SPACE PLAN IVO RAGAN SPACEPLAN ING. ARCH. RADOVAN JANOVSKÝ GRADUS PRAHA ING. JIŘÍ SIROTEK GRADUS PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPACE PLAN IVO RAGAN SPACEPLAN ING. ARCH. RADOVAN JANOVSKÝ GRADUS PRAHA ING. JIŘÍ SIROTEK GRADUS PRAHA"

Transkript

1 IVO RAGAN SPACEPLAN ING. ARCH. RADOVAN JANOVSKÝ GRADUS PRAHA ING. JIŘÍ SIROTEK GRADUS PRAHA

2

3

4 MANUÁL COLDWELL BANKER

5 SKICY

6 SKICY

7 STUDIE MANUÁLU

8 MANUÁL

9 REALIZACE

10 REALIZACE

11 MANUÁL - WÜSTENROT

12 VÝBĚR VARIANT A B C

13 VARIANTA - A

14 VARIANTA - A

15 MANUÁL

16 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ S +-0,000 = 307,80 m.n.m. v systému Bpv REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Š AFAŘÍKOV Y SADY 5 V PLZNI PŮDORYS 1.NP F

17 PODKLADY PRO STAVBU vkladaci bod LEGENDA MÍSTNOSTÍ è. mist nosti název podhl.,sv. [mm] podlaha plocha [m2] klientská hala 3,0m; stávající ker. dl ažba 104, jednací místnost 3,0m; stávající kober ec 24, kuchyòka 3,0m; stávající ker. dl ažba 8, kanceláø 3,0m; stávající koberec 15,9 3,0m; stávající kober ec 9, kanceláø kanceláø kanceláø copy 3,0m; stávající 3,0m; stávající 3,0m; stávající kober ec kober ec ker. dl ažba 8,2 14,5 8,9 pc pc pc pc pc POZNÁMKA tepelná clona v 300mm 900 VÝVOD SVETLO 1400MM 700 SVETLOSOUCÁSTÍ KUCH LINKY 1880 ve výšce 1200mm Z Z pc 190 ve výšce 1200mm F F F A,B,C,K,L A lcd pc copy lcd A B A L B D1 D2 pc stolová krabice B C G G H H I J J J G G I J J H H G H I C C C C vývod kabeláže nad podlahou vývod kabeláže nad podlahou stolová krabice E 2205 E D2 D1 A B A L D1 D2 C C C D2 D J ve výšce 1100mm ve výšce 1100mm zásuvky pro provoz, úkl idové a ostatní silové vývody budou ureeny projektant em elektro - par apet ní l išta pro vedení kabeláže je ukoneena koncovými zásuvkovými prvky; z lišt y pr o vedení kabel áže pod skoíoovou základnou poepážek je vyvedena kabeláž do prvku mobil iáoe a zde zakoneena koncovýmzásuvkovýmprvkem LEGENDA zásuvka datová zásuvka silová není-li oznaèeno jinak... ve výšce 250mm spínaè pro svì tla, výška spod. hr. 1300mm v systémové pøíèce v zárubni dveøí plastová lišta pro vedení kabeláže nástì nná pùvodní; pod skøíòovou základnou pøepážek silové pøipojení pracovního místa pod krycí lištou datové pøipojení pracovního místa pod krycí lištou prostup datového kabelu z podhledu prostup silového kabelu z podhledu prostup datového kabelu z podlahy prostup silového kabelu z podlahy prostup silového kabelu ze stìny oznaèení osvì tlovacího okruhu L prostup ve výšce 1500mm, není-li uvedeno jinak podlahová krabice 250/ 250 mm, silové a datové zásuvky dle IT osvì tlovací prvky A oznaèení spouštìcího okruhu K definice prvkù ve výkrese podhledu vyvolávací systém 615 K vývod pro osvìt lení venkovního reklamního panelu 465 stmívací èidlo s èasovým spínaèem 05 vývod ve výšce øímsy nad 1.NP Al info lcd Al akce PD INTERIÉROVÉHO ØEŠENÍ ZÁKAZNICKÉHO REGIONÁLNÍHO CENTRA ŠAFAØÍKOVY SADY 5 PLZEÒ investor WÜSTENROT - STAVEBNÍ SPOØITELNA A.S. NA HØEBENECH II 1718/ 8, PRAHA 4 projektant èásti, spol. s r.o BÌLEHRADSKÁ 347/54, PRAHA autor èásti ing. FRANTIŠEK LEBEDA, ing.ar ch: RADOVAN JANOVSKÝ stupeò PODKLAD PROSTAVBU èást ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ datum mì øí tko /2010 1: výkres è. výkr. è. paré. PÙDORYS KONCOVÉ PRVKY ELEKTRO, DATA PØESNÉ ROZMÌ RY NUTNODOMÌ ØIT NA STAVBÌ

