Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Na Košince 2200/6, konaného v 18:00 hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Na Košince 2200/6, konaného 3. 6. 2014 v 18:00 hodin"

Transkript

1 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Na Košince 2200/6, konaného v 18:00 hodin Program: 1) Zahájení, kontrola prezence, ověření schopnosti usnášet se v souladu se stanovami Společenství vlastníků 2) Informace o aktuálním stavu 3) Využití společných prostor 4) Různé 5) Diskuse Průběh: 1. Zahájení. Shromáždění zahájila předsedkyně výboru sl. Trojanová. Dostavil se dostatečný počet členů SVD a bylo vyhodnoceno, že schůze shromáždění je usnášeníschopná, jelikož byla přítomna nadpoloviční většina členů společenství vlastníků domu a to 8324 hlasů z celkového počtu 11253, tj. 73,97% hlasů. Listina přítomných tvoří přílohu č. 1. Shromáždění Společenství vlastníků bylo svoláno písemnou pozvánkou ze dne , která tvoří přílohu č Informace o aktuálním stavu Předsedkyně seznámila účastníky s aktuálním stavem. Sdělila, jaké různé záležitosti výbor zařizuje. Seznam v bodech tvoří přílohu č. 3. Slovo si vzala sl. Heroldová. Informovala o pokladním deníku a možnosti provádět úhrady záloh v hotovosti. Popsala situaci okolo bankovního účtu, sdělila informace okolo poplatků uvedených na evidenčním listu. Sl. Lachmanová se dotazuje na zapojení osvětlení svého vstupu z boční strany a nebo zrušení záloh za světlo ve společných prostorách. Zatím nedořešeno. Sl. Heroldova znovu popisuje obsah evidenčního listu. Sl. Trojanová žádá neplatiče, aby zaslali peníze dle rozpisu plateb v evidenčním listu, který býl sestaven správcovskou firmou Rado Invest s. s r.o. na bankovní účet Fio banky, který byl zřízen pro SVD Na Košince 2200/6 za březen, duben, květen a červen k spolu s mimořádným vkladem. Paní Berčíková se ptá, jak je to s poplatky za vodu. Sl. Trojanová vysvětluje, jak se věci mají, že vyúčtování je zúčtovatelné a že aktuálně řešíme potíže s přípojkou PVK s námi nechce uzavřít smlouvu. Slovo si vzal pan Samek a nakreslil, jak je dům připojen k hlavní vodovodní přípojce. Pan Belej nechce platit vodu, protože nebydli, vysvětleno, že jsou to vratné zálohy. Slovo si vzal p. Podsedník, vysvětluje, jak funguje princip vodoměrů je informován, že toto již řešeno na minulé schůzi (4. února 2014). Informace výboru, že bude sepsán domovní řád. Informace o poštovních schránkách pro 18 byt. jednotek. 2 další jsou pro Společenství vlastníků a pro Správcovskou firmu. 3. Využití společných prostor Slovo si vzal p. Šťovíček, seznámil přítomné s těmito body: a. sklepy v hlavní budově odloženo na příští schůzi b. podkroví v přístavku nevhodné jako společný prostor, p. Futej a sl. Lachmanová upozorňují na tragický stav střechy v přístavku c. garáž sl. Heroldová část domu za vstupem do přístavku, která je v dezolátním stavu, chce sl. Heroldová využít jako garáž pro motocykly. Na nákresu na tabuli je všem zúčastněným znázorněno kde se tato část domu nachází. Sl. Heroldová předává k podpisu souhlas s tím, že bude uzavřena smlouva mezi SVD a sl. Heroldovou, kdy ona provede na vlastní náklady rekonstrukci části objektu v dezolátním stavu, na oplátku bude moci tuto část objektu používat jako garáž bez placení nájmu po dobu x. Sl. Heroldová předloží smlouvu o úpravách a pronájmu členům společenství a výboru k podpisu. Usnesení: Shromáždění schvaluje návrh sl. Heroldové, návrh a podepsaný arch tvoří přílohu č. 4. Pro: 100% přítomných. 4. Různé Dřevníky Sl. Trojanová Informuje o pronájmu dřevníků za hl. budovou a o pronájmu zahrady dle podmínek Magistrátu hl. města Prahy, kt. činní 120,-Kč/m 2 na rok. Tato částka by se měla platit od Aktuálně jako SVD nic pronajímat nebudeme a dřevníky si musí každý zájemce nahlásit, pronajmout od města sám.

