EKONOMIKA maturitní okruhy státní maturity 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA maturitní okruhy státní maturity 2010/2011"

Transkript

1 EKONOMIKA maturitní okruhy státní maturity 2010/ Předmět a členění ekonomie, základní ekonomické otázky, ekonomické systémy. 2. Potřeba, statek, služba, výroba, výrobní faktory, hospodářský proces. 3. Trh, tržní subjekty, oceňování výrobních faktorů, tržní cena. 4. Tržní vztahy, nabídka, poptávka, tržní rovnováha, konkurence. 5. Národní hospodářství, struktura, monetární, fiskální, obchodní, důchodová a sociální politika státu. Státní rozpočet. 6. Státní sociální podpora. Hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti. 7. Makroekonomické ukazatele. Hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, platební bilance. 8. Hospodaření Evropské unie. 9. Peníze v tržní ekonomice, vývoj směny. Formy peněz. 10. Finanční trh, struktura. Peněžní a kapitálový trh. Cenné papíry. Burzovní obchody. 11. Bankovnictví, struktura bankovních služeb. 12. Založení a vedení běžného účtu. Vkladové služby. 13. Hotovostní a bezhotovostní platební styk. 14. Devizové služby. Směna peněz podle kurzu. 15. Úvěry. Úrok, RPSN. 16. Finanční gramotnost. Rozpočet domácnosti. Řešení volných finančních prostředků formou investování. Řešení rozpočtového deficitu. 17. Mzdová soustava, struktura mzdy. Systém zákonných odvodů, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu. 18. Přímé a nepřímé daně. Zákonné a komerční pojištění. 19. Podstata podnikání. Vznik a zánik podniku. 20. Podnikání podle živnostenského zákona. Podnikání podle obchodního zákoníku. 21. Právní formy podnikání. 22. Podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet. 23. Finanční a investiční činnosti podniku. Leasing. 24. Kapitálová struktura podniku. Dlouhodobý a oběžný majetek podniku. 25. Zásobování podniku. Fakturace, daňová evidence. 26. Personální činnost podniku, řízení lidských zdrojů. 27. Pracovněprávní vztahy v podnikání. Pracovní poměr. Odpovědnost za škody, BOZP. 28. Marketing podniku. Marketingová strategie. Marketingový mix. 29. Management podniku. 30. Náklady, výnosy, výsledek hospodaření podniku. Finanční analýza podnikání.

2 Maturitní témata z květinářství pro ústní zkoušku státní maturity školní rok 2010/ a) hrnkové rostliny ozdobné květem pro chladné interiéry, případně exteriéry b) pěstování rodu Asparagus 2. a) způsob hnojení a přihnojování hrnkových květin, druh hnojiva, koncentrace b) drobné cibuloviny a hlíznaté květiny 3. a) rychlení konvalinkových puků k Vánocům b) sortiment vodních a bahenních rostlin k osázení zahradního jezírka, pěstování leknínů 4. a) předseťová příprava semen, technika výsevu a ošetření po výsevu b) sortiment skleníkových a venkovních rostlin pro zeleň na řez 5. a) sortiment a nároky palem b) rychlení šeříků a další dřeviny k rychlení 6. a) pěstitelské substráty v květinářství a tradiční směsi b) sortiment a nároky kapradin pro řez a prodej v hrnkách 7. a) květiny do teplého interiéru b) pěstování a rychlení azalek 8. a) pěstování Gerbera jamesonii b) áronovité rostliny 9. a) letničky, balkónové a hrnkové květiny do okenních truhlíků a nádob, pěstování sadby b) umělé světlo v květinářství 10. a) zvyšování produktivity pracovních operací v pěstitelských postupech u hrnkových rostlin a u květin k řezu b) pěstování dvouletek 11. a) pěstování Euphorbia pulcherrima b) sukulentní rostliny a pěstování kaktusů

3 12. a) letničky a trvalky k sušení b) pěstování fíkusů 13. a) péče o mateční rostliny v květinářství b) Primula acaulis pro jarní prodej 14. a) hrnkové květiny okrasné listem do poloteplého interiéru b) trvalky do stínu a na slunné místo 15. a) pěstování skleníkových karafiátů b) způsoby závlahy v květinářství, kvalita závlahové vody 16. a) pěstování Cyclamen persicum b) nároky a pěstování citrusů 17. a) formy odbytu květin b) hydroponie hrnkových a řezaných květin 18. a) pěstování anturií a orchidejí b) způsoby ovlivňování růstu květin 19. a) výrobní podmínky květinářských podniků b) čeleď Gesneriaceae 20. a) pěstování sadby květin ve specializovaných závodech b) rychlení hlavních druhů cibulovin 21. a) základní pěstitelské stavby v květinářství b) pěstování růží pod sklem 22. a) čeleď Bromeliaceae b) sklizeň, skladování a expedice řezaných a hrnkových květin 23. a) venkovní hlíznaté květiny b) způsoby vegetativního množení

