Průvodce snadnou obsluhou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce snadnou obsluhou"

Transkript

1 Průvodce snadnou obsluhou Podle vašic h potřeb OBSAH Ovládání hlasitosti... 3 Běžná nastavení... 5 Nastavení kopírování... 8 Nastavení VYS./PŘ Nastavení telefonního seznamu Nastavení časovače Nastavení/Čištění Nastavení hlášení Průvodce ponechte poblíž stroje pro případ potřeby dalšího použití. Nastavení systému... 18

2 Stisknutím [Doplňkové funkce] na ovládacím panelu zobrazíte nabídku doplňkových funkcí. Nabídka doplňkových funkcí umožňuje přizpůsobení různých nastavení stroje podle potřeb uživatele. Můžete zde provádět i nastavení potřebná k používání funkce faxu (např. typ telefonní linky a faxové číslo). 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 Tiskněte nebo, dokud se neobjeví požadovaná položka nabídky, kterou chcete nastavit nebo změnit, stiskněte [OK] % AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] OVLÁDÁNÍ HLASIT. (Viz str. 3) BĚŽNÁ NASTAVENÍ (Viz str. 5) 2. NAST. KOPÍROVÁNÍ (Viz str. 8) 3.NAST. KOPIROVANI NASTAVENÍ VYS./PŘ. (Viz str. 10) 4.NASTAVENI VYS./PR. NAST. TEL.SEZNAMU (Viz str. 12) 5.NAST. TEL.SEZNAMU Umožňuje nastavit, zda používat zvukové signály. Hlasitost zvukových signálů lze měnit. Umožňuje zadat nastavení společná pro funkce Kopírovat, Fax, Odeslat a Tiskárna. Umožňuje upravovat nastavení pro kopírovací funkci. Umožňuje ukládat nebo upravovat nastavení faxu podle vašich potřeb. Umožňuje ukládat nebo upravovat nastavení pro telefonní seznam. 1

3 NASTAVENÍ TISKÁRNY DOPLNKOVE FUNKE 6.NAST. TISKARNY NAST. ČASOVAČE (Viz str. 13) 7.NAST. CASOVACE NASTAVENÍ/ČIŠTĚNÍ (Viz str. 15) 8. NASTAV. HLÁŠENÍ (Viz str. 17) 9.NASTAV. HLASENI SYST. NASTAVENÍ (Viz str. 18) 10. Další informace naleznete v PCL/UFR II Printer Guide nebo UFR II Printer Guide. Umožňuje provádět na stroji různá nastavení časovače, např. nastavení doby, která má uplynout, než stroj přejde do klidového režimu. Umožňuje provést nastavení pro tisk nebo čištění stroje. Umožňuje nastavit podmínky tisku pro tisk hlášení o vysílání, hlášení o příjmu a hlášení o činnosti. Můžete také vytisknout seznamy příjemců uložených pro rychlovolbu nebo obsah doplňkových funkcí. Umožňuje nastavit informace správce systému, správy ID oddělení, nastavení sítě a jiných systémových nastavení. 2

4 1 Ovládání hlasitosti Referenční průvodce Kapitola 5 Umožňuje nastavit, zda používat zvukové signály. Lze také měnit jejich hlasitost. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 3 OVLADANI HLASIT. 1.HLAS. MONITORU Stiskněte nebo a zvolte <OVLADANI HLASIT.> Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] HLAS. MONITORU *1 OVLADANI HLASIT. 1.HLAS. MONITORU TÓN PŘI VLOŽENÍ OVLADANI HLASIT. 2.TON PRI VLOZENI Můžete nastavit hlasitost pro zvuky monitoru v průběhu faxového vysílání. Tón při vložení zazní při stisknutí tlačítek na ovládacím panelu. TÓN PŘI CHYBĚ OVLADANI HLASIT. 3.TON PRI CHYBE Tón při chybě zazní, dojde-li k závadě na stroji (např. při zachycení papíru nebo provozní chybě). *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 3

