VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ Vyšší odborné studium ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00. Vyšší odborné studium ABSOLVENTSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ Vyšší odborné studium Obor vzdělání: N/02 Diagnostika silničních vozidel ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Téma: Elektronické systémy vozidla Škoda Superb II Krojidlo Jan třída: DG3 školní rok: 2011/2012

2

3 Prohlašuji, že absolventskou práci jsem vypracoval samostatně na základě uvedené použité literatury. Souhlasím, aby tato absolventská práce byla použita k výukovým účelům VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18. Dne 4. května 2012 podpis studenta

4 Shrnutí Tato práce popisuje elektronickou výbavu vozidla Škoda Superb II. generace. V první části práce jsou zmíněny důvody zavádění elektronických systémů do soudobých vozidel. Druhá kapitola je věnována některým vybraným elektronickým systémům zmíněného vozidla jako například pomoc při parkování PDC. Tento systém napomáhá řidiči k lepšímu odhadu vzdálenosti vozidel při parkovacím manévru. Jeho nadstavba parkovací asistent PLA je schopna samočinně zaparkovat vozidlo bez zásahu řidiče do řízení. Dalším systémem je poté systém inteligentních světlometů AFS. Tento systém napomáhá k aktivní bezpečnosti tohoto vozidla. Systém inteligentních světlometů je schopen rozmanitých funkcí ke zlepšení osvětlení prostoru před vozidlem. Třetí kapitola nastiňuje výměnu dat mezi řídícími jednotkami jednotlivých systémů v automobilu. Popisuje formát datové zprávy sběrnice CAN. Jednotlivé podkapitoly jsou věnovány třem segmentům sběrnice CAN ve vozidle. Závěr práce patří diagnostice datových sběrnic. Je zde nastíněna výbava, potřebná k diagnostice sběrnicových systémů. V závěru práce jsou uvedeny charakteristické závady sběrnicových systémů CAN.

5 Summary This thesis describes the electronic equipment of the vehicle Skoda Superb II generation. In the first part there are mentioned reasons of the introduction of electronic systems in modern vehicles. The second chapter is devoted to some electronic systems such as parking distance control PDC. This system helps drivers to better estimate the distance of vehicles while parking. The extension of parking assistant PLA is able to automatically park the vehicle without a driver's intervention in the proceedings. Another system is the intelligent headlamp system AFS. This system contributes to active safety of the vehicle. Intelligent headlamp system is capable of multiple functions to improve the illumination area in front of the vehicle. The third chapter outlines the data exchange between control units of different systems in the car. It describes the format of a data message CAN. Each chapter is devoted to the three segments of the CAN in the vehicle. The conclusion belongs to diagnostic data bus. It describes the equipment, necessary to diagnose bus systems. The conclusion presents characteristic defects CAN bus systems.

6 Obsah Úvod Význam zavádění elektronických systémů v silničních vozidlech Přehled elektronických systémů vozidla Škoda Superb II Řídící jednotka palubní sítě Asistenční parkovací systémy Pomoc při parkování PDC Parkovací asistent PLA Systém inteligentních předních světlometů AFS Prediktivní dynamická regulace sklonu světlometů Dynamické světlo do zatáčky Světelné módy a funkce systému AFS Systém KESSY Části sytému KESSY Radionavigační systém Columbus Uspořádání a funkce datových sběrnic vozidla Škoda Superb II Přenos dat po sběrnici Formát zprávy Segment pohonu a bezpečnosti Segment komfortu Segment multimédií Diagnostika datových sběrnic Hledání závad Přerušení vedení Vzájemný zkrat vedení Zkrat vedení na kladný pól akumulátoru Zkrat vedení na záporný pól akumulátoru Defektní řídící jednotka Závěr... 28

7 Seznam obrázků a tabulek: Obr 1. Vývoj jednotky palubní sítě BCM...3 Obr 2. Ukázka signálu PWM...4 Obr 3. Jednotlivé části systému PDC...5 Obr 4. PDC - Vizální signalizace na radionavigačním systému Columbus...6 Obr 5. Informování řidiče systémem PLA na informačním displeji Maxi-dot...8 Obr 6. Natáčecí a naklápěcí jednotka ze světlometu AFS...9 Obr 7. Aktivace jednotlivých světelných módu podle rychlosti vozidla Obr 8. Světelná stopa systému AFS v meziměstském módu Obr 9. Světelná stopa systému AFS v městském módu Obr 10. Světelná stopa systému AFS v dálničním módu Obr 11. Světelná stopa systému funkcí svěla pro odbočování Obr 12. Klika vozidla pro systém Kessy s kapacitními senzory Obr 13. Radionavigační systém Columbus Obr 14. Datová síť řídicího systému vozu Obr 15. Hodnoty napětí na sběrnici v klidu a při komunikaci Obr 16. Formát zprávy CAN Obr 17. Diagnostický interface HEX-CAN k PC od firmy Ross-Tech Obr 18. Automobilový osciloskop TEXVIK Autoskope Obr 19. Oscilogram s přerušeným vedením CAN Low Obr 20. Oscilogram při vzájemném zkratu CAN High a CAN Low Obr 21. Oscilogram při zkratovaném vedení CAN High na kladný poĺ akumulátoru Obr 22. Oscilogram při zkratovaném vedení CAN Low na záporný póĺ akumulátoru.. 26 Obr 23. Deska plošných spojů včetně součástek SMD z řídící jednotky Gatweay... 27

8 Úvod Použití elektronických systémů v současně vyráběných automobilech vede k ulehčení ovládání vozidla řidičem. Uvolňuje tak lidskou kapacitu k pozorování vnějšího dopravního děje. Taktéž to znamená pokračující vývoj k zmenšení fyzické síly potřebné při obsluze vozidla řidičem. Elektronickým propojení automobilových systémů je zajištěno především odlehčení řidiče v nebezpečných situacích a tím lepší vyhodnocování nastalé situace. Rovněž umožňuje v těchto nebezpečných situacích inteligentním systémům korekci povelů od řidiče akčním členům. -1-

9 1 Význam zavádění elektronických systémů v silničních vozidlech Elektronické systémy jsou důležitým prostředkem, který umožňuje zvýšení bezpečnosti, zvýšení hospodárnosti, zlepšení jízdního pohodlí soudobých vozidel a neposledně zlepšení dopadů provozu vozidla na životní prostředí. Použití jiných např. pneumatických či hydraulických pomocných prostředků si nelze v silničních vozidlech odmyslet, avšak jejich kapacita se blíží k technologickému maximu. Použití elektronických systémů ve vozidlech proto otevírá nové možnosti ve vývoji silničních vozidel. Elektronika vlastně pomocí svých senzorů získává informace o vlastnostech mechanických prvků, tyto informace zpracovává, ukládá do své paměti, vyhodnocením získaných informací dává povely akčním členům (např. krokovým motorům, elektromagnetickým ventilům) a tím ovlivňuje své okolí. O získané informace se dělí pomocí datových sběrnic s ostatními elektronickými systémy ve vozidle. Elektronické systémy redukují fyzické nebo psychické zatížení řidiče, zabezpečují jeho koncentraci a jsou tak rozhodujícím faktorem zvyšující aktivní bezpečnost silničních vozidel. Tyto systémy je možno rozdělit do tematických okruhů jako jsou automatické ovládání a řazení převodovky, elektronicky ovládaná brzdná soustava s asistenty ABS, ESP, automatická regulace rychlosti jízdy či aktivní odpružení a klimatizace. Naproti tomu jde však finanční zatížení. Velký počet elektronických prvků nutný k zabezpečení bezchybné funkce vede k velkému navýšení koncové ceny. Složitost takovéto instalace má rovněž za následek ovlivnění spolehlivosti celého systému. Opravy takto sofistikovaných systémů lze pak provádět jen s velmi důkladnou znalostí takového systému. -2-