4 24. a) preventivní ochrana v květinářství b) pěstování mečíků na řez pod sklem 25. a) vnitřní zařízení skleníků, možnosti zvyšování využití pěstitelských ploch b) sortiment a pěstování cibulovin 26. a) sázení, přesazování a výsadba na stanoviště b pěstování chryzantém k řezu 27. a) řízené pěstování rostlin, příklady z praxe b) teplota pro pěstování květin, způsoby vytápění skleníků, úspora tepla 28. a) inovace sortimentu hrnkových rostlin b) pěstování letniček 29. a) snižování výrobních nákladů pod sklem (stínování, topení, zálivka, větrání, výživa) b) hrnkové rostliny ozdobné listem pro exteriéry a chladné interiéry 30. a) pěstování frézií b) pěstování Begonia tuberhybrida, rychlení begónií

5 Maturitní témata ochrana rostlin - školní rok 2010/11 1. a) Vysvětlete co to je karanténní opatření a jaká je jejich organizace v ČR. b). Uveďte o jaké škůdce květin se jedná, popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 2. a) Uveďte příznaky onemocnění u rostlin. b) Uveďte o jaké choroby jádrovin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 3. a) Uveďte způsoby ochrany rostlin proti škod. činitelům. b) Uveďte o jaké škůdce okrasných rostlin se jedná, popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 4. a)charakterizujte, co to jsou škodliví činitelé a jak je dělíme. b) Uveďte o jaké choroby plodové zeleniny se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 5. a)co jsou pesticidy a jaký mají vliv na ekologii. b) Uveďte o jaké choroby a škůdce cibulové zeleniny se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 6. a) Jak ovlivňují klimatické podmínky aplikaci pesticidů. b) Uveďte o jaké choroby a škůdci kořenové zeleniny se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 7. a)co je integrovaná ochrana, vysvětlete její podstatu. b) Uveďte o jaké choroby květin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 8. a) Uveďte co jsou abiotické poruchy. b) Uveďte o jaké škůdce košťálové zeleniny se jedná, popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 9. a) Uveďte co jsou virové choroby a jak se rozšiřují. b) Uveďte o jaké choroby peckovin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 10. a) Vysvětlete podstatu biol.ochrany a uveďte nejznámější bioagens. b) Uveďte o jaké choroby košťálové zeleniny se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim.

6 11. a)podle čeho a do jakých skupin dělíme pesticidy. b) Uveďte o jaké choroby a škůdci květin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 12. a) Uveďte jaká je škodlivost vytrvalých plevelů, která vytrvalé plevele znáte. b) Uveďte o jaké škůdce jádrovin se jedná, popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 13. a) Vysvětlete tyto pojmy: patogen tolerance ochranná lhůta rezistence desinfekce imunita vektor b) Uveďte o jaké choroby a škůdci gladiolů rostlin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 14. a)charakterizujte, co jsou houbové choroby a jak je dělíme. b) Uveďte o jaké choroby okrasných rostlin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 15. a)které z parazitických rostlin škodí a jak a jaká ochrana je proti nim. b) Uveďte o jaké škůdci peckovin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 16. a) Uveďte příznaky poškození rostlin škůdci. b) Uveďte o jaké choroby a škůdci skořápkovin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 17. a)které z faktorů ovlivňují vznik a šíření chorob a škůdců. b) Uveďte o jaké škůdce vinné révy se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 18. a) Uveďte, které ze způsobů ochrany rostlin patří do přímých způsobů ochrany. b) Uveďte o jaké choroby vinné révy se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 19. a) Uveďte, které ze způsobů ochrany rostlin patří do nepřímých způsobů ochrany. b) Uveďte o jaké skládkové choroby se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim.

7 20. a)co se rozumí pojmem karanténní choroby a uveďte příklady. b) Uveďte o jaké choroby a škůdce jahodníku se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 21. a)které jednoleté plevele znáte, jaká je ochrana proti nim. b) Uveďte o jaké choroby peckovin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 22. a)uveďte jaké bezpečnostní a hygienické předpisy se musí dodržovat při práci s pesticidy. b) Uveďte o jaké choroby a škůdci květin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 23. a) Uveďte důvody moření osiva a čím a jak se provádí. b) Uveďte o jaké choroby a škůdci rybízu se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 24. a) Vysvětlete tyto pojmy: latence prognóza prevence infekční deratizace bioagens ochranná lhůta b) Uveďte o jaké choroby skleníkových květin se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim. 25. a)které přípravky používané v ochraně rostlin, nepatří do chemické ochrany. b) Uveďte o jaké choroby okurek se jedná a popište jejich bionomii a ochranu proti nim.

