EKONOMIKA maturitní okruhy státní maturity 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA maturitní okruhy státní maturity 2010/2011"

Transkript

1 EKONOMIKA maturitní okruhy státní maturity 2010/ Předmět a členění ekonomie, základní ekonomické otázky, ekonomické systémy. 2. Potřeba, statek, služba, výroba, výrobní faktory, hospodářský proces. 3. Trh, tržní subjekty, oceňování výrobních faktorů, tržní cena. 4. Tržní vztahy, nabídka, poptávka, tržní rovnováha, konkurence. 5. Národní hospodářství, struktura, monetární, fiskální, obchodní, důchodová a sociální politika státu. Státní rozpočet. 6. Státní sociální podpora. Hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti. 7. Makroekonomické ukazatele. Hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, platební bilance. 8. Hospodaření Evropské unie. 9. Peníze v tržní ekonomice, vývoj směny. Formy peněz. 10. Finanční trh, struktura. Peněžní a kapitálový trh. Cenné papíry. Burzovní obchody. 11. Bankovnictví, struktura bankovních služeb. 12. Založení a vedení běžného účtu. Vkladové služby. 13. Hotovostní a bezhotovostní platební styk. 14. Devizové služby. Směna peněz podle kurzu. 15. Úvěry. Úrok, RPSN. 16. Finanční gramotnost. Rozpočet domácnosti. Řešení volných finančních prostředků formou investování. Řešení rozpočtového deficitu. 17. Mzdová soustava, struktura mzdy. Systém zákonných odvodů, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu. 18. Přímé a nepřímé daně. Zákonné a komerční pojištění. 19. Podstata podnikání. Vznik a zánik podniku. 20. Podnikání podle živnostenského zákona. Podnikání podle obchodního zákoníku. 21. Právní formy podnikání. 22. Podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet. 23. Finanční a investiční činnosti podniku. Leasing. 24. Kapitálová struktura podniku. Dlouhodobý a oběžný majetek podniku. 25. Zásobování podniku. Fakturace, daňová evidence. 26. Personální činnost podniku, řízení lidských zdrojů. 27. Pracovněprávní vztahy v podnikání. Pracovní poměr. Odpovědnost za škody, BOZP. 28. Marketing podniku. Marketingová strategie. Marketingový mix. 29. Management podniku. 30. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku. Finanční analýza podnikání.

2 Maturitní témata z květinářství pro ústní zkoušku státní maturity školní rok 2010/ a) hrnkové rostliny ozdobné květem pro chladné interiéry, případně exteriéry b) pěstování rodu Asparagus 2. a) způsob hnojení a přihnojování hrnkových květin, druh hnojiva, koncentrace b) drobné cibuloviny a hlíznaté květiny 3. a) rychlení konvalinkových puků k Vánocům b) sortiment vodních a bahenních rostlin k osázení zahradního jezírka, pěstování leknínů 4. a) předseťová příprava semen, technika výsevu a ošetření po výsevu b) sortiment skleníkových a venkovních rostlin pro zeleň na řez 5. a) sortiment a nároky palem b) rychlení šeříků a další dřeviny k rychlení 6. a) pěstitelské substráty v květinářství a tradiční směsi b) sortiment a nároky kapradin pro řez a prodej v hrnkách 7. a) květiny do teplého interiéru b) pěstování a rychlení azalek 8. a) pěstování Gerbera jamesonii b) áronovité rostliny 9. a) letničky, balkónové a hrnkové květiny do okenních truhlíků a nádob, pěstování sadby b) umělé světlo v květinářství 10. a) zvyšování produktivity pracovních operací v pěstitelských postupech u hrnkových rostlin a u květin k řezu b) pěstování dvouletek 11. a) pěstování Euphorbia pulcherrima b) sukulentní rostliny a pěstování kaktusů

3 12. a) letničky a trvalky k sušení b) pěstování fíkusů 13. a) péče o mateční rostliny v květinářství b) Primula acaulis pro jarní prodej 14. a) hrnkové květiny okrasné listem do poloteplého interiéru b) trvalky do stínu a na slunné místo 15. a) pěstování skleníkových karafiátů b) způsoby závlahy v květinářství, kvalita závlahové vody 16. a) pěstování Cyclamen persicum b) nároky a pěstování citrusů 17. a) formy odbytu květin b) hydroponie hrnkových a řezaných květin 18. a) pěstování anturií a orchidejí b) způsoby ovlivňování růstu květin 19. a) výrobní podmínky květinářských podniků b) čeleď Gesneriaceae 20. a) pěstování sadby květin ve specializovaných závodech b) rychlení hlavních druhů cibulovin 21. a) základní pěstitelské stavby v květinářství b) pěstování růží pod sklem 22. a) čeleď Bromeliaceae b) sklizeň, skladování a expedice řezaných a hrnkových květin 23. a) venkovní hlíznaté květiny b) způsoby vegetativního množení

