Trendy v průmyslové automatizaci - směrem k Industry 4.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy v průmyslové automatizaci - směrem k Industry 4.0"

Transkript

1 Trendy v průmyslové automatizaci - směrem k Industry 4.0 Vladimír MAŘÍK Katedra kybernetiky FEL EU Center of Excellence Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) České vysoké učení technické v Praze

2 Vývoj kybernetiky jako teoretického základu automatizace První etapa ( ) (Dynamický) systém a jeho model Teorie informace Zpětná vazba Druhá etapa ( ) Znalostní systém, (procedurální) znalosti Strojové učení a optimalizace Ontologie (deklarativní znalosti) Dnešní etapa (od 2000) Agentový systém Autonomie v distribuovaném systému Systémová integrace, internet věcí, sémantický web Hlavní principy kybernetiky: systémový pohled a bezprostřední interakce s fyzickým světem

3 Kybernetika Nejvýznamnější dosažené výsledky: Automatické řízení dynamických systémů Rozpoznávání/klasifikace objektů z naměřených dat, strojové vnímání, zpracování obrazové informace, rekonstrukce objektů Znalostní a expertní systémy, sémantické struktury a ontologie Distribuované znalostní systémy (multi-agentní) Systémová integrace, integrace dat, datové sklady (data-warehousing), cloudy a big data Strojové učení, dolování znalostí z dat (data-mining) Plánování a rozvrhování Technická a lékařská diagnostika Rozpoznávání přirozené řeči a automatizované překlady Vestavěné systémy a Internet věcí SOA a Internet služeb

4 Klíčové rozvojové oblasti kybernetiky Robotika motivační role Ale i mnoho praktických aplikací, např. i v bezpilotních letadlech, automobilech budoucnosti, marsochody, podmořské roboty apod. Systémy reagující bezprostředně s reálným prostředím a vykazující autonomní chování Roboti významní pro výrobu Antropomorfní roboti spíše předmětem výzkumu (Kurzweilova singularita) Agentní systémy metodologický význam Nový přístup směřující k nové teorii systémů, vyžaduje změnu myšlení Propojování (nehmotných) distribuovaných znalostí s reálným světem První praktické aplikace v nejrůznějších oblastech Mnoho teoretických problémů (emergentní chování, stabilita, adaptabilita)

5 Klíčové rozvojové oblasti kybernetiky Biomedicínské systémy a asistivní technologie aplikační, pro potřeby lidí Vycházejí z potřeb zdravotnictví a zlepšování životního standardu mnoha skupin obyvatel Využívají principů robotiky, agentových technologií, strojového učení a mnoha dalších Inspirace přírodou (finančně náročný výzkum mozku v USA i v EU) Průmyslové aplikace výrazný ekonomický efekt Automatické řízení Systémová integrace Smart grids Systémy strojového vnímání Plánování a rozvrhování Řízení dopravy, plánování misí Obranné aplikace (kybernetická bezpečnost, plánování misí atd.)

6 Prorůstání a konvergence technologií Osobní počítače <- -> mobilní komunikační prostředky <- -> průmyslové automaty Ontologie <- -> WWW Agentní systémy <- -> OO-programování, SOA (Service Oriented Architecture) Agentní systémy <- -> Internetové technologie Přirozené pronikání kybernetických principů do dalších oblastí: Big data, Smart Grids, mobilní aplikace, počítačová bezpečnost, internet věcí

7 Agentové technologie

8 Co je agent? Agent je výpočetní systém, pracující v jistém prostředí, jenž je schopen flexibilního, vysoce autonomního chování tak, aby dosahoval svých vlastních cílů Agent není jenom objekt, proces, program, počítač,.. Agenti mohou působit jako izolované jednotky nebo jako členové multi-agentní komunity intelligent agent collaborative learning agent cooperate learn collaborative agent autonomous interface agent

9 Jací jsou agenti? autonomní agenti jsou proaktivní, cílevědomé jednotky, operující relativně samostatně reaktivní činnost agentů je stimulována událostmi, agenti jsou schopni vnímat a bezprostředně reagovat intencionální mají schopnost pracovat s dlouhodobým záměrem, organizovat chování tak, aby dosahovali dlouhodobých cílů, komunikují ve speciálním jazyce pro agentovou komunikaci (ACL), formulují plány a používají reflektivního uvažování sociální agenti spolupracují v rámci komunit, aby dosahovali sdílených cílů, vědí o sobě navzájem, uvažují o sobě, mohou se sdružovat do koalic, týmů a profitovat z tohoto sdružování

10 Architektura agenta Agent obvykle sestává z obalu a těla Tělo nemá vůbec představu o komunitě a obal je zodpovědný za plánování a realizaci sociální interakce v širším slova smyslu Obal tak sestává z komunikační vrstvy znalostního modelu wrapper body communication layer acquaintance model body

11 Co od nich chceme? typické schopnosti agenta: delegovat odpovědnost, dekomponovat úlohy na podúlohy, kontrahovat optimální spolupracovníky, tvořit týmy a koalice, vyhledávat chybějící informace Tyto schopnosti jsou obvykle podporovány specializovanými agenty: facilitátory a informačními brokery, mediátory, matchmakery nebo zprostředkovatelskými agenty tito agenti jsou obvykle součástí multiagentní platformy jako centrální jednotky (nevidíme rádi) Důležité služby (musí být zajištěny vždy): white pages (bílé stránky) yellow pages (žluté stránky)