8 Maturitní témata ovocnictví - školní rok 2010/11 1.a)Jaká je technologie pěstování jabloní ve tvaru štíhlých vřeten spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jak rozdělujeme ovocné rostliny podle plodů. 2.a)Jaká je technologie pěstování jabloní ve tvaru zákrsků spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)co je to obnova sadu, jaké má zásady. 3.a)Jaká je technologie pěstování ovocných rostlin ve tvaru ovocných stěn spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jak používáme hnojiva organická vč. zeleného hnojení. 4.a)Jaká je technologie pěstování hrušní spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jaký vliv má světlo a voda na ovocné rostliny a jak může ovocnář docílit optimální úroveň těchto faktorů. 5.a)Jaká je technologie pěstování třešní spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jaký vliv má teplo a půdní vlastnosti na ovocné rostliny a jak může ovocnář docílit optimální úroveň těchto faktorů. 6.a)Jaká je technologie pěstování višní spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)popište a uveďte jaký význam mají kořeny a kořenová soustava pro ovocné rostliny. 7.a)Jaká je technologie pěstování slivoní spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jakou stavbu a funkci má nadzemní část ovocného stromu. 8.a)Jaká je technologie pěstování meruněk spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)co je to roubování, jak se rozděluje a jaké existují metody. 9.a)Jaká je technologie pěstování broskvoní spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)vysvětlete postup výsadby ovocné rostliny vč. termínu 10.a)Jaká je technologie pěstování rybízu spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)jak zapěstujeme výchovným řezem štíhlé vřeteno. 11.a)Jaká je technologie pěstování angreštu spony, podnože, odrůdy, systém tvarování a

9 řezu. b)co je to očkování, rozdělte techniky a vysvětlete dobu očkování. 12.a)Jaká je technologie pěstování maliníku spony, odrůdy, systém tvarování a řezu. b)vysvětlete postup výroby zákrsku jabloně ve školce vč.uznávacího řízení. 13.a)Jaká je technologie pěstování jahodníku spony, termíny výsadby, odrůdy. b)popište korunu ovocného stromu.vysvětlete jaké můžeme zapěstovat typy korun a uveďte i příklady druhů plodného obrostu. 14.a)Co je to plán výsadby a jaký má obsah. b)uveďte co znamená generativní rozmnožování a jaké výhody a nevýhody má v ovocnictví, včetně významu a postupu práce u stratifikace osiva. 15.a)Co je to integrovaný systém výroby ovoce, jaký má význam a čím se liší od běžného postupu pěstování. b)jaký je význam a zásady udržovacího řezu vč. termínu. 16.a)Uveďte, které druhy ochrany můžeme uplatnit v ovocnictví. b)jak stanovujeme dávky průmyslových hnojiv v ovocnictví. 17.a)Jaký význam má závlaha a jaké druhy použijeme v sadu. b)jaký význam mají podnože, jak je označujeme, uveďte příklady použití. 18.a)Proč provádíme odhad výnosu ovoce, kdy a jak jej uskutečníme u jabloní. b)co je to vegetativní rozmnožování přímé, výhody a nevýhody, jaké metody tam patří. 19.a)Jak stanovíme termín sklizňové zralosti ovoce. b)co jsou to fenofáze, které to jsou a jaký význam má jejich sledování v průběhu roku Uveďte příklady u ovocných rostlin. 20.a)Jak organizujeme sklizeň ovoce. b)rozdělte a popište životní období ovocné rostliny. Vysvětlete i pojmy období vegetace a vegetačního klidu. 21.a)Proč ovoce třídíme, do jakých stupňů jakosti, a balíme ovoce, jaké existují druhy balení. b)jaký je význam a postup přeštěpování ovocného stromu vč. termínu. 22.a)Jaký má význam skladování ovoce a jaké typy skladů existují. b)co je to pomologie u jabloní, jak se rozdělují, charakterizujte jednotlivé skupiny, uveďte příklady odrůd vč. rezistentních.

10 23.a)Jaký význam má šlechtění a jaké metody používá. b)jak zapěstujeme výchovným řezem korunu pyramidální s terminálem. 24.a)Vysvětlete význam stanoviště pro ovocné rostliny. Co ovocnář musí posoudit při jeho volbě. b)jaký je význam a zásady zmlazovacího řezu vč. termínu. 25.a)Jak používáme hnojiva průmyslová a jakou technikou je aplikujeme. b)co je to pomologie u třešní, jak se rozdělují, charakterizujte jednotlivé skupiny, uveďte příklady odrůd vč. třešňových týdnů.