5 TÓN UKONČENÍ VYS. *1 OVLADANI HLASIT. 4.TON UKONCENI VYS. TÓN UKONČENÍ PŘ. *1 OVLADANI HLASIT. 5.TON UKONCENI PR. TÓN NA KONCI SKEN. OVLADANI HLASIT. 6.TON NA KONCI SKEN TÓN NA KONCI TSK. OVLADANI HLASIT. 7.TON NA KONCI TSK. Tón na konci vysílání zazní po úspěšném dokončení faxového přenosu. Tón na konci příjmu zazní po úspěšném příjmu faxu. Tón na konci skenování zazní po dokončení skenování. Tón na konci tisku zazní po dokončení tisku. *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 4

6 2 Běžná nastavení Referenční průvodce Kapitola 5 Umožňuje zadat nastavení společná pro funkce Kopírovat, Fax, Odeslat a Tiskárna. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 2. Stiskněte nebo a zvolte <> 3 1.INICIAL. FUNKCE Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] INICIALIZAČNÍ FUNKCE 1.INICIAL. FUNKCE NAST. AUTO VYNUL. 2.NAST. AUTO VYNUL. Lze zadat obrazovku, která se zobrazí po zapnutí hlavního napájení nebo po spuštění režimu Automatické vynulování. Na stroji lze nastavit, zda se má obrazovka zadaná jako inicializační funkce zobrazit po inicializaci režimu automatického vynulování. REŽIM ÚSP. TONERU 3.REZIM USP. TONERU Můžete zvolit spotřebu toneru pro tisk. 5

7 SYTOST TISKÁRNY 4.SYTOST TISKARNY AUTO VÝB. ZÁSUVKY 5.AUTO VYB. ZASUVKY VYBRAT TYP PAPIRU 6.VYBRAT TYP PAPIRU ENERGIE V KLIDU 7.ENERGIE V KLIDU OZNAČENÍ PŘIHR. *2 8.OZNACENI PRIHR. STD NAST. VL.POD. 9.STD NAST. VL.POD. PŘEP. PODAV. PAP. 10.PREP. PODAV. PAP. Je-li obraz na výtisku rozdílný od obrazu na originálu, můžete upravit úroveň sytosti. Zásuvky na papír můžete nastavit na automatický výběr papíru a automatické přepínání zásuvek. Toto nastavení může být provedeno zvlášť pro kopírování, tisk a faxování. Lze nastavit typ papíru uloženého v jednotlivých zásuvkách. Můžete vybrat dvě úrovně spotřeby energie, když je stroj v klidovém režimu: <VYSOKA> a <NIZKA>. Výstupní přihrádky stroje můžete vyhradit pro určité funkce. Výstupní přihrádky jsou označeny Přihrádka A a Přihrádka B. Předem můžete nastavit velikost a typ papíru, který použije vložený podavač. Toto nastavení je praktické, pokud do vloženého podavače ukládáte vždy stejnou velikost a typ papíru. Na stroji lze pomocí přepínače volit způsob podávání papíru uloženého ve stroji. Tato funkce je praktická, chceteli zhotovovat jednostranné nebo oboustranné výtisky na předtištěný papír (papír s již vytisknutými logy nebo vzory) beze změny orientace papíru uloženého ve zdroji papíru. *2 Zobrazí se pouze, je-li připojena volitelná vnitřní 2cestná přihrádka E2 nebo finišer U2.

8 JAZYK DISPLEJE 11.JAZYK DISPLEJE ŠPINAVÝ ADF 12.SPINAVY ADF KOMP. DAT (SKEN) 13.KOMP. DAT (SKEN) HODNOTA GAMA (SKEN) 14.HODN. GAMMA (SKEN) INIC. BĚŽNÁ NAST. 15.INIC. BEZNA NAST. Na stroji si můžete zvolit jazyk, v němž se budou zobrazovat hlášení na LCD displeji. Na stroji můžete nastavit režim, který vás bude upozorňovat na nutnost vyčištění oblasti skenování, když na ní stroj detekuje čáry nebo skvrny. Pro síťové skenování můžete nastavit kompresní poměr. Lze nastavit hodnotu gama, která se používá při skenování barevných dokumentů do počítače pomocí funkce síťového skenování. Všechna běžná nastavení lze vrátit na jejich výchozí hodnoty (počáteční nastavení). 7

