Průvodce snadnou obsluhou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce snadnou obsluhou"

Transkript

1 Průvodce snadnou obsluhou Podle vašic h potřeb OBSAH Ovládání hlasitosti... 3 Běžná nastavení... 5 Nastavení kopírování... 8 Nastavení VYS./PŘ Nastavení telefonního seznamu Nastavení časovače Nastavení/Čištění Nastavení hlášení Průvodce ponechte poblíž stroje pro případ potřeby dalšího použití. Nastavení systému... 18

2 Stisknutím [Doplňkové funkce] na ovládacím panelu zobrazíte nabídku doplňkových funkcí. Nabídka doplňkových funkcí umožňuje přizpůsobení různých nastavení stroje podle potřeb uživatele. Můžete zde provádět i nastavení potřebná k používání funkce faxu (např. typ telefonní linky a faxové číslo). 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 Tiskněte nebo, dokud se neobjeví požadovaná položka nabídky, kterou chcete nastavit nebo změnit, stiskněte [OK] % AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] OVLÁDÁNÍ HLASIT. (Viz str. 3) BĚŽNÁ NASTAVENÍ (Viz str. 5) 2. NAST. KOPÍROVÁNÍ (Viz str. 8) 3.NAST. KOPIROVANI NASTAVENÍ VYS./PŘ. (Viz str. 10) 4.NASTAVENI VYS./PR. NAST. TEL.SEZNAMU (Viz str. 12) 5.NAST. TEL.SEZNAMU Umožňuje nastavit, zda používat zvukové signály. Hlasitost zvukových signálů lze měnit. Umožňuje zadat nastavení společná pro funkce Kopírovat, Fax, Odeslat a Tiskárna. Umožňuje upravovat nastavení pro kopírovací funkci. Umožňuje ukládat nebo upravovat nastavení faxu podle vašich potřeb. Umožňuje ukládat nebo upravovat nastavení pro telefonní seznam. 1

3 NASTAVENÍ TISKÁRNY DOPLNKOVE FUNKE 6.NAST. TISKARNY NAST. ČASOVAČE (Viz str. 13) 7.NAST. CASOVACE NASTAVENÍ/ČIŠTĚNÍ (Viz str. 15) 8. NASTAV. HLÁŠENÍ (Viz str. 17) 9.NASTAV. HLASENI SYST. NASTAVENÍ (Viz str. 18) 10. Další informace naleznete v PCL/UFR II Printer Guide nebo UFR II Printer Guide. Umožňuje provádět na stroji různá nastavení časovače, např. nastavení doby, která má uplynout, než stroj přejde do klidového režimu. Umožňuje provést nastavení pro tisk nebo čištění stroje. Umožňuje nastavit podmínky tisku pro tisk hlášení o vysílání, hlášení o příjmu a hlášení o činnosti. Můžete také vytisknout seznamy příjemců uložených pro rychlovolbu nebo obsah doplňkových funkcí. Umožňuje nastavit informace správce systému, správy ID oddělení, nastavení sítě a jiných systémových nastavení. 2

4 1 Ovládání hlasitosti Referenční průvodce Kapitola 5 Umožňuje nastavit, zda používat zvukové signály. Lze také měnit jejich hlasitost. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 3 OVLADANI HLASIT. 1.HLAS. MONITORU Stiskněte nebo a zvolte <OVLADANI HLASIT.> Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] HLAS. MONITORU *1 OVLADANI HLASIT. 1.HLAS. MONITORU TÓN PŘI VLOŽENÍ OVLADANI HLASIT. 2.TON PRI VLOZENI Můžete nastavit hlasitost pro zvuky monitoru v průběhu faxového vysílání. Tón při vložení zazní při stisknutí tlačítek na ovládacím panelu. TÓN PŘI CHYBĚ OVLADANI HLASIT. 3.TON PRI CHYBE Tón při chybě zazní, dojde-li k závadě na stroji (např. při zachycení papíru nebo provozní chybě). *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 3