11 Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí pro šk.rok 2010/2011 Zadání maturitní práce obsahuje: 1. Téma maturitní práce vypíší učitelé odborných předmětů do konce měsíce května předchozího školního roku, před odchodem žáků na prázdninovou odbornou praxi, žák téma obdrží písemně 2. Termín odevzdání maturitní práce do konce prvního pololetí čtvrtého ročníku (31.1.) 3. Způsob zpracování a pokyny o obsahu a rozsahu práce obdrží žáci před odchodem na prázdninovou praxi (budou též umístěny na disku L) 4. Kritéria hodnocení maturitní práce je vytvořena tabulka s hodnocením (formulace cíle práce, práce s odbornou literaturou, celkový postup řešení, členění práce, úroveň jazykového zpracování, celkový dojem, celkové hodnocení a otázky k obhajobě) 5. Požadavek na počet vyhotovení práce jeden výtisk (vedoucí a oponent si práci půjčí a oba vypracují posudek, který se předá žákovi 14 dní před obhajobou práce) Projednáno v komisi odborných předmětů dne Zpracovala: Blanka Plicková

12 Odborný posudek maturitní práce a kritéria hodnocení Jméno žáka: Třída: Téma maturitní práce: Vedoucí práce: Oponent: Hodnocení práce: Kritéria Známka: Splnění cíle Práce s odbornou literaturou Odborné zpracování Členění práce Úroveň jazykového zpracování Příloha Celkové hodnocení Otázky pro obhajobu práce: Celkové hodnocení: Datum: Podpis:

13 Témata pro praktickou zkoušku z předmětu praxe k maturitním zkouškám 2010/11 Z těchto padesáti témat bude vytvořeno dvacet pět otázek. Každá otázka bude složena ze dvou témat. Složení otázek je z důvodu lepšího vystižení předmětu praxe, který prochází napříč jednotlivými odbornými předměty. Proveďte kontrolu malotraktoru před jízdou a předveďte jízdu malotraktorem v určeném prostoru Předveďte sečení porostu pomocí strunového vyžínače, využijte ochranné pomůcky. Předveďte přípravu a obsluhu benzínové sekačky před sečením a dále předveďte sekání na přiděleném místě v parku. Příprava pozemku pro přímý ruční výsev zeleninového osiva a vlastní výsev( rozměření, ruční výsev, použití znamenáku). Výsev zeleninového osiva do truhlíku Předveďte různé způsoby předpěstování zel. sadby. Příprava pozemku pro výsadbu zeleniny, výsadba sadby zeleniny prostokořenné. Příprava pozemku pro výsadbu zeleniny, výsadba sadby zeleniny s balem. Předveďte ošetření zeleniny během vegetace(okopávka, zálivka, přihnojení) Uveďte vhodný způsob sklizně dané zeleniny a proveďte sklizeň a posklizňovou úpravu. Vytřiďte a zařaďte zeleninu podle ČSN a stanovte jakostní třídy. Proveďte kontrolu zdravotního stavu kultury zeleniny (určete vývojové stádium, ošetřete zeleninu, určete plevele, choroby a škůdce, odhadněte dobu sklizně. Předveďte broušení zahradnického nářadí roubovák, žabka, očkovák, nůžky Předveďte založení ovocné sadby do základu Předveďte tyto způsoby roubování Tittelův způsob, kopulace Předveďte tyto způsoby roubování anglická kopulace, plátkování Předveďte úpravu a naškolkování podnože Názorně předveďte a vysvětlete čištění očkovanců Předveďte očkování sejmutí a vsazení očka a ošetření podnože Předveďte výchovný řez stromku po jarní výsadbě Nasvazkujte 5 kusů stromků včetně vázání školkařským uzlem a umístění jmenovek Proveďte výsadbu stromku včetně přípravy určeného místa Předveďte výchovný řez stromku po podzimní výsadbě Proveďte průklest broskvoní Předveďte přeroubování jedné větve jabloně Proveďte a vysvětlete okopávku podnoží ve školce Vytvořte pomocí kolíků, provázků a pásma pravý úhel při vyměřování výsadby. Předveďte výsadbu tří metrů živého plotu, který bude tvarován Vysaďte jehličnan s kořenovým balem a upravte mísu se zálivkovým okrajem Vysaďte strom prostokořenný a upravte mísu se zálivkovým okrajem Vysaďte okrasný keř prostokořenný a upravte mísu se zálivkovým okrajem Vyměřte a vytyčte oblouk budoucí cesty pomocí jednoduchých geodetických pomůcek Předveďte založení trávníku výsevem Předveďte množení okrasných keřů dřevitými řízky

14 Ošetřete okrasné keře v kontejnerovně odplevelení, rozrovnání Předveďte přesazení okrasných keřů v kontejnerech Stanovte vhodné jehličnany k řízkování a předveďte toto množení Uvažte dárkovou kytici z pěti květů. Předveďte postup při zhotovení vázaného věnce z chvojí jehličnatých dřevin. Připravte květy a zeleň pro svatební kytici technikou vatičkování. Příprava truhlíku a výsev jemného semene. Příprava záhonu ( rytí, hrabání a značení) a výsadba sazenic na trvalé stanoviště. Předvedení různých způsobů vegetativního množení rostlin. Předveďte rozestavování hrnkových rostlin a zalijte rostliny hadicí a konví. Předveďte sázení rostlin do hrnků. Vypočtěte množství hnojivého roztoku dle zadané koncentrace a přihnojte danou kulturu. Sklizeň a třídění hrnkových květin. Balení hrnkových květin. Předveďte přepichování květin. Proveďte postřik požadované kultury proti zjištěných škodlivým činitelům.