4 24. a) preventivní ochrana v květinářství b) pěstování mečíků na řez pod sklem 25. a) vnitřní zařízení skleníků, možnosti zvyšování využití pěstitelských ploch b) sortiment a pěstování cibulovin 26. a) sázení, přesazování a výsadba na stanoviště b pěstování chryzantém k řezu 27. a) řízené pěstování rostlin, příklady z praxe b) teplota pro pěstování květin, způsoby vytápění skleníků, úspora tepla 28. a) inovace sortimentu hrnkových rostlin b) pěstování letniček 29. a) snižování výrobních nákladů pod sklem (stínování, topení, zálivka, větrání, výživa) b) hrnkové rostliny ozdobné listem pro exteriéry a chladné interiéry 30. a) pěstování frézií b) pěstování Begonia tuberhybrida, rychlení begónií

5 Maturitní témata ochrana rostlin - školní rok 2010/11 1. a) Vysvětlete co to je karanténní opatření a jaká je jejich organizace v ČR. b). Uveďte o jaké škůdce květin se jedná, popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 2. a) Uveďte příznaky onemocnění u rostlin. b) Uveďte o jaké choroby jádrovin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 3. a) Uveďte způsoby ochrany rostlin proti škod. činitelům. b) Uveďte o jaké škůdce okrasných rostlin se jedná, popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 4. a)charakterizujte, co to jsou škodliví činitelé a jak je dělíme. b) Uveďte o jaké choroby plodové zeleniny se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 5. a)co jsou pesticidy a jaký mají vliv na ekologii. b) Uveďte o jaké choroby a škůdce cibulové zeleniny se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 6. a) Jak ovlivňují klimatické podmínky aplikaci pesticidů. b) Uveďte o jaké choroby a škůdci kořenové zeleniny se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 7. a)co je integrovaná ochrana, vysvětlete její podstatu. b) Uveďte o jaké choroby květin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 8. a) Uveďte co jsou abiotické poruchy. b) Uveďte o jaké škůdce košťálové zeleniny se jedná, popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 9. a) Uveďte co jsou virové choroby a jak se rozšiřují. b) Uveďte o jaké choroby peckovin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 10. a) Vysvětlete podstatu biol.ochrany a uveďte nejznámější bioagens. b) Uveďte o jaké choroby košťálové zeleniny se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim.

6 11. a)podle čeho a do jakých skupin dělíme pesticidy. b) Uveďte o jaké choroby a škůdci květin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 12. a) Uveďte jaká je škodlivost vytrvalých plevelů, která vytrvalé plevele znáte. b) Uveďte o jaké škůdce jádrovin se jedná, popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 13. a) Vysvětlete tyto pojmy: patogen tolerance ochranná lhůta rezistence desinfekce imunita vektor b) Uveďte o jaké choroby a škůdci gladiolů rostlin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 14. a)charakterizujte, co jsou houbové choroby a jak je dělíme. b) Uveďte o jaké choroby okrasných rostlin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 15. a)které z parazitických rostlin škodí a jak a jaká ochrana je proti nim. b) Uveďte o jaké škůdci peckovin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 16. a) Uveďte příznaky poškození rostlin škůdci. b) Uveďte o jaké choroby a škůdci skořápkovin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 17. a)které z faktorů ovlivňují vznik a šíření chorob a škůdců. b) Uveďte o jaké škůdce vinné révy se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 18. a) Uveďte, které ze způsobů ochrany rostlin patří do přímých způsobů ochrany. b) Uveďte o jaké choroby vinné révy se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 19. a) Uveďte, které ze způsobů ochrany rostlin patří do nepřímých způsobů ochrany. b) Uveďte o jaké skládkové choroby se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim.