9 3 Nastavení kopírování Průvodce kopírováním Kapitola 3 Umožňuje upravovat nastavení pro kopírovací funkci. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] NAST. KOPIROVANI NAST. KOPIROVANI 1.TYP USPORAD. Stiskněte nebo a zvolte <NAST. KOPIROVANI> Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] TYP TŘÍDĚNÍ *3 NAST. KOPIROVANI 1.TYP USPORAD. PRIOR. SM. OBRAZU NAST. KOPIROVANI 2.PRIOR. SM. OBRAZU Chcete-li použít režim Otáčet, nastavte na OTOCIT. Můžete nastavit prioritu standardního směru. *3 Nezobrazí se, je-li připojený volitelný finišer U2. 8

10 AUTO ORIENTACE NAST. KOPIROVANI 3.AUTO ORIENTACE Je-li položka <AUTO ORIENTACE> nastavena na <ZAP>, stroj určí nejvhodnější orientaci pro papír zadané velikosti podle informací o velikosti originálu a poměru zoom, a v případě nutnosti obraz automaticky otočí. STAND. NASTAVENÍ NAST. KOPIROVANI 4.STAND. NASTAVENI OSTROST NAST. KOPIROVANI 5.OSTROST SK. VELIK. PAPÍRU NAST. KOPIROVANI 6.SK. VELIK. PAPIRU ZADÁNÍ MM/PALCE NAST. KOPIROVANI 7.ZADANI MM/PALCE INIC. NAST. KOP. NAST. KOPIROVANI 8.INIC. NAST. KOP. Pro kopírování můžete nastavit standardní nastavení. Můžete volit z devíti způsobů nastavení: <1.KVALITA OBRAZU> <2.SYTOST> <3.POMER ZOOM> <4.KOPIE> <5.TRIDIT> <6.2STRANNY> <7.SMAZANI RAMU> <8.SEPARACE NA 2 STR> <9.VYBER PAPIRU> Můžete nastavit ostrost kopírovaných obrazů. Jestliže chcete čistě kopírovat text a čáry, zvyšte úroveň ostrosti. Jestliže chcete kopírovat originály obsahující polotóny, např. obrázky, snižte úroveň ostrosti. Pro váš stroj můžete vybrat skupinu velikostí papíru. Můžete nastavit jednotku míry pro šířku smazání rámu pro funkci Smazání rámu. Režimy, které byly změněny v Nastavení kopírování (z nabídky Doplňkové funkce), lze obnovit na jejich výchozí nastavení.

11 4 Nastavení VYS./PŘ. *1 Průvodce faxováním Kapitoly 6, 10 Umožňuje ukládat nebo upravovat nastavení faxu podle vašich potřeb. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 4.NASTAVENI VYS./PR. Stiskněte nebo a zvolte <NASTAVENI VYS./PR.> NASTAVENI VYS./PR. 1.VSEOB. NASTAVENI 3 Stiskněte nebo a zvolte <VSEOB. NASTAVENI> nebo <NASTAVENI FAXU> 4 VSEOB. NASTAVENI 1.NASTAVENI VYS. Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 5 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] Běžná nastavení VYS./PŘ. NASTAVENÍ VYS. VSEOB. NASTAVENI 1.NASTAVENI VYS. Nastavení PŘ. VSEOB. NASTAVENI 1.NASTAVENI PR. Lze provést následující nastavení: <1.NAZEV JEDNOTKY> <2.SYTOST SKENOVANI> <3.STAND. NASTAVENI> <4.ID VYS. TERMIN.> <5.VYS. S OTOCENIM> <6.POC. STAND. NAST.> Lze provést následující nastavení: <1.VYBRAT ZASUVKU> <2.OBOUSTRANNY TISK> <3.ZMENSENI PRI PR.> <4.PATICKA STR. RX> <5.SOUVISLY TISK> *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 10

12 Nastavení faxu UŽIV. NASTAVENÍ NASTAVENI FAXU 1.UZIV. NASTAVENI NASTAVENÍ VYS. NASTAVENI FAXU 2.NASTAVENI VYS. NASTAVENÍ PŘ. NASTAVENI FAXU 3.NASTAVENI PR. Lze provést následující nastavení: <1.C. TEL. JEDNOTKY> <2.TYP TEL. LINKY> Lze provést následující nastavení: <1.VYS. ECM> <2.DOBA PRODLEVY> <3.AUT. OPAK. VOLBY> <4.TIME OUT> <5.RAZITKOVAT DOK.> <6.KONTROLA LINKY> Lze provést následující nastavení: <1.PRIJ. ECM> 11

