Informace o ERV Evropské pojišťovně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o ERV Evropské pojišťovně"

Transkript

1 Informace o ERV Evropské pojišťovně

2 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. Informace o ERV Evropské pojišťovně, a. s. k uveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví. Uveřejněno na dne Obsah: 1. Údaje o společnosti Údaje o složení akcionářů Údaje o struktuře skupiny, jejíž je společnost součástí Údaje o činnosti... 7 Přílohy: 1. Organizační struktura 2. Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných společností členů dozorčí rady a představenstva 3. Grafické znázornění skupiny 4. Rozvaha 5. Výsledovka 6. Poměrové ukazatele 2/8

3 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. 1. Údaje o společnosti Obchodní firma: ERV Evropská pojišťovna, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Křižíkova 237/36a, Praha 8 Identifikační číslo: Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 23. dubna 1993 Datum zápisu poslední změny v obchodním rejstříku: 1. července 2014 Účel poslední změny v obchodním rejstříku: Nový název obchodní firmy: ERV Evropská pojišťovna, a.s. Člen představenstva: Ing. Hana Axmannová, den zániku členství v představenstvu 31. března 2014 Člen představenstva: Ing. Štěpán Landík, den vzniku členství v představenstvu 1. dubna 2014 Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: Kč Výše splaceného základního kapitálu: Kč Druh, forma, podoba a počet emitovaných akcií s uvedením jejich jmenovité hodnoty: Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě: Kč na akcii v počtu 303 ks akcií Kč na akcii v počtu 41 ks akcií Kč na akcii v počtu 88 ks akcií Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie s uvedením druhu, formy, podoby a počtu: Společnost nedrží vlastní akcie. Údaje o zvýšení základního kapitálu od posledního zveřejnění: Základní kapitál společnosti byl rozhodnutím valné hromady ze dne 18. února 2009 navýšen ze Kč na Kč. Základní kapitál byl navýšen z vlastních zdrojů společnosti emisí nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, a to v níže uvedeném počtu: 163 ks akcií ve jmenovité hodnotě Kč 21 ks akcií ve jmenovité hodnotě Kč 48 ks akcií ve jmenovité hodnotě Kč Organizační struktura s uvedením počtu organizačních jednotek a zaměstnanců: 3/8

4 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. viz příloha č.1 Údaje o členech statutárních orgánů Dozorčí rada Jméno, příjmení (podle zápisu v OR) Funkce Vznik členství Aktuální funkční období od Richard Gustav Johann Bader předseda Mag. Wolfgang Lackner místopředseda Gabriele Bayer členka Představenstvo Jméno, příjmení (podle zápisu v OR) Funkce Vznik členství Aktuální funkční období od 1) JUDr. Vladimír Krajíček předseda Mgr. Ondřej Rušikvas členka Ing. Libor Dvořák člen Ing. Štěpán Landík člen ) Datum začátku aktuálního funkčního období předsedy Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných právnických osob členů dozorčí rady a členů představenstva: viz příloha č.2 Souhrnná výše úvěrů, půjček poskytnutých společností členům dozorčí rady nebo kontrolní komise, členům představenstva: Společnost neposkytla žádné úvěry nebo půjčky členům dozorčí rady či představenstva. Souhrnná výše záruk vydaných společností za členy dozorčí rady nebo kontrolní komise, členy představenstva: Společnost nevydala žádné záruky za členy dozorčí rady či představenstva. 4/8

5 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. 2. Údaje o složení akcionářů Obchodní firma: Europaeiske Rejseforsikring A/S Právní forma: akciová společnost Sídlo: Frederiksberg Allé 3, 1621 Copenhagen V, Denmark Identifikační číslo: Podíl na hlasovacích právech: 75 % Obchodní firma: Europäische Reiseversicherung AG Právní forma: akciová společnost Sídlo: Rosenheimer Strasse 116, Munich, Germany Identifikační číslo: HR B Podíl na hlasovacích právech: 15 % Obchodní firma: Europäische Reiseversicherung AG Právní forma: akciová společnost Sídlo: Kratochwjlestrasse 4, 1220 Vienna, Austria Identifikační číslo: FN y Podíl na hlasovacích právech: 10 % 3. Údaje o struktuře skupiny, jejíž je společnost součástí a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke společnosti ovládajícími osobami, popř. většinovým společníkem Osoby ovládající společnost Obchodní firma Právní forma Sídlo Europaeiske Rejseforsikring A/S Europäische Reiseversicherung AG akciová společnost akciová společnost Frederiksberg Allé 3, 1621 Copenhagen V, Denmark Rosenheimer Strasse 116, Munich, Germany ERGO Versicherungsgruppe AG akciová společnost Victoriaplatz 2, 40198, Dusseldorf, Germany Münchener Rückversicherung AG akciová společnost Koniginstrasse 107, Munich, Germany Dánská pojišťovna Europaeiske Rejseforsikring A/S ( EPAD ) je majoritním akcionářem společnosti. Jediným vlastníkem Europaeiske Rejseforsikring A/S je zprostředkovaně německá Europäische Reiseversicherung AG ( ERV ). Německá Europäische Reiseversicherung AG je rovněž 25 % akcionářem rakouské pojišťovny Europäische Reiseversicherung AG, a tím přímo či zprostředkovaně ovládá 92,5 % podíl jak na základním kapitálu, tak i hlasovacích právech ve společnosti. Německá Europäische Reiseversicherung AG je vlastněna 100% společností ERGO Versicherungsgruppe AG, která je z 99,5% vlastněna společností Münchener Rückversicherung AG. Všechny výše uvedené společnosti jsou považovány za ovládající osoby. 5/8