5 TÓN UKONČENÍ VYS. *1 OVLADANI HLASIT. 4.TON UKONCENI VYS. TÓN UKONČENÍ PŘ. *1 OVLADANI HLASIT. 5.TON UKONCENI PR. TÓN NA KONCI SKEN. OVLADANI HLASIT. 6.TON NA KONCI SKEN TÓN NA KONCI TSK. OVLADANI HLASIT. 7.TON NA KONCI TSK. Tón na konci vysílání zazní po úspěšném dokončení faxového přenosu. Tón na konci příjmu zazní po úspěšném příjmu faxu. Tón na konci skenování zazní po dokončení skenování. Tón na konci tisku zazní po dokončení tisku. *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 4

6 2 Běžná nastavení Referenční průvodce Kapitola 5 Umožňuje zadat nastavení společná pro funkce Kopírovat, Fax, Odeslat a Tiskárna. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 2. Stiskněte nebo a zvolte <> 3 1.INICIAL. FUNKCE Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] INICIALIZAČNÍ FUNKCE 1.INICIAL. FUNKCE NAST. AUTO VYNUL. 2.NAST. AUTO VYNUL. Lze zadat obrazovku, která se zobrazí po zapnutí hlavního napájení nebo po spuštění režimu Automatické vynulování. Na stroji lze nastavit, zda se má obrazovka zadaná jako inicializační funkce zobrazit po inicializaci režimu automatického vynulování. REŽIM ÚSP. TONERU 3.REZIM USP. TONERU Můžete zvolit spotřebu toneru pro tisk. 5

7 SYTOST TISKÁRNY 4.SYTOST TISKARNY AUTO VÝB. ZÁSUVKY 5.AUTO VYB. ZASUVKY VYBRAT TYP PAPIRU 6.VYBRAT TYP PAPIRU ENERGIE V KLIDU 7.ENERGIE V KLIDU OZNAČENÍ PŘIHR. *2 8.OZNACENI PRIHR. STD NAST. VL.POD. 9.STD NAST. VL.POD. PŘEP. PODAV. PAP. 10.PREP. PODAV. PAP. Je-li obraz na výtisku rozdílný od obrazu na originálu, můžete upravit úroveň sytosti. Zásuvky na papír můžete nastavit na automatický výběr papíru a automatické přepínání zásuvek. Toto nastavení může být provedeno zvlášť pro kopírování, tisk a faxování. Lze nastavit typ papíru uloženého v jednotlivých zásuvkách. Můžete vybrat dvě úrovně spotřeby energie, když je stroj v klidovém režimu: <VYSOKA> a <NIZKA>. Výstupní přihrádky stroje můžete vyhradit pro určité funkce. Výstupní přihrádky jsou označeny Přihrádka A a Přihrádka B. Předem můžete nastavit velikost a typ papíru, který použije vložený podavač. Toto nastavení je praktické, pokud do vloženého podavače ukládáte vždy stejnou velikost a typ papíru. Na stroji lze pomocí přepínače volit způsob podávání papíru uloženého ve stroji. Tato funkce je praktická, chceteli zhotovovat jednostranné nebo oboustranné výtisky na předtištěný papír (papír s již vytisknutými logy nebo vzory) beze změny orientace papíru uloženého ve zdroji papíru. *2 Zobrazí se pouze, je-li připojena volitelná vnitřní 2cestná přihrádka E2 nebo finišer U2.

8 JAZYK DISPLEJE 11.JAZYK DISPLEJE ŠPINAVÝ ADF 12.SPINAVY ADF KOMP. DAT (SKEN) 13.KOMP. DAT (SKEN) HODNOTA GAMA (SKEN) 14.HODN. GAMMA (SKEN) INIC. BĚŽNÁ NAST. 15.INIC. BEZNA NAST. Na stroji si můžete zvolit jazyk, v němž se budou zobrazovat hlášení na LCD displeji. Na stroji můžete nastavit režim, který vás bude upozorňovat na nutnost vyčištění oblasti skenování, když na ní stroj detekuje čáry nebo skvrny. Pro síťové skenování můžete nastavit kompresní poměr. Lze nastavit hodnotu gama, která se používá při skenování barevných dokumentů do počítače pomocí funkce síťového skenování. Všechna běžná nastavení lze vrátit na jejich výchozí hodnoty (počáteční nastavení). 7

