EKONOMIKA maturitní okruhy státní maturity 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA maturitní okruhy státní maturity 2010/2011"

Transkript

1 EKONOMIKA maturitní okruhy státní maturity 2010/ Předmět a členění ekonomie, základní ekonomické otázky, ekonomické systémy. 2. Potřeba, statek, služba, výroba, výrobní faktory, hospodářský proces. 3. Trh, tržní subjekty, oceňování výrobních faktorů, tržní cena. 4. Tržní vztahy, nabídka, poptávka, tržní rovnováha, konkurence. 5. Národní hospodářství, struktura, monetární, fiskální, obchodní, důchodová a sociální politika státu. Státní rozpočet. 6. Státní sociální podpora. Hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti. 7. Makroekonomické ukazatele. Hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, platební bilance. 8. Hospodaření Evropské unie. 9. Peníze v tržní ekonomice, vývoj směny. Formy peněz. 10. Finanční trh, struktura. Peněžní a kapitálový trh. Cenné papíry. Burzovní obchody. 11. Bankovnictví, struktura bankovních služeb. 12. Založení a vedení běžného účtu. Vkladové služby. 13. Hotovostní a bezhotovostní platební styk. 14. Devizové služby. Směna peněz podle kurzu. 15. Úvěry. Úrok, RPSN. 16. Finanční gramotnost. Rozpočet domácnosti. Řešení volných finančních prostředků formou investování. Řešení rozpočtového deficitu. 17. Mzdová soustava, struktura mzdy. Systém zákonných odvodů, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu. 18. Přímé a nepřímé daně. Zákonné a komerční pojištění. 19. Podstata podnikání. Vznik a zánik podniku. 20. Podnikání podle živnostenského zákona. Podnikání podle obchodního zákoníku. 21. Právní formy podnikání. 22. Podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet. 23. Finanční a investiční činnosti podniku. Leasing. 24. Kapitálová struktura podniku. Dlouhodobý a oběžný majetek podniku. 25. Zásobování podniku. Fakturace, daňová evidence. 26. Personální činnost podniku, řízení lidských zdrojů. 27. Pracovněprávní vztahy v podnikání. Pracovní poměr. Odpovědnost za škody, BOZP. 28. Marketing podniku. Marketingová strategie. Marketingový mix. 29. Management podniku. 30. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku. Finanční analýza podnikání.

2 Maturitní témata z květinářství pro ústní zkoušku státní maturity školní rok 2010/ a) hrnkové rostliny ozdobné květem pro chladné interiéry, případně exteriéry b) pěstování rodu Asparagus 2. a) způsob hnojení a přihnojování hrnkových květin, druh hnojiva, koncentrace b) drobné cibuloviny a hlíznaté květiny 3. a) rychlení konvalinkových puků k Vánocům b) sortiment vodních a bahenních rostlin k osázení zahradního jezírka, pěstování leknínů 4. a) předseťová příprava semen, technika výsevu a ošetření po výsevu b) sortiment skleníkových a venkovních rostlin pro zeleň na řez 5. a) sortiment a nároky palem b) rychlení šeříků a další dřeviny k rychlení 6. a) pěstitelské substráty v květinářství a tradiční směsi b) sortiment a nároky kapradin pro řez a prodej v hrnkách 7. a) květiny do teplého interiéru b) pěstování a rychlení azalek 8. a) pěstování Gerbera jamesonii b) áronovité rostliny 9. a) letničky, balkónové a hrnkové květiny do okenních truhlíků a nádob, pěstování sadby b) umělé světlo v květinářství 10. a) zvyšování produktivity pracovních operací v pěstitelských postupech u hrnkových rostlin a u květin k řezu b) pěstování dvouletek 11. a) pěstování Euphorbia pulcherrima b) sukulentní rostliny a pěstování kaktusů

3 12. a) letničky a trvalky k sušení b) pěstování fíkusů 13. a) péče o mateční rostliny v květinářství b) Primula acaulis pro jarní prodej 14. a) hrnkové květiny okrasné listem do poloteplého interiéru b) trvalky do stínu a na slunné místo 15. a) pěstování skleníkových karafiátů b) způsoby závlahy v květinářství, kvalita závlahové vody 16. a) pěstování Cyclamen persicum b) nároky a pěstování citrusů 17. a) formy odbytu květin b) hydroponie hrnkových a řezaných květin 18. a) pěstování anturií a orchidejí b) způsoby ovlivňování růstu květin 19. a) výrobní podmínky květinářských podniků b) čeleď Gesneriaceae 20. a) pěstování sadby květin ve specializovaných závodech b) rychlení hlavních druhů cibulovin 21. a) základní pěstitelské stavby v květinářství b) pěstování růží pod sklem 22. a) čeleď Bromeliaceae b) sklizeň, skladování a expedice řezaných a hrnkových květin 23. a) venkovní hlíznaté květiny b) způsoby vegetativního množení

4 24. a) preventivní ochrana v květinářství b) pěstování mečíků na řez pod sklem 25. a) vnitřní zařízení skleníků, možnosti zvyšování využití pěstitelských ploch b) sortiment a pěstování cibulovin 26. a) sázení, přesazování a výsadba na stanoviště b pěstování chryzantém k řezu 27. a) řízené pěstování rostlin, příklady z praxe b) teplota pro pěstování květin, způsoby vytápění skleníků, úspora tepla 28. a) inovace sortimentu hrnkových rostlin b) pěstování letniček 29. a) snižování výrobních nákladů pod sklem (stínování, topení, zálivka, větrání, výživa) b) hrnkové rostliny ozdobné listem pro exteriéry a chladné interiéry 30. a) pěstování frézií b) pěstování Begonia tuberhybrida, rychlení begónií