12 Komunikace a dohadování Meziagentová komunikace: Speciální jazyky ACL Cílená nebo všesměrová Umožňuje dohadování Zabezpečuje emergentní chování Metody dohadování Advertise & subscribe Aukce Contract-net-protocol

13 Contract-Net-Protocol (CNP) Alokace úlohy: přes mediátora/brokera/facilitátora/zprostředkovatelského agenta, nebo autonomně prostřednictvím CNP (upřednostňováno) kontrahující posílá potenciálním kontrahovaným agentům výzvu ke spolupráci potenciální kontrahovaní agenti zasílají nabídku kontrahující vybírá nejlepší nabídku a uzavírá kontrakt

14 Aplikace agentových technologií v průmyslové automatizaci

15 Distribuované inteligentní řídící systémy (1) Moderní průmyslové řídící systémy Rostoucí složitost výrobních zařízení Trvale rostoucí požadavky zákazníků Rychlá inovace produktů (vysoký počet malých zakázek) Stále kratší časy od objednávky k expedici) Tolerance k chybám Flexibilita a dynamická rekonfigurovatelnost Tradiční centralizované přístupy nezvládají 15

16 Distribuované inteligentní řídící systémy (2) Založeny na metodách agentních systémů Řízení distribuováno na dosti autonomní jednotky (reprezentované agenty) Agenti specializováni na různé úlohy for various control tasks/machines Nabízejí své schopnosti jiným agentům Složité úlohy řešeny kooperací Vyjednávání o poskytnutí schopností a kapacit Komunikace prostřednictvím krátkých zpráv Výhody oproti standardním centralizovaným přístupům Řídící systémy nemusí být programovány pro konkrétní linky Prototypoví agenti pro jednotlivé funkcionality, individualizace instancí Složitost programování se nezvyšuje s růstem systému Odolnost proti chybám Snadná rekonfigurovatelnost systému 16

17 Agenti pro řízení v reálném čase nejnižší úroveň Agenti přímo spojeni s fyzickým systémem Nutno zabezpečit reakce v reálném čase Klasičtí SW agenti nestíhají Natupují tzv. holonické předprogramované subsystémy na bázi IEC 61499, reagující obdobně jako agenti Integrace agentů s řízením na bázi PLC PLC-řízení (IEC ) dále využíváno pro řízení v reálném čase, může běžet bez problémů bez agentů SW agenti uvažováni jako inteligentní vrstva nad klasickým řídícím systémem pokročilá optimalizace, diagnostika, rekonfigurace,. 17

18 Vývojové prostředí pro agentové systémy Vývojové prostředí Podporuje kompletní vývoj agentového řídícího systému: návrh generování kódu aplikování Může být využito i pro neagentní systémy Knihovna prototypových agentů pro řízení OO-návrh (znovupoužitelnost, dědění..) Editor kódu žebříčkové logiky Editor chování agentů Návrh konkrétních aplikací řízení (editor řízení výrobního úseku) Tvorba instancí prototypů řídících elementů Přiřazení agentů k automatům nebo PC Generování kódu, download and run

19 Simulace Simulace v průmyslovém prostředí Užívá se pro testování agentového řídícího systému Testování na reálném HW příliš drahé Detekce emergentního chování Celkové chování agregace chování jednotlivých agentů Těžko predikovatelné při návrhu MAST Manufacturing Agent Simulation Tool (Rockwell Automation) Implementován v Javě Řídící agenti v reálném čase (JADE) Agenti pro řízení výrobních buněk, agent transportního pásu, agent výhybky, agent sensoru, Simulační část emulace fyzického výrobního prostředí GUI (návrhový systém drag-and-drop) Vizualizace simulace 19

20 Simulace SW simulace průmyslového prostředí Model fyzického zařízení nebo procesu Užity komerční simulátory (Matlab/Simulink) Synchronizátor Synchronizace času a výměny dat Matlab/Simulink simulace PLC systém na bázi žebříčkové logika Přímočarý a hladký přechod k reálnému řízení Prostřednictvím PLC datové tabulky (patentované řešení Rockwell Automation) 20

21 Aplikace transport materiálu (2) MAST použit v DIAL Lab (Cambridge University, UK) Laboratorní model balící linky Původně monolitické ne-agentní řízení Simulace pomocí MAST Noví agenti Fanuc robot, nakládací station, agent úložného regálu... Agent výrobku Vyjednává s dalšími agenty o balících operacích Integrace s RFID RFID agenti sbírají data z RFID čteček Poskytují data dalším agentům prostřednictvím standardní agentové komunikace

22 Nejnovější trendy Aplikace sémantických znalostí Efektivní reprezentace a sdílení sémantických znalostí Jednotný formální popis významu jednotlivých dat v dané oblasti Komunikace mnohem jednodušší komponenty mají stejnou interpretaci vyměňovaných zpráv Použití technologií sémantického webu: OWL, RDF Webové aplikace ve výrobě Komplexní, dynamická a interaktivní rozhraní ve webových prohledávačích Technologie: Google Web Toolkit, AJAX, HTML5, CSS3, instance Of Machine CNC125 provides Operation provides Drilling