18 PROJEKT INTERIÉRU LEGENDA MÍSTNOSTÍ VÝKLOP VÝKLOP 320 è. mist nosti název podlaha plocha [m2] klientská hala 3,0m; stávající ker. dl ažba 104, jednací místnost 3,0m; stávající kober ec 24, kuchyòka 3,0m; stávající ker. dl ažba 8, kanceláø 3,0m; stávající kober ec 15,9 3,0m; stávající kober ec 9, kanceláø kanceláø kanceláø copy podhl.,sv. [mm] 3,0m; stávající 3,0m; stávající 3,0m; stávající kober ec kober ec ker. dl ažba 8,2 14,5 8, LEDNICE 600 NEREZOVÁ MØÍŽKA 200 VÝSUVNÝ KOŠ ZÁSUVKA OTVÍRÁNÍ POZNÁMKA - nad SDK poíekami budou do podhl edu osazeny akustické poedi ly - napojení SDK poíeky na rám okna bude pr ovedeno zt eneeným pásem ze sádr okar tonu t ak, aby nebylo bráni no dostateenému otevírání okna - otvor y pr o dveoe v SDK poíekách budou provedeny v koordinaci s dodavatelem ch poíeek t ak, aby do t icht o mohl y být osazeny zárubni, r esp. koídl a ze systému mobil ních poíeek - zaklopení SDK poíeek bude provádi no v koordinaci s profesemi, kt er é budou danými poíekami vést své instalace - systémové poíeky, r esp. jejich podoba jsou zobr azeny na výkresech pohledu na poíeky - poesné r ozmi ry systémových poíeek budou zami oeny po postavení SDK poíeek LEGENDA nové konstrukce SDK nové pøíèky prosklené stávající zdivo akce PD INTERIÉROVÉHO ØEŠENÍ ZÁKAZNICKÉHO REGIONÁLNÍHO CENTRA ŠAFAØÍKOVY SADY 5 PLZEÒ investor projektant èásti autor èásti WÜSTENROT - STAVEBNÍ SPOØITELNA A.S. NA HØEBENECH II 1718/ 8, PRAHA 4, spol. s r.o BÌLEHRADSKÁ 347/54, PRAHA ing. FRANTIŠEK LEBEDA, ing.ar ch: RADOVAN JANOVSKÝ stupeò PROJEKT STAVEBNÍCH ÚPRAV datum mì øí tko /2010 1: výkres è. výkr. è. paré. PÙDORYS BOUR. A NOV. KCÍ PØÍÈKY PØESNÉ ROZMÌ RY NUTNODOMÌ ØIT NA STAVBÌ èást ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

19 REALIZACE

20 REALIZACE

21 REALIZACE

22 REALIZACE

23 REALIZACE

24 REALIZACE

25 REALIZACE

26 WÜSTENROT V roce 1921 v německém městečku Wüstenrot začala vznikat pod heslem Každé rodině střechu nad hlavou první koncepce stavebního spoření na evropském kontinentu a tím i základ nyní již mezinárodní finanční instituce Wüstenrot. V České republice působí od roku 1993 a má zde statisíce spokojených klientů, kterým čtyři úzce spolupracující divize poskytují ucelený soubor finančních služeb z oblasti rodinných financí. Osobní finanční poradci jsou schopni poskytovat kompletní portfolio služeb v husté síti poboček ve všech větších městech po celé ČR. Společnost nás oslovila na základě výběrového řízení, jehož cílem bylo získat dodavatele pro vytvoření nového vzhledu celé sítě poradenských center v rámci ČR. Ve spolupráci s architektem jsme vytvořili návrh unifikace v korporátních barvách, který je dostatečně variabilní pro odlišné potřeby a velikosti Regionálních a Oblastních center. Pilotním projektem bylo kompletní vybavení Regionálního centra v Plzni v nově postavené administrativní budově, které jsme zvládli i se stavebními úpravami během 3 týdnů. Stali jsme se tak exkluzivním dodavatelem interiérového vybavení. Kromě standardního kancelářského nábytku dodáváme atypická přepážková pracoviště včetně dekorací a vyvolávacího systému, zajišťujeme pokládku podlahových krytin, úpravy elektroinstalací, stavební úpravy a montáže systémových příček. Místo realizace: Oblastní a regionální centra po celé ČR Rok realizace:

27 COLDWELL BANKER Coldwell Banker je franšízová síť realitních kanceláří s více než stoletou tradicí, která vznikla v americkém San Franciscu, ale od devadesátých let začala rozšiřovat své pobočky do zahraničí a díky skvěle propracovanému systému podpory a využití nejmodernějších technologií rapidně expanduje. Od roku 2010 úspěšně působí i v České Republice, kde v roce 2011 dosáhla celosvětově nejvyššího prodeje franšízových licencí. Klient nás oslovil na základě doporučení, protože potřeboval vytvořit unifikační manuál interiérového vybavení budoucích franšízových poboček, které bude odpovídat globálně prezentovaným požadavkům a vizi společnosti. Prvním projektem byla kompletní rekonstrukce a vybavení pobočky na Praze 2, kde jsme po drobných stavebních úpravách provedli dodávku koberců a výmalby, instalaci prosklených příček včetně polepů, montáž log a marketingových prvků a dodali interiérové vybavení včetně atypické kuchyňské linky, květinových dekorací a doplňků. Na základě úspěšné realizace pro klienta postupně připravujeme projekty na rekonstrukci a vybavení dalších poboček. Místo realizace: Balbínova, Praha 2, Lednická, Praha 9, Brandýs n. L. Rok realizace: Plocha: cca 450 m2, cca 18 pracovních míst

28 OZP OZP je co do počtu pojištěnců druhou největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Díky své spolehlivosti, množství a kvalitě služeb má mezi klienty i zdravotníky velmi dobrou pověst. Naším prvním úkolem bylo vymyslet nové řešení hal a klientských center OZP. Projekt jsme zpracovali tak, aby přepážková pracoviště měla jednotný styl (Corporate Identity). Součástí návrhu bylo vytvoření zázemí pro zaměstnance a vybavení vstupní části s recepcí. Ve spolupráci s architekty jsme vytvořili projekt, který zahrnoval dodávku atypických přepážek a recepce, kancelářského a sedacího nábytku včetně květinové dekorace. Přepážkovou halu jsme od back officu oddělili systémovou příčkou, na kterou jsme použili navrhnuté polepy. Po úspěšném dokončení několika poboček přišel na řadu management OZP. Vedení firmy potřebovalo zařídit své místnosti novým kancelářským a sedacím nábytkem, což jsme opět realizovali k jeho spokojenosti. Místo realizace: Roškotova 1, Praha 4, Na Příkopě 24, Praha 1 Rok realizace: Plocha: cca 1385 m2, 65 pracovních míst

29 PRAŽSKÉ SLUŽBY Pražské služby jsou firmou s tradicí a dlouholetými zkušenostmi v nakládání s komunálním odpadem a jeho odstranění. V současné době vykonává společnost funkci operátora celopražského systému nakládání s komunálním odpadem a ve spolupráci s dalšími dodavateli zajišťuje soustřeďování, využívání a odstraňování veškerého odpadu na území hl.m. Prahy. Další důležitou oblastí, ve které Pražské služby působí, jsou silničářské činnosti. Jedná se o provádění dopravního značení, čištěni komunikací a jejich součástí a zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací, drobné stavební opravy chodníků a vozovek a údržbu silniční zeleně. V oblasti dopravního značení a zařízení jsou Pražské služby jednou z největších firem v ČR s celorepublikovou působností. Společnost nás oslovila na základě doporučení. Naším prvním úkolem byla rekonstrukce jídelny a vybavení interiéru v zasedacích místnostech. Rekonstrukci jídelny jsme pojali v korporátních barvách společnosti a kompletně ji vybavili nábytkem včetně jídelního pultu a maleb. Další etapou bylo vybavení zasedacích místností a některých manažerských kanceláří. Společnost nás také požádala o vytvoření unifikačního manuálu pro další běžná pracoviště. Stali jsme se tak exkluzivním dodavatelem interiérového vybavení. Po vytvoření prvního běžného pracoviště se dostáváme k postupnému vybavování celé budovy. Místo realizace: Pod Šancemi 1, Praha 9 Rok realizace: 2010 Plocha: 5800m2