2 Vyklizení dřevníků nemá prioritu ze strany SVD. Zahrada Hovořilo se o zahradě, zda jí budeme upravovat. Paní Berčíková sdělila, že možná bude z vlastní vůle provádět sekání její muž. Odpovědnost za úpravy nese jako majitel město. Pálení dřeva z dřevníků, informuje sl. Trojanová, je potřeba nahlásit na Magistrátu (majitel pozemku) a hasičům. Parkování před domem Sl. Trojanová informuje o zákazu rozšiřování parkovišti před domem, město žádné parkoviště nepovolí, neboť tento pozemek je veden jako zeleň. Internetová stránka Sl. Trojanová a p. Šťovíček představují budoucí nutnost, v rámci novely občanského zákoníku, mít internetovou stránku, která bude rovnocenná k doporučenému psaní a bude na ní možné realizovat hlasování o věcech SVD. Usneseni: Přítomní členové výboru navrhují zřídit internetové stránky, které budou rovnocenné papírové korespondenci, bude na nich možné hlasovat a informovat o věcech v souvislosti se SVD Pro: 100% přítomných. Komunikace s Hatangou P. Podsedník sdělil, že máme v souvislosti s dopisem pro spol. HATANGA s.r.o. vyzývat nikoliv žádat. Dopis bude upraven a odeslán za celé SVD, kdo chtěl ze zúčastněných, mohl podepsat, že souhlasí s obsahem dopisu. Dopis a podpisy tvoří přílohu č. 5. Součástí dopisu pro společnost HATANGA je i výzva k předání klíčům ke zvonkům. Střešní okna p. Futeje P. Futej informuje shromáždění, že si chce udělat střešní okna. Usnesení: Přítomní členové výboru navrhují hlasovat o souhlasu s vybudováním střešních oken p. Futejem v jeho bytě. Pro: 100% přítomných. 5. Diskuse P. Futej se ptá na likvidaci vzrostlého stromu (akát) před jeho okny. Doporučeno, aby řešil s Městskou částí Prahy 8, Odbor životního prostředí. Opětovná žádost sousedů, aby zamykali domovní dveře a aby třídili odpad. Sousedé, kteří stále provádějí úpravy ve své byt. jednotce, byli požádání, aby po sobě uklízeli společné prostory. Informován p. Susekár, aby odstranil kameru ze spolčených prostorů. P. Susekár kategoricky odmítá. Paní Hráčková hlásí pohyb hlodavců za domem. Sl. Trojanová zajistí granule s jedem proti hlodavcům. P. Pleva sdělil, že zadními dveřmi v hlavní budově teče do domu, bude potřeba opravit práh u zadních dveří. Paní Berčíková upozornila na absenci rohožky u hlavních dveří, v budoucnu bude dokoupeno. P. Hušek informuje, že nemá k dispozici domácí telefon. V Praze dne Johana Trojanová (předsedkyně výboru) Jiří Šťovíček (místopředseda výboru) Barbora Heroldová (členka výboru) Zapsal: Jiří Šťovíček

3 Příloha č. 1:

4 Příloha č. 2: Pozvánka na shromáždění SVD Na Košince 2200/6 Doba konání: v 18:00 Místo konání: ZŠ Pražačka, Nad Ohradou 25, Praha Program shromáždění SVD Na Košince 2200/6:

