FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 2013 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

3 OBSAH Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 4 Profil společnosti 5 Identifikační a kontaktní údaje 5 Organizační struktura Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a obchodní politice společnosti za rok Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti Fair Credit 11 Zpráva auditora k výroční zprávě 14 Zpráva auditora k účetní závěrce 15 Účetní závěrka 16 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 34 Odpovědnost za výroční zprávu 35 Zpráva dozorčí rady společnosti Fair Credit International, SE, o kontrolní činnosti za rok

4 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE A PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, dámy a pánové, je za námi první, velice úspěšný rok fungování společnosti Fair Credit International, SE (dále jen Fair Credit ). Hodnotit uplynulý rok je velmi snadné a příjemné, neboť o Fair Credit se hovoří jako o jednom z nejlepších start-upů loňského roku v Česku. Za první rok své existence jsme dokázali oslovit 25 tisíc zákazníků a poskytnout jim půjčky v objemu 400 milionů korun, čímž se Fair Credit stal 3. největším poskytovatelem nebankovních půjček v Česku. Takového úspěchu bychom nedosáhli bez kvalitní sítě, tedy týmu lidí, kteří do nás vložili svou důvěru a společně s námi věřili a věří, že férový přístup a vysoký standard služeb je náš směr, cesta, která má budoucnost. Vydat se touto cestou bylo správné. Svědčí o tom mimo jiné i to, že po prvním roce svého fungování zaměstnává Fair Credit více než 200 zaměstnanců na 13 pobočkách a centrále a spolupracuje s tisíci obchodními zástupci. Úspěšný start je sice závazek, ale také nám dodal odvahu stanovit si ambiciózní cíle pro tento rok. Plánujeme vstoupit na zahraniční trh, konkrétně na Slovensko. Naši společnost chceme posunout zase o příčku výše, chystáme se vyjít na trh s novými produkty a i nadále hodláme zůstat férovým poskytovatelem nebankovních půjček. Současně chceme zůstat férovým a zajímavým zaměstnavatelem. Rád bych tímto poděkoval všem akcionářům, zaměstnancům, obchodním zástupcům a zákazníkům, kteří v nás vložili důvěru při našem startu. Díky vám se Fair Credit stal úspěšnou a respektovanou společností. Věřím, že společně naplníme naše další cíle. Hodně elánu do druhého roku Fair Credit přeje Ing. Ondřej Sychrovský člen představenstva generální ředitel 4

5 PROFIL SPOLEČNOSTI IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE Profil společnosti Identifikační a kontaktní údaje Společnost Fair Credit International, SE (dále jen Fair Credit ), se zabývá poskytováním drobných půjček od do Kč. Cílem společnosti Fair Credit je být férovým hráčem na finančním trhu. Ctíme hodnoty, kterými jsou férovost, transparentnost a potřebnost, a stejný postoj očekáváme od svých klientů a partnerů. V čele společnosti Fair Credit International, SE, stojí český management, který má mnohaleté zkušenosti, a to nejen v oblasti financí a obchodu. Vizí společnosti Fair Credit je být leadrem trhu v poskytování nebankovních spotřebitelských úvěrů. Hlavním přínosem společnosti Fair Credit jsou následující skutečnosti: Český management Silné finanční zázemí Férové a transparentní finanční produkty Orientace na potřeby zaměstnanců, obchodních zástupců a zákazníků Odpovědnost Název společnosti: Fair Credit International, SE Právní forma: Evropská společnost Sídlo společnosti: Kubánské náměstí 1391/11, Praha IČO: DIČ: CZ Registrace v Obchodním rejstříku: zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 863 Datum vzniku: 5. listopadu 2012 Tel.: ; Zelená linka Internet: Právní řád a právní předpis, podle kterého byla účetní jednotka založena: Právní řád: Česká republika Právní předpis: ust. čl. 3 odst. 2, čl. 35 a násl. nařízení Rady ES č. 2157/2001 ze dne , o statutu evropské společnosti, ve znění nařízení Rady č. 885/2004 ze dne , v souladu se Směrnicí Rady 2001/86 ze dne , kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců a dle zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 5

6 ČLENOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Členové vedení společnosti Ing. Ondřej Sychrovský Generální ředitel, člen představenstva Ing. Tomáš Konvička, MBA Obchodní ředitel, člen dozorčí rady 6