23 Agenti v automatizaci palubních procesů Agentní řízení pro systémy distribuce chladící vody (lodě US Navy) Cíl: zvýšení funkčních schopností palubních systémů On-line rekonfigurace v případě poruchy nebo poškození Řídící systém umístěn co nejblíže k zařízením Každé fyzické zařízení representované agentem Chladicí zařízení, ventily, úseky potrubí, služby Hledání alternativních cest distribuce chladící vody v případě poruchy (agentní vyjednávání) IC/ GYRO 2 V121 V002 CIC EQPT 2 LPAC DHYR 2 V003 V103 CHW PLANT 1 NSWC Chilled Water System Test-bed SONAR EQPT HVAC CLS 2 V122 V601 V127 STBD ARRAY SLQ HZ CNVTR 1 C&D ELEC EQPT V231 CIC EQPT 2 V603 PORT ARRAY V004 V001 HVAC CLS 1 V230 IC/ GYRO 1 LPAC DHYR HZ CNVTR 2 CHW PLANT 2 V234 V204 Rockwell Automation Controllers V006 V005

24 Agentové technologie v plánování a rozvrhování

25 Plánování a rozvrhování v MAS Úspěšně aplikováno v doménách Strategického plánování, plánování misí Multi-robotických operací Rozvrhování výroby Plánování dopravních tras (vehicle routing problem) Planning Agent Planning Agent Scheduling Agent Scheduling Agent Scheduling Agent

26 Projekt ARUM ARUM Adaptive Production Management Integrovaný projekt FP7 (14 partnerů) Období , rozpočet 11.5 M Cíle projektu Optimalizace náběhu výroby a řízení malosériové výroby adaptivní strategické plánování a operační rozvrhování Celkové zlepšování business procesů Use cases Airbus (A350) náběh výroby letadel Iacobucci náběh výroby interiérů letadel Infineon výroba vrtsvených polovodičů

27 Celková architektura FND UI SD UI Operational Scheduler Strategic Planner FND&SD Service Security Service Business Process Mining & Optimization (MIDAS) iesb ARUM Events Ontology ARUM Core Ontology ARUM Scene Ontology Ontology Service SPARQL queries & publish-subscribe RDF (data, events) Raw data Data Transformation Service (TIE Integrator) Mapping files TIE Semantic Integrator ARUM Core Ontology Legacy syst. schemas ARUM Events Ontology Ontology & operational data (triple store) SAP Gateway Other AIB Gateway RDB (Airbus data) Gateway AS400 Gateway IHF XLS gateway SAP (AIB) Pepsy (AIB) RDB (Airbus data) AS400 (IHF) Excell sheet

28 iesb iesb Intelligent Enterprise Service Bus Vhodný pro integraci of heterogenních nástrojů a služeb vychází z Jboss ESB a TIE ESB komunikace prostřednictvím zpráv užívá FIPA ACL pro zasílání zpráv Sniffer - vizualizace zpráv

29 Ontologie Služby ontologií Ontologie se používají k udržení společné sémantiky dat Shromažďují data ze starších systémů via Data Transformation Service a Gateways Agregace dat ze starších zděděných systémů: SAP, PEPSY, Excell, SQL, Operační rozvrhování pracovních stanic Agentový přístup + matematická optimalizace (CLP) agenti representující výrobní jednotky (pracovní stanice) Vyjednávání o průběhu prací a reakce na události (chybějící zdroje, nekonformita, ) Hypotetické plánování s využitím simulací Uživatel může vytvořit alternativní scénáře a sledovat, jaké efektivity lze dosáhnout

30 Iniciativa Industry 4.0

31 Industry 4.0 Konvergence a propojování technologií Agentové technologie (metodologie, standardní služby, SOA, užití sémantiky/ontologií) Komunikační technologie (Internet, mobilní řešení, RDIF, wifi atd.) Datové a znalostní technologie (Big Data, sémantika, strojové učení) Výpočetní prostředky (osobní počítače, mobily, vestavěné aplikace, výkonné průmyslové procesory, superpočítače) Pro všechny tyto technologie k dispozici aplikační platformy a standardy (nakročeno k interoperabilitě) První univerzální integrované platformy umožňující užívat současně SW platforem pro agentové technologie, SW platformy pro ontologie a sémantiku a využívající násobně moderní komunikační technologie byly vyvinuty: Gnublin Board (ARM9, 180 Mhz, 32 MB SDRAM) či Gadgeteer (ARM7, 72 MHz, 4,5 MB Flash, 16 MB RAM) umožňují fyzické napojení mnoha modulů

32 Industry 4.0 iniciativa vlády SRN 750 mil. EUR na 3 roky Evoluce od vestavěných systémů ke kyberneticko-fyzikálním systémům Technologické pokroky 1. průmyslová revoluce: pára 2. průmyslová revoluce: elektřina 3. průmyslová revoluce: počítače a roboti 4. průmyslová revoluce: Kyberneticko-fyzikální systémy (CPS)