7 20. a)co se rozumí pojmem karanténní choroby a uveďte příklady. b) Uveďte o jaké choroby a škůdce jahodníku se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 21. a)které jednoleté plevele znáte, jaká je ochrana proti nim. b) Uveďte o jaké choroby peckovin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 22. a)uveďte jaké bezpečnostní a hygienické předpisy se musí dodržovat při práci s pesticidy. b) Uveďte o jaké choroby a škůdci květin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 23. a) Uveďte důvody moření osiva a čím a jak se provádí. b) Uveďte o jaké choroby a škůdci rybízu se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 24. a) Vysvětlete tyto pojmy: latence prognóza prevence infekční deratizace bioagens ochranná lhůta b) Uveďte o jaké choroby skleníkových květin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 25. a)které přípravky používané v ochraně rostlin, nepatří do chemické ochrany. b) Uveďte o jaké choroby okurek se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim.

8 Maturitní témata ovocnictví - školní rok 2010/11 1.a)Jaká je technologie pěstování jabloní ve tvaru štíhlých vřeten spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jak rozdělujeme ovocné rostliny podle plodů. 2.a)Jaká je technologie pěstování jabloní ve tvaru zákrsků spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)co je to obnova sadu, jaké má zásady. 3.a)Jaká je technologie pěstování ovocných rostlin ve tvaru ovocných stěn spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jak používáme hnojiva organická vč. zeleného hnojení. 4.a)Jaká je technologie pěstování hrušní spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jaký vliv má světlo a voda na ovocné rostliny a jak může ovocnář docílit optimální úroveň těchto faktorů. 5.a)Jaká je technologie pěstování třešní spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jaký vliv má teplo a půdní vlastnosti na ovocné rostliny a jak může ovocnář docílit optimální úroveň těchto faktorů. 6.a)Jaká je technologie pěstování višní spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)popište a uveďte jaký význam mají kořeny a kořenová soustava pro ovocné rostliny. 7.a)Jaká je technologie pěstování slivoní spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jakou stavbu a funkci má nadzemní část ovocného stromu. 8.a)Jaká je technologie pěstování meruněk spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)co je to roubování, jak se rozděluje a jaké existují metody. 9.a)Jaká je technologie pěstování broskvoní spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)vysvětlete postup výsadby ovocné rostliny vč. termínu 10.a)Jaká je technologie pěstování rybízu spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jak zapěstujeme výchovným řezem štíhlé vřeteno. 11.a)Jaká je technologie pěstování angreštu spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a

9 řezu. b)co je to očkování, rozdělte techniky a vysvětlete dobu očkování. 12.a)Jaká je technologie pěstování maliníku spony, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)vysvětlete postup výroby zákrsku jabloně ve školce vč.uznávacího řízení. 13.a)Jaká je technologie pěstování jahodníku spony, termíny výsadby, odrůdy. b)popište korunu ovocného stromu.vysvětlete jaké můžeme zapěstovat typy korun a uveďte i příklady druhů plodného obrostu. 14.a)Co je to plán výsadby a jaký má obsah. b)uveďte co znamená generativní rozmnožování a jaké výhody a nevýhody má v ovocnictví, včetně významu a postupu práce u stratifikace osiva. 15.a)Co je to integrovaný systém výroby ovoce, jaký má význam a čím se liší od běžného postupu pěstování. b)jaký je význam a zásady udržovacího řezu vč. termínu. 16.a)Uveďte, které druhy ochrany můžeme uplatnit v ovocnictví. b)jak stanovujeme dávky průmyslových hnojiv v ovocnictví. 17.a)Jaký význam má závlaha a jaké druhy použijeme v sadu. b)jaký význam mají podnože, jak je označujeme, uveďte příklady použití. 18.a)Proč provádíme odhad výnosu ovoce, kdy a jak jej uskutečníme u jabloní. b)co je to vegetativní rozmnožování přímé, výhody a nevýhody, jaké metody tam patří. 19.a)Jak stanovíme termín sklizňové zralosti ovoce. b)co jsou to fenofáze, které to jsou a jaký význam má jejich sledování v průběhu roku Uveďte příklady u ovocných rostlin. 20.a)Jak organizujeme sklizeň ovoce. b)rozdělte a popište životní období ovocné rostliny. Vysvětlete i pojmy období vegetace a vegetačního klidu. 21.a)Proč ovoce třídíme, do jakých stupňů jakosti, a balíme ovoce, jaké existují druhy balení. b)jaký je význam a postup přeštěpování ovocného stromu vč. termínu. 22.a)Jaký má význam skladování ovoce a jaké typy skladů existují. b)co je to pomologie u jabloní, jak se rozdělují, charakterizujte jednotlivé skupiny, uveďte příklady odrůd vč. rezistentních.