10 2 Přehled elektronických systémů vozidla Škoda Superb II Vzhledem k rozsáhlosti elektronických systémům vozidla Škoda Superb II, je popis všech jednotlivých segmentů mimo rozsah této práce. Kompletní přehled všech řídících jednotek užitých ve vozidle je uveden v příloze 1. Schéma propojení řídících jednotek do jednotlivých segmentů sběrnice CAN je uvedeno v příloze 2. V následujících kapitolách je tak popsána jen část těchto systémů. 2.1 Řídící jednotka palubní sítě Ve vozidle Škoda Superb druhé generace je nově osazena řídící jednotka palubní sítě tzv. BCM 1. Tato řídící jednotka v sobě sdružuje funkce, které u předcházejících modelů, např. Škoda Octavia II, vykonávala centrální řídící jednotka společně s řídící jednotkou komfortní elektriky. Řídící jednotka BCM komunikuje prostřednictvím datových sběrnic CAN-Bus komfortu s řídící jednotkou elektroniky sloupku řízení, jednotkou dveří, jednotkou Climatronicu nebo Climaticu a jednotkou tažného zařízení. Prostřednictvím vlastní sběrnice tzv. Lin-Bus 2 komunikuje se světelným a dešťovým senzorem, s řídící jednotkou předních stěračů, se zálohovanou sirénou alarmu, se snímačem hlídání vnitřního prostoru a se snímačem náklonu vozu. Přes datové rozhraní Gateway pak komunikuje se zbytkem řídících jednotek v automobilu. Obr 1. Vývoj jednotky palubní sítě BCM 1 Body Control Module 2 Local Interconnect Network Bus -3-

11 Jednotka BCM přes své polovodičové výstupy ovládá vnitřní a vnější osvětlení vozu. Hlavní výhody tohoto řešení jsou: Vypínání a zapínání jednotlivých žárovek, každá žárovka má svůj výstup a tím je řízena. Regulace pomocí pulzně šířkové modulace maximální hodnotu napětí na žárovce a tím prodloužení životnosti žárovky. Obr 2. Ukázka signálu PWM Diagnostika žárovky a vedení, při zkratu či přerušení řídící jednotka automaticky odpojí přívod napětí a informuje řidiče a poruše žárovky. Možnost ovládání dalších komfortních funkcí vozidla jako jsou Corner light, mlhová světla s funkcí přisvicování při odbočování nebo Coming home a Leaving home přisvícení předními mlhovkami při cestě domů, nebo do auta. 2.2 Asistenční parkovací systémy Parkovací systémy pomáhají řidiči vozidla při parkovacích manévrech, ať už při příčném nebo při podélném parkování Pomoc při parkování PDC Funkce pomoci při parkování je základní variantou těchto asistenčních parkovacích systémů. Napomáhá řidiči zaparkovat prostřednictvím ultrazvukových senzorů, vizualizace na autorádiu či navigačním systému a akustické signalizace. -4-

12 Obr 3. Jednotlivé části systému PDC Zleva ultrazvukové čidlo s drzákem do nárazníku, reproduktor, tlačítko aktivace PDC, řídící jednotka PDC Systém tvoří řídící jednotka pomoci při parkování PDC 3 umístěná na vnitřní straně pravého zadního podběhu. Dále pak 4 případně 8 ultrazvukových čidel v závislosti na stupni výbavy automobilu. Jeden nebo dva reproduktory taktéž v závislosti na variantě systému. Případně tlačítko aktivace či deaktivace systému PDC, pouze pokud automobil obsahuje pomoc při parkování vpředu i vzadu Akustická signalizace Akustická signalizace je prováděna zvukovými impulsy. Signalizace začíná přibližně 160 cm od překážky. Tím jak se vozidlo přibližuje k překážce, zkracuje se interval mezi zvukovými impulsy. Jakmile je vzdálenost 30cm od překážky, nahradí zvukový impuls nepřerušovaný zvukový tón. 3 Park Distance Control -5-

13 Vizuální signalizace OPS Obr 4. PDC - Vizální signalizace na radionavigačním systému Columbus U vozidel vybavených originálním autorádiem či radionavigačním systémem z výroby je možné sledovat vizualizaci funkce pomoci při parkování na displeji. Tato funkce je označována jako OPS 4. Prostor před a za vozidlem je na displeji znázorněna čtyřmi výsečemi, z nichž každá je tvořena několika dílky. Se zmenšující se vzdáleností mezi překážkou a vozidlem se na displeji rozsvěcí příslušné dílky příslušných výsečí. Kritická vzdálenost vozidla od překážky je znázorněna posledními tučnými dílky Funkce pomoci při parkování Základní varianta systému PDC monitoruje vzdálenost objektů za vozidlem čtyřmi ultrazvukovými senzory v zadním nárazníku. Komfortnější varianta systému PDC signalizuje mimo vzdálenosti objektů za vozidlem i vzdálenost objektů před vozidlem. K monitoringu vzdálenosti za vozidlem používá stejně jako u předchozí varianty 4 ultrazvukové senzory umístěné v předním nárazníku. Aktivace tohoto sytému probíhá buďto zařazením zpětného rychlostního stupně nebo stisknutím tlačítka aktivace PDC. Rychlost vozidla musí být v tomto případě maximálně 10 km/h. Deaktivace systému následně probíhá překročením rychlosti 10 km/h nebo stisknutím tlačítka aktivace PDC na středovém panelu. O překážkách před a za vozidlem je řidič informován již zmíněnými akustickými signály. U komfortnější verze systému je akustický signál vydáván dvěma reproduktory umístěnými v interiéru vozidla. Reproduktor umístěný pod palubní deskou v místě přístrojové desky signalizuje překážky vyskytující se před vozidlem. Reproduktor 4 Optical Parking System -6-

14 umístěný v zadní části panelu stropu signalizuje překážky za vozidlem. Pro lepší rozlišení překážek řidičem má akustická signalizace pomoci při parkování vpředu vyšší tón než akustická signalizace pomoci při parkování vzadu. Akustickou signalizaci je možné personalizovat v menu panelu přístrojů. Řidič má možnost změnit hlasitost i výšku tónu pro přední a zadní signalizaci. Pokud je vozidlo vybaveno originálním tažným zařízením z výroby a připojí se přívěs, jsou zadní ultrazvukové snímače deaktivovány. Řidič je o tomto stavu informován na displeji rádia nebo radionavigačním systému vizualizací v podobě grafického symbolu automobilu s připojeným přívěsem. V tomto případě zůstávají přední senzory stále aktivní a jejich funkce se neliší, pokud je jimi automobil osazen Parkovací asistent PLA U vozidla Škoda Superb II je nově použita rozšiřující funkce parkovacího asistenta PLA 5. Parkovací asistent je komfortní funkce napomáhající řidiči zaparkovat do podélné parkovací mezery mezi vozidla a to jak na straně řidiče tak i spolujezdce. Systém parkovacího asistenta tvoří kromě všech částí pomoci při parkování PDC navíc také dva ultrazvukové boční senzory, tlačítko aktivace funkce PLA na středovém panelu a řídící jednotku pomoci při parkování rozšířenou o funkci PLA. Systém PLA dále využívá signály ze systému ESP, a to konkrétně informace ze senzoru podélného zrychlení a informace od snímače úhlu natočení volantu. Vozidlo se systémem PLA je rovněž vybaveno panelem přístrojů s informačním displejem Maxi-dot, přes který systém PLA informuje řidiče o aktuálním stavu systému Funkce sytému parkovacího asistenta Řídící jednotka systému parkovacího asistenta zpracovává údaje od bočních ultrazvukových senzorů, ze systému ESP 6 od snímače úhlu natočení volantu. Ultrazvukové senzory po obou bocích vozidla vysílají signály a přijímají zpět jejich odrazy, ze kterých pak určují vzdálenost k ostatním předmětům. Rozlišovací dosah těchto senzorů je přibližně do vzdálenosti 4 m. Na základě těchto parametrů vypočítá řídící jednotka systému PLA parametry parkovací mezery. Aby mohla být mezera vyhodnocena jako vyhovující, 5 Parking lane assistant 6 Elektronický stabilizační program -7-