9 3 Nastavení kopírování Průvodce kopírováním Kapitola 3 Umožňuje upravovat nastavení pro kopírovací funkci. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] NAST. KOPIROVANI NAST. KOPIROVANI 1.TYP USPORAD. Stiskněte nebo a zvolte <NAST. KOPIROVANI> Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] TYP TŘÍDĚNÍ *3 NAST. KOPIROVANI 1.TYP USPORAD. PRIOR. SM. OBRAZU NAST. KOPIROVANI 2.PRIOR. SM. OBRAZU Chcete-li použít režim Otáčet, nastavte na OTOCIT. Můžete nastavit prioritu standardního směru. *3 Nezobrazí se, je-li připojený volitelný finišer U2. 8

10 AUTO ORIENTACE NAST. KOPIROVANI 3.AUTO ORIENTACE Je-li položka <AUTO ORIENTACE> nastavena na <ZAP>, stroj určí nejvhodnější orientaci pro papír zadané velikosti podle informací o velikosti originálu a poměru zoom, a v případě nutnosti obraz automaticky otočí. STAND. NASTAVENÍ NAST. KOPIROVANI 4.STAND. NASTAVENI OSTROST NAST. KOPIROVANI 5.OSTROST SK. VELIK. PAPÍRU NAST. KOPIROVANI 6.SK. VELIK. PAPIRU ZADÁNÍ MM/PALCE NAST. KOPIROVANI 7.ZADANI MM/PALCE INIC. NAST. KOP. NAST. KOPIROVANI 8.INIC. NAST. KOP. Pro kopírování můžete nastavit standardní nastavení. Můžete volit z devíti způsobů nastavení: <1.KVALITA OBRAZU> <2.SYTOST> <3.POMER ZOOM> <4.KOPIE> <5.TRIDIT> <6.2STRANNY> <7.SMAZANI RAMU> <8.SEPARACE NA 2 STR> <9.VYBER PAPIRU> Můžete nastavit ostrost kopírovaných obrazů. Jestliže chcete čistě kopírovat text a čáry, zvyšte úroveň ostrosti. Jestliže chcete kopírovat originály obsahující polotóny, např. obrázky, snižte úroveň ostrosti. Pro váš stroj můžete vybrat skupinu velikostí papíru. Můžete nastavit jednotku míry pro šířku smazání rámu pro funkci Smazání rámu. Režimy, které byly změněny v Nastavení kopírování (z nabídky Doplňkové funkce), lze obnovit na jejich výchozí nastavení.

11 4 Nastavení VYS./PŘ. *1 Průvodce faxováním Kapitoly 6, 10 Umožňuje ukládat nebo upravovat nastavení faxu podle vašich potřeb. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 4.NASTAVENI VYS./PR. Stiskněte nebo a zvolte <NASTAVENI VYS./PR.> NASTAVENI VYS./PR. 1.VSEOB. NASTAVENI 3 Stiskněte nebo a zvolte <VSEOB. NASTAVENI> nebo <NASTAVENI FAXU> 4 VSEOB. NASTAVENI 1.NASTAVENI VYS. Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 5 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] Běžná nastavení VYS./PŘ. NASTAVENÍ VYS. VSEOB. NASTAVENI 1.NASTAVENI VYS. Nastavení PŘ. VSEOB. NASTAVENI 1.NASTAVENI PR. Lze provést následující nastavení: <1.NAZEV JEDNOTKY> <2.SYTOST SKENOVANI> <3.STAND. NASTAVENI> <4.ID VYS. TERMIN.> <5.VYS. S OTOCENIM> <6.POC. STAND. NAST.> Lze provést následující nastavení: <1.VYBRAT ZASUVKU> <2.OBOUSTRANNY TISK> <3.ZMENSENI PRI PR.> <4.PATICKA STR. RX> <5.SOUVISLY TISK> *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 10