10 23.a)Jaký význam má šlechtění a jaké metody používá. b)jak zapěstujeme výchovným řezem korunu pyramidální s terminálem. 24.a)Vysvětlete význam stanoviště pro ovocné rostliny. Co ovocnář musí posoudit při jeho volbě. b)jaký je význam a zásady zmlazovacího řezu vč. termínu. 25.a)Jak používáme hnojiva průmyslová a jakou technikou je aplikujeme. b)co je to pomologie u třešní, jak se rozdělují, charakterizujte jednotlivé skupiny, uveďte příklady odrůd vč. třešňových týdnů.

11 Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí pro šk.rok 2010/2011 Zadání maturitní práce obsahuje: 1. Téma maturitní práce vypíší učitelé odborných předmětů do konce měsíce května předchozího školního roku, před odchodem žáků na prázdninovou odbornou praxi, žák téma obdrží písemně 2. Termín odevzdání maturitní práce do konce prvního pololetí čtvrtého ročníku (31.1.) 3. Způsob zpracování a pokyny o obsahu a rozsahu práce obdrží žáci před odchodem na prázdninovou praxi (budou též umístěny na disku L) 4. Kritéria hodnocení maturitní práce je vytvořena tabulka s hodnocením (formulace cíle práce, práce s odbornou literaturou, celkový postup řešení, členění práce, úroveň jazykového zpracování, celkový dojem, celkové hodnocení a otázky k obhajobě) 5. Požadavek na počet vyhotovení práce jeden výtisk (vedoucí a oponent si práci půjčí a oba vypracují posudek, který se předá žákovi 14 dní před obhajobou práce) Projednáno v komisi odborných předmětů dne Zpracovala: Blanka Plicková

12 Odborný posudek maturitní práce a kritéria hodnocení Jméno žáka: Třída: Téma maturitní práce: Vedoucí práce: Oponent: Hodnocení práce: Kritéria Známka: Splnění cíle Práce s odbornou literaturou Odborné zpracování Členění práce Úroveň jazykového zpracování Příloha Celkové hodnocení Otázky pro obhajobu práce: Celkové hodnocení: Datum: Podpis:

13 Témata pro praktickou zkoušku z předmětu praxe k maturitním zkouškám 2010/11 Z těchto padesáti témat bude vytvořeno dvacet pět otázek. Každá otázka bude složena ze dvou témat. Složení otázek je z důvodu lepšího vystižení předmětu praxe, který prochází napříč jednotlivými odbornými předměty. Proveďte kontrolu malotraktoru před jízdou a předveďte jízdu malotraktorem v určeném prostoru Předveďte sečení porostu pomocí strunového vyžínače, využijte ochranné pomůcky. Předveďte přípravu a obsluhu benzínové sekačky před sečením a dále předveďte sekání na přiděleném místě v parku. Příprava pozemku pro přímý ruční výsev zeleninového osiva a vlastní výsev( rozměření, ruční výsev, použití znamenáku). Výsev zeleninového osiva do truhlíku Předveďte různé způsoby předpěstování zel. sadby. Příprava pozemku pro výsadbu zeleniny, výsadba sadby zeleniny prostokořenné. Příprava pozemku pro výsadbu zeleniny, výsadba sadby zeleniny s balem. Předveďte ošetření zeleniny během vegetace(okopávka, zálivka, přihnojení) Uveďte vhodný způsob sklizně dané zeleniny a proveďte sklizeň a posklizňovou úpravu. Vytřiďte a zařaďte zeleninu podle ČSN a stanovte jakostní třídy. Proveďte kontrolu zdravotního stavu kultury zeleniny (určete vývojové stádium, ošetřete zeleninu, určete plevele, choroby a škůdce, odhadněte dobu sklizně. Předveďte broušení zahradnického nářadí roubovák, žabka, očkovák, nůžky Předveďte založení ovocné sadby do základu Předveďte tyto způsoby roubování Tittelův způsob, kopulace Předveďte tyto způsoby roubování anglická kopulace, plátkování Předveďte úpravu a naškolkování podnože Názorně předveďte a vysvětlete čištění očkovanců Předveďte očkování sejmutí a vsazení očka a ošetření podnože Předveďte výchovný řez stromku po jarní výsadbě Nasvazkujte 5 kusů stromků včetně vázání školkařským uzlem a umístění jmenovek Proveďte výsadbu stromku včetně přípravy určeného místa Předveďte výchovný řez stromku po podzimní výsadbě Proveďte průklest broskvoní Předveďte přeroubování jedné větve jabloně Proveďte a vysvětlete okopávku podnoží ve školce Vytvořte pomocí kolíků, provázků a pásma pravý úhel při vyměřování výsadby. Předveďte výsadbu tří metrů živého plotu, který bude tvarován Vysaďte jehličnan s kořenovým balem a upravte mísu se zálivkovým okrajem Vysaďte strom prostokořenný a upravte mísu se zálivkovým okrajem Vysaďte okrasný keř prostokořenný a upravte mísu se zálivkovým okrajem Vyměřte a vytyčte oblouk budoucí cesty pomocí jednoduchých geodetických pomůcek Předveďte založení trávníku výsevem Předveďte množení okrasných keřů dřevitými řízky

