Trendy v průmyslové automatizaci - směrem k Industry 4.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy v průmyslové automatizaci - směrem k Industry 4.0"

Transkript

1 Trendy v průmyslové automatizaci - směrem k Industry 4.0 Vladimír MAŘÍK Katedra kybernetiky FEL EU Center of Excellence Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) České vysoké učení technické v Praze

2 Vývoj kybernetiky jako teoretického základu automatizace První etapa ( ) (Dynamický) systém a jeho model Teorie informace Zpětná vazba Druhá etapa ( ) Znalostní systém, (procedurální) znalosti Strojové učení a optimalizace Ontologie (deklarativní znalosti) Dnešní etapa (od 2000) Agentový systém Autonomie v distribuovaném systému Systémová integrace, internet věcí, sémantický web Hlavní principy kybernetiky: systémový pohled a bezprostřední interakce s fyzickým světem

3 Kybernetika Nejvýznamnější dosažené výsledky: Automatické řízení dynamických systémů Rozpoznávání/klasifikace objektů z naměřených dat, strojové vnímání, zpracování obrazové informace, rekonstrukce objektů Znalostní a expertní systémy, sémantické struktury a ontologie Distribuované znalostní systémy (multi-agentní) Systémová integrace, integrace dat, datové sklady (data-warehousing), cloudy a big data Strojové učení, dolování znalostí z dat (data-mining) Plánování a rozvrhování Technická a lékařská diagnostika Rozpoznávání přirozené řeči a automatizované překlady Vestavěné systémy a Internet věcí SOA a Internet služeb

4 Klíčové rozvojové oblasti kybernetiky Robotika motivační role Ale i mnoho praktických aplikací, např. i v bezpilotních letadlech, automobilech budoucnosti, marsochody, podmořské roboty apod. Systémy reagující bezprostředně s reálným prostředím a vykazující autonomní chování Roboti významní pro výrobu Antropomorfní roboti spíše předmětem výzkumu (Kurzweilova singularita) Agentní systémy metodologický význam Nový přístup směřující k nové teorii systémů, vyžaduje změnu myšlení Propojování (nehmotných) distribuovaných znalostí s reálným světem První praktické aplikace v nejrůznějších oblastech Mnoho teoretických problémů (emergentní chování, stabilita, adaptabilita)

5 Klíčové rozvojové oblasti kybernetiky Biomedicínské systémy a asistivní technologie aplikační, pro potřeby lidí Vycházejí z potřeb zdravotnictví a zlepšování životního standardu mnoha skupin obyvatel Využívají principů robotiky, agentových technologií, strojového učení a mnoha dalších Inspirace přírodou (finančně náročný výzkum mozku v USA i v EU) Průmyslové aplikace výrazný ekonomický efekt Automatické řízení Systémová integrace Smart grids Systémy strojového vnímání Plánování a rozvrhování Řízení dopravy, plánování misí Obranné aplikace (kybernetická bezpečnost, plánování misí atd.)

6 Prorůstání a konvergence technologií Osobní počítače <- -> mobilní komunikační prostředky <- -> průmyslové automaty Ontologie <- -> WWW Agentní systémy <- -> OO-programování, SOA (Service Oriented Architecture) Agentní systémy <- -> Internetové technologie Přirozené pronikání kybernetických principů do dalších oblastí: Big data, Smart Grids, mobilní aplikace, počítačová bezpečnost, internet věcí

7 Agentové technologie

8 Co je agent? Agent je výpočetní systém, pracující v jistém prostředí, jenž je schopen flexibilního, vysoce autonomního chování tak, aby dosahoval svých vlastních cílů Agent není jenom objekt, proces, program, počítač,.. Agenti mohou působit jako izolované jednotky nebo jako členové multi-agentní komunity intelligent agent collaborative learning agent cooperate learn collaborative agent autonomous interface agent

