VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ Vyšší odborné studium ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00. Vyšší odborné studium ABSOLVENTSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ Vyšší odborné studium Obor vzdělání: N/02 Diagnostika silničních vozidel ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Téma: Elektronické systémy vozidla Škoda Superb II Krojidlo Jan třída: DG3 školní rok: 2011/2012

2

3 Prohlašuji, že absolventskou práci jsem vypracoval samostatně na základě uvedené použité literatury. Souhlasím, aby tato absolventská práce byla použita k výukovým účelům VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18. Dne 4. května 2012 podpis studenta

4 Shrnutí Tato práce popisuje elektronickou výbavu vozidla Škoda Superb II. generace. V první části práce jsou zmíněny důvody zavádění elektronických systémů do soudobých vozidel. Druhá kapitola je věnována některým vybraným elektronickým systémům zmíněného vozidla jako například pomoc při parkování PDC. Tento systém napomáhá řidiči k lepšímu odhadu vzdálenosti vozidel při parkovacím manévru. Jeho nadstavba parkovací asistent PLA je schopna samočinně zaparkovat vozidlo bez zásahu řidiče do řízení. Dalším systémem je poté systém inteligentních světlometů AFS. Tento systém napomáhá k aktivní bezpečnosti tohoto vozidla. Systém inteligentních světlometů je schopen rozmanitých funkcí ke zlepšení osvětlení prostoru před vozidlem. Třetí kapitola nastiňuje výměnu dat mezi řídícími jednotkami jednotlivých systémů v automobilu. Popisuje formát datové zprávy sběrnice CAN. Jednotlivé podkapitoly jsou věnovány třem segmentům sběrnice CAN ve vozidle. Závěr práce patří diagnostice datových sběrnic. Je zde nastíněna výbava, potřebná k diagnostice sběrnicových systémů. V závěru práce jsou uvedeny charakteristické závady sběrnicových systémů CAN.

5 Summary This thesis describes the electronic equipment of the vehicle Skoda Superb II generation. In the first part there are mentioned reasons of the introduction of electronic systems in modern vehicles. The second chapter is devoted to some electronic systems such as parking distance control PDC. This system helps drivers to better estimate the distance of vehicles while parking. The extension of parking assistant PLA is able to automatically park the vehicle without a driver's intervention in the proceedings. Another system is the intelligent headlamp system AFS. This system contributes to active safety of the vehicle. Intelligent headlamp system is capable of multiple functions to improve the illumination area in front of the vehicle. The third chapter outlines the data exchange between control units of different systems in the car. It describes the format of a data message CAN. Each chapter is devoted to the three segments of the CAN in the vehicle. The conclusion belongs to diagnostic data bus. It describes the equipment, necessary to diagnose bus systems. The conclusion presents characteristic defects CAN bus systems.

6 Obsah Úvod Význam zavádění elektronických systémů v silničních vozidlech Přehled elektronických systémů vozidla Škoda Superb II Řídící jednotka palubní sítě Asistenční parkovací systémy Pomoc při parkování PDC Parkovací asistent PLA Systém inteligentních předních světlometů AFS Prediktivní dynamická regulace sklonu světlometů Dynamické světlo do zatáčky Světelné módy a funkce systému AFS Systém KESSY Části sytému KESSY Radionavigační systém Columbus Uspořádání a funkce datových sběrnic vozidla Škoda Superb II Přenos dat po sběrnici Formát zprávy Segment pohonu a bezpečnosti Segment komfortu Segment multimédií Diagnostika datových sběrnic Hledání závad Přerušení vedení Vzájemný zkrat vedení Zkrat vedení na kladný pól akumulátoru Zkrat vedení na záporný pól akumulátoru Defektní řídící jednotka Závěr... 28

7 Seznam obrázků a tabulek: Obr 1. Vývoj jednotky palubní sítě BCM...3 Obr 2. Ukázka signálu PWM...4 Obr 3. Jednotlivé části systému PDC...5 Obr 4. PDC - Vizální signalizace na radionavigačním systému Columbus...6 Obr 5. Informování řidiče systémem PLA na informačním displeji Maxi-dot...8 Obr 6. Natáčecí a naklápěcí jednotka ze světlometu AFS...9 Obr 7. Aktivace jednotlivých světelných módu podle rychlosti vozidla Obr 8. Světelná stopa systému AFS v meziměstském módu Obr 9. Světelná stopa systému AFS v městském módu Obr 10. Světelná stopa systému AFS v dálničním módu Obr 11. Světelná stopa systému funkcí svěla pro odbočování Obr 12. Klika vozidla pro systém Kessy s kapacitními senzory Obr 13. Radionavigační systém Columbus Obr 14. Datová síť řídicího systému vozu Obr 15. Hodnoty napětí na sběrnici v klidu a při komunikaci Obr 16. Formát zprávy CAN Obr 17. Diagnostický interface HEX-CAN k PC od firmy Ross-Tech Obr 18. Automobilový osciloskop TEXVIK Autoskope Obr 19. Oscilogram s přerušeným vedením CAN Low Obr 20. Oscilogram při vzájemném zkratu CAN High a CAN Low Obr 21. Oscilogram při zkratovaném vedení CAN High na kladný poĺ akumulátoru Obr 22. Oscilogram při zkratovaném vedení CAN Low na záporný póĺ akumulátoru.. 26 Obr 23. Deska plošných spojů včetně součástek SMD z řídící jednotky Gatweay... 27

8 Úvod Použití elektronických systémů v současně vyráběných automobilech vede k ulehčení ovládání vozidla řidičem. Uvolňuje tak lidskou kapacitu k pozorování vnějšího dopravního děje. Taktéž to znamená pokračující vývoj k zmenšení fyzické síly potřebné při obsluze vozidla řidičem. Elektronickým propojení automobilových systémů je zajištěno především odlehčení řidiče v nebezpečných situacích a tím lepší vyhodnocování nastalé situace. Rovněž umožňuje v těchto nebezpečných situacích inteligentním systémům korekci povelů od řidiče akčním členům. -1-

9 1 Význam zavádění elektronických systémů v silničních vozidlech Elektronické systémy jsou důležitým prostředkem, který umožňuje zvýšení bezpečnosti, zvýšení hospodárnosti, zlepšení jízdního pohodlí soudobých vozidel a neposledně zlepšení dopadů provozu vozidla na životní prostředí. Použití jiných např. pneumatických či hydraulických pomocných prostředků si nelze v silničních vozidlech odmyslet, avšak jejich kapacita se blíží k technologickému maximu. Použití elektronických systémů ve vozidlech proto otevírá nové možnosti ve vývoji silničních vozidel. Elektronika vlastně pomocí svých senzorů získává informace o vlastnostech mechanických prvků, tyto informace zpracovává, ukládá do své paměti, vyhodnocením získaných informací dává povely akčním členům (např. krokovým motorům, elektromagnetickým ventilům) a tím ovlivňuje své okolí. O získané informace se dělí pomocí datových sběrnic s ostatními elektronickými systémy ve vozidle. Elektronické systémy redukují fyzické nebo psychické zatížení řidiče, zabezpečují jeho koncentraci a jsou tak rozhodujícím faktorem zvyšující aktivní bezpečnost silničních vozidel. Tyto systémy je možno rozdělit do tematických okruhů jako jsou automatické ovládání a řazení převodovky, elektronicky ovládaná brzdná soustava s asistenty ABS, ESP, automatická regulace rychlosti jízdy či aktivní odpružení a klimatizace. Naproti tomu jde však finanční zatížení. Velký počet elektronických prvků nutný k zabezpečení bezchybné funkce vede k velkému navýšení koncové ceny. Složitost takovéto instalace má rovněž za následek ovlivnění spolehlivosti celého systému. Opravy takto sofistikovaných systémů lze pak provádět jen s velmi důkladnou znalostí takového systému. -2-

10 2 Přehled elektronických systémů vozidla Škoda Superb II Vzhledem k rozsáhlosti elektronických systémům vozidla Škoda Superb II, je popis všech jednotlivých segmentů mimo rozsah této práce. Kompletní přehled všech řídících jednotek užitých ve vozidle je uveden v příloze 1. Schéma propojení řídících jednotek do jednotlivých segmentů sběrnice CAN je uvedeno v příloze 2. V následujících kapitolách je tak popsána jen část těchto systémů. 2.1 Řídící jednotka palubní sítě Ve vozidle Škoda Superb druhé generace je nově osazena řídící jednotka palubní sítě tzv. BCM 1. Tato řídící jednotka v sobě sdružuje funkce, které u předcházejících modelů, např. Škoda Octavia II, vykonávala centrální řídící jednotka společně s řídící jednotkou komfortní elektriky. Řídící jednotka BCM komunikuje prostřednictvím datových sběrnic CAN-Bus komfortu s řídící jednotkou elektroniky sloupku řízení, jednotkou dveří, jednotkou Climatronicu nebo Climaticu a jednotkou tažného zařízení. Prostřednictvím vlastní sběrnice tzv. Lin-Bus 2 komunikuje se světelným a dešťovým senzorem, s řídící jednotkou předních stěračů, se zálohovanou sirénou alarmu, se snímačem hlídání vnitřního prostoru a se snímačem náklonu vozu. Přes datové rozhraní Gateway pak komunikuje se zbytkem řídících jednotek v automobilu. Obr 1. Vývoj jednotky palubní sítě BCM 1 Body Control Module 2 Local Interconnect Network Bus -3-