6 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. Vztahy s majoritním akcionářem Europaeiske Rejseforsikring A/S Celkové pohledávky tis. Kč 0 Celkové závazky tis. Kč 92 Cenné papíry v aktivech společnosti emitované EPAD tis. Kč 0 Vydané záruky za EPAD tis. Kč 0 Přijaté záruky od EPAD tis. Kč 0 Vztahy s ovládající osobou Europäische Reiseversicherung AG Celkové pohledávky tis. Kč 0 Celkové závazky tis. Kč 0 Cenné papíry v aktivech společnosti emitované ERV tis. Kč 0 Vydané záruky za ERV tis. Kč 0 Přijaté záruky od ERV tis. Kč 0 Vztahy s ovládající osobou ERGO Versicherungsgruppe AG Celkové pohledávky tis. Kč 0 Celkové závazky tis. Kč 0 Cenné papíry v aktivech společnosti emitované ERGO tis. Kč 0 Vydané záruky za ERGO tis. Kč 0 Přijaté záruky od ERGO tis. Kč 0 Vztahy s ovládající osobou Münchener Rückversicherung AG Celkové pohledávky tis. Kč 0 Celkové závazky tis. Kč Cenné papíry v aktivech společnosti emitované MR tis. Kč 0 Vydané záruky za MR tis. Kč 0 Přijaté záruky od MR tis. Kč 0 6/8

7 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke společnosti ovládanými osobami, popř., v nichž je společnost většinovým společníkem Osoby ovládané společností Obchodní firma: Euro-Center Prague, s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo: Křižíkova 237/36a, Praha 8 Identifikační číslo: Podíl na základním kapitálu: 100 % Podíl na hlasovacích právech: 100 % Výše obchodního podílu: Kč Pořizovací cena obchodního podílu: Kč Obchodní firma: Etics ITP, s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo: Křižíkova 237/36a, Praha 8 Identifikační číslo: Podíl na základním kapitálu: 100 % Podíl na hlasovacích právech: 100 % Výše obchodního podílu: Kč Pořizovací cena obchodního podílu: Kč Vztahy s ovládanými osobami Celkové pohledávky tis. Kč 0 Celkové závazky tis. Kč 0 Cenné papíry v aktivech společnosti emitované ovládanými osobami tis. Kč Závazky společnosti z výše uvedených cenných papírů tis. Kč 0 Vydané záruky za ovládané osoby tis. Kč 0 Přijaté záruky od ovládaných osob tis. Kč 0 c) Grafické znázornění skupiny zahrnující všechny ovládané a přidružené osoby, všechny ovládající osoby a všechny ovládané osoby ovládajících osob viz příloha č.3 4. Údaje o činnosti a) Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku Společnost je oprávněna vykonávat následující činnosti: - pojišťovací činnost ( 7 odst. 3 zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění) v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3b), 7, 8a), b), c), d), e), f), 9, 13d), 15, 16a), c), f), i) j), 17, 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 7/8

8 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. - činnosti související s pojišťovací činností ( 3 odst. 4 zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění): a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob a c) evidence pojištění, šetření a likvidace pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou. b) Přehled činností skutečně vykonávaných Společnost vykonává následující činnosti: - pojišťovací činnost ( 7 odst. 3 zák. č. 363/199 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění) v rozsahu pojistných odvětví 1, 8a), b), c), d), e), f), 9, 13d), 15, 16 a 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví - činnosti související s pojišťovací činností ( 3 odst. 4 zák. č. 363/199 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění): a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob a c) evidence pojištění, šetření a likvidace pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou. c) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno nebo pozastaveno Nejsou takové. d) Rozvaha viz příloha č.4 e) Výkaz zisku a ztráty viz příloha č.5 f) Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulace Společnost nemá ve svém portfoliu žádné deriváty. g) Poměrové ukazatele viz příloha č.6 8/8