15 Maturitní témata sadovnictví - školní rok 2010/11 1. a) Vysvětlete zásady řešení zeleně v nových obytných souborech (sídlištích ). b) Uved'te způsoby rozmnožování jehličnanů, zdůvodněte je biologicky a ekonomicky a uved'te praktické příklady. 2. a)vysvětlete zásady úprav zeleně na vesnicích a podrobněji pojednejte o úpravách kolem stavebních objektů zemědělské výroby a služeb. b)uved'te přehledně způsoby rozmnožování okrasných keřů a zdůvodněte je biologicky a ekonomicky. 3. a) Vysvětlete pojem kompozice a zásadu logičnosti, přiměřenosti a určitosti sadovnické tvorby. b) Popište hlavní způsoby rozmnožování listnatých stromů a zdůvodněte je biologicky a ekonomicky. 4. a) Vysvětlete zásady řezu okrasných keřů na stanovišti. b) Vyjmenujte a stručně popište dokumentaci sadovnického prováděcího /jedno-stupňového/ projektu. 5. a) Popište hlavni znaky barokních zahrad, jejich vznik a vývoj a uved'te praktické příklady. b) Pojednejte o významu a praktickém použiti mobilní zeleně. 6. a) Osvětlete význam dřevin vhodných do podrostu a uved'te příklady, včetně rostlin použitelných jako náhrada za trávník do stínu a polostínu. b) Popište hlavní znaky barokních zahrad italských a francouzských a uved'te praktické příklady. 7. a)popište hlavní znaky přírodně krajinářského slohu a jeho vznik, uved'te praktické příklady. b)vyjmenujte nejdůležitější keře kvetoucí v létě, zhodnot'te je z hlediska sadovnického použití a uved'te jejich pěstitelské požadavky. 8. a)vysvětlete význam přirozených rostlinných společenstev a rajonizace okrasných dřevin v sadovnictví, uvedˇte příklady společenstev podle výškových stupňů. b) Pojednejte o výstavbě dětských hřištˇ - druhy, situování, stavební úprava, vybavení, údržba. 9. a) Pojednejte o zásadách sad. řešení zahrad mateřských škol.

16 b) Pojednejte o základních pracích při údržbě trávníků. 10. a) Osvětlete zásady pro volbu a sestavu barev v sadovnické kompozici. b) Pojednejte o jednotlivých skupinách zahradnických růží a popište pěstováni keřových růží na záhonech. 11. a) Vysvětlete zásady řešení úprav v okolí přírodních vodních ploch a uved'te příklady vhodných dřevin pro tyto účely. b) Vysvětlete požadavek účelnosti a racionalizace v úpravách veřejné zeleně. 12. a) Pojednejte o způsobech výsadby dřevin - typy skupin podle vzdálenosti, zahuštěné výsadby, solitéry. b) Popište způsoby odvodnění cest a zpevněných ploch. 13. a)vysvětlete okolnosti ovlivňující výsadbu uličního stromořadí a vyjmenujte stromy pro úzké ulice. b) Vysvětlete význam a techniku pěstování okrasných dřevin v kontejnerech. 14. a) Pojednejte o opadavých keřích s ozdobnými plody b) Pojednejte o řešení doprovodné zeleně u komunikací v krajině. 15. a) Vysvětlete možnosti a způsoby použití plastik v soudobých sadovnických úpravách. b) Popište zařízení a vybavení školkařského závodu pro pěstování okrasných dřevin. 16. a) Popište postup technických prací a jejich praktickou organizaci při realizaci sadovnické úpravy. b) Vysvětlete použití barevnolistých dřevin v sadovnické kompozici a uved'te praktické příklady. 17. a) Pojednejte o řezu stromů na stanovišti. b) Pojednejte o přípravné dokumentaci staveb a opatření podkladů pro vypracováni projektu sadovnické úpravy. 18. a) Popište organizaci a mechanizaci zemních prací, rozpojení a doprava zemin, planýrka, svahování. b) Vysvětlete použití tvarových forem dřevin / kultivarů/ v sadovnické kompozici a uved'te praktické příklady / dřeviny kulovité, sloupovité a převislé /.