11 Jednotka BCM přes své polovodičové výstupy ovládá vnitřní a vnější osvětlení vozu. Hlavní výhody tohoto řešení jsou: Vypínání a zapínání jednotlivých žárovek, každá žárovka má svůj výstup a tím je řízena. Regulace pomocí pulzně šířkové modulace maximální hodnotu napětí na žárovce a tím prodloužení životnosti žárovky. Obr 2. Ukázka signálu PWM Diagnostika žárovky a vedení, při zkratu či přerušení řídící jednotka automaticky odpojí přívod napětí a informuje řidiče a poruše žárovky. Možnost ovládání dalších komfortních funkcí vozidla jako jsou Corner light, mlhová světla s funkcí přisvicování při odbočování nebo Coming home a Leaving home přisvícení předními mlhovkami při cestě domů, nebo do auta. 2.2 Asistenční parkovací systémy Parkovací systémy pomáhají řidiči vozidla při parkovacích manévrech, ať už při příčném nebo při podélném parkování Pomoc při parkování PDC Funkce pomoci při parkování je základní variantou těchto asistenčních parkovacích systémů. Napomáhá řidiči zaparkovat prostřednictvím ultrazvukových senzorů, vizualizace na autorádiu či navigačním systému a akustické signalizace. -4-

12 Obr 3. Jednotlivé části systému PDC Zleva ultrazvukové čidlo s drzákem do nárazníku, reproduktor, tlačítko aktivace PDC, řídící jednotka PDC Systém tvoří řídící jednotka pomoci při parkování PDC 3 umístěná na vnitřní straně pravého zadního podběhu. Dále pak 4 případně 8 ultrazvukových čidel v závislosti na stupni výbavy automobilu. Jeden nebo dva reproduktory taktéž v závislosti na variantě systému. Případně tlačítko aktivace či deaktivace systému PDC, pouze pokud automobil obsahuje pomoc při parkování vpředu i vzadu Akustická signalizace Akustická signalizace je prováděna zvukovými impulsy. Signalizace začíná přibližně 160 cm od překážky. Tím jak se vozidlo přibližuje k překážce, zkracuje se interval mezi zvukovými impulsy. Jakmile je vzdálenost 30cm od překážky, nahradí zvukový impuls nepřerušovaný zvukový tón. 3 Park Distance Control -5-

13 Vizuální signalizace OPS Obr 4. PDC - Vizální signalizace na radionavigačním systému Columbus U vozidel vybavených originálním autorádiem či radionavigačním systémem z výroby je možné sledovat vizualizaci funkce pomoci při parkování na displeji. Tato funkce je označována jako OPS 4. Prostor před a za vozidlem je na displeji znázorněna čtyřmi výsečemi, z nichž každá je tvořena několika dílky. Se zmenšující se vzdáleností mezi překážkou a vozidlem se na displeji rozsvěcí příslušné dílky příslušných výsečí. Kritická vzdálenost vozidla od překážky je znázorněna posledními tučnými dílky Funkce pomoci při parkování Základní varianta systému PDC monitoruje vzdálenost objektů za vozidlem čtyřmi ultrazvukovými senzory v zadním nárazníku. Komfortnější varianta systému PDC signalizuje mimo vzdálenosti objektů za vozidlem i vzdálenost objektů před vozidlem. K monitoringu vzdálenosti za vozidlem používá stejně jako u předchozí varianty 4 ultrazvukové senzory umístěné v předním nárazníku. Aktivace tohoto sytému probíhá buďto zařazením zpětného rychlostního stupně nebo stisknutím tlačítka aktivace PDC. Rychlost vozidla musí být v tomto případě maximálně 10 km/h. Deaktivace systému následně probíhá překročením rychlosti 10 km/h nebo stisknutím tlačítka aktivace PDC na středovém panelu. O překážkách před a za vozidlem je řidič informován již zmíněnými akustickými signály. U komfortnější verze systému je akustický signál vydáván dvěma reproduktory umístěnými v interiéru vozidla. Reproduktor umístěný pod palubní deskou v místě přístrojové desky signalizuje překážky vyskytující se před vozidlem. Reproduktor 4 Optical Parking System -6-

14 umístěný v zadní části panelu stropu signalizuje překážky za vozidlem. Pro lepší rozlišení překážek řidičem má akustická signalizace pomoci při parkování vpředu vyšší tón než akustická signalizace pomoci při parkování vzadu. Akustickou signalizaci je možné personalizovat v menu panelu přístrojů. Řidič má možnost změnit hlasitost i výšku tónu pro přední a zadní signalizaci. Pokud je vozidlo vybaveno originálním tažným zařízením z výroby a připojí se přívěs, jsou zadní ultrazvukové snímače deaktivovány. Řidič je o tomto stavu informován na displeji rádia nebo radionavigačním systému vizualizací v podobě grafického symbolu automobilu s připojeným přívěsem. V tomto případě zůstávají přední senzory stále aktivní a jejich funkce se neliší, pokud je jimi automobil osazen Parkovací asistent PLA U vozidla Škoda Superb II je nově použita rozšiřující funkce parkovacího asistenta PLA 5. Parkovací asistent je komfortní funkce napomáhající řidiči zaparkovat do podélné parkovací mezery mezi vozidla a to jak na straně řidiče tak i spolujezdce. Systém parkovacího asistenta tvoří kromě všech částí pomoci při parkování PDC navíc také dva ultrazvukové boční senzory, tlačítko aktivace funkce PLA na středovém panelu a řídící jednotku pomoci při parkování rozšířenou o funkci PLA. Systém PLA dále využívá signály ze systému ESP, a to konkrétně informace ze senzoru podélného zrychlení a informace od snímače úhlu natočení volantu. Vozidlo se systémem PLA je rovněž vybaveno panelem přístrojů s informačním displejem Maxi-dot, přes který systém PLA informuje řidiče o aktuálním stavu systému Funkce sytému parkovacího asistenta Řídící jednotka systému parkovacího asistenta zpracovává údaje od bočních ultrazvukových senzorů, ze systému ESP 6 od snímače úhlu natočení volantu. Ultrazvukové senzory po obou bocích vozidla vysílají signály a přijímají zpět jejich odrazy, ze kterých pak určují vzdálenost k ostatním předmětům. Rozlišovací dosah těchto senzorů je přibližně do vzdálenosti 4 m. Na základě těchto parametrů vypočítá řídící jednotka systému PLA parametry parkovací mezery. Aby mohla být mezera vyhodnocena jako vyhovující, 5 Parking lane assistant 6 Elektronický stabilizační program -7-

15 je potřeba přibližně 70 cm volného prostoru před i za vozidlem. Pro parkovací mezeru je přednostně nabízena strana spolujezdce, pokud má probíhat parkovací manévr na straně řidiče je nutné o tom systém informovat zapnutím příslušného směrového světla. Prostřednictvím informačního displeje Maxi-dot informuje systém řidiče o vhodné výchozí pozici pro zahájení parkovacího manévru. Obr 5. Informování řidiče systémem PLA na informačním displeji Maxi-dot Zahájení parkovacího manévru řidič potvrdí zařazením zpětné rychlosti. Řídící jednotka vyhodnotí vhodnou dráhu pro zaparkování a po sekundové bezpečnostní pauze zahájí parkovací manévr. Pohyb vozidla ovládá řidič prostřednictvím pedálů a řídící jednotka sama, bez zásahu řidiče, natáčí elektromechanickým posilovačem řízení přední kola vozidla. O správné poloze zaparkovaného vozidla systém PLA informuje prostřednictvím akustické a vizuální signalizace systému PDC. Pokud není vozidlo zaparkováno správně, vyzve systém řidiče o zařazení prvního rychlostního stupně a systém provede korekci zaparkovaného vozidla. O ukončení parkovacího manévru je řidič informován prostřednictvím informačního displeje Maxi-dot a zároveň akustickou signalizací. 2.3 Systém inteligentních předních světlometů AFS Další systém prvně použit u firmy Škoda auto a.s. ve vozidle Škoda Superb II je systém inteligentních předních světlometů AFS 7. Společně s natáčecími Bi-Xenonovými předními světlomety a doplňkovou funkcí světla pro odbočování Corner Light je důležitým prvkem aktivní bezpečnosti. Vzhledem k tomu že se jedná o Bi-xenonové světlomety, je systém vybaven automatickou regulací slonu světlometů LWR, která je vyžadována platným předpisem. U vozu Škoda Superb II je navíc vylepšena o prediktivní dynamickou regulaci sklonu světlometů. 7 Adaptive Frontlight System -8-