5 Maturitní témata ochrana rostlin - školní rok 2010/11 1. a) Vysvětlete co to je karanténní opatření a jaká je jejich organizace v ČR. b). Uveďte o jaké škůdce květin se jedná, popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 2. a) Uveďte příznaky onemocnění u rostlin. b) Uveďte o jaké choroby jádrovin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 3. a) Uveďte způsoby ochrany rostlin proti škod. činitelům. b) Uveďte o jaké škůdce okrasných rostlin se jedná, popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 4. a)charakterizujte, co to jsou škodliví činitelé a jak je dělíme. b) Uveďte o jaké choroby plodové zeleniny se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 5. a)co jsou pesticidy a jaký mají vliv na ekologii. b) Uveďte o jaké choroby a škůdce cibulové zeleniny se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 6. a) Jak ovlivňují klimatické podmínky aplikaci pesticidů. b) Uveďte o jaké choroby a škůdci kořenové zeleniny se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 7. a)co je integrovaná ochrana, vysvětlete její podstatu. b) Uveďte o jaké choroby květin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 8. a) Uveďte co jsou abiotické poruchy. b) Uveďte o jaké škůdce košťálové zeleniny se jedná, popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 9. a) Uveďte co jsou virové choroby a jak se rozšiřují. b) Uveďte o jaké choroby peckovin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 10. a) Vysvětlete podstatu biol.ochrany a uveďte nejznámější bioagens. b) Uveďte o jaké choroby košťálové zeleniny se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim.

6 11. a)podle čeho a do jakých skupin dělíme pesticidy. b) Uveďte o jaké choroby a škůdci květin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 12. a) Uveďte jaká je škodlivost vytrvalých plevelů, která vytrvalé plevele znáte. b) Uveďte o jaké škůdce jádrovin se jedná, popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 13. a) Vysvětlete tyto pojmy: patogen tolerance ochranná lhůta rezistence desinfekce imunita vektor b) Uveďte o jaké choroby a škůdci gladiolů rostlin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 14. a)charakterizujte, co jsou houbové choroby a jak je dělíme. b) Uveďte o jaké choroby okrasných rostlin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 15. a)které z parazitických rostlin škodí a jak a jaká ochrana je proti nim. b) Uveďte o jaké škůdci peckovin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 16. a) Uveďte příznaky poškození rostlin škůdci. b) Uveďte o jaké choroby a škůdci skořápkovin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 17. a)které z faktorů ovlivňují vznik a šíření chorob a škůdců. b) Uveďte o jaké škůdce vinné révy se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 18. a) Uveďte, které ze způsobů ochrany rostlin patří do přímých způsobů ochrany. b) Uveďte o jaké choroby vinné révy se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 19. a) Uveďte, které ze způsobů ochrany rostlin patří do nepřímých způsobů ochrany. b) Uveďte o jaké skládkové choroby se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim.

7 20. a)co se rozumí pojmem karanténní choroby a uveďte příklady. b) Uveďte o jaké choroby a škůdce jahodníku se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 21. a)které jednoleté plevele znáte, jaká je ochrana proti nim. b) Uveďte o jaké choroby peckovin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 22. a)uveďte jaké bezpečnostní a hygienické předpisy se musí dodržovat při práci s pesticidy. b) Uveďte o jaké choroby a škůdci květin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 23. a) Uveďte důvody moření osiva a čím a jak se provádí. b) Uveďte o jaké choroby a škůdci rybízu se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 24. a) Vysvětlete tyto pojmy: latence prognóza prevence infekční deratizace bioagens ochranná lhůta b) Uveďte o jaké choroby skleníkových květin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 25. a)které přípravky používané v ochraně rostlin, nepatří do chemické ochrany. b) Uveďte o jaké choroby okurek se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim.

8 Maturitní témata ovocnictví - školní rok 2010/11 1.a)Jaká je technologie pěstování jabloní ve tvaru štíhlých vřeten spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jak rozdělujeme ovocné rostliny podle plodů. 2.a)Jaká je technologie pěstování jabloní ve tvaru zákrsků spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)co je to obnova sadu, jaké má zásady. 3.a)Jaká je technologie pěstování ovocných rostlin ve tvaru ovocných stěn spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jak používáme hnojiva organická vč. zeleného hnojení. 4.a)Jaká je technologie pěstování hrušní spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jaký vliv má světlo a voda na ovocné rostliny a jak může ovocnář docílit optimální úroveň těchto faktorů. 5.a)Jaká je technologie pěstování třešní spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jaký vliv má teplo a půdní vlastnosti na ovocné rostliny a jak může ovocnář docílit optimální úroveň těchto faktorů. 6.a)Jaká je technologie pěstování višní spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)popište a uveďte jaký význam mají kořeny a kořenová soustava pro ovocné rostliny. 7.a)Jaká je technologie pěstování slivoní spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jakou stavbu a funkci má nadzemní část ovocného stromu. 8.a)Jaká je technologie pěstování meruněk spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)co je to roubování, jak se rozděluje a jaké existují metody. 9.a)Jaká je technologie pěstování broskvoní spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)vysvětlete postup výsadby ovocné rostliny vč. termínu 10.a)Jaká je technologie pěstování rybízu spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jak zapěstujeme výchovným řezem štíhlé vřeteno. 11.a)Jaká je technologie pěstování angreštu spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a