9 Jací jsou agenti? autonomní agenti jsou proaktivní, cílevědomé jednotky, operující relativně samostatně reaktivní činnost agentů je stimulována událostmi, agenti jsou schopni vnímat a bezprostředně reagovat intencionální mají schopnost pracovat s dlouhodobým záměrem, organizovat chování tak, aby dosahovali dlouhodobých cílů, komunikují ve speciálním jazyce pro agentovou komunikaci (ACL), formulují plány a používají reflektivního uvažování sociální agenti spolupracují v rámci komunit, aby dosahovali sdílených cílů, vědí o sobě navzájem, uvažují o sobě, mohou se sdružovat do koalic, týmů a profitovat z tohoto sdružování

10 Architektura agenta Agent obvykle sestává z obalu a těla Tělo nemá vůbec představu o komunitě a obal je zodpovědný za plánování a realizaci sociální interakce v širším slova smyslu Obal tak sestává z komunikační vrstvy znalostního modelu wrapper body communication layer acquaintance model body

11 Co od nich chceme? typické schopnosti agenta: delegovat odpovědnost, dekomponovat úlohy na podúlohy, kontrahovat optimální spolupracovníky, tvořit týmy a koalice, vyhledávat chybějící informace Tyto schopnosti jsou obvykle podporovány specializovanými agenty: facilitátory a informačními brokery, mediátory, matchmakery nebo zprostředkovatelskými agenty tito agenti jsou obvykle součástí multiagentní platformy jako centrální jednotky (nevidíme rádi) Důležité služby (musí být zajištěny vždy): white pages (bílé stránky) yellow pages (žluté stránky)

12 Komunikace a dohadování Meziagentová komunikace: Speciální jazyky ACL Cílená nebo všesměrová Umožňuje dohadování Zabezpečuje emergentní chování Metody dohadování Advertise & subscribe Aukce Contract-net-protocol

13 Contract-Net-Protocol (CNP) Alokace úlohy: přes mediátora/brokera/facilitátora/zprostředkovatelského agenta, nebo autonomně prostřednictvím CNP (upřednostňováno) kontrahující posílá potenciálním kontrahovaným agentům výzvu ke spolupráci potenciální kontrahovaní agenti zasílají nabídku kontrahující vybírá nejlepší nabídku a uzavírá kontrakt

14 Aplikace agentových technologií v průmyslové automatizaci

15 Distribuované inteligentní řídící systémy (1) Moderní průmyslové řídící systémy Rostoucí složitost výrobních zařízení Trvale rostoucí požadavky zákazníků Rychlá inovace produktů (vysoký počet malých zakázek) Stále kratší časy od objednávky k expedici) Tolerance k chybám Flexibilita a dynamická rekonfigurovatelnost Tradiční centralizované přístupy nezvládají 15

16 Distribuované inteligentní řídící systémy (2) Založeny na metodách agentních systémů Řízení distribuováno na dosti autonomní jednotky (reprezentované agenty) Agenti specializováni na různé úlohy for various control tasks/machines Nabízejí své schopnosti jiným agentům Složité úlohy řešeny kooperací Vyjednávání o poskytnutí schopností a kapacit Komunikace prostřednictvím krátkých zpráv Výhody oproti standardním centralizovaným přístupům Řídící systémy nemusí být programovány pro konkrétní linky Prototypoví agenti pro jednotlivé funkcionality, individualizace instancí Složitost programování se nezvyšuje s růstem systému Odolnost proti chybám Snadná rekonfigurovatelnost systému 16

17 Agenti pro řízení v reálném čase nejnižší úroveň Agenti přímo spojeni s fyzickým systémem Nutno zabezpečit reakce v reálném čase Klasičtí SW agenti nestíhají Natupují tzv. holonické předprogramované subsystémy na bázi IEC 61499, reagující obdobně jako agenti Integrace agentů s řízením na bázi PLC PLC-řízení (IEC ) dále využíváno pro řízení v reálném čase, může běžet bez problémů bez agentů SW agenti uvažováni jako inteligentní vrstva nad klasickým řídícím systémem pokročilá optimalizace, diagnostika, rekonfigurace,. 17

18 Vývojové prostředí pro agentové systémy Vývojové prostředí Podporuje kompletní vývoj agentového řídícího systému: návrh generování kódu aplikování Může být využito i pro neagentní systémy Knihovna prototypových agentů pro řízení OO-návrh (znovupoužitelnost, dědění..) Editor kódu žebříčkové logiky Editor chování agentů Návrh konkrétních aplikací řízení (editor řízení výrobního úseku) Tvorba instancí prototypů řídících elementů Přiřazení agentů k automatům nebo PC Generování kódu, download and run