15 je potřeba přibližně 70 cm volného prostoru před i za vozidlem. Pro parkovací mezeru je přednostně nabízena strana spolujezdce, pokud má probíhat parkovací manévr na straně řidiče je nutné o tom systém informovat zapnutím příslušného směrového světla. Prostřednictvím informačního displeje Maxi-dot informuje systém řidiče o vhodné výchozí pozici pro zahájení parkovacího manévru. Obr 5. Informování řidiče systémem PLA na informačním displeji Maxi-dot Zahájení parkovacího manévru řidič potvrdí zařazením zpětné rychlosti. Řídící jednotka vyhodnotí vhodnou dráhu pro zaparkování a po sekundové bezpečnostní pauze zahájí parkovací manévr. Pohyb vozidla ovládá řidič prostřednictvím pedálů a řídící jednotka sama, bez zásahu řidiče, natáčí elektromechanickým posilovačem řízení přední kola vozidla. O správné poloze zaparkovaného vozidla systém PLA informuje prostřednictvím akustické a vizuální signalizace systému PDC. Pokud není vozidlo zaparkováno správně, vyzve systém řidiče o zařazení prvního rychlostního stupně a systém provede korekci zaparkovaného vozidla. O ukončení parkovacího manévru je řidič informován prostřednictvím informačního displeje Maxi-dot a zároveň akustickou signalizací. 2.3 Systém inteligentních předních světlometů AFS Další systém prvně použit u firmy Škoda auto a.s. ve vozidle Škoda Superb II je systém inteligentních předních světlometů AFS 7. Společně s natáčecími Bi-Xenonovými předními světlomety a doplňkovou funkcí světla pro odbočování Corner Light je důležitým prvkem aktivní bezpečnosti. Vzhledem k tomu že se jedná o Bi-xenonové světlomety, je systém vybaven automatickou regulací slonu světlometů LWR, která je vyžadována platným předpisem. U vozu Škoda Superb II je navíc vylepšena o prediktivní dynamickou regulaci sklonu světlometů. 7 Adaptive Frontlight System -8-

16 Obr 6. Natáčecí a naklápěcí jednotka ze světlometu AFS Prediktivní dynamická regulace sklonu světlometů Dynamická regulace sklonu předních světlometů zajišťuje, aby při zatížení vozidla a taktéž při náklonu karoserie (akceleraci a deceleraci) nedocházelo ke změně světelného toku a tím k oslnění protijedoucích vozidel. Prediktivní dynamická regulace použitá u tohoto vozidla navíc vyhodnocuje díky signálům od ABS, jakým způsobem se karoserie nakloní a tak reagovat na změnu naklonění karoserie dříve než takový náklon vůbec nastane Dynamické světlo do zatáčky Dynamické světlo do zatáčky společně se systémem adaptivních světlometů AFS tvoří jeden systém. Tato funkce slouží k osvětlování zatáček o rozmanitých poloměrech a je prováděna automatickým natáčením světelného paprsku hlavních světlometů ±15 v závislosti na rychlosti vozidla a úhlu natočení volantu. Systém adaptivních předních světlometů AFS taktéž umožnuje měnit světelnou stopu tlumeného i dálkového světla, díky čemuž je možné přizpůsobit světelnou stopu aktuálnímu jízdnímu prostředí. Řízení těchto funkcí je realizováno řídící jednotkou AFS. Natáčení i korekci světelné stopy zajištují dva krokové motorky v každém ze dvou předních světlometů. -9-

17 2.3.3 Světelné módy a funkce systému AFS Podmínky aktivace dynamického světla do zatáčky a světelných módů AFS je poloha otočného spínače světel v poloze Auto. Řízení toku světelného paprsku předních světlometů AFS pak umožnuje několik následujících módů. Obr 7. Aktivace jednotlivých světelných módu podle rychlosti vozidla C- meziměstský mód C1- meziměstský mód s funkcí do deště V- městský mód E2, E1, E- dálniční módy Podmínka daná platným právním předpisem rovněž stanovuje že natáčecí světlomety mohou být v činnosti pouze při jízdě vpřed, pokud vozidlo couvá jsou světlomety v základní poloze, což znamená že svítí rovnoběžně s podélnou osou vozidla. Po nastartování vozidla dojde u světlometů k nastavení nulových poloh krokových motorků. Tím se světlomety sesynchronizují a nastaví do základní polohy pro automatickou regulaci sklonu LWR. Tento akt je inicializován natočením čoček na spodní hranici, poté se vytočí na vnější stranu a vrátí se zpět. Nakonec se čočky světel zvednou do základní polohy a tím je operace dokončena Meziměstský mód Meziměstský mód je schématem světelné stopy nejpodobnější tlumenému světlu, tak jak se dnes používá v konvenčních systémech osvětlení vozů. Tento základní mód je aktivní vždy v rychlostech 0-15 km/h a dále pak v rychlostech 50 až 90 km/h. Obr 8. Světelná stopa systému AFS v meziměstském módu -10-

18 Meziměstský mód s funkcí do deště Tato funkce má za cíl snížit oslňování protijedoucích řidičů za deště, které je způsobeno odrazem světelného toku od mokré vozovky. Rozložení světelného toku před vozidlem je širší než u předchozího módu a dosah světelného toku je zkrácen. To je dosaženo vytočením čočky pravého světlometu doleva a jejím sklopením, čočka na straně spolujezdce je pouze sklopena. Pro aktivaci tohoto módu musí být splněny následující požadavky. Zaprvé je to nízká intenzita venkovního světla, která je snímána světelným senzorem umístěným na předním okně v patě zpětného zrcátka. A dále pak aktivace stěračů po dobu delší než 2 minuty a současně rychlost vozidla musí být v rozmezí od 15 do 70 km/h. Deaktivace je tudíž podmíněna rychlostí vyšší než 70 km/h, nebo vypnutím stěračů po dobu 8 minut Městský mód Úkolem městského módu je osvětlení přilehlých míst vozovky jako jsou křižovatky, chodníky, přechody pro chodce apod. a tím zvýšit bezpečnost při průjezdu městem. Rozložení světelného paprsku před vozidlem je proto širší. Pro zabránění oslňování protijedoucích řidičů je dosah světelného paprsku zkrácen, sklopením čočky pravého světlometu. Tento mód se aktivuje při rychlostech od 15 do 50 km/h. Obr 9. Světelná stopa systému AFS v městském módu Dálniční módy Při vyšších rychlostech, např. na dálnici, je potřeba osvětlovat prostor před vozidlem na větší vzdálenost, než je tomu tak např. při jízdě ve městě. Tím umožnit řidiči reagovat včas na překážku, nebo na jiné nebezpečí. Z těchto důvodů má dálniční mód zvýšený dosah. To je zabezpečeno přizvednutím obou čoček předních světlometů. Tento mód je rozčleněn do -11-

19 několika fází, tak jak je znázorněno na Obr 7. Z městského módu je změna prováděna pozvolně aby na řidiče nepůsobila rušivě. Maximálního účinku tzn. nejdelšího světelného paprsku je dosaženo při překročení rychlosti 120 km/h. Obr 10. Světelná stopa systému AFS v dálničním módu Funkce turistické světlo V zemích s opačným směrem provozu (levostranný nebo pravostranný provoz) by docházelo k oslňování protijedoucích řidičů. Proto je právě tato funkce předních světlometů určena do zemí s opačným směrem provozu, než pro který bylo vozidlo určeno. Tuto funkci si může řidič aktivit sám, prostřednictvím personalizace v menu informačního displeje Maxi-dot. Zapnutím této funkce dojde k deaktivaci všech výše zmíněných módů AFS. Taktéž dojde ke sklopení obou čoček, mírnému natočení čoček doleva (každá čočka o jiný úhel) a tím k přizpůsobení světelného toku předních světlometů pro země s opačným směrem provozu Mlhová světla s funkcí denního svícení a světla pro odbočování Corner Light Funkce světla pro odbočování je integrována do mlhových světel, které jsou umístěny ve spodní části předního nárazníku. Mlhová světla tak v sobě integrují hned tři funkce. Zaprvé funkci standartních předních mlhových světel aktivovatelné manuálně spínačem světel. Zadruhé funkcí denního svícení, která je řízena automaticky řídící jednotkou BCM. BCM automaticky přepíná mezi denními světly a příslušným módem AFS dle intenzity venkovního světla. Zatřetí funkci světel pro odbočování. Tato funkce je prováděna individuálním rozsvěcováním pravého nebo levého mlhového světla v závislosti na úhlu natočení volantu nebo zapnutí směrových světel na příslušnou stranu. Řízení světel pro odbočování provádí jednotka BCM pulzně šířkovou modulací napájecího signálu, tím je -12-