9 řezu. b)co je to očkování, rozdělte techniky a vysvětlete dobu očkování. 12.a)Jaká je technologie pěstování maliníku spony, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)vysvětlete postup výroby zákrsku jabloně ve školce vč.uznávacího řízení. 13.a)Jaká je technologie pěstování jahodníku spony, termíny výsadby, odrůdy. b)popište korunu ovocného stromu.vysvětlete jaké můžeme zapěstovat typy korun a uveďte i příklady druhů plodného obrostu. 14.a)Co je to plán výsadby a jaký má obsah. b)uveďte co znamená generativní rozmnožování a jaké výhody a nevýhody má v ovocnictví, včetně významu a postupu práce u stratifikace osiva. 15.a)Co je to integrovaný systém výroby ovoce, jaký má význam a čím se liší od běžného postupu pěstování. b)jaký je význam a zásady udržovacího řezu vč. termínu. 16.a)Uveďte, které druhy ochrany můžeme uplatnit v ovocnictví. b)jak stanovujeme dávky průmyslových hnojiv v ovocnictví. 17.a)Jaký význam má závlaha a jaké druhy použijeme v sadu. b)jaký význam mají podnože, jak je označujeme, uveďte příklady použití. 18.a)Proč provádíme odhad výnosu ovoce, kdy a jak jej uskutečníme u jabloní. b)co je to vegetativní rozmnožování přímé, výhody a nevýhody, jaké metody tam patří. 19.a)Jak stanovíme termín sklizňové zralosti ovoce. b)co jsou to fenofáze, které to jsou a jaký význam má jejich sledování v průběhu roku Uveďte příklady u ovocných rostlin. 20.a)Jak organizujeme sklizeň ovoce. b)rozdělte a popište životní období ovocné rostliny. Vysvětlete i pojmy období vegetace a vegetačního klidu. 21.a)Proč ovoce třídíme, do jakých stupňů jakosti, a balíme ovoce, jaké existují druhy balení. b)jaký je význam a postup přeštěpování ovocného stromu vč. termínu. 22.a)Jaký má význam skladování ovoce a jaké typy skladů existují. b)co je to pomologie u jabloní, jak se rozdělují, charakterizujte jednotlivé skupiny, uveďte příklady odrůd vč. rezistentních.

10 23.a)Jaký význam má šlechtění a jaké metody používá. b)jak zapěstujeme výchovným řezem korunu pyramidální s terminálem. 24.a)Vysvětlete význam stanoviště pro ovocné rostliny. Co ovocnář musí posoudit při jeho volbě. b)jaký je význam a zásady zmlazovacího řezu vč. termínu. 25.a)Jak používáme hnojiva průmyslová a jakou technikou je aplikujeme. b)co je to pomologie u třešní, jak se rozdělují, charakterizujte jednotlivé skupiny, uveďte příklady odrůd vč. třešňových týdnů.

11 Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí pro šk.rok 2010/2011 Zadání maturitní práce obsahuje: 1. Téma maturitní práce vypíší učitelé odborných předmětů do konce měsíce května předchozího školního roku, před odchodem žáků na prázdninovou odbornou praxi, žák téma obdrží písemně 2. Termín odevzdání maturitní práce do konce prvního pololetí čtvrtého ročníku (31.1.) 3. Způsob zpracování a pokyny o obsahu a rozsahu práce obdrží žáci před odchodem na prázdninovou praxi (budou též umístěny na disku L) 4. Kritéria hodnocení maturitní práce je vytvořena tabulka s hodnocením (formulace cíle práce, práce s odbornou literaturou, celkový postup řešení, členění práce, úroveň jazykového zpracování, celkový dojem, celkové hodnocení a otázky k obhajobě) 5. Požadavek na počet vyhotovení práce jeden výtisk (vedoucí a oponent si práci půjčí a oba vypracují posudek, který se předá žákovi 14 dní před obhajobou práce) Projednáno v komisi odborných předmětů dne Zpracovala: Blanka Plicková

12 Odborný posudek maturitní práce a kritéria hodnocení Jméno žáka: Třída: Téma maturitní práce: Vedoucí práce: Oponent: Hodnocení práce: Kritéria Známka: Splnění cíle Práce s odbornou literaturou Odborné zpracování Členění práce Úroveň jazykového zpracování Příloha Celkové hodnocení Otázky pro obhajobu práce: Celkové hodnocení: Datum: Podpis:

13 Témata pro praktickou zkoušku z předmětu praxe k maturitním zkouškám 2010/11 Z těchto padesáti témat bude vytvořeno dvacet pět otázek. Každá otázka bude složena ze dvou témat. Složení otázek je z důvodu lepšího vystižení předmětu praxe, který prochází napříč jednotlivými odbornými předměty. Proveďte kontrolu malotraktoru před jízdou a předveďte jízdu malotraktorem v určeném prostoru Předveďte sečení porostu pomocí strunového vyžínače, využijte ochranné pomůcky. Předveďte přípravu a obsluhu benzínové sekačky před sečením a dále předveďte sekání na přiděleném místě v parku. Příprava pozemku pro přímý ruční výsev zeleninového osiva a vlastní výsev( rozměření, ruční výsev, použití znamenáku). Výsev zeleninového osiva do truhlíku Předveďte různé způsoby předpěstování zel. sadby. Příprava pozemku pro výsadbu zeleniny, výsadba sadby zeleniny prostokořenné. Příprava pozemku pro výsadbu zeleniny, výsadba sadby zeleniny s balem. Předveďte ošetření zeleniny během vegetace(okopávka, zálivka, přihnojení) Uveďte vhodný způsob sklizně dané zeleniny a proveďte sklizeň a posklizňovou úpravu. Vytřiďte a zařaďte zeleninu podle ČSN a stanovte jakostní třídy. Proveďte kontrolu zdravotního stavu kultury zeleniny (určete vývojové stádium, ošetřete zeleninu, určete plevele, choroby a škůdce, odhadněte dobu sklizně. Předveďte broušení zahradnického nářadí roubovák, žabka, očkovák, nůžky Předveďte založení ovocné sadby do základu Předveďte tyto způsoby roubování Tittelův způsob, kopulace Předveďte tyto způsoby roubování anglická kopulace, plátkování Předveďte úpravu a naškolkování podnože Názorně předveďte a vysvětlete čištění očkovanců Předveďte očkování sejmutí a vsazení očka a ošetření podnože Předveďte výchovný řez stromku po jarní výsadbě Nasvazkujte 5 kusů stromků včetně vázání školkařským uzlem a umístění jmenovek Proveďte výsadbu stromku včetně přípravy určeného místa Předveďte výchovný řez stromku po podzimní výsadbě Proveďte průklest broskvoní Předveďte přeroubování jedné větve jabloně Proveďte a vysvětlete okopávku podnoží ve školce Vytvořte pomocí kolíků, provázků a pásma pravý úhel při vyměřování výsadby. Předveďte výsadbu tří metrů živého plotu, který bude tvarován Vysaďte jehličnan s kořenovým balem a upravte mísu se zálivkovým okrajem Vysaďte strom prostokořenný a upravte mísu se zálivkovým okrajem Vysaďte okrasný keř prostokořenný a upravte mísu se zálivkovým okrajem Vyměřte a vytyčte oblouk budoucí cesty pomocí jednoduchých geodetických pomůcek Předveďte založení trávníku výsevem Předveďte množení okrasných keřů dřevitými řízky