12 Nastavení faxu UŽIV. NASTAVENÍ NASTAVENI FAXU 1.UZIV. NASTAVENI NASTAVENÍ VYS. NASTAVENI FAXU 2.NASTAVENI VYS. NASTAVENÍ PŘ. NASTAVENI FAXU 3.NASTAVENI PR. Lze provést následující nastavení: <1.C. TEL. JEDNOTKY> <2.TYP TEL. LINKY> Lze provést následující nastavení: <1.VYS. ECM> <2.DOBA PRODLEVY> <3.AUT. OPAK. VOLBY> <4.TIME OUT> <5.RAZITKOVAT DOK.> <6.KONTROLA LINKY> Lze provést následující nastavení: <1.PRIJ. ECM> 11

13 5 Nastavení telefonního seznamu *1 Průvodce faxováním Kapitoly 2, 10 Umožňuje ukládat nebo upravovat nastavení pro telefonní seznam. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 5.NAST. TEL.SEZNAMU Stiskněte nebo a vyberte <NAST. TEL. SEZNAMU> NAST. TEL.SEZNAMU 1.VOLBA NA 1-DOTEK 3 Stiskněte nebo a vyberte <VOLBA NA 1-DOTEK>, <KODOVANA VOLBA> nebo <SKUP. VOLBA> 4 VOLBA NA 1-DOTEK [01] NEREGISTROVANO Použijte,, [OK] nebo číselná tlačítka a uložte nebo upravte nastavení pro telefonní seznam % AUTO A TEXT Po dokončení nastavení stiskněte [Stop] VOLBA NA 1 DOTEK NAST. TEL.SEZNAMU 1.VOLBA NA 1-DOTEK KÓDOVANÁ VOLBA NAST. TEL.SEZNAMU 2.KODOVANA VOLBA SKUPINOVÁ VOLBA NAST. TEL.SEZNAMU 3.SKUP. VOLBA Uložte faxové/telefonní číslo pro volbu na jeden dotek, poté volte číslo pouhým stisknutím tlačítka volby na jeden dotek přiřazeného k danému číslu. Uložte faxové/telefonní číslo pro kódovanou rychlovolbu, poté volte číslo pouhým stisknutím tlačítka [Kódovaná volba] a zadáním třímístného kódu přiřazenému danému číslu. Uložte skupinu faxových/telefonních čísel pro skupinovou volbu, poté odešlete dokument na všechna čísla dané skupiny; pouze stiskněte tlačítko volby na jeden dotek nebo stiskněte [Kódovaná volba] zadejte třímístné číslo přiřazené dané skupině. *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 12

14 6 Nastavení časovače Referenční průvodce Kapitola 5 Umožňuje provádět na stroji různá nastavení časovače, např. nastavení doby, která má uplynout, než stroj přejde do klidového režimu. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 7.NAST. CASOVACE Stiskněte nebo a zvolte <NAST. CASOVACE> 3 NAST. CASOVACE 1.NAST. DATA A CASU Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] NASTAVENÍ DATA A ČASU NAST. CASOVACE 1.NAST. DATA A CASU Lze nastavit aktuální datum a čas. Datum a čas zde nastavené jsou použity i pro nastavení času, pokud je to pro nějakou funkci zařízení požadováno. 13

15 VOLBA TYPU DATA NAST. CASOVACE 2.VYBER TYPU DATA ČAS AUT. ODSTAVENÍ NAST. CASOVACE 3.CAS AUT.ODSTAVENI ČAS AUTOM. VYNULOVÁNÍ NAST. CASOVACE 4.CAS AUTOM. VYNUL. LETNÍ ČAS NAST. CASOVACE 5.LETNI CAS Na LCD displeji můžete nastavit formát data. Pokud je stroj po určité časové období v klidu (po provedení poslední tiskové úlohy nebo operace tlačítky), spustí se režim odstavení. Můžete zadat čas, po jehož uplynutí stroj přejde do režimu odstavení (od 3 do 30 minut). Čas přepnutí do režimu odstavení můžete také nastavit na <VYP>. Pokud je stroj v klidovém stavu po určitou dobu (po provedení poslední tiskové úlohy nebo operace tlačítky), displej se vrátí do pohotovostního režimu nebo k obrazovce vybrané funkce. Režim doby automatického vynulování může být nastaven v rozmezí od 1 do 9 minut s krokem 1 minuta nebo může být nastaven na <VYP>. V některých zemích se čas v letním období posouvá. Období, ve kterém dochází k tomuto posunu, se nazývá letní čas. 14