19 Simulace Simulace v průmyslovém prostředí Užívá se pro testování agentového řídícího systému Testování na reálném HW příliš drahé Detekce emergentního chování Celkové chování agregace chování jednotlivých agentů Těžko predikovatelné při návrhu MAST Manufacturing Agent Simulation Tool (Rockwell Automation) Implementován v Javě Řídící agenti v reálném čase (JADE) Agenti pro řízení výrobních buněk, agent transportního pásu, agent výhybky, agent sensoru, Simulační část emulace fyzického výrobního prostředí GUI (návrhový systém drag-and-drop) Vizualizace simulace 19

20 Simulace SW simulace průmyslového prostředí Model fyzického zařízení nebo procesu Užity komerční simulátory (Matlab/Simulink) Synchronizátor Synchronizace času a výměny dat Matlab/Simulink simulace PLC systém na bázi žebříčkové logika Přímočarý a hladký přechod k reálnému řízení Prostřednictvím PLC datové tabulky (patentované řešení Rockwell Automation) 20

21 Aplikace transport materiálu (2) MAST použit v DIAL Lab (Cambridge University, UK) Laboratorní model balící linky Původně monolitické ne-agentní řízení Simulace pomocí MAST Noví agenti Fanuc robot, nakládací station, agent úložného regálu... Agent výrobku Vyjednává s dalšími agenty o balících operacích Integrace s RFID RFID agenti sbírají data z RFID čteček Poskytují data dalším agentům prostřednictvím standardní agentové komunikace

22 Nejnovější trendy Aplikace sémantických znalostí Efektivní reprezentace a sdílení sémantických znalostí Jednotný formální popis významu jednotlivých dat v dané oblasti Komunikace mnohem jednodušší komponenty mají stejnou interpretaci vyměňovaných zpráv Použití technologií sémantického webu: OWL, RDF Webové aplikace ve výrobě Komplexní, dynamická a interaktivní rozhraní ve webových prohledávačích Technologie: Google Web Toolkit, AJAX, HTML5, CSS3, instance Of Machine CNC125 provides Operation provides Drilling

23 Agenti v automatizaci palubních procesů Agentní řízení pro systémy distribuce chladící vody (lodě US Navy) Cíl: zvýšení funkčních schopností palubních systémů On-line rekonfigurace v případě poruchy nebo poškození Řídící systém umístěn co nejblíže k zařízením Každé fyzické zařízení representované agentem Chladicí zařízení, ventily, úseky potrubí, služby Hledání alternativních cest distribuce chladící vody v případě poruchy (agentní vyjednávání) IC/ GYRO 2 V121 V002 CIC EQPT 2 LPAC DHYR 2 V003 V103 CHW PLANT 1 NSWC Chilled Water System Test-bed SONAR EQPT HVAC CLS 2 V122 V601 V127 STBD ARRAY SLQ HZ CNVTR 1 C&D ELEC EQPT V231 CIC EQPT 2 V603 PORT ARRAY V004 V001 HVAC CLS 1 V230 IC/ GYRO 1 LPAC DHYR HZ CNVTR 2 CHW PLANT 2 V234 V204 Rockwell Automation Controllers V006 V005

24 Agentové technologie v plánování a rozvrhování

25 Plánování a rozvrhování v MAS Úspěšně aplikováno v doménách Strategického plánování, plánování misí Multi-robotických operací Rozvrhování výroby Plánování dopravních tras (vehicle routing problem) Planning Agent Planning Agent Scheduling Agent Scheduling Agent Scheduling Agent

26 Projekt ARUM ARUM Adaptive Production Management Integrovaný projekt FP7 (14 partnerů) Období , rozpočet 11.5 M Cíle projektu Optimalizace náběhu výroby a řízení malosériové výroby adaptivní strategické plánování a operační rozvrhování Celkové zlepšování business procesů Use cases Airbus (A350) náběh výroby letadel Iacobucci náběh výroby interiérů letadel Infineon výroba vrtsvených polovodičů