9 ORGANIGRAM Počet poboček ERV 0 Počet zaměstnanců (přepočtený stav) 45 Division / Úsek Department / Oddělení Section / Sekce MANAGING DIRECTOR ÚSEK GEN. ŘEDITELE Secretariat Sekretariát Board Assistant Asistent představenstva SALES DIVISION Marketing & Communic. Legal & Compliance ÚSEK OBCHODU Odd. marketingu a kom. Právní sekce Private Insurance Internal Audit MANAGEMENT BOARD / PŘEDSTAVENSTVO DIVISION OPERATIONS ÚSEK OPERATIVY Odd. privátního pojištění Corporate Insurance Odd. korporátního poj. Claims & Assistance Odd. škod a asistence Vnitřní audit International Section Mezinárodní sekce Actuary Pojistný matematik Policy Administration Alternative Products Odd. správy pojištění Alternativní produkty Customer Service Centre Klientské centrum DIVISION FINANCE Accounting Risk Mgmt / Controlling ÚSEK FINANCÍ Odd. účtárny Řízení rizik / Kontroling Underwriting Human Resources Odd. underwritingu Sekce lidské zdroje IC Technologies Logistics Odd. ICT Provozní sekce Informace o ERV Evropské pojišťovně k 31. březnu 2015, uveřejněné podle vyhlášky ČNB č. 434/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví.

10 Příloha č. 2 k Informaci podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. ÚDAJE O ČLENECH STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ k Dozorčí rada Richard Gustav Johann Bader předseda dozorčí rady od Po studiích práva v Pasově se zaměřil na oblast pojišťovnictví. Do roku 2000 pracoval v MunichRe nejprve jako account manažer a posléze jako vedoucí mezinárodního oddělení zaměřeného na oblast Skandinávie. V následujících čtyřech letech pracoval ve Švédské Europeiska Försäkring AB kde se zpočátku věnoval rozvoji e-commerce business a od roku 2001 do roku 2003 vedl oddělení firemní klientely. Od roku 2003 pracuje v Europäische Reiseversicherung AG, Mnichov, kde prošel různými pozicemi od vedoucího mezinárodního oddělení, vedoucího oddělení underwritingu, člena představenstva zodpovědného za underwriting, vývoj produktů, zajištění a mezinárodní aktivity až na současnou pozici generálního ředitele a předsedy představenstva. Členství v orgánech jiných právnických osob: Europäische Reiseversicherung AG, Mnichov předseda představenstva almeda GmbH, Mnichov předseda dozorčí rady almeda Versicherungs AG, Mnichov - předseda dozorčí rady Euro-Center Holding A/S, Kodaň - člen dozorčí rady Europäische Reiseversicherung AG, Vídeň člen dozorčí rady European Travel Insurnace Group, Amsterdam - víceprezident Compagnie Européenne d'assurance, Paříž předseda dozorčí rady Europaeiske Rejseforsikring A/S, Kodaň předseda dozorčí rady Europeiska Försäkringsaktiebolaget Švédsko předseda dozorčí rady Europai Utazasi Biztosito Rt., Budapešť člen dozorčí rady ERV (China) Travel Service and Consulting Ltd., Peking člen představenstva Europäische UK Ltd., Londýn - ředitel Deutsche Touring GmbH, Frankfurt nad Mohanem člen dozorčí rady ERV Evropská pojišťovna, a. s., neposkytla panu Baderovi žádné úvěry ani půjčky a nevydala za něj žádné záruky. Mag. Wolfgang Lackner člen dozorčí rady od Absolvoval Vysokou školu pro světový obchod Hospodářské univerzity ve Vídni, kde získal titul magistr sociálních a ekonomických věd. V letech 1994 až 2003 pracoval v Generali Holding Vienna Group, a to ve skupině řízení aktivit v Rakousku a Německu, následně pak v České republice, Slovinsku, Polsku, Rumunsku, Chorvatsku a na Slovensku. Od roku 2002 vykonával funkci člena představenstva v různých společnostech z oblasti pojišťovnictví (Zurich Biztosito Hungary, Europai Utazási Biztosito zrt., Dobrovolný penzijní fond managementu společnosti Delta Generali, Bělehrad, Delta Generali Osiguranje, Bělehrad, SK-Insurance, Vídeň, a jedné z našich mateřských společností Europäische Reiseversicherung AG, Vídeň), kde byl odpovědný zejména za finanční oblast. 1/3