16 7 Nastavení/Čištění Referenční průvodce Kapitola 5 Umožňuje provést nastavení pro tisk nebo čištění stroje. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 8. Stiskněte nebo a zvolte <> 1.CISTENI VALCE 3 Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] ČIŠTĚNÍ VÁLCE 1.CISTENI VALCE ČIŠTĚNÍ BUBNU 2.CISTENI BUBNU ČIŠTĚNÍ FIX. JEDNOTKY 3.CISTENI FIX. JED. ČIŠTĚNÍ PODAVAČE *4 4.CISTENI PODAVACE Umožňuje vyčistit přenášecí válec v hlavní jednotce, jestliže je zadní strana tištěného papíru při kopírování špinavá. Umožňuje vyčistit buben v hlavní jednotce, jestliže poklesne kvalita tisku. Umožňuje vyčistit fixační jednotku v hlavní jednotce, jestliže se na vytištěné straně objevují tmavé pruhy nebo vyměňujete tonerovou kazetu. Umožňuje provést čištění válců podavače opakovaným podáním prázdných listů papíru. *4 Zobrazí se pouze, je-li ke stroji připojen volitelný podavač (DADF-P2). 15

17 SPECIÁLNÍ REŽIM M 5.SPECIALNI REZIM M SPECIÁLNÍ REŽIM N 6.SPECIALNI REZIM N SPECIÁLNÍ REŽIM O 7.SPECIALNI REZIM O SPECIÁLNÍ REŽIM P 8.SPECIALNI REZIM P REŽIM SP. FIX. KLÍŽ. PAP. 9.REZ.FIX.KLIZ.PAP. SPECIÁLNÍ REŽIM S 10.SPECIALNI REZIM S NAST. OTÁČET TŘÍDIT 11.OTOC. NAST. USP. AUTOM. UPRAVA PODAVAČE 12.AUT. UPRAVA ADF Umožňuje zvýšit kvalitu tisku nebo nestejnoměrnou sytost tisku. Umožňuje předcházet kroucení papíru nebo jeho zachycení, je-li stroj používán v prostředí s vysokou vlhkostí. Umožňuje předcházet zachycení papíru při tisku na zadní stranu potištěného papíru. Umožňuje zabránit zkroucení určitých typů papírů, např. tenkého nebo recyklovaného papíru, který se bez ohledu na vlhkost často kroutí. Umožňuje zadat, zda provést pro klížený papír speciální fixaci. Umožňuje zkrátit dobu čekání na další úlohu. Umožňuje vybrat prioritu buď pro rychlost, nebo kvalitu obrazu při tisku v režimu Třídit s otáčením. Je-li tato funkce nastavena na <ZAP>, prach a nečistoty v podavači se nevytisknou. 16

18 8 Nastavení hlášení Průvodce faxováním Kapitola 8 Umožňuje nastavit podmínky tisku pro tisk hlášení o vysílání, hlášení o příjmu a hlášení o činnosti. Můžete také vytisknout seznamy příjemců uložených pro rychlovolbu nebo obsah doplňkových funkcí. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 9.NASTAV. HLASENI Stiskněte nebo a zvolte < NASTAVENI HLASENI> NASTAV. HLASENI 1.NASTAVENI 3 Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] NASTAVENÍ* 1 NASTAV. HLASENI 1.NASTAVENI TISK SEZNAMU NASTAV. HLASENI 2.TISK SEZNAMU Můžete nastavit podmínky tisku pro tisk hlášení o vysílání, hlášení o příjmu a hlášení o činnosti. <1.HLASENI O VYS.> <2.HLASENI O PR.> <3.HL. O CINNOSTI> Můžete tisknout následující seznamy <1.HL. O CINNOSTI> <2.SEZNAM RYCHL.> *1 <3.DETAILY TEL. SEZ.> *1 <4.SEZNAM UZIV.DAT> *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 17