27 Celková architektura FND UI SD UI Operational Scheduler Strategic Planner FND&SD Service Security Service Business Process Mining & Optimization (MIDAS) iesb ARUM Events Ontology ARUM Core Ontology ARUM Scene Ontology Ontology Service SPARQL queries & publish-subscribe RDF (data, events) Raw data Data Transformation Service (TIE Integrator) Mapping files TIE Semantic Integrator ARUM Core Ontology Legacy syst. schemas ARUM Events Ontology Ontology & operational data (triple store) SAP Gateway Other AIB Gateway RDB (Airbus data) Gateway AS400 Gateway IHF XLS gateway SAP (AIB) Pepsy (AIB) RDB (Airbus data) AS400 (IHF) Excell sheet

28 iesb iesb Intelligent Enterprise Service Bus Vhodný pro integraci of heterogenních nástrojů a služeb vychází z Jboss ESB a TIE ESB komunikace prostřednictvím zpráv užívá FIPA ACL pro zasílání zpráv Sniffer - vizualizace zpráv

29 Ontologie Služby ontologií Ontologie se používají k udržení společné sémantiky dat Shromažďují data ze starších systémů via Data Transformation Service a Gateways Agregace dat ze starších zděděných systémů: SAP, PEPSY, Excell, SQL, Operační rozvrhování pracovních stanic Agentový přístup + matematická optimalizace (CLP) agenti representující výrobní jednotky (pracovní stanice) Vyjednávání o průběhu prací a reakce na události (chybějící zdroje, nekonformita, ) Hypotetické plánování s využitím simulací Uživatel může vytvořit alternativní scénáře a sledovat, jaké efektivity lze dosáhnout

30 Iniciativa Industry 4.0

31 Industry 4.0 Konvergence a propojování technologií Agentové technologie (metodologie, standardní služby, SOA, užití sémantiky/ontologií) Komunikační technologie (Internet, mobilní řešení, RDIF, wifi atd.) Datové a znalostní technologie (Big Data, sémantika, strojové učení) Výpočetní prostředky (osobní počítače, mobily, vestavěné aplikace, výkonné průmyslové procesory, superpočítače) Pro všechny tyto technologie k dispozici aplikační platformy a standardy (nakročeno k interoperabilitě) První univerzální integrované platformy umožňující užívat současně SW platforem pro agentové technologie, SW platformy pro ontologie a sémantiku a využívající násobně moderní komunikační technologie byly vyvinuty: Gnublin Board (ARM9, 180 Mhz, 32 MB SDRAM) či Gadgeteer (ARM7, 72 MHz, 4,5 MB Flash, 16 MB RAM) umožňují fyzické napojení mnoha modulů

32 Industry 4.0 iniciativa vlády SRN 750 mil. EUR na 3 roky Evoluce od vestavěných systémů ke kyberneticko-fyzikálním systémům Technologické pokroky 1. průmyslová revoluce: pára 2. průmyslová revoluce: elektřina 3. průmyslová revoluce: počítače a roboti 4. průmyslová revoluce: Kyberneticko-fyzikální systémy (CPS)

33 Industry 4.0 Základem: využití Internetu věcí a Internetu služeb Internet věcí: Na internet napojeno: Každé výrobní zařízení Každý výrobek (i nedokončený) Každý nosič výrobku Jedná se o fyzické napojení/hw závislé určené k přímé komunikaci mezi fyzickými systémy Internet služeb každé zařízení reprezentováno SW entitou ta si může vyvolat libovolnou službu (HW nezávislou) Přístup k ontologiím, www, k datům v cloudech či jiných úložištích může běžet na stejném fyzickém procesoru, ale i na úplně jiném

34 Picture 1 Internet služeb (Internet of Services) CPC Chytrý materiál Apl. platforma Sémantika Smart Factory Apl. platforma Chytré výrobky Apl. platforma Internet věcí (Internet of Things)