14 Ošetřete okrasné keře v kontejnerovně odplevelení, rozrovnání Předveďte přesazení okrasných keřů v kontejnerech Stanovte vhodné jehličnany k řízkování a předveďte toto množení Uvažte dárkovou kytici z pěti květů. Předveďte postup při zhotovení vázaného věnce z chvojí jehličnatých dřevin. Připravte květy a zeleň pro svatební kytici technikou vatičkování. Příprava truhlíku a výsev jemného semene. Příprava záhonu ( rytí, hrabání a značení) a výsadba sazenic na trvalé stanoviště. Předvedení různých způsobů vegetativního množení rostlin. Předveďte rozestavování hrnkových rostlin a zalijte rostliny hadicí a konví. Předveďte sázení rostlin do hrnků. Vypočtěte množství hnojivého roztoku dle zadané koncentrace a přihnojte danou kulturu. Sklizeň a třídění hrnkových květin. Balení hrnkových květin. Předveďte přepichování květin. Proveďte postřik požadované kultury proti zjištěných škodlivým činitelům.

15 Maturitní témata sadovnictví - školní rok 2010/11 1. a) Vysvětlete zásady řešení zeleně v nových obytných souborech (sídlištích ). b) Uved'te způsoby rozmnožování jehličnanů, zdůvodněte je biologicky a ekonomicky a uved'te praktické příklady. 2. a)vysvětlete zásady úprav zeleně na vesnicích a podrobněji pojednejte o úpravách kolem stavebních objektů zemědělské výroby a služeb. b)uved'te přehledně způsoby rozmnožování okrasných keřů a zdůvodněte je biologicky a ekonomicky. 3. a) Vysvětlete pojem kompozice a zásadu logičnosti, přiměřenosti a určitosti sadovnické tvorby. b) Popište hlavní způsoby rozmnožování listnatých stromů a zdůvodněte je biologicky a ekonomicky. 4. a) Vysvětlete zásady řezu okrasných keřů na stanovišti. b) Vyjmenujte a stručně popište dokumentaci sadovnického prováděcího /jedno-stupňového/ projektu. 5. a) Popište hlavni znaky barokních zahrad, jejich vznik a vývoj a uved'te praktické příklady. b) Pojednejte o významu a praktickém použiti mobilní zeleně. 6. a) Osvětlete význam dřevin vhodných do podrostu a uved'te příklady, včetně rostlin použitelných jako náhrada za trávník do stínu a polostínu. b) Popište hlavní znaky barokních zahrad italských a francouzských a uved'te praktické příklady. 7. a)popište hlavní znaky přírodně krajinářského slohu a jeho vznik, uved'te praktické příklady. b)vyjmenujte nejdůležitější keře kvetoucí v létě, zhodnot'te je z hlediska sadovnického použití a uved'te jejich pěstitelské požadavky. 8. a)vysvětlete význam přirozených rostlinných společenstev a rajonizace okrasných dřevin v sadovnictví, uvedˇte příklady společenstev podle výškových stupňů. b) Pojednejte o výstavbě dětských hřištˇ - druhy, situování, stavební úprava, vybavení, údržba. 9. a) Pojednejte o zásadách sad. řešení zahrad mateřských škol.

16 b) Pojednejte o základních pracích při údržbě trávníků. 10. a) Osvětlete zásady pro volbu a sestavu barev v sadovnické kompozici. b) Pojednejte o jednotlivých skupinách zahradnických růží a popište pěstováni keřových růží na záhonech. 11. a) Vysvětlete zásady řešení úprav v okolí přírodních vodních ploch a uved'te příklady vhodných dřevin pro tyto účely. b) Vysvětlete požadavek účelnosti a racionalizace v úpravách veřejné zeleně. 12. a) Pojednejte o způsobech výsadby dřevin - typy skupin podle vzdálenosti, zahuštěné výsadby, solitéry. b) Popište způsoby odvodnění cest a zpevněných ploch. 13. a)vysvětlete okolnosti ovlivňující výsadbu uličního stromořadí a vyjmenujte stromy pro úzké ulice. b) Vysvětlete význam a techniku pěstování okrasných dřevin v kontejnerech. 14. a) Pojednejte o opadavých keřích s ozdobnými plody b) Pojednejte o řešení doprovodné zeleně u komunikací v krajině. 15. a) Vysvětlete možnosti a způsoby použití plastik v soudobých sadovnických úpravách. b) Popište zařízení a vybavení školkařského závodu pro pěstování okrasných dřevin. 16. a) Popište postup technických prací a jejich praktickou organizaci při realizaci sadovnické úpravy. b) Vysvětlete použití barevnolistých dřevin v sadovnické kompozici a uved'te praktické příklady. 17. a) Pojednejte o řezu stromů na stanovišti. b) Pojednejte o přípravné dokumentaci staveb a opatření podkladů pro vypracováni projektu sadovnické úpravy. 18. a) Popište organizaci a mechanizaci zemních prací, rozpojení a doprava zemin, planýrka, svahování. b) Vysvětlete použití tvarových forem dřevin / kultivarů/ v sadovnické kompozici a uved'te praktické příklady / dřeviny kulovité, sloupovité a převislé /.

