Slovo generálního ředitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo generálního ředitele"

Transkript

1

2 Slovo generálního ředitele Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn Systems, která shrnuje výsledky naší činnosti za uplynulý rok 29. I tento rok hodnotíme jako úspěšný, protože se nám podařilo splnit naplánované cíle. Dosáhli jsme obratu v hodnotě 1,2 miliardy korun, z čehož téměř 9 % představovaly dodávky služeb. Stěžejní část tržeb tvořily služby v oblasti vývoje, provozu a podpory informačních systémů. Rok 29 byl pro nás úspěšný z pohledu získávání zakázek a nových klientů v zahraničí. Mezi klíčové patří vítězství ve výběrovém řízení na dodávku softwarové platformy pro bezpečnostní analýzu provozu přenosových sítí, které bylo vypsáno jedenácti provozovateli přenosových soustav (TSO) sdružených v rámci iniciativy TSO Security Cooperation a zajišťujících dodávku elektrické energie pro 17 milionů obyvatel Evropy. Dalším výrazným úspěchem je vítězství ve výběrovém řízení na dodavatele obchodní platformy umožňující účastníkům energetického trhu přístup k přenosové kapacitě na podmořském kabelu mezi Velkou Británií a Nizozemskem vypsaném společností BritNed. Všechny tyto výsledky znamenají nejen ekonomickou úspěšnost, ale také spokojenost našich klientů. Poskytujeme kvalitní služby, které přináší vysokou přidanou hodnotu ve stanoveném termínu a za příznivé ceny. Díky našemu přístupu jsme se zasloužili o důvěru našich klíčových zákazníků, jako jsou Česká spořitelna, Komerční banka, Tatra banka, Česká pojišťovna, Allianz, ČEPS, SEPS či Telefónica O2 a Škoda Auto. Tímto bych rád poděkoval všem našim partnerům a zákazníkům za projevenou důvěru, které si ceníme a nadále se ji budeme snažit prohlubovat poskytováním vysoce kvalitních služeb. Současně bych rád poděkoval všem našim zaměstnancům, kteří svou prací, a především svými schopnostmi přispěli k úspěchům a výsledkům společnosti Unicorn Systems v roce 29. Plánem Unicorn Systems na rok 21 je růst obratu. Dalšími prioritními cíli je udržet současný růst příjmů ze zahraničí a růst příjmů z implementace podnikových informačních systémů nad platformou Unicorn Enterprise System a službou Unicorn Universe. Věřím, že se nám stanovené cíle podaří naplnit a nadcházející rok 21 bude pokračováním doposud úspěšných roků společnosti Unicorn Systems. Ing. Jiří Mráz generální ředitel 2