20 zabezpečeno plynulé rozsvěcování a zhasínání těchto světel, což nepůsobí na řidiče tak rušivě jako skokové změny stavu. Obr 11. Světelná stopa systému funkcí svěla pro odbočování 2.4 Systém KESSY Systém Kessy 8 umožňuje komfortní odemykání, uzamykání vozidla a jeho startování bez přímého použití klíče s dálkovým ovládáním. Pro nastartování vozidla postačuje přítomnost klíče v interiéru vozidla, např. v kapse řidiče Části sytému KESSY Startovací tlačítko, slouží k zapínání a vypínání zapalovaní a taktéž ke startování a vypínání motoru. Tlačítko je integrováno v plastovém obložení sloupku řízení namísto vložky zámku ve spínací skřínce. K bezklíčovému odemknutí či zamknutí vozidla slouží kapacitní senzory integrované ve vnějších klikách předních dveří. Pro odemknutí vozidla postačuje zatáhnout za kliku dveří, respektive dotyk kapacitního senzoru na vnitřní straně kliky. To má za následek vyvolání komunikace mezi klíčem a vozidlem. Při úspěšné autorizaci klíče, který je v dosahu 9 vozidla, dojde řídící jednotkou BCM k odjištění zámků dveří. K bezklíčovému uzamknutí vozidla je nutný dotyk kapacitního senzoru na vnější straně kliky předních dveří, to vyvolá rovněž komunikaci mezi klíčem a vozidlem a po úspěšné autorizaci dojde k uzamknutí vozidla. 8 Keyless Entry Start exit System 9 Maxmimálně 1,5m od kliky dveří -13-

21 Obr 12. Klika vozidla pro systém Kessy s kapacitními senzory Systém obsahuje celkem 6 antén, které slouží pro identifikaci a výpočtu co nejpřesnější polohy klíče. Pro snímání vnějšího okolí vozidla jsou umístěny dvě antény v předních levých a pravých dveřích vozidla, poslední anténa je umístěna pod zadním nárazníkem. Pro snímání vnitřního prostoru vozidla jsou určeny dvě antény umístěné na levém a pravém zadním podběhu pod bočními panely zavazadlového prostoru. Poslední anténa je umístěna v prostoru pod ruční brzdou, a slouží taktéž pro snímání vnitřního prostoru vozidla. Hlavním prvkem zmiňovaného systému je řídící jednotka systému KESSY. Jednotka řídí bezdrátovou komunikaci systému s klíčem vozidla na frekvenci 125 khz. Pomocí antén vyhodnocuje polohu klíče, následné chování a stav systému. Posledním neméně důležitým prvkem je elektrický zámek řízení. Elektrický zámek nahrazuje mechanický zámek řízení a provádí odemčení a zamčení řízení. Dále generuje požadavky na zapnutí a vypnutí S-kontaktu, tj. napájení komponentů jako rádio, příprava pro telefon atd. Zapnutí a vypnutí zapalování tj. svorka 15, napájení elektrických komponentů vozidla. A neposledně i na startování motoru. -14-

22 2.5 Radionavigační systém Columbus Obr 13. Radionavigační systém Columbus Radionavigační systém Columbus, který je dodáván do vozidel Škoda Superb II vychází ze systému použitý v modelu Octavia II. Systém však doznal několika vylepšení, zejména v softwarové výbavě. Přístroj disponuje výstupním výkonem 4 x 20 W. Obsahuje 6,5 barevný, dotykový displej s rozlišením 800x480 pixelů. Přístroj má integrovanou CD/DVD mechaniku pro přehrávání audio a video médií a taktéž pro možnost nahrání mapových podkladů na integrovaný 40 GB harddisk. Funkce přístroje lze rozdělit do sedmi oblastí tj. rádio, navigace, mapa, média, telefon, doprava, nastavení. Režim rádia umožňuje poslech rádií přijímaných na AM či FM rozsazích. Systém obsahuje 2 tunery pro lepší kvalitu příjmu v rozsahu FM, první anténa je standardně na střeše vozidla, druhá je pak integrována v zadním skle vozidla. Režim navigace slouží pro využití přístroje jako navigace. V menu se nastavuje cíl a podmínky trasy. Přístroj disponuje funkcí doporučení jízdních pruhů, tzn. správné řazení do jízdních pruhů při odbočování apod. Další funkcí je režim mapa. V tomto módu zobrazuje přístroj na dotykovém displeji aktuální polohu vozidla na mapě. Dovoluje hledání v mapě. Zobrazení mapy je možné nastavit ve 3 režimech, jako 2D, 3D nebo topografický model mapy. -15-

23 Režim média slouží k přehrávání multimédií, ať už audio či video formátu. Přístroj je schopen přehrávat multimédia z CD/DVD, paměťových SD karet, či z vlastního 40GB harddisku. Neméně důležitým je režim telefon. Toto menu dovoluje ovládat vestavenou handsfree jednotku pokud je jí vozidlo vybaveno. Dovoluje vyhledávat kontakty z adresáře telefonu, přijímat příchozí hovory a v závislosti na výbavě případně i přijímat textové zprávy. Posledním režimem je nastavení. Zde je možnost individuálního nastavení přístroje dle požadavků uživatele. Například nastavení podmínek navigování, či nastavení hlasitosti a prostorového rozložení zvuku ve vozidle. -16-

24 3 Uspořádání a funkce datových sběrnic vozidla Škoda Superb II Stále se zvyšující poptávka po dodatečných funkcích a zvyšujícím se pohodlí ve vozidle vyžaduje stále širší použití elektroniky. Zatímco ve vozidle Škoda Felicia, uvedený na trh v roce 1994, bylo použito maximálně 6 jednotek pro zajištění všech funkcí vozidla, u dnes vyráběných automobilů je toto číslo minimálně 5 krát větší. Zvýšené využívání elektronických prvků taktéž vyžaduje nový přístup k přenosu dat mezi řídícími jednotkami. Důležitým krokem k řešení tohoto problému bylo nasazení datové sběrnice CAN-Bus v automobilech. Vzhledem k rozsáhlosti datové sítě a objemu komunikace, je datová sběrnice rozdělena na segmenty, které jsou navzájem propojeny přes komunikační bránu Gateway tak, aby byla zabezpečena komunikace mezi jednotlivými segmenty sběrnice. Síť je rozdělena do segmentů podle funkcí, které má obsluhovat. Obr 14. Datová síť řídicího systému vozu Aby se zabránilo rušení sběrnice vnějším magnetickým polem, je sběrnice realizována zkrouceným párem vodičů o průřezu 0,35 mm 2. Sběrnice je realizována stromovou architekturou, tato architektura umožňuje optimální instalaci připojených řídících jednotek. Samotná instalace vedení CAN ve vozidle je závislá na konkrétním vybavení vozidla. -17-

25 3.1 Přenos dat po sběrnici Pro zvýšení spolehlivosti přenosu dat po datové sběrnici je používáno již zmíněné propojení zkrouceným párem vodičů s diferenciálním přenosem dat. Jeden vodič se poté označuje jako CAN-High a druhý vodič jako CAN-Low. V klidovém stavu jdou oba vodiče na stejném, definovaném napětí. U datové sběrnice pohonu je tato hodnota nastavena na 2,5V. Tento klidový stav je označován jako recesivní, to znamená, že může být změněn každou připojenou řídící jednotkou. V dominantním stavu stoupne napětí na vodiči CAN-High o definovanou hodnotu, u datové sběrnice pohonu minimálně o 1 V. Napětí na vedení CAN-Low klesne o stejnou hodnotu. Z toho vyplívá že, rozdíl napětí na jednotlivých vodičích je v klidovém stavu 0 V a v dominantním stavu minimálně 2 V. Obr 15. Hodnoty napětí na sběrnici v klidu a při komunikaci Díky vyhodnocování signálů obou vedení v diferenciálním zesilovači, jsou vlivy rušení z vnějšího okolí eliminovány. Dalším kladem diferenciální techniky přenosu je, že kolísání napětí v palubní síti neovlivňuje kvalitu přenosu k jednotlivým řídícím jednotkám. 3.2 Formát zprávy Sběrnice CAN podporuje dva různé formáty, které se liší pouze délkou identifikátoru. Identifikátor má délku 11 bitů (standardní formát) nebo 29 bitů (rozšířený formát tzv. extended). Oba formáty jsou navzájem kompatibilní a mohou být v jedné síti používány společně. Datový rámec se skládá ze sedmi za sebou následujících polí a má délku maximálně 130 bitů (standardní formát) resp. 150 bitů (rozšířený formát). -18-