14 Ošetřete okrasné keře v kontejnerovně odplevelení, rozrovnání Předveďte přesazení okrasných keřů v kontejnerech Stanovte vhodné jehličnany k řízkování a předveďte toto množení Uvažte dárkovou kytici z pěti květů. Předveďte postup při zhotovení vázaného věnce z chvojí jehličnatých dřevin. Připravte květy a zeleň pro svatební kytici technikou vatičkování. Příprava truhlíku a výsev jemného semene. Příprava záhonu ( rytí, hrabání a značení) a výsadba sazenic na trvalé stanoviště. Předvedení různých způsobů vegetativního množení rostlin. Předveďte rozestavování hrnkových rostlin a zalijte rostliny hadicí a konví. Předveďte sázení rostlin do hrnků. Vypočtěte množství hnojivého roztoku dle zadané koncentrace a přihnojte danou kulturu. Sklizeň a třídění hrnkových květin. Balení hrnkových květin. Předveďte přepichování květin. Proveďte postřik požadované kultury proti zjištěných škodlivým činitelům.

15 Maturitní témata sadovnictví - školní rok 2010/11 1. a) Vysvětlete zásady řešení zeleně v nových obytných souborech (sídlištích ). b) Uved'te způsoby rozmnožování jehličnanů, zdůvodněte je biologicky a ekonomicky a uved'te praktické příklady. 2. a)vysvětlete zásady úprav zeleně na vesnicích a podrobněji pojednejte o úpravách kolem stavebních objektů zemědělské výroby a služeb. b)uved'te přehledně způsoby rozmnožování okrasných keřů a zdůvodněte je biologicky a ekonomicky. 3. a) Vysvětlete pojem kompozice a zásadu logičnosti, přiměřenosti a určitosti sadovnické tvorby. b) Popište hlavní způsoby rozmnožování listnatých stromů a zdůvodněte je biologicky a ekonomicky. 4. a) Vysvětlete zásady řezu okrasných keřů na stanovišti. b) Vyjmenujte a stručně popište dokumentaci sadovnického prováděcího /jedno-stupňového/ projektu. 5. a) Popište hlavni znaky barokních zahrad, jejich vznik a vývoj a uved'te praktické příklady. b) Pojednejte o významu a praktickém použiti mobilní zeleně. 6. a) Osvětlete význam dřevin vhodných do podrostu a uved'te příklady, včetně rostlin použitelných jako náhrada za trávník do stínu a polostínu. b) Popište hlavní znaky barokních zahrad italských a francouzských a uved'te praktické příklady. 7. a)popište hlavní znaky přírodně krajinářského slohu a jeho vznik, uved'te praktické příklady. b)vyjmenujte nejdůležitější keře kvetoucí v létě, zhodnot'te je z hlediska sadovnického použití a uved'te jejich pěstitelské požadavky. 8. a)vysvětlete význam přirozených rostlinných společenstev a rajonizace okrasných dřevin v sadovnictví, uvedˇte příklady společenstev podle výškových stupňů. b) Pojednejte o výstavbě dětských hřištˇ - druhy, situování, stavební úprava, vybavení, údržba. 9. a) Pojednejte o zásadách sad. řešení zahrad mateřských škol.