17 19. a) Vysvětlete princip symetrie a asymetrie, geometrického a přírodního uspořádání sadovnické kompozice. b) Zhodnot'te sadovnický význam a použití stálezelených keřů a uved'te praktické příklady / kromě acidofilních rodů /. 20. a) Zhodnot'te z hlediska ekonomiky údržby a sadovnického použití jednotlivé druhy cest - pískované, živičné, dlážděné, betonové. b) Vyjmenujte nejdůležitější nízké jehličnany a zhodnot'te je z hlediska sadovnického použití. 21. a) Vysvětlete pojem kontrast a dominanta. Jaké zásady dodržujeme při jejich použití v sadovnické tvorbě? b) Pojednejte o použití popínavých dřevin a uved'te praktické příklady. 22. a) Popište technologii založení trávníku výsevem - postup ruční a mechanizovaný. b) Pojednejte o technickém a kompozičním řešení odpočívadel a jejich vybavení v sadovnických úpravách. 23. a) Pojednejte o společenském významu zeleně a jejich kategoriích v sídelním tvaru. b) Popište /porovnejte/ výsadbu stromů prostokořenných a s balem v uličním stromořadí. 24. a) Pojednejte o organizačním a administrativním zajištění realizace sadovnických úprav - smlouva o díle, převzetí staveniště, realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení, autorský a technický dozor, kolaudace, záruční povinnosti. b) Vysvětlete použití skalek a květinových zídek v sadovnických úpravách. 25. a) Pojednejte o plánování a organizačním zajištění péče a údržby veřejné zeleně / formy údržby, evidence zeleně, intenzivní třídy, rozpočtování /. b) Osvětlete použití vody v kompozici sadovnických úprav a popište technické řešení okrasných bazénů. 26. a) Vysvětlete zásady řešení pietních míst. b) Vysvětlete použití živých plotů tvarovaných a volně rostoucích; u tvarovaných živých plotů popište výsadbu a ošetřováni a uved'te příklady vhodných dřevin podle výšky.

18 27. a) Vysvětlete zásady řešení rodinných zahrad b) Pojednejte o výsadbě vzrostlých stromů. 28. a) Vysvětlete zásady organizace prostoru v sadovnické kompozici / rozdělení plochy, průhledy, výhledy /. b) Pojednejte o možnostech a způsobech použití květin v sadovnických úpravách. 29. a) Vysvětlete význam a praktické využití kompozičních iluzí v sadovnické tvorbě. b) Pojednejte o uplatnění acidofilních druhů stálezelených listnáčů. 30. a) Popište hlavní znaky renesančních zahrad a uved'te praktické příklady. b) Vysvětlete hlediska, podle kterých se mají sestavovat travní směsi a uved'te praktické příklady.

19 Maturitní témata zelinářství - školní rok 2010/11 1. a/ Vysvětlete význam světla a vliv na pěstování zeleniny / fotosyntéza, délka osvětlení, intenzita, barva světla / b/ Charakterizujte obecně košťálové zeleniny, popište nároky a pěstování raného květáku 2. a/ Vysvětlete význam tepla a jeho vliv na pěstování zeleniny / nároky jednotlivých druhů na teplo,. působení nízkých teplot, ochrana proti nízkým teplotám / b/ Charakterizujte obecně košťálové zeleniny, popište nároky a pěstování kapusty hlávkové 3. a/ Vysvětlete význam vody při pěstování zeleniny / nároky na vodu, přímé a nepřímé působení, zdroje vody a.t./ b/ Vyjmenujte košťálové zeleniny a uveďte jejich konzumní části, popište nároky a pěstování kedlubnů 4. a/ Charakterizujte půdy vhodné pro pěstování zeleniny / půdní druh a půdní typ, složení, vlastnosti, hloubka, humus / b/ Charakterizujte požadavky košťálových zelenin na vodu, popište nároky a pěstování zelí hlávkového bílého 5. a/ Charakterizujte způsoby výživy zelenin a význam živin / biogenní prvky, kořenová a listová výživa, význam N,P,K,Ca / b/ Rozdělte a vyjmenujte listovou zeleninu, popište nároky a pěstování raného salátu hlávkového 6. a/uveďte, která organická hnojiva se používají v zelinářství a jaký mají význam / druhy organických hnojiv, použití / b/ Popište pěstování čekanky v 1. a 2. roce pro produkci čekankových puků. 7. a/ Uveďte,která průmyslová hnojiva se používají v zelinářství a jaký význam mají / rozdělení, způsob a doba použití/ b/vyjmenujte a charakterizujte listové zeleniny, popište nároky a pěstování špenátu zelného 8. a/ Uveďte způsoby závlahy polní zeleniny a způsoby závlahy ve sklenících / způsoby závlahy, technika, množství vody / b/ Rozdělte a stručně charakterizujte plodové zeleniny a uveďte rozdělení a technologii pěstování tyčkových rajčat

