Průvodce snadnou obsluhou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce snadnou obsluhou"

Transkript

1 Průvodce snadnou obsluhou Podle vašic h potřeb OBSAH Ovládání hlasitosti... 3 Běžná nastavení... 5 Nastavení kopírování... 8 Nastavení VYS./PŘ Nastavení telefonního seznamu Nastavení časovače Nastavení/Čištění Nastavení hlášení Průvodce ponechte poblíž stroje pro případ potřeby dalšího použití. Nastavení systému... 18

2 Stisknutím [Doplňkové funkce] na ovládacím panelu zobrazíte nabídku doplňkových funkcí. Nabídka doplňkových funkcí umožňuje přizpůsobení různých nastavení stroje podle potřeb uživatele. Můžete zde provádět i nastavení potřebná k používání funkce faxu (např. typ telefonní linky a faxové číslo). 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 Tiskněte nebo, dokud se neobjeví požadovaná položka nabídky, kterou chcete nastavit nebo změnit, stiskněte [OK] % AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] OVLÁDÁNÍ HLASIT. (Viz str. 3) BĚŽNÁ NASTAVENÍ (Viz str. 5) 2. NAST. KOPÍROVÁNÍ (Viz str. 8) 3.NAST. KOPIROVANI NASTAVENÍ VYS./PŘ. (Viz str. 10) 4.NASTAVENI VYS./PR. NAST. TEL.SEZNAMU (Viz str. 12) 5.NAST. TEL.SEZNAMU Umožňuje nastavit, zda používat zvukové signály. Hlasitost zvukových signálů lze měnit. Umožňuje zadat nastavení společná pro funkce Kopírovat, Fax, Odeslat a Tiskárna. Umožňuje upravovat nastavení pro kopírovací funkci. Umožňuje ukládat nebo upravovat nastavení faxu podle vašich potřeb. Umožňuje ukládat nebo upravovat nastavení pro telefonní seznam. 1

3 NASTAVENÍ TISKÁRNY DOPLNKOVE FUNKE 6.NAST. TISKARNY NAST. ČASOVAČE (Viz str. 13) 7.NAST. CASOVACE NASTAVENÍ/ČIŠTĚNÍ (Viz str. 15) 8. NASTAV. HLÁŠENÍ (Viz str. 17) 9.NASTAV. HLASENI SYST. NASTAVENÍ (Viz str. 18) 10. Další informace naleznete v PCL/UFR II Printer Guide nebo UFR II Printer Guide. Umožňuje provádět na stroji různá nastavení časovače, např. nastavení doby, která má uplynout, než stroj přejde do klidového režimu. Umožňuje provést nastavení pro tisk nebo čištění stroje. Umožňuje nastavit podmínky tisku pro tisk hlášení o vysílání, hlášení o příjmu a hlášení o činnosti. Můžete také vytisknout seznamy příjemců uložených pro rychlovolbu nebo obsah doplňkových funkcí. Umožňuje nastavit informace správce systému, správy ID oddělení, nastavení sítě a jiných systémových nastavení. 2

4 1 Ovládání hlasitosti Referenční průvodce Kapitola 5 Umožňuje nastavit, zda používat zvukové signály. Lze také měnit jejich hlasitost. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 3 OVLADANI HLASIT. 1.HLAS. MONITORU Stiskněte nebo a zvolte <OVLADANI HLASIT.> Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] HLAS. MONITORU *1 OVLADANI HLASIT. 1.HLAS. MONITORU TÓN PŘI VLOŽENÍ OVLADANI HLASIT. 2.TON PRI VLOZENI Můžete nastavit hlasitost pro zvuky monitoru v průběhu faxového vysílání. Tón při vložení zazní při stisknutí tlačítek na ovládacím panelu. TÓN PŘI CHYBĚ OVLADANI HLASIT. 3.TON PRI CHYBE Tón při chybě zazní, dojde-li k závadě na stroji (např. při zachycení papíru nebo provozní chybě). *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 3