3 Základní charakteristika společnosti Historie společnosti Společnost: Unicorn Systems a. s. Sídlo: V Kapslovně 2/2767, Praha 3, 13 Právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Společnost Unicorn Systems a.s. vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dne 5. března Hlavním předmětem její činnosti tak, jak jej definuje živnostenský zákon, je poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardwaru a softwaru, velkoobchod a specializovaný maloobchod. 29 Unicorn dokončil rozdělení aktivit do tří oblastí: Unicorn Systems, Unicorn Universe a Unicorn Learning Centre. Proběhlo přestěhování do nového Executive Briefing Centre v Classic 7. Unicorn Systems získal nové významné zakázky v zahraničí a udržel vedoucí pozici na trhu. 28 Na trh byla úspěšně uvedena služba Unicorn Universe, poskytující na bázi SaaS (Software as a Service) plnohodnotný informační systém pro řízení firmy. Unicorn má zaveden systém managementu, který podporuje ochranu životního prostředí a splňuje legislativní požadavky týkající se životního prostředí dle normy ČSN EN ISO Obrat společnosti se oproti předchozímu roku navýšil o 2 %, což představuje rekordní 1,25 miliardy korun. Zároveň výrazně posilují aktivity v zahraničí. V říjnu 27 začíná výuka na nově založené soukromé vysoké škole informačních technologií Unicorn College. 26 Holding se rozděluje na tři skupiny: Unicorn a. s., Vigour a. s. a VIG Plus a. s. Každá se soustředí na svůj obor činnosti. Unicorn poskytuje ICT služby s vysokou přidanou hodnotou, Vigour se soustředí na výběr, přípravu a další vzdělávání ICT specialistů a VIG Plus na poskytování benefitů zaměstnancům všech tří skupin. 25 Unicorn rozšiřuje své působení v České republice i v zahraničí. Zakládá vývojová centra v Plzni a Brně a pobočku ve Velké Británii. Společnost se stala spoluzakladatelem Evropské softwarové asociace. 24 Růst obratu úspěšně pokračuje, základní kapitál je navýšen na 1 milionů Kč. Všechny společnosti holdingu se stěhují do jedné reprezentativní budovy, Danube House. 23 Společnost dosahuje obratu 562 milionů Kč, což je téměř trojnásobek obratu z roku 2 (růst o 174 %). 22 Probíhá transformace společnosti Unicorn Holding na Unicorn a.s. při současném navýšení základního kapitálu na 87 milionů Kč. 21 Unicorn otevírá vývojové centrum v Hradci Králové. 2 Unicorn získává certifikát systému jakosti dle normy ISO 91:2. V tomtéž roce expanduje do zahraničí, zakládá nové dceřiné společnosti v Chorvatsku a na Slovensku Jednotlivé obchodní celky společnosti Unicorn se rozdělují do samostatných dceřiných společností Unicorn Group Společnost kapitálově posiluje své aktivity v oblasti informačních systémů a technologií. Vzniká akciová společnost Unicorn Unicorn rozšiřuje portfolio svých služeb, které úzce souvisí se samotným vývojem softwaru konzultační služby, distribuce technologií, školení a servis Unicorn se rozrůstá a získává složitější strukturu, vzniká společnost Unicorn Group. Ta se po jistém čase stává jádrem skupiny společností Unicorn. S jejím budováním je spojen i vznik nového zaměstnaneckého systému, zastřešeného servisní společností Vigour Unicorn dosahuje obratu 1 milionu amerických dolarů. 199 Vladimír Kovář zakládá společnost Unicorn. 4