17 19. a) Vysvětlete princip symetrie a asymetrie, geometrického a přírodního uspořádání sadovnické kompozice. b) Zhodnot'te sadovnický význam a použití stálezelených keřů a uved'te praktické příklady / kromě acidofilních rodů /. 20. a) Zhodnot'te z hlediska ekonomiky údržby a sadovnického použití jednotlivé druhy cest - pískované, živičné, dlážděné, betonové. b) Vyjmenujte nejdůležitější nízké jehličnany a zhodnot'te je z hlediska sadovnického použití. 21. a) Vysvětlete pojem kontrast a dominanta. Jaké zásady dodržujeme při jejich použití v sadovnické tvorbě? b) Pojednejte o použití popínavých dřevin a uved'te praktické příklady. 22. a) Popište technologii založení trávníku výsevem - postup ruční a mechanizovaný. b) Pojednejte o technickém a kompozičním řešení odpočívadel a jejich vybavení v sadovnických úpravách. 23. a) Pojednejte o společenském významu zeleně a jejich kategoriích v sídelním tvaru. b) Popište /porovnejte/ výsadbu stromů prostokořenných a s balem v uličním stromořadí. 24. a) Pojednejte o organizačním a administrativním zajištění realizace sadovnických úprav - smlouva o díle, převzetí staveniště, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení, autorský a technický dozor, kolaudace, záruční povinnosti. b) Vysvětlete použití skalek a květinových zídek v sadovnických úpravách. 25. a) Pojednejte o plánování a organizačním zajištění péče a údržby veřejné zeleně / formy údržby, evidence zeleně, intenzivní třídy, rozpočtování /. b) Osvětlete použití vody v kompozici sadovnických úprav a popište technické řešení okrasných bazénů. 26. a) Vysvětlete zásady řešení pietních míst. b) Vysvětlete použití živých plotů tvarovaných a volně rostoucích; u tvarovaných živých plotů popište výsadbu a ošetřováni a uved'te příklady vhodných dřevin podle výšky.

18 27. a) Vysvětlete zásady řešení rodinných zahrad b) Pojednejte o výsadbě vzrostlých stromů. 28. a) Vysvětlete zásady organizace prostoru v sadovnické kompozici / rozdělení plochy, průhledy, výhledy /. b) Pojednejte o možnostech a způsobech použití květin v sadovnických úpravách. 29. a) Vysvětlete význam a praktické využití kompozičních iluzí v sadovnické tvorbě. b) Pojednejte o uplatnění acidofilních druhů stálezelených listnáčů. 30. a) Popište hlavní znaky renesančních zahrad a uved'te praktické příklady. b) Vysvětlete hlediska, podle kterých se mají sestavovat travní směsi a uved'te praktické příklady.

19 Maturitní témata zelinářství - školní rok 2010/11 1. a/ Vysvětlete význam světla a vliv na pěstování zeleniny / fotosyntéza, délka osvětlení, intenzita, barva světla / b/ Charakterizujte obecně košťálové zeleniny, popište nároky a pěstování raného květáku 2. a/ Vysvětlete význam tepla a jeho vliv na pěstování zeleniny / nároky jednotlivých druhů na teplo,. působení nízkých teplot, ochrana proti nízkým teplotám / b/ Charakterizujte obecně košťálové zeleniny, popište nároky a pěstování kapusty hlávkové 3. a/ Vysvětlete význam vody při pěstování zeleniny / nároky na vodu, přímé a nepřímé působení, zdroje vody a.t./ b/ Vyjmenujte košťálové zeleniny a uveďte jejich konzumní části, popište nároky a pěstování kedlubnů 4. a/ Charakterizujte půdy vhodné pro pěstování zeleniny / půdní druh a půdní typ, složení, vlastnosti, hloubka, humus / b/ Charakterizujte požadavky košťálových zelenin na vodu, popište nároky a pěstování zelí hlávkového bílého 5. a/ Charakterizujte způsoby výživy zelenin a význam živin / biogenní prvky, kořenová a listová výživa, význam N,P,K,Ca / b/ Rozdělte a vyjmenujte listovou zeleninu, popište nároky a pěstování raného salátu hlávkového 6. a/uveďte, která organická hnojiva se používají v zelinářství a jaký mají význam / druhy organických hnojiv, použití / b/ Popište pěstování čekanky v 1. a 2. roce pro produkci čekankových puků. 7. a/ Uveďte,která průmyslová hnojiva se používají v zelinářství a jaký význam mají / rozdělení, způsob a doba použití/ b/vyjmenujte a charakterizujte listové zeleniny, popište nároky a pěstování špenátu zelného 8. a/ Uveďte způsoby závlahy polní zeleniny a způsoby závlahy ve sklenících / způsoby závlahy, technika, množství vody / b/ Rozdělte a stručně charakterizujte plodové zeleniny a uveďte rozdělení a technologii pěstování tyčkových rajčat

20 9. a/ Vysvětlete význam osevních postupů v zelinářství / rozdělení, význam zásady sestavování OP, osevní sledy / b/ Popište pěstování a nároky zeleninové papriky 10. a/ Charakterizujte, vysvětlete význam a použití pařenišť / rozdělení, zařízení, zakládání, význam / b/ Popište nároky a způsob pěstování polních okurek nakladaček 11. a/ Charakterizujte a vysvětlete význam a použití skleníků a foliaků při pěstování zeleniny / rozdělení, zařízení, význam automatizace / b/ Vysvětlete a popište pěstování tykví, rozdělení tykví, jaký význam má tykev fíkolistá 12. a/ Uveďte způsoby rozmnožování zelenin a charakterizujte na příkladech b/ Vysvětlete a popište přímý výsev mrkve do hrůbků, uveďte další způsoby pěstování mrkve. 13. a/ Charakterizujte vlastnosti osiva a popište způsoby předosevní přípravy semen b/ Popište morfologickou stavbu celeru bulvového, uveďte nároky a způsob pěstován 14. a/ Jaké uplatnění má hydroponie v zelinářství / význam, možnosti hydropon. pěstování zelenin / porovnejte s půdním pěstováním b/ Popište morfologickou stavbu petržele kořenové, kadeřavé a pastiňáku a charakterizujte pěstování petržele kořenové 15. a/ Uveďte příklady možných způsobů předpěstování zel. sadby a stručně je charakterizujte b/ Popište nároky a pěstování ředkviček na poli, ve skleníku a foliovníku 16. a/ Charakterizujte přímé výsevy zelenin / doba, způsob, technika, norma výsevu/ b/ Popište rozmnožování a pěstování křenu a černého kořenu 17. a/ Charakterizujte a uveďte příklady sadby prostokořené b/ Jaký význam mají luskové zeleniny - popište pěstování hrachu a fazolí 18. a/ Charakterizujte a uveďte příklady sadby s balem b/ Charakterizujte podmínky a způsoby pěstování cibule kuchyňské