5 1) Zahájení, kontrola prezence, ověření schopnosti usnášet se v souladu se stanovami SVD 2) Informace o aktuálním stavu 3) Výše příspěvků na zálohy za služby 4) Využití společných prostor a. sklepy v hlavní budově b. podkroví v přístavku c. garáž sl. Heroldová 5) Různé 6) Diskuse V Praze Členové výboru SVD Příloha č. 3: Seznam provedených úkonů výborem 1) Získání stanov z 1. schůze od firmy Hatanga. Úmyslné zdržování při předání podkladů notářského zápisu. Paní Čančarová požadovala zaplatit poštovní zásilkou 7.658,-Kč údajně s notářským zápisem na jméno Johana Trojanová 2) Získání zápisu (stejnopis) od notáře v počtu 2x kopie (celkem 2.008,-Kč) 3) Registrace SV domu Na Košince 2200/6 na Městském soudu a získání identifikačního čísla osobní návštěva 2x. Registrace v hodnotě 6.000,-Kč. Poplatky spojené s ověřováním podpisů, výpis z katastru nemovitostí, kopie na CD, smlouvy atd. Nabídka za zprostředkování těchto úkonů firmou ~25.000,-Kč za 18 byt. jednotek. 4) Čerpání vody ze sklepa (Šťovíček) 5) Založení bankovního transparentního účtu u Fio banky zdarma; platba autorizována vždy 2 osobami 6) Uzavření smlouvy s pojišťovnou Kooperativa (16.269,-Kč/ročně) 7) Uzavření smlouvy s firmou IPODEC a.s./odvoz odpadu; květen 360 l (427,-Kč/měsíčně), červen a dále 660 l (760,-Kč/měsíčně) 8) Revize elektriky pro společné prostory (hl. budova, přítavek). Platba 2.057,-Kč, 1.936,-Kč 9) Uzavření smlouvy s PRE o odběru elektriky ve společných prostorách (záloha 1.700,- kč/měsíčně) 10) Uzavření smlouvy se správcovskou firmou, která povede účetnictví, bude provádět úklid a drobné technické opravy Rado Invest; po měsíci ukončení spolupráce s Rado Invest a hledání nové správcovské firmy (Mitom, Austis); Rado Invest 4.312,40,-Kč/měsíčně a 2.500,- Kč generální úklid 11) Řešení úklidu firmou Rado Invest 12) Zjišťování stavu elektroměrů, vodoměrů, počtu sousedů; rozpočty 13) Řešení stavby garáže mezi bytem č. 1 a 11 14) Řešení špatně zrevidované elektriky 15) Studování zákonů a jednotlivých vyhlášek 16) Pokus o uzavření smlouvy s PVK (Pražské vodárny a kanalizace); komunikace osobní, telefonická, elektronická; hledání přípojky s hlavním uzávěrem pro dům; hledání řešení, abychom nemuseli pro dům zřizovat novou přípojku v hodnotě min ,-Kč

6 17) Komunikace s firmou Hatanga ohledně opravy střechy, neb zatéká do bytu sl. Heroldové, sl. Lachmanové; požadavek předávacích protokolů, revizí 18) Do bytu zatéká paní Hráčkové 19) plíseň v bytě paní Hráčková, sl. Belová 20) Pozemky kolem domu Magistrát; jednání na Magistrátu; 120,-Kč/m 2 pronájem na rok; zvětšit parkoviště před domem nelze (pozemek zeleň) 21) Noční klid 22) Kamera s nahráváním v 3.NP, byt č. 7 pana Susekára (Úřad pro ochranu osobních údajů) 23) Řešení a rozpočet poplatků na bytovou jednotku 24) Přidělávání klíčů pro poštu, správcovskou firmu 25) Jednání s Městským úřadem, Magistrátem 26) Jednání se Stavebním úřadem Prahy 8 27) Sepisování oprav, které budeme požadovat po firmě Hatanga 28) Zřizování poštovních schránek a namontování schránek J. Plevou (6.105,-Kč) 29) Platby za SV domu Na Košince 2200/6 ke dni : Barbora Heroldová 8.735,-Kč Jiří Šťovíček 4.193,-Kč Johana Trojanová 6.767,-Kč celkem: ,-Kč 30) Razítko (435,-Kč) 31) Zřízení nástěnky na chodbě hl. budovy a přístavku (2x Šťovíček) 32) Navrhnout specielní odměnu výboru??? 33) Hasící přístroje Praha 4? 34) Zavedení pokladního deníku (cena deníku 99,-kč); jednotlivé úkony, hmotný majetek pro SVD proplacení proti faktuře, daňovému dokladu; možnost nahlédnout do pokladního deníku 35) Sepisování domovního řád