26 Obr 16. Formát zprávy CAN V klidovém stavu (IDLE) se sběrnice chová jako recesivní. Stav Start Of Frame spolu s dominantním bitem představuje počátek přenosu a synchronizuje všechny stanice. Stavové pole" (Arbitration Field) se skládá z již popsaného identifikátoru a jednoho kontrolního bitu. Při přenosu tohoto pole kontroluje odesílající stanice při každém bitu, zda je ještě oprávněna k odesílání, nebo je k přístupu ke sběrnici připravena stanice s vyšší prioritou. Kontrolní bit označovaný jako bit RTR (Remote Transmission Request) následující za identifikátorem označuje, zda se odesílateli při přenosu jedná o odesílání dat (Data Frame) některému příjemci nebo o požadavek na data (Remote Frame). Řídící pole (Control Field) obsahuje bit IDE (Identifier Extension Bit), jímž se rozlišuje standardní formát (IDE = 0) od rozšířeného formátu (IDE = l), po němž následuje vyhrazený bit pro budoucí rozšíření. Zbývající 4 bity tohoto pole popisují počet datových bajtů v následujícím poli sdělení (Data Field). Takto může příjemce zjistit, zda přijal všechna data. Datové pole" (Data Field) obsahuje datovou informaci o šířce 0 až 8 bajtů 10. Datové pole s délkou 0 bajtů slouží k synchronizaci rozložených procesů. V jednom sdělení může být odesláno také více signálů (např. teplota motoru a otáčky motoru). Kontrolní pole CRC" (Cyclic Redundancy Check Field, tzn. cyklické ověřování kontrolního součtu) obsahuje kontrolní slovo, které slouží k rozpoznání případných chyb při přenosu. Jedná se o metodu založenou na cyklickém výpočtu kontrolního kódu dat před přenosem a po přenosu. Potvrzovací pole ACK" (Acknowledgement Field, tj. potvrzení) slouží příjemci k potvrzení správnosti přijatých sdělení. Pole obsahuje ACK-Slot a recesivní oddělovač 10 1bajt (byte) = 8bit -19-

27 ACK. ACK-Slot je rovněž odesílán jako recesivní a příjemcem je při správném přijetí sdělení přepsán na dominantní logickou hodnotu. Přitom nehraje žádnou roli, zda sdělení má pro daného příjemce ve smyslu akceptovatelnosti nějaký význam či nikoli. Potvrzuje se pouze správnost přijetí. End Of Frame" se skládá ze sedmi recesivních bitů a představuje konec sdělení. Inter-Frame Space" se skládá ze tří bitů, které oddělují za sebou následující sdělení. Poté zůstává sběrnice v recesivním stavu IDLE tak dlouho, dokud další, libovolná stanice nezahájí přístup ke sběrnici. Konkrétního příjemce právě vysílané zprávy, vysílací jednotka nikdy neurčuje. Vyslanou datovou zprávu přijmou vždy všechny jednotky na sběrnici a pouze ony rozhodnou, zda je informace pro její funkci důležitá či nikoli. 3.3 Segment pohonu a bezpečnosti Datová sběrnice pohonu a bezpečnosti je nejrychlejší sběrnicí použitou ve vozidle. Přenosová rychlost použitá u tohoto typu sběrnice dosahuje až 500 kbit/s. Sběrnice pohonu a bezpečnosti přímo propojuje řídící jednotky ovládající hnací ústrojí a zabezpečující bezpečnost posádky. 3.4 Segment komfortu Datová sběrnice komfortního systému disponuje přenosovou rychlostí 100 kbit/s. Slouží k propojení a komunikaci jednotek jako jsou např. řídící jednotka paměťové sedačky řidiče, řídící jednotky všech 4 dveří, řídící jednotka tažného zařízení nebo řídící jednotkou sloupku řízení. Na rozdíl od datové sběrnice CAN pohonu nejsou u datové sběrnice CAN komfortního systému vedení CAN-High a CAN-Low vzájemně propojeny přes odpory v řídících jednotkách. To má za následek, že se oba vodiče navzájem neovlivňují a mohou pracovat nezávisle na sobě. V klidovém stavu sběrnice na vodiči CAN-High, činí hodnota napětí 0 V, v dominantním stavu pak 3,6 V. U signálu CAN-Low činí recesivní hodnota 5 V, dominantní hladina napětí 1,4 V. Diferenciální napětí je tedy v klidovém stavu sběrnice 5 V, a okamžiku komunikace 2,2 V. V případě poruchy, zkratu či přerušení jednoho z vodičů, umožňuje datová sběrnice komfortu přepnutí na nouzový jednodrátový provoz. -20-

28 3.5 Segment multimédií U datové sběrnice CAN multimédií (informatiky) se jedná taktéž o dvoudrátovou datovou sběrnici. Přenosová rychlost na této sběrnici je rovněž 100 kbit/s jako je tomu u CAN komfortního systému. Přenosová napětí jsou shodné s napětími sběrnice CAN komfortu. Na sběrnici multimédií jsou připojeny řídící jednotky multimédií jako např. řídící jednotka autorádia/ radionavigačního systému, řídicí jednotka obsluhy mobilního telefonu, řídící jednotka pro externí multimediální zařízení, zesilovač sound systému či TV přijímač. -21-

29 4 Diagnostika datových sběrnic 4.1 Hledání závad Výchozím prvkem analýzy stavu sběrnice je sériová komunikace s řídící jednotkou gateway, a přečtení její paměti závad. K sériové diagnostice je určena komunikační hlavice VAS 5054B připojená do PC či notebooku, nebo např. diagnostický interface HEX-CAN od firmy Ross-Tech. Obr 17. Diagnostický interface HEX-CAN k PC od firmy Ross-Tech Stav sběrnice a případný režim sběrnice lze zkontrolovat v řídící jednotce gateway v bloku měřených hodnot. Dalším krokem je následná paralelní diagnostika sběrnice osciloskopem. Obr 18. Automobilový osciloskop TEXVIK Autoskope 3 od firmy FCD s. r. o. určený jako interface k PC K poruchám sběrnice může dojít jak na samotném vedení, například přerušením jednoho z vedení mechanickým poškozením, nebo přímo v připojených řídících jednotkách. V následujících kapitolách jsou tyto stavy vysvětleny podrobněji. -22-

30 4.1.1 Přerušení vedení Na následujícím oscilogramu je znázorněna zpráva na sběrnici CAN, vysílána jednou z řídících jednotek, jejíž datové vedení CAN Low bylo přerušeno. V tomto případě jde o řídící jednotku dveří a došlo tak k přepnutí na jednodrátový režim, tak jak to umožňuje sběrnice CAN komfortu. Obr 19. Oscilogram s přerušeným vedením CAN Low Vzájemný zkrat vedení Oscilogram zachycuje zprávu na sběrnici CAN při vzájemném zkratu CAN High a CAN Low vedení. Po zjištění tohoto stavu řídící jednotkou gateway dojde v případě sběrnice CAN komfortu k přechodu na jednodrátový režim. Zprávy jsou tak trvale od všech řídících jednotek vysílány na obou vodičích. -23-

31 Obr 20. Oscilogram při vzájemném zkratu CAN High a CAN Low Zkrat vedení na kladný pól akumulátoru Oscilogram znázorňuje datovou zprávu na sběrnici poté, co bylo datové vedení CAN High zkratováno na kladný pól akumulátoru. Po zjištění tohoto stavu řídící jednotkou gateway dojde v případě CAN komfortu k přepnutí na jednodrátový provoz. Všechny zprávy jsou od všech jednotek vysílány po vedení, jež není zkratováno na plus pól akumulátoru. A dojde k zápisu chybového hlášení do řídících jednotek. V situaci, kdy dojde ke zkratu obou vodičů na kladný pól je sběrnice CAN komfortu mimo provoz. -24-

32 Obr 21. Oscilogram při zkratovaném vedení CAN High na kladný poĺ akumulátoru Zkrat vedení na záporný pól akumulátoru Poslední oscilogram zachycuje stav sběrnice CAN komfortu, poté co došlo ke zkratu vedení CAN Low a záporného pólu akumulátoru. Rovněž i v tomto případě dojde po detekci tohoto výjimečného stavu řídící jednotkou gateway, k přepnutí na jednodrátový režim. Následná komunikace pak probíhá na volném, nezkratovaném vedení CAN High. -25-