16 Obr 6. Natáčecí a naklápěcí jednotka ze světlometu AFS Prediktivní dynamická regulace sklonu světlometů Dynamická regulace sklonu předních světlometů zajišťuje, aby při zatížení vozidla a taktéž při náklonu karoserie (akceleraci a deceleraci) nedocházelo ke změně světelného toku a tím k oslnění protijedoucích vozidel. Prediktivní dynamická regulace použitá u tohoto vozidla navíc vyhodnocuje díky signálům od ABS, jakým způsobem se karoserie nakloní a tak reagovat na změnu naklonění karoserie dříve než takový náklon vůbec nastane Dynamické světlo do zatáčky Dynamické světlo do zatáčky společně se systémem adaptivních světlometů AFS tvoří jeden systém. Tato funkce slouží k osvětlování zatáček o rozmanitých poloměrech a je prováděna automatickým natáčením světelného paprsku hlavních světlometů ±15 v závislosti na rychlosti vozidla a úhlu natočení volantu. Systém adaptivních předních světlometů AFS taktéž umožnuje měnit světelnou stopu tlumeného i dálkového světla, díky čemuž je možné přizpůsobit světelnou stopu aktuálnímu jízdnímu prostředí. Řízení těchto funkcí je realizováno řídící jednotkou AFS. Natáčení i korekci světelné stopy zajištují dva krokové motorky v každém ze dvou předních světlometů. -9-

17 2.3.3 Světelné módy a funkce systému AFS Podmínky aktivace dynamického světla do zatáčky a světelných módů AFS je poloha otočného spínače světel v poloze Auto. Řízení toku světelného paprsku předních světlometů AFS pak umožnuje několik následujících módů. Obr 7. Aktivace jednotlivých světelných módu podle rychlosti vozidla C- meziměstský mód C1- meziměstský mód s funkcí do deště V- městský mód E2, E1, E- dálniční módy Podmínka daná platným právním předpisem rovněž stanovuje že natáčecí světlomety mohou být v činnosti pouze při jízdě vpřed, pokud vozidlo couvá jsou světlomety v základní poloze, což znamená že svítí rovnoběžně s podélnou osou vozidla. Po nastartování vozidla dojde u světlometů k nastavení nulových poloh krokových motorků. Tím se světlomety sesynchronizují a nastaví do základní polohy pro automatickou regulaci sklonu LWR. Tento akt je inicializován natočením čoček na spodní hranici, poté se vytočí na vnější stranu a vrátí se zpět. Nakonec se čočky světel zvednou do základní polohy a tím je operace dokončena Meziměstský mód Meziměstský mód je schématem světelné stopy nejpodobnější tlumenému světlu, tak jak se dnes používá v konvenčních systémech osvětlení vozů. Tento základní mód je aktivní vždy v rychlostech 0-15 km/h a dále pak v rychlostech 50 až 90 km/h. Obr 8. Světelná stopa systému AFS v meziměstském módu -10-

18 Meziměstský mód s funkcí do deště Tato funkce má za cíl snížit oslňování protijedoucích řidičů za deště, které je způsobeno odrazem světelného toku od mokré vozovky. Rozložení světelného toku před vozidlem je širší než u předchozího módu a dosah světelného toku je zkrácen. To je dosaženo vytočením čočky pravého světlometu doleva a jejím sklopením, čočka na straně spolujezdce je pouze sklopena. Pro aktivaci tohoto módu musí být splněny následující požadavky. Zaprvé je to nízká intenzita venkovního světla, která je snímána světelným senzorem umístěným na předním okně v patě zpětného zrcátka. A dále pak aktivace stěračů po dobu delší než 2 minuty a současně rychlost vozidla musí být v rozmezí od 15 do 70 km/h. Deaktivace je tudíž podmíněna rychlostí vyšší než 70 km/h, nebo vypnutím stěračů po dobu 8 minut Městský mód Úkolem městského módu je osvětlení přilehlých míst vozovky jako jsou křižovatky, chodníky, přechody pro chodce apod. a tím zvýšit bezpečnost při průjezdu městem. Rozložení světelného paprsku před vozidlem je proto širší. Pro zabránění oslňování protijedoucích řidičů je dosah světelného paprsku zkrácen, sklopením čočky pravého světlometu. Tento mód se aktivuje při rychlostech od 15 do 50 km/h. Obr 9. Světelná stopa systému AFS v městském módu Dálniční módy Při vyšších rychlostech, např. na dálnici, je potřeba osvětlovat prostor před vozidlem na větší vzdálenost, než je tomu tak např. při jízdě ve městě. Tím umožnit řidiči reagovat včas na překážku, nebo na jiné nebezpečí. Z těchto důvodů má dálniční mód zvýšený dosah. To je zabezpečeno přizvednutím obou čoček předních světlometů. Tento mód je rozčleněn do -11-

19 několika fází, tak jak je znázorněno na Obr 7. Z městského módu je změna prováděna pozvolně aby na řidiče nepůsobila rušivě. Maximálního účinku tzn. nejdelšího světelného paprsku je dosaženo při překročení rychlosti 120 km/h. Obr 10. Světelná stopa systému AFS v dálničním módu Funkce turistické světlo V zemích s opačným směrem provozu (levostranný nebo pravostranný provoz) by docházelo k oslňování protijedoucích řidičů. Proto je právě tato funkce předních světlometů určena do zemí s opačným směrem provozu, než pro který bylo vozidlo určeno. Tuto funkci si může řidič aktivit sám, prostřednictvím personalizace v menu informačního displeje Maxi-dot. Zapnutím této funkce dojde k deaktivaci všech výše zmíněných módů AFS. Taktéž dojde ke sklopení obou čoček, mírnému natočení čoček doleva (každá čočka o jiný úhel) a tím k přizpůsobení světelného toku předních světlometů pro země s opačným směrem provozu Mlhová světla s funkcí denního svícení a světla pro odbočování Corner Light Funkce světla pro odbočování je integrována do mlhových světel, které jsou umístěny ve spodní části předního nárazníku. Mlhová světla tak v sobě integrují hned tři funkce. Zaprvé funkci standartních předních mlhových světel aktivovatelné manuálně spínačem světel. Zadruhé funkcí denního svícení, která je řízena automaticky řídící jednotkou BCM. BCM automaticky přepíná mezi denními světly a příslušným módem AFS dle intenzity venkovního světla. Zatřetí funkci světel pro odbočování. Tato funkce je prováděna individuálním rozsvěcováním pravého nebo levého mlhového světla v závislosti na úhlu natočení volantu nebo zapnutí směrových světel na příslušnou stranu. Řízení světel pro odbočování provádí jednotka BCM pulzně šířkovou modulací napájecího signálu, tím je -12-

20 zabezpečeno plynulé rozsvěcování a zhasínání těchto světel, což nepůsobí na řidiče tak rušivě jako skokové změny stavu. Obr 11. Světelná stopa systému funkcí svěla pro odbočování 2.4 Systém KESSY Systém Kessy 8 umožňuje komfortní odemykání, uzamykání vozidla a jeho startování bez přímého použití klíče s dálkovým ovládáním. Pro nastartování vozidla postačuje přítomnost klíče v interiéru vozidla, např. v kapse řidiče Části sytému KESSY Startovací tlačítko, slouží k zapínání a vypínání zapalovaní a taktéž ke startování a vypínání motoru. Tlačítko je integrováno v plastovém obložení sloupku řízení namísto vložky zámku ve spínací skřínce. K bezklíčovému odemknutí či zamknutí vozidla slouží kapacitní senzory integrované ve vnějších klikách předních dveří. Pro odemknutí vozidla postačuje zatáhnout za kliku dveří, respektive dotyk kapacitního senzoru na vnitřní straně kliky. To má za následek vyvolání komunikace mezi klíčem a vozidlem. Při úspěšné autorizaci klíče, který je v dosahu 9 vozidla, dojde řídící jednotkou BCM k odjištění zámků dveří. K bezklíčovému uzamknutí vozidla je nutný dotyk kapacitního senzoru na vnější straně kliky předních dveří, to vyvolá rovněž komunikaci mezi klíčem a vozidlem a po úspěšné autorizaci dojde k uzamknutí vozidla. 8 Keyless Entry Start exit System 9 Maxmimálně 1,5m od kliky dveří -13-