11 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb., Příloha č. 2 Členství v orgánech jiných právnických osob: Europäische Reiseversicherung AG, Vídeň - člen představenstva SK-Insurance, Vídeň - člen představenstva ERV Evropská pojišťovna, a. s., neposkytla panu Lacknerovi žádné úvěry ani půjčky a nevydala za něj žádné záruky. Gabriele Bayer, MBA členka dozorčí rady od Absolvovala Fridrich-Alexander-Universitat Erlangen v Norimberku, kde získala v roce 2006 titul MBA v oblasti obchodní správy se zaměřením na strategický management, banky a finační trhy. Při studiích pracovala jako prodejce v KarstadtQuelle Pojišťovně, poté nastoupila jako konzultant do Antegarad GmbH ve Frankfurtu nad Mohanem. Na pozici konzultanta pokračovala od roku 2008 ve společnosti ERGO Versicherungsgruppe AG. Do ledna 2013 byla odpovědná za rozvoj společnosti ERGO Insurance Group AG, Mnichov. V současné době pracuje v této společnosti jako vedoucí rozvoje a mezinárodních činností v rámci Evropy. ERV Evropská pojišťovna, a. s., neposkytla paní Bayer žádné úvěry ani půjčky a nevydala za ni žádné záruky. Představenstvo JUDr. Vladimír Krajíček předseda představenstva a generální ředitel (člen představenstva a generální ředitel od , předseda představenstva od ) Po absolvování čínských studií na Institutu mezinárodních vztahů v Moskvě promoval v roce 1984 na pražské Karlově univerzitě. V polovině 90. let si doplnil studia managementu v Dánsku. Do roku 1989 působil v diplomatických službách v rámci Ministerstva zahraničních věcí. V letech pracoval jako manager v britské auditorské a konzultační firmě Coopers & Lybrand v Praze. V roce 1993 ve spolupráci s dánskou Europaeiske založil první specializovanou cestovní pojišťovnu u nás, v jejímž čele působí dodnes. Stál rovněž u vzniku České asociace pojišťoven, kde byl do roku 2012 členem jejího prezidia. Členství v orgánech jiných právnických osob: Euro-Center Prague, s. r. o., Praha - jednatel Euro-Center Holding A/S, Kodaň - místopředseda dozorčí rady ETC, Evropeiskoe Turisticeskoe Strachovanie, Moskva - předseda dozorčí rady ETC, Evropeiske Turisticne Strachuvannia, Kyjev - předseda dozorčí rady ERV Evropská pojišťovna, a. s., neposkytla panu Krajíčkovi žádné úvěry ani půjčky a nevydala za něj žádné záruky. Ing. Štěpán Landík člen představenstva od Absolvoval Národohospodářskou fakultu na VŠE v Praze. Působil jako ekonomický poradce a od roku 2000 pracuje na různých postech v ERV Evropské pojišťovně. V roce 2014 se stal členem představenstva, kde je zodpovědný za oddělení škod a asistence, oddělení správy pojištění a klientské centrum. Od roku 2006 je rovněž jednatelem společnosti Etics ITP. Členství v orgánech jiných právnických osob: Etics ITP, s. r. o., Praha - jednatel 2/3

12 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb., Příloha č. 2 Euro-Center Prague, s. r. o., Praha - jednatel ERV Evropská pojišťovna, a. s., neposkytla panu Landíkovi žádné úvěry ani půjčky a nevydala za něj žádné záruky. Mgr. Ondřej Rušikvas člen představenstva od Vystudoval FF UK Praha (1995) obor sociologie. Ještě při studiu FF UK v roce 1993 se stal jedním z prvních zaměstnanců společnosti. Od počátku svého působení se věnuje obchodní činnosti a marketingu. V roce 1999 se stal členem představenstva se zodpovědností za privátní klientelu. ERV Evropská pojišťovna, a. s., neposkytla panu Rušikvasovi žádné úvěry ani půjčky a nevydala za něj žádné záruky. Ing. Libor Dvořák člen představenstva od Vystudoval VŠE Praha (1999) a v současné době dokončuje studium MBA na Prague International Business Shool. Ještě při studiu VŠE pracoval v Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s., jako pojistný matematik a posléze jako vedoucí oddělení životního pojištění (období ). V letech (po ukončení voj. služby) pracoval v téže pojišťovně jako finanční ředitel. Od roku 2002 zastává pozici finančního ředitele ERV Evropské pojišťovny, a. s., a od května 2009 je i členem představenstva této pojišťovny. Členství v orgánech jiných právnických osob: Etics ITP, s. r. o., Praha - jednatel ETC, Evropeiskoe Turisticeskoe Strachovanie, Moskva člen dozorčí rady ETC, Evropeiske Turisticne Strachuvannia, Kyjev - člen dozorčí rady ERV Evropská pojišťovna, a. s., neposkytla panu Dvořákovi žádné úvěry ani půjčky a nevydala za něj žádné záruky. 3/3