4 Ekonomické výsledky Úspěchy roku 29 Vývoj příjmů Unicorn Systems je součástí holdingu Unicorn, který již 2 let poskytuje komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobý růst společnosti patří k jednomu ze základních cílů. Unicorn Systems upevnil v uplynulém roce 29 své pozice na trhu. Konsolidovaný obrat společnosti se vyšplhal na 1,166 miliardy korun. Podíl služeb na obratu již tradičně tvořil více než 87 %. Stěžejní část tržeb přinesly služby v oblasti vývoje, provozu a podpory rozsáhlých informačních systémů. 5 Vývoj počtu zaměstnanců Unicorn Systems ve spolupráci s partnerskou společností Vigour ke konci roku 29 zaměstnával přes 7 pracovníků. Tým mladých lidí dosahoval průměrného věku 28 let. Každý nový zaměstnanec společnosti prochází sadou úvodních školení, kde se seznámí nejen s náležitostmi své pracovní pozice, ale také s firemní kulturou. Rozvoj kvalifikace zaměstnanců tímto nekončí, pokračuje i po jejich zapracování. Unicorn Systems chápe vzdělávání jako kontinuální, nikdy nekončící proces * Uveden je konsolidovaný obrat Unicorn Systems a.s. v roce 29. Výsledky do roku 28 jsou uvedeny za celý holding Unicorn. Obrat holdingu Unicorn se v roce 29 podařilo mírně zvýšit Unicorn Systems dosáhl pozitivních výsledků na projektech v oblasti bankovních služeb, pojišťovnictví, energetiky, telekomunikací a průmyslu. Komerční banka Aplikace DISPO Aplikace DISPO představuje klíčový systém Komerční banky podporující dva základní procesy pro vymáhání pohledávek, a to tzv. soft collections a hard collections. Nejenže integruje informace z dalších systémů KB, ale umožňuje také snadno definovat strategii způsobu vymáhání pohledávek. V zatím poslední, šesté, etapě Unicorn Systems zrealizoval implementaci dalších požadavků zákazníka. KB chtěla zavést nové skupiny klientů do procesu vymáhání, zautomatizovat sběr informací, vyžadovala také rozšíření auditování ručních operací a celkové zjednodušení práce s IS DISPO včetně jeho administrace. Allianz Aplikace CHEX V rámci první etapy zavedení aplikace CHEX do ostrého provozu Unicorn Systems vyvinul a nasadil informační systém pro automatizaci procesů hlášení pojistných událostí a jejich následného vyřízení včetně návštěv pojistného technika. Řešení bylo postaveno na platformě IBM TeamWorks. Tatra banka Redesign balíků Aplikace GATE poskytuje pracovníkům Tatra banky komplexní pohled na jednotlivé subjekty evidované v ostatních bankovních systémech, a to nejen z pohledu informací týkajících se přímo klienta, ale i z pohledu produktů a služeb, které klient v Tatra bance využívá. Redesign balíků, který byl úspěšně nasazen do provozu, přinesl komplexní řešení otevírání běžných účtů i s balíčkem služeb. Hlavním cílem bylo nahrazení starého řešení otevírání a změn balíkových běžných účtů spolu s automatizací a deduplikací různých manuálních kroků. ČEPS Damas Energy V roce 29 byla pod názvem Damas Energy nasazena do provozu již třetí generace systému, která přináší zásadní technologické a koncepční změny. Damas Energy představuje komplexní řešení pro většinu oblastí obchodních procesů systémových operátorů evropské energetiky. Díky svým unikátním vlastnostem, zejména v oblasti konfigurovatelnosti a flexibility, se Damas stává široce využitelnou platformou pro řadu aplikací v oboru elektroenergetiky i mimo něj. National Grid a RTE IS pro obchodování s kapacitami na přenos elektrické energie mezi Velkou Británií a Francií Společnost Unicorn Systems zprovoznila informační systém pro obchodování s kapacitami na přenos elektrické energie mezi Velkou Británií a Francií. Informační systém Damas zajišťuje komplexní služby přidělování, správy a řízení přeshraničních přenosů elektrické energie na podmořském vedení mezi britským správcem přenosové soustavy National Grid (NG) a francouzským Réseau de Transport d Electricité (RTE). Jedná se o plně outsourcované řešení. Unicorn Systems kromě vývoje a nasazení systému dodal i potřebnou infrastrukturu a zajišťuje hostingový provoz celého řešení včetně uživatelské a provozní podpory. Datové schránky Společně se zavedením informačního systému datových schránek (ISDS) představila společnost Unicorn Systems aplikaci pro správu a obsluhu datových schránek na platformě MS SharePoint. Řešení pomáhá malým, středním, i velkým společnostem zefektivnit výměnu datových zpráv s orgány veřejné správy a optimalizovat agendu jejich vnitřního zpracování. Toto řešení využívají desítky klientů na území celé České republiky. Mezi ně patří například Česká pojišťovna, Seznam.cz, PHOENIX lékárenský velkoobchod, SITA CZ nebo Hradecká lesní a dřevařská společnost. Vodafone Testování aplikací Společnost Unicorn Systems se stala jedním ze strategických partnerů společnosti Vodafone v oblasti dodávek kapacit pro testování a pro Vodafone zajistila mimo jiné i performance testování projektu Mobile2Web. Mobile2Web je portál s množstvím funkčností obvyklých v komunitních portálech a řadou dalších sloužících zákazníkům Vodafone. Telefónica O2 Project Management Office Společnost Unicorn Systems poskytovala společnosti Telefónica O2 CZ službu Project Management Office (PMO) v rámci realizace ICT projektů. Součástí služby je poskytnutí metodiky, konzultantů a nástroje Unicorn Universe pro podporu řízení a sdílení informací. DHL Testování Comet Unicorn Systems provedl formou služby pro DHL kompletní performance testy aplikace Comet, vytvořené na platformě Siebel, která zajišťuje všestrannou podporu obchodní struktuře DHL. Zajištěna byla celková příprava testů včetně testovacích dat, provedení a vyhodnocení testů a také úplná správa testovacího prostředí. 6