7 Příloha č. 4:

8

9

10 Příloha č. 5: HATANGA s.r.o. Jana Čančarová Vratislavská 390/18, Bohnice Praha Identifikační číslo: Dobrý den, paní Čančarová, vzhledem k tomu, že komunikace s firmou Hatanga s.r.o. i s Vámi osobně je velmi obtížná, protože na individuální korespondenci, ani na elektronickou korespondenci nereagujete, jsme nuceni volit formu doporučeného dopisu, abychom se jako Společenství vlastníků domu Na Košince 2200/6 ( dále SVD ) domohli svých oprávněných zájmů. Dne proběhla společná schůze všech vlastníků, z níž vyplynuly následující požadavky na odstranění závad a nedodělků resp. na bytovém domě Na Košince 2200/6. Všichni vlastníci jednotek přítomní na této usnášeníschopné schůzi souhlasí s tímto dopisem a připojují se k uplatnění našich nároků. Vyzýváme vás o dodání resp. doplnění přílohy protokolu o fyzickém předání domu Na Košince 2200/6, jakož i o předávacího protokolu samotného. Listina, kterou jste nám předala 18. prosince 2013, ač nadepsaná Předávací protokol, je neúplná. Na žádosti o její dílčí doplnění, které jsme Vám opakovaně zaslali, jste nereagovala. Považujeme tedy celý objekt stále za nepředaný a požadujeme odstranění následujících formálních i faktických závad. Vyzýváme Vás k předání: dokumentace požární ochrany revizní zprávy: hromosvod, revize hasicích přístrojů (upozorňujeme, že podle našeho zjištění hasicí přístroje v domě zcela chybějí a že nám Vaší společností nebyly předány). Tyto dokumenty byly městskou částí předány Vaší společnosti dne 15. dubna Dále nám nebyly předány: klíče od zvonků u vchodových dveří klíče od skříní na hasicí přístroje energetický štítek, který zcela chybí, ač vaše firma nesplnila povinnost, jako zhotovitel rekonstrukce fasády domu, nechat posoudit celkovou tepelně izolační schopnost budovy (ČSN ). Současně Vás osobně i firmu Hatanga s.r.o. vyzýváme k podání závazného písemného vyjádření, kdy bude firmou Hatanga s.r.o. zajištěna náprava následujících vad a nedodělků: Fasáda a svody, jež jsou součástí fasády (přiložena fotodokumentace). Rekonstrukce fasády byla provedena nekvalitně, fasáda se na řadě míst odlupuje, anebo vlhkost skrz fasádu proniká (do bytu č. 3); svody dešťové vody ústí na dvou místech do okolí domu v těsné blízkosti zdiva. Nesouhlasíme s argumentem, že špatný stav fasády přivodili někteří nájemníci