21 19. a/ Charakterizujte zelinářství v ČR plochy zelenin, druhová a odrůdová skladba, spotřeba zeleniny, zdravotní význam zeleniny b/ Popište pěstování ranných brambor / příprava sadby, pozemku, výsadba, ošetření, sklizeň / 20. a/ Charakterizujte zásady výsadby zeleniny / příprava sadby, doba, způsob, technika, hloubka, organizace / b/ Charakterizujte rozdělení, rozmnožování a způsoby pěstování česneku 21. a/ Zhodnoťte význam agrotechnických zásahů v průběhu vegetace / zálivka, přihnojování, jednocení, okopávka, plečkování, hrůbkování, nastýlání, ochrana proti chorobám a škůdcům / b/ Vyjmenujte a charakterizujte lahůdkové zeleninny a popište založení chřestovny. 22. a/ Charakterizujte sklizeň zeleniny / způsoby, doba, technika, organizace, odhad sklizně / b/ Popište morfologie žampionů a charakterizujte způsoby pěstování žampionů od přípravy substrátu do sklizně 23. a/ Tržní úprava a třídění zeleniny / účel a význam tržní úpravy a třídění zeleniny, jakostní normy, obaly, doprava zeleniny / b/ Charakterizujte způsoby rozmnožování a pěstování pažitky 24. a/ Charakterizujte základní principy skladování zeleniny / podmínky ke skladování, způsoby skladování, klimatizované sklady, krátkodobé a dlouhodobé skladování, úprava zeleniny na sklad / b/ Technologie pěstování kapusty růžičkové, kadeřavé / popište způsoby pěstování / 25. a/ Charakterizujte, popište a vysvětlete minisadbu b/ Rozdělení a technologie pěstování póru c / Určete předložené vzorky semen

Maturitní okruhy z odborných předmětů Obor zahradnictví. Sadovnictví - ovocnictví Šk. r. 2011/2012 Třída : 4 AZ

Maturitní okruhy z odborných předmětů Obor zahradnictví. Sadovnictví - ovocnictví Šk. r. 2011/2012 Třída : 4 AZ Maturitní okruhy z odborných předmětů Obor zahradnictví Sadovnictví - ovocnictví Šk. r. 2011/2012 Třída : 4 AZ 1. Pravidelné zahradní slohy 2.Zahradní slohy nepravidelné 3. Alpina a květinové zídky v sadových

Více

MATURITNÍ OTÁZKY. Školní rok: 2010/2011 Třída: 2.N. 7. Vyjmenujte a charakterizujte listové zeleniny, popište nároky a pěstování špenátu zelného

MATURITNÍ OTÁZKY. Školní rok: 2010/2011 Třída: 2.N. 7. Vyjmenujte a charakterizujte listové zeleniny, popište nároky a pěstování špenátu zelného MATURITNÍ OTÁZKY z předmětu ZELINÁŘSTVÍ A OCHRANA Školní rok: 2010/2011 Třída: 2.N 1. Charakterizujte obecně košťálové zeleniny, popište nároky a pěstování květáku. 2. Charakterizujte obecně košťálové

Více

NABÍDKA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. Veleslavínská 282/45, 160 00Praha 6 místo poskytovaného vzdělávání Svatoslavova 333, 140 93 Praha 4 telefon 267 910 144 www.zahradnickaskola.cz

Více

Sylabus pro předmět ZAHRADNICTVÍ

Sylabus pro předmět ZAHRADNICTVÍ Sylabus pro předmět ZAHRADNICTVÍ Kód předmětu: ZAHRD Název v jazyce výuky: Zahradnictví Název česky: Zahradnictví Název anglicky: Horticulture Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: Prezenční,

Více

Hodnoticí standard. Agronom zelinář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Agronom zelinář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Agronom zelinář (kód: 41-110-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradnický technik Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

Charakteristika jednotlivých užitkových

Charakteristika jednotlivých užitkových Živá neživá příroda IV Charakteristika jednotlivých užitkových skupin organismů Přednáška č. 6 Ovocnictví Ing. Jedličková Helena Mgr. Hiklová Ivana Úvod: Obsah Základní charakteristika ovocných rostlin

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Sylabus pro předmět ZELINÁŘSTVÍ

Sylabus pro předmět ZELINÁŘSTVÍ Sylabus pro předmět ZELINÁŘSTVÍ Kód předmětu: ZEL Název v jazyce výuky: Zelinářství Název česky: Zelinářství Název anglicky: Greengrocery Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční,

Více

POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY

POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY V současné době platná legislativa již nerozděluje školkařské výpěstky do kategorií podle tvarů tak jak tomu bylo v minulosti (např. Výpěstky bez korunky a Výpěstky s korunkou)

Více

Hodnoticí standard. Ovocnář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Ovocnář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Ovocnář (kód: 41-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Název

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: E)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: E) Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradnický dělník Kvalifikační úroveň

Více

Bc. Lenka Radová. Základy zahradnické výroby. Rozmnožování rostlin

Bc. Lenka Radová. Základy zahradnické výroby. Rozmnožování rostlin Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZZV30 Číslo materiálu 30

Více

Hodnoticí standard. Sadovník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Sadovník (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Sadovník (kód: 41-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradník; Sadovník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů Opakovací okruhy z ekonomických předmětů obor: Agropodnikání zaměření: Zahradní a krajinářské úpravy, Chov koní, Využití a prodej zemědělské techniky třída: 4. B, 5. DS 1. Hospodářský a výrobní proces

Více

Odborný výcvik. Třída: ZHR1. Školní rok: 2015/16. Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno-Vrapice, příspěvková organizace