13 5 Nastavení telefonního seznamu *1 Průvodce faxováním Kapitoly 2, 10 Umožňuje ukládat nebo upravovat nastavení pro telefonní seznam. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 5.NAST. TEL.SEZNAMU Stiskněte nebo a vyberte <NAST. TEL. SEZNAMU> NAST. TEL.SEZNAMU 1.VOLBA NA 1-DOTEK 3 Stiskněte nebo a vyberte <VOLBA NA 1-DOTEK>, <KODOVANA VOLBA> nebo <SKUP. VOLBA> 4 VOLBA NA 1-DOTEK [01] NEREGISTROVANO Použijte,, [OK] nebo číselná tlačítka a uložte nebo upravte nastavení pro telefonní seznam % AUTO A TEXT Po dokončení nastavení stiskněte [Stop] VOLBA NA 1 DOTEK NAST. TEL.SEZNAMU 1.VOLBA NA 1-DOTEK KÓDOVANÁ VOLBA NAST. TEL.SEZNAMU 2.KODOVANA VOLBA SKUPINOVÁ VOLBA NAST. TEL.SEZNAMU 3.SKUP. VOLBA Uložte faxové/telefonní číslo pro volbu na jeden dotek, poté volte číslo pouhým stisknutím tlačítka volby na jeden dotek přiřazeného k danému číslu. Uložte faxové/telefonní číslo pro kódovanou rychlovolbu, poté volte číslo pouhým stisknutím tlačítka [Kódovaná volba] a zadáním třímístného kódu přiřazenému danému číslu. Uložte skupinu faxových/telefonních čísel pro skupinovou volbu, poté odešlete dokument na všechna čísla dané skupiny; pouze stiskněte tlačítko volby na jeden dotek nebo stiskněte [Kódovaná volba] zadejte třímístné číslo přiřazené dané skupině. *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 12

14 6 Nastavení časovače Referenční průvodce Kapitola 5 Umožňuje provádět na stroji různá nastavení časovače, např. nastavení doby, která má uplynout, než stroj přejde do klidového režimu. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 7.NAST. CASOVACE Stiskněte nebo a zvolte <NAST. CASOVACE> 3 NAST. CASOVACE 1.NAST. DATA A CASU Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] NASTAVENÍ DATA A ČASU NAST. CASOVACE 1.NAST. DATA A CASU Lze nastavit aktuální datum a čas. Datum a čas zde nastavené jsou použity i pro nastavení času, pokud je to pro nějakou funkci zařízení požadováno. 13

15 VOLBA TYPU DATA NAST. CASOVACE 2.VYBER TYPU DATA ČAS AUT. ODSTAVENÍ NAST. CASOVACE 3.CAS AUT.ODSTAVENI ČAS AUTOM. VYNULOVÁNÍ NAST. CASOVACE 4.CAS AUTOM. VYNUL. LETNÍ ČAS NAST. CASOVACE 5.LETNI CAS Na LCD displeji můžete nastavit formát data. Pokud je stroj po určité časové období v klidu (po provedení poslední tiskové úlohy nebo operace tlačítky), spustí se režim odstavení. Můžete zadat čas, po jehož uplynutí stroj přejde do režimu odstavení (od 3 do 30 minut). Čas přepnutí do režimu odstavení můžete také nastavit na <VYP>. Pokud je stroj v klidovém stavu po určitou dobu (po provedení poslední tiskové úlohy nebo operace tlačítky), displej se vrátí do pohotovostního režimu nebo k obrazovce vybrané funkce. Režim doby automatického vynulování může být nastaven v rozmezí od 1 do 9 minut s krokem 1 minuta nebo může být nastaven na <VYP>. V některých zemích se čas v letním období posouvá. Období, ve kterém dochází k tomuto posunu, se nazývá letní čas. 14