16 b) Pojednejte o základních pracích při údržbě trávníků. 10. a) Osvětlete zásady pro volbu a sestavu barev v sadovnické kompozici. b) Pojednejte o jednotlivých skupinách zahradnických růží a popište pěstováni keřových růží na záhonech. 11. a) Vysvětlete zásady řešení úprav v okolí přírodních vodních ploch a uved'te příklady vhodných dřevin pro tyto účely. b) Vysvětlete požadavek účelnosti a racionalizace v úpravách veřejné zeleně. 12. a) Pojednejte o způsobech výsadby dřevin - typy skupin podle vzdálenosti, zahuštěné výsadby, solitéry. b) Popište způsoby odvodnění cest a zpevněných ploch. 13. a)vysvětlete okolnosti ovlivňující výsadbu uličního stromořadí a vyjmenujte stromy pro úzké ulice. b) Vysvětlete význam a techniku pěstování okrasných dřevin v kontejnerech. 14. a) Pojednejte o opadavých keřích s ozdobnými plody b) Pojednejte o řešení doprovodné zeleně u komunikací v krajině. 15. a) Vysvětlete možnosti a způsoby použití plastik v soudobých sadovnických úpravách. b) Popište zařízení a vybavení školkařského závodu pro pěstování okrasných dřevin. 16. a) Popište postup technických prací a jejich praktickou organizaci při realizaci sadovnické úpravy. b) Vysvětlete použití barevnolistých dřevin v sadovnické kompozici a uved'te praktické příklady. 17. a) Pojednejte o řezu stromů na stanovišti. b) Pojednejte o přípravné dokumentaci staveb a opatření podkladů pro vypracováni projektu sadovnické úpravy. 18. a) Popište organizaci a mechanizaci zemních prací, rozpojení a doprava zemin, planýrka, svahování. b) Vysvětlete použití tvarových forem dřevin / kultivarů/ v sadovnické kompozici a uved'te praktické příklady / dřeviny kulovité, sloupovité a převislé /.

17 19. a) Vysvětlete princip symetrie a asymetrie, geometrického a přírodního uspořádání sadovnické kompozice. b) Zhodnot'te sadovnický význam a použití stálezelených keřů a uved'te praktické příklady / kromě acidofilních rodů /. 20. a) Zhodnot'te z hlediska ekonomiky údržby a sadovnického použití jednotlivé druhy cest - pískované, živičné, dlážděné, betonové. b) Vyjmenujte nejdůležitější nízké jehličnany a zhodnot'te je z hlediska sadovnického použití. 21. a) Vysvětlete pojem kontrast a dominanta. Jaké zásady dodržujeme při jejich použití v sadovnické tvorbě? b) Pojednejte o použití popínavých dřevin a uved'te praktické příklady. 22. a) Popište technologii založení trávníku výsevem - postup ruční a mechanizovaný. b) Pojednejte o technickém a kompozičním řešení odpočívadel a jejich vybavení v sadovnických úpravách. 23. a) Pojednejte o společenském významu zeleně a jejich kategoriích v sídelním tvaru. b) Popište /porovnejte/ výsadbu stromů prostokořenných a s balem v uličním stromořadí. 24. a) Pojednejte o organizačním a administrativním zajištění realizace sadovnických úprav - smlouva o díle, převzetí staveniště, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení, autorský a technický dozor, kolaudace, záruční povinnosti. b) Vysvětlete použití skalek a květinových zídek v sadovnických úpravách. 25. a) Pojednejte o plánování a organizačním zajištění péče a údržby veřejné zeleně / formy údržby, evidence zeleně, intenzivní třídy, rozpočtování /. b) Osvětlete použití vody v kompozici sadovnických úprav a popište technické řešení okrasných bazénů. 26. a) Vysvětlete zásady řešení pietních míst. b) Vysvětlete použití živých plotů tvarovaných a volně rostoucích; u tvarovaných živých plotů popište výsadbu a ošetřováni a uved'te příklady vhodných dřevin podle výšky.

18 27. a) Vysvětlete zásady řešení rodinných zahrad b) Pojednejte o výsadbě vzrostlých stromů. 28. a) Vysvětlete zásady organizace prostoru v sadovnické kompozici / rozdělení plochy, průhledy, výhledy /. b) Pojednejte o možnostech a způsobech použití květin v sadovnických úpravách. 29. a) Vysvětlete význam a praktické využití kompozičních iluzí v sadovnické tvorbě. b) Pojednejte o uplatnění acidofilních druhů stálezelených listnáčů. 30. a) Popište hlavní znaky renesančních zahrad a uved'te praktické příklady. b) Vysvětlete hlediska, podle kterých se mají sestavovat travní směsi a uved'te praktické příklady.