33 Obr 22. Oscilogram při zkratovaném vedení CAN Low na záporný póĺ akumulátoru Defektní řídící jednotka Rušení a tím výpadek komunikace na sběrnici CAN může způsobovat rovněž připojená řídící jednotka. A to jak trvale například při poruše vnitřního odporu v řídící jednotce, či integrovaného diferenciálního zesilovače. Nebo jen krátkodobě například při pokusu řídící jednotky vyslat na sběrnici datovou zprávu. Pokud při sériové diagnostice žádná z řídících jednotek nenahlásí v paměti závad chybu například Vadná řídicí jednotka, lze lokalizovat problém například postupným odpojováním řídících jednotek připojených ke konkrétnímu segmentu sběrnice CAN. Při současném sledování stavu sběrnice je možné tímto způsobem dohledat defektní řídící jednotku. Nebo naopak odpojením všech jednotek na sběrnici a opětovným připojováním zpět na komunikační sběrnici za současného sledování stavu sběrnice. -26-

34 Obr 23. Deska plošných spojů včetně součástek SMD z řídící jednotky Gatweay Z obrázku je zřejmé, že oprava defektních řídících jednotek je v prostorách běžného autoservisu nereálná. Existují však firmy, které se na opravy řídících jednotek specializují. Nicméně je velmi důležité posoudit finanční stránku takovéto opravy. -27-

35 Závěr Elektronické řídicí jednotky se svými snímači a akčními členy již neodmyslitelně patří k motorovým vozidlům. Způsobily revoluci ve světě automobilů. A je pravděpodobné, že proniknou i do dalších oblastí dopravy (motocykly, lodě), své uplatnění najdou i v řízení výrobních procesů či dnes velmi rozvíjejících se inteligentních domech. Elektronické řízení a regulace otevírají množství možností, zlepšují bezpečnost jízdy a jízdní komfort. Současně se vozidla stávají stále úspornějšími a ohleduplnějšími k životnímu prostředí. V současné době si již nelze představit nové vozidlo používající moderní techniku bez sběrnicového systému, který by zajišťoval komunikaci jednotlivých řídicích jednotek. K tomu určený systém CAN Bus v dnešní době naráží na omezení jeho použitelnosti kvůli své omezené rychlosti. Vyšší rychlost je žádaná pro oblasti multimédií nebo nově vyvíjených bezpečnostních a asistenčních funkcí jako např. identifikace jízdního pruhu a následném upozornění řidiče při nechtěném opuštění tohoto pruhu nebo rozpoznávání dopravních značek. Počítá se také s využitím infrakamery pro zlepšení bezpečnosti při jízdě v noci. Problém s přenosovou rychlostí by mělo vyřešit nahrazení dosavadních elektrických vodičů za optická vlákna. -28-

36 Použitá literatura [1] GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. /. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN [2] VLK, František. Automobilová elektronika 1: asistenční a informační systémy. 1. vyd. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Brno: Prof.Ing.František Vlk, DrSc, 2006, 269 s. ISBN [3] VLK, František. Automobilová elektronika: systémy řízeni motoru a převodu. vyd. 1. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Brno: Prof.Ing.František Vlk,DrSc., nakladatelství a vydavatelství, 2006, 355 s. ISBN [4] VLK, František. Automobilová elektronika: systémy řízení podvozku a komfortní systémy. vyd. 1. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Brno: Prof.Ing.František Vlk,DrSc., nakladatelství a vydavatelství, 2006, 308 s. ISBN [5] HOREJŠ, Karel a Vladimír MOTEJL. AutoExpert: časopis profesionálů v autoopravárenství : technika - autodílna - obchod. Vyd. 4. Brno: Littera, ISSN [6] ŠKODA AUTO A.S. ŠKODA AUTO Česká republika [online] vyd [cit ]. Dostupné z: [7] FCD S. R. O. EFEKTIVNÍ DIAGNOSTIKA. FCD: efektivní diagnostika [online] [cit ]. Dostupné z: [8] ADART COMPUTERS, s.r.o. MOTORDIAG: autodiagnostika, VAG-COM, OBD, KWP2000, OBD2, CAN BUS diagnostika [online] [cit ]. Dostupné z: [9] ROSS-TECH, LLC. Ross-Tech: Diagnostic Software for European Automobiles [online]. USA, 2011 [cit ]. Dostupné z: [10] VOLKSWAGEN AG. Samostudijní program 269: Výměna dat na datové sběrnici CAN II vyd. Wolfsburg, 2003.

37 Přehled příloh Přehled řídicích jednotek ve vozidle Škoda Superb II Propojení datové sběrnice CAN-Bus ve vozidle

38 Příloha 1: Přehled řídicích jednotek ve vozidle Škoda Superb II 1- řídící jednotka motoru 2- řídící jednotka automatické převodovky 3- řídící jednotka senzoriky volici páky automatické převodovky 4- řídící jednotka servořízení 5- řídící jednotka ABS/ESP 6- řídící jednotka airbagu 7- řídící jednotka náhonu na všechna kola (Haldex) 8- řídící jednotka parkovacího asistentu (PLA)/ pomoci při parkováni (PDC) 9- řídicí jednotka bi-xenonových natáčecích světlometů 10- výkonové jednotky bi-xenonových světlometů (pravá/levá) 11- řídící jednotka panelu přístrojů 12- řídící jednotka paměťové sedačky 13- řídící jednotka dveří řidiče 14- řídící jednotka dveří spolujezdce 15- řídící jednotka tažného zařízení 16- řídící jednotka palubní sítě (BCM) 17- řídící jednotka Climatronic/Climatic 18- řídicí jednotka elektroniky sloupku řízení 19- řídící jednotka radia radionavigačního systému řídící jednotka pro externí multimediální zařízení 20- řídící jednotka obsluhy mobilního telefonu 22- TV přijímač 23- zesilovač (sound systém) 24- řídicí jednotka nezávislého topení 25- řídicí jednotka levých zadních dveří 26- řídicí jednotka pravých zadních dveří 27- světelný a dešťový senzor 28- řídicí jednotka předních stěračů 29- zálohová siréna alarmu 30- snímač hlídání vnitřního prostoru a snímač náklonu vozidla 31- tlačítka multifunkčního volantu vpravo/vlevo 32- gateway 33- multifunkční volant

39 Příloha 2: Propojení datové sběrnice CAN-Bus ve vozidle E221 multifunkční volant G85 snímač úhlu natočení volantu G273 snímač hlídání vnitřního prostoru G384 snímač náklonu vozidla G397 světelný a dešťový senzor G419 jednotka snímačů ESP H12 zálohová siréna alarmu J... řídicí jednotka motoru J104 řídicí jednotka ABS/ESP J217 řídicí jednotka automatické převodovky J234 řídicí jednotka airbagu J255 řídicí jednotka Climatronic J285 řídicí jednotka panelu přístrojů J301 řídicí jednotka Climatic J345 řídicí jednotka tažného zařízení J362 řídicí jednotka imobilizéru J364 řídicí jednotka nezávislého topení J386 řídicí jednotka dveří řidiče J387 řídicí jednotka dveří spolujezdce J388 řídicí jednotka levých zadních dveří J389 řídicí jednotka pravých zadních dveří J400 řídicí jednotka předních stěračů J412 řídicí jednotka obsluhy mobilního telefonu J446 řídicí jednotka pomoci při parkování (PDC) J492 řídicí jednotka náhonu na všechna kola (Haldex) J500 řídicí jednotka servořízení J503 řídicí jednotka rádia J503 řídicí jednotka radionavigačního systému J519 řídicí jednotka palubní sítě (BCM) J527 řídicí jednotka elektroniky sloupku řízení J533 GATEWAY J543 řídicí jednotka paměťové sedačky J583 řídicí jednotka snímače NO J587 řídicí jednotka senzoriky volicí páky automatické převodovky J650 řídicí jednotka pro externí multimediální zařízení J667 výkonová jednotka levého bi-xenonového světlometu J668 výkonová jednotka pravého bi-xenonového světlometu J745 řídicí jednotka bi-xenonových natáčecích světlometů J791 řídicí jednotka parkovacího asistentu (PLA) R12 zesilovač (sound systém) R78 TV přijímač T16 diagnostická zásuvka

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

Technická specifika zboží

Technická specifika zboží Technická specifika zboží Příloha č. 2 zadávací dokumentace 1 ks automobilu ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční vyšší střední třída; sedan; počet dveří: minimálně 4; počet

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč

MEGANE COUPÉ. Od 299 900 Kč MEGANE COUPÉ Od 299 900 Kč RENAULT MÉGANE COUPÉ LIMITED OD 284 900 Kč SLEVA 40 000 Kč BONUS PŘI VÝKUPU STARÉHO VOZU 15 000 Kč DODATEČNÁ SLEVA PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE 20 000 Kč* SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

CAN rozhraní pro FMS. Úvod

CAN rozhraní pro FMS. Úvod Úvod CAN rozhraní pro FMS Tento dokument obsahuje informace o FMS standardu. FMS standard je otevřené rozhraní vyvinuté několika výrobci nákladních vozidel. FMS-Standard description version 03 je podporována.