5 TÓN UKONČENÍ VYS. *1 OVLADANI HLASIT. 4.TON UKONCENI VYS. TÓN UKONČENÍ PŘ. *1 OVLADANI HLASIT. 5.TON UKONCENI PR. TÓN NA KONCI SKEN. OVLADANI HLASIT. 6.TON NA KONCI SKEN TÓN NA KONCI TSK. OVLADANI HLASIT. 7.TON NA KONCI TSK. Tón na konci vysílání zazní po úspěšném dokončení faxového přenosu. Tón na konci příjmu zazní po úspěšném příjmu faxu. Tón na konci skenování zazní po dokončení skenování. Tón na konci tisku zazní po dokončení tisku. *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 4

6 2 Běžná nastavení Referenční průvodce Kapitola 5 Umožňuje zadat nastavení společná pro funkce Kopírovat, Fax, Odeslat a Tiskárna. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 2. Stiskněte nebo a zvolte <> 3 1.INICIAL. FUNKCE Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] INICIALIZAČNÍ FUNKCE 1.INICIAL. FUNKCE NAST. AUTO VYNUL. 2.NAST. AUTO VYNUL. Lze zadat obrazovku, která se zobrazí po zapnutí hlavního napájení nebo po spuštění režimu Automatické vynulování. Na stroji lze nastavit, zda se má obrazovka zadaná jako inicializační funkce zobrazit po inicializaci režimu automatického vynulování. REŽIM ÚSP. TONERU 3.REZIM USP. TONERU Můžete zvolit spotřebu toneru pro tisk. 5

7 SYTOST TISKÁRNY 4.SYTOST TISKARNY AUTO VÝB. ZÁSUVKY 5.AUTO VYB. ZASUVKY VYBRAT TYP PAPIRU 6.VYBRAT TYP PAPIRU ENERGIE V KLIDU 7.ENERGIE V KLIDU OZNAČENÍ PŘIHR. *2 8.OZNACENI PRIHR. STD NAST. VL.POD. 9.STD NAST. VL.POD. PŘEP. PODAV. PAP. 10.PREP. PODAV. PAP. Je-li obraz na výtisku rozdílný od obrazu na originálu, můžete upravit úroveň sytosti. Zásuvky na papír můžete nastavit na automatický výběr papíru a automatické přepínání zásuvek. Toto nastavení může být provedeno zvlášť pro kopírování, tisk a faxování. Lze nastavit typ papíru uloženého v jednotlivých zásuvkách. Můžete vybrat dvě úrovně spotřeby energie, když je stroj v klidovém režimu: <VYSOKA> a <NIZKA>. Výstupní přihrádky stroje můžete vyhradit pro určité funkce. Výstupní přihrádky jsou označeny Přihrádka A a Přihrádka B. Předem můžete nastavit velikost a typ papíru, který použije vložený podavač. Toto nastavení je praktické, pokud do vloženého podavače ukládáte vždy stejnou velikost a typ papíru. Na stroji lze pomocí přepínače volit způsob podávání papíru uloženého ve stroji. Tato funkce je praktická, chceteli zhotovovat jednostranné nebo oboustranné výtisky na předtištěný papír (papír s již vytisknutými logy nebo vzory) beze změny orientace papíru uloženého ve zdroji papíru. *2 Zobrazí se pouze, je-li připojena volitelná vnitřní 2cestná přihrádka E2 nebo finišer U2.

8 JAZYK DISPLEJE 11.JAZYK DISPLEJE ŠPINAVÝ ADF 12.SPINAVY ADF KOMP. DAT (SKEN) 13.KOMP. DAT (SKEN) HODNOTA GAMA (SKEN) 14.HODN. GAMMA (SKEN) INIC. BĚŽNÁ NAST. 15.INIC. BEZNA NAST. Na stroji si můžete zvolit jazyk, v němž se budou zobrazovat hlášení na LCD displeji. Na stroji můžete nastavit režim, který vás bude upozorňovat na nutnost vyčištění oblasti skenování, když na ní stroj detekuje čáry nebo skvrny. Pro síťové skenování můžete nastavit kompresní poměr. Lze nastavit hodnotu gama, která se používá při skenování barevných dokumentů do počítače pomocí funkce síťového skenování. Všechna běžná nastavení lze vrátit na jejich výchozí hodnoty (počáteční nastavení). 7