20 9. a/ Vysvětlete význam osevních postupů v zelinářství / rozdělení, význam zásady sestavování OP, osevní sledy / b/ Popište pěstování a nároky zeleninové papriky 10. a/ Charakterizujte, vysvětlete význam a použití pařenišť / rozdělení, zařízení, zakládání, význam / b/ Popište nároky a způsob pěstování polních okurek nakladaček 11. a/ Charakterizujte a vysvětlete význam a použití skleníků a foliaků při pěstování zeleniny / rozdělení, zařízení, význam automatizace / b/ Vysvětlete a popište pěstování tykví, rozdělení tykví, jaký význam má tykev fíkolistá 12. a/ Uveďte způsoby rozmnožování zelenin a charakterizujte na příkladech b/ Vysvětlete a popište přímý výsev mrkve do hrůbků, uveďte další způsoby pěstování mrkve. 13. a/ Charakterizujte vlastnosti osiva a popište způsoby předosevní přípravy semen b/ Popište morfologickou stavbu celeru bulvového, uveďte nároky a způsob pěstován 14. a/ Jaké uplatnění má hydroponie v zelinářství / význam, možnosti hydropon. pěstování zelenin / porovnejte s půdním pěstováním b/ Popište morfologickou stavbu petržele kořenové, kadeřavé a pastiňáku a charakterizujte pěstování petržele kořenové 15. a/ Uveďte příklady možných způsobů předpěstování zel. sadby a stručně je charakterizujte b/ Popište nároky a pěstování ředkviček na poli, ve skleníku a foliovníku 16. a/ Charakterizujte přímé výsevy zelenin / doba, způsob, technika, norma výsevu/ b/ Popište rozmnožování a pěstování křenu a černého kořenu 17. a/ Charakterizujte a uveďte příklady sadby prostokořené b/ Jaký význam mají luskové zeleniny - popište pěstování hrachu a fazolí 18. a/ Charakterizujte a uveďte příklady sadby s balem b/ Charakterizujte podmínky a způsoby pěstování cibule kuchyňské

21 19. a/ Charakterizujte zelinářství v ČR plochy zelenin, druhová a odrůdová skladba, spotřeba zeleniny, zdravotní význam zeleniny b/ Popište pěstování ranných brambor / příprava sadby, pozemku, výsadba, ošetření, sklizeň / 20. a/ Charakterizujte zásady výsadby zeleniny / příprava sadby, doba, způsob, technika, hloubka, organizace / b/ Charakterizujte rozdělení, rozmnožování a způsoby pěstování česneku 21. a/ Zhodnoťte význam agrotechnických zásahů v průběhu vegetace / zálivka, přihnojování, jednocení, okopávka, plečkování, hrůbkování, nastýlání, ochrana proti chorobám a škůdcům / b/ Vyjmenujte a charakterizujte lahůdkové zeleninny a popište založení chřestovny. 22. a/ Charakterizujte sklizeň zeleniny / způsoby, doba, technika, organizace, odhad sklizně / b/ Popište morfologie žampionů a charakterizujte způsoby pěstování žampionů od přípravy substrátu do sklizně 23. a/ Tržní úprava a třídění zeleniny / účel a význam tržní úpravy a třídění zeleniny, jakostní normy, obaly, doprava zeleniny / b/ Charakterizujte způsoby rozmnožování a pěstování pažitky 24. a/ Charakterizujte základní principy skladování zeleniny / podmínky ke skladování, způsoby skladování, klimatizované sklady, krátkodobé a dlouhodobé skladování, úprava zeleniny na sklad / b/ Technologie pěstování kapusty růžičkové, kadeřavé / popište způsoby pěstování / 25. a/ Charakterizujte, popište a vysvětlete minisadbu b/ Rozdělení a technologie pěstování póru c / Určete předložené vzorky semen

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

5-integrovaná. ochrana vinné rrévy. ochrana ovocných dřevin. 5-choroby a škůdci drobného ovoce 16-choroby a škůdci zelenin.

5-integrovaná. ochrana vinné rrévy. ochrana ovocných dřevin. 5-choroby a škůdci drobného ovoce 16-choroby a škůdci zelenin. Přehled témat kurzů rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace 1996 7-méně známé 2-okrasné dřeviny na zahrádce 8-brambory u malopěstitele 1997 15-technologie

Více

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013)

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) 1. Meteorologie, klimatologie a fenologie jako vědy využitelné v energetických, zemědělských a zahradnických technologických procesech - Charakteristika

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané.

Zařazení konkrétních druhů zeleniny do skupin se v literatuře někdy různí. Níže uvádíme nejčastěji užívané. OSEVNÍ POSTUP střídání plodin v prostoru a čase podle nároků pěstovaných plodin a záměru produkce, maximální využití plochy a sezóny spojené s efektivní péčí o půdu (správný osevní postup je základ pro

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Ekologická produkce zeleniny

Ekologická produkce zeleniny Ekologická produkce zeleniny Brukvovitá, cibulová a kořenová Miloš Jurica, Tomáš Kopta Pěstování vybraných druhů zeleniny Košťálová zelenina v EKO 2,5 % nejpěstovanější zelí spíše chladnomilné velmi náročné

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2 Údržba veřejné zeleně (kód: 41-033-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINA ŽIVÝ DÝCHAJÍCÍ MATERIÁL SPOTŘEBA KYSLÍKU A ZÁSOBNÍCH LÁTEK UVOLŇOVÁNÍ CO 2, TEPLA,