33 Industry 4.0 Základem: využití Internetu věcí a Internetu služeb Internet věcí: Na internet napojeno: Každé výrobní zařízení Každý výrobek (i nedokončený) Každý nosič výrobku Jedná se o fyzické napojení/hw závislé určené k přímé komunikaci mezi fyzickými systémy Internet služeb každé zařízení reprezentováno SW entitou ta si může vyvolat libovolnou službu (HW nezávislou) Přístup k ontologiím, www, k datům v cloudech či jiných úložištích může běžet na stejném fyzickém procesoru, ale i na úplně jiném

34 Picture 1 Internet služeb (Internet of Services) CPC Chytrý materiál Apl. platforma Sémantika Smart Factory Apl. platforma Chytré výrobky Apl. platforma Internet věcí (Internet of Things)

35 Industry 4.0 Každé zařízení napojeno na Internet 2x, ale fyzicky to může být jen jedenkrát či vícekrát Toto napojení by mělo nahradit všechny průmyslové komunikační protokoly (Profibus, Interbus, Profibus, DeviceNet...) Internet: - otevřený (obecné informace ve W3) - firemní internet (popisy výrobního zařízení, produktů, firemních plánů, statistik atd.) S výhodou se využívá: - Filosofie agentů - SOA

36 Chytrý výrobek Každý výrobek (i nedokončený) lze chápat jako - informační kontejner - agent - pozorovatel prostředí Musí obsahovat: - senzory - záznamník událostí - sémantickou paměť výrobku (SPM) - rozhodovací modul (na bázi umělé inteligence) - akční člen/členy Senzory Záznamník událostí Rozhodovací modul Sématická paměť Akční členy Rozhodovací modul může být schopen vyvolat všechny komunikační akty známé z oblasti agentů resp. si vyžádat libovolné služby Akčním členem může být např. jen vysílač zpráv (viz komunikační obal viz výše)

37 Architektura Smart Factory M2M M2M komunikace komunikace Stroj 1 Stroj 2 Stroj N... Vyhledávání výrobních služeb, vytvoření instance, provedení Transportní nosič 1... Transportní nosič N Plánování výroby Vznikající výrobek 1... Vznikající výrobek N

38 Informační propojení Důležitá je interoperabilita jádro průmyslového CPS je XML-based Web server Přesně stejné filosofie, která se používá v automatizaci průmyslové výroby Industry 4.0, lze využít např. při technologické přípravě výroby, plánování a rozvrhování, organizaci zásobovacího řetězce, v ERP atd., přičemž tyto systémy mohou být úplně propojeny. Dochází tak k úplnému internetovému/informačnímu propojení všech aktivit spojených s průmyslovou výrobou a její automatizací

39 Průmyslové asistivní systémy založené na CPS Člověk zapojen jako kooperující komponenta, jako jedno ze zařízení, které může inicializovat procesy Má k dispozici množinu aplikací (Application Store) Využívá se i rozšířená realita ( augumented reality ) Lehké, flexibilní roboty spolupracují s člověkem

40 Problémy Industry 4.0 Chybí centrální řídící element emergentní chování Nákladná analýza celého systému a potřeb jeho řízení Velké množství komunikace servery a sítě nestíhají možný kolaps Potřeba učení v ontologických sítích a dolování dat z cloudů pravděpodobnostní model složitého systému jedině tak lze zvládat dynamicky se měnící složité systémy

Je Industry 4.0 opravdu revolucí?

Je Industry 4.0 opravdu revolucí? Je Industry 4.0 opravdu revolucí? Vladimír MAŘÍK http://cyber.felk.cvut.cz/ www.ciirc.cvut.cz Katedra kybernetiky FEL EU Center of Excellence Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)

Více

Průmysl 4.0 je tady!

Průmysl 4.0 je tady! Průmysl 4.0 je tady! Vladimír MAŘÍK http://cyber.felk.cvut.cz/ www.ciirc.cvut.cz Katedra kybernetiky FEL EU Center of Excellence Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) České vysoké

Více

Od Průmyslu 4.0 k Myšlení 4.0

Od Průmyslu 4.0 k Myšlení 4.0 Od Průmyslu 4.0 k Myšlení 4.0 Vladimír MAŘÍK Brno, 28.2.2017 www.ciirc.cvut.cz Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) České vysoké učení technické v Praze Prudký rozvoj technologií

Více

Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. ELCOM, a.s.

Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. ELCOM, a.s. Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. ELCOM, a.s. Úplné počítačové propojení a) výrobních strojů, b) zpracovávaných produktů a polotovarů a c) všech dalších systémů a subsystémů průmyslového podniku (včetně

Více

Průmysl 4.0 a jeho dopady v energetice, dopravě a stavebnictví

Průmysl 4.0 a jeho dopady v energetice, dopravě a stavebnictví Průmysl 4.0 a jeho dopady v energetice, dopravě a stavebnictví Vladimír MAŘÍK Praha, 22.11.2016 www.ciirc.cvut.cz Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) České vysoké učení technické

Více

Digitální výroba, Brno,

Digitální výroba, Brno, Digitální výroba, Brno, 10.5.2016 Trendy v oblasti průmyslové automatizace Strategie Industry 4.0 Dr. Juraj Vitkaj Process Automation Solutions An ATS Company Skupina ATS Transportation 36% Consumer/ Electronics

Více

Výrobní pracoviště budoucnosti

Výrobní pracoviště budoucnosti Výrobní pracoviště budoucnosti Průmysl 4.0 Radomír Zbožínek \ 4. 11. 2016 Charakteristika konceptu Průmysl 4.0 Počítačové propojení výrobních strojů, produktů, osob a všech dalších systémů průmyslového

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 KUKA Roboter GmbH Strana 2 KUKA a Industry 4.0 KUKA je 1898 1956 Společnost KUKA byla založena v Augsburgu jako výrobce acetylénových lamp.

Více

Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII

Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII Servisně orientovaná architektura Základ budování NGII Jan Růžička Institute of geoinformatics VSB-TU Ostrava 17.listopadu, 70833 Ostrava-Poruba Poruba, jan.ruzicka@vsb.cz NGII NGII složitý propletenec,

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Automatizační a měřicí technika (B-AMT)

Automatizační a měřicí technika (B-AMT) Ústav automatizace a měřicí techniky Bakalářský studijní program Automatizační a měřicí technika () Specializace oboru Řídicí technika Měřicí technika Průmyslová automatizace Robotika a umělá inteligence

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

UITS / ISY. Ústav inteligentních systémů Fakulta informačních technologií VUT v Brně. ISY: Výzkumná skupina inteligentních systémů 1 / 14

UITS / ISY. Ústav inteligentních systémů Fakulta informačních technologií VUT v Brně. ISY: Výzkumná skupina inteligentních systémů 1 / 14 UITS / ISY Výzkumná skupina inteligentních systémů Ústav inteligentních systémů Fakulta informačních technologií VUT v Brně ISY: Výzkumná skupina inteligentních systémů 1 / 14 Obsah Představení skupiny

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Industry 4.0 Passport

Industry 4.0 Passport Prakticky orientovaný trénink pro získání interdisciplinárních kompetencí v oblasti Průmysl 4.0 Ivan Mašín Institut průmyslového inženýrství Michal Petrů, Tomáš Martinec Technická univerzita v Liberci

Více

Průmysl 4.0 jako příležitost pro budování chytré továrny Dr. Filová, Plánování značky

Průmysl 4.0 jako příležitost pro budování chytré továrny Dr. Filová, Plánování značky Průmysl 4.0 jako příležitost pro budování chytré továrny Dr. Filová, Plánování značky 30. 11. 2016 1 Od páry k digitalizaci 2 Klíčové technologie 3 Nové příležitosti 4 Jádro chytré továrny 2 1 Od páry

Více

Digitální ekonomika a Průmysl 4.0

Digitální ekonomika a Průmysl 4.0 Digitální ekonomika a Průmysl 4.0 Vladimír MAŘÍK 10.5.2016 www.ciirc.cvut.cz České vysoké učení technické v Praze Digitální ekonomika Definice: Revoluční alokace zdrojů, jež hodně využívá informačních

Více

Simulace a návrh vyvíjejících Nadpis se 1. Nadpis 3. Božetěchova 2, Brno

Simulace a návrh vyvíjejících Nadpis se 1. Nadpis 3. Božetěchova 2, Brno Simulace a návrh vyvíjejících Nadpis se 1 Nadpis systémů 2 Nadpis 3 Vladimír Jméno Janoušek Příjmení Vysoké Brno učení University technické of v Technology, Brně, Fakulta Faculty informačních of Information

Více

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Jan Žižka IBA Institut biostatistiky a analýz PřF & LF, Masarykova universita Kamenice 126/3, 625 00 Brno Email: zizka@iba.muni.cz Bioinformatika:

Více

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá Průmysl 4.0 revoluceprobíhá IX. Hospodářská diskuze k tématu roku ČNOPK Mandarin Oriental hotel 16. listopadu 2015 Průmyslová revoluce Fenoménem dneška je propojování internetu, věcí, služeb a lidí a obrovský

Více

Vize pro Průmysl 4.0 a první zkušenosti společnosti Foxconn

Vize pro Průmysl 4.0 a první zkušenosti společnosti Foxconn Vize pro Průmysl 4.0 a první zkušenosti společnosti Foxconn Pavel Vrba pvrba@foxconn.cz Konference Průmysl 4.0 7. 6. 2016 Mladá Boleslav Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co.) Největší výrobce elektroniky

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015 ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na

Více

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz IT v průmyslu Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím Základní informace o MES Centrum Založeno v roce 2012 Organizace nebo spoluúčast na organizaci 15 odborných akcí (semináře,

Více

Digitalizace Možnosti a výhledy digitální společnosti

Digitalizace Možnosti a výhledy digitální společnosti Digitalizace Možnosti a výhledy digitální společnosti Ing. Filip Nechvátal 10. května 2016 Obsah 1 Průmysl 4.0 a veřejné mínění 2 Siemens pozice v rámci Průmyslu 4.0 a digitalizace 3 Základ digitalizace