30 IVO RAGAN SPACEPLAN s r.o. JEDNATEL JE PŘEDNÍ ČESKOU SPOLEČNOSTÍ V OBLASTI NÁVRHŮ A REALIZACE KANCELÁŘSKÝCH INTERIÉRŮ. JSME MLADÁ A DYNAMICKÁ FIRMA, JEŽ MÁ NA SVÉM KONTĚ ÚSPĚŠNÉ ZAKÁZKY RŮZNÝCH VELIKOSTÍ I TYPŮ A ŘADU SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ. JÁDRO NAŠEHO TÝMU TVOŘÍ SPECIALISTÉ S DLOUHOLETÝMI ZKUŠENOSTMI NA TRHU S KANCELÁŘSKÝM NÁBYTKEM. ZAJIŠŤUJE KOMPLEXNÍ SLUŽBY OD NÁVRHU INTERIÉRU, KONZULTACE PŘES MANAGEMENT STĚHOVÁNÍ, DODÁVKU NÁBYTKU A INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ, REALIZACI INTERIÉRU AŽ PO ZÁKAZNICKÝ SERVIS. NAŠE SÍŤ PARTNERŮ ZAHRNUJE PŘEDNÍ SVĚTOVÉ VÝROBCE KANCELÁŘSKÉHO A SEDACÍHO NÁBYTKU A INTERIEROVÝCH DOPLŇKŮ. DÍKY ŘADĚ SPOLEHLIVÝCH DODAVATELŮ VÁM ZAJISTÍME PROFESIONÁLNÍ, RYCHLÝ A FLEXIBILNÍ PŘÍSTUP KE KAŽDÉMU ŘEŠENÍ

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více

Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s.

Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s. Projekt EKO plynofikace vozového parku společnosti Pražské služby a.s. Země: Česká Republika Produktová skupina: vozidla Zdroj: www.psas.cz Stručný popis Pražské služby, a.s. jsou společností, která má

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Schindler 6300 Jednoduché řešení pro dokonalé využití

Schindler 6300 Jednoduché řešení pro dokonalé využití Jednoduché řešení pro dokonalé využití Schindler Modernizace Hlavní výhody na první pohled. Okamžité použití Kombinace standardních součástí a flexibilní kabiny tam, kde je to potřeba. Tato výměna nabízí

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY

INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I INTEGROVANÉ ŘETĚZCE A FRANŠÍZINGOVÉ SYST ÉMY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC

VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC VÍTEJTE V TLC! VSTUPNÍ INFORMACE A PRAVIDLA PRO LEKTORA TLC Soubor informací, pracovních pokynů a dokumentů pro lektory spolupracující s agenturou TLC - Top Language Centre, s.r.o. 1 Vážení kolegové, vítejte

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb

KOBOZ 1 / 2014. V tomto čísle: království. Úvodní slovo. 1. Workshop BOZP. Vazba mezi koordinátorem. při realizaci staveb V současné době se už na většině nově budovaných objektů setkáváme s kotvícími zařízeními využívanými zejména pro bezpečnou údržbu plochých střech. Taková zařízení je ale možné používat také v průběhu

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD Sortiment svítidel MODUS I AL I ALDP, MTDP I ALMAT I B I ALS I ALU I T5, model A I T5, model B I T5, model C I T5, model D IKP, IKO I KP/IP54,

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu

F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Domov pro seniory Elišky Purkyňové Cvičebná 2447/9, Praha 6 F1.14.01 Technická zpráva SO 10 Náhradní zdroj pro případ blackoutu Zhotovitel: Gruner Czech s.r.o. Objednatel: ANTA, Gymnastivká 2418/2, Praha

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě Městské části Praha 11 ZPRACOVAL: M.O.Z. Consult s.r.o. Washingtonova 1599/17 110 00 Praha 1 ZADAVATEL: Jihoměstská parkovací a.s. Ocelíkova 672/1

Více

Podnikatelé rozjíždějí nový byznys

Podnikatelé rozjíždějí nový byznys ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER ODBORNÉHO MĚSÍČNÍKU TECHNIK ČÍSLO 15 / 8. 8. 2013 Podnikatelé rozjíždějí nový byznys ANALÝZA: Podnikatelé v České republice rozjíždějí nový byznys. Dokládají to nejnovější statistiky

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

2012Rok značky ŠKODA

2012Rok značky ŠKODA 2012 Rok značky ŠKODA 8 40 16 42 22 49 26 35 Obsah 2012 Rok značky ŠKODA Předmluva předsedy představenstva Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda 4 Představenstvo 6 Třída sama pro sebe třetí generace zcela

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více