsahu daném geometrickým plánem č /2016 na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO: , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 14/18

15 OM/RMOb/0030/18 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb Mgr. Petra Faldynová číslo: 2669/RMOb-MH/1418/77 návrh majetkového odboru na uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb uzavřít s Mgr. Petrou Faldynovou, se sídlem Lichnov 549, Lichnov, IČO: , Smlouvu o poskytování právních služeb dle přílohy č. 1 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OB/RMOb/0044/18 Žádost o pronájem bytu číslo: 2670/RMOb-MH/1418/77 žádost XXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 3, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2458/30, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 2.837,50 Kč bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 15/18

16 OB/RMOb/0043/18 Žádosti o výměnu bytů číslo: 2671/RMOb-MH/1418/77 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 7, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 36, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. 17, o výměnu bytů 2) souhlasí s výměnou bytů dle předloženého materiálu 3) rozhodla o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 36, velikosti 3+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1207/8, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného Kč b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 17, velikosti 3+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1207/8, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.462,50 Kč c) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 7, velikosti 4+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1207/8, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 4.395,50 Kč 4) ukládá bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 16/18

17 OB/RMOb/0046/18 Vyhlášení záměru obvodu pronajmout prostor sloužící podnikání číslo: 2672/RMOb-MH/1418/77 návrh bytového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout prostor sloužící podnikání v domě na ulici 28. října 879/247, Ostrava-Mariánské Hory vyhlásit záměr obvodu pronajmout prostor sloužící podnikání nacházející se v přízemí o celkové ploše 53 m 2 v domě č. p. 879 na ulici 28. října č. or. 247, jež je součástí pozemku st. p. č. 815 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava bytovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového OB/RMOb/0047/18 Podání žádosti do RM o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace číslo: 2673/RMOb-MH/1418/77 1) žádá RM o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III k investiční zakázce Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka 16, 18, 20, 22, 24 a 26, Ostrava-Mariánské Hory dle důvodové zprávy předloženého materiálu 2) ukládá bytovému odboru zajistit zpracování a předložení materiálu do RM Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového 3) doporučuje ZMOb souhlasit s podáním žádosti k poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III k investiční zakázce Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka 16, 18, 20, 22, 24 a 26, Ostrava-Mariánské Hory dle důvodové zprávy předloženého materiálu Strana 17/18

18 4) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu OB/RMOb/0048/18 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Novoveská číslo: 2674/RMOb-MH/1418/77 žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 5, velikosti 2+1 v domě na ulici Novoveská 63/34, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 5, velikosti 2+1 v domě na ulici Novoveská 63/34, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: vedoucí odboru bytového Strana 18/18

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne 61. schůze rady městského obvodu konané dne 12.06.2017 čís. 1992/RMOb-MH/1418/61-2027/RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 2918/RMOb-MH/1418/85-2968/RMOb-MH/1418/85 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 55. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2018 čís. 3008/RMObM-MH/1418/55-3020/RMObM-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová, MBA místostarostka

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2018 čís. 2736/RMOb-MH/1418/80-2774/RMOb-MH/1418/80 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 46. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2017 čís. 2494/RMObM-MH/1418/46-2508/RMObM-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 19. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2015 čís. 0854/RMObM-MH/1418/19-0858/RMObM-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.07.2017 čís. 0268/ZMOb-MH/1418/20-0277/ZMOb-MH/1418/20 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 38. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2017 čís. 2028/RMObM-MH/1418/38-2032/RMObM-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2018 čís. 3159/RMOb-MH/1418/90-3192/RMOb-MH/1418/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 2. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2018 čís. 0091/RMObM-MH/1822/2-0094/RMObM-MH/1822/2 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 04.03.2019 čís. 0304/RMOb-MH/1822/9-0338/RMOb-MH/1822/9 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2019 čís. 0209/RMOb-MH/1822/7-0259/RMOb-MH/1822/7 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2018 čís. 0381/ZMOb-MH/1418/28-0399/ZMOb-MH/1418/28 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2019 čís. 0514/RMOb-MH/1822/15-0566/RMOb-MH/1822/15 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 1602/RMOb-MH/1418/49-1641/RMOb-MH/1418/49 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne 8. schůze rady městského obvodu konané dne 16.02.2015 čís. 0177/RMOb-MH/1418/8-0212/RMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 10. schůze rady městského obvodu konané dne 18.03.2019 čís. 0339/RMOb-MH/1822/10-0387/RMOb-MH/1822/10 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0291/RMOb-MH/1418/12-0326/RMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 86. schůze rady městského obvodu konané dne 86. schůze rady městského obvodu konané dne 16.07.2018 čís. 2969/RMOb-MH/1418/86-3005/RMOb-MH/1418/86 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více