Více

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 EPLAN je součástí mezinárodní skupiny Friedhelm Loh Group Rittal the system. Faster better everywhere. Celosvětový lídr rozváděčových skříní, klimatizační systémy,

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Magisterský studijní program, obor

Magisterský studijní program, obor Ústav Automatizace a Informatiky Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika Tel.: +420 5 4114 3332 Fax: +420 5 4114 2330 E-mail: seda@fme.vutbr.cz WWW: uai.fme.vutbr.cz

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Inteligentní dopravní systémy Komunikační infrastruktura pro

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha Lenka Lhotská, Miroslav Burša, Michal Huptych, Jan Havlík Katedra kybernetiky,

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Průmysl 4.0. Jaromír Veber

Průmysl 4.0. Jaromír Veber Jaromír Veber záměry německých národohospodářů nová energetická koncepce - Energiewende odklon od tradičních zdrojů energie (pára, jádro, voda) příklon o nové energetice z obnovitelných zdrojů postupný

Více

Řešení složitých a rozsáhlých úloh

Řešení složitých a rozsáhlých úloh Řešení složitých a rozsáhlých úloh Zvýšení flexibility jen zvýšením autonomnosti jednotlivých zdrojů znalostí v rámci modulární architektury Volná integrace modulů prostřednictvím komunikace formou zasílání

Více

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

Zkušenosti univerzitního pracoviště s aplikovaným výzkumem a vývojem

Zkušenosti univerzitního pracoviště s aplikovaným výzkumem a vývojem Zkušenosti univerzitního pracoviště s aplikovaným výzkumem a vývojem Prof. Ing. Vladimír MAŘÍK, DrSc. http://cyber.felk.cvut.cz/ Katedra kybernetiky EU Center of Excellence Fakulta elektrotechnická České

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Internet věcí & Cloud Systémy v Energetice Miroslav HLADÍK Toshiba Corp. Energy Systems & Solutions Company

Internet věcí & Cloud Systémy v Energetice Miroslav HLADÍK Toshiba Corp. Energy Systems & Solutions Company Internet věcí & Cloud Systémy v Energetice Miroslav HLADÍK Toshiba Corp. Energy Systems & Solutions Company 1 Obsah Toshiba s Smart Community Business Toshiba Storage Systémy Cloud Computing Inovace v

Více

Průmysl 4.0 jako národní výzva

Průmysl 4.0 jako národní výzva Průmysl 4.0 jako národní výzva Jiří Krechl Vedoucí Oddělení výzkumu, vývoje a inovací 30. & listopad Support 2016 www.czechinvest.org 2 Struktura prezentace Historie a vznik konceptu Širší dopady Průmysl

Více

Průmysl 4.0 a jeho dopady na dopravu, Smart Cities a energetiku

Průmysl 4.0 a jeho dopady na dopravu, Smart Cities a energetiku Průmysl 4.0 a jeho dopady na dopravu, Smart Cities a energetiku Vladimír MAŘÍK Brno, 15.12.2017 www.ciirc.cvut.cz Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) České vysoké učení technické

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Softwarové komponenty a Internet

Softwarové komponenty a Internet Softwarové komponenty a Internet Doc. Dr. Ing. Miroslav Beneš Katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah přednášky Motivace Vývoj přístupů k tvorbě programů Definice komponenty

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks MEDIADATA 2015 KDO JSME Nakladatelství Sdělovací technika vydává stejnojmenný odborný časopis, provozuje portál www.stech.cz a pořádá konference. Už více než šedesát let je časopis Sdělovací technika zdrojem

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

Podporováno Technologickou agenturou České republiky, projekt TE

Podporováno Technologickou agenturou České republiky, projekt TE Podporováno Technologickou agenturou České republiky, projekt TE01020197 Centrum aplikované kybernetiky 3 je centrum kompetence podporované Technologickou agenturou České republiky. Koncentruje špičkové

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Řídicí systémy ZAT. Životní cyklus, Novinky, Směry vývoje. Pavel Kulík

Řídicí systémy ZAT. Životní cyklus, Novinky, Směry vývoje. Pavel Kulík Řídicí systémy ZAT Životní cyklus, Novinky, Směry vývoje Pavel Kulík Objem dodávek Životní cyklus ŘS ZAT VÝVOJ ZAVEDENÍ AKTIVNÍ FÁZE ÚTLUM GAR.SERVIS UKONČENÍ Plán životního cyklu systémů ZAT SandRA Z200

Více

FoF.NMP The Eco-Factory: cleaner and more resource efficient production in manufacturing Funding Scheme: Large-scale integrating collaborative

FoF.NMP The Eco-Factory: cleaner and more resource efficient production in manufacturing Funding Scheme: Large-scale integrating collaborative PPP Továrny budoucnosti FP7-2011-NMP-ICT-FoF 28. června 2010 Gabriela Salejová-Zadražilová NCP NMP Eva Hillerová NCP ICT, Bezpečnost Technologické centrum AV ČR Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Chytrá města a regiony - inteligentní řízení dopravy