7 Cílem společnosti Fair Credit je být férovým hráčem na finančním trhu. 7

8 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2013 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE GENERÁLNÍ ŘEDITEL OBCHODNÍ ŘEDITEL IT ODDĚLENÍ DIVIZNÍ ŘEDITEL OBCHODU ADMINISTRATIVA A KONTROLA ODDĚLENÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK FINANČNÍ ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍ ŘEDITEL OBCHODU PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ OBLASTNÍ ŘEDITEL ODDĚLENÍ SPRÁVY A NÁKUPU MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ PRÁVNÍ ODDĚLENÍ 8

9 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a obchodní politice společnosti za rok 2013 Společnost Fair Credit International, SE (dále jen Fair Credit ), vznikla 5. listopadu Svoji první pobočku otevřela 1. března 2013 v Brně a následovalo otevření pobočky v Ostravě, Praze a Jihlavě. V prvním roce fungování Fair Credit měly být otevřeny pouze tyto čtyři pobočky, přičemž Fair Credit plánoval do konce roku 2013 zaměstnávat počet zaměstnanců odpovídající cirka pěti tisícům zákazníků. Vysoká poptávka po našich produktech a obrovský zájem o spolupráci s naší společností nám dodal odvahu k větší expanzi. Do října 2013 byly postupně otevřeny další pobočky, a to v Českých Budějovicích, Zlíně, Karlových Varech, Jablonci nad Nisou, Olomouci, Plzni, Ústí nad Labem a Pardubicích. Rostl také počet zaměstnanců a obchodních zástupců Fair Credit. Tento trend hodláme zachovat i v roce Vývoj počtu zaměstnanců Fair Credit International, SE v roce březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Obchodní manager Obchodní zástupce březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Oblastní ředitel březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Oblastní ředitel Obchodní manager Obchodní zástupce

10 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2013 Zahájili jsme aktivity na poli sponzorství a dárcovství. Svoji pomoc jsme směřovali na oblasti postižené povodněmi. Podpořili jsme fotbalové hráče TJ Sokol Lipence. Stali jsme se také sponzorem hříběte Matyáše, fjordského koně z Podkrušnohorského ZOO parku v Chomutově. Zaměstnanecký tým jsme utužovali hned při dvou velkých akcích. V září odstartovala Fair Credit Cyklo Tour 2013, kdy jsme pomocí cyklistické štafety zaměstnanců společnosti Fair Credit propojili všechny pobočky a centrálu Fair Credit. V listopadu 2013 jsme uspořádali 1. kongres Fair Credit, kde byly oceněny první úspěchy, kterých Fair Credit dosáhl, a na tuto tradici chceme navázat i v příštích letech. Zájmy a potřeby zaměstnanců hájí řádně jmenovaný Výbor zaměstnanců, který se poprvé sešel na jednání dne 20. listopadu Po dobu své činnosti se představenstvo řídilo zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, stanovami Fair Credit a obecně závaznými právními předpisy. Práce představenstva byla pravidelně kontrolována dozorčí radou a její nezávislé hodnocení bude předloženo na valné hromadě akcionářům. Cílem představenstva pro rok 2013 bylo rozvíjet obchodní politiku a strategie společnosti Fair Credit. Hlavním cílem představenstva bylo zvýšit objem obchodů, a tím i posílit hospodářskou stabilitu společnosti v roce Tyto cíle byly naplněny. Cílem pro rok 2014 je pokračovat v rozvoji obchodních aktivit s možností expanze na zahraniční trh. A pokračovat ve zvolených strategiích společnosti Fair Credit. Fair Credit neměl k 31. prosinci 2013 a nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejné správě či bankám. V základním kapitálu Fair Credit nedošlo za uplynulé účetní období k žádným změnám. Společnost nevlastnila a nevlastní žádné vlastní akcie. 10