11 tím, že si vyměnili původní okna za plastová. Charakter závad fasády je zcela jiný a ve většině, zejména závažných poškození nesouvisí s okny. Nicméně tam, kde nájemníci touto výměnou způsobili lokální poškození fasády provedou její zapravení na vlastní náklady. Rekonstrukce fasády přístavku Do dnešního dne nebyla zahájena. Žádáme o podání zprávy, kdy Oprava střechy na hlavní budově a přístavku Zatéká do bytu č. 11 a 14. Závada zjevně vyplývá z nekvalitního provedení opravy. Žádáme o okamžité řešení a provedení opravy, v opačném případě budeme nuceni opravu objednat u jiného dodavatele a přefakturovat společnosti Hatanga s.r.o. resp. u vaší společnosti uplatnit náhradu škody. Chybějící dlažba na chodbě v hlavní budobě V místech, kde byla prováděna rekonstrukce el. rozvodů, chybí dlažba (viz fotodokumentace). Poškozené zábradlí na schodišti, poškozené schody Žádáme o provedení oprav a resp. sdělení termínu, kdy budou opravy provedeny (viz fotodokumentace). Výmalba chodby Chodba nebyla vymalována, jak bylo mj. tvrzeno odhadkyni z Raiffeisen bank při řešení financování bytu č. 9 (zapsáno v odhadu pro banku). Osazení hlavní rozvodní skříně jističi v hlavní budově V přístavku bylo osazeno. Všichni vlastníci měli v tomto smyslu podepsané stejné kupní smlouvy citujeme: Ke dveřím bytu budou přivedeny rozvody elektrické energie. V u z jste napsala: je počítáno s elektroměry třífázovými /3x20A/ a v průběhu příštího týdne proběhne osazení dalších rozvaděčů a následná kompletace měření. Vyzýváme k okamžitému dokončení prací. Krytina střechy na přístavku Domácí telefon Koncové zařízení zvonku bytu č. 15 neprovedeno. Chybějící sklepní okénko do sklepu JUDr. Podsedníka Byla jste panem Podsedníkem vyzvána k navrácení resp. dodání chybějícího okénka, které vaši pracovníci před rekonstrukcí fasády odstranili. Toto jste přislíbila osobně i pan Mareš při ustavující schůzi SVJ. Ze shora uvedeného výčtu vad a nedodělků vyplývá, že společnost Hatanga s.r.o. nepředala dům a byty (s jejich příslušenstvím) v řádném stavu podle jednotlivých kupních smluv. Na této skutečnosti nic nemění fakt, že kupní smlouvy byly sjednávány individuálně s jednotlivými kupujícími/vlastníky bytových jednotek a v té době ještě SVD neexistovalo. Zároveň Vám sdělujeme, že s velkou pravděpodobností dojde k problému s dodávkami vody v domě, neboť hlavní vodovodní přípojka je společná pro 3 budovy, a v naší budově je jen podružný vodoměr. Podle vyjádření vodáren domu chybí vlastní samostatná přípojka vody pro dům. Tímto nejsou z Vaší strany dodrženy podmínky kupních smluv s jednotlivými nabyvateli bytů, a veškeré případné náklady spojené s vybudováním přípojky, jež SVD vzniknou, považujeme za náklady společnosti Hatanga s.r.o., neboť jste na to nikoho neupozornili, ač jste o tomto nedostatku museli vědět. Záruky platí a SVD, jako nový subjekt, zástupce a představitel všech vlastníků bytových jednotek, trvá na odstranění závad a nedodělků shora uvedených. Vyzýváme Vás osobně, paní Čančarová, i společnost Hatanga s.r.o., kterou zastupujete jako statutární orgán, k okamžitému odstranění závady havárie na

12 střeše a zatékání do bytu č. 11, 14. Současně vás vyzýváme k podání zprávy, do kdy budou odstraněny jednotlivé vady a nedodělky viz výše a zejména k jejich odstranění v co nejkratší době. Zprávu očekáváme do V opačném případě budeme nuceni podniknout právní kroky k zajištění svých nároků. S pozdravem Johana Trojanová Jiří Šťovíček Barbora Heroldová Členové výboru Společenství vlastníků domu Na Košince 2200/6 V Praze

13

14

15

16

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ)

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ) BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, družstvo se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk, IČ: 61861421 družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Změna kanceláře v Rumburku

Změna kanceláře v Rumburku Obsah: Změna kaceláře v Rumburku Domovní řád Nařízení vlády č. 142 TES Media Udržování porádku kolem kontajnerů Sdělení ekonomického úseku Poděkování Úspory tepla vlivem termoregulace Termoregulace v SBDO

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy Smlouva o uzavření budoucí smlouvy poz. H dům typ uzavřená podle 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek 1 Účastníci 1.1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více