35 Industry 4.0 Každé zařízení napojeno na Internet 2x, ale fyzicky to může být jen jedenkrát či vícekrát Toto napojení by mělo nahradit všechny průmyslové komunikační protokoly (Profibus, Interbus, Profibus, DeviceNet...) Internet: - otevřený (obecné informace ve W3) - firemní internet (popisy výrobního zařízení, produktů, firemních plánů, statistik atd.) S výhodou se využívá: - Filosofie agentů - SOA

36 Chytrý výrobek Každý výrobek (i nedokončený) lze chápat jako - informační kontejner - agent - pozorovatel prostředí Musí obsahovat: - senzory - záznamník událostí - sémantickou paměť výrobku (SPM) - rozhodovací modul (na bázi umělé inteligence) - akční člen/členy Senzory Záznamník událostí Rozhodovací modul Sématická paměť Akční členy Rozhodovací modul může být schopen vyvolat všechny komunikační akty známé z oblasti agentů resp. si vyžádat libovolné služby Akčním členem může být např. jen vysílač zpráv (viz komunikační obal viz výše)

37 Architektura Smart Factory M2M M2M komunikace komunikace Stroj 1 Stroj 2 Stroj N... Vyhledávání výrobních služeb, vytvoření instance, provedení Transportní nosič 1... Transportní nosič N Plánování výroby Vznikající výrobek 1... Vznikající výrobek N

38 Informační propojení Důležitá je interoperabilita jádro průmyslového CPS je XML-based Web server Přesně stejné filosofie, která se používá v automatizaci průmyslové výroby Industry 4.0, lze využít např. při technologické přípravě výroby, plánování a rozvrhování, organizaci zásobovacího řetězce, v ERP atd., přičemž tyto systémy mohou být úplně propojeny. Dochází tak k úplnému internetovému/informačnímu propojení všech aktivit spojených s průmyslovou výrobou a její automatizací

39 Průmyslové asistivní systémy založené na CPS Člověk zapojen jako kooperující komponenta, jako jedno ze zařízení, které může inicializovat procesy Má k dispozici množinu aplikací (Application Store) Využívá se i rozšířená realita ( augumented reality ) Lehké, flexibilní roboty spolupracují s člověkem

40 Problémy Industry 4.0 Chybí centrální řídící element emergentní chování Nákladná analýza celého systému a potřeb jeho řízení Velké množství komunikace servery a sítě nestíhají možný kolaps Potřeba učení v ontologických sítích a dolování dat z cloudů pravděpodobnostní model složitého systému jedině tak lze zvládat dynamicky se měnící složité systémy

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 KUKA Roboter GmbH Strana 2 KUKA a Industry 4.0 KUKA je 1898 1956 Společnost KUKA byla založena v Augsburgu jako výrobce acetylénových lamp.

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

UITS / ISY. Ústav inteligentních systémů Fakulta informačních technologií VUT v Brně. ISY: Výzkumná skupina inteligentních systémů 1 / 14

UITS / ISY. Ústav inteligentních systémů Fakulta informačních technologií VUT v Brně. ISY: Výzkumná skupina inteligentních systémů 1 / 14 UITS / ISY Výzkumná skupina inteligentních systémů Ústav inteligentních systémů Fakulta informačních technologií VUT v Brně ISY: Výzkumná skupina inteligentních systémů 1 / 14 Obsah Představení skupiny

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Jan Žižka IBA Institut biostatistiky a analýz PřF & LF, Masarykova universita Kamenice 126/3, 625 00 Brno Email: zizka@iba.muni.cz Bioinformatika:

Více

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz IT v průmyslu Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím Základní informace o MES Centrum Založeno v roce 2012 Organizace nebo spoluúčast na organizaci 15 odborných akcí (semináře,

Více

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá Průmysl 4.0 revoluceprobíhá IX. Hospodářská diskuze k tématu roku ČNOPK Mandarin Oriental hotel 16. listopadu 2015 Průmyslová revoluce Fenoménem dneška je propojování internetu, věcí, služeb a lidí a obrovský

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Vize pro Průmysl 4.0 a první zkušenosti společnosti Foxconn

Vize pro Průmysl 4.0 a první zkušenosti společnosti Foxconn Vize pro Průmysl 4.0 a první zkušenosti společnosti Foxconn Pavel Vrba pvrba@foxconn.cz Konference Průmysl 4.0 7. 6. 2016 Mladá Boleslav Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co.) Největší výrobce elektroniky