13 Příloha č. 3 Münchener Rückversicherung AG, Germany Europæiske Rejseforsikring A/S, Denmark 100 % ERGO Versicherungsgruppe AG, Germany 95 % Europäische Reiseversicherung AG, Germany 100 % Europäische Reiseversicherung AG, Austria 25 % 15 % 75 % ERV Evropská pojišťovna, a. s. 10 % ERV Försäkrings. (publ), Sweden 100 % Compañía Europea de Seguros S. A., Spain 100 % Compagnie Européenne d assurance, France 100 % Europäische (UK) Ltd., UK 100 % TAS Touristik Assekuranz Service International GmbH, German 100 % TAS Touristik Assekuranzmakler und Service GmbH, Germany 100 % ERV Seyahat Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Danışmanlık Ltd. Sti., Turkey 99 % European Assistance Holding GmbH, Germany 60 % Triple IP B.V., Netherlands 50 % Európai Utazási Biztosit Rt., Hungary 26 % Europäische Reiseversicherung, Ukraine 100 % CJSIC European Travel Insurance, Russia 100 % Europäische Reiseversicherung Aktiengesellschaft, Austria 25 % REISEGARANT Gesellschaft für die Vermittlung von Insolvenzversicherungen mbh, Germany 24 % Deutsche Touring GmbH, Germany 17 % Euro-Center Holding SE, Czech Republic 17 % Bayern Tourismus Marketing GmbH, Germany 3 % ERV (India) Travel Service and Consulting Privete Limited, India 100 % Euro-Center Prague, s.r.o 100 % Etics ITP, s.r.o. 100 % Euro-Center Holding SE, Czech Republic 17 % European Assistance Holding, Germany 10 % Informace o ERV Evropské pojišťovně k 31. březnu 2015, uveřejněné podle vyhlášky ČNB č. 434/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví.

14 Příloha č. 4 k Informaci podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. ROZVAHA POJIŠŤOVEN k (v tisících Kč.) Čís. ř. IKF Rok Měsíc IČO Rozvaha Úč POJ 1-01 Název a sídlo pojišťovny ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a Praha 8 Legenda Číslo řádku Čistá výše minulého účetního období Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše Čistá výše Čistá výše a b k k k AKTIVA x B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: (20) 2 C. Finanční umístění (investice) (10 až 14) 5 II. Finační umístění v podnikatelských seskupeních (11) 8 1. Podíly v ovládaných osobách (111) 9 III. Jiná finační umístění (117,12) Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly (117,118,121) Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem (122) Finační umístění v investičních sdruženích (123) Ostatní půjčky (124, 125) Depozita u finačních institucí (126) Ostatní finanční umístění (127) 19 IV. Depozita při aktivním zajištění (131) 20 Odesláno dne: Razítko a podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetní pojišťovny závěrku (jméno a podpis) Ing. Libor Dvořák linka: tel.: linka: linka: linka: linka: ) 2) 2) 2) 2) a b D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník (14) 21 E. Dlužníci (30,32,z 35,z 37) 22 I.Pohledávky z operací přímého pojištění (30) Pohledávky za pojistníky, z toho: (301,308 AE) Pohledávky za zprostředkovateli, z toho: (302,308 AE) II.Pohledávky při operacích zajištění, z toho: (303,308 AE) 26 III. Ostatní pohledávky, z toho: (32,z 35,z 37) 27 F. Ostatní aktiva (21 až 25) 28 I. Dlouhodobý hnotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby II. Hotovost na účtech u finačních institucí a hotovost v pokladně (21, 22) 29 (23) 30 G. Přechodné účty aktiv (z 39) 33 II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy, v tom odděleně: (391 AE) 35 b) v neživotním pojištění Strana 1 z 3

15 III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: (z 39) a) dohadné účty aktivní (39701) 39 AKTIVA CELKEM 40 Kontrolní číslo aktiv Odesláno dne: Razítko a podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za Osoba odpovědná za účetní pojišťovny účetnictví (jméno a podpis) závěrku (jméno a podpis) Ing. Irena Filipová Ing. Libor Dvořák tel.: linka: linka: Strana 2 z 3