19 Maturitní témata zelinářství - školní rok 2010/11 1. a/ Vysvětlete význam světla a vliv na pěstování zeleniny / fotosyntéza, délka osvětlení, intenzita, barva světla / b/ Charakterizujte obecně košťálové zeleniny, popište nároky a pěstování raného květáku 2. a/ Vysvětlete význam tepla a jeho vliv na pěstování zeleniny / nároky jednotlivých druhů na teplo,. působení nízkých teplot, ochrana proti nízkým teplotám / b/ Charakterizujte obecně košťálové zeleniny, popište nároky a pěstování kapusty hlávkové 3. a/ Vysvětlete význam vody při pěstování zeleniny / nároky na vodu, přímé a nepřímé působení, zdroje vody a.t./ b/ Vyjmenujte košťálové zeleniny a uveďte jejich konzumní části, popište nároky a pěstování kedlubnů 4. a/ Charakterizujte půdy vhodné pro pěstování zeleniny / půdní druh a půdní typ, složení, vlastnosti, hloubka, humus / b/ Charakterizujte požadavky košťálových zelenin na vodu, popište nároky a pěstování zelí hlávkového bílého 5. a/ Charakterizujte způsoby výživy zelenin a význam živin / biogenní prvky, kořenová a listová výživa, význam N,P,K,Ca / b/ Rozdělte a vyjmenujte listovou zeleninu, popište nároky a pěstování raného salátu hlávkového 6. a/uveďte, která organická hnojiva se používají v zelinářství a jaký mají význam / druhy organických hnojiv, použití / b/ Popište pěstování čekanky v 1. a 2. roce pro produkci čekankových puků. 7. a/ Uveďte,která průmyslová hnojiva se používají v zelinářství a jaký význam mají / rozdělení, způsob a doba použití/ b/vyjmenujte a charakterizujte listové zeleniny, popište nároky a pěstování špenátu zelného 8. a/ Uveďte způsoby závlahy polní zeleniny a způsoby závlahy ve sklenících / způsoby závlahy, technika, množství vody / b/ Rozdělte a stručně charakterizujte plodové zeleniny a uveďte rozdělení a technologii pěstování tyčkových rajčat

20 9. a/ Vysvětlete význam osevních postupů v zelinářství / rozdělení, význam zásady sestavování OP, osevní sledy / b/ Popište pěstování a nároky zeleninové papriky 10. a/ Charakterizujte, vysvětlete význam a použití pařenišť / rozdělení, zařízení, zakládání, význam / b/ Popište nároky a způsob pěstování polních okurek nakladaček 11. a/ Charakterizujte a vysvětlete význam a použití skleníků a foliaků při pěstování zeleniny / rozdělení, zařízení, význam automatizace / b/ Vysvětlete a popište pěstování tykví, rozdělení tykví, jaký význam má tykev fíkolistá 12. a/ Uveďte způsoby rozmnožování zelenin a charakterizujte na příkladech b/ Vysvětlete a popište přímý výsev mrkve do hrůbků, uveďte další způsoby pěstování mrkve. 13. a/ Charakterizujte vlastnosti osiva a popište způsoby předosevní přípravy semen b/ Popište morfologickou stavbu celeru bulvového, uveďte nároky a způsob pěstován 14. a/ Jaké uplatnění má hydroponie v zelinářství / význam, možnosti hydropon. pěstování zelenin / porovnejte s půdním pěstováním b/ Popište morfologickou stavbu petržele kořenové, kadeřavé a pastiňáku a charakterizujte pěstování petržele kořenové 15. a/ Uveďte příklady možných způsobů předpěstování zel. sadby a stručně je charakterizujte b/ Popište nároky a pěstování ředkviček na poli, ve skleníku a foliovníku 16. a/ Charakterizujte přímé výsevy zelenin / doba, způsob, technika, norma výsevu/ b/ Popište rozmnožování a pěstování křenu a černého kořenu 17. a/ Charakterizujte a uveďte příklady sadby prostokořené b/ Jaký význam mají luskové zeleniny - popište pěstování hrachu a fazolí 18. a/ Charakterizujte a uveďte příklady sadby s balem b/ Charakterizujte podmínky a způsoby pěstování cibule kuchyňské