Chytrá města a regiony - inteligentní řízení dopravy Chytrá města a regiony - inteligentní řízení dopravy Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek Fakulta dopravní, ČVUT Konviktská 20 110 00 Praha 1 svitek@fd.cvut.cz Obsah Koncept chytrých měst a regionů Řízení procesů

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Inovace výuky prostřednictvím šablon

Více

Accelerating High Performance Operations

Accelerating High Performance Operations Accelerating High Performance Operations 1 Rockwell Automation - celosvětově at A GLANCE 22,500 EMPLOYEES 80+ COUNTRIES $6.3B Fiscal 2015 Sales Leading global provider of industrial power, control and

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Inteligentní systémy. Informace o bakalářském oboru. Jiří Lažanský. Zdeněk Hanzálek (katedra řídicí techniky) Michal Pěchouček (katedra kybernetiky)

Inteligentní systémy. Informace o bakalářském oboru. Jiří Lažanský. Zdeněk Hanzálek (katedra řídicí techniky) Michal Pěchouček (katedra kybernetiky) Informace o bakalářském oboru Inteligentní systémy studijního programu Softwarové technologie a management Jiří Lažanský (katedra kybernetiky) Zdeněk Hanzálek (katedra řídicí techniky) Michal Pěchouček

Více

Bosch Rexroth na prahu

Bosch Rexroth na prahu Bosch Rexroth na prahu 4. průmyslové revoluce 1 Začíná epocha Industrie 4.0 4. průmyslová revoluce síťové propojení / internet 1. průmyslová revoluce Mechanizace Mechanické řízení (kotoučové vačky) Energie:

Více

Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré s ítě - nedílná s oučást chytrého města Siemens s.r.o. 2016

Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré s ítě - nedílná s oučást chytrého města Siemens s.r.o. 2016 Zdeněk Hanáček Aplikace pro chytré sítě - nedílná součást chytrého města Siemens s.r.o. 2016 Co je chytrý region/město? Počasí Data & Analytika Smart Government Inteligentní zdravotnictví Chytré budovy

Více

Znalosti a multiagentní systémy. Vladimir Mařík, Olga Štěpánková, Michal Pěchouček Gerstnerova laboratoř ČVUT FEL

Znalosti a multiagentní systémy. Vladimir Mařík, Olga Štěpánková, Michal Pěchouček Gerstnerova laboratoř ČVUT FEL Znalosti a multiagentní systémy Vladimir Mařík, Olga Štěpánková, Michal Pěchouček Gerstnerova laboratoř ČVUT FEL Gerstnerova laboratoř Dnešní Gerstnerova laboratoř pro inteligentní rozhodování a řízení

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Ontologie. Otakar Trunda

Ontologie. Otakar Trunda Ontologie Otakar Trunda Definice Mnoho různých definic: Formální specifikace sdílené konceptualizace Hierarchicky strukturovaná množina termínů popisujících určitou věcnou oblast Strukturovaná slovní zásoba

Více

PŘEDVÝROBNÍ ETAPY V PRŮMYSLU 4.0

PŘEDVÝROBNÍ ETAPY V PRŮMYSLU 4.0 PŘEDVÝROBNÍ ETAPY V PRŮMYSLU 4.0 DIGITÁLNÍ VÝROBA 2016 JIŘÍ HOLOUBEK 10/5/2016 WWW.SPCR.CZ ZÁKLADNÍ ATRIBUTY: PRŮMYSL 4.0 INTEROPERABILITA: SCHOPNOST CPS, LIDÍ A VŠECH KOMPONENT INTELIGENTNÍHO VÝROBNÍHO

Více

Základní principy programu Smart City. Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c. Fakulta dopravní, ČVUT Konviktská 20 110 00 Praha 1 svitek@fd.cvut.

Základní principy programu Smart City. Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c. Fakulta dopravní, ČVUT Konviktská 20 110 00 Praha 1 svitek@fd.cvut. Základní principy programu Smart City Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c. Fakulta dopravní, ČVUT Konviktská 20 110 00 Praha 1 svitek@fd.cvut.cz Obsah Koncept chytrých měst Urbanizmus a chytrá města

Více

Chytré město pro 21. století

Chytré město pro 21. století Chytré město pro 21. století Listopad, 2016 Fujitsu Technology Solutions Filip Snášel Fujitsu Globální ICT společnost Přes156 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích světa Technologický lídr Téměř dvě miliardy

Více

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice 27.3.2015 Miloš Zubal Představení Miloš Zubal SW Architekt Integrační projekty v energetice Java, Spring, Camel, Fabric8, ElasticSearch cz.linkedin.com/in/miloszubal

Více

CAL (CAN Application Layer) a CANopen

CAL (CAN Application Layer) a CANopen CAL (CAN Application Layer) a CANopen J. Novák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Průmyslový distribuovaný systém na bázi sběrnice CAN Pressure sensor Stepper

Více

Jiří Holoubek. Na cestě směrem k Průmyslu 4.0, Praha ČESKÁ SPOLEČNOSTI PRO SYSTÉMOVOU INTEGRACI