11 Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti Fair Credit Výsledkem hospodaření společnosti Fair Credit za rok 2013 byla ztráta ve výši tis. Kč. Tato ztráta byla očekávána vzhledem k obrovskému zájmu o finanční produkty Fair Credit na trhu, jehož výsledkem byl raketový růst společnosti Fair Credit, a tedy i zvýšená potřeba investic. Ztrátu navrhuje představenstvo převést na účet neuhrazených ztrát z minulých let. Tento návrh bude předložen dozorčí radě k přezkoumání a dále bude přednesen akcionářům na valné hromadě. V Praze dne 18. dubna 2014 Ing. Ondřej Sychrovský člen představenstva 11

12 12

13 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Fair Credit International, SE Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka k 31. prosinci

14 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 14

15 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 15

16 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Fair Credit International, SE Identifikační číslo: Právní forma: Evropská společnost Datum účetní závěrky: 31. prosince 2013 Datum sestavení účetní závěrky: 26. března 2014 Rozvaha k 31. prosinci 2013 (tis. Kč) AKTIVA Pozn. přílohy Brutto Korekce Netto Netto B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 2. Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí C. Oběžná aktiva C. I. 1. Zásoby materiálu C. II. Dlouhodobé pohledávky 4, C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. 1. Časové rozlišení Náklady příštích období Aktiva celkem

17 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Pozn (tis. Kč) přílohy Netto Netto PASIVA A. Vlastní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Ztráta běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. 4. Rezervy - ostatní B. II. 6. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky C. I. 2. Časové rozlišení Výnosy příštích období Pasiva celkem

18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2013 (tis. Kč) Pozn. přílohy II. Výkony II. 1. Tržby za prodej služeb B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky 8 0 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 63 0 III. 2. Tržby z prodeje materiálu 63 0 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření J. Prodané cenné papíry a podíly X. Výnosové úroky 8 13 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 33 0 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. 2. Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená ** Ztráta za běžnou činnost *** Ztráta za účetní období **** Ztráta před zdaněním

19 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2013 (tis. Kč) Pozn. přílohy Základní kapitál Neuhrazená ztráta minulých let a běžného účetního období Celkem Zůstatek k 5. listopadu Ztráta za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Ztráta za účetní období Zůstatek k 31. prosinci

20 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2013 (tis. Kč) Peněžní toky z provozní činnosti Účetní ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace: A.1.1 Odpisy stálých aktiv A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3 Ztráta z prodeje stálých aktiv A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3 Úroky vyplacené 0-15 A.4 Úroky přijaté 8 13 A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků C.2 Změna stavu vlastního kapitálu: C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

21 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Příloha účetní závěrky za rok končící 31. prosince Všeobecné informace 1.1. Základní informace o Společnosti Fair Credit International, SE (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 5. listopadu 2012 a její sídlo je Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, Praha. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je poskytování drobných půjček fyzickým osobám. Složení představenstva k 31. prosinci 2013 bylo následující: Jméno Funkce Ing. Ondřej Sychrovský Člen Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2013 bylo následující: Jméno Funkce Ing. Tomáš Konvička Člen Společnost je členěna následujícím způsobem: Obchodní úsek Administrativa a kontrola Centrální vymáhání pohledávek Personální útvar Informační technologie Finanční útvar Marketing Právní Nákup a správa 2. Účetní postupy 2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek. Nehmotný majetek nesplňující jednu nebo obě podmínky je účtován do nákladů za poskytnuté služby. Nakoupený nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Předpokládaná životnost 5 let 3 roky 3 roky Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem Dlouhodobý hmotný majetek Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. 21

22 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Dlouhodobý hmotný majetek Předpokládaná doba životnosti Stavby - technické zhodnocení 15 měsíců Soubor movitých věcí 3 roky Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti a předpokládané zbytkové hodnoty majetku. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku je aktivováno. Hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč za položku je považován za zásoby a účtován do nákladů při spotřebě Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. V souladu se smlouvou o půjčce, jmenovitá hodnota pohledávek zahrnuje také částku budoucích příjmů, které jsou účtovány jako výnosy příštího období. Společnost vytváří opravnou položku k pohledávkám z půjček na základě věkové struktury pohledávek Peníze a peněžní ekvivalenty Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného nebo kontokorentního účtu. Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce. Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty Účtování výnosů Celkový poplatek, který zaplatí klient za poskytnutou půjčku, je považován za výnos Společnosti. Tento poplatek je při nabytí účinnosti smlouvy o půjčce zahrnován do Pohledávek z obchodních vztahů a v rozvaze je časově rozlišován ve Výnosech příštích období. Časově rozlišený výnos je rozpouštěn ve prospěch výkazu zisku a ztráty rovnoměrně po dobu trvání půjčky. Rozpouštění časově rozlišených výnosů je vykázáno ve výkazu zisku a ztráty v řádku Prodej vlastních služeb, neboť představuje agregovaný příjem za služby poskytované Společností včetně ceny peněz v rámci její hlavní činnosti Leasing Pořizovací cena majetku získaného formou operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze Rezervy Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku. 22