19 9 Nastavení systému Referenční průvodce, Průvodce faxováním, Network Guide Umožňuje nastavit informace správce systému, správy ID oddělení, nastavení sítě a jiných systémových nastavení. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] Stiskněte nebo a zvolte <> 3 1.INFO SPRAVCE SYS. Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] INFO SPRÁVCE SYS. 1.INFO SPRAVCE SYS. Pro správce systému lze nastavit ID a heslo. Po nastavení ID správce systému a systémového hesla může ukládat a měnit systémová nastavení pouze správce systému. INFO O ZAŘÍZENÍ 2.INFO O ZARIZENI SPRÁVA ID ODD. 3.SPRAVA ID ODD. Můžete zadat název jednotky stroje a jeho umístění. Můžete nastavit stroj tak, aby jej mohly obsluhovat jen ty osoby, které zadají správné ID oddělení a heslo. To se nazývá Správa ID oddělení. ID oddělení a hesla lze zaregistrovat až pro 1000 oddělení. Správa ID oddělení umožňuje sledování celkového počtu kopií/skenování/tisku provedených jednotlivými odděleními. 18

20 SPRÁVA ID UŽIV. 4.SPRAVA ID UZIV. NASTAVENÍ SÍTĚ 5.NASTAVENI SITE Můžete si nastavit, zda používat správu ID uživatelů či nikoliv. Můžete specifikovat nastavení rozhraní pro komunikaci stroje s počítači v síti. Můžete specifikovat nastavení protokolu stroje pro komunikaci stroje s počítači, které stroj používají. KOMUNIKACE *1 6.KOMUNIKACE VZDÁLENÉ UR 7.VZDALENE UR OMEZ. FUNKCÍ VYS.* 1 8.OMEZIT ODESILANI KONTROLA VÝPISU 9.KONTROLA VYPISU Lze provést následující nastavení: <1.NASTAVENI FAXU> <2.ZAMEK PAMETI> Můžete nastavit, zda používat vzdálené uživatelské rozhraní stroje. Vzdálené uživatelské rozhraní umožňuje obsluhu stroje a provádění nastavení z počítače. Lze provést následující nastavení: <1.HESLO ADRESARE> <2.OMEZIT NOVE ADR.> <3.VYS. S OVL. FAXU> <4.NEVYTACET ZNOVU> <5.POTVRDIT FAX. C.> <6.OMEZIT VICE CILU> Můžete zadat, zda kontrolovat výpis VYS./PŘ. použitím [Monitor systému]. *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 19

21 REGISTR. LICENCE 10.REGISTR. LICENCE POUŽÍT USB 11.POUZIT USB VÝBĚR PDL(PnP) *5 12.VYBER PDL(PnP) Můžete registrovat licenční klíč pro aktivaci určitých funkcí. Můžete nastavit, zda omezit provádění úloh přes rozhraní USB. Můžete zadat funkce vhodné pro faxovou kartu nebo soupravu tiskárny instalovanou ve stroji. *5 Zobrazí se pouze, je-li aktivována volitelná souprava tiskárny PCL nebo je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 20

22

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže...3 Ovládací panel...5 Funkce kopírování Zhotovení kopie...7 Základní kopírovací...9 Volitelné kopírovací...3

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Podle vašich pot řeb OBSAH Běžná nastavení...3 Nastavení časovače...7 Nastavení/Čištění...8 Nastavení hlášení... 10 Nastavení systému... 12 Nastavení kopírování... 15 Nastavení

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více

Průvodce faxováním ČESKÁ VERZE

Průvodce faxováním ČESKÁ VERZE Průvodce faxováním Než začnete tento stroj používat, přečtěte si prosím tuto příručku. Po přečtení příručku pečlivě uschovejte pro případné další použití. ČESKÁ VERZE ir2022/ir2018 Průvodce faxováním Příručky