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ Projekt ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 červen 2007 prosinec 2008 Základní škola, Městec Králové, Náměstí Republiky 303 ZŠ, Nám. Republiky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO TECHNICKÁ ZPRÁVA Atrium AC BALUO 04/2015 TEXTOVÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Návrh řešení 3. Technologie zakládání vegetačních prvků TABULKOVÁ ČÁST Rozpočet VÝKRESOVÁ ČÁST 01. Návrh řešení situace část

Více

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace 1 Žáci mají možnost ubytování na domově mládeže. Stravování ve školní jídelně Možnost získat řidičský

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

INFORMACE. pro Vás. Informace pro žadatele - SZP 2015. Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) 17 Informace pro Vás

INFORMACE. pro Vás. Informace pro žadatele - SZP 2015. Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) 17 Informace pro Vás 17 Informace pro Vás INFORMACE pro Vás Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM )

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) Ministerstvo zemědělství Čj.: 74248/2014-MZE-17221 V Praze, dne 9. prosince 2014 Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) ovocných rostlin, révy a chmele v České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ADAM - zahradnická a.s. Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 1. Identifikace společnosti 2. Předmět podnikání 3. Členové statutárních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 41-45 - L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Třída: MZ2A Období: jaro 2015 Profilová část maturitní zkoušky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty Účetnictví, Marketing, Management a Základy práva tvoří ekonomicko-právní

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. Lekce Banky a jejich úloha v národním hospodářství Struktura

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Přírodní zahrada. Helena Vlašínová

Přírodní zahrada. Helena Vlašínová Přírodní zahrada Helena Vlašínová Přírodní zahrady bez hranic Základní kriteria přírodní zahrady Bez pesticidů Bez rychle rozpustných hnojiv Bez rašeliny Jde to vůbec bez pesticidů? zdravé plodiny Proč

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Realizace obnovy stromořadí s podsadbou trvalek v ulicích Jičínská a Hořejší nábřeží

Realizace obnovy stromořadí s podsadbou trvalek v ulicích Jičínská a Hořejší nábřeží Realizace obnovy stromořadí s podsadbou trvalek v ulicích Jičínská a Hořejší nábřeží Úvod do problematiky Trvalky v ulicích měst díky novým technologiím.... str. 2 Fotodokumentace vzorových realizací Realizace

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008-2013 Žadatel: Místo podnikání: Ing Vladimír Hrubeš Vinary 29 53863 Chroustovice Vinary okr. Ústí nad Orlicí 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 Název školy Autor Téma Název Číslo projektu Ročník Anotace Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Školní přírodní učebna Konečný příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 (předkladatel projektu)

Více

Letničky a balkonové rostliny

Letničky a balkonové rostliny Letničky a balkonové rostliny V nabídce široký sortiment květin pro použití do nádob i na záhony. V prodeji od května 2013. Termín zahájení prodeje bude upřesněn. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Více

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010)

Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Vybrané přípravky na ochranu rostlin podle omezení - PHO, včely (stav k 8. 3. 2010) Přípravek Biologická účinnost PHO Včely ACTARA 25 WG insekticid SPe8., rajče AGRITOX 50 SL herbicid pšenice ozim, ječmen

Více

OSEVNÍ POSTUPY A AGROTECHNIKA ZELENINY. 30. 10.2014 Lednice Martin Koudela

OSEVNÍ POSTUPY A AGROTECHNIKA ZELENINY. 30. 10.2014 Lednice Martin Koudela OSEVNÍ POSTUPY A AGROTECHNIKA ZELENINY 30. 10.2014 Lednice Martin Koudela CÍLE OSEVNÍHO POSTUPU Udržet a zlepšit přirozenou úrodnost půdy Zabránit půdní únavě a snížení výnosu Poskytnout rostlinám co nejlepší

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 NÁZEV PROJEKTU: SAD DĚTEM KONEČNÝ PŘÍJEMCE: SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADÉLKA, O.P.S. DATUM:

Více

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Kompletní sortiment pro gastronomii a maloobchod Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Značka špičkové kvality pro gastronomii Díky dlouholeté spolupráci

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

Ruční práce v produkčním zahradnictví

Ruční práce v produkčním zahradnictví Nabídka kurzu Ruční práce v produkčním zahradnictví náplň kurzu je připravena dle profesní kvalifikace 41-004-E Místo konání: pracoviště praktické a teoretické výuky (Truhlářská 462 Hr. Králové Věkoše)

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

KO M P O ST U J E M E!

KO M P O ST U J E M E! EKOCENTRUM VYŠEHRAD Investor: Hlavní město Praha Národní kulturní památka Vyšehrad Spolupráce: Jedličkův ústav a škola Realizace: Zahradní architektura Tábor, zahradnická firma Antonín Pechek Provedení:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více