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 EPLAN je součástí mezinárodní skupiny Friedhelm Loh Group Rittal the system. Faster better everywhere. Celosvětový lídr rozváděčových skříní, klimatizační systémy,

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

Magisterský studijní program, obor

Magisterský studijní program, obor Ústav Automatizace a Informatiky Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika Tel.: +420 5 4114 3332 Fax: +420 5 4114 2330 E-mail: seda@fme.vutbr.cz WWW: uai.fme.vutbr.cz

Více

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha Lenka Lhotská, Miroslav Burša, Michal Huptych, Jan Havlík Katedra kybernetiky,

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Zkušenosti univerzitního pracoviště s aplikovaným výzkumem a vývojem

Zkušenosti univerzitního pracoviště s aplikovaným výzkumem a vývojem Zkušenosti univerzitního pracoviště s aplikovaným výzkumem a vývojem Prof. Ing. Vladimír MAŘÍK, DrSc. http://cyber.felk.cvut.cz/ Katedra kybernetiky EU Center of Excellence Fakulta elektrotechnická České

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 13 0:40 Implementace Umělá inteligence (UI) Umělá inteligence

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks MEDIADATA 2015 KDO JSME Nakladatelství Sdělovací technika vydává stejnojmenný odborný časopis, provozuje portál www.stech.cz a pořádá konference. Už více než šedesát let je časopis Sdělovací technika zdrojem

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

4.generace a Internet věcí

4.generace a Internet věcí Industry 4.0 : Éra Počítačové Služeb Vestavné PC Industry 4.0 Inteligentní Systémy/ založená na počítačích Průmyslová Průmyslová automatizace 4.generace a věcí David Lee Věcí Industry 4.0 Chytrá a ekologická

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

PŘEDVÝROBNÍ ETAPY V PRŮMYSLU 4.0

PŘEDVÝROBNÍ ETAPY V PRŮMYSLU 4.0 PŘEDVÝROBNÍ ETAPY V PRŮMYSLU 4.0 DIGITÁLNÍ VÝROBA 2016 JIŘÍ HOLOUBEK 10/5/2016 WWW.SPCR.CZ ZÁKLADNÍ ATRIBUTY: PRŮMYSL 4.0 INTEROPERABILITA: SCHOPNOST CPS, LIDÍ A VŠECH KOMPONENT INTELIGENTNÍHO VÝROBNÍHO

Více

Znalosti a multiagentní systémy. Vladimir Mařík, Olga Štěpánková, Michal Pěchouček Gerstnerova laboratoř ČVUT FEL

Znalosti a multiagentní systémy. Vladimir Mařík, Olga Štěpánková, Michal Pěchouček Gerstnerova laboratoř ČVUT FEL Znalosti a multiagentní systémy Vladimir Mařík, Olga Štěpánková, Michal Pěchouček Gerstnerova laboratoř ČVUT FEL Gerstnerova laboratoř Dnešní Gerstnerova laboratoř pro inteligentní rozhodování a řízení

Více

Bosch Rexroth na prahu

Bosch Rexroth na prahu Bosch Rexroth na prahu 4. průmyslové revoluce 1 Začíná epocha Industrie 4.0 4. průmyslová revoluce síťové propojení / internet 1. průmyslová revoluce Mechanizace Mechanické řízení (kotoučové vačky) Energie:

Více

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice 27.3.2015 Miloš Zubal Představení Miloš Zubal SW Architekt Integrační projekty v energetice Java, Spring, Camel, Fabric8, ElasticSearch cz.linkedin.com/in/miloszubal

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o. Karel Bittner bittner@humusoft.com COMSOL Multiphysics Co je COMSOL Multiphysics? - sw určený k simulaci fyzikálních modelů, na něž působí jeden nebo několik fyzikálních vlivů - sw úlohy řeší metodou konečných

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

Základní informace. Operační systém (OS)

Základní informace. Operační systém (OS) Základní informace Operační systém (OS) OS je základní program, který oživuje technické díly počítače (hardware) a poskytuje prostředí pro práci všech ostatních programů. Operační systém musí být naistalován

Více

Blue Gene 24. 11. 2009. Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava. Blue Gene. Karel Chrastina. Úvod. Blue Gene L. Blue Gene P.