16 7 Nastavení/Čištění Referenční průvodce Kapitola 5 Umožňuje provést nastavení pro tisk nebo čištění stroje. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 8. Stiskněte nebo a zvolte <> 1.CISTENI VALCE 3 Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] ČIŠTĚNÍ VÁLCE 1.CISTENI VALCE ČIŠTĚNÍ BUBNU 2.CISTENI BUBNU ČIŠTĚNÍ FIX. JEDNOTKY 3.CISTENI FIX. JED. ČIŠTĚNÍ PODAVAČE *4 4.CISTENI PODAVACE Umožňuje vyčistit přenášecí válec v hlavní jednotce, jestliže je zadní strana tištěného papíru při kopírování špinavá. Umožňuje vyčistit buben v hlavní jednotce, jestliže poklesne kvalita tisku. Umožňuje vyčistit fixační jednotku v hlavní jednotce, jestliže se na vytištěné straně objevují tmavé pruhy nebo vyměňujete tonerovou kazetu. Umožňuje provést čištění válců podavače opakovaným podáním prázdných listů papíru. *4 Zobrazí se pouze, je-li ke stroji připojen volitelný podavač (DADF-P2). 15

17 SPECIÁLNÍ REŽIM M 5.SPECIALNI REZIM M SPECIÁLNÍ REŽIM N 6.SPECIALNI REZIM N SPECIÁLNÍ REŽIM O 7.SPECIALNI REZIM O SPECIÁLNÍ REŽIM P 8.SPECIALNI REZIM P REŽIM SP. FIX. KLÍŽ. PAP. 9.REZ.FIX.KLIZ.PAP. SPECIÁLNÍ REŽIM S 10.SPECIALNI REZIM S NAST. OTÁČET TŘÍDIT 11.OTOC. NAST. USP. AUTOM. UPRAVA PODAVAČE 12.AUT. UPRAVA ADF Umožňuje zvýšit kvalitu tisku nebo nestejnoměrnou sytost tisku. Umožňuje předcházet kroucení papíru nebo jeho zachycení, je-li stroj používán v prostředí s vysokou vlhkostí. Umožňuje předcházet zachycení papíru při tisku na zadní stranu potištěného papíru. Umožňuje zabránit zkroucení určitých typů papírů, např. tenkého nebo recyklovaného papíru, který se bez ohledu na vlhkost často kroutí. Umožňuje zadat, zda provést pro klížený papír speciální fixaci. Umožňuje zkrátit dobu čekání na další úlohu. Umožňuje vybrat prioritu buď pro rychlost, nebo kvalitu obrazu při tisku v režimu Třídit s otáčením. Je-li tato funkce nastavena na <ZAP>, prach a nečistoty v podavači se nevytisknou. 16

18 8 Nastavení hlášení Průvodce faxováním Kapitola 8 Umožňuje nastavit podmínky tisku pro tisk hlášení o vysílání, hlášení o příjmu a hlášení o činnosti. Můžete také vytisknout seznamy příjemců uložených pro rychlovolbu nebo obsah doplňkových funkcí. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 9.NASTAV. HLASENI Stiskněte nebo a zvolte < NASTAVENI HLASENI> NASTAV. HLASENI 1.NASTAVENI 3 Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] NASTAVENÍ* 1 NASTAV. HLASENI 1.NASTAVENI TISK SEZNAMU NASTAV. HLASENI 2.TISK SEZNAMU Můžete nastavit podmínky tisku pro tisk hlášení o vysílání, hlášení o příjmu a hlášení o činnosti. <1.HLASENI O VYS.> <2.HLASENI O PR.> <3.HL. O CINNOSTI> Můžete tisknout následující seznamy <1.HL. O CINNOSTI> <2.SEZNAM RYCHL.> *1 <3.DETAILY TEL. SEZ.> *1 <4.SEZNAM UZIV.DAT> *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 17

19 9 Nastavení systému Referenční průvodce, Průvodce faxováním, Network Guide Umožňuje nastavit informace správce systému, správy ID oddělení, nastavení sítě a jiných systémových nastavení. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] Stiskněte nebo a zvolte <> 3 1.INFO SPRAVCE SYS. Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] INFO SPRÁVCE SYS. 1.INFO SPRAVCE SYS. Pro správce systému lze nastavit ID a heslo. Po nastavení ID správce systému a systémového hesla může ukládat a měnit systémová nastavení pouze správce systému. INFO O ZAŘÍZENÍ 2.INFO O ZARIZENI SPRÁVA ID ODD. 3.SPRAVA ID ODD. Můžete zadat název jednotky stroje a jeho umístění. Můžete nastavit stroj tak, aby jej mohly obsluhovat jen ty osoby, které zadají správné ID oddělení a heslo. To se nazývá Správa ID oddělení. ID oddělení a hesla lze zaregistrovat až pro 1000 oddělení. Správa ID oddělení umožňuje sledování celkového počtu kopií/skenování/tisku provedených jednotlivými odděleními. 18