16 a b PASIVA x k k k A. Vlastní kapitál (40,41) 41 I. Základní kapitál, z toho: (401) 42 IV. Ostatní kapitálové fondy (404) 46 V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku (411) 47 VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená (413) 48 VII. Zisk nebo ztráta běžného účetního období 49 C. Technické rezervy (44 mimo 446) Rezerva na nezasloužené pojistné (441) a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Rezerva na pojistná plnění (443) a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Rezerva na prémie a slevy (444) a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) Vyrovnávací rezerva (445) a) hrubá výše b) podíl zajišťovatelů (-) 56 E. Rezervy na ostatní rizika a ztráty (45) Rezerva na daně F. Depozita při pasivním zajištění (461) 64 G. Věřitelé (33,z 35,36,z 37,47,48) 65 I. Závazky z operací přímého pojištění (33) 66 II. Závazky z operací zajištění (333,338 AE) 67 V. Ostatní závazky, z toho: (z 35,z 36,z 37,472,z 48) a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení (z 355) b) závazky vůči ovládaným osobám H. Přechodné účty pasiv (z 39) 74 I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období (392, 393) 75 II. Ostatní přechodné účty pasiv, z toho: a) dohadné položky pasivní (398) PASIVA CELKEM 78 Kontrolní číslo pasiv Strana 3 z 3

17 Příloha č. 5 k Informaci podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT POJIŠŤOVEN k (v tisících Kč.) Výkaz zisků a ztrát Úč POJ 2-01 Název a sídlo pojišťovny ERV Evropská pojišťovna, a.s. Čís. ř. IKF Rok Měsíc IČO Křižíkova 237/36a Praha 8 Legenda Číslo řádku Výsledek minulého účetního období Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek a b k k k I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠŤĚNÍ x x x x x x x x 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: 1 x x x x x x x a) předepsané hrubé pojistné (601) 2 x x x x x x b) předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům (-) (602) 3 x x x x x c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) ( ) 4 x x x x x x d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné - podíl zajišťovatelů (+/-) ( ) Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z Netechnického účtu (položka III.6) (611) x x Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění ( ) x x Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění : 8 x x x x x x x a) náklady na pojistná plnění: 9 x x x x x x x aa) hrubá výše (501) 10 x x x x x x ab) podíl zajišťovatelů (-) (502) 11 x x x x x b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-): 12 x x x x x x x ba) hrubá výše ( ) 13 x x x x x x bb) podíl zajišťovatelů (-) ( ) Změna stavu ostat. techn. rezerv, očištěné od zajištění (+/-) [( )-( )] x x Prémie a slevy, očištěné od zajištění ( ) x x Čistá výše provozních nákladů: 17 x x x x x x x a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy (511) 18 x x x x x x b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) (511 AE) 19 x x x x x x c) správní režie (512) 20 x x x x x x d) provize od zajišťovatelů (613) a podíly na ziscích (-) ( ) (-) x Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění ( ) x x Změna stavu vyrovnávací rezervy ( ) x x Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.) (=712) x x Odesláno dne: Razítko a podpis statutárního Osoba odpovědná za Osoba odpovědná za účetní orgánu pojišťovny účetnictví (jméno a podpis) závěrku (jméno a podpis) Ing. Irena Filipová Ing. Libor Dvořák tel.: linka: Strana 1 z 2

18 Legenda Číslo řádku Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek Výsledek Výsledek Výsledek a b k k k Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Netechnický účet (položka III.4.) 13. Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu pojištění (položka III.2.) (649) 62 x x (=713) 63 x x III. NETECHNICKÝ ÚČET x x x x x x x x 1. Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka I.10.) (výsledek ř.32) x x Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.) (výsledek ř.68) 65 x x 3. Výnosy z finančního umístění (investic): 66 x x x x x x x a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházeji z ovládaných osob (651) 67 x x x x x x a v tom: ovládané osoby x x x x b) výnosy z ostatního finačního umístění (investic), se zvláštním uvedením těch, které pocházeji z ovládaných osob, v tom: 68 x x x x x x x a v tom: ovládané osoby ba) výnosy z pozemků a staveb (nemovitostí) (652) 69 x x x x x x bb) výnosy z ostatních investic (653) 70 x x x x x c) změny hodnoty finačního umístění (investic) (654) 71 x x x x x x d) výnosy z realizace finančního umístění (investic) (655) x Převedené výnosy finanč.umístění (investic) z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.) (656) 53 x x 5. Náklady na finanční umístění: 74 x x x x x x x a) náklady na správu finačního umístění (investic), včetně úroků (551) 75 x x 35 x x x x b) změna hodnoty finančního umístění (investic) (554) 76 x x x x x x c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) (555) x Převod výnosů z finančního umístění (investic) na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.) x x Ostatní výnosy (658,659,661) x x Ostatní náklady (558,559,561) x x Daň z příjmů z běžné činnosti (571,572,575) x x Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění (711 AE) x x Mimořádné náklady (663) 83 x x 12. Mimořádné výnosy (563) 84 x x 13. Mimořádný zisk nebo ztráta (711 AE) 85 x x 14. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (573,574) 86 x x 15. Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách (562) x x ZISK nebo ZTRÁTA za účetní období (položka III.3.) (711) x x Kontrolní číslo Strana 2 z 2