5 Základní finanční ukazatele 8 Výkaz zisků a ztrát Číslo řádku Skutečnost v účetním období (v tis. Kč) OZN. TEXT 29 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 25 IV. Ostatní provozní výnosy 26 9 H. Ostatní provozní náklady * Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 4 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** Konsolidovaný hospodářský výsledek za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 Zúčtování pasivního konsolidačního rozdílu N/A Zúčtování aktivního konsolidačního rozdílu N/A S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 * Konsolidovaný mimořádný hospodářský výsledek 58 *** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období bez podílu ekvivalence z toho Hospodářský výsledek běžného účetního období bez menšinových podílů *** Konsolidovaný hospodářský výsledek za účetní období **** Konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním Rozvaha Rozvaha OZN. AKTIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM Skutečnost v účetním období (v tis. Kč) A. OZN. Pohledávky AKTIVAza upsaný vlastní kapitál Řád B. Dlouhodobý majetek AKTIVA CELKEM B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 48 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. II. B. Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý majetek B. III. B. I. Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý nehmotný majetek B. IV. B. II. Aktivní konsolidační rozdíl Dlouhodobý hmotný majetek B. V. B. III. Cenné papíry v ekvivalenci Dlouhodobý finanční majetek C. B. IV. Oběžná aktiva Aktivní konsolidační rozdíl C. I. B. V. Zásoby Cenné papíry v ekvivalenci C. II. C. Dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva N/A C. III. C. I. Krátkodobé pohledávky Zásoby C. IV. C. II. Krátkodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky D. C. III. Ostatní aktiva časové rozlišení Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek Skutečnost v účetním D. Ostatní aktiva přechodné účty aktiv OZN. PASIVA Číslo řádku období (v tis. Kč) 29 OZN. PASIVA PASIVA CELKEM Řád Skutečnost v účetním období (v tis. Kč) A. Vlastní kapitál A. I. PASIVA CELKEM Základní kapitál A. A. II. Vlastní kapitál Kapitálové fondy A. I. A. III. Základní kapitál Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. II. A. IV. Kapitálové fondy Výsledek hospodaření minulých let A. III. A. V. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Výsledek hospodaření běžného úč. období bez menšinových podílů A. IV. A. V.1. Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/ ) A. V. A. V.2. Výsledek hospodaření běžného úč. období bez menšinových podílů Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci A. V.1. A. VI. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/ ) Pasivní konsolidační rozdíl A. V.2. A. VII. Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci Konsolidační rezervní fond A. VI. B. Pasivní konsolidační rozdíl Cizí zdroje A. VII. B. I. Konsolidační rezervní fond Rezervy 86 B. B. II. Cizí zdroje Dlouhodobé závazky B. I. B. III. Rezervy Krátkodobé závazky B. II. B. IV. Dlouhodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci B. III. B. IV.1 Krátkodobé závazky Bankovní úvěry dlouhodobé B. IV. B. IV.2 Bankovní úvěry a výpomoci Krátkodobé finanční výpomoci B. IV.1 C. Bankovní úvěry dlouhodobé Ostatní pasiva časové rozlišení B. IV.2 D. Krátkodobé finanční výpomoci Menšinové vlastní jmění C. Ostatní pasíva časové rozlišení D. Menšinové vlastní jmění D.I. Menšinové základní jmění D.II. Menšinové kapitálové fondy D.III. Menšinové ziskové fondy včetně nerozděleného zisku minulých let D.IV. Menšinový hospodářský výsledek běžného účetního období 29