Odborný výcvik. Třída: ZHR1. Školní rok: 2015/16. Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno-Vrapice, příspěvková organizace Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno-Vrapice, příspěvková organizace Obor vzdělání: Zahradnické práce (1-52-E/01) Zaměření: Odborný výcvik Třída: ZHR1 Školní rok: 2015/16 Mgr. Ivana Sedláková

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Hodnoticí standard. Školkař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Školkař (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Školkař (kód: 41-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Název

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata: Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z ekonomiky Platnost: jarní a podzimní zkušební období 2017 Obor: 64-41-L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání Témata: 1. a) Základní ekonomické pojmy a vztahy -

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Hodnoticí standard. Zelinář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Zelinář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Zelinář (kód: 41-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Název

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list: Ovocnictví školkařství (shrnutí učiva)

www.zlinskedumy.cz Pracovní list: Ovocnictví školkařství (shrnutí učiva) Pracovní list: Ovocnictví školkařství (shrnutí učiva) Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání Odborné učiliště Kelč Rozvoj handicapovaných žáků a ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0736

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Hodnoticí standard. Zelinář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Zelinář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Zelinář (kód: 41-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Název

Více

5-integrovaná. ochrana vinné rrévy. ochrana ovocných dřevin. 5-choroby a škůdci drobného ovoce 16-choroby a škůdci zelenin.

5-integrovaná. ochrana vinné rrévy. ochrana ovocných dřevin. 5-choroby a škůdci drobného ovoce 16-choroby a škůdci zelenin. Přehled témat kurzů rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace 1996 7-méně známé 2-okrasné dřeviny na zahrádce 8-brambory u malopěstitele 1997 15-technologie

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Hodnoticí standard. Prodejce v zahradním centru (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Prodejce v zahradním centru (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Prodejce v zahradním centru (kód: 66-040-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Prodavač Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Sylabus pro předmět PĚSTOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY

Sylabus pro předmět PĚSTOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY Sylabus pro předmět PĚSTOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY Kód předmětu: PEOZ Název v jazyce výuky: Pěstování ovoce a zeleniny Název česky: Pěstování ovoce a zeleniny Název anglicky: Fruit and Vegetables Growing Počet

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Zelinářství Ing. Helena Jedličková, Ph.D.

Zelinářství Ing. Helena Jedličková, Ph.D. Pěstitelství Charakteristika jednotlivých užitkových skupin organismů Přednáška č. 4 Zelinářství Ing. Helena Jedličková, Ph.D. (Mgr. Hiklová Ivana) Obsah: Úvod Základní charakteristika zeleniny Zdravotní

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám.

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně révy vinné, chmele, sadů a dalších plodin proti houbovým chorobám. Účinná látka: oxychlorid Cu 660 g/l (vyjádřena jako měď 380 g/l) Balení:

Více

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin Tab. : 9 Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin 1 Pšenice ozimá 812944,0 793472,0 785491,0 805779,0 746002,0 788422,0 25,70 30,83 30,92 32,03 29,68 31,53 4,9600 5,3300 5,0800 5,7800 4,3400

Více

Pracovní list č. 8: Pěstování ovocných a okrasných dřevin

Pracovní list č. 8: Pěstování ovocných a okrasných dřevin A) Zapěstování kmene ovocných a okrasných listnatých 1) Kmen a) Doplňovačka: doplňte slova a dokončete větu. Kmen může být tvořen: - - - - - ž -, - - l - - - - í - - ů - - -, - - - - - t - - - - - - -

Více

Hodnoticí standard. Krajinář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Krajinář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Krajinář (kód: 41-038-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradník; Krajinář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013)

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) 1. Meteorologie, klimatologie a fenologie jako vědy využitelné v energetických, zemědělských a zahradnických technologických procesech - Charakteristika

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Ing. Josef Sklenář v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Obecné údaje 24 ha orné půdy cca 6 ha ve vlastnictví

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Digitalizace výuky. Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.

Digitalizace výuky. Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZZV60 Číslo materiálu 60

Více

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ / /0007. Stanislav Boček

Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ / /0007. Stanislav Boček Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 MNOŽEN ENÍ OVOCNÝCH ROSTLIN Stanislav Boček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU, státním rozpočtem České

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Hodnoticí standard. Květinář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Květinář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Květinář (kód: 41-037-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost Název

Více

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní:

Částka Za 4 se vkládá nový 4a, který včetně nadpisu. zní: Strana 1610 Sbírka zákonů č.168 / 2011 168 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 KATALOG 2014 DLOUHODOBÝ ÚČINEK DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 EXTRA Dlouhodobé působení Osmocote pro zahradu Pro všechny zahradní, balkónové i domovní rostliny, okrasné keře,

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

Katalog zahradnických substrátů

Katalog zahradnických substrátů Katalog zahradnických substrátů 2 Obsah Zahradnické substráty - HOBBY str. 4 6 Dekorační prvky str. 7 Velkoobchod s květináči str. 8 Speciální tekutá hnojiva str. 9 Speciální pevná hnojiva str. 10 Speciální

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Agronom pro pěstování lnu a konopí (kód: M)

Agronom pro pěstování lnu a konopí (kód: M) Agronom pro pěstování lnu a konopí (kód: 41-094-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Rukopis nalezený v Akkonu P. Coelho

Rukopis nalezený v Akkonu P. Coelho Pane, zázrak vezdejší dej nám dnes. Tak jako na vrchol hory vedou různé cesty, mnoha cestami můžeme dosáhnout i svého cíle. Dej ať poznáme tu jedinou, kterou má smysl se dát tu, kde se projevuje láska.