19 Příloha č. 6 k Informaci podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. POMĚROVÉ UKAZATELE k Ukazatele solventnosti neživotní pojištění Data k Disponibilní míra solventnosti tis. Kč Požadovaná míra solventnosti tis. Kč Výše garančního fondu tis. Kč Disponibilní míra solventnosti / Požadovaná míra solventnosti Výše gar.fondu / Součet položek dle 18 vyhlášky 434/2009 Sb. 3,93 4,20 3,33 4,02 0,57 0,49 0,53 0,64 2. Ukazatele upravené míry solventnosti Nad ERV Evropskou pojišťovnou, a. s., není vykonáván dohled ve skupině podle 87 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění. Pojišťovna tudíž nekalkuluje upravenou míru solventnosti. 3. Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) Data k Zisk/ztráta za účetní období tis. Kč Aktiva celkem tis. Kč ROAA (Zisk(ztráta)/Aktiva * 100) % 7,52 14,57 10,81 1,16 4. Rentabilita vlastního kapitálu (ROAE) Data k Zisk/ztráta za účetní období tis. Kč Vlastní kapitál celkem tis. Kč ROAE (Zisk(ztráta)/Vl.kapitál * 100) % 13,29 23,65 18,66 2,65 5. Combined ratio Data k Náklady na poj.plnění včetně změny stavu rezerv na poj. plnění, očištěné od zajištění tis. Kč Čistá výše provozních nákladů tis. Kč Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění tis. Kč Combined ratio = ((Nákl.na poj. plnění + Provoz nákl.)/zasl.poj.) * 100 % 81,33 77,04 89,23 89,48 1/1

Informace o ERV Evropské pojišťovně

Informace o ERV Evropské pojišťovně Informace o ERV Evropské pojišťovně ERV Evropská pojišťovna, a. s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. Informace o ERV Evropské pojišťovně, a. s. k 30. 09. 2014 uveřejňované podle vyhlášky ČNB č.

Více

Informace o ERV pojišťovně

Informace o ERV pojišťovně Informace o ERV pojišťovně ERV pojišťovna, a. s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. Informace o ERV pojišťovně, a. s. k 31. 12. 2013 uveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Informace o ERV pojišťovně

Informace o ERV pojišťovně Informace o ERV pojišťovně ERV pojišťovna, a. s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. Informace o ERV pojišťovně, a. s. k 30. 06. 2013 uveřejňované podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně

Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně evropska.cz Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně, a.s. k 30. 6. 2010 uveřejňované

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2011 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 20.10.2011 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2011 Obchodní

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady ERGO pojišťovna,a.s. 140 00 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/ 4 Telefon: +420 221 585 111 Telefax: +420 221 585 555 info@ergo.cz, www.ergo.cz Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna")

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady ERGO pojišťovna,a.s. 140 00 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/ 4 Telefon: +420 221 585 111 Telefax: +420 221 585 555 info@ergo.cz, www.ergo.cz Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna")

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2012

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2012 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 3.6.212 HVP, a. s. 3.6.212 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 3.6. 212 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo:

Více

Zveřejňované údaje k 30.9.2011 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30.9.2011 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 3.9.211 dle vyhlášky č. 434/29 Sb. Obsah Obsah...1 1. Základní údaje o pojišťovně...2 2. Orgány pojišťovny...3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 4 3. Údaje o

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Zveřejňované údaje k 30. 9. 2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30. 9. 2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 30. 9. 2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah : 1. Základní údaje o pojišťovně...3 2. Organizační struktura pojišťovny...4 3. Orgány pojišťovny...5 2.1. Členové představenstva 2.2.

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura pojišťovny 4 Dozorčí rada 6 Představenstvo 8 Údaje o osobách,

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2013

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2013 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2013 S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura pojišťovny 4 Dozorčí rada 6 Představenstvo 8 Údaje o osobách,

Více

Stav ke dni: 1. ledna 2013 (rozhodný den)

Stav ke dni: 1. ledna 2013 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.06.2010 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.06.2010 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.06.2010 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah 1. Základní údaje o pojišťovně...2 2. Orgány pojišťovny...3 2.1. Členové představenstva...3 2.2. Členové dozorčí

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 HVP, a. s. 30.4.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady ERGO pojišťovna,a.s. 140 00 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/ 4 Telefon: +420 221 585 111 Telefax: +420 221 585 555 info@ergo.cz, www.ergo.cz Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna")