23 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Zaměstnanecké požitky Na nevybranou dovolenou Společnost vytváří rezervu. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů Dluhopisy Společnost provádí prvotní zaúčtování vydaných dluhových cenných papírů a podřízených závazků v pořizovací ceně ke dni jejich vzniku. Všechny vydané dluhopisy jsou vykazovány v položce pasiv jako Vydané dluhopisy. Po prvotním zaúčtování jsou tyto finanční závazky oceněny v naběhlé hodnotě s použitím lineární amortizace. Odkoupené vlastní dluhopisy drží Společnost na vlastním majetkovém účtu v naběhlé hodnotě. Tento majetkový účet je v rozvaze započten proti položce pasiv Vydané dluhopisy. Dosud neprodané vlastní dluhopisy eviduje Společnost v podrozvaze. Společnost odúčtuje finanční závazek a pohledávku, pokud dojde ke splnění, zrušení nebo skončení platnosti jejích smluvních povinností. Související finanční náklady, včetně prémií při splacení dluhopisů a úrokového výnosu, jsou časově rozlišovány do výsledku hospodaření za použití metody lineární amortizace. strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti, členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv. Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámkách 12 a Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech Úrokové náklady Veškeré úrokové náklady jsou účtovány do nákladů Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv, 23

24 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 3. Dlouhodobý nehmotný majetek (tis. Kč) 1. ledna 2013 Přírůstky 31. prosince 2013 Pořizovací cena Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Celkem Oprávky Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Celkem Zůstatková hodnota (tis. Kč) 5. listopadu 2012 Přírůstky 31. prosince 2012 Pořizovací cena Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Celkem Oprávky Zřizovací výdaje Software Ocenitelná práva Celkem Zůstatková hodnota

25 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 4. Pohledávky (tis. Kč) 1. prosince prosince 2012 Pohledávky z obchodních vztahů (půjčky) - do splatnosti po splatnosti Pohledávky z obchodních vztahů celkem Zálohy obchodním zástupcům - do splatnosti Poskytnuté zálohy - ostatní - do splatnosti Stát daňové pohledávky - do splatnosti Ostatní pohledávky celkem Opravná položka k pochybným půjčkám a ostatním pohledávkám Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů Odložená daňová pohledávka Zůstatková hodnota dlouhodobých pohledávek Zůstatková hodnota pohledávek celkem Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. Změna opravné položky k pochybným půjčkám a ostatním pohledávkám: (tis. Kč) Počáteční zůstatek k 1. lednu 0 0 Tvorba opravné položky Konečný zůstatek k 31. prosinci

26 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 5. Vlastní kapitál Schválené a vydané akcie: Kmenové akcie v hodnotě 2 983,8 Kč, plně splacené 31. prosince prosince 2012 Počet Účetní hodnota Počet Účetní hodnota (ks) (tis. Kč) (ks) (tis. Kč) Společnost je plně vlastněna společností MORNINGWOOD HOLDING LTD, zapsanou v Kyperské republice. V roce 2013 došlo k přejmenování mateřské společnosti, jež v roce 2012 působila pod názvem CMM & PARTNERS TRUST MANAGE- MENT LTD. V důsledku negativního výsledku hospodaření za rok 2013 měla Společnost k 31. prosinci 2013 záporný vlastní kapitál ve výši tis. Kč, který Společnost plánuje navýšit z budoucích zisků. Společnost obdržela od mateřské společnosti MORNINGWOOD HOLDING LTD vyjádření podpory, ve kterém mateřská společnost deklarovala poskytnutí finanční podpory Společnosti s ohledem na její ztráty a záporný vlastní kapitál. Mateřská společnost bude Společnost finančně podporovat tak, aby byla schopna kdykoliv plně dostát všem splatným závazkům vůči třetím stranám, a aby byla schopna splnit v následujícím roce předpoklad trvání Společnosti, na jehož základě byla tato účetní závěrka sestavena. Dne 8. listopadu 2013 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2012 a rozhodla o převedení ztráty za rok 2012 ve výši tis. Kč na účet neuhrazených ztrát minulých let. 6. Krátkodobé závazky (tis. Kč) 31. prosince prosince 2012 Krátkodobé půjčky - do splatnosti Závazky z obchodních vztahů - do splatnosti Ostatní závazky - do splatnosti Krátkodobé závazky celkem Krátkodobé půjčky představují nebankovní půjčky úročené fixní úrokovou sazbou. Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti. Společnost nemá žádné závazky po splatnosti. 26