21 Obr 12. Klika vozidla pro systém Kessy s kapacitními senzory Systém obsahuje celkem 6 antén, které slouží pro identifikaci a výpočtu co nejpřesnější polohy klíče. Pro snímání vnějšího okolí vozidla jsou umístěny dvě antény v předních levých a pravých dveřích vozidla, poslední anténa je umístěna pod zadním nárazníkem. Pro snímání vnitřního prostoru vozidla jsou určeny dvě antény umístěné na levém a pravém zadním podběhu pod bočními panely zavazadlového prostoru. Poslední anténa je umístěna v prostoru pod ruční brzdou, a slouží taktéž pro snímání vnitřního prostoru vozidla. Hlavním prvkem zmiňovaného systému je řídící jednotka systému KESSY. Jednotka řídí bezdrátovou komunikaci systému s klíčem vozidla na frekvenci 125 khz. Pomocí antén vyhodnocuje polohu klíče, následné chování a stav systému. Posledním neméně důležitým prvkem je elektrický zámek řízení. Elektrický zámek nahrazuje mechanický zámek řízení a provádí odemčení a zamčení řízení. Dále generuje požadavky na zapnutí a vypnutí S-kontaktu, tj. napájení komponentů jako rádio, příprava pro telefon atd. Zapnutí a vypnutí zapalování tj. svorka 15, napájení elektrických komponentů vozidla. A neposledně i na startování motoru. -14-

22 2.5 Radionavigační systém Columbus Obr 13. Radionavigační systém Columbus Radionavigační systém Columbus, který je dodáván do vozidel Škoda Superb II vychází ze systému použitý v modelu Octavia II. Systém však doznal několika vylepšení, zejména v softwarové výbavě. Přístroj disponuje výstupním výkonem 4 x 20 W. Obsahuje 6,5 barevný, dotykový displej s rozlišením 800x480 pixelů. Přístroj má integrovanou CD/DVD mechaniku pro přehrávání audio a video médií a taktéž pro možnost nahrání mapových podkladů na integrovaný 40 GB harddisk. Funkce přístroje lze rozdělit do sedmi oblastí tj. rádio, navigace, mapa, média, telefon, doprava, nastavení. Režim rádia umožňuje poslech rádií přijímaných na AM či FM rozsazích. Systém obsahuje 2 tunery pro lepší kvalitu příjmu v rozsahu FM, první anténa je standardně na střeše vozidla, druhá je pak integrována v zadním skle vozidla. Režim navigace slouží pro využití přístroje jako navigace. V menu se nastavuje cíl a podmínky trasy. Přístroj disponuje funkcí doporučení jízdních pruhů, tzn. správné řazení do jízdních pruhů při odbočování apod. Další funkcí je režim mapa. V tomto módu zobrazuje přístroj na dotykovém displeji aktuální polohu vozidla na mapě. Dovoluje hledání v mapě. Zobrazení mapy je možné nastavit ve 3 režimech, jako 2D, 3D nebo topografický model mapy. -15-

23 Režim média slouží k přehrávání multimédií, ať už audio či video formátu. Přístroj je schopen přehrávat multimédia z CD/DVD, paměťových SD karet, či z vlastního 40GB harddisku. Neméně důležitým je režim telefon. Toto menu dovoluje ovládat vestavenou handsfree jednotku pokud je jí vozidlo vybaveno. Dovoluje vyhledávat kontakty z adresáře telefonu, přijímat příchozí hovory a v závislosti na výbavě případně i přijímat textové zprávy. Posledním režimem je nastavení. Zde je možnost individuálního nastavení přístroje dle požadavků uživatele. Například nastavení podmínek navigování, či nastavení hlasitosti a prostorového rozložení zvuku ve vozidle. -16-

24 3 Uspořádání a funkce datových sběrnic vozidla Škoda Superb II Stále se zvyšující poptávka po dodatečných funkcích a zvyšujícím se pohodlí ve vozidle vyžaduje stále širší použití elektroniky. Zatímco ve vozidle Škoda Felicia, uvedený na trh v roce 1994, bylo použito maximálně 6 jednotek pro zajištění všech funkcí vozidla, u dnes vyráběných automobilů je toto číslo minimálně 5 krát větší. Zvýšené využívání elektronických prvků taktéž vyžaduje nový přístup k přenosu dat mezi řídícími jednotkami. Důležitým krokem k řešení tohoto problému bylo nasazení datové sběrnice CAN-Bus v automobilech. Vzhledem k rozsáhlosti datové sítě a objemu komunikace, je datová sběrnice rozdělena na segmenty, které jsou navzájem propojeny přes komunikační bránu Gateway tak, aby byla zabezpečena komunikace mezi jednotlivými segmenty sběrnice. Síť je rozdělena do segmentů podle funkcí, které má obsluhovat. Obr 14. Datová síť řídicího systému vozu Aby se zabránilo rušení sběrnice vnějším magnetickým polem, je sběrnice realizována zkrouceným párem vodičů o průřezu 0,35 mm 2. Sběrnice je realizována stromovou architekturou, tato architektura umožňuje optimální instalaci připojených řídících jednotek. Samotná instalace vedení CAN ve vozidle je závislá na konkrétním vybavení vozidla. -17-

25 3.1 Přenos dat po sběrnici Pro zvýšení spolehlivosti přenosu dat po datové sběrnici je používáno již zmíněné propojení zkrouceným párem vodičů s diferenciálním přenosem dat. Jeden vodič se poté označuje jako CAN-High a druhý vodič jako CAN-Low. V klidovém stavu jdou oba vodiče na stejném, definovaném napětí. U datové sběrnice pohonu je tato hodnota nastavena na 2,5V. Tento klidový stav je označován jako recesivní, to znamená, že může být změněn každou připojenou řídící jednotkou. V dominantním stavu stoupne napětí na vodiči CAN-High o definovanou hodnotu, u datové sběrnice pohonu minimálně o 1 V. Napětí na vedení CAN-Low klesne o stejnou hodnotu. Z toho vyplívá že, rozdíl napětí na jednotlivých vodičích je v klidovém stavu 0 V a v dominantním stavu minimálně 2 V. Obr 15. Hodnoty napětí na sběrnici v klidu a při komunikaci Díky vyhodnocování signálů obou vedení v diferenciálním zesilovači, jsou vlivy rušení z vnějšího okolí eliminovány. Dalším kladem diferenciální techniky přenosu je, že kolísání napětí v palubní síti neovlivňuje kvalitu přenosu k jednotlivým řídícím jednotkám. 3.2 Formát zprávy Sběrnice CAN podporuje dva různé formáty, které se liší pouze délkou identifikátoru. Identifikátor má délku 11 bitů (standardní formát) nebo 29 bitů (rozšířený formát tzv. extended). Oba formáty jsou navzájem kompatibilní a mohou být v jedné síti používány společně. Datový rámec se skládá ze sedmi za sebou následujících polí a má délku maximálně 130 bitů (standardní formát) resp. 150 bitů (rozšířený formát). -18-

26 Obr 16. Formát zprávy CAN V klidovém stavu (IDLE) se sběrnice chová jako recesivní. Stav Start Of Frame spolu s dominantním bitem představuje počátek přenosu a synchronizuje všechny stanice. Stavové pole" (Arbitration Field) se skládá z již popsaného identifikátoru a jednoho kontrolního bitu. Při přenosu tohoto pole kontroluje odesílající stanice při každém bitu, zda je ještě oprávněna k odesílání, nebo je k přístupu ke sběrnici připravena stanice s vyšší prioritou. Kontrolní bit označovaný jako bit RTR (Remote Transmission Request) následující za identifikátorem označuje, zda se odesílateli při přenosu jedná o odesílání dat (Data Frame) některému příjemci nebo o požadavek na data (Remote Frame). Řídící pole (Control Field) obsahuje bit IDE (Identifier Extension Bit), jímž se rozlišuje standardní formát (IDE = 0) od rozšířeného formátu (IDE = l), po němž následuje vyhrazený bit pro budoucí rozšíření. Zbývající 4 bity tohoto pole popisují počet datových bajtů v následujícím poli sdělení (Data Field). Takto může příjemce zjistit, zda přijal všechna data. Datové pole" (Data Field) obsahuje datovou informaci o šířce 0 až 8 bajtů 10. Datové pole s délkou 0 bajtů slouží k synchronizaci rozložených procesů. V jednom sdělení může být odesláno také více signálů (např. teplota motoru a otáčky motoru). Kontrolní pole CRC" (Cyclic Redundancy Check Field, tzn. cyklické ověřování kontrolního součtu) obsahuje kontrolní slovo, které slouží k rozpoznání případných chyb při přenosu. Jedná se o metodu založenou na cyklickém výpočtu kontrolního kódu dat před přenosem a po přenosu. Potvrzovací pole ACK" (Acknowledgement Field, tj. potvrzení) slouží příjemci k potvrzení správnosti přijatých sdělení. Pole obsahuje ACK-Slot a recesivní oddělovač 10 1bajt (byte) = 8bit -19-