20 SPRÁVA ID UŽIV. 4.SPRAVA ID UZIV. NASTAVENÍ SÍTĚ 5.NASTAVENI SITE Můžete si nastavit, zda používat správu ID uživatelů či nikoliv. Můžete specifikovat nastavení rozhraní pro komunikaci stroje s počítači v síti. Můžete specifikovat nastavení protokolu stroje pro komunikaci stroje s počítači, které stroj používají. KOMUNIKACE *1 6.KOMUNIKACE VZDÁLENÉ UR 7.VZDALENE UR OMEZ. FUNKCÍ VYS.* 1 8.OMEZIT ODESILANI KONTROLA VÝPISU 9.KONTROLA VYPISU Lze provést následující nastavení: <1.NASTAVENI FAXU> <2.ZAMEK PAMETI> Můžete nastavit, zda používat vzdálené uživatelské rozhraní stroje. Vzdálené uživatelské rozhraní umožňuje obsluhu stroje a provádění nastavení z počítače. Lze provést následující nastavení: <1.HESLO ADRESARE> <2.OMEZIT NOVE ADR.> <3.VYS. S OVL. FAXU> <4.NEVYTACET ZNOVU> <5.POTVRDIT FAX. C.> <6.OMEZIT VICE CILU> Můžete zadat, zda kontrolovat výpis VYS./PŘ. použitím [Monitor systému]. *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 19

21 REGISTR. LICENCE 10.REGISTR. LICENCE POUŽÍT USB 11.POUZIT USB VÝBĚR PDL(PnP) *5 12.VYBER PDL(PnP) Můžete registrovat licenční klíč pro aktivaci určitých funkcí. Můžete nastavit, zda omezit provádění úloh přes rozhraní USB. Můžete zadat funkce vhodné pro faxovou kartu nebo soupravu tiskárny instalovanou ve stroji. *5 Zobrazí se pouze, je-li aktivována volitelná souprava tiskárny PCL nebo je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 20

22

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže...3 Ovládací panel...5 Funkce kopírování Zhotovení kopie...7 Základní kopírovací...9 Volitelné kopírovací...3

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Úvodní příručka NPD4499-00 CS

Úvodní příručka NPD4499-00 CS NPD4499-00 CS Kapitola 1 Úvod Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Tato Quick Guide () poskytuje úvod a ilustrace k základním operacím s tímto zařízením a jeho často užívaným funkcím.

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč Panasonic KX-FL403EX-W - laserový fax/tel/kopírka KX-FL403EX-W Laser fax na kanc. papír,14,4k bps, paměť na cca 40 stran pro příjem do paměti, rychlost tisku cca. 14 stran/min., rozlišení 600 x 600dpi,

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX 2006 MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX Ocenění za nejlepší firemní image roku 2005 Vše v jednom pro menší kancelář Multifunkční síťový přístroj KX-FLB853EX, který funguje jako vysokorychlostní laserový

Více

Průvodce nastavením systému

Průvodce nastavením systému MODEL: MX-2300N MX-2700N Průvodce nastavením systému Obsah O tomto návodu.............................. 2 Systémová nastavení......................... 4 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (OBECNÁ) Vyvolání systémového

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý Dynamická rovnováha www.develop.cz ineo 250/350 přívětivý přesný všestranný černobílý Zprávy, obchodní dopisy, finanční tabulky, korespondence se zákazníky - jak zhotovujete tyto obchodní dokumenty? Pokud

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 Technický průvodce verze 1.2 Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. červen, 2009 Technická podpora OBSAH 1 ÚVOD...3 2 ROZBALENÍ A INSTALACE STROJE...3 3 HESLA

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Průvodce nastavením systému

Průvodce nastavením systému MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-350N MX-4500N MX-450N Průvodce nastavením systému Obsah O tomto návodu.............................. 2 Systémová nastavení......................... 4 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Základní příručka k obsluze