9 3 Nastavení kopírování Průvodce kopírováním Kapitola 3 Umožňuje upravovat nastavení pro kopírovací funkci. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] NAST. KOPIROVANI NAST. KOPIROVANI 1.TYP USPORAD. Stiskněte nebo a zvolte <NAST. KOPIROVANI> Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] TYP TŘÍDĚNÍ *3 NAST. KOPIROVANI 1.TYP USPORAD. PRIOR. SM. OBRAZU NAST. KOPIROVANI 2.PRIOR. SM. OBRAZU Chcete-li použít režim Otáčet, nastavte na OTOCIT. Můžete nastavit prioritu standardního směru. *3 Nezobrazí se, je-li připojený volitelný finišer U2. 8

10 AUTO ORIENTACE NAST. KOPIROVANI 3.AUTO ORIENTACE Je-li položka <AUTO ORIENTACE> nastavena na <ZAP>, stroj určí nejvhodnější orientaci pro papír zadané velikosti podle informací o velikosti originálu a poměru zoom, a v případě nutnosti obraz automaticky otočí. STAND. NASTAVENÍ NAST. KOPIROVANI 4.STAND. NASTAVENI OSTROST NAST. KOPIROVANI 5.OSTROST SK. VELIK. PAPÍRU NAST. KOPIROVANI 6.SK. VELIK. PAPIRU ZADÁNÍ MM/PALCE NAST. KOPIROVANI 7.ZADANI MM/PALCE INIC. NAST. KOP. NAST. KOPIROVANI 8.INIC. NAST. KOP. Pro kopírování můžete nastavit standardní nastavení. Můžete volit z devíti způsobů nastavení: <1.KVALITA OBRAZU> <2.SYTOST> <3.POMER ZOOM> <4.KOPIE> <5.TRIDIT> <6.2STRANNY> <7.SMAZANI RAMU> <8.SEPARACE NA 2 STR> <9.VYBER PAPIRU> Můžete nastavit ostrost kopírovaných obrazů. Jestliže chcete čistě kopírovat text a čáry, zvyšte úroveň ostrosti. Jestliže chcete kopírovat originály obsahující polotóny, např. obrázky, snižte úroveň ostrosti. Pro váš stroj můžete vybrat skupinu velikostí papíru. Můžete nastavit jednotku míry pro šířku smazání rámu pro funkci Smazání rámu. Režimy, které byly změněny v Nastavení kopírování (z nabídky Doplňkové funkce), lze obnovit na jejich výchozí nastavení.

11 4 Nastavení VYS./PŘ. *1 Průvodce faxováním Kapitoly 6, 10 Umožňuje ukládat nebo upravovat nastavení faxu podle vašich potřeb. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 4.NASTAVENI VYS./PR. Stiskněte nebo a zvolte <NASTAVENI VYS./PR.> NASTAVENI VYS./PR. 1.VSEOB. NASTAVENI 3 Stiskněte nebo a zvolte <VSEOB. NASTAVENI> nebo <NASTAVENI FAXU> 4 VSEOB. NASTAVENI 1.NASTAVENI VYS. Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 5 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] Běžná nastavení VYS./PŘ. NASTAVENÍ VYS. VSEOB. NASTAVENI 1.NASTAVENI VYS. Nastavení PŘ. VSEOB. NASTAVENI 1.NASTAVENI PR. Lze provést následující nastavení: <1.NAZEV JEDNOTKY> <2.SYTOST SKENOVANI> <3.STAND. NASTAVENI> <4.ID VYS. TERMIN.> <5.VYS. S OTOCENIM> <6.POC. STAND. NAST.> Lze provést následující nastavení: <1.VYBRAT ZASUVKU> <2.OBOUSTRANNY TISK> <3.ZMENSENI PRI PR.> <4.PATICKA STR. RX> <5.SOUVISLY TISK> *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 10