Jiří Holoubek. Na cestě směrem k Průmyslu 4.0, Praha ČESKÁ SPOLEČNOSTI PRO SYSTÉMOVOU INTEGRACI Jiří Holoubek Advanced Manufacturing Industry 4.0 Industrial Internet Factory of the Future Internet of Things Smart Industry Autonomik für Industrie Advanced Automation Cyber Physical Systems Its OWL

Více

4.generace a Internet věcí

4.generace a Internet věcí Industry 4.0 : Éra Počítačové Služeb Vestavné PC Industry 4.0 Inteligentní Systémy/ založená na počítačích Průmyslová Průmyslová automatizace 4.generace a věcí David Lee Věcí Industry 4.0 Chytrá a ekologická

Více

Architektura GIS KMA/AGI. Karel Jedlička

Architektura GIS KMA/AGI. Karel Jedlička KMA/AGI Karel Jedlička smrcek@kma.zcu.cz http://www.kma.zcu.cz/jedlicka Vznik materiálu byl podpořen z projektu FRVŠ č. 584/2011 Úvod do architektury software klient/server sw vrstvy Architektura GIS Typy

Více

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ OPC Server Funkce a využití v průmyslové automatizaci Jiří NOSEK 2011 Co je OPC Server? OPC = Open Process Control (původně OLE for Process Control) sada specifikací průmyslového

Více

New Automation Technology. Beckhoff I/O. Průmyslová PC. Beckhoff Image 1

New Automation Technology. Beckhoff I/O. Průmyslová PC. Beckhoff Image 1 New Automation Technology Beckhoff Průmyslová PC Software I/O Pohony Beckhoff Image 1 Beckhoff Automation Vývoj celosvětového obratu Beckhoff Image 2 PC-based Control Architektura pro otevřené řízení HMI

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list On-line datový list A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci

Více

Inovační vouchery s Univerzitou Hradec Králové. doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Ing. Richard Cimler

Inovační vouchery s Univerzitou Hradec Králové. doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Ing. Richard Cimler Inovační vouchery s Univerzitou Hradec Králové doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Ing. Richard Cimler Úvod Hlavní směry výzkumu: = Informační technologie = Bioinformatika = Ekonomika a management = Vzdělávání

Více

Blue Gene 24. 11. 2009. Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava. Blue Gene. Karel Chrastina. Úvod. Blue Gene L. Blue Gene P.

Blue Gene 24. 11. 2009. Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava. Blue Gene. Karel Chrastina. Úvod. Blue Gene L. Blue Gene P. Blue Gene Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava 24. 11. 2009 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 Trocha pojmů a historie FLOPS FLoating point Operations Per Second. Někdy se zapisuje jako flop, flop/s.

Více

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0 Ideální servisní a parametrizační nástroj Process Device Manager V9.0 www.siemens.com/process-automation Současné trendy provozů a podniků v procesním průmyslu Krátké časy pro uvedení do provozu Nepřetržitý

Více

Infor Performance management. Jakub Urbášek

Infor Performance management. Jakub Urbášek Infor Performance management Jakub Urbášek Agenda prezentace Stručně o produktu Infor PM 10 Komponenty Infor PM - PM OLAP a PM Office Plus Reporting Analýza Plánování / operativní plánování Infor Performance

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 7.4 13/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 13 0:40 Implementace Umělá inteligence (UI) Umělá inteligence

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

Ing. Jiří Kula, Průmyslová automatizace, ABB s.r.o., Informační propojení aktivit a procesů v automatizované výrobě Koncept Průmysl 4.

Ing. Jiří Kula, Průmyslová automatizace, ABB s.r.o., Informační propojení aktivit a procesů v automatizované výrobě Koncept Průmysl 4. Ing. Jiří Kula, Průmyslová automatizace, ABB s.r.o., 30. 11. Informační propojení aktivit a procesů v automatizované výrobě Koncept Průmysl 4.0 Slide 1 Hlavní myšlenky příspěvku Iniciativy, které společnost

Více

Technologie pro maloobchod nové pohledy, nové příležitosti. Marta Nováková, Generální ředitelka, U&SLUNO a.s.

Technologie pro maloobchod nové pohledy, nové příležitosti. Marta Nováková, Generální ředitelka, U&SLUNO a.s. Technologie pro maloobchod nové pohledy, nové příležitosti Marta Nováková, Generální ředitelka, U&SLUNO a.s. Informační technologie a retail IT není jen HW a SW Očekávané změny a přínosy v optimalizaci

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Tomáš Horák, CCIE #11783 Systems Engineer, Data Center & Collaboration Email/XMPP: tohorak@cisco.com 2012 Cisco and/or its affiliates.

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Jindra Tumová ISSS 2009 Obsah Stav Řešení Přínosy Reference Page 2 Klíčové trendy ve státní správě vysílají signál: více činností za méně peněz Ekonomická situace,

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Internet inteligentních aktivit

Internet inteligentních aktivit Internet inteligentních aktivit Pavel Burian Internet pro programování informačních systémů Internet a Cloud Computing technologie Internetový portál apex.oracle.com Internet věcí (Thing), inteligentních

Více

Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme

Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme Martin Baumruk Jiří Kopenec Siemens PLM Connection 2012 Česká republika 3. 5. června, Seč Dněšní workflow

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více