Blue Gene 24. 11. 2009. Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava. Blue Gene. Karel Chrastina. Úvod. Blue Gene L. Blue Gene P. Blue Gene Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava 24. 11. 2009 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 Trocha pojmů a historie FLOPS FLoating point Operations Per Second. Někdy se zapisuje jako flop, flop/s.

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Základní principy programu Smart City. Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c. Fakulta dopravní, ČVUT Konviktská 20 110 00 Praha 1 svitek@fd.cvut.

Základní principy programu Smart City. Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c. Fakulta dopravní, ČVUT Konviktská 20 110 00 Praha 1 svitek@fd.cvut. Základní principy programu Smart City Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c. Fakulta dopravní, ČVUT Konviktská 20 110 00 Praha 1 svitek@fd.cvut.cz Obsah Koncept chytrých měst Urbanizmus a chytrá města

Více

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE Přednáška na semináři CAHP v Praze 4.9.2013 Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Katedra automatizační

Více

Simluátor Trilobota. (projekt do předmětu ROB)

Simluátor Trilobota. (projekt do předmětu ROB) Simluátor Trilobota (projekt do předmětu ROB) Kamil Dudka Jakub Filák xdudka00 xfilak01 BRNO 2008 1 Úvod Jako školní týmový projekt jsme si zvolili simulátor trilobota 1 a jeho prostředí. Simulátor komunikuje

Více

Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita. Inovace systému pro správu prodejních automatů

Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita. Inovace systému pro správu prodejních automatů Petrov, v. o. s. Masarykova univerzita Inovace systému pro správu prodejních automatů Firma příjemce voucheru Petrov, v. o. s. (http://www.petrov.cz/ ( http://www.petrov.cz/) Sídlo Obor Velikost Profil

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Tomáš Horák, CCIE #11783 Systems Engineer, Data Center & Collaboration Email/XMPP: tohorak@cisco.com 2012 Cisco and/or its affiliates.

Více

New Automation Technology. Beckhoff I/O. Průmyslová PC. Beckhoff Image 1

New Automation Technology. Beckhoff I/O. Průmyslová PC. Beckhoff Image 1 New Automation Technology Beckhoff Průmyslová PC Software I/O Pohony Beckhoff Image 1 Beckhoff Automation Vývoj celosvětového obratu Beckhoff Image 2 PC-based Control Architektura pro otevřené řízení HMI

Více

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Jindra Tumová ISSS 2009 Obsah Stav Řešení Přínosy Reference Page 2 Klíčové trendy ve státní správě vysílají signál: více činností za méně peněz Ekonomická situace,

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010

CERIT SCIENTIFIC CLOUD. Centrum CERIT-SC. Luděk Matyska. Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Centrum CERIT-SC Luděk Matyska Praha, Seminář MetaCentra, 15. 10. 2010 Poslání Centrum CERIT-SC (CERIT Scientific Cloud 1 je národním centrem poskytujícím flexibilní úložné a výpočetní kapacity a související

Více

MATEMATICKÁ TEORIE ROZHODOVÁNÍ

MATEMATICKÁ TEORIE ROZHODOVÁNÍ MATEMATICKÁ TEORIE ROZHODOVÁNÍ Podklady k soustředění č. 5 Komunikace a kooperace Komunikace se jako jeden z principů objevuje v umělé inteligenci až v druhé polovině 80. let. V roce 1986 uveřejňuje M.