27 ACK. ACK-Slot je rovněž odesílán jako recesivní a příjemcem je při správném přijetí sdělení přepsán na dominantní logickou hodnotu. Přitom nehraje žádnou roli, zda sdělení má pro daného příjemce ve smyslu akceptovatelnosti nějaký význam či nikoli. Potvrzuje se pouze správnost přijetí. End Of Frame" se skládá ze sedmi recesivních bitů a představuje konec sdělení. Inter-Frame Space" se skládá ze tří bitů, které oddělují za sebou následující sdělení. Poté zůstává sběrnice v recesivním stavu IDLE tak dlouho, dokud další, libovolná stanice nezahájí přístup ke sběrnici. Konkrétního příjemce právě vysílané zprávy, vysílací jednotka nikdy neurčuje. Vyslanou datovou zprávu přijmou vždy všechny jednotky na sběrnici a pouze ony rozhodnou, zda je informace pro její funkci důležitá či nikoli. 3.3 Segment pohonu a bezpečnosti Datová sběrnice pohonu a bezpečnosti je nejrychlejší sběrnicí použitou ve vozidle. Přenosová rychlost použitá u tohoto typu sběrnice dosahuje až 500 kbit/s. Sběrnice pohonu a bezpečnosti přímo propojuje řídící jednotky ovládající hnací ústrojí a zabezpečující bezpečnost posádky. 3.4 Segment komfortu Datová sběrnice komfortního systému disponuje přenosovou rychlostí 100 kbit/s. Slouží k propojení a komunikaci jednotek jako jsou např. řídící jednotka paměťové sedačky řidiče, řídící jednotky všech 4 dveří, řídící jednotka tažného zařízení nebo řídící jednotkou sloupku řízení. Na rozdíl od datové sběrnice CAN pohonu nejsou u datové sběrnice CAN komfortního systému vedení CAN-High a CAN-Low vzájemně propojeny přes odpory v řídících jednotkách. To má za následek, že se oba vodiče navzájem neovlivňují a mohou pracovat nezávisle na sobě. V klidovém stavu sběrnice na vodiči CAN-High, činí hodnota napětí 0 V, v dominantním stavu pak 3,6 V. U signálu CAN-Low činí recesivní hodnota 5 V, dominantní hladina napětí 1,4 V. Diferenciální napětí je tedy v klidovém stavu sběrnice 5 V, a okamžiku komunikace 2,2 V. V případě poruchy, zkratu či přerušení jednoho z vodičů, umožňuje datová sběrnice komfortu přepnutí na nouzový jednodrátový provoz. -20-

28 3.5 Segment multimédií U datové sběrnice CAN multimédií (informatiky) se jedná taktéž o dvoudrátovou datovou sběrnici. Přenosová rychlost na této sběrnici je rovněž 100 kbit/s jako je tomu u CAN komfortního systému. Přenosová napětí jsou shodné s napětími sběrnice CAN komfortu. Na sběrnici multimédií jsou připojeny řídící jednotky multimédií jako např. řídící jednotka autorádia/ radionavigačního systému, řídicí jednotka obsluhy mobilního telefonu, řídící jednotka pro externí multimediální zařízení, zesilovač sound systému či TV přijímač. -21-

29 4 Diagnostika datových sběrnic 4.1 Hledání závad Výchozím prvkem analýzy stavu sběrnice je sériová komunikace s řídící jednotkou gateway, a přečtení její paměti závad. K sériové diagnostice je určena komunikační hlavice VAS 5054B připojená do PC či notebooku, nebo např. diagnostický interface HEX-CAN od firmy Ross-Tech. Obr 17. Diagnostický interface HEX-CAN k PC od firmy Ross-Tech Stav sběrnice a případný režim sběrnice lze zkontrolovat v řídící jednotce gateway v bloku měřených hodnot. Dalším krokem je následná paralelní diagnostika sběrnice osciloskopem. Obr 18. Automobilový osciloskop TEXVIK Autoskope 3 od firmy FCD s. r. o. určený jako interface k PC K poruchám sběrnice může dojít jak na samotném vedení, například přerušením jednoho z vedení mechanickým poškozením, nebo přímo v připojených řídících jednotkách. V následujících kapitolách jsou tyto stavy vysvětleny podrobněji. -22-

30 4.1.1 Přerušení vedení Na následujícím oscilogramu je znázorněna zpráva na sběrnici CAN, vysílána jednou z řídících jednotek, jejíž datové vedení CAN Low bylo přerušeno. V tomto případě jde o řídící jednotku dveří a došlo tak k přepnutí na jednodrátový režim, tak jak to umožňuje sběrnice CAN komfortu. Obr 19. Oscilogram s přerušeným vedením CAN Low Vzájemný zkrat vedení Oscilogram zachycuje zprávu na sběrnici CAN při vzájemném zkratu CAN High a CAN Low vedení. Po zjištění tohoto stavu řídící jednotkou gateway dojde v případě sběrnice CAN komfortu k přechodu na jednodrátový režim. Zprávy jsou tak trvale od všech řídících jednotek vysílány na obou vodičích. -23-

31 Obr 20. Oscilogram při vzájemném zkratu CAN High a CAN Low Zkrat vedení na kladný pól akumulátoru Oscilogram znázorňuje datovou zprávu na sběrnici poté, co bylo datové vedení CAN High zkratováno na kladný pól akumulátoru. Po zjištění tohoto stavu řídící jednotkou gateway dojde v případě CAN komfortu k přepnutí na jednodrátový provoz. Všechny zprávy jsou od všech jednotek vysílány po vedení, jež není zkratováno na plus pól akumulátoru. A dojde k zápisu chybového hlášení do řídících jednotek. V situaci, kdy dojde ke zkratu obou vodičů na kladný pól je sběrnice CAN komfortu mimo provoz. -24-

32 Obr 21. Oscilogram při zkratovaném vedení CAN High na kladný poĺ akumulátoru Zkrat vedení na záporný pól akumulátoru Poslední oscilogram zachycuje stav sběrnice CAN komfortu, poté co došlo ke zkratu vedení CAN Low a záporného pólu akumulátoru. Rovněž i v tomto případě dojde po detekci tohoto výjimečného stavu řídící jednotkou gateway, k přepnutí na jednodrátový režim. Následná komunikace pak probíhá na volném, nezkratovaném vedení CAN High. -25-

33 Obr 22. Oscilogram při zkratovaném vedení CAN Low na záporný póĺ akumulátoru Defektní řídící jednotka Rušení a tím výpadek komunikace na sběrnici CAN může způsobovat rovněž připojená řídící jednotka. A to jak trvale například při poruše vnitřního odporu v řídící jednotce, či integrovaného diferenciálního zesilovače. Nebo jen krátkodobě například při pokusu řídící jednotky vyslat na sběrnici datovou zprávu. Pokud při sériové diagnostice žádná z řídících jednotek nenahlásí v paměti závad chybu například Vadná řídicí jednotka, lze lokalizovat problém například postupným odpojováním řídících jednotek připojených ke konkrétnímu segmentu sběrnice CAN. Při současném sledování stavu sběrnice je možné tímto způsobem dohledat defektní řídící jednotku. Nebo naopak odpojením všech jednotek na sběrnici a opětovným připojováním zpět na komunikační sběrnici za současného sledování stavu sběrnice. -26-

34 Obr 23. Deska plošných spojů včetně součástek SMD z řídící jednotky Gatweay Z obrázku je zřejmé, že oprava defektních řídících jednotek je v prostorách běžného autoservisu nereálná. Existují však firmy, které se na opravy řídících jednotek specializují. Nicméně je velmi důležité posoudit finanční stránku takovéto opravy. -27-

35 Závěr Elektronické řídicí jednotky se svými snímači a akčními členy již neodmyslitelně patří k motorovým vozidlům. Způsobily revoluci ve světě automobilů. A je pravděpodobné, že proniknou i do dalších oblastí dopravy (motocykly, lodě), své uplatnění najdou i v řízení výrobních procesů či dnes velmi rozvíjejících se inteligentních domech. Elektronické řízení a regulace otevírají množství možností, zlepšují bezpečnost jízdy a jízdní komfort. Současně se vozidla stávají stále úspornějšími a ohleduplnějšími k životnímu prostředí. V současné době si již nelze představit nové vozidlo používající moderní techniku bez sběrnicového systému, který by zajišťoval komunikaci jednotlivých řídicích jednotek. K tomu určený systém CAN Bus v dnešní době naráží na omezení jeho použitelnosti kvůli své omezené rychlosti. Vyšší rychlost je žádaná pro oblasti multimédií nebo nově vyvíjených bezpečnostních a asistenčních funkcí jako např. identifikace jízdního pruhu a následném upozornění řidiče při nechtěném opuštění tohoto pruhu nebo rozpoznávání dopravních značek. Počítá se také s využitím infrakamery pro zlepšení bezpečnosti při jízdě v noci. Problém s přenosovou rychlostí by mělo vyřešit nahrazení dosavadních elektrických vodičů za optická vlákna. -28-