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

HP LaserJet M9040/9050 MFP Stručná referenční příručka

HP LaserJet M9040/9050 MFP Stručná referenční příručka HP LaserJet M9040/9050 MFP Stručná referenční příručka Jak: Kopírovat Digitálně odesílat Faxovat Ukládat úlohy www.hp.com/support/ljm9040mfp www.hp.com/support/ljm9050mfp www.hp.com/go/usemymfp Stručný

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Jak: Kopírovat. Digitálně odesílat. Faxovat. Ukládat úlohy. Řada HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Stručná referenční příručka

Jak: Kopírovat. Digitálně odesílat. Faxovat. Ukládat úlohy. Řada HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Stručná referenční příručka Řada HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Stručná referenční příručka Jak: Kopírovat Digitálně odesílat Faxovat Ukládat úlohy www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

ROZŠÍŘENÉ FAXOVÉ FUNKCE

ROZŠÍŘENÉ FAXOVÉ FUNKCE ROZŠÍŘENÉ FAXOVÉ FUNKCE Technický průvodce verze 1.0 Konica Minolta Bussiness Solutions Czech spol s r.o. březen, 2006 centrála Technická podpora Brno OBSAH 1 ÚVOD...3 2 FAXOVÉ FUNKCE NA STROJÍCH KONICA

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

AR-M256 AR-M316 AR-5625 AR-5631

AR-M256 AR-M316 AR-5625 AR-5631 MODEL AR-M256 AR-M316 AR-5625 AR-5631 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA KLÍČOVÉHO OPERÁTORA ÚČEL PROGRAMŮ OBSLUHY PROGRAMOVÁNÍ KÓDU ODPOVĚDNÉ OBSLUHY POUŽÍVÁNÍ PROGRAMŮ OBSLUHY SEZNAM PROGRAMŮ OBSLUHY

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Z ákladní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj umí... 3 Ovládací panel (hlavní ovládací panel)... 5 Ovládací panel (ovládací panel faxu)... 7 Kopírovací

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Úvodní příručka NPD4499-00 CS

Úvodní příručka NPD4499-00 CS NPD4499-00 CS Kapitola 1 Úvod Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Tato Quick Guide () poskytuje úvod a ilustrace k základním operacím s tímto zařízením a jeho často užívaným funkcím.

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč Panasonic KX-FL403EX-W - laserový fax/tel/kopírka KX-FL403EX-W Laser fax na kanc. papír,14,4k bps, paměť na cca 40 stran pro příjem do paměti, rychlost tisku cca. 14 stran/min., rozlišení 600 x 600dpi,

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

i-sensys platný člen týmu

i-sensys platný člen týmu i-sensys platný člen týmu laserová ZaříZení Čím menší firma, tím více se musí každý snažit. A proto je multifunkční tiskárna Canon i-sensys výkonným členem vašeho týmu. Její pokročilé technologie barevného

Více

ir3300/ir2800/ir2200 Průvodce kopírováním

ir3300/ir2800/ir2200 Průvodce kopírováním &DQRQ ir3300/ir2800/ir2200 Průvodce kopírováním O příručkách k tomuto stroji Příručky k tomuto stroji jsou rozděleny následovně. Přečtěte si je, abyste mohli stroj používat podle svých potřeb. Pro základní

Více

Průvodce nastavením systému

Průvodce nastavením systému MODEL: MX-2300N MX-2700N Průvodce nastavením systému Obsah O tomto návodu.............................. 2 Systémová nastavení......................... 4 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (OBECNÁ) Vyvolání systémového

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel Xerox ColorQube 90/90/90 Základní informace o přístroji Základní informace o přístroji Funkce V závislosti na konfiguraci může přístroj poskytovat následující funkce: 8 Kopírování E-mail Internetový fax

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Stručná příručka doplňku Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8.5 a novější)

Stručná příručka doplňku Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8.5 a novější) Stručná příručka Stručná příručka doplňku Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8. a novější) Doplněk Cisco ViewMail pro aplikaci Microsoft Outlook (verze 8. a novější) 2 O doplňku Cisco

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

PRŮVODCE NASTAVENÍM ADMINISTRÁTORA ÚČEL NASTAVENÍ ADMINISTRÁTORA SEZNAM NASTAVENÍ ADMINISTRÁTORA POUŽÍVÁNÍ NASTAVENÍ ADMINISTRÁTORA