12 Nastavení faxu UŽIV. NASTAVENÍ NASTAVENI FAXU 1.UZIV. NASTAVENI NASTAVENÍ VYS. NASTAVENI FAXU 2.NASTAVENI VYS. NASTAVENÍ PŘ. NASTAVENI FAXU 3.NASTAVENI PR. Lze provést následující nastavení: <1.C. TEL. JEDNOTKY> <2.TYP TEL. LINKY> Lze provést následující nastavení: <1.VYS. ECM> <2.DOBA PRODLEVY> <3.AUT. OPAK. VOLBY> <4.TIME OUT> <5.RAZITKOVAT DOK.> <6.KONTROLA LINKY> Lze provést následující nastavení: <1.PRIJ. ECM> 11

13 5 Nastavení telefonního seznamu *1 Průvodce faxováním Kapitoly 2, 10 Umožňuje ukládat nebo upravovat nastavení pro telefonní seznam. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 5.NAST. TEL.SEZNAMU Stiskněte nebo a vyberte <NAST. TEL. SEZNAMU> NAST. TEL.SEZNAMU 1.VOLBA NA 1-DOTEK 3 Stiskněte nebo a vyberte <VOLBA NA 1-DOTEK>, <KODOVANA VOLBA> nebo <SKUP. VOLBA> 4 VOLBA NA 1-DOTEK [01] NEREGISTROVANO Použijte,, [OK] nebo číselná tlačítka a uložte nebo upravte nastavení pro telefonní seznam % AUTO A TEXT Po dokončení nastavení stiskněte [Stop] VOLBA NA 1 DOTEK NAST. TEL.SEZNAMU 1.VOLBA NA 1-DOTEK KÓDOVANÁ VOLBA NAST. TEL.SEZNAMU 2.KODOVANA VOLBA SKUPINOVÁ VOLBA NAST. TEL.SEZNAMU 3.SKUP. VOLBA Uložte faxové/telefonní číslo pro volbu na jeden dotek, poté volte číslo pouhým stisknutím tlačítka volby na jeden dotek přiřazeného k danému číslu. Uložte faxové/telefonní číslo pro kódovanou rychlovolbu, poté volte číslo pouhým stisknutím tlačítka [Kódovaná volba] a zadáním třímístného kódu přiřazenému danému číslu. Uložte skupinu faxových/telefonních čísel pro skupinovou volbu, poté odešlete dokument na všechna čísla dané skupiny; pouze stiskněte tlačítko volby na jeden dotek nebo stiskněte [Kódovaná volba] zadejte třímístné číslo přiřazené dané skupině. *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 12

14 6 Nastavení časovače Referenční průvodce Kapitola 5 Umožňuje provádět na stroji různá nastavení časovače, např. nastavení doby, která má uplynout, než stroj přejde do klidového režimu. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 7.NAST. CASOVACE Stiskněte nebo a zvolte <NAST. CASOVACE> 3 NAST. CASOVACE 1.NAST. DATA A CASU Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] NASTAVENÍ DATA A ČASU NAST. CASOVACE 1.NAST. DATA A CASU Lze nastavit aktuální datum a čas. Datum a čas zde nastavené jsou použity i pro nastavení času, pokud je to pro nějakou funkci zařízení požadováno. 13

15 VOLBA TYPU DATA NAST. CASOVACE 2.VYBER TYPU DATA ČAS AUT. ODSTAVENÍ NAST. CASOVACE 3.CAS AUT.ODSTAVENI ČAS AUTOM. VYNULOVÁNÍ NAST. CASOVACE 4.CAS AUTOM. VYNUL. LETNÍ ČAS NAST. CASOVACE 5.LETNI CAS Na LCD displeji můžete nastavit formát data. Pokud je stroj po určité časové období v klidu (po provedení poslední tiskové úlohy nebo operace tlačítky), spustí se režim odstavení. Můžete zadat čas, po jehož uplynutí stroj přejde do režimu odstavení (od 3 do 30 minut). Čas přepnutí do režimu odstavení můžete také nastavit na <VYP>. Pokud je stroj v klidovém stavu po určitou dobu (po provedení poslední tiskové úlohy nebo operace tlačítky), displej se vrátí do pohotovostního režimu nebo k obrazovce vybrané funkce. Režim doby automatického vynulování může být nastaven v rozmezí od 1 do 9 minut s krokem 1 minuta nebo může být nastaven na <VYP>. V některých zemích se čas v letním období posouvá. Období, ve kterém dochází k tomuto posunu, se nazývá letní čas. 14