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.9.2012 dle vyhlášky 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.9.2012 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.9.2012 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.9.2012 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Obchodní firma: Servisní pojišťovna a.s. Právní

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.6.2010 dle vyhlášky 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.6.2010 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30.6.2010 dle vyhlášky 434/2009 Sb. Obchodní firma: Servisní pojišťovna a.s. Právní forma: Akciová společnost Adresa sídla: Tř. T. Bati 532, 763 02 Zlín Louky

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014 Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 03 Organizační struktura pojišťovny 04 Dozorčí rada 06 Představenstvo 07 Údaje o osobách, které jsou ve vztahu k pojišťovně

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2013

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2013 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2013 S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura pojišťovny 4 Dozorčí rada 6 Představenstvo 8 Údaje o osobách,

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Zveřejňované údaje k 31.3.2011 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 31.3.2011 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 31.3.211 dle vyhlášky č. 434/29 Sb. Obsah Obsah...1 1. Základní údaje o pojišťovně...2 2. Orgány pojišťovny...3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 4 3. Údaje o

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 6. 2015

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 6. 2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 6. 2015 HVP, a. s. 10.8.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 6. 2015 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2014

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2014 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2014 Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 03 Organizační struktura pojišťovny 04 Dozorčí rada 06 Představenstvo 07 Údaje o osobách, které jsou ve vztahu k pojišťovně ovládajícími

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Q1 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

Údaje k 31. 12. 2014 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 12. 2014 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 12. 2014 UNIQA pojišťovna, a.s. Q4 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2014 HVP, a. s. 11.11.2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30. 9. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

STAV KE DNI: 30. 09. 2015 (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: 30. 09. 2015 (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady ERGO pojišťovna,a.s. 120 00 Praha 2, Francouzská 28 Telefon: +420 221 585 111 Telefax: +420 221 585 555 info@ergo.cz, www.ergo.cz Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna") v tomto dokumentu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Základní údaje o zajišťovně

Základní údaje o zajišťovně INFORMACE O ZAJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně. k 30.6.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 HVP, a. s. 14.8.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 30.6.2013 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Údaje ke dni: 30. 9. 2013 Datum uveřejnění: 11. 11. 2013 1. Údaje o investiční společnosti

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 9. 2015

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 9. 2015 Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 30. 9. 2015 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 2 OBSAH ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S.... 3 ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 10 a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí...

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2015

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2015 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2015 Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 03 Organizační struktura pojišťovny 04 Dozorčí rada 06 Představenstvo 08 Údaje o osobách, které jsou ve vztahu k pojišťovně

Více

Charakteristika Společnosti: Základní informace o Společnosti: Obchodní firma: Servisní pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Charakteristika Společnosti: Základní informace o Společnosti: Obchodní firma: Servisní pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA: ZA 1. ČTVRTLETÍ 2015 2 I Servisní pojišťovna, a.s. - Čtvrtletní zpráva: za 1. čtvrtletí 2015 Charakteristika Společnosti: Základní informace o Společnosti: Obchodní firma: Servisní pojišťovna,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011. Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011. Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. INFORMACE o společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011 Tyto Všeobecné pojistné podmíny nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Údaje 31.3.2011 1 Zveřejněno

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 31. prosince 2007 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 3. 2010 Datum uveřejnění: 10. 5. 2010 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

Životní pojištění - pojistných odvětví 1a 3 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví,

Životní pojištění - pojistných odvětví 1a 3 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví, Čtvrtletní zpráva o společnosti k 30.6. 2015 1 Základní údaje o společnosti Název společnosti: MAXIMA pojišťovna, a. s. Právní forma: Akciová společnost Adresa společnosti: Italská 1583/24, Praha 2 IČ:

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2013 Zakládající člen České asociace pojišťoven Posedmé za sebou (2006 2012) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 12 let v řadě byla naše společnost

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 3. 2011 Datum uveřejnění: 11. 5. 2011 Obchodní

Více

Zveřejňované údaje a výsledky k 31. 3. 2013

Zveřejňované údaje a výsledky k 31. 3. 2013 Zveřejňované údaje a výsledky k 31. 3. 2013 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. OBSAH ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNĚ A.S.... 3 ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ...12 a) Právnické osoby s kvalifikovanou účastí.... 10 ÚDAJE

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

STAV K 30. 06. 2003. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

STAV K 30. 06. 2003. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 30. 06. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. MP. 0004.01.01.03 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2015

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2015 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2015 Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 03 Organizační struktura pojišťovny 04 Dozorčí rada 06 Představenstvo 08 Údaje o osobách, které jsou ve vztahu k pojišťovně ovládajícími

Více