36 Použitá literatura [1] GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN [2] VLK, František. Automobilová elektronika 1: asistenční a informační systémy. 1. vyd. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Brno: Prof.Ing.František Vlk, DrSc, 2006, 269 s. ISBN [3] VLK, František. Automobilová elektronika: systémy řízeni motoru a převodu. vyd. 1. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Brno: Prof.Ing.František Vlk,DrSc., nakladatelství a vydavatelství, 2006, 355 s. ISBN [4] VLK, František. Automobilová elektronika: systémy řízení podvozku a komfortní systémy. vyd. 1. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Brno: Prof.Ing.František Vlk,DrSc., nakladatelství a vydavatelství, 2006, 308 s. ISBN [5] HOREJŠ, Karel a Vladimír MOTEJL. AutoExpert: časopis profesionálů v autoopravárenství : technika - autodílna - obchod. Vyd. 4. Brno: Littera, ISSN [6] ŠKODA AUTO A.S. ŠKODA AUTO Česká republika [online] vyd [cit ]. Dostupné z: [7] FCD S. R. O. EFEKTIVNÍ DIAGNOSTIKA. FCD: efektivní diagnostika [online] [cit ]. Dostupné z: [8] ADART COMPUTERS, s.r.o. MOTORDIAG: autodiagnostika, VAG-COM, OBD, KWP2000, OBD2, CAN BUS diagnostika [online] [cit ]. Dostupné z: [9] ROSS-TECH, LLC. Ross-Tech: Diagnostic Software for European Automobiles [online]. USA, 2011 [cit ]. Dostupné z: [10] VOLKSWAGEN AG. Samostudijní program 269: Výměna dat na datové sběrnici CAN II vyd. Wolfsburg, 2003.

37 Přehled příloh Přehled řídicích jednotek ve vozidle Škoda Superb II Propojení datové sběrnice CAN-Bus ve vozidle

38 Příloha 1: Přehled řídicích jednotek ve vozidle Škoda Superb II 1- řídící jednotka motoru 2- řídící jednotka automatické převodovky 3- řídící jednotka senzoriky volici páky automatické převodovky 4- řídící jednotka servořízení 5- řídící jednotka ABS/ESP 6- řídící jednotka airbagu 7- řídící jednotka náhonu na všechna kola (Haldex) 8- řídící jednotka parkovacího asistentu (PLA)/ pomoci při parkováni (PDC) 9- řídicí jednotka bi-xenonových natáčecích světlometů 10- výkonové jednotky bi-xenonových světlometů (pravá/levá) 11- řídící jednotka panelu přístrojů 12- řídící jednotka paměťové sedačky 13- řídící jednotka dveří řidiče 14- řídící jednotka dveří spolujezdce 15- řídící jednotka tažného zařízení 16- řídící jednotka palubní sítě (BCM) 17- řídící jednotka Climatronic/Climatic 18- řídicí jednotka elektroniky sloupku řízení 19- řídící jednotka radia radionavigačního systému řídící jednotka pro externí multimediální zařízení 20- řídící jednotka obsluhy mobilního telefonu 22- TV přijímač 23- zesilovač (sound systém) 24- řídicí jednotka nezávislého topení 25- řídicí jednotka levých zadních dveří 26- řídicí jednotka pravých zadních dveří 27- světelný a dešťový senzor 28- řídicí jednotka předních stěračů 29- zálohová siréna alarmu 30- snímač hlídání vnitřního prostoru a snímač náklonu vozidla 31- tlačítka multifunkčního volantu vpravo/vlevo 32- gateway 33- multifunkční volant

39 Příloha 2: Propojení datové sběrnice CAN-Bus ve vozidle E221 multifunkční volant G85 snímač úhlu natočení volantu G273 snímač hlídání vnitřního prostoru G384 snímač náklonu vozidla G397 světelný a dešťový senzor G419 jednotka snímačů ESP H12 zálohová siréna alarmu J... řídicí jednotka motoru J104 řídicí jednotka ABS/ESP J217 řídicí jednotka automatické převodovky J234 řídicí jednotka airbagu J255 řídicí jednotka Climatronic J285 řídicí jednotka panelu přístrojů J301 řídicí jednotka Climatic J345 řídicí jednotka tažného zařízení J362 řídicí jednotka imobilizéru J364 řídicí jednotka nezávislého topení J386 řídicí jednotka dveří řidiče J387 řídicí jednotka dveří spolujezdce J388 řídicí jednotka levých zadních dveří J389 řídicí jednotka pravých zadních dveří J400 řídicí jednotka předních stěračů J412 řídicí jednotka obsluhy mobilního telefonu J446 řídicí jednotka pomoci při parkování (PDC) J492 řídicí jednotka náhonu na všechna kola (Haldex) J500 řídicí jednotka servořízení J503 řídicí jednotka rádia J503 řídicí jednotka radionavigačního systému J519 řídicí jednotka palubní sítě (BCM) J527 řídicí jednotka elektroniky sloupku řízení J533 GATEWAY J543 řídicí jednotka paměťové sedačky J583 řídicí jednotka snímače NO J587 řídicí jednotka senzoriky volicí páky automatické převodovky J650 řídicí jednotka pro externí multimediální zařízení J667 výkonová jednotka levého bi-xenonového světlometu J668 výkonová jednotka pravého bi-xenonového světlometu J745 řídicí jednotka bi-xenonových natáčecích světlometů J791 řídicí jednotka parkovacího asistentu (PLA) R12 zesilovač (sound systém) R78 TV přijímač T16 diagnostická zásuvka

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A

OSOBNÍ AUTOMOBIL STŘEDNÍ TŘÍDY TYP A Příloha č. 1 - Technická specifikace vozidel Parametry požadované zadavatelem sedan (4dveřový) / liftback (5dveřový) 5ti místný (homologováno pro řidiče + 4 cestující) motor zážehový, přeplňovaný (palivo

Více

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK

Školení KB 8 a jízdní zkoušky Řízení kvality Kvasiny GQK Školení KB 8 a jízdní zkoušky Školení KB 8 a jízdní zkoušky Bezpečnost na dráze Kontrolky: Tlak motorového oleje Množství motorového oleje Elektrohydraulické servořízení Elektromechanické servořízení Teplota,

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

Vozidlo typ B-2S (1 ks) - Část 2 - specifikace 1

Vozidlo typ B-2S (1 ks) - Část 2 - specifikace 1 Vozidlo typ B-2S (1 ks) - Část 2 - specifikace 1 nabídka uchazeče DOPLNÍ UCHAZEČ instrukce pro vyplnění sloupce C zážehový přeplňovaný výkon min. 145 kw Motor spotřeba PHM pro kombinovaný provoz (pozn.:

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 31 Haldex

Více

Technická servisní konference 10/2016 VAT/1 - TSC Elektro I David Bačák

Technická servisní konference 10/2016 VAT/1 - TSC Elektro I David Bačák Technická servisní konference 10/2016 VAT/1 - TSC Elektro I David Bačák Přehled témat: Octavia III - reverzace předních oken, odnaučení automatického chodu oken Superb III nefunkční houkačka Superb III

Více

DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM

DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM 1 DOKUMENTACE K VOZU PO KONTROLE TECHNIKEM ---------------------------------------------------- Klientské číslo: Jméno a přímení: Telefon: Email: Informace o vozidle Tovární značka: Model: Datum 1. registr.

Více

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : PNEUMATICKÉ ODPRUŽENÍ VZADU Snížení tlaku v pneumatickém okruhu Při zásahu na pneumatickém okruhu je nutné snížit tlak v okruhu na hodnotu atmosférického tlaku. POZOR : Vozidlo musí povinně stát koly na zemi. Snížení tlaku v pneumatickém

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč704,900 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

Učební texty Diagnostika snímače 4.