Základní příručka k obsluze Základní příručka k obsluze Co s tímto přístrojem mohu dělat? Před použitím přístroje Dokument a papír Kopírování Odesílání dokumentů (pouze model MF4690PL) Příjem dokumentů (pouze model MF4690PL) Tisk

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Průvodce pro pokročilé uživatele

Průvodce pro pokročilé uživatele NHORU Průvodce pro pokročilé uživatele CSY Možnosti práce se zařízením - Fax - Kopie - Tisk (pouze model L0) Před uvedením přístroje do činnosti si přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uschovejte

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích. Verze A CZE Příručky uživatele a kde je najdu? Jaká příručka?

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení

Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pro zákazníky používající systém Windows pro sít ové připojení Pokud používáte odlišný operační systém nebo architekturu serveru a klienta, připojení nemusí pracovat správně pokud použijete postupy popsané

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4

TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4 Canon - JX510P - inkoustový fax / telefon / kopírka / tiskárna + digitální záznamník Popis Zařízení Super G3 JX510P je rychlý a plně vybavený fax, telefon a digitální záznamník s možností tisku přes počítač

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Verze 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Správa a účtování

Verze 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Správa a účtování Verze 1.0 09/10 Xerox ColorQube 9301/9302/9303 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů Spojených států na ochranu autorských práv. Obsah této publikace

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Nejdůležitější přednosti: multifunkční zařízení tvořící vstup do digitální kanceláře snadná digitalizace různorodých tiskovin vícenásobné rozesílání

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

hp LaserJet 3020 all-in-one a hp LaserJet 3030 all-in-one Uživatelská příručka

hp LaserJet 3020 all-in-one a hp LaserJet 3030 all-in-one Uživatelská příručka hp LaserJet 3020 all-in-one a hp LaserJet 3030 all-in-one Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Žádná část tohoto dokumentu nesmí

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM Obsah Úvod...2 Sada ochrany dat je nainstalována...4 Bezpečnostní nastavení modulu zabezpečení dat...4 Funkce řízení dokumentu...4 Ukládání dokumentů...4 Obrazovka

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Příručka k klienta GFI. Příručka ke klientu

Příručka k klienta GFI. Příručka ke klientu Příručka k klienta GFI Příručka ke klientu Informace a obsah v tomto dokumentu slouží jen pro informační účely a jsou poskytovány, tak jak jsou, bez jakýchkoli dalších záruk, výslovných či implikovaných,

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Océ VarioPrint 2050-70. Příručka pro konfiguraci a údržbu

Océ VarioPrint 2050-70. Příručka pro konfiguraci a údržbu Océ VarioPrint 2050-70 Příručka pro konfiguraci a údržbu Océ-Technologies B.V. Ochranné známky V této příručce jsou produkty uvedeny pod svými obchodními názvy. V převážné většině případů představují tato

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Internetový portál Come Automaty

Internetový portál Come Automaty Manuál pro kartový účet Autor dokumentu: Roman Banar Verze dokumentu: 1.0 (20.1.2009) Status dokumentu: Dokončeno Obsah 1 Kartový účet...3 1.1 Přihlášení do kartového účtu...3 1.2 Historie operací...3

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient MEDICTO Group, s.r.o. Za Hanspaulkou 9 160 00 Praha 6 Tel.: 233 338 538 Fax.: 223 310 390 e-mail: info@medicton.com url.: www.medicton.com Vážení zákazníci!

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

RYCHLEJŠÍ NEŽ LASEROVÉ TISKÁRNY PŘI POLOVIČNÍCH NÁKLADECH URČENO K PODNIKÁNÍ

RYCHLEJŠÍ NEŽ LASEROVÉ TISKÁRNY PŘI POLOVIČNÍCH NÁKLADECH URČENO K PODNIKÁNÍ Řada WorkForce Pro RYCHLEJŠÍ NEŽ LASEROVÉ TISKÁRNY PŘI POLOVIČNÍCH NÁKLADECH URČENO K PODNIKÁNÍ NEPŘEKONATELNÁ KOMBINACE Náklady na tisk jsou pro každou firmu velmi důležité, proto vám nabízíme bohatou

Více