27 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 7. Dluhopisy Splatnost vydaných dluhopisů lze rozčlenit takto: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2012 Dluhopisy se splatností 1 5 let Dluhopisy se splatností více než 5 let Dluhopisy celkem Vydané dluhopisy lze rozčlenit takto: Nominální hodnota (Kč) Uplatněná sazba (%) Počet (ks) 31. prosince prosince 2012 Nominální hodnota (tis. Kč) Naběhlá hodnota (tis. Kč) Počet (ks) Nominální hodnota (tis. Kč) Naběhlá hodnota (tis. Kč) Dluhopisy STEP-UP Dluhopisy PRIVAT , Dluhopisy PREMIUM , Dluhopisy celkem Do 1. března 2013 činila úroková sazba dluhopisů STEP-UP 1% p.a. K 31. prosinci 2013 činila nominální hodnota dosud neprodaných vlastních dluhopisů držených na vlastním majetkovém účtu Společnosti tis. Kč (31. prosince 2012: tis. Kč). Tyto vlastní dluhopisy jsou Společností evidovány v podrozvaze. Dluhopisy Společnosti nejsou registrované na regulovaném trhu. 8. Časové rozlišení Výnosy příštích období představují budoucí výnos Společnosti v souvislosti s poskytováním půjček jako jejího stávajícího hlavního předmětu podnikání. 27

28 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 9. Daň z příjmů Daňový náklad lze analyzovat následovně: (tis. Kč) Odložená daň Daňový náklad celkem Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2013 a následující) a je použitelná do roku Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2012 Odložená daňová pohledávka z titulu: Daňové ztráty minulých let Odložená daňová pohledávka celkem Analýza výnosů Výnosy z běžné činnosti byly vytvořeny výhradně z jediné činnosti, kterou je poskytování drobných půjček v České republice, a jsou vykázány jako Prodej vlastních služeb. Náklady spojené s realizací prodejů vlastních služeb jsou vykázány v řádku Služby. (tis. Kč) Výnosy Slevy Čisté výnosy

29 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11. Analýza nákladů (tis. Kč) Provize zprostředkovatelům Spotřeba drobného hmotného majetku Náklady na operativní leasing a pronájem aut Spotřeba pohonných hmot Marketing, reprezentace, PR Nájem prostor a s nájmem související služby Poradenské služby IT služby Ostatní Celkem

30 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 12. Zaměstnanci Počet členů statutárních orgánů, kteří jsou zaměstnanci 0 0 Počet členů dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci 1 0 Průměrný přepočtený počet ostatních členů vedení 3 0 Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem Vedení Společnosti zahrnuje člena představenstva, člena dozorčí rady (obchodního ředitele), regionálního ředitele a ředitele pro podporu a rozvoj. (tis. Kč) Vedení Ostatní Celkem 2013 Mzdové náklady a odměny Náklady na sociální zabezpečení Ostatní sociální náklady Osobní náklady celkem Mzdové náklady a odměny Náklady na sociální zabezpečení Ostatní sociální náklady Osobní náklady celkem Vedení Společnosti a ostatním zaměstnancům jsou k dispozici služební vozidla financovaná operativním leasingem. Odměny představenstva a dozorčí rady Společnosti jsou součástí osobních nákladů. Společnost neposkytla zaměstnancům ani vedení Společnosti v roce 2013 a 2012 žádné úvěry ani jiné výpomoci. 30

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více