Učební texty Diagnostika snímače 4. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe Fleišman Luděk 9.12.2012 Potenciometrický snímač pedálu akcelerace Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika snímače 4. U běžného řízení motoru zadává řidič

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč878,600 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

PŘÍLOHA TECHNICKÁ SPECIFIKACE :44 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHA TECHNICKÁ SPECIFIKACE :44 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHA K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE Osobní automobil, obchodní třída Terénní, kompaktní SUV 4x4 (pohon všech kol), pravostranný provoz Motor o výkonu min. 80 kw, max. objem motoru 2000

Více

Ceník Mercedes-Benz třída V velkoprostorový osobní vůz (6-8 sedadel)

Ceník Mercedes-Benz třída V velkoprostorový osobní vůz (6-8 sedadel) 3050 kg 4,65 2422 (2624) x 1650 x 1353 5,19 2667 (2869) x 1650 x 1353 Ceník Mercedes-Benz třída V velkoprostorový osobní vůz (6-8 sedadel) 100 kw / 136 k Platné od 3. Března 2014 V 200 CDI K 1 035 155,-

Více

Ceník platný od 1. července 2015

Ceník platný od 1. července 2015 Ceník platný od 1. července 2015 3050 kg 4,65 2422 (2624) x 1650 x 1353 5,19 2667 (2869) x 1650 x 1353 Ceník Mercedes-Benz třída V velkoprostorový osobní vůz (6-8 sedadel) V 200d K 1 070 245,- V 220d K

Více

Vaše BMW X3 xdrive20d.

Vaše BMW X3 xdrive20d. Vaše BMW X3 xdrive20d. www.bmw.cz/myconfig/f5g0s3o1 23.03.2017 1/9 Model BMW X3 xdrive20d. Výkon motoru: 190 k Zdvihový objem: 1.995 cc Spotřeba: 5,2 l/100km [1] Emise CO2: 136 g/km [1] 1 181 70 Výbavové

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Příloha č. 1 - Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění. ŠKODA AUTO a.s.

Příloha č. 1 - Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění. ŠKODA AUTO a.s. Příloha č. 1 - Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění (do žlutě podbarvených formulářových polí nabízeného osobního automobilu) uchazeč vyplní konkrétní parametry Osobní automobil

Více

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE

OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘI POPRODEJNÍM SERVISU : VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ - SIGNALIZACE S pomocí diagnostického přístroje je možno číst následující závady : Čtení závad Závady inteligentní jednotky (BSI) Závada činnosti stropního světla (vpředu/vzadu) Závada činnosti směrového světla vzadu

Více

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č.1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB Technické údaje: Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem

Více

Příloha číslo 2 A Technická specifikace

Příloha číslo 2 A Technická specifikace Příloha číslo 2 A Technická specifikace Zadavatel: MARFIL TRADE CORPORATION CZ, spol. s r.o. Název části zakázky: Mrazírenská přeprava: Mrazírenský vůz do 3,5 t: 2 ks Mrazírenský vůz 3,5 t 12 t: 1 ks 1.

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Elektronické systémy a diagnostika vozů v dlouhodobých zkouškách

Elektronické systémy a diagnostika vozů v dlouhodobých zkouškách Elektronické systémy a diagnostika vozů v dlouhodobých zkouškách 1 Obsah 11:15 11:45 elektronické systémy pro diagnostiku elektroniky vozů v dlouhodobých zkouškách přednášející: Ing. Petr Jakl, Ing, TZD/5

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Název zadavatele: Sídlo: ICO: c.j.,

Název zadavatele: Sídlo: ICO: c.j., Česká republika - Název zadavatele: Sídlo: ICO: c.j., Česká republika - Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 91/5 586 01 Jihlava 70894451 07630/2016-ERU Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Více

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo...

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo... Obsah Úvod.................................................................. 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče................. 10 Akumulátor...........................................................

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda CX-5 Kč946,800 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

Elektroinstalace 1 ZÁKLADNÍ POJMY

Elektroinstalace 1 ZÁKLADNÍ POJMY VY_32_INOVACE_EL_01 Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Elektroinstalace 1 ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Související předpisy Elektrickou instalací se rozumí umístění, upevnění, propojení a jištění

Více

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji

Více

Příloha č. 1. Zadávací dokumentace

Příloha č. 1. Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace zadavatele Česká republika - Generální ředitelství cel (dále jen zadavatel ) k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 56 zákona č. 134/2016 Sb., o

Více

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) Styk kola s vozovkou, resp. tření ve stykové ploše mezi pneumatikou a povrchem vozovky, má zásadní vliv nejenom

Více

CENÍK TOLEDO. Basis Reference Style ENJOYNEERING

CENÍK TOLEDO. Basis Reference Style ENJOYNEERING CENÍK TOLEDO Reference Style ENJOYNEERING Ceník Toledo Ceny Motory Výkon kw/k Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) Toledo 1.2 55/75 5,9 137 269 900 Kč Reference 1.2 TSI 63/85

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Návod k obsluze Spínací zesilovač pro světlovodná vlákna CZ OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Obsah Předběžná poznámka. Použité symboly Použití z hlediska určení. Oblast nasazení Montáž. Připojení světlovodných

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

Palubní diagnostika dopravních prostředků. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

Palubní diagnostika dopravních prostředků. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování Palubní diagnostika dopravních Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování Obsah Vývoj řízení skupin automobilů Řídící jednotka (Electronic Control Unit) Komunikační sítě automobilu Diagnostika

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

Obsah přednášky. Struktura datové sítě automobilu nižší třídy. Úvod. Senzory a akční členy v automobilech

Obsah přednášky. Struktura datové sítě automobilu nižší třídy. Úvod. Senzory a akční členy v automobilech Obsah přednášky Senzory a akční členy v automobilech Ing. Michal Kubík 6. 5. 2010 ZČU-FST-KKS Plzeň Přednáška v rámci r projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0086 Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ V 1.10 Modul přejezdu EZP-01 Toto zařízení je určeno pro vytvoření zabezpečeného jednokolejného železničního přejezdu na všech modelových

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006 CAN BUS. Učební text

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006 CAN BUS. Učební text Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006 CAN BUS Učební text Obsah: 1. Úvod historie..... 3 2. Princip činnosti..... 5 3. Rušení....... 7 4. Struktura

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka 1/5 1) Popis výrobku beep&park /keeper TM je předním a zadním parkovacím asistenčním systémem s ochranou proti nárazu do vašeho vozidla, ke kterému často dochází při parkovacích manévrech jiných motoristů

Více

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP Popis výrobku Technická data Návod k obsluze Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 2.1 VÝROBCE:... 4 3. POPIS TW15ADAM...

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ V 2.2 Modul přejezdu EZP-01 Toto zařízení je určeno pro vytvoření zabezpečeného jednokolejného železničního přejezdu na všech modelových

Více

Technická servisní konference 04/2016

Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 Technická servisní konference 04/2016 VAT/1 TSC Elektro I Obsah prezentace Strana 1: Octavia III: Samovolné sepnutí varovných světel Fabia III: Samovolné sepnutí varovných

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia Edition AKČNÍ NABÍDKA

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia Edition AKČNÍ NABÍDKA SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Edition AKČNÍ NABÍDKA Akční ceník Octavia Edition OCTAVIA OCTAVIA COMBI PRIMA EDITION CZ 1,2 TSI/77 kw 334 900 Kč 39 000 Kč 364 900 Kč 49 000 Kč 1,4 TSI/90 kw 374 900 Kč nově

Více

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka DVR68WIFI Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka Uživatelská příručka DVR kamera je určena k instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Obsah... 2 Technické specifikace... 2 Popis

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 25 Ventil

Více

CENÍK SEAT EXEO. Reference Style Sport ENJOYNEERING

CENÍK SEAT EXEO. Reference Style Sport ENJOYNEERING CENÍK SEAT EXEO Style Sport ENJOYNEERING Ceník Exeo Ceny Motory Výkon kw/k Spotřeba paliva (l / 100km) Emise CO 2 (g / km) Exeo Exeo ST 1.8 TSI 88/120 7,3/7,4* 169/172* 545 900 Kč 582 900 Kč 88/120 4,9/5,0*

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH PAKETŮ JOY.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH PAKETŮ JOY. AKTUÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH PAKETŮ JOY. BMW řady 1 (3dveřová / 5dveřová verze) BMW 116d / 116d EDE / 118d / 118d xdrive / 120d / 120d xdrive / 116i / 118i 140 426 Kč zdarma 100 % BMW 125d / 125i 136

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Akumulátory Bosch: Optimální startovací výkon pro všechna vozidla

Akumulátory Bosch: Optimální startovací výkon pro všechna vozidla NOVINKA! Akumulátory Bosch S3 - S4 - S5 Akumulátory Bosch: Optimální startovací výkon pro všechna vozidla Správný akumulátor Bosch pro všechna vozidla S5: zdroj energie pro vozidla vyšší třídy S4: energie

Více

VAŠE TOYOTA HILUX. 2.5l D-4D 145 DPF STUPEŇ STANDARDNÍ VÝBAVY. Červená - chilli (3E5) Tmavě šedá látka (FX10) ZÁKLADNÍ CENA (vč.