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

Design systému. Komponentová versus procesní architektura

Design systému. Komponentová versus procesní architektura Design systému Komponentová versus procesní architektura Architektura : třídy statické aspekty propojení logický pohled struktura popisu systému Architektura procesů: objekty dynamické aspekty koordinace

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Moderní správa VO a inteligentní VO

Moderní správa VO a inteligentní VO Moderní správa VO a inteligentní VO Budoucnost již dnes? Hynek Bartík Někteří prodejci slibují úspory i 80% Vypínač spoří 100% 2 Minimalizace celkových nákladů co? Co chceme od veřejného osvětlení? Investiční

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně www.feec.vutbr.cz Historie Fakulty elektrotechnické Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1959 720 studentů, 18

Více

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci SIMAC TECHNIK ČR a.s. 2011 METEOVIVA Jedná se o řešení pro optimální udržení mikroklimatických

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu

Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Informační technologie požadavky a realizace vzdělávacího procesu Jaroslav Zelený, IBM ČR, Lubomír Popelínský, MU FI Jaroslav Zelený, IBM ČR 2010 IBM Corporation Obor informačních technologií prochází

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná)

Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná) Od myšlenek k aplikacím cílená podpora VaV (je nezbytná) Rut Bízková předsedkyně TA ČR Konference KE VŠB, Rožnov pod Radhoštěm 9. 9. 2015 Nové společenské výzvy Industry 4.0 a příští výrobní revoluce Industry

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Internet inteligentních aktivit

Internet inteligentních aktivit Internet inteligentních aktivit Pavel Burian Internet pro programování informačních systémů Internet a Cloud Computing technologie Internetový portál apex.oracle.com Internet věcí (Thing), inteligentních

Více

Internet inteligentních aktivit

Internet inteligentních aktivit Internet inteligentních aktivit Pavel Burian Internet pro programování informačních systémů Internet a Cloud Computing technologie Internetový portál apex.oracle.com Internet věcí (Thing), inteligentních

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

Projekt OKO. Mobilní komunikace a navigační centra pro navádění nevidomých TA03011396 15.10.2015. Jiří Chod chod@fel.cvut.cz

Projekt OKO. Mobilní komunikace a navigační centra pro navádění nevidomých TA03011396 15.10.2015. Jiří Chod chod@fel.cvut.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Technická 2, 166 27 Praha 6 Projekt OKO Mobilní komunikace a navigační centra pro navádění nevidomých TA03011396 15.10.2015 Jiří Chod chod@fel.cvut.cz

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA

VÝVOJ INTERNETOVÝCH APLIKACÍ - VIA Metodický list č. 1 Způsob zakončení : Úvod Technologie webových aplikací Protokol HTTP Po zvládnutí tématického celku bude student mít základní přehled o problematice programování internetových (webových)

Více

Bezpečnostní témata spojená se Zákonem o kybernetické bezpečnosti

Bezpečnostní témata spojená se Zákonem o kybernetické bezpečnosti Bezpečnostní témata spojená se Zákonem o kybernetické bezpečnosti Ing. Jiří Slabý, Ph.D. Business Solution Architect IBM 1 2014 IBM Corporation Zákon je zákon Národní bezpečnostní úřad vypracoval k návrhu

Více

powerful SAP-Solutions

powerful SAP-Solutions We deliver powerful SAP-Solutions to the World! Praktický průvodce novými SAP technologiemi Září 2015 Martin Chmelař itelligence, a.s. Milníky: 2002: založení společnosti 2008: společnost členem itelligence

Více

Správa a sledování SOA systémů v Oracle SOA Suite

Správa a sledování SOA systémů v Oracle SOA Suite Správa a sledování SOA systémů v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 7. října 2014 Marek Rychlý Správa

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče

Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče Lenka Lhotská lhotska@fel.cvut.cz http://bio.felk.cvut.cz

Více

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI

Seznam úloh v rámci Interního grantového systému EPI Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice Seznam úloh v rámci Interního grantového systému I rok/p ořadí Číslo úlohy Název Obor 2008 B1/2008 Vývojové tendence globalizujícího se podnikatelského

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu

Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu Inteligentní modely, algoritmy, metody g y g y y a nástroje pro vytváření sémantického webu Zahájenie seminára Predseda Programu "Informační společnost (prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.) Pohľad koordinátora

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 30. 11. 1. 12. 2011 Your contact information AKM 2011 INTEROPERABILITA V PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍCH: VIZE A REALITA Marie Balíková, Miroslav Kunt,

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0

Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0 Draft Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0 Unrestricted Siemens AG 2016 Okolo roku 2000 se začínal prosazovat nový pojem e-business Podaří-li se plně a v celé šíři firmy integrovat procesy a navázat

Více