6 Produkty a služby Poskytujeme komplexní služby a řešení zahrnující procesy systémové integrace, zakázkového vývoje, provozu a primární i sekundární podpory. Zajišťujeme také kompletní dodávky ICT infrastruktury. Díky dlouholetému působení v rozličných oborech podnikání disponujeme i rozsáhlými znalostmi specifických business procesů. Dodáváme školení a konzultace i mimo rámec informačních a komunikačních technologií. Spolupracujeme i s business útvary klienta, pomáháme jim s definicí zadání a tvoříme komunikační most mezi businessem a IT. > Konzultace Pomáháme našim klientům nastavit business procesy a ICT prostředí tak, aby ICT řešení optimálním způsobem podporovala podnikatelské záměry. > Integrace Tvoříme komunikační most mezi businessem a IT. Zajišťujeme řešení business požadavků a integraci vyvíjených systémů do ICT prostředí klienta. > Vývoj Navrhujeme a implementujeme rozsáhlé informační systémy, které splňují business požadavky zadavatele a poskytují mu nezbytnou podporu v jeho podnikání. Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch našich zákazníků. Působíme na trhu již od roku 199 a za tu dobu jsme vytvořili celou řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponujeme detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumíme principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám našich zákazníků. Naše rozsáhlé týmy systematicky vzdělávaných odborníků dokonale ovládají všechny v současnosti obvyklé produktové řady, komponenty, technologie, a proto nemáme v podstatě žádná technologická omezení. I když uplatňujeme mnoho revolučních myšlenek při naší práci, tak vlastní dodávky řešení podléhají osvědčeným kritériím kvalita, kvantita, termín a cena. > Provoz Zajišťujeme provoz informačních systémů a potřebný dohled a správu ICT infrastruktury, tak zabezpečujeme dostupnost ICT funkčností pro uživatele. > Primární podpora Poskytujeme účinnou a okamžitou pomoc uživatelům informačních systémů s řešením známých problémů včetně poskytnutí náhradních řešení a zajišťujeme komunikaci se sekundární podporou při řešení neznámých problémů. > Sekundární podpora Zajišťujeme s garancí SLA řešení problémů, které vyplývají z používání informačního systému a které z důvodu náročnosti nejsou řešeny primární podporou, poskytujeme podporu při řešení nových a nestandardních provozních úloh. > Infrastruktura Poskytujeme komplexní dodávky síťové a komunikační infrastruktury, počítačového zabezpečení, HW a SW komponent a nástrojů včetně zajištění jejich zavedení do rutinního provozu. > Vzdělávání Provádíme standardizovaná katalogová školení, vytváříme kurzy na zakázku a realizujeme dlouhodobé cílené vzdělávací programy. 1

7 12 Zpráva auditora

8 Kontakty Úspěšné projekty Unicorn Systems najdete téměř po celé Evropě i za jejími hranicemi. Sídlo společnosti Unicorn Systems a. s. V Kapslovně 2/2767 CZ 13 Praha 3 Executive Briefing Centre Praha Business Park Classic 7 Jankovcova 137/49 CZ 17 Praha 7 Tel.: (+42) Bratislava Seberíniho 482/1 SK Bratislava Tel.: (+421) Development Centre Praha Hall Office Park Jankovcova 53 CZ 17 Praha 7 Hradec Králové Hradecká 1151/2 CZ 5 2 Hradec Králové Plzeň Rychtaříkova 1/2173 CZ 326 Plzeň 14

9 Copyright Unicorn Systems, 21. Part No. VGD115/v6 3/6/21

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 4 S L O V O G E N E R Á L N Í H O Ř E D I T E L E 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2012 - Obsah

Výroční zpráva 2012 - Obsah Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 - Obsah Výrok nezávislého auditora Výroční zpráva...3 Úvodní slovo...5 Profil a historie společnosti...9 Hodnocení roku 2012...10 Finanční výsledky Lidské zdroje

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ZJEDNODUŠENÍ INOVACE UŽITEK ON-LINE GLOBÁLNÍ SLUŽBY V KLÍČOVÝCH OBLASTECH Vážení kolegové, obchodní partneři, přátelé, dovolte,

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 NÁSKOK DÍKY TRADICI VIZE: NADÁLE STAVĚT NEJPRESTIŽNĚJŠÍ STAVBY V PODZEMÍ I NA POVRCHU, DOMA I V ZAHRANIČÍ, S DYNAMICKÝM RŮSTEM VÝKONŮ A V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ MISE: OTEVÍRÁNÍM

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 Sofistikovaná řešení pro platbu paliva i mýta. Rozsáhlá akceptační síť napříč Evropou. Nástroje pro optimalizaci podnikání v oblasti dopravy. Vítejte

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

MISE Naším posláním je pomáhat lidem a firmám v jejich rozvoji na cestě k prosperitě a spokojenosti.

MISE Naším posláním je pomáhat lidem a firmám v jejich rozvoji na cestě k prosperitě a spokojenosti. 2011 Výroční zpráva Everesta, s.r.o. Jsme poradenská a servisní společnost. Poskytujeme poradenství a služby v oblasti řízení a rozvoje organizací a řízení a rozvoje lidských zdrojů. Společnost Everesta,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13 ... možnosti technologiím, sny lidem. PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 ZAMĚSTNAVATEL 13 15 LET NA TRHU 15 ZHODNOCENÍ ROKU 2011 17 VÝROČNÍ

Více