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000

LS LT LT+ motor 1,6 16V 91 kw/124 k 351 000 377 000 1,8 16V 104 kw/141 k 415 000 Modelový rok '12 LS LT LT+ LTZ 351 000 377 000 395 000 415 000 442 200 1,7D 96 kw/130 k ECO 461 400 493 000 2,0 VCDi 120 kw/163 k 462 000 500 200 AKČNÍ 1,7D 96 kw/130 k ECO 2,0 VCDi 120 kw/163 k LS LT

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Navíc oproti výbavě Trend:

Navíc oproti výbavě Trend: FORD KA I CENÍK Výbava Motor Palivo Výkon Převodovka Cena vč. DPH Trend 1.2 Duratec benzín 69 k (51 kw) 5st. manuální 184 990 Trend Plus 1.2 Duratec benzín 69 k (51 kw) 5st. manuální 199 990 Titanium 1.2

Více

4WS řízení zadních kol

4WS řízení zadních kol 4WS řízení zadních kol Pavel Brabec 1), Miroslav Malý 2), Robert Voženílek 3) Abstract Four-Wheel Steering Rear Wheels Control. For parking and low-speed maneuvers, the rear wheels steer in the opposite

Více

Tisková informace. Autopříslušenství prvovýbava Parkovací asistenční systémy Bosch: Vzdáleným cílem je plně automatické parkování

Tisková informace. Autopříslušenství prvovýbava Parkovací asistenční systémy Bosch: Vzdáleným cílem je plně automatické parkování Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava Parkovací asistenční systémy Bosch: Vzdáleným cílem je plně automatické parkování Prosinec 2004 RF40518 Dr. Thomas Kropf, vedoucí vývoje systémů v produktové

Více

Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr.

Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr. Manuální 6 st. pr. Ceník Nový Touran Zdvihový objem (l) 1,2 TSI BMT 1,4 TSI BMT 1,6 TDI BMT 2,0 TDI BMT Převodovka Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) 5.4 81 (110) 555 900 5.4 110 (150) 587 900 617 900 4.4 81 (110)

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Tisková informace. Systém řízení osobních vozidel s novými funkcemi a úsporou energie. IAA05_PT01 September 2005

Tisková informace. Systém řízení osobních vozidel s novými funkcemi a úsporou energie. IAA05_PT01 September 2005 Tisková informace IAA05_PT01 September 2005 Systém řízení osobních vozidel s novými funkcemi a úsporou energie Společnost ZF Lenksysteme GmbH, společný podnik 50:50 firmy Robert Bosch GmbH a firmy ZF Friedrichshafen

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

MotoR LIMITED BOSE. RenaULt LaGUna GRanDtoUR LiMiteD od 509 900 kč

MotoR LIMITED BOSE. RenaULt LaGUna GRanDtoUR LiMiteD od 509 900 kč CLio Renault LaGUna GRanDtoUR Ceník MotoR LIMITED BOSE 16v 140 569 900 dci 130 607 900 dci 150 627 900 677 900 energy dci 150 637 900 dci 175 at esm 735 900 RenaULt LaGUna GRanDtoUR LiMiteD od 509 900

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system)

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Systém monitoring tlaku v pneumatikách používá tlakový sensor pro detekci tlaku v pneumatice. Tento systém se skládá ze snímače tlaku s vysílačem

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

Golf Sportsvan. Ceník. Manuální 5 st. pr. Aut. DSG7

Golf Sportsvan. Ceník. Manuální 5 st. pr. Aut. DSG7 Ceník Golf Sportsvan Zdvihový objem (l) Manuální 5 st. pr. Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) 1,2 TSI BMT 5.1 81 (110) 467 900 496 900 1,2 TSI BMT 5.2 63 (85) 437 900 1,4 TSI BMT 5.4 92 (125) 485

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Dacia Logan & Logan MCV

Dacia Logan & Logan MCV Dacia Logan & Logan MCV Komfort a inteligentní technologie Dotykový multimediální systém Media Nav 2.0*. Tempomat s omezovačem rychlosti*. Zadní parkovací senzor. * Dostupný v závislosti na verzi. Nevídaný

Více

Obecná charakteristika produktu

Obecná charakteristika produktu Obecná charakteristika produktu Název: Výrobce: Cena: Škoda Octavia Combi II Škoda Auto a.s. od 464 900 Kč Popisovaný model: 976 800 Kč Technický popis: Stupeň výbavy: Motor: Elegance 2.0 TDI PD Vznětový,

Více

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ

POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠEMU PODNIKÁNÍ Sleva 17% již od 395 900 Kč 22% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ Nissan NV200 Combi poskytuje více prostoru, je flexibilní a nabízí širokou

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ

VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ VÝBAVY A CENY AVEO 5DVEŘOVÉ CENÍK PLATNÝ OD 1.4.2012 CENA 1.2 Edice 100 CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA 273 900 Kč Interiér Kapsa na zadní straně sedadla řidiče Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce Sluneční

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer

Servisní knížka. Verze 1.0. Rover 75 Rover 75 Tourer Servisní knížka Verze 1.0 Rover 75 Rover 75 Tourer Vaše motorizace Výkon (PS) Točivý moment (N/m) 0-100 km (s) Maximální rychlost (km/h) Spotřeba (l/100 km) Výroba v letech Benzín 1.8 120 160 10.9 195

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH

NÁVOD K POUŽITÍ. Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH NÁVOD K POUŽITÍ Čtečka elektronických čipů Dallas CRT-52 OBSAH 1. Základní pravidla... 2 2. Funkce CRT... 2 3. Vlastnosti... 3 4. Standardní výbava... 3 5. Funkce a příklady zapojení... 3 6. Nákres...

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ!

Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky. Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle svých představ! NOVÉ TWINGO Již od 149 900 Kč* včetně prodloužené záruky a servisních prohlídek až na 4 roky AKTUÁLNÍ AKCE S Novým Twingem vám bude město ležet u nohou! Povolte uzdy své fantazii a vytvořte si Twingo podle

Více

Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA

Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA U1 1 C 7 4 O 1 8 5 Q 2 9 6 3 HELP Decentrální systém komfortní elektroniky ve voze ŠKODA OCTAVIA CAN BUS SP17-1 1552 V.A.G. SP17-2 Ve voze ŠKODA OCTAVIA je použit decentrální elektronický systém, který

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon:

VZOR DOKUMENTACE K VOZU. Klient: Informace o vozidle. Doklady vozidla. Jan Novák 606 XXX XXX. Klientské číslo: 150000. Jméno a přímení: Telefon: AUTOTÝM REPORT Číslo osvědčení: 150000 Datum: 17. 3. 2015 Celkové hodnocení vozidla 29 z 30 bodů Tovární značka: Ford Model: Mondeo VIN: WFOEXXGBBXXXXXXXX Vozidlo nevykazuje vážné závady technického nebo

Více

Operativní leasing automobilů

Operativní leasing automobilů Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

VÝBAVY A CENY CRUZE SW

VÝBAVY A CENY CRUZE SW VÝBAVY A CENY CRUZE SW CENÍK PLATNÝ OD 1.9.2012 CENA CENÍKOVÁ CENA AKČNÍ CENA EMISE CO2 380 000 Kč + 1.7D Eco 1.4 Turbo 1.7D Eco 2.0 VCDi AT 1.4 Turbo 2.0 VCDi 2.0 VCDi AT 302900 Kč 317900 Kč 415900 Kč

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Leasing automobilů Moravian Science Centre Brno, p.o. zadávanou jako zakázka malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA

Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Systém pro zabezpečení garážových stání a dálkového otevírání vjezdových bran GEWA Celý systém se skládá z několika částí (modulů) : 1. elektronické a mechanické zabezpečení společných prostor garážových

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky

Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky Příloha č. 2 zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky Nákup nových osobních automobilů pro městskou část Praha 4 Požadovaná technická specifikace vozidel Minimální