PRŮVODCE NASTAVENÍM ADMINISTRÁTORA ÚČEL NASTAVENÍ ADMINISTRÁTORA SEZNAM NASTAVENÍ ADMINISTRÁTORA POUŽÍVÁNÍ NASTAVENÍ ADMINISTRÁTORA PRŮVODCE NASTAVENÍM ADMINISTRÁTORA DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Tento návod popisuje nastavení administrátora pro správu stroje. ÚČEL NASTAVENÍ ADMINISTRÁTORA SEZNAM NASTAVENÍ ADMINISTRÁTORA POUŽÍVÁNÍ

Více

CopyCentre TM C35/C45/C55

CopyCentre TM C35/C45/C55 Podrobné specifikace CopyCentre C35 - na obrázku s volitelným deskovým krytem, podstavcem a výstupním stranovým třídičem. CopyCentre C45 - na obrázku s volitelným oboustranným automatickým podavačem dokumentů,

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 161/210. multifunkční modulární ekonomický snadný. černobílý

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 161/210. multifunkční modulární ekonomický snadný. černobílý Dynamická rovnováha www.develop.cz ineo 161/210 multifunkční modulární ekonomický snadný černobílý Překvapivě velký počet uživatelů z malých nebo domácích kanceláří je vybaven stolní tiskárnou, faxem a

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX 2006 MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX Ocenění za nejlepší firemní image roku 2005 Vše v jednom pro menší kancelář Multifunkční síťový přístroj KX-FLB853EX, který funguje jako vysokorychlostní laserový

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 Technický průvodce verze 1.2 Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. červen, 2009 Technická podpora OBSAH 1 ÚVOD...3 2 ROZBALENÍ A INSTALACE STROJE...3 3 HESLA

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

Základní příručka k obsluze

Základní příručka k obsluze Základní příručka k obsluze Co s tímto přístrojem mohu dělat? Před použitím přístroje Dokument a papír Kopírování Odesílání dokumentů (pouze model MF4690PL) Příjem dokumentů (pouze model MF4690PL) Tisk

Více

CopyCentre TM C32/C40

CopyCentre TM C32/C40 Podrobné specifikace CopyCentre C32 Colour. CopyCentre C32 Colour na obrázku s oboustranným automatickým podavačem dokumentů a volitelným dvouzásobníkovým modulem. RYCHLOST KOPÍROVÁNÍ Digitální kopírka

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM MODEL: MX-C3 MX-C38 DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM Návod pro rychlý start Před použitím stroje Funkce stroje a postupy založení originálů a papíru. Kopírování Používání funkce kopírování. Tisk

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Konfigurační software DTConfig

Konfigurační software DTConfig Konfigurační software DTConfig Uživatelský manuál Víceúčastnický 2-drátový systém Obsah Úvod... 3 Instalace USB programátoru a ovládačů... 4 Spuštění software XtendLan DTConfig... 5 Připojení dveřní stanice...

Více

Xerox WorkCentre C226 Příručka rychlého startu

Xerox WorkCentre C226 Příručka rychlého startu Xerox WorkCentre C226 Příručka rychlého startu Hlavní vypínač Podavač DADF Přední dvířka Ovládací panel Střední rošt Levá boční dvířka Boční vstup Levý rošt x Duplex/obraceč a výstupní rošt Páčka levých

Více

DJ 1T ID ver 2.0 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1 www.easydoor.cz

DJ 1T ID ver 2.0 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1 www.easydoor.cz Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T ID Strana 1 Obsah 1 Mechanické časti a jejich funkce... 3 2 Montáž... 3 2.1 Připojení kabelů... 3 2.2 Montáž jednotky... 4 2.3 Montáž jmenovky... 5 2.4 Základní zapojení...

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Průvodce nastavením systému

Průvodce nastavením systému MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-350N MX-4500N MX-450N Průvodce nastavením systému Obsah O tomto návodu.............................. 2 Systémová nastavení......................... 4 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

Více