21 19. a/ Charakterizujte zelinářství v ČR plochy zelenin, druhová a odrůdová skladba, spotřeba zeleniny, zdravotní význam zeleniny b/ Popište pěstování ranných brambor / příprava sadby, pozemku, výsadba, ošetření, sklizeň / 20. a/ Charakterizujte zásady výsadby zeleniny / příprava sadby, doba, způsob, technika, hloubka, organizace / b/ Charakterizujte rozdělení, rozmnožování a způsoby pěstování česneku 21. a/ Zhodnoťte význam agrotechnických zásahů v průběhu vegetace / zálivka, přihnojování, jednocení, okopávka, plečkování, hrůbkování, nastýlání, ochrana proti chorobám a škůdcům / b/ Vyjmenujte a charakterizujte lahůdkové zeleninny a popište založení chřestovny. 22. a/ Charakterizujte sklizeň zeleniny / způsoby, doba, technika, organizace, odhad sklizně / b/ Popište morfologie žampionů a charakterizujte způsoby pěstování žampionů od přípravy substrátu do sklizně 23. a/ Tržní úprava a třídění zeleniny / účel a význam tržní úpravy a třídění zeleniny, jakostní normy, obaly, doprava zeleniny / b/ Charakterizujte způsoby rozmnožování a pěstování pažitky 24. a/ Charakterizujte základní principy skladování zeleniny / podmínky ke skladování, způsoby skladování, klimatizované sklady, krátkodobé a dlouhodobé skladování, úprava zeleniny na sklad / b/ Technologie pěstování kapusty růžičkové, kadeřavé / popište způsoby pěstování / 25. a/ Charakterizujte, popište a vysvětlete minisadbu b/ Rozdělení a technologie pěstování póru c / Určete předložené vzorky semen

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Ministerstvo zemědělství ČR Č.j. 35271/2010-13090 V Praze dne 14.12. 2010 Vzdělávací program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Projekt vzdělávání zemědělců Zpracoval odbor

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E Z A Š K O L N Í R O K 2013/2014

O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E Z A Š K O L N Í R O K 2013/2014 Školní statek, Opava, příspěvková organizace IČ: 00098752 Englišova 526, 746 01 Opava V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E Z A Š K O L N Í R O K 2013/2014 Opava 30. 9. 2014 Ing.

Více

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů Maturitní okruhy jaro 2015 Podnikání dálková forma - ústní zkouška... 1 Provozní technika dálková forma... 6 Gastronomie denní, dálková forma... 8 Podnikání denní, dálková forma rok ukončení 2014 a dříve...

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Zahradník - florista HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

EKOLOGICKY ŠETRNÉ PĚSTOVÁNÍ OVOCNÝCH DŘEVIN NA KMENNÝCH TVARECH V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ

EKOLOGICKY ŠETRNÉ PĚSTOVÁNÍ OVOCNÝCH DŘEVIN NA KMENNÝCH TVARECH V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Mediální partner akce Studijní materiály EKOLOGICKY ŠETRNÉ PĚSTOVÁNÍ OVOCNÝCH DŘEVIN NA KMENNÝCH TVARECH V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Vzdělávací akce je součástí projektu Šetrné hospodaření v krajině a územích

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 63-41-M/02. Obchodní akademie

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 63-41-M/02. Obchodní akademie Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 66-41-L/01. Obchodník Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů

Více

Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 13 VEGETAČNÍ ÚPRAVY Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1 ze dne 3. 8. 2006 s účinností

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět pracovní

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizováno 10.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

OSEVNÍ POSTUPY A AGROTECHNIKA ZELENINY. 30. 10.2014 Lednice Martin Koudela

OSEVNÍ POSTUPY A AGROTECHNIKA ZELENINY. 30. 10.2014 Lednice Martin Koudela OSEVNÍ POSTUPY A AGROTECHNIKA ZELENINY 30. 10.2014 Lednice Martin Koudela CÍLE OSEVNÍHO POSTUPU Udržet a zlepšit přirozenou úrodnost půdy Zabránit půdní únavě a snížení výnosu Poskytnout rostlinám co nejlepší

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary

Připravili: Redakční uzávěrka: 30.6.2006 *) Redakce: Ing. Miloslav Veinert Redakční spolupráce: Ing. Michal Bihary ZEMĚDĚLSTVÍ 2005 Připravili: MZe: Odbor enviromentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Odbor financování SZP, veřejné podpory a statistiky Odbor komunikace Odbor legislativní a právní Odbor pro

Více