16 7 Nastavení/Čištění Referenční průvodce Kapitola 5 Umožňuje provést nastavení pro tisk nebo čištění stroje. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 8. Stiskněte nebo a zvolte <> 1.CISTENI VALCE 3 Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] ČIŠTĚNÍ VÁLCE 1.CISTENI VALCE ČIŠTĚNÍ BUBNU 2.CISTENI BUBNU ČIŠTĚNÍ FIX. JEDNOTKY 3.CISTENI FIX. JED. ČIŠTĚNÍ PODAVAČE *4 4.CISTENI PODAVACE Umožňuje vyčistit přenášecí válec v hlavní jednotce, jestliže je zadní strana tištěného papíru při kopírování špinavá. Umožňuje vyčistit buben v hlavní jednotce, jestliže poklesne kvalita tisku. Umožňuje vyčistit fixační jednotku v hlavní jednotce, jestliže se na vytištěné straně objevují tmavé pruhy nebo vyměňujete tonerovou kazetu. Umožňuje provést čištění válců podavače opakovaným podáním prázdných listů papíru. *4 Zobrazí se pouze, je-li ke stroji připojen volitelný podavač (DADF-P2). 15

17 SPECIÁLNÍ REŽIM M 5.SPECIALNI REZIM M SPECIÁLNÍ REŽIM N 6.SPECIALNI REZIM N SPECIÁLNÍ REŽIM O 7.SPECIALNI REZIM O SPECIÁLNÍ REŽIM P 8.SPECIALNI REZIM P REŽIM SP. FIX. KLÍŽ. PAP. 9.REZ.FIX.KLIZ.PAP. SPECIÁLNÍ REŽIM S 10.SPECIALNI REZIM S NAST. OTÁČET TŘÍDIT 11.OTOC. NAST. USP. AUTOM. UPRAVA PODAVAČE 12.AUT. UPRAVA ADF Umožňuje zvýšit kvalitu tisku nebo nestejnoměrnou sytost tisku. Umožňuje předcházet kroucení papíru nebo jeho zachycení, je-li stroj používán v prostředí s vysokou vlhkostí. Umožňuje předcházet zachycení papíru při tisku na zadní stranu potištěného papíru. Umožňuje zabránit zkroucení určitých typů papírů, např. tenkého nebo recyklovaného papíru, který se bez ohledu na vlhkost často kroutí. Umožňuje zadat, zda provést pro klížený papír speciální fixaci. Umožňuje zkrátit dobu čekání na další úlohu. Umožňuje vybrat prioritu buď pro rychlost, nebo kvalitu obrazu při tisku v režimu Třídit s otáčením. Je-li tato funkce nastavena na <ZAP>, prach a nečistoty v podavači se nevytisknou. 16

18 8 Nastavení hlášení Průvodce faxováním Kapitola 8 Umožňuje nastavit podmínky tisku pro tisk hlášení o vysílání, hlášení o příjmu a hlášení o činnosti. Můžete také vytisknout seznamy příjemců uložených pro rychlovolbu nebo obsah doplňkových funkcí. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] 2 9.NASTAV. HLASENI Stiskněte nebo a zvolte < NASTAVENI HLASENI> NASTAV. HLASENI 1.NASTAVENI 3 Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] NASTAVENÍ* 1 NASTAV. HLASENI 1.NASTAVENI TISK SEZNAMU NASTAV. HLASENI 2.TISK SEZNAMU Můžete nastavit podmínky tisku pro tisk hlášení o vysílání, hlášení o příjmu a hlášení o činnosti. <1.HLASENI O VYS.> <2.HLASENI O PR.> <3.HL. O CINNOSTI> Můžete tisknout následující seznamy <1.HL. O CINNOSTI> <2.SEZNAM RYCHL.> *1 <3.DETAILY TEL. SEZ.> *1 <4.SEZNAM UZIV.DAT> *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 17