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU

1/26 Číslo protokolu: demo ls 116 Datum prohlídky: PROTOKOL K VOZIDLU 1/26 PROTOKOL K VOZIDLU DEKRA CZ a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 RZ: 4M00145 Tovární značka (výrobce): Citroen Obchodní označení:

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Kombinovaná spotřeba l/100 km. Výkon kw (k)

Kombinovaná spotřeba l/100 km. Výkon kw (k) Ceník Passat Variant Zdvihový objem (l) Manuální 6 st. pr. Převodovka Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) 1,4 TSI BMT Manuální 6 st. pr. 5.4 92 (125) 680 900 1,4 TSI ACT Manuální 6 st. pr. 5.1 110

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

RFU30. Uživatelská příručka

RFU30. Uživatelská příručka RFU30 Uživatelská příručka Návod k použití přijímací jednotka RFU30 Obsah Úvod...3 Balení obsahuje:...3 Příprava zařízení pro používání...3 Instalace softwaru...4 Spuštění...4 Postup...4 Popis rozhraní...6

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Návrh a funkční model bezpečnostního systému pro osobní automobil

Návrh a funkční model bezpečnostního systému pro osobní automobil Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh a funkční model bezpečnostního systému pro osobní automobil Lukáš Kouba Vyšší odborná škola a Střední škola

Více

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Možnosti směrového řízení u vozidel - zatáčející kola přední nápravy (klasická koncepce u rychle jedoucích vozidel) Možnosti směrového řízení u vozidel

Více

paket, tempomat Rezerva, Tour Ambition Plus paket, tempomat Rezerva, Mobilita plus Ambition Plus = klimatizace, malý kožený paket

paket, tempomat Rezerva, Tour Ambition Plus paket, tempomat Rezerva, Mobilita plus Ambition Plus = klimatizace, malý kožený paket NOVÉ SKLADOVÉ VOZY K DODÁNÍ IHNED-STAV K 12.12.2014 Prodejci nových vozů Škoda: Jiří Knotek David Bílý Jakub Škvařil Mobil: 724 504 288 Mobil: 724 115 404 Mobil: 724 912 234 Email: jiri.knotek@porsche.cz

Více

od 99 990 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 nebo Financování s 0% navýšením

od 99 990 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 nebo Financování s 0% navýšením S městem na jedné vlně od 99 990 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 nebo Financování s 0% navýšením VÍTĚZ 2013 MALÉ VOZY ŠESTÝ SMYSL PRO MĚSTO NOVÝ NISSAN MICRA Systém Inteligentního klíče rozpozná

Více

5.5 110 (150) 899 900 929 900 5.8 135 (184) 981 900 2,0 TDI BMT 4MOTION 6.0 110 (150) 959 900 989 900

5.5 110 (150) 899 900 929 900 5.8 135 (184) 981 900 2,0 TDI BMT 4MOTION 6.0 110 (150) 959 900 989 900 Ceník Nový Sharan Zdvihový objem (l) Manuální 6 st. pr. 2,0 TDI BMT 2,0 TDI BMT Kombinovaná spotřeba l/100 km Výkon kw (k) Comfortline 5.5 110 (150) 899 900 929 900 5.8 135 (184) 981 900 2,0 TDI BMT 4MOTION

Více

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR NISSAN NV200 VAN Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu 288 810 Již od 288 810 Kč MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR Nákladový prostor NV200 byl chytře navržen tak, aby byly vnitřní rozměry co největší a je tak

Více

Porsche Brno. Citigo Elegance 1,0 MPI AP 55kW (75 PS) 158115. Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW (60 PS) 132740

Porsche Brno. Citigo Elegance 1,0 MPI AP 55kW (75 PS) 158115. Citigo Elegance 1,0 MPI 44kW (60 PS) 132740 Motorizace modelu Fabia: /63kW EU5-5,2 l/100km - 121 g/km CO2, Motorizace modelu Roomster: /63kW EU5-5,7 l/100km - 134 g/kmco2, Motorizace modelu : /63kW EU5-6,1 l/100km - 119 g/kmco2, /77kW EU5-6,4 l/100km

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NOVÝ NISSAN MICRA. S městem na jedné vlně. od 164 900 Kč s financováním dodatečná sleva 30 000 Kč. od 97 450 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50

NOVÝ NISSAN MICRA. S městem na jedné vlně. od 164 900 Kč s financováním dodatečná sleva 30 000 Kč. od 97 450 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 S městem na jedné vlně od 164 900 Kč s financováním dodatečná sleva 30 000 Kč od 97 450 Kč využijte nabídku Nissan Finance 50/50 VÍTĚZ 2013 MALÉ VOZY ŠESTÝ SMYSL PRO MĚSTO NOVÝ NISSAN MICRA Systém Inteligentního

Více

SWIFT 1,2 GL/AC SE LIMITOVANÁ EDICE

SWIFT 1,2 GL/AC SE LIMITOVANÁ EDICE VOZIDLA IHNED K ODBĚRU: SWIFT 1,2 GL/AC SE LIMITOVANÁ EDICE BÍLÁ METALÍZA ABS + EBD + posilovač brzdné síly, ESP + TCS, elektricky ovládaná přední okna, posilovač řízení, immobilizér, centrální zamykání

Více

Golf Variant. Ceník. Manuální 5 st. pr./manuální 6 st. pr. Aut. DSG6/Aut. DSG7

Golf Variant. Ceník. Manuální 5 st. pr./manuální 6 st. pr. Aut. DSG6/Aut. DSG7 Ceník Golf Variant Zdvihový objem (l) Převodovka 5 st. pr./ 1,2 TSI BMT 2,0 TDI BMT 1,6 TDI BM 1,4 TGI BM 2,0 TDI BMT 4MOTION 1,2 TSI BMT 1,4 TSI BMT 1,4 TSI BMT 1,6 TDI BMT 5 st. pr. 5 st. pr. Kombinovaná

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč. ENERGY FINANCOVÁNÍ NA 1/3 S 0 % ÚROKEM NEBO 30 000 Kč BONUS PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE

NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč. ENERGY FINANCOVÁNÍ NA 1/3 S 0 % ÚROKEM NEBO 30 000 Kč BONUS PŘI FINANCOVÁNÍ RENAULT FINANCE NOVÉ CLIO R.S. Od 564 900 Kč OOEXKLUZIVNÍ LIMITOVANÁ SÉRIE CLIO R.S. MONACO GP OOLAUNCh CONTROL SYSTÉM KONTROLOVANÉhO NEJRYChLEJŠÍhO ROZJEZDU S PEVNÝM STARTEM OOR.S. DRIVE VOLBA 3 REŽIMŮ NASTAVENÍ VOZU

Více

Alfa Brera a Alfa Spider

Alfa Brera a Alfa Spider Alfa Brera a Alfa Spider Řešení na míru PŘEDNÍ SPOILER ** č. 50903198 ZADNÍ SPOILER ** Pouze Brera. č. 50903199 2 Řešení na míru ZADNÍ SPOILER ** Pouze Spider. č. 50903200 SADA PRAHOVÝCH NÁSTAVCŮ ** č.

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

TEST 7 STATEČNÝCH 2003

TEST 7 STATEČNÝCH 2003 TEST 7 STATEČNÝCH 2003 Testy s tímto názvem získaly dobrou pověst a každoročně podrobují zkouškám jinou kategorii automobilů. Všechny dosavadní testy byly zaměřeny na užitné vlastnosti vozidel a jejich

Více

M{ZD{ CX-3 204210_15R1_CX3_V3_COVERS.indd 1-3 29/05/2015 16:22:22

M{ZD{ CX-3 204210_15R1_CX3_V3_COVERS.indd 1-3 29/05/2015 16:22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NEJBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO NA SILNICI Každá Mazda, kterou vyrobíme, je vybavena celou škálou

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

ceník Volkswagen Passat Limousine www.volkswagen.cz Zdvihový Výkon Převodovka Trendline Comfortline Sportline Highline

ceník Volkswagen Passat Limousine www.volkswagen.cz Zdvihový Výkon Převodovka Trendline Comfortline Sportline Highline www.volkswagen.cz Volkswagen Passat Limousine ceník Zdvihový Výkon Převodovka objem (l) kw (k) 1,6 75 (102) 5stup. 649 900 677 200 706 600 1,6 FSI 85 (115) 6stup. 712 800 738 500 768 000 814 500 1,6 FSI

Více