Více

Nabídka kurzu. Krajinář. náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-038-H

Nabídka kurzu. Krajinář. náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-038-H Nabídka kurzu Krajinář náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-038-H Místo konání: pracoviště praktické a teoretické výuky (Truhlářská 462 Hr. Králové Věkoše) pracoviště Květinová síň (V

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

RŮST A VÝVOJ OVOCNÝCH DŘEVIND

RŮST A VÝVOJ OVOCNÝCH DŘEVIND Ovocné dřeviny v krajině 2007 projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.3.13.2/0007 RŮST A VÝVOJ OVOCNÝCH DŘEVIND Velký životní cyklus Stanislav Boček Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU,

Více

Zelinářství Ing. Helena Jedličková Ph.D. (Mgr. Hiklová Ivana)

Zelinářství Ing. Helena Jedličková Ph.D. (Mgr. Hiklová Ivana) Ţivá a neţivá příroda IV Charakteristika jednotlivých užitkových skupin organismů Přednáška č. 3 Zelinářství Ing. Helena Jedličková Ph.D. (Mgr. Hiklová Ivana) Obsah: Úvod Základní charakteristika zeleniny

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Hodnoticí standard. Technik ovocnář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Technik ovocnář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Technik ovocnář (kód: 41-114-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zahradnický technik Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro okopaniny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro okopaniny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro okopaniny (kód: 41-096-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Ceník zahradnických prací a materiálů

Ceník zahradnických prací a materiálů a materiálů Ceny jsou uvedeny bez DPH Údržba trávníku Činnost Jednotka Množství Naše cena Celkem TRÁVNÍK Pravidelné sečení trávníku m 2 0 1,5 Kč 0 Kč Jednorázové sečení trávníku m 2 0 2,0 Kč 0 Kč Jednorázové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Stavba: města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Číslo zakázky: 1710-12/Hr Stavební objekt: Sadové úpravy Oddíl dokumentace: SO 01.05. Sadové úpravy O B S A H: TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Více

POZNÁMKY K SOUČASNÉMU STAVU A BUDOUCÍMU ROZVOJI VÝROBY ZELENINY

POZNÁMKY K SOUČASNÉMU STAVU A BUDOUCÍMU ROZVOJI VÝROBY ZELENINY POZNÁMKY K SOUČASNÉMU STAVU A BUDOUCÍMU ROZVOJI VÝROBY ZELENINY Prof. Ing. Josef Duffek, CSc. Katedra zahradnictví AF, Vysoká škola zemědělská Praha Výroba zeleniny má některé specifické zvláštnosti ve

Více

Hodnoticí standard. Agronom pícninář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pícninář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pícninář (kód: 41-097-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů Opakovací okruhy z ekonomických předmětů obor: Agropodnikání zaměření: Zahradní a krajinářské úpravy, Chov koní, Využití a prodej zemědělské techniky třída: 4. B, 5. DS 1. Hospodářský a výrobní proces

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro pěstování chmele (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro pěstování chmele (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro pěstování chmele (kód: 41-105-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané.

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané. OSEVNÍ POSTUP střídání plodin v prostoru a čase podle nároků pěstovaných plodin a záměru produkce, maximální využití plochy a sezóny spojené s efektivní péčí o půdu (správný osevní postup je základ pro

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro obiloviny (kód: 41-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým a abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 32,85 Kč Cena s DPH: 39,75 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:2572_ccr Acrobat MZ/WG 2 x 10g Acrobat MZ WG je postřik proti plísním. Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na plíseň na listech rostlin. Působí na plíseň bramborovou,

Více

Pracovní návrh. (6) Pro zjišťování odlišnosti musí být do zkoušek zařazeny dostupné srovnávací odrůdy podle 26 odst. 4 zákona.

Pracovní návrh. (6) Pro zjišťování odlišnosti musí být do zkoušek zařazeny dostupné srovnávací odrůdy podle 26 odst. 4 zákona. Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne. 2006, kterou se stanoví výčet metodik zkoušek ke zjišťování odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty, prováděných Ústavem v řízení o registraci odrůdy Ministerstvo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 195/2016-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu

Brambor mandelinka bramborová, mšice 0,4 3 při zjištění výskytu SCATTO ÚČINNÁ LÁTKA: 25 g/l deltamethrin postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k hubení živočišných škůdců na řepce, kukuřici cukrové, ozimých a jarních obilninách, cukrovce,

Více

Předmět: Ročník: třetí Téma: Vybrané zahradnické plodiny mrkev

Předmět: Ročník: třetí Téma: Vybrané zahradnické plodiny mrkev Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec-farmář 41-52-H/01 Zahradník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: třetí Téma:

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (KVALITA VÝPĚSTKŮ, VÝSADBY A NÁSLEDNÉ PÉČE) Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. Ústav biotechniky zeleně ZF Lednice

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (KVALITA VÝPĚSTKŮ, VÝSADBY A NÁSLEDNÉ PÉČE) Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. Ústav biotechniky zeleně ZF Lednice VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (KVALITA VÝPĚSTKŮ, VÝSADBY A NÁSLEDNÉ PÉČE) Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. Ústav biotechniky zeleně ZF Lednice Když dva dělají totéž, ne vždy to je totéž ZÁKLADNÍ OBOROVÉ OPORY

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2016/2017 Ekonomika maturitní okruhy pro MZ JARO 2017 Pro třídy 4.A + D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie

Více

Biozelenina Velehrad

Biozelenina Velehrad Biozelenina Velehrad (ve filmu hovoří Ing. Petr Weidenthaler) ČAS 0:33 FILOZOFIE A CHARAKTERISTIKA FIRMY Podnikatelská filozofie firmy vychází z kladného vztahu k přírodě a zdraví zákazníků a je založena

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Zkušební témata pro ústní zkoušku maturitní zkouška Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní rok: 2016/2017 Třída: 3. E Předmět: Ekonomika podniku 1. a) Základní ekonomické pojmy - ekonomie x ekonomika

Více

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS)

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2016 DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) V Praze dne 4. března 2016 V rámci Jednotné žádosti pro rok 2016 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují

Více

KATALOG 2014/2015 hluboce zmrazené výrobky určené pro Food Service

KATALOG 2014/2015 hluboce zmrazené výrobky určené pro Food Service KATALOG 2014/2015 OVOCE JAHODY Složení: jahody celé 1 ks x 10 kg JAHODY PLÁTEK Složení: jahody řezané na plátky OSTRUŽINY Složení: ostružiny celé MERUŇKY PŮLENÉ Složení: meruňky půlené bez pecek 1 ks x

Více