VAŠE TOYOTA HILUX. 2.5l D-4D 145 DPF STUPEŇ STANDARDNÍ VÝBAVY. Červená - chilli (3E5) Tmavě šedá látka (FX10) ZÁKLADNÍ CENA (vč. VAŠE TOYOTA HILUX ZÁKLADNÍ ÚDAJE KAROSERIE MOTOR PŘEVODOVKA STUPEŇ STANDARDNÍ VÝBAVY Double Cab 2.5l D-4D 145 DPF 5 M/T Luna BARVY EXTERIÉR INTERIÉR Červená - chilli (3E5) Tmavě šedá látka (FX10) CENA

Více

Nový up! Maraton Ed. 1,0 CNG 5G

Nový up! Maraton Ed. 1,0 CNG 5G Nový up! Maraton Ed. 1,0 CNG 5G Model Nový up! Maraton Ed. 1,0 CNG 5G Celková cena 315 500,- Motor 999 cm3 Přední pohon Manuální 5 st. Výkon: 50 kw / 68 koní Spotřeba paliva: 4.5 m3/100km Emise CO2: 82

Více

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light)

Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) Digitální sekvenční indikátor přeřazení (Shift Light) s optickou a zvukovou signalizací SL-03 (fw 1.3) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci dosažení nastavených otáček motoru, což snižuje

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

VŮZ STVOŘENÝ PRO ŘIDIČE

VŮZ STVOŘENÝ PRO ŘIDIČE VŮZ STVOŘENÝ PRO ŘIDIČE Nový Civic 5D s novým designem a konstrukčním provedením je ztělesněním našeho inovativního přístupu. Výsledkem je vůz s jedinečnou osobností a sportovním duchem. Vůz, který je

Více

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...)

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: 201...) Základní informace tovární značka:... typ/model:... druh (osobní/nákladní...):... rok výroby:... registrační značka (SPZ):...

Více

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Transporter

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Transporter Akční ceník Platný od 1. ledna 2013 Užitkové vozy Transporter Akční ceník může obsahovat modely a výbavy, které budou do výroby zařazeny později. Aktuální nabídka může být ovlivněna změnami vyvolanými

Více

Nový Tiguan. Ceník. Manuální 6 st. pr. Aut. DSG7 2,0 TDI BMT 5.0 110 (150) 735 900 827 900

Nový Tiguan. Ceník. Manuální 6 st. pr. Aut. DSG7 2,0 TDI BMT 5.0 110 (150) 735 900 827 900 Ceník Nový Tiguan Zdvihový objem (l) Manuální 6 st. pr. Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) 2,0 TDI BMT 5.0 110 (150) 735 900 827 900 Aut. DSG7 2,0 TSI BMT 4MOTION 8.6 132 (180) 838 900 2,0 TDI

Více

*Výbava na obrázku exteriéru a interiéru nemusí odpovídat specifikaci tohoto nabízeného vozidla. A03 Passion 0,00

*Výbava na obrázku exteriéru a interiéru nemusí odpovídat specifikaci tohoto nabízeného vozidla. A03 Passion 0,00 Cenová nabídka vozu *Výbava na obrázku exteriéru a interiéru nemusí odpovídat specifikaci tohoto nabízeného vozidla. Všechny ceny jsou v CZK. Ceny jsou platné k 13.04.2015. Nabídka byla naposledy aktualizována

Více

LEXUS GS 200t/300h/450h

LEXUS GS 200t/300h/450h LEXUS GS 200t/300h/450h CENÍK Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů LEXUS ProTect 5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové

Více

Technické specifikace. Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Active. Toyota kód 1AMDHDz. Změna cen vyhrazena. Vytištěno :

Technické specifikace. Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Active. Toyota kód 1AMDHDz. Změna cen vyhrazena. Vytištěno : Toyota kód 1AMDHDz Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Active Model Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Active 447 900 Kč Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Černá látka (FB20) Cena celkem: 447 900 Kč Změna

Více

Obsah prezentace. Technická servisní konference 10/2015, PAT/1 TSC zpět na obsah

Obsah prezentace. Technická servisní konference 10/2015, PAT/1 TSC zpět na obsah Obsah prezentace OCTAVIA III: reverzace předních oken YETI: reverzace stahování oken OCTAVIA III, Superb III: problikává symbolika otevřených pátých dveří FABIA III: samovolná aktivace parkovacího světla

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství.

Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Standardní výbava Gratulujeme k vytvoření konfigurace Vašeho nového vozu Mazda. Zde naleznete standardní výbavu a vybrané doplňkové příslušenství. Mazda6 Kč827,800 Barva karoserie a některé prvky interiéru/exteriéru

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech Vehicle Security System VSS 1 Přůvodce nastavením systému - Czech Vážený zákazníku, v tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné: k potvrzení instalace systému alarmu k aktivaci a deaktivaci některých

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

Sv tlomety a elektronika sv tlomet

Sv tlomety a elektronika sv tlomet Sv tlomety a elektronika sv tlomet František Vaník, Vilém Hole ek Škoda Auto, TML vývoj sv tlomet 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ BS-800 LCD. Parkovací snímače

NÁVOD NA POUŽITÍ BS-800 LCD. Parkovací snímače NÁVOD NA POUŽITÍ BS-800 LCD Parkovací snímače BS-800 LCD Technické parametry Systém parkovacích snímačů BS-800 pozůstává z 8 ultrazvukových snímačů, řídící jednotky a LCD displeje. Systém detekuje vzdálenost

Více

ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD

ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD ELEKTRONICKÝ ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD AŽD NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ V 2.3 Modul přejezdu EZP-01 Toto zařízení je určeno pro vytvoření zabezpečeného jednokolejného železničního přejezdu na všech modelových

Více

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Charakteristika systému VMS08 je mikroprocesorem řízená jednotka určená

Více

M{ZD{ CX-3 ZAREGISTRUJTE SE JIŽ TEĎ 204208_MAZCX3_PSL_15R1_V3.indd COV2 18/02/2015 13:01:23

M{ZD{ CX-3 ZAREGISTRUJTE SE JIŽ TEĎ 204208_MAZCX3_PSL_15R1_V3.indd COV2 18/02/2015 13:01:23 M{ZD{ CX-3 2 3 6 1 7 5 2 4 3 8 4 5 NEJBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO V PROVOZU Všechny modely značky Mazda disponují inteligentními bezpečnostními systémy. Soustava označovaná souhrnným názvem i-activsense monitoruje

Více

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR

DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT TOTO JE POUZE VZOR VZOR DOKUMENTACE K VOZU CERTIFIKÁT VZOR Klient: Klientské číslo: 14017734 Jméno a přímení: Telefon: Email: Blanka Uličná 604 000 XXX b.ulicna@neeistuje.aa Za AUTOTÝM zpracoval: Jméno a přímení: Telefon: Email:

Více

Kombinovaná spotřeba l/100 km. Výkon kw (k)

Kombinovaná spotřeba l/100 km. Výkon kw (k) Ceník Polo Zdvihový objem (l) Manuální 5 st. pr./manuální 6 st. pr. Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) Comfort Edition 1,2 TSI BMT 4.7 66 (90) 324 900 1,2 TSI BMT 4.7 66 (90) 316 900 342 900 1,0

Více

MODUL CAN DS 450 verze 2.0. Modul CAN BUS převodníku Uživatelský manuál

MODUL CAN DS 450 verze 2.0. Modul CAN BUS převodníku Uživatelský manuál MODUL CAN DS 450 verze 2.0 Modul CAN BUS převodníku Uživatelský manuál CZ Úvod... 3 Informace... 3 Programování modulu CAN DS 450... 3 Funkce výstupů modulu CAN DS 450 verze 2.0... 4 Technické údaje...

Více

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Caddy

Akční ceník Platný od 1. ledna 2013. Užitkové vozy. Caddy Akční ceník Platný od 1. ledna 2013 Užitkové vozy Caddy Akční ceník může obsahovat modely a výbavy, které budou do výroby zařazeny později. Aktuální nabídka může být ovlivněna změnami vyvolanými např.

Více

Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr.

Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr. Ceník Nový Sharan Zdvihový objem (l) 2,0 TDI BMT 2,0 TDI BMT 4MOTION 2,0 TDI BMT Převodovka Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) 5.0 110 (150) 910 900 940 900 5.6 110 (150) 970 900 1 000 900 5.3

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Odemykání a otevírání

Odemykání a otevírání ŠKODA Superb Tato brožura slouží k rychlému seznámení s některými funkcemi vozidla. Nenahrazuje Návod k obsluze vozidla a Návod k obsluze infotainmentu, protože neobsahuje všechny informace o obsluze,

Více

4WS řízení zadních kol

4WS řízení zadních kol 4WS řízení zadních kol Pavel Brabec 1), Miroslav Malý 2), Robert Voženílek 3) Abstract Four-Wheel Steering Rear Wheels Control. For parking and low-speed maneuvers, the rear wheels steer in the opposite

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Automatická převodovka 01M Uspořádání automatické převodovky Podle požadovaného převodu dochází v Ravigneauxově

Více