19 9 Nastavení systému Referenční průvodce, Průvodce faxováním, Network Guide Umožňuje nastavit informace správce systému, správy ID oddělení, nastavení sítě a jiných systémových nastavení. 1 Stiskněte [Doplňkové funkce] Stiskněte nebo a zvolte <> 3 1.INFO SPRAVCE SYS. Stisknutím, nebo [OK] změníte následující nastavení 4 100% AUTO A TEXT Po provedení nastavení stiskněte [Stop] INFO SPRÁVCE SYS. 1.INFO SPRAVCE SYS. Pro správce systému lze nastavit ID a heslo. Po nastavení ID správce systému a systémového hesla může ukládat a měnit systémová nastavení pouze správce systému. INFO O ZAŘÍZENÍ 2.INFO O ZARIZENI SPRÁVA ID ODD. 3.SPRAVA ID ODD. Můžete zadat název jednotky stroje a jeho umístění. Můžete nastavit stroj tak, aby jej mohly obsluhovat jen ty osoby, které zadají správné ID oddělení a heslo. To se nazývá Správa ID oddělení. ID oddělení a hesla lze zaregistrovat až pro 1000 oddělení. Správa ID oddělení umožňuje sledování celkového počtu kopií/skenování/tisku provedených jednotlivými odděleními. 18

20 SPRÁVA ID UŽIV. 4.SPRAVA ID UZIV. NASTAVENÍ SÍTĚ 5.NASTAVENI SITE Můžete si nastavit, zda používat správu ID uživatelů či nikoliv. Můžete specifikovat nastavení rozhraní pro komunikaci stroje s počítači v síti. Můžete specifikovat nastavení protokolu stroje pro komunikaci stroje s počítači, které stroj používají. KOMUNIKACE *1 6.KOMUNIKACE VZDÁLENÉ UR 7.VZDALENE UR OMEZ. FUNKCÍ VYS.* 1 8.OMEZIT ODESILANI KONTROLA VÝPISU 9.KONTROLA VYPISU Lze provést následující nastavení: <1.NASTAVENI FAXU> <2.ZAMEK PAMETI> Můžete nastavit, zda používat vzdálené uživatelské rozhraní stroje. Vzdálené uživatelské rozhraní umožňuje obsluhu stroje a provádění nastavení z počítače. Lze provést následující nastavení: <1.HESLO ADRESARE> <2.OMEZIT NOVE ADR.> <3.VYS. S OVL. FAXU> <4.NEVYTACET ZNOVU> <5.POTVRDIT FAX. C.> <6.OMEZIT VICE CILU> Můžete zadat, zda kontrolovat výpis VYS./PŘ. použitím [Monitor systému]. *1 Zobrazí se pouze v případě, že je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 19

21 REGISTR. LICENCE 10.REGISTR. LICENCE POUŽÍT USB 11.POUZIT USB VÝBĚR PDL(PnP) *5 12.VYBER PDL(PnP) Můžete registrovat licenční klíč pro aktivaci určitých funkcí. Můžete nastavit, zda omezit provádění úloh přes rozhraní USB. Můžete zadat funkce vhodné pro faxovou kartu nebo soupravu tiskárny instalovanou ve stroji. *5 Zobrazí se pouze, je-li aktivována volitelná souprava tiskárny PCL nebo je nainstalována volitelná faxová karta Super G3. 20

22

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot)

9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) 9 Užitečné funkce ALL RESET (Obnova původních hodnot) Jak uložit nastavení fotoaparátu Nastavení tohoto parametru udává, zda si fotoaparát bude pamatovat aktuální nastavení jednotlivých parametrů i po

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Vozidlová stanice FXM 20

Vozidlová stanice FXM 20 Vozidlová stanice FXM 20 Datum vydání: říjen 2007 Návod k obsluze 1998, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel.: 466 414 211 fax: 466 413 315 Internet: www.radom.eu Autor: Ing. Kamil Pipek,

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více